You are on page 1of 134

00 Portada Nacionali Catala 20/3/07 09:08 Página 1

Escola d’Administració Pública de Catalunya

C/ de Girona, 20
08010 Barcelona
Tel. 93 567 23 23
Fax 93 567 23 50
www. eapc.cat

ISBN: 978-84-393-7425-1

,!7I 4D9-dhecfb!
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 1
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 2

Biblioteca de Catalunya – Dades CIP

Prat de la Riba, Enric

La Nacionalitat catalana
Facsím., Barcelona : Tip. L’Anuari de la Exportació, 1906
ISBN 978-84-393-7425-1
I. Escola d’Administració Pública de Catalunya II. Títol
1. Nacionalisme - Catalunya
323.17(467.1)

Edició electrònica a:
www.eapc.cat/publicacions/varia/nacionalitat_catalana

© D’aquesta edició:
2007, Escola d’Administració Pública de Catalunya
Barcelona, abril de 2007
Reproducció facsímil de la primera edició
de la Tipografia L’Anuari de la Exportació (Barcelona, 1906)
Tiratge: 1.000 exemplars
ISBN: 978-84-393-7425-1
Dipòsit legal:
Fotomecànica: Anglofort, SA
Impressió: Gràfiques Pacífic
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 3

Edició facsímil | Barcelona, 2007


Escola d’Administració Pública de Catalunya
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 4
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 5
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 6
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 7
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 8
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 9
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 10
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 11
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 12
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 13
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 14
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 15
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 16
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 17
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 18
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 19
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 20
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 21
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 22
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 23
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 24
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 25
01 Nacional Catal 20/3/07 09:04 Página 26
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 27
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 28
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 29
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 30
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 31
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 32
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 33
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 34
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 35
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 36
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 37
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 38
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 39
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 40
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 41
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 42
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 43
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 44
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 45
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 46
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 47
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 48
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 49
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 50
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 51
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 52
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 53
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 54
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 55
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 56
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 57
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 58
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 59
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 60
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 61
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 62
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 63
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 64
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 65
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 66
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 67
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 68
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 69
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 70
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 71
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 72
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 73
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 74
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 75
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 76
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 77
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 78
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 79
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 80
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 81
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 82
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 83
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 84
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 85
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 86
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 87
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 88
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 89
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 90
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 91
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 92
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 93
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 94
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 95
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 96
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 97
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 98
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 99
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 100
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 101
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 102
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 103
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 104
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 105
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 106
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 107
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 108
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 109
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 110
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 111
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 112
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 113
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 114
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 115
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 116
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 117
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 118
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 119
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 120
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 121
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 122
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 123
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 124
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 125
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 126
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 127
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 128
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 129
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 130
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 131

Aquesta edició facsímil


de La nacionalitat catalana
d’Enric Prat de la Riba,
publicada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya,
s’ha acabat d’imprimir a Barcelona
el dia 14 d’abril de 2007.
01 Nacional Catal 20/3/07 09:05 Página 132
00 Portada Nacionali Catala 20/3/07 09:08 Página 1

Escola d’Administració Pública de Catalunya

C/ de Girona, 20
08010 Barcelona
Tel. 93 567 23 23
Fax 93 567 23 50
www. eapc.cat

ISBN: 978-84-393-7425-1

,!7I 4D9-dhecfb!