SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 1 (LELAKI)

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 1 (PEREMPUAN)

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 2 (LELAKI)

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 2 (PEREMPUAN)

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 3A (LELAKI)

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 3A (PEREMPUAN)

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 3B (LELAKI)

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 3B (PEREMPUAN)

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 4 (LELAKI)

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 4 (PEREMPUAN)

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 5A (LELAKI)

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 5A (PEREMPUAN)

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 5B (LELAKI)

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 5B (PEREMPUAN)

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 6A (LELAKI)

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 6A (PEREMPUAN)

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 6B (LELAKI)

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
MURID TAHUN 6B (PEREMPUAN)

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
PRA SEKOLAH (LELAKI)

PAS KEBENARAN KELUAR KELAS
PRA SEKOLAH (PEREMPUAN)

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

PAS KEBENARAN KELUAR

PAS KEBENARAN KELUAR

BILIK ICT

BILIK ICT

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

PAS KEBENARAN KELUAR

PAS KEBENARAN KELUAR

PUSAT SUMBER

PUSAT SUMBER

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

PAS KEBENARAN KELUAR

PAS KEBENARAN KELUAR

BILIK PEMULIHAN

BILIK PEMULIHAN

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

SK BATU TININGKANG WDT 12 89907 TENOM SABAH

PAS KEBENARAN KELUAR

PAS KEBENARAN KELUAR

BILIK AGAMA

BILIK AGAMA