KALOR

4 Daya Hantar Panas
I. Tujuan Percobaan Menentukan Daya Hantar Panas (K) dari sebuah lembaran yang mempunyai daya hantar lemah. II. Peralatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bejana pemanas ( Beaker Glass) Penerima panas dari tembaga Termometer Mikrometer Jangka sorong Heater (pemanas air) Stopwach

III. Teori Jumlah kalor per satuan waktu yang dihantarkan dari bejana bertemperatur T1 ke T2 melalui penghantar panas dengan luas penampang A dan panjang d (gambar 1) dapat ditulis sebagai :
dQ dt = KA T1 − T2 d

(1)

Bahan yang bertemperatur T2 disebut penerima panas. Jika temperatur penerima lebih tinggi dari temperatur di sekelilingnya, maka ia akan memancarkan kalor persatuan waktu yang besarnya sama dengan :
dQ dt = mc dT dt

(2)

1

dengan :

m = massa penerima c = panas jenis penerima

Dalam keadaan setimbang, jumlah kalor yang diterima dan dipancarkan penerima harus sama, sehingga :
dT K = mc dt 2
dT dt 2

d A(T1 − T2)

(3)

berarti pengurangan temperatur per satuan waktu pada penerima pada saat temperatur

setimbang. IV. Cara kerja 1. Ukurlah : a. Tebal lembaran zat. b. Diameter penerima panas c. Massa penerima panas 2. Didihkan air dalam bejana, kemudian susun alat seperti pada gambar 2 ! 3. Catat temperatur, jika penunjukan termometer (pada penerima) tidak naik lagi selama 15 menit (T2) ! 4. Lembaran zat dilepaskan, sehingga penerima mendapat pemanasan langsung !. 5. Bejana pemanas dipindahkan dan lembaran zat diletakkan kembali di atas penerima !. 6. Catat waktu yang diperlukan penerima dari 5° di atas T2 sampai 5° di bawah T2 setiap 30 detik maka penurunan temperatur persatuan waktu pada keadaan kesetimbangan dapat dihitung !.

Gambar 2

2

V. Tugas Pendahuluan 1. Carilah satuan K dan turunkan persamaan (3) ! 2. Apakah cara semacam ini dapat digunakan untuk menentukan daya hantar bahan yang mempunyai daya hantar besar ? Jelaskan ! 3. Mengapa penerima tembaga ini dilapisi dengan nickel ? 4. Apakah cara semacam ini dapat dipakai kalau bejana diisi air atau es ? Jelaskan ! 5. Buat bagan pengambilan data dari percobaan yang akan anda lakukan !

VI Tugas akhir 1. 2. 3. 4. Buatlah grafik dari T vs t pada penerima dan tentukan (dT/dt)2 ! Hitunglah harga K (dalam sistem MKS) ! Berilah kesimpulan dari hasil percobaan saudara dan faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan ketidaktelitian ! Buatlah analisa dan kesimpulan dari percobaan yang sudah anda lakukan !

3