3.

0

DRAMA SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN Kerajaan sebagai pihak utama telah menggunakan drama sebagai medium

untuk berkomunikasi dengan segenap lapisan rakyat. Drama yang ditayangkan di televisyen dan drama yang diperdengarkan di corong-corong radio digunakan sebagai senjata untuk memberi penerangan kepada rakyat tentang isu-isu semasa. Hasrat kerajaan yang menginginkan kasih sayang dari rakyat dan bangsa negaranya diseru melalui kedua-dua medium ini. Drama ini disiarkan melalui RTM yang bertanggungjawab menjelaskan kepada rakyat tentang dasar kerajaan dan kegiatan-kegiatan negara agar rakyat sentiasa seiring dengan perkembangan semasa. Hal ini dapat kita lihat apabila drama-drama yang disiarkan memperlihatkan tema-tema yang terkini mengikut kehendak semasa dan suasana sosiopolitik. Ketika menghadapi ancaman dari pihak komunis dan anasir-anasir anti kerajaan serta konfrontasi yang dilancarkan oleh Presiden Sukarno, kerajaan Malasysia telah merombak siaran televisyen yang secara besar-besaran untuk untuk menyanggah dakwaan pihak-pihak tidak bertanggungjawab

memecahkan belahkan rakyat Malaysia. Pada ketika ini drama memainkan peranan penting sebagai medium untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Drama yang mendidik rakyat dan bangsa negara kita pada ketika itu untuk bangkit menentang anasir-anasir dari luar. Selain itu peningkatan kewangan hasil daripada DEB telah melalaikan rakyat Malaysia yang suatu ketika dahulu diburu kemunduran. Hal ini banyak membuahkan implikasi negatif seperti keruntuhan moral, maksiat yang semakin meningkat dan penyalahgunaan dadah semakin menjadi-jadi di kalangan belia. Sebagai inisiatif kerajaan telah mengambil langkah menjadikan drama sebagai senjata psikologi kepada para penagih dadah. Secara tidak langsung drama televisyen telah menjadi pendidik secara halus yang dilatih oleh kerajaan untuk rakyatnya.

Untuk mendidik bangsa sendiri kita haruslah menggunakan bangsa itu sendiri supaya perbandingan dapat dibuat dan dinilai. Drama tempatan dijadikan saluran

yang utama untuk mendidik masyarakatnya sendiri. Persoalan dan permasalahan yang diutarakan dalam drama senang difahami oelh rakyatnya sendiri. Dalam sedar atau tidak para penonton akan mengalami proses menghayati dan memahami beberapa nilai moral atau didikan yang cuba disampaikan dalam drama itu tadi. Kesedaran drama dalam pendidikan sosial dimulakan sejak awal lagi oleh Aziz Wok yang dilaporkan pada 1956 supaya para penulis menghantar skrip-skrip yang membawa tema yang sesuai pada masa itu. Kesesuaian itu bergantung kepada corak didikan yang ingin disampaikan oleh RTM kepada penontonnya. Hal inilah yang menjadi titik tolak bermulanya peranan tv dalam aspek sosial. Drama tv dijadikan alat untuk melantunkan gambaran ideal supaya dapat diteladani oleh para penonton. Pada pengakhiran tahun 1970-an dapat dilhat kebangkitan gerakan dakwah dan kesedaran keagamaan dalam komuniti orang Melayu. Oleh hal yang demikaian, pelbagai tema yang bersifat kehidupan dan nilainilai murni menjadi aspek utama dalam penghasilan drama pada masa itu. Hasil daripada penyelidikan yang dibuat, penulis mendapati bahawa unsur pendidikan yang disalurkan melalui drama pendidikan nasionalisme. tv dapat digolongkan kepada empat kategori, iaitu pendidikan moral, pendidikan sosial, pendidikan perpaduan dan

3.1

Sebagai Pendidikan Moral

Pendidikan moral yang dimunculkan melalui drama tv ialah dengan mengemukakan mesej yang lebih menyentuh hal-hal dalam diri individu. Dramadrama dalam kelompok ini memberi contoh dan teladan tentang perlakuan-pelakuan perseorangan dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan Tuhan dan ahli-ahli keluarga terdekat. Persoalan-persolan ini disampaikan secara langsung dan merupakan permasalahan utama dalam drama-drama yang disalurkan. Penyampai secara terbuka ini memudahkan khalayak penonton memahami amanat serta unsur pendidikan yang ingin disampaikan. I. Kehidupan berumahtangga Seringkali dipaparkan perlakuan yang tidak baik dan akhirnya membawa gambaran buruk kepada kehidupan berumah tangga dan seterusnya hubungan suami isteri. Hal ini disangkal oleh drama untuk menghadirkan suasana rumah tangga yang bahagia, aman dan damai. Sebagai contoh, persoalan yang ditimbulkan dalam drama adalah perasaan salah sangka dan cemburu buta yang akan membawa kehancuran dalam rumah tangga. Drama ini membawa mesej yang baik dan mengajar kita supaya tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Sebagai contoh drama “curang” (1969) menjadi contoh teladan kepada para suami supaya berfikir sebelum bertindak. Pelbagai lagi drama yang mengisafkan kehidupan rumah tangga. II. Hubungan antara Anggota Keluarga Hubungan antara ahli keluarga juga mendapat tempat dalam seni drama ini. Dalam hal ini seringkali digambarkan hubungan ibu dengan anak yang menjadi persoalan yang hangat sampai ke hari ini. Hal ni kerana hubungan ibu dengan anak akan menyedarkan betapa besarkannya kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Secara tidak langsung drama ini akan menyedarkan anak-anak yang melupakan ibu bapa mereka setelah mengecapi kemewahan tanpa menyedari dari mana datangnya semua itu. Anata drama-drama ang mengisahkan tema ini ialah “bunga tanjung”(1965), “meniti titian rapuh” (1972) dah banyak lagi.

III. Hubungan manusia dengan Tuhan

Didikan moral yang lain ialah antara manusia dan Tuhan yang dipacarkan dalam tv. Manusia tidak akan terlepas daripada melakukan dosa tetapi adalah baik dan manfaat jika manusia itu insaf dan kembali ke pangkal jalan. Persoalan ini telah mula muncul dalam 1960-an dalam drama “jatuh membangun” (1969). Pada keseluruhannya drama-drama kerohanian ini mengambarkan kegelisahan jiwa manusia yang sesat dan jauh dari jalan yang diredhai. Sebagai kesimpulannya, dalam golongan persoalan yang membicarakan ahalhal moral, drama tv berperanan sebagai pendidik kepada khalayak ramai. Pengajaran yang disampaikan diharapkan dapat diserapakan dalam diri dan dapat diterjemahakan kepada kehidupan yang lebih positif dalam semua aspek. 3.2 Sebagai Pendidikan Sosial Drama juga membawa persoalan kepada aspek yang lebih luas

pencakupannya. Permasalahan dan persoalah menyentuh tentang kehidupan masyarakat dan masalah hari-hari. Didikan sosial banyak menyentuh perihal orang Melayu supaya berubah sikap. Antara aspek-aspek yang menjadi tugas drama untuk mendidik para penonton ialah membawa manusia mendekati alam sekelilingan yang masih baru dan juga mencabar. Selain itu, penyesuaian diri ditempat baru dan meninggalkan kefahaman dan kepercayaan yang kolot turut diterapakan. I. Ke arah perubahan sikap Kita dapat lihat pada drama-drama dahulu yang banyak menerapkan pengajaran dan pendidikan walaupun drama itu bercorakan komedi. Selain itu, drama juga membawa sindiran kepada masyarakat yang berada dalam kepincangan agar berubah dan dapat membawa kesejahteraan. Secara tidak langsung drama sebegini mengajar kita berfikir dan mendidik kita untuk menjadi yang terbaik. Antara contoh drama ialah, “mata duitan” (1965), “rantau selamat” (1972) dan sebagainya.

II. Ke arah Budaya Usahawan Drama tv juga menonjolkan sarana dan desakan supaya orang Melayu menuju ke arah budaya usahawan seperti menceburkan diri dalam perniagaan.

Sekaligus menyeru supaya menuntut pencapaian yang tertinggi dalam pelajaran. Hal ini diperlihatkan dalam drama “potret pekerti” pertengahan 1972. Dalam hal mengejar pelajaran, disarankan juga oleh drama tv bahawa ibu bapa harus memainkan peranan bagi memastikan kejayaan anak-anak meraka. Anak-anak perlu dididik supaya tidak menjadi liar dan berlakuan yang menyelewengkan. Drama tv dapat myedarkan para ibu bapa tentang tanggungjawab mereka terhadap msa depan anak-anak. III. Ke arah hidup terancang Hal ini berkaiatan dengan masa depan. Perancangan yang baik akan mendatangkan hasil yang lumayan. Antara aspek yang disentuh dalam persoalan ini ialah proses jimat cermat dalam keluarga. Hal ini diperjelaskan lagi dalam dramadrama Melayu seperti “keluarga tompel”, kerana menantu dan sebagainya. Dramadrama ini menyentuh keburukan tidak mengamalkan budaya jimat cermat. Drama ini mendidik kita supaya berjaga-jaga akan masa hadapan. IV. Ke arah pembanterasan penyelewengan Dalam kehidupan seharian, anggota masyarakat tidak akan terlepas dari melakukan perkara-perkara negetif yang bercanggah dari kehidupan manusia sebenar. Gelaja negetif yang dimaksukan ialah jenayah. Sejak akhir-akhir ini kita dapat lihat drama-drama tv banyak mengisahkan tentang jenayah yang akhirnya membawa padah kepada diri sendiri. Rasioanal drama penyelewengan ini disalurkan kepada penonton agar para penonton sedar dan menjauhkan diri daripada gejala ini. Dapatlah diperjelaskan disini bahawa permasalahan yang telah dibincangkan dalam drama jelas menunjukkan kecenderungan untuk menyalurkan unsur-unsur pendidikan sosial kepada masyarakat. Dalam pada itu, kita dapat lihat betapa pentingnya masyarakat merubah sikap untuk menyesuaikan diri denag keadaan sekeliling da peredaran zaman. Begitu juga dalam membentuk budaya usahawan di kalangan orang Melayu adalah mustahak bagi mencapai aspirasi nasional. Jesteru itu, perancangan keluarga amat penting agar tingkah laku isi keluarga terkawal dan gejala peyelewengan tidak berlaku. 3.3 Sebagai Pendidikan Perpaduan

Selepas kejadian 13 mei 1969 kerajaan telah meyalurkan drama-drama yang mengisahkan kaum-kaum yang terbesar di Malaysia. Kejadian rusuhan itu telah membawa impak yang besar kepada hubungan perkauman di negara ini. Untuk menegelakkan kejadian sebegini berulang kembali pelbagai drama telah diskripkan dan ditayangkan untuk menunjukkan keampuhan ikatan kaum di Malaysia. Sebagai contoh drama “tiga dara” yang disiarkan pertengahan 1972 bertemakan masalah sosial yang dihadapi orang Melayu dalam menyahut seruan pembangunan. Pihak RTM menggunakan drama ini sebagai alat pendidikan secara tidak langsung untuk membentuk perpaduan di negara ini. Episod-episod “tiga dara” mengambarkan bahawa orang Melayu, Cina dan India boleh hidup bersama dan saling membantu dalam kehidupan seharian malah dapat tinggal serumah. Selain itu banyak lagi drama-drama yang memceritakan keakraban tiga kaum ini seperti “jiran”, “ribut tengkujuh” dan sebagainya. Secara menyeluruh didapati bahawa kebanyakkan drama di tv yang mebawa persoalan antara kaum akan mendorong kepada semangat perpaduan di Malaysia. Dengan mengiat dan menerbitkan drama yang membawa persoalan sedemikian, drama tv secara tidak sengaja melahirkan perasaan bertolak ansur dalam suasana harmonis dan sekaligus terlaksana perpaduan nasional yang jitu dan kental dalam rakyat Malaysia yang berbilang kaum. 3.4 Pendidikan Semangat Nasionalisme Untuk mendidik dan merancang agar semangat nasionalisme sentiasa hidup di jiwa rakyat, pihak televisyen telah memilih skrip-skrip yang membawa gambaran watak-watak patrioltik. Melalui watak-watak ini mesej yang ingin disampaikan dapat dihantar secara langsung melalui drama. Persoalan yang utama diterapkan dalam drama ini ialah semangat menentang penjajah yang harus tersemat kukuh di hati rakyat negara ini agar kejadian 1511 tidak berulang lagi.