DISCURSUL MASS MEDIA  MASS MEDIA  Societatea contemporană a fost marcată de etapele evoluției mijloacelor de comunicare în masă  Mass

media este recunoscută acum ca “a patra putere în stat” Discursurile mass media influențează discursul politic, au impact cultural și pot determina schimbări în discursul social (știrile, analizele politice, reportajele sociale, etc.)  Discursul mediatic desemnează o realitate complexă a lumii contemporane, el exprimă realitatea socială Analiza acestui tip de discurs implică distribuirea atenției în mai multe direcții interdisciplinaritatea abordării  Metode de analiză  La nivel textual observații/analize ale comunicării verbale și non-verbale implicate într-un discurs de analiză politică, reclamă, știre, etc  La nivelul discursului

textele mass media sunt create de jurnaliști și înțelese de către public  La nivel socio-cultural discursul mediatic este un factor important în consolidarea stabilității sociale dar și în realizarea unui acces real al publicului la toate sferele socialului, chiar și la cele marginale ( referitoare la etnie, religie, minoritate sexuală, etc.)  Poziția centrală deținută de mass media în societatea contemporană este susținută și de faptul că principalul fenomen observabil în acest univers al comunicării este suprapunerea/ convergența mijloacelor și a discursurilor  Televiziunea digitală – televiziune + computer  Tabloidele – televiziune + presa scrisă  Emisiuni gen ”revista presei” – presă + TV CERCETAREA INTERDISCIPLINARĂ – metode din sociologie, antropologie, semiotică, lingvistică  Tendințe în jurnalismul contemporan • • Favorizarea perspectivei Personalizarea, imprimarea unui ton afectiv, favorizarea comunicării, a stabilirii unei relații, mai mult decât realizarea unui schimb de informații

Mutația de la discursul informativ, specific modern, la cel postmodern – complex, polimorf, polifonic

 modern  4 nuclee narative CONFLICT- război, apărare, securitate națională/internațională PROGRES – economie, industrie, buget COMPETIȚIE – domenii variate, de la sport la cultură ACCIDENTE – dezastre, anomalii, fapte extraordinare, inovații  postmodern  Expansiunea informațiilor vizând ”dezvoltarea personală” – cunoștințe utile pentru o viață mai bună, succes profesional și social, familial, etc.  Favorizarea convivialității, a armoniei în relațiile interumane  Publicul-țintă este înțeles ca public consumator de ”entertainment”, de un anume fel de distracție/petrecerea plăcută a timpului – infotainment  Discursuri centrate asupra identității – proliferarea discursului vizând un anumit lifestyle  în trecut era valorizată perspectiva rațională, abstractizată  acum este favorizată cea vizând interesul uman, căutarea obiectivității fiind înlocuită de interesul pentru investigarea faptelor și a impactului acestora.  Statutul jurnalistului  În epoci totalitare, jurnalistul are rolul de a eficientiza discursul propagandistic  În societăți democratice, el este un mediator între eveniment și informație  Diverse roluri – rol distant- căutarea neutralității - rol de implicare - presa de  Fenomene particulare  Jurnaliștii din țările post-comuniste își extind excesiv rolul – apropiere de planul profetic, asumarea statutului de scriitor, devin adepți ai unui anumit segment politicstatut pseudo-independent  Se observă asumarea unor competențe multiple (juridice,economice, politice, culturale)  Asumarea unui rol diplomatic (Irak, Darfur, Indonezia, etc)  Tentația patetismului, a exagerării, a hiperbolei  Mass media  Are o serie de roluri bine determinate în democrațiile contemporane: scandal, ziarele de partid

Agent al societății civile

 Stimulent al dialogului între indivizi/instituții  Spațiu de reflectare al unei imagini reale prezentului