14 ‫שיעור מספר‬

Lesson 14 / Leçon 14

‫מכל וכל‬
Altogether
De toutes sortes
Lesson Description:
Very organized people do the same things every day. What about you?

Description de la leçon:
Les gens ordonnés (organisés?) font les mêmes choses tous les jours, et vous?

Lesson 14
1

‫מילון‬
Dictionary / Dictionnaire
French

English

œuf
egg

How to say
beitsa
beitsim

Cursive

Print

‫ביצה‬

(.‫ביצה )נ‬
‫ביצים‬

patience

patience

savlanut

‫סבלנות‬

(.‫ י‬.‫סבלנות )נ‬

maladie

illness \ disease

maxala

‫מחלה‬

‫מחלה‬

remède \

medicine \

medicament

medication

trufa

‫תרופה‬

‫תרופה‬

solution
solution
réponse

answer

se douche
to take a
shower
dort

pitron

‫פתרון‬

(.‫פתרון )ז‬
‫פתרונות‬

‫תשובה‬

‫תשובה‬

‫מתקלח‬

‫מתקלח‬
‫מתקלחת‬
‫להתקלח‬

‫ישן‬

‫ישן‬
‫ישנה‬
‫לישון‬

mexake
mexaka
lexakot

‫מחכה‬

‫מחכה‬
‫מחכה‬
‫לחכות‬

bediyuk

‫בדיוק‬

‫בדיוק‬

pitronot
tshuva
mitkale'ax
mitkalaxat
lehitkale'ax

wait
exactement \

exactly \

précisément

precisely

à peu près \

about \ around

approximativement

\approximately

facile \ léger
difficile \ durss

Noms

‫פעלים‬

yeshena
lishon

attend

Nouns
communs

yashen
sleep

‫שמות עצם‬

Verbs
Verbes

‫עוד מילים‬
More

be'erex

‫בערך‬

‫בערך‬

easy

kal

‫קל‬

‫קל‬

hard \ difficult

kashe

‫קשה‬

‫קשה‬

Lesson 14
2

Words
Autres
mots

‫שקפים מן השיעור‬
Slides from the Lesson / Diapositives de la leçon

Lesson 14
3

Lesson 14
4

‫שיעורי בית‬
‫‪Homework / Devoirs‬‬
‫‪ .1‬בבקשה לכתוב "כל" ‪ +‬שם עצם‬
‫בצורה הנכונה‪:‬‬

‫‪1. Complete the sentences with + the‬‬
‫‪correct form of the noun:‬‬
‫‪Complétez les phrases suivantes avec‬‬
‫‪" + le nom commun à la forme qui‬כל"‬
‫‪convient:‬‬

‫א‪ .‬אין עוגה בבית‪ ,‬כי דני אכל את ___________________ הטעימה‪.‬‬

‫עוגה‬

‫ב‪ .‬היא אוהבת את המכנסיים‪ ,‬ואת החולצות‪ ,‬ואת השמלות‪ .‬היא אוהבת את בגד‬
‫___________________ בחנות‪.‬‬
‫ג‪ .‬היא מחפשת את יוסי מהבוקר עד הערב‪ .‬היא מחפשת _____________‪.‬‬

‫יום‬

‫ד‪ ______________ .‬בחנות עולה ‪ 20‬שקלים‪.‬‬

‫ספר‬

‫ה‪ .‬קראתי את _________________ האלה‪.‬‬

‫ספר‬

‫ו‪ .‬הוא קרא את ________________ בשלוש שעות‪ ,‬כי הוא מעניין מאוד‪.‬‬

‫ספר‬

‫ז‪ .‬הגננת אוהבת את ________________________ בגן‪.‬‬

‫ילד‬

‫ח‪ _______________________ .‬בגן אוהבים את הגננת‪.‬‬

‫ילד‬

‫‪ .2‬בבקשה לכתוב "את" אם צריך‪:‬‬

‫‪2. Where necessary, insert the‬‬
‫‪preposition in the appropriate place‬‬
‫‪in the sentence:‬‬
‫‪" s'il le faut:‬את" ‪Insérez‬‬

‫א‪ .‬אני רוצה לאכול ________ כל העוגה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוא מטייל ______ בירושלים‪.‬‬
‫ג‪ .‬הן מדברות ______ עם תלמידים ______ מהכיתה‪.‬‬
‫ד‪ .‬הן מדברות עם ___ התלמידים ____ מהכיתה‪.‬‬
‫ה‪ .‬היא מביאה _____ גלידה למסיבה‪.‬‬
‫ו‪ .‬הן אוכלות רק _____ גלידת השוקולד‪.‬‬
‫ז‪ .‬הם מחפשים ____ דני‪.‬‬
‫ח‪ .‬הן מדברות עם ______ כל התלמידים מהכיתה‪.‬‬

‫‪Lesson 14‬‬
‫‪5‬‬

‫ט‪ .‬היא שותה רק _____ מים‪.‬‬
‫י‪ .‬הם הולכים _____ לסרט ___ החדש ___ בסינמטק‪.‬‬

‫‪Lesson 14‬‬
‫‪6‬‬

‫פתרונות לשיעורי הבית‬
‫‪Homework Answers / Réponses aux Questions‬‬
‫‪ .1‬בבקשה לכתוב "כל" ‪ +‬שם עצם‬
‫בצורה הנכונה‪:‬‬

‫‪" +‬כל" ‪1. Complete the sentences with‬‬
‫‪the correct form of the nour:‬‬
‫‪1. Complétez les phrases suivantes‬‬
‫‪" + le nom commun à la‬כל" ‪avec‬‬
‫‪forme qui convient:‬‬

‫א‪ .‬אין עוגה בבית‪ ,‬כי דני אכל את כל העוגה הטעימה‪.‬‬

‫עוגה‬

‫ב‪ .‬היא אוהבת את המכנסיים‪ ,‬ואת החולצות‪ ,‬ואת השמלות‪ .‬היא אוהבת את כל בגד‬
‫הבגדים בחנות‪.‬‬
‫ג‪ .‬היא מחפשת את יוסי מהבוקר עד הערב‪ .‬היא מחפשת כל היום‪.‬‬

‫יום‬

‫ד‪ .‬כל ספר בחנות עולה ‪ 20‬שקלים‪.‬‬

‫ספר‬

‫ה‪ .‬קראתי את כל הספרים האלה‪.‬‬

‫ספר‬

‫ו‪ .‬הוא קרא את כל הספר בשלוש שעות‪ ,‬כי הוא מעניין מאוד‪.‬‬

‫ספר‬

‫ז‪ .‬הגננת אוהבת את כל הילדים בגן‪.‬‬

‫ילד‬

‫ח‪ .‬כל הילדים בגן אוהבים את הגננת‪.‬‬

‫ילד‬

‫‪Lesson 14‬‬
‫‪7‬‬

‫‪ .2‬בבקשה לכתוב "את" אם צריך‪:‬‬

‫‪2. Where necessary, insert the‬‬
‫‪preposition in the appropriate place‬‬
‫‪in the sentence:‬‬
‫‪" s'il le faut:‬את" ‪Insérez‬‬

‫א‪ .‬אני רוצה לאכול את כל העוגה‪.‬‬

‫ב‪ .‬הוא מטייל ______ בירושלים‪.‬‬

‫ג‪ .‬הן מדברות ______ עם תלמידים ______‬

‫ד‪ .‬הן מדברות עם ___ התלמידים ____‬

‫מהכיתה‪.‬‬

‫מהכיתה‪.‬‬

‫ה‪ .‬היא מביאה _____ גלידה למסיבה‪.‬‬

‫ו‪ .‬הן אוכלות רק את גלידת השוקולד‪.‬‬

‫ז‪ .‬הם מחפשים את דני‪.‬‬

‫ח‪ .‬הן מדברות עם ______ כל התלמידים‬
‫מהכיתה‪.‬‬
‫י‪ .‬הם הולכים _____ לסרט ___ החדש ___‬

‫ט‪ .‬היא שותה רק _____ מים‪.‬‬

‫בסינמטק‪.‬‬

‫‪Lesson 14‬‬
‫‪8‬‬