10 ‫שיעור מספר‬

Lesson 10 / Leçon 10

‫דני אומר שאין בבית שום דבר – אין‬
!‫ ואפילו לא סוכר‬,‫קפה‬
Danny says that there’s nothing in the
house – no coffee, and not even sugar!
Dani dit qu'il n'y a rien à la maison- pas
de café et même pas de sucre!
Lesson Description:
In this lesson we'll study double negative expressions (never, nothing…) and how to use them in Hebrew.

Description de la leçon:
Dans ce cours, nous apprendrons les propositions de double négation (ne…jamais, ne…rien, etc.)
et comment nous en servir.
nous apprendrons aussi à raconter ce que d'autres personnes ont dit, et des mots pratiques en
hébreu.

Lesson 10
1

‫מילון‬
Dictionary / Dictionnaire
French

English

How to say

Cursive

Print
‫שמות עצם‬

exercice

exercise

targil

‫תרגיל‬

‫תרגיל‬

Nouns
Noms
communs

cherche

search \ look
for

mexapes
mexapeset

‫מחפש‬

‫מחפש‬
‫מחפשת‬
‫לחפש‬

‫מצלם‬

‫מצלם‬

lexapes

prend en
photo \

to photograph

metsalem

photographie
est en retard \
retarde

‫פעלים‬
be late

me'axer

‫מאחר‬

sleep

‫ישן‬

‫ישן‬
‫ישנה‬
‫לישון‬

‫מסכים‬

‫מסכים‬
‫מסכימה‬
‫להסכים‬

‫אחרון‬

‫אחרון‬
‫אחרונה‬

kanir'e

‫כנראה‬

‫כנראה‬

yeshena
lishon
maskim

est d'accord

agree

maskima
lehaskim

dernier

probablement

last
apparently \
probably

Verbs
Verbes

yashen
dort

‫מאחר‬

axaron
axrona

même

even

afilu

‫אפילו‬

‫אפילו‬

rien

nothing

shum davar

‫שום דבר‬

‫שום דבר‬

Lesson 10
2

‫עוד מילים‬
More
Words
Autres
mots

jamais
personne
(ne…)

never

af pa'am

‫אף פעם‬

‫אף פעם‬

nobody

af exad

‫אף אחד‬

‫אף אחד‬

‫עייף‬

‫עייף‬
‫עייפה‬

‫רעב‬

‫רעב‬
‫רעבה‬

‫צמא‬

‫צמא‬
‫צמאה‬

fatigué

tired

a faim

hungry

a soif

thirsty

ayef
ayefa
ra'ev
re'eva
tsame
tsme'a

You know (probably) many of these words. New words (words that we don't assume you are
familiar with) are highlighted with gray background.
Vous connaissez (probablement) la plupart de ces mots. Les nouveaux mots (ceux qui nous
semblent nouveaux pour vous) ont le fond en gris.

Lesson 10
3

‫שקפים מן השיעור‬
Slides from the Lesson / Diapositives de la leçon

Lesson 10
4

Lesson 10
5

Lesson 10
6

Lesson 10
7

‫שיעורי בית‬
‫‪Homework / Devoirs‬‬
‫‪ .1‬בבקשה לבחור במילה הנכונה‪:‬‬

‫‪1. Complete the sentences using the‬‬
‫‪correct word:‬‬
‫‪Choisissez le mot qui convient:‬‬
‫עייף ‪ /‬צמא ‪ /‬רעב‬

‫א‪ .‬הוא רוצה לאכול‪ .‬הוא ________ מאוד‪.‬‬

‫לא ‪ /‬כנראה ‪ /‬רוצה‬

‫ב‪ .‬דני ישן‪ .‬הוא ________ עייף מאוד‪.‬‬

‫רבות ‪ /‬מסכימות ‪ /‬להסכים‬

‫ג‪ .‬אני חושבת כמו רחל‪ .‬אנחנו _________‪.‬‬

‫כי ‪ /‬אפילו ‪ /‬מה‬

‫ד‪ .‬היא לא אוהבת לרקוד‪ ,‬אבל במסיבה הזאת יש‬
‫שירים מצוינים‪ ,‬ו_________ היא רוקדת‪.‬‬

‫בזמן ‪ /‬מאוחר ‪ /‬מאחר‬

‫ה‪ .‬אני צריך לפגוש את יעל ב‪ ,18:00-‬ועכשיו כבר‬
‫‪ .19:00‬אני _________‪.‬‬

‫לא ‪ /‬אין ‪ /‬יש‬

‫ו‪ _______ .‬פה שום דבר‪.‬‬

‫אף אחד ‪ /‬אף פעם ‪ /‬שום דבר‬

‫ז‪ .‬דינה עייפה ועצובה‪ .‬היא לא רוצה לדבר עם‬
‫_____________ עכשיו‪.‬‬

‫אף אחד ‪ /‬אף פעם ‪ /‬שום דבר‬

‫ח‪ – .‬דני‪ ,‬על מי אתה חושב?‬
‫‪ -‬על ____________‪.‬‬

‫יפה ‪ /‬עייפה ‪ /‬נכון‬

‫ט‪ .‬היא נחה‪ ,‬כי היא ________ מאוד‪.‬‬

‫‪ .2‬אמרו וכתבו בדיבור עקיף‪:‬‬

‫‪2. Change the sentences to indirect‬‬
‫‪speech:‬‬
‫‪Ecrivez les phrases suivantes en mode‬‬
‫‪indirect:‬‬

‫א‪ .‬דני אומר‪ :‬זה יוסי‪.‬‬
‫ב‪ .‬היא אומרת‪ :‬אין פה אף אחד‪.‬‬
‫ג‪ .‬אתן אומרות‪ :‬קראנו את הספר הזה‪ .‬הוא מצוין‪.‬‬

‫‪Lesson 10‬‬
‫‪8‬‬

‫ד‪ .‬אני אומר‪ :‬אני לא רוצה ללכת הביתה לבד‪ ,‬כי אני פוחד‪.‬‬
‫ה‪ .‬היא אומרת‪ :‬הוא עוזר לי‪.‬‬
‫ו‪ .‬אתה מספר‪ :‬אני מארגנטינה‪.‬‬
‫ז‪ .‬התלמידים אומרים‪ :‬אנחנו רוצים ללמוד עוד ועוד‪.‬‬
‫ח‪ .‬הוא חושב‪ :‬עבדתי קשה‪.‬‬
‫ט‪ .‬אתה אומר‪ :‬מדדתי ‪ 10‬חולצות בחנות‪ ,‬אבל לא מצאתי שום חולצה שאני רוצה‪.‬‬
‫י‪ .‬היא אומרת‪ :‬שלחתי לדני את המכתב לפני ‪ 3‬ימים‪.‬‬

‫‪ .3‬אמרו וכתבו בדיבור ישיר‪:‬‬

‫‪3. Change the sentences to direct‬‬
‫‪speech:‬‬
‫‪Ecrivez les phrases suivantes en‬‬
‫‪mode direct:‬‬

‫יפה‪.‬‬
‫א‪ .‬הוא חושב שהיא שרה ֶ‬
‫ב‪ .‬אני חושבת שאני צריכה לישון‪.‬‬
‫ג‪ .‬היא יודעת שאתם אוהבים לראות סרטים ישראליים‪.‬‬
‫ד‪ .‬אני אומר שאני רוצה לרקוד‪.‬‬
‫ה‪ .‬הוא אומר שאין לו זמן‪.‬‬
‫ו‪ .‬אתה מספר שפגשת את רחל בבית קפה‪.‬‬
‫ז‪ .‬המורים אומרים שזה תרגיל חשוב‪.‬‬
‫ח‪ .‬הוא חושב שדניאלה כועסת על דני‪ ,‬ולא רוצה לסלוח לו‪.‬‬

‫‪Lesson 10‬‬
‫‪9‬‬

‫פתרונות לשיעורי הבית‬
‫‪Homework Answers / Réponses aux Questions‬‬
‫‪ .1‬בבקשה לבחור במילה הנכונה‪:‬‬

‫‪1. Complete the sentences using the‬‬
‫‪correct word:‬‬
‫‪Choisissez le mot qui convient:‬‬
‫עייף ‪ /‬צמא ‪ /‬רעב‬

‫א‪ .‬הוא רוצה לאכול‪ .‬הוא רעב מאוד‪.‬‬

‫לא ‪ /‬כנראה ‪ /‬רוצה‬

‫ב‪ .‬דני ישן‪ .‬הוא כנראה עייף מאוד‪.‬‬

‫רבות ‪ /‬מסכימות ‪ /‬להסכים‬

‫ג‪ .‬אני חושבת כמו רחל‪ .‬אנחנו מסכימות‪.‬‬
‫ד‪ .‬היא לא אוהבת לרקוד‪ ,‬אבל במסיבה הזאת יש‬

‫כי ‪ /‬אפילו ‪ /‬מה‬

‫שירים מצוינים‪ ,‬ו אפילו היא רוקדת‪.‬‬
‫ה‪ .‬אני צריך לפגוש את יעל ב‪ ,18:00-‬ועכשיו כבר‬

‫בזמן ‪ /‬מאוחר ‪ /‬מאחר‬

‫‪ .19:00‬אני מאחר‪.‬‬
‫לא ‪ /‬אין ‪ /‬יש‬

‫ו‪ .‬אין פה שום דבר‪.‬‬

‫אף אחד ‪ /‬אף פעם ‪ /‬שום דבר‬

‫ז‪ .‬דינה עייפה ועצובה‪ .‬היא לא רוצה לדבר עם אף‬

‫אחד עכשיו‪.‬‬
‫ח‪ – .‬דני‪ ,‬על מי אתה חושב?‬

‫אף אחד ‪ /‬אף פעם ‪ /‬שום דבר‬

‫ על אף אחד‪.‬‬‫יפה ‪ /‬עייפה ‪ /‬נכון‬

‫ט‪ .‬היא נחה‪ ,‬כי היא עייפה מאוד‪.‬‬

‫‪ .2‬אמרו וכתבו בדיבור עקיף‪:‬‬

‫‪2. Change the sentences to indirect‬‬
‫‪speech:‬‬
‫‪Ecrivez les phrases suivantes en mode‬‬
‫‪indirect:‬‬

‫א‪ .‬דני אומר שזה יוסי‪.‬‬
‫ב‪ .‬היא אומרת שאין פה אף אחד‪.‬‬

‫‪Lesson 10‬‬
‫‪10‬‬

‫ג‪ .‬אתן אומרות שקראתן את הספר הזה‪ .‬הוא מצוין‪.‬‬
‫ד‪ .‬אני אומר שאני לא רוצה ללכת הביתה לבד‪ ,‬כי אני פוחד‪.‬‬
‫ה‪ .‬היא אומרת שהוא עוזר לה‪.‬‬
‫ו‪ .‬אתה מספר שאתה מארגנטינה‪.‬‬
‫ז‪ .‬התלמידים אומרים שהם רוצים ללמוד עוד ועוד‪.‬‬
‫ח‪ .‬הוא חושב שהוא עבד קשה‪.‬‬
‫ט‪ .‬אתה אומר שמדדת עשר חולצות בחנות‪ ,‬אבל לא מצאת שום חולצה שאתה רוצה‪.‬‬
‫י‪ .‬היא אומרת שהיא שלחה לדני את המכתב לפני ‪ 3‬ימים‪.‬‬

‫‪ .3‬אמרו וכתבו בדיבור ישיר‪:‬‬

‫‪3. Change the sentences to direct‬‬
‫‪speech:‬‬
‫‪Ecrivez les phrases suivantes en‬‬
‫‪mode direct:‬‬

‫יפה‪.‬‬
‫א‪ .‬הוא חושב‪ :‬היא שרה ֶ‬
‫ב‪ .‬אני חושבת‪ :‬אני צריכה לישון‪.‬‬
‫ג‪ .‬היא יודעת‪ :‬אתם אוהבים לראות סרטים ישראליים‪.‬‬
‫ד‪ .‬אני אומר‪ :‬אני רוצה לרקוד‪.‬‬
‫ה‪ .‬הוא אומר‪ :‬אין לי זמן‪.‬‬
‫ו‪ .‬אתה מספר‪ :‬פגשתי את רחל בבית קפה‪.‬‬
‫ז‪ .‬המורים אומרים‪ :‬זה תרגיל חשוב‪.‬‬

‫‪Lesson 10‬‬
‫‪11‬‬

‫ח‪ .‬הוא חושב‪ :‬דניאלה כועסת על דני‪ ,‬ולא רוצה לסלוח לו‪.‬‬

‫‪Lesson 10‬‬
‫‪12‬‬