30 ‫שיעור מספר‬

Lesson 30 / Leçon 30

‫התפעל עבר וחזרה‬
Past tense reflexive and review
binyan Hitpaél au passé et une révision.
Lesson Description:
In this lesson we'll learn the past tense conjugation of Hitpa'el (such as ‫ )להתפלל‬and review the
past tense conjugations of all the verb groups we have studied.

Description de la leçon:
Dans ce cours, nous apprendrons la conjugaison de binyan Hitpaél au passé et nous ferons une
révision sur la conjugaison au passé de tous les groupes que nous avons déjà appris.

Lesson 30
1

‫מילון‬
Dictionary / Dictionnaire
French

English

How to say

Cursive

Print

saison

season

ona

‫עונה‬

‫עונה‬

‫שמות עצם‬

centre

center

merkaz

‫מרכז‬

‫מרכז‬

Nouns

‫מתקלח‬

‫מתרגש‬
‫מתרגשת‬
‫להתרגש‬

mitragesh
s'excite

get excited

mitrageshet
lehitragesh

prie

pray

mitpalel

‫מתפלל‬

‫מתפלל‬

se lave

to wash oneself

mitraxets

‫מתרחץ‬

‫מתרחץ‬

s'habille

to get dress

mitlabesh

‫מתלבש‬

‫מתלבש‬

se marie

to get married

mitxaten

‫מתחתן‬

‫מתחתן‬

fait de la

to exercise\ to

gymnastique

work out

mit'amel

‫מתעמל‬

‫מתעמל‬

participe

participate

mishtatef

‫משתתף‬

...‫משתתף ב‬

use

mishtamesh

‫משתמש‬

...‫משתמש ב‬

to telephone

mitkasher

‫מתקשר‬

...‫מתקשר ל‬

intend \ mean

mitkaven

‫מתכוון‬

‫מתכוון‬

utilise \ se
sert de
téléphone
a l'intention
de

‫פעלים‬
Verbs

.‫ניתן למצוא הנחיות לשימוש במילון בסוף החוברת‬
You can find instructions on how to use the dictionary at the end of the workbook.
Les instructions d'utilisation du lexique se trouvent à la fin de la brochure.

Lesson 30
2

‫שקפים מן השיעור‬
Slides from the Lesson / Diapositives de la leçon

Lesson 30
3

Lesson 30
4

Lesson 30
5

‫שיעורי בית‬
‫‪Homework / Devoirs‬‬
‫‪ .1‬בבקשה להשלים את הטבלה‪:‬‬

‫‪1. Write down the verbs in past tense:‬‬
‫‪Complétez le tableau ci-dessous:‬‬

‫אני‬

‫אתה‬

‫את‬

‫הוא‬

‫היא‬

‫אנחנו‬

‫אתם‬

‫אתן‬

‫הם ‪ /‬הן‬

‫התכוונתי‬
‫התעמלת‬
‫התרגש‬
‫התקשרה‬
‫התפללנו‬
‫התלבשתם‬
‫התחתנו‬

‫‪ .2‬בבקשה לכתוב ולומר את‬
‫המשפטים הבאים בעבר‪:‬‬

‫‪2. Write and say the following‬‬
‫‪sentences in past tense:‬‬
‫‪Ecrivez et dites les phrases suivantes‬‬
‫‪au passé:‬‬

‫הוא מתרחץ בים המלח‪.‬‬
‫אני מתפללת בכותל‪.‬‬
‫היא מתכוונת לנסוע לטיול‪.‬‬
‫אתן מתעמלות כל יום?‬
‫אנחנו מתחתנים בישראל‪.‬‬
‫הם מתקשרים לחברים‪.‬‬

‫‪Lesson 30‬‬
‫‪6‬‬

‫למה אתם מתלבשים יפה?‬
‫למה את מתרגשת ?‬
‫למה אתן לא משתתפות בשיחה?‬
‫אתה משתמש בסכין הזה?‬

‫‪Lesson 30‬‬
‫‪7‬‬

‫פתרונות לשיעורי הבית‬
‫‪Homework Answers / Réponses aux Questions‬‬
‫‪ .1‬בבקשה להשלים את הטבלה‪:‬‬

‫‪1. Write down the verbs in past tense:‬‬
‫‪Complétez le tableau ci-dessous:‬‬

‫אני‬

‫אתה‬

‫את‬

‫הוא‬

‫היא‬

‫אנחנו‬

‫אתם‬

‫אתן‬

‫הם ‪ /‬הן‬

‫התכוונתי‬

‫התכוונת‬

‫התכוונת‬

‫התכוון‬

‫התכוונה‬

‫התכווּנו‬

‫התכוונתם‬

‫התכוונתן‬

‫התכוונו‬

‫התעמלתי‬

‫התעמלת‬

‫התעמלת התעמל התעמלה התעמלנו התעמלתם התעמלתן התעמלו‬

‫התרגשתי‬

‫התרגשת‬

‫התרגשת‬

‫התרגש‬

‫התרגשה‬

‫התרגשנו‬

‫התרגשתם‬

‫התרגשתן‬

‫התרגשו‬

‫התקשרתי‬

‫התקשרת‬

‫התקשרת‬

‫התקשר‬

‫התקשרה‬

‫התקשרנו‬

‫התקשרתם‬

‫התקשרתן‬

‫התקשרו‬

‫התפללתי‬

‫התפללת‬

‫התפללת‬

‫התפלל‬

‫התפללה‬

‫התפללנו‬

‫התפללתם‬

‫התפללתן‬

‫התפללו‬

‫התלבשתי‬

‫התלבשת‬

‫התלבשת‬

‫התלבש‬

‫התלבשה‬

‫התלבשנו‬

‫התלבשתם‬

‫התלבשתן‬

‫התלבשו‬

‫התחתנתי‬

‫התחתנת‬

‫התחתנת‬

‫התחתן‬

‫התחתנה‬

‫התחתּנו‬

‫התחתנתם‬

‫התחתנתן‬

‫התחתנו‬

‫‪ .2‬בבקשה לכתוב ולומר את המשפטים‬
‫הבאים בעבר‪:‬‬

‫‪2. Write and say the following‬‬
‫‪sentences in past tense:‬‬
‫‪Ecrivez et dites les phrases suivantes‬‬
‫‪au passé:‬‬

‫הוא התרחץ בים המלח‪.‬‬
‫)אני( התפללתי בכותל‪.‬‬
‫היא התכוונה לנסוע לטיול‪.‬‬

‫‪Lesson 30‬‬
‫‪8‬‬

‫)אתן( התעמלתן כל יום?‬
‫התחתנו בישראל‪.‬‬
‫)אנחנו(‬
‫ּ‬
‫הם התקשרו לחברים‪.‬‬
‫למה )אתם( התלבשתם יפה?‬
‫תרגשת ?‬
‫ְ‬
‫למה )את( ה‬
‫למה )אתן( לא השתתפתן בשיחה?‬
‫השתמשת בסכין הזה?‬
‫ָ‬
‫)אתה(‬

‫‪Lesson 30‬‬
‫‪9‬‬