12 ‫שיעור מספר‬

Lesson 12 / Leçon 12

?‫איפה גרת לפני שנה‬
Where did you live a year ago?
Où habitais-tu il y a un an?
Lesson Description:
In this lesson, we'll learn past tense conjugation of pa'al-stem verbs, of the Ayin-Vav type.
By the end of the lesson we'll know how to tell where we lived a year ago, and when was the last
time we flew to Israel.

Description de la leçon:
Dans ce cours, nous apprendrons la conjugaison de binyan Pa'al - gizrat ayin vav au passé
A la fin du cours nous saurons raconter où nous habitions il y a un an, et quand nous avons pris
l'avion en Israël pour la dernière fois.

Lesson 12
1

‫מילון‬
Dictionary / Dictionnaire
French

English

How to say

Cursive

Print

sac

bag

tik

‫תיק‬

‫תיק‬

‫מקום‬

(.‫מקום )ז‬
‫מקומות‬

endroit

place

Nouns

makom
mekomot
rats

court

run

ratsa

‫רץ‬

‫רץ‬
‫רצה‬
‫לרוץ‬

laruts
se lève

‫שמות עצם‬
Noms
communs

to wake up

kam

‫קם‬

‫קם‬

fly

tas

‫טס‬

‫טס‬

jeûne

fast

tsam

‫צם‬

‫צם‬

bouge

move

zaz

‫זז‬

‫זז‬

‫פעלים‬

habite

live

gar

‫גר‬

‫גר‬

Verbs

prend
l'avion

vole

Verbes
fly

af

‫עף‬

‫עף‬

repose

rest

nax

‫נח‬

‫נח‬

vient

come

ba

‫בא‬

‫בא‬

chante

sing

shar

‫שר‬

‫שר‬

quarrel \ fight

rav

‫רב‬

‫רב‬

put

sam

‫שם‬

‫שם‬

‫חשוב‬

‫חשוב‬
‫חשובה‬

(oiseau)

se bat \ se
dispute
pose
important

important

xashuv
xashuva

Lesson 12
2

‫שמות תואר‬
Adjectives
Adjectifs

You know (probably) many of these words. New words (words that we don't assume you are
familiar with) are highlighted with gray background.
Vous connaissez (probablement) la plupart de ces mots. Les nouveaux mots (ceux qui nous
semblent nouveaux pour vous) ont le fond en gris.

Lesson 12
3

‫שקפים מן השיעור‬
Slides from the Lesson / Diapositives de la leçon

Lesson 12
4

Lesson 12
5

‫שיעורי בית‬
Homework / Devoirs
:‫ בבקשה להשלים את הטבלה‬.1

1. Write down the verbs in past tense:
Complétez le tableau au passé:
‫ הן‬/ ‫הם‬

‫אתן‬

‫אתם‬

‫אנחנו‬

‫היא‬

‫הוא‬

‫את‬

‫אתה‬

‫אני‬
‫רצתי‬

‫קמת‬
‫נחת‬
‫טס‬
‫שרה‬
‫צמנו‬
‫זזתם‬
‫באתן‬
‫גרו‬

‫ בבקשה לכתוב ולומר את‬.2
:‫המשפטים הבאים בעבר‬

2. Write and say the following
sentences in past tense:
Ecrivez et dites les phrases suivantes
au passé:

.‫הוא גר בתל אביב‬
.‫אני טסה לאירופה‬
.‫היא קמה מוקדם‬

Lesson 12
6

‫למה אתן זזות?‬
‫אנחנו רצים לעבודה‪.‬‬
‫הם באים מהשוק‪.‬‬
‫למה אתם רבים ?‬
‫איפה את שמה את הסוכר?‬
‫איזה שיר אתן שרות?‬
‫אתה צם ביום כיפור‪.‬‬

‫‪ .3‬בבקשה להשלים את‬
‫המשפטים הבאים בעבר‪:‬‬

‫‪3. Complete the following sentences in‬‬
‫‪past tense:‬‬
‫‪Complétez les phrases suivantes au‬‬
‫‪passé:‬‬

‫אני אוהב לרוץ בפארק‪ .‬גם אתמול _________ בפארק‪.‬‬
‫היא רוצה לקום מאוחר‪ ,‬אבל היא _______ מוקדם‪.‬‬
‫לאן את רוצה לטוס השנה? בשנה שעברה ________ לספרד‪.‬‬
‫אנחנו רוצים לשיר את השיר הזה‪ .‬כבר הרבה זמן לא __________ אותו )=את השיר(‪.‬‬
‫הן רוצות לבוא לרותי‪ ,‬אבל הן לא ____________‪.‬‬
‫אתם לא צריכים לצום אבל ____________‪.‬‬
‫אתה אוהב לשים הרבה סוכר בתה‪ ,‬אבל ________ רק קצת סוכר‪.‬‬
‫אתן אוהבות לגור בעיר גדולה? פעם _________ במקום קטן‪.‬‬
‫הוא רוצה לנוח‪ ,‬אבל הוא לא __________‪.‬‬

‫‪Lesson 12‬‬
‫‪7‬‬

‫פתרונות לשיעורי הבית‬
‫‪Homework Answers / Réponses aux Questions‬‬
‫‪ .1‬בבקשה להשלים את הטבלה‪:‬‬

‫‪1. Write down the verbs in past tense:‬‬
‫‪Complétez le tableau au passé:‬‬

‫אני‬

‫אתה‬

‫את‬

‫הוא‬

‫היא‬

‫אנחנו‬

‫אתם‬

‫אתן‬

‫הם ‪ /‬הן‬

‫רצתי‬

‫רצת‬

‫רצת‬

‫רץ‬

‫רצה‬

‫רצנו‬

‫רצתם‬

‫רצתן‬

‫רצו‬

‫קמתי‬

‫קמת‬

‫קמת‬

‫קם‬

‫קמה‬

‫קמנו‬

‫קמתם‬

‫קמתן‬

‫קמו‬

‫נחתי‬

‫נחת‬

‫נחת‬

‫נח‬

‫נחה‬

‫נחנו‬

‫נחתם‬

‫נחתן‬

‫נחו‬

‫טסתי‬

‫טסת‬

‫טסת‬

‫טס‬

‫טסה‬

‫טסנו‬

‫טסתם‬

‫טסתן‬

‫טסו‬

‫שרתי‬

‫שרת‬

‫שרת‬

‫שר‬

‫שרה‬

‫שרנו‬

‫שרתם‬

‫שרתן‬

‫שרו‬

‫צמתי‬

‫צמת‬

‫צמת‬

‫צם‬

‫צמה‬

‫צמנו‬

‫צמתם‬

‫צמתן‬

‫צמו‬

‫זזתי‬

‫זזת‬

‫זזת‬

‫זז‬

‫זזה‬

‫זזנו‬

‫זזתם‬

‫זזתן‬

‫זזו‬

‫באתי‬

‫באת‬

‫באת‬

‫בא‬

‫באה‬

‫באנו‬

‫באתם‬

‫באתן‬

‫באו‬

‫גרתי‬

‫גרת‬

‫גרת‬

‫גר‬

‫גרה‬

‫גרנו‬

‫גרתם‬

‫גרתן‬

‫גרו‬

‫‪ .2‬בבקשה לכתוב ולומר את‬
‫המשפטים הבאים בעבר‪:‬‬

‫‪2. Write and say the following‬‬
‫‪sentences in past tense:‬‬
‫‪Ecrivez et dites les phrases suivantes‬‬
‫‪au passé:‬‬

‫הוא גר בתל אביב‪.‬‬

‫הוא גר בתל אביב‪.‬‬

‫אני טסה לאירופה‪.‬‬

‫)אני( טסתי לאירופה‪.‬‬

‫היא קמה מוקדם‪.‬‬

‫היא קמה מוקדם‪.‬‬

‫‪Lesson 12‬‬
‫‪8‬‬

‫למה אתן זזות?‬

‫למה )אתן( זזתן?‬

‫אנחנו רצים לעבודה‪.‬‬

‫)אנחנו( רצנו לעבודה‪.‬‬

‫הם באים מהשוק‪.‬‬

‫הם באו מהשוק‪.‬‬

‫למה אתם רבים ?‬

‫למה )אתם( רבתם ?‬

‫איפה את שמה את הסוכר?‬

‫איפה )את( שמת את הסוכר?‬

‫איזה שיר אתן שרות?‬

‫איזה שיר )אתן( שרתן?‬

‫אתה צם ביום כיפור‪.‬‬

‫)אתה( צמת ביום כיפור‪.‬‬

‫‪ .3‬בבקשה להשלים את המשפטים‬
‫הבאים בעבר‪:‬‬

‫‪3. Complete the following sentences‬‬
‫‪in past tense:‬‬
‫‪Complétez les phrases suivantes au‬‬
‫‪passé:‬‬

‫אני אוהב לרוץ בפארק‪ .‬גם אתמול רצתי בפארק‪.‬‬
‫היא רוצה לקום מאוחר‪ ,‬אבל היא קמה מוקדם‪.‬‬
‫לאן את רוצה לטוס השנה? בשנה שעברה טסת לספרד‪.‬‬
‫אנחנו רוצים לשיר את השיר הזה‪ .‬כבר הרבה זמן לא שרנו אותו )=את השיר(‪.‬‬
‫הן רוצות לבוא לרותי‪ ,‬אבל הן לא באו‪.‬‬
‫אתם לא צריכים לצום אבל צמתם‪.‬‬
‫אתה אוהב לשים הרבה סוכר בתה‪ ,‬אבל שמת רק קצת סוכר‪.‬‬
‫אתן אוהבות לגור בעיר גדולה? פעם גרתן במקום קטן‪.‬‬
‫הוא רוצה לנוח‪ ,‬אבל הוא לא נח‪.‬‬

‫‪Lesson 12‬‬
‫‪9‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful