Generalitat de Catalunya Departament d'Educació

Institut Joan Brudieu

Llibres 2010-11

CFM «SMX+GAD» 1r curs
Crèdit CF
Text Editex 978-84-9771-6730 McGraw Hill 978-84-481-7200-8 McGraw Hill 978-84-481-7204-6 McGraw Hill 978-84-481-7013-4

Comunicació empresarial i atenció al client Cuadrado, Araceli; i altres Tècnica comptable Ruiz, Eugenio, i altres Empresa i administració Ruiz, Eugenio, i altres Operacions administratives de compravenda

Text

Text

Text

Pàgina 10 de 18

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació

Institut Joan Brudieu

Llibres 2010-11

CFM «SMX+GA» 2n curs
Crèdit CF
Text McGraw Hill 978-84-481-6873-5 Cuadrado, Araceli Comptabilitat general i Tresoreria

Pàgina 9 de 18