3 ‫שיעור מספר‬

Lesson 3 / Leçon 3

‫התלמידים המצוינים לומדים עברית‬
‫באינטרנט‬
The excellent students learn Hebrew on
the internet
Les excellents étudiants apprennent
l'hébreu par internet.
Lesson Description:
In this lesson we’ll continue further and deeper into the subject of matching an adjective to a noun.

Description de la leçon:
Dans ce cours, nous approfondirons le sujet de la concordance entre le nom commun et son
adjectif.

Lesson 3
1

‫מילון‬
Dictionnaire / Dictionary
French

English

robe

dress

manteau

coat

pantalon
chemise \ tshirte
jupe

Cursive

Print

‫שמלה‬

‫שמלה‬
‫שמלות‬

me'il

‫מעיל‬

‫מעיל‬

pants \ trousers

mikhnasayim

‫מכנסיים‬

(‫ר‬.‫מכנסיים )ז‬

shirt

xultsa

‫חולצה‬

‫חולצה‬

‫חצאית‬

‫חצאית‬
‫חצאיות‬

‫גופייה‬

‫גופייה‬
‫גופיות‬

‫סרט‬

‫סרט‬
‫סרטים‬

‫ארוך‬

‫ארוך‬
‫ארוכה‬
‫ארוכים‬
‫ארוכות‬

skirt

gilet de
corps\

undershirt

marcel
film

movie \ film

How to say
simla
smalot

xats'it
xatsa'iyot
gufiya
gufiyot

seret
sratim
arokh

long

long

aruka
arukim
arukot

court
grand de
taille
petit de
taille

short

high

short \ low

‫שמות עצם‬
Nouns
Noms
communs

‫שמות תואר‬
Adjectives

qatsar
qtsara
gavoha
gvoha
namukh

‫קצר‬

‫קצר‬
‫קצרה‬

‫גבוה‬

‫גבוה‬
‫גבוהה‬

‫נמוך‬

nemukha

Lesson 3
2

‫נמוך‬
‫נמוכה‬

Adjectifs

gros

fat

mince

thin \ skinny

bon marché\
peu cher
cher
heureux\
joyeux

cheap

expensive

happy

triste

sad

intéressant

interesting

ennuyeux

boring

intelligant\
sage
imbécile\
bête\ sot
vieux
(personne)
jeune

smart \ wise

stupid

old (animate)

young

shamen
shmena
raze
raza

‫שמן‬

‫שמן‬
‫שמנה‬

‫רזה‬

‫רזה‬
‫רזה‬

‫זול‬

‫זול‬
‫זולה‬

‫יקר‬

‫יקר‬
‫יקרה‬

‫שמח‬

‫שמח‬
‫שמחה‬

‫עצוב‬

‫עצוב‬
‫עצובה‬

‫מעניין‬

‫מעניין‬
‫מעניינת‬

‫משעמם‬

‫משעמם‬
‫משעממת‬

‫חכם‬

‫חכם‬
‫חכמה‬

‫טיפש‬

‫טיפש‬
‫טיפשה‬

‫זקן‬

‫זקן‬
‫זקנה‬

‫צעיר‬

‫צעיר‬
‫צעירה‬

zol
zola
yaqar
yeqara
same'ax
smexa
atsuv
atsuva
me'anyen
me'anyenet
mesha'amem
mesha'amemet
xakham
xakhama
tippesh
tipsha
zaqen
zqena
tsa'ir
tse'ira

Lesson 3
3

ce (m.)

this (m.)

ha-ze

‫הזה‬

cette (f.)

this (f.)

ha-zot

‫הזאת‬

ces

these

ha-elle

‫האלה‬

ha-ba

‫הבא‬

ha-ba'a

‫הבאה‬

ha-ba'im

‫הבאים‬

prochain

next \ coming

‫הזה‬
‫הזאת‬
‫האלה‬

‫עוד מילים‬
More
words
Autres
mots

‫הבא‬
‫הבאה‬
‫הבאים‬

You know (probably) many of these words. New words (words that we don't assume you are
familiar with) are highlighted with gray background.
Gender: ‫ ז‬is Zakhar, (m.), and .‫ נ‬is Neqeva (f.).
It is indicated only for words having irregular plural form or for feminine words that do not end
with he (‫ )ה‬or tav (‫ אחות( )ת‬,‫)ילדה‬
The stressed syllable is larger and bold.
Blue color indicates the correct way to pronounce this word, but most people don’t do so.
Vous connaissez (probablement) la plupart de ces mots. Les nouveaux mots (ceux qui nous
semblent nouveaux pour vous) ont le fond en gris.
Le genre: ‫ ז‬est Zakhar, (m.), et .‫ נ‬est Neqeva (f.). Le genre est indiqué seulement dans le cas où le
nom commun au pluriel est irrégulier ou dans le cas des mots au féminin qui ne se terminent pas
avec he (‫ )ה‬ou tav (‫ אחות( )ת‬,‫)ילדה‬.
Une syllabe accentuée est large et grosse. La couleur bleue signifie que c'est la manière correcte de
prononcer ce mot, mais les gens ne le font pas.

Lesson 3
4

‫שקפים מן השיעור‬
Slides from the Lesson / Diapositives de la leçon

Lesson 3
5

Lesson 3
6

‫שיעורי בית‬
‫‪Homework / Devoirs‬‬
‫‪ .1‬בבקשה לבחור בצורה הנכונה‪:‬‬

‫‪1. Complete the sentences using the‬‬
‫‪correct adjectives:‬‬
‫‪Complétez correctement les phrases‬‬
‫‪suivantes:‬‬

‫‪ .1‬הוא שותה קפה _______‪.‬‬

‫)חם ‪ /‬חמה ‪ /‬החם ‪ /‬החמה(‬

‫‪ .2‬אלה חצאיות ___________‪.‬‬

‫)יקרה ‪ /‬יקרות ‪ /‬היקרה ‪ /‬היקרות(‬

‫‪ .3‬המורה _______ שואלת הרבה שאלות‪.‬‬

‫)נחמד ‪ /‬נחמדה ‪ /‬הנחמד ‪ /‬הנחמדה(‬

‫‪ _______ .4‬הזקנה גרה שם‪.‬‬

‫)איש ‪ /‬האיש ‪ /‬אישה ‪ /‬האישה(‬

‫‪ .5‬אני רוצה את הסנדוויץ' _________‪.‬‬

‫)זה ‪ /‬הזה ‪ /‬הזאת ‪ /‬האלה(‬

‫‪ _______ .6‬הזה של רותי‪.‬‬

‫)העיתון ‪ /‬המכונית ‪ /‬הספרים ‪ /‬הילדות(‬

‫‪ .7‬הוא רואה סרט _______‪.‬‬
‫‪ .8‬ב______ הבאה אני נוסעת לאירופה‪.‬‬

‫)משעמם ‪ /‬משעממת ‪ /‬המשעמם ‪/‬‬
‫המשעממת(‬
‫)יום ‪ /‬שבוע ‪ /‬חודש ‪ /‬שנה(‬

‫‪ .9‬היא נוסעת ְ_תל אביב‪.‬‬

‫)‪ְ / Ø‬ל )‪ַ / (le‬ל)‪ֵ / (la‬מ ַה‪(...‬‬

‫‪__ .10‬כיתה הזאת יש תלמידים מצוינים!‬

‫) ְבּ )‪ָ / (be‬בּ )‪((ba‬‬

‫‪ .11‬היא אוהבת לאכול __מסעדות קטנות‬
‫ואינטימיות‪.‬‬

‫)‪ְ / Ø‬בּ )‪ַ / (be‬בּ )‪ְ / (ba‬ל )‪((le‬‬

‫‪ .12‬הוא נוסע __עיר העתיקה בירושלים‪.‬‬

‫)‪ְ / Ø‬ל )‪ַ / (le‬ל)‪ / (la‬מ‪(...‬‬

‫‪Lesson 3‬‬
‫‪7‬‬

‫‪2. Write the opposites:‬‬

‫‪ .2‬בבקשה לכתוב את ההפך‪:‬‬

‫?‪Quel est le contraire‬‬

‫דוגמא‪ :‬גדול ≠ קטן‬
‫ישן ≠‬

‫_______‬

‫זקן ≠ _______‬

‫יקר ≠ _______‬

‫קר ≠‬

‫_______‬

‫גבוה ≠ _______‬

‫שמן ≠ _______‬

‫מעניין ≠ _______‬

‫קצר ≠ _______‬

‫לבן ≠ _______‬

‫_______‬

‫חכם ≠ _______‬

‫שמח ≠ _______‬

‫טוב ≠‬

‫‪ .3‬בבקשה לכתוב ולומר ברבים‪:‬‬

‫‪3. Write and say in plural form:‬‬
‫‪Ecrivez et dites au pluriel:‬‬

‫איש יפה‬

‫_________________________________________________________________‬

‫שאלה מעניינת‬

‫______________________________________________________________________‬

‫החבר הטוב‬

‫_________________________________________________________________‬

‫הסרט הקצר‬

‫______________________________________________________________________‬

‫מסיבה‬

‫_________________________________________________________________‬

‫האישה החכמה ______________________________________________________________________‬

‫שמחה‬
‫גלידה טעימה _________________________________________________________________‬

‫חצאית ארוכה‬

‫‪Lesson 3‬‬
‫‪8‬‬

‫______________________________________________________________________‬

‫פתרונות לשיעורי הבית‬
‫‪Homework Answers / Réponses aux Questions‬‬
‫‪ .1‬בבקשה לבחור בצורה הנכונה‪:‬‬

‫‪1. Complete the sentences using the‬‬
‫‪correct adjectives:‬‬
‫‪Complétez correctement les phrases‬‬
‫‪suivantes:‬‬

‫‪ .1‬הוא שותה קפה חם‪.‬‬

‫)חם ‪ /‬חמה ‪ /‬החם ‪ /‬החמה(‬

‫‪ .2‬אלה חצאיות יקרות‪.‬‬

‫)יקרה ‪ /‬יקרות ‪ /‬היקרה ‪ /‬היקרות(‬

‫‪ .3‬המורה הנחמדה שואלת הרבה שאלות‪.‬‬

‫)נחמד ‪ /‬נחמדה ‪ /‬הנחמד ‪ /‬הנחמדה(‬

‫‪ .4‬האישה הזקנה גרה שם‪.‬‬

‫)איש ‪ /‬האיש ‪ /‬אישה ‪ /‬האישה(‬

‫‪ .5‬אני רוצה את הסנדוויץ' הזה‪.‬‬

‫)זה ‪ /‬הזה ‪ /‬הזאת ‪ /‬האלה(‬

‫‪ .6‬העיתון הזה של רותי‪.‬‬

‫)העיתון ‪ /‬המכונית ‪ /‬הספרים ‪ /‬הילדות(‬

‫‪ .7‬הוא רואה סרט משעמם‪.‬‬
‫‪ .8‬ב שנה הבאה אני נוסעת לאירופה‪.‬‬

‫)משעמם ‪ /‬משעממת ‪ /‬המשעמם ‪/‬‬
‫המשעממת(‬
‫)יום ‪ /‬שבוע ‪ /‬חודש ‪ /‬שנה(‬

‫‪ .9‬היא נוסעת ל ְתל אביב‪.‬‬

‫)‪ְ / Ø‬ל )‪ַ / (le‬ל)‪ֵ / (la‬מ ַה‪(...‬‬

‫‪ .10‬ב כיתה הזאת יש תלמידים מצוינים!‬

‫) ְבּ )‪ָ / (be‬בּ )‪((ba‬‬

‫‪ .11‬היא אוהבת לאכול ב מסעדות קטנות‬
‫ואינטימיות‪.‬‬

‫)‪ְ / Ø‬בּ )‪ַ / (be‬בּ )‪ְ / (ba‬ל )‪((le‬‬

‫‪ .12‬הוא נוסע ל עיר העתיקה בירושלים‪.‬‬

‫)‪ְ / Ø‬ל )‪ַ / (le‬ל)‪ / (la‬מ‪(...‬‬

‫‪2. Write the opposites:‬‬

‫‪ .2‬בבקשה לכתוב את ההפך‪:‬‬

‫?‪Quel est le contraire‬‬

‫דוגמא‪ :‬גדול ≠ קטן‬
‫‪Lesson 3‬‬
‫‪9‬‬

‫ישן ≠‬

‫חדש‬

‫זקן ≠ צעיר‬

‫יקר ≠ זול‬

‫קר ≠‬

‫חם‬

‫גבוה ≠ נמוך‬

‫שמן ≠ רזה‬

‫קצר ≠ ארוך‬

‫לבן ≠ שחור‬

‫חכם ≠ טיפש‬

‫שמח ≠ עצוב‬

‫מעניין ≠ משעמם‬

‫טוב ≠‬

‫רע‬

‫‪ .3‬בבקשה לכתוב ולומר ברבים‪:‬‬

‫‪3. Write and say in plural form:‬‬
‫‪Ecrivez et dites au pluriel:‬‬

‫איש יפה‬

‫אנשים יפים‬

‫שאלה מעניינת‬

‫שאלות מעניינות‬

‫החבר הטוב‬

‫החברים הטובים‬

‫הסרט הקצר‬

‫הסרטים הקצרים‬

‫מסיבה שמחה‬

‫מסיבות שמחות‬

‫האישה החכמה‬

‫הנשים החכמות‬

‫גלידה טעימה‬

‫גלידות טעימות‬

‫חצאית ארוכה‬

‫חצאיות ארוכות‬

‫‪Lesson 3‬‬
‫‪10‬‬