Pelan Susun Atur Bilik Kaunseling

MEJA MEJA BILIK KAUNSELOR KERUSI SOFA ALMARI

MEJA

BILIK KAUNSELING

Gambarajah pelan susun atur bilik kaunseling di Sekolah

Hasil dapatan: 1. Susun atur dalam bilik kaunseling ini tidak kondusif kerana berada di aras kelas-kelas tahun 1 yang sentiasa bising dengan murid dan gurunya. 2. Namun kemudahan yang disediakan adalah sangat memuaskan seperti sudut bacaan dan kerusi sofa yang selesa. 3. Terdapat juga almari untuk guru-guru kaunseling di seklah ini menyimpan segala rekod dan dokumen sebagai simpanan atau rujukan. 4. Di unit ini juga disediakan bilik khas untuk tujuan kaunseling individu yang kedap dari bunyi dan pintu bertingkap yang gelap dari pandangan luar. 5. Namun untuk kaunseling kelompok juga dijalankan di dalam bilik yang sama jika diperlukan atau di ruang legar. Cadangan: 1. Bilik untuk kaunseling kelompok perlu diwujudkan untuk memudahkan proses kaunseling kelompok selain dari bilik kaunseling individu.

SUDUT BACAAN

RUANG LEGAR