Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM

563

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM
Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang sedar bahawa pencapaian kecemerlangan serta pembudayaan kegigihan, ketahanan mental serata fizikal, kemuliaan rohani dan penghayatan nilai-nilai murni adalah berterusan demi melahirkan ahli-ahli masyarakat yang unggul yang bakal menangani masa depan bangsa dan negara.

VISI
Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi menjadi sekolah berkesan menjelang 2010

MISI
Memastikan penglibatan aktiviti kokurikulum. dan pencapaian cemerlang murid dalam

564

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

1.0 PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi merupakan sebuah Sekolah Harian Biasa yang bertanggung jawab bukan hanya semata-mata untuk mencapai kecemerlangan akademik anakanak didiknya, tetapi juga memupuk dan menerapkan sahsiah mereka yang cemerlang. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang yang optima serta memberi kegembiraan dan kesejahteraan. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang menjadi wadah untuk meningkatkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari aspek psikomoto, kognitif dan afektif. Penolong Kanan Kurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan dan permainan, persatuan dan kelab, serta unit badan beruniform dan koperasi sekolah.

2.0 MATLAMAT Aktiviti Kokurikulum , Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi adalah dengan matlamat untuk: 2.1 Mengadakan satu sistem Pendidikan menyeluruh (all rounded ) dengan tujuan melahirkan insan yang beriman, beradab, taat setia, bertanggungjawab , berdisiplin, jujur dan bersih, disamping mempunyai ciri-ciri intelek, logik, berdikari dan berimaginatif. Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar. Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah.

2.2 2.3 2.4

565

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

3.0 OBJEKTIF Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara, Perancangan Strategik Kokurikulum, Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi adalah bertujuan untuk: 3.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang tersusun dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri, sekolah, masyarakat dan negara. 3.2 Untuk meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara 3.3 Meningkatkan keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan social, jasmani, minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara , Pengisian Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan Negara. 3.4 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat 3.5 Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru dan kakitangan, sekolah dengan ibubapa dan masyarakat

566

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

4.0 PEMANTAUAN 4.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum adalah dilakukan dengan bantuan Setiausaha Sukan & Permainan, Setiausaha Persatuan & Kelab dan Setiausaha Pasukan Beruniform. 4.2 Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 Kehadiran/Keahlian Penyertaan/ Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perjalanan Aktiviti Kokurikulum Kewangan Matlamat/Objektif Perlembagaan/ Peraturan Disiplin dan Keselamatan Tenaga Luar

567

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

568

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT-UNIT KOKURIKULUM
a. Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan b. Perancangan Strategik Pasukan Beruniform c. Perancangan Strategik Sukan dan Permainan

569

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN

570

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

KEKUATAN (STRENGTH – S) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
100% guru dan staf mengambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang. 100% guru lelaki dan perempuan melibatkan diri dalam aktiviti kelab dan persatuan Pengurusan kokurikulum yang mantap dan tersusun Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah Sekolah satu sesi Kes disiplin dan salah laku kurang Sebahagian guru mempunyai pengalaman, komited dan terlatih Kemudahan yang terdapat di sekolah baik seperti makmal, makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang dijalankan Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan

571

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11
Sebahagian besar guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam kokurikulum Murid terlalu bergantung kepada pihak sekolah dan guru Murid sukar hadir ke sekolah untuk aktiviti yang dijalankan pada waktu petang dan hari Sabtu Masalah pengangkutan Sesetengah murid bekerja selepas waktu sekolah Sesetengah pelajar menghadiri kelas tuisyen pada waktu petang Murid sekolah menganggap aktiviti dalam kelab dan persatuan kurang penting dalam sistem pendidikan Kekangan masa untuk melaksanakan kokurikulum Murid tidak mahu mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan Murid menganggap aktiviti kelab dan persatuan hanya membuang masa dan membosankan Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan

572

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 O2 O3 O4
Kawasan sekolah yang luas dan baru Hubungan yang baik dengan PIBG Hubungan yang baik dengan agensi luar seperti NGO, JPN dan PPD Sumbangan daripada wakil rakyat

ANCAMAN (THREATS – T) T1 T2 T3 T4 T5
Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan dalam aktiviti kelab dan persatuan Ibu bapa lebih rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan Guru sibuk dengan program/kursus anjuran PPD/ JPN mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat Sumbangan dan bantuan kewangan terhad Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai

573

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN KELAB DAN PERSATUAN Isu Strategik: Bidang kokurikulum – Kelab dan Persatuan Sebahagian besar guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam kokurikulum berkaitan kelab dan persatuan Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi 2007 TOV 2008 2009 2010 2011 2012

Semua guru penasihat mempunyai pengalaman dan kemahiran melaksanakan aktiviti dalam kelab dan persatuan

Meningkatkan pengalaman dan kemahiran guru penasihat

Peratusan guru mempunyai pengalaman dan kemahiran

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pencapaian pelajar dalam pertandingan seperti bahas, pidato, syarahan dan sebagainya kurang memuaskan

Menjadi johan peringkat daerah dalam salah satu pertandingan yang dijalankan

Meningkatkan pencapaian dalam pertandingan – pertandingan yang disertai melalui aktiviti kelab dan persatuan

Tahap pencapaian

Peringkat kumpulan

Suku akhir

Separuh akhir

Ketiga

Naib johan

Johan

574

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

Isu Strategik: Bidang kokurikulum – Kelab dan Persatuan Ibu bapa kurang memberi sokongan dalam penyertaan pelajar dalam aktiviti kelab dan persatuan

Matlamat Strategik

Objektif

Indikator Prestasi

2007 TOV

2008

2009

2010

2011

2012

Semua ibu bapa memberi galakan dan sokongan penyertaan pelajar dalam aktiviti kelab dan persatuan

Meningkatkan bilangan penyertaan pelajar dalam aktiviti kelab dan persatuan yang dilaksanakan

Peratus sokongan ibu bapa terhadap penyertaan pelajar dalam semua aktiviti kelab dan persatuan

40%

50%

60%

70%

80%

95%

Aktiviti kelab dan persatuan yang membosankan pelajar

Mempelbagaikan aktiviti yang dijalankan dalam kelab dan persatuan

Menarik minat pelajar untuk bergiat aktif dalam aktiviti kelab dan persatuan

Pelajar terlibat sepenuhnya dalam aktiviti yang dijalankan

45%

50%

60%

75%

80%

95%

575

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

ANALISIS PERSEKITARAN KOKURIKULUM – KELAB DAN PERSATUAN
KEKUATAN (STRENGTH - S) KELEMAHAN (WEAKNESS - W)

S1 – 100% guru dan staf ambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang S2 – 100% guru lelaki dan perempuan melibatkan diri dalam aktiviti kelab dan persatuan S3 – pengurusan kokurikulum yang mantap dan tersusun S4 – Murid tinggal berhampiran sekolah S5- Sekolah satu sesi S6 – Kes disiplin dan salah laku yang kurang S7 – Sebahagian guru mempunyai pengalaman, komited dan terlatih S8 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti makmal, makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti kelab dan persatuan dijalankan S9 – Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat S10 – Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan

W1 - Sebahagian besar guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam aktiviti kelab dan persatuan W2 - Murid terlalu bergantung kepada pihak sekolah dan guru W3 - Murid sukar hadir ke sekolah untuk aktiviti yang dijalankan pada waktu petang dan hari Sabtu W4 - Masalah pengangkutan W5 - Sesetengah murid bekerja selepas waktu sekolah W6 - Sesetengah pelajar menghadiri kelas tuisyen pada waktu petang W7 - Murid sekolah menganggap aktiviti kelab dan persatuan kurang penting dalam sistem pendidikan W8 - Kekangan masa untuk melaksanakan kokurikulum W9 - Murid tidak mahu mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan W10 - Murid menganggap aktiviti kelab dan persatuan hanya membuang masa dan membosankan W11 - Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan CABARAN / ANCAMAN (THREATS - T)

PELUANG (OPPORTUNITIES - O)

O1 - Kawasan sekolah yang luas dan baru O2 - Hubungan yang baik dengan PIBG O3 - Hubungan yang baik dengan agensi luar seperti NGO, JPN dan PPD 04 - Sumbangan daripada wakil rakyat

T1 - Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum T2 - Ibu bapa lebih rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kokurikulum T3 - Guru sibuk dengan program/kursus anjuran PPD/ JPN mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat T4 - Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T5 - Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai

576

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

TOWS MATRIX : KELAB DAN PERSATUAN
KEKUATAN (S) S1 – 100% guru dan staf ambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang S2 – 100% guru lelaki dan perempuan melibatkan diri dalam aktiviti kelab dan persatuan S3 – pengurusan kokurikulum yang mantap dan tersusun S4 – Murid tinggal berhampiran sekolah S5- Sekolah satu sesi S6 – Kes disiplin dan salah laku yang kurang S7 – Sebahagian guru mempunyai pengalaman, komited dan terlatih S8 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti makmal, makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti kelab dan persatuan dijalankan S9 – Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat S10 – Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan KELEMAHAN (W) W1 - Sebahagian besar guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam aktiviti kelab dan persatuan W2 - Murid terlalu bergantung kepada pihak sekolah dan guru W3 - Murid sukar hadir ke sekolah untuk aktiviti yang dijalankan pada waktu petang dan hari Sabtu W4 - Masalah pengangkutan W5 - Sesetengah murid bekerja selepas waktu sekolah W6 - Sesetengah pelajar menghadiri kelas tuisyen pada waktu petang W7 - Murid sekolah menganggap aktiviti kelab dan persatuan kurang penting dalam sistem pendidikan W8 - Kekangan masa untuk melaksanakan kokurikulum W9 - Murid tidak mahu mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan W10 - Murid menganggap aktiviti kelab dan persatuan hanya membuang masa dan membosankan W11 - Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan

DALAMAN

LUARAN

PELUANG (O) O1 - Kawasan sekolah yang luas dan baru O2 - Hubungan yang baik dengan PIBG O3 - Hubungan yang baik dengan agensi luar seperti NGO, JPN dan PPD 04 - Sumbangan daripada wakil rakakyat CABARAN/ANCAMAN (T) T1 - Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum T2 - Ibu bapa lebih rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kokurikulum T3 - Guru sibuk dengan program/kursus anjuran PPD/ JPN mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat T4 - Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T5 - Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.

S+O S1 + S3 + S4 + S5 + S7 + S9 + S10 + 02 Menganjurkan aktiviti pertandingan peringkat sekolah seperti pidato, bahas dan sebagainya. S+T S4 + S5 + S6 + S7 + T1 + T2 Menganjurkan Hari kecemerlangan Kokurikulum untuk memberi pengiktirafan kepada pelajar.

W+O W1 + O3 + O4 Menganjurkan kursus Kejurulatihan untuk guru pada peringkat sekolah.

577

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PEMILIHAN STRATEGI : KELAB DAN PERSATUAN Isu Strategik Strategi yang dicadangkan Pelan taktikal yang dicadangkan Fakta yang menyokong strategi ini Guru penasihat yang komited Pelajar berbilang kaum perlu kerjasama dan semangat perpaduan Halangan untuk melaksanakan strategi ini Tiada kerjasama dalam kalangan pelajar Kurang kerjasama daripada segelintir guru Pendorong untuk memilih strategi

1. Kurang integrasi antara pelajar dalam setiap aktiviti

Meningkatkan integrasi kaum dalam kalangan pelajar melalui aktiviti yang dijalankan dalam kelab dan persatuan

1. Pertandingan Kesenian dan Kebudayaan antara ahli dalam kelab.

JPN dan Dasar KPM

2.Aktiviti yang membosankan pelajar

Mempelbagaikan aktiviti yang melibatkan semua pelajar

1. Pertandingan Reka cipta antara ahli dalam kelab 2. Program Latihan Intensif Pertandingan Bahasa (forum, bahas, pidato)

Guru penasihat yang komited

Kekangan masa

JPN dan Dasar KPM

Ahli yang ramai dalam kelab dan persatuan

Kurang kerjasama antara ahli dalam kelab dan persatuan

3. Penyertaan pelajar yang kurang memuaskan dalam pertandingan anjuran kelab dan persatuan

Membimbing pelajar yang berpotensi untuk menyertai pertandingan

1. Latihan dan bimbingan daripada guru penasihat 2. Program Bersama Kelab dan Persatuan

Guru penasihat yang berpengalaman Pelajar yang berpotensi Aktiviti kelab dan persatuan yang pelbagai.

Jadual guru yang terlalu padat Pelajar tiada keyakinan diri Hanya sebahagian pelajar yang mengambil bahagian.

JPN dan Dasar KPM

578

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI : KELAB DAN PERSATUAN STRATEGI 1 (Skala Likert (15) 3 4 4 3 4 4 3 4 Y STRATEGI 2 (Skala Likert (15) 3 4 4 3 4 3 3 3 Y STRATEGI 3 (Skala Likert (15) 4 3 4 3 3 3 3 4 Y STRATEGI 4 (Skala Likert (15) 4 3 4 3 4 3 3 3 Y

Kriteria Pemilihan Tahap kesukaran prosedur kerja strategi yang dicadangkan Kompetensi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat Kemudahan infrastruktur dan peralatan Andaian keupayaan yang mengatasi halangan (risiko) Andaian hasil yang dijangkakan/impaknya untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas Kesesuaian dengan persekitaran terkini Akur / kepatuhan dengan mandat (tidak guna skala hanya Y/T) JUMLAH (Ambil markah tertinggi tetapi mesti akur kepada (i) baru strategi dipilih)

29

27

27

27

579

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL : KELAB DAN PERSATUAN

Strategi : Semua guru penasihat penasihat mempunyai pengalaman dan kemahiran melaksanakan aktiviti Kos (RM) RM 400 Indikator Prestasi Peratusan guru mempunyai pengalaman dan kemahiran

Program 1. Kursus Kejurulatihan Guru

Tanggungjawab Tempoh Masa PK Kokurikulum 2 hari

Output Semua guru penasihat mempunyai pengalaman dan kemahiran melaksanakan aktiviti Mengeratkan perpaduan antara kaum

Pelan Kontegensi Guru pembimbing dan guru penasihat

2. Pertandingan Kesenian dan Kebudayaan antara ahli dalam kelab.

Guru penasihat

1 hari

RM 200

Perpaduan kaum dapat diwujudkan

Guru pembimbing dan guru penasihat

3. Pertandingan Reka cipta antara ahli dalam kelab

Guru penasihat

1 hari

RM 300

Mencungkil bakat pelajar

Penyertaan dalam pertandingan Reka cipta peringkat daerah

Guru pembimbing dan guru penasihat

4. Program Latihan Intensif Guru penasihat Pertandingan Bahasa (forum, bahas, Guru

Sepanjang penggal

RM 300

Melatih dan membimbing

Penyertaan pelajar dalam

Guru Penasihat Guru pembimbing 580

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

pidato)

Pembimbing

pertama

pelajar sebagai wakil dalam pertandingan di pelbagai peringkat

pertandingan yang dijalankan

5.Latihan dan bimbingan daripada guru penasihat 6..Program Bersama Kelab dan Persatuan

Guru penasihat

Sepanjang tahun 1 hari

RM 200

Semua guru peasihat

RM 600

Meningkatkan keyakinan pelajar Memberi pendedahan kepada pelajar tentang aktiviti kelab dan persatuan

Pelajar lebih berkeyakinan Aktiviti kelab dan persatuan dapat dimantapkan

Guru penasihat

PK Kokurikulum Semua guru penasihat.

581

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Nama Projek : Rasional : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Kumpulan Sasaran : LANGKAH 1. 2. 3. Kursus Kejurulatihan Guru Dasar Pendidikan Sekolah Menambah pengalaman dan kemahiran guru penasihat bagi kelab dan persatuan Mac , 2 hari Semua guru T/JAWAB PK Kokurikulum PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana TEMPOH 3 hari 1 hari 1 hari STATUS / Senarai Semak

PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja Membentuk jawatankuasa Mengadakan mesyuarat - ucapan pengerusi - melantik AJK dan agihan tugas - tetap tarikh -bincang kos Pelaksanaan Laporan, Refleksi dan Penilaian

4. 5.

Semua guru penasihat SU Kelab dan Persatuan

2 hari 3 hari

582

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Nama Projek : Rasional : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Kumpulan Sasaran : LANGKAH 1. Pertandingan Kesenian dan Kebudayaan antara ahli dalam kelab. Dasar Pendidikan Sekolah Meningkatkan intergrasi kaum April , 1 hari Semua guru penasihat dan ahli kelab T/JAWAB Guru penasihat Kelab Kesenian dan Kebudayaan PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana TEMPOH 1 hari STATUS / Senarai Semak

PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja

2. 3.

Membentuk jawatankuasa Mengadakan mesyuarat - ucapan pengerusi - melantik AJK dan agihan tugas - tetap tarikh -bincang kos Pelaksanaan Laporan, Refleksi dan Penilaian

1 hari 1 hari

4. 5.

Semua guru penasihat Semua guru penasihat

2 hari 3 hari

583

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI

Nama Projek : Rasional : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Kumpulan Sasaran : LANGKAH 1.

Pertandingan Reka cipta antara ahli dalam kelab Dasar Pendidikan Sekolah Mencungkil bakat pelajar dalam bidang reka cipta Mei , 1 hari Semua guru penasihat dan ahli kelab T/JAWAB Guru penasihat Kelab Reka Cipta PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana TEMPOH 1 hari STATUS / Senarai Semak

PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja

2. 3.

Membentuk jawatankuasa Mengadakan mesyuarat - ucapan pengerusi - melantik AJK dan agihan tugas - tetap tarikh -bincang kos Pelaksanaan

1 hari 1 hari

4.

Semua guru penasihat Ahli kelab Semua guru penasihat

2 hari

5.

Laporan, Refleksi dan Penilaian

3 hari

584

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Nama Projek : Rasional : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Kumpulan Sasaran : LANGKAH 1. Program Latihan Intensif Pertandingan Bahasa (forum, bahas, pidato) / Latihan dan bimbingan daripada guru penasihat Dasar Pendidikan Sekolah Membimbing dan melatih pelajar sebagai wakil sekolah dalam pertandingan kebahasaan Sepanjang penggal pertama Guru penasihat Persatuan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Ahli Persatuan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris T/JAWAB Guru penasihat Persatuan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Guru penasihat TEMPOH 1 hari STATUS / Senarai Semak

PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja

2.

Mengadakan sesi uji bakat

2 hari

3.

Membuat pemilihan calon yang layak

Guru penasihat

1 hari

4.

Melatih dan membimbing pelajar

Guru penasihat Ahli kelab

2 hari

5.

Menghantar penyertaan / memasuki pertandingan

Guru penasihat Peserta

1 hari

585

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI

Nama Projek : Rasional : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Kumpulan Sasaran : LANGKAH 1. 2. 3.

Program Bersama Kelab dan Persatuan Dasar Pendidikan Sekolah Memberi pendedahan kepada pelajar tentang aktiviti anjuran kelab dan persatuan Julai , 2 hari Semua guru penasihat kelab dan persatuan T/JAWAB PK Kokurikulum PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana TEMPOH 3 hari 1 hari 1 hari STATUS / Senarai Semak

PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja Membentuk jawatankuasa Mengadakan mesyuarat - ucapan pengerusi - melantik AJK dan agihan tugas - tetap tarikh -bincang kos Pelaksanaan Laporan, Refleksi dan Penilaian

4. 5.

Semua guru penasihat Semua guru penasihat

2 hari 3 hari

586

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM

587

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

KEKUATAN ( STRENGTH –S) S1 S2 S3 - 100 peratus guru dan staff mengambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang. - 100 peratus guru lelaki dan perempuan melibatkan diri dalam kokurikulum. - Pengurusan kokurikulum yang mantap.

S4 - Murid tinggal berhampiran dengan sekolah. S5 - Sekolah satu sesi. S6 - Sebahagian guru yang terlatih dan berpengalaman. S7 - 100 peratus guru komited terhadap kokurikulum. S8 - Kemudahan tempat latihan baik dan sesuai.

KELEMAHAN (WEAKNESS –W) W1 W2 - Sebahagian guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam kokurikulum. - Murid bergantung 100 peratus kepada tunjuk ajar / bimbingan guru.

W3 - Murid tidak hadir untuk aktiviti kokurikulum pada waktu petang atau hari Sabtu. W4 - Masalah pengangkutan awam dan masalah kos tambahan oleh ibu bapa. W5 - Murid menganggap kokurikulum tidak penting dalam sistem pendidikan. W6 - Penglibatan dalam badan beruniform hanya mengikut kelompok kaum . W7 - Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari

588

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELUANG ( OPPORTUNITIES – O) O1 O2 - Kawasan sekolah yang luas. - Hubungan yang baik dengan PIBG

O3 - Agensi luar sedia memberi bantuan ( PDRM IPD Jawi ) ,(Pengakap Kelana Nibong Tebal ) ( Pertubuhan St.John P.Pinang ), JPN dan PPD. O4 - Kemudahan rujukan secara interaktif melalui laman web( Laman Web Pengakap Daerah Kerian ) Laman Web St.John O4 - Sumbangan daripada wakil rakyat.

ANCAMAN ( THREATS –T) T1 T2 - Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum. - Ibu bapa lebih memberi tumpuan dalam pencapaian akademik dengan menghantar anak ke pusat tuisyen dan melarang anakanak bergiat aktif dalam kokurikulum.

T3 - Sumbangan dan bantuan kewangan/ PCG yang terhad T4 - Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan sederhana menyukarkan proses pungutan yuran atau pembelian pakaian seragam. T5 - Kurang berminat dalam aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan.

589

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

ANALISIS PERSEKITARAN KOKURIKUKULM BADAN BERUNIFORM
KEKUATAN ( STRENGTH –S) - 100 peratus guru dan staff mengambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang. - 100 peratus guru lelaki dan perempuan melibatkan diri dalam kokurikulum. - Pengurusan kokurikulum yang mantap. - Murid tinggal berhampiran dengan sekolah. W4 S5 S6 S7 S8 - Sekolah satu sesi. W5 - Sebahagian guru yang terlatih dan berpengalaman. W6 - 100 peratus guru komited terhadap kokurikulum. W7 - Kemudahan tempat latihan baik dan sesuai. PELUANG ( OPPORTUNITIES – O) O1 O2 O3 - Kawasan sekolah yang luas. - Hubungan yang baik dengan PIBG - Agensi luar sedia memberi bantuan ( PDRM IPD Jawi ) , (Pengakap Kelana Nibong Tebal) ( Pertubuhan St.John P.Pinang ), JPN dan PPD. T3 O4 - Kemudahan rujukan secara interaktif melalui laman web( Laman Web Pengakap Daerah Kerian ) Laman Web St.John O5 - Sumbangan daripada wakil rakyat. T4 T1 T2 ANCAMAN ( THREATS –T) - Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum. - Ibu bapa lebih memberi tumpuan dalam pencapaian akademik dengan menghantar anak ke pusat tuisyen dan melarang anakanak bergiat aktif dalam kokurikulum. - Sumbangan dan bantuan kewangan/ PCG yang terhad - Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan sederhana menyukarkan proses pungutan yuran atau pembelian pakaian seragam. -Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari - Murid menganggap kokurikulum tidak penting dalam sistem pendidikan. - Penglibatan dalam badan beruniform hanya mengikut kelompok kaum . - Masalah pengangkutan awam dan masalah kos tambahan oleh ibu bapa. KELEMAHAN (WEAKNESS –W) - Sebahagian guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam kokurikulum. - Murid bergantung 100 peratus kepada tunjuk ajar / bimbingan guru. - Murid tidak hadir untuk aktiviti kokurikulum pada waktu petang atau hari Sabtu.

S1

W1

S2 S3 S4

W2 W3

590

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

TOWS MATRIX : BADAN BERUNIFORM DALAMAN
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

KEKUATAN (S)
-100 peratus guru dan staff mengambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang. - 100 peratus guru lelaki dan perempuan melibatkan diri dalam kokurikulum. - Pengurusan kokurikulum yang mantap. - Murid tinggal berhampiran dengan sekolah. - Sekolah satu sesi. - Sebahagian guru yang terlatih dan berpengalaman. - 100 peratus guru komited terhadap kokurikulum. - Kemudahan tempat latihan baik dan sesuai. W1 W2 W3 W4 W5

KELEMAHAN (W)
- Sebahagian guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam kokurikulum. - Murid bergantung 100 peratus kepada tunjuk ajar / bimbingan guru. - Murid tidak hadir untuk aktiviti kokurikulum pada waktu petang atau hari Sabtu. - Masalah pengangkutan awam dan masalah kos tambahan oleh ibu bapa. - Murid menganggap kokurikulum tidak penting dalam sistem pendidikan.

LUARAN

PELUANG (O)
O1 O2 O3 - Kawasan sekolah yang luas. - Hubungan yang baik dengan PIBG - Agensi luar sedia memberi bantuan ( PDRM IPD Jawi ) ,(Pengakap Kelana Nibong Tebal ) ( Pertubuhan St.John P.Pinang ), JPN dan PPD. O4 - Kemudahan rujukan secara interaktif melalui laman web( Laman Web Pengakap Daerah Kerian ) Laman Web St.John O5 - Sumbangan daripada wakil rakyat.

S+O S1+S3+S4+S5+S6+02
Menganjurkan Program Kecemerlangan Badan Beruniform

W+O W1+O3+O4+O5
Menganjurkan kursus kejurulatihan untuk guru (peringkat sekolah)

ANCAMAN (T)
T1 T2 - Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum. - Ibu bapa lebih memberi tumpuan dalam pencapaian akademik dengan menghantar anak ke pusat tuisyen dan melarang anak-anak bergiat aktif dalam kokurikulum. - Sumbangan dan bantuan kewangan/ PCG yang terhad - Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan sederhana menyukarkan proses pungutan yuran atau pembelian pakaian seragam.

S+T S4+S5+S6+T1+T2
Menganjurkan Hari Kecemerlangan Kokurikulum untuk memberi insentif,makluman kepada ibu bapa dan pengiktirafan kepada pelajar.

T3 T4

591

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

ISU STRATEGIK,MATLAMAT,OBJEKTIF,KPI DAN SASARAN Bidang ISU STRATEGIK Sebahagian guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam badan beruniform Pencapaian pelajar dalam badan beruniform masih lemah. MATLAMAT STRATEGIK Semua guru penasihat mempunyai pengalaman ,kemahiran,tauliah untuk melaksanakan aktiviti. OBJEKTIF
Meningkatkan

Badan Berunifo rm

pengalaman dan kemahiran guru penasihat
Meningkatkan Pencapaian dalam pertandingan anjuran badan beruniform

INDIKATOR PRESTASI Peratusan guru mempunyai pengalaman dan kemahiran

2007 TOV 20 %

2008 40%

2009 50%

2010 70%

2011 80%

2012
100%

Menjadi johan peringkat daerah dalam satu jenis pertandingan untuk badan beruniform (kawad kaki)

Tahap pencapaian

Peringkat sekolah

Peringkat kumpulan

Suku akhir

Separuh akhir

Naib Johan

Johan

Ibu bapa kurang memberi sokongan dalam penglibatan pelajar menyertai aktiviti badan beruniform.

Semua ibu bapa memberi sokongan dalam penyertaan pelajar dalam aktiviti badan beruniform.

Meningkatka n bilangan penyertaan pelajar dalam aktiviti badan beruniform.

Peratus sokongan ibu bapa terhadap penyertaan pelajar dalam aktiviti badan beruniform

25%

35%

75%

85%

95%

100%

592

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PEMILIHAN STRATEGI : BADAN BERUNIFORM

Isu Strategik

Strategi yang dicadangkan

Pelan taktikal yang dicadangkan

Fakta yang Menyokong strategi Ini 1. Aktiviti terhad kepada latihan kawad sahaja. 2. Tidak terlibat dalam kokurikulum semasa KPLI atau di Universiti. 3. Guru mempunyai pengetahuan asas dalam badan beruniform.

1. Sebahagian guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam badan beruniform

Guru penasihat mempunyai kemahiran dan pengalaman untuk mentadbir badan beruniform

1. Kursus dalaman 2. Kursus anjuran badan beruniform daerah atau negeri. 3. Lawatan Penanda Aras ke sekolah yang mempunyai badan beruniform terbaik.

Halangan untuk Melaksanakan strategi Ini 1. Pertindihan kursus ,masa dan kewangan. 2. Alasan peribadi ,masalah kesihatan dan kekeluargaan.

Pendorong untuk Memilih strategi

Ahli Badan beruniform melakukan aktiviti tanpa panduan dan hanya melakukan satu aktiviti sepanjang tahun.

2. Pencapaian pelajar dalam badan beruniform masih lemah.

Menjadi johan peringkat daerah dalam satu jenis pertandingan untuk badan beruniform (kawad kaki,Kadet Polis)

1. Kursus asas kawad badan beruniform 2. Latihan intensif 3. Pertandingan dalaman antara unit kecil.

1. Badan beruniform telah ditubuh selama 5 tahun. 2. Pencapaian memberangsangkan dalam pertandingan peringkat dalaman. 3. Pelajar boleh mematuhi arahan.

1. Masalah kewangan. 2 Tiada uniform lengkap 3. Kehilangan ahli terlatih iaitu pelajar tingkatan 3 (pertukaran sekolah)

IPD Jawi sedia memberi tunjuk ajar dalam latihan kawad.

593

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

Isu Strategik

Strategi yang dicadangkan

Pelan taktikal yang dicadangkan

Fakta yang Menyokong strategi Ini 1. Bantuan kerajaan dalam pembelian uniform. 2. Ibu bapa dalam kalangan PDRM sedia menyediakan uniform untuk anak-anak mereka (Kadet polis)

3. Ibu bapa kurang memberi sokongan dalam penglibatan pelajar menyertai aktiviti badan beruniform.

Ibu bapa memberi sokongan moral dan kewangan dalam aktiviti badan beruniform

1. Hari Kokurikulum 2. Anugerah kokurikulum

Halangan untuk Melaksanakan strategi Ini 1. Ibu bapa dari latar belakang tertentu masih mememerlukan anak-anak mereka melakukan kerja sampingan

Pendorong untuk Memilih strategi

Ibu bapa masih berpendirian menyertai badan beruniform tidak penting.

594

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN TINDAKAN /TAKTIKAL : BADAN BERUNIFORM

Strategi : Guru penasihat mempunyai kemahiran dan pengalaman untuk mentadbir badan beruniform

Program 1. Kursus dalaman Pentadbiran Badan Beruniform 2.Kursus anjuran badan beruniform daerah atau negeri.

Tanggungjawab PK Kokurikulum Guru Penasihat

Tempoh masa Februari Mac

Kos (RM) RM200.00

Output Mempelbagai aktiviti dalam badan beruniform Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam pentadbiran badan beruniform

Indikator Prestasi Kursus dalaman dapat dilaksanakan sekali setahun. Badan Beruniform daerah atau negeri mengadakan kursus sekali sepanjang tahun.

Pelan Kontegensi Kursus dalaman secara modul

Guru Penasihat

Mac April

RM 200.00

Mempelajari pelbagai aktiviti di Perkhemahan Tahunan anjuran Badan Beruniform masing-masing. Lawatan ke sekolah dalam daerah yang terbaik dalam aktiviti badan beruniform

3.Lawatan Penanda Aras ke sekolah yang mempunyai badan beruniform terbaik.

PK Kokurikulum Guru Penasihat

Mac

RM1000.00

Mempelajari kaedah pengurusan/sistem fail/bilik khas

Pengurusan badan beruniform semakin mantap dengan sistem fail,jadual aktiviti

595

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN TINDAKAN /TAKTIKAL : BADAN BERUNIFORM

Strategi : Menjadi johan peringkat daerah dalam satu jenis pertandingan untuk badan beruniform (kawad kaki,Kadet Polis)

Program 1. Kursus asas kawad badan beruniform

Tanggungjawab PK Kokurikulum Guru Penasihat Semua ahli badan beruniform Guru Penasihat Pasukan pilihan Badan Beruniform

Tempoh masa Februari Mac

Kos (RM) RM200.00

Output Menguasai asas kemahiran kawad dalam badan beruniform Menguasai formasi kawad yang dipertandingkan

Indikator Prestasi Kursus asas dapat dilaksanakan sekali setahun.

Pelan Kontegensi Kursus kawad dibawah program IPD Jawi

2. Latihan intensif

Mac April

RM 200.00

Kursus intensif dapat dilaksanakan 5 kali setahun

Kursus intensif di bawah kelolaan guru yang telah berkursus iaitu Ustaz Syukri Pertandingan Kawad sempena Hari Kokurikulum.

3. Pertandingan dalaman antara unit kecil.

PK Kokurikulum Guru Penasihat Ahli yang dipilih oleh Badan Beruniform

September

RM200.00

Kualiti kemahiran kawad mantap

Menjadi johan peringkat dalaman

596

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN TINDAKAN /TAKTIKAL : BADAN BERUNIFORM

Strategi : Ibu bapa memberi sokongan moral dan kewangan dalam aktiviti badan beruniform

Program 1. Hari Kokurikulum

Tanggungjawab PK Kokurikulum Guru Penasihat Sema ahli badan beruniform PK Kokurikulum Guru Penasihat AJK Badan Beruniform

Tempoh masa September

Kos (RM) RM1200.00

Output Hari Kokurikulum Diadakan setahun sekali.

Indikator Prestasi Hari Kokurikulum diadakan sekali setahun

Pelan Kontegensi Hari Kokurikulum peringkat Negeri /daerah

2. Anugerah kokurikulum

September

RM 200.00

Hari Anugerah

Hari Kokurikulum diadakan sekali setahun

Hari Kokurikulum peringkat Negeri /daerah

597

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI : BADAN BERUNIFORM Kriteria Pemilihan Tahap kesukaran prosedur kerja yang dicadangkan Kompetensi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat Kemudahan infrasrtuktur dan peralatan Andaian keupayaan yang mengatasi halangan ( risiko) Andaian hasil yang dijangkakan/impaknya untuk mencapai objektif,matlamat/isu , misi dan visi Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas Kesesuaian dengan persekitaran terkini Akur/ kepatuhan dengan mandate(tidak guna skala hanya Y/T) JUMLAH (Ambil markah tertinggi tetapi mesti akur kepada (i) baru strategi dipilih) STRATEGI 1 (Skala Likert1-5) STRATEGI 2 (Skala Likert1-5) STRATEGI 3 (Skala Likert1-5) STRATEGI 4 (Skala Likert1-5)

598

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Nama Projek Rasional Objektif Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran LANGKAH 1. 2. 3. : Kursus Dalaman Pentadbiran Badan Beruniform : Dasar Pendidikan Sekolah ( Pindaan 2000) : Meningkatkan Pengalaman dan Kemahiran Guru Penasihat : Februari ,1 hari :12 orang guru penasihat PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos Pelaksanaan Laporan, refleksi dan penilaian TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana TEMPOH 2 hari 1 hari 1 hari STATUS/SENARAI SEMAK

4. 5.

Semua guru penasihat SU Badan Beruniform

1 hari 1 hari

599

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Nama Projek Rasiona l Objektif Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran LANGKAH 1. 2. 3. : Lawatan Penanda Aras : Kaedah Lawatan dapat membuka minda, idea dan membuat perbandingan . : Meningkatkan Pengalaman dan Kemahiran Guru Penasihat : :12 orang guru penasihat dan AJK Badan Beruniform ( 20 orang) PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos Pelaksanaan Laporan,refleksi dan penilaian TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana TEMPOH 3 hari 1 hari 1 hari STATUS/SENARAI SEMAK

4. 5.

Semua guru penasihat SU Badan Beruniform

1 hari 3 hari

600

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Nama Projek Rasional Objektif Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran LANGKAH 1. 2. 3. : Kursus Asas Kawad Badan Beruniform : Pengusaan Asas kemahiran dapat mengcungkil bakat kawad : Menguasai formasi asas kawad : Mac/Mei : 40 orang pelajar PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos Pelaksanaan Laporan,refleksi dan penilaian TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana TEMPOH 2 hari 1 hari 1 hari STATUS/SENARAI SEMAK

4. 5.

Semua guru penasihat SU Badan Beruniform

2 hari 3 hari

601

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Nama Projek Rasional Objektif Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Latihan Intensif Kawad Badan Beruniform : Latihan Intensif Memantapakan Penguasaan Formasi Kawad yang Dipertandingkan. : Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Kawad : April : Platun Kadet Polis (L) dan (P) 60 orang

LANGKAH 1. 2.

PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa

TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat Kadet Polis PK Kokurikulum Guru Penasihat kadet Polis

TEMPOH 2 hari 1 hari

STATUS/SENARAI SEMAK

3.

Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos

Jawatankuasa Pelaksana

1 hari

4.

Pelaksanaan

Semua guru penasihat

5 hari

5.

Laporan,refleksi dan penilaian

Guru Penasihat Kadet Polis

3 hari

602

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Nama Projek Rasional Objektif Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Pertandingan Antara Unit Kecil Dalam Pasukan Badan Beruniform : Pertandingan Antara Unit Sebagai pendedahan awal aspek yang dipertandingkan. : mengukur penguasaan kemahiran kawad : September : 15 orang satu unit x 6= 90 orang)

LANGKAH 1.

PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja

TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum SU Badan Beruniform PK Kokurikulum Jawatankuasa Pelaksana

TEMPOH 2 hari

STATUS/SENARAI SEMAK

2. 3.

Membentuk Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Ucapan Pengerusi Lantik AJK/aguhan tugas Bincang kos Pelaksanaan Laporan,refleksi dan penilaian

1 hari 1 hari

4. 5.

Semua guru penasihat SU Badan Beruniform

1 hari 3 hari

603

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM UNIT SUKAN DAN PERMAINAN

604

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

ANALISA PERSEKITARAN

KEKUATAN ( S ) S1 - Guru sentiasa memberikan komitmen dan mengambil bahagian di dalam sebarang program yang dirancangkan.

S2 - Pengurusan kokurikulum yang baik oleh pihak pengurusan sekolah S3 - Kemudahan padang yang baik S4 - Kebanyakan pelajar SMK Jawi tinggal berhampiran dengan kawasan sekolah

KELEMAHAN ( W ) W1 - Kebanyakan guru penasihat tidak mempunyai kemahiran di dalam mengendalikan permainan yang ditentukan kepada mereka W2 - Pelajar tidak mempunyai semangat berdikari terutama untuk sesi latihan W3 - Kekangan masa untuk mengadakan latihan kerana pelajar tidak sanggup mengorbankan hari cuti mereka W4 - Kokurikulum dianggap tidak penting oleh pelajar

605

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELUANG ( O ) O1 - Prasarana sekolah yang amat memuaskan O2 - Pihak PIBG sentiasa memberikan komitmen yang baik O3 - Hubungan baik dengan pihak PPD JPN dan lain-lain O4 - Mudah mendapat sumbangan daripada pihak luar seperti wakil rakyat

CABARAN / ANCAMAN ( T ) T1 - Ibubapa menganggap bidang permainan hanyalah untuk mengisi masa terluang anak-anak mereka T2 - Guru terlalu sibuk dengan pelbagai urusan luar bilik darjah yang menyebabkan kurang penonjolan kualiti guru terhadap bidang permainan T3 - Wang tidak mencukupi untuk menanggung kos perbelanjaan sesuatu program/aktiviti T4 - Kebanyakan waris pelajar bukan dari kalangan golongan yang berada dan sukar menghulurkan sumbangan

606

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

TOW MATRIKS SUKAN & PERMAINAN
KEKUATAN ( S ) DALAMAN S1 - Guru sentiasa memberikan komitmen dan mengambil bahagian di dalam sebarang program yang dirancangkan. - Pengurusan kokurikulum yang baik oleh pihak pengurusan sekolah - Kemudahan padang yang baik - Kebanyakan pelajar SMK Jawi tinggal berhampiran dengan kawasan sekolah W1 - Kebanyakan guru penasihat tidak mempunyai kemahiran di dalam mengendalikan permainan yang ditentukan kepada mereka W2 - Pelajar tidak mempunyai semangat berdikari terutama untuk sesi latihan W3 - Kekangan masa untuk mengadakan latihan kerana pelajar tidak sanggup mengorbankan hari cuti mereka W4 - Kokurikulum dianggap tidak penting oleh pelajar KELEMAHAN ( W )

S2 S3 S4 LUARAN

SO PELUANG ( O ) S1+S2+S3+O1+O4 O1 - Prasarana sekolah yang amat memuaskan O2 - Pihak PIBG sentiasa memberikan komitmen yang baik O3 - Hubungan baik dengan pihak PPD JPN dan lainlain O4 - Mudah mendapat sumbangan daripada pihak luar seperti wakil rakyat Mengcungkil bakat-bakat baru dengan menjalankan program membentuk pasukan pelapis.

WO W1+O1+O3 Program meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru

CABARAN / ANCAMAN ( T ) T1 - Ibubapa menganggap bidang permainan hanyalah untuk mengisi masa terluang anak-anak mereka T2 - Guru terlalu sibuk dengan pelbagai urusan luar bilik darjah yang menyebabkan kurang penonjolan kualiti guru terhadap bidang permainan T3 - Wang tidak mencukupi untuk menanggung kos perbelanjaan sesuatu program T4 - Kebanyakan waris pelajar bukan dari kalangan golongan yang berada dan sukar menghulurkan sumbangan

ST S1+S2+S3+T1 Program sukan sepanjang tahun

607

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

BIDANG, ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

BIDANG Sukan dan Permainan

ISU STRATEGIK Pencapaian pelajar dalam sukan dan permainan masih lemah

MATLAMAT STRATEGIK Menjadi johan peringkat daerah dalam salah satu jenis sukan dan permainan.

OBJEKTIF Meningkatkan pencapaian dalam pertandinganpertandingan sukan dan permainan yang disertai.

KPI TOV Tahap Pencapaian Peringkat Kumpulan

SASARAN PRESTASI 2007 Suku Akhir 2008 Separuh akhir 2009 N.Johan 2010 Johan

Guru tiada kemahiran dalam sesuatu permainan

Semua guru mempunyai kemahiran dalam sesuatu permainan

Meningkatkan kemahiran guru

Peratus guru yang berkemahiran dalam sesuatu permainan

60%

70%

80%

90%

100%

Memberi fokus kepada kecemerlangan pencapaian sukan bola baling

Menjadi johan daerah dalam pertandingan bola baling MSSPP.

Meningkatkan pencapaian dalam pertandingan MSSPP sukan bola baling.

Tahap pencapaian

Ketiga MSSPP perempuan 15 TKB.

Ketiga

Ketiga

Kedua

Johan

608

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

BIDANG

ISU STRATEGIK Kurangnya kesedaran positif terhadap sukan di kalangan pelajar , ini mengurangkan penglibatan aktif pelajar dalam sukan dan permainan Pelajar kurang kemahiran dan kurang memahami peraturan dalam sesuatu jenis sukan dan permainan.

MATLAMAT STRATEGIK 100% pelajar melibatkan diri secara aktif dalam sukan dan permainan

OBJEKTIF Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan.

KPI Peratus Penglibatan pelajar TOV 30%

SASARAN PRESTASI 2007 60% 2008 80% 2009 90% 2010 100%

100% pelajar mempunyai kemahiran dan memahami peraturan dalam sesuatu jenis sukan dan permainan.

Meningkatkan kemahiran dan Pemahaman peraturan sukan dan permainan

Peratus pelajar yang berkemahiran

40%

50%

70%

85%

100%

609

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL

Isu Strategik

1. 2.

Terdapat guru yang kurang berpengalaman mengendalikan permainan Pelajar menanggap permainan hanyalah untuk mengisi masa lapang

Matlamat Strategik

1. 2.

Menyediakan guru yang berpengalaman dalam permainan tertentu Pelajar lebih berminat kerana menguasai teknik dalam permaianan yang diikuti

Objektif

1. 2. 3.

Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman guru Memperolehi pencapaian yang lebih baik dalam Kejohanan MSSPP Zon Nibong Tebal

Indikator Prestasi

1. 2. 3.

Guru yang berpengetahuan dalam permainan tertentu meningkat Pencapaian di dalam Kejohanan MSSPP Zon Nibong Tebal bertambah baik Pelajar menguasai kemahiran dalam permainan

Strategi

1. 2.

Kusus Kejurulatihan untuk guru penasihat permainan SMK Jawi Karnival Sukan bagi permainan dan pertandingan permainan selepas PMR yang bertujuan menarik minat pelajar terhadap permainan dan menimba pengalaman mengenai teknik permainan tersebut

610

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL BIDANG SUKAN DAN PERMAINAN

Strategi : Semua guru penasihat mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam sesuatu permainan

PROGRAM Kursus Kejurulatihan guru

TANGGUNGJAWAB PK Kokurikulum

TEMPOH MASA Dua hari

KOS RM 500.00

OUTPUT Semua guru penasihat mempunyai pengalaman dan kemahiran melaksanakan aktiviti

KPI Peratusan guru mempunyai pengalaman dan kemahiran

PELAN KONTEGENSI Jawatankuasa sukan sekolah

Kursus Kejurulatihan Peringkat Daerah

PPD / JPN

-

-

Semua guru penasihat mempunyai pengalaman dan kemahiran melaksanakan aktiviti

Peratusan guru mempunyai pengalaman dan kemahiran

-

611

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL BIDANG SUKAN DAN PERMAINAN

Strategi: Menjadi johan peringkat daerah dalam salah satu jenis sukan dan permainan

PROGRAM Latihan Berkala

TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat

TEMPOH MASA Sepanjang tahun

KOS RM 300.00

OUTPUT

KPI

Pembentukan Tahap pencapaian pasukan yang baik Pembentukan Tahap pencapaian pasukan yang baik Pembentukan Tahap pencapaian pasukan yang baik

PELAN KONTEGENSI Guru Penasihat

Pembentukan Pasukan pelapis Perlawanan Persahabatan

Guru Penasihat

Sepanjang tahun

RM 200.00

Guru Penasihat

Guru Penasihat

3 kali

RM 200.00

Guru Penasihat

Strategi: Menjadi johan peringkat daerah pertandingan Bola Baling

PROGRAM Latihan Berkala Pembentukan Pasukan pelapis Perlawanan Persahabatan

TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat Guru Penasihat

TEMPOH MASA Sepanjang tahun Sepanjang tahun

KOS

OUTPUT Pembentukan pasukan yang baik Pembentukan pasukan yang baik Pembentukan pasukan yang baik

KPI Tahap pencapaian Tahap pencapaian

PELAN KONTEGENSI Guru Penasihat Guru Penasihat

RM 300.00 Guru Penasihat 3 kali

Tahap pencapaian

Guru Penasihat

612

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL BIDANG SUKAN DAN PERMAINAN

Strategi: 100% pelajar melibatkan diri secara aktif dalam sukan dan permainan

PROGRAM Kejohanan Olahraga Sukantara

TANGGUNGJAWAB Setiausaha Sukan

TEMPOH MASA 1 hari

KOS RM 2000.00

OUTPUT Semua pelajar terlibat

KPI Peratus penglibatan Peratus penglibatan Peratus penglibatan Peratus penglibatan

PELAN KONTEGENSI Jawatankuasa

Setiausaha Sukan

2 hari

-

Semua pelajar terlibat

Jawatankuasa

Merentas Desa

Setiausaha Sukan

1 hari

RM 400.00

Semua pelajar terlibat

Jawatankuasa

Pertandingan antara rumah sukan

Setiausaha Sukan

1 minggu

RM 400.00

60 % pelajar terlibat

Jawatankuasa

613

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL BIDANG SUKAN DAN PERMAINAN

Strategi: 100% pelajar mempunyai kemahiran dan memahami peraturan dalam sesuatu jenis sukan dan permainan.

PROGRAM Klinik

TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat

TEMPOH MASA 1 Hari

KOS RM 200

OUTPUT 100% pelajar mempunyai kemahiran dan memahami peraturan dalam sesuatu jenis sukan dan permainan. 20 %

KPI Peratus pelajar mempunyai kemahiran dan memahami peraturan dalam sesuatu jenis sukan dan permainan. Peratus Relajar yang menyertai kursus Peratus penglibatan

PELAN KONTEGENSI Guru Penasihat

Kursus Peringkat Daerah Program selepas PMR

Pejabat Pelajaran Daerah S/U Sukan

2 / 3 hari

-

PPD

1 minggu

RM 200.00

100% relajar tingkatan tiga terlibat dalam aktiviti sukan

Jawatan kuasa peringkat sekolah

614

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Permainan Kursus Kejurulatihan Peringkat Sekolah LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1.

1. Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi ( PK Kokurikulum ) 1.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh penyelaras permainan 1.3 Cadangan perbelanjaan, aktiviti yang bakal dijalankan, jurulatih jemputan untuk menjayakan program. 1.4 Guru dimaklumkan bahawa aktiviti ini dijalankan secara berperingkat-peringkat melibatkan permainan tertentu seperti petanque, badminton, ping pong dan sepak takraw 1.5 Hal-hal lain. PK kokurikulum Penyelaras Permainan Awal Mac

2.

2. Persiapan Awal Kursus Kejurulatihan Penyelaras permainan 2.1 Surat dihantar kepada jurulatih jemputan dan follow up dilakukan oleh penyelaras permainan 2.2 Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik. Pertengahan Mac

3.

3. Kursus dijalankan mengikut jadual yang telah disiapkan Guru didedahkan dengan pengetahuan undang-undang permainan Asas permainan Teknik permainan yang betul Permainan dalam kumpulan kecil

Guru Penasihat Petanque, Badminton, Ping pong,Sepak Takraw

Bulan April

615

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

4.

4. Post Mortem 4.1 PK Kokurikulum mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki. 4.2 Pandangan guru-guru penasihat diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang.

Penyelaras permainan Guru Penasihat Permainan

Pertengahan Mei

616

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Permainan Kejohanan Olahraga Tahunan LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1.

1. Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi ( PK Kokurikulum ) 1.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh S/U Sukan 1.3 Pembentukan Jawatankuasa dan perincian ntugas 1.4 Hal-hal lain. PK kokurikulum Penyelaras Permainan Januari

2.

Latihan sukan Persiapan padang

Penyelaras permainan

Awal Februari

Semua guru 4. 4. Post Mortem 4.1 PK Kokurikulum mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki. 4.2 Pandangan guru-guru penasihat diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang.

Mac

617

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Permainan Sukantara LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1.

1. Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi ( PK Kokurikulum ) 1.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh S/U Sukan 1.3 Pembentukan Jawatankuasa dan perincian ntugas 1.4 Penetapan acara sukantara 1.4 Hal-hal lain.

PK kokurikulum Penyelaras Permainan

Januari

2.

Latihan sukan Persiapan padang

Penyelaras permainan

Awal Februari

Semua guru 4. 4. Post Mortem 4.1 PK Kokurikulum mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki. 4.2 Pandangan guru-guru penasihat diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang.

Mac

618

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Permainan Merentas Desa LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1.

1. Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi ( PK Kokurikulum ) 1.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh S/U Sukan 1.3 Pembentukan Jawatankuasa dan perincian ntugas 1.4 Hal-hal lain. PK kokurikulum Penyelaras Permainan Januari

2.

Latihan merentas desa

Penyelaras permainan Semua guru

Awal Februari Mac

4.

4. Post Mortem 4.1 PK Kokurikulum mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki. 4.2 Pandangan guru-guru penasihat diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang.

619

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Permainan Karnival Permainan LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1.

1. Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi ( Guru Penasihat masing-masing ) 1.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh guru penasihat permainan 1.3 Cadangan perbelanjaan, aktiviti yang bakal dijalankan, dibentangkan untuk menjayakan program. 1.4 Guru penasihat memaklumkan bahawa aktiviti ini dijalankan secara berperingkat-peringkat sehinggalah peringkat akhir 1.5 Hal-hal lain. Guru Penasihat Permainan Bola Jaring, Bola Baling, Bola Sepak Penyelaras Permainan Akhir Mei

2.

2. Persiapan Awal Karnival Permainan 2.1 Semua guru dan pelajar yang terlibat disediakan 2.2 Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik.

Guru Penasihat Permainan

Awal Jun

3.

3. Karnival dijalankan mengikut jadual yang telah disiapkan 3.1 Pertandingan semua permainan tersebut 3.2 Undang-undang dan system pemarkahan yang tepat dititikberatkan 3.3 Teknik permainan yang betul

Guru Penasihat Bola Jaring, Bola Baling, Bola Sepak

Bulan Jun

620

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

LANGKAH

PROSES KERJA 4. Post Mortem 4.1 Guru Penasihat mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki. 4.2 Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang.

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

4.

Penyelaras permainan Guru Penasihat Permainan

Bulan Julai

621

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

PELAN OPERASI Permainan Pertandingan Permainan Selepas PMR LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1.

1. Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi ( Penyelaras permainan ) 1.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh penyelaras permainan 1.3 Cadangan perbelanjaan, aktiviti yang bakal dijalankan, dibentangkan untuk menjayakan program. 1.4 Guru penasihat dimaklumkan bahawa aktiviti ini dijalankan secara berperingkat-peringkat sehinggalah peringkat akhir 1.5 Hal-hal lain. Akhir September Guru Penasihat Permainan Bola Jaring, Bola Baling, Bola Sepak,Sepak Takraw,Badminton PenyelarasPermainan

2.

2. Persiapan Awal Pertandingan Permainan 2.1 Semua guru dan pelajar yang terlibat disediakan 2.2 Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik. Guru Penasihat Permainan Awal Oktober

3.

3. Pertandingan Permainan dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan 3.1 Pertandingan semua permainan tersebut 3.2 Undang-undang dan sistem pemarkahan yang tepat dititikberatkan 3.3 Teknik permainan yang betul

Guru Penasihat Bola Jaring, Bola Baling, Bola Sepak, Sepak Takraw dan Badminton

Pertengahan Oktober

622

Perancangan Strategik 2008 – 2012 – SMK Jawi

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

4.

4. Post Mortem 4.1 Penyelaras Permainan mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki. 4.2 Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang.

Penyelaras permainan Guru Penasihat Permainan

Bulan November

623

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful