25 ‫שיעור מספר‬

Lesson 25 / Leçon 25

...‫שכנים‬...‫שכנים‬
Neighbors…neighbors…
Des voisins… des voisins…
Lesson Description:
In this lesson we'll read about two neighbors – one rich and the other poor. How do they get
along?

Description de la leçon:
Dans ce cours, nous lirons un texte sur deux voisins: l'un riche, et l'autre pauvre. Comment se
débrouillent ils?

Lesson 25
1

‫מילון‬
Dictionary / Dictionnaire
French

English

voisin
neighbor
argent
grande
cuillère

money \ silver
spoon

petite
cuillère

teaspoon

chandelier
bougeoir
fille

candlestick

daughter

How to say
shaxen
shxena

kesef

Cursive

Print

‫שכן‬

(.‫שכן )ז‬
(.‫שכנה )נ‬

‫כסף‬

‫כסף‬

‫כף‬

(.‫כף )נ‬
‫כפות‬

‫כפית‬

(.‫כפית )נ‬
‫כפיות‬

‫פמוט‬

(.‫פמוט )ז‬
‫פמוטים‬

‫בת‬

(.‫בת )נ‬
‫בנות‬

kaf
kapot
kapit
kapiyot
pamot
pamotim
bat
banot

soupe

soup

marak

‫מרק‬

‫מרק‬

est né

be born

nolad

‫נולד‬

‫נולד‬

‫חי‬

‫חי‬
‫חיה‬
‫לחיות‬

‫מת‬

‫מת‬
‫מתה‬
‫למות‬

...‫נותן ל‬

...‫נותן ל‬
‫נותנת‬
‫לתת‬

vit

xaya
lixiot

est mort

met
die \ dead

meta
lamut

donne

noten
give

notenet
latet

prend
take

Nouns

‫פעלים‬
Verbs

xay
live

‫שמות עצם‬

loke'ax

‫לוקח‬

lokaxat
Lesson 25
2

‫לוקח‬
‫לוקחת‬
‫לקחת‬

lakaxat
accouche
give birth
est d'accord

yoledet
laledet

‫יולד‬

(‫)יולד‬
‫יולדת‬
‫ללדת‬

‫מסכים‬

‫מסכים‬
‫מסכימה‬
‫להסכים‬

‫עני‬

‫עני‬
‫ענייה‬

‫עשיר‬

‫עשיר‬
‫עשירה‬

‫שמח‬

‫שמח‬
‫שמחה‬

maskim
agree

maskima
lehaskim

pauvre
poor
riche
rich
heureux,
joyeux

happy

triste,
malheureux

sad

cher
expensive
bon marché

si

cheap
if

fois,
autrefois

time \ once

ani
ani'ia
ashir
ashira
same'ax
smexa
atsuv
atsuva
yakar
yekara

im

pa'am
pe'amim

Adjectives

‫עצוב‬

‫עצוב‬
‫עצובה‬

‫יקר‬

‫יקר‬
‫יקרה‬

‫זול‬

‫זול‬
‫זולה‬

‫אם‬

‫אם‬

‫עוד מילים‬

(.‫פעם )נ‬
‫פעמים‬

More

‫פעם‬

zol
zola

‫שמות תואר‬

Words

.‫ניתן למצוא הנחיות לשימוש במילון בסוף החוברת‬
You can find instructions on how to use the dictionary at the end of the workbook.
Les instructions d'utilisation du lexique se trouvent à la fin de la brochure.

Lesson 25
3

‫שקפים מן השיעור‬
Slides from the Lesson / Diapositives de la leçon

Lesson 25
4

Lesson 25
5

Lesson 25
6

Lesson 25
7

Lesson 25
8

Lesson 25
9

‫שיעורי בית‬
‫‪Homework / Devoirs‬‬
‫‪ .1‬בבקשה להשלים את המשפטים עם‬
‫המילה הנכונה בצורה המתאימה‪:‬‬

‫‪1. Complete the sentences using the‬‬
‫‪correct words in the correct form:‬‬
‫‪Complétez les phrases suivantes à‬‬
‫‪l'aide du mot correct à la forme qui‬‬
‫‪convient:‬‬

‫המילים‪ :‬חי‪ ,‬נולד‪ ,‬מת‪ ,‬שכן‪ ,‬עשיר‪ ,‬לתת‪ ,‬שמח‪ ,‬כסף‪ ,‬יקר‬
‫א‪ .‬היא גרה בדירה ‪ ,7‬והוא גר בדירה ‪ .8‬הם ___________‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוא ________‪ ,‬כי האישה שלו ילדה בת בריאה‪.‬‬
‫ג‪ .‬ניוטון _________ ב‪ ,1642-‬ו________ ב‪.1727-‬‬
‫ד‪ .‬הן ___________ לרותי מתנה יפה ליום ההולדת‪.‬‬
‫ה‪ .‬אין לי מספיק _________ לקנות מחשב חדש‪.‬‬
‫ו‪ .‬הפמוטים האלה עולים הרבה כסף‪ .‬הם _________ מאוד‪.‬‬
‫ז‪ .‬היא ________ מאוד‪ .‬יש לה הרבה מאוד כסף‪.‬‬
‫ח‪ .‬הפילוסופיה שלי‪ :‬אני _______ ולא שואלת "למה"‪.‬‬

‫‪Lesson 25‬‬
‫‪10‬‬

‫פתרונות לשיעורי הבית‬
‫‪Homework Answers / Réponses aux Questions‬‬
‫‪ .1‬בבקשה להשלים את המשפטים עם‬
‫‪1. Complete the sentences using the‬‬
‫המילה הנכונה בצורה המתאימה‪:‬‬
‫‪correct words in the correct form:‬‬
‫‪Complétez les phrases suivantes à‬‬
‫‪l'aide du mot correct à la forme qui‬‬
‫‪convient:‬‬
‫המילים‪ :‬חי‪ ,‬נולד‪ ,‬מת‪ ,‬שכן‪ ,‬עשיר‪ ,‬לתת‪ ,‬שמח‪ ,‬כסף‪ ,‬יקר‬
‫א‪ .‬היא גרה בדירה ‪ ,7‬והוא גר בדירה ‪ .8‬הם שכנים‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוא שמח‪ ,‬כי האישה שלו ילדה בת בריאה‪.‬‬
‫ג‪ .‬ניוטון נולד ב‪ ,1642-‬ומת ב‪.1727-‬‬
‫ד‪ .‬הן נותנות לרותי מתנה יפה ליום ההולדת‪.‬‬
‫ה‪ .‬אין לי מספיק כסף לקנות מחשב חדש‪.‬‬
‫ו‪ .‬הפמוטים האלה עולים הרבה כסף‪ .‬הם יקרים מאוד‪.‬‬
‫ז‪ .‬היא עשירה מאוד‪ .‬יש לה הרבה מאוד כסף‪.‬‬
‫ח‪ .‬הפילוסופיה שלי‪ :‬אני חיה ולא שואלת "למה"‪.‬‬

‫‪Lesson 25‬‬
‫‪11‬‬