16 ‫שיעור מספר‬

Lesson 16 / Leçon 16

‫מטיילים בעולם ומסדרים את הבית‬
Traveling throughout the world and
keeping house
On voyage dans le monde et on range la
maison.
Lesson Description:
Dad and mom are traveling the world, while the children remain at home. In this lesson, we'll learn
many new verbs with the active construct (such as medabber (speak), metayyel (travel), meshalem
(pay)…)

Description de la leçon:
Papa et maman voyagent dans le monde, et les enfants restent à la maison.
Dans ce cours, nous apprendrons beaucoup de nouveaux verbes au binyan P i él (comme: parler,
voyager, payer…).'

Lesson 16
1

‫מילון‬
Dictionary / Dictionnaire
French

English

How to say

Cursive

Print

‫מעשן‬

‫מעשן‬
‫מעשנת‬
‫לעשן‬

me'ashen
fume

smoke

me'ashenet
le'ashen

joue (de la

play (musical

musique)

instrument)

tarde à venir

menagen

(...‫מנגן )ב‬

(...‫מנגן )ב‬

be late

me'axer

‫מאחר‬

‫מאחר‬

fait la cuisine

cook

mevashel

‫מבשל‬

‫מבשל‬

reçoit

receive \ get

mekabel

‫מקבל‬

‫מקבל‬

répare

fix

metaken

‫מתקן‬

‫מתקן‬

teach

melamed

‫מלמד‬

‫מלמד‬

visite \ rend visite

visit

mevaker

‫מבקר‬

‫מבקר‬

gagne\ réussit

win

menatse'ax

‫מנצח‬

‫מנצח‬

plie

fold

mekapel

‫מקפל‬

‫מקפל‬

fait la lessive

wash \ launder

mexabes

‫מכבס‬

‫מכבס‬

repasse

iron

megahets

‫מגהץ‬

‫מגהץ‬

dessine

draw

metsayer

‫מצייר‬

‫מצייר‬

raconte

tell

mesaper

(...‫מספר )ל‬

(...‫מספר )ל‬

range \ arrange \

organiz \ tidy \

dispose

arrange

mesader

‫מסדר‬

‫מסדר‬

photographie

photograph

metsalem

‫מצלם‬

‫מצלם‬

joue

play (game)

mesaxek

(...‫משחק )ב‬

(...‫משחק )ב‬

demande

ask (for) \ request

mevakesh

‫מבקש‬

‫מבקש‬

enseigne \
apprend

Lesson 16
2

‫פעלים‬
Verbs
Verbes

paye

pay

se promène \

hike \ walk (for

voyage

pleasure)

cherche

search \ look for

s'amuse

attend

enjoy \
have a good time
wait

meshalem

‫משלם‬

‫משלם‬

metayel

‫מטייל‬

‫מטייל‬

mexapes

‫מחפש‬

‫מחפש‬

‫מבלה‬

‫מבלה‬
‫מבלה‬
‫לבלות‬

(...‫מחכה )ל‬

(...‫מחכה )ל‬

‫מגיע‬

‫מגיע‬
‫מגיעה‬
‫להגיע‬

mevale
mevala
levalot
mexake
magi'a

arrive

arrive

magi'a
lehagi'a

You know (probably) many of these words. New words (words that we don't assume you are
familiar with) are highlighted with gray background.
The stressed syllable is larger and bold.
Blue color indicates the correct way to pronounce this word, but most people don’t do so.
Vous connaissez (probablement) la plupart de ces mots. Les nouveaux mots (ceux qui nous
semblent nouveaux pour vous) ont le fond en gris.
Une syllabe accentuée est large et grosse. La couleur bleue signifie que c'est la manière correcte de
prononcer ce mot, mais les gens ne le font pas.

Lesson 16
3

‫שקפים מן השיעור‬
Slides from the Lesson / Diapositives de la leçon

Lesson 16
4

Lesson 16
5

Lesson 16
6

‫שיעורי בית‬
‫‪Homework / Devoirs‬‬
‫‪ .1‬בבקשה לבחור בפועל המתאים ולכתוב‬
‫אותו בצורה הנכונה‪:‬‬

‫‪1. Choose the correct verb and write‬‬
‫‪it in the correct form:‬‬
‫‪Choisissez le verbe qui convient et‬‬
‫‪écrivez le correctement:‬‬

‫א‪ .‬היא _________ את הבית‪.‬‬

‫לתקן ‪ /‬לסדר ‪ /‬לכבס‬

‫ב‪ .‬הם _________ את הבגדים‪.‬‬

‫לקפל ‪ /‬לנצח ‪ /‬ללמד‬

‫ג‪ .‬היא _________ פסטה‪.‬‬

‫לבשל ‪ /‬לתקן ‪ /‬לגהץ‬

‫ד‪ .‬הן צריכות ________ את המחשב‪ ,‬כי הוא לא עובד‪.‬‬

‫לתקן ‪ /‬לחפש ‪ /‬לשחק‬

‫ה‪ .‬הם __________ שלוש סיגריות ביום‪.‬‬

‫לבשל ‪ /‬לעשן ‪ /‬לטייל‬

‫ו‪ .‬הוא ________ את הספר‪ ,‬אבל הוא לא מוצא‪.‬‬

‫לצייר ‪ /‬לבקר ‪ /‬לחפש‬

‫ז‪ .‬הן __________ בגיטרה‪.‬‬

‫לסדר ‪ /‬לשחק ‪ /‬לנגן‬

‫ח‪ .‬אימא והילדה ________ דומינו‪.‬‬

‫לצלם ‪ /‬לשחק ‪ /‬לנגן‬

‫ט‪ .‬אבא רוצה __________ את הילדים‪,‬‬

‫לצלם ‪ /‬לחפש ‪ /‬לבקש‬

‫אבל הם לא מפסיקים לזוז‪.‬‬
‫י‪ .‬המורה ________ שקט‪.‬‬

‫לנצח ‪ /‬לבקש ‪ /‬לדבר‬

‫יא‪ .‬היא ________ לדני מ‪.17:00-‬‬

‫מדבר ‪ /‬מספר ‪ /‬מחכה‬

‫עכשיו ‪ .18:00‬דני _________‪.‬‬

‫מבקש ‪ /‬מאחר ‪ /‬מקבל‬

‫‪Lesson 16‬‬
‫‪7‬‬

‫‪ .2‬בבקשה לבנות משפטים )ולשלוח לי‬
‫באימייל(‪:‬‬

‫‪2. Create sentences: (send me via e‬‬‫)‪mail‬‬
‫‪Ecrivez des phrases (nvoyez la lettre‬‬
‫‪à votre professeur par mail):‬‬
‫מסדר‬
‫מכבס‬

‫אני‬

‫את הילדים‬

‫מחפש‬

‫אתה‬

‫את הבגדים‬

‫מצייר‬

‫את‬

‫את הטלוויזיה‬

‫מתקן‬

‫הוא‬

‫את הבית‬

‫מבקש‬

‫היא‬

‫אורז לארוחת הערב‬

‫מבשל‬

‫אנחנו‬

‫סיפור לילד‬

‫מבקר‬

‫אתם‬

‫את סבתא‬

‫מספר‬

‫הן‬

‫מנגן‬
‫מצלם‬

‫דוגמא‪ :‬את מבקרת את סבתא‪.‬‬

‫‪ .3‬כתבו מכתב מהילדים להורים‪.‬‬
‫השתמשו בפעלים‪) :‬בבקשה לשלוח לי‬
‫באימייל(‬

‫‪3. Write a letter from the children to‬‬
‫‪parents. Use the following verbs:‬‬
‫)‪(send me via e-mail‬‬
‫‪Ecrivez une lettre des enfants aux‬‬
‫‪parents en utilisant les verbes‬‬
‫‪suivants (nvoyez la lettre à votre‬‬
‫‪professeur par mail):‬‬

‫לסדר‪ ,‬לבשל‪ ,‬לתקן‪ ,‬לכבס‪ ,‬לגהץ‪ ,‬לשחק‪ ,‬לטייל‬

‫‪Lesson 16‬‬
‫‪8‬‬

‫פתרונות לשיעורי הבית‬
‫‪Homework Answers / Réponses aux Questions‬‬
‫‪ .1‬בבקשה לבחור בפועל המתאים ולכתוב‬
‫אותו בצורה הנכונה‪:‬‬

‫‪1. Choose the correct verb and write‬‬
‫‪it in the correct form:‬‬
‫‪Choisissez le verbe qui convient et‬‬
‫‪écrivez le correctement:‬‬

‫א‪ .‬היא מסדרת את הבית‪.‬‬

‫לתקן ‪ /‬לסדר ‪ /‬לכבס‬

‫ב‪ .‬הם מקפלים את הבגדים‪.‬‬

‫לקפל ‪ /‬לנצח ‪ /‬ללמד‬

‫ג‪ .‬היא מבשלת פסטה‪.‬‬

‫לבשל ‪ /‬לתקן ‪ /‬לגהץ‬

‫ד‪ .‬הן צריכות לתקן את המחשב‪ ,‬כי הוא לא עובד‪.‬‬

‫לתקן ‪ /‬לחפש ‪ /‬לשחק‬

‫ה‪ .‬הם מעשנים שלוש סיגריות ביום‪.‬‬

‫לבשל ‪ /‬לעשן ‪ /‬לטייל‬

‫ו‪ .‬הוא מחפש את הספר‪ ,‬אבל הוא לא מוצא‪.‬‬

‫לצייר ‪ /‬לבקר ‪ /‬לחפש‬

‫ז‪ .‬הן מנגנות בגיטרה‪.‬‬

‫לסדר ‪ /‬לשחק ‪ /‬לנגן‬

‫ח‪ .‬אימא והילדה משחקות דומינו‪.‬‬

‫לצלם ‪ /‬לשחק ‪ /‬לנגן‬

‫ט‪ .‬אבא רוצה לצלם את הילדים‪,‬‬

‫לצלם ‪ /‬לחפש ‪ /‬לבקש‬

‫אבל הם לא מפסיקים לזוז‪.‬‬
‫י‪ .‬המורה מבקש ‪ /‬מבקשת שקט‪.‬‬

‫לנצח ‪ /‬לבקש ‪ /‬לדבר‬

‫יא‪ .‬היא מחכה לדני מ‪.17:00-‬‬

‫מדבר ‪ /‬מספר ‪ /‬מחכה‬

‫עכשיו ‪ .18:00‬דני מאחר‪.‬‬

‫מבקש ‪ /‬מאחר ‪ /‬מקבל‬

‫‪Lesson 16‬‬
‫‪9‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful