Två intensiva dagar med prov på det bästa i konsertväg som erbjuds en ung publik i dag.

Här blir det musik från olika genrer och för olika åldrar. Ca 25 showcase kommer att beredas plats och på ett sätt så att det skall vara möjligt för alla att ta del av allt. Alltsammans kommer att varvas med korta föredrag, diskussioner, reflektioner kring musik för ung publik i synnerhet samt musik och estetik i skolan i allmänhet.

Showcase10 äger rum vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg 8-9 september.
Målgruppen för Showcase är samordnare/kontaktpersoner för skolkonserter och för offentliga barn och ungdomskonserter, skolledare, utvecklingsledare inom skolan, kultursekreterare, beslutsfattare inom skola och kultur, barn och ungdomsansvariga på konserthus och bibliotek, producenter inom länsmusiken, musiker, internationella samarbetspartners, media, och andra intresserade. Showcase10 är en uppföljning av Showcase07 som med stor framgång genomfördes på Dieselverkstaden i Nacka, september 2007. Då gavs smakprov på ett trettiotal föreställningar under två dagar. Artister musiker och grupper är välkomna att anmäla sitt intresse för att medverka vid Showcase10. Se mer utförlig information på sid 2

Showcase10 arrangeras av landets regionala musikorganisationer i samarbete med Högskolan för Scen och Musik samt Rikskonserter

SYFTET med Showcase10 är att få uppleva det bästa och intressantaste i konsertväg som erbjuds en ung publik idag och att få tillfällen till erfarenhetsutbyte, reflektion och kvalitetsdiskussion kring konserter för ung publik samt kring musiken och estetiken i skolan. M ÅLGRUPPEN för Showcase är samordnare/kontaktpersoner för skolkonserter och för offentliga barn och ungdomskonserter, skolledare och utvecklingsledare inom skolan, kultursekreterare, beslutsfattare inom skola och kultur, barn och ungdomsansvariga på konserthus och bibliotek, producenter inom länsmusiken, musiker, internationella samarbetspartners, media, och andra intresserade. V AR OCH NÄR? Showcase10 är förlagt till Högskolan för Scen och Musik i Göteborg och äger rum 8-9 september 2010. INNEHÅLLET i Showcase10 kommer att bestå av ca 25 showcase. I första hand exempel på konserter för ung publik, men vi vill också bereda plats för andra typer av workshopkoncept och projekt. Konsertexemplen kommer att vara max 15 minuter långa. Under den tiden skall det vara musik, inte muntlig presentation. Därutöver kommer Showcase10 bjuda på en rad miniföreläsningar och korta presentationer kring musik och unga människor, kultur i skola och andra aktuella frågor. Deltagande musiker kommer också att inviteras till uppföljning och diskussioner kring konserter för ung publik. URVALET av akter kommer att göras av en programgrupp med representanter från landets länsmusikorganisationer och Rikskonserter. Kriterier för detta urval går att läsa nedan. Resultatet av urvalet kommer att presenteras prel. 4 juni. Showcase10 står för kostnadstäckning för resor till och från Göteborg, samt erforderliga hotellövernattningar för medverkande grupper. För framträdanden utgår inget gage. ANMÄLAN för intresserade musiker/grupper/artister ställs till Showcase10, Rikskonserter, Box 16344, 103 26 Stockholm**, och skall vara Rikskonserter tillhanda senast fredag 19/3. Anmälan skall innehålla en videodokumentation** av den konsert/föreställning som man vill visa upp . (Vi önskar ett fysiskt exemplar även om er föreställning finns ’on line’.) Inskickade förslag kommer inte att återsändas. Dessutom önskas en skriftlig information om programmets målgrupp, programlängd, tekniska specifikationer som programlängd, bygg- och rivningstid, scenutrymme, medverkande, kontaktuppgifter (inklusive mejladress) ev. pedagogiskt material, etc. För projekt och workshopsliknande program som inte finns videodokumenterade må referenser från genomförda projekt uppges. Se även uppdaterad information på www.showcase10.se. URVALSKRITERIER:  Den musikaliska och kommunikativa nivån på programmet  Program i alla genrer och för olika målgrupper*** är välkomna  Föreställningar med musiken i centrum kommer att prioriteras även om andra konstnärliga uttrycksformer får förekomma i föreställningen/konserten  Såväl sedvanliga konserter som interaktiva workshops och liknande kommer att beaktas  Produktionerna skall vara möjliga att turnera För Showcase10 som helhet kommer programgruppen att söka sätta samman akter för olika åldersgrupper och från olika genrer. För helheten kommer även den kulturella mångfalden och jämställdhetsperspektivet att beaktas
* Föredragna digitala videoformat; MPEG, Avi, DivX & Quicktime, ** Kontaktperson på Rikskonserter är Per Ekedahl (per.ekedahl@rikskonserter.se) *** Med ung publik avses i detta fall alltifrån barns lägsta åldrar till och med gymnasieålder

Showcase10 arrangeras av landets regionala musikorganisationer i samarbete med Högskolan för Scen och Musik samt Rikskonserter