Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell Telèfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net

Institut Joan Brudieu
Professorat CF – curs 10/11 Família Sanitat – Serveis a la comunitat
CFM CAI+ASS 1A 1B X X CFM CFS CAI+ASS EDI 2 1 X X X G CAI-ASS 1A P CAI-ASS1A P CAI-ASS1B G EDI 2 G CAI-ASS 1B G CAI-ASS 2 G EDI 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X CFS EDI 2

TUT P CAI-ASS 2

ADM-621 ADM-510 FOL-505 SAN-518 SAN-620 SER-508 SER-508 SER-625 SER-625 SER-625 BIO
Llegenda:

Usach Morelló, Enric Farrús Petit, Maria Casado Pascual, Concepción Casas Catalán, Eva Lucía Ribera Chaler, F. Eduard Carrera Fontanet, Carme Alaman Lacruz, Mireia Escales Sánchez, Rebeca Michans Chicot, Imma Pujantell Obiol, Mireia Castanyer Sardà, Maria

DJ4 DM12 DV8 DC2 DM2 DV2 DV9 DL8 DL10 DL11 DL2

G-CAI-ASS: P-CAI-ASS: G-EDI: P-EDI:

Tutor de grup i personal del grup [Cures auxiliars d’infermeria + Atenció sociosanitària] Tutor personal del grup [Cures auxiliars d’infermeria + Atenció sociosanitària] Tutor de grup i personal del grup [Educació infantil] Tutor personal del grup [Educació infantil]

Aquest document (1011 Profes i cursos.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (17-set-10)

Pàgina 8 de 8

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

CFM CAI+ASS 1r A
Dilluns 1
9:00 9:55
XCAI11 EUSA

Casas; Eva Lucía
Dimarts Dimecres
C102 XCAI04 ELCA C102 XCAI03

Dijous
FERI

Divendres
C102 XASS10 CCAR C102

C102 XCAI04

ELCA

2
9:55 10:50

XCAI05

FERI

C102 XASS10

CCAR

C102 XCAI04

ELCA

C102 XASS01

CCAR

C102 XASS05

REES

C102

3
11:15 12:10

XASS10

CCAR

C102 XCAI04

ELCA

C102 XASS01

CCAR

C102 XCAI11

EUSA

C102 XCAI06

FERI

C102

4
12:10 13:05

XCAI03

FERI

C102 XASS05

REES

C102 XASS10

CCAR

C102 XASS08

REES

C102 XCAI06

FERI

C102

5
13:05 14:00

XASS01

CCAR

C102 XASS05

REES

C102

XASS08

REES

C102 XCAI04

ELCA

C102

6
14:00 14:55

XCAI04

ELCA

C102 XCAI06

FERI

C102

XASS10

CCAR

C102 XCAI04

ELCA

C102

30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

CFM CAI+ASS 1r B
Dilluns 1
9:00 9:55
XCAI04 FERI

Escales; Rebeca
Dimarts Dimecres
C103 XASS10 CCAR C103 XASS10

Dijous
CCAR

Divendres
C103 XCAI11 EUSA C103

C103 XCAI05

MARC

2
9:55 10:50

XASS01

CCAR

C103 XASS08 MARC

C103 XCAI06

FERI

C103 XCAI04

FERI

C103 XCAI11

EUSA

C103

3
11:15 12:10

XASS05

REES

C103 XCAI04

FERI

C103 XCAI06

FERI

C103 XCAI03

REES

C103 XASS08 MARC

C103

4
12:10 13:05

XASS05

REES

C103 XCAI04

FERI

C103 XCAI04

FERI

C103 XASS01

CCAR

C103 XASS10

CCAR

C103

5
13:05 14:00

XCAI06

FERI

C103 XASS10

CCAR

C103

XASS01

CCAR

C103 XCAI04

FERI

C103

6
14:00 14:55

XASS10

CCAR

C103 XCAI03

REES

C103

XASS05

REES

C103 XCAI04

FERI

C103

30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

CFM CAI+ASS 2n
Dilluns 7
15:30 16:25
XCAI09 ELCA

Michans; Imma
Dimarts Dimecres
C101 XCAI10

Dijous
EUSA

Divendres
C101 XASS07 IMIC C101

C101 XASS09

EUSA

8
16:25 17:20

XCAI09

ELCA

C101 XASS09

EUSA

C101 XASS06

IMIC

C101 XCAI10

EUSA

C101 XASS07

IMIC

C101

9
17:40 18:35

XCAI01

ELCA

C101 XCAI02

ELCA

C101 XASS06

IMIC

C101 XASS04

MPUJ

C101 XASS11

IMIC

C101

10
18:35 19:30

XCAI01

ELCA

C101 XASS04

MPUJ

C101 XCAI09

ELCA

C101 XCAI02

ELCA

C101 XASS11

IMIC

C101

11
19:40 20:35

XASS06

IMIC

C101 XCAI08

ELCA

C101 XASS07

IMIC

C101 XCAI02

ELCA

C101 XASS04

MPUJ

C101

12
20:35 21:30

XASS04

MPUJ

C101 XCAI08

ELCA

C101 XASS07

IMIC

C101

30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

CFS EDI 1r
Dilluns 7
15:30 16:25
XEDI06 MIAL

Alaman; Mireia
Dimarts
C102 XEDI10 CCAS

Dimecres
C102 XEDI03 REES C102 XEDI02

Dijous
IMIC

Divendres
C102 XEDI04 MPUJ C102

8
16:25 17:20

XEDI02

IMIC

C102 XEDI04

MPUJ

C102 XEDI10.

CCAS

C102 XEDI02

IMIC

C102 XEDI04

MPUJ

C102

1)

9
17:40 18:35

XEDI02

IMIC

C102 XEDI04

MPUJ

C102 XEDI03

REES

C102 XEDI02

IMIC

C102 XEDI10

CCAS

C102

10
18:35 19:30

XEDI03

REES

C102 XEDI02

IMIC

C102 XEDI06

MIAL

C102 XEDI04

MPUJ

C102 XEDI06

MIAL

C102

11
19:40 20:35

XEDI03

REES

C102 XEDI02

IMIC

C102 XEDI06

MIAL

C102 XEDI04

MPUJ

C102 XEDI06

MIAL

C102

30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

CFS EDI 1r
Núm. Prof,Mat.,Aula Grup Text Hora Franja Alum. Tex.. 1) CCAS, XEDI10, C102 ASIX-2EDI-1 30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell

Alaman; Mireia

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11

CFS EDI 2n
Dilluns 7
15:30 16:25
XEDI07 REES

Alaman; Mireia
Dimarts
C103 XEDI05 MPUJ C103

Dimecres
XEDI05

Dijous
MPUJ

Divendres
C103 XEDI01 MIAL C103

8
16:25 17:20

XEDI05

MPUJ

C103 XEDI01

MIAL

C103 XEDI08

MIAL

C103 XEDI01

MIAL

C103 XEDI08

MIAL

C103

9
17:40 18:35

XEDI05

MPUJ

C103 XEDI09

MIAL

C103 XEDI01

MIAL

C103 XEDI09

MIAL

C103 XEDI05

MPUJ

C103

10
18:35 19:30

XEDI12

MIAL

C103 XEDI11

MARF

C103 XEDI07

REES

C103 XEDI08

MIAL

C103 XEDI05

MPUJ

C103

11
19:40 20:35

XEDI08

MIAL

C103 XEDI11

MARF

C103 XEDI07

REES

C103

30/8/2010 - 8/7/2011 INS Joan Brudieu - La Seu d'Urgell

Untis 2011 INS JOAN BRUDIEU IES Joan Brudieu 40 Curs 2010-2011 La Seu d'Urgell Gru11