24 ‫שיעור מספר‬

Lesson 24 / Leçon 24

‫טיול בארץ‬
A trip in Israel
Un voyage en Israël
Lesson Description:
Yosi and Rina toured Israel for five days. Where did they travel? What did they see?
We'll tour with them and learn the past tense conjugation of Pa'al group, Lamed-yod type (such
as ‫ לקנות‬,‫ להיות‬,‫)לראות‬.

Description de la leçon:
Yossi et Rina se sont promenés en Israël pendant cinq jours. Où étaient ils? qu'est ce qu'ils ont
vu?
Nous allons nous balader avec eux et nous apprendrons la conjugaison au passé de gizrat lamédyod au binyan pa'al.

Lesson 24
1

‫מילון‬
Dictionary / Dictionnaire
French
coucher
de soleil
plage

English

How to say

Cursive

Print

sunset

shki'a

‫שקיעה‬

‫שקיעה‬

beach \
seaside

aéroport

airport

paysage \

view \

panorama

landscape

pleure

‫שמות עצם‬
xof

‫חוף‬

‫חוף‬

sde te'ufa

‫שדה תעופה‬

‫שדה תעופה‬

nof

‫נוף‬

‫נוף‬

‫בוכה‬

‫בוכה‬
‫בוכה‬
‫לבכות‬

Noms

boxe
cry

boxa
livkot

construit

build

bone

‫בונה‬

‫בונה‬

gagne

win

zoxe

‫זוכה‬

‫זוכה‬

malade

to become ill

xole

‫חולה‬

‫חולה‬

a tort \ se

to make a

trompe

mistake

to'e

‫טועה‬

‫טועה‬

turn

pone

‫פונה‬

‫פונה‬

buy

kone

‫קונה‬

‫קונה‬

reply \ answer

o'ne

‫עונה‬

‫עונה‬
‫לענות‬

monte

to go up

o'le

‫עולה‬

‫עולה‬

fait

do

o'se

‫עושה‬

‫עושה‬

voit

see

ro'e

‫רואה‬

‫רואה‬

veut

want

rotse

‫רוצה‬

‫רוצה‬

observe

watch

tsofe

‫צופה‬

‫צופה‬

tourne \
s'adresse
achète
répond

Nouns

Lesson 24
2

communs

‫פעלים‬
Verbs
Verbes

boit

drink

shote

‫שותה‬

‫שותה‬

nage

swim

soxe

‫שוחה‬

‫שוחה‬

‫לחיות‬

‫לחיות‬
‫חי‬
‫חיה‬

‫להיות‬

‫להיות‬

vit

lixiot
live

xai
xaya

est

to be

lihiot

.‫ניתן למצוא הנחיות לשימוש במילון בסוף החוברת‬
You can find instructions on how to use the dictionary at the end of the workbook.
Les instructions d'utilisation du lexique se trouvent à la fin de la brochure.

Lesson 24
3

‫שקפים מן השיעור‬
Slides from the Lesson / Diapositives de la leçon

Lesson 24
4

Lesson 24
5

Lesson 24
6

Lesson 24
7

‫שיעורי בית‬
‫‪Homework / Devoirs‬‬
‫‪1. Write down the verbs in past tense:‬‬

‫‪ .1‬בבקשה להשלים את הטבלה‪:‬‬

‫‪Complétez le tableau au passé:‬‬
‫אני‬

‫אתה‬

‫את‬

‫הוא‬

‫היא‬

‫אנחנו‬

‫אתם‬

‫אתן‬

‫הם ‪ /‬הן‬

‫ראיתי‬
‫קנית‬
‫היית‬
‫שתה‬
‫ענתה‬
‫רצינו‬
‫עשיתם‬
‫עליתן‬
‫חיו‬

‫‪ .2‬כתוב בעבר‪:‬‬

‫‪2. Write in past tense:‬‬
‫‪Ecrivez au passé:‬‬

‫‪ .1‬הוא פונה ימינה ואני פונה שמאלה‪.‬‬
‫‪ .2‬הם שותים קפה ואנחנו שותים תה‪.‬‬
‫‪ .3‬מה אתה עושה?‬

‫‪Lesson 24‬‬
‫‪8‬‬

‫‪ .4‬איפה את קונה את הבגדים‪ ,‬וכמה הם עולים?‬
‫‪ .5‬את בבית הספר והוא בבית‪.‬‬
‫‪ .6‬היא צופה בטלוויזיה רק חצי שעה ביום‪ .‬היא רואה את החדשות‪.‬‬
‫‪ .7‬למה אתן בוכות?‬
‫‪ .8‬הילדות חולות כי הן יוצאות מהבית בלי ללבוש סוודר‪.‬‬

‫‪ .3‬בבקשה לבחור באפשרות הנכונה‪:‬‬

‫‪3. Choose the correct answer:‬‬
‫‪Choisissez la réponse qui convient:‬‬

‫‪ ___________ .1‬בלוטו‪.‬‬

‫זכה ‪ /‬לזכות ‪ /‬זכינו‬

‫‪ .2‬הילדה בכתה כי היא לא __________‬

‫רואה ‪ /‬לראות ‪ /‬ראתה‬

‫את אימא שלה‪.‬‬
‫היה ‪ /‬להיות ‪Ø /‬‬

‫‪ .3‬דני _________בבית אתמול‪.‬‬

‫קנית ‪ /‬קנתה ‪ /‬קונה‬
‫ָ‬
‫‪ .4‬דני‪ ,‬איפה ___________ את הספר הזה?‬
‫‪ .5‬אני לא יודע לאן כדאי לי ________‪.‬‬

‫פונה ‪ /‬פניתי ‪ /‬לפנות‬

‫‪ .6‬בצרפת ________ יין‪.‬‬

‫שותים ‪ /‬שתה ‪ /‬לשתות‬

‫‪ .7‬אולי אתה יודע מה התשובה? אני פוחדת‬
‫טועה ‪ /‬טעיתי ‪ /‬לטעות‬

‫___________‪...‬‬

‫בונה ‪ /‬בנה ‪ /‬לבנות‬

‫‪ .8‬הוא _________ בית כבר שלוש שנים‪.‬‬

‫‪Lesson 24‬‬
‫‪9‬‬

‫פתרונות לשיעורי הבית‬
‫‪Homework Answers / Réponses aux Questions‬‬
‫‪1. Write down the verbs in past tense:‬‬

‫‪ .1‬בבקשה להשלים את הטבלה‪:‬‬

‫‪Complétez le tableau au passé:‬‬
‫אני‬

‫אתה‬

‫את‬

‫הוא‬

‫היא‬

‫אנחנו‬

‫אתם‬

‫אתן‬

‫הם ‪ /‬הן‬

‫ראיתי‬

‫ראית‬

‫ראית‬

‫ראה‬

‫ראתה‬

‫ראינו‬

‫ראיתם‬

‫ראיתן‬

‫ראו‬

‫קניתי‬

‫קנית‬

‫קנית‬

‫קנה‬

‫קנתה‬

‫קנינו‬

‫קניתם‬

‫קניתן‬

‫קנו‬

‫הייתי‬

‫היית‬

‫היית‬

‫היה‬

‫הייתה‬

‫היינו‬

‫הייתם‬

‫הייתן‬

‫היו‬

‫שתיתי‬

‫שתית‬

‫שתית‬

‫שתה‬

‫שתתה‬

‫שתינו‬

‫שתיתם‬

‫שתיתן‬

‫שתו‬

‫עניתי‬

‫ענית‬

‫ענית‬

‫ענה‬

‫ענתה‬

‫ענינו‬

‫עניתם‬

‫עניתן‬

‫ענו‬

‫רציתי‬

‫רצית‬

‫רצית‬

‫רצה‬

‫רצתה‬

‫רצינו‬

‫רציתם‬

‫רציתן‬

‫רצו‬

‫עשיתי‬

‫עשית‬

‫עשית‬

‫עשה‬

‫עשתה‬

‫עשינו‬

‫עשיתם‬

‫עשיתן‬

‫עשו‬

‫עליתי‬

‫עלית‬

‫עלית‬

‫עלה‬

‫עלתה‬

‫עלינו‬

‫עליתם‬

‫עליתן‬

‫עלו‬

‫חייתי‬

‫חיית‬

‫חיית‬

‫חי‬

‫חייתה‬

‫חיינו‬

‫חייתם‬

‫חייתן‬

‫חיו‬

‫מיוחד!‬

‫‪ .2‬כתוב בעבר‪:‬‬

‫‪2. Write in past tense:‬‬
‫‪Ecrivez au passé:‬‬

‫‪ .1‬הוא פנה ימינה ואני פניתי שמאלה‪.‬‬
‫‪ .2‬הם שתו קפה ואנחנו שתינו תה‪.‬‬
‫‪ .3‬מה )אתה( עשית?‬
‫‪ .4‬איפה )את( קנית את הבגדים‪ ,‬וכמה הם עלו?‬

‫‪Lesson 24‬‬
‫‪10‬‬

‫‪ .5‬את היית בבית הספר והוא היה בבית‪.‬‬
‫‪ .6‬היא צפתה בטלוויזיה רק חצי שעה‪ .‬היא ראתה את החדשות‪.‬‬
‫‪ .7‬למה )אתן( בכיתן?‬
‫‪ .8‬הילדות חלו כי הן יצאו מהבית בלי ללבוש סוודר‪.‬‬

‫‪ .3‬בבקשה לבחור באפשרות הנכונה‪:‬‬

‫‪3. Choose the correct answer:‬‬
‫‪Choisissez la réponse qui convient:‬‬

‫‪ .1‬זכינו בלוטו‪.‬‬

‫זכה ‪ /‬לזכות ‪ /‬זכינו‬

‫‪ .2‬הילדה בכתה כי היא לא ראתה את‬

‫רואה ‪ /‬לראות ‪ /‬ראתה‬

‫אימא שלה‪.‬‬
‫‪ .3‬דני היה בבית אתמול‪.‬‬

‫היה ‪ /‬להיות ‪Ø /‬‬

‫‪ .4‬דני‪ ,‬איפה קנית את הספר הזה?‬

‫ָ‬
‫קנית ‪ /‬קנתה ‪ /‬קונה‬

‫‪ .5‬אני לא יודע לאן כדאי לי לפנות‪.‬‬

‫פונה ‪ /‬פניתי ‪ /‬לפנות‬

‫‪ .6‬בצרפת שותים יין‪.‬‬

‫שותים ‪ /‬שתה ‪ /‬לשתות‬

‫‪ .7‬אולי אתה יודע מה התשובה? אני‬
‫פוחדת לטעות‪...‬‬
‫‪ .8‬הוא בונה בית כבר שלוש שנים‪.‬‬

‫טועה ‪ /‬טעיתי ‪ /‬לטעות‬
‫בונה ‪ /‬בנה ‪ /‬לבנות‬

‫‪Lesson 24‬‬
‫‪11‬‬