You are on page 1of 2

Ima Máriához

Napkezdeti ima, minden napra
(született :2015.09.12-én)
Miasszonyunk, Babba Mária, áldott a TE neved!
Hozzád fohászkodunk a mai napon, és áldunk Téged.
Kérjük, hogy szeretetedet áraszd ránk és általunk
a világra, hogy érvényesüljön Isten igazsága bennünk és
körülöttünk, oltalmazónk, védőszentünk Mária.
Áldd meg a világot, miként Isten megáldott Téged,
aki elhoztad nekünk a világ világosságát.
Áldd meg a magyart és minden népet, miként, csakis az Isteni szeretet képes boldogságot, fejlődést
hozni a világnak.
Áldj meg jóságoddal és irgalmaddal minden földi embert, mert mindenkinek szüksége van az isteni
fejlődésre.
Áldott légy minden időkben, miként Fiad Jézus Krisztus elhozta nekünk az egyetlen törvényt, ami
nem más, mint a szeretet.
Elvárom, kívánom, és kérem, hogy legyen béke földön és égen egyaránt.
Elvárom, kívánom és kérem, hogy legyen békesség és jóakarat minden emberi szívben, és legyen
áldott kapcsolat minden lélek és tudat között, hogy az emberi tudat fejlődni tudjon.
Elvárom, kívánom és kérem, hogy Örök élet. Örök Boldogság.
Örök egészség legyen valamennyiünk osztályrésze, most és az elkövetkezőkben egyaránt.
Áldott a Teremtő, aki létrehozta a viágot, és ezáltal megtapasztalhatjuk a létezés örömét.
Hiszen az élet maga a boldogság.
Ez így van itt és most, amint lent, úgy fent is, mindörökké. Köszönöm! Köszönöm!Köszönöm! ♥"

"Our Lady, Babba Mary, blessed be the name!
We pray with you today, and we bless You today.
Please pour your love to us and through us into the world to
prevail rightness of God in us and around us, protector of our
patron saint Mary.
Bless the world, how God has blessed you, who brought us the
light of the world.
Bless the Hungarians and all nations, as only divine love is capable
of happiness and bring development to the world.
Bless with goodness and mercy all people on earth, because
everyone needs the divine development.
Blessed you are at all times, as your Son Jesus Christ brought us
the only law, which is nothing more than love.
I expect I wish and ask be peace on earth and in heaven.
I expect, I wish and ask to be peace and good will in every human
heart, and blessed to be the link between all souls and mind, to be
able to evolve human consciousness.
I expect, I wish and ask for eternal life. Eternal Happiness.
Eternal health should be part of all of us, now and in the future as
well.
Blessed the Creator who created the world and thereby
experience the joy of existence.
After all, life is happiness itself.
It's right here, right now, as below, so above forever. Thank you! Thank you! Thank you!
Kérlek, aki tud fordítani bármely más nyelvre tegye meg és küldje el nekem. Nagyon köszönöm,
hanganyagot csinálunk belőle.
Csillátok
http://kassaicsilla.com