| | | | | |

www.eOdissa.com


, ,
|
- | ,
, ..
wº ,
,

, , ,


www.eOdissa.com

.
-

--
w -
-

-

-

( ) -

Quiz Bibek Kar 40
United We Stand Narayan Patro 41-44

www.eOdissa.com,
' '
,
|
, | ,
,, ?
?
|
' , ,
- '

?
,
|

www.eOdissa.com
, |

' ' |
. ,
?
-
,
, ' ' ?

-
www.eOdissa.com
|


|
. .
. . . ' ,. |

|

' ?
' !

, , , www.eOdissa.com|

|, ,


www.eOdissa.com


.e a.c -. .c&- c.-. a.c ac
a.c c» . ¤..~ ¤a c·÷ -¤»
c÷.~ c÷.~ ¤co- ¤a c·÷-. ·
~i--c ¤- a.o& -¤· ¤¤~
c·÷a-. ¤a-
--- a.c- -¤ -. ¤.-.c -c-.
÷- ¤¤~ c-c· co -»:
c¤co < a.c-.. <·- c-c-
a-· c <- ¤· .c- ac¬ - «
-..-.c --.»cc
.·cc -.¤. a.c ·:÷c --.»
-’c ..c» a ~- c¤co c-.c-c a.c
a.c-. -c¤ c¤ »’ ÷Š -.c . c- - J.c
·.c · o~..- J-ico.- a·. a· ¤- . »

..», ~i-- ¤ ccc
--c. a.ccc cc¤ ·-- ·- a.¤.-
c.~-. a-c ac c-oc a.c¤ a-.
·.- a.ccc cJ.c-.- ¤< c-oc c»&
co - a.o <- a»::
co'--- a» ........................................................................
·c. -.ci -. ac& aZco¤ o.c-, -o.uc-·
c-.J¤ < a-· ccc +··-·×-~·--·::·
~i--c a‰ aca-.»
¤..~- ¤¤-·:
.c& c.» www.eOdissa.com

www.eOdissa.com,

,
|

|
, |
-


? !
! ! www.eOdissa.com


.c o.< o· -c -- c-¤ ~i---. <¤ c- ,
»i· ¤-.-c -.-c c-.ca . Jicc o - aa¤c . .

a.-.» ».· c -ic-·. .cc ·. a.c oa¤.c,
-.-c c-.a. ., c.. a.c .-. < a.oac ac ¤.c . .

¤.~ a- ac. .».c - a. c .c .c· ca,
.».c ..- cc . » ¤.c a- J- c¤c .cc J a . .

a--cc acc oc -oa- - ¤. cc.c- c·¤ c»,
c.ca. a.-.» -c& -a-, c¤oa- -.· -.· . .

¤.·cc ·c., c.. a.o » .c.< .-cc .ccc-,
o¤ c-.ca ·., oacc ·.¤.c ac c-.o ..- c·- . .

·. o¤ c·÷ a.-.»c c.c - c¤ c¤c -c o -,
·. o¤ -’c . ¤¤ a.cc -. ¤ < c·÷ ¤¤ o - . .

¤.o +ccc ¤¤ a» <c-, a.o ¤ < ¤¤a.o,
. · ¤.~ » ».-¤ co.ci, c.. ai· +-.c »ca.o . .www.eOdissa.com


,


,


'


www.eOdissa.com|


|||


||www.eOdissa.com


,
,
......
!
| ,
, ,
,

, |

( )
' ......
|

www.eOdissa.com-< ~cc c..c· cao c·o. + ·c- -.·a + . --.c c¤.c ac o + c.. oacc aco. ¤<
-c~ oc ac ·oco. + ·oco. · ·oco. + ·.’ a»cc c.c..c . - + c-c·-.- <.· ·c¤
·oco .c--.¤ + c-c· ·- -. c.· , c-c· ¤·~ -. ¤-.-... + ·.’ acc ·.- o.c Jco + J.--.
·.’ accc -J.c- -c¤cc·c c·c÷ · c¤ cc.c- -a ao.:
·.’ .¤cc -.- + ·.’ a.÷cc o¤ + ¤.o . -’c -o . . c»&cc ·.- c ..co. ·.- c.
c¤cc . ·.- a.o¤c·-.- ¤.· occc» - -., cc.c- ÷c÷c »o c¤o. + --.-c -ec- ¤o.cco
co.· -. »o¤<, c¤. · +
-.¤.c cc.c- -co¸co. c- c.-cc c..c -· c.uco. + c..c co.cc¤.c c¤ a -. a.÷ a·.
c÷.o co. + . a.÷ .-o + occ c·÷o ¤-.- c¤c-.¤ + -.¤.cc c¤ - a».c ·a.a + -c-. -.c-
cc.c- ·.c. -- -- -c - + ¤o ¤o a-- + ·¤ ac o.o- +
ac acc -·~c ÷c÷c c¤o. + ‘- ·...:’ -< ~cc -c.- cc c.-o. + . -c-.a.c .¤
-coc --.- a-- ac-co + a.÷c co-c - · ».c -aco - . ~.c.c o c.. -. Jc -< ~cc
c.-- + -¬ -.ca.cc a».c + <c·c-c- -< c.-a.ca.cc c..c·. c¤c·c--- c..c· ci&c
.· ..ca.< + a.c cc c-.o a.- -o., ‘- ·...cc: oc- -. -.c. coc·.- o- a.’ c.-a. c¤c-.
c.-»¬ + oc...+’ + ·.’acc o.c c..c c¤.¤ a.¤o. + - · ».cco., ·-ca-cc ¤·cc· . ·c -.a
.» aa¤c co. + cc.- < - ·.cc oocc c·~-. a» c..».c- -.»cc ac-c, --.-c ÷c- c÷.o
-.¤.c- -.oa.¤o. c--- ¤-.- +
ccc·cc a.c a·J.c-. coc· aJ- .c- c¤oao. -.¤.cc c¤c·-c¤ + -.ca.cc cc.
aca.¤o.c + --ac c» ¤»cc c-~.c c-c·c-- c. c¤.c -¤ a -. -.o-. -.’ -¤o. + c.- a.
-¤o., ‘·- c¤cco.c + a.o -’c .--.’ -o, c.- a.c <ac -a.cc -c co. + ÷-.c c¤c-
-¤o. ‘ca.c ¤-c-c- a.u-a. -a. + -.. -c¤oc c¤--. c¤-- c¤oa - +’ ccc -» -.-
a.ccc a.¤a o a.c. ·-~ c + -» ¤.o Jc ~c.ac-a-. -.a-. -.o -.c ac -.o. + .
-¤o , c’ c’... + - c- ÷o.¤ -c ·<... + --ac c»a.c- a.¤ a- c-.·.. c÷.o o.c--- -.o
-¤o. -. a....+ www.eOdissa.com


oco.c a.. cc a.. oacc aca -. -.o » -c (co.o-. ..-c..-- - ·. -..c-. o.c -».
o.ca.<) oacc -¤o. +
‘a.c .&.--. -.c- o -. + c¤c-. -cc c-- c¤ca- :’ -o -¤ o. + c.- a. -¤o. ‘¤o’ +
c..c -» -¤-.c -a o. + <c co.o -.-cc a.c. o.oa o c¤c -. a- c-cc o.c ac
c.¤.c a- c-cc cco ac- cc.c- ¤ --·-. -.c + -.c c¤a-cc --ac, -cc, .·.c c»
J.c-J.c + .o-. c o¤- ac »÷ o.ca.< -.-cc + a.c. co.c-c- ·c- ·.’c oacc -.-.
o.o + -aao...c- - ·.’c oacc -.-. o.a.¬ + c¤a- - +o a.c- <c· ¤-.- - -.c-.o a.c
a.c-.- co.c + c.- a. -¤o., ‘~o · -.a.co’ + . acac.-· c~.c a.· a-.oa-.o acc a»-
a-.co + -< a.¤» .Š -c‹c-c‹c c·o ¤.c c-c. »- c + ¤.·cc cc.c-
co. Jc - + ¤< - -.¤.c - coc·.- +
‘ca ca +’
a..- c·÷c·c ·oc -. a.c¤ -c -c -c.- cc -¤o. »- c + c.-a. acc a»- ac-co. +
-o - + c.- a. -¤o., ‘o.’ ¤o, -.c~c c¤ccco + -cco · - .&- -.c -»- +’ ¤ Ÿ c--.ca.
-a. + ¤cc.c c¤-.ca co ¤-, -.c~c c¤co c-.o- -’c a¤- J. ¤--. . .c-.c- -¬.-o +
·a.a c..c cc a o. + cc a o. .&.--.c a.- - + ¤< o· a.- a.c¤ -c c·c-, ~.c ÷·c.Š-
oc-ac- + a.. ¤.¤c c¤ ¤ ¤-c -ca.-a. + co.--.c c-c¤c. c·÷- -coc - cc - -.¤, -¬
a.- »c- -.c - .· a-.c-. a¤¤- -c¤ + -¬ -o co -.c- ·.a.c -.c- a.c co c·.--.-
o-.- -¤o., . -- a.c -a.< + a-» -o a o. a·..·.cc ¤.¤¤i + co.--a.c c-.Ji c.~-..c
ac ¤-c-c- c c ¤oa.< + -. ¤c¤,c-» c.co.< + c-»c-» a.- -c -o¸.< + -. ci· c.< +
· a¤cc coc·c-c- a.c.¤- c-.oc a.--- cc.c .¤c. oacc cca.o, c¤c·c-c- -oc
c.~· a.c¤ ¤ < + acac.-· -».-a. ÷c.c-c- c¤ c-.o a - -«.c· c»cc -o c¤ a -.
-c c-¤. c.cu · c-.o c.ccc a.c. c-c·.- aŠ. c·co, c¤ ¤- c- coc - -. - ·.’c ¤¤.-
aa· -cc + c-c-c-c- c¤ ·--«c.c- cc.’ cc.’ -c a -. -o. --c..-- ac.- ac a.-.c
-c -.¤.c cc.c c».-. -c ·< · ac c-c- c.- a.¤a -. c-'c¤ a.c¬-- co c-c. -·.c -c
¤c-· -cc + <¤- ¤c -o a.. ¤.a-c ao c¤.ccc¤ +

www.eOdissa.com·.’ co.c a- ¤.¤c ao...c- a..c coc--.- -.c·-.c ..c -c ·a¬ + c-c- - ‘-- ’
a-.¬ -.¤ + a-¤.¤ c ao...c- c÷-»-cc a.ca-. c·¬-, a.¤o, -cc-.-, cac¤c. a.·
co.c-io ~-&..- - oc c.~· --cc a..- -»-» .-o.< +
-:¤c·¤cc -o a o. a.. c¤oc ¤cc. + a..c ¤.·-.c¤i + . &.--.c -.c- -c cc.ac
co c·.--.- o-.c-c- c--- -o ¤ <- ..· ¤.¤¤ a o. c.. a.c, a..a.c + coc-'c¤ a¤¤~
ac ¤·- ¤¤~ -c c·-. o.c a.c. -o- <-..· -» + ac..» ·.·. c.c- .c--c » ¤-c-c- +
a.~ - + a-» .&.--. a.- -c -. »c. aJ - -» -c a.c- -.¤ c-.o a.. ¤.a- ~c. + c·c-
·.’c a.- c co-c·. -a. - a..- oca» ..o. + acc o· c¤ a.- o.c -.a.- -.- »< c·c-
< c..c -a- -.-¤-- » Š ÷¤ ac-.-. - ¤· +
»- c <c·c--- a.. ¤.u Jc¤.c a o. + -¤ o., ‘-oc- o.o-, . &.--. cc -.’
c.- a. -¤o., ‘¤’ +
¤-.-c c·c a.o-c- c·.c. c¤.ca.¤ao. + c-.oc c-.oc ÷Š-.», -.¤-.~.c -c-c, cc
÷c--.c -.o¤ -.o¤ »o, c¤.-c c.oc ¤¤., - c+o c..c-.c a.+.~, ccc+c ‘-c· ..’ ·c....’
a.· »c -. a.c¤ -c c·cao. + a.c. -«.c· ~.c.cc a¤- o.cao + -o c ·-occ ac -.
a.cca.cc -.oa o. + ¤c.· a-- co. +
-o ac -¤o., ‘-.c <a-cc ~.. co -.c + c·c- o-. +’
c ·c- o-. -a. »c c.. ».·cc »--. a» o. + o-. ..c- .&.--.c ¤.-ccc ac-. + .
.c-.c- -- -- c¤o + c.- a. - + -¬ -o a»- ¤--.c -c¤ + -¤o., ‘a.c-.c- o-.-, ¤·· a.
·.’ -.o »-.c c·c- - a--. o-. + .&.--. a.cco »ao-. +’
‘¤o’ + a.c. · -c¤ .-· c.c- ¤i-.c -o + -.o»- ·. -cc-cc c-¤c-¤ ¤caco.
c¤¤- a o. c· ¤·~c -.¤ c¤ + cc.c- ¤.·cc -.-- - a Jc a.c ¤.·cc -¤- aca-. -.o » -c
a.ccc ¤·-cc a.c. ¤¬ a. ·.’ -.c c·c .&.--.c co-c-. c ·c- a»o + »÷o. -.o » a·
oacc cc.c ac ÷¤c÷¤c »c a.< + -cc c»cc co c·. c¤.c» + . -c- oco + -cc co
c..c -.¤- c-~.c a oco + c-c· J-. ·.’ c·c: ¤c. ·.’a.÷c.: -.¤-. -a.o a»c- ·.’c
c··. c..c· -»ic· -cc +
www.eOdissa.com»·-c ·.’ co.- - ·c- ca.cc·c .·.c c»c aJ.aJcc + -o -¬ ·c- ca. c¤c- ¤.·
-c.c cc.c-cc.c- -cc c·.-a.< + c.- a. --ac c»- -.-. o.c a.cc c.. ».-. -¤-
-.»a.< + . c¤c.· ca.c¤.c c¤ a.< c»·c- + c.¤.c -c- .&.--.c -.- cc + +¤.c a. aŠ.
oacc c& -·.c + cc.-< -coc -. -’c c».c c¤ - ·a.a + --.- --. c¤c- + .&.--. -’c
- ·c oc -a -. -oca.o + a.c. co c·.-.cc ..·co +
¤c.· c¤c -Ÿo ¤.o-. a.¤ a¤·-o. + -· --.- c¤-cc -< ~cc -¤o., ‘-< co c-o-.
cca’ --.- c.- - + ·. ·». -c-co.c - .’ < a o. cc.c- -ac -c + -·c-. -.¤.c c-.o ---- .
¤.c c¤.co.c» c¤cc + cccc ·’ -·. .· ac-c- c-.cJ cacc + -o, »·-c, c.-a...c-
c-oa.cc - a.cc cco . ~.cc-.¤ + c¤..-- accc ¤--·-. - c c¤c- - -. . ~.c- + c¤..c-
c-c· co c·.-»¬ ·.’c ¤¤.- c÷- + c--- ~.cc, -< cc.c- c.- ac-c- cc c ·c + . -’c
o.o -.¤.·c. o< ~c a.- ¤.·cc Jc. ac-.- o.o-. c.. ¤.·cc cc.c- - co -.c + c.. c·¤cc
c-.ca - co -.c + . .c o.c- -. -’c. . . c¤co.c- -. -’c.
‘<c...-< c¤c. cca.’ o.< +’
--.- c÷.o c.. a.c - ..ca.¤» cc.c- -a + ·.’- . -c¤ + ¤ < .·.o + c-.o -c¤,
‘.·.o c·o c.- + ¤< c·.’c c·.-& -c +’ .·.o ·’-cc ·c-. c-ci -c - + - ·c oc- +
·.’ a.÷ c-.ccc co·~c. o.ca- + .&.--.c -a c< + c..c -c c¤c- - c..c c» cicc ac.
+ -·a c»cicc acc cco c¤c- c¤ - + <c÷c. &¤ +
cccc c¤c·c--- c..c .¤ c.·¤.Šc ..- c. ac -. -.-.o + .·.o c..c· -¤ a-.co. +
‘-· + · :’ ¤< a.¤o c¤co.o- + c.c-.¤ + -¤-, · -¤co · . co c·.-- ·. ccc
c·c·a¬ + . - a + c¤·-.c-c- .&.--. -co¸c- c.a.c a.¤ o. cc + ‘-< c¤ ¤.c... a..
»-., c.· -oc-- a.co. ·.-.’
c..c aŠc-.& ¤c¤ccc co. + c.. ».·cc ..c~. ··o. -.o -< ».-c·o. + c..c
a.÷cc -< -.uc·o. ».-cc c.c.
www.eOdissa.com. cc --. -.· a-.c-. a-¤ .cc .·.o -¤- oco. + .&.--. a.c- .¤-c cc.-.< ·.cc,
cc.-.< ccc¬. ~-.- cc -¤o. - ‘c¤:, c¤ -’c co --.- a.c- . ·.’ a·- ÷.·. c.. ccc a» +
c¤ca.- -- c-.o a.c--....+’
.&.--.c -’c c¤o. c-~.c, ·.’ .¤c co·-.c·. a».· c¤.cco. + ¤< -o ac- o·+
a-».¤ a.÷cc -.¤o., ·a.a .·.o - -.¤ ¤ c -·-.c -¤o., ‘¤o ÷·cc ·.¬-.c a.co + . o.<
-.. ¤.cc +’ ‘o.o- +’ .·.o ca.c¤c c¤ o. + .&.--. acc coc» a.c- ac-c cc c ·c-
-.oco. + . .·.o - ac-c- -.-. c¤c + ¤< - ac-c- + . -» -¤o -, c--- ca.c¤c-
c¤ o + ¤< - ca.c¤o. c¤.· + c-~.c c-c· ¤.o a.c. ca. c¤c c¤ o + -.o» a·c
¤·Jc·c ¤-.-c ¤o-cc aco. c..c cc.c cc + ·.’ -.- oacc + c¤ ¤¤o. -.c + . ¤¤o -.c
·a.a +
c¤ -¤o., ‘a.¤o ÷.c-.’
. -¤o , ‘·.¬ c&- +’
‘¤o, . ·c· c¤occ c·cc·. +’
·.’acc . -.o»-.c ¤·J cc -c¤, ·.- c·c -.¤.c- a.¤o + c.·c- co . ·.o c..c·
c·.-- c·o., c.. a.aocc + . »·co -.c + -.c -cc-cc » ÷o. co c·. c¤.ca o. + ÷.o
a.·cc c¤c co oac c·c a.¤o.c--- ÷’. -c. o.cao. + c..c c..c¤o. ¤.·cc Jca-.
cocc.- ».· cc ~.- Jc-.- + c¤c·c--- -o-o ¤-.- +
ac-c- - ac-c-- ¤o¤o . a»- ac-co + ·.- a.÷cc ·a.a c.c.c·c ca. c¤c-
.·.o + ¤¤o. ac -. . ¤ + c..c ».· -’c c¤.cco. + <.· ¤< ac-c-.c aa -’c. -.a. c ’ac
-.-c ~.c.- -.¤.cco ·.Š--.-- a.o~ c-.o <c.· a-.< + ac.ac <c.· +
c-.o -¤o., ‘<o.< -’c -c a o. cc ·-¤ ac., c¤o o-- -.’
. ·c- co + a.c cocicc ·»- c..c . ¤ + - » -.c + -. -c - c-c c·c. c¤c- . Šcc
+ a.caa.ca ac- + . » a ac-co + ac cc.c- coci a.c¤ c¤o. + ~..c-.- c»cc -¤.-a.
.-o» + . cc.c- ÷ac.-.· occco a.cc +

www.eOdissa.com¤occ a¤·-o. c--- a.a -. a.c·c c¤o.c + -c »i ¤.c ÷·cc a.·-c Jc a--. aŠ.
oacc <-c c¤-c c¤o»¬ + a.~ cc ·-¤ + c.. -a.-icc co a» + -cc, .·.c + --ac +
cc.c- -ccc aJ. a.÷-~, aJ. a.÷c÷.o a.a -. -c - .·.o + c¤c.· a.÷-~ c¤ ¤¤ o. +
-a.- -·-. -c -’c cc.c- c.co. + . J.c cc .»co + c.coci ¤occ ¤- ao. -¤co +
.·-c(.--c) + a o...c- co-. co..-, Ja, .ccc + a.cc .÷¤ -c. c.&c c-c -a
c¤ cco + ·.’ acc a.¤o. ~¤.c ¤-.c a.- + c¤.’ -c ¤-ao. ¤.c..-- -.c-cc ccccco +
¤-. a»cc . + c.. a.ccc .·.o + a.c- ac-co.c--- ao.- - - .·c- ..- ·»» + ·.’ c·cc
¤.c..c- a.o ·»-.¤.¬ + ¤c.· .·.o cc.- < --.cc .c· -.cc-c -.¤.c- -.oa.¤o. + c-~.c,
c¤c·c-c- a..- c-¤ c·÷co - -.¤ + co-.o a-.¤c ».c c·c a.c. ·oc·oc -.oa.¤o
¤oc c.¤.c -cc a -. .·.c- ·. a.÷.a.÷ <- ~.c.- + c¤c ca.c¤co a..- -.¤.c c·÷-.c
¤co.c -.¤ +
: -’c -¤. . a.-- + -» ac ..ccc coci· c¤c- a-.c o +
: a.¤o + c¤ a.ca- -. -¤o. + ~... c-- o. + co.»- a.c c»&a.c- cc.- < aca.cc
c..c.c..c c¤.c c¤ a o. + ac a.- -.¤.c -o.c-c- ·.’ ..o ¤a., »..- ca-- a. ·» o. +
: -a.cc ac-c-. ~...-. ..- c·oc·o o.~o.~ c¤c- a-.co. .·.o +
: -., -» -. + -¤o , c¤co c·cc c·cc ¤·--· c¤caco + .c· - o.~o.~ o.co. +
aca. c÷.o o. .·.o + ·.’ c ·cc ¤c. aca.¤a-. · - -.c cc. a.¤o a o. + a o. -» oc + c..
-· a.- c·cc ~ c-. »-»- c¤o. +
a. + <cc -’ + .·.o .c· c..c ¤.· Jc -c¤c c·o. cc.c- ..·-c a. aac oacc +
c..c a.÷- o.c, ÷’- a.÷- o.c -¤ aco. + ·.’c ·c.c-. ~...c cc.c- c¤..-a. -.¤. a.¤ c..
-.-cc -.~o. + ccc a.¤occ - c- oc co¤c·c c¤ -¤o. - ‘-.- a.¤, ...cc a.¤a o. +’ .
a.ca- - Jco + co.· a.¤o -c¤, .·.oc ¤.·- Jc- :
c¤·- ¤·~cc c..c· ~c c¤o. + ci&c ~c + acc.»i cc- ~cc ..» a.¤¬ ¤·~cc
¤.c¤o ao.- - o¤- -c -.- + . - a.a o c¤c + c¤·- c-'c¤.c· - o¤- o.ca.co -.¤ +
cc.cc.c c¤c- c».co +
www.eOdissa.com- · c¤o -a.< + .Š - -»a.< + <c.· c-c·c-c- - · c¤c- . ~.c- + c-.cJ c.·
-a-. c¤- + ¤c.· c..c - · c.u co. + c.. .¤ oac a.occ.c- -.¤.c .¤ oc o.o- + .
-.-c o + a.÷cc ~ -~- co< a + -<... -< ·. . -co¸coco. c--- c¤ c.. ¤.·cc ·.’
-a- a.ao - a Jco. + c¤c¤ -c -¤o., ‘cc-., ..... ·.o +’
. oc -¤o + a-.-¤cc ¤.· -.~ a.÷c co< a-. ccco. + ·.- oco oco c- c- c¤c- o c co.
+ a·J.c + .¤.¤ ·» - + ·c- ¤.· a.¤ c.. c--cc aco. + . ~.co c¤ ¤.· ·c- -.¤.c + -» -¤o
-.c + c--- ~.-c Jco c·¤-.- c~.ccc + . coco <c-. c-'c¤ -JJ- -c¤, a..cc + <c c..
»c. a.¤c co.- a»¬ + c-.oc -.oa.÷ a» + -.a.- a.·-c a» + c¤co a·J.c a..- ¤¤co.c -c »
ac-- . ¤ +
< c-c.c acc -& acc . o-- + -.- ·c- -¤- - » + -.¤.c ¤..i, -.¤.c -.a. + a.-
c-.-.< + ¤-.- oc ÷-c-.c~ a. a. -c a< + J&c ÷-c a·c.- a·c.- ac. + c.cc -w.a-
c·÷ <.· c.c c.. acc -c -. ¤·c- - -c¤, .c-.c- ¤¤.- -cc + ·-cc ¤c-.. o.< +
c.· cc -·-. --· c ¤ c occc -¸ co c·c÷ + a·ic c.. -c«cc c.c -cc + ac¤cc ÷-
-cc + c-c..-- c·.acc -¤ c».cJ + ¤c ·. -.o ¤c-.. ci· c.< + <.· +
a.·- -&c aa- Jc acc c.- a.¤o +
c.cc -.-cc ¤·÷. -.» + c-.c.ccc a.·- -.- ¤·÷. -.- + ca.÷ci..- ca.·. ¤c - +
c»..- --. ¤c » + a.. cc a.ccc coo -c.- ¤.o.. c»-. a o., ·.¤. -¬ a--- c¤c.· c¤-
+ -¤ --J.-cc cc- a.¤a-.c . a¤·-co ccc cc.c- o¤- a.o ¤< + <ac - c¤o. +
-.&-.¤ --a-. + c. »-cc ¤.c-o .c..· c·.-.- -c a -. c.. ¤.-c.c -¤o., ‘a.c ¤. »-cc
cc.c- ÷.¤ --. ¤o- + . o.<, aJ-o ÷cŠ c-a.c¤ +’ + ~c c-c ÷cŠ Jc- -.oco. +
¤·~c-c- aa- a.¤ c-ccco c. ..ca < + -< c-c· -.ccc - aci c·oc·o ·.’c c.o
- a c·co + -.- -.c c·co + . c-.o- c¤c¤ -c -¤o , ‘aa- c-.-.c-¤ + c.oc -¤»¬
-.¤.cc c-» -o.c- -.¤ + <cc·c ÷a.c- -.¤ + -c- <..-- -~c c÷a- +’
c-.o -¤o., ‘¤o’ +
www.eOdissa.com·a.a c-.o oacc c..c -».¤ -a o. + c-» <c c. ..ca..-- + -’c - c- a.cco ac.
a..io·.cc a.- cc c·~c·c- + ·a.a a.cac- -».¤cc . -»-.- »-a- c¤c- - ac¤o + -c
-¸.¬ o.cao. + -¤ ~‰ ac -c»& ÷a.aa. -.¤ + ·.’ »c. -.-¤.c. aac ÷-c --- - ·-·.c
c¤-.- ac» + ·.’ ..’ a.¤aco -c.o. -.c +
-¬ - cc.c- c¤.-.ccc ¤< c.·- o.c- +
c-.o aŠ. oacc ÷·cc -- a.c c·o. + cccc¤c- -¤-.o.c .- c-.-- ·-a. a.c
c÷c·o. ac a.÷cc + . cc.c o·c-c -¤o +
cc.c- -.o » --icc -o c-c- c-.o -¤ o., ‘~.c- -..’
‘-’c .’ . ¤.c ..c..c -c.¤o c.c- -¤o +
¤¤ c¤c-, a.÷ -c -c -c , .¤ cc.~a. -c c-.o -¤o., ‘c¤c co.o .- a. -c&.,
c.-c-.ca., a.o .&.--. c~.c c-a. a·c . -¤-...., -.c.a-. c¤c- c-c· -.Š + c-a. aŠ.
c.oc÷.-.cc ac ac- co. ac-ccc .o. + .-a. -c&. <c- a.-.cc a» + ·.- c.»i ¤- -
-’c + ·c- ao¤ a.¤- c.o.- ¤oao + <c ¤c¤ ·’ ¤¤. c¤o. - c- -.- + ao¤ cc.- -’c
-.-c.- -coc c·co.’
‘-.¤-. -’c c¤o. -.’ . - c- o›- c¤o +
‘c¤cac. c.-c-~.~.. c-c- a.- ·Š + c-c· .- u -¤o., a·-.o· c¤o. + -o.-.--
c¤o. + c»&- ao¤ a.co. + c-a. aŠ. - o- o.cao. + c¤cc ·.- -».-a. a.c -·c- c.-cc
.-a. -c&. c·o. cc-c ·.’ .Š +...’
c-.o a.¤c c-c·-a. -¤a.¬., c¤·-c-c- ¤.-c.c ..·¤ Jc a.¤ a¤·-o. + a¤·c
-·-.c . a-.c o c-a. aŠ. -’c a.. .·.o - -.¤. c¤.ca o.. ·.’c » a. ao. -’c.
‘-a-< + <c »’¤.· -c&c ¤- + a.¤. --.ci + -.a ccc~.ca. c÷ao., ·c- -’c -o.:
- - - +’ c-.o ¤.Š».-- oc -.oco. ‘a---. a.cc’ -¤- + . a.-.» a.cc -.¤o + a .. -ccc
cc.- -a. ·.c.c- .·~.·~ ¤oa o. + c¤c ·.c. c ·cc -oc¤ a -. acc -& ·-c cc.- < c».-a.
¤· c..c .c- acco.c . -¤- oco +

www.eOdissa.com


cc.c- -& .a, ¤c- . ¤ c..c· cc-< a.c ·» ac occcco. +
·c · - ·- c¤ o. c ·cc . .·.o -a. a.o .c- ac-c- + c¤c a.¤· ¤· cc a.oacc .
÷Ša. c¤-.- -.¤- + ¤-.- -¤cc o- c-.o c.Ja.a.Ja. ¤.c aa· c¤.cco + c¤co aa c-'c¤
.c· -.c. -o.- + -.c- -.-cc ¤cc.c -c -, <c cocc . ·.’c ¤-.- -.c.- -.» c¤.c acac.
-o + c¤c·c--- ¤.·-. + coc· ~o · cco - a.o c.» -¤ Jc ¤-- + ·a.a c--- -¤
Jcc--, < -».¤ c..c ao. +
»-- a.÷¤- c-.o c.- cc.ccc -o.c ca.÷ci a.cc·c ¤c a.·-o. c.a.cc o- c-.o
¤c -o + aa- -.c÷c -»-.- a.¤-, ca.÷c c ·c -< ~cc c-..- aa- -o¤ -·ccc -¤o.,
‘-· -. -<:’
c..c a.· »a- c¤.cco. + . ca.÷ci ·ccc cc.c- ¤ico.- ·cc.J a. c¤c ca. c¤ca -.c
c·÷o + J-. c·cc ·.’ +·. oc.-. aa- a-.cc ¤- o.c cccc-. c¤co.ca.< + c¤ ».·c oc.-.
c c -o-o -¤o. – - cc ¤¤ci -.- : -¤ a.c - -. -’c.
c.. ¤· c cc.c- ¤c ÷a a.caa.ca c..-. c¤ca.¤o. + ·.’ ¤.·cc »u. -a o. + c-.o
-¤a -. -a. c..c .c-acco. co .·.o c ccca .c - + co · .·.o + .·.o c ·» a.c-.cc
¤.o c..c -c-.J .¤ -. -.· ·»a-c.- . a.¤c ~c~c c¤cco +
‘co c·.’ aa -..’ a.c oac- oc a.¤ a.¤ c¤ -¤o. + ..-cc ·.’ »..- c·¤c a.c ac
cc.c- c¤c¤ c·J -.¤.c a o. + c¤ c·J ¤¤ . acc -& ·- ac -· + -» ·ccc c.·c- a.o »
Jc ·.·· c&a-. c».- -ac- -¤-. ~.c.c occ a.. a.cc ac-co. + .·.o acc.--io c.ccc
·.- -¤o.- ‘<c: ~¤.c ¤’ ·.·.- +’ - a- o.~ -o. - -’c ca.÷ci·c a.c- o.c .¤
cJ.cc¤o. + .·.o -¤ o., ‘c.. -a +’
. ·.·· c·c÷co + .Š -u.co + -’c -¤- --¤- a·.· c¤o + ‘-a.cc -.¤.c-
¤-.- ¤-.-.’ c¤ a-.c o. aoc +
‘-.o o.o-’, c..c ¤·c ¤ oc +
‘¤:’, c¤ ac..- ¤ ccc -¤o., ‘-.¤- a-.c- a..-. -cco.- c¤ccoc + a»a.
c¤.co- +’

www.eOdissa.comc..c· -c aca. o.c o. + . -¤o , ‘-. -. + c¤.· -» -c¤ + »- -a o. +’
.¤ cJ.c-.- o.ca-. -a- a.¤ c..c· ~¤.c c¤o. + . ‘¤o¤o’ -¤o + -.÷c +c¤¸cc·o aa-
-» ¤.o a.c +
.·.o -¤o., ‘a.. cca.cc - c- a.¤- + -. ..c. c¤.co-.’ <-.acc- a» + ¤·c.-·
oc -¤c·cao. .·.o + . c--- ¤¤o + -¤o , ‘-.o ac¤ cc ~<- -c - · + a.oc-c-
a.¤co -c¤ o- +’
‘¤... c- +’ .·.o .¤ -o.cc-o. + ·.’c +·. oc.c a.c -cc ac o.c ca.÷cicc aca o.
+ c¤ a».oc.c cc.c-a- -.-- -c .¤ ca.»o. + o.’c c ·cc a..c -» ·c- -.oo.c c.. aa
.·.o c -a ¤¤ -’c c- c.- ¤oa o. +. - c- -cc÷c c·÷o , co.»- ca c·c a.¤o -
-’ccc.c- -.. .·.o c -a c.. a a- -c.c ·o» + a a cc.c- -.-c. cc-co. a.¤oc -c-
-.-c·c + ·.- a oc acc -.÷- a.co.c-c- . coo.cao co c.. aa- c-.-.c-¤ + <cc·c
÷.c-. -a. -c¤ +
c¤..-- a»-c -.o a.¤o.c-c- .·.o c -a a.÷ -c-c c.. aa- a-.co.- ‘co -.c -.
a.o --.’
-.»cc a.c c.. aa -’c -¤o. c-~.c, c..c· »c o. -.c +
……………......................................................................................................................

www.eOdissa.comO O=.

|
| | |
| |
|
| | |
| ' ? |
- ?
| , , |
| - '
, º | ? '
|
- '
' |
| P |
| ,
- ,
|
-
' ? ? ,
www.eOdissa.com


- |
| - ' | '
|

| - '
| |
| |
, | |
| |
|'
,
| ,
| - , |
|
' ' | '
| | ' -
| |
|
' - ' , |'
|
- ' ,
' ? '
| www.eOdissa.com


' | - ,
| | |
P |
' - ' | |
, |
|'
' |
| ' |
| | | '
| ' |
| | ' | '
| , '
|
|
' ' | , ' ',
|'
|
www.eOdissa.com

www.eOdissa.com


www.eOdissa.com

www.eOdissa.com


[ ,
| , ,
,
|
, ,
,
|
| |
,
]

· c .·-
. ·-
.--- :-

-c .- .--- :-. -- · . .c - .-. ·c : -.c -. c -a
c -. · . . - . ·:-c -· -.-. .·- .: ·c : .- -.-.
. ·. .:c ·- :- .·:-. -.- ·. ·. ·. c. - ·.--
- . .- .- - . c -. .c - . -- -. .c ..- :c -.-. c
.--- :- . · - . . - :c · . .. - . - c .--- :- .·-
c - .. · - · .·- · .. :cc .--- c .- . - . ·. - ·.c
:-c - .c .--- . .. . ·.c :c c. .. c -c .. . -. .c
:c · . c . : c :c - c.- - .. .--- .·- :c .c : c c
- - - . :-c -c .. - .--- c . : c --. : -
www.eOdissa.com:- c- c.c -. .. - . .·. .· · . -.. .. c- - - .
:-c -c ·. .. - .--- c :c . : c c. .. .. -· .
.- . · . . .. c:c .. .. .
c · . . ·. .c .. c:c .. .. -. :-
· . .c -.c c- - .- -. .. - .--- .-. - . .
-.c . .·-· - - - -. - .--- - - - c .··c c .
:c --. · . -.c .--- c - - - - -
-.c c --. - ... -- .
..c

.. ·. . : c--c .· .. . .c .· - .- c . ·. - - c
. . c - .· ..· .- . ·.· .c -- .· c .. ·- c- - . -
.c c :c -..c · . .- c . ·. .c ·- -- . c . .
· . . c ·-. c . . c .c ·-. c c c ·.- . ·. · .-
a.·
.. ·. . c - -c - .-. . .c .·· . .c.- - . - ·. . - :-
- -÷ --.· .. ·. . ·.- c - -c - .·· . .c .-- . c .-.-
:c -c .. ·.- ·:c -c .·· c . ·- -- . . c. ·c .· - .
:-c - .c c. - . . c c :cc .-. c. .
-. - . -
· --- .. cc. ·c - - c .c .. -.·
- .. -. ·
. . ·- .-
·.· .- . - .. ·.·
www.eOdissa.com
·.- . . -
..· .. -
..· .- c-c c c-
-
c . . c. ··c ·c -- . . . - :c. .c -.- c-c cc - .. .
.·c -- . -- . .-- . .c -..- . .c .c
··c - ·- --- . .c - .. - a- .. .c - .
c -- .c . .· - - . . .· .c -. c.- . . c c . ·.
. ·c -- .· - :c . - . . c- . . - .c :.c
. - .. .·c. ··c cc - - . . c . c c-

- .·- . -cc

.c .. . ---- .-. . . - c c .·- .-cc .--. . c
. ·. - -. . :cc -.c ·- -c .--. ..c -c .-
· : . .-. ·.c .- ·- : cc.. . c .-· .·- .- cc .-
·- .c . ·- .c . :... .- :-- - . . . . -: c .-
.c . - .-. .· ·c .c -. c c .c-- :c - -ac- : . .- - .
. .- - . .-· . .- :c .c -.c -.-. :. + - c . c- .c.
c··- . :.c c- .- .· c -.c -.- : .. -.c :.-- .· . - .
.- - -c :.-- -:-c . cc : . ·:- -- . c- .- -
-- · :-c . c- .- ac . c- .- . ·- ·- .c - .
.c . ·- .c -c :cc .- . -- - - .· . - - -c a- a- -
- - .- :.c c . - .. .-· -. :c c. - .- · a · -.

www.eOdissa.com- c --a .÷ .- . . -c :cc . . c -- - - .· . · ·.·· .·
.·· . .--c .- . - .c. .. . .-c. . .·- a· .-
. ·- .c -- . . ·- . -

··· -- .· - ·

…………………………………………………………………………………
,
www.eOdissa.com...

|
| |
" ? " |
" ' ,
| ?''
, , -
" ' ? ' ? "
- " "
- " ?"
"
| ''
- " ?
| |
|" - " |
| "
| '
| - " |
www.eOdissa.com


' |"
- " , ' | "
|

' '
| |
| |

| '
|
'
|

|

( , -
)

www.eOdissa.com


www.eOdissa.comwww.eOdissa.com
www.eOdissa.com

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
{ - - | - - |
| - -
| - -
'
, |
| - - / | - - |
- - · | }
www.eOdissa.com

··c·--Q1. WHO IS THE FIRST AND ONLY PERSON TO HAVE BEEN AWARDED NOBEL
PEACE PRIZE POSTHUMOUSLY?
Q2.WHICH IS THE ONLY SOUTH AMERICAN COUNTRY WHERE PORTUGUESE IS
THE OFFICIAL LANGUAGE?
Q3.AFTER VIJAY HAZARE AND SUNIL GAVSKAR, WHO BECAME THE THIRD
INDIAN TO SCORE TWO CENTURIES IN THE SAME TEST MATCH IN 1999 ?
Q4.HOW BETTER DOES HISTORY KNOW ABU-RIHAN MUHAMMAD, A SCHOLAR
WHO CAME TO INDIA WITH MAHMUD OF GHAZNI AND LEARNT SANSKRIT ?
Q4.WHAT WAS THE NAME OF THE PLAY, ABRAHAM LINCOLN ATTENEDING
WHEN HE WAS ASSASSINATED ?
(Answers to be published in eOdissa.com on 20
th
, seartch till then)
www.eOdissa.com


United we stand
Narayan Patro
The India, we see today is the result of great sacrifices made by the
great and immortal freedom fighters. Today, we Indians have our own
constitution and freedom to think freely, Act freely and move freely. The
great artitect of this heritage country never believed in material gains and
science that would ruin and master the delicate and sensitive Indian
minds. These great symbols and lyrics of words that inspired the millions
of Indians before freedom, those small things like charka, triranga, vande
mataram, Bharat mata, non-violence and truth and the concept of simple
living and high thinking gave us Independence, has now become the
lessons in school education and being used to maintain formalities in
Independence day and republic day. Sometimes grey old people speak
up that the British raj was quite good in comparison to the present India.

Million dollar question is why do they say so?
Why a common man is not secure with basic necessities like food, shelter,
clothing, medicine and education?
Why children are sold by Parents?
Why corruption has become "Esta Mantra" with bureaucrats?

www.eOdissa.comWhy Money, muscle and motor power has become principles of Politician?
Why educated youth should spend restless night at railway platforms for
job?
Why religious leaders play with the sentiments of common man?

Think for a while as a TRUE Indian with a bubbling heart without second
though. A thousand of things would occupy your mind. I say definitely that
either your heart, mind and soul would try to escape from all these issues,
that there is no escape route, that is is incapable
in one being to fight the multitude of odds and stand alone. We lack
confidence, determination and dedication to fight against the wrong and
instead flow with the bad.
Now the big question that you should ask oneself is whether you
would like to continue contributing to the corruption, unemployment,
hatredness among people and create a worse place for the coming
generation to live or become aware and make others aware to create a
sense of ownership, to create a place of trust, an enchanting place for our
generations to live and adore it.

www.eOdissa.com


I urge all to unite and contribute atleast 5 mins of your time in re-
defining your place, your leaders help them overcome the issues, make
the place a better one raised on your own standards.

Dream for the state and country and stand by your dreams to make
ODISHA the Best state of India (an initiative towards "LEAD INDIA 2020).

PS::: A program is being arranged for common people by common people
with a single intention of developing unity and making Orissa a better
place for our future generation.
Expected Date is 28th Dec, 2009 in Berhampur. (This is just a beginning.
More such initiatives on its way)

I will share the program details as soon as I get them.
narayanpatro@gmail.comwww.eOdissa.com
|
-

|

, |
,
, ,
.pdf .doc
' , rar/zip
|

- -
eshabda@eodissa.com, subhap@eodissa.com
www.eOdissa.com


|

advt

Personalise your
tees with funky
designs, just mail us
your designs and get
Tees @ your doorstep
Contact for
Campus/College Tees
sales@eodissa.com