Menjadi ALTER CHRISTUS (Martin Suhartono, S.J.

)

"Kasih dari sorga memenuhi tempat ini / Kasih dari Bapa Sorgawi Kasih dari Yesus mengalir di hatiku / Membuat damai di hidupku Mengalir Kasih dari Tempat Tinggi / Mengalir Kasih dari Tahta Allah Bapa Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir / Mengalir memenuhi hidupku" Semua berawal dari Kasih Bapa ... "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." (Yoh 3:16) Menjelma dalam Kasih Yesus ... "Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." (Yoh 15:13) Yang berbela-rasa dengan mereka yang menderita ... "Maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan [compassion, bela rasa, belas kasih], lalu Ia mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya: "Aku mau, jadilah engkau tahir." (Mk 1:41) (lih Mt 20:34: thd. orang-orang buta; Lk 7:13: thd. janda yang putranya meninggal dunia) (lih Mk 6:34; 8:2: thd. ribuan orang yang kelaparan) Yang memanggil kita untuk mengasihi dan berbela-rasa ... "Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu." (Yoh 15:12) "Lalu datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu; dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." (Lk 10:33) (bdk Lk 10:37: definisi "sesama") (lih Lk 15:20: ayah terhadap anak yang hilang) Dan tinggal di dalam Kasih-Nya ... "Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku itu." (Yoh 15:9) Oleh Roh Kudus ... " ... kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. (Rom 5:5) Untuk diutus dan menghasilkan buah ... "Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap ..." (Yoh 15:16) "Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri" (Gal 5:22) "Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. idakadilan, tetapi karena kebenaran." (1 Kor 13:4-6) Menghadirkan Allah sendiri seperti Yesus: Menjadi kristus-kristus lain "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah; sebab Allah adalah kasih." (1 Yoh 4:7-8) Rekoleksi bagi para suster CB, RS Panti Rapih, Yogyakarta 11 Juni 2001