You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

09-20-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Jezus wraz z uczniami podruje po Galilei. W drodze Pan powiedzia im


co, czego nie mogli zrozumie. Zapowiedzia swoj mier krzyow.
"Syn Czowieczy bdzie wydany w rce ludzi. Ci Go zabij, lecz zabity po
trzech dniach zmartwychwstanie." (Mk 9,31) Od tego na ile rozumiem
Jezusa umierajacego na krzyu zaley caa moja wiara. Popatrz na krzy
i kontempluj pytanie, ktre z niego pynie: "Co jeszcze mam uczyni,
aby Mnie ukocha".
Zobacz jak mona by daleko od tego czego chce od nas Pan Bg.
Uczniowie posprzeczali si o to, kto z nich jest najwikszym apostoem.
Jezus od razu im wyjani, e s daleko od drogi, ktr On chce ich
poprowadzi. Dlatego otrzymali pouczenie: "Jeli kto chce by pierwszym,
niech bdzie ostatnim ze wszystkich i sug wszystkich." (Mk 9, 35)
adnej wsplnoty nie zbuduje si bez pokory i suby. Pomyl tutaj
o swojej rodzinie, o wsplnocie parafialnej, a take o wsplnotach do ktrych
naleysz. Dlatego wiara nasza uczy nas, e rzeczy, ktre najbardziej podobaj
si Bogu to: pokora, mio do innych, cierpliwo, akceptacja, wyrzeczenie
i radosne ofiarowanie tego, o co mnie prosi Bg.
Na kanwie dzisiejszej Ewangelii pomyl, ile potrzebujesz aski, aby sta
si jak dziecko, ktre Bogu ufa. Ile potrzebujesz aski, aby przesta si kci,
gniewa, dochodzi tylko swego, a na to miejsce wej na now drog
wsppracy i dziaania razem dla wsplnego dobra. Zobacz ile potrzebujesz
aski, aby zrozumie, e czowiek staje si wolnym, gdy naley do Chrystusa.
Jak poradzisz sobie ze sob bez Chrystusa, ktry leczy zamanych na duchu.
W
czasie
dzisiejszej
Mszy w. popro goraco
Chrystusa, aby w swoim
yciu mia madro profesora,
a wiar i zaufanie takie,
jak dziecko idce do Pierwszej
Komunii witej
Ks. Andrzej Malejak, SCh
Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


SOBOTA - 26 WRZENIA

SOBOTA - 19 WRZENIA

9:00 + Janina Budas i zmarli z rodziny - siostra z rodzin


4:00 + Aleksander Jaboski - ona z dziemi
5:30 + Antoni Malarz 2 rocz. mierci
XXV NIEDZIELA ZWYKA - 20 WRZENIA

8:00 + Jan Mandziuk - crka z rodzin


9:30 + Jzef, Wadysawa Sznitka i zmarli z rodziny
Sznitkw
11:15 - O Boe b. dla Scarlett i Roberta Olejnik
1:00 - O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do
Kocioa dla Alexandra i Sawomira Hajtko
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Anety i Pawa
Kura z okazji 10 rocz. lubu
1:00 - Msza w. dzikczynna za otrzymane aski i z prob
o dalsze b. dla Mateusza Fikiewicz z okazji
urodzin - mama
1:00 + Wawrzyniec Gust
1:00 + Marianna Sznitka - K. E. Filip
1:00 + Emil, Stefania, Tadeusz
1:00 + Mieczysaw, Bolesaw, Czesaw
1:00 + Katarzyna, Jzef Mazury - siostra
1:00 + Irena Tapik
1:00 + Witold Oliferuk
7:00 +Leszek Dziura i zmarli z rodziny Dziurw - siostra
PONIEDZIAEK - 21 WRZENIA

9:00 + Benedykt Parciak


9:00 - O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do Kocioa
dla Alexandra i Sawomira Hajtko
7:00 + Sophie Chrobk - Czesaw Wojnar
WTOREK - 22 WRZENIA

9:00 - O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do Kocioa


dla Alexandra i Sawomira Hajtko
7:00 - Msza w. dzikczynna za otrzymane aski i z prob
o dalsze b. dla Magorzaty i Wadysawa Maziarz z
okazji 25 rocz. lubu
RODA - 23 WRZENIA

9:00 - Za parafian
9:00 - O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do Kocioa
dla Alexandra i Sawomira Hajtko
7:00 + Jacek Jurzak w 10 rocz. mierci - ona, ojciec
CZWARTEK - 24 WRZENIA

9:00 + Stanisaw Tryba


7:00 - O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do Kocioa
dla Alexandra i Sawomira Hajtko
PITEK - 25 WRZENIA

9:00 - O Boe b. dla ks. Michaa z okazji urodzin


7:00 - O Boe b. i opiek Matki Boj dla Mieczysawa i
Anny Binkowskich
7:00 - O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do Kocioa
dla Alexandra i Sawomira Hajtko

9:00 + Krystyna Kwiatosz w 1 rocz. mierci - siostra


4:00 + George Szymaski
5:30 - O Boe b. dla Alexa w 1 rocz. urodzin
XXVI NIEDZIELA ZWYKA - 27 WRZENIA

8:00 + Za zmarych z rodzin Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Jan, Rozalia Chrobak
11:15 + Eugeniusz, Franciszka Furlepa - crka, wnuki
1:00 - O uzdrowienia ciaa i ducha i o powrt do
Kocioa dla Alexandra i Sawomira Hajtko
1:00 - Msza w. dzikczynna i o Boe b. dla Jolanty i
Romualda Gmurowskichz okazji 45 rocz. lubu
1:00 - Msza w. dzikczynna za pomylnie zdane
egzaminy
1:00 + Antoni Polmerski, Janina, Mieczysaw Skrzypek
1:00 + Ilona, Czesaw Rakowiecki
1:00 + Mirosaw Wilk - CzesawaBiek, Danuta Boek
1:00 + Marianna Sznitka - J. Zalewski, M. Czartoryska
1:00 + Wadysaw Baran
7:00 - O Boe b. dla Ryszarda i jego rodziny

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 26/27 wrzenia
4:00 - Celina Basta
5:30 - Dominic Jakubowski
8:00 - Agnieszka Bryczkowska, Elbieta Wolski
9:30 - Alicja Karlic, Barbara Kawaek, Anna Marchel
11:15 - Dzieci
1:00 - Stanisaw Bis, Jzefa Hoowiska, Krystyna
Szymczakowski
7:00 - Nastassja Mirowski, Mikoaj Pal
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 26/27 wrzenia
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do
zakrystii
8:00 - Z. Sznitka, E. Szymaski
9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko
11:15 -M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, A. Ciesielski, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
II TACA
Dzi II taca jest przenznaczona na Fundusz
Chrzecijaskiej Pomocy
OFIARY Z NIEDZIELI - 6 WRZENIA
2015
Ofiary - $ 5,881.00
CSA - $50.00
OFIARY Z NIEDZIELI - 13 WRZENIA 2015
Ofiary z kopert - $ 7,597.00
CSA - $20.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Dzi dwudziesta pita niedziela w cigu roku, a zarazem


trzecia niedziela wrzenia, w ktr Koci w Polsce
obchodzi Dzie rodkw Spoecznego Przekazu. Dzi
mamy dobr okazj do zastanowienia si nad tym, jak
korzystamy ze rodkw spoecznego przekazu, take z
mediw katolickich. Mamy te sposobno do
zastanowienia si nad zagroeniami, jakie mog nie ze
sob mass media, nad dokonywanymi przez nas wyborami
programw i przygotowaniem modego pokolenia do
odpowiedzialnego korzystania ze rodkw przekazu.
MSZA W Z PROB O UZDROWIENIE
I UWOLNIENIE
W pitek 25 wrzenia bdziemy goci w naszym kociele
dwch ksiy z Polski ze Zgromadzenia Ksiy Pallotynw,
Ks. Ireneusza ukanowskiego i ks. ukasza Grzyskiego.
Serdecznie zapraszamy wszystkich na Msz w. z modlitw
o uzdowienie i uwolnienie o godz. 7:00 wieczorem. Ksia
zostan na cay weekend i w niedziel 27 wrzenia bd
posugiwa podczas Mszy witych. Po Mszy w. o godz.
1:00pm odbdzie si rwnie modlitwa z prob
o uzdrowienie i uwolnienie. Serdecznie zapraszamy.
WIZYTACJA KS. GENERAA KSIY
CHRYSTUSOWCW
W dniach 6-7 padziernika odbdzie si wizytacja
Generaa Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii ks.
Ryszarda Gowackiego. W rod 7 padziernika
zapraszamy w sposb szczeglny wszystkich parafian na
Msz w. o godz. 7:00pm., ktr bdzie sprawowa
ks. Genera. Po Mszy w. odbdzie si spotkanie dla
czonkw Rady Duszpasterskiej i Finansowej oraz dla
przewodniczcych grup parafialnych.
KAWIARENKA
Dzikujemy za zorganizowanie kawiarenek
6 wrzenia - Lektorzy ($669.00)
13 wrzenia - Rycerze Kolumba ($668.00)
Bg zapa za wszelk pomoc.
W NAJBLISZYM CZASIE PATRONUJ NAM:
21 IX - wito w. Mateusza, Apostoa i Ewangelisty
25 IX b. Wadysaw z Gielniowa, prezbiter, bernardyn,
wybitny kaznodzieja i twrca pieni religijnych w
jzyku polskim, y na przeomie XV i XVI w.
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 20 WRZENIA 2015
PONIEDZIAEK - Ef 4,1-7.11-13 Ps 19 Mt 9,9-13
WTOREK - Ezd 6,7-20 Ps 122 k 8,19-21
RODA -Ezd 9,5-9 Tb13 k 9,1-6
CZWARTEK - Ag 1,1-8 Ps 149 k 9,7-9
PITEK - Ag 1,15-2,9 Ps 43 k 9,18-22
SOBOTA - Za 2,5-15 Jr 31 k 9,43-45
NIEDZIELA - Lb 11,25-29 Ps 19 Jk 5,1-6 Mk 9,38-43.45.47-48

Oglna: Aby wzrastay moliwoci ksztacenia si


i pracy dla wszystkich ludzi modych.
Misyjna: Aby katecheci byli w swoim yciu
konsekwentnymi wiadkami wiary, ktr gosz.
UWAGA CZONKOWIE KOA
BIBLIJNEGO!
Zapraszamy na spotkania Koa Biblijnego
w soboty o godz. 11:00am Pod Anioami.
Bdziemy studiowa Dzieje Apostolskie i Listy w. Pawa.
Zajcia prowadzone s w jzyku polskim. Prosz przynie
Bibli i Katechizm Kocioa Katolickiego.
YCZENIA URODZINOWE
W pitek 25 wrzenia swoje urodziny
obchodzi bdzie ks. Micha Skiba. yczymy
Ksidzu Solenizantowi bogosawiestwa
Boego oraz opieki Matki Boej. Msza w.
w intencji jubilata bdzie w pitek o godz. 9:00 rano.
DZIKCZYNNA
PIELGRZYMKA
ROWEROWA
Zapraszamy: 10 padziernika na
VII Pielgrzymk Rowerow
j a k o d a r w dz i cz no c i z a
kanonizacj Jana Pawa II.
Wyruszymy o godz. 10:00 rano
z 24 Mile/Dequindre Rd. przy Onyx. Na zakoczenie
pielgrzymki zostanie odprawiona Msza w. o godz. 3:00
pm przy grocie w Orchard Lake.
Z okazji rocznicy wyboru Papiea Jana
Pawa II na Stolic Apostolsk
w d n iac h 10 /11 p a dzi e rn i ka
zapraszamy po kadej Mszy w. do Sali
Jana Pawa na pyszne

KREMWKI
PAPIESKIE
ZAPRASZAMY NA
KONCERT
PIOTRA RUBIKA
WIARA, NADZIEJA,
MIO
9 padziernika w naszym
kociele o godz. 8:00pm
Bilety w cenie $70.00
s dostpne w biurze
parafialnym.
ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
W najbliszym czasie sakramentalny zwizek
maeski zawrze maj:
Halina Hakalo & Richard Maziarz
Ktokolwiek wiedziaby o istniejcych przeszkodach
w zawarciu maestwa proszony jest o zgoszenie
w biurze parafialnym.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ZAPROSZENIE DLA DZIECI


Zapraszamy wszystkie dzieci na Msze w.
dziecice o godz. 11:15am. Prosimy, aby dzieci
zajmoway awki z przodu otarza, tak aby
wsplnie mogy si angaowa poprzez
modlitw i piew. Podczas kadej Mszy w.
dzieci bd otrzymyway Anioka dziecicy biuletyn,
ktry naley przeczyta i wypeni zadanie oraz przynie
podpisany na nastpn niedziel. Podczas Mszy s
losowane 3 anioki i szczliwi zwycizcy otrzymuj
nagrody.
ZAPROSZENIE DLA NAJMODSZYCH
DZIECI
Siostry zapraszaj najmodsze dzieci od
przedszkola do kl. II, ktre maj talenty muzyczne
i chciayby piewa dla Pana Jezusa, do zespou
dziecicego Jezusowe pereki. Przesuchanie muzyczne
dla nowych dzieci odbdzie si dzisiaj po Mszy w. o godz.
11:15 w budynku szkolnym. Serdecznie zapraszamy.
REKOLEKCJE ZE
SOWEM BOYM
Zapraszamy w dniach 16-18
padziernika na rekolekcje
pt . ONA
ZAWSZE
MWIA
TAK
prowadzone
przez
ks. Joachima Stencel SDS
Salwatorianina z Centrum
Formacji Duchowej w Krakowie. Cae spotkanie bdzie
przeywane w klimacie pustyni, milczenia z moliwoci
spotkania z kierownikiem duchowym. S to rekolekcje
zamknite trwajce od pitku wieczorem do poudnia
w niedzieli. Kady, kto pragnie w nich uczestniczy musi
si zapisa u Sistr w biurze parafialnym lub w zakrystii.
Bdzie to jednoczenie pierwsze w tym roku szkolnym
spotkanie ze Sowem Boym z cyklu Lectio Divina.
W czasie rekolekcji zapewnione s posiki. Kady
uczestnik powinien mie ze sob Pismo w i notatnik.
SPOTKANIE KOMISJI TROSKI
O PARAFI
Spotkanie Komisji Troski o Parafi
odbdzie si w niedziele 27 wrzenia po
Mszy o 9:30am w Sali Jana Pawa II.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
chtnych do wczenia si w ycie naszej
wsplnoty.
TANIEC TOWARZYSKI DLA MODZIEY
W sobot 26 wrzenia w Sali Jana Pawa II o godz.
10:00am odbdzie si zebranie modziey w wieku od
12-18 lat zainteresowanej nauk taca towarzyskiego.
Spotkania bd odbywa si w kad sobot o godz.
10:00am. Prosimy przynie ze sob obuwie do taca.
MSZA POGRZEBOWA
W minionym tygodniu z naszej wsplnoty odesza
do wiecznoci: p. Janina Lojko. Polemy j
miosierdziu Boemu: Wieczny odpoczynek racz
jej da Panie.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia Petecka,
Irena, Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Helena Salbut, Izabella Kuniec,
Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol
Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i
ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga Kondracka
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i nazwisk bliskich
chorych i cierpicych z naszych rodzin. Chcemy poleca ich
naszej modlitwie.

09.20-09.27
rodzina
Sznitka

09.27-10.04
rodzina
Benett

KALENDARIUM PARAFII
25-27 wrzenia -Msza w. o uzdrowienie i uwolnienie
6/7 padziernika - Wizytacja Generaa ks. Chrystusowcw
9 padziernika - Koncert Rubika
10 padziernika - Pielgrzymka Rowerowa
11 padziernika - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii
13 padziernika - Zota Ra
13 padziernika - Naboestwo Fatimskie
16-18 padziernika - Rekolekcje o. Joachima Stencel

ZAPISY DO ZESPOU DUNAJEC


Zesp DUNAJEC ogasza zapisy do grupy pocztkujcej
MIRECZKI. Zajcia taneczne odbywaj si we wtorki od
5:30 pm - 6:15 pm. Wiek: 4 - 5 lat. Wicej informacji:
Tomasz Kielar - Tel. 313-333-4469 lub Email:
dunajec@hotmail.com; <mailto:dunajec@hotmail.com>.
Serdecznie zapraszamy!
SPOTKANIE FORMACYJNE PRZED WYJAZDEM
NA WIATOWE DNI MODZIEY
W niedziel 27 wrzenia po Mszy witej o godz. 7:00 pm
w sali w. Jana Pawa II odbdzie si spotkanie dla
modziey pragncej wzi udzia w wiatowych Dniach
Modziey, ktre odbd si w dniach od 25 do 31 lipca
2016 roku w Krakowie. Zapraszamy modych czonkw
parafii do wzicia udziau w tym wydarzeniu.
SPOTKANIE DLA MINISTRANTW
W sobot 26 wrzenia o godz. 10:00am w kociele,
odbdzie si pierwsze obowizkowe, powakacyjne
spotkanie dla kandydatw oraz modszych
i starszych ministrantw. Zapraszamy nowych
chopcw do wkroczenia w szeregi Liturgicznej
Suby Otarza.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczcy: Mariusz Szrek
(248) 909-9119
Zastpca: Urszula Czachor
(586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wrbel
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin
Marcin Zajc

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Sr. Beata Kotun - (248) 979-6002
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks.Micha Skiba SChr (248) 736-9188
Grupa modzieowa - ks. Micha Skiba SChr
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak,
ks. Micha Skiba SChr; Lider - Barbara Gorzelewska (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Micha Skiba SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Micha Skiba
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem - Wojciech Ogrek
(734) 276 - 1976

GRUPY NIE PARAFIALNE

RADA FINANSOWA:

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

Przewodniczca: Alicja Karlic


(313) 365 - 1990

ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII

Zastpca: Tadeusz Rusin


(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Krzysztof Stpie, Wadysaw Szaflarski
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa modzieowa Dunajec (14-17 lat)
Poniedziaek - 6:00-8:00pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat)
Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Taniec Towarzyski dla dzieci - Instruktor:
Barbara Somiski (248) 467-6778

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
W niedziel o godz. 12:30-1:00pm
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel o godz. 12:50pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
I pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Michaa Skib SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like