Harga Remaja

Maksud

Berapakah sebenarnya harga remaja
Yang bersih
Dari gelodak kecewa
Bagai kesegaran pohon
Di pinggir perjalanan ini?
Dengan apakah akan kaupenuhi
Piala remajamu
Adakah cuka kesangsian
Dari cinta murah
Atau madu ajaran
Dari ilmu susah
Remaja amat mahal
Sesungguhnya
Tiada terbeli oleh pendirian
Keberanian dan ilmu.
Penuhilah remajumu
Dengan ketentuan tuju

Tema ...................................................................................................................................................................
Persoalan –i)…………………………………….....................................................................................
ii)…………………………………………............................................................................
iii) perlunya remaja menimba ilmu dalam usia muda.
iv) ..........................................................................................................................................
Anafora – Pengulangan kata pada awal baris atau rangkap cth Tersentak aku kerana dia. Tersentak aku kerana
kehadirannya.
Metafora – kisan yang mengabungkan unsur konkrit (sesuatu yang boleh sentuh) dan abstrak (sesuatu yang tidak
boleh disentuh) cth sungai duka
Simile – Kiasan yang merujuk kepada perbandingan cth: Umpama, bak, seperti, laksana dan bagai.
Asonasi – Pengulangan huruf vokal (A, E,I,O,U)

Gaya Bahasa – i) Anafora = bagai kehijauan daun dan ………………………………………………..
ii) Metafora =...................................................................................................................
iii) Simile = ......................................................................................................................
iv) Asonasi =.....................................................................................................................
v) Aliterasi = ...................................................................................................................
Nada – Sinis (seruan dan nasihat penyajak kepada para remaja agar menghargai masa remaja mereka.
Nilai – i) Keberanian cth keberanian untuk menempuh dugaan hidup.
ii) .................................cth rajin menuntut ilmu.
iii)....................................................................................................................................................
iv)....................................................................................................................................................
v).....................................................................................................................................................
Pengajaran – i) Kita hendaklah berani menempuh dugaan hidup.
ii).....................................................................................................................................................
iii)....................................................................................................................................................
iv)....................................................................................................................................................
Nota Intensif Komsas – Sajak ‘Harga Remaja’

Disediakan oleh Cikgu Hasrul

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful