Christina Svala christina.svala@ub.uu.

se Uppsala universitetsbibliotek Uppdaterat 2007-07-05

Att använda Nätverket Sökguiden För att bara titta på det som finns på plattformen kan du gå in på http://www.searchguide.se/community Inloggning sker på adress: http://www.searchguide.se/community/wp-admin (wp står för wordpress, programmet som används för sökguiden) Ange användarnamn och lösenord och klicka OK.

För användarnamn och lösenord, kontakta christina.svala@ub.uu.se För att lägga in eget material (krävs inloggning)

1. Skriv  Klicka på fliken Write , eller gå in på länken Write a post på första
sidan du ser.

1

2. Ange titel på ditt inlägg. Skriv texten i post-fältet, det kan t ex vara hela

texten du vill lägga in eller bara en sammanfattning för att beskriva en fil eller ett lärobjekt1.

För att göra mer avancerade formateringar kan du välja att skriva i Codeläge, det är en flik till höger om Visual (det som är default).

3. Kategorisera  Till höger om post-fältet bockar du
för passande kategorier för materialet. T ex Sökguider, Databaser osv. Lägg alltid till Uppsala UB som kategori. Det går bra att bocka för flera kategorier. För material på svenska används svenska kategorier, och engelska kategorier om du skrivit något på engelska. De svenska får man scrolla neråt i menyn för att komma åt.

4. Tagga  Gå vidare nedåt på sidan och lägg in lämpliga taggar (keywords,
ämnesord). Flera ord skiljs åt med kommatecken. Man kan lätt välja av det som andra använt genom att klicka på en blå term under tag-fältet, men det är fritt fram att ange egna.

1

Med lärobjekt menas enligt IEEE ”en digital eller icke-digital enhet som kan användas för lärande, övning och utbildning.”

2

5. Spara  Om du ska fortsätta genom att ladda upp en fil klickar du på
Save and continue editing under post-rutan. Är du helt färdig klickar du på Publish med en gång.

Att ladda upp material (till Nätverket Sökguiden) från din egen dator När du skrivit titel och lagt in text (det är frivilligt) i post-fältet gör du såhär för att ladda upp en fil från din dator.

1. En bit under Tag-fältet finns Upload-alternativen.

2. Välj Bläddra och letar rätt på lämplig fil på din dator och klicka Öppna. 3. Ange titel på materialet samt en beskrivning och klicka Upload. 4. Du får nu välja ett av tre alternativ: file, page eller none. Välj passande
alternativ, om det är ett dokument väljer du t ex File, klicka på Upload to editor.

5. Klicka på Send to editor och filen läggs upp i samma fönster som texten. 6. Klicka på Publish, under post-fältet för att publicera.

3

Redigera befintlig post Behöver du gå tillbaka och ändra i en befintlig post kan du lätt leta rätt på den via sökrutan i http://www.searchguide.se/community och klicka på Edit strax under titeln (om du är inloggad). OBS! Ändra endast i det du själv har skapat. Ser du fel i någon annans material, kontakta den personen.

Kategorier

Kategorier finns både på engelska och svenska. Vi ska använda de svenska så länge det är material på svenska. Engelska dokument och lärobjekt använder du engelska kategorier till. Antalet övergripande kategorier kommer inte att utökas, däremot kan du lämna önskemål om ytterligare underkategorier.

Att ladda ner material (från Nätverket Sökguiden)

För att ladda ner enstaka dokument eller texter kan du kopiera direkt i communityn, genom att hålla nere vänster musknapp eller med kortkommandona Ctrl+C, eller öppna dokumentet man är intresserad av och välja att spara det på den egna datorn (spara som kopia när det är pdf-er).

4

För att ladda ner en hel kategori lärobjekt eller dokument går du in under fliken Manage, välj alternativet Export. Välj sedan vilken kategori du vill ladda hem i rullgardinsmenyn. Klicka på Download Export File, välj att Spara filen på din dator. Detta lämpar sig bäst för de nya ämnesguiderna eller nya webben, det ska gå bra att sedan importera det exporterade direkt in i EpiServer som är det valda verktyget för både Ämnesguiderna och Webb2007.

Övrigt

Det är kortfattade poster som syns i communityn. Vill du läsa hela texten och kunna klicka på länkar o dyl måste du klicka på postens titel och gå till hela innehållet.

Tidsstämpel

Det går att sätta ett datum på din post i communityn, om du t ex vill att en post ska visas först en vecka efter att du skrivit den. Detta ändrar du i högermarginalen en bit under Kategorierna.

5

Ändra lösenord eller nickname Logga in och gå in under fliken Profile. Lösenordet kan du ändra nere till höger.

Från början är din profil inställd på att ditt användarnamn även är det som syns vid en post du lagt in. Du kan välja i en rullist vad som ska visas på dina poster, lämpligtvis ditt hela namn.

6

7