28 ‫שיעור מספר‬

Lesson 28 / Leçon 28

‫ אותך‬- ‫אותי‬
Me – you
La déclinaison de la préposition "‫"את‬.
Lesson Description:
How do you say in Hebrew "I love you"? In this lesson we'll learn the inflection of the
preposition "‫"את‬.

Description de la leçon:
Comment dit-on en hébreu : "je t'aime" ?
Dans ce cours, nous apprendrons La déclinaison de la préposition "‫"את‬

Lesson 28
1

‫מילון‬
Dictionary / Dictionnaire
French

English

chaussure
shoe

Pronunciation

na'al
na'alayim

Cursive

Print

‫נעל‬

(.‫נעל )נ‬
‫נעליים‬

‫מוצא‬

‫מוצא‬
‫מוצאת‬
‫למצוא‬

trouve
find

motse

‫שמות עצם‬
Nouns
‫פעלים‬
Verbs

.‫ניתן למצוא הנחיות לשימוש במילון בסוף החוברת‬
You can find instructions on how to use the dictionary at the end of the workbook.
Les instructions d'utilisation du lexique se trouvent à la fin de la brochure.

Lesson 28
2

‫שקפים מן השיעור‬
Slides from the Lesson / Diapositives de la leçon

Lesson 28
3

‫שיעורי בית‬
‫‪Homework / Devoirs‬‬
‫‪ .1‬בבקשה להשלים את הדיאלוג‪:‬‬

‫‪1. Complete the dialogue:‬‬
‫‪Complétez le dialogue:‬‬

‫השתמשו ב‪ :‬את‪ ,‬אותי‪ ,‬אותך‪ ,...,‬אותם‬
‫תמר‪ :‬הי יעל‪ ,‬אני מחפשת ________ הרבה זמן‪.‬‬
‫מתי את פוגשת ______ רותי?‬
‫יעל‪ :‬אני פוגשת _________ מחר‪.‬‬
‫תמר‪ :‬יופי‪ .‬את יכולה לשאול _________ למה היא לא מבקרת אותי?‬
‫אני רוצה לראות אותה‪ ,‬והיא לא עונה לטלפונים שלי‪.‬‬
‫יעל‪ :‬בסדר‪ .‬אני יכולה לשאול אותה למה היא לא מבקרת אותך‪.‬‬
‫תמר‪ :‬תודה‪ .‬ומתי את רואה _______ אורי?‬
‫יעל‪ :‬אני פוגשת ________ היום בערב‪.‬‬
‫תמר‪ :‬את יכולה לשאול אותו איפה הספרים שלי?‬
‫אני לא זוכרת מי קורא ________ עכשיו‪.‬‬
‫יעל‪ :‬אני לא צריכה לשאול‪ .‬אני קוראת אותם‪ .‬אני יכולה לתת לך אותם מחר‪.‬‬

‫‪2. Choose the correct answer:‬‬

‫‪ .2‬בבקשה לבחור בתשובה הנכונה‪:‬‬

‫‪Choisissez la réponse correcte:‬‬
‫א‪ .‬אני פוגש את רותי מחר‪ .‬אני פוגש ___________ בבית קפה‪.‬‬

‫)את ‪ /‬אותה ‪ /‬היא(‬

‫ב‪ .‬הם מדברים עם דני על מוזיקה‪ ,‬ו_________ יוסי על‬

‫)את ‪ /‬עם ‪ /‬ל(‬

‫המשפחה‪.‬‬

‫‪Lesson 28‬‬
‫‪4‬‬

‫ג‪ .‬הן מחפשות את הספר‪ ,‬אבל הן לא מוצאות _____________‪.‬‬
‫הן שואלות ___________‪,‬‬

‫)את ‪ /‬אותו ‪ /‬הוא(‬

‫אבל גם אני לא יודעת איפה ____________‪.‬‬

‫)את ‪ /‬אני ‪ /‬אותי(‬
‫)את ‪ /‬אותו ‪ /‬הוא(‬

‫ד‪ ____________ .‬מי את אוהבת? את איתמר?‬

‫)את ‪ /‬אותו ‪ /‬הוא(‬

‫ה‪ .‬איפה הילדים? אני לא רואה _____________!‬

‫)את ‪ /‬אותם ‪ /‬הם(‬

‫ו‪.‬‬

‫)אתם ‪ /‬אתכם ‪ /‬אותם(‬

‫דני ויעל‪ ,‬איפה _______________?‬

‫)אתם ‪ /‬אתכם ‪ /‬את‬

‫לא רואים ______________!‬
‫מתי אפשר לפגוש _____________?‬

‫)אתם ‪ /‬אתכם ‪ /‬את(‬

‫יש לי הרבה לספר _______________!‬

‫)אתכם ‪ /‬לכם ‪ /‬אתם(‬

‫ז‪ .‬השמלות האלה לא מתאימות לי‪ .‬הן קטנות‪.‬‬
‫)הן ‪ /‬אותן ‪ /‬להן(‬

‫את רוצה למדוד __________?‬
‫ח‪ .‬אתן יכולות לעמוד רגע בשקט ולא לזוז?‬

‫)אתן ‪ /‬אתכן ‪ /‬את(‬

‫אני רוצה לצלם _____________‪.‬‬
‫ט‪ .‬אנחנו מלמדים את דני מתמטיקה‪ ,‬והוא מלמד‬

‫י‪.‬‬

‫______________ עברית‪.‬‬

‫)אנחנו ‪ /‬אותנו ‪ /‬לנו(‬

‫נעמה‪ :‬אימא‪ ,‬אני יכולה לקחת ____________ המכונית?‬

‫)את ‪ /‬אותה ‪(Ø /‬‬

‫אימא‪ :‬כן‪ ,‬אבל אני צריכה _____________ בערב‪.‬‬

‫)היא ‪ /‬אותה ‪ /‬לה(‬

‫יא‪ :- .‬איפה הבגדים החדשים?‬
‫‪ :-‬דני שם ______________ בחדר‪ ,‬בארון הבגדים‪.‬‬

‫)הם ‪ /‬אותם ‪ /‬אותו(‬

‫יב‪ .‬אני לא יודעת מי ____________‪ .‬אני לא מכירה אתכן‪.‬‬

‫)אתן ‪ /‬אתכן ‪ /‬את(‬

‫‪Lesson 28‬‬
‫‪5‬‬

‫יג‪ .‬אני לא מבינה מה הוא אומר‪ ,‬כי _________ מדבר מהר מאוד‪.‬‬

‫‪Lesson 28‬‬
‫‪6‬‬

‫)‪ / Ø‬אותו ‪ /‬הוא(‬

‫פתרונות לשיעורי הבית‬
‫‪Homework Answers / Réponses aux Questions‬‬
‫‪1. Complete the dialogue:‬‬

‫‪ .1‬בבקשה להשלים את הדיאלוג‪:‬‬

‫‪Complétez le dialogue:‬‬
‫השתמשו ב‪ :‬את‪ ,‬אותי‪ ,‬אותך‪ ,...,‬אותם‬
‫תמר‪ :‬הי יעל‪ ,‬אני מחפשת אותך הרבה זמן‪.‬‬
‫מתי את פוגשת את רותי?‬
‫יעל‪ :‬אני פוגשת אותה מחר‪.‬‬
‫תמר‪ :‬יופי‪ .‬את יכולה לשאול אותה למה היא לא מבקרת אותי?‬
‫אני רוצה לראות אותה‪ ,‬והיא לא עונה לטלפונים שלי‪.‬‬
‫יעל‪ :‬בסדר‪ .‬אני יכולה לשאול אותה למה היא לא מבקרת אותך‪.‬‬
‫תמר‪ :‬תודה‪ .‬ומתי את רואה את אורי?‬
‫יעל‪ :‬אני פוגשת אותו היום בערב‪.‬‬
‫תמר‪ :‬את יכולה לשאול אותו איפה הספרים שלי?‬
‫אני לא זוכרת מי קורא אותם עכשיו‪.‬‬
‫יעל‪ :‬אני לא צריכה לשאול‪ .‬אני קוראת אותם‪ .‬אני יכולה לתת לך אותם מחר‪.‬‬

‫‪Lesson 28‬‬
‫‪7‬‬

‫‪2. Choose the correct answer:‬‬

‫‪ .2‬בבקשה לבחור בתשובה הנכונה‪:‬‬

‫‪Choisissez la réponse correcte:‬‬
‫א‪ .‬אני פוגש את רותי מחר‪ .‬אני פוגש אותה בבית קפה‪.‬‬

‫)את ‪ /‬אותה ‪ /‬היא(‬

‫ב‪ .‬הם מדברים עם דני על מוזיקה‪ ,‬ועם יוסי על המשפחה‪.‬‬

‫)את ‪ /‬עם ‪ /‬ל(‬

‫ג‪ .‬הן מחפשות את הספר‪ ,‬אבל הן לא מוצאות אותו‪.‬‬

‫)את ‪ /‬אותו ‪ /‬הוא(‬
‫)את ‪ /‬אני ‪ /‬אותי(‬

‫הן שואלות אותי‪,‬‬

‫)את ‪ /‬אותו ‪ /‬הוא(‬

‫אבל גם אני לא יודעת איפה הוא‪.‬‬
‫ד‪ .‬את מי את אוהבת? את איתמר?‬

‫)את ‪ /‬אותו ‪ /‬הוא(‬

‫ה‪ .‬איפה הילדים? אני לא רואה אותם!‬

‫)את ‪ /‬אותם ‪ /‬הם(‬

‫ו‪.‬‬

‫)אתם ‪ /‬אתכם ‪ /‬אותם(‬

‫דני ויעל‪ ,‬איפה אתם?‬

‫)אתם ‪ /‬אתכם ‪ /‬את‬

‫לא רואים אתכם!‬

‫)אתם ‪ /‬אתכם ‪ /‬את(‬

‫מתי אפשר לפגוש אתכם?‬

‫)אתכם ‪ /‬לכם ‪ /‬אתם(‬
‫יש לי הרבה לספר לכם!‬
‫ז‪ .‬השמלות האלה לא מתאימות לי‪ .‬הן קטנות‪.‬‬
‫)הן ‪ /‬אותן ‪ /‬להן(‬

‫את רוצה למדוד אותן?‬
‫ח‪ .‬אתן יכולות לעמוד רגע בשקט ולא לזוז?‬

‫)אתן ‪ /‬אתכן ‪ /‬את(‬

‫אני רוצה לצלם אתכן‪.‬‬
‫ט‪.‬‬

‫אנחנו מלמדים את דני מתמטיקה‪ ,‬והוא מלמד אותנו‬

‫‪Lesson 28‬‬
‫‪8‬‬

‫י‪.‬‬

‫עברית‪.‬‬

‫)אנחנו ‪ /‬אותנו ‪ /‬לנו(‬

‫נעמה‪ :‬אימא‪ ,‬אני יכולה לקחת את המכונית?‬

‫)את ‪ /‬אותה ‪(Ø /‬‬

‫אימא‪ :‬כן‪ ,‬אבל אני צריכה אותה בערב‪.‬‬

‫)היא ‪ /‬אותה ‪ /‬לה(‬

‫יא‪ :- .‬איפה הבגדים החדשים?‬
‫‪ :-‬דני שם אותם בחדר‪ ,‬בארון הבגדים‪.‬‬

‫)הם ‪ /‬אותם ‪ /‬אותו(‬

‫יב‪ .‬אני לא יודעת מי אתן‪ .‬אני לא מכירה אתכן‪.‬‬

‫)אתן ‪ /‬אתכן ‪ /‬את(‬

‫יג‪ .‬אני לא מבינה מה הוא אומר‪ ,‬כי הוא מדבר מהר מאוד‪.‬‬

‫)‪ / Ø‬אותו ‪ /‬הוא(‬

‫‪Lesson 28‬‬
‫‪9‬‬