Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell Telèfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net

Institut Joan Brudieu
Professorat CF – curs 10/11 Curs Preparació Prova Accés CFS
TUT ANG CAS CAT MAT Grau Navarro, Jordi Requena Cerdà, Julià Bullich Farràs, Rosa Roigé Galan, Francesc DM4 DJ4 DJ3 DV4 G CPPA CPPA X X X X

Família Administració – Informàtica
CFM SMX+GAD 1A 1B X G SMX-GAD 1B X X G SMX-GA2 P ESI3 3 G SMX-GAD 1A P ASIX 1/2 G SMX-GAD 1B G ASIX1/2 P SMX-GAD 1A P SMX-GA 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CFM CFM SMX+GA ESI+GA 2 3 CFS ASIX 1 2

TUT ADM Calvo Bellido, Ricard DL4 DM12 DJ4 DC3 DV8 DM11 DC3 DC9 DJ4 DJ11 DJ3 DM4

ADM-510 Farrús Petit, Maria ADM-621 Usach Morelló, Enric ANG FOL-505 INF-507 INF-507 INF-507 INF-507 INF-625 INF-625 INF-625
Llegenda:

Espinosa Martínez, Margarita Casado Pascual, Concepción Igual Tellaeche, Ainhoa López Fernández, Jesús Fabregat Vall, Roger Mir Porcel, Montserrat Domingo Pastó, Montserrat Vitores Badia, Genís Pérez López, Francesc X.
G-SMX-GAD: P-SMX-GAD: G-SMX-GA: P-SMX-GA: G-ASIX: P-ASIX: P-ESI:

Tutor de grup i personal del grup [Sistemes microinformàtics i xarxes + Gestió administrativa] Tutor personal del grup [Sistemes microinformàtics i xarxes + Gestió administrativa] Tutor de grup i personal del grup [Sistemes microinformàtics i xarxes + Gestió administrativa] Tutor personal del grup [Sistemes microinformàtics i xarxes + Gestió administrativa] Tutor de grup i personal del grup [Administració de sistemes informàtics en xarxa] Tutor personal del grup [Administració de sistemes informàtics en xarxa] Tutor personal del grup [Explotació de sistemes informàtics]

Aquest document (1011 Profes i cursos.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (17-set-10)

Pàgina 7 de 8

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

CFM SMX+GAD 1r A
Dilluns 1
9:00 9:55
XGAD07 MOMI

López; Jesús
Dimarts Dimecres
A009 XSMX01 JLOP

Dijous
C201 XGAD01 EUSA

Divendres
A009 XSMX01 JLOP C201

A009 XGAD01 EUSA

2
9:55 10:50

XSMX02 MOMI

A009 XGAD10

GVIT

A009 XSMX01 JLOP

C201 XGAD07 MOMI

A009 XSMX01 JLOP

C201

3
11:15 12:10

XGAD05 RCAL

A009 XSMX02 MOMI

A009 XGAD01 EUSA

A009 XGAD07 MOMI

A009 XGAD01 EUSA

A009

4
12:10 13:05

XGAD12 CCAS

A009 XSMX02 MOMI

A009 XGAD05 RCAL

A009 XGAD12 CCAS

A009 XGAD02 FXPE

A009

5
13:05 14:00

XGAD12 CCAS

A009 XGAD10

GVIT

A009

XGAD05 RCAL

A009 XGAD02 FXPE

A009

6
14:00 14:55

XGAD10

GVIT

A009 XSMX01 JLOP

C201

XGAD05 RCAL

A009 XGAD10

GVIT

A009

7
15:30 16:25

XGAD02 FXPE

A009

8
16:25 17:20

XGAD02 FXPE

A009

9
17:40 18:35

XGAD10

GVIT

A013

30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

CFM SMX+GAD 1r B
Dilluns 1
9:00 9:55
XGAD05 RCAL

Farrús; Maria
Dimarts Dimecres
CS05 XGAD12 CCAS

Dijous
CS05 XSMX02 MOMI

Divendres
CS05 XGAD02 MARF CS05

CS05 XGAD10

GVIT

2
9:55 10:50

XGAD05 RCAL

CS05 XGAD01 MOMI

CS05 XGAD12 CCAS

CS05 XGAD10

GVIT

CS05 XGAD02 MARF

CS05

3
11:15 12:10

XGAD10

GVIT

CS05 XSMX01 JLOP

C201 XGAD02 MARF

CS05 XGAD07 FXPE

CS05 XGAD01 MOMI

CS05

4
12:10 13:05

XSMX02 MOMI

CS05 XSMX01 JLOP

C201 XGAD10

GVIT

CS05 XGAD07 FXPE

CS05 XGAD01 MOMI

CS05

5
13:05 14:00

XSMX02 MOMI

CS05 XGAD07 FXPE

CS05

XSMX01 JLOP

C201 XGAD05 RCAL

CS05

6
14:00 14:55

XSMX01 JLOP

C201 XGAD02 MARF

CS05

XSMX01 JLOP

C201 XGAD12 CCAS

CS05

7
15:30 16:25

XGAD01 MOMI

CS05

8
16:25 17:20

XGAD10

GVIT

A013

9
17:40 18:35

XGAD05 RCAL

30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

CFM SMX+GA 2n
Dilluns 5
13:05 14:00
XGA05 MARF A006

Casado; Concepción
Dimarts Dimecres Dijous Divendres

6
14:00 14:55

XGA05

MARF

A006

7
15:30 16:25

XGA05

MARF

C010 XGA03

CCAS

XSMX08 FXPE

CS05 XSMX04 MDOM

CS05

8
16:25 17:20

XSMX08 FXPE

CS05 XGA05

MARF

CS05 XSMX04 MDOM

CS05 XSMX08 FXPE

CS05 XSMX03

GVIT

CS05

9
17:40 18:35

XGA12

MESP

CS05 XGA12

MESP

CS05 XSMX04 MDOM

CS05 XSMX06 JLOP

CS05 XSMX03

GVIT

CS05

10
18:35 19:30

XSMX03

GVIT

CS05 XSMX10 CCAS

CS05 XSMX08 FXPE

CS05 XSMX06 JLOP

CS05 XSMX10 CCAS

CS05

11
19:40 20:35

XSMX06 JLOP

CS05 XSMX10 CCAS

CS05 XSMX03

GVIT

CS05 XGA05

MARF

CS05 XGA03

CCAS

CS05

12
20:35 21:30

XSMX06 JLOP

CS05 XGA03

CCAS

CS05 XSMX03

GVIT

CS05 XSMX04 MDOM

CS05 XSMX04 MDOM

CS05

30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

CFM ESI+GA 3r
Dilluns 7
15:30 16:25
XESI13 AIGU

Dimarts
XESI13 FXPE

Dimecres
C201 XESI13 AIGU C201 XESI13

Dijous
AIGU

Divendres
C201 XESI13 AIGU C201

8
16:25 17:20

XESI13

MDOM

C201 XESI13

AIGU

C201 XESI13

AIGU

C201 XESI13

MDOM

C201 XESI13

MDOM

C201

9
17:40 18:35

XESI13

MDOM

C201 XESI13

MDOM

C201 XESI13

FXPE

C201 XESI13

MDOM

C201 XESI13

FXPE

C201

30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

CFS ASIX 1r
Dilluns 7
15:30 16:25
1) 5)

Domingo; Montserrat
Dimarts
A009 XASIX11. AIGU A009

Dimecres

Dijous
XASIX05. JLOP

Divendres
A009 XASIX09. FXPE A009

XASIX08. RFAB

2)

3)

8
16:25 17:20

XASIX05. JLOP

A009 XASIX08. RFAB

A009

XASIX05. JLOP

A009 XASIX07. AIGU

A009

2)

1)

2)

4)

9
17:40 18:35

XASIX09. FXPE

A009 XASIX08. RFAB

A009 XASIX08. RFAB

A009 XASIX13. MARF

A009 XASIX01. MDOM

A009

3)

1)

1)

7)

6)

10
18:35 19:30

XASIX09. FXPE

A009 XASIX01. MDOM

A009 XASIX01. MDOM

A009 XASIX13. MARF

A009 XASIX01. MDOM

A009

3)

6)

6)

7)

6)

11
19:40 20:35

XASIX07. AIGU

A009 XASIX01. MDOM

A009 XASIX11. AIGU

A009 XASIX07. AIGU

A009 XASIX01. MDOM

A009

4)

6)

5)

4)

6)

12
20:35 21:30

XASIX07. AIGU

A009 XASIX01. MDOM

A009 XASIX11. AIGU

A009 XASIX07. AIGU

A009

4)

6)

5)

4)

30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

CFS ASIX 1r
Núm. 1) 2) 3) Prof,Mat.,Aula RFAB, XASIX08, A009 JLOP, XASIX05, A009 FXPE, XASIX09, A009

Domingo; Montserrat
Grup Text Hora Franja Alum. Text:2P.. Núm. Prof,Mat.,Aula ASIX-12 4) AIGU, XASIX07, A009 ASIX-12 5) AIGU, XASIX11, A009 ASIX-12 6) MDOM, XASIX01, A009 7) MARF, XASIX13, A009 30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell Grup Text Hora Franja Alum. Text:2.. ASIX-12 ASIX-12 ASIX-12 ASIX-12

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

CFS ASIX 2n
Dilluns 7
15:30 16:25
1) 5)

Domingo; Montserrat
Dimarts
A009 XASIX11. AIGU A009

Dimecres

Dijous
XASIX05. JLOP

Divendres
A009 XASIX09. FXPE A009

XASIX08. RFAB

2)

3)

8
16:25 17:20

XASIX05. JLOP

A009 XASIX08. RFAB

A009 XEDI10.

CCAS

C102 XASIX05. JLOP

A009 XASIX07. AIGU

A009

2)

1)

7)

2)

4)

9
17:40 18:35

XASIX09. FXPE

A009 XASIX08. RFAB

A009 XASIX08. RFAB

A009 XASIX13. MARF

A009 XASIX01. MDOM

A009

3)

1)

1)

8)

6)

10
18:35 19:30

XASIX09. FXPE

A009 XASIX01. MDOM

A009 XASIX01. MDOM

A009 XASIX13. MARF

A009 XASIX01. MDOM

A009

3)

6)

6)

8)

6)

11
19:40 20:35

XASIX07. AIGU

A009 XASIX01. MDOM

A009 XASIX11. AIGU

A009 XASIX07. AIGU

A009 XASIX01. MDOM

A009

4)

6)

5)

4)

6)

12
20:35 21:30

XASIX07. AIGU

A009 XASIX01. MDOM

A009 XASIX11. AIGU

A009 XASIX07. AIGU

A009

4)

6)

5)

4)

30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

CFS ASIX 2n
Núm. 1) 2) 3) Prof,Mat.,Aula RFAB, XASIX08, A009 JLOP, XASIX05, A009 FXPE, XASIX09, A009

Domingo; Montserrat
Grup Text Hora Franja Alum. Text:2P.. Núm. Prof,Mat.,Aula ASIX-12 4) AIGU, XASIX07, A009 ASIX-12 5) AIGU, XASIX11, A009 ASIX-12 6) MDOM, XASIX01, A009 7) CCAS, XEDI10, C102 8) MARF, XASIX13, A009 30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell Grup Text Hora Franja Alum. Te.. ASIX-12 ASIX-12 ASIX-12 ASIX-2EDI-1 ASIX-12