1 ‫שיעור מספר‬

Lesson 1 / Leçon 1

'‫ברוכים הבאים לכיתה ב‬
Welcome to second grade
Bienvenue à la classe '‫( ב‬bet)
Lesson Description:
In this lesson we’ll get acquainted with the teacher and with our classmates, and then we’ll enter
into the happy and festive environment of Hebrew studies.

Description de la leçon:
Dans ce cours, nous ferons connaissance avec le professeur et nos amis dans la classe, et nous nous
mettrons dans l'ambiance estivale de l'étude de l'hébreu.

Lesson 1
1

‫מילון‬
Dictionary / Dictionnaire
French

English

How to say

Cursive

Print

leçon\ cours

class \ lesson

shi'ur

‫שיעור‬

‫שיעור‬

kita

‫כיתה‬

‫כיתה‬

classe

class \
classroom

légume

vegetable

fruit

fruit

meuble

piece of
furniture

yereq

‫ירק‬

yeraqot
pri

(.‫ירק )ז‬
‫ירקות‬

‫פרי‬

(.‫פרי )ז‬
‫פירות‬

rahit

‫רהיט‬

‫רהיט‬

perot

couleur

color

tseva

‫צבע‬

‫צבע‬

temps

time

zman

‫זמן‬

‫זמן‬

Nouns

jour

day

‫יום‬

(.‫יום )ז‬
‫ימים‬

Noms

semaine

week

‫שבוע‬

(.‫שבוע )ז‬
‫שבועות‬

heure

hour

sha'a

‫שעה‬

‫שעה‬

fête

party

mesiba

‫מסיבה‬

‫מסיבה‬

famille

family

mishpaxa

‫משפחה‬

‫משפחה‬

pays

country \ land

erets

‫ארץ‬

(.‫ארץ )נ‬

ville

city \ town

‫עיר‬

(.‫עיר )נ‬
‫ערים‬

numéro

numbre

‫מספר‬

‫מספר‬

yom
yamim
shavu'a
shavu'ot

ir
arim
mispar

Lesson 1
2

‫שמות עצם‬

communs

‫פעלים‬
‫‪Verbs‬‬
‫‪Verbes‬‬

‫מזמין‬
‫מזמינה‬

‫מזמין‬

‫מרגיש‬

‫מרגיש‬

‫בא‬
‫באה‬

‫בא‬

‫מביא‬
‫מביאה‬

‫מביא‬

‫‪mazmina‬‬

‫ברוך הבא!‬

‫עוד מילים‬

‫ברוכה הבאה!‬

‫‪Words‬‬

‫ברוכים הבאים!‬

‫ברוכים הבאים!‬

‫צריך‬
‫צריכה‬

‫צריך‬

‫‪ba'a‬‬
‫‪mevi‬‬
‫‪mevi'a‬‬

‫‪come‬‬

‫‪vient‬‬

‫‪bring‬‬

‫‪apporte\ amène‬‬

‫!‪barukh ha-ba‬‬
‫!‪brukha ha-ba'a‬‬
‫‪brukhim ha-‬‬

‫!‪welcome‬‬

‫!‪bienvenu‬‬

‫!‪ba'im‬‬

‫‪Autres‬‬
‫‪mots‬‬

‫‪feel‬‬

‫‪se sent‬‬

‫‪margish‬‬
‫‪ba‬‬

‫ברוך הבא!‬
‫ברוכה הבאה!‬

‫‪More‬‬

‫‪mazmin‬‬

‫‪invite \ order‬‬

‫‪invite\commande‬‬

‫‪tsarikh‬‬
‫‪tsrikha‬‬

‫‪need‬‬

‫‪a besoin‬‬

‫אתם מכירים )אולי( כמעט את כל המילים‪ .‬מילים חדשות מופיעות על רקע אפור‪.‬‬

‫ז‪ = .‬זכר‬
‫נ‪ – .‬נקבה‬
‫סימון מין המילה מופיע רק כאשר צורת הריבוי חריגה או אם מדובר במילה מיוחדת‪.‬‬

‫ההברה המוטעמת מודגשת )‪ .(How to say‬צבע כחול‪ :‬יש להטעים את ההברה המסומנת‪ ,‬אך רוב האנשים‬
‫בישראל לא מבטאים כך את המילה‪.‬‬

‫‪You know (probably) many of these words. New words (words that we don't assume you are‬‬
‫‪familiar with) are highlighted with grey background.‬‬

‫‪Lesson 1‬‬
‫‪3‬‬

.‫ ז‬indicates ZAKHAR (m.) and .‫ נ‬means NEQEVA (f.). Sex is indicated only for words having
irregular plural form or for feminine words that does not seem feminine.

The stressed syllable is larger and bold. Blue color means that this is the correct way to pronounce
this word, but most people don’t do so.
Vous connaissez (probablement) la plupart de ces mots. Les nouveaux mots (ceux qui nous
semblent nouveaux pour vous) ont le fond en gris.

.‫ ז‬signifie ZAKHAR (m.) et .‫ נ‬signifie NEQEVA (f.). Le genre est indiqué seulement dans le cas
où le nom commun au pluriel est irrégulier ou dans le cas des mots au féminin qui s
Une syllabe accentuée est large et grosse. La couleur bleu signifie que c'est la manière correcte de
prononcer ce mot, mais les gens ne le font pas.

Lesson 1
4

‫שקפים מן השיעור‬
Slides from the Lesson / Diapositives de la leçon

Lesson 1
5

‫שיעורי בית‬
Homework / Devoirs
‫ בבקשה לכתוב את השאלה לפי‬.1
:‫התשובה‬

1. Based on the provided answers, say
and write what the questions should
be:
Ecrivez et dites les questions d'après
les réponses:
.‫דני בבית‬

?_______________________________________________________________________________________________ .1

.‫דני בבית‬

?_______________________________________________________________________________________________ .2

.‫רחל שותה תה‬

?_______________________________________________________________________________________________ .3

.‫רחל שותה תה‬

?_______________________________________________________________________________________________ .4

.‫רחל שותה תה‬

?_______________________________________________________________________________________________ .5

.‫זה יוסי‬

?_______________________________________________________________________________________________ .6

.‫זאת שירה‬

?_______________________________________________________________________________________________ .7

.‫זה מחשב‬

?_______________________________________________________________________________________________ .8

.‫זאת מחברת‬

?_______________________________________________________________________________________________ .9

.‫ תלמידים‬5 ‫בכיתה יש‬

?_______________________________________________________________________________________________ .10

Lesson 1
6

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .11‬‬

‫אני מרגיש מצוין‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .12‬‬

‫‪ 2‬שקלים‪ ,‬בבקשה‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .13‬‬

‫יופי‪ .‬הכול בסדר‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .14‬‬

‫אני רוצה קפה גדול‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .15‬‬

‫כי אני בדיאטה‪) .‬יש הרבה אופציות‪(...‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .16‬‬

‫השעה ‪.18:30‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .17‬‬

‫הוא לומד ביום שני‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .18‬‬

‫היא הולכת למסעדה‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .19‬‬

‫לקפטריה? ישר‪ ,‬ישר‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .20‬‬

‫יש לו בן אחד‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .21‬‬

‫אני מארגנטינה‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .22‬‬

‫היא נוסעת באוטובוס‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .23‬‬

‫הספר של רותי‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .24‬‬

‫היא מדברת עם דני‪.‬‬

‫‪Lesson 1‬‬
‫‪7‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .25‬‬

‫היא חושבת על דני‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .26‬‬

‫היא מדברת על פוליטיקה‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .27‬‬

‫הוא כותב לדני‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .28‬‬

‫היא פוגשת את דני‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .29‬‬

‫הוא רואה את הים‪.‬‬

‫‪?_______________________________________________________________________________________________ .30‬‬

‫האי‪-‬מייל מאימא‪.‬‬

‫‪Lesson 1‬‬
‫‪8‬‬

‫‪ .2‬בבקשה למיין את המילים לקטגוריות‬
‫שבטבלה‪:‬‬

‫‪2. Arrange the words below into 5‬‬
‫‪categories:‬‬
‫‪Rangez les mots dans les catégories‬‬
‫‪du tableau :‬‬

‫בגדים‬

‫פירות‬

‫ירקות‬

‫שפות‬

‫משפחה‬

‫שמלה‬

‫תות‬

‫מלפפון‬

‫עברית‬

‫אבא‬

‫אבא ‪ /‬תות ‪ /‬בננה ‪ /‬שמלה ‪ /‬עברית ‪ /‬מלפפון ‪ /‬בצל ‪ /‬תפוז ‪ /‬אימא ‪ /‬סבא ‪ /‬קישוא ‪ /‬אנגלית ‪/‬‬
‫רימון ‪ /‬מכנסיים ‪ /‬אחות ‪ /‬חולצה ‪ /‬נכדה ‪ /‬ערבית ‪ /‬צרפתית ‪ /‬תפוח ‪ /‬גזר ‪ /‬חצאית ‪ /‬עגבנייה‬
‫‪ /‬בת ‪ /‬בעל ‪ /‬סוודר ‪ /‬חסה ‪ /‬ספרדית ‪ /‬אישה ‪ /‬לימון ‪ /‬כרובית ‪ /‬סלרי ‪ /‬אבטיח ‪ /‬מעיל ‪ /‬פלפל‬

‫‪Lesson 1‬‬
‫‪9‬‬

‫פתרונות לשיעורי הבית‬
‫‪Homework Answers / Réponses aux Questions‬‬
‫‪ .1‬בבקשה לכתוב את השאלה לפי‬
‫התשובה‪:‬‬

‫‪1.Based on the provided answers, say‬‬
‫‪and write what the questions should‬‬
‫‪be:‬‬
‫‪Ecrivez et dites les questions d'après‬‬
‫‪les réponses:‬‬

‫‪ .1‬איפה דני?‬

‫דני בבית‪.‬‬

‫‪ .2‬מי בבית?‬

‫דני בבית‪.‬‬

‫‪ .3‬מה רחל שותה?‬

‫רחל שותה תה‪.‬‬

‫‪ .4‬מי שותה תה?‬

‫רחל שותה תה‪.‬‬

‫‪ .5‬מה רחל עושה?‬

‫רחל שותה תה‪.‬‬

‫‪ .6‬מי זה?‬

‫זה יוסי‪.‬‬

‫‪ .7‬מי זאת?‬

‫זאת שירה‪.‬‬

‫‪ .8‬מה זה?‬

‫זה מחשב‪.‬‬

‫‪ .9‬מה זה?‬

‫זאת מחברת‪.‬‬

‫‪ .10‬כמה תלמידים יש בכיתה?‬

‫בכיתה יש ‪ 5‬תלמידים‪.‬‬

‫‪ .11‬איך אתה מרגיש?‬

‫אני מרגיש מצוין‪.‬‬

‫‪ .12‬כמה זה עולה?‬

‫‪ 2‬שקלים‪ ,‬בבקשה‪.‬‬

‫‪ .13‬מה שלומך? ‪ /‬מה נשמע?‬

‫יופי‪ .‬הכול בסדר‪.‬‬

‫‪ .14‬איזה קפה אתה רוצה?‬

‫אני רוצה קפה גדול‪.‬‬

‫‪ .15‬למה אתה לא אוכל שוקולד?‬

‫כי אני בדיאטה‪) .‬יש הרבה אופציות‪(...‬‬

‫‪ .16‬מה השעה?‬

‫השעה ‪.18:30‬‬

‫‪ .17‬מתי הוא לומד?‬

‫הוא לומד ביום שני‪.‬‬

‫‪ .18‬לאן היא הולכת?‬

‫היא הולכת למסעדה‪.‬‬

‫‪ .19‬איך הולכים לקפטריה?‬

‫לקפטריה? ישר‪ ,‬ישר‪.‬‬

‫‪_ .20‬כמה בנים יש לו?‬

‫יש לו בן אחד‪.‬‬

‫‪Lesson 1‬‬
‫‪10‬‬

‫‪ .21‬מאין את‪/‬ה?‬

‫אני מארגנטינה‪.‬‬

‫‪ .22‬איך היא נוסעת?‬

‫היא נוסעת באוטובוס‪.‬‬

‫‪ .23‬של מי הספר?‬

‫הספר של רותי‪.‬‬

‫‪ .24‬עם מי היא מדברת?‬

‫היא מדברת עם דני‪.‬‬

‫‪ .25‬על מי היא חושבת?‬

‫היא חושבת על דני‪.‬‬

‫‪ .26‬על מה היא מדברת?‬

‫היא מדברת על פוליטיקה‪.‬‬

‫‪ .27‬למי הוא כותב?‬

‫הוא כותב לדני‪.‬‬

‫‪ .28‬את מי היא פוגשת?‬

‫היא פוגשת את דני‪.‬‬

‫‪ .29‬מה הוא רואה?‬

‫הוא רואה את הים‪.‬‬

‫‪ .30‬ממי האי‪-‬מייל?‬

‫האי‪-‬מייל מאימא‪.‬‬

‫‪Lesson 1‬‬
‫‪11‬‬

‫‪ .2‬בבקשה למיין את המילים לקטגוריות‬
‫שבטבלה‪:‬‬

‫‪2. Arrange the words below into 5‬‬
‫‪categories:‬‬
‫‪Rangez les mots dans les catégories‬‬
‫‪du tableau :‬‬

‫בגדים‬

‫פירות‬

‫ירקות‬

‫שפות‬

‫משפחה‬

‫שמלה‬

‫תות‬

‫מלפפון‬

‫עברית‬

‫אבא‬

‫מכנסיים‬

‫בננה‬

‫בצל‬

‫אנגלית‬

‫אימא‬

‫חולצה‬

‫תפוז‬

‫קישוא‬

‫ערבית‬

‫סבא‬

‫חצאית‬

‫רימון‬

‫גזר‬

‫צרפתית‬

‫אחות‬

‫סוודר‬

‫תפוח‬

‫עגבנייה‬

‫ספרדית‬

‫נכדה‬

‫מעיל‬

‫לימון‬

‫חסה‬

‫בת‬

‫אבטיח‬

‫כרובית‬

‫בעל‬

‫סלרי‬

‫אישה‬

‫פלפל‬

‫אבא ‪ /‬תות ‪ /‬בננה ‪ /‬שמלה ‪ /‬עברית ‪ /‬מלפפון ‪ /‬בצל ‪ /‬תפוז ‪ /‬אימא ‪ /‬סבא ‪ /‬קישוא ‪ /‬אנגלית ‪/‬‬
‫רימון ‪ /‬מכנסיים ‪ /‬אחות ‪ /‬חולצה ‪ /‬נכדה ‪ /‬ערבית ‪ /‬צרפתית ‪ /‬תפוח ‪ /‬גזר ‪ /‬חצאית ‪ /‬עגבנייה‬
‫‪ /‬בת ‪ /‬בעל ‪ /‬סוודר ‪ /‬חסה ‪ /‬ספרדית ‪ /‬אישה ‪ /‬לימון ‪ /‬כרובית ‪ /‬סלרי ‪ /‬אבטיח ‪ /‬מעיל ‪ /‬פלפל‬

‫‪Lesson 1‬‬
‫‪12‬‬