REPUBLIKA HRVATSKA

I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.
DOKUMENTI
Knjiga 11.

DOKUMENTI VOJNE
PROVENIJENCIJE

“REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE”
(siječanj – lipanj 1994.)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. – DOKUMENTI
KNJIGA 11.
Nakladnik:
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata – Zagreb
Za nakladnika:
Dr. sc. Ante Nazor
Recenzenti:
Dr. sc. Davor Marijan
Dr. sc. Miroslav Akmadža
Urednici:
Julija Barunčić Pletikosić, prof.
Ivan Brigović, prof.
Suradnici:
Mr. sc. Ana Holjevac Tuković
Željka Križe Gračanin, prof.
Mr. sc. Anđela Ljubas
Josipa Maras Kraljević, prof.
Natko Martinić Jerčić, prof.
Ivan Radoš, prof.
Mate Rupić, prof.
Slaven Ružić, prof.
Janja Sekula, prof.
Domagoj Štefančić, prof.
Ilija Vučur, prof.
Lektorica:
Julija Barunčić Pletikosić, prof.
Izrada kazala:
Željka Križe Gračanin, prof.
Prijepis:
Enisa Čamdžić Martinić
Priprema za tisak:
Kolumna d.o.o.
Tisak:
Stega tisak d.o.o.
Naklada:
500 primjeraka

REPUBLIKA HRVATSKA
I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.
DOKUMENTI
Knjiga 11.

DOKUMENTI VOJNE
PROVENIJENCIJE
“REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE”
(siječanj – lipanj 1994.)

Zagreb, ožujak 2012.

SADRŽAJ

Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kratice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

1994., siječanj 1., [Knin] – Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podređenim
postrojbama za pripremu za napadna djelovanja s ciljem povratka izgubljenog teritorija,
poboljšanja taktičkog položaja 92. mtbr SVK te podizanja morala pripadnika 7. korpusa . . 17
1994., siječanj 2., [Knin] – Čestitka zapovjednika SVK Mile Novakovića postrojbama
7. korpusa SVK povodom božićnih i novogodišnjih praznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1994., siječanj 3., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o
provokacijama HV-a na sjevernodalmatinskom i ličkom bojištu, stanju i problemima u
postrojbama 7. korpusa SVK te švercu u zoni odgovornosti 39. korpusa SVK
s Muslimanima u Cazinskoj krajini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1994., siječanj 3., [Knin] – Izvješće Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK o
kontaktu dvojice pripadnika 2. pbr SVK s pripadnicima HV-a, teškoj situaciji i
samovoljnom napuštanju položaja u postrojbama 11. i 21. korpusa SVK, uspješnoj
zasjedi pripadnika SVK u Gornjem Žirovcu i sprječavanju šverca s Muslimanima u
Cazinskoj krajini, te odluci Izvršnog savjeta SO Vukovar o smjeni direktora u
najistaknutijim poduzećima na području općine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1994., siječanj 3., [Petrinja] – Zapovijed Komande 31. pbr SVK podređenim
postrojbama o poduzimanju mjera s ciljem uklanjanja uočenih propusta i slabosti,
nediscipline, pljački i samovoljnog napuštanja položaja te o povećanju borbene
spremnosti postrojbi brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1994., siječanj 3., Vukovar – Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK
Glavnom štabu SVK i Organu bezbjednosti Generalštaba VJ o ubačenim bombama u
kuhinju 40. pbr SVK u Pačetinu i odluci Izvršnog savjeta SO Vukovar o smjeni direktora
u najistaknutijim poduzećima na području općine, sa zahtjevom da se spriječi svako
uvlačenje pripadnika i postrojbi 11. korpusa SVK u političke obračune među strankama
i pojedincima na vlasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1994., siječanj 4., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK predsjedniku Republike Srbije
i načelniku Generalštaba VJ o poštivanju Božićnog primirja, stanju i problemima u
postrojbama SVK, pružanju topničke podrške snagama Fikreta Abdića u borbama protiv
snaga 5. korpusa A BiH, zaoštravanju političke situacije na području istočne Slavonije,
nezadovoljstvu pripadnika SVK izvješćivanjem RTV Srbije te pritisku Slobodana
Miloševića da se u drugom izbornom krugu za predsjednika RSK izabere Milan Martić . . . 26
1994., siječanj 4., Glina – Zapovijed Komande 24. pbr SVK podređenim postrojbama za
organiziranje sustava obrane u zoni odgovornosti brigade zbog očekivanog napada
postrojbi HV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1994., siječanj 4., [Vukovar] – Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK
načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK o teškoj situaciji u 35. pbr SVK, saznanjima
vezanim uz bacanje bombe u kuhinju 40. pbr SVK u Pačetinu te pokušaju postavljanja
V

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

VI

direktora u poduzeću “Fruška gora” u Iloku od strane potpredsjednika SO Vukovar, što
su spriječili radnici navedenog poduzeća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1994., siječanj 5., Vukovar – Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK
načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK sa saznanjima o aktivnostima pripadnika
UNPROFOR-a i sumnji da šire hrvatske letke po Baranji, konstituirajućoj sjednici
SO Vukovar i novoizabranom vodstvu općine, neodržavanju konstituirajuće sjednice
SO Dalj, bijegu pripadnika graničnog bataljuna Ivana Borda u Republiku Mađarsku te
krađi nafte iz tenkova 39. pbr SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1994., siječanj 6., [Knin] – Izvješće Organa bezbjednosti Glavnog štaba SVK o
potvrđenim sumnjama da su pripadnici UNPROFOR-a po Baranji širili letke s
mirovnom inicijativom predsjednika RH Franje Tuđmana, slaboj popunjenosti i
neispravnosti vojne tehnike u 75. mtbr SVK, slaboj popunjenosti i porastu kriminala u
postrojbama 39. pbr SVK i konstituirajućim sjednicama SO Vukovar i SO Dalj . . . . . . . . . 40
1994., siječanj 9., Vrhovine – Zapovijed Komande 50. pbr SVK tenkovskoj četi iz
sastava brigade o kontroli naoružanja i streljiva koje se nalazi kod pripadnika postrojbe
te strogoj zabrani daljnjeg nekontroliranog trošenja streljiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1994., siječanj 10., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK predsjedniku Republike Srbije
i načelniku Generalštaba VJ o aktivnostima HV-a na sjevernodalmatinskom bojištu,
stanju, problemima i moralu u postrojbama SVK, slanju regruta SVK na obuku u
nastavne centre VJ, teškoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji na teritoriju RSK te
nezadovoljstvu Glavnog štaba SVK aktivnostima UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1994., siječanj 10., [Jasenovac] – Izvješće Komande 98. pbr Komandi 18. korpusa SVK
o sastanku u Starom Grabovcu s predstavnicima HV-a i pripadnicima UNPROFOR-a,
na kojem se raspravljalo o održanju primirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1994., siječanj 12., [Knin] – Izvješće Komande 7. korpusa SVK o mobilizacijskim
problemima u postrojbama i zoni odgovornosti korpusa, s prijedlogom mjera za njihovo
rješavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
1994., siječanj 15., [Knin] – Izvješće Obavještajnog organa Glavnog štaba SVK
obavještajnim organima Generalštaba VJ i Glavnog štaba VRS te podređenim korpusima
sa saznanjima o hrvatsko-muslimanskom sukobu u BiH, aktivnostima HV-a i njihovim
planovima za napad na RSK, te o sukobu između pristaša Fikreta Abdića i 5. korpusa
A BiH na području Cazinske krajine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1994., siječanj 15., Vukovar – Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK
načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK o stanju u zoni odgovornosti korpusa,
saznanjima o posjetu dvojice ruskih generala ruskim pripadnicima UNPROFOR-a te o
pripremama za predizborni skup Milana Babića u Borovu Naselju i njegovom programu
koji teži ujedinjenju svih srpskih zemalja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1994., siječanj 16., Biljane Gornje – Informacija Komande 92. mtbr SVK podređenim
postrojbama o brojnim problemima koji umanjuju borbenu spremnost brigade,
nefunkcioniranju civilne vlasti te teškoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji na području
RSK, s prijedlogom mjera za poboljšanje stanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1994., siječanj 17., [Okučani] – Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o sastanku delegacija HV-a i SVK u Turju kod Vojnića, na kojem je
potpisan sporazum o produženju Božićnog primirja, o prekomjernom utrošku streljiva i
izvanrednim događajima u zoni odgovornosti korpusa tijekom božićnih i novogodišnjih
praznika te nezadovoljstvu Komande korpusa predizbornom kampanjom Milana Babića . . 53
1994., siječanj 17., [Knin] – Podsjetnik Glavnog štaba SVK za koordinaciju zadaća u
Generalštabu Vojske Jugoslavije s informacijama o aktivnostima HV-a, sukobu pristaša
Fikreta Abdića i snaga 5. korpusa A BiH na području Cazinske krajine te stanju u

21.
22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.

postrojbama SVK, s analizom realiziranih i nerealiziranih zadaća s prethodne koordinacije i
novim zahtjevima Vojske Jugoslavije za pružanjem pomoći SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1994., siječanj 18., Glina – Informacija Komande 39. korpusa SVK podređenim
postrojbama o statusu oficira SVK koji su došli iz VJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1994., siječanj 19., [Okučani] – Izvješće Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu
SVK o održanom sastanku zapovjednika korpusa s predstavnicima civilne vlasti općina
Okučani i Pakrac te Zapadne Slavonije, na kojem se raspravljalo o situaciji na području
Pakraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1994., siječanj 19., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o potrebi čuvanja ugleda pripadnika SVK prilikom davanja izjava i
priopćenja sredstvima javnog informiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1994., siječanj 20., [Knin] – Zahtjev Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK
Odsjeku bezbjednosti 39. korpusa SVK da se ispita slučaj žalbe zastavnika I. klase SVK
Miroslava Fumića, kojega se napada te naziva izdajnikom i ustašom jer je po
nacionalnosti Hrvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1994., siječanj 20., [Knin] – Zahtjev Glavnog štaba SVK načelniku Generalštaba Vojske
Jugoslavije da proglasi teritorij RSK područjem na kojem pripadnici Vojske Jugoslavije
obavljaju službu pod otežanim uvjetima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1994., siječanj 20., Vukovar – Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK
načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK o stanju u postrojbama i zoni odgovornosti
korpusa te pismu predsjednika Hrvatskog žrtvoslovnog društva Zvonimira Šeparovića
UN-u, da Srbi u Vukovaru i okolici iskapaju tijela pobijenih Hrvata i leševe premještaju
na druge lokacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1994., siječanj 21., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama u vezi prihvata i rasporeda po postrojbama mobiliziranih vojnih obveznika
s teritorija SRJ koji su rođeni na području RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1994., siječanj 22., Korenica – Izvješće Organa bezbjednosti Komande 15. korpusa SVK
načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK o napadu na Komandu 70. pbr SVK u
Plaškom od strane grupe vojnika s Brankom Pejićem na čelu i o njihovim zahtjevima za
smjenom zapovjednika i zapovjednog vrha 70. pbr SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
1994., siječanj 22., Muljava – Zapovijed Komande 21. korpusa SVK podređenim
postrojbama za protudiverzantsku borbu i sprječavanje helikopterskih desanata
pripadnika HV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
1994., siječanj 22., [Knin] – Obavještajna informacija Obavještajnog organa Glavnog
štaba SVK obavještajnim upravama Glavnog štaba VRS i Generalštaba VJ te podređenim
korpusima sa saznanjima o aktivnostima RH i postrojbi HV-a te situaciji na području
Cazinske krajine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1994., siječanj 23., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama da se obavi evidencija vojnih obveznika – dobrovoljaca mobiliziranih na
teritoriju SRJ koji nisu rođeni na području RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
1994., siječanj 23., Gora – Informacija zapovjednika 4. bataljona 31. pbr SVK Organu
bezbjednosti Komande brigade o saznanjima tijekom razgovora s predstavnikom
UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
1994., siječanj 23., Vukovar – Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK
načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK o aktivnostima HV-a u zoni odgovornosti
korpusa, problemima i stanju u postrojbama korpusa te izborima za predsjednika RSK . . . 75
1994., siječanj 23., [Petrinja] – Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa
SVK o sigurnosnom stanju na terenu i u postrojbama korpusa te aktivnostima
pripadnika UNPROFOR-a u zoni odgovornosti korpusa tijekom siječnja 1994. . . . . . . . . 76
VII

35. 1994., siječanj 25., Vrginmost – Izvješće Komande bataljona za intervenciju
21. korpusa SVK tehničkoj službi Komande korpusa o popunjenosti streljivom tenkova,
oklopnih transportera i borbenih vozila pješaštva postrojbe te raspoloživoj rezervi streljiva
u pozadini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
36. 1994., siječanj 25., Okučani – Izvješće Komande 18. korpusa SVK o referiranju
zapovjednika podređenih postrojbi o stanju i problemima u postrojbama te situaciji u
njihovim zonama odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
37. 1994., siječanj 25., [Knin] – Informacija Organa bezbjednosti Glavnog štaba SVK
podređenim korpusima i postrojbama o ustrojavanju, problemima i djelovanju službe
bezbjednosti SVK, obavještajno-izviđačkoj djelatnosti stranih obavještajnih službi,
terorističko-ekstremističkoj, paravojnoj i kriminalnoj djelatnosti na teritoriju RSK te
angažiranju, problemima i zadaćama postrojbi Vojne policije u 1993. i njihovim
zadaćama u 1994. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
38. 1994., siječanj 26., [Okučani] – Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o provokacijama HV-a na sjevernodalmatinskom, ličkom i kordunskom
bojištu, teškim uvjetima života pripadnika korpusa te odnosu sa snagama UNPROFOR-a
u zoni odgovornosti korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
39. 1994., siječanj 26., Knin – Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podređenim
postrojbama o vraćanju materijalnih sredstava izdanih pravnim i fizičkim osobama
izvan RSK te formiranju komisija koje će napraviti popise te propisati način i rokove
za vraćanje navedenih sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
40. 1994., siječanj 26., Korenica – Izvješće Organa bezbjednosti Komande 15. korpusa
SVK načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK o situaciji u zoni odgovornosti korpusa,
uvjerenju stanovništva da će nakon izbora Milana Martića za predsjednika
RSK profunkcionirati sustav vlasti i da će doći do ujedinjenja svih srpskih zemalja,
sastanku zapovjednika korpusa u Komandi 70. pbr SVK u Plaškom s grupom koja je
tražila smjenu Komande brigade, te o zarobljenom pripadniku HV-a Ivanu Pavloviću . . . . 92
41. 1994., siječanj 26., Beograd – Izvješće kapetana Milića Martinovića Štabu odbrane i
Predstavništvu Srba Gorskog kotara o razvojnom putu 21. diverzantskog odreda u
proteklih godinu dana, u kojem ističe da je njegova zadaća bila prodor u Gorski kotar i
spajanje s tamošnjim srpskim stanovništvom s ciljem presijecanja Hrvatske na dva dijela . . 93
42. 1994., siječanj 27., [Knin] – Dopis zapovjednika 7. korpusa SVK zapovjedniku Sektora
Jug UNPROFOR-a, u kojemu izražava žaljenje zbog napada na vozilo i pripadnike
UNPROFOR-a u selu Radučić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
43. 1994., siječanj 28., Vukovar – Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa
SVK načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK o situaciji u zoni odgovornosti korpusa,
te o akciji uhićenja ratnih profitera i kriminalaca na području općina Vukovar, Tenja i
Mirkovci od strane specijalnih snaga MUP-a RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
44. 1994., siječanj 29., Slunj – Izvješće Komande 13. pbr SVK Komandi 1. pješadijskog
bataljona sa saznanjima o pripremama diverzantske grupe HV-a u selu Donja Kupčina
s ciljem ubacivanja na područje RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
45. 1994., siječanj 29., Knin – Zamolba Glavnog štaba SVK načelniku Vojno-izdavačkog i
novinskog centra Vojske Jugoslavije za dodjelu prostorija u Beogradu i pružanje stručne
pomoći oko uređivanja lista “Vojska Krajine” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
46. 1994., siječanj 29., [Knin] – Informacija Organa bezbjednosti Glavnog štaba SVK
zapovjedniku SVK o poduzetim mjerama s ciljem sprječavanja šverca s Muslimanima
na području Cazinske krajine i sporu oko kontrole granice između pripadnika Vojne
policije i snaga MUP-a RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
47. 1994., siječanj 31., [Okučani] – Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o aktivnostima HV-a na sjevernodalmatinskom i ličkom bojištu, djelatnosti
pripadnika UNPROFOR-a, izvanrednim događajima u postrojbama SVK, dolasku
VIII

48.
49.

50.

51.
52.

53.

54.
55.
56.
57.

58.
59.

60.
61.

vojnih obveznika iz SRJ u 18. korpus SVK te teškim uvjetima života na području
zapadne Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
1994., siječanj 31., Biljane Gornje – Zabrana zapovjednika 92. mtbr SVK podređenim
postrojbama bilo kakvih kontakata i suradnje s pripadnicima UNPROFOR-a . . . . . . . . . 103
1994., veljača 1., [Jasenovac] – Informacija Komande 98. pbr SVK podređenim
postrojbama da je Vrhovni savet odbrane SRJ dao suglasnost da se provede odluka
Vlade RSK o povratku vojnih obveznika iz SRJ koji su napustili RH 1990., radi
njihovog uključivanja u obranu RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
1994., veljača 1., Vukovar – Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK
Glavnom štabu SVK o posjetu ruskog političara Vladimira Žirinovskog Vukovaru te
sastanku predstavnika MUP-a, SDB-a i pravosudnih tijela u Iloku radi dogovora oko
zaustavljanja svih oblika kriminala, koji su u ekspanziji na cijelom području RSK . . . . . . .106
1994., veljača 2., Biljane Gornje – Obavijest Komande 92. mtbr SVK podređenim
postrojbama da se ne pridržavaju primirja unatoč tome što hrvatska strana primirje
poštuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
1994., veljača 3., Korenica – Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 15. korpusa
SVK načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK o posjeti Milana Martića selu Medak,
organiziranju paravojnih grupa na području Donjeg Lapca te revitalizaciji paravojne
grupe na području Vrhovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
1994., veljača 3., [Okučani] – Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o stanju i problemima u postrojbama SVK, dezerterstvu u postrojbama
7. korpusa SVK te molbi pripadnika 59. odreda SVK snagama UNPROFOR-a da im
daju cigarete, novac i hranu, što je ocijenjeno sramotnim za RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
1994., veljača 3., Okučani – Dopis SUP-a Okučani SUP-u Pakrac s planovima
evakuacije stanovništva s prostora Okučana i Zapadne Slavonije u slučaju neposredne
ratne opasnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
1994., veljača 4., [Korenica] – Informacija Odsjeka bezbjednosti 15. korpusa SVK o
paravojnom četničkom organiziranju na području zone odgovornosti 50. pbr SVK, što
slabi obranu RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
1994., veljača 6., [Knin] – Priopćenje za javnost Informativne službe Glavnog štaba
SVK o razmjeni vatre između snaga HV-a i SVK te posjeti Ratka Mladića, zapovjednika
VRS, Glavnom štabu SVK u sklopu stalne suradnje Vojske Republike Srpske i SVK . . . . 115
1994., veljača 6., [Knin] – Informacija Organa bezbjednosti Glavnog štaba SVK o
ponovnom aktiviranju paravojne grupe “Labra” na području Like, čiji pripadnici
pljačkaju hrvatske i srpske kuće, švercaju oružje i napadaju Komandu 70. pbr SVK,
te o obnavljanju četničke paravojne grupe pod vodstvom Predraga Uzelca . . . . . . . . . . . . 116
1994., veljača 7., [Knin] – Obavještajna informacija Obavještajnog organa Komande
7. korpusa SVK podređenim postrojbama o jačini i obučenosti postrojbi HV-a, osobito
HRZ-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
1994., veljača 7., [Okučani] – Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o borbama na području RSK, stradanju pripadnika SVK u međusobnim
obračunima i vlastitom minskom polju, konferenciji o BiH u Ženevi i Programu
ekonomskog oporavka SRJ, kojim se obuhvaćaju “sve srpske zemlje” te se uvodi
jedinstven monetarni, platni i carinski sustav za SRJ, RSK i RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
1994., veljača 8., Drniš – Zapovijed Komande 75. mtbr SVK zapovjednicima
podređenih postrojbi da poboljšaju borbenu spremnost u postrojbama zbog mogućeg
napada HV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
1994., veljača 8., [Knin] – Zamolba Komande 7. korpusa SVK Glavnom štabu SVK
za uputama o zauzimanju stavova prema snagama UNPROFOR-a povodom sastanka
sa zapovjedništvom Sektora Jug i razgovora o slobodi kretanja i razmještanju postrojbi
UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
IX

62. 1994., veljača 8., Biljane Gornje – Informacija Komande 92. mtbr SVK podređenim
postrojbama o programu ekonomskog oporavka SRJ u koji su uključene RSK i RS . . . . . 125
63. 1994., veljača 9., Petrova Gora – Zapovijed Komande 21. korpusa SVK da se razbije i
uništi muslimanska grupa za koju se pretpostavlja da će se ubaciti u pozadinu korpusa
s ciljem prenošenja novčanih sredstava u Cazinsku krajinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
64. 1994., veljača 10., [Korenica] – Zapovijed Komande 15. korpusa SVK za borbenu
obuku podređenih zapovjedništava i postrojbi, prema kojoj će se dio obuke izvoditi u
Vojsci Jugoslavije i Vojsci Rrepublike Srpske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
65. 1994., veljača 10., Vukovar – Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. Korpusa
SVK načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK o napadu na vozilo zapovjednika
43. Pbr SVK i prijetnji ubojstvom načelniku policije Općine Vukovar, pri čemu se ističe
da predsjednik Općine Vukovar, zapovjednik 11. Korpusa SVK, pomoćnik ministra
obrane RSK i dio pripadnika MUP-a RSK štite počinitelja i nastoje sve zataškati . . . . . . . 134
66. 1994., veljača 10., [Slunj] – Dnevnik 21. diverzantskog odreda s podacima o
angažiranju postrojbe u zoni odgovornosti 2. krajiškog korpusa VRS u razdoblju od
4. do 7. veljače 1994. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
67. 1994., veljača 14., [Drniš] – Obavijest Komande 75. mtbr SVK Komandi pozadinskog
bataljona brigade da poduzme mjere protuzračne zaštite zone odgovornosti i položaja
zbog mogućeg vatrenog djelovanja snaga NATO-a po položajima VRS u BiH, ukoliko
ne povuku topništvo smješteno oko Sarajeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
68. 1994., veljača 14., [Petrinja] – Obavijest Odsjeka bezbjednosti 39. korpusa SVK
zapovjedniku Glavnog štaba SVK o sukobu pripadnika paravojne grupe Steve Bunčića
“Stiva” s pripadnicima 33. pbr SVK, sa zahtjevom da se Zoran Ponedeljak “Sova”
prebaci iz zatvora Glina u Knin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
69. 1994., veljača 14., Vukovar – Informacija Odjeljenja bezbjednosti Komande 11.
korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK i Upravi bezbjednosti VJ o
razmještanju snaga UNPROFOR-a u BiH te dogovoru Radovana Karadžića i Yasushija
Akashija o predaji oružja bosanskih Srba UNPROFOR-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
70. 1994., veljača 14., [Okučani] – Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o napuštanju položaja i slabom odazivu na mobilizaciju pripadnika SVK,
izvanrednim događajima u postrojbama SVK, nefunkcioniranju civilne vlasti te
prioritetu formiranja jedinstvene srpske države . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
71. 1994., veljača 15., [Okučani] – Informacija Komande 18. korpusa SVK o izvanrednim
događajima u postrojbama korpusa tijekom 1993. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
72. 1994., veljača 15., [Korenica] – Informacija Komande 15. korpusa SVK Glavnom
štabu SVK o sudjelovanju pripadnika korpusa u ilegalnoj sječi šuma i trgovini,
nedisciplini i nepotizmu u korpusu, težnji SRS-a za četničkom vojskom, povlaštenom
položaju pripadnika MUP-a RSK, od kojih se dio solidarizirao s kriminalcima ili im
pomaže, te povlaštenom položaju oficira VJ koji nisu došli u RSK, već su ostali u SRJ . . . 145
73. 1994., veljača 15., Vukovar – Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa
SVK načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK o nadzoru svećenika iz belgijskog
kontingenta UNPROFOR-a, koji drži mise za katoličko stanovništvo iz Baranjskog
Petrovog Sela i sela Torjanci, te o vojniku Josipu Cvetkoviću, Hrvatu, iz 37. pbr SVK,
koji zbog vrijeđanja od strane drugih vojnika i civila namjerava napustiti teritorij RSK . . . 152
74. 1994., veljača 16., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK, na osnovu
odluke Vrhovnog saveta odbrane RSK, o zabrani uvoženja borbene tehnike preko
graničnih prijelaza snagama UNPROFOR-a i sprječavanju svih pokušaja razoružanja
postrojbi SVK, te da se u slučaju blokade zapovjedništava, vojnih skladišta i postrojbi
SVK od strane UNPROFOR-a, isti uzmu za taoce i prisile da odustanu od blokade . . . . . 153
75. 1994., veljača 18., [Jasenovac] – Zapovijed Komande 98. pbr SVK podređenim
postrojbama koje imaju protuzračna oruđa, da budu u punoj borbenoj spremnosti radi
X

76.

77.
78.
79.
80.

81.

82.

83.

84.
85.
86.
87.

88.
89.

mogućeg udara NATO-a na položaje VRS, ukoliko ne povuku topništvo smješteno
oko Sarajeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
1994., veljača 18., [Petrinja] – Obavijest Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa
SVK Organu bezbjednosti Glavnog štaba SVK o nemogućnosti uhićenja osoba koje su
likvidirale ubojicu pripadnika 33. pbr SVK te o mogućem obračunu mještana sela
Donja Stupnica i dijela pripadnika 33. pbr SVK sa švercerima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
1994., veljača 18., Vukovar – Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa
SVK načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK o financiranju pripadnika korpusa od
strane općinskih vlasti koje su u rukama SRS-a, čime se stvara stranačka vojska . . . . . . . . 156
1994., veljača 18., [Okučani] – Izvješće Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu
SVK o zauzimanju punkta pripadnika UNPROFOR-a u Staroj Gradišci od strane
snaga MUP-a RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
1994., veljača 18., Gornje Vrhovine – Zapovijed Komande 50. pbr SVK podređenim
postrojbama da zaposjednu vatrene položaje u skladu s ratnim planom . . . . . . . . . . . . . . . 158
1994., veljača 19., [Okučani] – Izvješće Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu
SVK o sastanku predstavnika vojnih i civilnih vlasti Zapadne Slavonije i UNPROFOR-a
zbog zauzimanja UNPROFOR-ovog kontrolnog punkta u Staroj Gradišci od strane
snaga MUP-a RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
1994., veljača 19., Rajić – Zapovijed Komande 98. pbr SVK podređenim postrojbama
da podignu borbenu spremnost i spriječe bilo kakvo djelovanje UNPROFOR-a radi
mogućeg napada snaga NATO-a na položaje VRS i uključivanja snaga UNPROFOR-a
u napad na RS i RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
1994., veljača 20., Beograd – Pismo zapovjednika 21. diverzantskog odreda SVK o
formiranju, opremanju i obučavanju postrojbe od strane Vojske Jugoslavije u OBŠC-u
Pančevo, dolasku odreda s naoružanjem i opremom u siječnju 1993. na područje RSK
te borbenom djelovanju odreda na području RSK i RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
1994., veljača 20., [Knin] – Izvješće Organa bezbjednosti Glavnog štaba SVK o
povećanju borbene spremnosti snaga UNPROFOR-a nakon akcije pripadnika MUP-a
RSK te o telegramu upozorenja Organa bezbjednosti 2. krajiškog korpusa VRS, da se
5. korpus A BiH opskrbljuje oružjem, streljivom i hranom s teritorija RSK . . . . . . . . . . . 167
1994., veljača 20., Biljane Gornje – Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podređenim
postrojbama da se radi bolje organizacije i borbene upotrebe postrojbi, topništvo i
Vojna policija razmjeste na području zadarskog zaleđa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
1994., veljača 21., [Beograd] – Obavijest Generalštaba VJ Glavnom štabu SVK o
nedisciplini, samovolji i destruktivnom ponašanju dijela regruta SVK na obuci u VJ . . . . 168
1994., veljača 21., [Knin] – Odgovor Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK
zapovjedniku 2. krajiškog korpusa VRS na iznesene optužbe i prijetnje Glavnom štabu
SVK zbog šverca iz RSK na područje Bihaća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
1994., veljača 21., [Knin] – Dopis Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK
Sektoru za obavještajno-bezbjednosne poslove Glavnog štaba VRS o dobivenom
telegramu od Organa bezbjednosti Komande 2. krajiškog korpusa VRS u kojem se
navodi da se snage 5. korpusa A BiH opskrbljuju oružjem, streljivom i hranom s
prostora RSK zbog neučinkovitosti SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
1994., veljača 21., [Knin] – Informacija Odsjeka bezbjednosti Komande 7. korpusa
SVK Organu bezbjednosti Glavnog štaba SVK o rušenju kuće Milana Dragovića u
selu Prokljan od strane pripadnika korpusa zbog njegovog izbjegavanja vojne obveze . . . . 172
1994., veljača 21., Vukovar – Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa
SVK načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK o opstruiranju sastanka razdvojenih
obitelji u Nemetinu, jer na popisima nije bilo osoba srpske nacionalnosti, te o posjetu
ruske delegacije zoni odgovornosti korpusa i provali u skladište naoružanja 43. pbr SVK . 173
XI

90. 1994., veljača 22., Knin – Ukaz predsjednika RSK Milana Martića o izvanrednom
unaprjeđenju zapovjednika 18. korpusa SVK, pukovnika Milana Čeleketića, u čin
general-majora SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
91. 1994., veljača 22., Knin – Ukaz predsjednika RSK Milana Martića o imenovanju
general-majora SVK Milana Čeleketića zapovjednikom Glavnog štaba SVK . . . . . . . . . . . 176
92. 1994., veljača 22., [Knin] – Zapovijed Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama da
se zbog ranijih propusta i s ciljem izbjegavanja neželjenih posljedica, odmah započne s
pripremama za slanje regruta SVK na obuku u VJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
93. 1994., veljača 22., [Petrova Gora] – Informacija Organa bezbjednosti Komande 21.
korpusa SVK o kriminalu i sve češćim krađama naoružanja i vojne opreme u
postrojbama korpusa za šverc s Muslimanima u Cazinskoj krajini, do čega dolazi
zbog nefunkcioniranja sustava zapovijedanja u SVK, lošeg osiguranja skladišta,
korumpiranosti, nefunkcioniranja sudstva i želje za bogaćenjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
94. 1994., veljača 22., [Okučani] – Obavijest Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu
SVK o sastanku Komande korpusa i predstavnika UNPROFOR-a zbog zauzimanja
punkta UNPROFOR-a na mostu preko rijeke Save u Staroj Gradišci od strane
pripadnika MUP-a RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
95. 1994., veljača 22., [Okučani] – Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o egzistencijalnim i materijalnim problemima u postrojbama SVK,
ubojstvima, samoubojstvima, ranjavanjima i samoranjavanjima, od kojih je 90%
uzrokovano alkoholom, te o problemu šverca prema Cazinskoj krajini i nepotrebnom
zauzimanju punkta UNPROFOR-a u Staroj Gradišci od strane pripadnika MUP-a RSK . 182
96. 1994., veljača 22., Glina – Dopis Komande 39. korpusa SVK da se, prema dogovoru
Personalne uprave Generalštaba VJ te MUP-ova Srbije i Crne Gore, preko 40.
kadrovskog centra VJ napravi i dostavi popis civilnih i djelatnih vojnih osoba u SVK
koje žele državljanstvo SRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
97. 1994., veljača 23., Knin – Prijedlog Komande 7. korpusa SVK predsjednicima skupština
i izvršnih savjeta općina Knin, Benkovac, Drniš i Obrovac, SUP-u Knin i zapovjedniku
Glavnog štaba SVK, da se zbog nezadovoljstva vojnika stanjem na terenu, svi segmenti
društva prilagode ratnom stanju, a teret rata ravnomjerno rasporedi na sve . . . . . . . . . . . . 184
98. 1994., veljača 24., [Okučani] – Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o borbama na području RSK, slabom moralu pripadnika SVK zbog
neisplaćenih plaća, šverca, kriminala i lošeg odziva na mobilizaciju, o uhićenju grupe
u 21. korpusu SVK za koju se sumnja da je krala oružje i streljivo, te imenovanju
Milana Čeleketića zapovjednikom Glavnog štaba SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
99. 1994., veljača 25., [Gračac] – Zapovijed Komande 9. mtbr SVK podređenim
postrojbama da se, prema zapovijedi Komande 15. korpusa SVK, podigne borbena
spremnost radi mogućeg napada HV-a na RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
100. 1994., veljača 25., Vojnić – Obavijest 11. pbr SVK o nemogućnosti čuvanja tajnih
skladišta u zoni odgovornosti brigade, prema dobivenoj zapovijedi, zbog nedostatka
ljudstva, pogonskog goriva i adekvatnog skladišnog prostora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
101. 1994., veljača 27., [Pakrac] – Izvješće Komande 51. pbr SVK Komandi 18. korpusa
SVK o problemima, moralu i stanju borbene spremnosti u postrojbama brigade te
situaciji u zoni odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
102. 1994., veljača 27., Brusnik – Izvješće Komande 59. odreda SVK Komandi 18. korpusa
SVK o zauzimanju područja sela Donja Šumetlica i Čaklovac i borbenoj spremnosti
odreda, na koju negativno utječu slaba popunjenost ljudstvom, ratno profiterstvo te
nedostatak odjeće, obuće i drugih materijalno-tehničkih sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
103. 1994., veljača 28., [Okučani] – Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o borbama na području RSK, stradanju vojnih i civilnih osoba u
XII

izvanrednim događajima, dogovoru predstavnika RSK i UNPROFOR-a oko punkta
UNPROFOR-a u Staroj Gradišci te sastanku udruga i službenih tijela RSK s područja
zone odgovornosti 98. pbr SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
104. 1994., ožujak 1., [Knin] – Zapovijed predsjednika RSK o imenovanju inspektora i
instruktora obrane u SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
105. 1994., ožujak 1., Okučani – Izvješće inspekcije Komande 18. korpusa SVK o obilasku
98. pbr SVK te problemima u vezi mobiliziranih vojnih obveznika iz SRJ . . . . . . . . . . . . 198
106. 1994., ožujak 2., Biljane Gornje – Obavijest Komande 92. mtbr SVK podređenim
postrojbama o razmjeni vatre sa snagama HV-a na vrličkom, drniškom, benkovačkom i
obrovačkom bojištu te sporazumu o produženju primirja do kraja ožujka 1994. . . . . . . . . 199
107. 1994., ožujak 2., Biljane Gornje – Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podređenim
postrojbama o praćenju aktivnosti snaga UNPROFOR-a, sprječavanju svakog kontakta
pripadnika SVK s njima te izbjegavanju incidenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
108. 1994., ožujak 2., Korenica – Obavijest Komande 15. korpusa SVK podređenim
postrojbama o pojačanjima HV-u na ličkoj bojišnici, napadu snaga 2. krajiškog
korpusa Vojske Republike Srpske na Bihać te stanju, moralu i problemima u
postrojbama i zoni odgovornosti 15. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
109. 1994., ožujak 2., [Knin] – Izvješće Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK o
praćenju i snimanju aktivnosti snaga SVK u vojnoj zračnoj luci Udbina od strane
pripadnika UNPROFOR-a, slaboj opremljenosti vojnih obveznika mobiliziranih u SRJ,
negativnom djelovanju Veljka Džakule u Pakracu i članova SRS-a u Dalju, s
ciljem preuzimanja zapovijedanja u postrojbama SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
110. 1994., ožujak 3., [Obrovac] – Zapovijed Komande 4. lbr SVK podređenim postrojbama
za utvrđivanje položaja na grebenu Velebita te smjeni postrojbi na položajima . . . . . . . . . 206
111. 1994., ožujak 3., [Petrinja] – Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa SVK
o sigurnosnom stanju na terenu i u postrojbama korpusa te aktivnostima pripadnika
UNPROFOR-a u zoni odgovornosti korpusa tijekom veljače 1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
112. 1994., ožujak 4., [Knin] – Zapisnik 28. sjednice Vrhovnog saveta odbrane RSK na kojoj
je razmatrana političko-sigurnosna situacija na području RSK te odnosi s pripadnicima
UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
113. 1994., ožujak 4., Knin – Odluka predsjednika RSK o imenovanju članova Komisije za
narodnu odbranu RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
114. 1994., ožujak 5., Biljane Gornje – Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podređenim
postrojbama za poboljšanje popune ratnih postrojbi i jačanje sustava obrane . . . . . . . . . . 214
115. 1994., ožujak 6., [Knin] – Izvješće Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK o
sukobu s HV-om na dominantnim kotama kod Perušića, mogućem napadu hrvatskih
snaga na prijevoj Ljubovo, nezadovoljstvu pripadnika 39. korpusa SVK upućenih s
Banovine u pomoć snagama 15. korpusa SVK, te švercu prema Bihaću . . . . . . . . . . . . . . 217
116. 1994., ožujak 6., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK predsjedniku Republike Srbije,
predsjedniku RSK i načelniku Generalštaba VJ o aktivnostima HV-a, gubicima ratnog
zrakoplovstva SVK, problemima financiranja SVK te o odnosu sa snagama
UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
117. 1994., ožujak 7., [Knin] – Zapovijed Glavnog štaba SVK o obilasku vojnika SVK
koji se nalaze na obuci u nastavnim centrima VJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
118. 1994., ožujak 8., Glina – Obavijest Komande 24. pbr SVK Glavnom štabu SVK o
preletu zrakoplova NATO-a koji je snimao vojno skladište Čerkezovac i raketne sustave
PVO, nedavno dovezene iz Vojske Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
119. 1994., ožujak 9., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK Generalštabu VJ o
pojačanjima HV-a na području Perušića, napadu hrvatskih snaga prema Vrhovinama
i Ličkom Osiku, pojačanju snaga SVK u 18., 21. i 39. korpusu te pokušaju
prikrivanja rušenja zrakoplova UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
XIII

120. 1994., ožujak 9., [Jasenovac] – Informacija Komande 98. pbr SVK podređenim
postrojbama o akcijama HV-a na području Dalmacije i Like, problemima s
mobiliziranim vojnicima u SRJ, političkoj zaštiti pravoslavnih zemalja na “stvaranju
srpske države”, imenovanju novog zapovjednika 18. korpusa SVK te problemima s
alkoholom u postrojbama SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
121. 1994., ožujak 11., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o sprječavanju incidenata sa zrakoplovima NATO-a i UNPROFOR-a . . . . . 228
122. 1994., ožujak 11., Biljane Gornje – Izvješće Komande 92. mtbr SVK Glavnom štabu
SVK i Komandi 7. korpusa SVK o obilasku položaja s predstavnicima HV-a i
UNPROFOR-a u vezi dogovora oko utvrđivanja linije razdvajanja te o uočenim
položajima hrvatskih snaga na Velebitu i oko Novigrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
123. 1994., ožujak 13., [Knin] – Zapovijed Glavnog štaba SVK Komandi 11. korpusa
SVK da postrojba koja osigurava naftno polje u Đeletovcima uđe u sastav 35.
slavonske brigade SVK te da Komanda korpusa dostavi prijedlog organizacijskoformacijskih promjena i spriječi zlouporabe eksploatacije nafte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
124. 1994., ožujak 14., [Glina] – Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa
SVK Glavnom štabu SVK o sprječavanju pripadnika UNPROFOR-a u pokušaju
izviđanja dubine teritorija RSK te uspjehu pripadnika SVK u obustavi šverca s
Muslimanima u Cazinskoj krajini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
125. 1994., ožujak 14., [Lički Osik] – Informacija Komande 1. pješadijskog bataljona 18.
pbr SVK podređenim postrojbama o posjeti predsjednika RSK i zapovjednika Glavnog
štaba SVK, akcijama HV-a na području Bunića i Krbavice, sa zapovijedi za utvrđivanje
vatrenih položaja, odmaranje postrojbi i uređenje skloništa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
126. 1994., ožujak 15., Vukovar – Izvješće Odjeljenja bezbjednosti Komande 11. korpusa
SVK načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK o upućenom protestu zapovjedništvu
UNPROFOR-ova sektora Istok zbog namjere hrvatskih vlasti da vrate prognanike u
Bilje, Dardu, Cerić i Antunovac Tenjski, te o nezadovoljstvu stanovništva u zoni
odgovornosti korpusa zbog zapostavljanja od strane vlasti RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
127. 1994., ožujak 15., [Petrinja] – Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa
SVK Odjeljenju bezbjednosti Glavnog štaba SVK o upadu diverzantskih grupa HV-a
u pozadinu postrojbi korpusa i njihovim diverzijama na vodovodu, telekomunikacijama
i cestama u zoni odgovornosti korpusa, te o saznanjima posredstvom UNPROFOR-a
o jačini i naoružanju hrvatskih snaga, kao i pretresu muslimanskih kuća u selu Ahovo . . . 237
128. 1994., ožujak 16., [Korenica] – Zapovijed Komande 15. korpusa SVK podređenim
postrojbama da protjeraju i unište snage HV-a i 5. korpusa A BiH s dominantnih
položaja koje su zauzele početkom 1994. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
129. 1994., ožujak 19., [Knin] – Zapisnik 29. sjednice Vrhovnog saveta odbrane RSK na
kojoj se raspravljalo o transformaciji SVK te sporazumu o primirju . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
130. 1994., ožujak 19., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK Generalštabu VJ o problemima
i nedostatku materijalno-tehničkih sredstava u postrojbama SVK, sa zahtjevom za
dodjelu traženih sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
131. 1994., ožujak 19., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK Generalštabu VJ o
inspekcijskom obilasku vojnika SVK koji se nalaze na obuci u SRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
132. 1994., ožujak 19., [Okučani] – Obavijest Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o posjetu zapovjednika Glavnog štaba SVK te njegovim odgovorima na
pitanja o proljetnoj sjetvi i opskrbi naftnim derivatima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
133. 1994., ožujak 19., Gora – Komanda 4. pješadijskog bataljona 31. pbr SVK daje ocjenu
osuđenog vodnika SVK Slavka Končara, u kojoj iznosi podatke o pobuni Srba u
Banskom Grabovcu 1991. te sudjelovanju i gubicima banijskog bataljona u operaciji
“Maslenica” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
XIV

134. 1994., ožujak 21., Beograd – Prikaz akcija Štaba odbrane Gorskog kotara, izvedenih
u razdoblju od 25. srpnja 1991. do 26. travnja 1992., i akcija 21. diverzantskog odreda,
izvedenih u razdoblju od 31. siječnja 1993. do 11. ožujka 1994. godine . . . . . . . . . . . . . . 249
135. 1994., ožujak 22., [Okučani] – Izvješće Komisije za kontrolu primirja 18. korpusa
SVK o sastanku s hrvatskom delegacijom te spornim detaljima oko razdvajanja na
liniji dodira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
136. 1994., ožujak 23., Knin – Izvješće Organa RV i PVO Glavnog štaba SVK zapovjedniku
Glavnog štaba SVK o osnivanju diviziona RV i PVO te o problemima oko prijevoznih
sredstava, zbog čega ne mogu staviti borbena sredstva u operativnu uporabu . . . . . . . . . . .259
137. 1994., ožujak 23., [Knin] – Zapovijed Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama za
štednju topničkog i tenkovskog streljiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
138. 1994., ožujak 23., [Okučani] – Obavijest Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o provokacijama hrvatskih snaga, potrebi povećanog opreza pripadnika
SVK zbog isteka mandata UNPROFOR-a, spominjanju “Krajine” u izvješću generalnog
tajnika UN-a kao svojevrsnog međunarodnog priznanja RSK te stradavanju pripadnika
SVK zbog nediscipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
139. 1994., ožujak 23., Vukovar – Izvješće Odjeljenja bezbjednosti Komande 11. korpusa
SVK načelniku bezbjednosti Glavnog štaba SVK o postavljanju dr. Vojislava
Stanimirovića na čelo Srpske demokratske stranke umjesto Gorana Hadžića, te
rasformiranju nastavnog centra Željka Ražnatovića Arkana u Erdutu . . . . . . . . . . . . . . . . 262
140. 1994., ožujak 24., [Petrova Gora] – Izvješće Odsjeka bezbjednosti 21. korpusa SVK
Organu bezbjednosti Glavnog štaba SVK o švercu naftnim derivatima i drugom
robom na osnovi izdanih potvrda organa Komande i pojedinih brigada 21. korpusa o
oslobađanju poreza na promet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
141. 1994., ožujak 25., [Okučani] – Prijedlozi i zahtjevi Komande 18. korpusa SVK
Zapovjedništvu UNPROFOR-ova sektora Zapad za pregovore s predstavnicima HV-a . . . 264
142. 1994., ožujak 26., [Knin] – Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podređenim
postrojbama za zaustavljanje bespravne i nekontrolirane sječe šuma . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
143. 1994., ožujak 27., [Petrova Gora] – Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 21.
korpusa SVK Glavnom štabu SVK o susretu s predstavnicima AP ZB, koji su
zaprijetili odlaskom Slobodanu Miloševiću ako se ne bude poštivao dogovor o isporuci
materijalno-tehničkih sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
144. 1994., ožujak 29., [Zagreb] – Sporazum o prekidu vatre, razdvajanju snaga te
uspostavljanju zajedničkih komisija u cilju podrške poštivanju sporazuma . . . . . . . . . . . . 268
145. 1994., ožujak 30., [Okučani] – Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o provođenju sporazuma o prekidu vatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
146. 1994., ožujak 30., Knin – Izvješće Organa RV i PVO Glavnog štaba SVK o razlozima
nezadovoljstva pilota SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
147. 1994., ožujak 30., Knin – Izjava pukovnika Neđe Krajnovića o njegovoj službi u
JNA te Glavnom štabu SVK i Ministarstvu odbrane RSK, s ciljem ostvarenja prava
na naknadu za službu pod otežanim uvjetima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
148. 1994., ožujak, Petrinja – Izvješće Uprave “Banija” Ministarstva odbrane RSK s
procjenom sigurnosnog stanja na području Banovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
149. 1994., travanj 1., Korenica – Dnevno izvješće Odsjeka bezbjednosti Glavnom štabu
SVK o boravku Kapetana Dragana u Srbu u vezi imenovanja novog zapovjednika
103. lbr 15. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
150. 1994., travanj 1., Biljane Gornje – Izvješće Komande 92. mtbr podčinjenim jedinicama
o potpisanom sporazumu o prekidu vatre između RSK i RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
151. 1994., travanj 3., [Knin] – Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 7. mpoap-a
za izvlačenje i razmještaj jedinica unutar brigada i pukova 7. korpusa na temelju
XV

sporazuma o prekidu vatre od 29. ožujka 1994., te za organizaciju života i rada u
uspostavljenim rajonima razmještaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
152. 1994., travanj 5., [Knin] – Upute Komande 7. korpusa SVK načelniku štaba za
organizaciju života, rada i discipline u jedinicama korpusa u novim rajonima razmještaja
nakon sporazuma o prekidu vatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
153. 1994., travanj 6., [Petrinja] – Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa
SVK o kadrovskim promjenama u sigurnosnim službama 39. korpusa . . . . . . . . . . . . . . 291
154. 1994., travanj 6., [Okučani] – Upute Komande 18. korpusa SVK podređenim
jedinicama o aktivnostima oko poštivanja sporazuma o prekidu vatre, pri čemu je
istaknuto da povratak prognanih Hrvata na okupirana područja neće biti moguć, osim
uz dozvolu vlasti RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
155. 1994., travanj 7., [Knin] – Izvješća podređenih jedinica 7. korpusa SVK o spornim
točkama na linijama razdvajanja nakon potpisanog sporazuma o prekidu vatre, s
prijedlozima rješenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
156. 1994., travanj 7., [Benkovac] – Obavijest Organa bezbjednosti 92. mtbr o nenajavljenim
obilascima položaja na benkovačkom ratištu od strane predsjednika SO Benkovac
Stevana Vukše i predsjednika Izvršnog savjeta SO Benkovac Rajka Ležajića, koji su,
bez znanja zapovjedništava brigada, uvjeravali vojnike i civilno stanovništvo da je
sporazum o prekidu vatre “izdaja koju su režirali predsjednik RSK Milan Martić i
ministar obrane Dušan Rakić” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
157. 1994., travanj 7., [Petrova Gora] – Izvješće Komande 21. korpusa SVK Glavnom
štabu SVK u vezi aktivnosti na realizaciji sporazuma o prekidu vatre . . . . . . . . . . . . . . . . 298
158. 1994., travanj 7., [Knin] – Izvješće pomoćnika zapovjednika Glavnog štaba SVK o
izvanrednim događajima unutar korpusa i brigada SVK tijekom ožujka 1994., s
posebnim naglaskom na povećan broj ubojstava, u velikom broju izazvanih
prekomjernim konzumiranjem alkohola kod dijela pripadnika SVK . . . . . . . . . . . . . . . . 299
159. 1994., travanj 9., [Korenica] – Dopis Komande 15. korpusa SVK Glavnom štabu
SVK sa stanjem popune jedinica 15. korpusa vojnicima po ugovoru i vojnim osobama . . 301
160. 1994., travanj 10., [Knin] – Pismo predsjednika Vlade RSK Đorđa Bjegovića i
pomoćnika zapovjednika za pozadinu u Glavnom štabu SVK Mirka Bjelanovića
Vojnom savjetu obrane RSK, u kojem izvješćuju o mogućnostima profesionalizacije
SVK nakon kontakata s Ministarstvom obrane SRJ i Vladom Republike Srbije, te
zaključuju da trenutno ne postoji mogućnost pomoći u naoružanju i vojnoj opremi
od strane VJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
161. 1994., travanj 10., Biljane Gornje – Izvješće Komande 92. mtbr podčinjenim
jedinicama o reakcijama na potpisani sporazum o prekidu vatre, pri čemu se posebno
ističe da će realizacijom sporazuma doći do gospodarskog oporavka RSK, pri čemu će
se smanjiti broj vojnih osoba, a povećati broj radno sposobnih osoba . . . . . . . . . . . . . . . 304
162. 1994., travanj 11., [Knin] – Dnevno izvješće Organa bezbjednosti Glavnog štaba
SVK o dolasku Jordanskog bataljuna UN-a na područje UNPROFOR-ova sektora
Sjever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
163. 1994., travanj 11., [Knin] – Informacija Organa bezbjednosti Komande 7. korpusa
SVK Glavnom štabu SVK o susretu Milana Torbice, iz 75. mtbr, s dvojicom grčkih
promatrača EU, koji navodno prikupljaju podatke o HV-u te traže susret s Kapetanom
Draganom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
164. 1994., travanj 12., [Knin] – Izvješće Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK o
stanju sigurnosti na teritoriju RSK u 1993. godini, utjecaju političke situacije na
stanje u SVK, stvaranju pojedinih stranačkih i privatnih naoružanih grupa, samovolji
pojedinih političkih lidera, osobito na lokalnoj razini, o obavještajno-izviđačkoj
djelatnosti srpskih obavještajnih službi, o djelovanju paravojnih grupa, sve učestalijoj
XVI

pojavi kriminala koji osobito ugrožava borbenu spremnost jedinica SVK, te o
jedinicama vojne policije unutar SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
165. 1994., travanj 13., Vukovar – Dnevno izvješće Komande 11. korpusa SVK Glavnom
štabu SVK o stanju u jedinicama 11. korpusa, u kojem se navodi da je na lokalitetu
lovišta Tikveš otkrivena manja masovna grobnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
166. 1994., travanj 13., Petrova Gora – Zapovijed Komande 21. korpusa SVK Vojnom
odsjeku Vojnić za angažiranje vojnih osoba hrvatske nacionalnosti s područja općina
Slunj i Krnjak za radnu obvezu na izgradnji dalekovoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
167. 1994., travanj 14., [Okučani] – Izvješće Komande 18. korpusa SVK o problemima
u provođenju sporazuma o prekidu vatre, osobito oko uspostave linija razdvajanja s
hrvatskom stranom, te o problemima popune jedinica korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
168. 1994., travanj 15., [Knin] – Izvješće Komande 7. korpusa SVK o stanju borbene
spremnosti pripadnika korpusa, o faktorima koji negativno utječu na loše stanje morala
pripadnika korpusa, o problemima mobilizacije i domobilizacije, te o problemima oko
provođenja sporazuma o prekidu vatre, što se najvećim dijelom odnosi na probleme oko
linija razdvajanja s hrvatskom stranom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
169. 1994., travanj 15., [Okučani] – Informacije Komande 18. korpusa SVK podčinjenim
jedinicama u vezi realizacije sporazuma o primirju, o sastanku Ratnog savjeta RSK
održanom 12. travnja u Kninu, na kojem je donesena odluka o transformaciji SVK,
te o reakcijama na intervenciju snaga NATO-a u BiH, koju pripadnici SVK smatraju
“agresijom na celokupni srpski narod” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
170. 1994., travanj 15., Vukovar – Dopis Odelenja bezbednosti 11. korpusa SVK Glavnom
štabu SVK o susretu predstavnika 11. korpusa s Jovicom Stanišićem, načelnikom
Službe državne bezbednosti Srbije, u vezi zajedničkog rješavanja statusa 102. nastavnog
centra u Erdutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
171. 1994., travanj 15., [Knin] – Izvješće Odelenja bezbednosti Glavnog štaba SVK o
incidentu na području graničnog pojasa prema Cazinskoj krajini, gdje je patrola Vojne
policije iz sastava 15. Korpusa SVK na području sela Donji Vaganac i Gavranić zatekla
tamošnje stanovništvo u trgovanju s Muslimanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
172. 1994., travanj 17., Beograd – Izvješće Štaba odbrane i Predstavništva Srba Gorskog
kotara čelnicima RSK o organizaciji, naoružavanju i pripremama za pobunu srpskog
stanovništva na području Gorskog kotara tijekom 1991. godine, pri čemu se ističe
kako su Srbi na tom području krajem 1991. ostvarili srpski suverenitet usred
Republike Hrvatske, i to bez ratovanja, a koji su izgubili zbog izdaje, nesposobnosti i
kukavičluka JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
173. 1994., travanj 17., Beograd – Izvješće Štaba odbrane i Predstavništva Srba Gorskog
kotara o osnutku 21. diverzantskog odreda, njegovom smještaju na poligonu u Slunju i
bojnim zadaćama od siječnja 1993. do travnja 1994., sa zahtjevom čelnicima RSK za
pomoć te da im odgovore što će biti sa Srbima Gorskog kotara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
174. 1994., travanj 19., [Gračac] – Zapovijed Komande 9. mtbr 15. korpusa SVK kojom se
pripadnicima brigade zabranjuje samovoljno odlaženje i kontaktiranje s pripadnicima
UNPROFOR-a na njihovim punktovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
175. 1994., travanj 21., Vukovar – Izvješće Odelenja bezbednosti 11. korpusa SVK Glavnom
štabu SVK o posjeti predsjednika SO Vukovar, Ljubomira Vukičevića, Komandi 11.
korpusa, pri čemu je Vukičević izjavio da Srpska radikalna stranka neće prihvatiti novu
vladu RSK s Borislavom Mikelićem na čelu, jer je ta vlada “vlada manjine, formirana u
Beogradu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
176. 1994., travanj 21., [Knin] – Izvješće Odsjeka bezbednosti Komande 7. korpusa
SVK o reakcijama pripadnika podčinjenih brigada na planiranu profesionalizaciju i
preustroj SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
XVII

177. 1994., travanj 22., [Petrova Gora] – Zapovijed za blokadu i razbijanje snaga
UNPROFOR-a u slučaju provokativnih ili bilo kakvih drugih borbenih djelovanja
pripadnika UN-a u zoni odgovornosti 21. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
178. 1994., travanj 22., [Petrova Gora] – Zapovijed Komande 21. korpusa SVK za
formiranje tri garnizona (Slunj, Vojnić, Vrginmost) u zoni odgovornosti korpusa . . . . . . . 359
179. 1994., travanj 23., Turanj – Zaključci sa sastanka Centralne zajedničke komisije, pri
čemu je najvažnija točka dnevnog reda bio prijedlog sporazuma o radu hrvatske i srpske
policije u zoni razdvajanja, što će se odvijati pod strogim nadzorom Civilne policije
UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
180. 1994., travanj 23., [Okučani] – Informacija Komande 18. korpusa SVK podčinjenim
jedinicama o posjetu predsjednika RSK i zapovjednika Glavnog štaba SVK Komandi
18. korpusa, koji su tom prilikom obišli pripadnike 51. i 98. pbr., te direktore pojedinih
radnih organizacija na području Zapadne Slavonije, pri čemu su naglasili da ni u jednoj
varijanti političkog rješenja neće doći do napuštanja Zapadne Slavonije i njezinog
stanovništva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
181. 1994., travanj 23., [Petrova Gora] – Informacija Komande 21. korpusa SVK o sastavu
Sektorske komisije za Kordun i lokalnih komisija za općine Slunj, Vojnić i Vrginmost,
na osnovi odluke predsjednika RSK o formiranju sektorskih i lokalnih komisija za
određivanje linija razdvajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
182. 1994., travanj 27., Biljane Gornje – Zapovijed Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK
zapovjednicima podređenih postrojbi za privođenje i poduzimanje odgovarajućih mjera
protiv svake osobe koja se u zoni odgovornosti 92. mtbr zatekne u pljačkanju ili
uništavanju privatne i državne imovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
183. 1994., travanj 27., Biljane Gornje – Zapovijed Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK
o prekidu prehrane civilnog stanovništva u zoni odgovornosti brigade u cilju smanjenja
troškova na temelju “Zakona o ishrani SVK” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
184. 1994., travanj 28., [Knin] – Izvješće Komande vojnog odseka Knin Komandi vojnog
odseka – odeljak Benkovac, u kojem se ističe da se kod pripadnika SVK osjeća ogorčenje
zbog napada zrakoplova NATO-a na srpske položaje oko Goražda u BiH, te strah da
potpisani sporazum o prekidu vatre znači približavanje hrvatskoj strani . . . . . . . . . . . . . . 369
185. 1994., travanj 28., [Petrova Gora] – Zapovijed Komande 21. korpusa SVK o zabrani
rada trgovinama i kafićima koji se nalaze u graničnom području od 1 km prema
Cazinskoj krajini i Republici Hrvatskoj, radi sprječavanja ilegalne trgovine . . . . . . . . . . . 371
186. 1994., travanj 29., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK Ministarstvu obrane RSK
o sastanku održanom u Generalštabu Vojske Jugoslavije s primjedbama koje je iznio
načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić o neracionalnom trošenju vojne
opreme, oružja i streljiva od strane SVK, dobivenog od Vojske Jugoslavije . . . . . . . . . . . . 372
187. 1994., travanj 30., Knin – Izvješće Komande 7. korpusa SVK Glavnom štabu SVK
s molbom da im se odobri korištenje goriva s benzinskih postaja Naftne industrije
Krajine zbog nedostatka goriva i s tim u vezi nemogućnosti izvršavanja zadataka u cilju
obrane RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
188. 1994., svibanj 1., [Knin] – Prijedlog Komande 7. korpusa SVK za prvu etapu
preustroja i profesionalizacije korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
189. 1994., svibanj 1., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK predsjednicima Republike
Srbije i RSK te načelniku Generalštaba VJ o provođenju Zagrebačkog sporazuma,
prikupljenim informacijama o HV-u, stanju u postrojbama SVK te utjecaju potpisanog
sporazuma na opće stanje u RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
190. 1994., svibanj 2., Vrginmost – Upozorenje Komande bataljona za intervenciju 21.
korpusa SVK Komandi korpusa o pogrešnom razmještaju snaga 21. oklopnog bataljona
na bojišnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
191. 1994., svibanj 3., Turanj – Zabilješke sa sastanka Centralne zajedničke komisije za
provedbu Zagrebačkog sporazuma o prekidu vatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
XVIII

192. 1994., svibanj 5., [Knin] – Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podređenim
postrojbama za ustrojavanje taktičke borbene skupine iz njihovog sastava i njeno
pripremanje za odlazak na bojište na području Brčkog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
193. 1994., svibanj 5., [Knin] – Obavijest Odsjeka bezbjednosti Komande 7. korpusa SVK
Odjeljenju bezbjednosti Glavnog štaba SVK o popuštanju stege i drugim problemima
u postrojbama korpusa, koji utječu na njihovu borbenu spremnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
194. 1994., svibanj 5., Knin – Obavijest Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK
zapovjedniku Glavnog štaba SVK o pojavi nezakonitog oslobađanja vojne obveze
pripadnika 11. korpusa SVK, posebice osoba mađarske i hrvatske nacionalnosti . . . . . . . . 387
195. 1994., svibanj 5., [Okučani] – Izvješće sa sastanka članova Sektorske zajedničke
komisije, lokalnih sektorskih komisija i zapovjednika postrojbi 18. korpusa SVK,
održanog u vezi dotadašnjeg rada na realizaciji Zagrebačkog sporazuma o prekidu
vatre i postojećih problema u zoni odgovornosti 18. korpusa, s prijedlozima za njihovo
rješavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388
196. 1994., svibanj 6., Biljane Gornje – Zapovijed Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK
podređenim postrojbama za podizanje borbene spremnosti i pripremu taktičke
borbene skupine iz njihovog sastava za izvođenje borbenih djelovanja na području
Brčkog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
197. 1994., svibanj 7., [Knin] – Zapisnik 31. sjednice Vrhovnog saveta odbrane RSK na
kojoj se raspravljalo o situaciji na području Brčkog, osiguranju sredstava za isplatu
pripadnika SVK i MUP-a RSK te odnosu prema pripadnicima UNPROFOR-a i s
Cazinskom krajinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
198. 1994., svibanj 7., [Okučani] – Stavovi zapovjednika 18. korpusa SVK o sastanku
zajedničkih komisija za provedbu Zagrebačkog sporazuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
199. 1994., svibanj 7., [Okučani] – Obavijest Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o negativnim pojavama u postrojbama korpusa prilikom boravka
njihovih pripadnika na drugim bojištima te potrebi poduzimanja mjera za njihovo
izbjegavanje u budućnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
200. 1994., svibanj 9., [Okučani] – Obavijest Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o porastu izvanrednih događaja sa smrtnim posljedicama u zoni
odgovornosti korpusa i pristiglom brzojavu Glavnog štaba SVK koji upozorava na
slične događaje u ostalim postrojbama SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
201. 1994., svibanj 9., [Knin] – Dopis Glavnog štaba SVK Ministarstvu odbrane RSK u
kojem se analiziraju razlozi neuspjeha profesionalizacije SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
202. 1994., svibanj 9., [Knin] – Obavijest Komande 7. korpusa SVK podređenim
postrojbama o prikazivanju potresne izjave zarobljenog nizozemskog poručnika,
pripadnika HV-a, na Srpskoj radioteleviziji Knin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
203. 1994., svibanj 11., Topusko – Zapisnik sastanka Zajedničke komisije za provedbu
Zagrebačkog sporazuma, sastavljen od strane pripadnika UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . 403
204. 1994., svibanj 13., Petrova Gora – Obavijest Obavještajnog organa Komande 21.
korpusa SVK Komandi 13. pbr SVK da je hrvatska strana saznala za skriveno
naoružanje u njihovoj zoni odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
205. 1994., svibanj 13., [Petrova Gora] – Obavijest Komande 21. korpusa SVK Komandi
13. pbr SVK o uočenim nepravilnostima u radu pozadinskih postrojbi brigade, s
popisom zadaća za njihovo otklanjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
206. 1994., svibanj 14., [Okučani] – Pripremni materijal Komande 18. korpusa SVK za
sastanak i raspravu s predstavnicima UNPROFOR-a o provedbi Zagrebačkog sporazuma
o prekidu vatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
207. 1994., svibanj 15., Topusko – Zapisnik sastanka delegacija UNPROFOR-a i SVK
na kojem je srpska strana upozorena na obvezu poštivanja odredbi Zagrebačkog
sporazuma, kako bi UNPROFOR mogao napisati službeno izvješće . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
XIX

208. 1994., svibanj 18., Turanj – Zapisnik sastanka Centralne zajedničke komisije za
provedbu Zagrebačkog sporazuma s pregledom učinjenog na provedbi sporazuma . . . . . . 415
209. 1994., svibanj 19., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK Komandi
Vojnog odsjeka za mobilizaciju svih neraspoređenih vojno sposobnih stanovnika
Zapadne Slavonije radi osiguranja linije razdvajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
210. 1994., svibanj 19., [Okučani] – Obavijest Komande 18. korpusa SVK podčinjenim
postrojbama s odgovorima na pitanja koja su pripadnici postrojbi uputili nadležnim
institucijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
211. 1994., svibanj 19., [Knin] – Obavijest Komande 7. korpusa SVK podčinjenim
postrojbama i zapovjedniku Glavnog štaba SVK o zaključcima sastanka mješovite
komisije UN-ova sektora Jug za provedbu Zagrebačkog sporazuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
212. 1994., svibanj 19., [Petrova Gora] – Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 21.
korpusa SVK Odjeljenju bezbjednosti Glavnog štaba SVK o ubojstvu Hrvata Nikole
Grdića u Veljunu te uhićenju četvorice Muslimana na području Krnjaka . . . . . . . . . . . . . 423
213. 1994., svibanj 20., Okučani – Obavijest Komande 18. korpusa SVK 54. pbr SVK
o sastanku zapovjednika korpusa s predstavnicima civilnih vlasti u Zapadnoj Slavoniji,
na kojem se raspravljalo o provođenju sporazuma o prekidu vatre, profesionalizaciji SVK
i uvjetima života na području Pakraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
214. 1994., svibanj 20., [Knin] – Obavijest pomoćnika vrhovnog zapovjednika SVK
podređenim postrojbama o ocjeni UNPROFOR-a u vezi suradnje srpske strane u
provedbi Zagrebačkog sporazuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
215. 1994., svibanj 23., [Knin] – Obavijest Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK
predsjedniku RSK o potrebi uspostave suradnje i usklađivanja djelatnosti vojnih i
civilnih službi sigurnosti radi zaštite opstojnosti RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
216. 1994., svibanj 25., [Okučani] – Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 18. korpusa
SVK Odjeljenju bezbjednosti Glavnog štaba SVK o situaciji na području Daruvara,
aktivnostima HV-a, nezadovoljstvu pripadnika 51. pbr SVK neisplatom plaća te stanju
na području Pakraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
217. 1994., svibanj 26., [Knin] – Obavijest Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK o
aktivnostima 21. diverzantskog odreda SVK te namjerama Glavnog štaba SVK da se ta
postrojba rasformira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
218. 1994., svibanj 27., [Okučani] – Izvješće načelnika sanitetske službe 54. pbr SVK o
higijensko epidemiološkoj situaciji u postrojbama i zoni odgovornosti brigade s
prijedlogom mjera za suzbijanje pojave i širenja zaraznih bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
219. 1994., svibanj 27., [Okučani] – Izvješće zapovjednika 18. korpusa SVK o sigurnosnoj
situaciji u zoni odgovornosti korpusa i borbenoj spremnosti postrojbi korpusa . . . . . . . . 435
220. 1994., svibanj 27., Biljane Gornje – Obavijest Komande 92. mtbr SVK Komandi 7.
korpusa SVK o nezadovoljstvu pripadnika brigade iznosima mjesečnih plaća . . . . . . . . . . 437
221. 1994., svibanj 28., Vukovar – Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 11. korpusa
SVK Odjeljenju bezbjednosti Glavnog štaba SVK o izvanrednim događajima u zoni
odgovornosti korpusa, prilikom čega se upozorava na miješanje predsjednika SRS-a
Rade Leskovca u poslove SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
222. 1994., svibanj 31., Benkovac – Izvješće zapovjednika 3. pbr Komandi 7. korpusa SVK
o borbenoj spremnosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
223. 1994., lipanj 2., [Okučani] – Zapisnik Komande 18. korpusa SVK sa sastanka
zajedničke komisije UN-ova sektora Zapad, na kojem su bili predstavnici UN-a te
hrvatski i srpski vojni i civilni predstavnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
224. 1994., lipanj 2., [Knin] – Izvješće Odseka bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o
sigurnosnoj situaciji na području djelovanja korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
XX

225. 1994., lipanj 4., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK o otvaranju 1. sportskog
prvenstva SVK u Petrinji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
226. 1994., lipanj 6., [Knin] – Upute Glavnog štaba SVK o provođenju sporazuma o
prekidu vatre na području djelovanja 7., 11., 15., 18., 21. i 39. korpusa SVK . . . . . . . . . . 451
227. 1994., lipanj 6., [Okučani] – Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim
jedinicama o političkoj situaciji u Hrvatskoj te o stanju na bojištu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
228. 1994., lipanj 6., [Knin] – Zapisnik sa sastanka novog saziva Vrhovnog saveta odbrane
RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
229. 1994., lipanj 6., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK o vojnoj situaciji na području
djelovanja 18. korpusa SVK te o stanju u podređenim postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
230. 1994., lipanj 6., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK o vojnoj situaciji na području
djelovanja 7. korpusa SVK te o stanju u podređenim postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
231. 1994., lipanj 7., [Okučani] – Zamolba Komande 18. korpusa SVK upućena Glavnom
štabu SVK, da im daju upute za postupanje s vozilima UNPROFOR-a na graničnim
prijelazima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
232. 1994., lipanj 7., [Knin] – Izvješće Odseka bezbednosti Komande 21. korpusa SVK o
sigurnosnoj situaciji na području djelovanja korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
233. 1994., lipanj 9., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK o Seminaru za pomoćnike
zapovjednika za moralni odgoj u SVK te zapovijed za podizanje morala kod vojnih
obveznika SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
234. 1994., lipanj 10., [Knin] – Zapovijed Glavnog štaba SVK o privođenju počinitelja
ubojstva na području djelovanja 39. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
235. 1994., lipanj 12., Vukovar – Izvješće Odeljenja bezbednosti Komande 11. korpusa
SVK o stanju u podređenim postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
236. 1994., lipanj 13., [Knin] – Izvješće Odelenja bezbednosti Glavnog štaba SVK o
stanju na bojištu te o neadekvatnoj angažiranosti vojnih obveznika na području istočne
Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
237. 1994., lipanj 14., Vukovar – Izvješće Odseka bezbednosti Komande 11. korpusa SVK
o uplitanju sudbene vlasti u izvršnu vlast te o mogućim masovnim odlascima visokih
časnika iz SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
238. 1994., lipanj 15., Petrova Gora – Zapovijed Glavnog štaba SVK Komandi 39.
korpusa SVK o borbenom djelovanju na području sela Krakači, Crna Gora i Buljubašići
kao pomoći snagama AP ZB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
239. 1994., lipanj 15., [Petrinja] – Izvješće Odsjeka bezbednosti Komande 39. korpusa
SVK Glavnom štabu SVK o odvođenju počinitelja ubojstava u zatvor Stara Gradiška . . . . 471
240. 1994., lipanj 16., Biljane Gornje – Izvješće Komande 92. mtbr o sastanku hrvatskih
i srpskih, civilnih i vojnih komisija s predstavnicima UNPROFOR-a u Zemuniku . . . . . . 473
241. 1994., lipanj 16., [Knin] – Izvješće Odelenja bezbednosti Glavnog štaba SVK o
aktivnostima HV-a i UNPROFOR-a te o sigurnosnoj situaciji u SVK . . . . . . . . . . . . . . . 475
242. 1994., lipanj 17., [Knin] – Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 7. korpusa SVK
o nekim sigurnosnim propustima na području djelovanja korpusa, vezano uz neopažene
ulaske hrvatskih civila, te o radu UNPROFOR-a i kriminalnim djelatnostima pojedinih
pripadnika korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
243. 1994., lipanj 18., Biljane Gornje – Obavijest Komande 92. mtbr podčinjenim
postrojbama o provokacijama pripadnika UNPROFOR-a, osobito Kanadskog bataljuna,
te potrebi obilježavanja Dana SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
244. 1994., lipanj 19., [Knin] – Redovno operativno izvješće Glavnog štaba SVK upućeno
kabinetima predsjednika Republike Srbije i RSK te kabinetu načelnika Generalštaba
VJ o stanju na bojištu prema HV-u i A BiH, o lošem stanju morala u redovima SVK
te o sukobu postrojbi A BiH i AP ZB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
XXI

245. 1994., lipanj 19., [Knin] – Zapovijed Glavnog štaba SVK o načinu rada s
pripadnicima UNPROFOR-a prilikom njihovog obilaska položaja SVK te važnosti
promatranja njihova ponašanja i otkrivanja eventualnih pripadnika hrvatske
nacionalnosti unutar UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
246. 1994., lipanj 20., Biljane Gornje – Obavijest Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK
o uhićenju pojedinih pripadnika SVK zbog neizvršavanja vojničke dužnosti, na temelju
zakonskog akta zapovjednika 7. korpusa od 19. lipnja 1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
247. 1994., lipanj 20., [Biljane Gornje] – Zapovijed Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK
o sprječavanju zloporaba i krađa goriva na području djelovanja brigade . . . . . . . . . . . . . . . 486
248. 1994., lipanj 21., Benkovac – Izvješće Komande 3. pbr Komandi 7. korpusa SVK
o stanju u brigadi u vezi vojnog djelovanja i naoružanja vojnika te o potrebi postavljanja
minskih polja i tenkovskih pravaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
249. 1994., lipanj 22., [Knin] – Zapovijedi Komande 7. korpusa SVK za poboljšanje
organizacije rada na području djelovanja korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
250. 1994., lipanj 23., Knin – Izvješće Odelenja bezbednosti Glavnog štaba SVK o
obavljenim informativnim razgovorima s osobama koje su iz Šibenika došle na
područje RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
251. 1994., lipanj 1994., [Knin] – Pismo Glavnog štaba SVK predstavniku UNPROFOR-a
povodom ubojstva dva hrvatska vojnika na području RSK, u kojem se ne smatraju
odgovornim za počinjeni zločin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
252. 1994., lipanj 24., Vojnić – Zapovijed Komande 11. pbr o racionalnom korištenju
odnosno prodaji ostataka hrane u postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
253. 1994., lipanj 25., [Petrinja] – Zapovijed Komande 21. korpusa SVK za podizanje
borbene spremnosti i mjera opreza u podčinjenim brigadama zbog mogućeg ubacivanja
diverzantsko-terorističkih grupa 5. korpusa A BiH na područje RSK . . . . . . . . . . . . . . . . 493
254. 1994., lipanj 26., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK kabinetima predsjednika
Republike Srbije i RSK te načelniku Generalštaba VJ o kršenjima primirja s hrvatske
strane, sukobima A BiH i snaga AP ZB te o odnosima s pripadnicima UNPROFOR-a,
osobito u selu Kakma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
255. 1994., lipanj 26., [Okučani] – Izvješće Odseka bezbednosti Komande 18. korpusa
SVK Glavnom štabu SVK o prodaji napuštenih kuća Srba u Kutini, o djelovanju
hrvatskih državnih institucija u hrvatskom dijelu Pakraca te o iseljavanju srpskog
stanovništva iz pakračkog naselja Gavrinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
256. 1994., lipanj 27, [Bunić] – Prijedlog Komande 18. pbr upućen Komandi 15. korpusa
SVK za unaprjeđenje u čin zastavnika Mirka Dubajića iz Ličkog Osika . . . . . . . . . . . . . . 499
257. 1994., lipanj 30., [Knin] – Izvješće majora Đure Ćelića iz Odeljenja bezbednosti
Glavnog štaba SVK o operativnim saznanjima o situaciji u AP ZB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
258. 1994., lipanj, Knin – Zaključci i procjene Komande 7. korpusa SVK o mogućim
raznim utjecajima na tijek mobilizacije SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Kazalo imena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Kazalo mjesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519

XXII

PREDGOVOR

D

okumenti vojne provenijencije ‘Republike Srpske Krajine’ (siječanj-lipanj 1994.)
jedanaesta je knjiga u seriji koju je pod naslovom “Republika Hrvatska i
Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti”, od 2007. počeo objavljivati Hrvatski
memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar). U knjizi su
predstavljeni dokumenti iz arhivskog gradiva “Republike Srpske Krajine” (RSK) koji se
čuvaju u Centru i drugim arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Objavljeni su
kronološkim slijedom s potrebnim znanstvenim aparatom, a obuhvaćaju razdoblje prve
polovice 1994. godine. Svi navedeni dokumenti prepisani su, a njihovi originali ili preslike
originala u posjedu su Centra. Veći zahvati u tekstu naznačeni su stavljanjem teksta u uglatu
zagradu, a u bilješkama je upozoreno na dijelove dokumenta koji su u izvorniku oštećeni
i na dijelove koji su izostavljeni. Jednako tako, radi boljeg razumijevanja, u bilješkama su
navedena imena ili prezimena sudionika koja se ne spominju u dokumentu ili podaci o
drugim dokumentima i literaturi u kojima se spominje isti događaj. Dakako, dokumenti
pokazuju stajališta njihovih stvaratelja i zahtijevaju posebnu kritičku raščlambu koja
bi ukazala na neobjektivno i netočno navedene podatke u njima. Primjerice, u izvješću
“Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog štaba
SVK” kao netočna spominje se tvrdnja predsjednika Hrvatskog žrtvoslovnog društva dr.
Zvonimira Šeparovića, koju iznosi u pismu predsjedniku UN-a, “kako Srbi u Vukovaru
i okolici vrše iskopavanje tela pobijenih Hrvata, i leševe premeštaju na druge lokacije”
(dok. 26). Istina je, da upravo srpski dokument od 23. listopada 1993., koji je objavljen
u knjizi dokumenata “Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995., Dokumenti”,
knjiga 9, Dokumenti vojne provenijencije Republike Srpske Krajine (srpanj-prosinac 1993.),
potvrđuje da su tada premještana tijela ubijenih na Ovčari. Iznimno subjektivno i netočno
prikazani su razni događaji i njihovi sudionici, što je posebice očito u iznošenju podataka
o broju poginulih (primjerice, pripadnika “Tigrova”, dok. 134), podataka u zapisnicima i
izvješćima sa sastanaka s predstavnicima Republike Hrvatske i međunarodne zajednice, u
nizu prosudbi – primjerice, o obavještajnim procjenama o angažmanu postrojbi HV-a u
BiH, koje su ionako najvećim dijelom bile u sukobu sa srpskim snagama (dok. 127), itd.
Među lažima u dokumentima navedenim u ovoj knjizi je i vijest da “hrvatska vlast vrši
otvorenu asimilaciju nad Srbima (pokatoličavanje, mobilisanje u redove HV, čak i djece od
15 godina)” (dok. 244).
Kao i prethodne knjige dokumenata “RSK”, tako i ova svjedoči da SR Jugoslavija, zapravo
Srbija, i Vojska Jugoslavije nisu prestale pružati pomoć pobunjenim Srbima u Hrvatskoj.
Tako je Vojska Jugoslavije prepustila SVK raketne sustave PZO-a, koji su smješteni u
skladište Čerkezovac (dok. 118). Vodstvo RSK i dalje je odlazilo u Beograd po upute, a
“Glavni štab SVK” slao je izvješća predsjedniku Republike Srbije i načelniku Generalštaba
Vojske Jugoslavije. Neka od tih izvješća, uza to što govore o nedostatku stege u SVK, svjedoče
1

o pokušaju vodstva SVK da umanji svoju odgovornost za neke događaje. Naime, u jednom
od izvješća spominje se da su krajem veljače 1994. “bez znanja Vrhovnog komandanta i
Komandanta SVK angažovane avijacijske snage sa aerodroma Udbina u operaciji na
prostoru Republike Srpske (Novi Travnik i Bugojno)”, nakon čega su zrakoplovi NATO
snaga pogodili 6 zrakoplova tipa ‘JASTREB’, “od kojih je 5 uništeno, a jedan je uspeo sletiti
na aerodrom Udbina”; pritom su poginula 3 pilota, jedan iz sastava SVK, a dva iz VRS
(dok. 116).
Suradnju, zapravo zajedničko djelovanje SRJ (odnosno Srbije) i Vojske Jugoslavije s
vodstvom “RSK” potvrđuju i razgovori “predsjednika Vlade RSK” Đorđa Bjegovića i
“pomoćnika zapovjednika za pozadinu u Glavnom štabu SVK” Mirka Bjelanovića s
predstavnicima Ministarstva obrane SRJ i Glavnog štaba VJ te Vlade Republike Srbije o
mogućnostima pomoći Vojske Jugoslavije SVK-u u naoružanju i vojnoj opremi. Njihovo
izvješće “Vojnom savjetu obrane RSK” pokazuje da su u Vladi Srbije “razrađena pitanja
mogućnosti učešća SRJ u financijskoj podršci transformacije i profesionalizacije SVK”,
ali da, prema “Zaključcima Vlade”, “u 1994. godini ne postoje mogućnosti finansiranja
i sufinansiranja NVO”, te da je “na nivou Vlade Srbije postignut načelan dogovor da se
dalji projekat finansiranja vrati na prvobitnu zamisao, a to je da bude zajednički za sve tri
Vojske (VJ, RS i RSK)”. Jednako tako, “na nivou VJ urađen je bilans za sve tri vojske (VJ,
RS i RSK), međutim, zbog nemogućnosti obezbeđenja izvora finansiranja odustalo se od
zamišljenog zajedničkog projekta”. Naime, “za potrebe NVO u VJ planirano je za 1994.
godinu 743 miliona dinara, a obezbedilo se 96 miliona dinara ili 13% ukupnih potreba”,
tako da u 1994. “praktično ne računaju sa NVO”. Stoga je zaključeno “da se od VJ ne može
očekivati ni delimična pomoć u NVO, barem za dogledno vreme, i u profesionalizaciji i
transformaciji SVK” te da “Vlada RSK mora iz sopstvenih izvora iznaći način finansiranja
NVO za najneophodnije sisteme” i “da će SVK u nabavci neophodnog naoružanja i vojne
opreme za novoformirane i preformirane jedinice, morati primeniti principe unutrašnje
preraspodele” (dok. 160). O nastavku suradnje “RSK” i Srbije svjedoči i susret predstavnika
11. korpusa SVK s Jovicom Stanišićem, načelnikom Službe državne bezbednosti Srbije u vezi
zajedničkog rješavanja statusa 102. nastavnog centra u Erdutu (dok. 170). U tom kontekstu
je i Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama od 7. veljače 1994.,
u kojoj se ističe da je “po pitanju ekonomskog oporavka SRJ, najvažnija činjenica da su tim
programom obuhvaćene sve srpske zemlje, znači i RS i RSK”, kao i da se uvodi “jedinstveni
monetarni i platni te carinski sistem u SRJ, RSK i RS” (dok. 59, 62).
Vodstvo (i političko i vojno) pobunjenih Srba i dalje je odbijalo mirnu reintegraciju u
ustavno-pravni poredak RH, težeći stvaranju jedinstvene srpske države (“velike Srbije”), što
su u tadašnjim okolnostima smatrali prioritetom (dok. 70). Tako je, čestitajući božićne i
novogodišnje praznike pripadnicima 7. korpusa SVK, zapovjednik SVK Mile Novaković
2. siječnja 1994. naglasio da je riječ o “borbi za zajedničke ciljeve, za jedinstvenu srpsku
državu” (dok. 2). Jednako tako, boraveći u okupiranom dijelu zapadne Slavonije uoči
Uskrsa, “predsjednik RSK i zapovjednik Glavnog štaba SVK”, uz želju da se idući Uskrs
proslavi “u miru i slobodi u jedinstvenoj srpskoj državi”, izjavili su da ni u jednoj varijanti
političkog rješenja neće doći do napuštanja zapadne Slavonije i njezinog stanovništva ili
zamjene teritorija, jer je to “srpska zemlja, mi je kontrolišemo, ona je deo RSK i to će i
ostati”, te da će se pregovori voditi “na državnom nivou” (dok. 180). Da bi otklonili svaku
nedoumicu jasno su naglasili “da ni Zagrebački, kao ni bilo koji drugi dosadašnji sporazum
2

ili primirje ne predstavlja nikakvo približavanje hrvatskoj strani, pogotovo ne u smislu da će
Krajina ponovo u sastav Hrvatske” (dok. 184).
Vodstvo “RSK” nametalo je mišljenje da je to razdoblje “poslednja šansa Srpskom narodu
da stvori jedinstvenu Srpsku državu u koju će ući svi etnički prostori na kojim vekovima
živi Srpski narod” (dok. 233), te da su Srbi tada bili ”ljudstvom, tehnikom i duhom jači
nego njihovi dedovi 1914. godine kad su časno i dostojanstveno odbili ultimatum AustroUgarske”. Čak su se hrabrili stihovima “da je i bog Srbin a nebesa su naša” (dok. 70).
Sukladno tomu, vodstvo pobunjenih Srba nije se htjelo pomiriti s činjenicom da
međunarodni čimbenici teritorij samoproglašene Krajine drže dijelom Hrvatske. Tako su,
primjerice, na vijest da je neki jordanski general određen za zapovjednika UNPROFOR-a
“u Hrvatskoj”, ustanovili da su “kontakti i saradnja sa njim bespredmetni, jer mi nemamo
nikakvih nadležnosti u Hrvatskoj, a nalazimo se van Hrvatske, gde bi on trebalo da
je komandant” (dok. 48). Jednako tako, zapovjednici SVK bili su spremni suprotstaviti
se snagama UNPROFOR-a i njihove pripadnike “uzeti za taoce”, ako bi one pokušale
razoružati postrojbe SVK i blokirati njihovo zapovjedništvo (dok. 74). Tako su u veljači
“pripadnici MUP-a RSK” zauzeli punkt UNPROFOR-a na mostu preko rijeke Save u
Staroj Gradišci (dok. 94).
Radi podizanja morala zapovjednici SVK uvjeravali su svoje suborce da su na njihovoj strani
“sve pravoslavne zemlje, a prije svih velika Rusija i bratska Grčka”, te da će ih one zaštititi
i “sigurno obezbediti da se Srbija proširi na sve one teritorije koje su sad pod kontrolom
Srpske vojske” (dok. 120). Tako je i prolazak ruskog bataljuna iz sastava UNPROFOR-a
kroz Pale za Sarajevo, iskorišten kao potvrda da će njihova “pravoslavna braća” i “bratska
Rusija” podržati Srbe (dok. 95).
Istodobno, kao i do tada, predstavnici srpske strane Hrvate su i dalje najčešće nazivali
“ustašama”, čime se pokušavalo naglasiti kako je suvremena hrvatska država nastavak
Nezavisne Države Hrvatske (NDH) iz Drugog svjetskog rata, što je bila jedna od smjernica
srpske protuhrvatske promidžbe.
Zbog njegove važnosti, posebno su zanimljivi dokumenti u ovoj knjizi koji govore o
sporazumu potpisanom 29. ožujka 1994. u Zagrebu, o prekidu vatre i razdvajanju snaga na
najmanje 1 km od linije dodira (za minobacače i protuavionske topove 10 km, a topništvo
i tenkovi najmanje 20 km). Prema izvješću srpske strane, “Zagrebački sporazum”, koji
je trebao stupiti na snagu 4. travnja 1994. u 9 sati, potpisan je nakon dugih i napornih
pregovora, koji su trajali su više od 18 sati (dok. 150). Vodstvo “RSK” smatralo je da
su spomenuti pregovori “vođeni na ravnopravnom nivou dviju delegacija” te da je time
“međunarodno priznat entitet RSK”, odnosno da je “RSK svrstana u položaj državnog
entiteta”, te da je to “jedan od bitnijih elemenata za samostalnost srpskog naroda na ovim
prostorima”, tim više jer su tim pregovorima i potpisivanju “prisustvovali specijalni izaslanici
SAD (Charles Edgar Redman) i Rusije (Vitaly Churkin)” (dok. 150). Hrvatska delegacija,
naravno, nije pristajala na ravnopravan tretman, odnosno, inzistirala je da se razgovori vode
s “predstavnicima srpske strane”, a ne predstavnicima “RSK”.
Prema tumačenju srpske strane (dok. 145), “obveze strana u sukobu što su ih preuzele
potpisivanjem Sporazuma u najkraćem su:
– 29. 03. 94. zamrznuta taktička situacija unutar 10 km na svaku stranu od linije
razgraničenja.
– Do 04. 04. 94. prestaju sva neprijateljstva i stupa na snagu prekid vatre.
– Uspostavljaju se zajedničke komisije na lokalnom nivou.
3

– Do 05. 04. 1994. izmestiti indirektno naoružanje van dometa linije razdvajanja.
– Do 08. 04. 1994. razdvojiti jedinice obostranim povlačenjem najmanje za 1000 m od
linije dodira. (Jedino u gradovima i selima između linija razdvajanja može biti manja od 2
km.)”
Vodstvo “RSK” protivilo se povratku hrvatskih prognanika na okupirani teritorij, odnosno
na područja pod kontrolom SVK (dok. 126). Stoga je sumnjičavo gledalo na posljedice
“Sporazuma o prekidu neprijateljstava i stvaranja tzv. tampon zona”, zbog “sve češćih i
masovnijih kontakata između naših građana sa građanima RH”, koje “pospešuju hrvatske
vlasti, a u cilju što bržeg povratka svog stanovništva u pogranična mesta RSK, te što ove
kontakte kombinuje sa najavljenim ekonomskim merama prema RSK (otvaranje benzinskih
pumpi, trgovina, i sl.) pokušavajući na taj način reintegrisati RSK u pravni sustav RH”
(dok. 189). O tome da su srpske snage u “tampon zonama” odnosno u UNPA područjima
koja su trebala biti demilitarizirana skrivale oružje, svjedoči preporuka “da je potrebno često
menjati mesta lokacije ostavljenog oružja, municije i opreme u tampon zoni kako isto ne
bi bilo otkriveno”. Također, na dijelu područja koje je trebalo biti demilitarizirano “deo
vojnika i starešina presvlačio se u civilna odela sa naoružanjem (sakriveno po kućama)” kako
bi se zadržali prvobitni položaji (dok. 230).
Dokumenti u ovoj knjizi (dok. 7, 168 i drugi) govore o nedovoljnoj popunjenosti jedinica
SVK “hranom, gorivom, rezervnim dijelovima, većim kalibrima municije” te vojnicima i
zapovjednim kadrom (“starešinama”), kao i o lošoj stručnoj osposobljenosti i nedisciplini, o
nefunkcioniranju pravne države, posebice protiv “švercera i ratnih profitera”, o samovoljnom
napuštanju bojišta, odnosno o dezerterstvu i nedostatku ljudstva zbog slabijeg odaziva na
mobilizaciju. O izrazito lošoj ekonomskoj situaciji svjedoči i prijedlog isplate plaće u naturi,
primjerice, predloženo je da se borcima isplati litra goriva za dan proveden na položaju
(dok. 108).
Posebice je bio raširen “šverc sa svim vrstama robe, pogonskim gorivom do organizovane
prodaje naoružanja, municije i ostalih MTS neprijatelju, a pre svega Muslimanima u
Cazinskoj krajini”, u kojem su sudjelovale “mnoge ličnosti iz oblasti politike, vojne i civilne
vlasti, organa UP i pravosudnih organa”. Dokumenti pokazuju da je “organizovani kriminal
u pojedinim regijama već dostigao takav nivo da je izmakao svakoj kontroli”, te da su
postojale “paravojne organizacije na prostoru RSK”, primjerice grupa “Labra” – nazvana
po njenom vođi Radi Milanoviću, koje su se uglavnom bavile “pljačkom hrvatskih i srpskih
kuća” (dok. 164). Koliko je šverc kanalom preko Tržačkih Raštela bio raširen svjedoči i
podatak da je u zoni 15. korpusa SVK oko 30 osoba bilo zatvoreno, te da je “vojna policija
na Baniji ubila dva Srbina i dva ranila u sprječavanju šverca” (dok. 86, 108, 111 i drugi).
Dakako, u trgovini s Muslimanima opkoljenim na bihaćkom području sudjelovalo je i
stanovništvo pograničnih naselja (dok. 171).
Poseban problem predstavljao je nedostatak pogonskog goriva (dok. 7), zbog čega su jedinice
SVK dovedene u situaciju da posuđuju gorivo od privatnika, radnih i drugih organizacija.
Isticano je da su “materijalne rezerve, posebno municije i MRS na takvom nivou da se
mogu smatrati kritičnim-alarmantnim”, da su “rezervoari borbenih i neborbenih vozila na
minimumu, skoro prazni i bez ikakvih rezervi na nivou GŠ SVK”, da “ulje u sklopovima
borbenih i neborbenih m/v već 4 godine nije menjano već samo doljevano, što je sa aspekta
funkcionalnosti i pouzdanosti veoma nepovoljno”, da “veliki broj borbenih sistema zahteva
hitnu intervenciju iz domena održavanja (4 godine u borbenoj upotrebi i na otvorenom
prostoru) uključujući i generalni remont”, da se “ni pod kojim uslovima ne bi trebala
4

prodavati municija, MES i osnovna sredstva”, te da “posebno treba imati u vidu da je
ešaloniranje municije SVK izvršeno po proračunu od 4,5 b/k što je operativni minimum (u
VJ proračun vrše sa 7 b/k)” (dok. 186). Nedostaci sredstava potaknuli su krađu akumulatora
s vozila, a nedostajale su gume, cerade itd. Zbog toga je bila ugrožena redovna opskrba
jedinica na položaju s gorivom, streljivom i hranom, kao i njihova spremnost na izvršavanje
zadaća (dok. 168, 193 i drugi). S obzirom na stanje, prevladavalo je mišljenje “da vreme
za Srbe ne radi, jer je neprijatelj (Muslimani i Hrvati) svaki dan materijalno opremljeniji”.
U dokumentima se navodi problem iseljavanja stanovništva s teritorije “RSK”, odnosno s
okupiranog dijela Republike Hrvatske, “s tendencijom daljeg iseljavanja” (dok. 255). To je
procijenjeno kao “ozbiljan problem koji može dovesti do većeg osipanja boračkog sastava”
(dok. 193), odnosno narušavanja borbene spremnosti SVK, zbog čega je u Srbiji pojačano
njihovo traženje radi uključivanja u odbranu “RSK”.
Zbog nediscipline u redovima SVK u spomenutom razdoblju bilo je više gubitaka u
ljudstvu, nego od djelovanja hrvatske strane, primjerice, stradanje u vlastitom minskom
polju, međusobna ubojstva, nesretni slučajevi, itd. (dok. 59, 70, 108 i drugi). Tako se u
izvješću “Komande 18. korpusa SVK” navodi da je tijekom 1993. u postrojbama toga
korpusa poginulo 28 v/o; od toga: “10 ili 36 % je od ustaške mine ili snajpera, dok 18 ili 64
% otpada na samoubistva, saobraćajni udes, ubistva od naših boraca, utapanje i od ulaska u
naše minsko polje” te da je “od 18 poginulih boraca od ‘srpske’ strane 15 ili 83 % (dok. 71).
Prema izvješću pomoćnika zapovjednika “Glavnog štaba SVK”, tijekom ožujka 1994. “u
SVK je poginulo 37 i ranjeno 62 v/o”, od čega je od neprijateljskog (“ustaškog”) djelovanja
bilo samo “3 ili 8% svih smrtnih slučajeva”, a ostali su poginuli u međusobnim ubojstvima,
samoubojstvima, u prometnim nesrećama, u vlastitom minskom polju, te “nepoznato i
ostalo”, što je u velikom broju bilo izazvano prekomjernim konzumiranjem alkohola. Od
ubojstava i samoubojstava bila su 22 mrtva ili 59,46 svih smrtnih slučajeva, i 17 ili 27% od
ukupno ranjenih (ranjavanje 9 i samoranjavanje 8) (dok. 158).
Dokumenti potvrđuju da ni u prvoj polovici 1994. nije prestala pljačka i zlostavljanje
stanovnika (spominje se i silovanje) na okupiranom području Republike Hrvatske (dok.
5). Razarani su vjerski, katolički objekti, pljačkane su i uništavane kuće Hrvata, ali i kuće
srpskih vlasnika (dok. 57), pod izgovorom da su njihovi vlasnici “izbjegavali vojnu obvezu”
(dok. 88).
Dakako, vlast pobunjenih Srba u Hrvatskoj s posebnom pozornošću pratila je događaje
u Bosni i Hercegovini, gdje je “hrvatsko-muslimanski sukob” išao u prilog ostvarenju
ciljeva tadašnje srpske politike o stvaranju jedinstvene srpske države. Tako se u izvješću
“Obavještajnog organa Glavnog štaba SVK Generalštabu VJ i Glavnom štabu Vojske
Republike Srpske (u BiH)”, od 15. siječnja 1994., navodi da “svi podaci ukazuju da je HV
odlučna da zaustavi prodor muslimana i zauzeće hrvatskih enklava”.
Kao unutarnji problem RSK u navedenom razdoblju ističe se potreba izbora i konstituiranja
vlasti, od koje se očekivalo da riješi nagomilane gospodarske i političke probleme. Primjetna
je podjela na pristaše Milana Martića i Milana Babića, a obojica su imali isti cilj – “Republika
Srpska Krajina u sjedinjenoj Srbiji”.
Pojedini dokumenti govore u prilog sumnji da su neki pripadnici UN-a radili u interesu
pojedinih sila i odrađivali zadaće obavještajne naravi. Tako je zanimljiva, dakako uz
napomenu da je riječ o neformalnom razgovoru, izjava zapovjednika 4. bataljona 31. pbr.
SVK, da mu je francuski kapetan, predstavnik UNPROFOR-a, “izrazio želju Francuske
da se stvori velika Srbija kao odgovor na njemačke težnje o prevlasti na područjima bivše
5

Austrougarske”, da je njegovo mišljenje “da bi na izborima trebao pobediti Mile Martić” te
da “Francuska, Engleska i ostali dio Evrope nisu zainteresirani za muslimansku državu u
Evropi, ali da zbog znatnog uticaja arapskog kapitala smatra da će pregovori dugo trajati”
(dok. 32). Također, prema informacijama “Organa bezbjednosti Komande 7. korpusa
SVK”, “dvojica oficira grčke armije, kao posmatrači EU-a, dobili su od svoga Ministra
odbrane zadatak da pripadnici njihove misije prikupljaju podatke o HV i da iste ustupaju
na korišćenje oficirima Vojske RSK” (dok. 163).
Uz podatke o stanju u “RSK”, dokumenti u ovoj knjizi spominju brojno stanje u zonama
odgovornosti pojedinih korpusa SVK (sve navedene brojke treba dodatno provjeriti). Tako
se navodi da je u 39. korpusu SVK bilo angažirano oko 11.050 v/o; od toga 496 osoba
nesrpske nacionalnosti (383 v/o u jedinicama, 72 v/o u privrednim organizacijama po
osnovi radne obaveze, a 41 v/o u CZ i obrani). Među osobama nesrpske nacionalnosti bilo
je 137 Hrvata i 19 Muslimana te 10 Hrvata oficira i 7 podoficira hrvatske nacionalnosti
(dok. 148).
U zoni odgovornosti 21. korpusa SVK, vojne osobe hrvatske nacionalnosti s područja
općina Slunj i Krnjak angažirane su za radnu obvezu na izgradnji dalekovoda (dok. 166).
Prema navodu iz dokumenta, “na teritoriju 7. korpusa SVK” u prvoj polovici 1994. živjelo je
“oko 70.000 stanovnika”, a “na osnovu postojećeg demografskog potencijala” procijenjeno
je da se s tog prostora za potrebe i popunu jedinica 7. korpusa moglo “angažovati 15.000
boraca” (dok. 258). No, 7. korpus SVK tada je bio popunjen “sa 692 oficira, 994 podoficira
i 10.852 v/o, što ukupno iznosi 12.538 ili 62% (dok. 168).
Istodobno, “ukupna površina zone odgovornosti 18. korpusa SVK (zapadna Slavonija)
iznosila je 507 km kvadratnih, na kojima je živilo oko 30.000 stanovnika, a popunjenost
korpusa ljudstvom iznosila je 52,3%”. U zoni obrane “ukupno je izrađeno 4162 pojedinačnih
zaklona – streljačkih za ljudstvo, 82 skloništa za ljudstvo, 51 bunker drveno-zemljani, 32
utvrđena objekta – kuća, 86 zaklona za m/v, 46 zaklona za art. oruđa i 39 zaklona za MTS,
a izvršeno je miniranje i zaprečavanje najvažnijih operativno-taktičkih pravaca (ukupno
je izrađeno 4 PT m/p i 12 PP m/p, a ugrađeno je 1520 PTM i 2412 PP mina)”. Kao
nedostatak navedeno je da “vatrene mogućnosti Korpusa, naročito PO i art. podrške, nisu
zastupljene niti 50% u meri koje treba imati ovaj nivo operativnog sastava, posebno ako se
ima u vidu tenkoprohodnost zone odbrane”, te da “Korpus ima samo tč (tenkovsku četu),
umesto okbr (oklopnu brigadu)”, a da u “org.(anizacijsko) form.(acijskoj) strukturi nema
motorizovanih ili mehanizovanih jedinica (popuna m/v od sledujućih 958 ima svega 185
ili 19,31%)” (dok. 219). Općenito, izvješća zapovjednika postrojbi SVK pokazuju da su
pripadnici SVK na liniji bojišta “koristili i dobar deo kuća kao urađene vatrene tačke” te da
je ”deo kuća ojačan i podešen za vatreno dejstvo i zaštitu” (dok. 222).
Uz slabu popunjenost postrojbi, vojnom vodstvu “RSK” problem je predstavljala i
nemogućnost profesionalizacije SVK. Jednako kao i 1993., ni u prvoj polovici 1994.
pokušaj profesionalizacije SVK nije uspijevao zbog “vrlo malog odaziva i zainteresovanosti
za profesionalizaciju” (dok. 189), a kao problem se isticalo da “borci iz pograničnih sela
jednostavno neće da idu dalje na položaje od svojih kuća” (dok. 176, 193).
Dokumenti u ovoj knjizi svjedoče i o suradnji dijela Muslimana u zapadnom dijelu Bosne
(“Autonomna pokrajina Zapadna Bosna”) s “RSK” (dok. 228). Tako se spominje da je Fikret
Abdić tvrdio da ga je u njegovom djelovanju podržavao Slobodan Milošević, koji je “za
potrebe NO AP ZB odobrio naoružanja i municije u vrednosti od oko 9.000.000 dolara”,
a da je za “realizaciju dotura naoružanja i municije AP ZB odredjen predsednik vlade RSK
6

Borislav Mikelić”. Sukladno tome, “dana 23. 06. 1994. u večernjim časovima iz Beograda
za AP ZB pristigla su dva šlepera naoružanja i municije u kojima je bilo: AP 7,62 mm 500
komada, PaSnP, M-76 50 kom., PAP 1220 kom. i 751 020 metaka 7,62 mm” (dok. 257).
Posebno su zanimljivi dokumenti o namjerama dijela Srba iz Gorskog kotara i akcijama 21.
diverzantskog odreda, koji je osnovan radi prodora u Gorski kotar i spajanja s tamošnjim
srpskim stanovništvom s ciljem presijecanja Hrvatske na dva dijela (dok. 41, 66, 134,
172, 173). Pripadnike 21. diverzantskog odreda (Srbi iz Gorskog kotara i Srbije), prema
riječima njegova “komandanta” Bože Rajnovića, formirala je i opremila Vojska Jugoslavije,
a diverzantsku obuku prošli su u Pančevu u Srbiji (dok. 82).
Prema tome, činjenica da se sadržaj dokumenata u ovoj knjizi, koji govore o politici vodstva
“RSK”, ne razlikuje od sadržaja dokumenata “RSK” u prethodnim godinama (od 1990.),
svjedoči o kontinuitetu srpske politike u ostvarenju svoga krajnjeg cilja – da svi Srbi žive u
jednoj državi, i odlučnosti srpskih dužnosnika da je provedu do kraja, bez obzira na žrtve.
Urednici knjige

7

KRATICE

A – Armija
a. – aerodrom
a/a – ad acta
AB – avio bomba
ABHO – atomsko biološko hemijska odbrana
ABiH/A BiH/a BiH – Armija Bosne i
Hercegovine
AM – aerodrom
AP – automatska puška
AP – autonomna pokrajina
AP ZB – Autonomna pokrajina Zapadna Bosna
ARGBAT – Argentinski bataljun
(UNPROFOR-a)
ARJ PVO – artiljerijsko-raketne jedinice
protivvazdušne obrane
art. – artiljerija/artiljerijski
AVL – aktivno vojne lice
AVS – aktivna vojna služba
b/d – borbeno djelovanje
b/g – borbena gotovost
B/K – borbeni komplet
b/r – borbeni raspored
BAT (bat) – baterija
bat. za int./intv. – bataljon za intervenciju
bd – borbena dejstva
bezb. – bezbjednost
BG – borbena grupa
Bgen. – brigadni general
BH – baterija haubica
BiH – Bosna i Hercegovina
BiN/bin – bataljon za intervencije
bMB – bataljon minobacača
boj. – bojnik
BoT – bojni otrov
BOV – borbeno oklopno vozilo
br – brigada

br. – broj
BrAG – brigadna artiljerijska grupa
Brig. gen. – brigadni general
BrPoB – brigadna pozadinska baza
BrPOOd – brigadni protuoklopni odred
BsT – bestrzajni top
bSVLR – baterija samohodnog višecjevnog
bacača raketa
bT – baterija topova
bTH – baterija haubica
bVBR – baterija višecjevnih bacača raketa
BVG – bataljonska vatrena grupa
BVP – borbeno vozilo pješaštva
BZI/B.Z.I. – bataljon za brze intervencije
C SZUP – centar sekretarijata za unutrašnje
poslove
cca – circa (otprilike)
civ. – civilna
CK – centralna komisija
CK – Crveni križ
CL – civilno lice
COiO – centar za osmatranje i obavještavanje
CP – civilni poslovi
CP UN – Civilna policija Ujedinjenih naroda
CV – centar veze
CVOJ – centar vođenja, osmatranja i javljanja
CZ – civilna zaštita
CZ – crvena zastava
č – čas (sat)
č. – četa
čVP – četa vojne policije
ČZI – četa za intervencije
D RV i PVO – divizijun ratnog
vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane
DANBAT – Danski bataljun UNPROFOR-a
DB – državna bezbednost
9

DDO – dobrovoljački diverzantski odred
DDR – Deutsche Demokratische Republik
(Njemačka Demokratska Republika)
DEM – Deutsche Mark (njemačka marka)
DG – diverzantska grupa
dipl. – diplomirani
div. – diverzantski
DkSt – dekontaminacijska stanica
DM – Deutsche Mark (njemačka marka)
DOd – diverzantski odred
dp – domobranska pukovnija
dr. – drugi, drugo
DT – državna tajna
DTA – diverzantsko-terorističke akcije
DTD – diverzantsko-terorističko djelovanje
DTG – diverzantsko-teroristička grupa
ECMM – European Community Monitor
Mission (Promatračka misija Europske
zajednice)
EI – elektronsko izviđanje
EU – Europska Unija
EZ – Europska zajednica
g. – godina
g. – gospodin
G.K. – Gorski kotar
g/s – glavne snage
gbr – gardijska brigada
g-din – gospodin
gen. – general
G. K. – Gorski kotar
GO SDS – Glavni odbor Srpske demokratske
stranke
god. – godina
GONG – grupa oruđa za neposredno gađanje
GOP (inženjerija) – grupa za održavanje putova
GP – granični prijelaz
gpod – granični protudiverzantski odred
gppk – general potpukovnik
Grč – granična četa
GrOd – granični odred
GS HVO – Glavni stožer Hrvatskog vijeća
obrane
GŠ – Glavni štab
GŠ SV RSK – Glavni štab Srpske vojske
Republike Srpske Krajine
10

GŠ SVK – Glavni štab Srpske vojske Krajine
GŠ VJ – Generalštab Vojske Jugoslavije
GŠ VRS – Glavni štab Vojske Republike Srpske
GŠ VS RSK – Glavni štab Vojske srpske
Republike Srpske Krajine
GZ – grupno zanimanje
H/h – haubica
hab – haubička baterija
had – haubički artiljerijski divizion
HaD (HAD) – haubički divizion
HC – hidrocentrala
HCK – Hrvatski Crveni križ
HD – helikopterski desant
HDZ – Hrvatska demokratska zajednica
He – helikopter
He – heliodrom
HE – hidroelektrana
HE – higijena i epidemiologija
HIS – Hrvatska informativna služba
HOS – Hrvatske oružane snage
HR H-B – Hrvatska Republika Herceg Bosna
HRZ – Hrvatsko ratno zrakoplovstvo
HV – Hrvatska vojska
HVO – Hrvatsko vijeće obrane
ič. – izviđačka četa
IDG – izviđačko-diverzantska grupa
IDO – izviđačko-diverzantski odred
IDOd – izviđačko-diverzantski odred
IDTG – izviđačko-diverzantsko-teroristička
grupa
IG – izviđačka grupa
IKM – izmješteno komandno mjesto
In – intendantski
InMS – intendantska materijalna sredstva
InSl – intendantska služba
Insp. – inspektor
int. – intendantska
int. – interno
IntS – intendantska sredstva
inv. br. – inventarni broj
inž. – inženjerijski
IO – izvršni odbor
IO SDS – Izvršni odbor Srpske demokratske
stranke
IP – inostrani poslovi

IP – izvor podataka
IR – informativni razgovor
IS – izvršni savjet
isklj. – isključuje
Ist. – istočna
itd. – i tako dalje
izv. – izviđački
izv. – div. – izviđačko-diverzantski
izvč. – izviđačka četa
JAR/JA Republika – Južnoafrička Republika
j-ca – jedinica
JNA – Jugoslavenska narodna armija
JORBAT – Jordanski bataljun UNPROFOR-a
K (k) – korpus
K Ikl – kapetan 1. klase
k. – kota
KAG – korpusna artiljerijska grupa
kal. – kalibar
Kanad. – kanadski
KANBAT – Kanadski bataljun UNPROFOR-a
kap. – kapetan
kap. I. kl. – kapetan I. klase
KD – kazneno djelo
K-da/k-da – komanda
K-DANT/k-dant (k-t) – komandant
K-dir – komandir
kg – kilogram
KHz – kiloherc
kIk/kIkl. – kapetan I. klase
KJ – katastarsko jutro
KK – Kordunaški korpus
KK – Krajiški korpus
km – kilometar
km/č – kilometar po času
KM – komandno mjesto
knt – komandant
k-nt – komandant
KO – kontraobavještajna
KOG – kontraobavještajna grupa
kom. – komad, komada
kop – kontraobavještajna procjena
KOS – kontraobavještajna služba
KoV – kopnena vojska
KOZ – kontraobavještajna zaštita

KP – kazneno popravni
KP – kontrolni punkt
KPMR – kompromitirajući materijal
KPoB – korpusna pozadinska baza
kpt – kapetan
KŠA – komandno štabna akademija
kum. – kumulativna
KV – kvalificiran
KZ – kriptozaštita
l – litra
L/R – linija razdvajanja
lab PVO – laka artiljerijska baterija
protivvazdušne odbrane
lad PVO – laki artiljerijski divizion
protivvazdušne odbrane
lard PVO – laki artiljerijsko-raketni divizion
protivvazdušne odbrane
larp PVO – laki artiljerijski raketni puk
protivvazdušne obrane
larp. – laki artiljerijski raketni puk
lba – lovačko-bombarderska avijacija
lbr – laka brigada
LD (ld) – lični dohodak
LIP – lista putovanja
LK – Lički korpus
LN – lako naoružanje
lpbr – laka pješadijska brigada
m – metar
M – mobilizacija
M- milicija
M.P. – mjesto pečata
m/p – minsko polje
m/v – motorno vozilo
mabr – mješovita artiljerijska brigada
MAD – mješoviti artiljerijski divizion
maj. – major
map – mješoviti artiljerijski puk
mat. – materijalno
MB/MBč – minobacač
MC – medicinski centar
mč – mehanizirana četa
MEP – minsko-eksplozivne prepreke
MES – minsko-eksplozivna sredstva
MIP – Ministarstvo inostranih poslova
mj. – mjesec
11

MKCK – Međunarodni komitet Crvenog križa
ML – materijalna lista
mm – milimetar
MO – ministar obrane
MO – ministarstvo obrane
MO – mjesni odbor
MO RSK – Ministarstvo odbrane Republike
Srpske Krajine
MO SRJ – Ministarstvo odbrane Savezne
Republike Jugoslavije
mob. – mobilizacija, mobilizacijski
MOS – muslimanske oružane snage
MP/mp – minsko polje
mpoad – mješoviti protuoklopni artiljerijski
divizion
mpoap – mješoviti protuoklopno-artiljerijski
puk
MR – materijalne rezerve
mr. – magistar
MRS – materijalno rezervna sredstva
MS – materijalna sredstva
ms – milisekunda
mtb – motorizirani bataljon
mtbr – motorizirana brigada
MTS – materijalno-tehnička sredstva
MUP – Ministarstvo unutarnjih poslova
MUP RH – Ministarstvo unutarnjih poslova
Republike Hrvatske
MVP – moralno vaspitanje (odgoj)
MZ – mjesna zajednica
N ARJ PVO – načelnik artiljerijsko-raketne
jedinice protivvazdušne odbrane
N GŠ VJ – načelnik Generalštaba Vojske
Jugoslavije
NABHO – načelnik atomsko biološko hemijske
odbrane
NATO – North Atlantic Treaty Organisation
(Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora)
NB – načelnik bezbednosti
NB – Narodna banka
NBJ – Narodna banka Jugoslavije
NC – nastavni centar
NDH – Nezavisna Država Hrvatska
NEPBAT – Nepalski bataljun UNPROFOR-a
NFiSl – načelnik financijske službe
12

NGŠ VJ – načelnik Generalštaba Vojske
Jugoslavije
NIK – Naftna industrija Krajine
NiVO – naoružanje i vojna oprema
NN – nepoznato
NO – narodna obrana
NO AP ZB – Narodna obrana Autonomne
pokrajine Zapadna Bosna
NR u SL – načelnici resora u službi
NSbSl – načelnik saobraćajne službe
NSnSl – načelnik sanitetske službe
NŠ – načelnik štaba
NTSl – načelnik tehničke službe
NV – načelnik veze
NVO – nadogradnja vojne opreme
o. g. – ove godine
O.B.Š.C. – Obaveštajno-bezbednosni školski
centar
o/e – operativni ešalon
OA – operativna akcija
OB – odjeljenje bezbjednosti
OB – odsek bezbednosti
OB – organ bezbjednosti
OB GŠ SV RSK – Organ bezbjednosti Glavnog
štaba Srpske vojske RSK
OB GŠ SVK – Organ bezbjednosti Glavnog
štaba Srpske vojske Krajine
OB GŠ VJ – Organ bezbjednosti Generalštaba
Vojske Jugoslavije
OB KRV i PVO VJ – Organ bezbednosti
Komande Ratnog vazduhoplovstva i
protivvazdušne obrane Vojske Jugoslavije
OB KVO – Organ bezbjednosti Komande
vojnog odsjeka
OB. – obavještajni
ObC/OBC – obavještajni centar
ObP – obavještajni punkt
OBP – obavještajno-bezbjednosni poslovi
OBŠC – obavještajni školski centar
OC – obavještajni centar
OC – operativni centar
Od – odred
odn. – odnosno
oecc. – dipl. ekonomist
ofic. – oficir

OG – operativna grupa
OI – obavještajna informacija
OK – odjeljenje korpusa
okb – oklopni bataljon
okbr – oklopna brigada
OLPBr – ozrenska laka pješadijska brigada
OM – oklopno mehanizirana
Omg – oklopna mješovita grupa
OMJ – oklopno mehanizirana jedinica
OMO – općinsko ministarstvo obrane
OMP – organizacijsko-mobilizacijski poslovi
ONO – općenarodna obrana
ONO – operativno nastavni organ
ONP – operativno nastavni poslovi
OO SDS – Opštinski odbor Srpske
demokratske stranke
OP – obavještajna procjena
OpO – operativna operacija
org. – organizacijska
OS – oružane snage
OSNO – općinski sekretarijat za narodnu
obranu
OSUP – Općinski sekretarijat unutrašnjih
poslova
OT – okopni transporter
OTS – operativno tehnička sredstva
OUN – Organizacija Ujedinjenih naroda
OZ – operativna zona
P – pješačka
p.č. – pješačka četa
p/g – pogonsko gorivo
P/K (p/k) – prednji kraj
p/r – pun rezervoar
p/s – pomoćne snage
PA – protuavionski
PAM – protuavionski mitraljez
PAP – poluautomatska puška
PAT/Pat – protuavionski top
PB – pozadinska baza
PB/pb – pješadijski bataljon
pbat – pješadijski bataljon
PBR/pbr – pješačka (pješadijska) brigada
pč – pješačka četa
PD – protudiverzantska dejstva
pd – protudiverzantski

PDB – protudiverzantska borba
PEB – protuelektronska borba
PED – protuelektronska dejstva
PED – protuelektronsko djelovanje
per. – personalni
PGZ – pionirska grupa za zaprečivanje
PIK – poljoprivredni kombinat
pionv – pionirski vod
PiPP – pravni i personalni poslovi
PJ – pozadinska jedinica
PK CP – pomoćnik komandanta za civilne
poslove
PK IM – pomoćnik komandanta za
informiranje i moral
PK MViPP – pomoćnik komandanta za
moralno vaspitanje i personalne poslove
PKM – pomoćno komandno mjesto
PKM – pozadinsko komandno mjesto
PKPo/PkPo – pomoćnik komandanta za
pozadinu
pl. – planina
PM/pm – puškomitraljez
PMEZ – Promatračka misija Europske
zajednice
PMFO – propisi po mirnodopskoj formaciji
PNHBO – protivnuklearna-hemijska-biološka
obrana
PNHBOb – protivnuklearno-hemijskobiološko obezbeđenje
PNŠ – pomoćnik načelnika štaba
PNŠ za PiPP – pomoćnik načelnika štaba za
psihološko propagandne poslove
PO – protuoklopni
PoB – pozadinska baza
POB – protuoklopna borba
POL – protuoklopni lanser
pol. – poligon
POO – protuobavještajna obrada
PoOb – pozadinsko obezbeđenje
POP – polazni položaj
por. – poručnik
POR – protuoklopni rajon
pov. – povjerljivo
poz. – pozadinska
Poz. BAT – pozadinski bataljon
13

PP m/p – protupješačko minsko polje
PPA – propagandna aktivnost
PPM/PPm – protupješadijska mina
ppor – potporučnik
ppuk – potpukovnik
ppukovnik – potpukovnik
PPZ – protupožarna zaštita
prim. – primjerak
priš. j. – prištapske jedinice
PRL – putna radna lista
PS – pravilo službe
P.S. – post scriptum
PsPr – psihološko – propagandno
PT – protutenkovska
PT – pružni telekomunikacijski (kabel)
PT m/p – protutenkovsko minsko polje
ptč – prateća četa
PTD – protuteroristička dejstva
PTM/PTm – protutenkovska mina
PTT – pošta, telegraf, telefon
PU – policijska uprava
puk. – pukovnik
PVO – protuvazdušna obrana
PVZ – protuvazdušna zaštita
R. – republika
r. – rijeka
r/d – radna dužnost
r/d – rezervni dijelovi
RAP – rezervni artiljerijski pribor
rb – raketna baza
RB – ručni bacač
RBB – ručni bacač bombi
RBR – ručni bacač raketa
reg. – registarski
rep. – republička
rez. – rezervni
RF – ratna formacija
RF PiO – Republički fond za penzije i
osiguranje
RF RSK – Republički fond Republike Srpske
Krajine
RH – Republika Hrvatska
RiK – rukovođenje i komandovanje
RJ – ratna jedinica
RM – Republika Mađarska
14

RM VJ – Ratna mornarica Vojske Jugoslavije
RMR – ratne materijalne rezerve
RMS – ratna materijalna sredstva
RO – radna obaveza
RO – radna organizacija
rođ. – rođen
RON – ratna oprema i naoružanje
RP – ratno predsjedništvo
RR – ratne rezerve
RR – ratni raspored
RRČ – radio relejno čvorište
RS – ratni sastav
RS – Republika Srbija
RS – Republika Srpska
RSK – Republika Srpska Krajina
RT – ratna tehnika
RTV – radio-televizija
ruk. – rukovodeći
RV – ratno vazduhoplovstvo
RV i PVO – ratno vazduhoplovstvo i
protivvazdušna odbrana
RV SVK – ratno vazduhoplovstvo Srpske vojske
Krajine
RVS – radio vezni sistem
RVS – rezervne vojne starješine
RZ i PZO – ratno zrakoplovstvo i protuzračna
obrana
s. – selo
s. r. – svojom rukom
SAD – Sjedinjene Američke Države
SB – Savjet bezbednosti (Vijeće sigurnosti)
SB – Služba bezbjednosti
SB ZS – Srpska oblast Zapadna Slavonija
SBSl/SbSl – saobraćajna služba
SCV – stacionarni centar veze
Sd/o – suhi dnevni obrok
SDB – Služba državne bezbjednosti
SDK – služba društvenog knjigovodstva
SDR – Sjeverno-dalmatinska regija
SDS – Srpska demokratska stranka
SDSK – Srpska demokratska stranka Krajine
SFRJ – Socijalistička Federativna Republika
Jugoslavija
SIZ – samoupravna interesna zajednica
SJB – služba javne bezbednosti

SJB – stanica javne bezbednosti
SK – Savez komunista
SKJ – Savez komunista Jugoslavije
SL – saćasti lanser
sl. – slično
sl. – služba
slab – samohodna laka artiljerijska baterija
SM – stanica milicije
SMB/smb – sivo-maslinasta boja
SMON – stanica milicije opšte nadležnosti
sn. – snimak
snabd. – snabdijevanje
SNO – sekretarijat za narodnu obranu
Sno – sanitetsko obezbjeđenje
SO – samohodno oružje
SO – skupština općine
SOS – Srpska obavještajna služba
SP/sp – strogo povjerljivo
SPC – Srpska pravoslavna crkva
Spov – strogo povjerljivo
SPS – Socijalistička partija Srbije
SR – srpski radio
SRJ – Savezna Republika Jugoslavija
SRS – Srpska radikalna stranka
SRT – sredstva ratne tehnike
SRT – srpska radio-televizija
SSNO – Savezni sekretarijat za narodnu obranu
ssrp – srednji samohodni raketni puk
St. – Stara
str. – strogo
str. pov. – strogo povjerljivo
str. pov. br. – strogo povjerljivo broj
SUP – sekretarijat unutrašnjih poslova
SV – Srpska vojska
SV RSK – Srpska vojska Republike Srpske
Krajine
sv. – sveta
SVK – Srpska vojska Krajine
SZ – Sektor Zapad
ŠC – školski centar
ŠNO – škola narodne odbrane
ŠOGK – Štab odbrane Gorskog kotara
ŠRV – štabna ratna vježba
T – tehnički

t. – tona
T.Š.C. – Tehnički školski centar
Tab – teretni automobil
TČ/tč – tenkovska četa
teh. – tehnički
TF – trenutačno fugasta
TFG metak
TG – taktička grupa
TH – top haubica
TKM – tenkovska kumulativna mina
TKT – tajno komandovanje trupama
TMS – tehničko materijalna sredstva
TO – teritorijalna obrana
TOd – tehničko odjeljenje
TP – telefonsko prisluškivanje
TpiO – telefonsko prikupljanje obavijesti
tpov – top
TRZ – tehnički remontni zavod
TS – tehnički smještaj
TSiS – tajna sigurnosna istraga
TSl – tehnička služba
TŠC – tehničko-školski centar
tt – trigonometrijska točka
tv – tenkovski vod
TVP – tajni vojni plan
TZI – tenk za izvlačenje
tzv. – takozvani
UB GŠ VJ – Uprava bezbjednosti Glavnog
štaba Vojske Jugoslavije
uklj. – uključuje
ul. – ulica
UMO – Uprava Ministarstva obrane
UN – Ujedinjeni narodi
UNCIVPOL – United Nations Civilian Police
(Civilna policija Ujedinjenih naroda)
UNHCR – United Nations High
Commissioner for Refugees (Ured Visokog
povjerenika Ujedinjenih naroda za
izbjeglice)
UNMO – United Nations Military Observer
(vojni promatrač Ujedinjenih naroda)
UNPA – United Nations Protected Area
(zaštićene zone Ujedinjenih naroda)
UNPF – United Nations Population Fund
(Populacijski fond Ujedinjenih naroda)
15

UNPROFOR – United Nations Protection
Force (Zaštitne snage Ujedinjenih naroda)
UP – unutarnjih poslova
UP – upravni poslovi
UT – utvrđivanje
V – vod
v.r. – vlastitom rukom
v/o – vojna osoba
v/o – vojni obveznik
VBR – višecijevni bacač raketa
VBR/vbr – vazduhoplovna brigada
VD – vanredni događaj
VD – vatreno djelovanje
VES – vojno-evidencijska specijalnost
VF – visoke frekvencije
VG – vatrene grupe
VINC – Vojnoizdavački novinski centar
VJ/V.J. – Vojska Jugoslavije
VLK – vojno lekarska komisija
vm/v – vojno motorno vozilo
VMA – Vojnomedicinska akademija
vMB – vod minobacača
VO – vijeće opština
VO – vojni odsjek
VOJ – vazdušno osmatranje i javljanje
voj. – vojna, vojnička
VOJIN – vođenje, osmatranje, javljanje i
navođenje
VOS – vojno obavještajna služba

16

VP – vatreni položaj
VP – vojna policija
VP – vojna pošta
VPB – vozilo pješadijsko borbeno
VPo – vojnopomorska oblast
vPVO – vod protuvazdušne odbrane
VRS – Vojska Republike Srpske
VRSK – Vojska Republike Srpske Krajine
VSO – Vrhovni savet odbrane
VSOA – Vojno sigurnosno-obavještajna
agencija
VTI – Vojnotehnički institut
VTM – vojna tehničko-materijalna (sredstva)
VTO – vojno teritorijalna obrana
VTO – vojno-teritorijalni organi
VVF – vrlo visoke frekvencije
vvp – vozilo vojne policije
Z – zapadna
z/o – zona odgovornosti
zas. – zastavnik
zast. I. kl. – zastavnik prve klase
ZNG – Zbor narodne garde
zopmr – zabilješka o primjeni metode rada
ZP – zborno područje
ZR – zona razdvajanja
zv. – zvani
ž/s – živa sila
ŽTO – željezničko – transportna organizacija

1

1994., siječanj 1.
[Knin]
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podređenim postrojbama za pripremu za napadna
djelovanja s ciljem povratka izgubljenog teritorija, poboljšanja taktičkog položaja 92. mtbr
SVK te podizanja morala pripadnika 7. korpusa
KOMANDA 7. K VOJNA TAJNA
Str. pov. 14/1 STROGO POVERLJIVO
01. 01. 1994. godine
Priprema za napadna dejstva, NAREĐENJE.­–

IKM-71

Na osnovu usmenog naređenja komandanta SV RSK a u cilju povratka izgubljenih rejona i
poboljšanja taktičkog položaja 92. mtbr i povratka pouzdanja i morala boraca i oficira 7. K,
NAREĐUJEM
1. Odmah otpočeti sa pripremama jedinica za napadna dejstva sa težištem na izboru oficira,
vojnika i sredstava RT i njihovom uvežbavanju za izvršenje zadatka. Pripreme izvršiti po
Planu priprema i završiti, prethodne do 12. 01., a neposredne od 13.-17. 01. 1994. godine.
2. Formirati i pripremiti sledeće jedinice:
1) – IDG-1 sastava 20-30 ljudi iz Kampa “ALFA”,
2) – IDG-2 sastava 20-30 ljudi iz 1. lpbr/1. K,
3) – PO vod sa piono iz 92. mtbr 30 ljudi,
4) – Četa za specijalna dejstva iz sastava stanice MUP Knin,
5) – Dva pionv za uklanjanje MEP od 20 ljudi iz sastava 92. mtbr i 1. lpbr/1. K,
6) – Omg: sastava tv (3 T-55), mv (3 BVP) i vPVO (3 PAT 30/20 “Prage”) i Sno iz
sastava 92. mtbr,
7) – GONG – 1, sastava tpov 100 mm (3 T-12) sa odeljenjem za blisku borbu iz 7.
mpoap,
8) – GONG – 2, sastava spov 90 mm (3 SO M-36) sa odeljenjem za blisku borbu iz 92.
mtbr,
9) – GONG – 3, sastava vpov 9K11 (3 kompleta) iz 92. mtbr,
10) – tV (3 T-55) iz 92. mtbr,
11) – pb sastava 3 pč, 6 MB-82 mm iz 1. lpbr/1. K,
12) – Odred M specijalnih snaga, sastava 3 čete i vMB-82 mm,
13) – 2 bMB-120 mm, iz 92. mtbr,
14) – bH-105 mm, 2 bH-122 mm, bTH-152 mm, bT-130 mm, bVBR “Plamen” i
bSVLR – “Oganj” iz sastava 92. mtbr i II KAG-7,
15) – Rezervu sastava: 92. okb (jedna tč i mč) za izbor ljudstva i pripremu jedinica lično su
mi odgovorni komandanti jedinica iz čijeg se sastava formiraju – angažuju.
3. Izbor ljudstva, sredstava RT i opreme izvršiti do 12,00 č 02. 01. 1994. godine. Sastanak sa
KV (grupa), četa-baterija i komandantima bataljona-diviziona održaću dana 02. 01. 1994.
god. od 12,00-14,00 č. Mesto ću naknadno odrediti. Obavezno prisustvo komandanata.
1

Dopisano rukom.

17

Svo ljudstvo opremiti sa sledujućom opremom i naoružanjem za duži boravak na terenu i
izvođenje dejstava u zimskim uslovima.
4. Jedinice i sastave (sem baterija za podršku i MB četa) izvući u rajon: s. Lisičić, s. Bruška,
s. Benkovačko Selo najkasnije do 12,00 č. 03. 01. 1994. g. sa pojedinačnim dovođenjem
sastava.
5. Za organizaciju i pripremu sastava i jedinica određujem sledeće ekipe starešina:
I EKIPA – za izviđanje i uklanjanje prepreka:
– ppuk Bosnić Stanko, vođa ekipe,
– inž. ofic. iz 92. mtbr, član
– oficir izviđač iz 1. lbr, član
II EKIPA – za PsPr i KO aktivnosti:
– ppuk Božo Kostur, vođa ekipe
– kap Štrbac Nikola, član
– por Gagić Momčilo, član
III EKIPA – za pripremu ljudstva i obuku:
– ppuk Bukarica Đuro, vođa ekipe
– ppuk Mraović Tanasije, član
– kIk Rnjak Vlado, član
IV EKIPA – za pripremu sredstava RT i opreme i celokupno PoOb:
– kap. fregate Sakić Žarko, vođa ekipe
– zas Marunić Vlado, član
– zas Despot Ajduk, član
V EKIPA – za inž. obezbeđenje:
– kap Bursać Todor, vođa ekipe
– por Tepša Tihomir, član
– vojnik Relja Nikola, član
VI EKIPA – za pripremu art. jedinica i organa:
– ppuk Uzelac Mirko, vođa ekipe
– kap Ostojić Miloš, član
– kap Despot Mirko, član
– por Marunić Petar, član
ZADATAK EKIPA:
U skladu sa opštim planom priprema razraditi konkretne planove po danima, a za obuku i
po časovima i obezbediti plansko i organizovano izvršenje priprema.
6. Za komandanta logorske prostorije određujem ppuk Uzelac Mirka a njegovog zamenika
ppuk Bosnić Stanka. Za pomoćnike k-danta logora određujem vođe ekipa koje će sa
članovima činiti organe K-de logora.
7. PoOb vršiti osloncem na poz. organe 92. mtbr.
U izboru sredstava RT i opreme naročito obratiti pažnju na ispravnost i pouzdanost iste.
8. Vezu sa K-dom 7. K organizovati preko SCV u Benkovcu a iste će obezbediti K-da 92.
mtbr.
18

9. Izveštaje dostavljati:
– redovne do 18,00 č sa stanjem u 17,00 č
– vanredne po potrebi
SV/NK

KOMANDANT
pukovnik Slobodan Vukosavljević, [v.r.]

M.P.2
RAĐENO U 12 PRIMERAKA
I DOSTAVLJENO:
– IKM-7,
– K-dantu 92. mtbr,
– K-dantu 1. lpbr/1. K,
– K-dantu 7. mpoap,
– K-dantu 2. KAG-7,
– ppuk Uzelac Mirko,
– starešinama ekipa (5),
– Načelniku štaba 7. K
– arhiva.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 7.

2

1994., siječanj 2.
[Knin]
Čestitka zapovjednika SVK Mile Novakovića postrojbama 7. korpusa SVK povodom
božićnih i novogodišnjih praznika
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
Int. br. 2035/1
2. 01. 1994. god.
Komanda 7. korpusa
Čestitka komandanta SVK povodom Novogodišnjih i Božićnih praznika
Dostaviti: 1. lbr, 2. pbr, 4. lbr, 75. mtbr, 92. mtbr, 7. mpoap, 7. map,
7. larp PVO (aktom), IKM-7
Svim pripadnicima Srpske vojske Krajine, svim građanima Republike Srpske Krajine,
čestitam Novu 1994. godinu. Već četvrtu godinu vodimo tešku borbu za slobodu svoje
Republike i svog naroda. U tu borbu uložili smo sve što smo mogli. Uloženi su ljudski životi
branilaca Krajine i njenih stanovnika.
2

Okrugli pečat: Vojna pošta 9031, Knin.

19

Ovu Novu godinu dočekujemo u situaciji kada nam još uvek preti opasnost od neprijatelja.
Odlučni da sačuvamo ono što smo u krvavoj borbi stekli svi zajedno ćemo snaći snage da
istrajemo do konačne pobede. Svedoci smo da i svetska javnost prihvata činjenicu da naša
borba nije nikakva avantura već borba za opstanak i osnovna ljudska prava i dostojanstvo
čoveka. Svesni smo ogromne pomoći naše braće u ostalim srpskim zemljama na prostoru
bivše Jugoslavije i sigurni da ona i nadalje neće izostati.
Mi se borimo za zajedničke ciljeve, za jedinstvenu srpsku državu.
Naše opredelenje je jasno, sloboda i dostojanstvo čoveka. Zbog toga želim da svima nama
ovi praznici budu početak boljeg i lepšeg života u našim nadanjima i stremljenjima i da
sledeću Novu godinu i Božić dočekamo u miru.
Neka vam trenuci radosti u ovim tmurnim vremenima razgale pravednu srpsku dušu, ali ne
zaboravimo da nam je Krajina najsvetija želja i nadanje.
KOMANDANT
general-major Mile Novaković M.P.3
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 11.

3

1994., siječanj 3.
[Knin]
Izvješće Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o provokacijama HV-a na
sjevernodalmatinskom i ličkom bojištu, stanju i problemima u postrojbama 7. korpusa SVK
te švercu u zoni odgovornosti 39. korpusa SVK s Muslimanima u Cazinskoj krajini
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE

Pov. Br. 15-13
03. 01. 1994. god.
Izveštaj potčinjenim jedinicama,KOMANDI: 7. K, 15. K, 21. K, 39. K, 18. K, 11. K, 75. PoB, 105. vbr.
1. Tokom jučerašnjeg dana, neprijateljska je vojska izvodila manja provokativna dejstva
u zoni odgovornosti severnodalmatinskog korpusa na benkovačkom i novigradskom
pravcu.
U zoni odgovornosti 15. K, bilo je također manjih provokativnih dejstava pešadijskim
naoružanjem prema našim položajima, a ispaljena je i jedna minobacačka mina.
Duž čitave linije dodira sa RSK, nisu primećene značajnije aktivnosti neprijateljskih
snaga u smislu pregrupisavanja, dovođenja svežih snaga i sredstava i sl. Intenzivnije
utvrđivanje neprijateljskih snaga primećeno je /već duže vremena/ u reonu Kašića.
3

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 004, primljen 2. 1. 1994. u 12,45; predan u 12,55.

20

2. Vazdušni prostor RSK, povređen je tokom jučerašnjeg dana 15 puta, od čega je povreda
teritorije u zoni odgovornosti severnodalmatinskog vojišta izvršena tri puta.
3. 
Naše jedinice na severnodalmatinskom vojištu /benkovački pravac/ su odgovorile
na neprijateljske provokacije pešadijskim naoružanjem, nakon čega su neprijateljske
provokacije prestale. U svim jedinicama se radi na održavanju naređenih mera b/g,
utvrđivanju, zaprečavanju i otkrivanju ciljeva u neprijateljskom rasporedu. Sprovode
se posebne mere na obezbeđenju državne granice. [Jedinice na Benkovačkom frontu
posjetio je komandant SVK brigadni general Mile Novaković.]4
4. 
Stanje morala boraca je na nivou koji obezbeđuje izvršenje postavljenih zadataka.
Prisutna je opterećenost problemima već poznate egzistencijalne prirode. Početkom
isporuke prehrambenih proizvoda borcima u jedinicama, stanje morala se stabilizuje i
ima tendenciju porasta. Na moral boraca u jedinicama također veoma pozitivno utiču
mere privođenja v/o koji se ne odazivaju svojoj vojnoj obavezi, ili bez ičijeg naređenja,
odnosno odobrenja napuste borbene položaje.
5. I pored svih upozorenja i obaveštenje da se neće dozvoliti nezakonita trgovina i šverc
raznovrsnom robom /zona odgovornosti 39. K, prema Muslimanima u AP Cazinska
krajina, ista se nastavlja. Budući da je ovaj deo granice veoma dobro obezbeđen
snagama i sredstvima namenjenim sprečavanju nezakonite trgovine – šverca, oni koji
to pokušavaju sve češće se otkrivaju, hapse i predaju na redovne sudske postupke. Ima
međutim još uvek onih koji smatraju da putevima šverca mogu proći neopaženo, ili uz
upotrebu automatskog i drugog oružja, obezbediti sebi prolaz. U ovakvim slučajevima
dolazi do ranjavanja i smrtnog ranjavanja takvih osoba jer na ispoljena dejstva oružjem
na pripadnike naših jedinica koji obezbeđuju ovaj deo granice, isti odgovaraju vatrom u
skladu sa propisima o obezbeđenju državne granice.
Samo tokom jučerašnjeg dana, na granici prema Cazinskoj krajini, bilo je više pokušaja
ilegalnog prelaska granice određenog broja ljudi, od kojih su trojica upotrebili
automatsko oružje. Dobro postavljenim zasedama, pripadnici jedinice koji obezbeđuju
ovaj deo granice, sprečili su šverc s muslimanskom stranom četvorice lica, od kojih su
dvojica, odbijajući da se predaju otvorili vatru i tom prilikom bili ranjeni. Od posledica
ranjavanja, dvojica lica od kojih je jedan v/o su podlegla ranama na putu do bolnice,
jedno lice je ranjeno, a jedno uhapšeno bez pružanja otpora.
Sve akcije pripadnika naših jedinica koje se izvode na graničnom delu prema Cazinskoj
krajini, usmerene su na sprečavanje nezakonite trgovine koja za posledicu ima enormno
bogaćenje pojedinaca, prenošenje materijalnih, a i borbenih sredstava na muslimansku
stranu, i što je najteže u ovakvim situacijama, negativan uticaj na moral boraca u
jedinicama, koji u vreme ostvarenja nedozvoljenog šverca, obavljaju redovne zadatke u
svojim jedinicama.
Veoma je pohvalno što su pripadnici ove jedinice vešto i pravilno izvršili postavljanje
zasede. Ovaj slučaj je veoma pozitivno odjeknuo među borcima u zoni odgovornosti
ovog korpusa /39. K./, i, prema izveštajima iz ove jedinice, značajno će uticati na
podizanje i održavanje morala kod ljudi.
Izvedene akcije tokom jučerašnjeg dana na obezbeđenju državne granice, odnosno
sprečavanja nedozvoljenog šverca sa muslimanskom stranom, dokaz su da su naše
jedinice spremne i sposobne izvršiti i ovakve delikatne zadatke, što je za pohvalu. S druge
4

Dopisano rukom.

21

strane, oni koji i ubuduće nameravaju da se bave ovakvim poslovima, imat će u vidu
da to neće biti lako ostvarljivo, što na posredan način doprinosi ostvarenju postavljenih
ciljeva na ovom delu granice RSK.
BO/BO
POMOĆNIK KOMANDANTA
p u k o v n i k mr. Kosta Novaković, [v.r.]
M.P.5

M.P.6

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 8.

4

1994., siječanj 3.
[Knin]
Izvješće Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK o kontaktu dvojice pripadnika 2.
pbr SVK s pripadnicima HV-a, teškoj situaciji i samovoljnom napuštanju položaja u
postrojbama 11. i 21. korpusa SVK, uspješnoj zasjedi pripadnika SVK u Gornjem Žirovcu
i sprječavanju šverca s Muslimanima u Cazinskoj krajini, te odluci Izvršnog savjeta SO
Vukovar o smjeni direktora u najistaknutijim poduzećima na području općine
Glavni štab SVK
Odelenje bezbednosti
Str. pov. br. 15-2
03. 01. 1994. godina
Dnevni izveštaj.1.- Stanje u jedinicama:
– Dana 31. 12. 1993. g. oko 23,00 časa u reonu s. Vujci, Skradinsko zaleđe, pripadnici 2.
pbr stupili su u kontakt sa pripadnicima HV. Do sastanka je došlo na obostranu inicijativu,
međusobnim dovikivanjem, a prisustvovala su mu 2 v/o 2. pbr sa naše strane i 3 vojnika HV.
Tema razgovora bila je uobičajeno raspitivanje za život na suprotnoj strani, bez interesovanja
za vojne podatke. Na kraju sastanka razmenjeni su prigodni pokloni i suveniri (cigarete i
hrvatski novac za srpske zastavice). Sa ovim događajem upoznato je komandovanje, a v/o
koje su prisustvovale ovom susretu ukazano je na moguće posledice ovakvih postupaka.
– U pojedinim jedinicama 21. K, a posebno u 13. pbr i 21. gpod stanje je veoma loše. Vojni
obveznici se ne nalaze na položajima ili ih masovno napuštaju. Tako, 24 v/o na starešinskim
dužnostima u 1/13. pbr odbili su da dođu u matičnu jedinicu, a u 2/13. pbr gotovo svi v/o
su napustili jedinicu, a na p/k ostali su samo seljani.
5
6

Okrugli pečat: RSK, Glavni štab SVK.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 015, primljen 3. 1. 1994. u 10,05; predan u 13,20.

22

– Dana 31. 12. 1993. g. u s. G.7 Žirovac na našu zasedu naišli su otac i sin, Vujaklija Stanko
i Vujaklija Pero, v/o iz 3/33. pbr, a koji su se vraćali sa muslimanske teritorije. Nakon poziva
da stanu Vujaklija Pero je otvorio vatru, a potom je od naše zasede zadobio rane u predelu
grudnog koša od čega je preminuo. Njegov otac Stanko se potom predao našoj zasedi.
Utvrđeno je da su obojica bili u švercu sa Muslimanima i da su se vraćali posle obavljene
trgovine, a kod njih je pronađen i kanister od 15 l goriva namenjenog prodaji. Stanko je
pušten iz pritvora zbog sahrane sina, a potom se nastavlja istraga nad istim.
– Stanje b/g jedinica 11. K i dalje je na vrlo niskom nivou. Opšta je pojava nediscipline,
neodgovornosti i samovoljnog napuštanja jedinice od strane v/o koji nisu dobili nikakvu
naknadu za novembar i decembar 1993. g. Komandovanje izbegava preduzimati bilo kakve
mere, jer v/o odmah postavljaju pitanje zašto im se prvo ne reši status pa onda od njih traži
vojničko i odgovorno ponašanje.
– Dana 02. 01. o.g. oko 20,00 časova, u kuhinju dopunskog bataljona 40. pbr, iz s. Pačetin,
SO Vukovar, ubačene su dve bombe. Posledica nije bilo, a motivi i počinioci još se utvrđuju.
2.- Stanje na teritoriji:
– Izvršni savet SO Vukovar, pre nekoliko dana doneo je odluku o smeni rukovodećeg kadra
u najistaknutijim firmama i preduzećima, a koji u dosadašnjem radu nisu pokazali bliskost
vladajućoj garnituri (G.8 Hadžiću i njegovom SDS-u). Međutim, radnici pojedinih firmi
su sprečili ovakve smene, a radnici “Fruška gora” iz Iloka oružjem su sprečili dolazak novog
direktora.
Svi novi direktori pripadaju Hadžićevoj stranci i trebali su ostati kao produžena ruka vlasti
koja je izgubila na izborima. Među njima nalazi se i jedan naš pripadnik, a od kojega je
traženo da upotrebi Vojnu policiju za preuzimanje vlasti. Intervencijom OB to je sprečeno,
ali obzirom na dosadašnji način finansiranja SVK iz opštinskih budžeta ne isključujemo
mogućnost i ovakve upotrebe delova SVK. OB 11. K predlaže da GŠ SVK svojom
naredbom najstrožije zabrani bilo kakvu upotrebu jedinica 11. K za ovakve međusobne
političke obračune i čistke.
TRM/TRM.ZAMENJUJE NAČELNIKA
p o t p u k o v n i k Dragan Šarac
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.

5

1994., siječanj 3.
[Petrinja]
Zapovijed Komande 31. pbr SVK podređenim postrojbama o poduzimanju mjera s ciljem
uklanjanja uočenih propusta i slabosti, nediscipline, pljački i samovoljnog napuštanja
položaja te o povećanju borbene spremnosti postrojbi brigade

7
8

Gornji.
Goran.

23

K O M A N D A
31. PEŠADIJSKE BRIGADE

Pov. br. 22-1

03. 01. 1994. god.
Preduzimanje mera na podizanju b/g jedinica. MB 120
U toku izvođenja ranijih, a i sadašnjih borbenih dejstava i zadataka naših jedinica, uočeni
su mnogi propusti i slabosti što otežava izvršavanje dobivenih zadataka. Iznosimo nekoliko
uočenih propusta i slabosti sa kojima će te upoznati celokupni sastav sa određenom poukom:
– Na ličkom ratištu jedinice su nam odbile da idu u napad zbog toga što im je starešina
saopštio da idu samo radi držanja linije.
– Ne vodi se nikakva evidencija o angažovanju ljudstva na borbenim zadacima tako da su
“krivinaši” dobro zaštićeni, a nema analiza dobijenih naređenja.
Pri osvajanju teritorije u rejonu s. Glinice, vršena je pljačka stanovništva, drilašenje, pa čak
i silovanje, o čemu se vodi istraga (najverovatnije jedinice IDO 39. K i samostalna četa 31.
pbr).
– Samovoljno su napuštene linije odbrane i nanosi se veliki udarac izvršenju zadatka 39. K.
– Samovoljno se smenjuju jedinice, napušta ratište, a da se o tome ne obaveštava ova
Komanda (izviđači 26. pbr i 31. pbr, samost. četa 31. pbr.)
– Na sastanku Komandanata dogovoreno je da BG-5 čine elitni borci osposobljeni za
izvođenje ofenzivnih dejstava i da gro čine jedinice koje su sada u BG-4. Komandant
jedinice za izvođenje borbenih dejstava ne može od svih tih pripadnika da formira grupu od
40 boraca što je apsurdno i nedopustivo.
– I dalje se javljaju pucnjave po mestima pri smenjivanju jedinica i begstvu sa ratišta, što je
još jedan odraz slabijeg rada sa ljudima.
– Siguran sam da u okviru jedinica postoji još mnogo primera negativnog ponašanja i treba
ih koristiti u radu sa ljudima, da bi se osetio napredak u rukovođenju i komandovanju na
svim nivoima.
Na osnovu uočenih propusta i slabosti, a radi što hitnijeg dovođenja jedinica 31. pbr u bolju
b/g:
N A R E Đ U J E M:
1. Preduzeti sve mere da se dobivena naređenja u potpunosti poštuju i izvršavaju.
2. Posle izvršenih smena ljudstva na ratištu, na licu mesta izvršiti kraću analizu i istaći
pozitivne primere, kao i nosioce negativnosti ukoliko ih je bilo, a K-dant i K-dir jedinice
dostavit će mi pismenu analizu po povratku u matičnu jedinicu.
3. Prema ljudstvu koje samovoljno napušta jedinicu ili odbija izvršenje naređenog zadatka
preduzimati mere koje nalažu postojeći propisi.
4. Za izvršenje borbenih zadataka vršiti pripremu starešina, upoznati ih sa mestom, ulogom
jedinice i sa njegovim zadatkom šta se od njega traži i očekuje.
5. Kod izvršavanja borbenih zadataka zapostavlja se uloga komandira odelenja, tako da na
ratištu komanda tog nivoa uopšte ne postoji. Pre upućivanja jedinica na zadatak upoznati ih
sa dužnostima, pravima i obavezama.
6. Za izvršenje ovog naređenja lično su mi odgovorni Komandanti i Komandiri prištapskih
jedinica.
24

NK/VK

KOMANDANT
p u k o v n i k Milorad Janković, [v.r.]

M.P.9
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1038/2.

6

1994., siječanj 3.
Vukovar
Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK Glavnom štabu SVK i Organu
bezbjednosti Generalštaba VJ o ubačenim bombama u kuhinju 40. pbr SVK u Pačetinu i
odluci Izvršnog savjeta SO Vukovar o smjeni direktora u najistaknutijim poduzećima na
području općine, sa zahtjevom da se spriječi svako uvlačenje pripadnika i postrojbi 11.
korpusa SVK u političke obračune među strankama i pojedincima na vlasti
Komanda slavonsko baranjskog korpusa
Bezbedonosni organ
Strogo pov. br. 1-1
03. 01. 1994. god.
Vukovar
M.P.10
GŠ SV RSK Knin, načelnik bezbednosti
OB GŠ VJ Beograd
Dnevni izveštaj o stanju u jedinicama 11. K.
1. Delatnost stranog faktora:
U protekla 24. časa nismo registrovali ustašku aktivnost u zoni odgovornosti našeg korpusa.
2. Stanje na teritoriji:
Izvršni savet SO Vukovar, pre desetak dana doneo je odluku da se na prostoru SO Vukovar
smeni deo direktora, većih i vitalnijih radnih kolektiva. Ovo smenjivanje imalo je prizvuk
političkog čišćenja, a nije za osnov bila namera da se unapredi privreda i privredni osnov
ovog dela RSK. Smenjeni direktori bili su neposlušni za deo političkog miljea /struja SDS
predsednika RSK/. Međutim, radnici preduzeća Fruška gora u Iloku /proizvodnja vina/,
oružjem su sprečili ustoličenje novog direktora i nisu dozvolili smenu.
Novi direktori pripadaju predsjednikovoj stranci, a trebali su ostati kao produženi deo vlasti
koja pada. Među njima nalazi se i jedno lice iz vojnog kolektiva našeg korpusa.
Od njega je traženo da upotrebi Vojnu policiju za preuzimanje vlasti, no nakon tog saznanja
ovaj OB je obavio razgovor sa istim i upozorio ga da ne može uvlačiti pripadnike korpusa
9
10

Okrugli pečat: Komanda 31. pbr.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-9, 24. 1. 1994.

25

u politiku i u pučističke radnje. Danas bi ponovno trebao da zaseda Izvršni savet Opštine
Vukovar i da razmatra nastalu situaciju i da pronađe novi metod kako bi novo izabrani
direktori preuzeli vlast i funkcije.
Iz razloga opštinskog finansiranja pripadnika SV, sve je više mogućnosti da se pojedine
jedinice uvuku u političke igre i da budu upotrebljene za nasilništvo i brutalnost.
Predlažemo, da se iz GŠ SV RSK napiše naredba svim k-dantima korpusa i brigada, da
uz pretnju najstrožije odgovornosti ne mogu pripadnike SV uvlačiti u dnevne političke
obračune među strankama i eksponiranim pojedincima iz vlasti.
3. Stanje u jedinicama:
Sinoć, 02. 01. 1994. g. oko 20.00 časova u kuhinju dopunskog bataljona u s. Pačetin, SO
Vukovar, /pripadnici 40. pbr/ ubačene su dve bombe. Nije bilo ranjenih niti poginulih,
ekipa SUP i krim služba korpusa obavile su uviđaj na licu mesta. O ovom slučaju sledi
šira informacija. I dalje je imobiliziran odbrambeni sistem u zoni odgovornosti korpusa.
Došlo je do dalje atrofije sistema odbrane. Prema pripadnicima koji nisu primili platu za
dva meseca niko ne može preduzimati nikakove sankcije, jer za to nema moralnih osnova.
Nerešen status i nebriga prema pripadnicima SV rezultiraju neprimerenijim odnosom v/o
prema vojničkim zadacima.
NAČELNIK
p u k o v n i k Dušan Grahovac

M.P.11

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

7

1994., siječanj 4.
[Knin]
Izvješće Glavnog štaba SVK predsjedniku Republike Srbije i načelniku Generalštaba
VJ o poštivanju Božićnog primirja, stanju i problemima u postrojbama SVK, pružanju
topničke podrške snagama Fikreta Abdića u borbama protiv snaga 5. korpusa A BiH,
zaoštravanju političke situacije na području istočne Slavonije, nezadovoljstvu pripadnika
SVK izvješćivanjem RTV Srbije te pritisku Slobodana Miloševića da se u drugom izbornom
krugu za predsjednika RSK izabere Milan Martić
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. Br. 3-9
04. 01. 1994. god.
Redovni operativni izveštaj GŠ SVK,
dostavlja.11

Prijemni pečat centra veze: Brzojav SILOS, br. 005, primljen 3. 1. 1994. u 14,20.

26

– KABINETU PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
(na ličnost g. Slobodana Miloševića)
– KABINETU NGŠ VJ
(na ličnost general-potpukovnika Momčila Perišića)
1. NEPRIJATELJ
U borbenom rasporedu neprijateljske vojske nije bilo značajnijih promena. Neprijatelj
je svakodnevno izvodio provokativna dejstva iz streljačkog naoružanja i MB 60 i 82 mm
u zoni odgovornosti 7. korpusa, na benkovačkom pravcu. Dejstva su bila kratkotrajna i
slabijeg intenziteta. Povremeno je izvodio provokativna dejstva u zoni odgovornosti 15., 21.
i 39. K, dok u zoni odgovornosti 18. i 11. korpusa nije bilo dejstava. Nema nagovještaja o
većim promjenama u borbenom rasporedu i preduzimanju ofanzivnih dejstava u narednih
nekoliko dana.
2. NAŠE SNAGE
Težište aktivnosti naših snaga bilo je na održavanju borbene gotovosti, u vreme novogodišnjih
praznika, na nivou koji obezbeđuje efikasan odgovor na sve provokacije neprijateljske vojske.
Nije bilo nikakvih promjena na liniji dodira, a vatra je otvarana iz streljačkog naoružanja i
MB 82 mm, samo na benkovačkom pravcu.
U skladu sa sporazumom, pružena je artiljerijska podrška snagama Fikreta Abdića, u okršaju
sa snagama 5. korpusa Armije BiH, u rejonu s. Skokovi.
Na ličkom delu vojišta, jedinice 15. K su bile angažovane na čišćenju puteva od snežnih
nanosa. Zbog problema u snabdevanju sa pogonskim gorivom, deo jedinica je primoran da
koristi stočni transport, ali se nailazi na veliki otpor pri mobilizaciji stoke.
Gubici: 3 borca su ranjena za vreme dejstva izviđačke grupe u pozadini neprijatelja kod
Skradina.
2.1. STANJE BORBENOG MORALA
Moral je na nivou koji obezbeđuje izvršenje borbenih zadataka.
Problemi vezani za isplatu novčane nadoknade, za mesec novembar i decembar i podelu
prehrambenih proizvoda odgovarajuće vrednosti, još nisu rešeni. U jedinicama 15. K se dele
paketi prehrambenih artikala, što se pozitivno odražava na stanje morala.
I dalje ima problema sa odlaskom vojnika na smene i položaje. Zbog toga se provode mere
privođenja. Prisilno dovođenje vojnih obveznika u njihove ratne jedinice ima pozitivnog
odraza na moral boraca, koji savesno izvršavaju svoje obaveze.
Zapaženo je da prilikom pregleda najvažnijih događaja tokom 1993. godine u TV dnevniku
RTV Srbije emitovanom uoči Nove godine, nije spomenuta hrvatska agresija u januaru na
Ravne kotare i područje Maslenice, kao ni septembarska agresija na tri podvelebitska srpska
sela: Divoselo, Čitluk i Počitelj. To je ocenjeno kao ignorisanje napora pripadnika SVK, koji
se kao najistureniji deo srpstva bore za samostalnost svih srpskih zemalja.
U poslednje vreme uopšte nema nijedne informacije o Srpskoj vojsci Krajine na programu
RTV Srbije, za razliku od VRS za čija dejstva se informiše i da ih nije bilo.
2.2. MATERIJALNO I ZDRAVSTVENO OBEZBEĐENJE
Materijalno i zdravstveno obezbeđenje se odvija u izuzetno otežanim uslovima. Poseban
problem je nedostatak pogonskog goriva. SVK od planiranog bilansa za decembar nije
dobila ni litre goriva, već je odlukom MO oduzeto 400 tona što je samo 60% naših potreba.
27

Jedinice su dovedene u situaciju da pozajmljuju gorivo od privatnika, radnih i drugih
organizacija. Zbog nedostatka pogonskog goriva dovedene su u pitanje osnovne funkcije
snabdevanja, a time i borbena gotovost jedinica. Također molimo, da nam se pomogne
u rešavanju kadra po sanitetskoj službi. Na planu koordinacije posebno smo potencirali
popunu sa Načelnikom sanitetske službe SVK, do realizacije nije došlo.
2.3. MOBILIZACIJSKA I PERSONALNA PROBLEMATIKA
Popunjenost jedinica nije se menjala u odnosu na zadnji izveštaj.
Vrši se usaglašavanje odluke oko obuke regruta u Vojsci Jugoslavije. I dalje ostaje problem
nepopunjenosti starešina – lekara, iako stalno molimo da se ovaj problem reši.
2.4. STANJE BEZBEDNOSTI U JEDINICAMA I NA TERITORIJI
Zaoštravanje političke situacije na području Slavonije, z. Srema i Baranje nastavlja se. U
tom kontekstu treba posmatrati i najnovije glasine koje kruže na području Vukovara i Dalja
o navodnoj odluci Miloševića12 i Srbije, da RSK preda Hrvatskoj pod vidom kulturne
autonomije. Milošević navodno zbog toga ne podržava Babića,13 jer on je samostalan i neće
pristati na ovaj plan, te se zbog toga iz Srbije vrši pritisak na biračko telo RSK da se u
drugom krugu izabere Martić14 koji bi realizovao ovu Miloševićevu odluku. Naša je ocena
da su ove glasine plasirane iz rukovodstva SDS Krajine, ali zabrinjava što ovim glasinama
naseda veliki broj neobaveštenih građana i v/o.
Istovremeno, Hadžićeva15 frakcija SDS izaziva nezadovoljstvo u jedinicama, a potom
im obezbeđuje devizna sredstva u opštinama za plate, koristeći pozicije u poduzećima.
U poduzećima gde takve pozicije nemaju nastoje smeniti direktore i postaviti svoje,
pokušavajući tako da i posle primopredaje vlasti zadrže kontrolu nad ekonomskim resursima.
Ne pristaju na primopredaju vlasti, što takođe preti rasplamsavanjem sukoba. Registrovani
su pokušaji pridobijanja jedinica i za smenu direktora (vinarija Ilok) i preduzimanje vlasti
(Vukovar), što je sprečeno, komandama naređeno da se ne upliću, a komandanti nastoje da
smanje tenzije u svojim zonama i spreče širenje glasina.
3. SARADNJA S UNPROFOR-om
Na sastanku između predstavnika SVK i HV, uz prisustvo predstavnika UNPROFOR-a,
održanom 30. 12. 1993. godine obe strane u sukobu kao i predstavnici UNPROFOR-a su
se složile da Sporazum o božićnom primirju daje dobre rezultate.
Primirje se poštuje na većem delu fronta, a najčešće se krši na području sjeverne Dalmacije.
Zbog situacije u sjevernoj Dalmaciji UNPROFOR se obavezao, da će za nekoliko dana
obema stranama dostaviti dokumenat sa merama za jačanje povjerenja između strana u
sukobu. U tom smislu UNPROFOR inzistira na novom sastanku, za 13. 01. 1994. godine.
Na ovom sastanku bi se trebala izvršiti analiza Sporazuma o božićnom primirju.
4. ZAKLJUČCI I PREDVIĐANJA
4.1. Neprijateljska vojska je uglavnom poštovala Sporazum o božićnom primirju, osim
na sjeverno dalmatinskom dijelu vojišta. Bez popune gorivom sve funkcije u SVK će biti
ugrožene.
12
13
14
15

Slobodan.
Milan.
Milan.
Goran.

28

4.2. Naše snage se nalaze na nivou borbene gotovosti, koji obezbeđuje efikasan odgovor na
sve provokacije neprijateljske strane. Uslovi za održavanje visokog stepena borbene gotovosti
su vrlo nepovoljni, zbog sporog rešavanja problema pozadinskog obezbeđenja.
4.3. Politička situacija, koja je stvorena u vezi sa izborima još se ne smiruje. Nastavlja se
sa optužbama, sumnjičenjima i plasiranjem glasina. U zapadnom delu RSK izvršna vlast
u većini opština uopšte ne radi, zgrade su zatvorene, a u istočnom delu prete sukobi oko
preuzimanja vlasti. Sve se to negativno odražava na stanje u SVK, i otežava održavanje
borbene gotovosti na visokom nivou.
5. ODLUKA
Nepromenjena.
KOMANDANT SVK
general-major Mile Novaković, [v.r.]
M.P.16
M.P.17
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

8

1994., siječanj 4.
Glina
Zapovijed Komande 24. pbr SVK podređenim postrojbama za organiziranje sustava obrane
u zoni odgovornosti brigade zbog očekivanog napada postrojbi HV-a
KOMANDA 24. pbr. NARODNA ODBRANA
DT broj: 01-10-10/2. DRŽAVNA TAJNA
Glina, 04. 01. 1994. g. “DRINA”
Prilog br. ____
Primerak ____
ZAPOVEST ZA ODBRANU
Sekcija 1 : 50000, Karlovac, 2, 4; Sisak 1, 2, 3, 4
1. Republika Hrvatska dosadašnjim razvojem događaja nije zadovoljila sopstvene interese
i uz obilnu materijalnu pomoć Njemačke, Austrije i Mađarske nastoji se što pre vojnički
ojačati i u krajnjem raspletu vojnički rešiti problem RSK.
Na granici prema RH u zoni 39. korpusa u dodiru odbranu organizuju i izvode:
20. dp u rejonu s. Auguštanovec-s. Brkiševina; 12. dp u rejonu: s. Slana – s. Mošćenica; 57.
pbr. u rejonu: s. Mošćenica, s. Vučjak; 17. dp. u rejonu: s. Prelošnica, s. Jasenovac.
Pored snaga u dodiru neprijatelj će grupisati 1 o/e 4. pbr. sa sredstvima podrške i u II
o/e 3. pbr. Glavne snage i sredstva grupisat će na pravcu: Sisak-Petrinja-Kostajnica,18 a
pomoćne na pravcima: s. Brkiševina-s. Glinska Poljana-Glina i Sunja-Kostajnica. Na zonu
16
17
18

Okrugli pečat: RSK, Glavni štab SVK.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav CER, br. 025, primljen 4. 1. 1994. u 10,05; predan u 15,55.
Hrvatska Kostajnica.

29

odbrane naše brigade očekivati je napad 150. i 153. pbr dejstvujući na pomoćnom pravcu i
napadajući glavnim snagama na pravcu: s. Vratečko-s. Glinska Poljana-Glina, a pomoćnim
snagama na pravcu: s. L.19 Degoj-s. Taborište-Viduševac.
U II o/e uvodi 153 pbr. sa linije: s. Hađer-s. Viduševac.
Cilj: u prvoj etapi razbiti naše snage na pravcima napada i omogućiti uvođenje 153. pbr sa
linije: Hađer-Viduševac a potom sadejstvovati u zauzimanju Gline. Napad hrvatske vojske
bit će podržan sa 15-20 aviopoleta LBA, artiljerijsko raketnim jedinicama i artiljerijom za
podršku. Moguća je upotreba H b/s kao i manjih taktičkih helikopterskih desanata.
Verovatno će pre početka agresije vršiti ubacivanje IDTG i razvijati psihološko-propagandnu
delatnost radi stvaranja opšte nesigurnosti, izazivanja panike i straha kod naših boraca i
naroda. Objekti napada IDTG bili bi: KM korpusa, brigada, bataljona, CV, VP, artiljerijskih
jedinica, skladišta RR, objekti na komunikacijama i drugi vitalni objekti. Očekuje se
pojačano djelovanje agenture i likvidacija istaknutih ličnosti.
2. 24. pbr. sa jedinicama CZ i snagama MUP-a organizuje obranu u zoni: desno granica sa
31. pbr, ušće r. Glina u r. Kupa – tt 105 – s. Mali Gradac (isključno) – Klupice tt 551, levo:
ušće r. Trepča u r. Kupa, (isključno) s. M.20 Vranovina (tt 248) – Kolostraža (tt 257).
Zadatak:
U prvoj etapi operacije odsudnom odbranom osloncem na uređene fortifikacijske objekte,
naseljena mesta i zaprečavanja, a u sadejstvu sa susedima sprečiti iznenađenje i prodor
ustaških snaga na pravcima koji izvode ka Glini, zauzimanje i odsecanje cele teritorije u zoni
odbrane. Sprečiti ubacivanje IDTG u zonu odbrane. Organizovati i vršiti stalnu kontrolu
teritorije, obezbeđenje vitalnih objekata i sprečiti svaki vid subverzivnih delatnosti. U
drugoj etapi dovesti b/g na najviši stepen i nastaviti sa izvođenjem uporne i aktivne odbrane,
sprečiti prodore i uklinjavanje ustaških snaga na pravcima koji izvode ka Glini. U sadejstvu
sa delovima 21. korpusa i 31. pbr zaustaviti i slomiti napad neprijatelja na pravcima napada.
Uz neophodno pregrupisavanje popraviti taktički položaj i preći u aktivna dejstva gde u
sadejstvu sa susedima i delovima lbr razbiti i uništiti uklinjene ustaške snage i ustaška gnezda
u rejonima: Glinska Poljana, Slana, Farkašić i izbiti na r. Kupu i preći u odsudnu odbranu.
Podržava KAG-39.
KM u rejonu s. Velika Solina.
3. Desno na pravcu: Petrinja-s. Banski Grabovac odbranu organizuje i izvodi 31. pbr
sa zadatkom: slomiti i zaustaviti napad neprijatelja na pravcu napada i uz neophodno
pregrupisavanje popraviti taktički položaj, preći u aktivna dejstva, razbiti i uništiti uklinjene
ustaške snage i ustaška gnezda, izbiti na r. Kupa i r. Sava i preći u odsudnu odbranu.
Podržava KAG-39.
KM u rejonu Generalovo Brdo.
Levo na pravcu: s. Lasinja-V.21 Most odbranu organizuje i izvodi 19/21. K sa zadatkom:
sprečiti prodor ustaških snaga na pravcima koji izvode ka Vrgin Mostu.
4. ZADACI JEDINICAMA:
4.1. Prvi pešadijski bataljon u sadejstvu sa 2. pb. i BrPOOd-24 i delovima 31. pbr
organizuje i izvodi odbranu u rejonu: s. Hađer – tt 206 (uključno) – Božićev zaselak sa
19
20
21

Lijevi.
Mala.
Vrginmost, današnji Gvozd.

30

zadatkom: odsudnom odbranom i aktivnim dejstvima osloncem na dominantne objekte
naneti neprijatelju što veće gubitke, sprečiti nasilni prelaz preko r. Glina i brze prodore ka s.
Marinbrod-s. Prekopa-Glina.
Težište odbrane imati na pravcu: s. Rastovica-Žarkovac-s. Hađer.
Granica desno komunikacija s. Gora-s. Marinbrod-s. Dvorište; levo Topolje (tt 114) – tt 206.
Podržava BrAG-24.
KM u s. Maljevci.
4.2. Drugi pešadijski bataljon u sadejstvu sa 1. pb i 3. pb organizuje i izvodi odbranu u
rejonu: Stankovačko brdo-patrolnica-Alekića brdo (kota 214) sa zadatkom u sadejstvu sa
1. i 3. pb osloncem na r. Kupa i dominantne objekte po dubini odsudnom odbranom i
aktivnim dejstvima naneti neprijatelju što veće gubitke, sprečiti mu prelaz preko r. Kupa i
brze prodore na pravcu: s. Stankovac-s. Mala Dolina-s. Hađer.
Podržava BrAG-24.
KM u rejonu s. Rovaki.
4.3. Treći pešadijski bataljon organizuje i izvodi odbranu u rejonu: s. Slatina-s. Kuzmići-s.
Taborište Gornje sa zadatkom: u sadejstvu sa 2. pb i delovima 21. K osloncem na r. Kupa
i prirodne objekte, odsudnom odbranom i aktivnim dejstvima naneti neprijatelju što veće
gubitke, sprečiti mu prelaz preko r. Kupa i brze prodre na pravcu s. Slatina-s. T.22 Gornje-s.
Viduševac i s. Ilovačak-s. Taborište Gornje. Težište odbrane imati na pravcu: s. Slatina-s.
Taborište Gornje.
Granica desno: Gajdekovo-Volovska glava (tt 198) – Taborište Gornje; levo ušće r. Trepča u
r. Kupa-Golinjsko brdo (tt 214).
Podržava BrAG-24.
KM u rejonu s. G.23 Bučica.
4.4. Peti pešadijski bataljon (-2 voda) sa tenkovskom četom nalazi se u ulozi rezerve 24. pbr
u rejonu: s. Roksandići-s. Meandžije-s. Arbutine u gotovosti za posedanje položaja u rejonu:
s. M.24 Poljane i za intervenciju na pravcu: Banski Grabovac-Maja.
Zadatak: Sprečiti prodor ustaških snaga sa pravca: Glinska Poljana-Graberje-Prekopa-Glina
i za vođenje protivdesantne borbe u rejonu s. Maja.
Podržava BrAG-24.
KM u rejonu Zlonoge.
4.5. Četvrti pešadijski bataljon organizuje i izvodi odbranu sa jednom četom u rejonu:
s. Vujaklije-Podkosa-s. Lončari, a ostale 3. pb nalaze se u očekivanom rejonu: s. Šibina-s.
Vranješi (kod groblja) i s. Hajtić-zaseok Lazići (sa zadatkom biti u gotovosti za izvođenje
napadnih dejstava na pravcima: s. Šibine-s. Veliki Obljaj-s. Komanda i s. Šibine-Glina-s.
Viduševac-s. Taborište Gornje i za vođenje protivdesantne borbe u rejonu razmještaja.
Podržava BrAG-24.
KM u s. Šibine.
4.6. Prvi Odred Glina (bez jednog voda) organizuje odbranu u rejonu: Marof, D.25 Selište,
Pogledić sa zadatkom: prihvatiti delove snaga koje se izvlače preko rejona odbrane, a zatim
22
23
24
25

Taborište.
Gornja.
Majske.
Donje.

31

odsudnom odbranom i aktivnim dejstvima naneti neprijatelju što veće gubitke i sprečiti mu
prodor na pravcu: Jukinac-Crni Lug.
4.7. II Odred Šibine (bez jednog voda) biti u gotovosti u rejonu: s. Šibine, s. Balinac, s.
Hajtić za izvođenje odbrane u navedenom rejonu.
4.8. Snage za obezbeđenje teritorije:
Za obezbeđenje teritorije u rejonu: Drenovac-Vlahović-Bukovlja angažuje se IV Odred a
ostali odredi odredit će po jedan vod u zonama svoje odgovornosti za zaštitu objekata od
posebne važnosti.
4.9. Treći Odred Dragotina (bez jednog voda) biti u gotovosti za protivdesantnu borbu u
rejonima: s. Brezovo Polje-s. Mali Gradac, s. Maja, s. Dragotina.
KM u rejonu s. Dragotina.
5. Vatrena podrška
5.1. Artiljerijska podrška:
BrAG-24 sastava 24. MAD, Komandant BrAG-24 komandant MAD-a.
VPo u rejonu Borići, Debela Kosa, Smiljak.
VP-privremeni za treću hab 122 u rejonu s. Ravna posesti u slučaju jednovremenog dejstva
ustaških i muslimanskih snaga.
VP-m-1 u rejonu s. Maja.
KM u rejonu s. Selkovac Gornji.
Zadaci:
a) do početka napada neprijatelja:
– sprečava razvoj neprijateljskih snaga na pravcima: s. Slana-s. Glinska Poljana; Odlekovići-s.
Šišinec-s. Brkiševina; s. Pokupsko Cerje-s. Pokupsko; s. Pokupsko Cerje-s. Auguštanovec; s.
Bosanska Bojna-s. V.26 Obljaj; s. Bukovlje-s. Mali Obljaj i s. Gradina-s. Bojna.
– sprečava pripreme za nasilni prelaz r. Kupa i r. Glina na mestima: s. Auguštanovec, s. Levi
Degoj, s. Pokupsko, s. Zaloj, s. Šišinec, s. Stankovac i s. Jame Donje.
b) U toku odbrane prvog položaja:
– podržava odbranu 1. pb na pravcima: s. Glinska Poljana-s. Graberje-s. Marinbrod i s.
Jame Donje-s. Jame Gornje.
– podržava odbranu 2. pb na pravcima: s. Stankovac-s. Mala Solina; s. Gračanica-s. Velika
Solina; i s. Zaloj-s. Taborište Gornje.
– podržava odbranu 3. pb na pravcima: s. Slatina-s. Taborište Gornje; s. Bučica Gornja-s.
Bučica Donja i s. Ilovačak-s. Bučica Donja.
– podržava odbranu na pravcima: s. Mali Obljaj-s. Šašava; s. Veliki Obljaj-s. Ravna i s.
Bojna-s. Buzeta.
– podržava uvođenje u borbu 5. pb sa tenkovskom četom na pravcu: s. Roksandići-s.
Brnjeuška-s. Glinsko Novo Selo i uvođenje u borbu delova 4. pb na pravcima: s. ŠibineGlina-s. Viduševac-s. Taborište Gornje i s. Šibine-Veliki Obljaj-s. Komanda.
– podržava brigadni POOd na pravcu s. Marinbrod-s. Prekopa-Glina.
26

Veliki.

32

– sprečava uklinjavanje neprijateljskih snaga na pravcima: s. Graberje-s. Marinbrod-s.
Prekopa; s. Donje Jame-s. Hađer; s. Stankovac-s. Mala Solina; s. Zaloj-s. Taborište Gornje;
s. Slatina-s. T.27 Gornje; s. Ilovačak-s. Bučica Donja i s. Veliki Obljaj-s. Šibine
– obezbeđuje desni bok sa pravca s. Gora-s. Graberje.
– obezbeđuje levi bok sa pravca: s. Trepča-s. Čemernica-s. Desni Degoj.
c) u toku izvođenja odbrane po dubini:
– podržava odbranu delova 1. pb na pravcu: s. Marinbrod-Glina.
– podržava odbranu delova 3. pb na pravcu: s. Bučica Donja-s. Bišćanovo-s. Šatornja,
– sprečava uklinjavanje neprijatelja na pravcima: s. Prekopa-Glina; Crni Lug i s. Taborište-s.
Viduševac-Glina,
– obezbeđuje desni bok sa pravca s. Gl.28 Novo Selo-s. Brnješuška
– obezbeđuje levi bok sa pravca s. Golinja-s. Taborište Gornje
– podržava protivoklopnu borbu BrPOOd-24 na pravcu s. Marinbrod-Glina.
6. Sadržaj borbenih dejstava
6.1. PVO
– težište PVO imati na pravcu: s. Slatina; Glina-s. Dragotina i na PV zaštiti BrAG-24 i
BrPOOd-24, KM i tenkovske čete
– podatke o situaciji u vazdušnom prostoru pratiti preko CVOJ-a Banja Luka na TO
________ KHz i osmatranjem sa vizuelnih osmatračkih stanica.
Lad PVO (bez 2. slab 30/2 i voda 57/2) imati u gotovosti na VP u rejonima: s. Selkovac
Gornji, 2. slab 30/2 pridati mpoad-u
slav PVO 57/2 pridati tenkovskoj četi
KM u rejonu s. Gornji Selkovac.
6.2. P O B
Težište protivoklopne borbe imati na pravcu: s. Graberje-s. Prekopa-Glina.
Br POOd – 24 sastava 24. mpoad i 2. slab PVO 30/2 i Pionirski vod 24. inž. čete
Komandant Br POOd, komandant 24. mpoad-a.
Protivoklopni rajon (POR) u rejonu: s. Brnjeuška-s. M.29 Poljane-Crni Lug.
Zadatak:
Biti u gotovosti za sprečavanje prodora ustaških oklopnih snaga na pravcu: Glinska Poljana-s.
Graberje-s. Prekopa-s. Glina.
POP na pravcu: s. Marinbrod-s. Prekopa-Glina imati u rejonu: s. Graberje-s. MarinbrodKosa šuma gde biti u gotovosti za sprečavanje prodora ustaških tenkova na pravcu: s. Glinska
Poljana-s. Marinbrod-Prekopa-Glina.
KM u rejonu s. Majske Poljane.
PGZ sastava Pionirski vod 24. inž. čete.
Očekujući rejon u s. Joševica sa zadatkom: biti u gotovosti za zaprečavanje na pravcu: s.
Graberje-s. Marinbrod-Glina.
6.3. Protivdiverzantska i protivteroristička dejstva
Težište PD i PTD imati na blagovremenom otkrivanju ubačenih diverzantsko-terorističkih
i drugih grupa neprijatelja. U slučaju otkrivanja takvih grupa borbu s njima vodit će vod
27
28
29

Taborište.
Glinsko.
Majske.

33

Vojne policije sa jedinicama prostorne strukture i pripadnici Stanice javne bezbednosti
Glina do njihova okruženja i uništenja. U svakom bataljonu-divizionu imati određene
snage za borbu sa ubačenim grupama u svojim rejonima.
6.4. Protivdiverzantska borba
Težište PEB imati na protivelektronskoj zaštiti veza.
Radio veze koristiti uz punu primenu mera kriptozaštite, a saopštenja moraju biti kratka i
jasna. Težiti da se što pre uspostave žičane veze koje pretežno koristiti.
7. Obezbeđenje borbenih dejstava
7.1. Obaveštajno obezbeđenje
Prikupljene podatke o neprijatelju vršiti preko jedinica u neposrednom dodiru sa
neprijateljskim snagama i podataka dobijenih od pretpostavljene komande.
Izviđački vod angažovati na težištu.
Od voda formirati dve izviđačke grupe:
IG-1 u rejonu s. Zgurić Brdo.
IG-2 u rejonu s. Slana (Petkovac tt-211).
7.2. Bezbedonosno obezbeđenje:
Težište bezbedonosnog obezbeđenja imati na otkrivanju saradnika neprijatelja i njihovih
pomagača. Sprečiti svaki kontakt nepozvanih i nepoznatih lica i njihov boravak u borbenom
rasporedu jedinica, a posebno na KM i CV. Posebne mere preduzeti na čuvanju tajnih i vojnih
podataka i planova. Planove saopštavati samo licima koja izvršavaju naređene poslove. Na
KM sprečiti ulazak nepozvanih lica. Prema prekršiocima preduzeti vojno policijske mere, a
otkrivene saradnike neprijatelja sprovoditi na KM brigade.
7.3. Moralno psihološko obezbeđenje
Objasniti borcima da su se ustaške snage drznule da po kozna koji put unište naš Srpski
narod i da nam predstoji da se suprostavimo svim silama za vlastitu slobodu.
Težište imati na razjašnjavanju ciljeva dejstva neprijatelja i ciljeva naše oružane borbe za
slobodu. Protiv defetista i nosioca negativnih pojava preduzeti mere izolacije, a najekstremnije
lišiti slobode i privesti na KM brigade. Posebno osuđivati pojavu defetizma i dezerterstva.
Ličnim primerom starešina suzbijati malodušnost i kukavičluk pojedinaca, a podsticati
hrabrost, odvažnost, odlučnost i upornost pri izvršavanju naređenja i postavljenih zadataka.
7.4. Inžinjerijsko obezbeđenje
Težište inžinjerijskog obezbeđenja imati na zaprečavanju i utvrđivanju na težištu odbrane.
Od inž. č. formirati PGZ-24 sa očekujućim rejonom u s. Joševica i GOP u istom rejonu.
Ostatak čete u rezervi u s. Joševica.
Zaprečavanje izvršiti sopstvenim snagama i sredstvima uz pomoć inž. č.
Utvrđivanje izvršiti u trećem stepenu zaštite u grupnom sistemu.
7.5. PNHBOb
Težiše PNHBOb imati na sprovođenju opštih mera zaštite (RH osmatranje i izviđanje u
sklopu opšte-vojnog izviđanja, ličnoj i kolektivnoj zaštiti i edekontaminaciji) i na težištu
odbrane, osloncem na CoiO. Svi pojedinci moraju imati kod sebe sredstva lične zaštite.
U jedinicama ranga bataljon-divizion odrediti DkSt koju koristiti u slučaju upotrebe BoT a
sredstva za dekontaminaciju koristiti iz mjesnih izvora.
34

7.6. Maskiranje
Težište maskiranja imati na korištenju trupnih i mesnih sredstava za postojeća formacijska
sredstva. Sve inž. radove odmah dobro maskirati.
Pokrete jedinica i većih grupa vršiti noću i u uslovima smanjene vidljivosti. Radi navođenja
na pogrešne zaključke neprijatelja izrađivati lažne objekte i položaje.
7.7. Pozadinsko obezbeđenje
Pozadinska četa razvija brigadnu pozadinsku bazu u rejonu Gline i obezbeđuje sve jedinice
u zoni dejstva brigade. Težište pozadinskog obezbeđenja, imati na snabd. artiljerijskih
jedinica i 1. pb.
Korpusna pozadinska baza razvijena je u rejonu Čerkezovac.
Za izvršenje zadatka odobrava se utrošak TMS i to:
a) municija za:
– pešadijsko naoružanje
3 b/k
– artiljerija za podršku
4 b/k
– PO artiljerija
2 b/k
– ARJ PVO (cevi sistem)
2,5 b/k
– ARJ PVO (raketni sistem)
1 b/k
– OMJ
3 b/k
b) goriva za:
– borbena vozila
2 p/r
– neborbena vozila
1,5 p/r
Za vreme izvođenja operacija ljudstvo neposredno angažovano u borbi hraniti kombinovano
a ostalo kuvanom hranom.
Sabiralište ratnog plijena u s. Kraljevčani.
7.7.1. Saobraćajno obezbeđenje
Pod kontrolu staviti sledeće komunikacije:
– s. Dragotina-Glina-s. Slatina Pokupska
– Glina-s. Prekopa-s. Graberje
– Glina-s. Prekopa-s. Stankovac
– Glina-s. Viduševac-s. Bišćanovo
– Glina-s. Šibine-s. Obljaj.
Regulisanje i kontrolu saobraćaja vršiti osloncem na saobraćajnu miliciju iz Stanice milicije
Glina.
7.7.2. Intendantsko obezbeđenje
Snabdevanje InMS vršiti iz KPoB a bataljoni i divizioni iz BrPoB.
Ishrana ljudstva toplim obrokom, a suhim samo organi koji se upućuju na osmatračnice ili
izviđanja. Vodu za piće koristiti iz cisterni za vodu.
Drva za loženje koristiti iz mesnih izvora.
7.7.3. Tehničko obezbeđenje
Snabdevanje TMS vršiti iz brigadne pozadinske baze.
Prioritet: municija i MES, a od jedinica BrAG, POOd i jedinice u 1. liniji odbrane.
Opravke oštećene tehnike vršiti na stanicama TOd, a za teže kvarove upućivati majstora na
položaje.
7.7.4. Sanitetsko obezbeđenje
Sanitetsku stanicu brigade razviti u rejonu Glina-Bolnica.
35

7.7.5. Veterinarsko obezbeđenje
Pregled namirnica životinjskog porijekla vršiti u brigadnoj pozadinskoj bazi pre izdavanja
jedinicama i pre preuzimanja od RO.
7.7.6. PPZ
Merama za sprečavanje izbijanja požara posvetiti posebnu pažnju, svim jedinicama ranga
bataljon-divizion odrediti po jedan vod za gašenje požara.
7.8. Borbeno obezbeđenje
U svim jedinicama preduzeti sve mere neposrednog osiguranja, a posebnu pažnju posvetiti
osiguranju krila i bokova. Obezbediti tijesno sadejstvo sa susednim jedinicama. Preduzeti
mere za sprečavanje iznenađenja, te određivati u svakom odelenju dežurna oruđa i sprečiti
svaku samovolju pojedinaca. Kod upućivanja kurira, patrola osmatrača i izviđača nikada ne
slati samo jednog borca već najmanje po dvojicu i više.
8. Komandovanje i veza
KM brigade u rejonu s. Solina Velika
PKM u rejonu Glina (Dom)
Gotovost veza odmah.
SIGNALI GLASOM RADIOM
Opasnost iz vazdušnog prostora “VAZDUHOM” 333
Tenkovska opasnost “TENKOVI” 555
ABHO opasnost “ATOX” 444
Opasnost od VD “DESANT” 777
Elektronska dejstva “ELEKTRON” 999
Izveštaje dostavljati
Redovne svakodnevno do 15,00 časova i 03,00 časova sa stanjem u 13,00 i 01,00 časova.
Vanredne po potrebi i zahtevu.
MD/MD
K O M A N D A N T:
major Dušan Momčilović
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

9

1994., siječanj 4.
[Vukovar]
Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o teškoj situaciji u 35. pbr SVK, saznanjima vezanim uz bacanje bombe u
kuhinju 40. pbr SVK u Pačetinu te pokušaju postavljanja direktora u poduzeću “Fruška
gora” u Iloku od strane potpredsjednika SO Vukovar, što su spriječili radnici navedenog
poduzeća
36

Komanda slavonsko-baranjskog korpusa
Bezbednosni organ M.P.30
Str. pov. br. 2-2
04. 01. 1994. god.
GŠ SV RSK Knin, načelnik bezbednosti
Dnevni izveštaj o stanju u jedinicama 11. K.
1. Delatnost stranog faktora:
Nema promena u odnosu na predhodno izveštavanje.
2. Stanje na teritoriji:
U vezi sa našom depešom SP 1-1 od 03. 01. oko smene pojedinih direktora nema promena,
izuzev što je 03. 01. potpredsednik SO Vukovar pokušao postaviti direktora u preduzeće
Fruška gora Ilok (proizvodnja vina), ali su mu to onemogućili radnici. Danas 04. 01. zaseda
skupština SO Vukovar, ali istoj trebaju prisustvovati odbornici novog saziva, na kojoj bi se
trebao izabrati novi predsednik Opštine i Izvršnog saveta. Kako je naš čovek prisutan istoj,
nakon završetka izvestićemo o izabranim licima, te o klimi u kojoj je vršen izbor.
3. Stanje u jedinicama:
Pripadnici čete (prostorna struktura), iz s. Ostrovo SO Mirkovci inače pripadnici dopunskog
bataljona 40. pbr traže hitan sastanak sa k-dantom brigade i korpusa. Razlog nisu naveli,
ali u pitanju je plata, odn. naknada za vojničko angažovanje. Sa zahtevom upoznati RiK.
Veoma teško stanje je i dalje u 35. pbr. Novi k-dant te jedinice ne može konsolidovati
komandni deo, a nezadovoljstvo v/o proizvodi neodazivanje na prvu liniju i druga negativna
ponašanja.
U vezi sa bacanjem bombi u kuhinju dopunskog bataljona u s. Pačetin, SO Vukovar, a
o čemu smo izvestili u našoj depeši 1-1 od 03. 01. o.g. dodajemo, po obradi tog slučaja
došli smo do saznanja, kako je taj objekat obezbeđivala grupa lica muslimanske i hrvatske
nacionalnosti, /jer Srbi neće takovo angažovanje/, i 29. 12. 1993. god. bila je krađa nekih
prehrambenih artikala iz kuhinje. Isti su pronađeni i vraćeni u magacine, ali i u toku krađe
objekt je obezbeđivao Hrvat. Bombe su bačene po za sada NN licu, a kao motiv cenimo
netrpeljivost prema licima koja čuvaju objekat, a i zbog indikativne krađe namirnica. I dalje
ovaj OB radi na izučavanju ovog slučaja. Nakon eksplozije bombi na objektu su nastala
neznatna oštećenja /pucanje stakala/.
NAČELNIK
pukovnik Dušan Grahovac
M.P.31
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

30
31

Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-2, 18. 1. 1994.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav SILOS, br. 18, primljen 4. 1. 1994. u 17,45.

37

10

1994., siječanj 5.
Vukovar
Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog
štaba SVK sa saznanjima o aktivnostima pripadnika UNPROFOR-a i sumnji da šire
hrvatske letke po Baranji, konstituirajućoj sjednici SO Vukovar i novoizabranom vodstvu
općine, neodržavanju konstituirajuće sjednice SO Dalj, bijegu pripadnika graničnog
bataljuna Ivana Borda u Republiku Mađarsku te krađi nafte iz tenkova 39. pbr SVK
Komanda slavonsko-baranjskog korpusa
Odelenje bezbednosti
Str. pov. 1-4 M.P.32
05. 01. 1994.
Vukovar
GLAVNI ŠTAB SVK
– načelnik bezbednosti –
Dnevni izveštaj
1. Delatnost stranog faktora:
U vezi sa našom depešom 2-764 od 13. 12. 1993. godine, a u kojoj smo opisali sadržaj
letka ubačenog sa prostora RH, došli smo do saznanja da kao izvršioci prenošenja ovih
letaka mogu biti i pripadnici snaga UNPROFOR-a u Baranji. Naime, 13. 12. 1993. oko
01,30 časova na položaju 3. pb 37. pbr u blizini rova 11, ispod s. Kopačevo uočen je OT
UNPROFOR-a, četa iz Darde. Isti je neposredno kod rova zaustavljen, izvršio je osmatranje
naših položaja, ali niko od vojnika iz rova nije izlazio i nije ubeležio oznaku OT. Sutradan
na mestu gde je stajao OT pronađeno je u hrpi više opisanih letaka. Isti slučaj dogodio se i u
rejonu Topolika, gde su takođe pronađeni leci. Ovaj OB smatra da su leci preuzeti u s. Bilje,
gde postoji i punkt pripadnika ZNG iz Osijeka, nedaleko od s. Tvrđavice. Ovaj OB i dalje
radi na razotkrivanju delatnosti UNPROFOR-a po ovom pitanju. Na dan 20. 12. 1993.
godine pripadnici naših snaga primetili su nedaleko graničnog kamena pod oznakom d-34
na teritoriji RM dvojicu pripadnika neidentifikovane vojske. Bili su obučeni u potpuno
crne uniforme, od oružja su imali snajpersku pušku i neko drugo automatsko oružje, te
optičke sprave za osmatranje. Sa te pozicije osmatrali su naše položaje, nakon toga otišli
ka selu Eperjes (RM), a zatim skrenuli na našu teritoriju u zoni između Benta i r. Drave
(Lanka). Unazad nekoliko dana sa prostora Lanka, Boroš, Medrović, i Gački rit (prostor
između r. Drava i Benta, naspram s. Gat i s. Đurađ na cestovnoj komunikaciji Osijek-Donji
Miholjac) registrovani su pucnji iz automatskog oružja, čuje se zvuk motornih testera, kao
i rad brodskih motora. Kako na tom prostoru nema naših snaga, a isti je pod nadzorom
snaga UNPROFOR-a, smatramo da su pripadnici UNPROFOR-a dozvolili ustašama da
uđu u taj prostor, te smo preko oficira za vezu uložili protest UNPROFOR-u i obavezali
ga da ispita ustašku aktivnost na tom prostoru. Noću 03/04. 01. 94. ubijen je jedan borac
(pripadnik jedinice majora Medića),33 na lokaciji naftno nalazište Đeletovci. Nemamo
32
33

Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-3, 18. 1. 1994.
Slobodan.

38

saznanja o načinu pogibije budući da je zona Đeletovaca isključena iz zone odgovornosti
korpusa.
2. Stanje na teritoriji:
Jučer 04. 01. 94. održana je prva konstituirajuća sednica SO Vukovar. Na istoj je izabran
novi predsednik SO, podpredsednik SO i predsednik IS. Skupštinu čine: 20 odbornika
SRS, 14 SDS (Hadžićevi)34, 10 SPS, 5 SDS (Babićevi)35 i 4 grupe građana. Za predsednika
je izabran Ljubomir Vukičević, star 47 godina, pripadnik SRS, inače stalno nastanjen u s.
Bršadin, SO Vukovar. Za potpredsednika izabran je Bolić Dragutin iz Iloka, nezaposlen
pripadnik SDS (Babićevo krilo), a predsednika IS Kosić Vladimir, dipl. oecc., dosadašnji
direktor Vodovoda Vukovar, pripadnik SRS. U odnosu na predhodni rukovodni sastav
opštine došlo je do devalvacije nivoa a i javno je da su SRS i SDS (Babić) sklopili koaliciju,
te da su izabrani čelnici rezultat njihove koalicije. Izbor je prošao u mirnoj atmosferi. Za 18.
01. o. g. najavljen je nastavak Skupštine na kojoj će biti izabrani resorski ministri. Inače,
juče je trebala biti i konstituirajuća sednica SO Dalj, ali dosadašnji predsednik SO nije
dozvolio održavanje Skupštine. Ovaj momenat treba ceniti kao fitilj mogućih nemira na
prostoru SO Dalj. Imamo saznanje da se na prostoru Baranje namerava osnovati lovački
savez i formirati lovačko društvo u s. Kopačevo. Akciju predvode Alajica Nikola, pripadnik
SUP Beli Manastir, Pendić Slavko, civil, iz s. Darda te izvesni Vig Joško, civil iz s. Kopačevo.
Ovo osnovanje može imati kao rezultat naoružavanje dela mađarskog življa u s. Kopačevo,
a tome se protive doseljena lica Srbi iz zapadne Slavonije, koji već sad izjavljuju da neće
dozvoliti da im ponovo iza leđa budu naoružani pripadnici drugih nacionalnosti. Prema
dosadašnjim saznanjima Alajica i Pendić ovo čine kako bi mogli vršiti javni krivolov i to
u nacionalnom parku Kopačevski rit. Takođe, za 26. 01. 1994. god. u lovno gazdinstvo
Jelen (bivša rezidencija Tikveš) pozvan je Jan Kisgeci, ministar za poljoprivredu Srbije,
gde se očekuje da će prilikom tog boravka ostvariti izvesne kontakte sa licima nesrpske
nacionalnosti. Ovaj OB u saradnji sa SUP i SDB B.36 Manastir prati ovu akciju i na vreme
će izvestiti o novim saznanjima.
3. Stanje u jedinicama
U vezi naše depeše 2-807 od 31. 12. 1993. godine tačka 3, opisali smo slučaj begstva Borda
Ivana, pripadnika graničnog bataljona.
Operativnim radom došli smo do saznanja da je isti napustio stražarsko mesto između 03 i
05.00 časova 28. 12. 1993. godine. Prešao je na teritoriju RM kod graničnog kamena d-216,
ka s. Iločka. Na putu između stražarskog mesta i mesta prelaza pronađena je kompletna
vojnička oprema. AP i municija koja mu je pripadala, a prema izjavi njegovih roditelja
prilikom poslednjeg boravka njihovog sina on je sa sobom poneo civilno odelo, u kojem je
napustio stražarsko mesto. Iz razgovora sa roditeljima i rodbinom odbeglog vojnika nismo
došli do saznanja da su roditelji bilo šta znali o njegovoj nameri. Inače njegovi roditelji imaju
neku dalju rodbinu u Osijeku i u Austriji. I dalje radimo na sagledavanju ovog slučaja. Kako
u sastavu graničnog bataljona ima još v/o hrvatske i mađarske nacionalnosti i dalje postoji
mogućnost njihovog begstva u RM. Predlažemo da GŠ zauzme stav po pitanju angažovanja
takvih lica na poslovima čuvanja granice. Utvrđeno je da je noću 16/17. 12. 1993. godine iz
tenkova tč 39. pbr ukradeno između 100 i 150 litara nafte i to iz tenka pod brojem 18782
34
35
36

Goran Hadžić.
Milan Babić.
Beli.

39

i 18954. OB te jedinice radi na pronalaženju počinioca, RUK-u je predložio da se izvrši
naplata od odgovornog starešine i da se sagleda njegova disciplinska odgovornost. Dana
26. 12. 1993. godine 11 pripadnika 1. pb 39. pbr nije izašlo na liniju odbrane, obrazlažući
to nerešenim statusom i lošim socijalnim stanjem. Juče, 04. 01. 1994. v/o našeg korpusa
podeljeno je po 20 DM kao nagrada, a koja sredstva je obezbedio pomoćnik ministra
odbrane RSK. Imamo saznanja kako je pomoćnik podigao sa carinarnice Vukovar 150.000
DM, od toga 120.000 predao na blagajnu korpusa a ostatak ostavio za nabavku potrebne
opreme. Takođe doznajemo da će sledeće DM osigurati preduzeće Vupik-Vukovar, a koje će
biti podeljene v/o kao plata za januar o.g.
NAČELNIK
pukovnik Dušan Grahovac
M.P.37
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

11

1994., siječanj 6.
[Knin]
Izvješće Organa bezbjednosti Glavnog štaba SVK o potvrđenim sumnjama da su
pripadnici UNPROFOR-a po Baranji širili letke s mirovnom inicijativom predsjednika
Republike Hrvatske Franje Tuđmana, slaboj popunjenosti i neispravnosti vojne tehnike
u 75. mtbr SVK, slaboj popunjenosti i porastu kriminala u postrojbama 39. pbr SVK te
konstituirajućim sjednicama SO Vukovar i SO Dalj
Glavni štab SVK
Odelenje bezbednosti
Str. pov. br. 15-6
06. 01. 1994. godina
Dnevni izveštaj.1.- Aktivnosti neprijatelja:
– Krajem decembra 1993. g. pripadnici naših snaga uočili su osmatračku delatnost dva
nepoznata lica obučena u crne uniforme, naoružane sa snajperima i optičkim osmatračkim
uređajima, sa teritorije Mađarske. Nakon obavljenog osmatranja otišli su ka s. Eperjes (RM), a
potom skrenuli na našu teritoriju u zoni između Benta i r. Drave (Lanka). Prije nekoliko dana
na ovom prostoru (Lanka, Boroš, Medrović i Gački rit) između r. Drave i Benta, naspram
s. Gat i s. Đurađ, na cestovnom pravcu Osijek – D.38 Miholjac, registrovani su pucnji iz
automatskog oružja, zvuk motornih pila i rad brodskih motora. Kako na tom prostoru nema
naših snaga i isti je pod nadzorom UNPROFOR-a, smatramo da je UNPROFOR dozvolio
HV ulazak na ovo područje. Preko oficira za vezu preduzete su mere da se ovo utvrdi.
37
38

Prijemni pečat centra veze: Brzojav SILOS, br. 24, primljen 5. 1. 1994. u 23,00.
Donji.

40

2.- Aktivnosti UNPROFOR-a:
– Operativnim radom na terenu utvrđeno je da su leci sa Tuđmanovom39 mirovnom
inicijativom na području Baranje, sredinom decembra 1993. g., rasturani uz pomoć
UNPROFOR-a. Naime, 13. 12. 1993. g. oko 01,30 časova registrovano je prisustvo OT
UN u reonu s. Kopačevo, a kasnije i u reonu Topolika. Sutradan su na ovim mestima nađene
veće količine pomenutih letaka. UNPROFOR je letke preuzeo verovatno na punktu HV u
s. Bilje i potom ih rasturao na navedenom prostoru.
3.- Stanje u jedinicama:
– Stanje popunjenosti 75. mtbr 7. K je kritično. Ličnim uvidom ustanovljeno je da recimo
u 1. mtb od ukupno 468 boraca u jedinici se nalazi 182 borca. Liniju fronta od oko 15 km
ovoliki broj boraca nije u mogućnosti kvalitetno zaštititi. U istoj jedinici ustanovljene su
velike neispravnosti borbene tehnike i MTS (tenkovi, PAT, PKT i m/v), a da komandovanje
ništa ne preduzima na opravci ove tehnike.
– Dana, 04. 01. o.g. pripadnicima 11. K podeljeno je po 20 DM kao nagrada. Sredstva je
obezbedio pomoćnik ministra odbrane. Imamo saznanja da je isti na carinarnici Vukovar
podigao 150.000 DM, od toga je 120.000 predao na blagajni korpusa, a ostatak je uzeo za
nabavku neke opreme. Prema našim podacima VUPIK Vukovar osiguraće DM za isplatu
vojničkih plata za januar.
– U jedinicama 11. K i dalje beležimo veliko odsustvo v/o i nepopunjenost prve linije, kao i
porast kriminala. Tako u 39. pbr beležimo da je 11 pripadnika 1. pb odbilo izaći na položaje
zbog nerešenog statusa, a u istoj brigadi, odnosno u tenkovskoj četi iz dva tenka ukradeno
je 100-150 l nafte. OB rade na pronalaženju počinioca.
4.- Stanje na teritoriji:
– Noću 03/04. 01. o.g. ubijen je jedan pripadnik jedinice majora Medića,40 na lokaciji
naftnog nalazišta Đeletovci. Nemamo saznanja o načinu pogibije, obzirom da ova jedinica
nije u sastavu 11. K niti naše jedinice obezbeđuju objekat “Đeletovci”.
– Dana 04. 01. o.g. u Vukovaru je održana konstituirajuća sednica SO Vukovar u novom
sazivu. Vodeća mesta u opštini i IS SO međusobno su podelili SRS i SDS Krajine, koji su
stupili u koaliciju. Sednica je protekla bez ekscesa. Za isti dan bila je najavljena i sednica
nove SO Dalj, ali aktuelni predsednik SO Dalj nije dozvolio njeno održavanje. Međutim
sednica je ipak održana 06. 01. i za predsednika SO izabran je kandidat SRS.
– U velikom broju glasina i dezinformacija koje povodom drugog kruga izbora kruže u z/o
11. K, poslednja glasi da će M.41 Babić odustati od kandidature za Predsednika RSK.
TRM/TRM.ZAMENJUJE NAČELNIKA
p o t p u k o v n i k Dragan Šarac
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.
39
40
41

Franjo Tuđman.
Slobodan.
Milan.

41

12

1994., siječanj 9.
Vrhovine
Zapovijed Komande 50. pbr SVK tenkovskoj četi iz sastava brigade o kontroli naoružanja i
streljiva koje se nalazi kod pripadnika postrojbe te strogoj zabrani daljnjeg nekontroliranog
trošenja streljiva
VOJNA POŠTA 9071
Pov. broj: 50-35/94.
VRHOVINE, 09. 01. 1994.
KONTROLA UTROŠKA MUNICIJE KOMANDI: TENK. Č.
NAREĐENJE
U toku novogodišnjih i božićnih praznika gotovo u svim naseljenim mjestima i položajima
jedinica ispaljene su ogromne količine municije. Pored pješadijskog naoružanja prema
saznanjima i dojavama dejstvovano je i iz protivavionskog naoružanja i minobacača.
U cilju suzbijanja ove pojave i sprečavanja daljnjeg nekontrolisanog trošenja municije,
N A R E Đ U J E M:
1. U svim jedinicama pristupiti kontroli stanja pješadijske municije koja se nalazi uz oružje
kod v/o. Kontrolu izvršiti prilikom vršenja smjene na položajima.
2. Izvršiti kontrolu naoružanja na položajima s obzirom da je iz istog dejstvovano u više
jedinica.
3. Sačiniti spiskove v/o koji nemaju kompletne b/k, pokrenuti postupak za naplatu
utrošene municije prema cjenovniku.
4. Protiv v/o koji su koristili protivavionsko naoružanje i minobacače preduzeti disciplinske
mjere.
5. Preko starješina nižih jedinica, civilnih organa vlasti, SJB preduzeti mjere da se spreči
dalje nekontrolisano trošenje municije.
KOMANDANT
pukovnik Mirković Stojan, [v.r.]
M.P.42
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

13

1994., siječanj 10.
[Knin]
Izvješće Glavnog štaba SVK predsjedniku Republike Srbije i načelniku Generalštaba VJ o
aktivnostima HV-a na sjevernodalmatinskom bojištu, stanju, problemima i moralu u postrojbama
SVK, slanju regruta SVK na obuku u nastavne centre VJ, teškoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji na
teritoriju RSK te nezadovoljstvu Glavnog štaba SVK aktivnostima UNPROFOR-a

42

Okrugli pečat: Vojna pošta 9071, Vrhovine.

42

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
STR. POV. Br. 3-21
10. 01. 1994. god.
Redovni operativni izveštaj GŠ SVK,
dostavlja.– KABINETU PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
(na ličnost g. Slobodana Miloševića)
– KABINETU NGŠ VJ
(na ličnost general-potpukovnika Momčila Perišića)
1. NEPRIJATELJ
U borbenom rasporedu neprijateljskih snaga nisu uočene značajnije promene, osim zamene
jedinica na prvoj borbenoj liniji na Severno-dalmatinskom delu vojišta.
Neprijatelj je nastavio svakodnevna provokativna dejstva iz streljačkog naoružanja, PAM-a i
MB-82 mm po položajima jedinica 7. K, a povremeno i 15. K.
Raspolažemo podacima da će 5. K, tzv. Armije BiH, pokušati preko naše teritorije ubaciti
30-40 svojih pripadnika u rejon Tržiča, radi napada na snage AP Zapadne Bosne.
2. NAŠE SNAGE
Težište aktivnosti i dalje je usmereno na održavanje borbene gotovosti u vrlo nepovoljnim
materijalnim i političkim uslovima. Na provokativna dejstva neprijateljskih snaga
odgovoreno je vatrom iz streljačkog naoružanja i MB-82 mm, ali je bilo nekontrolisanog i
nepotrebnog otvaranja vatre povodom božićnih praznika.
U nastavne centre i jedinice Vojske Jugoslavije, sa teritorije RSK, upućeno je 876 regruta.
Nije bilo gubitaka od dejstva neprijatelja, ali je zbog raznih oblika nediscipline poginulo 4
i ranjeno 8 boraca SVK.
2.1. STANJE BORBENOG MORALA
Moral je na nivou koji obezbeđuje izvršenje borbenih zadataka.
Božićni praznici su na prigodan način proslavljeni u svim jedinicama. Ukupnom
raspoloženju doprinela je podela prehrambenih artikala na ime plate borcima, kao i podela
poklon-paketa deci poginulih boraca. Isto tako pozitivnog odraza na moralno stanje ima
privođenje svih v/o koji su samovoljno napustili jedinice kao i mere koje se preduzimaju
protiv švercera, špekulanata i nosilaca drugih oblika privrednog kriminala. Odlazak regruta
sa teritorije RSK na obuku u nastavne centre Vojske Jugoslavije dobro je primljen u svim
jedinicama.
2.2. MATERIJALNO I ZDRAVSTVENO OBEZBEĐENJE
Zbog poznatih problema, kao što su: nedostatak proizvoda na domaćem tržištu, nedostatak
finansijskih sredstava, neredovno i nesigurno finansiranje SVK, zahtevi dobavljača da se
roba plaća u devizama i dr., veoma je otežano snabdevanje T i In materijalnim sredstvima.
I dalje je izražen problem neredovnog snabdevanja gorivom u nedovoljnim količinama,
zbog čega povremeno nismo u stanju ni dovesti hranu jedinicama na položaju.
Obezbeđenje sa vojničkom uniformom i obućom je poboljšano zahvaljujući pomoći VJ,
humanitarnoj pomoći donatora i nabavkom manjih količina na tržištu.
AVL, pripadnici VJ, koji su na privremenom radu u SVK godinu dana i duže, iniciraju
ostvarenje prava na nadoknadu – dodatak za odvojeni život od porodice.
43

Osim toga, sva AVL na privremenom radu u SVK čije porodice žive na teritoriji SRJ, jako
su zabrinuti zbog niskih plata koje inflacija obezvređuje i ne obezbeđuje ni golu egzistenciju
porodica. To je naročito izraženo u zadnje vreme kada je marka gotovo legalizovana kao
platežno sredstvo.
2.3. MOBILIZACIJSKA I PERSONALNA PROBLEMATIKA
Popunjenost ljudstvom bez promena u odnosu na prethodni izveštaj.
U toku je realizacija plana povratka v/o koji su napustili RSK posle 1991. godine. Ovaj
zadatak se realizuje zajedno sa vojno teritorijalnim organima VJ i MO RSK.
2.4. STANJE BEZBEDNOSTI U JEDINICAMA I NA TERITORIJI
Pripadnici 5. K ABiH i dalje obaveštajno istražuju naše angažovanje u njihovim međusobnim
sukobima, kroz kontakte sa našim građanima i borcima u zagraničnom delu Like.
Došli smo do podataka da iza rasturanja letaka sa Tuđmanovom43 mirovnom inicijativom
u pojedinim mestima Baranje (Kopačevo, Topolik), sredinom decembra 1993. godine stoji
UNPROFOR.
Pripadnici češkog bataljona UN na prostoru Like pokušali su pod vidom novog razmeštaja
snaga razmestiti jednu svoju četu na aerodrom Udbina, ali je to odbijeno. Komanda istog
bataljona iskazuje poseban interes za stanje u AP ZB i naše učešće u međumuslimanskim
sukobima.
UNCIVPOL na području Knina kroz stalne kontakte sa civilnim stanovništvom, težišno
istražuje političku situaciju i međusobne odnose pristalica dvojice predsedničkih kandidata,
uoči drugog kruga izbora.
3. SARADNJA S UNPROFOR-om
U GŠ SVK se vrše pripreme za sastanak sa predstavnicima HV 13. 01. 1994. godine, uz
posredovanje UNPROFOR-a.
Pripadnici UNPROFOR-a su se, na poziv naših komandi, u velikom broju slučajeva
priključili pripadnicima SVK tokom proslave Božićnih praznika.
Do najvećeg nesporazuma je došlo 06. 01. 1994. godine, kada je od strane UNPROFOR-a
bilo najavljeno 15 vozila za prelaz preko Masleničkog mosta. Ustanovili smo da je
tom prilikom prešlo 42 vozila, od čega 15 autobusa. Tim povodom GŠ SVK je uputio
energičan protest na ličnost generala Žana Kota,44 navodeći pretpostavku da je spomenutim
autobusima prevezen veći broj pripadnika HV u cilju uključivanja u borbena dejstva na
teritoriji Bosne. U tom kontekstu, na zahteve UNPROFOR-a da se preko Masleničkog
mosta propuste njihova vozila narednih dana, odgovorili smo negativno.
4. ZAKLJUČCI I PREDVIĐANJA
4.1. Neprijateljske snage na većem delu vojišta poštuju Sporazum o Božićnom primirju,
osim na Severno-dalmatinskom delu, gde su dejstva bila više provokativnog karaktera.
I dalje nema indikatora, koji ukazuju na dejstva većih razmera.
4.2. Naše snage su odgovorile na provokativna dejstva, ali je bilo i nepotrebnog otvaranja
vatre. Osnovna karakteristika stanja u našim jedinicama, je nedovoljna popunjenost sa
vojnicima, starešinama, hranom, gorivom, rezervnim delovima i većim kalibrima municije.
4.3. Stanje na teritoriju nema tendenciju poboljšanja, već i dalje nepovoljno utiče na
borbenu gotovost SVK.
43
44

Franjo.
Jean Cot.

44

5. ODLUKA
Nepromenjena.
KOMANDANT SVK-a
general-major Mile Novaković, [v.r.]
M.P.45

M.P.46

Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

14

1994., siječanj 10.
[Jasenovac]
Izvješće Komande 98. pbr Komandi 18. korpusa SVK o sastanku u Starom Grabovcu s
predstavnicima HV-a i pripadnicima UNPROFOR-a, na kojem se raspravljalo o održanju
primirja

KOMANDA
98. PEŠADIJSKE BRIGADE
Pov. Br. 11-1

10. 01. 1994. god.
Rad komisije za kontakte sa ustašama i snagama UN,
i z v j e š t a j.– K-di 18. K
Sastanak je održan 06. 01. 1994. godine sa početkom u 09,00 časova u Starom Grabovcu
(objekat UNPROFOR-a).
Prisutni: 1. Predstavnici UN: – pukovnik Madžib47
– oficir za vezu
– prevodilac
2.
– major Rajčić Milan
– pporučnik Rađenović Mile
– pporučnik Milanković Danijel
3.
ustaška strana
– Čorak M.
– Lekić
– Ćićak48
Na sastanku su obrađivane sledeće teme:
– neotvaranje vatre od strane naših jedinica i od strane ustaša,
– uspostava vruće linije,
– redovni sastanci komisije za naredno razdoblje.
45
46
47
48

Okrugli pečat: Glavni štab SVK.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav CER, br. 124, primljen 10. 1. 1994. u 20,35; predan u 21,55.
Priređivači nisu utvrdili ime.
Priređivači nisu utvrdili imena osoba navedenih pod točkom 3 ovog dokumenta.

45

Predstavnici UN inzistiraju na stalnim sastancima, sedmično jednom, svaki put na drugom
mjestu. Dogovoreno je da se što pre uspostavi telefonska linija sa ustašama kojom će se moći
rešavati sporna pitanja.
Također, treba i dalje raditi na poštivanju prekida vatre između naših i njihovih jedinica.
Nakon razgovora sa ustašama, od predstavnika UN tražili smo da nam snage UN
obezbede telefonske žice. Primjetili smo da smo nejednako opremljeni, predlažemo da se
za predstavnike koji odlaze na razgovore sa ustašama nabavi jednaka uniforma da bi bili
jednako obučeni pa i na taj način predstavljali SVK.
POMOĆNIK KOMANDANTA
ZA CIVILNE POSLOVE
m a j o r Milan Rajčić, [v.r.]
M.P.49
Dostaviti:
1. K-di 18. K.
2. Komisiji
3. Arhiva
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. broj 1932.

15

1994., siječanj 12.
[Knin]
Izvješće Komande 7. korpusa SVK o mobilizacijskim problemima u postrojbama i zoni
odgovornosti korpusa, s prijedlogom mjera za njihovo rješavanje
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
KOMANDA 7. KORPUSA STROGO POVERLJIVO
Str. pov. 46-1 Primerak br. 1
12. 01. 1994. godine
Izveštaj o mob. problematici KOMANDI KORPUSA
Na osnovu usmenog naređenja Komandanta Korpusa, iznosimo sledeća zapažanja i predloge
mera o mob. problematici.
a) Zapažanja
Na osnovu uvida u dokumentaciju sekretarijata, na osnovu zapažanja u jedinicama kao
i borbenih izveštaja jedinica, kao i na osnovu prikupljenih spiskova u ključnim radnim
organizacijama, zapažanja bi se sastojala u sledećem:
– Sekretarijat je uglavnom složio i slaže kartoteku na osnovu izveštaja iz jedinica;
– Jedinice su uglavnom formirane po teritorijalnom principu u toku mobilizacije 1993. g.;
– Slaba je saradnja po ovom pitanju između pukova (brigada) i sekretarijata;
– Za GŠ, Ministarstva i prištapske jedinice sekretarijat ima vrlo slabu ili nikakvu evidenciju;
49

Okrugli pečat: Komanda 98. pbr.

46

– Na radnoj obavezi po evidenciji sekretarijata se nalazi 1654 lica od čega 900 v/o sposobnih
za borbu;
– Uvidom u spiskove desetak radnih organizacija može se zaključiti da je broj v/o u njima
2-4 puta veći u odnosu na odobreni broj;
– Određene radne organizacije imaju ljudstvo na radnoj obavezi a da zato nemaju zvanično
odobrenje;
– Svi lekari su dati na radnu obavezu a od sekretarijata se traži da ih mobiliše;
– Jedna ratna jedinica v/o vodi kao dezertere a druga jedinica je te iste ljude primila u svoj
sastav;
– Po evidenciji sekretarijata Kninski region ima 11.000 v/o, Skradinsko zaleđe 930,
Benkovačka opština 4593 v/o, Obrovačka opština 1457 v/o što je ukupno 17.980 v/o;
– Po borbenim izveštajima iz jedinica brojno stanje po spisku je 12.700 v/o a na licu mesta
7.700 v/o;
– Razlika između spiska sekretarijata i spiska Korpusa na osnovu izveštaja jedinica je oko
5.000 v/o;
– Isto tako je razlika između spiska i stvarnog stanja u jedinicama Korpusa oko 5.000 v/o;
– Opšta je konstatacija da je dezertiranje iz jedinica poprimilo nezamislive razmere;
– Dezerteri se mogu svrstati u tri kategorije:
a) dezerteri kod kuće, b) dezerteri u radnim organizacijama i c) dezerteri kod privatnika i
po drugim osnovama;
b) Predlog mera:
– Obavezati naredbodavno sekretarijat i mob. (pers.) organ Korpusa da usklade spiskove
v/o;
– Obavezati naredbodavno mob. pers. organ Korpusa i potčinjene komande da usklade
spiskove sa stvarnim stanjem na terenu;
– Proveriti platne spiskove jedinica i uporediti ih sa stvarnim stanjem v/o na osnovu
borbenih izveštaja;
– Utvrditi stvarno stanje v/o u Ministarstvima i mobilisati vojno sposobne;
– Iz radnih organizacija mobilisati dezertere i sve one koji su putem veze došli u radnu
organizaciju;
– Mobilisati sve privatnike kao i dezertere koji se nalaze kod njih;
– Mobilisati sve zaposlene u opštinskom i repub. Crvenom krstu i Komesarijatu za izbeglice
bez obzira na ranije odluke jer njihove poslove mogu obavljati vojno nesposobni i žene;
– Mobilisati deo voznog parka opštinskog i republičkog Crvenog krsta i staviti pod komandu
Korpusa;
– Mobilisati 900 v/o (brojka je verovatno veća) sposobnih za borbu koji su ranijim
naređenjima stavljeni na radnu obavezu;
– Mobilisati većinu od 437 v/o koji se nalaze u poz. bazi;
– Poništiti rešenja VLK za 483 v/o, proveriti stanje novom komisijom i na osnovu toga
preduzeti odgovarajuće mere;
– Naredbodavno raspustiti VLK u Kninu koja je radila i radi po mirnodopskim kriterijima
i oformiti novu koja će raditi po ratnim kriterijima;
– Utvrditi gdje se nalazi 400 v/o koji su došli iz Splita, Šibenika i Zadra;
– Utvrditi broj v/o koji su napustili zonu Korpusa od izbora u Hrvatskoj 1991. g. i preduzeti
zakonske mere da se vrate (po nepotpunoj evidenciji iz zone Korpusa je otišlo od izbora u
Hrvatskoj 1250 v/o od 20-45 godina starosti: Knin 500 v/o, Vrlika 150, Drniš 200 v/o,
Benkovac 250 v/o i Obrovac 150 v/o.
47

BK/NK
POMOĆNIK K-DANTA
potpukovnik Božo Kostur, [v.r.]
M.P.50
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 7.

16

1994., siječanj 15.
[Knin]
Izvješće Obavještajnog organa Glavnog štaba SVK obavještajnim organima Generalštaba
VJ i Glavnog štaba VRS te podređenim korpusima sa saznanjima o hrvatsko-muslimanskom
sukobu u BiH, aktivnostima HV-a i njihovim planovima za napad na RSK, te o sukobu
između pristaša Fikreta Abdića i 5. korpusa A BiH na području Cazinske krajine
GŠ SVK
OBAVEŠTAJNI ORGAN
Str. pov. br. 21-24/447
Dana 15. 01. 1994. godine
GENERALŠTABU VJ (Obaveštajna uprava)
– GŠ VOJSKE RS (Obaveštajnom organu)
– 1. i 2. KK
– 7., 15., 21., 39., 18. i 11. K
U periodu 08. 01.-15. 01. 94. godine, prikupljeni su sledeći obaveštajno-interesantni podaci
o OS Hrvatske i muslimanskim snagama na prostoru AP Z.51 Bosna.
1. HV i dalje prioritet daje ratištu u centralnoj Bosni. Nastavlja se slanje v/o rođenih u
Bosni na ratište, ali se i djelovi regularniih jedinica HV upućuju na to ratište. Raspolažemo
podacima da je 16 regularnih bataljona HV52 angažovano u c.53 Bosni a identifikovali smo
da su iz 4., 3., 5., 2. gardijske, te 126., 113., 128., 101., 102., 148., 149., 143. br. HV.
Prisutni delovi ovih jedinica, verovatno bataljoni sa delom podrške iz brigade.
Svi podaci ukazuju da je HV odlučna da zaustavi prodor muslimana i zauzeće hrvatskih
enklava, a ambicije su im da se i popravi taktički položaj. Zbog masovnog angažovanja HV
raste pritisak na Hrvatsku, pretnje sankcijama, a MO g. Šušak54 treba da podnese ostavku.
Izvori ističu da HV veoma teško obezbeđuje odziv na mobilizaciju, a koriste se i proverama.
Mobilizacija oko Splita trebala je izvesti napad na Drniš, a v/o upućuju u Bosnu, što je
izazvalo nezadovoljstvo i bežanje iz jedinica.
50
51
52
53
54

Okrugli pečat: Vojna pošta 9031, Knin.
Zapadna.
Podatak o “16 regularnih bataljuna HV” nije točan.
Centralna.
Gojko, ministar obrane RH.

48

2. Na frontu prema RSK, HV nije izvodila ofanzivna b/d, osim provokacija. Redovno se
vrše zamene domobranskih jedinica i uvežbavanja vojnika koji služe redovni vojni rok.
I dalje se potvrđuju saznanja da HV ima u planu zauzeti sledeća područja: u zoni 7. K
prioritetan je Drniš, u zoni 15. K Teslingrad55 i dio puta Gospić-Štikada radi obezbeđenja
tunela Starigrad-Sv. Rok. U zoni 21. K interesantna su Slunjska brda, u zoni 39. K ističe se
objekat grad Petrinja. U zoni 18. i 11. K ciljevi bi trebali biti rešeni posredstvom UN. Zbog
zauzetosti HV na prostoru c. Bosne, nije realno očekivati b/d u ovom periodu.
Sva aktivnost Hrvatske prema RSK svodi se na diplomatsko-političke poteze, ali se mora biti
oprezan u ovim rejonima zbog dela ustaških snaga koje žele da se vrate na ove prostore RSK.
3. Logistička podrška HV i dalje se vrši intenzivno iz inostranstva. U luku Rijeka,
registrovano je dolazak 6 brodova sa teretima za HV, pretežno oružje i municija za c. Bosnu.
Oprema je poreklom iz JA Republike.
4. Centri za obuku (Sinj, Pula, Koprivnica, Ivanić Grad, Slavonska Požega) intenzivno
obučavaju regrute, a po završenoj obuci upućuju ih u domobranske pukovnije na dosluženje
roka, tako da je veći dio domobranskih jedinica popunjen mladim vojnicima.
5. Registrovani letovi hrvatske avijacije bili su u funkciji izviđanja (zona 21., 15., 7. i 39.
K) i radi obuke PA jedinica u Puli. Potvrđuju se podaci da HV raspolaže sa dvije eskadrile
avijacije tipa MIG-21. Avioni su razmešteni na aerodromima: Pula, Split i Pleso. Dio
helikoptera bazira na Lučkom, Krku, Splitu i Lukovo Šugarje.
6. Na prostoru AP Z. Bosna, snage 5. K (A.56 Izetbegović) ispoljile su inicijativu tokom
poslednjih 30 dana i popravile taktički položaj. U vojsci AP Z. Bosna oseća se nedostatak
stručnog kadra. Jedinice nisu čvrsto organizovane a nisu stvorene rezerve ni centri za obuku
regruta.
Zaključci:
1. HV i dalje će biti angažovana težišno u centralnoj Bosni, a front prema RSK će težiti
umrtviti pregovorima posredovanjem UNPROFOR-a. Pomeranje fronta vršit će samo ako
uoče da su naše snage napustile položaje ili znatno oslabile.
2. Snage 5. K nastojat će pomeriti liniju fronta kod s. Tržac ka Štuliću i od Pećigrada ka M.57
Kladuši.
PUKOVNIK
Miloš Krnjeta
M.P.58
M.P.59
Izvornik, strojopis, latinica,
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. broj 4.

55
56
57
58
59

Lički Osik.
Alija.
Mala.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 236, primljen 16. 1. 1994.
Prijemni pečat: Vojna pošta 9162, Okučani, str. pov. br. 18-46, 16. 1. 1994.

49

17

1994., siječanj 15.
Vukovar
Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o stanju u zoni odgovornosti korpusa, saznanjima o posjetu dvojice ruskih
generala ruskim pripadnicima UNPROFOR-a te o pripremama za predizborni skup Milana
Babića u Borovu Naselju i njegovom programu koji teži ujedinjenju svih srpskih zemalja
Komanda slavonsko-baranjskog korpusa
Bezbedonosni organ
Strogo pov. br. 1-16
15. 01. 1994. godine
Vukovar M.P.60
GŠ SV RSK Knin, načelniku bezbednosti
Dnevni izveštaj o stanju u jedinicama 11. K.
1. Delatnost stranog faktora:
Imamo proverena saznanja kako se na komandnom mestu bataljona ruskih snaga
UNPROFOR-a, na aerodromu Klisa, nalaze dvojica ruskih generala. Jedan od njih je
zamenik komandanta ruskih padobranskih jedinica, a drugi je NŠ ruske armije. Njihov
boravak povezujemo sa dolaskom novih snaga i tehnike u ovaj bataljon na dane 10. i 11.
01. 1994. god. U odnosu na predhodno izveštavanje nismo registrovali aktivnost ustaških
snaga.
2. Stanje na teritoriji:
Danas, 15. 01. 1994. godine u Borovom naselju sa početkom u 13.00 časova održati
će se promotivni skup predsedničkog kandidata dr. Milana Babića. U vezi sa njegovom
promocijom, njegov štab i aktivisti podelili su obavest-listić na kojem stoji: Braćo i sestre,
srpski narode Krajine. Dajući svoj glas za dr. Milana Babića vi dajete glas za državnika
koji će sa rukovodstvom ostalih srpskih zemalja dovesti do potpunog ujedinjenja srpskih
zemalja, za državnika kojeg svijet uvažava, za čovjeka […]61 koja nam je donio Vensov62 plan,
za narodnog vođu koji će predstavljati Krajinu, za budućnost Krajine i svojih potomaka,
izaberimo dr. Milana Babića – čovjeka koji je sa vama stvarao Republiku Srpsku Krajinu, za
Srpsku Krajinu u sjedinjenoj Srbiji.
3. Stanje u jedinicama:
Komanda korpusa ekipirano i planski obilazi K-de brigada, registruje stanje i pruža pomoć
u otklanjanju uočenih nedostataka.
NAČELNIK
pukovnik Dušan Grahovac
60
61
62

Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, Str. pov. br. 9-12, 24. 1. 1994.
Nečitko u izvorniku.
Cyrus Vance.

50

M.P.63
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

18

1994., siječanj 16.
Biljane Gornje
Informacija Komande 92. mtbr SVK podređenim postrojbama o brojnim problemima koji
umanjuju borbenu spremnost brigade, nefunkcioniranju civilne vlasti te teškoj gospodarskoj
i socijalnoj situaciji na području RSK, s prijedlogom mjera za poboljšanje stanja
KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Pov. br. 131-2 POVERLJIVO
16. 01. 1994. godine Kurirom
KM Biljane Gornje
Informacija potčinjenim jedinicama,
– d o s t a v l j a.– Lard PVO
Pojavio se čitav niz problema koji umanjuju b/g brigade. Do saznanja o problemima došlo
se analizom stanja u jedinicama. Najveći dio problema i zahtjeva je realan, navešćemo
najkarakterističnije:
– siromaštvo, nebriga i neimaština države RSK, posebno nebriga o borcima i njihovim
porodicama,
– nefunkcionisanje civilne vlasti, velike pojave šverca, lopovluka izraženog kod dobrog
dijela građana, a posebno kod imućnijih i uticajnih ljudi,
– pojave dezerterstva, poltronstva, neodgovornosti, mita i korupcije,
– neprozivanje i neadekvatno kažnjavanje tipičnih primjera nevojničkog i neljudskog
ponašanja,
– evidencija svih sposobnih v/o izbjeglih iz RSK u RS i SRJ, iznalaženja mogućnosti za
njihov povratak,
– nisu rijetke pojave, da porodice boraca gladuju i žive u totalnoj neimaštini, za razliku od
drugih koji žive u izobilju, čak bolje nego ranije.
Da bi se otklonili negativni uticaji, potrebno je da se preduzmu slijedeće mjere:
– 
rješavati materijalni status boraca i njihovih porodica, posebnu pažnju posvetiti
rješavanju problema porodica ranjenih i poginulih boraca,
– sačiniti platformu globalnog rješenja Krajine kao države u svim segmentima državnosti
(granice, vojska, policija, sudstvo, civilna vlast),
– neimaštinu ravnomjerno rasporediti na sve građane,
– završiti potpunu mobilizaciju ljudstva na cjelokupnom prostoru RSK,
– sankcionisati loše pojave od strane vojne i civilne vlasti,
– izvršiti bolju organizaciju rukovođenja i komandovanja, kao i organizaciju i bolji rad u
svim segmentima civilne vlasti i života.
63

Prijemni pečat centra veze: Brzojav SILOS, br. 83, primljen 15. 1. 1994. u 15,40.

51

Komanda brigade zajedno sa pretpostavljenom će podržati i naći načina da razrješi svaki
problem i zahtjev koji vodi ka jednom cilju, a on je stvaranje jedinstvene srpske države.
Bez obzira na poteškoće i probleme na koje nailazimo, mi zajednički moramo da ostvarimo
taj cilj, rješavajući sve probleme u hodu, van postojećeg položaja mi nemamo rezervni
položaj, a van ove naše domovine Krajine mi nemamo rezervne domovine, a to znači da
moramo ostati svoji na svome, moramo da odbranimo svaki sebe i svoj narod, svoja ognjišta
i svoju vjeru. Svaki onaj koji ne učestvuje u ovoj borbi prema svojim mogućnostima, je na
drugoj strani i izdajnik je svog naroda.
Oni koji su otišli i napustili teritorij RSK, pobjegli su od samog sebe, a pobjeći od samog
sebe nije moguće. Pravda i istina ponekad kasne, ali ipak jednom stignu i pobjede.
Komanda brigade zajedno sa pretpostavljenom komandom sve će uraditi da kompletnu
organizaciju rukovođenja i komandovanja diže i digne na takav nivo, koji mora da izdrži
ostvari sve postavljene zadatke.
Kroz razgovor sa vojnicima i starješinama došlo se do saznanja da veliki broj vojnika i
starješina misli, da su komande dužne da im obezbjede sve, što je i normalno, no mora se
ljudima objasniti i formirati shvatanje, da je uloga i zadatak starješina i komandi vođenje
oružane borbe, da je mobilizacija obaveza ministarstva odbrane, a nabavka artikala (ishrana,
odjeća, obuća, gorivo, rezervni dijelovi i sredstva za održavanje tehnike) obaveza vlade.
Mora se shvatiti da nema krivičnog zakona, da ne funkcionišu sudovi, da je socijalno
zbrinjavanje u domenu vlade i civilne vlasti.
Evidentna je pojava proturanja glasina da su za sve odgovorne vojne komande, sa ciljem
da se prema istima stvori nepovjerenje i na taj način slabi odbrana. Ostalo je još dosta
manevarskog prostora u jedinicama da se organizacija rada i života u jedinici digne na viši
nivo, tako da jedinice puno bolje i efikasnije mogu izvršavati postavljene zadatke.
Pogotovo je organizaciju rada potrebno dići na viši nivo u osnovnim jedinicama.
Komanda brigade zajedno sa komandama nižih jedinica, i svim starješinama, ove probleme
mora da rješi i postigne takav nivo organizacije da jedinica može uspješno da izvršava
zadatke koji se postavljaju pred nju. Potčinjene komande dužne su da preko svojih organa,
upoznaju sve pripadnike sa informacijama koje dostavljamo.
Dostavljeno:
– Svim jedinicama
– Arhiva
JNJ/DA
KOMANDANT
pukovnik Veljko Bosanac, [v.r.]
M.P.64
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1534, sn. 15/0181-0182.

64

Okrugli pečat: Vojna pošta 9035, Benkovac.

52

19

1994., siječanj 17.
[Okučani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o sastanku delegacija
HV-a i SVK u Turju kod Vojnića, na kojem je potpisan Sporazum o produženju Božićnog
primirja, o prekomjernom utrošku streljiva i izvanrednim događajima u zoni odgovornosti
korpusa tijekom božićnih i novogodišnjih praznika te nezadovoljstvu Komande korpusa
predizbornom kampanjom Milana Babića
KOMANDA 18. KORPUSA
Pov. br. 20-2
17. 01. 1994. godine
INFORMACIJA potčinjenim jedinicama, dostavlja.–

KOMANDI 18. map

U Turju kod Vojnića 13. 01. 1994. godine održan je sastanak delegacija SVK i HV. Tema
razgovora je bila analiza poštovanja Sporazuma o Božićnom primirju. Ocenjeno je da
su Sporazum u osnovi poštovale obe strane, mada je bilo slučajeva narušavanja primirja,
posebno na području sjeverne Dalmacije. Kako ovaj Sporazum ističe 15. januara 1994.
godine u ponoć, a dao je u osnovi dobre rezultate, odlučeno je da se primirje produži. U
skladu sa tim, potpisan je Sporazum o produženju Božićnog primirja, sledećeg sadržaja:
– Nakon potpisivanja Sporazuma o Božićnom primirju 17. decembra 1993. godine u Turju,
strane su sporazumne sa slijedećim mjerama:
1.- Produženje Božićnog primirja do 24,00 časa 31. januara 1994. g.
2.- Određivanje i provođenje dodatnih mera za izgrađivanje poverenja.
3.- Nastavak pregovora o Sporazumu o opštem prekidu vatre na temelju nacrta o kojima se
raspravljalo tokom prijašnjih pregovora. Sporazum su potpisali general Stipetić,65 zamenik
načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske i pukovnik Kosta Novaković, pomoćnik
komandanta Srpske vojske Krajine. Sastankom je rukovodio zamenik komandanta
UNPROFOR-a, general Macinni66 koji je u svojstvu svedoka potpisao ovaj Sporazum.
Predstavnik GŠ SVK svoj potpis na Sporazum je stavio na osnovu ovlaštenja i saglasnosti
Vrhovnog saveta odbrane Republike Srpska Krajina i Vlade Republike Srpske Krajine.
Međunarodne okolnosti u kojima su vođeni pregovori karakteriše dolazak gospodina Jasuši
Akašia67 na visoku dužnost u okviru UNPROFOR-a, preuzimanje uloge predsedavajućeg od
strane Grčke u Evropskoj uniji, nastavak Ženevskih pregovora u Bosni (18. 01. 94.). Zbog
svega toga, naša strana je procenila da je predlog o produženju primirja prihvatljiv. Tokom
primirja koje je produženo do 31. 01. 1994. godine, stvorit će se uslovi da se otpočne s
novom rundom pregovora o globalnom prekidu vatre, kako bi se otpočelo s normalizacijom
odnosa između dviju država, Republike Srpske Krajine i Republike Hrvatske.
Tokom ranijih priprema sastanaka, dogovoreno je da pregovore o primirju vode čisto vojne
delegacije. To je bio čvrst stav UNPROFOR-a, a mi smo ga prihvatili s punim razumevanjem.
Zbog tog u sastavu naše delegacije nije bilo političkih predstavnika. Pokazalo se to sasvim
opravdanim, jer se raspravljalo o vojnim pitanjima. Mimo dogovora, hrvatska delegacija
65
66
67

Petar.
John MacInnis.
Yasushi Akashi.

53

je u svom sastavu imala predstavnika civilnih vlasti. Njegovo prisustvo je “pokriveno”
uručivanjem UNPROFOR-u jednog teksta s naslovom koji ukazuje na politički sadržaj.
Izjavili smo da taj papir prihvatamo samo iz učtivosti i uz komentar da će biti tretiran kao
svaki njihov tekst te vrste, pojavljen u hrvatskim novinama.
U vreme Božićnog primirja HV je u više navrata otvarala vatru iz MB 82 i 120 mm,
uglavnom na sjeverno-dalmatinskom ratištu. Primećen je i pokret neprijateljskih snaga
praćeni tenkovima i helikopterima, verovatno se radi o prevozu snaga za b/d u srednjoj
Bosni.
U zoni odgovornosti 18. K neprijateljske snage nisu narušavale dogovoreno primirje, iako je
od nekih pijanih i neodgovornih naših pripadnika bilo više provokacija od kojih je ranjeno
troje lica (izveštaj UNPROFOR-a) a i pričinjena je znatna materijalna šteta.
Jedan pripadnik 51. pbr snajperom je gađao zgradu stanice milicije u Pakracu u kojoj su
bili pripadnici MUP-a RH. Isti je lišen slobode i biće preduzete disciplinske mere. Ovakav
postupak je veoma štetan za SVK i RSK jer se to može tumačiti da je SVK neka paravojna
organizacija kojoj niko ne komanduje i u kojoj je svaki pripadnik svoj k-dant. Ovakve
pojave moramo saseći u korenu.
Za vreme Božićnih i Novogodišnjih praznika bilo je nepotrebno pucnjave i utroška municije
koja prevazilazi sve granice tolerancije i zdravog razuma. Pripadnici 18. K i građani Z.68
Slavonije utrošili su toliko municije i MES da se sa njom moglo voditi rat nekoliko dana pa
i sedmica. K-da 18. K i SVK nemaju nikakav valjani razlog da pred Vladom i građanstvom
RSK pravdaju toliki utrošak državnog bogatstva i nenadoknadivu štetu državi.
Od nekontrolisane vatre v/o Kočić Đorđa ubio je v/o Ganić Velimir obojica iz 98. pbr.
Naime Ganić je jednom rukom držao AP i pucao, zatim je AP uhvatio drugom rukom ali
je cev bila vruća pa je pustio ne prekidajući pucnjavu. Jedan metak je rikošetirao i smrtno
ranio Kočića, oca dvoje maloljetne dece. Ganić je pritvoren i protiv njega je pokrenut
krivični postupak.
Od nekontrolisane pucnjave teže rane je zadobilo i jedno desetogodišnje dete i jedna žena
srednjih godina. Oba slučaja ranjavanja je od zalutalih metaka koji su dolazili iz vazduha
(zrno u padu ima smrtonosno dejstvo ako padne na glavu).
Zbog pokušaja napuštanja Z.69 Slavonije i odlaska u Bugarsku sa 6 meseci zatvora kažnjen je
Vlajsavljević Dragan iz Okučana. Isti je pre godinu i po dana otišao u Bugarsku. U Okučane
je došao za Božićne praznike. MO ga je pozvala i odredila RR u 54. pbr. Međutim on je 11.
01. pokušao pobeći u čemu ga je sprečila VP na mostu u St.70 Gradišci.
Ovih dana u zoni odgovornosti 18. K pojavio se plakat izbornog štaba dr. Milana Babića pun
laži i neistina. Letak je rasturan tajno i noću na način kako je to vršeno u vreme rezolucije
Informbiroa. Nemamo ništa protiv g-dina Babića,71 ali sama činjenica da u predizbornoj
kampanji nije dolazio u Okučane i ovakav način svoje propagande govori o njegovom
odnosu prema Z. Slavoniji. Nemamo nameru uticati na političko opredeljenje naših boraca,
ali smatramo da ovakvu propagandu može vršiti samo ličnost sa sumnjivom savešću.
Informaciju proraditi sa svim pripadnicima 18. korpusa.
POMOĆNIK K-DANTA
p.pukovnik Marinko Gajić, [v.r.]
68
69
70
71

Zapadna.
Zapadne.
Stara.
Milan.

54

M.P.72

M.P.

73

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 4.

20

1994., siječanj 17.
[Knin]
Podsjetnik Glavnog štaba SVK za koordinaciju zadaća u Generalštabu Vojske Jugoslavije s
informacijama o aktivnostima HV-a, sukobu pristaša Fikreta Abdića i snaga 5. korpusa A
BiH na području Cazinske krajine te stanju u postrojbama SVK, s analizom realiziranih
i nerealiziranih zadaća s prethodne koordinacije i novim zahtjevima Vojske Jugoslavije za
pružanjem pomoći SVK
VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
STR. POV. Br. 3-36
17. 01. 1994. god.
POTSETNIK
za koordinaciju zadataka u GŠ VJ
dana 19. 01. 1994. godine
I.
1. NEPRIJATELJSKE SNAGE
U periodu 19. 12. 93. do 19. 01. 94. godine, operativno-strategijski raspored HV prema
RSK, nije pretrpio bitnije promene.
Prvi operativni ešalon koji čine domobranske jedinice, popunjavan je delimično vojnicima iz
nastavnih centara, dok se dio starijih godišta otpuštao na rad u privredu. U domobranskim
jedinicama su i dalje izbeglice i v/o po sistemu mesečne vojne obaveze na 10 ili 15 dana.
Opšta je tendencija da domobranske jedinice prerastu u granične jedinice popunjene sa
aktivnom vojskom, ali tu ima i političkih nesuglasica.
Zbog izbijanja većih sukoba u centralnoj Bosni, drugi operativni ešalon pretrpio je nešto
veće promene. Iz gardijskih brigada (1., 2., 3., 4. i 5.) po jedan bataljon prebačen je na
ratište centralne Bosne, kao i dio rezervnih jedinica, po bataljon iz 101., 102., 112., 113.,
126. i 128. brigade HV. Ovim snagama HV planira zaustaviti ofanzivu muslimana u cilju
zauzimanja enklava sa hrvatskim življem u centralnoj Bosni i popraviti taktički položaj.
U AP Zapadna Bosna mimo očekivanja, snage Alije Izetbegovića ispoljile su inicijativu,
popravile taktički položaj i ovladale Skokovima i Pećigradom, dok su snage lojalne Fikretu
72
73

Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.
Prijemni pečat: Vojna pošta 9172, Stara Gradiška, pov. br. 28-40-01, 18. 1. 1994.

55

Abdiću uspele zauzeti s. Tržac. Zbog slabe popune komandnim kadrom na svim nivoima
RiK snage AP Zapadna Bosna, bez pomoći VRS i SVK neće moći dugo održati sadašnje
položaje.
U narednom mesecu očekujemo produžetak borbi za centralnu Bosnu između HV i ABiH
i tendenciju smirivanja stanja prema RSK.
2. OPERATIVNO STRATEGIJSKI RASPORED SVK
U operativno strategijskom rasporedu SVK nije došlo do promene u odnosu na prethodni
period. Jedinice SVK uspešno drže linije razdvajanja sa HV i ulažu maksimalne napore za
održavanje b/g u uslovima slabe popune sa ljudstvom i MTS. Na sva dejstva HV, odgovoreno
je artiljerijskom, tenkovskom i pešadijskom vatrom po svim uočenim i otkrivenim ciljevima,
uz maksimalnu štednju municije. Neprijatelju su nanešeni gubici u ljudstvu i MTS.
Aktivna dejstva nisu izvođena i nije došlo do pomeranja linije razgraničenja.
Srpska vojska Krajine ojačana je sa 481 vojnika iz VRS.
Gubici: poginulo 15 od čega 1 u borbenim dejstvima a ostali vanredni događaji, ranjeno 30
od čega 6 u b/d a ostalo vanredni događaji.
II.
1. ANALIZA REALIZACIJE ZADATAKA OD PRETHODNE KOORDINACIJE
a) Realizovani zadaci:
– Od ranije odobrenih SRT za formiranje jedinica PVO u toku je prevoženje dela sspr PVO
u RSK.
– Odobrene su inžinjerijske mašine za popunu inžinjerijskih jedinica SVK.
– Odobreno je kursiranje starešina roda ABHO u 1994. godini iz SVK.
– Dodeljene su odobrene količine indikatorskih cevčica.
– Upućeni su regruti iz SVK na obuku u VJ (866+110).
– Razrešen je problem dugovanja goriva SVK u VJ.
b) Zadaci koji nisu realizovani:
1. Zahtev za popunu RV i PVO strogo pov. br. 203-56 od 12. 12. 1993. god., nije
realizovan, što otežava formiranje jedinica. Isto tako nisu odobrena sredstva za organizaciju
sistema VOJ, što nam onemogućava zadejstvovanje sistema.
Problemi kod prijema raketnih jedinica ogledaju se u nepripremljenosti sredstava za predaju
i reduciranje na nižim nivoima RiK rešenja NGŠ VJ o broju dodeljenih sredstava.
2. Nije odobrena popuna sa 20 motornih testera, 7 tona upotrebljivog privrednog
eksploziva i žicama za potezanje za kompletiranje mina.
3. Nisu dodeljena sredstva po ABHO grani: uređaj za proveru hermetičnosti zaštitnih
maski (4 kom), uređaj za proveru otpora cedila zaštitne maske (4 kom).
4. Nije izvršena popuna sa traženom municijom i rezervnim delovima.
5. Nismo dobili odgovor da li su nam odobrena sredstva za formiranje jedinica i to:
had 152 ili 155 mm
lad PVO (2 baterije BOV-3 i 1 baterija S-2M)
mpoad PO top T-12
6. Nije dat odgovor da li je prihvaćen predlog za formiranje koordinacionog tela na nivou VJ.
7. Nije realizovan zahtev pov. br. 6-194 od 2. 12. 1993. godine da se SVK popuni sa PA
oruđima, koja se nalaze na rashodovanim sredstvima RM VJ.
8. Nije dobijen odgovor da li će MO SRJ vršiti ugovaranje InMS za SVK.
9. Nisu odobreni rezervni delovi i alati za održavanje vazduhoplova akt pov. br. 560-24 od
23. 12. 1993. godine.
56

c) Z A H T E V I
1) Ostajemo kod zahteva sa prošle koordinacije za SRT, RV i PVO, definisanog u aktu str.
pov. br. 203-56 od 12. 12. 1993. godine i prilažemo novi zahtev po spisku u prilogu.
2) Obnavljamo zahtev za popunom MTS za formiranje novih jedinica, a odnose se: had152 ili 155 mm, lad PVO (sastava 2 baterije BOV-3 i 1 baterija S-2m) i mpoad T-12.
3) Odobrenje MTS po inžinjerijskoj i ABHO grani navedene u spisku u prilogu.
4) Radi uspešnije organizacije sistema RiK, tražimo razrešenje problema i sredstava veze po
spisku u prilogu.
5) Da se isporuči uplaćeno lično naoružanje sa AVL koja su ostala u RSK.
6) Da GŠ VJ iznađe mogućnosti i odobri traženih 1.000 kom automatskih pušaka.
7) Da nam se za smeštaj ljudstva novoformiranih jedinica odobre tražena InMS – po
prilogu iz pozadinskog obezbeđenja.
8) Stručnu pomoć za formiranje TV stanice i vojne štamparije SVK. Spisak neophodne
opreme u prilogu.
9) Da se donese odluka o verifikaciji činova slušalaca koji završavaju podoficirsku i oficirsku
školu u školskom centru VRS Banja Luka.
Predlog odluke u prilogu.
– Da se verifikuju činovi oficira i podoficira unapređenih i proizvedenih u SVK, spisak u
prilogu.
10) Da se prihvati odluka o prijemu oficira pravne službe u SVK u svojstvu pripadnika VJ.
Naš zahtev u prilogu.
11) Da se odobri školovanje slušalaca u KŠA i ŠNO, sada na dužnosti u SVK. Potrebe za
školovanjem i razrez, u prilogu.
12) Da se na savetovanja koja se organizuju u VJ po rodovima, službama i specijalnostima
uključe i načelnici rodova i organa iz SVK. Zbog toga su nam neophodni izvodi iz godišnjih
planova rada GŠ VJ.
13) Da se organizuje savetovanje organa EI i PED, VJ, VRS i SVK početkom februara.
14) Da se odobri kursiranje organa bezbednosti u ŠC Pančevo.
15) Da se za obuku izv.-diverzantskih jedinica SVK pruži pomoć upućivanjem instruktora
obuke.
16) Da se na nivou GŠ VJ preduzmu mere protiv svih AVL koji su samovoljno napustili
SVK pokretanjem postupka za prestanak AVS, obustavljanjem ličnog dohotka).
Spisak starešina koji su samovoljno napustili SVK, u prilogu.74
17) Da se razmotri mogućnost davanja pomoći AVL ostalim u RSK i vojnim penzionerima.
18) Da se izrade pečati kabineta k-ta SVK, a troškove izrade snosi SVK.

KOMANDANT
general-major Mile Novaković, [v.r.]

M.P.75
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.
74
75

Prilog nije pronađen uz izvornik.
Okrugli pečat: Glavni štab SVK.

57

21

1994., siječanj 18.
Glina
Informacija Komande 39. korpusa SVK podređenim postrojbama o statusu oficira SVK koji
su došli iz VJ
VOJNA POŠTA
9136
Pov. br. 42-6
18. 01. 1994. god.
Glina
Status oficira SVK,
d o s t a v l j a.K-di: 24., 26., 31. i 33. pbr, 87. PoB
31. pbr predati SOD “C”
Na osnovu naređenja komandanta SVK i ukazane potrebe za potpunijim informisanjem
aktivnih vojnih lica posebno iz razloga što pojedinci po kuloarima postavljaju pitanje
opravdanosti i svrsishodnosti svog ličnog angažovanja u zajedničkoj borbi srpskog naroda,
dostavljamo sledeću:
INFORMACIJU
1.- Na pojedinačna i nekorektna pitanja zašto su oficiri došli u RSK (SVK), odgovor je vrlo
jasan i jednostavan, obavezni smo kao školovani i stručni ljudi – krajišnici da se zajedno
sa narodom RSK borimo za opstanak i slobodu srpskog naroda, svojih djedova, očeva i
potomaka.
2.- Zašto su AVL iz VJ upućena u SVK? Zato što su rođeni na teritoriji bivše Republike
Hrvatske i RSK. Ako bi u sadašnjem trenutku u jedinice SVK na naredbi bila upućena AVL
rođena van RSK, to bi se smatralo umešanošću SRJ u rat.
3.- Kakav je status AVL u SVK? Status je isti kao i AVL u VJ.
4.- Gde se vode AVL u kojoj VP? AVL se vode u posebnoj VP sa šifrom za svaki garnizon
posebno.
5.- Dali su AVL sa dolaskom u RSK premeštena tj. prekomandovana? Da, sa upućivanjem
AVL u SVK biti će postavljeni na odgovarajuće dužnosti i neće se više voditi na predhodnim
formacijskim mestima.
6.- Dali se nešto menja u pravima porodica AVL koji su prekomandovani u SVK? Ne menja
se ništa već svoja prava ostvaruju kao i do sada u skladu sa zakonima i propisima SRJ.
7.- Ima li razlike u visini plate AVL u SVK? – U suštini nema, s tim što primaju 15-20%
uvećanu platu i 50 % od dnevnica, smeštaj i ishrana su besplatni.
8.- Kada imaju pravo obilaska porodica? – Pravo na obilazak porodica u vremenu od 7 dana
stiču svaka tri meseca provedena u RSK (SVK).
9.- Kome se upućuju molbe za dodelu stana? – Molbe za dodelu stana mogu se upućivati
u bilo koji garnizon VJ na teritoriji SRJ (tamo gde žele živeti posle aktivne vojne službe).
58

10.- Kakav je status oficira koji odbijaju da idu u SVK? – Takva AVL se stavljaju na
raspolaganje, koje traje najviše 6 meseci, a po isteku toga roka, tko ima uslova za odlazak u
penziju (30 godina penzijskog staža) penzioniše se, a ostali gube status AVL.
Napomena:
– U toku su razgovori na nivoima GŠ VJ, GŠ SVK i GŠ VRS o iznalaženju rješenja po
kojim će statusna pitanja starešina biti identično rešena u SVK, VRS i VJ.
– Pravovremeno ćemo obaveštavati sva AVL o novostima i promenama u njihovom statusu.
SD/ZZ
POMOĆNIK KOMANDANTA
P u k o v n i k Kosta Novaković
Tačnost prepisa overava:
PNŠ za PiPP
Major Simo Podunavac M.P.76
SP/DV
M.P.77
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 3.

22

1994., siječanj 19.
[Okučani]
Izvješće Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o održanom sastanku
zapovjednika korpusa s predstavnicima civilne vlasti općina Okučani i Pakrac te Zapadne
Slavonije, na kojem se raspravljalo o situaciji na području Pakraca
VOJNA TAJNA – POVERLJIVO
ŠIFROVANO – URUČITI ODMAH
M.P.78
KOMANDA 18. KORPUSA
Pov. br. 20-5
19. 01. 1994. godine
Izveštaj sa sastanka sa predstavnicima vlasti
Opštine Okučani i Pakrac, dostavlja.GŠ SVK
– na ličnost komandanta –
76
77
78

Prijemni pečat: Vojna pošta 9142, pov. br. 85-1, 18. 1. 1994., Petrinja.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 112, primljen 18. 1. 1994. u 21,05.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 2594, primljen 19. 1. 1994. u 13,00; predan u 14,10.

59

U Komandi Korpusa 18. 01. 1994. godine od 09,00 – 11,15 časova održan je sastanak sa
civilnim strukturama Opština Okučani i Pakrac kao i Zap.79 Slavonije.
Na sastanku su bili prisutni:
– Duško Vitez – predsednik Oblasnog veća Zap. Slavonije,
– Veselinović Drago – Načelnik SUP-a Zap. Slavonije,
– Relić Milan – sekretar SUP-a,
– Dragičević Aran – predsednik SO Okučani,
– Grozdanić Miroslav – predsednik SO Pakrac,
– Ivanović Obrad – predsednik IO Pakrac,
– Otac Leontije – paroh iz Pakraca,
– Dokić Željko – k-dir stanice milicije u Pakracu,
– pukovnik Čeleketić Milan – k-dant 18. K,
– ppuk. Gajić Marinko – PKMVP i PP 18. K,
– ppuk. Romanić Milenko – k-dant 51. pbr,
– kIk Novaković Žarko – oficir za vezu.
Sastanak je održan na zahtev k-danta Korpusa, a cilj je bio zauzimanje zajedničkih stavova
oko razgovora sa UNPROFOR-om, hrvatskom stranom i po pitanju jačanja odbranbene
moći u Zap. Slavoniji.
Na sastanku su razmatrana sledeća pitanja:
1. Mogućnost korišćenja crkve i vladičinog dvora u Pakracu,
2. Mogućnost korišćenja Bukovčanske ulice,
3. Mogućnost obrade i korišćenja Pakračkog polja.
Sastankom je predsedavao k-dant 18. korpusa, koji je u uvodnom izlaganju i kroz diskusiju
u toku sastanka istakao:
Želeo bi da se ovi sastanci češće održavaju na više mesta. Prisutne je upoznao sa stanjem
b/g u zoni odgovornosti 18. K. Na predlog Dokić Željka da se crkva i vladičin dvor uzmu
silom odgovorio je da se to može uraditi, ali da sad nije vreme za to. Oni se mogu uzeti
ali momentalno nema snage da se on i očuva te bi bilo veća šteta nego korist. Prisutne je
upoznao sa materijalnim i egzistencionalnim stanjem boraca i porodica poginulih boraca.
Govorio je i o slabostima koje su posledica nefunkcionisanja pravne države.
Tražio je veće jedinstvo svih struktura i veće angažovanje svih prisutnih na rešavanju gorućih
pitanja u zoni odgovornosti korpusa. On smatra da je najpreča odbrana ovog područja i da
je to osnovni zadatak svih struktura. Ističe da među nama ovde prisutnim nema nikakve
tajne. Zato moramo otvoreno svakom u lice reći i ukazati na njegove slabosti, jer nam je isti
cilj i zadatak. Moramo obezbediti funkcionisanje pravne države jer nam nema života. Mora
se znati ko je stari, ko mlađi i ko zašto odgovara. Zajedničke patrole civilne i Vojne policije
moraju uspostaviti i obezbediti javni red i mir i sigurnost građana i njihove imovine.
Apsolutno podržava predlog da se mirnim putem reše pitanja korišćenja pomenutih
objekata. U razgovorima sa hrvatskom stranom moramo biti lukavi i moramo ih navesti na
tanak led. Slaže se da se mora znati granica naše popustljivosti. Pre toga treba konsultovati i
Vladu RSK i imati njihove stavove o svemu tome. U ime pripadnika korpusa garantuje da
će poštovati sve dogovore koji se postignu sa hrvatskom stranom.
79

Zapadna.

60

IVANOVIĆ OBRAD
Smatra da su ovi sastanci veoma potrebni i da ih treba češće održavati. Predstavnici
UNCIVPOL-a nude saradnju i mi smo zato voljni, ali želimo znati vaše mišljenje i
zajednički plan i da definišemo ciljeve. Predlaže da se u razgovorima sa hrvatskom stranom
obezbedi sledeće:
1. Stvaranje eksteritorije pod kontrolom UN koja bi obuhvatala vladičin dvor, crkvu i
okolinu.
2. Uspostavljanje kontrole nad Pakračkim poljem i Bukovčanskom ulicom.
3. Uspostavljanje kontrole nad fudbalskim igralištem u Pakracu.
Smatra da se nešto mora raditi, u protivnom na proleće ćemo doživeti da će nam se ljudi
iseljavati pa nećemo imati za koga i sa čim da branimo ovo područje. Narod mora nešto da
radi kako bi mogao živeti. Mi im moramo to obezbediti. Narod mora osetiti i videti da i mi
nešto radimo.
VITEZ DUŠAN
Ističe da je UNPROFOR produžena ruka hrvatske vlade i njene emigracije i da moramo
biti obazrivi u tim razgovorima. Crkva i vladičin dvor može se dobiti, ali će Hrvati sigurno
tražiti reciprocitet. Mi možemo njima ponuditi vodu za Pakrac jer je vodovod na našoj
strani i možemo ga uvek zavrnuti. Treba vidjeti koju crkvu njihovu možemo dati, ali negde
na periferiji. Predlaže da se pregovori vode samo po opštinama, kako bi se izbeglo davanje
ustupaka u Okučanima. Mi trebamo tražiti pismeni stav hrvatske strane o tim pitanjima,
dobro ih proučiti i zauzeti zajednički stav.
OTAC LEONTIJE:
Ističe da je vladika Lukijan ravan biskupu Đakovačkom ili Banjalučkom i da on ne želi voditi
pregovore sa nižim nivoima. Vladika ne želi pristati samo na jedno bogoslužje jer bi to Hrvati
zloupotrebili. Vladika hoće da bude u svom domu stalno ali mu neko mora garantovati
sigurnost. Pre pregovora moramo imati zajednički stav i okvire što možemo nuditi. Ne smemo
dozvoliti da Hrvati zloupotrebljavaju naše zahteve, a još manje da ih molimo za nešto što je naše.
DOKIĆ ŽELJKO:
Da li mi možemo vojnički ući u Pakrac zauzeti dvor, crkvu, zgradu Opštine, poštu itd. Za to
bi se iskoristio momenat bogosluženja i prisustvo vernika pred dvorom.
(K-dant dao odgovor – NE)
ppuk. ROMANIĆ MILENKO:
Smatra da se nešto novo dešava oko Pakraca. U zadnjih nekoliko dana na TV Beograd se
često govori o Pakracu i njegovim spomenicima, zato bi trebalo proveriti kod zvaničnih
organa. Isto tako UNCIVPOL nam je preneo da ima garanciju političkog vrha RH za
nesmetano bogosluženje u crkvi. Oni traže da se obavi bogosluženje za Svetog Savu.
Načelnik i sekretar SUP-a istakli su da su ovi sastanci veoma korisni i da će rado dolaziti na
njih. Obojica su novi, još se upoznavaju sa situacijom i da će učiniti sve što je u njihovoj
moći da zaživi pravna država. Apsolutno se slažu da nam je zadatak zajednički i da prihvataju
sve dobronamerne kritike, predloge i zahteve.
Određena je komisija koja će voditi pregovore sa hrvatskom stranom. U komisiji nisu vojnici
i pripadnici MUP-a. Komandant Korpusa zahvalio se na učešću i pozvao sve prisutne da
nastave na izgradnji zajedničkih ciljeva i zadataka.
61

ZAKLJUČAK
Oseća se jedna volja za rad i saradnju, posebno od novoizabranih iz Opštine Pakrac.
Također su novi sekretar i načelnik MUP-a, a kao i k-dir stanice milicije u Pakracu pokazali
nove momente i želje za većom saradnjom. To nam daje nadu da možemo očekivati bolje
rezultate na oživljavanju pravne države, oživljavanju privrede i ukupno bolje organizacije
života i rada u zoni odgovornosti Korpusa. O svemu ćemo vas redovno informisati.
KOMANDANT
p u k o v n i k Milan Čeleketić, [v.r.]
M.P.80
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. broj 1503.

23

1994., siječanj 19.
[Okučani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o potrebi čuvanja ugleda
pripadnika SVK prilikom davanja izjava i priopćenja sredstvima javnog informiranja
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. br. 18-57 POVERLJIVO
19. 01. 1994. godine
Čuvanje ugleda pripadnika SVK,
naređenje.– KOMANDI a/a
Na osnovu dosadašnjih iskustava vezanih za istupanje pripadnika SVK, putem sredstava
javnog informisanja, gde je ispoljeno više elementarnih propusta, posebno zbog nepropisnog
izgleda pripadnika SVK zbog čega ostavljamo utisak paravojske, a opšta je karakteristika da
borci nastupaju potpuno nepripremljeni i da obično govore borci koji iznose neke lične a ne
zajedničke stavove, na osnovu naređenja GŠ SVK pov. br. 15-52 od 18. 01. 1994. godine a
u cilju očuvanja ugleda pripadnika SVK,
NAREĐUJEM
1.- Svi pripadnici 18. korpusa dužni su da, pri pojavljivanju pred predstavnicima sredstava
javnog informisanja, istupaju propisno odeveni i sa oznakama SVK i pripremljeni za davanje
izjava i saopštenja. Komandanti brigada-pukova i bataljona-odreda i njihovi pomoćnici za
moral pripremiće borce za javna nastupanja. Bez lično mog odobrenja ni jedan pripadnik
SVK ne može nastupati u sredstvima javnog informisanja.
2.- Težište u informisanju imati na reprezentiranju lika boraca, vojnika, starješine, posebno
komandanata i komandira, isticanju uspeha u borbi za slobodu srpskog naroda, na
prikazivanju SVK kao jednog od stubova suvereniteta RSK.
3.- Pomoćnik komandanta 18. K za moral, verska pitanja i pravna pitanja o stavovima iz ovog
naređenja upoznaće na odgovarajući način glavne urednike sredstava javnog informisanja.
4.- Sa naredbom upoznati sve starješine a vojnike izvodno u potrebnom obimu.
80

Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.

62

SP/VN
K O M A N D A N T
P u k o v n i k Milan Čeleketić, [v.r.]
M.P.81
Dostaviti:
– 51., 54., 98. pbr, 59. i 63. odred, 91. PoB, 18. map
– bzi, organi bezb., TG-1, izv.-div. četa, PK za MV i PP
– arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 5.

24

1994., siječanj 20.
[Knin]
Zahtjev Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK Odsjeku bezbjednosti 39. korpusa SVK
da se ispita slučaj žalbe zastavnika I. klase SVK Miroslava Fumića, kojega se napada te
naziva izdajnikom i ustašom jer je po nacionalnosti Hrvat
GLAVNI ŠTAB SVK
ODELENJE BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 57-1
20. 01. 1994. godine
Odseku bezbednosti 39. korpusa
Fumić Miroslav, zastavnik 1. klase obratio se k-dantu SVK pismenom predstavkom u kojoj
se žali da ga se neargumentovano napada, blati, naziva izdajnikom i ustašom zbog toga što
je po nacionalnosti Hrvat, te da mu se zabranjuje ulazak u kasarnu. Žali se posebno na
pukovnika Letić Stanka koji ga je javno pred drugim starešinama omalovažavao i nazivao
gore navedenim. U vezi toga k-dant SVK traži od OB 31. pbr detaljnu informaciju o slučaju.
Posebno pre i u toku rata i dali po svojim postupcima i opredelenjima ista zaslužuje takav
tretman. Informaciju dostavite OB GŠ SVK do 25. 01. 1994. godine (doneti prilikom
dolaska na referisanje).
PS/MT
NAČELNIK
Pukovnik Vuk Dmitrović
M.P.82
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 30.
81
82

Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 282, primljen 20. 1. 1994. u 12,47.

63

25

1994., siječanj 20.
[Knin]
Zahtjev Glavnog štaba SVK načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije da proglasi teritorij
RSK područjem na kojem pripadnici Vojske Jugoslavije obavljaju službu pod otežanim
uvjetima
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
POV. Br. 5/13-7
20. 01. 1994. god.
GŠ VJ, na ličnost načelnika GŠ
Predlažemo da prema vašoj nadležnosti iz člana 26. Pravilnika o naknadi putnih i drugih
troškova u VJ, koji je stupio na snagu 1. januara 1994. godine, svojom odlukom odredite
teritoriju Republike Srpske Krajine, kao teritoriju na kojoj pripadnici VJ vrše službu
pod otežanim uslovima. Ovakva odluka bi bila zasnovana na realnom stanju i uslovima
službe, a delovala bi stimulativno. U formulaciji odluke, umesto “teritorije RSK”, može se
navesti: “teritorija na kojoj su u službi pripadnici VJ iz 40. Kadrovskog centra (ili VP 4001
Beograd)”. Molimo da se odluka donese u vremenu koje bi omogućilo obračun naknada za
januar u toku januara.
MINISTAR ODBRANE KOMANDANT SVK
kontraadmiral general-major
Dušan Rakić, [v.r.] Mile Novaković, [v.r.]
M.P.83 M.P.84
M.P.85
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 41.

26

1994., siječanj 20.
Vukovar
Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o stanju u postrojbama i zoni odgovornosti korpusa te pismu predsjednika
Hrvatskog žrtvoslovnog društva Zvonimira Šeparovića UN-u, da Srbi u Vukovaru i okolici
iskapaju tijela pobijenih Hrvata i leševe premještaju na druge lokacije
Komanda slavonsko-baranjskog korpusa
Bezbednosni organ
83
84
85

Okrugli pečat: RSK, Ministarstvo odbrane, Knin.
Okrugli pečat: Glavni štab SVK.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav CER, br. 316, primljen 21. 1. 1994. u 10,20; predan u 12,20.

64

Str. pov. br. 1-30 M.P.86
20. 01. 1994. god.
Vukovar
GŠ SV RSK Knin, načelnik bezbednosti
Dnevni izveštaj o stanju u jedinicama 11. K
1. Delatnost stranog faktora:
Predsednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva dr. Zvonimir Šeparović jučer, 19. 01. 1994.
god. napisao je pismo predsedniku UN, kako Srbi u Vukovaru i okolici vrše iskopavanje tela
pobijenih Hrvata, i leševe premeštaju na druge lokacije. Ovo je netočna tvrdnja, ali je u vezi
sa nedavnom posetom gospođe Merilin Olbrajt,87 o čemu smo vas izvestili našom depešom
SP 1-9 od 09. 01. 1994. god. pod tačkom 1. depeše.
Načelnik Glavnog stožera HV general zbora Janko Bobetko nalazi se na bolničkom lečenju
u Zagrebu. Za protekla 24 časa nije bilo ustaških provokacija u zoni odgovornosti našeg
korpusa.
2.- Stanje na teritoriji:
U vezi juče potpisanog dogovora Tuđman88-Milošević89 o početku uspostavljanja nor­ma­li­za­
cije odnosa SRJ-RH, nemamo još registrovanih manifestacija građana, kao ni pripadnika SV.
3.- Stanje u jedinicama:
Nema bitnijih promena u odnosu na predhodna izveštavanja. Vojni obveznici, kao i drugi
pripadnici SV u našem korpusu još nisu dobili materijalnu pomoć u životnim namirnicama,
mada je to depešom GŠ bilo najavljeno da će početi od 06. 01. o.g. i prigovaraju docniji tim
više što su u saznanju da su pojedina AVL na službi u korpusu to dobila, pa to gledaju kao
dvojnost u tretmanu.
NAČELNIK
Pukovnik Dušan Grahovac

M.P.90

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

27

1994., siječanj 21.
[Okučani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama u vezi prihvata i rasporeda
po postrojbama mobiliziranih vojnih obveznika s teritorija SRJ koji su rođeni na području
RH

86
87
88
89
90

Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-17, 24. 1. 1994.
Madeleine Albright.
Franjo.
Slobodan.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav SILOS, br. 138, primljen 20. 1. 1994. u 15,20.

65

KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. br. 18-71 POVERLJIVO
21. 01. 1994. godine M.P.91
Prihvat mobilisanih v/o, naređenje.– KOMANDI bzi
U cilju organizovanijeg prihvata v/o mobiliziranih iz SRJ, rođenih na teritoriji Hrvatske i
RSK,
NAREĐUJEM
1.- Za prihvat v/o u garnizonu Stara Gradiška određujem Komisiju sastava:
– Vučković Ilija, p.pukovnik, predsednik
– Vujić Marko, kapetan
– Banović Zoran, poručnik
2.- Komisija će izvršiti prihvat, saopštiti razloge pozivanja i izvršiti raspored v/o po
jedinicama.
3.- Privremeni smeštaj i ishranu v/o (do rasporeda) organizovaće Komanda 18. map-a u
saradnji sa Komandom 91. PoB.
4.- Prevoženje v/o iz sabirnog centra Bjeljina do St.92 Gradiške i od St. Gradiške do jedinica
organizovaće načelnik SbSl.
5.- Po završenom prihvatu i rasporedu u jedinice predsednik Komisije podneće mi izveštaj
najkasnije do 30. januara 1994. godine.
SP/VM
KOMANDANT
P u k o v n i k Milan Čeleketić, s.r.
M.P.93
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. broj 1932.

28

1994., siječanj 22.
Korenica
Izvješće Organa bezbjednosti Komande 15. korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o napadu na Komandu 70. pbr SVK u Plaškom od strane grupe vojnika s
Brankom Pejićem na čelu i o njihovim zahtjevima za smjenom zapovjednika i zapovjednog
vrha 70. pbr SVK
KOMANDA 15. KORPUSA
Organ bezbednosti
91
92
93

Prijemni pečat: Vojna pošta 9171, pov. br. 13-12/94, 22. 1. 1994., Okučani.
Stara.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.

66

Str. pov. br. -----22. 01. 1994. godine
Korenica
M.P.94
Dnevni vanredni izveštaj, dostavlja.Glavni štab Srpske vojske Krajine
– načelniku bezbednosti –
Stanje bezbednosti
Dana 21. 01. 1994. godine u 14,00 časova grupa vojnih obaveznika na čelu sa Pejić Brankom,
privatnim kafedžijom izvršila je napad na Komandu 70. pbr, uz pretnju sa oružjem kojom
prilikom je dovezen i tenk sa položaja pred komandu. Grupu su sačinjavali Trbojević Mane
zv. Čveko, Pejić Branko, Grahovac Branko, Grković Ratko, Klipa Milan, Grković Milan,
Šupica Darko, Čanja Darko, Dokmanović Dragoljub-Zujan, Vorkapić Danijel-Sen i Savić
Bogdan.
Pripadnici ove grupe su bivši “Martićevci” i uglavnom se bave kriminalom i švercom. Za
jedan broj postoji osnovana sumnja da se bave krađom i švercom oružja prema muslimanima.
Pretežno imaju siledžijsko ponašanje i izbjegavaju redovne odlaske na položaje. Navodni
povod blokade komande i oružanog napada je pokušaj privođenja Čanja Darka, Vorkapić
Danijela i Dokmanović Dragoljuba na informativni razgovor u komandu korpusa od strane
Vojne policije komande korpusa. Razlog pozivanja na razgovor je provera podataka oko
krađe naoružanja i municije koju su prodavali muslimanima. I pored toga što su policajci
imali uredne papire i korektno se ponašali zbog arogantnog i zaštitničkog ponašanja veće
grupe njihovih istomišljenika isti nisu privedeni a u zaštitu im se stavio i predsednik SO
Plaški Radmanović Milan zv. Brile, koji je nastojao da ovo pretvori u politički slučaj hapšenja
SDS-ovaca pred izbore čime je podgrijao situaciju. Kasnije kad je informisan od strane
komande da se radi o privođenju kriminalaca bilo je kasno da spreči napad na komandu.
Napadači su postavili zahtev da na sastanak sutradan (22. 01.) u 11,00 časova dođu
komandant 15. korpusa, komandant 21. korpusa i komandant 21. diverzantskog odreda
Rainović95 sa ciljem da se izvrši smena komandanta brigade, načelnika bezbednosti brigade
i pomoćnika za pozadinu brigade. Da se brigada stavi pod komandu 21. korpusa i da se
specijalna jedinica – izviđačka 70. pbr čvršće poveže sa 21. diverzantskim odredom odnosno
da koordiniraju akciju. Pored ovoga postavljeni su i zahtevi u vezi sa popunom jedinica i
redovnog odlaska na položaje kao i odgovornijeg postavljanja komande brigade prema v/o
koji se ne odazivaju na položaje (svi navedeni redovno izbegavaju odlaske na položaje, a
Pejić96 je oteo oficiru UNPROFOR-a luksuzno vozilo i do danas ga nije vratio a milicija
nema hrabrosti da reši slučaj). Reagovali su i protiv otvaranja prelaza na Vojinovcu za službena
vozila UNPROFOR-a jer ih komandant nije upoznao sa dogovorom. Na sastanku su sve
vreme okrivljivali komandu brigade i komandovanje i nisu uvažavali nikakve objektivne
okolnosti niti videli probleme u nedisciplini i neodazivu boraca jedinice.
O navedenim problemima koji su istaknuti u više navrata smo vas izveštavali, komanda
korpusa je preduzimala mere kroz redovne obilaske i naređenje, međutim komanda brigade
94
95
96

Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, Str. pov. br. 5-25, 3. 2. 1994.
Nikola Rajnović.
Branko.

67

nije imala hrabrosti da preduzima mere kažnjavanja prema pojedincima koji neredovno
odlaze na položaje, koji su nosioci nediscipline, javašluka, šverca, privatnim ugostiteljima i
trgovcima, što je eskaliralo da v/o probleme pokušavaju rešiti na ovakav način.
Komandant 21. korpusa je na određeni način podržao zahteve v/o koji su izvršili napad na
Komandu 70. pbr i bio je neodređen u svojoj izjavi oko koordinacije sa 21. diverzantskim
odredom, obećavajući im da će sa tim odredom pokriti međuprostor između 13. i 70. pbr
koji je sada prazan. Dalje im je obećao da je spreman u svakom momentu sa oklopnim
bataljonom da zaštiti Plaški kao i da pokrije zagranični prostor dejstva ustaša po Plaškom.
Prema jednoj izjavi komandant 21. korpusa i pomoćnik za pozadinu 21. korpusa raspravljali
su pred izvorom o nabavci rezervnih delova za automobile i dogovarali se ko će ići u Grčku
i Austriju da kupi rezervne delove. Tom prilikom je komandant 21. korpusa izjavio: “jebe se
meni, imam pare i radiću kako ja mislim da treba”.
Sastanak je zaključio komandant 15. korpusa sa obećanjem da će ponovo doći u Komandu
70. pbr u utorak 25. 01. 1994. godine i tom prilikom pozvati komandanta Glavnog štaba
SVK a da do tada napadači na komandu brigade precizno formulišu svoje zahteve i da
argumentuju razloge zbog kojih traže smenu komandanta i dela starešina 70. pbr.
Sastanak je završen bez incidenata, tenk se povukao na položaj uz obrazloženje da je dolazio
u komandu radi otklanjanja nekog kvara.
Obzirom da je komandu u vreme sastanka obezbeđivala grupa vojnih policajaca iz komande
korpusa isti nisu dozvolili ulazak licima koja nisu određena od grupe od oko 20 v/o da uđu
u prostorije komande. Dok je sastanak trajao otac od v/o Dokmanović Dragoljuba-Zujana
u dva navrata je donosio rakiju i podsticao v/o na agresivnije ponašanje. Zbog hladnoće veći
broj ih se razišao i nije bilo incidenata.
Po potpunom sagledavanju celokupne situacije dostavićemo vam detaljan izveštaj a planirani
zadatak privođenja švercera oružjem odložili smo za ponedeljak u jutarnjim časovima, kada
ćemo uputiti jaču patrolu iz čete Vojne policije korpusa.
NAČELNIK
Pukovnik Nikola Šuput
M.P.97
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 33.

29

1994., siječanj 22.
Muljava
Zapovijed Komande 21. korpusa SVK podređenim postrojbama za protudiverzantsku borbu
i sprječavanje helikopterskih desanata pripadnika HV-a
KOMANDA 21. KORPUSA NARODNA ODBRANA
22. 01. 1994. godine DRŽAVNA TAJNA
M u l j a v a Primerak br. 1
DT: 195/3-10/1 Prilog br. 2
97

Prijemni pečat centra veze: Brzojav NIŠAN, br. 192, primljen 23. 1. 1994. u 09,05.

68

BORBENO NAREĐENJE ZA PDB
Karta 1:100.000 N.98 Mesto, Zagreb
Ivanić Grad, Ogulin, Karlovac,
Sisak, Gospić, Bihać, Bos.99 Krupa
1. NEPRIJATELJ:
Najverovatnije HV u daljnjem ispoljavanju ofanzivnih dejstava prema RSK izvodila bi
kombinovana b/d ubacivanjem taktičkih HD u dubinu teritorije a zatim otpočeli napad g/s
sa fronta. Cilj upotrebe HD po dubini zone odbrane 21. K je zauzimanje važnih položaja
reona i komunikacija, i to: širi rejon poligona Slunj, r. Mrežnica most s. Roknići-Tržić
Tounjski, s. Perjasica-raskrsnica puteva, vatreni položaji I KAG-21 i II KAG-21, kao i širi
rejon Cerovac Tušilovački, Kamensko, s. Stopan i VP (BrAG-13).
HV raspolaže za sada sa oko 20 helikoptera tipa MI-8 sa kojima može jednovremeno ubaciti
snage jačine jedne čete (150 ljudi). Snage koje bi učestvovale u vršenju HD su iz sastava
obučenih i uvežbanih jedinica zvani “TIGROVI” među kojima ima znatan broj stranih
plaćenika.
Moguće varijante upotrebe HD su:
1. Ubaciti HD u dubinu teritorije jačine oko jedne čete sa ciljem zauzimanja važnih
objekata, raskrsnica, komunikacija, onemogućavanje dovođenja snaga iz dubine, dejstvima
u bokove i spajanje sa snagama koje dejstvuju sa fronta.
Ubacivanje manjih diverzantskih grupa 2-3 helikoptera, 15-20 ljudi na pojedine elemente
borbenog rasporeda KM, centre veze, položaje art. jedinica i delove teritorije u pograničnom
području sa ciljem zauzimanja delova teritorije i nanošenja gubitaka u ž/s i MTS.
Angažovanje ostalih snaga HV ostaje kao u tački 1. zapovesti za odbranu “DRINA”.
2. Zadatak 21. korpusa ostaje kao u tački 2. zapovesti Plana upotrebe “DRINA”.
3. Zadaci suseda ostaju kao u tački 3. zapovesti Plana upotrebe.
4. Odlučio sam angažovanje snagama I i II operativnog ešalona uz podršku KAG-a i
angažovanje 21. div. odreda, odmah po spuštanju HD isti blokirati i uništiti sa ciljem: ne
dozvoliti mu spajanje sa snagama sa fronta, stvaranje desantnih osnovica i dalja DTD u
dubini teritorije. Gotovost za napad na HD – gotovim snagama odmah, snagama operativne
rezerve u č+2č.
5. Zadaci jedinica:
5.1. 13. pbr: Pored zadatka regulisanim u zapovesti za odbranu, po planu “DRINA” 13.
pbr je osnovni nosilac PDB u zoni odbrane brigade. K-dant 13. pbr objedinjava sva dejstva
za PDB u zoni odbrane: za PDB potčinjavaju Vam se 21. div. odred i 21. izvč za borbu sa
HD u rejonu Veljuna, a po pristizanju 21. okb i 21. okb za borbu sa HD u rejonu Mrzlo
polje-Slunj. Posebnu pažnju obratiti na rejone Mrzlo polje, Tržić Tounjski (most na reci
Mrežnica, s. Perjasica i s. Veljun).
Zadatak – razbiti i uništiti snage HD u navedenim rejonima.
98
99

Novo.
Bosanska.

69

5.2. 11. pbr: Pored zadatka regulisanim u tački zapovesti za odbranu po planu “DRINA”,
osnovni je nosilac PDB u zoni odbrane brigade.
Za PDB – u širem rejonu Cerovac-Turanj sadejstvuje Vam 21. okb. Podršku snaga u borbi
sa HD vršiće I KAG-21 iz šireg rejona Slavsko polje. Posebnu pažnju obratiti na Cerovac
Tušilovački, s. Kamensko, s. Popović Brdo.
Zadatak – razbiti i uništiti snage HD u navedenim rejonima.
5.3. 19. pbr: Pored zadatka regulisanim u tački Zapovesti za odbranu po planu “DRINA”,
nosilac je organizacije i borbe sa HD u zoni odbrane brigade.
U borbi sa HD u širem rejonu s. Stipan sadejstvuje vam 2/21. izvč. Borbu sa HD vršiće I
KAG-21 iz rejona Slavsko polje – Vrginmost.
Naročitu pažnju posvetiti na širi rejon s. Lasinje, s. Stipan (KM) vatreni položaj BrAG-13.
Zadatak – razbiti i uništiti snage HD u navedenim rejonima.
5.4. 21. okb: Zadatak: Gotovim snagama biti u stalnoj gotovosti za borbu sa HD u sledećim
rejonima i pravcima:
– Slunj – Mrzlo polje – s. Perjasica
– Vojnić – s. Tušilović – Turanj i Vojnić – s. Bukovica – Kamensko.
Biti u gotovosti za vođenje PDB u rejonu vatrenih položaja I KAG-21 rejon Slavsko poljeVanić Brdo.
Prepočinjavanje bataljona vrši se u zavisnosti od toga u čijoj zoni odgovornosti dejstvuje 21.
okb.
KM Kuplensko.
5.5. Komandant 75. mabr-a odgovoran je da angažuje PDB u rejonu vatrenih položaja
korpusnih art. grupa. Biti u gotovosti za neutralisanje HD u rejonima: Mrzlo polje-poligon
Slunj-s. Roknići-most na r. Mrežnica; Tržić Tounjski; s. Veljun-most na r. Korana; s. Cerovac
– K-202; Goljak; Popović Brdo, Vanić brdo i s. Stipan.
Vatreni položaji i zadaci 75. mabr ostaju po ranijoj odluci i Planu upotrebe “DRINA”.
5.6. 3. mtb/mtbr GŠ SVK zadržati u rezervi 21. K za borbu protiv HD u zoni odbrane 21.
K u zavisnosti od razvoja situacije.
5.7. 21. izvč – Zadatak – biti u gotovosti za borbu sa HD u sledećim rejonima:
– s. Stipan, s. Lasinja, S.100 Polje – Vanić brdo
Vatreni položaji KAG-2 s. Veljun.
Za vreme dejstva u zonama dejstva brigada snage 21. izvč pretpočinjavaju se komandantima
brigada koji su odgovorni za PDB navedenih rejona.
5.8. 21. div. odred: Zadatak: biti u stalnoj gotovosti za vođenje PDB u rejonu Mrzlo polje
– poligon Slunj – s. Perjasica – Tržić Tounjski i s. Veljun. Delom snaga biti u gotovosti i za
PDB u rejonu Turanj – Cerovac.
6. Organizacija ostalih sadržaja b/d i obezbeđenja borbenih dejstava ostaje po odluci Plana
upotrebe “DRINA”.
Napisao: ppuk Petar Trkulja
Kucala: Bunčić Bosiljka
100

70

Slavsko.

Kucano u jednom primerku i umnoženo u pet primeraka

KOMANDANT
p u k o v n i k Čedomir Bulat, s.r.
M.P.101
Dostavljeno:
– K-dantu 13. pbr – prim. br. 1
– K-dantu 19. pbr – prim. br. 2
– K-dantu 11. pbr – prim. br. 3
– K-dantu 75. mabr – prim. br. 4
– GŠ SVK ……...– prim. br. 5
Usmeno upoznati: – K-dant 21. okb
Od K-danta brigada: – K-dant 3. mtb/mtbr
– K-dant 21. izvč
– K-dant 21. div. odreda
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248, sn. 1085/8.

30

1994., siječanj 22.
[Knin]
Obavještajna informacija Obavještajnog organa Glavnog štaba SVK obavještajnim
upravama Glavnog štaba VRS i Generalštaba VJ te podređenim korpusima sa saznanjima o
aktivnostima RH i postrojbi HV-a te situaciji na području Cazinske krajine
GŠ SRPSKE VOJSKE KRAJINE
Obaveštajni organ
Str. pov. br. 21-24/449
Dana, 22. 01. 1994. godine
Dostaviti: 7., 15., 21., 39., 18. i 11. K SVK
GŠ VRS – Obaveštajna uprava, GŠ VJ – Obaveštajna uprava
Obaveštajna informacija.U periodu od 16. 01. 1994. godine, prikupljeni su sledeći obaveštajno interesantni podaci
o Republici Hrvatskoj i njenim oružanim snagama, te muslimanskim snagama na prostoru
AP Zapadna Bosna.
1.- Hrvatska u ovom času u odnosima prema RSK zagovara političku aktivnost, koja
zbog pristupa rješenja sukoba ne može dati pozitivne rezultate. Međutim, kako se odnosi
i sa Slovenijom pogoršavaju bez perspektive skorog rješenja, umešanost u rat u Bosni, te
značajnog pada rejtinga u međunarodnoj zajednici Hrvatska se odlučila za ovakvu aktivnost.
101

Okrugli pečat: Vojna pošta 9104, Petrova Gora.

71

Potpisivanje sporazuma sa SRJ o uspostavi biroa u Beogradu i Zagrebu, u hrvatskoj javnosti
je popraćeno na pompozan način sa posebnim isticanjem u rješenju sukoba. Ovo je
upravo potrebno radi popravljanja poljuljane pozicije. Opšte raspoloženje zbog neskrivene
umešanosti u rat u Bosni sve je nepovoljnije po oficijalnu vlast.
Opterećenost velikim brojem izbjeglica iz bivše BiH Hrvatska vlada namerava u toku 1994.
godine rešiti. Tako planiraju nasilnim mobilisanjem Hrvata iz Bosne i upućivanjem u
jedinice HVO i pritiscima na muslimane u Hrvatskoj da se sele u druge zemlje rešiti pitanje
izbjeglica.
1.1. Aktivnosti HV
Prateći političku orjentaciju vrhovništva, HV u proteklom periodu nije izvodila ofanzivna
b/d, osim provokativnih dejstava iz pešadijskog naoružanja. U matičnim garnizonima i na
poligonima je intenzivirana obuka specijalnih jedinica u celini i po delovima.
Raspolažemo pouzdanim podacima da je 8. lako jurišna brigada VP “Sokolovi” iz Pule,
najpre imala obuku u Istri, a potom u širem rejonu Zadra uz upotrebu helikoptera.
U nastavnom centru Delnica obučavaju se specijalne jedinice iz 1. i 2. gbr “Tigrovi” i
“Gromovi”. Obuku izvode u najtežim meto uslovima.
Neidentifikovane specijalne jedinice HV i MUP-a RH obučavaju se u Krapini i Ivanić
Gradu.
Prema izvoru, cilj obuke je priprema za iznenadni napad na teritoriju RSK po uzoru na
“Medački džep”. Isti izvor naglašava da su u obuku uključeni instruktori iz inostranstva.
Preko naše veze bliske visokom oficiru UN – vojnom posmatraču, došli smo do podataka da
HV ispoljava obaveštajni interes za širi prostor Plitvičkih jezera i to:
– izučava moguće pravce obuhvata,
– istražuje snage, brojno stanje i način odbrane Plitvica.
Izvor ističe da je u kombinaciji moguća upotreba vertikalnog manevra.
Pored ovog objekta ispoljavaju interes za autoput kod Okučana.
Duž fronta prema RSK uočava se pregrupisavanje snaga RH sa pojačanim izviđanjem
prednjeg kraja naše odbrane.
Pregrupisavanje je rezultat upućivanja većeg broja jedinica u centralnu Bosnu i Hercegovinu,
te popune jedinica koje drže front prema RSK.
Izvor iz redova UNPROFOR-a ističe, da im je hrvatska strana zabranila kretanje u blizini
njihovih položaja. Isti izvor procenjuje da je to iz razloga loše popunjenosti jedinica zbog
upućivanja vojske na bosansko ratište. Mobilizacija se i dalje sprovodi radi popune jedinica
HVO i HV. Nasilno mobilišu sva lica rodom iz bivše BiH.
Zbog velikih obaveza koje je preuzela i naprezanja u vođenju rata u Hrvatskoj je
svim redovnim vojnicima produžen vojni rok na 14 mjeseci. Popuna jedinica vrši se iz
inostranstva, težišno municijom, ali i drugim borbenim sredstvima i vojnom opremom.
2.- Cazinska krajina i AP Zapadna Bosna
Trenutno na ovom prostoru vlada primirje, a nastavljaju se pregovori sukobljenih strana o
pronalaženju rešenja da se sukob reši mirnim putem.
U Bihaću lokalno rukovodstvo čini napore da otvori novi put za dopremanje humanitarne
i druge pomoći preko RSK. Vrlo često se spominje pravac Ogulin-Plaški-Plitvička jezeraBihać čime bi se zaobišla Velika Kladuša.
Linija dodira Tržac-Šturlić-Pećingrad bez promene.
72

Zaključci:
1.- Nema indikatora mogućeg napada HV na RSK. Cenimo da će i u narednom periodu
težište izražavati na ratištu u Bosni.
Verovatno će posredstvom UNPROFOR-a intenzivirati kontakte sa predstavnicima RSK.
2.- Snage 5. K tzv. ABiH vrše popunu, pa je za očekivati da će produžiti dejstvo do potpunog
obračuna sa tzv. “autonomašima”.
NAČELNIK
pukovnik Miloš Krnjeta

M.P.102

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5012.

31

1994., siječanj 23.
[Okučani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama da se obavi evidencija
vojnih obveznika – dobrovoljaca mobiliziranih na teritoriju SRJ koji nisu rođeni na
području RH
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. br. 18-83 POVERLJIVO
23. 01. 1994. godine
Evidencija dobrovoljaca,
n a r e đ e nj e.– KOMANDI a/a103
U cilju potpunije evidencije v/o – dobrovoljaca mobilisanih na teritoriji SRJ a koji nisu
rođeni u RSK i bivšoj Hrvatskoj,
NAREĐUJEM
1.- Odmah izvršiti proveru v/o koji su rođeni na teritoriji izvan RSK i bivše Hrvatske i sva
takva lica evidentirati kao dobrovoljce.
2.- Dobrovoljcima obavezno saopštiti da imaju status dobrovoljca i od istih uzeti izjave koje
popuniti i primerak izjave dostaviti Komandi Korpusa – org. mob. organu.
3.- Dobrovoljci imaju sva prava i obaveze kao i ostali v/o.
4.- Rok za dostavljanje izjava za dobrovoljce 5 (pet) dana po izvršenom rasporedu u jedinice.
SP/GS
K O M A N D A N T
p u k o v n i k Milan Čeleketić, [v.r.]
102
103

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 249/353, primljen 22. 1. 1994. u 15,05; predan u 15,15.
Dopisano rukom.

73

M.P.104
Dostaviti:
– 51., 54. i 98. pbr, 59. i 63. Od
– bin, 18. map, 91. PoB, četa veze
– K-da stana, čVP, IDOd, TG-1
– arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 6.

32

1994., siječanj 23.
Gora
Informacija zapovjednika 4. bataljona 31. pbr SVK Organu bezbjednosti Komande brigade
o saznanjima tijekom razgovora s predstavnikom UNPROFOR-a
KOMANDA 4. pb
KM Gora
Gora, 23. 01. 94. g.
KOMANDI 31. pbr
Bezbednosti
PREDMET: Informacija o vođenim razgovorima sa francuskim kapetanom.
Dana 23. 01. 94. g. vodio sam jednosatni razgovor sa francuskim kap. RAVISE-om105 u
vremenu od 13.40 do 14.50 časova. U toku razgovora saznao sam sljedeće – Razgovor je bio
baziran na bazi humanitarne pomoći.
1. Za vrijeme svog odmora kap. Ravize je čitao u francuskim novinama da je Babić106
zainteresiran za samostalnu državu koja nebi imala veze sa Srbijom niti Hrvatskom.
Obzirom da teritorijalno nije povezana RSK kap. Ravize je izrazio sumnju da je moguće
ostvariti samostalnost države, i naglasio je mogućnost nagodbe od strane Babića sa
Hrvatima.
2. Izrazio je želju Francuske da se stvori velika Srbija kao odgovor na njemačke težnje o
prevlasti na područjima bivše Austrougarske.
3. Mišljenja je da bi trebao pobjediti Martić107 u izborima te me je tri puta pitao da li je
moguće promjena rezultata od prethodnih izbora (26% naprama 49%).
4. Francuska Engleska i ostali dio Evrope nisu zainteresirani za muslimansku državu u
Evropi. Ali zbog znatnog uticaja arapskog kapitala smatra da će pregovori dugo trajati.
Informaciju podnio:
kap. Janjanin Milan, [v.r.]
104
105
106
107

74

Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.
Priređivači nisu utvrdili ime.
Milan.
Milan.

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1038-2.

33

1994., siječanj 23.
Vukovar
Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o aktivnostima HV-a u zoni odgovornosti korpusa, problemima i stanju u
postrojbama korpusa te izborima za predsjednika RSK
Komanda slavonsko-baranjskog korpusa
Odsek bezbednosti
Strogo pov. 1-36 M.P.108
Vukovar, 23. 01. 1994. godine
GŠ SVK – Knin
Načelniku bezbednosti
1. Aktivnost stranog faktora
Po svim našim operativnim saznanjima svi strani subjekti, prvenstveno RH i institucije
UNPROFOR-a na našem prostoru, oba ova strana subjekta izučuju pojedinosti o izbornim
promenama.
Hrvatska strana, u zoni odgovornosti 43. pbr – Tenja, vrši neznatna pomeranja svojih
položaja ka našoj strani i poboljšava utvrđenja. Što više liči na popravljanje situacije za
eventualno razgraničenje, nego li na pripremu za agresiju. Ako se pojava potvrdi po celoj
dužini linije razdvajanja, ili na više mesta sigurno je da se radi o sistemskoj odluci RH.
Pojavu ćemo pratiti i izveštavati vas.
2. Stanje na teritoriji
Na teritoriji su izbori za predsednika u toku. Sve druge političke pojave su izgubile na
aktuelnosti. Po dosadašnjim izveštajima, s biračkih mesta, izbori se odvijaju bez incidenta.
Jedino u blizini izbornog mesta, u selu Mlaka, opština Mirkovci, grupa izgrednika je išla
kroz selo i skandirala protiv predsednika Miloševića109 i kandidata Martića,110 te da će taj
tandem izdati RSK i uvesti je u RH.
3. Stanje u jedinicama
Nema promena. Ali imamo saznanje iz neposrednog uvida sa sastanaka i analiza u
komandama da starešine iz osnovnih jedinica i v/o očekuju promene posle izbora. Očekuju
statusna rešenja i proces profesionalizacije. Znači promenu stanja koja je negativno uticala
na moral i stanje opšte bezbednosti. Ovo ističemo, jer ako ne dođe do promena, problemi
će eskalirati kroz razne štetne manifestacije i opšti nered. Ovakav sled događaja može imati
108
109
110

Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, Str. pov. br. 9-25, 3. 2. 1994.
Slobodan.
Milan.

75

veliku verovatnoću i trebao bi se najozbiljnije uzeti u obzir. Treba preduzimati mere i
sukcesivno informisati v/o i delovati u pravcu poboljšanja morala.
U zgradi pozadinske baze bd, u B.111 Manastiru izbio je požar, 21. 01. 1994. godine oko 21
čas, na krovnoj konstrukciji, od zgrade preko varnice iz dimnjaka zapaljene su veće količine
starog papira (arhiva bivšeg SIZ-a). Uviđaj izvršili, istražni sudija, MUP i Vojna policija.
Načelnik OB ne može doći na referisanje, jer se ne može naći vozilo za ove uslove putovanja.
NAČELNIK M.P.112
Pukovnik Dušan Grahovac
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

34

1994., siječanj 23.
[Petrinja]
Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa SVK o sigurnosnom stanju na terenu
i u postrojbama korpusa te aktivnostima pripadnika UNPROFOR-a u zoni odgovornosti
korpusa tijekom siječnja 1994.
KOMANDA 39. KORPUSA
3072-6113
ODSEK BEZBEDNOSTI
ZOPMR
Str. pov. broj 4-1 VOJNA TAJNA
23. 01. 1994. godine Strogo poverljivo
Organ bezbednosti
Bućan Pavao, potpukovnik
(ovlašćeni starešina u OB)
Dana 22. 01. 1994.godine
Rađeno u 2 primeraka
Dostavljeno: 1 x OB GŠ SVK
1 x OB 39.K
Reg. broj 101
ZABELEŠKA O PRIMENI METODA RADA
a) Predlog
b) Zahtev
c) Izveštaj
Objekat primene metode: KO procena za mesec JANUAR 1994. godine
Vreme primene: 1994.22.01.-01.01.
O B R A Z L O Ž E NJ E
KO procena za mesec JANUAR 1994. godine.111
112
113

76

Beli.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav SILOS, br. 169, primljen 23. 1. 1994. u 17,25.
Dopisano rukom.

Osnovne karakteristike bezbednosnog stanja, kako u jedinicama tako i na teritoriji i dalje su
prisutne i zahtevaju angažovanje, ne samo organa bezbednosti, nego i komandi i starešina
na rukovodećim mestima i organa vlasti. Pojedini bezbednosni problemi su i suviše dugo
prisutni i malo je učinjeno na svim nivoima rukovođenja i komandovanja da se ovi problemi
rešavaju na adekvatan način i u meri neophodnoj za dalju stabilizaciju ukupnih prilika u
zoni odgovornosti 39. korpusa.
Karakteristike bezbednosnog stanja u zoni odgovornosti 39. korpusa sadržane su u:
neovlašćenim i relativno čestim kontaktima v/o i starešina nižih nivoa (četa, bataljon) sa
pripadnicima hrvatske vojske i Armije BiH, što se odnosi i na kontakte sa pripadnicima
UNPROFOR-a u zonama odgovornosti nižih jedinica; posedovanju većeg broja različitih
amaterskih radio-stanica kod pojedinih lica i ostvarivanje kontakata sa neprijateljskom
stranom; švercu naoružanja i municije, prema Cazinskoj krajini, čemu u dobroj meri
pogoduje slaba evidencija i kontrola naoružanja i municije, postojanje dela oružja nad kojim
se nema kontrola a koje uglavnom potiče iz prvog dela rata; neodazivanju u jedinice dela v/o,
pokušajima izbegavanja vojne obaveze i nedovoljnom funkcionisanju linije rukovođenja i
komandovanja na nivou čete i bataljona; pojavama i praksi prekomernog uživanja alkohola
i nekontrolisanoj upotrebi oružja; nedovoljno uspostavljenoj kontroli ulaska na teritoriju
RSK lica iz RH i nedovoljnom ostvarivanju uvida u kretanje i aktivnost tih lica u toku
boravka u RSK i nedovoljno efikasnom praćenju aktivnosti UNPROFOR-a na teritoriji.
U toku januara 1994. godine organi bezbednosti 39. korpusa su se angažovali težišno na
dopuni KO procene AVL i suprostavljanju delovanja SOS i VOS; sagledavanju aktivnosti
UNPROFOR-a i ostalih međunarodnih organizacija na terenu i selekciji lica koja zaslužuju
pažnju OB i njihovom uvođenju u OP, kao i izučavanju lica za uspostavljanje organizovane
saradnje i stvaranje izvora OB, kako u jedinicama tako i na teritoriji.
AKTIVNOST UNPROFOR-a
Snage UNPROFOR-a u zoni odgovornosti 39. K i dalje pokazuju svoju aktivnost na
obaveštajno-izviđačkom planu. Svakodnevno se kreću određenim pravcima, glavnim
i sporednim komunikacijama, vrše opservaciju i izviđanje pojedinih terena i sa svojih
punktova obaveštavaju k-de svojih jedinica o svim pokretima, pa i pojedinačnih, vozila
SVK. Registrovali smo da vrše i fotografisanje terena posebno u zonama rasporeda naših
jedinica koje izvode prema prednjem kraju. Tako je dana 19. 01. 1994. godine vozilo
UNPF-7719 marke “PUCH” krećući se iz pravca Gline prema Petrinji zaustavljeno na
punktu 3/31.pbr zbog fotografisanja terena i oduzeta su dva filma. Radi se o pripadnicima
francuskog bataljona.
Istovremeno je zapažena intenzivnija aktivnost predstavnika ureda za civilne poslove
BASKIN MARK-a. Imenovani ostvaruje i ima bliske veze sa licima u RSK i RH. Prema
novijim operativnim saznanjima Mark priprema odnosno nudi jednoj zagrebačkoj novinarki
osobu koja razmišlja “zagrebački” i koja može učestvovati u emisiji koju novinarka sprema
o Krajini. Operativnim radom ustanovljeno je da se radi o V. N., koja je pre rata radila
kao asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i bila aktivista stranke Milorada Pupovca
za Sisak, a ista sada živi Petrinji. Vesna je u bliskim odnosima sa Markom, češće dolazi u
njegovu kancelariju.
U vezi vašeg akta str. pov. broj 256-1 od 10. 11. 1993. godine izveštavamo vas da je OB 39.
K uspostavio organizovanu saradnju sa 5 lica od čega su 3 v/o, a 2 lica su iz kategorije ostalih
građana i za sada su svi usmereni na KOZ. Pored angažovanih saradnika, OB 39. K koristi
13 lica kao izvore podataka, od čega su 2 AVL, 4 v/o i 7 iz kategorije ostali građani.
77

Navedene saradnike i izvore koristi isključivo odsek bezbednosti 39.K, dok OB brigada
nemaju sređenu evidenciju saradnika i izvora, izuzev 31.pbr, gde je načelnik OB aktivno
vojno lice, dok su ostali rezervni oficiri.
Za sada nemamo lica koja su obuhvaćena jednim od stepena obrade.
U POR-u je obuhvaćeno 20 lica, od čega po stranim obaveštajnim službama 15 (HOS-10,
MOS-2, UN-2, EU-1), po negativnim istupima 4 i po kriminalu 1.
Operativnim radom nismo došli do podataka i saznanja o mogućim agenturnim pozicijama
SOS, njihovim OBP i OBC u zoni odgovornosti 39. korpusa.
Do sada nisu otkrivene DTG ili pojedinci u zoni odgovornosti 39. korpusa.
Pored grupe MARTIĆ SINIŠE – “Šilta” i MILEŠEVIĆ GOJKA, koje nisu aktivne i ne
egzistiraju, postoje indicije da SDS Krajine ima naoružane grupe sastavljene isključivo od
pripadnika stranke, međutim njihova uloga i zadaci nam nisu poznati. Na ovo ukazuje i
slučaj neodlaska na položaj koji je organizovan u s.Veliki Gradac 08. 01. 1994. godine,
posebno iz razloga što se s.Veliki Gradac smatra uporištem SDS Krajine, kao i slučaj
privođenja rezervnog poručnika Lukač Dušana, predsednika OO SDS Krajine za Glinu,
kada se raspolagalo sa podatkom da naoružane grupe kreću u Glinu radi oslobađanja Lukača
i razračunavanja sa k-dom brigade i nosiocima kriminala u Glini.
Predlažemo da se za praćenje aktivnosti međunarodnih organizacija na teritoriji RSK
(UNPROFOR, UNHCR, UNCIVPOL i druge) uvede operativna akcija kako bi organi
bezbednosti bili konkretno usmeravani, sa težišnim zadacima.
U vezi OA “POVRATNIK” potrebno je OB korpusa dostaviti izvod sa konkretnim
zadacima OB, SJB, SDB i međusobnim obavezama. Dosadašnja saradnja po ovoj akciji
svodi se na lokalni nivo i međusobni dogovor.
PB/VD/SL
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932., sn. 301-024.

35

1994., siječanj 25.
Vrginmost
Izvješće Komande bataljona za intervenciju 21. korpusa SVK tehničkoj službi Komande
korpusa o popunjenosti streljivom tenkova, oklopnih transportera i borbenih vozila
pješaštva postrojbe te raspoloživoj rezervi streljiva u pozadini
VP 9113 VOJNA TAJNA
Vrginmost POVERLJIVO!
Pov. br. 484-7
Dana, 25. 01. 1994.
Podatke o popunjenosti sa municijom,
dostavlja. KOMANDI 21. KORDUNAŠKOG KORPUSA
/Teh. služba/
78

Dostavljamo vam podatke o popunjenosti sa municijom na borbenim sredstvima, na dan
25. 01. 1994. godine.
1. Tenkovi M-84 (na položaju u Kuplenskom = 12 tenkova i na položaju u rejonu Slunja 6
tenkova) popunjeni sa jednim b/k.
2. BVP M-80 u rejonu s. Perna = 10 BVP-a ispravnih za upotrebu popunjeni sa jednim
b/k.
3. OT M-60 u rejonu s. Perna = 6 kom. ispravnih za upotrebu popunjenih sa jednim b/k.
SASTAV JEDNOG B/K PO NORMI SLEDOVANJA PO VRSTAMA BORBENIH M/V
a) Tenk M-84:
b) BVP M-80:

c) OT M-60:

metak 125 mm TF granata = 20 kom.
metak 125 mm kum. granata = 6 kom.
metak 125 mm potkalibarno zrno = 16 kom.
metak 7,62 mm za mitraljez PKT = 2000 kom.
metak 12,7 mm za mitraljez NSV(s) = 300 kom.
metak 20 mm TZ, TZO i PZ = 400 kom.
metak 7,62 mm za mitraljez PKT = 1600 kom.
metak 7,9 mm za mitraljez M-53 = 2500 kom.
metak 12,7 mm za mitraljez “Browning” = 1400 kom.

NAPOMENA: 2 OT M-60 imaju BsT top, b/k za jedan top je 6 kom. metaka sa
kumulativnom granatom.
d) Tenk za izvlačenje (TZI) metak 12,7 mm DŠK= 250 kom.
REZERVE MUNICIJE U SKLADIŠTU ODNOSNO U POZADINI BATALJONA NA
DAN 25. 01. 1994. godine:
1. Metak 125 mm TFG = 43 kom.
2. Metak 125 mm kum. granata 137 kom.
3. Metak 125 mm potkal. zrno = 54 kom.
4. Metak 20 mm TZO = 200 kom.
5. Metak 20 mm TZ = 1500 kom.
6. Metak 20 mm PZ = 100 kom.
7. Metak 7,62 mm za AP, PM i PaP = 9500 kom.
8. Metak 7,9 mm za mitraljez M-53 = 4500 kom.
9. Metak 7,62 mm za PkT = 21600 kom.
Hitno je potrebno izvršiti popunu rezervi ubojitih sredstava za sve vrste naoružanja.
Referent teh. službe
Zastavnik I klase Bekić Stevo, [v.r.]
M.P.114
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

114

Okrugli pečat: Vojna pošta 9113, Vrginmost.

79

36

1994., siječanj 25.
Okučani
Izvješće Komande 18. korpusa SVK o referiranju zapovjednika podređenih postrojbi o
stanju i problemima u postrojbama te situaciji u njihovim zonama odgovornosti
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Int. br. __________ INTERNO
OKUČANI
25. 01. 1994. godine
Referisanje k-danata potčinjenih jedinica
od 25. 01. 1994. godine
i z v e š t a j. ______________
KARAKTERISTIČNA IZLAGANJA:
51. pbr (Harambašić115):
• nedostatak oružja i uniformi za eventualni prihvat v/o iz SRJ
• K-ntova podrška novom rukovodstvu Pakraca imala pozitivan odraz na poboljšanju
opšte situacije u z/o j-ce
• zabrinjava prisustvo ljudi koji su počinili ubistva a sada se nalaze na slobodi (nije im
suđeno) – treba ih udaljiti iz z/o j-ce
• pojedinci odbijaju odlazak na liniju zbog nedostatka opreme
• određen broj ljudi se nije više nikad vratio sa vikenda u j-cu (ukupno 93)
• sporo se rešava status rezervnih starešina
• nedostaju im uniforme za lica koja potpisuju Ugovor
• dolazak lekara iz OK se pozitivno odrazio na raspoloženje ljudi
K-nt: k-nti trebaju dostaviti spisak lica iz njihove z/o koja su počinila ubistva a sada se
nalaze na slobodi (nije im suđeno)
18. map (Tatar116):
• nezadovoljava stanje objekata za otvaranje vatre i zaštitu ljudstva
• prosečna starost v/o iz SRJ: 40 godina (drugi poziv)
• nemaju mogućnost da obuku novi kontingent v/o
• v/o iz SRJ dolaze bez rezervnog donjeg veša i bez pribora za održavanje lične higijene
• mole da se oslobode na mesec dana držanja položaja na p/k radi obuke novih v/o
• sankcionisanje krađa u garnizonu imalo je pozitivnog odjeka među borcima
K-nt: angažovati stolare na izradi stražarskih kućica
54. pbr (Milikšić117):
• juče su u Ratkovcu organizovali akciju dobrovoljnog davanja krvi za bolnicu u Gradiški
– to će se povoljno odraziti na uslove lečenja njihovih ljudi u toj bolnici
115
116
117

80

Stevo.
Pašo.
Đorđe.

• snabdevanje ogrevnim drvetom neredovno i nedovoljno
• zalihe oružja neće biti dovoljne za novi kontingent v/o
• UNPROFOR ograničava broj ljudi (smene iz RS) koji istovremeno mogu u minibusu
preći most (7 vojnika)
• novi objekat K-de neuslovan – trebaju hitno preseliti u novu kuću Vuksana
• insistirati da Landup ispoštuje dogovor o isporuci ribe za vojsku
98. pbr (Babić118):
• prihvatili 83 v/o iz SRJ, uspešno
• dali su svoje gorivo za potrebe razvoženja v/o (očekuju nadoknadu od Korpusa)
• predlažu da se starešine raspoređuju na pravcu u z/o Korpusa sa kojeg potiču
(Mejandžija,119 18. map)
• pokreću pitanje opravdanosti postojanja naših m/p (stradaju isključivo naši ljudi)
59. Od (Gatarić120):
• prihvatili 32 v/o, dalji prihvat će biti otežan zbog nedostatka smeštajnog prostora
• dolazak novih v/o pozitivno delovao na moral ljudi
• nije im više potrebna ispomoć drugih j-ca na držanju položaja u D.121 Šumetlici
• predlažu prekomandu nedisciplinovanih pojedinaca u druge j-ce Korpusa
K-nt: na sledećem referisanju k-nti treba da podnesu spisak takvih lica
Romić122: takvi pojedinci bi se trebali prvo poslati k-ntu Korpusa na raport (pre prekomande)
• trebaju mu MB specijalnosti
• v/o ne mogu platiti prevoz radi obilaska porodica u SRJ
• kap. Svakidan123 mu nije više potreban i stavlja ga na raspolaganje Korpusu
63. Od (Dobrić124):
• prihvatili 27 v/o
• traže povremeni dolazak ljekara iz OK
• pojedinci koji su već par godina u Od željeli bi napustiti j-cu – da li im odobriti
ppuk. Zebić125:
• hitno rešiti zdravstveni status i ocenu sposobnosti kritičnih slučajeva v/o iz SRJ
bin (Miščević126):
• mole da im se iz kontingenta v/o iz SRJ dodele mlađi ljudi i oni koji nisu služili vojni rok
• traži odobrenje da ode u Brušku radi organizacije obuke regruta iz njegovog sastava
NSbSl (Nijemčević127):
• slijedi naredba o obaveznom ustrojavanju nedeljnih planova upotrebe m/v
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Milanko.
Đorđe Meandžija.
Vlado.
Donja.
Milan.
Veljko.
Boro.
Branko.
Zoran.
Stevo.

81

PkPo (Sladojević128):
• j-ce ne bi trebale tražiti gorivo u skladu sa planiranim kvotama jer isto nedovoljno i
neredovito pristiže
• predlaže da 98. pbr pomogne Korpusu u uniformama (navodno imaju u rezervi izvesne
količine)
• nadoknadit će 98. pbr čizme koje su podelili v/o iz SRJ
ppuk. Gajić129:
• ukazao na potrebu poštivanja Sporazuma o prekidu vatre
• obavestio prisutne o prekidu rada lokalnih zajedničkih komisija
• apeluje da se dostave spiskovi nestalih lica
• izveštavanje o vanrednim događajima najkasnije 12 časova od momenta kad se desi
K-nt:
• obavezno nošenje kapa i oznaka činova
OFICIR ZA VEZU
Kap. I klase Žarko Novaković, [v.r.]
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. broj 1932.

37

1994., siječanj 25.
[Knin]
Informacija Organa bezbjednosti Glavnog štaba SVK podređenim korpusima i postrojbama
o ustrojavanju, problemima i djelovanju službe bezbjednosti SVK, obavještajno-izviđačkoj
djelatnosti stranih obavještajnih službi, terorističko-ekstremističkoj, paravojnoj i
kriminalnoj djelatnosti na teritoriju RSK te angažiranju, problemima i zadaćama postrojbi
Vojne policije u 1993. i njihovim zadaćama u 1994. godini
GLAVNI ŠTAB SVK VOJNA TAJNA
Odelenje bezbednosti Strogo poverljivo
Str. pov. br. 66-1 Primerak br.___
25. januar 1994. god.
INFORMACIJA
o ispoljenoj i očekivanoj obaveštajno-izviđačkoj, terorističkoj i kriminalnoj
delatnosti i zadaci i angažovanje jedinica Vojne policije u 1993. godini
Ovaj presek rada OB SVK vršimo tačno godinu dana od agresije RH na RSK, odnosno
nakon godinu dana rata (22. 01. 1993. godine), kada je izvršena mobilizacija i faktički tako
formirana SVK u obliku kakvu i sada imamo. Nekima ovde prisutnima je u sećanju kako je
128
129

82

Ratko.
Marinko.

tada izgledala služba bezbednosti u toj, odnosno ovoj vojsci, kako je služba bila konstituisana
i popunjena, sa kojim kadrovima je započela i sa kakvim problemima se suočila.
Osnovni cilj nam je tada bio uspostaviti službu; postaviti je na mesto koje joj pripada u
sistemu RiK-a i kroz konkretne aktivnosti opravdati i dokazati potrebu njenog postojanja.
Zbog raznih objektivnih okolnosti u početku smo bili orentisani na preventivnu delatnost,
nastojeći kasnije preorentisati se na kontraobaveštajnu problematiku. Dokle se u tome stiglo
evo svi smo sada svedoci. Ali jedno je činjenica – da je služba konstituisana, očuvana, da je
našla mesto u sistemu RiK-a, da je postala respektovana od svih vojnih i civilnih faktora, da
je na liniji profesionalizma a ne dnevne politike i da ima osnovu za daljnji razvoj i solidne
predispozicije za razrešenje sporova i problema koji je sputavaju da zaista postane pre svega
kontraobaveštajna, specijalizovana služba, što joj je i osnovni zadatak.
Uslovi u kojima služba danas deluje i radi znatno se razlikuje od onih koji su bili kada je
formirana. U preseku koji smo sačinili naznačeni su problemi sa kojima smo se suočavali, ali
je to samo deo ukupne problematike, dovoljan da zajednički ocenimo gde se sada nalazimo
i što nam je dalje činiti.
Pored ostalog, sada smo suočeni sa raznim faktorima koji znatno utiču na odbrambenu
moć RSK i SVK: nepovoljno vojno političko okruženje; stalna pretnja Hrvatske novom
agresijom; i dalje nejasan i nelogičan stav i odnos svetskih moćnika prema Srbima uopšte, pa
i prema nama; oslabljen ekonomski i vojni odbrambeni potencijal RSK; politička konfuzija;
nepostojanje pravnog sistema i na zakonu utemeljenog odbrambenog mehanizma; lidersko
i stranačko afirmisanje na račun naroda i boraca; nemogućnosti formiranja profesionalne
vojske; sve više narastanje organizovanog i pojedinačnog kriminala i sl. I ovo nabrojeno je
dovoljno da izvučemo zaključke o mogućnosti delovanja stranih obaveštajnih službi i mestu
i ulozi naše službe, kao jedine specijalizovane službe za suzbijanje njihovog delovanja.
Imajući, dakle iza sebe jednogodišnji rad i iskustvo, u situaciji smo da isto rezimiramo i
rekapituliramo i shodno tome odredimo težište i pravac daljnje aktivnosti službe, u duhu
opštih načela, potreba i mogućnosti.
I.
OBAVJEŠTAJNO-IZVIĐAČKA DJELATNOST SOS-i
U realizaciji svojih političkih i vojnostrategijskih interesa i ciljeva prema RSK obavještajne
institucije R. Hrvatske, Austrije, Njemačke, SAD i Rusije primjenjuju sve raspoložive,
legalne, polulegalne i ilegalne mogućnosti djelovanja prema svim segmentima države sa
težištem prema SVK, policiji i afirmisanim javnim ličnostima i autoritetima. U nastupima
prema pojedinim oficirima i borcima SVK i njihovim porodicama primjenjuju najgrublje
i neuobičajeno drske metode: ucjene, zastrašivanja, razne oblike kompromitacije, pretnje,
podmićivanje, sve do fizičke prisile, radi vrbovanja i pridobijanja ljudi.
Brojni indikatori ukazuju da u obavještajno-izviđačkoj djelatnosti, pored stvaranja i širenja
klasičnih obavještajno-agenturnih izvora, rade i na formiranju jezgra za stvaranje i razvoj
paravojnih formacija.
Obavještajne službe pomenutih zemalja podatke prikupljaju iz ObC i punktova lociranih
na teritoriji zemalja NATO u Evropi i nekim islamskim zemljama. Takva tri ObC – ObP
identifikovana su u Austriji, 9 u Beogradu, a indikativno je još 14 sa teritorije SRJ iz kojih
se obavještajnim istraživanjem bavi oko 40 profesionalnih obavještajaca. Obavještajni centri
i punktovi ugrađeni su u razna predstavništva, pa i legalne političke stranke.
Identifikovani izvori preko kojih ovi centri i punktovi intenzivnije prikupljaju podatke o
sadašnjoj političko-bezbjednosnoj situaciji u RSK, su: rasprostranjena agenturna mreža;
83

snage UNPROFOR-a; svi vidovi elektronskog izviđanja, izviđanje iz vazduha i kosmosa;
iseljenici iz RSK; vjerske institucije i njihovi predstavnici, mas-mediji; javne publikacije;
naučno-kulturne, privredne, trgovinske sportske i dr.; nosioci humanitarne pomoći;
novinari-istraživači, predstavnici raznih stranaka, prevoznici i trgovci i sl.
Posebno je, kako po prostoru, tako i po vremenu i intenzitetu izražena aktivnost HOS-e.
Obavještajna i druga neprijateljska djelatnost uglavnom se odvija iz nama dobro poznatih
zagraničnih obavještajnih centara i punktova, te ugrađenih njihovih profesionalaca u razna
strana predstavništva u RSK i SRJ, saradnjom i razmjenom podataka sa međunarodnim
institucijama akreditovanim u našoj zemlji, a koje se vidno opredjeljuju i podržavaju
politiku R. Hrvatske i zemalja Zapada.
U prikupljanju obavještajnih podataka, HOS-a intenzivno koristi agenturu prvenstveno
stvorenu među srpskim stanovništvom i pripadnicima SVK, dolaske i boravke njihovih
građana na teritoriji RSK i odlaske naših građana na teritoriju njihove zemlje, zvanične i
legalne međudržavne kontakte, opservacijom iz zagraničnog prostora naših teritorija, preko
sredstava javnog informisanja i sl.
Po osnovu djelatnosti HOS-e, na teritoriji, u zoni SVK, registrovano je ukupno 97 lica
interesantnih sa stanovišta bezbjednosti od čega: oficira 10, podoficira – 4, CL na sl. u SVK
– 1, 15 v/o, 53 civilna lica i 14 stranih državljana. Ako se uzme u obzir, da na teritoriji i u
SVK je registrovano ukupno 130 lica koja su u vezi sa stranim faktorom i da na HOS-u
otpada 97 lica, onda je sasvim opravdana naša konstatacija i ocjena da HOS na prostoru
RSK ima predominantnu ulogu u sklopu svih SOS-i a posebno zapadnih zemalja.
Na drugom mjestu, kako po intenzitetu i raznovrsnosti obavještajne djelatnosti, nalazi se
UNPROFOR i druge međunarodne institucije.
Direktnu obavještajnu aktivnost ispoljili su: pripadnici francuskog bataljona – 10,
kanadskog – 10, belgijskog – 3, češkog – 3, danskog, kenijskog, nepalskog i poljskog po
jednu aktivnost i pripadnika neutvrđenih zemalja kojima UNPROFOR pripada – 15.
Članovi EZ i pripadnici civilne policije UNPROFOR-a ispoljili su ukupno šest puta
obavještajni interes od čega četiri vojnog karaktera i u dva navrata su istraživali aktivnosti iz
političkog života RSK.
UNPROFOR je ukupno istraživao 36 pitanja i to svih 36 armijskog sadržaja. Predominirala
su sledeća pitanja:
Izviđanje i snimanje položaja OMJ x3; opservacija i fotografisanje “orkana” i položaja
PA jedinica x5; snimanje položaja artiljerije x4; fotografisanje vojnih objekata i objekata
u kojima su smješteni OB; izviđanje komunikacijske propusne moći kroz rejone odbrane
SVK; skiciranje odbrane pbr; snimanje zona odbrane korpusa iz He; TV snimanje He SVK;
traženje kontakata sa OB SVK i ispoljavanje direktnog obavještajnog interesa; izviđanje
skladišta RON upotrebom pasivnih sredstava za osmatranje noću; fotografisanje položaja
“Strela-2M”; izviđanje minskih polja; motivi pružanja materijalne i druge pomoći F.130
Abdiću; opservacija “Ognja”; izviđanje graničnih jedinica, vrstu i položaje teškog naoružanja,
osvetljavanje naših položaja noću i dr.
II.
TERORISTIČKO-EKSTREMISTIČKA DJELATNOST
Operativnim radom OB su izdvojili 16 paravojnih grupa, od kojih su neke prestale delovati,
kao štab srpskih radikala na čelu sa JOVOM OSTOJIĆEM, dok su se tri grupe izdvojile
130

84

Fikret.

po svom ekstremizmu: Dinarsko-četnička divizija, grupa Beader Boška i grupa GORANA
OPAČIĆA, čiji je deo u sastavu 92. mtbr, a deo u NC “ALFA”. Ovoj grupi znatno pomaže
u radu i OB rezervni kapetan VUKAŠINOVIĆ ĐURO zbog čega ova grupa i nije bila pod
adekvatnim operativnim tretmanom. U poslednje vreme nema nikakvih informacija o ovoj
grupi.
Merama OB izdvojena su 32 lica koja deluju razbijački prema SVK, od kojih se 13 lica
nalazi u sastavu SVK, a 19 van sastava SVK.
Najekstremniji među njima su: BEADER BOŠKO, iz 75. mtbr/7. K, ERCEG ZORAN,
92. mtbr i OPAČIĆ GORAN, rez. major iz 92. mtbr/7. K iz sastava SVK, te ČUBRILO
RADE, k-dant “Dinarske divizije” i RASTOVIĆ DAVID, bivši predsednik SO D.131 Lapac.
Ova dvojica su i hapšena u vreme događaja u Divoselu, ali se nije raspolagalo sa dovoljno
dokaza za Rastovića,132 pa smo se tu malo zatrčali. Ovo nameće potrebu kvalitetnijeg
operativnog rada prilikom prikupljanja dokaza za neku delatnost.
Odobrenjem komandanta GŠ SVK u septembru mesecu 1993. godine uvedena je OA
“DINARA”, na osnovu dobijenih saznanja o destruktivnom delovanju četničke organizacije
na podrivanju odbrambenog sistema RSK. U svom planu ekstremisti su postavili osnovni
cilj rušenje GŠ SVK i komandi korpusa, dok komande brigada ne bi rušili, jer su smatrali
da bi mu iste postale lojalne posle rušenja viših komandi. Ova akcija u početku je vrlo
dobro vođena i dnevno su dobijani podaci, ali u poslednje vreme nema saznanja dali zbog
zauzetosti istih oko izbora ili su shvatili da su im apetiti bili preveliki, tako da nemamo
pouzdane podatke šta je u stvari u pitanju.
U predizbornoj kampanji stranački prvaci i zagovornici paravojnih formacija nisu birali
sredstva da pridobiju pripadnike SVK da glasaju za njih dajući im DM, brašno, šećer i sl.
Stranačko delovanje je nažalost imalo uticaja i na pripadnike SVK, pa su se opredeljivali za
jednog ili drugog kandidata i kalkulisali na koju će funkciju ko biti raspoređen. Nažalost
takvih opredelenja je bilo i među članovima GŠ SVK.
Osim verbalnih napada na pripadnike SVK, a pre svega na AVL iz VJ prisutni su i fizički
napadi (slučaj napada na K-du 103. lbr/15. K) kao i napad na OPSENICA MILOŠA,
rezervni kIkl. iz 15. K kod Korenice, koga su napali i pretukli pripadnici MUP-a. Pored
ostalog prisutni su nasrtaji pripadnika SDB RSK na pripadnike OB SVK i pokušaj vrbovanja
da rade za njih. Najava M.133 MARTIĆA da će opet u šumu, ako ne pobedi na izborima
ili BABIĆEVO134 formiranje trojki za likvidaciju, ako TV Beograd nastavi sa napadima na
njega jasno nam najavljuju šta nas čeka i jasno nameću potrebu stvaranja pozicija u tim
krugovima kako nas događaji nebi zatekli već da idemo ispred događaja.
III
KRIMINALNA DJELATNOST
U protekloj godini u jedinicama SVK beležimo povećan broj slučajeva nasrtaja na vojnu
imovinu i porast kriminala prema svim oblicima imovine.
Uzroke ovih pojava i radnji moramo tražiti u sveukupnim društvenim kretanjima na
prostoru SVK, nefunkcionisanjem državnih i vojnih pravosudnih i organa gonjenja i
velikim socijalnim problemima pripadnika SVK i stanovništva.
131
132
133
134

Donji.
David.
Milan.
Milan Babić.

85

Pre svega, od izbijanja januarske agresije HV na prostoru RSK povećan je broj različitih
dobrovoljačkih skupina, koje se nekontrolisano kreću po teritoriji vršeći kriminalne
radnje. Kontrolom prilikom njihovog odlaska sa ratišta ustanovljeno je da su isti glavni
nosioci otuđivanja naoružanja, municije, MES i druge vojne opreme. Operativnim radom
utvrđeno je da je deo njih umešan u organizovan šverc RMS koje prodaju Albancima na
Kosovu ili Muslimanima sa prostora bivše BiH (Komitsko-četnički pokret “Vojvoda Vuk” iz
Kragujevca, grupa Radeta “Šiptara” i sl.).
Drugu skupinu sačinjavaju različite paravojne, privatne i druge razbojničke skupine sa
prostora RSK, koje su se “odlično” uklopile u opštu anarhiju i bezvlašće koristeći to za
beskrupulozne nasrtaje na sve oblike imovine, ne izuzimajući ni vojnu imovinu i RMS. U
ovoj skupini beležimo različite oblike kriminala, od novčanih mahinacija, šverca sa svim
vrstama robe, pogonskim gorivom do organizovane prodaje naoružanja, municije i ostalih
MTS neprijatelju, a pre svega Muslimanima u Cazinskoj krajini. Indikativno je da su u
ove kriminalne delatnosti umešane mnoge ličnosti iz oblasti politike, vojne i civilne vlasti,
organa UP i pravosudnih organa, što svemu daje posebnu dimenziju.
Treću grupu, po našoj oceni, sačinjavaju pojedinci i neformalne grupice, koje zbog
teškog socijalnog položaja ovim delatnostima nastoje doći do materijalnih sredstava
za preživljavanje. U ovu grupu spada najveći broj počinilaca sitnih kriminalnih radnji u
jedinicama SVK.
Organi bezbednosti SVK, shodno svojim kadrovskim i stručnim mogućnostima, nastojali
su da prate i presecaju ovakve delatnosti u redovima SVK i da zaštite vojnu imovinu, ali se
stiče utisak da je težište bilo usmereno na druge oblasti. Osnovna karakteristika njihovog
delovanja ogledala se u praćenju ovih delatnosti i otkrivanju počinilaca manjih kriminalnih
radnji u jedinicama. Prikupljeno je dosta početnih saznanja o počiniocima i organizatorima
kriminalnih delatnosti, ali zbog raznih okolnosti uglavnom se na tome i stalo. Mnogi
slučajevi “krupnijeg” kriminala nisu do kraja rasvetljeni, radnje nisu dokumentovane, a
počinioci izvedeni pred sudske organe.
OB GŠ SVK se nepotpuno i neredovno izveštava o ovim pojavama i njihovim nosiocima,
tako da pod operativnim merama OB nemamo registrovano ni jedno lice niti skupinu.
Podaci koji su dostavljani uglavnom su šturi, nepotpuni i ne omogućavaju kompleksno
sagledavanje ovih pojava na nivou SVK. Nije nam poznato koliko se lica vodi u POR-u, po
liniji kriminala, kao ni dokle se stiglo u prikupljanju potpunijih podataka za indicirana lica.
U narednom periodu, a posebno ako dođe do uspostave efikasnijeg pravnog poretka, OB
bi morali pojavi kriminala posvetiti istu pažnju, kao i drugim oblicima neprijateljskog
delovanja, sa težištem na preventivnom delovanju i sveobuhvatnoj obradi ovih pojava.
Moramo nastojati da svaku registrovanu delatnost dokumentujemo i sankcionišemo, a
redovnim i potpunim izveštavanjem pravovremeno komandovanju prezentujemo naša
saznanja. Takođe, RiK moramo više i efikasnije angažovati na preventivnom delovanju
na zaštiti vojne imovine i otklanjanju uočenih propusta i nedostataka, jer smo duboko
ubeđeni, da ni jedno komandovanje, ni na jednom nivou nije u stanju da preuzme na sebe
preduzimanje zasluženih mera prema licima-grupama akterima težih kriminalnih radnji.
Ne pogotovu, ako se radi o starešinama viših činova, “miljenicima” viđenijih ljudi i kada je
u pitanju kriminal sa težim posledicama.
86

IV
ANGAŽOVANJE I ZADACI JEDINICA VOJNE POLICIJE U 1993.
GODINI I TEŽIŠNI ZADACI ZA OVU GODINU
U izveštajnom periodu težište u radu je bilo na formiranju i popuni po ličnoj i materijalnoj
formaciji jedinica Vojne policije kao i na obavljanju vojno-policijskih zadataka sa težištem
na službi obezbeđenja i Potražnoj službi, dok obuka po Planu i programu za jedinice Vojne
policije nije realizovana, što se u mnogome negativno odražava na profesionalnu i stručnu
osposobljenost pojedinaca i jedinica i kvalifikovano i profesionalno izvršavanje namenskih
zadataka.
Analizirajući izvršene zadatke koje su obavljali pripadnici Vojne policije iz pojedinih
jedinica, uočava se niz propusta u radu što je odraz nedovoljne obučenosti i pripremljenosti
za konkretne zadatke i nepoznavanja elementarnih sadržaja iz delokruga i zadataka Vojne
policije, što ostavlja negativne posledice na ukupne rezultate rada i na ugled pripadnika
Vojne policije. Takođe, po pitanju formiranja jedinica zapaža se niz propusta kako u
popunjenosti po ličnoj tako i u materijalnoj formaciji, što je u suprotnosti sa usvojenim i
verifikovanim formacijama, a neke jedinice nisu još uvek formirane i ako su rokovi prošli.
Popunjenost vojničkim i starešinskim sastavom nije u skladu sa kriterijumima za popunu
jedinica Vojne policije. Na komandne dužnosti u većini su postavljene aktivne ili rezervne
starešine koje nemaju adekvatnu VES-ti i ne ispunjavaju ni ostale uslove za pripadnike VP.
Isti slučaj je i sa vojničkim sastavom koji po VES-ti, godinama starosti i slično, ne ispunjavaju
elementarne uslove za pripadnike VP.
Popuna po materijalnoj formaciji nije u svim jedinicama izvršena i tu ima mnogo šarolikosti.
Kao zaključak se nameće da nam postojeće jedinice VP nisu trenutno u funkciji, niti su
kadrovski, materijalni i profesionalno osposobljene za kvalitetno izvršavanje namenskih
zadataka, što se mora u narednom periodu otkloniti, a jedinice VP dovesti na nivo zahtevane
b/g, pa u vezi s tim je potrebno preduzeti sledeće:
1. Popuniti jedinice VP po postojećoj ličnoj i materijalnoj formaciji ljudstvom koje
ispunjava kriterije za pripadnike VP i izvršiti bezbednosne provere za one pripadnike za koje
ista nije vršena. Popunu vršiti iz okvira korpusa u čijem sastavu ima lica koja ispunjavaju
uslove za starešine i vojnike VP, a one pripadnike koji su raspoređeni u jedinice VP, a ne
ispunjavaju uslove prekomandovati u druge sastave i skinuti sa evidencije.
Na isti način vršiti popunu i sa potrebnim MTS jer istih ima u jedinicama i nenamenski se
koriste (označena m/v za VP, specijalna policijska oprema i sl.).
Rok: Februar o.g.
2. Na osnovu Plana i programa borbene obuke i vaspitanja za rezervne jedinice VP sačiniti
Tematske planove i Rasporede borbene obuke i otpočeti sa redovnim izvođenjem iste od 01.
02. o.g., i ostvariti neposredan uvid u stručnu osposobljenost jedinica VP.
Rok: Stalni zadatak.
3. Neprekidno raditi na stručnom osposobljavanju, psihofizičkoj kondiciji, izgledu i
podizanju ugleda pripadnika VP.
Rok: Stalni zadatak.
4. Oformiti Službu dežurstva VP, a u svemu ostalom postupiti po našem aktu str. pov. br.
319-1 od 28. 12. 1993. godine, kojim su regulisane pojedinosti.
Rok: odmah.
87

5. U mjesečnim izveštajima o radu organa bezbednosti obrađivati i pitanja vezana za
borbenu obuku, rad i angažovanje jedinica VP sa konkretnim predlogom mera za otklanjanje
nedostataka i podizanja b/g jedinica VP na zahtevani nivo.
Rok: Stalni zadatak.
6. Na nivou OB korpusa organizovati kratke seminare za starešine VP koji nisu kursirani
po Vojnoj policiji, a sa kojima obraditi elementarne sadržaje iz delokruga i zadataka VP, a
upućivanje na kurseve starešina VP vršiće se u organizaciji OB GŠ SVK.
Rok: mart o.g.
7. Raditi na stvaranju uslova za formiranje protiv-diverzionih podcentara u komandama
korpusa.
Rok: maj o.g.
Opšta usmerenja za daljnji rad službe:
1.- Kadrovska popuna i stručno osposobljavanje pripadnika organa bezbednosti sa težištem
na licima čije je opredelenje da stalno živi u RSK.
2.- Profesionalizacija i vanstranačko delovanje službe, u cilju jačanja odbrambene moći
SVK.
3.- Težišno angažovanje na KOZ svih struktura SVK, uz aktivno učešće u uspostavi i
dogradnji opšteg sistema bezbednosti.
4.- Razvijanje i jačanje lične odgovornosti, kroz zakonitost u radu i pridržavanje svih
pravilskih odredbi kako to regulišu Pravila i Uputstva OB.
5.- Angažovanje na formiranju i osposobljavanju jedinica Vojne policije, shodno pravilskim
odredbama.
Rađeno u 10 primeraka.
Dostavljeno:
1 x OB 7. K, 1 x OB 15. K, 1 x OB 21. K, 1 x OB 39. K, 1 x OB 18. K, 1 x OB 11. K
1 x KOG GŠ, 1 x OB 105. Vbr, 1 x OB 75. PoB
1 x Arhivi
Izvornik, strojopis, ćirilica/latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 30.

38

1994., siječanj 26.
[Okučani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o provokacijama HV-a
na sjevernodalmatinskom, ličkom i kordunskom bojištu, teškim uvjetima života pripadnika
korpusa te odnosu sa snagama UNPROFOR-a u zoni odgovornosti korpusa
KOMANDA 18. KORPUSA
Pov. br. 20-8 M.P.135
26. 01. 1994. godine
135

88

Prijemni pečat: Vojna pošta 9171, Okučani, pov. br. 01-04/94, 30. 1. 1994.

Informacija potčinjenim jedinicama, dostavlja.–

KOMANDI BZI

Prema informacijama GŠ SVK ustaške snage svakodnevno vrše provokativna dejstva,
uglavnom na severno dalmatinskom ratištu. Ističemo neke slučajeve:
22. 01.
Povremeno otvaranje vatre po našim položajima iz pešadijskog naoružanja. U rejonu s.
Pozder (Novigradski pravac) ispaljene 4 maljutke na naše vozilo koje je vršilo snabdevanje.
Vozilo teže oštećeno bez posledica po ljudstvo. Naše snage odgovarale pešadijskim
naoružanjem. Po mestu odakle su ispaljene maljutke dejstvovano VBR, MB i tenkovima.
U 21. korpusu došlo do ubistva jednog v/o koga je nakon svađe ubio drugi borac tog
korpusa, koji je lišen slobode.
23. 01.
Izvođene manje provokacije iz pešadijskog naoružanja na Vrličkom i Benkovačkom pravcu.
U zoni 21. korpusa ustaška avijacija je vršila izviđanje naših položaja. Naše snage odgovarale
na ustaške provokacije.
24. 01.
Izvođena manja provokativna dejstva iz pešadijskog naoružanja na Benkovačkom i Vrličkom
pravcu. U zoni odgovornosti 15. korpusa primećen ustaški avion i helikopter najverovatnije
da su vršili izviđanje. Na ustaška dejstva odgovoreno jačom vatrom iz MB-82 i 120 mm
nakon čega je prestala provokacija.
U svim ustaškim provokacijama naše snage nisu imale gubitaka u ljudstvu.
U Komandi 18. korpusa 22. 01. 1994. godine boravio je Načelnik GŠ OS Argentine
general Balza136 koji je izrazio veliku zahvalnost K-di korpusa na pomoći koju su borci
59. Odreda pružili povređenim pripadnicima Argentinskog bataljona prilikom nailaska na
zaostalu PTM.
U K-di korpusa i svim jedinicama preduzimaju se sve mere da se borcima obezbede
potrebna obuća i odeća, kao i bolji uslovi života i rada. Međutim borci moraju znati da su
naše nadležnosti u tom smislu veoma male i da bez odobrenja Vlade RSK nema potpunog
rešenja tog pitanja. Obzirom da će ovih dana biti konstituisana prva višestranačka Skupština
i Vlada RSK, realno je očekivati bolja vremena i brže rešavanje brojnih nagomilanih
boračkih problema. Međutim isto tako moramo biti svesni da se brojni problemi neće moći
rešiti dok se ne ukinu sankcije prema srpskim zemljama, dok privreda ne bude radila punim
kapacitetima i dok se ne stvori jedna jedinstvena srpska država.
I ovom prilikom želimo ukazati na nedopustive stavove i ponašanja pojedinih nazovi
“srpskih boraca”. Ističemo jedan drastičan primer:
Gajić Milorad v/o iz 98. pbr odneo je pušku u s. Lipovača SO Gradiška i dao je svom sinu
Vidosavu koji je u pijanom stanju pucao u gradu, čime je narušavao javni red i mir i mnoge
nedužne ljudske živote dovodio u opasnost. Komandant brigade obojicu je kaznio sa po
60 dana pritvora. Na žalbu Milorada k-dant korpusa je na predlog užeg dela K-de njegovu
kaznu povećao na 180 dana zatvora. Zatvor će izdržavati u vojnom zatvoru Bruška kod
Knina.
Ovom prilikom želimo još jednom istaći da se mora prestati sa neograničenom i nepotrebnom
pucnjavom koja sve više ugrožava miran san dece, starih i iznemoglih građana. Ona može
136

Martin.

89

biti kobna i tragična za mnogo građana pa i za sudbinu Zap.137 Slavonije. Komanda
korpusa smatra da nema nikakvog valjanog razloga za ovakva ponašanja boraca i neće imati
nikakve milosti i olakšavajućih okolnosti prema ovakvim izgrednicima. Zato još jednom
upozoravamo da se vatra može otvarati samo na neprijatelja kad se za to dobije naređenje.
Takođe još jednom želimo potsetiti na Naređenje K-danta GŠ SVK da se kazne zatvora
preko 60 dana moraju izdržavati u vojnom zatvoru Bruška kod Knina.
Neki k-danti jedinica ističu da pojedini borci “domaći ljudi” često izbegavaju odlazak na
položaje. Oni rizikuju da se prema njima preduzmu sledeće mere:
– Kazna od 90 dana zatvora
– Prekomanda u neku drugu jedinicu SVK nakon izdržane kazne
Ovo su zadaci koje je k-dant korpusa 25. 01. 1994. godine izdao k-dantima brigada, puka
i odreda.
Sa ovom informacijom upoznati sve pripadnike korpusa.
POMOĆNIK K-DANTA
ppukovnik Marinko Gajić, s.r.
M.P.138
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. broj 1932.

39

1994., siječanj 26.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podređenim postrojbama o vraćanju materijalnih
sredstava izdanih pravnim i fizičkim osobama izvan RSK te formiranju komisija koje će
napraviti popise te propisati način i rokove za vraćanje navedenih sredstava
KOMANDA 7. KORPUSA
Pov. br. 10-64
Knin, 26. 01. 1994. godine
Povlačenje MS izdatih pravnim i fizičkim licima (van SVK)
naređenje, dostavlja.– 4. lbr139
Materijalna i tržišna inspekcija MO RSK i stručni organi GŠ SVK ličnim uvidom ustanovili
su da su po raznim osnovama izdata mnoga i izuzetno vredna MS korisnicima van SVK na
osnovu privremenih dokumenata ili bez dokumenata, čime su mnoge starešine prekoračile
svoja ovlašćenja i nanela štetu SVK.
Za mnoga sredstva se zna gde se nalaze i kod koga su, ali iz raznih razloga starešine i na
najodgovornijim dužnostima ne preduzimaju ništa da se sredstva povrate.
137
138
139

90

Zapadna.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.
Dopisano rukom.

Isto tako MS dobivena od raznih donatora (novac, hrana, odeća, obuća, automobili i slično)
zarobljena ili oduzeta od preprodavača ne zadužuju se u materijalne i operativne evidencije.
Nekontrolisano se pozajmljuju i izdaju strategijske sirovine (pogonsko gorivo) korisnicima
van SVK na osnovu razno raznih potvrda i nenadležnih starešina.
Na osnovu naređenja pov. br. 30-6 komandanta GŠ SVK od 23. 01. 1994. godine i našeg
naređenja pov. br. 10-33 od 09. 01. 1994. godine, u cilju rešavanja ovih problema, a na
osnovu člana 298. stav 2. Zakona o Srpskoj vojsci Krajine:
N A R E Đ U J E M:
1.- Na nivou 7. korpusa i na nivou potčinjenih pukova-brigada formirati komisije koje će
sačiniti spiskove izdatih sredstava korisnicima van SVK i propisati način i vreme vraćanja
tih sredstava. Isto tako će u saradnji sa organima vlasti napraviti spiskove sredstava bivše
JNA koja se nalaze kod fizičkih ili pravnih lica, van VSK, a koja su kod njih dospela po bilo
kom osnovu.
Komisije pukova-brigada do 15. 02. 1994. godine dostavit će spiskove komisiji 7. K sa
predlogom roka vraćanja. Pri vraćanju sredstava SVK tesno sarađivati sa organima vlasti.
2.- U buduće zabranjujem komandantima potčinjenih jedinica da vrše bilo kakvo izdavanje
MS bez odobrenja komandanta 7. K koji će odobrenje zahtevati od komandanta GŠ SVK.
3.- Sva sredstva primljena od donatora, zaplenjena ili zarobljena materijalno zadužiti bez
izuzetka i jednim primerkom materijalne liste izvestiti Komandu 7. K koja će ML proslediti
GŠ SVK. Devizna sredstva, bez obzira na poreklo, uz Zapisnik predati organu financijske
službe 7. K, koja će ih uz zapisnik predati organu financijske službe GŠ SVK.
4.- Komisija 7. K:
1.- pukovnik Stevo Ševo, predsednik
2.- pukovnik Marko Vrcelj, član
3.- potpukovnik Milan Puača, član
4.- potpukovnik Budimir Srdić, član
5.- kap. I kl. Nikola Osmokrović, član
6.- zast. I kl. Stevan Olujić, član
5.- Komisija će sakupiti spiskove od komisija pukova-brigada i sačiniti konačni završni
spisak koji će dostaviti GŠ SVK i pomagati u radu komisijama pukova-brigada.
6.- Rok izvršenja ovog naređenja je 25. 02. 1994. godine kada će mi komisije podneti
pismeni izveštaj.
7.-. Za realizaciju ovog naređenja odgovorni su mi komandanti jedinica koji će prema
prekršiocima preduzeti mere disciplinske, materijalne i krivične odgovornosti.
MV/LJM

KOMANDANT
p u k o v n i k Slobodan Vukosavljević, [v.r.]
M.P.140
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 10.

140

Okrugli pečat: Vojna pošta 9031, Knin.

91

40

1994., siječanj 26.
Korenica
Izvješće Organa bezbjednosti Komande 15. korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o situaciji u zoni odgovornosti korpusa, uvjerenju stanovništva da će nakon
izbora Milana Martića za predsjednika RSK profunkcionirati sustav vlasti i da će doći do
ujedinjenja svih srpskih zemalja, sastanku zapovjednika korpusa u Komandi 70. pbr SVK
u Plaškom s grupom koja je tražila smjenu Komande brigade, te o zarobljenom pripadniku
HV-a Ivanu Pavloviću
KOMANDA 15. KORPUSA
Organ bezbednosti
Str. pov. br. 588-12 M.P.141
26. 01. 1994. godine
Korenica
Dnevni izveštaj
dostavlja.– – GŠ SV RSK – načelniku bezbednosti –
1. Podaci o neprijatelju
Tokom proteklog perioda neprijatelj nije ispoljio borbena dejstva.
2. Stanje na teritoriji i aktivnost UN
Nakon objavljivanja rezultata za predsednika Republike Srpska Krajina i izbora Milana
Martića, među stanovništvom vlada uvjerenje da će se srediti sistem vlasti, zavladati
zakonitosti, ostvariti ujedinjenje srpskih zemalja.
Dana 26. 01. 1994. godine održan je sastanak u Komandi 70. pbr, kojim je rukovodio
komandant korpusa sa predstavnicima grupe koja je zahtevala smenjivanje komande
brigade. Na sastanku je ispoljen energičan stav komandanta 15. korpusa prema učesnicima.
Učesnici su odustali od svog zahteva za smenu komande brigade, ali su tražili upućivanje
svih v/o na položaje i popravljanje pozicije naših jedinica na Bukvaru i Seražištu. Nakon
sastanka učesnici napada na komandu brigade su se razišli. Komandant korpusa je
učesnicima otvoreno stavio do znanja da će biti preduzete mere prema nosiocima šverca
oružja i kriminala.
Preduzimamo dalje operativne mere na dokumentovanju delatnosti oko krađe i preprodaje
oružja i municije muslimanima, a već identifikovani nosioci biće privedeni. Sledi šira
informacija.
3. Paravojno organizovanje
Grupa oko 20 učesnika u blokadi Komande 70. pbr formirala se dan nakon boravka u
Plaškom predstavnika SDS-a Zelenbabe142 i Vještice143 čiji je boravak u Plaškom izazvao
podelu među stanovništvom. Grupa je nekada bila u sastavu paravojne formacije “Labra”,
koja je prestala da postoji dolaskom jedinica JNA i oslobađanjem Plašćanske regije.
141
142
143

92

Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 5-28, 3. 2. 1994.
Dušan.
Dušan.

Operativno radimo na širem sagledavanju pojedinaca koji su učesnici krađe i šverca oružja
i municije.
4. Stanje zarobljenika
U toku je bezbednosna obrada zarobljenog ustaše Pavlović Ivana, koji se nalazi u zatvoru
Farkašić.
NAČELNIK
Pukovnik Nikola Šuput
M.P.144
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5010.

41

1994., siječanj 26.
Beograd
Izvješće kapetana Milića Martinovića Štabu odbrane i Predstavništvu Srba Gorskog kotara
o razvojnom putu 21. diverzantskog odreda u proteklih godinu dana, u kojem ističe da je
njegova zadaća bila prodor u Gorski kotar i spajanje s tamošnjim srpskim stanovništvom s
ciljem presijecanja Hrvatske na dva dijela
Na upotrebu isključivo: VOJNA TAJNA
Štabu odbrane G. K.145 i STROGO POVERLJIVO!
Predstavništvu Srba G. K.146
M.P.147
MIŠLJENJE – KORDUNAŠA, KAPETANA
BIVŠEG PRIPADNIKA 13. BRIGADE 21. KK
RAZVOJNI PUT 21. DOd-a
Beograd, 26. januar 1994. godine
MIŠLJENJE – KORDUNAŠA, KAPETANA
BIVŠEG PRIPADNIKA 13. BRIGADE 21. KK
RAZVOJNI PUT 21. DOd-a
Rođen sam 17. 08. 1959. godine u Vojniću gdje sam završio osnovnu školu. Nakon
osnovne škole daljnji nastavak školovanja završavao sam u Zagrebu. Srednju metalsku školu
završio sam 1978. godine kao mašinski tehničar, a kasnije sam završio Višu metalsku školu
na Mašinskom fakultetu u Zagrebu. Tokom školovanja i studiranja u Zagrebu aktivno sam se
144
145
146
147

Prijemni pečat centra veze: Brzojav NIŠAN, br. 172, primljen 26. 1. 1994. u 19,20.
Gorski kotar.
Isto.
Prijemni pečat: Štab odbrane Gorskog kotara, br. 7, 18. 5. 1994., Gorski kotar.

93

bavio kajakaštvom na divljim vodama gdje sam se takmičio kao član državne reprezentacije,
a bio sam državni prvak 1983. godine. Školu rezervnih oficira pješadije završio sam u Bileći
1984. godine u 79. klasi sa ocjenom vrlo dobar. Nastavak trupne službe dovršio sam u
V.P. 4848 – Bjelovar gdje sam 8. maja 1985. godine i završio vojni rok. Sada sam po činu
rezervni kapetan.
Pripadnik 21. DOd postao sam samo nekoliko dana po dolasku jedinice na poligonsku
prostoriju. Prvi kontakt sa ljudima 21. DOd, konkretno sa K-dantom Rajnovićem148 imao
sam kao predstavnik 13. PBR u čijoj se zoni i nalazi TŠC. Objekti u koje je smještena
jedinica bili su u veoma jadnom stanju, a pošto je to već bio kraj mjeseca januara, nekoliko
dana po početku agresije na Ravne kotare i Dalmaciju nastojao sam, uspostavljanjem
kontakata sa 21. DOd, pomoći da se riješi smještaj ljudstva jer tih dana je nekoliko desetina
hiljada dobrovoljaca stizalo iz Beograda i cijele Srbije da pomognu odbranu RSK. Dolazak
dobrovoljaca smatrao sam nemjerljivom pomoći narodu RSK i zbog toga sam zajedno
sa većinom naroda sa velikim simpatijama gledao na dolazak tih momaka. U tim prvim
kontaktima ne znajući točno namjere, veličinu i zadatke jedinice pokušao sam uspostaviti
kontakt između 13. PBR i 21. DOd da bi se smještaj i prihvat vojnika obavio što je moguće
ranije i kvalitetnije. O jedinici se samo nagađalo, da su stigli iz Pančeva, da se radi o
jedinici specijalne namjene što je imalo snažan odjek na pripadnike 13. PBR, ali i lokalnog
stanovništva. Tadašnja vojska RSK, odnosno pripadnici 13. PBR bili su već izmrcvareni
poznatom politikom Vens149 – Ovenovim150 planom i totalnom neizvjesnošću rata, umorni
od svega, tako da je sama informacija o dolasku specijalaca bila “mala količina adrenalina”
u umrtvljene vojnike, ali i nada da nismo odbačeni od Srbije i vojske koja je poznatim
događajima napustila teritoriju RSK.
Nesvakidašnja aktivnost jedinice, angažovanje na uređenju objekta, dovlačenje vlastitog
goriva, MTS, vozila, opreme, hrane i mnoštva ostalih aktivnosti vezanih za rad jedinice
djelovali su stimulativno na okolinu pridonoseći opšti osjećaj sigurnosti na ovom terenu.
Znajući tada strateški važan značaj prostora poligona “Slunj” smatrao sam da je dolazak
jedinice veoma dobro koordiniran i da je dolazak jedinično upućivanje na tako važan
prostor moglo doći samo iz najviših vojnih vrhova.
Nakon što sam na traženje K-danta jedinice, Bože Rajnovića prekomandovan u sastav
jedinice zbog moga poznavanja terena, ljudi i situacije, u vojnom pogledu počeo je jedan
mukotrpan posao na stvaranju uslova za daljnji nastavak aktivnosti 21. DOd. Radeći
svakodnevno na opremanju jedinice MTS polagano sam spoznao razloge dolaska jedinice i
namjenu jedinice.
Iz razgovora sa K-dantom doznao sam da je namjena jedinice prodor u Gorski kotar i
spajanje sa tamošnjim Srbima, izbijanje na Kupu i presjecanje Hrvatske na dva dijela. Pošto
sam dobro poznavao situaciju na terenu u jednom momentu nisam mogao vjerovati da je
takvo što moguće. Ne u smislu da je to vojnički nemoguće, već me oduševila ideja, plan,
odnosno strateško razmišljanje i tada sam spoznao da za takvo što mora postojati odrešena
podrška u krugovima VJ i u političkim krugovima u Beogradu.
U nadolazećem periodu predstojalo je mukotrpno opremanje jedinice vozilima, MTS,
izradom ograde oko objekata, gradnja novih objekata, uređivanje postojećih objekata,
dovlačenje opreme iz Srbije, izrada planova za obuku, obuka i izlazak jedinice na zadatke.
148
149
150

94

Božo Rajnović.
Cyrus Vance.
Lord David Owen.

Veoma brzo nakon što je zaživjela, jedinica je kao takva postala oslonac u samoj 13. PBR
kao jedina jedinica na terenu sposobna za brzo angažovanje. Nakon kraćeg vremena usledili
su pozivi za angažovanje jedinice u zonama odgovornosti 15. LK/70. pbr u Plaškom, zatim,
u poznatim događajima oko Medačkog džepa, Kapele, Perjasice, Turnja, B.151 Bojne i
mnoštva drugih akcija i zadataka.
Paralelno sa izvođenjem akcija na terenu jedinica se maksimalno angažovala na pomoći
nekim gradskim strukturama oko opskrbe Slunja i poligona vodom. Nakon intervencije
pripadnika 21. DOd opravljene su pumpe za vodu na vodocrpilištu, dotureni ležajevi za
HC “Vrelo Mrežnice” i još mnoštvo akcija. 21. DOd je na sanaciji vodovoda angažovao
elitne stručnjake Beogradskog vodovoda što je rezultiralo brzom opskrbom vodom Slunja.
No unatoč tome opskrba vodom samog centra TŠC nije bila dobra. Zbog toga moralo se u
samom TŠC pristupiti izradi internog vodovoda sa ugradnjom mnoštva specijalne opreme
da bi se mogao staviti u funkciju vodovod unutar TŠC.
Kao neposredni učesnik i organizator mnogih aktivnosti jedinice doživljavao sam sve
probleme i uspjehe jedinice kao i svoje vlastite uspjehe i neuspjehe.
Promatrajući samu jedinicu ponekad sam imao dojam da se dešava nešto veoma važno i
značajno. U centru bivšeg vojničkog poligona JNA nicala je jedinica kao embrion buduće
Srpske vojske koja se kalila radom. Paralelno sa izradom pratećih objekata počelo se sa
snažnom i veoma napornom obukom. Desetine kilometara sa punom borbenom opremom
trčali su vodovi, radilo se sa minama, eksplozivima i drugim sredstvima. Izlazak jedinice
na obuku alpinistike na Koranski most izazivao je divljenje lokalnih jedinica. Savladavanje
naseljenih mjesta, spuštanje konopcima sa zgrada, litre znoja svakodnevno i samo obuka,
obuka…
Dobro sam znao da jedino nadčovječanskim radom možemo da stvorimo vojnika
sposobnog da se bori i preživi. Komandant jedinice, Rajnović svojim ogromnim elanom i
neiscrpnom radnom energijom naprosto je morio ekipu starješina oko sebe ne dozvoljavajući
ni trenutak opuštanja. To je snažno utjecalo na moral komandnog kadra i učvršćivalo sve
nas vjerovanju da je mogućnost upada u Gorski kotar realna i moguća ideja, a ne neka
imaginarna zamisao ili neostvariva želja.
Razmišljao sam tada mnogo o budućim zadacima jedinice. Znao sam da prodor u Gorski
kotar nije akcija već operacija od strateškog značaja za stvaranje buduće Srpske države. Tu ne
treba bježati od činjenica da na tom zadatku treba predvidjeti sve mogućnosti neprijatelja,
zemljište i situaciju unutar samog Gorskog kotara.
U međuvremenu jedinica je osnažena KRAB koja ima ogromnu moć i snagu. Proširena
je na prostor VIG-a koji se uređuje za prihvat vojnika. Nastavljeno je sa radom na jačanju
jedinice u pogledu opreme, naoružanja i obuka.
Danas, godinu dana nakon dolaska prve ekipe na prostor TŠC samo onaj ko zna kako
je tada izgledao centar može sagledati koliko je urađeno. 21. DOd danas ima objekte u
kojima se mogu smjestiti vojnici, tu je kupatilo, kuhinja koja je u odnosu na prošlu godinu
zahvaljujući ljudima 21. DOd na razini hotela “B” kategorije. Jedinica možda jedina na
teritoriju bivše Jugoslavije uključujući tu i VJ ima dva liječnika u svom sastavu, nekoliko
medicinskih sestara, vozni park dostojan pbr, centar veze i prislušni centar o kojem mnogo
jače vojne jedinice mogu samo sanjati, nema broja izvještaja i podataka koji su upućeni
prema višim komandama u obavještajno-bezbednosnom pogledu, 14 pripadnika 21. DOd
ranjeno je što teško, što lakše u borbama, a o izlascima na zasjede, pokrivanje terena i patrole
151

Bosanske.

95

da ne govorim. Kod naređenja K-danta 21. KK za napad prema Karlovcu K-danti dvije
brigade uslovili su izvršenje zadatka dodjelom sa po jednim vodom 21. DOd u protivnom
zadatak neće moći da se ispuni.
Danas, godinu dana nakon početka osjećam zadovoljstvo zbog mog doprinosa stvaranju
21. DOd i svega što je do sada urađeno.
Sumirajući jednogodišnji rad odreda nemoguće je nabrojiti sve ono što je urađeno.
Uloženi rad bio je za ovo vrijeme ogroman, ali jedinica je zbog toga respektivan kolektiv
koji može izvršavati složene zadatke.
Sami objekti TŠC smješteni su tako da prilikom dolaska na poligonsku prostoriju na
dobro vidljivom danu i pravcu sjeverozapada jasno se ocrtavaju vrhovi Kapele iza kojih leži
Gorski kotar.
Cilj 21. DOd.
NAŠ CILJ.
P. S.
Ovo moje mišljenje o 21. DOd napisao sam zbog osjećaja potrebe da se sačuvaju u
pisanoj formi dokumenti koji govore o radu i ciljevima Odreda bez uticaja sa strane.
Namjere su mi prvenstveno, istinito prikazati sav rad i energiju koja je uložena u 21. DOd
sa ciljem o kojem sam pisao.
KAPETAN
Martinović (Ilije) Milić [v.r.]
M.P.152
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR – HMDCDR, 2., kut. 230.

42

1994., siječanj 27.
[Knin]
Dopis zapovjednika 7. korpusa SVK zapovjedniku Sektora Jug UNPROFOR-a, u kojemu
izražava žaljenje zbog napada na vozilo i pripadnike UNPROFOR-a u selu Radučić
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
SRPSKA VOJSKA KRAJINE
Komanda 7. korpusa
Int. br. 58-13
27. 01. 1994. godine
Pukovnik G. J. Ering153 (lično)
KOMANDANT SEKTORA “JUG”
UNPROFOR
152
153

96

Okrugli pečat: Republika Srpska Krajina, 21. dobrovoljački diverzantski odred.
George J. Oehring.

Poštovani gospodine,
Uznemiren sam i jako zabrinut po saznanju za kriminalni akt napada na vozilo i osoblje
UNPROFOR-a koji se desio 22. 01. 1994. godine u s. Radučić, posebno što je to bilo Vaše
službeno vozilo i u njemu Vaš ađutant.
Zaista ne mogu da shvatim motiv ove brutalnosti, koja srećom nije rezultirala težim
posljedicama po vaše ljude. To su mogli uraditi samo okorjeli kriminalci ili poremećene
osobe. Mada ima izvjesnog nepovjerenja srpskog naroda prema UNPROFOR-u, nama
nikada u istoriji nije bila svojstvena mržnja i nasilje, već viteštvo i slobodarski duh.
Gospodine komandante,
U ovom trenutku Vas mogu obavijestiti da sam se i lično odmah založio za energičnu akciju
organa Milicije RSK u saradnji sa organima Vojne policije da bi se otkrili i primjerno kaznili
počinioci ovoga nedjela. Pritvorena su neka lica za koja ima indikacija da su to uradili, ali
je procedura obrane i vještačenja u toku. Ja Vas molim, gospodine pukovniče, da zbog ovog
incidenta Vi i Vaši ljudi primite moje lično izvinjenje.
Isto tako, želim da Vas uvjerim da ćemo ubuduće činiti sve da na prostorima Republike
Srpske Krajine pripadnici UNPROFOR-a budu sigurni i da neometano mogu izvršavati
obaveze iz plemenite misije mira koja im je povjerena.
Zahvaljujem na razumjevanju, uz srdačne pozdrave.
KOMANDANT
puk. Slobodan Vukosavljević, [v.r.]
M.P.154
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 8., kut. 11.

43

1994., siječanj 28.
Vukovar
Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o situaciji u zoni odgovornosti korpusa, te o akciji uhićenja ratnih profitera i
kriminalaca na području općina Vukovar, Tenja i Mirkovci od strane specijalnih snaga
MUP-a RSK
KOMANDA 11. KORPUSA
Odelenje bezbednosti
Str. pov. 1-49 M.P.155
28. 01. 1994. godine
Vukovar
GLAVNI ŠTAB SVK
– načelnik bezbednosti –
154
155

Okrugli pečat: Vojna pošta 9031, Knin.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-31, 3. 2. 1994.

97

Dnevni izveštaj
1. Delatnost stranog faktora
U protekla 24 časa nismo registrovali značajniju aktivnost ustaške vojske u zoni odgovornosti.
2. Stanje na teritoriji
MUP RSK je na prostor Iloka, SO Vukovar, stacionirao manju jedinicu specijalnih
snaga. Obavljaju zadatke na prostoru SO Vukovar, SO Mirkovci i SO Tenja. Do sada je
lišeno slobode oko 13 lica, uglavnom se radi o većim ratnim profiterima i licima koja su
u poratnom vremenu počinila teža krivična dela. Ova akcija ima značajnijeg odjeka kod
običnog naroda, a unela je nemir kod onih koji su ne prezajući od dosadašnje vlasti ubijali,
krali i pljačkali, a još su za sada na slobodi.
3. Stanje u jedinicama
Imamo otežan rad skoro svih OB jer nemaju m/v za obavljanje redovnih poslova. Istovetan
slučaj je i sa Vojnom policijom u brigadama.
NAČELNIK
Pukovnik Dušan Grahovac
M.P.156
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

44

1994., siječanj 29.
Slunj
Izvješće Komande 13. pbr SVK Komandi 1. pješadijskog bataljona sa saznanjima o
pripremama diverzantske grupe HV-a u selu Donja Kupčina s ciljem ubacivanja na
područje RSK
KOMANDA VOJNA TAJNA
13. PEŠADIJSKE BRIGADE STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 2992/2 VRLO HITNO

Slunj, 29. 01. 1994. god.
Priprema diverzantske grupe ustaša, dostavlja.-

1. pb.157

Raspolažemo podacima da se u s. Donja Kupčina priprema diverzantsko-teroristička grupa
(DTG) jačine oko 20 diverzanata, dobro naoružanih i opremljenih sa ciljem ubacivanja
na teritoriju RSK. Grupa planira stvoriti više baza na našoj teritoriji iz kojih bi izvodila
diverzantske akcije (diverzije i likvidacije).
Preduzmite odmah sve mjere za pravovremeno otkrivanje mogućih pravaca ubacivanja, baze
jataka i objekata napada DTG, njihovo blokiranje i uništenje.
O svim saznanjima hitno izvještavajte operativnog dežurnog 13. pbr.
156
157

98

Prijemni pečat centra veze: Brzojav SILOS, br. 203, primljen 28. 1. 1994. u 12,00.
Dopisano rukom.

MN/RK
ZASTUPA KOMANDANTA
ppukovnik
MILE NOVAKOVIĆ
M.P.158
Dostavljeno:
– K-dama 1. i 2. Pb, – tč, – hab 105 mm
– tab 76 mm B-1, – lab PVO, – MBč – 120 mm
– arhiva.
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248., sn. 1018/1.

45

1994., siječanj 29.
Knin
Zamolba Glavnog štaba SVK načelniku Vojno-izdavačkog i novinskog centra Vojske
Jugoslavije za dodjelu prostorija u Beogradu i pružanje stručne pomoći oko uređivanja lista
“Vojska Krajine”
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
Int. br. 15-92
Knin, 29. 01. 1994. godine
Podelu prostorija i pomoć oko uređivanja lista
“Vojska Krajine”, moli.NAČELNIKU VOJNOIZDAVAČKOG
I NOVINSKOG CENTRA
– pukovniku STANOJU JOVANOVIĆU –
Aktom Kabineta načelnika Generalštaba VJ (Int. br. 5-5 od 12. 01. 1994. godine),
obavešteni smo da je VINC spreman da obezbedi prostoriju za rad Redakcije lista
“Vojska Krajine” u Beogradu i pruži neophodnu stručnu pomoć, na čemu Vam iskreno
zahvaljujemo. Bez pomoći Vojske Jugoslavije, a posebno Vašeg centra i Redakcije lista
“Vojska”, glasilo Srpske vojske Krajine u dosadašnjem radu ne bi moglo da obezbedi ovakav
kvalitet i periodiku izlaženja.
Zbog značaja našeg lista za informisanje boračkog i starešinskog sastava SVK i celokupnog
srpskog naroda na ovom prostoru, neophodno je da nam pomognete da i u narednom
periodu obezbedimo kvalitetne uslove za pripremanje i štampanje lista.
U vezi s tim, molimo Vas da za potrebe smeštaja i rada Redakcije u Beogradu dodelite dve veće
ili tri manje kancelarije (za glavnog urednika, dva urednika, tehničkog urednika i sekretara
Redakcije – ujedno daktilografa). Takođe, neophodna nam je Vaša pomoć oko tehničkog
158

Okrugli pečat: Komanda 13. pešadijske brigade.

99

uređivanja lista i jezičke redakcije. Predlažemo da nam, u skladu sa Vašim mogućnostima,
povremeno stavite na raspolaganje jednog od tehničkih urednika lista “Vojska” ili časopisa
“Novi glasnik”, a jezičku redakciju omogućite prema dosadašnjoj praksi. Upoznati smo
sa teškoćama koje imate pri štampanju lista “Vojska”, kao i sa tehničkim mogućnostima
Vojne Štamparije u Beogradu. I pored toga, primorani smo da Vas zamolimo za pomoć oko
štampanja “Vojske Krajine” u Vašoj štampariji, i da naš list uvrstite u red prioriteta odmah
posle lista “Vojska”.
U nadi da ćete našu molbu povoljno rešiti, srdačno Vas pozdravljamo.
POMOĆNIK KOMANDANTA ZA MORAL,
VJERSKA PITANJA I PRAVNE POSLOVE
M.P.159 p u k o v n i k mr Kosta Novaković, [v.r.]
M.P.160
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5009.

46

1994., siječanj 29.
[Knin]
Informacija Organa bezbjednosti Glavnog štaba SVK zapovjedniku SVK o poduzetim
mjerama s ciljem sprječavanja šverca s Muslimanima na području Cazinske krajine i sporu
oko kontrole granice između pripadnika Vojne policije i snaga MUP-a RSK
Glavni štab SVK
Odelenje bezbednosti
Str. pov. br. 77-1
29. 01. 1994. godina
Sprečavanje šverca sa Muslimanima, informacija.Komandantu SVK
OB 15. K kroz kontakt sa komandirom jedinice VP i izviđačkog voda iz ovog korpusa, a
koja je angažovana na obezbeđenju državne granice prema AP Z.161 Bosna, došao je do više
podataka koji plastično odslikavaju situaciju na ovom području i ukazuju na neke probleme
koje bi trebalo razrešiti angažovanjem i GŠ SVK. Pomenuti komandiri iznose da je stanje
na području Kršlje, Tržačke Raštele i Sadilovca izuzetno rovito zbog velikog broja švercera
i kriminalaca, te nagomilane robe namenjene švercu koja zbog prisustva naših pripadnika
stoji u skladištima. Poslednjih dana stanje je dodatno pogoršano pokušajem milicije da
preuzme kontrolu teritorije koju sada kontrolišu združene jedinice VP 15., 21. i 39. K.
Obzirom da navedene jedinice VP striktno poštuju norme ponašanja i izuzetno uspešno
sprečavaju trgovinu i šverc sa Muslimanima svakodnevno oduzimajući robu namenjenu
159
160
161

Prijemni pečat: Vojnoizdavački novinski centar, In. br. 117-1, 3. 2. 1994., Beograd.
Okrugli pečat: Glavni štab SVK.
Zapadna.

100

švercu, prema njima se stvara atmosfera neprijateljstva i netrpeljivosti, i kako oni cene
pokušavaju se udaljiti sa ovog područja dovođenjem milicije za koju je od ranije poznato da
je umešana u sve ove rabote. Pripadnici VP iz sva tri korpusa, poučeni ranijim iskustvima,
ne žele prepustiti kontrolu teritorije jedinicama milicije bez naređenja pretpostavljenih
komandi. Takvo naređenje nije im upućeno niti izdato, a pripadnici MUP-a RSK u
međuvremenu su došli da preuzmu kontrolu granice, te su ih pripadnici VP i izviđačkih
jedinica pretnjom oružja udaljili sa teritorije.
OB 15. K predlaže da GŠ SVK razmotri celokupnu situaciju i sa MUP-om RSK koordinira
aktivnosti oko eventualne primopredaje granice između SVK i MUP-a, ali napominje da je
raspoloženje i mišljenje naših pripadnika na granici takvo da se ne dozvoli predaja granice
miliciji, nego da se jedinice VP i izviđači ojačaju sa ljudstvom i tehnikom i na taj način
preseče masovan šverc sa Muslimanima.
Mišljenja smo da nastali spor oko kontrole granice između naših pripadnika i MUP-a RSK
treba što pre razrešiti u cilju sprečavanja mogućih neželjenih posledica na relaciji SVK –
MUP.
TRM/TRM
NAČELNIK
p u k o v n i k Vuk Dmitrović, [v.r.]
M.P.162
-Razgovarano sa N.163 Pavkovićem i
saglasan je da VP drži granicu do daljeg.-164
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 30.

47

1994., siječanj 31.
[Okučani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o aktivnostima HV-a na
sjevernodalmatinskom i ličkom bojištu, djelatnosti pripadnika UNPROFOR-a, izvanrednim
događajima u postrojbama SVK, dolasku vojnih obveznika iz SRJ u 18. korpus SVK te
teškim uvjetima života na području zapadne Slavonije
KOMANDA 18. KORPUSA
Pov. br. 20-9
31. 01. 1994. godine
Informacija potčinjenim jedinicama, dostavlja.–
162
163
164
165

KOMANDI 18. map165

Okrugli pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti.
Nebojša.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.

101

Prema informacijama GŠ SVK ustaške snage i dalje svakodnevno vrše provokativna dejstva
uglavnom na severno-dalmatinskom ratištu. Ističemo neke slučajeve:
27. 01.
Izvođena provokativna dejstva iz pešadijskog naoružanja i to na Vrličkom pravcu i pravcu
Velebita (Mali Alan) i Male Kapele. U zoni odgovornosti 15. K došlo do susretne borbe
izviđačkih grupa naših i ustaških. Gubitaka kod nas nije bilo. Ustaše i dalje vrše utvrđivanje
dostignute linije. Na ustaške provokacije naše snage su odgovorile adekvatnom vatrom.
Zbog nediscipline i samovoljnog napuštanja položaja jedan v/o iz 7. K naišao na zaostalu
minu i zadobio teže telesne povrede.
28. 01.
Izvođena b/d kao i predhodnog dana. Primećeno veće izviđanje i osmatranje naših položaja.
Naše snage odgovorile na ustaške provokacije. Jedan v/o iz 11. K naišao na minu “paštetu”
i zadobio lakše povrede. U okolini kasarne Vukovar primećena dva oficira UNPROFOR-a
kako osmatraju naše objekte. Na propisan način privedeni u K-du Sektora UNPROFOR-a.
29. 01.
Izvođena b/d kao i 27. 01. naše snage odgovorile adekvatnom vatrom. U zoni odgovornosti
15. K primećeni intenzivni pokreti ustaških snaga i izviđanje naših položaja.
Dobar broj boraca izbegava odlazak na položaje. Komandant GŠ SVK odlučio da se ti borci
upućuju na dužnosti u druge Korpuse. U zoni odgovornosti 7. K pripadnici UNPROFOR-a
samovoljno bez najave došli do samog p/k ušli u minsko polje i došlo do težih povreda.
Komanda 7. K uložila protest i zabranila do daljnjeg kretanje i zatvorila prelaz u s. Žitnić
dok se ne razjasni ovaj slučaj.
30. 01.
Ustaše su izvodile provokativna dejstva kao i 27. 01. 1994. Naše snage su odgovorile na
ustaške provokacije. Primećeni pokreti m/v od Rijeke do Šibenika i intenzivna upotreba
ustaških vazduhoplova noću posebno helikoptera. U zoni odgovornosti 21. K došlo do svađe
između dva v/o koji su bili u pripitom stanju. Nakon toga i do ranjavanja pištoljem. Ranjeni
v/o zdravstveno zbrinut, počinilac razdužen i priveden. Pokrenuta krivična odgovornost.
U zoni odgovornosti 18. K preduzimaju se mere na povećanju ukupne b/g korpusa. Iz SRJ
dovedeno 212 v/o, a iz drugih korpusa 42 v/o koji su izbegavali odlazak na položaje.
I dalje su prisutni problemi egzistencionalne prirode. Još nije podeljena plata u naturi i
nedostaje ulje, ali se čini sve da se i taj artikl obezbedi. Molimo sve pripadnike korpusa
na strpljenju. Moramo sačekati da novi Predsednik Republike sagleda ukupno stanje u
RSK, da izabere svoje savetnike, da odredi mandatara za sastav Vlade RSK, te da sačekamo
zadejstvovanje novog monetarnog sistema u svim srpskim državama.
Ovih dana treba da se konstituiše i Skupština opštine Okučani, da se izabere novi Predsednik.
Verujemo da će novi ljudi od naroda izabrani imati više sluha za brže rešavanje brojnih
nagomilanih problema. Potsećamo borce da se nastavlja akcija privođenja vojno-sposobnih
v/o iz SRJ. Naredna grupa se prikuplja od 01.-04. 02. i od 15.-19. 02. 1994. godine. Posle
tog datuma oni koji se ne jave biće privođeni.
Sa informacijom upoznati sve pripadnike korpusa.
POMOĆNIK KOMANDANTA
p p u k o v n i k
102

M.P.166 Marinko Gajić, s.r.
M.P.167
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 6.

48

1994., siječanj 31.
Biljane Gornje
Zabrana zapovjednika 92. mtbr SVK podređenim postrojbama bilo kakvih kontakata i
suradnje s pripadnicima UNPROFOR-a
KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 235-2 STROGO POVERLJIVO
31. 01. 1994. godine
KM Biljane Gornje
Kontakti sa UNPROFOR-om, upozorenje,
– d o s t a v l j a.–

ČVP168

1. Od Komande 7. K dobili smo upozorenje sledećeg sadržaja:
Izgleda da je neki jordanski general određen za komandanta UNPROFOR-a “u Hrvatskoj”.
Kontakti i saradnja sa njim su bespredmetni, jer mi nemamo nikakvih nadležnosti u
Hrvatskoj, a nalazimo se van “Hrvatske”, gde bi on trebalo da je komandant. Zabranjujem
bilo kakvu saradnju i kontakte sa njim. Ukoliko poziva na sastanke – ne ići. Ukoliko se
sticajem okolnosti pripadnik SVK nađe sa njim na istom mestu – ignorisati ga. Na pismena
akta ne odgovarati, a ako je iz akta vidljivo da se navodi njegova funkcija, akta ne primati,
vraćati.
2. Zabranjujem komandantima bataljona – diviziona, komandirima samostalnih četa i
borcima, bilo kakvo kontaktiranje i saradnju sa pripadnicima UNPROFOR-a, uključujući
i tačku 1. ovog upozorenja. Za svaki pokušaj kontaktiranja pripadnika UNPROFOR-a sa
nama, upućivati ih na Komandu brigade, na Pomoćnika k-danta za civilne poslove, majora
Zorana Lakića.
Umnoženo u 17 primeraka i dostavljeno:
– svim jedinicama
– arhiva
ZL/SL
KOMANDANT
potpukovnik Veljko Bosanac, [v.r.]
166
167
168

Prijemni pečat: Vojna pošta 9172, pov. br. 28-40-05., Stara Gradiška, 1. 2. 1994., Okučani.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.
Dopisano rukom.

103

M.P.169
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1535, sn. 18/0113.

49

1994., veljača 1.
[Jasenovac]
Informacija Komande 98. pbr SVK podređenim postrojbama da je Vrhovni savet odbrane
SRJ dao suglasnost da se provede odluka Vlade RSK o povratku vojnih obveznika iz SRJ koji
su napustili RH 1990., radi njihovog uključivanja u obranu RSK

KOMANDA
98. PEŠADIJSKE BRIGADE

Pov. br. 53-1

01. 02. 1994. god.
Povratak v/o državljana RSK iz SRJ, Informacija.–

2. pb170

Na osnovu naredbe GŠ SVK Str. pov. br. 11-5 od 11. januara 1994. godine, a u cilju
uključivanja v/o iz SRJ u odbranu RSK i kvalitetnijeg rada članova komisija i predstavnika
korpusa SVK i drugih starešina angažovanih u prihvatu i upućivanju u ratne jedinice v/o
dostavljamo Vam sledeću:
I N F O R M A C I J U:
I
Vrhovni savet odbrane SRJ dao je saglasnost da se odluka Vlade RSK o povratku v/o
državljana RSK iz Jugoslavije i njihovo uključivanje u odbranu RSK organizuje i sprovede.
Odluka Vlade RSK odnosi se na sve v/o koji su poreklom sa teritorije bivše republike
Hrvatske, a izbegli su u SRJ po raznim osnovama 1990. godine, podležu vojnoj obavezi i
obavezni su da se uključe u odbranu RSK. Odluka se također odnosi na regrute poreklom sa
teritorije RSK koji su upućeni na odsluženje vojnog roka u Vojsku SRJ, a posle odsluženja
dela vojnog roka uključuju se u SVK u odbrani RSK. Odluka Vlade RSK donešena je na
osnovu člana 21. Zakona o odbrani RSK i člana 223 Zakona o Srpskoj Vojsci Krajine.
Zakon o odbrani RSK član 21 glasi: “Vojnu obavezu građani izvršavaju u vojsci pod
uslovima i na način koji su propisani zakonom.
Član 223.
Vojnu obavezu izvršavaju, u miru i ratu, svi građani RSK koji imaju opšte radnu sposobnost,
pod uslovima propisanim ovim zakonom. U skladu sa odbrambenim potrebama RSK i pod
uslovima propisanim ovim zakonom vojnu obavezu izvršavaju i državljani RSK koji pored
državljanstva RSK imaju i državljanstvo druge države u kojoj je srpski narod većinski (u
169
170

Okrugli pečat: Komanda 92. motorizovane brigade.
Dopisano rukom.

104

daljem tekstu: druga srpska država) i u kojoj stalno ili privremeno borave (u daljem tekstu:
državljani RSK koji borave u drugoj srpskoj državi).
U Republici Srpskoj Krajini proglašeno je ratno stanje u kojoj sada važe ratni zakoni.
Cilj pozivanja je da se teret odbrane RSK ravnomerno rasporedi na sve njene građane
sposobne za odbranu, da se podigne b/g SVK, a opšti cilj je odbrana opstanka srpskog
naroda, slobode i nezavisnosti i teritorijalnog integriteta RSK.
II
Način pozivanja i uključivanja v/o u SVK
Obaveze Ministarstva odbrane:
MO radi evidenciju v/o izbeglih na teritorije RSK, na osnovu evidencije sačinjava spiskove
i dostavlja ih vojno-teritorijalnim organima u SRJ. Sačinjava zbirni spisak koji preko GŠ
SVK dostavlja GŠ VJ-e radi izrade planova pozivanja v/o.
MO vrši ažuriranje i dopunjavanje spiskova v/o izbeglih sa teritorije RSK. Na osnovu tih
spiskova Vlada RSK preko vlada Republike Srbije i Republike Crne Gore dostavlja zahteve
pronalaženja onih v/o koji izbegnu vojnu obavezu redovnim pozivanjem. Pronalaženje i
privođenje v/o koji su izbegli vojnu obavezu vrši MUP Republike Srbije i Crne Gore.
VTO SRJ na osnovu spiskova vrše pozivanje v/o svojim pozivarskim sistemom na prihvatne
centre (Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Niš i Podgorica). U prihvatnim centrima
prihvat vrše predstavnici MO RSK sa spiskom i starešine SVK koje su odredili komandanti
korpusa prema citiranoj naredbi GŠ SVK. Prevoženje v/o u sabirni centar Bjeljina i Zvornik
u nadležnosti je 1, 2 i 3. Armije VJ.
Obaveze GŠ SVK
GŠ SVK naređuje osnove u vezi organizovanja prihvata v/o prihvatnim i sabirnim centrima,
raspoređivanje i prevoženje u RSK. U sabirnim centrima v/o se prihvataju, informišu o
cilju pozivanja i načinu raspoređivanja u SVK (korpuse), organizaciji prevoženja, zadacima
i obavezama do dolaska u svoje ratne jedinice. Prihvat, informisanje, raspoređivanje,
organizacija prevoza, davanje konkretnih zadataka u vezi ishrane, smeštaja i drugih pitanja
vrši i nadležna je da reguliše komisija za prihvat v/o u Sabirnom centru Bijeljina.
Prikupljanje i upućivanje u Sabirni centar Bijeljina i prevoženje u SVK v/o iz SRJ vrši se po
citiranoj Naredbi GŠ SVK kao i one v/o koji se naknadno evidentiraju i pronađu ili iz bilo
kog razloga ne odazovu pozivima prema planu pozivanja.
III
Obaveze korpusa i brigada
Komande korpusa i brigada određuju mesto prikupljanja v/o mobilisanih u SRJ i način
prevoženja. Po dolasku na mesta prikupljanja vrše raspoređivanje v/o u niže jedinice,
upisuju ratni raspored u knjižice v/o, izrađuju preglede stanovanja v/o po mestima, zadužuju
opremu i naoružanjem i organizuju obuku. U knjižicu se upisuje vreme dolaska i boravka
na ratištu. To inače kontrolišu granični organi. Regulišu način izvršenja vojne obaveze po
(vreme trajanja određuje MO RSK) smena na sledeći način: Vojna obaveza može trajati
neprekidno u vremenu od 4 meseca ako se stanje u RSK zadrži kao i do sada (status kvo).
Trajanje smena može se regulisati na drugi način (2+2 ili 3+1 mesec). Trajanje smena
regulisati naredbom i prema tome organizovati i prevoženje smena.
U uslovima agresije ustaša na RSK nema smena, a ako se da opšta mobilizacija u RSK, v/o
dolaze na mesta RR ostaju u SVK do završetka rata ili pojedinih etapa rata.
Komande korpusa i brigada rešavaju ostala pitanja v/o koja su u njihovoj nadležnosti.
105

IV
Slabosti i propusti
Prisutne su subjektivne slabosti nedonošenja odgovarajuće opreme i pribora za ličnu higijenu
i dr. Zbog neažurnosti evidencije prisutna je pojava pozivanja lica koja su ili trebaju biti
oslobođeni vojne obaveze (invalidi i dr.). Takve slučajeve razrešavaju komisije tako što iste
otpuštaju. U slučaju razbolevanja v/o, na nivou RSK formirana je Vojno-lekarska komisija
koja će te probleme razrešavati.
Napomena:
Ova informacija služi kao polazna osnova za informisanje i rad sa v/o koji su uključeni u rad
na povratku v/o državljana RSK iz SRJ i njihovom uključivanju u SVK.
SD/MB
POMOĆNIK KOMANDANTA
p u k o v n i k mr. Kosta Novaković
Točnost prepisa overava:
NAČELNIK ŠTABA
m a j o r Veroljub Smiljanić, [v.r.]
M.P.171
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 21., kut. 2.

50

1994., veljača 1.
Vukovar
Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o posjetu
ruskog političara Vladimira Žirinovskog Vukovaru te sastanku predstavnika MUP-a, SDB-a
i pravosudnih tijela u Iloku radi dogovora oko zaustavljanja svih oblika kriminala, koji su u
ekspanziji na cijelom području RSK
[Komanda Slavonsko-baranjskog korpusa]
Bezbedonosni organ
Strogo pov. br. 1-53
01. 02. 1994. godine
Vukovar
GŠ SV RSK KNIN, načelnik bezbednosti
Dnevni izveštaj o stanju u jedinicama 11. K.
1. Delatnost stranog faktora:
U poslednja 24 časa nismo registrovali pomeranje ustaških snaga, niti je bilo oružanih
provokacija u zoni odgovornosti našeg korpusa.
171

Okrugli pečat: Komanda 98. pešadijske brigade.

106

2. Stanje na teritoriji:
Jučer, 31.01.1994. g. u popodnevnim časovima Vladimir Žirinovski posetio je Vukovar.
Primio ga je predsednik RSK. Dočeku je bilo prisutno između 4-5.000 lica. Žirinovski se
je obratio okupljenom narodu dosta biranim rečima. Upozorio je svet, da u koliko i jedna
bomba zapada padne na bilo koji deo srpske zemlje da će to Rusija smatrati napadom i na
nju. Skup koji se je okupio da vidi predstavnika bratske Rusije, mirno se je razišao nakon
dočeka. Takođe, jučer u Iloku održan je sastanak predstavnika MUP-a, SDB, tužilaca i
pravosudnih organa. Na ovaj sastanak bio je pozvan i NB ovog korpusa. Tema rasprave,
dogovor oko zaustavljanja svih vidova kriminala, koji je u ekspanziji na čitavom prostoru
RSK. Na skupu je zaključeno da se Vladi predloži donošenje niza uredbi sa zakonskom
snagom, a koje bi interventno delovale na suzbijanje kriminala i negativnih pojava. Prema
informaciji organa MUP-a u Iloku je formiran stručni štab, u kojem se nalaze i stručni
ljudi MUP-a Vojvodine. Formirane su radne grupe prema vrstama kriminala. Uz ovaj štab
u Iloku se nalazi soko jeep pripadnika jedinice MUP-a RSK za posebne namene. Do sada
je privedeno i obrađeno oko 8 lica odgovornih, [za] silovanja, te kriminal većih razmera,
i oduzeto je oko 15. skupocenih automobila. Kako je aktivnost ovih organa unela dosta
uznemirenosti među stanovništvo ovog kraja, na jučerašnjem sastanku odlučeno je da se
javnosti obrati neko od odgovornih organa MUP-a, i to preko sredstava javnih medija i da
se objasni motiv i karakter akcije koja se provodi.
3. Stanje u jedinicama:
Oko tridesetak v/o pripadnika 40. pbr inače meštana s. Karadžićevo i Tenja, obolilo je od
trihinela. Oni su konzumirali meso van kuhinja jedinice kojoj su pripadali.
NAČELNIK:
Pukovnik Dušan Grahovac M.P.172
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

51

1994., veljača 2.
Biljane Gornje
Obavijest Komande 92. mtbr SVK podređenim postrojbama da se ne pridržavaju primirja
unatoč tome što hrvatska strana primirje poštuje
KOMANDA 92. mtbr
Str. pov. br. 249-2
02. 02. 1994. godine
KM Biljane Gornje
Poštovanje primirja,
– d o s t a v l j a.–
172
173

ČVP173

Prijemni pečat centra veze: Brzojav SILOS, br. 224, primljen 1. 2. 1994. u 17,40.
Dopisano rukom.

107

S obzirom na poštovanje primirja od strane ustaša, pridržavanje primirja podrazumjeva da
se unište svi ustaški prednji djelovi, gdje se vrši pomjeranje fronta, isto postupiti i u slučaju
utvrđivanja kojim se poboljšava njegov taktički položaj, uz prethodni protest.
Diverzije u pozadini izvoditi bez ograničenja, a izviđanjem prikupiti podatke o jačini,
rasporedu i stanju ustaških snaga i rasporedu, granicama i vrsti njegovih minsko-eksplozivnih
prepreka. Pasivnost i ne poduzimanje određenih radnji ne tumačiti kao pridržavanje
primirja.
Umnoženo u 17 primeraka i dostavljeno:
– svim jedinicama
– arhiva
JNJ/SL
KOMANDANT
potpukovnik Veljko Bosanac, [v.r.]
M.P.174
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1535., sn. 18/0111.

52

1994., veljača 3.
Korenica
Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 15. korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o posjeti Milana Martića selu Medak, organiziranju paravojnih grupa na
području Donjeg Lapca te revitalizaciji paravojne grupe na području Vrhovina
KOMANDA 15. KORPUSA
Odsek za bezbednost
Str. pov. br. 588-16
03. 02. 1994. godina
Korenica
M.P.175
Dnevni izveštaj
dostavlja.GŠ SV REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
– načelniku bezbednosti –
1.- Aktivnosti neprijatelja
Tokom jučerašnjeg dana neprijatelj je otvarao provokativnu vatru iz brovinga i praga iz
pravca raskrsnice Čovići i s. Rajkovića-Sinac po našim položajima u s. Hinići.
U s. Rajkovićima je zamećen punkt sa oko 12 ustaša.
174
175

Okrugli pečat: Komanda 92. motorizovane brigade.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 5-43, 4. 2. 1994.

108

2.- Stanje na teritoriji i aktivnosti UNPROFOR-a
Dana 03. 02. 1994. godine u 10,00 časova u s. Medak na KM 9. mtbr primljen je u
zvaničnu posetu predsednik RSK Milan Martić i njegov gost Radmila Milentijević. Prijemu
su prisustvovali k-dant korpusa i k-dant 9. mtbr. Svečani pozdrav mu je priredio k-dant
korpusa sa delom čete vojne policije 15. korpusa i ličkog bataljona.
Prema izveštaju OB 103. lpbr u začetku je organizovanje paravojnih snaga na čelu sa
Davidom Rastovićem i njegovim istomišljenicima, privatnim trgovcima i kafedžijama.
Navedeni su pokušali vrbovanje majora Rašetu Petra za k-danta njihovih jedinica što je
ovaj odbio. Jezgro paravojne grupe čine pripadnici SDB-a Donji Lapac koji su i pre bili
simpatizeri politike Davida Rastovića. Sa navedenim je upoznata k-da korpusa i sutra
NŠ, pomoćnik za moral i načelnik bezbednosti treba da kontaktiraju sa novoizabranim
organima vlasti gde će se prezentirati pokušaji stvaranja paravojnih organizacija i nastojati
na paralisanju rada ove jedinice. O ovome detaljnije u ZOMPR.
Prema najnovijim saznanjima OB 50. pbr u fazi je revitalizacija paravojne grupe četničkog
opredelenja koja je u prvom delu rata egzistirala kao paravojna organizacija pokojnog
Baklajić Predraga. Ova organizacija je razbijena u martu 1992. godine, međutim njen
glavni ideolog Predrag Uzelac i dalje neprijateljski deluje prema SV RSK i zagovara smenu
komande i četničku opciju. OB 50. pbr dat je zadatak na težišnom angažovanju ove grupe
o čemu ćemo vas blagovremeno izvestiti.
Prema najnovijim saznanjima u prostoru zaseoka Žabare u s. Dabar na prostoru 70. pbr
intenzivno kontaktiraju stanovnici i v/o sa ustašama u graničnom pojasu od kojih su dvojica
i privedeni u razgovor u k-du brigade poručnik Miščević Goran i v/o Kosanović Mirko. OB
70. pbr je naloženo da rasvetli ovaj slučaj, međutim do danas i pored više upozorenja nismo
dobili rezultate razjašnjavanja.
3.- Stanje bezbednosti i angažovanje vojne policije
Stanje u jedinicama je bez promena ali tvrdimo da se vidno ne poboljšava i samo zahvaljujući
angažovanju ustaša na prostoru Hercegovine ne dolazi do napada na naše položaje.
U poslednje vreme u više navrata smo vas izvestili da su ustaše prilikom ispitivanja
zarobljenih v/o iz 9. mtbr posebno interesovanje za pravac Turjanski-Babin Potok-Plitvice.
Naša najnovija saznanja ukazuju da ustaše vrše češće provokacije iz pešadijskog naoružanja i
brovinga u tom pravcu. Interesantno je napomenuti da zbog slabe posednutosti položaja na
ovom pravcu i organizacije rada ne dobivamo izveštaje da ima takvih provokacija.
4.- Stanje zarobljenika
Prema novijim saznanjima koje nam je izneo sagovornik ukazuju da je zarobljenik koji se
nalazi kod vas u istražnom zatvoru dolazio više puta (Pavlović Ivan) i da je isto radio radi
prikupljanja podataka i kolaboracije stanovnika zaseoka Žabare-Dabar sa ustašama koji se
nalaze na položaju. Ove podatke nam je ustaša prećutao u razgovoru.
5.- Paravojno organizovanje i delovanje
O novijim saznanjima izvestiti ćemo vas putem ZOMPR 05. 03. 1994. godine.
NAČELNIK
pukovnik Nikola Šuput
M.P.176
176

Prijemni pečat centra veze: Brzojav NIŠAN, br. 242, primljen 3. 2. 1994. u 16,35.

109

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 33.

53

1994., veljača 3.
[Okučani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o stanju i problemima
u postrojbama SVK, dezerterstvu u postrojbama 7. korpusa SVK te molbi pripadnika 59.
odreda SVK snagama UNPROFOR-a da im daju cigarete, novac i hranu, što je ocijenjeno
sramotnim za RSK
Komanda 18. korpusa M.P.177
Pov. br. 20-11
03. 02. 1994. godine
Informaciju podčinjenim jedinicama, dostavlja.– komandi bat. za int.178
U informaciji Press centra GŠ SVK od 31. 01. 1994. godine navodi se da je neprijateljska
vojska ispoljavala manja borbena dejstva u zoni odgovornosti sjevernodalmatinskog korpusa,
na novigradskom pravcu.
U zonama odgovornosti drugih korpusa veoma pozitivno je na raspoloženje boraca i
stanovništva uticala organizacija i realizacija kulturno-zabavnih programa.
U Kninu je 30. januara ove godine od strane ovlašćenog člana GŠ SVK, potpisan sporazum
o produženju dogovorenog primirja sa hrvatskom stranom. Primirje je potpisano i u
Zagrebu od strane ovlašćenog člana glavnog stožera HV. Potpisani sporazum važi do kraja
februara 1994. godine. Suglasnost za potpisivanje sporazuma o produženju primirja dana
je od strane Vrhovnog savjeta odbrane na svojoj sjednici od 28. 01. 1994. godine. U 7. K
akcija privođenja dezertera i upućivanja na druga vojišta daje rezultate i povećava moral
boraca koji svoje obaveze savjesno izvršavaju, što ima za posljedicu bolji odaziv boraca na
položaj.
Saradnja između organa MUP-a i CZ i jedinica 7. K po pitanju obezbeđenja značajnih
objekata na teritoriji, kontrole teritorija, javnog reda i mira, sprečavanja kriminala i
usklađivanja djelovanja biće znatno poboljšana. Navedena pitanja razmatrana su na sastanku
kojim je rukovodio komandant korpusa i sekretar SUP-a Knin uz prisustvo predstavnika
Republičkog MUP-a, regionalnog štaba CZ, starješine MUP-a, regija i opština sjeverne
Dalmacije i starješina svih brigada.
Ističemo pozitivne primjere iz TG-1 (Jasenovac) koje su sopstvenim snagama izradile
pekaru kapaciteta 3.000 kg hljeba. Objekat koji je bio oštećen preuredili su u kasarnu za
smještaj oko 100 v/o. Zatim su osposobili i otvorili prodavnicu mješovite robe, formirali
muzički sastav, a planiraju i opravku Doma kulture. Ovakvih akcija nismo imali u drugim
jedinicama.
177
178

Prijemni pečat: Vojna pošta 9171, pov. br. 01-06/94, 4. 2. 1994., Okučani.
Dopisano rukom.

110

U posljednje vrijeme pojedini v/o izbjegavaju odlazak na položaje i uopšte u jedinice.
Upozoravamo komandante da su dužni takvim v/o izreći disciplinsku mjeru 60 (šezdeset)
dana zatvora, a nakon toga iste uputiti u k-du korpusa koji će ih pod pratnjom odvesti u 7.
K (Dalmatinski) gdje će dobiti nove ratne rasporede. Ovo se mora dosljedno i bez izuzetaka
sprovoditi, za što su odgovorni lično komandanti.
U nekim jedinicama primjećeno je da pojedini pripadnici SVK, pa i 18. K neovlašćeno
kontaktiraju sa pripadnicima ustaške vojske, čime se izlažu opasnošću da budu zarobljeni
ili likvidirani. Podsjećamo na naređenje K-de GŠ SVK da se razgovori mogu voditi samo
na nivou korpusa po vojnim pitanjima i isključivo po unapred odobrenim pitanjima i
odobrenju GŠ SVK. Takođe upozoravamo na Naređenje K-de korpusa da svaki v/o koji
bude zarobljen od ustaške strane na ovakve načine rizikuje mnogo, jer ga komisija za
razmjenu neće tražiti za razmjenu.
Neovlašćeni kontakt sa neprijateljskom stranom smatra se grubim kršenjem vojnih propisa,
odavanje vojne tajne i slično, te podliježe krivičnoj i disciplinskoj odgovornosti. Ističemo
da su dva v/o iz 63. odreda zbog toga lišena slobode i da će biti preduzete odgovarajuće
disciplinske mjere.
U 59. odredu neki v/o su od snaga UNPROFOR-a tražili (prosili) materijalna dobra
(marke, cigarete, hranu i sl.) što je krajnje ponižavajući i uvredljivi čin za pripadnike SVK,
pa i za RSK kao državu. Bez obzira na materijalno stanje nekih naših boraca takav postupak
je velika uvreda Srpskom vojniku i Srpskom narodu u cjelini. Takve pojave se moraju
spriječiti, a prekršioce rigorozno kazniti.
Pomoćnik k-danta
potpukovnik Marinko Gajić, [v.r.]
M.P.179
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

54

1994., veljača 3.
Okučani
Dopis SUP-a Okučani SUP-u Pakrac s planovima evakuacije stanovništva s prostora
Okučana i zapadne Slavonije u slučaju neposredne ratne opasnosti
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
SEKRETARIJAT UNUTRAŠNJIH POSLOVA OKUČANI
SMON O K U Č A N I M.P.180
Broj: 08-05-1-38/94.
Dana, 03. 02. 94.
179
180

Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.
Prijemni pečat: RSK, MUP, SUP Pakrac, br. 08-05/1-2-1-270/1-94, 4. 2. 1994.

111

SEKRETARIJAT UNUTRAŠNJIH POSLOVA
O K U Č A N I
U prilogu dopisa dostavljamo vam plan evakuacije za SMON-i Okučani.
K O M A N D I R:
Španović Rade, [v.r.]
M.P.181
-------------------------------REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
SMON O K U Č A N I
Broj: 08-05-1-38/94.182
Datum, 01. 02. 1994. godine
Na osnovu dopisa SUP-a Okučani broj 08-05-str. pov. 1-3-120/2-93 od 03. 01. 94.
godine u vezi eventualne evakuacije stanovništva sa područja Zapadne Slavonije u slučaju
potrebe usled eventualne obnove agresije na ovo područje donosi se:
PLAN EVAKUACIJE
civilnog stanovništva sa prostora opštine Okučani
1. Planom upoznati sve ovlaštene radnike putem dežurne službe.
2. U slučaju potrebe evakuacije mjere i radnje dogovarati i koordinirati sa opštinskim
štabom civilne zaštite koji će rukovoditi evakuacijom. Izvršioc komandir sa dežurnom
službom.
3. Po dnevnom rasporedu službe dežurni odmah odrediti automobil sa po 3 radnika sa
dugim oružjem u pratnji i obezbeđenje kolone po predviđenom pravcu kretanja. Kolonu
prepratiti do područja naredne organizacione jedinice sa kojom stupiti u vezu i predati
kolonu na daljnje obezbeđenje. Izvršioc dežurni sa patrolama.
4. Sa organizacionim jedinicama (Daruvar i Pakrac) sa kojima se graniči područjem, biti
u vezi radi preuzimanja kolona na granicama službenog područja i pratnje u pravcu
kretanja. Izvršioci: dežurna služba.
5. U slučaju pojačanog broja kolona u jednom pravcu, prema procjeni opterećenosti
pravaca, pravac kretanja usmjeriti u drugom mogućem pravcu uz dogovor sa Opštinskim
štabom civilne zaštite. Izvršioci: komandir sa dežurnom službom.
6. Za potrebe obezbeđenja prolaska kolona koristiti starije i iskusnije radnike uz upotrebu
raspoloživih tehničkih sredstava (vozila i sredstava veze) prema ukazanoj potrebi i
trenutnoj situaciji. Izvršioci: komandir, dežurna služba i angažirani radnici.
7. Kao pravci kretanja kolona predviđeni su:
– Okučani – St.183 Gradiška – Uskoci
– Okučani – Gređani – Međustrugovi – Mlaka
– Okučani – Borovec – nadvožnjak – Mlaka
pa je potrebno kolone usmeravati u tom pravcu.
181
182
183

Okrugli pečat: RSK, MUP, SUP Okučani, Stanica milicije opšte nadležnosti Okučani.
Dopisano rukom.
Stara.

112

8. Plan je podložan promjenama i dopunama zavisno od konkretne problematike tokom
priprema ili provođenja evakuacije, pa će se kao takav ažurirati i dopunjavati.
Prilog: dopis SUP-a
PLAN SASTAVIO:
Rade Španović, [v.r.]
M.P.184
-------------------------------PLAN EVAKUACIJE STANOVNIŠTVA OBLASTI “ZAPADNA SLAVONIJA”
Na osnovu člana 64. Glava 5. stav 4. Zakona o odbrani Republike Srpske Krajine od
1993. godine u slučaju neposredne ratne opasnosti ratnog stanja ili vanrednog stanja
a u skladu sa Planom odbrane zemlje može se narediti evakuacija stanovništva odnosno
pojedinih kategorija stanovništva (djece, staraca, iznemoglih i drugih) sa određenog dijela
teritorije kao i evakuacija državnih organa, preduzeća i drugih pravnih lica zajedno sa
imovinom za koju to bude naređeno.
Evakuaciju iz ovog člana naređuje Vlada i određuje teritoriju za razmještaj evakuisanog
stanovništva i imovinu.
Evakuaciju civilnog stanovništva organizuju i sprovode državni organi nadležni za poslove
civilne odbrane i zaštite.
Evakuaciju ugroženog ili zahvaćenog ratnim dejstvima može narediti i starešina vojske
na položaju komandanta brigade odnosno puka ili višem položaju. Nosioci evakuacije i
zbrinjavanja stanovništva su Opštinski štabovi nadležni za poslove civilne odbrane i zaštite
kao koordinatori, jedinice civilne zaštite i odbrane u mjesnim zajednicama i pojedinim
dijelovima naselja (mjesto Okučani) – povjerenici civilne zaštite i odbrane zaduženi za
evakuaciju. Glavni pravac evakuacije bio bi rijeka Sava sa 4 osnovna prelaza – s. Uskoci, s.
Jablanac, s. Mlaka, s. Jasenovac skelskim prevozom ili pontonskim mostom uz obezbeđenje
vojske ili radnicima Stanice milicije opšte nadležnosti u Pakracu i Okučanima konvoja
stanovništva predviđenog za evakuaciju. Evakuacija stanovništva počela bi se vršiti sa rubnih
područja opštine Okučani – Istok-zapad (Paklenica, Rajić i dalje Medari-Okučani) te
opštine Pakrac pravcem Sjever-jug brdske Kričke-Gornja Šumetlica-Trnakovac).
Za opštinu Pakrac postoje 2 alternativna pravca kretanja konvoja evakuisanog
stanovništva:
1. pravac preko Rogoljice na Trnakovac – Donji Okučani – Gređani – šumskim putem
do s. Mlaka ili s. Jablanac.
2. pravac preko Bijele Stijene na Rađenovce za Rajić s. Mlaka ili Jablanac.
Za opštinu Okučani postoji nekoliko pravaca kretanja:
1. Okučani-Strug-Stara Gradiška-Uskoci (šumskim putevima)
2. Okučani-Gređani-ušće Struga-Jablanac.
Alternativa Okučani-Gređani-mostine Mlaka.
3. Okučani-Borovac-mostine Mlaka.
Kretanje konvoja evakuisanog stanovništva opštine Okučani detaljno je razrađeno u Planu
evakuacije u slučaju agresije. Za potrebe evakuacije stanovništva opštine Pakrac izuzeta su
tri autobusa i 1 kombi-bus, dovoljan broj osobnih automobila i privatnih traktora. Glavni
pravac kretanja opštine Pakrac–selo Rogolji–Trnkovac–Okučani–Gređani–Mlaka.
184

Okrugli pečat: RSK, MUP, SUP Okučani, Stanica milicije opšte nadležnosti Okučani.

113

– s. Rogolji-Trnakovac-Benkovačko brdo-Rajić-Mlaka ili Jablanac.
Na osnovu člana 12. Uredbe o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite evakuaciji
podliježu slijedeće kategorije ljudi:
1. majke sa decom do 10 godina starosti koje nemaju ratni raspored po osnovu vojne i
radne obaveze ili obaveze učešća u jedinicama i organima civilne zaštite, odnosno druga lica
koja su po zakonu dužna da se staraju o čuvanju i njegovanju djece mlađe od 10 godina.
2. djeca do 14 godina starosti ukoliko je planirana evakuacija škola.
3. trudne žene.
4. stara i iznemogla lica kojima je potrebna tuđa pomoć i njega.
Stanovništvo koje podliježe tretmanu za evakuaciju sa područja “Zapadne Slavonije”
opština Pakrac i Okučani vidljivo je iz tabelarnog prikaza po kategorijama.
Za evakuaciju stanovništva u slučaju neposredne ratne opasnosti u svim mjesnim
zajednicama izvršena je snabdjevenost ljudi koji će vršiti evakuaciju, naftom i ostalim
derivatima u opštinama Pakrac i Okučani kao i prijeko potrebnim lijekovima i hranom
koja su stacionirana u prikladnim skloništima. U slučaju evakuacije stanovništva IstokZapad ili Sjever-Jug u dubinu teritorije u opštini Okučani stanovništvo iz rubnih područja
opštine bilo bi razmješteno u MZ Lađevac odnosno Bodegraj gdje je stanovništvo upoznato
i ima zaduženje za prihvat izbjeglog stanovništva. Za opštinu Pakrac isto je to urađeno da se
prihvat izbjeglica izvrši u s. Rogolji, Bobare, Lještani i s. Čaprginci.
Preslika, strojopis, latinica/ćirilica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1093b.

55

1994., veljača 4.
[Korenica]
Informacija Odsjeka bezbjednosti 15. korpusa SVK o paravojnom četničkom organiziranju
na području zone odgovornosti 50. pbr SVK, što slabi obranu RSK
ODSEK BEZBEDNOSTI 15. KORPUSA ZOPMR
pukovnik Šuput Nikola VOJNA TAJNA
Dana 04. 02. 1994. godine Strogo poverljivo
Rađeno u 2 primeraka
Dostavljeno: 1 x OB GŠ SV RSK
1 x OB 15. korpusa
O b r a z l o ž e nj e
Paravojno četničko organizovanje u zoni odgovornosti 50. pbr.Prema najnovijim saznanjima u toku je obnavljanje rada paravojne grupe koja je u prvom
delu rata egzistirala pod vodstvom pokojnog Baklajić Predraga (poginuo krajem 1992.
godine na prostoru Skelana). Grupa je razbijena 22. 02. 1992. godine hapšenjem vođa i više
članova čime je suzbijena njihova delatnost na određeno vreme. Neadekvatnim sudskim
merama i lošim političkim stanjem u Krajini ohrabren je obnovljen rad ove grupe.
114

Glavni idejni vođa i zagovornik formiranja četničkih paravojnih formacija je Predrag
Uzelac, bivši načelnik SUP-a Korenica, zbog nesposobnosti smenjen januara 1992. godine.
Od vatrenog pristalice i štićenika Milana Martića prešao je na stranu Milana Babića.
Pred predsedničke izbore u RS Krajini u s. Škare boravio je Lazar Macura i tom prilikom
na javnom skupu Uzelac je pitao Macuru: “šta će biti sa komandom gospodine Macura ako
Babić pobedi”. Na ovo mu je Macura odgovorio: “Kakva Srpska Vojska, ko je taj Novaković
(misli na generala Novaković Milu), on odgaja ustaše”.
Uzelac Predrag je pre oko 15 dana prilikom boravka K-danta 15. korpusa u s. Crna Vlast
prišao istom i pred grupom boraca provokativno pitao: “Šta si ti? Kome si došao prodavati
pamet? Zašto uporno lažeš ovaj narod? Gde Vam se brani Crna Vlast?” Predrag Uzelac
ponovo potencira legitimnost izbora i nezadovoljstvo naroda izborom Milana Martića za
predsednika, radi na jačanju Babićeve struje. Da delatnost Predraga Uzelca nije naivna
ukazuje i njegova pojačana drskost i agresivnost u nastupima prema vodećim starešinama
u Korpusu. Postoji realna opasnost od napada ove grupe na Komandu i blokade Komande
pogotovo što još uvek u tajnim skladištima koja su stvarana početkom 1992. godine postoji
veća količina oružja, municije i MES-a.
Operativni oficir u 50. pbr Uzelac Momčilo, bliski rođak Uzelac Predraga, tvrdi da je Predrag
kao čovek izuzetno lošeg karaktera. Ne govori čak ni sa rođenim bratom i sestrom a sa svim
ljudima u komšiluku se posvađao. Preko noći je postao član SKJ-e kada mu je trebalo za
postavljenje za Načelnika ONO u SO Otočac a sad je najveći neprijatelj komunista.
Preko kap. Jovanović Stanča iz Otočca je za suprugu podigao platu u augustu i septembru
1991. godine. Predragovi saradnici su JOVO BORIĆ sekretar SO Korenica, čovek za sve
sisteme i stranke, nedavno je izjavio da je Brana Crnčević obični papagaj i da treba srušiti
“šumsku televiziju” (TV PLITVICE) što prenosi izjave Brane Crnčevića i njemu sličnih. Još
ga podržavaju Geco Čudić, Vaso Vuinović, Braco Božičković i dr.
Napomena
OB 50. pbr u više navrata je skretana pažnja na delovanje ove grupe ali isti zbog ličnog
nerada nije napisao niti jednu reč o njenom delovanju. Ponovo je OB dat striktan zadatak
i težište rada na sagledavanju grupe kako bi se istoj onemogućilo i razbilo dalje delovanje
koje je veoma opasno za izvršavanje borbenog zadatka. Članovi grupe izbegavaju odlazak na
položaje što podržavaju i drugi borci te su nam položaji prazni.
ŠN/JL.Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 33.

56

1994., veljača 6.
[Knin]
Priopćenje za javnost Informativne službe Glavnog štaba SVK o razmjeni vatre između
snaga HV-a i SVK te posjeti Ratka Mladića, zapovjednika Vojske Republike Srpske,
Glavnom štabu SVK u sklopu stalne suradnje Vojske Republike Srpske i SVK
115

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
SRPSKA VOJSKA KRAJINE
GLAVNI ŠTAB
INFORMATIVNA SLUŽBA
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
06. 02. 1994. u 09.00 č
Tokom jučerašnjeg dana agresorska je vojska nešto intenzivnije napadala na benkovačkom
području, a provokativnih dejstava bilo je na drniškom pravcu, te u skradinskom zaleđu.
Od 07.15 do 09.00 časova neprijatelj je po reonu Smilčića, slobodnom dijelu Kašića i
selima u novigradskom zaleđu dejstvovao iz minobacača i tenkovskih topova, ispalivši pri
tom preko 50 projektila. U ovim je napadima jedan srpski borac ranjen, a na civilnim
dobrima su pričinjene velike materijalne štete. Srpski su branioci bili prisiljeni uzvratiti, pa
su neprijatelju naneseni gubici u ljudstvu i vojnoj tehnici.
Po reonu Velike Glave u skradinskom zaleđu, te po Žitniću na drniškom pravcu agresor
je izazivao pucajući pješadijskim naoružanjem. Posljednji minobacački izazov dogodio se
sinoć u reonu Velike Glave, a od tada je na vojištu mirno.
Rafalnom vatrom iz streljačkog oružja neprijatelj je juče prije podne izazivao i na širem
plaščanskom području u Lici.
U drugim regionima Republike Srpske Krajine primirje je obostrano poštovano.
Juče poslije podne u posjetu Glavnom štabu Srpske vojske Krajine stigao je komandant
Vojske Republike Srpske – general-potpukovnik Ratko Mladić. Ovo je redovna posjeta u
sklopu stalne saradnje Vojske Republike Srpske i Srpske vojske Krajine.
PRESS CENTAR GŠ SVK
M.P.185
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 51.

57

1994., veljača 6.
[Knin]
Informacija Organa bezbjednosti Glavnog štaba SVK o ponovnom aktiviranju paravojne
grupe “Labra” na području Like, čiji pripadnici pljačkaju hrvatske i srpske kuće, švercaju
oružje i napadaju Komandu 70. pbr SVK, te o obnavljanju četničke paravojne grupe pod
vodstvom Predraga Uzelca
GLAVNI ŠTAB SV K
ORGAN BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. _____
06. 02. 1994. god.
Paravojno organizovanje na prostoru Like.–
185

Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Informativna služba.

116

KOMANDANTU GŠ SVK

Na području Plaškog ponovo se aktivirala paravojna grupa “LABRA”. Ova grupa formirana
je odmah na početku ratnih dejstava, a dobila je ime po svom vođi MILANOVIĆ RADE,
zvani “LABRA”. Tada je brojala 30 članova i na početku u nekim akcijama sudejstvovali su
sa pripadnicima MUP-a Plaški, zbog čega su se predstavljali kao pripadnici MUP-a što nije
odgovaralo istini. Izuzev tih nekoliko diverzantskih akcija ova grupa se uglavnom bavila
pljačkom hrvatskih i srpskih kuća, pa su pojedini članovi te grupe na taj način pribavili veća
materijalna sredstva za sebe. Ova grupa bila je smeštena u s. Latin kod Plaškog.
Dana 03. 02. 1992. godine i pored dogovora sa grupom “LABRA” da drži položaje na brdu
KUNIĆ, pripadnici ove grupe su napustili položaje i prepustili ih ustašama. Odlučnim
merama komande grupa je razbijena 17. 02. 1992. godine, a većina njenih članova je
mobilisana.
Pripadnici grupe “LABRA” bili su: DOKMANOVIĆ BATO zv. “Pišta”, DRAGAŠ
MILE, JERENEJEVIĆ ZORAN (otac mu Hrvat), DEVIĆ DRAGAN, DEVIĆ MIŠO,
KOSANOVIĆ DRAGAN zv. “TIĆO”, KOKAN DAVORKO, DIMITRIJE BOJINA
– MIMIKA, TRBOJEVIĆ MILAN – TRBO, PEJIĆ ZDRAVKO (glavni u grupi),
GRBOVIĆ RATKO, DOKMANOVIĆ DRAGAN – ŽUJAN, KNEŽEVIĆ PREDRAG,
KNEŽEVIĆ NENAD, TRBOJEVIĆ MANE – CVEKO, izvesni KOLE, izvesni ĆOBA,
KLIPA DARKO – ČANJA, KLIPA MILAN, svi iz Plaškog i izvesni JASEN, ČIKARA
ZORAN, ČIKARA N., brat ZORANOV i izvesni PJER iz Ličke Jasenice.
Prilikom napada na komandu 70. pbr krajem januara meseca o.g. iz paravojne formacije
“LABRA” učestvovali su: PEJIĆ ZDRAVKO, GRBOVIĆ RATKO, DOKMANOVIĆ
DRAGAN, zvani ŽUJAN, TRBOJEVIĆ MANE, zvani MANE CVETKO, KLIPA
DARKO zv. ČANJA i KLIPA MILAN. Od navedenih pripadnika grupe “LABRA” i grupe
napada na komandu 70. pbr radi umešanosti u šverc oružjem i municijom priveden je
KLIPA DARKO, za koga je utvrđeno da je pokušao prodaju oružja i municije KORAĆ
DUŠANU. “BRENI” i JELOVAC ALEKSANDRU, ali zbog nailaska vojne policije odustao
je od prodaje, te je pripremljen za svedoka u krivičnom postupku protiv KORAĆA186 i
JELOVCA.187 Dat je nalog za privođenje DOKMANOVIĆ DRAGANA, zv. “ŽUJAN”,
zbog osnovane sumnje da je posredovao u švercu oružja i municije sa muslimanima, a u vezi
krivične prijave protiv KORAĆA i JELOVCA.
Kroz saslušanje privedenih lica i operativnim radom OB su došli do saznanja da je napad na
70. br trebao biti još pre 6 dana, ali neki od pripadnika grupe (sada ih ima 12) bili su kod
pukovnika BULATA,188 koji su jedno vreme bili pod njegovom komandom.
Predstavnici ove grupe na sastanku sa k-dantom 15.K tražili su da se od njih formira
izviđačko-diverzantski rad i da se podčine puk. Bulatu ili 21. DDO SLUNJ. Između ostalog
zahtevali su da se 70. pbr cela podčini k-di 21. korpusa.
Svi navedeni zahtevi odlučno su odbijeni od strane k-danta 15. K, a OB nastavljaju sa
privođenjem i daljim operativnim radom s tim u vezi. Glavno sastajalište švercera oružja i
municije je u kafani PEJIĆ ZDRAVKA, vlasnika kafane “FLAMENGO” i DOKMANOVIĆ
ĐURE, zv. ŽORŽ, takođe vlasnika kafane.
Merama komandovanja i OB paralisaće se rad ostatka paravojne formacije “LABRA” koji se
nastoji predstaviti kao neka samostalna formacija.
Pored navedene grupe na prostoru LIKE u toku je obnavljanje rada paravojne grupe
koja je u prvom delu rata egzistirala pod vodstvom pokojnog BAKLAJIĆ PREDRAGA
186
187
188

Dušan.
Aleksandar.
Čedomir.

117

(poginuo krajem 1992. godine na prostoru Skelana). Ova grupa je razbijena 22. 02. 1992.
godine hapšenjem njenih vođa i više članova čime je njena delatnost suzbijena privremeno.
Neadekvatnim sudskim merama i lošim političkim stanjem u Krajini ohrabren je i obnovljen
rad ove grupe.
Idejni vođa formiranja četničkih paravojnih formacija je PREDRAG UZELAC, bivši
načelnik SUP-a Korenica, koji je zbog nesposobnosti smenjen sa dužnosti u januaru 1992.
godine. On je od vatrenog pristalice Milana Martića prešao na stranu Milana Babića.
Pred predsedničke izbore u RSK u s. ŠKARE boravio je Lazar Macura koga je na javnom
skupu Uzelac pitao: Što će biti sa komandom gospodine Macura ako Babić189 pobedi?”
Na ovo mu je Macura odgovorio: “Kakva Srpska vojska, ko je taj Novaković190 (k-dant GŠ
SVK), on odgaja ustaše”.
Uzelac je polovinom januara o.g. prilikom boravka k-danta 15. K u s. Crna Vlast prišao
istom i pred grupom boraca provokativno pitao: “Šta si ti? Kome si došao prodavati pamet?
Zašto uporno lažeš ovaj narod? Gde vam se brani Crna Vlast?”
Uzelac ponovo potencira legitimnost izbora i nezadovoljstvo naroda izborom M.191
MARTIĆA za predsednika RSK i radi na jačanju Babićeve struje. Pošto je Uzelac čovek
loših karakternih osobina (ne razgovara sa bratom i sestrom) arogantan i sl., ne može se
isključiti mogućnost napada ove grupe na Komandu korpusa tim pre što još uvek u tajnim
skladištima koja su stvorena početkom 1992. godine postoji veća količina oružja, municije
i MES-a.
Uzelčev sagovornik JOVO BORIĆ, sekretar SO Korenica, čovek za sve sisteme, nedavno
je izjavio da je Brana Crnčević obični papagaj i da treba srušiti “šumsku televiziju” (TV
PLITVICE) što prenosi izjave B. Crnčevića i njemu sličnih.
Pored BORIĆA Uzelca podržavaju GECO ČUDIĆ, VASO VUJINOVIĆ, BRACO
BOŽIČKOVIĆ i drugi.
Poseban problem na kvalitetnom sagledavanju ove četničke grupe je neinventivnost OB 50.
pbr kome je više puta skretana pažnja na delovanje ove grupe, ali on zbog nerada o tome
ništa nije izveštavao. Za komandovanje se nameće problem neodlaska na položaje članova
ove grupe što onda prihvataju i ostali borci koji nisu članovi ove grupe što dovodi do toga
da su položaji neposednuti.
Očigledno da navedene grupe nisu bile razbijene, a njihovo nezadovoljstvo rezultatima
izbora manifestuju na ovaj način što se posebno odnosi na grupu PREDRAGA UZELCA.
Ukoliko se energičnim merama komandovanja i OB ne osujeti rad ovih grupa one mogu
postati još ekstremnije i koristeći krizu omasoviti svoje članstvo i naneti velike štete po
odbrambeni sistem RSK.
BŽ/MT
NAČELNIK
p u k o v n i k Vuk Dmitrović, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5011.
189
190
191

Milan.
Mile.
Milan.

118

58

1994., veljača 7.
[Knin]
Obavještajna informacija Obavještajnog organa Komande 7. korpusa SVK podređenim
postrojbama o jačini i obučenosti postrojbi HV-a, osobito HRZ-a
KOMANDA 7. KORPUSA
OBAVEŠTAJNI ORGAN
Str. pov. br. 24-15
07. 02. 1994. godine
Obaveštajna informacija.Komandi:

1. lbr, 2. pbr, 3. pbr, 4. lbr, 75. mtbr, 92. mtbr, 7. map,
7. mpoap i 7. larp PVO (aktom).

Podaci prikupljeni EI:
1. Operativno strategijski raspored HV prema RSK je i dalje u dva ešalona (domobranske
pukovnije kao prvi i deo profesionalne brigade kao drugi ešalon).
– na prednjem kraju uglavnom se vrše redovne smene jedinica, uvežbavanje, dorada objekata
za ljudstvo, zaprečavanje i izviđanje, uz stalne provokacije iz MB i streljačkog naoružanja.
– sve domobranske pukovnije dobile podatke da je p/k SVK oslabio, te da idu na posedanje
položaja koji nisu branjeni ili su napušteni od strane vojnika SVK.
– popunjenost pukovnija vojnicima na redovnom služenju vojnog roka je 50%, ostalo je
rezervni sastav.
– nastavni centri često od RZ i PZO trebuju helikoptere MI-8 za potrebe prevoženja.
– u okolini Pule, 8. lako jurišna br vojne policije često izvodi vežbe desantiranja
helikopterima, kao i vežbe u padobranskom desantiranju.
– potvrđuju se podaci da RZ i PZO HV razvija grupaciju adekvatnu korpusu RV i PVO
bivše JNA. Za sada su formirane dve brigade PVO, u toku je formiranje i treće, dve lovačke
eskadrile sa 24 aviona MIG-21, više helikopterskih eskadrila sa MI-8 i MI-24. Zapovjednik
prve lovačke eskadrile je bojnik Rudolf Perešin, pilot bivše JNA, koji je sa AM Bihać
avionom MIG-21 pobegao u Austriju (Celovec). Prema nekim podacima taj avion je još
tamo. Eskadrila kojom komanduje bazira na a. Pleso.
– sistem PVO je vrlo uvežban i često ga uvežbavaju sa letovima sopstvene avijacije. Neki od
elemenata sistema PVO razmeštaju u zadarskom zaleđu.
– komanda 112. br HV je smeštena u s. Poličnik, komanda artiljerije u s. Briševo, komande
bataljona u Suhovare i Smoković.
Z A K LJ U Č A K:
Na frontu HV prema 7. K nema bitnih promena, nastavljaju sa izvršavanjem redovnih
zadataka. Inače, HV se intenzivno naoružava, oprema i uvežbava. Mnogo se radi na planu
profesionalizacije HV.
U medijima je prisutna potreba političkog rešenja sukoba sa RSK, uz plasiranje
dezinformacije da je RSK napuštena od strane SRJ, sa kojom RH normalizuje odnose.
U slučaju neuspeha političkih pregovora, vojna opcija će biti nužno rešenje.
119

POMOĆNIK NŠ ZA OB. POSLOVE
P o t p u k o v n i k Bosnić Stanko
M.P.192 M.P.193
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 45.

59

1994., veljača 7.
[Okučani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o borbama na području
RSK, stradanju pripadnika SVK u međusobnim obračunima i vlastitom minskom polju,
konferenciji o BiH u Ženevi i Programu ekonomskog oporavka SRJ, kojim se obuhvaćaju
“sve srpske zemlje” te se uvodi jedinstven monetarni, platni i carinski sustav za SRJ, RSK i
RS
KOMANDA 18. KORPUSA
Pov. br. 20-19 M.P.194
07. 02. 1994. godine
Informacije potčinjenim jedinicama, dostavlja.–

KOMANDI B.Z.I.

Iz informacije GŠ SVK saznajemo da su ustaške snage i u proteklim danima vršile
provokativna dejstva čime su narušavali potpisano primirje. Ističemo neke slučajeve.
04.02.
Na severnodalmatinskom vojištu izvodili su b/d manjeg intenziteta na novigradskom pravcu
minobacačima na drniškom pravcu i u zonama odgovornosti 15. i 39. korpusa pešadijskim
naoružanjem. Naše snage nisu odgovarale na provokacije. U zoni odgovornosti 21. K u
sopstvenom minskom polju ranjen je jedan aktivni podoficir.
Gubitaka od ustaških provokacija nije bilo.
05.02.
Na severnodalmatinskom ratištu iste provokacije kao i prethodnog dana. Primećene
intenzivne izviđačke aktivnosti. U zoni odgovornosti 15. K provokacije Pat-om i pešadijskim
naoružanjem. Naše jedinice odgovorile jačom vatrom na severnodalmatinskom vojištu.
U zoni odgovornosti 7. K jedan borac iz zasede ubio drugog, uzrok ubistva je osveta. Ubijeni
se bavio organizovanjem kriminala. U istoj jedinici jedan vozač vojnog m/v pregazio dve
žene. Doterao vozilo u jedinicu i izgubio se u nepoznatom pravcu. Oba VD se ispituju.
Gubitaka od ustaških provokacija nije bilo.

192
193
194

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 237, primljen 7. 2. 1994. u 17,30, predan u 17,40.
Prijemni pečat: Vojna pošta 9046, str. pov. br. 405-1, 8. 2. 1994., Benkovac.
Prijemni pečat: Vojna pošta 9171, pov. br. 01-17/94, 10. 2. 1994., Okučani.

120

06.02.
Bilo je pojačanih b/d. Što se može dovesti u vezu sa najavljenom mogućnošću za opšti napad
na RSK koju je najavio hrvatski ambasador u UN Nobilo195. Na benkovačkom pravcu i
novigradskom zaleđu dejstvovali su MB i tenkovskim topovima, u skradinskom zaleđu i
drniškom pravcu pešadijskim naoružanjem. Naše snage odgovorile jačom vatrom, od koje
su uništeni neki značajniji ustaški objekti. U poseti SVK nalazi se k-dant vojske RS, koji
ostaje i u narednim danima.
Od ustaških dejstava ranjena su dva v/o iz 7. korpusa.
U vezi zajedničke izjave koju su 19. 01. 1994. godine potpisali g-din Milošević196 i
Tuđman197 ima niz veoma bitnih događaja koji se direktno odnose na srpski narod i sve
srpske zemlje. Posebno ističemo Ženevsku konvenciju o bivšoj BiH i Program ekonomskog
oporavka SRJ.
U izjavi se nedvosmisleno navodi da se radi o međusobnim odnosima SRJ i RH, a da će se
o položaju u RSK ravnopravno razgovarati između RSK i RH, što je dato i u Vensovom198
planu. Dosadašnji napori predsednika Miloševića daje nam za pravo da u njega imamo
puno povjerenja. Zahvaljujući njemu RS se izdvojila iz bivše BiH za ravnopravan status i
tretman na međunarodnom planu. Naša država (RSK) još uvek je u situaciji da se bori za
takav status, a koji je već izborila SVK. Tako smo umesto pobunjenih Srba na pregovorima
sa vojnom delegacijom HV postigli ravnopravan status i ime SVK. Izjave Tuđmana i drugih
predstavnika RH treba shvatiti kao njihovu želju i obmanu sopstvenog naroda i javnosti.
Stalni predstavnik RH u UN Nobilo otvoreno je zapretio opštim napadom na RSK u
slučaju da se prema RH preduzmu sankcije. To nije ništa novo jer je poznato koliko je
Tuđman puta i rokova određivao za posetu Okučanima, Kninu, Vukovaru, Petrinji i gde sve
nije. Međutim eventualne sankcije mogu RH potaknuti da preduzmu neke sulude akcije,
što bi sigurno značio i konačan srpsko-hrvatski obračun. Zato se moraju preduzimati sve
mere i akcije da nas ne uhvate u dubokom snu.
Po pitanju ekonomskog oporavka SRJ, najvažnija je činjenica da su tim programom
obuhvaćene sve srpske zemlje, znači i RS i RSK. Njegove glavne karakteristike su:
– Postizanje stabilnosti cena i deviznog kursa. Jedino platežno sredstvo biće dinar, a upotreba
svakog drugog novca će se smatrati krivičnim delom.
– Uvodi se jedinstveni monetarni i platni sistem u SRJ, RSK i RS.
– Ponovno uspostavljanje ključne uloge centralne banke u održavanju monetarne stabilnosti.
NBJ će imati apsolutni monopol nad emisijom novca. Ostale banke, među kojima i NB
RSK će biti samo filijala. Sav novac koji bude pušten u opticaj biće pokrivan zlatnim i
deviznim rezervama.
– Nema primarne emisije bez pokrića, a primarna emisija će se koristiti samo za oživljavanje
proizvodnje.
– Reorganizacija javnih finansija kroz efikasan poreski sistem koji bi zahvatio sada široko
razgranatu “sivu” ekonomiju.
– Snošenje troškova održavanja dohotka za nezaposlene u iznosima i trajanju kako je
dogovoreno između države i sindikata.
195
196
197
198

Mario.
Slobodan.
Franjo.
Cyrus Vance.

121

– Snabdevanje najsiromašnijih delova stanovništva odgovarajućim količinama hrane
(brašno, kukuruz, biljno ulje) i to besplatno u funkciji pružanja efikasne pomoći socijalno
ugroženim.
– Prebacivanje socijalne funkcije sa preduzeća na državu.
– Obezbeđenje zaštitnih cena za značajne poljoprivredne proizvode.
– Stimulisanje priliva direktnih i stranih investicija.
– Ravnomernije raspoređivanje troškova sankcija i ekonomskog oporavka privrede na sve
segmente društva.
– Svi subjekti, veliki potrošači budžeta moraju ići na krajnje restriktivnu potrošnju (misli se
na vojsku i miliciju).
– Moraju se uvoditi programi štednje na svim nivoima.
– Uvodi se jedinstveni carinski sistem (SRJ, RSK i RS).
– Mora se pokrenuti proizvodnja – što znači da u RSK treba precizirati vojnu obavezu i
radnu obavezu na način da radna obaveza ne znači sjedenje kući i bežanje sa fronta, ili rad za
desetorostruku veću platu. Sve ovo uz normalno radno vreme, dnevne, mesečne i godišnje
odmore.
POMOĆNIK KOMANDANTA
p. pukovnik Marinko Gajić, s.r.
M.P.199
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

60

1994., veljača 8.
Drniš
Zapovijed Komande 75. mtbr SVK zapovjednicima podređenih postrojbi da poboljšaju
borbenu spremnost u postrojbama zbog mogućeg napada HV-a
KOMANDA 75. mtbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 11-114 STROGO POVERLJIVO
08. 02. 1994. godine
Drniš
Naređenje za poboljšanje b/g i pripravnosti
za borbu, d o s t a v lj a. -KOMANDANTIMA BATALJONA DIVIZIONA /na ličnost/
Od potpisivanja primirja ustaše primenjuju taktiku stalnog opuštanja sa ciljem da
iznenadnim napadom zauzmu prostor ili objekte od posebnog interesa: Objekte na Dinari
i Svilaji, Drniško polje, širi rejon Oklaja, uz opravdanje da zauzima prostor i sela gdje je
živilo hrvatsko stanovništvo. Za zauzimanje navedenih objekata očekivati je ubacivanje
jačih izviđačkih-diverzantsko-terorističkih grupa /povezivanje sa hrvatskim stanovništvom/
199

Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.

122

sadejstvo sa snagama sa fronta iznenadne koncentrične napade na navedene objekte i rejone
uz upotrebu HD i upotrebu avijacije. Očekivati je aktiviranje petokolonaša i unošenje
zabune u naše redove, napuštanje pojedinih položaja i sprečavanje organizovane odbrane i
aktivnih dejstava, plasiranje teza o izdaji i prodaji navedenih rejona i drugih glasina.
U cilju sprečavanja svakog iznenađenja i zauzimanja navedenih prostora i objekata od strane
ustaša, a u skladu sa Naređenjem K-ta 7. K str. pov. br. 101-1 od 07. 01. 1994. godine.
N a r e đ u j e m:
1.- Pojačati liniju odbrane u svim jedinicama većim angažovanjem ljudstva koje držati
u punoj borbenoj gotovosti sa potpunom organizacijom vatrenog sistema i kontrolom
međuprostora.
2.- Prekontrolisati pripremljenost svakog borca i jedinice za borbu, obezbediti kompletnu
opremu i naoružanje kao i naređene količine municije i hrane.
3.- Organizovati ubrzano utvrđivanje zaklona za svakog vojnika i starešinu.
4.- Prekontrolisati stanje mp i izvršiti dopunsko zaprečavanje.
5.- Na nivou bataljona pripremiti rezerve koje imati u stalnoj borbenoj gotovosti za
ofanzivna dejstva.
6.- Odmah zauzeti povoljnije položaje na dominantnim rejonima i objektima.
7.- Proveriti poznavanje zadataka starešina u vođenju pd borbe, a jedinice pripremiti.
8.- Pojačati osmatranje i izviđanje u svim bataljonima.
9.- Posesti osmatračnice bataljonskih vatrenih grupa i brigadnih i biti u gotovosti za dejstvo.
10.- Na istaknutim osmatračnicama komandira četa i bataljona organizovati neprekidno
osmatranje.
11.- Energično sprečiti delovanje petokolonaša i širenje glasina i defetizma.
12.- Obezbediti neprekidno prisustvo u jedinicama: komandira četa-bataljona i
komandanata bataljona-diviziona. Odsustvo komandira i komandanata zabranjuje se bez
odobrenja komandanata korpusa.
13.- O stanju b/g izveštavati me svakodnevno od 06,30 do 07,00 časova i 18,30 do 19,00
časova.
14.- Organizovati saradnju i kordinaciju sa drugim nosiocima zadataka u rejonima bataljona
o čvrstom sadejstvu sa susednim jedinicama.
15.- Za realizaciju ovog zadatka blagovremeno dostavljati zahteve za popunu jedinica,
ljudstvom i borbenim potrebama.
16.- Date zadatke realizovati u skladu sa ranije naređenim merama za poboljšanje b/g.
K O M A N D A N T
potpukovnik VLADIMIR DAVIDOVIĆ, [v.r.]
M.P.200
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 28.

200

Okrugli pečat: Komanda 75. motorizovane brigade.

123

61

1994., veljača 8.
[Knin]
Zamolba Komande 7. korpusa SVK Glavnom štabu SVK za uputama o zauzimanju stavova
prema snagama UNPROFOR-a povodom sastanka sa zapovjedništvom Sektora Jug i
razgovora o slobodi kretanja i razmještanju postrojbi UNPROFOR-a
SRPSKA VOJSKA KRAJINE VOJNA TAJNA
KOMANDA 7. KORPUSA POVERLJIVO
Pov. br. 58-44 KURIROM
08. 02. 1994. godine
Razgovor sa predstavnicima Komande Sektor “Jug”
UNPROFOR-a, informacija i zahtjev.– GŠ SVK
– Organ za moral
U skladu sa dogovorom Komandanta 7. K i Komandanta Sektora “Jug” na sastanku od
02. 02. 1994. godine susreli su se u 17.00 časova 07. 02. 1994. g. načelnici Štabova dvije
Komande sa saradnicima.
Teme razgovora su bila pitanja slobode kretanja, razmeštaja i premeštanje jedinica i komandi
UNPROFOR-a, status i funkcionisanje graničnih prelaza u s. Žitnić i D201. Miranje.
Na naš prijedlog ucrtanih pravaca na karti gdje bi se mogli slobodno kretati reagovanje je
bilo burno i shvaćamo kao ograničenje koje će imati političke implikacije, mada se u suštini
radi o onom što se već duže praktikuje.
Najavljeno značajno povećanje snaga u Sektoru “Jug” dolaskom Jordanskog bataljona, oko
1700 ljudi, usloviće pomjeranje zone Kanad. bataljona na prostor od Velebita do kanjona
Krke, a Kenijskog na istok, tj. od Krke do Cetine. Njihovim planom predviđeno je da ta
operacija počne 15. 02. 1994. g. Zbog toga je u toku njihovo intenzivno izviđanje prostora
u zoni 7. K da bi odredili za njih povoljne nove lokacije razmeštaja i nove pravce slobodnog
kretanja.
Naš zahtjev je bio da oni izrade prijedlog plana te operacije premještanja i dostave ga do 10.
02. 1994. g. Komandi 7. K na razmatranje i eventualno odobrenje, a do tada da obustave
već započeta premještanja i zaposedanja novih lokacija, kao one u tvornici “Jadran” u
Kistanjama. Zahtjev je usvojen. Pri tome su istakli da su za lokaciju u Kistanjama dobili
odobrenje od Ministarstva Odbrane RSK pri razgovoru sredinom decembra 1993. godine.
Pošto se radi o izuzetno značajnim i vrlo krupnim pitanjima odnosa prema UNPROFOR-u
i drugim institucijama UN-a u našoj zoni, a da bi Komanda Korpusa mogla u buduće
kompetentno i odgovorno izvršavati i ove zadatke, molimo odgovore i stavove po sledećim
pitanjima:
1. Kakav je mandat UNPROFOR-a, odnosno uloga i zadaci zaštitnih snaga UN-a nakon
ustaške agresije 22. 01. 1993. g. i stvaranja SVK, ako nisu izvršili zaštitu stanovnika i
teritorije i obezbjedili demilitarizaciju ovog prostora?
201

Donje.

124

2. U čijoj je nadležnosti donošenje odluke o povećanju i pomjeranju snaga UNPROFOR-a
i da li Komanda Korpusa o tome treba da bude obavještena od k-de UNPROFOR-a ili od
GŠ SVK i državnih organa RSK?
3. Koje su kompetencije, odnosno obaveze, prava i odgovornosti Komande Korpusa i
Komandi brigada u odnosima sa UNPROFOR-om i drugim institucijama UN-a u zoni
odgovornosti, imajući u vidu odredbe Zakona o Vojsci i Zakona o odbrani.
4. Ko je ovlašten da odobri ili ne odobri rejone i objekte baziranja i pravce i rejone kretanja
jedinica i Komandi UNPROFOR-a – odgovarajuća komanda SVK, MUP, drugi državni
organi, opština, radna organizacija, mjesna zajednica, kako u tom slučaju uskladiti interese
i kako se međusobno informisati o tome?
5. Kakav je status graničnog prelaza u D.202 Miranjama i stav u vezi sa korišćenjem mosta
na Maslenici?
S obzirom da Komanda Korpusa mora u ovom domenu dnevno rješavati određene
probleme a nije dobila najavljeno uputstvo niti zvanične instrukcije iz kojih bi se mogao
dobiti odgovor na navedena i druga pitanja, kao činjenica da se z bog toga suočavamo sa
konkretnim problemima u praksi, molimo u najkraćem roku odgovor u pisanoj formi.
POMOĆNIK K-DANTA
pukovnik mr. Dmitar Arula, [v.r.]
M.P.203
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 10.

62

1994., veljača 8.
Biljane Gornje
Informacija Komande 92. mtbr SVK podređenim postrojbama o programu ekonomskog
oporavka SRJ u koji su uključene RSK i RS
KOMANDA 92. mtbr
Pov. br. 291-2
08. 02. 1994. godine
KM Biljane Gornje
Informacija potčinjenim jedinicama,
– d o s t a v l j a.– lard PVO
1. Pojašnjenja vezana za rekonstrukciju monetarnog sistema i strategije opstanka Jugoslavije.
Najvažnija je činjenica da se u programu ekonomskog oporavka Jugoslavije, privrednog
sistema i ekonomske politike uključuje RSK i RS, što znači sve države srpskog naroda na
području bivše Jugoslavije.
Glavne karakteristike programa:
202
203

Donjim.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9031, Knin.

125

– Uvodi se jedinstven monetarni i platni sistem u SRJ, RSK, RS.
– 
Ponovno uspostavljanje ključne uloge centralne banke u održavanju monetarne
stabilnosti. Sav novac koji bude pušten u opticaj biće pokriven zlatnom i deviznom
rezervom.
– Nema primarne emisije bez pokrića, a primarna emisija se koristi samo za oživljavanje
proizvodnje.
– Snošenje troškova, održavanje dohotka za nezaposlene u iznosima i trajanju kako je
dogovoreno između države i sindikata.
– Snabdjevanje najsiromašnijih djelova stanovništva, odgovarajućim količinama hrane
(brašno, pasulj, kukuruz, ulje), i to besplatno u funkciji pružanja efikasne pomoći
socijalno ugroženim.
– Prebacivanje socijalne funkcije sa preduzeća na državu.
– Obezbeđenje zaštitnih cena za značajne poljoprivredne proizvode.
– Stimulisanje priliva direktnih stranih investicija.
– Ravnomernije raspoređivanje troškova sankcija i ekonomskog oporavka privrede na sve
segmente društva.
– Svi subjekti, veliki potrošači, moraju ići na krajnje restriktivnu potrošnju (misli se na
vojsku i miliciju).
– Moraju se voditi programi štednje na svim nivoima.
– Uvodi se jedinstveni carinski sistem (SRJ, RSK i RS).
– Mora se pokrenuti proizvodnja, što znači da u RSK treba precizirati vojnu i radnu
obavezu, na način da radna obaveza ne znači sjedenje kod kuće i bježanje sa fronta.
Dostavljeno:
– svim jedinicama
– arhiva
DŠ/SL

KOMANDANT
potpukovnik Veljko Bosanac, [v.r.]
M.P.204
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1535., sn. 15/0168

63

1994., veljača 9.
Petrova Gora
Zapovijed Komande 21. korpusa SVK da se razbije i uništi muslimanska grupa za koju se
pretpostavlja da će se ubaciti u pozadinu korpusa s ciljem prenošenja novčanih sredstava u
Cazinsku krajinu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
KOMANDA 21. KORPUSA “P A U K 94”
204

Okrugli pečat: Vojna pošta 9035, Benkovac.

126

Str. pov. br. 342/1205
09. 02. 1994. godine
Petrova Gora
BORBENO NAREĐENJE
Karta 1:50.000, Ogulin 4 i Karlovac 3
1. U naredna 2-3 dana očekuje se ubacivanje ekstremne muslimanske grupe 18-20 ljudi.
Najverovatnije grupa će se ubaciti pravcem Babina Gora – Zbjeg /pol. Slunj/ – Rakovica –
Bugar – Izačić.
Cilj ubacivanja ekstremne grupe najverovatnije je prenošenje novčanih sredstava u Cazinsku
krajinu, a nisu isključena DTG u našoj pozadini i snaga AP Zapadna Bosna.
2. Snage 21. korpusa imaju zadatak da se spreči ubacivanje DTG preko naše teritorije, istu
razbiju i unište.
3. Pravac: Hum – Strmica zatvaraju snage 70. pbr.
Pravac: Čičin most – Primišlje – Slunj zatvara 13. pbr.
Granicu prema Cazinskoj krajini obezbeđuje 21. GrOd i 21. čVP.
4. ODLUČIO SAM: Zasednim i drugim izviđačkim dejstvima zatvoriti pravac Babina
Gora – Vrelo Mrežnice – Močila, sa ciljem:
Osloncem na r. Mrežnicu i primenom najpogodnijih izviđačko-diverzantskih dejstava
sprečiti ubacivanje grupe navedenim pravcem. Razbiti istu i uništiti.
Gotovost za dejstva 10. 02. 1994. u 18,00 časova.
Borbeni raspored:
– Snage za zasedna dejstva i
– rezerva.
5. Zadaci jedinicama:
5.1. 21. ič po obrazovanju 1. i 2. BG zatvara navedeni pravac u zoni: Čuruvin most /uklj./ –
Palež /isklj./ – Rakovica – Slunj, sa zadatkom: U sadejstvu sa susedima primenom zasednih
dejstava sprečava prolaz DG na navedenom pravcu.
5.2. 21. DOd primenom zasednih dejstava zatvara pravac: Krnić Glava – Koturovo –
Rakenić Glava – Mrzlo polje.
5.3. Rezerva: Vod VP 13. pbr razmešta se u rejonu KM 13. pbr u gotovosti za dejstvo na
pravcu Mrzlo polje – Čuruvin most.
6. Bezbedonosno obezbeđenje:
U vremenu od 16,00 10. 02. 1994. godine zatvoriti put Rokvić glava /benzinska pumpa/ –
Palež. Stavlja se pod kontrolu 21. ič i zabranjuje se pokret istim putem za sva vozila i civile.
7. Pozadinsko obezbeđenje:
Smeštaj ljudstva na poligonu Slunj, ishrana ljudstva u 21. DOd i suvom hranom za 2 dana,
koje će obezbediti 85. PoB, koja će ujedno obezbediti gorivo i mazivo.
Sanitetsko obezbeđenje vršiti osloncem na 21. DOd.
8. RiK
Objedinjavanje b/d vršiti će PNŠ za obaveštajne poslove 21. korpusa sa KM 21. DOd.
205

Dopisano rukom.

127

Vezu organizovati po planu veza /motorole/.
Signali: po tablici signala.
9. Izveštaje dostavljati: redovne do 08,00 i do 19,00 časova, vanredne po potrebi.
Napisao: ppuk. D.206 Harambašić,
Kucao: ppuk. P.207 Vignjević.
Upoznati: K-diri jedinica, izvodno upoznati K-dant 21. GrOd i K-dant 13. pbr.
KOMANDANT
Pukovnik
Čedomir Bulat, [v.r.]
M.P.208
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.

64

1994., veljača 10.
[Korenica]
Zapovijed Komande 15. korpusa SVK za borbenu obuku podređenih zapovjedništava i
postrojbi, prema kojoj će se dio obuke izvoditi u Vojsci Jugoslavije i Vojsci Republike Srpske
KOMANDA 15. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. broj POVERLJIVO
10. 02. 1994. godine Primerak br. ____
N A R E Đ E NJ E
za borbenu obuku jedinica i komandi 15. korpusa
– februar 1994. –
Naređenje za borbenu obuku u 1994. godini napisano je na osnovu Direktive za borbenu
obuku i školovanje SVK za period 1994.-1995. godine, Instrukcije za borbenu obuku
jedinica SVK u 1994. godini te stanja obučenosti u jedinicama i komandama 15. K te
operativnih zahteva koje nameće ratno stanje.
Naređenjem se reguliše organizacija, planiranje i rukovođenje borbenom obukom, u 15. K
i utvrđuju se osnove i okviri za rad na zadacima borbene obuke K-de 15. K i potčinjenih
jedinica.
I. ORGANIZACIJA I VRSTE BORBENE OBUKE
U 1994. godini u 15. K planirati i organizovati borbenu obuku u svim jedinicama
i komandama. Obukom moraju biti obuhvaćeni svi vojnici i sve starešine. Obuku
programirati i izvoditi sa vojnicima i starešinama na svim nivoima. Posebno programirati
obuku jedinica i komandi.
206
207
208

Dragan.
Petar.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9104, Petrova Gora.

128

Po sadržajima obučavanja vršiti iz:
– moralnog vaspitanja
– vojnostručne obuke
– fizičkog vežbanja
II. CILJEVI I ZADACI BORBENE OBUKE
1.- CILJEVI
Starešine i komande pripremiti za stručno i organizovano izvođenje borbene obuke vojnika
i jedinica i uvežbati ih za uspešno komandovanje jedinicama u b/d.
Vojnike i jedinice uvežbati i osposobiti za izvršavanje borbenih zadataka. Vojnike službi
osposobiti za uspešno izvršavanje svih zadataka pozadinskog obezbeđenja.
2.- ZADACI
2.1.- Izvršiti doobuku i obuku svih vojnika i starešina koji stupe po ugovoru u jedinice 15.
K u toku 1994. godine.
2.2.- Sa odelenjima, vodovima i četama-baterijama vršiti pripreme i uvežbavanja za
izvršavanje borbenih zadataka.
Pripremu bataljona-diviziona kao celina, izvodit će Komanda 15. K.
2.3.- Komandire odelenja obučavati u organizaciji K-di brigada, a težišno na nivou K-de
15. K po posebnom Planu prilog br. _____.
Komandire odelenja osposobiti da uspešno komanduju odelenjem u borbenim dejstvima.
2.4.- Komandire vodova kursirati na nivou Komande Korpusa /po posebnom Naređenju
GŠ/. Težište obučavanja je osposobljavanje za organizaciju rada i obuke u vodu, za
komandovanje vodom u izvođenju b/d. Kursiranje komandira vodova bit će organizovano
po rodovima u trajanju 30 dana.
2.5.- U toku godine nastavit će se kursiranje komandira četa i K-ta bataljona-diviziona u
organizaciji GŠ SVK. Obaveza K-de brigade je da odrede i pripreme kandidate.
2.6.- U toku godine organizovati obuku starešina komandi /bataljona, brigade i K-de 15. K/
sa težištem na osposobljavanju za obavljanje formacijskih dužnosti i za rad i komandovanje
sa jedinicama u pripremi i izvođenju b/d.
2.7.- Osposobiti i uvežbati komande /bataljona, brigade i korpusa/ kao celine za
komandovanje jedinicama u borbi i boju i operaciji i u izvršavanju zadataka iz funkcionalne
nadležnosti organa komandovanja.
2.8.- Povećati psihofizičke sposobnosti vojnika i starešina u skladu sa zahtevima ratne
situacije.
2.9.- Podizati i jačati moral u svim jedinicama 15. K.
2.10.- Proveravanjem i ocenjivanjem obučenosti utvrđivati stvarno stanje obučenosti i
uvežbanosti jedinica za izvršavanje borbenih zadataka i preduzimati mere na popravljanju
sa borbenim potrebama.
III OBUKA STAREŠINA
U 1994. godinu K-de brigada i K-da 15. K /ONO/ izradit će svoje godišnje planove obuke
starešina i komandi.
Osnova za izradu planova su:
– obuku planirati u trajanju dva dana mesečno /14 č/, s tim da njeno izvođenje ne mora biti
celodnevno,
– K-de brigada i bataljona planirat će jedno GZ, KP i ŠRV,
129

– planirati obuku starešina iz rukovanja sa ličnim naoružanjem, minskoeksplozivnim
sredstvima i izvođenje gađanja iz LN /pištolj, puška i pm/ dva gađanja,
– o b a v e z n o ugraditi u sadržaj obuke starešina tema: “Organizacija vatrenog sistema
odelenja, voda, čete i bataljona u napadu i odbrani” procena stanja i mogućnosti HV u zoni
odgovornosti jedinica,
– pripreme komandi za kontrolu obuke u jedinicama,
– pripreme na izvođačima obuke starešina i komandi,
– vreme za ocenjivanje starešina i komandi.
Primenjene oblike obuke, komandi izvoditi po temi: “Odbrambena operacija SVK u
iznenadnoj agresiji HV”.
Komande brigada planiraju i izvode obuku sa starešinama i komandama bataljona i
diviziona. Cilj obuke je osposobljavanje za komandovanje sa jedinicama u izvođenju
b/d, rukovođenju sa obukom svojih potčinjenih jedinica, pozadinskim obezbeđenjem,
obaveštajnim obezbeđenjem i inž. obezbeđenjem.
– Komanda bataljona-diviziona planira i reguliše pripremu starešina za izvođenje obuke sa
vojnicima, odelenjem i vodom.
– Obuku komandira odelenja težišno izvoditi na nivou korpusa po posebnom planu, prilog
br. ____.
4.- OBUKA IZ MORALA
U 1994. godini u programima obuke starešina i vojnika planirati sledeće tematske celine:
4.1.- Za starešine
1.- Stvaranje i mogućnosti razvoja RSK.
2.- Ustavne pozicije SVK.
3.- Osnove međunarodnog ratnog i humanitarnog prava.
4.- Iskustva i saznanja iz rata 1991. i 1992. godine na planu razvijanja i održavanja borbenog
morala.
5.- Moralno-psihološke pripreme vojnika i starešina za odbranu RSK.
6.- Psihološko-propagandno delovanje na prostorima bivše SFRJ i uticaj toga na b/g SVK.
7.- Ratni borbeni stresovi i ljudsko ponašanje u toku građanskog rata u Jugoslaviji 19911992. godine.
4.2.- Za vojnike
1. Republika Srpska Krajina.
2. Srpska Vojska Krajine.
3. Moral SVK.
4. Karakteristike prostora na kome locira i zadatke koje izvršava borbena jedinica.
5. Vojnička zakletva i vojna zastava.
6. Osnovna obeležja rata i oružanog suprotstavljanja SVK.
7. Vojna psihologija: veze karaktera ličnosti i temperamenta sa vojničkim vrlinama i
ponašanjem vojnika u pripremi i izvođenju b/d.
8. Uloga vere i verskih ubeđenja u ratu koji vodi SVK /uloga SPC u borbi za opstanak i
prava srpskog naroda na prostorima RSK i u Hrvatskoj, povezanost sa RS, Srbijom i Crnom
Gorom i Srbima u dijaspori/.
130

4.3.- Organizacija i izvođenje obuke iz morala
Teme iz morala za obuku starešina planirati tako da se svakog meseca izvede po jedna tema.
Prvu temu izvesti u aprilu a zadnju u oktobru mesecu. Za svaku temu planirati po 2 č a
za 7 temu planirati 4 č. Izvođače obuke određuju komandanti brigada i 15. K mesec dana
unapred, mogu se tražiti izvođači i van sastava svoje jedinice.
Teme za vojnike planirati po jednu u toku meseca, po dva časa za jednu temu. Izvođače
tema određuje K-t brigade. Organ za moral K-de 15. K izvršit će pripremu izvođača po
posebnom planu. GŠ će obezbediti neophodnu literaturu.
5.- Informisanje starešina i vojnika
– Informisanje starešina i vojnika planirati mesečnim planom rada i rasporedom obuke.
– Informisanje starešina vršiti četiri puta mesečno po 30 minuta, u načelu svake srede
početkom radnog vremena.
– Izbor tema informisanja vrše K-ti jedinica i PKM i treba da se odnose na: ostvarivanje
odbrane; razvoj i izgrađivanje SVK; određeni aspekti održavanja b/g jedinica, stanje i
kretanje u VJ i VRS; statusna i druga pitanja profesionalnog sastava itd.
– Informisanje vojnika vršiti svakodnevno 10-15 minuta, a periodično u trajanju do 1 č.
Informisanje vršiti po sadržajima iz života i rada jedinica i SVK i dr. pitanjima od interesa iz
života i rada jedinica i SVK i dr. pitanjima od interesa za jačanje borbenog morala.
6.- Fizičko vaspitanje
Sa vojnicima i starešinama planirati i izvoditi jutarnje vežbanje i časove fizičkog vežbanja. Sa
starešinama izvoditi nedeljno dva puta fizičko vežbanje po 1 č i svakog meseca marš na 10
km. Marš izvoditi sa starešinama Komande Korpusa i brigada.
U oktobru mesecu izvršiti proveru fizičke sposobnosti svih starešina.
Sadržaj časova fizičkog vežbanja vojnika prilagoditi smeštajnim uslovima jedinice.
Sa vojnicima vojne policije svaki dan izvoditi po jedan čas fizičkog vežbanja, a sa ostalim
vojnicima izvoditi dva časa sedmično.
Proveru fizičke sposobnosti vojnika vršiti u septembru mesecu.
7. VOJNO STRUČNA OBUKA VOJNIKA I JEDINICA
Sa vojnicima raspoređenim u borbene jedinice posle završene obuke u regrutnim centrima
nastaviti sa izvođenjem borbene obuke, radi sticanja dopunskog VES.
Za obuku vojnika i jedinica, komande brigada izrađivat će tematske planove, komande
bataljona-diviziona plan koordinacije, a četa baterija raspored obuke i rada.
Sadržajima tematskih planova obezbediti produžetak obuke vojnika po važnijim sadržajima
radi sticanja potrebnih znanja za dopunski VES, predvideti izvođenje vežbi jedinica /
odelenja, vod, čete-baterije/. Kroz taktičko vežbanje imati na zaprečavanju, utvrđivanju,
organizaciji vatrenog sistema, obuci u rukovanju sa zajedničkim naoružanjem, municijom
i dr. opremom.
Sa jedinicama izvoditi vežbe u složenim meteo uslovima.
7.1.- Obuka vojnika i jedinica pešadije
Obuku planira, programira i reguliše Komanda brigade. Obuka se izvodi u dva-tri dana
u toku smene na nivou voda-čete. Komanda bataljona piše raspored rada i obuke na
bazi tematskih planova i planova koordinacije. Težište u Tematskim planovima dati na
praktičnim radnjama iz taktike, inžinjerije i naoružanja sa izvođenjem gađanja.
Odelenje i vod su osnovne jedinice za taktičko uvežbavanje. Obuku kursiranja komandira
odelenja realizovati na kursevima, po prilogu br. _____ /po dobijanju iz GŠ/.
131

7.2.- Obuka vojnika i izviđačkih jedinica
Vojnici regruti obučavaju se u 107. NC “ALFA”.
Vežbe izviđačkih jedinica izvoditi po posebnom planu, prilog br. _____. Izvođenje vežbi
organizovat će komanda korpusa za što je odgovoran obaveštajni organ.
7.3.- Obuka vojnika i jedinica vojne policije
Vojnici regruti obučavaju se u NC VJ.
Organ bezbednosti 15. K planirat će i organizovati obuku sa jedinicama vojne policije 15.
K /odelenja, vodovi, čete/.
Tematiku odrediti iz Plana i programa VJ.
7.4.- Obuka vojnika i jedinica artiljerije
Vojnici regruti obučavaju se u jedinicama i centrima VJ. U toku 1994. godine izvršiti
kursiranje – obučavanje vojnika računača na nivou K-de 15. K u trajanju 10 /deset/ dana.
Grupisanje, vreme održavanja obuke, program za obuku, materijalno obezbeđenje i izvođače
obuke računača regulisati posebnim naređenjem, koje čini sastavni dio ovog naređenja,
prilog br. _____.
Sve vojnike u sastavu odelenja obučavati za dužnost nišandžije. Poslužioce POLO 9K 11 tri
puta u 1994. godini pozvati na trenaž /nosioc K-da brigade – 15. K/.
Kursiranje komandira odelenja izvršiti po prilogu br. _____.
7.5.- Obuka vojnika OMJ
Vojnici regruti obučavaju se u NC VJ i VRS. Sa vojnicima koji dođu iz NC nastaviti obuku
u jedinicama najmanje dva dana nedeljno radi produženja kontinuiteta odbrane.
Kursiranje komandira Odelenja nastaviti /po potrebi u brigadi/, a po planu u prilogu br.
_____.
7.6.- Obuka vojnika inžinjerije
Vojnici regruti za potrebe inž. jedinica obučavat će se u NC i inžinjerijskim jedinicama.
Obuku i vežbe inž. jedinica prilagoditi potrebama i uslovima, na frontu i zonama
odgovornosti jedinica. Težište u obuci dati na obučavanju u zaprečavanju i pravljenju
prolaza u MP.
7.7.- Obuka vojnika i jedinica ABHO
Vojnike regrute obučavati u NC ABHO Kruševac.
Borbenu obuku izvoditi sa odelenjima u brigadama a na nivou komande 15. K sa mešovitim
vodom ABHO. Prioritet dati u formiranju odelenja ABHO u brigadama, a na nivou 15. K
formirati mešoviti vod, a potom izvršiti obučavanje i uvežbavanje jedinica.
U toku godine izvršiti kursiranje referenata ABHO u bataljonu-divizionu u trajanju od 3 /
tri/ dana, po programu kojeg će izraditi organ ABHO GŠ SVK, po prilogu br. _____.
U toku godine izvesti kurs rukovaoca zajedničkih sredstava ABHO, po programu NABHO
GŠ u trajanju 30 časova. Na kurs ćete uputiti po dva vojnika iz bataljona-diviziona, vreme i
mesto kursiranja po prilogu br. _____.
7.8.- Obuka vojnika i jedinice veze
Vojnici regruti specijalisti veze obučavaju se u NC VJ. U toku 1994. godine NV brigada i
15. K izvršit će provjeravanje i ocjenjivanje obučenosti i osposobljenosti vojnika specijalnosti
veze, a na osnovu toga izvršiti dopunsko obučavanje i osposobljavanje. U toku godine
izvršiti kursiranje komandira odelenja veze po tematskom planu kojeg će izraditi GŠ SVK.
132

7.9.- Obuka vojnika jedinica ARJ PVO i VOJ
Vojnici regruti obučavat će se u NC VJ i SVK.
ARJ PVO obučavati i uvežbavati za izvršavanje namenskih zadataka, u svim uslovima b/d,
samostalno i u sastavu drugih jedinica. Jedinice i organe VOJ osposobiti i uvežbati za rad
u sistemu VOJ klasičnim načinom rada i u sadejstvu sa osmatračkim elementima jedinica
15. K.
U toku godine izvršiti trenaž operatora S-2M, po posebnom planu, prilog br. _____.
7.10.- Obuka vojnika i jedinica pozadine
U toku 1994. godine vojnike regrute za potrebe TSl, InSl i SBSl upućivati na obuku u NC
VJ, prema razrezu MO.
Doobuku i preobuku vojnika specijalista TSl nastaviti u TRZ-ma VJ i VRS.
Obuku bolničara kursirati i obučavati u brigadama, ispomoć u obuci pružit će NSnSl
komande 15. K i stručno medicinsko osoblje iz domova zdravlja. Obuku sanitetskih
tehničara izvesti u MC SVK kroz kursiranje, što će regulisati organ za pozadinu GŠ.
Sa vojnicima pozadinskih jedinica planskih izvoditi obuku, a istu unositi u Raspored rada
i obuke. Obuku pozadinskih vodova izvoditi prema stvarnim potrebama i ulogama ovih
jedinica u izvođenju b/d.
Komande brigada će za vodove /odelenja/ tehničkog održavanja i snabdevanja planirati
i organizovati vežbu na kojoj izvršiti razvijanje stanice za remont, raseljavanje municije i
organizaciju snabdevanja jedinice.
Intendantska odelenja obučavati i osposobljavati za pripremanje hrane korišćenjem
kapaciteta teritorije, organizaciju proizvodnje hleba po mesnim kapacitetima i priručnim
pekarama.
8.- Posebne obaveze
– Utvrditi i izvršiti izbor psihologa /andragoga/ i uključiti ih u borbenu obuku i pripremu
jedinica za borbena dejstva. Nosilac ovog zadatka je Organ za moral 15. K.
– Organ za obaveštajne poslove kao nosilac i ONO komande 15. K izvršit će obučavanje
obaveštajnih organa bataljona i vojnika izviđača pešadijskih i artiljerijskih jedinica.
– Kontrolu i obilazak jedinica obavljati po posebnom planu kojeg raditi za svaki mesec.
– Na nivou Komande 15. K organizovati savetovanje na temu: “Organizacija i izvođenje
borbene obuke u 15. K u 1994. godini i zadaci u 1995.”
Savetovanje održati u novembru 1994. godine – nosilac ONO 15. K.
9.- Obezbeđenje evidencijom i dokumentacijom u oblasti borbene obuke i vojnostručnom
literaturom.
– Po dobijanju knjige evidencije i druge dokumentacije za borbenu obuku pristupiti
vođenju i evidenciji. Evidenciju obuke voditi ažurno sa detaljnim podacima kao što su:
vreme i dužina obuke-kursa, VES-obučavanja, broj učesnika, utrošak materijalnih sredstava
i ocena obučavanja kursa.
– Do 15. 04. 1994. godine utvrditi stanje vojnostručne literature i dostaviti potrebe za
istom.
– Izvršiti popis nastavnih materijalnih sredstava i utvrditi u kakvom su stanju za ovaj zadatak
mart 1994. godine.
133

10.- Završne odredbe
Po dobijanju ovog Naređenja sve komande brigada izradit će svoja naređenja za borbenu
obuku u 1994. godini najkasnije do 10. 03. 1994. godine.
Naređenje K-de 15. K koristiti kao polaznu osnovu za borbenu obuku jedinica.
Sadržaje Naređenja koristi za informisanje vojničkog sastava.
Dostavljeno:
– ONO 2 x
– K-da 9. mtbr, 18. pbr, 50. pbr, 70. pbr, 103. lbr, 37. pb, 81. PoB
KOMANDANT
pukovnik Milan Šuput, [v.r.]
M.P.209
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

65

1994., veljača 10.
Vukovar
Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o napadu na vozilo zapovjednika 43. pbr SVK i prijetnji ubojstvom načelniku
policije Općine Vukovar, pri čemu se ističe da predsjednik Općine Vukovar, zapovjednik
11. korpusa SVK, pomoćnik ministra obrane RSK i dio pripadnika MUP-a RSK štite
počinitelja i nastoje sve zataškati
Komanda Slavonsko-baranjskog korpusa
Odeljenje bezbednosti
Strogo pov. 1-73
10. 02. 1994. godine
Vukovar
GŠ SVK – Knin
Načelniku bezbednosti
Novija saznanja o terorističkom napadu na vozilo komandanta 43. pbr.
Slučaj je dobio političke dimenzije, jer neposredno kompromituje instituciju vojske i
unutrašnjih poslova. Građani, koji su na zadnjim izborima glasali za jačanje pravne države,
izraženo su razočarani novim događajima nereda, javašluka i siledžijstva. A očekivali su, pa
čak i bili ubeđeni da će se dogoditi promene na bolje.
Građani Tenja znaju sve pojedinosti oko slučaja. Prvo, izvršilac nije lišen slobode, i drugo,
znaju ko štiti izvršioca i grupu ljudi oko njega.
Izvršilac je i dalje krajnje drzak. Posle incidenta je pretio ubistvom Slavku Babiću, načelniku
UP, opštine Vukovar i tom prilikom udario nogom u vrata njegova automobila. U funkciji
209

Okrugli pečat: Vojna pošta 9065, Korenica.

134

zaštite je predsednik opštine Jovo Rebrača. Lično je išao kod komandanta brigade i tražio da
se slučaj toleriše. Inspektor Dobrijević,210 lice i[z] SM Tenja koji je vršio uviđaj, inače čovek
koji 1. marta treba da pređe na radno mesto u opštinu, otvoreno je istupao u pravcu zaštite
izvršioca.
Danas je Jovo Rebrača pozvao kod sebe u opštinu, komandanta korpusa i pomoćnika
ministra odbrane, Milanovića.211 Naša je ocena, sve u cilju zataškavanja slučaja. Interesantno
je da komandant korpusa nije otišao u komandu brigade, a prethodnog dana je striktno
naredio načelniku štaba da napiše naredbu kojom će kazniti komandanta brigade, strogim
ukorom, jer je on kriv za napad. Ovo je naredio za vreme jutarnjeg referisanja, u prisustvu
starešina komande. Može se očekivati da će komandant korpusa se zalagati da se ublaži
slučaj, zalagaće se da dobije što blažu kvalifikaciju, za volju Rebrače i Milanovića. Izvršioca
štiti i načelnik opštinskog odeljenja NO, a veći deo milicionara, po raznim osnovama, danas
nije došao na posao, da ne bi učestvovao u hapšenju, te da se ne zameri sa opštinskim
rukovodstvom. Ima dovoljno razloga da se ovaj slučaj shvati najozbiljnije, ne samo kao
opasna kriminalna radnja, već i kao vrlo štetno političko stanje. Predlažemo da se sa slučajem
upozna MUP RSK i da se razreši po zakonu.
NAČELNIK
p u k o v n i k Dušan Grahovac M.P.212
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

66

1994., veljača 10.
[Slunj]
Dnevnik 21. diverzantskog odreda s podacima o angažiranju postrojbe u zoni odgovornosti
2. krajiškog korpusa VRS u razdoblju od 4. do 7. veljače 1994. godine
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 21. DOBROVOLJAČKOG VOJNA TAJNA
DIVERZANTSKOG ODREDA STROGO POVERLJIVO
Br. 571-1
10. 02. 1994. god.
DNEVNIK
Srijeda 02. 02. 1994. Brebornica
Stiglo naređenje K-danta 21. kordunaškog korpusa strogo pov. broj 290/1 za angažovanje
bacača bombi 21. diverzantskog odreda. U naređenju se traži da se pripreme AB težine do
150 kg i da se jedinica do 12,00 časova 04. februara javi na komandno mjesto 2. krajiškog
korpusa u rejonu Oštrelja gdje treba očekivati naredni zadatak.
210
211
212

Miroslav.
Milan.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav SILOS, br. 293, primljen 10. 2. 1994. u 20,40.

135

Na zadatak se ide pravcem Slunj – Gračac – Srb – Drvar – Oštrelj. Naša jedinica vrši
obezbeđenje marševske kolone do komandnog mjesta 2. krajiškog korpusa.
Do kasno noćas završavao sam neke predmete za puk. Č.213 Bulata i za gen. Novakovića.214
Sa Vesnom215 sam bio u Vojniću do 21,30 časova. Ona putuje za Beograd vjerovatno u
ponedjeljak.
“Kinez” je već dobio uputstva za pripremu KRAB-e za akciju i vjerojatno je sa pripremama
završeno i čeka se samo momenat za pokret.
Komandant je naredio da se kompletna jedinica pripremi za pokret.
Petak 04. 02. 1994. Gorjevci kod Bihaća
Čitavog dana u četvrtak prema stiglom naređenju K-danta 21. KK puk. Bulata pripremana
je vojska za pokret predviđenom maršrutom. Nakon opsežnih priprema kasno noću oko
03,00 časova pokrenuta je kolona prema dogovorenoj maršruti. U zadnji čas izmjenjena
je maršruta puta. Umjesto prema Srbu, krenuli smo prema Kninu – Grahovu216 – Drvaru
i dalje prema Oštrelju. U 03,30 časova prošli smo Plitvička jezera i nastavili dalje prema
dogovorenom cilju.
U Knin smo stigli ujutro rano oko 07,00 časova i nastavili put Grahova. Kolona se kretala
oko 40 km/č i nije bilo većih problema sem jednog pucanja gume i malog zastoja oko
jednog kamiona.
Oko 12,00 časova nakon dugog puta stigli smo na Oštrelj.
Tamo smo trebali da potražimo gen. Borića,217 ali njega nije bilo pa smo razgovarali sa
puk. Voisavljevićem načelnikom štaba. Tek smo tada saznali tačno angažovanje jedinice.
To je pravac prema Bihaću. Malo smo detaljizirali moguće pravce angažovanja i nastavili
put prema Gorjevcima. U Gorjevcima smo se smjestili, a dio vojske je smješten u Ripču u
jednoj osnovnoj školi.
Kasno oko 23,00 časova, nakon smještaja, otišli smo na spavanje da se odmorimo i
pripremimo za naredni dan.
Legao sam sa strašnom glavoboljom zbog propuha koji je Božo218 stvarao sa otvorenim
prozorom svoje Tojote.
Subota 05. 02. 1994. Gorjevci kod Bihaća
Prema dogovoru sa K-dantom 15. Lpbr p.puk. Škrebićem219 u 10,00 časova našli smo se u
K-di brigade u Račićima.
To je nekada bilo skladište bivše JNA, a sada je smještena K-da 15. Lpbr. Pošto je K-dant
bio na sastanku sa snagama UN, razgovarali smo sa načelnikom štaba u operativnoj sali. On
nam je pripremio kartu prema kojoj mi trebamo da odredimo tačke mogućeg dejstva. Na
sastanku smo bili ja, Božo, Bane, Nešo i “Stari”.
213
214
215
216
217
218
219

Čedomir.
Mile.
Vlk.
Bosansko Grahovo.
Grujo.
Rajnović.
Ratko.

136

Nakon kratkog dogovora vratili smo se natrag. Kratkom opservacijom karti, nakon vraćanja
“Kineza” i Rakija sa izviđanja, pokušali smo usuglasiti tačke i linije koje drže naši vojnici i
tačke i linije koje drže muslimani.
Nakon detaljnog analiziranja situacije na terenu, došli smo do zaključka da postoje određena
odstupanja na lokaciji prema Rekića Glavici, i to dosta velika odstupanja.
Izviđanje naših momaka dalo je jasne podatke, tako da sam morao da radim korekcije na
dokumentima dobijenim od 15. Lpbr.
Do kasno popodne (do 18,00 časova) radio sam na dokumentima, a oko 19,00 časova išli
smo na sastanak sa K-dantom brigade.
Božo je dogovorio sa p.puk. Škrebićem detalje oko angažovanja naše jedinice. Kao po
starom dobrom običaju ponovno je angažovanje 21. DOd rađeno na brzinu.
Akcija kreće sutra u 07,00 časova, a od nas se traži da noćas krenemo na VP sa kojeg trebamo
dejstvovati. To dodatno otežava naš zadatak zbog nemogućnosti korekcije pogodaka i zbog
kratkog vremena. Noć još dodatno opterećuje izlazak na VP zbog nepoznavanja terena.
Istovremeno sa našim dejstvom jedan bataljon kreće u napad prema linijama Mrđe tt 489
na linije koje drže Hrvati. Tim osvajanjem otvara se mogućnost ulaska na Debeljaču, a time
dolazi do odsjecanja Privilice i Sokolca što dovodi do ugrožavanja samog Bihaća.
Večeras očekujemo daljnje dogovore i instrukcije sa K-dantom 15. Lpbr i sa našim
momcima.
22,30 časova
Prema naređenju K-de korpusa (2. KK iz Oštrelja) akcija se odgađa do daljnjeg. To naređenje
nas je zateklo u K-di 15. Lpbr.
07,48 časova 06. 02. 1994. Gorjevci
K-dant 15. Lpbr p.puk. Škrebić se pojavio u našoj K-di da nam izda novi zadatak za dejstvo
KRAB-e. Cilj biramo sami, ali prema dogovoru sa podacima od jučer.
08,15 časova
Načelnik artiljerije vojske Republike Srpske iznenada se pojavio kod nas. Interesira ga koliko
smo daleko stigli sa našom raketnom artiljerijom. Očito da su informacije o nama došle i
do glavne K-de RS. Dogovoreno je da puk. bude na VP prilikom dejstva našeg KRAB-a.
U 09,40 časova puk. je otišao u obilazak položaja art. jedinica na dijelu bojišta prema
Bihaću. Dogovoreno je da oko 13,00 časova bude u našoj K-di na Gorjevcu.
18,00 časova
Već do 15,00 časova KRAB je bio spreman za tučenje dogovorenih položaja na Rekića
glavici i na Orljanskoj kosi. Prema dogovoru sa K-dantom 15. Lpbr dio naših jedinica bit
će postavljen prema R.220 glavici sa UB lanserima i sa ostalom vojskom koja treba da spriječi
upad muslimanske pješadije.
Oko 16,00 časova ponovno je na K-dno mjesto došao načelnik artiljerije Vojske RS da se
dogovori oko dejstva KRAB-e i da bude prisutan na VP prilikom dejstva.
Božo je otišao prema K-dantu 15. Lpbr i još nema informacija od njega. Jedina informacija
je da je jedan naš vojnik ranjen.
To je Reki, jedan od Mrkvinih momaka. Prema informacijama sa radio Bihaća muslimani
imaju oko 230 poginulih i jedan im je tenk zarobljen. Drugih podataka do sada nemamo.
20,15 časova
220

Rekića.

137

Kompletna ekipa je vraćena u Gorjevce nakon zadatka.
Prva vijest je ranjavanje malog Mikija Stoiljković Slađana. Prema prvim informacijama nije
bilo teže ranjavanje, ali oko 20,00 časova stigla je vijest da je mali preminuo u Petrovcu221.
Prema prvim podacima naša jedinica je odradila svoj dio posla besprijekorno, a diverzanti
2. KK su zauzeli Barakovac.
Informacije sa radio Bihaća govore o tome da ima oko 230 poginulih muslimana i da im je
zaplijenjen jedan tenk.
Lijevo krilo 15. Lpbr nije odradilo dogovorenu akciju na zauzimanju ustaških položaja na
Mrđi. Mi planiramo polazak za sutra oko 04,00 časova.
23,40 časova
Još nema informacija od “Cige” koji je otišao u Petrovac da podigne tijelo malog Mikija.
Prema informacijama dr. Olega Pavlovića i sestre Marije koji su trebali da posjete ranjenika
prema prvim podacima, ali su na žalost zatekli samo mrtvo tijelo u klinici u Petrovcu ekipa
lekara bila je veoma korektna i ponudili su se da tijelo odvezu za Beograd, čak je ponuđen
i helikopter za to.
Moj kompletan utisak je da je 2. KK mnogo bolje organizovan (ujedno i čitava vojska RS)
od jedinica u RSK, što je vjerojatno zbog glavne Komande VRS u odnosu na GŠ SV RSK.
Ujedno, intenzitet bitaka na ovim prostorima (čitava Bosna) mnogo je veći nego kod nas.
Možda je to uticalo na jačanje discipline i bolje organizovanosti. Pokret jedinice prema bazi
“07” je pomjeren na 03,00 časova, a ustajanje i spremanje za pokret u 02,00 časova. Sada
čekamo samo da vidimo šta će “Ciga” da odradi sa tijelom pokojnog Mikija. Neka mu Bog
da laku crnu zemlju i oprosti sve njegove grijehove, ako ih je imao.
Ponedjeljak 01,10 časova 07. 02. 1994. Gorijevac kod Bihaća
“Cigo” se vratio iz Petrovca, ali nije uspio da podigne tijelo zbog nerazumijevanja u
kliničkom centru u Petrovcu. Došlo je do nesporazuma sa načelnikom saniteta RS koji je
našu jedinicu nazvao paravojskom i još nekim pogrdnim imenima.
Čak je bilo problema oko snimanja (foto-zapisa) leša da bi imali tačne podatke o
događanjima. Ono što je možda totalno morbidno je da su u bolnici u Petrovcu sa tijela
pokojnika skinuli čizme. O tome gospodin pukovnik vjerojatno nije razmišljao. Važno je da
“paravojnici” ginu za oslobođenje Bihaća.
S obzirom na sva ova događanja vrijeme pokreta jedinice vjerojatno će biti pomjereno.
04,00 časova
Jedinica spremna za pokret. Po naređenju K-danta 21. DOd u 05,00 časova formirana je
kolona i krenula natrag prema “04”.
KAPETAN
Martinović I. Milić [v.r.]
M.P.222
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 2., kut. 230.

221
222

Bosanski Petrovac.
Okrugli pečat: Republika Srpska Krajina, 21. dobrovoljački diverzantski odred.

138

67

1994., veljača 14.
[Drniš]
Obavijest Komande 75. mtbr SVK Komandi pozadinskog bataljona brigade da poduzme
mjere protuzračne zaštite zone odgovornosti i položaja zbog mogućeg vatrenog djelovanja
snaga NATO-a po položajima VRS u BiH, ukoliko ne povuku topništvo smješteno oko
Sarajeva
KOMANDA 75. mtbr
Str. pov. br. 11-133
14. 02. 1994. godine
Ultimatum NATO vojsci RS, i n f o r m a c i j a.–

KOMANDI Poz. BAT

Veza: akt K-de 7. korpusa str. pov. br. 16-74 od 13. 02. 1994. godine
U kontekstu pritisaka na Srbe u RS, a u okviru rešavanja krize u bivšoj Bosni i Hercegovini,
Savet NATO pakta postavio je ultimatum Srbima da povuku svoju artiljeriju stacioniranu
oko Sarajeva. U slučaju neispunjenja zahteva postavljenog ultimatumom usledili bi udari
po položajima srpske vojske. Nije isključeno da bi se sami događaji mogli reflektovati i na
celokupnu situaciju u Republici Srpskoj Krajini.
Kao rok za ispunjenje ultimatuma postavljen je 19. 02. 1994. godine do 24,00 časova.
Celokupan sastav vaše jedinice informišite o navedenom i preduzmite sve neophodne mere
PVZ reona i položaja.
K O M A N D A N T
potpukovnik VLADIMIR DAVIDOVIĆ, [v.r.]
M.P.223
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 28.

68

1994., veljača 14.
[Petrinja]
Obavijest Odsjeka bezbjednosti 39. korpusa SVK zapovjedniku Glavnog štaba SVK o
sukobu pripadnika paravojne grupe Steve Bunčića “Stiva” s pripadnicima 33. pbr SVK, sa
zahtjevom da se Zoran Ponedeljak “Sova” prebaci iz zatvora Glina u Knin
KOMANDA 39. KORPUSA
ODSEK BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 2-15
14. 02. 1994. godine
223

Okrugli pečat: Komanda 75. motorizovane brigade.

139

GŠ SVK – NA LIČNOST KOMANDANTA
Gospodine generale, dana 13. 02. 1994. godine, oko 20,00 časova u osnovnoj školi u s.
Kobiljak, SO Dvor, iz pištolja CZ 99 kal. 10 mm, ubijen je pripadnik 3/33. pbr ŠAŠO
Rade MARIJAN, rođen 07. 04. 1962. godine u s. Donja Stupnica, SO Dvor.
Ubistvo je izvršio GRMUŠA Miloša MILAN, zvani “GRMI” rođen 02. 09. 1970. godine u
Bosanskoj Bojni, trenutno se ne nalazi ni u jednoj jedinici i pripada grupi STEVE BUNČIĆ
zvanog “STIVA” iz Petrinje. Nakon ubistva Grmuša je uhapšen i pritvoren u pritvor SJB
u Dvoru, kako bi bio saslušan, kako bi se pribavila ostala dokumentacija radi podizanja
krivične prijave, nakon čega bi se on prebacio u zatvor u Glinu.
Dana 14. 02. 1994. godine, oko 18,00 časova, pred SJB u Dvoru došlo je oko 40-ak vojnih
obaveznika i civila koji su zahtevali da im se preda Grmuša. Pored ovog zahteva, prisutni
ispred SJB su zahtevali da se pohapse BUNČIĆ STEVO zvani “STIV” iz Petrinje, ČABIĆ
DRAGAN zvani “RAMBO” iz Petrinje i PUZIĆ RANKO, iz Petrinje. Razlozi za ovaj
zahtev su sadržani u činjenici da su ova trojica dana 13. 02. 1994. godine, došli u prostorije
osnovne škole u s. Kobiljak gde je smešten deo voda vojne policije koji je angažovan na
punktu u s. Suzići i gde se nalazi 3-3/33. pbr. Nakon kraćeg zadržavanja u pomenutoj
prostoriji BUNČIĆ STEVO zvani “STIV” je ispalio nekoliko metaka iz pištolja CZ 99
kal. 10 mm u pravcu prozora prostorije, nakon čega je pucao i GRMUŠA MILAN, i tom
prilikom smrtno pogodio ŠAŠO MARIJANA.
Današnji događaj pred SJB u Dvoru je izraz revolta dela vojnih obveznika 33. pbr. i civila.
Pod pritiskom okupljenih pred SJB, GRMUŠA MILAN je pušten iz pritvora i od prisutnih
odveden van grada. Imajući u vidu čitav tok događaja, pretpostavljamo da će biti ubijen.
Gospodine generale, PONEDELJAK ZORAN zvani “SOVA”, ubica pokojnog
potpukovnika LUKAČ DUŠANA, komandanta 24. pbr nalazi se u zatvoru u Glini i uživa
tretman neprimeren zatvorskim uslovima.
Nije isključeno da se zbog takvog odnosa prema Ponedeljku i same lokacije desi sličan
slučaj, kao što se danas desio u Dvoru sa GRMUŠA MILANOM. Zbog toga Vas molim da
ispoljite Vaš uticaj i da se PONEDELJAK ZORAN iz glinskog zatvora prebaci u Knin. Širi
izveštaj o jučerašnjem i današnjem događaju u Dvoru, dostavljen je načelniku OB GŠ SVK.
Gospodine generale, ovim telegramom Vam se obraćam po zahtevu komandanta 39.
korpusa, pukovnika Isak Ilije.
NAČELNIK
Potpukovnik Pavao Bujan, [v.r.]

M.P.224

PB/ĐM
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.

224

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 250, primljen 14. 2. 1994. u 21,20; predan u 22,00.

140

69

1994., veljača 14.
Vukovar
Informacija Odjeljenja bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK načelniku bezbjednosti
Glavnog štaba SVK i Upravi bezbjednosti VJ o razmještanju snaga UNPROFOR-a u BiH
te dogovoru Radovana Karadžića i Yasushija Akashija o predaji oružja bosanskih Srba
UNPROFOR-u
Komanda Slavonsko-baranjskog korpusa
Odeljenje bezbednosti
Strogo pov. 1-80
Vukovar, 14. 02. 1994. godine
GŠ SVK – Knin (načelnik bezbednosti )
– Uprava bezbednosti vojske Jugoslavije
Pomoćnik komandanta i načelnik štaba istočnog sektora u razgovoru sa našim IP između
ostalog izneli su, da je u toku ojačanje snaga UNPROFOR-a u Bosni sa jednim belgijskim
i francuskim bataljonom, jednom jordanskom jedinicom, kao i da postoji zahtev da se
jedna oklopna četa ojačana sa MB iz sastava ruskog bataljona uputi na ovo ratište. Prema
njihovom mišljenju cilj toga je da kada počne bombardovanje da se kaže da su napadnute
snage UNPROFOR-a, a drugi cilj da se stvori razdor između Srba i Rusa. Zamenik i
načelnik štaba su protiv ove odluke. Trenutno se u Moskvi odlučuje o tome.
Naše je mišljenje, da treba sve preduzeti da se ne dozvoli upućivanje oklopne čete iz ruskog
bataljona. Neka nepotvrđena saznanja ukazuju da je to urađeno pod pritiskom Hrvatske
kako bi se ovaj bataljon oslabio, koji im je najveća prepreka u ostvarivanju željenog cilja.
U poseti belgijskom bataljonu u Baranji od 11. 02. 1994. godine nalazi se belgijski
ambasador iz Zagreba, komandant brigade iz koje je ovaj bataljon kao i još tri komandanta
bataljona. Sa komandantom sektora imaju svakodnevne kontakte.
Vod iz sastava belgijskog bataljona koji obezbeđuje Pančevo povlači se 16. 02. 1994. godine.
Prema istima, predsednik Karadžić i predstavnik UNPROFOR-a Jakaši225 su se dogovorili o
predaji oružja pod kontrolu UNPROFOR-a te smatraju da bi ispred SRJ neko morao pitati
predstavnike NATO da li ovo uvažavaju, ako ne zbog čega i da li je to sukob između NATO
i UNPROFOR-a.
Pored toga, predlažu da se pokuša širom Evrope organizovati, posebno u zemljama NATO
antiratne demonstracije.
U širem rejonu Čepina lociran je vazdušno-desantni PU HV, a u s. Nuštar, SO Vinkovci
pristigla je jedna jedinica iz Varaždina.
NAČELNIK
pukovnik Dušan Grahovac M.P.226
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.
225
226

Yasushi Akashi.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav SILOS, br. 334, primljen 14. 2. 1994. u 19,40.

141

70

1994., veljača 14.
[Okučani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o napuštanju položaja i
slabom odazivu na mobilizaciju pripadnika SVK, izvanrednim događajima u postrojbama
SVK, nefunkcioniranju civilne vlasti te prioritetu formiranja jedinstvene srpske države
KOMANDA 18. KORPUSA
Pov. br. 20-22
14. 02. 1994. godine
Informacija potčinjenim jedinicama, dostavlja.–

KOMANDI 91.PoB

Prema informacijama iz GŠ SVK ustaške snage i dalje vrše provokativna dejstva na severno
dalmatinskom ratištu. Provokacije i b/d bilo je u zoni odgovornosti 7., 15. i 39. korpusa.
Na provokativna dejstva naše snage su odgovorile samo u slučaju kad su bili u pitanju životi
naših ljudi i kad ustaše nisu prekidale dejstvo na intervenciju UNPROFOR-a.
Od ustaškog dejstva (12. 02.) ranjen je jedan borac iz 7. K. Međutim jedan borac je izvršio
samoranjavanje, motiv je u ispitivanju. Jedan borac u porodičnoj kući je aktivirao ručnu
bombu od koje je poginuo on i njegova supruga. Motiv nepoznat. Jedan borac je izvršio
samoubistvo ili ga je ubio njegov otac u porodičnoj kući. Istraga je u toku. Popunjavajući
sopstveno minsko polje (benkovački pravac) dva su lakše, a jedan borac teže ranjen (12. 02.).
U svim korpusima prisutni su isti problemi koji opterećuju moral boraca. Posebno se ističe
problem slab odaziv boraca na mobilizaciju i nefunkcionisanje civilne vlasti. Ovaj problem
posebno je izražen u zoni odgovornosti 7. korpusa.
Komanda 18. korpusa preduzima sve mere u svojoj nadležnosti za poboljšanje materijalnih
uslova pripadnika korpusa. Međutim, treba imati u vidu da su ta pitanja van nadležnosti
Korpusa i da su ona u isključivoj nadležnosti vlade RSK. Zato verujemo da će novoizabrana
vlada biti mnogo efikasnija i zato joj treba dati vremena.
Upozoravamo k-dante da ima pojava da pojedine starešine neovlašteno oslobađaju v/o od
vojne obaveze, što izaziva opravdano nezadovoljstvo kod boraca. Neki slučajevi se ispituju i
prema učiniocima biće preduzete odgovarajuće mere.
Neki k-danti su iznosili problem da pojedini v/o samovoljno izbegavaju odlazak na položaj.
Međutim, niko još nije dostavio spisak takvih v/o kako bi smo ih mogli uputiti u 7.
(severnodalmatinski) korpus. Još jednom podsećamo k-dante da se nedisciplina i samovolja
više nemože i nesme tolerisati.
Komandant GŠ SVK odbio je žalbu v/o Vlaisavljević Dragana koji se žalio na Naredbu
k-danta korpusa kojim je kažnjen 6 (šest) meseci zatvora zbog izbegavanja vojne obaveze.
Isti će ovih dana biti upućen u vojni zatvor Bruška kod Knina iz zatvora St.227 Gradiška gde
se sad nalazi.
Podsećamo da je poslednji rok dobrovoljnog javljanja v/o iz SRJ od 15 – 19. 02. 1994.
godine. Posle toga roka svi oni koji se nisu odazvali pozivu, na osnovu dogovora Vlada RS
i RSK sa vladom SRJ biće policijski privedeni u RS i RSK i raspoređeni na ratne rasporede.
227

Stara.

142

Obzirom da se sankcije i blokada srpskog naroda koje je usvoio SB UN ne ukidaju i da
verovatno još dugo neće biti ukinute jer to velike sile žele moramo se okretati sami sebi.
Zato se moraju preduzeti sve mere da se što pre aktiviraju svi privredni potencijali. Sve k-de
dužne su preduzeti mere da se obradi svako parče obradive zemlje. Za te potrebe nafte će
verovatno biti, ali ukoliko je ne bude to se mora postići drugim sredstvima pa makar to bio i
ašov. To znači da planom setve i obrade zemljišta treba polaziti od najgore i najteže varijante.
Ističemo da su žene iz Kola srpskih sestara (13. 02.) iznele niz predloga za njihovo
angažovanje, oko obezbeđenja hrane za borce. One ističu da će rado učestvovati u sejanju
povrća i pripremi istog za zimnicu. One traže i mole našu inicijativu i organizaciju tih
poslova. Svesni smo da vojska nije namenjena za poljoprivredu, ali isto tako moramo
ozbiljno shvatiti situaciju u kojoj živimo. Mnogi problemi, slabosti i nedostaci u RS, RSK i
SRJ su nam poznati, prisutni. Mnogo njih ćemo rešavati posle rata jer neće biti kasno. Sad
je prioritetan zadatak formirati jedinstvenu srpsku državu, sačuvati što više Srba i zaštititi
privredu. Svaki Srbin će kad tad odgovarati pred srpskim narodom i svojom savešću za sve
svoje postupke.
I ranije iznešenu misao ponavljamo i ovoga puta: “Ovo je poslednja prilika da stvorimo
jedinstvenu srpsku državu. Ako je sad ne stvorimo ona nikad neće biti postojana.” Znamo
da imamo puno protivnika, da smo u vrlo teškoj ekonomskoj situaciji, ali je isto tako
činjenica da smo ljudstvom, tehnikom i duhom jači nego naši dedovi 1914. godine kad su
časno i dostojanstveno odbili ultimatum Austro Ugarske. Naša srpska novokomponovana
pesma kaže: “Živeće ovaj narod i posle ustaša i bog je Srbin nebesa su naša”.
Ovu informaciju proraditi sa svim pripadnicima Korpusa, nakon toga istu uništiti.
POMOĆNIK KOMANDANTA
p p u k o v n i k
M.P.228 Marinko Gajić, [v.r.]
M.P.229
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

71

1994., veljača 15.
[Okučani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK o izvanrednim događajima u postrojbama korpusa
tijekom 1993. godine
KOMANDA 18. KORPUSA
Str. pov. br. 20-20
15. 02. 1994. godine
Analiza vanrednih događaja za 1993. godinu, dostavlja.–
228
229
230

KOMANDI a/a230

Prijemni pečat: Vojna pošta 9172, pov. br. 50-01, 17. 2. 1994., Okučani.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.
Dopisano rukom.

143

U jedinicama korpusa u 1993. godini imali smo 45 vanrednih događaja (VD) u kojima je
poginulo 28, a ranjeno 38 v/o i jedan slučaj trovanja gljivama.
Najviše VD bilo je u 54. pbr, 23 ili 51 % svih VD u Korpusu. U ovoj jedinici bilo je najviše
poginulih (11 ili 39 %) kao i ranjenih (27 ili 68 %). Dok VD nismo imali u 63. Odredu,
pozadinskoj bazi i TG-1.
Imali smo 8 ubistava od toga 4 ili 50 % u 51. pbr, u 54. pbr 2 ili 25 %, u 98. pbr i 18.
map-u po 1 ili 12,5 %. Od ukupno 9 ranjavanja čiji su izvršioci naši borci 6 ili 67 % bilo je
u 54. pbr, zatim 2 ili 22 % u 51. pbr i 1 ili 11 % u 98. pbr.
Od 28 poginulih 10 ili 36 % je od ustaške mine ili snajpera, dok 18 ili 64 % otpada na
samoubistva, saobraćajni udes, ubistva od naših boraca, utapanje i od ulaska u naše minsko
polje. Od 18 poginulih boraca od “srpske” strane 15 ili 83 % osnovni uzrok je alkohol,
odnosno pod dejstvom alkohola.
Vanrednih događaja po jedinicama bilo je:
– 51. pbr 8 ili 18 % – 18. map 1 ili 2 %
– 54. pbr 23 ili 51 % – bin 1 ili 2 %
– 98. pbr 7 ili 16 % – priš. j. 1 ili 2 %
– 59. Od 3 ili 7 % – SUP 1 ili 2 %
Navedeni pokazatelji su u velikoj meri odraz sistema RiK-a. Svi elementi i sve snage 54. pbr
moraju se ozbiljno pozabaviti svojim problemima u cilju smanjenja nepoželjnih posledica.
Za ovu jedinicu posebno je karakteristična pojava ranjavanja i samoranjavanja. Tako je od
9 slučajeva ranjavanja 6 ili 67 % bilo u 54. pbr. A od 4 slučaja samoranjavanja svi su se
desili u ovoj jedinici. Sem po ubistvima ova jedinica je ubedljivo “prva” po svim ostalim
klasifikacijama vanrednih događaja. Po broju ubistava neslavno prvo mesto drži 51. pbr, jer
na nju otpada 50 % svih slučajeva ubistava u Korpusu. To mora biti alarm za sve strukture i
subjektivne snage kako u brigadi tako i u samoj opštini Pakrac.
Pitanju sprečavanja VD mora se posvetiti daleko više pažnje. U većini slučajeva osnovni
uzrok je alkohol i nasilničko ponašanje pod dejstvom alkohola.
Navodimo samo neke karakteristične slučajeve:
01. 03. 1993. godine: v/o Pavlović Radomir iz 54. pbr pištoljem je iz nehata ranio v/o
Vučenović Miladina iz iste jedinice, navodno nije znao da se metak nalazi u cevi.
04. 04. 1993. godine: pripadnik rezervne milicije Šarić Ratko ubio je Simić Rodoljuba v/o
iz 98. pbr. Navedeni borci su ceo dan pili po kafanama u Kozarskoj Dubici. Oko 23. časa
ušli su kod zajedničkog prijatelja u kuću. Šarić je uzeo pištolj i pitao Simića: “šta misliš da
sad pucam u tebe”, na šta mu je Simić odgovorio “Ti nemaš muda za to”. Šarić je opalio
Simiću metak u čelo i na mestu ga ubio.
27. 04. 1993. godine: v/o Kukić Miroslav v/o iz 83. mpoad pod dejstvom alkohola vozio je
privatno vozilo Z-101 bez registarske tablice, izgubio kontrolu nad volanom, sleteo sa puta
i udario u most te zadobio smrtonosne povrede.
09. 05. 1993. godine: v/o Prijić Milutin iz 51. pbr nađen je mrtav u svojoj sobi u Pakracu.
Prethodnog dana pod dejstvom alkohola v/o Zubić Milorad, iz iste jedinice, šakama je
Prijiću naneo teške ozlede od kojih je u toku noći izdahnuo.
07. 07. 1993. godine: oko 22.30 časova v/o Vulin Rajko, pod dejstvom alkohola vozio je
kombi Z-850 koje je tehnički 60% neispravno (nema svetla, kočnica, sirene itd.) udario je
144

v/o Paunović Gavru koji je pešice kretao svojom stranom puta. Posle udesa Vulin ostavlja
vozilo i beži kući.
05. 08. 1993. godine: ranjen je v/o Šarić Milorad od strane v/o Protić Nikole. Pokojni
Šarić u veoma pripitom stanju počeo je maltretirati prisutne. Protić ga je upozoravao pa je i
metak ispalio u vis. Šarić je pošao prema Protiću koji mu je ispalio metak u stomak. Nakon
nekoliko dana Šarić je podlegao ranama.
20. 10. 1993. godine: poginuo je v/o Nikšić Vojislav iz 54.pbr. Isti je pod dejstvom alkohola
tražio da ide “uništiti” ustaše, jer on zna gde se oni nalaze, a zna i raspored naših mina.
prisutni borci su ga jednom vratili, ali im se ukrao ušao u naše minsko polje, aktivirao
minu, dobio teške rane od kojih je na licu mesta izdahnuo.
Ovo su samo neki primeri “hrabrosti i junaštva” pod dejstvom alkohola koji se nažalost
tragično završavaju. Zato upozoravamo sve subjekte u jedinicama da se ovom zlu stane
na kraj. Ovakve analize razraditi do nivoa bataljona-diviziona, a sa sadržajem ove analize
upoznati starešine do nivoa k-dira čete. Poučne primere koristiti u razgovoru sa vojnicima.
Prilog231:
VD u 18. korpusu za 1993. godinu.
POMOĆNIK KOMANDANTA
p p u k o v n i k Marinko Gajić, [v.r.]
M.P.232
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 3.

72

1994., veljača 15.
[Korenica]
Informacija Komande 15. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o sudjelovanju pripadnika
korpusa u ilegalnoj sječi šuma i trgovini, nedisciplini i nepotizmu u korpusu, težnji SRS-a
za četničkom vojskom, povlaštenom položaju pripadnika MUP-a RSK, od kojih se dio
solidarizirao s kriminalcima ili im pomaže, te povlaštenom položaju oficira VJ koji nisu
došli u RSK, već su ostali u SRJ
KOMANDA 15. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. broj 146-1 POVERLJIVO
15. 02. 1994. godine
Informaciju, dostavlja.– GŠ SV RSK
Na osnovu izveštaja dobivenih od jedinica, a posebno na osnovu neposrednog uvida organa
Komande 15. korpusa o stanju u jedinicama po pitanjima koja se neposredno odražavaju
231
232

Prilog nije pronađen uz izvornik.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.

145

na stanje morala i borbenu gotovost u celini, a u cilju saniranja stanja u istim dostavljamo
vam sledeću informaciju:
1.- Problemi koje ističu borci:
– Zbog teških klimatskih uslova i velikih snežnih padavina i hladnoće borci najčešće ističu
pitanje odeće i obuće koju im je neophodno obezbediti.
– Opterećuje ih nepravda, jer se protiv svih vojnih obveznika koji ne izvršavaju uredno svoju
obavezu odlaska na smene i slično ne preduzimaju adekvatne mere od strane pojedinih
komandi. Neki v/o umesto da su na položajima na koje obaveze se ne odazivaju, bave se
raznim delatnostima uključujući i trgovinom na crno i tako se preko noći obogaćuju, a
najčešće društvenom i zajedničkom imovinom – šumom, koju nemilosrdno seku i izvoze,
a da ih pri tom niko ne sprečava, neki od navedenih koriste radnu snagu tako da od vojnih
obveznika koje dobro plaćaju (niko ne zna koliko), zbog čega isti nisu motivirani da idu na
položaje, a za što dobivaju neuporedivo manje naknade. Ovim se nanosi direktan udar na
raspoloženje ljudi sa negativnim posledicama po moral i borbenu gotovost jedinica.
– Ima pojedinačnih primera gde se pojedini v/o putem boljeg poznanstva ili rodbinskih
veza dovode u organima komandi u daleko povoljniji položaj u odnosu na većinu boraca,
kada je u pitanju neka lakša ili pozadinska dužnost. To ogromnu većinu ljudi smeta, a
naročito ih smeta kada se na ovakvim dužnostima nalaze ljudi mlađih godišta dok starijim
ne preostaje ništa drugo nego prva linija. Takođe borce smeta što ima primjera olakog
odobravanja pojedinaca da se bave poslovima u društvenoj pa čak i u privatnoj delatnosti
zanemarujući vojne obaveze.
– Borce posebno smeta kada se isti po smenama određuju na položaje, a kada se sa njima na
istim ne nalaze starješine ranga komandira voda ili čete.
– Borci u starešinama vide ljude koji ih trebaju voditi i u najtežim prilikama i koji u tom
smislu treba da potvrde to poverenje. Međutim, primeri nekomuniciranja sa borcima i
neinformisanosti o svim pitanjima iz života i rada jedinica kao i o uslovima života vezanih za
njihove porodice izazivaju odbojnost prema takvim starešinama što je takođe vid slabljenja
b/g jedinica. Primećuje se da borci i neke starešine koje se radom i stručnošću nisu potvrdile,
a posebno što ima primera gde se neki opijaju ili na drugi način neprimereno ponašaju
iziskuje neodložno angažovanje komandi na otklanjanju mogućih štetnih posledica takvog
neodgovornog rada starešina. Istovremeno obaveza je i dužnost komandi da se takvim
starešinama pre ukaže na obaveze i potreban odnos, a ako to ne uspe primenjivati adekvatne
disciplinske i druge mere.
2. Problemi koje ističu paralelno borci i starešine
– Pri analizi boračkog sastava, njihove starosne strukture i obučenosti, izvodi se jednostavan
zaključak kojeg ističu i borci i starešine da se u miliciji nalazi veliki broj ljudi koji nisu
angažirani funkcijom odbrane, a da su istovremeno to dobro obučeni ljudi. Pored toga što
ne kontrolišu teritoriju i ne sprečavaju kriminal i slično niti kontrolišu velike međuprostore
na našim teritorijama koje nisu zaposednute jedinicama, isti rade pod neuporedivo
povoljnijim uslovima a za što primaju veća mesečna primanja. Za neke se čak pouzdano
zna, da ne samo da ne intervenišu po navedenom, isti se čak solidarišu sa kriminalcima ili
im u tome pomažu. Ovo posebno nervira sve komande, sve borce, neke organe Opštine,
a posebno celokupno stanovništvo. U uslovima neimaštine, kada se štedi i poslednja kap
goriva pripadnici ove službe se često viđaju kako se vozikaju kolima. Tko zna po kakvom
poslu jer rezultata po pitanjima iz njihove nadležnosti najčešće nema.
146

– Na našim prostorima su locirani predstavnici raznih međunarodnih organizacija i
snaga. Neki su našli smeštaj i organizirali ishranu kod domaćinstava koje su odabrali bez
konsultacija sa organima vlasti ili komandi. Nije redak slučaj da su ovakva domaćinstva sa
najužim delom porodica povezana sa Hrvatskom gde im žive pojedini članovi, a zajedničko
je da je kod svih neka hrvatska veza. Taj podatak ukazuje da ovakve porodice nisu dovoljno
opservirane od merodavnih organa, pa nije isključeno da se preko istih odlivaju i značajni
podaci od vojnog značaja. Isto tako naknade koje primaju, a koje nisu male ne oporezuju se
od organa vlasti, što ljudi primećuju, na isto negoduju, a sve skupa šteti interesima odbrane.
– Stav je svih komandi u zoni odgovornosti 15. korpusa prilikom predizbornih aktivnosti i u
toku samih izbora bio jedinstven. Stranačko političko opredelenje boraca je njihova privatna
stvar na koga se nije delovalo u smislu glasanja. Komande su se angažirale samo u toj meri
da svim v/o bude omogućeno da izađu na izbore čime se želio potvrditi stav o afirmiranju
demokratskog i parlamentarnog – višestranačkog formiranja naše države. Međutim, neke
su stranke prešle u ekstremno ponašanje, a koje ima negativne posledice po izvršavanje
redovnih zadataka jedinica. Bez zlonamernog imenovanja bilo koga ipak ističemo, da su
neke neformalne grupe ili struje SDSK ili SRS pokušale da se osamostale i samoorganizuju
u jedinicama. Neke su nameravale izvršiti i neke akcije usmerene protiv komandi, a u nekim
slučajevima bilo je i samovoljnog napuštanja položaja. Posebno grupacije u okrilju SRS
ističu četničku vojsku kao njihovu težnju, a što je izuzetno složeno pitanje za saniranje
ovakvih slučajeva i pojava. Ovde je potrebno uložiti izuzetan napor na pridobijanju tog dela
na planu zajedničke platforme u odbrani RSK.
– Često se kod boraca i starešina u slobodnim i drugim razgovorima čuju zahtevi kako
je neophodno formiranje vojnih sudova. Ističu da u našim redovima ima takvih kadrova
a i prostor za njihov rad ne predstavljaju problem. U pitanju je dakle konstituisanje tih
institucija čime bi se sankcionisale brojne negativne pojave i njihovi nosioci što bi išlo u
prilog jačanja b/g u komandama i jedinicama VRSK.
3. Najčešći problemi koje ističu starešine:
– Unatoč zvaničnim informacijama koje su došle iz GŠ SVK, značajan broj starešina
opterećen je pre svega svojim statusom. Smatraju da su oni starešine VJ koja ih je i uputila
na konkretan zadatak, međutim, smatraju nekorektnim što se o njihovom statusu donose
odluke nakon upućivanja na ratište. Oni ne dovode u pitanje svoje angažovanje na ratištu,
ali su nezadovoljni zbog toga što na razne načine dolaze do informacija kako se zapravo
menja status samo za one starešine koje su već na ratištu, a za one koji nisu došli na ratište
to se ne odnosi. Ove druge starešine normalno rade u VJ. Protiv njih se ne preduzimaju
nikakve mere u VJ niti navodno za iste ima zakonskih osnova, ako korektno izvršavaju tamo
svoje službene obaveze.
– Starešine koje se nalaze na ratištu su u najvećem broju one koje su u dosadašnjim i
poznatim ratnim prilikama ostale bez stana i imovine, supruge izgubile posao, a u novim
mestima ga nisu dobile, deca imaju problema sa školovanjem od materijalnih i svih drugih
neprilika.
– Starešine koje su ostale u VJ, uglavnom imaju rešene navedene probleme.
– Nezadovoljstvo je kod starešina koji primećuju, da se pronalaze različiti razlozi za neodlazak
na ratište nekih starešina poreklom iz ovih krajeva kao: ne moraju ići oni koji su u vojne
škole bili upućivani izvan teritorija na kojima se odvijaju ratna dejstva, oni koji se nalaze u
prištinskom korpusu VJ, zatim pripadnici pojedinih stručnih službi kao organi bezbednosti,
financisti i sl. /koji idu na određeno vreme/ što sve skupa nepovoljno deluje na one koji su
147

se uredno odazvali svojoj obavezi i nalaze se na ratištu. Isto tako smatraju, da se obaveza
oko angažovanja na ratištu odnosi i na CL u VJ poreklom iz ovih krajeva, a posebno vojnih
majstora. Tu kategoriju niko ne poziva, a bili bi izuzetno potrebni u održavanju raznovrsne
borbene tehnike i vojne opreme koja se učestalo kvari u ratnim uslovima. Takođe se smatra
da bi se mnoge i bespotrebne razlike među starešinama uklonile, ukoliko bi se obaveza za
dolazak na ratište odnosila na sva lica poreklom iz ovih krajeva a pri čemu bi se trebale
uvesti smene ljudstva sa određenim vremenom angažiranja.
– Prisutan je različiti materijalni status aktivnih u odnosu na rezervne starešine za iste
rezultate rada i na istim dužnostima. Zbog ovoga se znatan broj rezervnih starešina ne
prihvata dužnosti prema činu kojeg imaju, već se po pravilu opredeljuju za dužnost običnih
boraca, a što je rasipanje kadra.
– Pojedine aktivne starješine koje veoma odgovorno i pošteno izvršavaju svoje obaveze
nailaze povremeno i na uvrede od pojedinih boraca i to obično u prisustvu većeg broja ljudi
kao: vi ste Titovi233 oficiri, vi ste za sve ovo krivi, ko vam sada može verovati, gde ste bili
do sada i sl., a pozadina je u stavovima čak nekih stranačkih lidera ili lidera neformalnih
grupa. Ovakve neugodnosti se prelamaju preko poštenih naših starešina koje su bez osnova
izložene ovakvim osudama, pa nije teško shvatiti zašto ovakve starešine žele da ovakav težak
teret podele zajedno sa starešinama koje mirno žive i rade u SRJ. Teret je veoma težak
za koga nema posebne naknade. Dakle, radi se o pripadnicima iste VJ po kojoj je jedna
grupacija dovedena u nezavidan položaj, što ljude muči i opterećuje.
– Saznanja pojedinih starešina do kojih dolaze prilikom poseta porodicama u SRJ ih
opterećuju. Naime, kada se interesiraju za stanove i rešenja stambenog problema u
garnizonima iz kojih su došli na ratište, a gde su im ostale da žive porodice kao podstanari,
organi tih komandi ih nepotpuno informišu, a najčešće se stiče jasan utisak da im isti i ne
žele to rešiti, navodno neka to ovim našim starešinama reše njihove Republike RS i RSK.
– U najvećem broju starešine i komande dobivaju kritike od boraca za mnoga pitanja koja su
isključivo iz nadležnosti organa vlasti, a ne organa komande. Zbog toga, što je opšte poznata
činjenica da organi vlasti u osnovi ne funkcionišu, borci se zapravo nemaju sem komandi
kome ni obraćati, a to čini i šire stanovništvo u celini. Komande se angažuju u meri mogućih
rešenja, ali za sve ono što ne mogu rešiti niti su čak ovlaštene, dobivaju neopravdane kritike,
što se svakako opet prelama preko starešina i što ih bespotrebno iscrpljuje i konačno odvlači
od osnovnog zadatka angažovanja po vojnim pitanjima i odbranom u celini.
– Rad starešina je u osnovi neprekidan i kod njih nema smena, dok se borci angažuju po
smenama pa ipak imaju 50 % vremena koje provode kod svojih kuća, a što borci ne uviđaju
i što nije korektno.
– Starešine smeta nejednak tretman i kod onih koji su angažirani izvan SRJ. Razlike se
javljaju između starešina u RS u odnosu na RSK. Naime, poznato je da starešine u RS imaju
nakon 22 radna dana /svi su radni/ 8 dana slobodnih u mesecu za obilazak porodica. U
SVK to nije slučaj gde se za ispunjena tri meseca neprekidnog rada na ratištu za obilazak
predviđa samo 7 dana. Smatramo da ove razlike najodgovornije starešine moraju usaglasiti,
tim pre, jer su sve ove starešine pripadnici VJ i koji su po njenom zahtevu došle na izvršenje
svojih obaveza.
– Treba istaći i negativne posledice koje proizlaze nakon službenih poseta oficira iz VJ a
poreklom su iz ovih krajeva po raznim pitanjima kao po personalnim pitanjima i sl. Umesto
233

Josip Broz Tito.

148

da smirujuće deluju i jedinstveno nastupaju kada je u pitanju definisanje našeg statusa isti
daju različite komentare koji uznemiravaju ljude. U takvoj situaciji najčešće ih uznemirava
samo prisustvo ovakvih starešina, jer su isti činili sve da ostanu u VJ, a ne dođu na ratište.
Takvo demagoško delovanje ljudi primećuju i iste ne uvažavaju, s tim pre što se među istim
nalazi značajni broj mladih starešina u odnosu na one koji su na ratištu.
4. Mere i aktivnosti koje je već preduzela komanda 15. korpusa
1) U nekim jedinicama u kojima se isticao primer da se po poznanstvima ili rodbinskim
vezama sa organima komandi, neki v/o određuju na lakše i pozadinske dužnosti je saniran
akcijama i merama Komande Korpusa, što je pridonelo ozdravljenju opšteg stanja u
jedinicama.
2) U svim jedinicama Korpusa izvršena je starosna struktura svih boraca, po kojima će se
izvršiti nova preraspodela boraca, po kojoj će na najteže i najosetljivije dužnosti odrediti
mlađi i sposobniji borci, na račun pozadinskih i prištapskih jedinica gde bi u načelu trebali
biti raspoređeni ljudi starijih godišta.
3) Na planu sprečavanja šverca i kriminala, komanda preduzima neprekidno potrebne akcije
i mere. Na tom planu su i preko javnih sredstava – preko Radio Korenice objavljena imena
lica koja su otkrivena u bavljenju kriminalnim radnjama, istima je oduzeta švercom stečena
imovina, ista knjižena kao vojna i podeljena porodicama palih boraca ili je iskorištena za
potrebe jedinica. Sa ovakvom praksom nastavićemo i ubuduće, jer izricanja kaznenih mera
ovakvim licima zatvorom se prihvata kao najmoćnija i najprimerenija mera.
4) Prema nekim starešinama koje svojim neprimernim ponašanjem i postupcima, a pre
svega sklonih alkoholizmu, preduzete su odgovarajuće disciplinske i vaspitne mere, a teži
primeri su predloženi za prestanak aktivne vojne službe.
5) Na planu oslobađanja od vojne obaveze pojedinih v/o zahtevana je preko MO ratnu
sistematizaciju radnih organizacija, koje moraju raditi za potrebe vojske. Neke radne
organizacije kao na primer “MOL” u Teslingradu234 imaju za RSK strategijski značaj.
6) Upućen je zahtev MUP RSK da se broj milicionera smanji na razumnu meru, a da se
ostavi samo onoliki broj koji će biti potreban za kontrolu javnog reda i mira na teritoriji.
7) Sva MO ulaze u sastav jedinica Korpusa, pri čemu sav mlađi kadar ulazi u sastav komandi
i jedinica od 1. marta 1994. godine.
8) Sve komande brigada i bataljona su upozorene na obavezu oko redovnog informisanja
boraca i da do istih dođu informacije koje dostavlja Korpus u potrebnoj meri.
9) Preko Skupštine Opštine smo zahtevali, da se oporezuju svi stanodavaoci koji pružaju
usluge stranim predstavnicima /timovima EZ, civ. policije UNPROFOR-a, vojnim
posmatračima/ oporezuju na iznose koje primaju od 35 %, a što će se knjižiti u fondove za
potrebe odbrane.
10) I ovom prilikom ponovo pokrećemo inicijativu da se oforme vojni sudovi, čija je funkcija
izuzetno značajna, a posebno u ovim prilikama u kojim u potrebnoj meri ne funkcionišu
državni organi i civilni sudovi.
11) Na planu suzbijanja ekstremnog stranačkog organizovanja preduzete su već adekvatne
mere prema nosiocima razbijanja jedinstva jedinica i vojnog samoorganizovanja. Komanda
u potpunosti kontroliše pojavu i u stanju je da kroz mere koje planira eliminiše štetne
234

Lički Osik.

149

posledice. Osnovni je ipak zadatak da se na planu srpstva i zajedničkog neprijatelja srpskom
narodu ovi ljudi pridobiju i iskoriste.
5. Zaključci; predlozi;
1.) Iz navedenih primera, kao i mnogih drugih koji nisu izneti dolazi se do zaključka
da je obaveza starešina SVK izuzetno teška, složena i odgovorna. U mnoštvu navedenih
nepovoljnih okolnosti, potrebno je radi prevazilaženja postojećih problema imati dovoljno
znanja, umešnosti u radu i strpljenja starešina što je činjenica. Isto tako je činjenica da baš
zahvaljujući izuzetnim naporima i dodatnim radom starešina navedene negativne pojave
nisu rezultirale adekvatnim mogućim štetnim posledicama. Kada se uzme u obzir i to
da su sve naše jedinice i nedovoljno popunjene starešinama i borcima prema postojećoj
formaciji, a da su zone odgovornosti velike, da je struktura boraca uglavnom sa starijim
godištima, a da se rat već odužio i da je nastupila monotonija, ipak angažovanje starešina
po navedenim pitanjima u celini zaslužuje potrebnu pažnju i poštovanje. Međutim, za
priznanje nije vreme dok ustaše i njihovi zvaničnici ne odustaju od namere da povrate RSK
u svoj sastav. U mnogim komandama se zbog nedostatka starešina, posebno pomoćnika za
moral, neki i lako objašnjivi problemi odlažu i gomilaju i tako kumulativno nepovoljno
utiču po moral boraca i jedinica. S tim u vezi neophodno je u jedinicama popuniti mesta
pomoćnika za moral sa ljudima koji uživaju ugled i poštovanje, koji su obrazovani, bez
obzira što nemaju čin aktivnog ili rezervnog oficira. Ova mesta je neophodno popuniti
zaključno sa bataljonom-divizionom.
2.) Sva problematika koja opterećuje starešine u vezi njihovog statusa, ova komanda
je upoznala GŠ SVK, a po navedenim pitanjima u ovoj informaciji, molimo odgovore i
pomoć od GŠ SVK.
3.) Za razrešenje mnogih navedenih problema neophodna je stalna saradnja organa
komandi, organa vlasti i milicije, kao i značajnih privrednih subjekata, a na nivou RSK svih
organa vlasti i ministarstava po pitanju odbrane kao prioritetnog zadatka. Napominjemo
da se odbrana nije značajnije popravila sa svega 70 povratnika koji su mobilisani u SRJ
poreklom iz ovih krajeva, jer su isti neadekvatne starosne strukture i zdravstvenog stanja.
Međutim, smatramo nužnim da se sa tom aktivnošću nastavi i na čemu se mora ustrajati, a
posebno na obezbeđenju većeg broja povratnika i mlađih godišta.
4.) Predlažemo preko GŠ SVK da se u cilju stambenog zbrinjavanja starešina angažiranih
na ratištu, a čije su porodice u garnizonima SRJ odredi deo stanova iz raspoloživog fonda
raspodele, a o raspodeli bi se uključile komande u SVK prema prioritetima koji proizlaze
iz težine pojedinih slučajeva i provedenog vremena staža molbi. Ističemo, da se u našem
Korpusu izjasnilo 19 starešina koji svoje stambeno rešenje žele ostvariti u RSK. Ovu
pozitivnu činjenicu posebno treba stimulirati i podržati.
5.) Predlažemo da se iz 40. kadrovskog centra odredi lice u svojstvu stambenog predstavnika
u garnizonu Beograd, koji bi se angažirao u raspodeli stanova, a posebno da se informišu
starešine na ratištu o tome koliko je tačna informacija da starešine na ratištu imaju prednost
u raspodeli stanova.
6.) Predlažemo da se za sve starešine upućene na ratište odredi načelno rok do koga se
vremenski angažuju na tom zadatku i to od jedne godine, a što se mora ispoštovati u korist
starešina koje su se odazvale ovoj obavezi, a kroz angažovanje svih AVL sa ovih prostora koji
se nisu do danas još odazvali ovoj obavezi. Starešine koje se nalaze na ratištu smetaju stavovi
nekih odgovornih starešina u VJ koji sebi dozvoljavaju pravo da zadržavaju deo starešina u
150

službi u VJ, a takve starešine koje se zadržavaju sa visine ističu kako su oni nezamenjivi na
dužnostima koje obavljaju u VJ.
7.) Komanda korpusa smatra celishodnim da se sa sposobnim rezervnim starešinama sklope
ugovori, ako to i oni žele, kako bi se njihov status izjednačio sa AVL, s tim pre što takvi
pojedinci vrlo kvalitetno obavljaju poverene im dužnosti.
8.) Da se 40. kadrovski centar u Beogradu angažuje na planu socijalnog osiguranja porodica
starešina koje se nalaze na ratištu. Naime, neke porodice u Beogradu i drugim garnizonima
u SRJ neznaju gde da overe zdravstvene knjižice, neznaju vojnu poštu za to nadležnu, što
pravi problem porodicama baš onda, kada im je potrebna zdravstvena pomoć.
9.) Borce interesuju njihove plate za januar i februar mesec 1994. godine. Potrebno je dati
informaciju ljudima koji to očekuju od komandi, a iste nisu u mogućnosti da daju odgovor.
S tim u vezi molimo GŠ SVK da nam dade što pre odgovor, kao i odgovor na naš predlog
koga smo uputili kao mogući vid isplate novčanih primanja preko goriva prema danima
provedenim na položajima.
10.) S obzirom na činjenicu da civilne vlasti još ne funkcionišu, nije rešeno pitanje ni
uspostave sistema platnog prometa, otkupa tržišnih viškova – posebno stoke, te se borci
interesuju kako će se to i kada regulisati.
11.) Po pitanju kadrovske problematike, očekujemo od GŠ SVK da se prioritetno reše
pitanja neophodnog broja starešina za potrebe 103. lbr. Što smo već tražili, jer postojeće
stanje popune starešinama ove jedinice od komandanta pa nadalje ne odgovara stanju i
zadacima ove jedinice.
12.) Sadržaj ove informacije upućen je paralelno jedinicama 15. korpusa i GŠ SVK.
Poznato nam je da je većina pitanja iz iste poznata svim nivoima. Međutim, bez sadržajnije
i konkretnije informacije sa najvišeg nivoa, teško se u jedinicama upuštati u neke polemike
bez, da se ne iznesu novi elementi vezani za borbenu izgradnju jedinica, a posebno stanje
morala. Takođe nam je jasno što je ovoga momenta najprisutnije, a to je odbrana od
koje se niko ne može izuzeti od svog neposrednog angažovanja, jer se ta obaveza ne može
nadoknaditi nikakvim novcem ili drugim uslugama.
13.) Molimo GŠ SVK da upozna naše komande sa zaključcima sa koordinacije koji se
održavaju u VJ u onoj meri i po nivou komandi za koje smatrate potrebnim i dovoljnim,
kako bi iste bile više u potrebno kursu.

M.P.236

POMOĆNIK KOMANDANTA
pukovnik Petar Vidaković, [v.r.]
M.P.235

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 8.

235
236

Okrugli pečat: Vojna pošta 9065, Korenica.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, pov. br. 15-132, 16. 2. 1994.

151

73

1994., veljača 15.
Vukovar
Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o nadzoru svećenika iz belgijskog kontingenta UNPROFOR-a, koji drži mise
za katoličko stanovništvo iz Baranjskog Petrovog Sela i sela Torjanci, te o vojniku Josipu
Cvetkoviću, Hrvatu, iz 37. pbr SVK, koji zbog vrijeđanja od strane drugih vojnika i civila
namjerava napustiti teritorij RSK
Komanda slavonsko-baranjskog korpusa
Bezbedonosni organ
Strogo pov. br. 1-81
15. 02. 1994. godine
Vukovar M.P.237
GŠ VS RSK Knin, načelnik bezbednosti
Dnevni izveštaj o stanju u jedinicama 11. K.
1. Delatnost stranog faktora:
Raspolažemo proverenim saznanjima kako pripadnik Belbata /belgijskog bataljona/,
katolički sveštenik u sastavu istog, za potrebe stanovnika s. Baranjsko Petrovo Selo i s.
Torjanci, hrvatske i mađarske nacionalnosti svake nedelje, organizuje nedeljne mise u
prostorijama komande Belbata u ovim selima. Na misama se okupi cca 60-80 lica, a održava
se uglavnom nedeljom i u dane katoličkih svetaca. Ovaj pripadnik služi misu na latinskom
jeziku, ali, posetioci božje propovedi ipak ga razumeju, jer, on nakon završetka iste pridošlim
deli humanitarne poklon pakete, sastavljene uglavnom od deficitarnih namirnica, uz to i
crkvene relikvije predviđene za katolički živalj. Ovo svešteno lice nosi oznake slične detelini
sa četiri lista, obučeno je u uniformu bez činova, i u sastavu je ostalih štabskih oficira, čija je
delatnost verske prirode. Na misama koje održava u označenim selima bude prisutno i oko
dvadesetak vojnika katolika iz sastava Belbata. Nadležni OB i pripadnici SDB Beli Manastir
pokrivaju delatnost ovog sveštenog lica.
2. Stanje na teritoriji:
Nismo registrovali bezbedonosno interesantne događaje.
3. Stanje u jedinicama:
Sremf Kristijan, redovan vojnik iz sastava baterije b-1 u 37. pbr samovoljno je 02. 02. 1994.
g. napustio jedinicu i do sada nije pronađen. Sa sobom je poneo AP, 150. kom. metaka
za AP, 5. okvira za AP, nož za pušku i vojničku opremu. Srempf je Mađar, rođen 04. 12.
1975. g. u Osijeku, bio stalno nastanjen u s. Lug, ul. Petefi Šandora 235, SO Beli Manastir.
U VRS stupio je 20. 06. 1993. g. Obučavan je u Somboru za VES nišandžija na topu.
U toku potražne radnje nije se mogao pronaći kod prijatelja i bliskih rođaka. U Osijeku
ima majčine rodbine. Inače, Kristijan ima majku Julijanu, Mađaricu, koja je nastanjena u
Belom Manastiru, i koja je izjavila, da je njen sin boravio kod nje, te da se je bojao vratiti u
jedinicu, a iz razloga što je smatrao da će ga pritvoriti za počinjeno delo. U saradnji sa SUP
237

Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-55, 16. 2. 1994.

152

Beli Manastir i dalje su nastavljene potražne radnje za ovim v/o. Pored ovog odbeglog v/o,
i redovan vojnik Cvetković Josip, iz sastava iste jedinice, Hrvat, izjavio je našem OB da i
on namerava da ode u RH ili RM, a iz razloga, kako on kaže, što ga nemilo vređaju kako
v/o Srbi, tako i civili Srbi u mestu stanovanja, a i ne može da prihvati srpsku vlast na ovom
prostoru. OB je ovog v/o stavio pod nadzor, no, kako u sastavu ove baterije ima još 6 v/o,
redovnih vojnika Mađara i Hrvata, cenimo da su svi spremni bekstvu u RH ili RM. Oni se
opstruktivno odnose prema SV, a u vreme pevanja koračnica, oni to ne čine izgovorom, da
te reči nikad ranije nisu čuli.
NAČELNIK
P u k o v n i k Dušan Grahovac M.P.238
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

74

1994., veljača 16.
[Okučani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK, na osnovu odluke Vrhovnog saveta odbrane RSK,
o zabrani uvoženja borbene tehnike preko graničnih prijelaza snagama UNPROFOR-a
i sprječavanju svih pokušaja razoružanja postrojbi SVK, te da se u slučaju blokade
zapovjedništava, vojnih skladišta i postrojbi SVK od strane UNPROFOR-a, isti uzmu za
taoce i prisile da odustanu od blokade
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 18-176 STROGO POVERLJIVO
16. 02. 1994. godine
Sprečavanje aktivnosti snaga UNPROFOR-a,
n a r e đ e nj e.– KOMANDI a/a /na ličnost komandanta/
Na osnovu Odluke Vrhovnog saveta odbrane RSK (akt GŠ SVK str. pov. br. 3-79 od 13. 02.
1994. godine), a u cilju sprečavanja eventualnih aktivnosti snaga UNPROFOR-a,
NAREĐUJEM
1.- Zabraniti snagama UNPROFOR-a uvoženje borbene tehnike (tenkova i artiljerijskoraketnih sistema) preko bilo kojeg graničnog prelaza. U slučaju pokušaja uvoženja borbene
tehnike snage UNPROFOR-a upozoriti, sprečiti i najhitnije izvestiti Komandu 18. K.
2.- Svakom pokušaju snaga UNPROFOR-a da razoružaju naše jedinice, odlučno, energično
i organizovano se suprotstaviti i sprečiti razoružanje naših jedinica. Pri ovome strogo voditi
računa da se ne otvori vatra i da budemo isprovocirani. Vatru ne otvarati sve dok snage
UNPROFOR-a prve ne otvore vatru i pouzdano se utvrdi da su one to učinile. Bez izričito
mog naređenja vatru ne otvarati.
238

Prijemni pečat centra veze: Brzojav SILOS, br. 343, primljen 16. 2. 1994. u 16,35.

153

3.- Sprečiti blokiranje naših KM, skladišta i jedinica. U slučaju pokušaja blokiranja odmah
preduzeti protiv mere zarobljavanjem manjih snaga UNPROFOR-a (punktova, posada i sl.)
i držati ih kao taoce. Pritiskom i ucenom prisiliti ih da odustanu od nameravane aktivnosti.
4.- Sprečiti izvlačenje snaga UNPROFOR-a iz zone odgovornosti blokiranjem i
zaprečavanjem komunikacija na planiranim mestima, kao i organizovanim izlaskom
stanovništva na puteve kojima se žele izvući.
5.- Za navedene aktivnosti razraditi plan pod nazivom “ŠTIT”.
Rok: 20. 02. 1994. godine.
6.- U svim jedinicama izborom najpoverljivijih starešina i vojnika organizovati osmatranje,
praćenje i obaveštavanje o aktivnostima UNPROFOR-a. Podatke dostavljati u redovnim
borbenim izveštajima, a po potrebi i vanredno.
7.- Sa zadacima iz ovog naređenja i izvodom plana upoznati komandni sastav vodeći računa
da se od svih lica koja su upoznata sa planom i zadacima uzme izjava o čuvanju tajnosti.
Strogo voditi računa da podaci o našim snagama i aktivnostima ne dođu do UNPROFOR-a
a posebno bilo koji dokumenat koji se odnosi na ove zadatke. Za ovo su mi lično odgovorni
komandanti jedinica.
8.- U saradnji sa organima MUP-a (SUP-a), štabovima CZ i mesnim zajednicama na
pogodan način dati do znanja eventualne aktivnosti UNPROFOR-a i naše protivnamere.
SP/GS
K O M A N D A N T
p u k o v n i k Milan Čeleketić, [v.r.]
M.P.239
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

75

1994., veljača 18.
[Jasenovac]
Zapovijed Komande 98. pbr SVK podređenim postrojbama koje imaju protuzračna oruđa,
da budu u punoj borbenoj spremnosti radi mogućeg udara NATO-a na položaje VRS,
ukoliko ne povuku topništvo smješteno oko Sarajeva

KOMANDA VOJNA TAJNA
98. PEŠADIJSKE BRIGADE STROGO POVERLJIVO

Str. pov. br. 60-4

18. 2. 1994. god.
Podizanje b/g sredstava ARJ PVO, dopuna naređenja.–

KOMANDI 1. pb240

Ultimatumom Saveta NATO pakta zahteva se od RS da povuče artiljeriju VRS oko Sarajeva.
Ukoliko se ultimatum ne ispoštuje uslediće vazdušni udari po srpskim snagama.
239
240

Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.
Dopisano rukom.

154

U cilju blagovremenih priprema i podizanja nivoa b/g sredstava ARJ PVO 98. pbr,
NAREDJUJEM
1. Sve jedinice brigade koje imaju sredstva ratne tehnike ARJ PVO na rukama staviti u
punu b/g u 12,00 časova 19. 02. 1994. godine.
U odelenju “Strela-2M” organizovati stalno dežurstvo u vidnom delu dana.
2. Raspoloživo vreme do gotovosti za intenzivno izvođenje obuke, uređenje i maskiranje
vatrenih položaja i dovođenje tehnike u ispravno stanje.
3. Jedinice koje u naoružanju imaju PA mitraljeze, pripremiće iste za dejstvo po ciljevima u
vazdušnom prostoru.
4. I dalje sprovoditi sve mere date u naređenju str. pov. br. 63-2 od 14. 02. 1994. godine, a
koja nisu u suprotnosti sa ovim Naređenjem.
VS/AK
KOMANDANT
potpukovnik Milanko Babić, [v.r.]
M.P.241
Kucano u 4 (četiri) primerka
i dostavljeno:
1 x a/a, 1 x 1. pb, 1 x 2. pb i 1 x 4. pb.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 21., kut. 1.

76

1994., veljača 18.
[Petrinja]
Obavijest Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa SVK Organu bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o nemogućnosti uhićenja osoba koje su likvidirale ubojicu pripadnika 33. pbr
SVK te o mogućem obračunu mještana sela Donja Stupnica i dijela pripadnika 33. pbr SVK
sa švercerima
KOMANDA 39. KORPUSA
Odsek bezbednosti
Str. pov. br. 2-18
18. 02. 1994. godine M.P.242
OB GŠ SVK
Veza: Vaš akt str. pov. br. 116-1 od 15. 02. 1994. godine
Nakon ubistva Šašo Marijana stanje na teritoriji Dvora naglo se usložava i u ovom
momentu hapšenja lica koja su likvidirala Grmuša Milana cenimo da ne dolazi u obzir
241
242

Okrugli pečat: Komanda 98. pešadijske brigade.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 7-31, 21. 2. 1994.

155

jer bi još više usložilo situaciju i krajnje negativno se reflektovalo na stanje u korpusu i
odnos prema SVK. Ovakav postupak bi se najverovatnije protumačio kao podrška onima
koji snose odgovornost za ubistvo Šašo Marijana. Osnovni razlog za ovakav postupak lica
koja su likvidirala Grmuša Milana jeste nefunkcionisanje pravosudnih organa, gubljenje
poverenja prema istima kao i nepostojanje poverenja u ostale državne organe koji treba da
se bave zavođenjem reda na teritoriji što između ostalog podrazumeva i sprečavanje šverca sa
muslimanima i ratnog profiterstva.
Među meštanima s. D.243 Stupnica i dalje je prisutno raspoloženje da krenu u obračun
sa nosiocima šverca u Petrinji i Glini pri čemu se nesme ispustiti iz vida da postoji realna
mogućnost da se istima krene i deo pripadnika 33. pbr. Složenost situacije najbolje ilustruje
sinoć proturena dezinformacija da iz Petrinje prema Dvoru kreće oko 50 lica iz Stivove244
grupe i onih koji su u vezi sa njim. Nakon primljene dezinformacije SJB Dvor je stavila
u pripravnost celokupan sastav a na teritoriji su također bile stavljene u pripravnost snage
spremne za obračun sa grupom koja navodno dolazi iz Petrinje.
U toku popodneva i večeri zasedao je i IS SO Dvor u vezi sa nastalom situacijom a jedan od
rezultata zasedanja jeste i saopštenje koje je upućeno GŠ SVK.
NAČELNIK
Potpukovnik Pavao Bućan M.P.245
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 34.

77

1994., veljača 18.
Vukovar
Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o financiranju pripadnika korpusa od strane općinskih vlasti koje su u rukama
SRS-a, čime se stvara stranačka vojska
Komanda slavonsko-baranjskog korpusa
Bezbedonosni organ
Strogo pov. br. 1-94
18. 02. 1994. godine
Vukovar M.P.246
GŠ SV RSK Knin, načelnik bezbednosti
Dnevni izveštaj o stanju u jedinicama 11. K.
1. Delatnost stranog faktora:
Nismo registrovali bezbedonosno interesantne događaje.
243
244
245
246

Donja.
Stevo Bunčić.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 291, primljen 19. 2. 1994. u 01,00.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-62, 21. 2. 1994.

156

2. Stanje na teritoriji:
Imamo pouzdane informacije kako je ponovo opštinska vlast u zoni odgovornosti
našeg Korpusa počela svojim sredstvima finansirati pripadnike SVK, različito od volje i
mogućnosti. Međutim, ovo i ne bi bilo za posebno isticanje da se ne radi o činjenici da se u
našoj zoni na celu opštinu u 90 posto slučajeva ne radi o radikalima.
U opštinama Beli Manastir, Dalj, Mirkovci i Vukovar na čelu se nalaze radikali, dok se u SO
Tenja nalaze pripadnici SDS /Hadžićevo247 krilo/.
Predsednik SO Dalj doneo je odluku da finansira v/o u 35. pbr. u visini 50 DM mesečno,
Mirkovci sa 100 DM, Tenja sa 50 DM, dok za pripadnike 40. pbr. vukovarska opština još
nije donela nikakav zaključak.
Ponovo nam se ponavlja da imamo opštinsku vojsku uz do sada i totalno stranačku. Ovo
može biti veoma rizično, jer se nebriga komande 11. K. spaja sa željama radikala da nametnu
svoju dominaciju na sve sfere života, a naročito na oružanu silu. U toku naredne nedelje u
Vukovaru je zakazan sastanak svih predsednika opština, a na isti je pozvan i komandant
našeg korpusa. O temi nemamo informacija, ali, nakon završetka izvestićemo na vreme.
3. Stanje u jedinicama:
Nema promena u odnosu na predhodno izveštavanje.
NAČELNIK
Pukovnik Dušan Grahovac M.P.248
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

78

1994., veljača 18.
[Okučani]
Izvješće Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o zauzimanju punkta pripadnika
UNPROFOR-a u Staroj Gradišci od strane snaga MUP-a RSK
VOJNA TAJNA – STROGO POVERLJIVO
ŠIFROVANO – URUČITI ODMAH
KOMANDA 18. KORPUSA
Str. pov. br. 18-179
18. 02. 1994. godine
Preuzimanje punkta UNPROFOR-a, vanredni izveštaj, dostavlja.GŠ SVK
– na ličnost general-majora Mile Novakovića –
Dana 18. 02. 1994. godine u 08.00 časova 40 pripadnika civilne milicije, naoružani dugim
cevima, blokirali su i preuzeli kontrolu nad punktom UNPROFOR-a (NEPBAT) na mostu
247
248

Goran Hadžić.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav SILOS, br. 366, primljen 18. 2. 1994. u 16,20.

157

preko reke Save u St.249 Gradiški. Oficiri i vojnici NEPBAT-a nisu pružili otpor i upućeni su
sa ličnim naoružanjem u obližnji objekt UNPROFOR-a u D.250 Varoši.
U 09.30 časova u K-du Korpusa, na lični zahtev, dolaze predstavnici UNPROFOR-a u
sastavu: zamenik k-danta SEKTOR-a puk. De Vergara,251 NŠ SEKTORA puk. Basnijar,
oficiri za vezu puk. Adel i major Green kao i k-dant NEPBAT-a.
Istovremeno, takođe na lični zahtev, u K-du dolazi predsednik Oblasnog veća g-din Vitez,252
te načelnik i sekretar oblasnog SUP-a, g-din Relić253 odnosno g-din Veselinović.254
Delegacija UNPROFOR-a je na sastanku izrazila oštar protest povodom pomenutog
događaja i tražila da se odmah povuku pripadnici naše milicije koji su po njima nasilno
zaposeli njihov punkt. Jedino pod tim uslovom žele da pristupe pregovorima za uspostavu
pravnog poretka na celokupnoj teritoriji RSK (obilježja državnog suvereniteta).
G-din Relić i g-din Vitez su odbili da narede povlačenje i zahtevali su da na pomenutom
punktu naša milicija vrši kontrolu prelaza ljudi i vozila, dok bi pripadnici UNPROFOR-a
samo nadzirali ispravnost njihovih postupaka i poštivanje postojećih pravila ulaska u UNPA
zonu. G-din Relić je naglasio da će naši ljudi ostati na punktu sve dok traju pregovori po
tom pitanju. Predstavnici UNPROFOR-a su bili kategorični da bez prethodnog povlačenja
novopridošlih snaga naše milicije – nema pregovora. O samom predlogu su rekli da zahteva
promenu mandata UNPROFOR-a i da se to treba rešiti u sedištu UN.
O daljem toku događaja slede redovni izveštaji.
KOMANDANT
p u k o v n i k Milan Čeleketić, [v.r.]
M.P.255
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

79

1994., veljača 18.
Gornje Vrhovine
Zapovijed Komande 50. pbr SVK podređenim postrojbama da zaposjednu vatrene položaje
u skladu s ratnim planom
VOJNA POŠTA 9071
VRHOVINE
Pov broj: 50-3-10/95.
249
250
251
252
253
254
255

Stara.
Donja.
Ernesto.
Dušan.
Miladin.
Drago.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.

158

G.256 Vrhovine 18. 02. 1994. god.
Komandi: 3 p.č257
Na osnovu obavještajnih podatka i procjene vojno-političke situacije a u skladu sa ratnim
planom,
N A R E Đ U J E M:
1. Do 20. 02. 1994. godine izvršiti posedanje VP sa svim četnim i BVG osim oruđa koja se
nalaze pod kontrolom UN (3 MB 120).
2. Iz komande 50. pbr. biće dostavljena ratna dokumentacija za upotrebu a organi komande
izvršit će kontrolu ovog naređenja do 22. 02. 1994. godine.
3. K-diri četa dužni su obezbediti jedanput sedmično čišćenje oruđa na VP. U nedostatku
piketa koristiti štapove u skladu sa pravcem upotrebe.
KOMADANT
Pukovnik Stevan Štrbac
Kucano u 3 primjerka
i dostavljeno:
– komandi 1., 2. i 3. p.č
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

80

1994., veljača 19.
[Okučani]
Izvješće Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o sastanku predstavnika vojnih
i civilnih vlasti Zapadne Slavonije i UNPROFOR-a zbog zauzimanja UNPROFOR-ovog
kontrolnog punkta u Staroj Gradišci od strane snaga MUP-a RSK
VOJNA TAJNA – STROGO POVERLJIVO
ŠIFROVANO – URUČITI ODMAH
KOMANDA 18. KORPUSA
Str. pov. br. 1819. 02. 1994. godine M.P.258
Preuzimanje punkta UNPROFOR-a,
vanredni izveštaj, d o s t a v lj a.GŠ SVK – KNIN
– na ličnost komandanta general-majora Mile Novakovića –
256
257
258

Gornje.
Dopisano rukom.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 2750, primljen 19. 2. 1994. u 10,20; predan u 11,00.

159

Juče 18. 02. 1994. godine u kampu NEPBAT-a na Pustari u vremenu od 18.30 do
22.30 održan je drugi sastanak u toku toga dana između predstavnika UNPROFOR-a i
predstavnika srpskih vlasti vezano za situaciju nastalu nakon preuzimanja kontrolnog punkta
UNPROFOR-a na mostu na r. Sava od strane naše civilne milicije. Ispred UNPROFOR-a
sastanku su prisustvovali: k-nt Sektora gen. Sharma,259 njegov zamenik puk. De Vergara,260
NŠ Sektora puk. Basnyat261 i k-nt NEPBAT-a. Sa naše strane bili su prisutni: k-nt 18. K
puk. Čeleketić,262 predsednik Oblasnog veća g-din Vitez,263 načelnik i sekretar Oblasnog
SUP-a g-din Relić264 odnosno g-din Veselinović.265
Delegacija UNPRFOR-a je naglasila da nema nameru niti je ovlaštena da pregovara već
želi samo da se upozna sa konačnim stavovima i zahtevima srpske strane u vezi preuzimanja
pomenutog punkta, a u cilju korektnog izveštavanja svoje pretpostavljene komande.
Obostrano je usaglašena i prihvaćena formulacija sledeća tri zahteva naše strane:
1. Formiranje kontrolnog punkta srpske civilne milicije na ulazu u RSK iz RS i to ispred
punkta UNPROFOR-a. Srpska civilna milicija će vršiti kontrolu vozila i građana a
pripadnici UNPROFOR-a će posmatrati/nadzirati taj postupak. Na kontrolnom punktu
UNPROFOR-a neće biti postavljena rampa.
2. Zabranjuje se ulazak ilegalnog naoružanja i municije u UNPA zonu u skladu sa zakonima
RSK.
3. Oba punkta će imati isti broj ljudstva naoružanog puškama i bočnim naoružanjem. (Na
KP UNPROFOR-a neće biti dozvoljeno prisustvo oklopnog transportera i puškomitraljeza).
Predstavnici UNPROFOR-a će pomenute zahteve proslediti višoj k-di ali napominju da
njihovo ispunjenje podrazumeva promenu mandata snaga UN na ovim prostorima.
Gospodin Relić je predložio da dok se pomenuti zahtevi ne reše UNPROFOR odmah
postavi tri svoja čoveka na punktu radi posmatranja rada naše civilne milicije, ali je naglasio,
da ponovno preuzimanje punkta od strane UNPROFOR-a i rad na stari način – ne dolazi
u obzir.
Predstavnici UNPROFOR-a su zamoljeni da što pre razmotre i odgovore na naše zahteve
jer prema g-dinu Reliću milicija ne namerava da na duži period čuva zatečenu opremu i
instalacije UNPROFOR-a na punktu.
KOMANDANT
p u k o v n i k Milan Čeleketić, [v.r.]
M.P.266
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

259
260
261
262
263
264
265
266

Saroj Raj.
Ernesto.
Priređivači nisu utvrdili ime.
Milan.
Dušan.
Miladin.
Drago.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.

160

81

1994., veljača 19.
Rajić
Zapovijed Komande 98. pbr SVK podređenim postrojbama da podignu borbenu spremnost
i spriječe bilo kakvo djelovanje UNPROFOR-a radi mogućeg napada snaga NATO-a na
položaje VRS i uključivanja snaga UNPROFOR-a u napad na RS i RSK
KOMANDA 98. PEŠADIJSKE VOJNA TAJNA
BRIGADE STROGO POVERLJIVO
19. 02. 1994. god. “Š T I T”
s. Rajić Prilog br. 1
S. pov. 2-3 Primerak br. 2
ZAPOVEST ZA DEJSTVO PREMA SNAGAMA UN
Sekcija: 1:50.000 Bosanska Dubica list 2 i 4
Nova Gradiška list 1, 2, 3 i 4.
1.- NATO pakt na čelu sa SAD uputio je neprihvatljiv ultimatum Republici Srpskoj i
njenim OS ostavljajući se tim u potpunosti na strani muslimana. U slučaju neispunjenja
ultimatuma verovatna je agresija NATO pakta i nekih susednih zemalja na srpski narod
vazdušnim udarima a po ostvarenim efektima, i po potrebi, i upotrebom kopnenih snaga.
Snage UNPROFOR-a u RSK i RS sadejstvovale bi snagama NATO u izvođenju operacija
protiv RS i RSK, radi čega zemlje Zapada nastoje, iste ojačati brojčano i popunom težom
tehnikom uključujući i tenkove.
Na prostoru Zapadne Slavonije snage UNPROFOR-a bi izvršile sledeće zadatke:
– blokada komunikacija koje izvode ka RS,
– sprečavanje dodatne mobilizacije 18. K ljudstvom i MS blokadom skladišta RR-e, mostova
i skelskih mesta prelaza,
– sprečavanje uvođenja jedinica ojačanja i podrške u zonu odgovornosti,
– omogućavanje aktivnih dejstava HV prema našim snagama.
Na naše protivmere snage UNPROFOR-a će tražiti vazdušnu podršku snaga NATO i
pokušati ostvariti apsolutnu kontrolu svih aktivnosti naših snaga kao i razoružavanje SVK.
U slučaju radikalnih namera snaga NATO snage UN bi se pokušale izvući sa prostora RS i
RSK.
Angažovanje snaga UN na prostoru Zapadne Slavonije:
a) Na blokadi objekata:
– Jordanski bataljon (JORBAT) jačine oko 750 vojnika izvodiće aktivnosti u zoni
odgovornosti 98. pbr i TG-1 i to blokiranjem: KM 98. pbr u s. Rajić sa 1-2 voda OT,
skladišta RR, u s. Rajići sa 1 vodom pešadije, skladišta “Mlaka” u s. Mlaka sa 1 vodom
pešadije, KM TG-1 u s. Jasenovac i skelsko mesto prelaza u s. Jasenovac sa 1 četom pešadije.
b) Na izvlačenju snaga UNPROFOR-a sa prostora Z. Slavonije:
Snage JORBAT izvlačile bi se pravcem: s. Rajić – s. Grabovac – Novska – Zagreb.
Rejon prikupljanja – s. Grabovac (moteli “Sever-Jug”).
Ispomoć u prihvatu i domotorizaciji pružat će humanitarne organizacije UNHCR, HCK i
sl. i verovatno HV.
161

c) Na razoružanju SVK:
Radi onemogućavanja “srpskog faktora” Savet bezbednosti će verovatno doneti rezoluciju o
demilitarizaciji RSK i razoružavanju SVK. U sprovođenju ove odluke UNPROFOR će se
angažovati po sledećem:
– blokiranje skladišta RR-a,
– blokiranje komandi jedinica,
– blokiranje rejona odbrane na prilaznim putevima i organizovanje pretresa rejona
razmeštaja jedinica.
2.- 98. pbr u zoni odgovornosti izvršava sledeće zadatke:
– sprečava dotur borbene tehnike i artiljerijsko-raketnih sistema, naročito na punktovima:
moteli “Sever-Jug” i s. St. Grabovac,
– sprečava izvlačenje snaga JORBAT naročito na pravcima: s. Rajić – s. St.267 Grabovac, s.
Rajić – auto-put (moteli “S-J”) i s. Rajčići – s. Kričke,
– sprečava blokiranje KM 98. pbr, skladišta RMR u s. Rajić i šireg rejona s. Rajčići – s.
Milisavci – s. Rađenovci,
– sprečava razoružavanje jedinica i komandi u rejonima rasporeda.
U slučaju bilo kakvog jednostranog angažovanja snaga UNPROFOR-a na strani neprijatelja
odmah im uskratiti sve oblike pomoći (dovod struje, vode, telefonskih veza i sl.).
Organizovati bojkot istih od strane stanovništva i propagandnu aktivnost prema njihovim
pripadnicima čitanjem pripremljenih tekstova na engleskom i drugim jezicima.
Održavati bliski kontakt naših jedinica sa snagama UNPROFOR-a.
Organizovati PVO u zoni odgovornosti sa težištem na KM brigade.
3.- Desno od nas je 51. pbr i izvršava iste zadatke kao naša brigada prema snagama
argentinskog bataljona (ARGBAT).
Levo od nas je TG-1 i snage 1. lpbr “TKD” sa zadatkom istim kao naša brigada, s tim da
sprečava izvlačenje dela snaga JORBAT pravcem: s. Mlaka – s. Košutarica – s. Bročice –
Novska, s. Jasenovac – s. Bročice – Novska i s. Jasenovac – s. Drenov Bok.
4.- Odlučio sam: u sadejstvu sa 51. pbr, TG-1 i 1. lpbr “TKD” i organizovanim otporom
naroda uz primenu masovnog zaprečavanja sprečiti aktivnosti snaga UNPROFOR-a
sračunate na slabljenje sistema odbrane 98. pbr, a posebno dotur i dovlačenje nove
borbene tehnike i ljudstva u zonu odgovornosti, blokiranje komandi jedinica i objekata
RR-a, razoružavanje komandi jedinica i neometano izvlačenje snaga UNPROFOR-a iz
zone odgovornosti sa ciljem stvaranja povoljnih uslova za izvršenje dodatne mobilizacije i
dovođenje jedinica brigade u punu b/g radi uspešne odbrane srpskog etničkog prostora u
zoni odgovornosti.
5.- ZADACI JEDINICA
5.1.- 1. pb u sadejstvu sa 2. pb i 1./51. pbr, iz rejona upotrebe angažovanjem dela snaga
bataljona izvršiti sledeće zadatke:
– sprečiti dotur borbene tehnike i artiljerijsko-raketnih sistema u rejon odbrane sa pravca s.
Kričke – s. Rajčići,
– sprečiti izvlačenje snaga JORBAT na pravcima: s. Rajčići – s. Kričke, s. Rajčići – s. Rajić,
– sprečiti blokiranje KM 1. pb, i skladišta RR-a,
267

Stari.

162

– sprečiti razoružavanje jedinica i komandi u rejonu odbrane bataljona, i blokiranje rejona
s. Rajčići – Milisavci – Rađenovci.
KM u s. Rajčići.
Gotovost: odmah.
5.2.- 2. pb u sadejstvu sa 1. pb i TG-1 iz rejona upotrebe angažovanjem dela snaga izvršiti
sledeće zadatke:
– sprečiti dotur borbene tehnike i artiljerijsko-raketnih sistema u rejonu odbrane bataljona
na punktovima: moteli “Sever-Jug” i s. St. Grabovac,
– sprečiti izvlačenje snaga JORBAT na pravcima: s. Rajić – s. St. Grabovac i s. Rajić –
autoput (moteli “S-J”),
– sprečiti blokiranje KM 2. pb, i skladišta RR u s. Paklenica,
– sprečiti razoružavanje jedinica i komandi u rejonima rasporeda.
KM u s. Paklenica.
Gotovost: odmah.
5.3.- 4. pb. u sadejstvu sa 2. pb i vodom VP iz rejona upotrebe angažovanjem dela snaga
izvršiti sledeće zadatke:
– sprečiti izvlačenje snaga JORBAT na pravcu: s. Rajić – s. Paklenica – s. St. Grabovac,
– sprečiti blokiranje KM 98. pbr i skladišta RMR u s. Roždanik i
– sprečiti razoružavanje ljudstva i komandi u rejonu bataljona.
KM u s. Roždanik.
Gotovost: odmah.
5.4.- Vod VP u sadejstvu sa 4. pb sprečava blokiranje KM 98. pbr.
KM na KM brigade.
Gotovost: odmah.
6.- Artiljerijske jedinice za vatrenu podršku imati u gotovosti za angažovanje po planu
upotrebe i po mom naređenju.
7.- Težište PoB imati na pravcima eventualnog izvlačenja snaga UNPROFOR-a. PoB voditi
prvenstveno zaprečavanjem a PO oruđa upotrebiti samo u slučajevima da se iz oklopnih
borbenih sredstava snaga UN otvore vatru po našim položajima.
8.- Protivvazdušna odbrana u svim jedinicama organizovati po planu upotrebe sa težištem
na zaštiti elemenata borbenog rasporeda jedinica.
9.- Obaveštajno obezbeđenje, EI i PED i protivdiverzantsku i protivteroristička dejstva
organizovati po planu upotrebe sa težištem na praćenju i obaveštavanju o aktivnostima
snaga UN.
10.- PNHBOb u svim jedinicama organizovati po planu upotrebe sa težištem na ličnoj
PNHBO zaštiti a posebno od primene bojnih otrova tipa, zagušljivači i hemijskih sredstava
kratkotrajnog dejstva (za onesposobljavanje ž/s).
11.- Inžinjerijsko obezbeđenje u jedinicama organizovati po planu upotrebe sa težištem na
zaprečavanju i ometanju pokreta snagama UNPROFOR-a.
12.- Moralno-psihološko obezbeđenje organizovati po planu upotrebe sa težištem na
organizovanju mesnog stanovništva i civilnih struktura u suprotstavljanju nameravanim
aktivnostima snaga UN.
163

13.- Pozadinsko obezbeđenje jedinica vršiti po mirnodopskoj šemi PoB-a u slučaju otvorenih
b/d snaga UN PoOb regulisati po planu upotrebe.
14.- Komandovanje i veza
U izvršavanju zadataka koristiti postojeći sistem veza u liniji komandovanja a u slučaju
otvorenih b/d snaga UN veze organizovati po planu upotrebe.
KM u s. Rajić.
IKM u rejonu sv. Ana.
Gotovost veza: na KM odmah a sa IKM u M+2 časa.
Signali prema tablici signala.
Izveštaje dostavljati:
– redovne svakog dana do 14,00 časova, a
– vanredne po zahtevu i potrebi.
Kucano u 4 (četiri) primerka i dostavljeno:
1x 98. pbr uz PU, 1x 1. pb uz PU,
1x 2. pb uz PU, 1x 4. pb uz PU
Izradio major Veroljub Smiljanić
Kucala Slobodanka Kovačević
KOMANDANT
potpukovnik Milanko Babić, [v.r.]
M.P.268
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6041.

82

1994., veljača 20.
Beograd
Pismo zapovjednika 21. diverzantskog odreda SVK o formiranju, opremanju i obučavanju
postrojbe od strane Vojske Jugoslavije u OBŠC-u Pančevo, dolasku odreda s naoružanjem
i opremom u siječnju 1993. na područje RSK te borbenom djelovanju odreda na području
RSK i RS
Na upotrebu isključivo VOJNA TAJNA
Štabu odbrane G.K.269 i STROGO POVERLJIVO
Predstavništvu Srba G.K.
PISMO
KOMANDANTA 21. DIVERZANTSKOG ODREDA
Beograd, 20. februara 1994. godine
268
269

Okrugli pečat: Komanda 98. pešadijske brigade.
Gorski kotar.

164

22. januara 1993. godine počeli su hrvatski napadi na Maslenicu, pošto smo mi, kao
Štab odbrane Gorskog kotara, bili opremljeni od V.J. i obučavani za diverzante u O.B.Š.C.
Pančevo – smatrao sam za nemoralno da sedimo u Beogradu, a Krajina je ugrožena i desetine
hiljade Srba se prijavljuju kao dobrovoljci.
Zato sam odlučio da sa oružjem, koje nam je čuvala bezbednost u Pančevu, i opremom
zajedno sa ljudima krenemo u pomoć. Mislio sam da se time stvara i realna mogućnost za
delovanje prema Gorskom kotaru, a računao sam da ćemo naići na podršku vojske i vlasti
Krajine, za takvu ideju.
31. januara nas 27 krenulo je na put sa kompletnom opremom, a povezli smo svu hranu
i gorivo potrebnu za dva meseca. Došli smo u Slunj, na najgori tj. najslabije čuvan položaj
u Krajini, i smestili se u T.Š.C. koji apsolutno nije imao nikakvih uslova za normalan rad i
život (bez struje, vode, itd.). Posle tačno godinu dana, velikog ulaganja, rada i žrtvovanja,
uspeli smo da stvorimo sledeće:
1. Profesionalni diverzantski odred od 220 ljudi od kojih su 60 diverzanti vrhunske
klase. Među njima ima devet prvaka Jugoslavije u raznim borilačkim veštinama. Svi su
vrhunski obučeni i spremljeni, jer su obuku vršili 31 pripadnik 72. brigade.
2. Kasarna, na površini od 6 hektara, sa ukupno 12 objekata, potpuno je preuređena i
opremljena. Obezbeđena je sa 3.500 m dugačkom žičanom ogradom, 40 pasa i minskim
poljima.
3. Sanitet – 3 doktora, 6 bolničarki, 4 vozila – mini hirurška sala – sa svim lekovima i
opremom potrebnom za ratne uslove.
4. Prislušni centar i centar veze sa 18 ljudi, profesionalna, 71 radio uređaj razne namene,
uključujući i 4 repetitora – sve strane proizvodnje.
5. Dve fotolaboratorije u boji i crno bela sa 14 uređaja od kamere do automatske mašine za
razvijanje filmova u boji.
6. Posebna kuhinja sa 18 zaposlenih – svi vojnici, svaki dan za ručak, uz ostalo, obavezno
dobijaju 300 grama mesa, voće ili desert.
7. Ukupno 57 vozila: 18 vojnih kamiona, 20 džipova, 3 cisterne, 7 kombija, 5 putničkih i
4 sanitetska vozila.
8. Artiljerijska oruđa – sve preuređeno:
– 5 raketnih bacača bombi na 5 vozila TAM-150 sa ukupno 18 rampi,
– 2 džipa Uvaza sa ugrađenim duplim saćastim lanserima 57 mm (jedan sa 32 rakete, a
drugi sa 24),
– 2 kamiona TM-110 sa ugrađenim oklopnim PAT – obima 20/3,
– 3 džipa Uvaza sa ugrađenim brovinzima 12,7 mm.
Ukupno 12 vozila je pretvoreno u artiljerijska oruđa.
Sve u svemu kad se sabere 21. diverzantski odred – Kordunaškog korpusa pod komandom
pukovnika Čedomira Bulata je mala jedinica sposobna da potpuno samostalno funkcioniše,
spremna za izvršiti bilo koji zadatak u okviru svoje namene na bilo kom prostoru bivše
Jugoslavije.
21. DOd tj. njegovi pripadnici su učestvovali u 57 akcija na teritoriji Gorskog kotara,
Krajine i Republike Srpske. Izgubio je, tj. poginulo je 5 boraca, 14 ranjeno od kojih su 4
teška invalida, ali u samoj akciji ima samo jednog poginulog. Ratovali smo protiv Hrvata,
protiv Muslimana, zajedno sa Hrvatima protiv Muslimana i zajedno sa Muslimanima protiv
Muslimana. Najznačajnija stvar koju smo uradili je što smo osmislili, realizovali i u praksi
165

dokazali primenu artiljerije na diverzantski način – koja je izmišljena u ovom ratu. Nama
pripada čast da smo zaslužni za prvu realizaciju i borbenu primenu raketnog bacača bombi.
S obzirom na brojno stanje i sadašnje uslove ratovanja tvrdim da smo, ubedljivo, vatreno
najmoćnija jedinica u sve tri srpske vojske. Samo mi posedujemo mogućnost da u roku od 5
sekundi ispalimo 18 bombi od 250 kilograma i u jednom rafalu 152 rakete od 57 mm. Ovo
je provereno u našim akcijama, kojih je bilo 12 i sve su bile 100 % uspešne. U stanju smo
da raščistimo, tj. uništimo 1.000 metara, bilo koje i bilo kako utvrđene neprijateljske linije
i ne postoji bilo koje utvrđeno brdo koje ne možemo da zauzmemo.
Za formiranje jedinice potrošeno je 4.600.000 DEM od kojih je 600.000 DEM
zaduženo, a sva sredstva je dala firma “Albatros” čiji sam ja vlasnik 50 %.
Od strane vojske tj. JNA i V.J. smo formirani, opremljeni i obučeni, sa jasno preciziranim
zadatkom i ciljem – borba isključivo za Srbe Gorskog kotara – a ispalo je da ratujemo svagde
i držimo najgori položaj u Krajini.
– Ne pripadamo ni jednoj stranci i apsolutno smo apolitični.
– Ni sa kim nismo sarađivali, osim sa V.J.
– Zvanično smo jedinica SV RSK.
– Sve postavljene zadatke smo izvršili bez pogovora i primedbi.
– Ništa, apsolutno ništa, nismo uradili bez naredbe, saglasnosti ili dogovora.
– U isto vreme smo osposobljavali objekte, obučavali se i išli na zadatke – sve istovremeno.
Za nagradu dobili smo sledeće:
1. Proglašeni smo grupom ubica koje je poslala SDB – Srbije.
2. Tajna smo vojska SK Pokreta za Jugoslaviju.
3. Paravojska.
4. Privatna vojska.
5. Banda avanturista i kriminalaca.
6. Jedinica plaćenika koja ratuje za novac, idu na zadatke samo kad im se plati.
7. Ja, kao komandant jedinice, imam ambicije da samostalno osvojim ceo Gorski kotar.
8. Jedinica smo koja ne ispunjava i izbegava sve zadatke – samo se šminkamo i ne izlazimo
iz kafana.
9. Komandant Korpusa ne može da nas kontroliše i sa njim smo u krajnje lošim odnosima.
10. Na kraju – mi smo ustaška jedinica koja je došla da napadne Gorski kotar i time
obezbedi opravdanje Hrvatskoj da napadne Krajinu.
KOMANDANT
Božo Rajnović, [v.r.]
M.P.270
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 2., kut. 230.

270

Okrugli pečat: RSK, 21. dobrovoljački diverzantski odred.

166

83

1994., veljača 20.
[Knin]
Izvješće Organa bezbjednosti Glavnog štaba SVK o povećanju borbene spremnosti snaga
UNPROFOR-a nakon akcije pripadnika MUP-a RSK te o telegramu upozorenja Organa
bezbjednosti 2. krajiškog korpusa VRS, da se 5. korpus A BiH opskrbljuje oružjem,
streljivom i hranom s teritorija RSK
GLAVNI ŠTAB SVK
ORGAN BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 15-20/2
20. 02. 1994. godine
Dnevni izveštaj.1. AKTIVNOST UNPROFORA:
Nakon akcije pripadnika MUP-a Okučani i odstranjenja punkta UNPROFORA na mestu
preko r. Save u N.271 Gradišci, pripadnici nepalskog bataljona obezbeđuju ulaz u svoj logor
sa tri transportera koje obezbeđuju 10 vojnika naoružanih pešadijskim naoružanjem.
Na kanalu “STRUG” u reonu srušenog mosta locirana je jedna jedinica jordanskog
bataljona sa 50 vojnika i 7 OT, ista je u pripravnosti jer su vojnici sa šlemovima i pancirima.
2. STANJE NA TERITORIJI:
Dana, 20. 02. o. g. OB GŠ SVK dobio je telegram od OB 2. KK u kome isti upozorava
da se 5. K aBiH snabdeva oružjem i municijom i hranom sa teritorije RSK. Upozorava nas
ukoliko ne preduzmemo hitne mere da će oni poduzeti adekvatne mere svojim snagama.
Čudi ovako neuobičajen preteći ton, tim pre što je k-dant GŠ SVK već uputio naređenje
k-dantima 15., 21. i 39. K i mere se sprovode uspešno. I pored toga OB GŠ SVK je uputio
dopis OB 15., 21. i 39. K.
BŽ/MT
ZAMENJUJE NAČELNIKA
potpukovnik Šarac Dragan
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.

84

1994., veljača 20.
Biljane Gornje
Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podređenim postrojbama da se radi bolje organizacije
i borbene upotrebe postrojbi, topništvo i Vojna policija razmjeste na području zadarskog
zaleđa

271

Pogrešno napisano u izvorniku. Punkt je bio u Staroj Gradišci, a ne u Novoj Gradišci.

167

KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Pov. br. 377-1 POVERLJIVO
20. 02. 1994. godine
KM Biljane Gornje
Premeštaj jedinica, naređenje,
– d o s t a v l j a.- Vojna policija
Na osnovu potrebe za boljom organizacijom i upotrebom jedinica
N A R E Đ U J E M:
1. Iz sastava 1. mtb izdvaja se top 76 mm MH2 i raspoređuje u reonu Gradina Nadinska.
2. Vod [.0] 90 mm iz rejona Mejanica razmešta se po sledećem: jedno oruđe u rejonu
Gradina, 3 oruđa u rejonu Biljane Gornje.
3. Vod PRAG-a 30/2 razmestiti u rejonu Biljane Donje.
4. Vod 20/3 razmestiti u rejonu KM 92. mtbr Biljane Gornje.
5. Vod vojne policije razmestiti u reonu Biljane Donje.
6. Raketni vod razmestiti u rejonu Biljane Donje POP u reonu Pridraga, s. Smilčić,
Zemunik Gornji i Škabrnja.
Ovo naređenje stupa na snagu odmah.
Dostavljeno:
– Lard PVO, – Mpoad, – 1. Mtb, – Vojna policija
UM/DA
ZAMENIK KOMANDANTA
potpukovnik Mirko Uzelac, [v.r.]
M.P.272
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1535., sn. 23/0176.

85

1994., veljača 21.
[Beograd]
Obavijest Generalštaba VJ Glavnom štabu SVK o nedisciplini, samovolji i destruktivnom
ponašanju dijela regruta SVK na obuci u VJ
SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA VOJNA TAJNA
GENERALŠTAB VOJSKE JUGOSLAVIJE STROGO POVERLJIVO

KABINET NAČELNIKA GŠ

Str. pov. br. 24-21

21. 02. 1994. god.
272

Okrugli pečat: Vojna pošta 9035, Benkovac.

168

Ponašanje vojnika iz RSK na obuci u jedinicama VJ,
informaciju, dostavlja.GLAVNOM ŠTABU SRPSKE VOJSKE
REPUBLIKE SRPSKA KRAJINA
U prilogu je Informacija Komande 1. armije pov. broj 153-15 od 11. 02. 1994. godine, o
problemima u obuci sa vojnicima upućenim u jedinice Vojske Jugoslavije sa vaše teritorije.
Jedinice Vojske Jugoslavije preduzele su potrebne mere da regruti budu dobro prihvaćeni
i obezbeđeni kako bi se što bolje osposobili za dužnosti koje ih očekuju nakon završetka
obuke.
Međutim, komande jedinica ističu da imaju krupne probleme koji se odražavaju na
motivaciju, zalaganje, disciplinu i uspeh na obuci. Istovremeno, ponašanje pojedinaca
destruktivno deluje i umanjuje napore komandi na izgradnji b/g jedinica u kojima se izvodi
obuka. S tim u vezi, a u cilju prevazilaženja navedenih propusta, neophodno je da vaše
starešine zajedno sa predstavnicima organa vlasti, obiđu vojnike i ukažu im na probleme koji
se u Informaciji navode. Takođe, po završenoj obuci vojnike treba organizovano preuzeti i
prevesti do matičnih jedinica.
Ukoliko se odnos i ponašanje vojnika ne popravi, bićemo prinuđeni da ubuduće vojnike sa
vaše teritorije ne primamo na obuku u jedinice Vojske Jugoslavije.

M.P.274
-------------------------------

NAČELNIK GENERALŠTABA
VOJSKE JUGOSLAVIJE
general-pukovnik Momčilo Perišić, [v.r.]
M.P.273

Izlaganje gen. Polića275 predstavnicima Glavnog
štaba Srpske vojske Republike Srpske Krajine
U jedinice Vojske Jugoslavije u januaru mesecu ove godine primljena je na obuku veća grupa
regruta sa teritorije Vaše republike. Komandama jedinica u kojima se obučavaju vaši regruti
naređeno je da preduzmu sve potrebe mere da isti budu dobro prihvaćeni, obezbeđeni kako
bi se što bolje osposobili za dužnosti koje ih očekuju nakon završetka obuke.
Međutim, komande jedinica koje izvode obuku sa regrutima sa Vaše teritorije ističu krupne
propuste koji imaju bitnog odraza na motivaciju, zalaganje, disciplinu, uspeh na obuci i
kvalitet obučenosti. Istovremeno, to veoma destruktivno deluje i umanjuje napore komandi
i kolektiva na izgradnji b/g jedinica gde se izvodi obuka. Propusti se ogledaju u sledećem:
(1) Sa regrutima nisu izvršene potrebne pripreme za upućivanje na obuku i ponašanje u
jedinicama VJ;
(2) Izboru i regrutovanju za određene VES-ti nije vođeno dovoljno računa (posebno kod
roda OMJ), što izaziva nezadovoljstvo kod pojedinaca;
273
274
275

Okrugli pečat: SRJ, Generalštab VJ, Kabinet načelnika Generalštaba.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, 14. 3. 1994.
Rade.

169

(3) Ocena sposobnosti za vojnu službu kod pojedinaca nije odgovarajuća njihovom
stvarnom zdravstvenom stanju, tako da je deo nakon dolaska u jedinicu oglašen nesposobnim
za vojnu službu;
(4) Predstavnici organa vlasti i jedinice koje su ih uputile na obuku, ne obilaze ih i skoro se
uopšte ne interesuju za njih;
(5) Pod uticajem raznih stranačkih opredeljenja, vojnici imaju negativan odnos i odbojnost
prema VJ što pokazuju kroz nepoštovanje zastave SRJ prilikom njenog isticanja na jarbol,
kao i kroz izjave “ne želim da nam komanduju komunistički oficiri” ili “ne želimo da nosimo
oznaku VJ”.
Pored navedenog, u jedinicama ne prihvataju vojnički red i disciplinu, odbijaju naređenja,
samovoljno se udaljuju iz jedinica i slično. Imajući u vidu navedene probleme, koji mogu
još više da eskaliraju, a u cilju njihovog prevazilaženja i razrešavanja u narednom periodu,
smatramo da ova pitanja razmotrite na nivou Vlade Republike Srpske Krajine i zauzmete
stavove po sledećem:
– Da li i ubuduće planirate obuku regruta u jedinicama Vojske Jugoslavije ili u Vašim
jedinicama, kao i
– Da li za sve rodove, službe i vojnoevidencione specijalnosti da se obuka izvodi u jedinicama
VJ ili samo za pojedine, za koje nemate odgovarajuću kadrovsku i materijalnu bazu.
Ukoliko se odlučite na obuku u jedinicama Vojske Jugoslavije, neophodno je Generalštabu
VJ da dostavite sledeće podatke:
– veličinu regrutnog kontigenta Republike Srpske Krajine,
– broj regruta slobodnih za upućivanje na služenje vojnog roka, po rodovima, službama i
VES kao i po vremenu uputa (mart, jun, septembar, decembar).
Takođe, pre dovođenja vojnika na obuku treba kvalitetno utvrditi sposobnost za vojnu
službu, odrediti rod – službu i VES za koji će se obučavati, formirati vojnu evidenciju,
opremiti potrebnom opremom, sprovesti polaganje svečane obaveze, izvršiti detaljne
pripreme u kojima ukazati na cilj i značaj obučavanja njihove obaveze po pitanju rada,
reda i discipline i međuljudskih odnosa, ponašanje i odnos prema VJ i starešinama, i tek
tada ih pod rukovodstvom starešina dovesti do jedinica. U cilju prevazilaženja problema sa
sadašnjom partijom vojnika koja se nalazi na obuci u jedinicama VJ, potrebno je da organi
GŠ SV RSK i organi vlasti obiđu vojnike i ukažu im na navedene probleme. Po završenoj
obuci vojnike treba organizovano preuzeti, saopštiti im raspored i uključiti u jedinice SV
RSK.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 46.

86

1994., veljača 21.
[Knin]
Odgovor Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK zapovjedniku 2. krajiškog korpusa
VRS na iznesene optužbe i prijetnje Glavnom štabu SVK zbog šverca iz RSK na područje
Bihaća
170

SRPSKA VOJSKA KRAJINE VRLO HITNO
GLAVNI ŠTAB
Odeljenje bezbednosti

Str. pov. br. 128-1

21. 02. 1994. god.
Komandi 2. KK, na ličnost Komandanta
Veza: vaš akt str. pov. br. 15/25-238, od 20. 02. 1994. godine.
Začuđuje ton i shvatanje nadležnosti potpukovnika Mikaila Mitrovića. Predlažemo da
preti Turcima, a ne Srbima i vrši procenu tačnosti podataka i pouzdanosti izvora. Iz vaše
komande su mimo Vašeg znanja u poslednjih 10 dana, ne obaveštavajući Vas, a koristeći Vaš
potpis tražili municiju, angažovanje oklopnog voza, a sada psovački ton i pretnje opasnog
M. Mitrovića.
Sinoć je i F.276 Abdić izjavio da su putevi šverca presečeni i prema 5. K i prema njemu. Do
sada je u zoni 15. K oko trideset lica zatvoreno, kanal preko Tržačkih Raštela je apsolutno
zatvoren, na Baniji je VP 39. K ubila dva Srbina i dva ranila u sprečavanju šverca, a knt K
lično je svaki dan na toj liniji. Za svaki konkretan podatak smo zahvalni.
Molimo da zabranite da se GŠ SVK obraća svako kome padne na pamet i čak okrivljuje za
gubitke u korpusu. Sve Vaše zahteve ćemo i ubuduće ispunjavati, koliko god možemo.
KOMANDANT SVK
general-major Mile Novaković, [v.r.]
M.P.277

M.P.278

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 30.

87

1994., veljača 21.
[Knin]
Dopis Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK Sektoru za obavještajno-bezbjednosne
poslove Glavnog štaba VRS o dobivenom telegramu od Organa bezbjednosti Komande 2.
krajiškog korpusa VRS u kojem se navodi da se snage 5. korpusa A BiH opskrbljuju oružjem,
streljivom i hranom s prostora RSK zbog neučinkovitosti SVK
GLAVNI ŠTAB SVK
ODELENJE BEZBEDNOSTI
Str. pov. broj 130-1
21. 02. 1994. godine
276
277
278

Fikret.
Okrugli pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 916, primljen 21. 2. 1994. u 08,55; predan u 10,15.

171

GLAVNOM ŠTABU VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE
– Sektoru za obaveštajno-bezbednosne poslove –
Dana, 20. 02. o.g. dobili smo telegram od OB 2. KK u kome iznosi podatke da se pripadnici
5. K ABiH snabdevaju oružjem, municijom i hranom sa prostora RSK. U završnici telegrama
p.puk. Mitrović279 ističe ukoliko mi ne preduzmemo adekvatne mere da će on to učiniti
prema nosiocima navedene delatnosti. Smatramo da je nepotrebno u našem komuniciranju
koristiti ultimativni ton, tim pre što i jedni i drugi imamo dovoljno zajedničkih neprijatelja
i problema.
K-dant GŠ SVK je uputio konkretno naređenje k-dantima korpusa strogo pov. broj 136-1
od 18. 02. o.g. kojim se regulišu postupci oko navedenih problema.
Prema izveštajima naših podčinjenih OB na ovom planu su postignuti već vidljivi rezultati.
No i pored toga mi smo uputili telegram OB 15., 21. i 39. K u kome smo naveli sve što je
OB 2. KK izneo. Nadamo se da će rezultati biti još bolji, na našu obostranu korist.
BŽ/MT
ZAMENJUJE NAČELNIKA
Za potpukovnik Šarac Dragan
[............, v.r.]280
M.P.281 M.P.282
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 30.

88

1994., veljača 21.
[Knin]
Informacija Odsjeka bezbjednosti Komande 7. korpusa SVK Organu bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o rušenju kuće Milana Dragovića u selu Prokljan od strane pripadnika korpusa
zbog njegovog izbjegavanja vojne obveze
KOMANDA 7. KORPUSA
ODSEK BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 23-86
21. 02. 1994. godine
VOJNA TAJNA
Strogo poverljivo
M.P.283
279
280
281
282
283

Mikailo.
Potpis nečitak.
Okrugli pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav BARIJERA, br. 928, primljen 21. 2. 1994. u 13,20; predan u 16,05.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 4-28, 24. 2. 1994.

172

Dana 21. 02. 1994. godine
Rađeno u 2 (dva) primeraka
Dostavljeno: 1 X OB GŠ SVK
1 X OB 7. K
INFORMACIJA
Rušenje kuća u s. Prokljan.Veza: Vaš akt str. pov. br. 110-1 od 11. 02. 1994. godine
Vezano za rušenje kuća u s. Prokljan, došli smo do sledećih saznanja:
Rušenje obiteljske kuće vlasnika Dragović Milana, zvanog “Miladžija” u s. Prokljan izvršili
su v/o iz voda čiji je komandir Devrnja Dražen. Glavni razlog rušenja kuće je izbegavanje
vojne obaveze od strane Dragović Milana.
Za rušenje Dragovićeve druge kuće postoje osnovane sumnje da je isti sam postavio eksploziv
na ulazna vrata konobe, kako bi sprečio krađu svoje imovine. Od postavljene eksplozivne
naprave ranjen je jedan v/o iz gore navedenog voda i u znak protesta, srušena mu je i ta
kuća. Usled detonacije oštećene su i dve kuće u susedstvu.
O svim slučajevima rušenja kuća OB 2. pbr je redovno izveštavao OB 7. K i SJB Kistanje.
Tačno je da u jednom slučaju borci sa položaja nisu dozvolili radnicima SJB da izvrše uviđaj
jer su bili ogorčeni na vlasnika kuće, pa je to urađeno tek posle dužeg vremena.
NŠ/SB
NAČELNIK
p u k o v n i k Čedomir Gagić, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

89

1994., veljača 21.
Vukovar
Izvješće Organa bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o opstruiranju sastanka razdvojenih obitelji u Nemetinu, jer na popisima nije
bilo osoba srpske nacionalnosti, te o posjetu ruske delegacije zoni odgovornosti korpusa i
provali u skladište naoružanja 43. pbr SVK
Komanda Slavonsko-baranjskog korpusa
Bezbedonosni organ
Strogo pov. br. 1-102
21 .02. 1994. godine
Vukovar
M.P.284
284

Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-63, 22. 2. 1994.

173

GŠ SV RSK KNIN, načelnik bezbednosti
Dnevni izveštaj o stanju u jedinicama 11. K.
1. Delatnost stranog faktora:
Veza: naša depeša sp 1-83 od 15. 02. 1994. godine
U istoj smo opisali sastanke komisija za razmenu ratnih zarobljenika i njihov dogovor da se
dana 19. 02. 1994. godine sastanu rastavljene porodice.
Na dan 19. 02. 1994. godine hrvatska strana /iz Osijeka/ dovela je svoja lica na GP RSKRH /s. Nemetin/, ali naša strana nije dovela svoja lica. Naime ovde se je radilo isključivo o
Hrvatima, s jedne strane oni koji su u ustaškom stroju 1991. godine napustili prostor RSK,
i njihovi bliži srodnici koji još borave u selima Nijemci, Podgrađe, Lipovac i Donje Novo
Selo, sva sela u SO Mirkovci. Kako u spisku nije bilo niti jednog Srbina, verovatno je neko
od komisije odlučio da nikoga ne dovede na viđenje. Ispred ustaških vlasti u Nemetinu je
čekao između ostalih i Branimir Glavaš.
Dana 19. 02. 1994. godine u našoj zoni odgovornosti nenajavljeno boravio je Vitalij Ćurkin
i general p.pukovnik Potkolzin,285 komandant specijalnih vazdušno desantnih snaga Rusije.
Oni su posetili svoje snage u sektoru Istok u mestu Klisa gde se i nalazi komanda njihovog
bataljona. Ostale pojedinosti u vezi boravka za sada su nepoznate.
U vezi sa odlaskom ruskih pripadnika iz zone odgovornosti ovog korpusa u Sarajevo, a o
čemu ste izvešteni u našoj depeši sp 1-96, od 19. 02. 1994. godine došli smo do saznanja da
su tu jedinice sačinile dve čete, i to jedna koja je bila smeštena u s. Marinci, SO Vukovar i
u Iloku, također SO Vukovar. Odlaskom ovih jedinica nije bitnije narušen sistem odbrane
prema RH, ali ipak komanda ruskog bataljona zatražila je popunu novim v/o (oko 400
v/o) koji trebaju stići iz Rusije u aprilu ove godine a do tog momenta teret je raspoređen na
preostale 3 čete.
Nakon što je Vitalij Ćurkin boravio u subotu ovde, otputovao je za Zagreb, a iz Zagreba
u Sarajevo. Za vreme svog boravka u ovoj zoni niti Ćurkin a niti general Potkolzin nisu
razgovarali sa nikim iz javnog ili vojnog života. Imamo provereno saznanje kako će general
Potkolzin dana 21. 02. 1994. godine ponovo doći u Klisu a vreme je predviđeno za 16.00
časova.
Ćurkin danas treba da otputuje u Bon. Jučer 20. 02. 1994. g. u kasnijim popodnevnim
časovima telefonom su razgovarali ministri odbrane Rusije i SAD, i dogovorili se da ne sme
biti bombardovanja srpskih položaja oko Sarajeva. Ministar odbrane SAD nalazi se u bazi
Avijano u Italiji. I za danas je ponovo predviđen kontakt telefonom ovih ministara.
2. Stanje na teritoriji:
Nema promena u odnosu na prethodna izveštavanja.
3. Stanje u jedinicama:
Po do sada nepoznatim počiniocima izvršena je provala u magacin naoružanja, koji
je pripadao 43. pbr u s. Tenja. Blic pregledom utvrđeno je da je otuđeno 3. pm i jedan
automatski pištolj. Uviđaj izvršila civilna policija SM Tenja, kao i krim. organi iz sastava
interventnog bataljona. Ostale pojedinosti u vezi sa tim slučajem u nekoj od sledećih depeša.

285

Jevgenij Podkolzin.

174

NAČELNIK
Pukovnik Dušan Grahovac M.P.286
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

90

1994., veljača 22.
Knin
Ukaz predsjednika RSK Milana Martića o izvanrednom unaprjeđenju zapovjednika 18.
korpusa SVK, pukovnika Milana Čeleketića, u čin general-majora SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
Kabinet Predsednika Republike
Predmet: Unapređenje
Veza:
Broj: 03-3-53/94. M.P.287
Mesto: Knin
Datum: 22. 02. 1994.
Na osnovu člana 78 stav 1 tačka 5 Ustava Republike Srpske Krajine (“Službeni glasnik
RSK” br. 1/93.) i člana 46 stav 1, člana 153 stav 1 tačka 2 Zakona o odbrani (“Službeni
glasnik RSK” br. 2/93) Predsjednik Republike Srpske Krajine, d o n o s i
U K A Z O VANREDNOM UNAPREĐENJU
ČELEKETIĆ (Pere) MILAN, pukovnik Srpske vojske Krajine, rođen 12. avgusta 1946.
godine, komandant Zapadno-slavonskog korpusa Srpske vojske Krajine.
VANREDNO SE UNAPREĐUJE
– u čin g e n e r a l – m a j o r a Srpske vojske Krajine,
– s danom 22. februar 1994. godine.
PREDSJEDNIK REPUBLIKE
M.P.288 Milan Martić, [v.r.]
M.P.289
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. 1478.

286
287
288
289

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 388, primljen 21. 2. 1994. u 18,35.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 13-18, 31. 3. 1994.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, pov. br. 5/3-34, 23. 2. 1994.
Okrugli pečat: RSK, Predsednik Republike, Knin.

175

91

1994., veljača 22.
Knin
Ukaz predsjednika RSK Milana Martića o imenovanju general-majora SVK Milana
Čeleketića zapovjednikom Glavnog štaba SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
Kabinet Predsednika Republike
Predmet: Unapređenje
Veza:
Broj: 03-3-55/94. M.P.290
Mesto: Knin
Datum: 22. 02. 1994.
Na osnovu člana 78 stav 1 tačka 5 i 6 Ustava Republike Srpske Krajine (“Službeni glasnik
RSK” br. 1/93) i člana 153 stav 2 tačka 1 Zakona o odbrani (“Službeni glasnik RSK” br.
2/93) Predsjednik Republike Srpske Krajine, d o n o s i
U K A Z O POSTAVLJENJU
General-major Srpske vojske Krajine ČELEKETIĆ (Pere) MILAN, rođen 12. avgusta
1946. godine
POSTAVLJA SE NA DUŽNOST
KOMANDANTA GLAVNOG ŠTABA SRPSKE VOJSKE KRAJINE
– s danom 22. februara 1994. godine.
PREDSJEDNIK REPUBLIKE
M.P.291 Milan Martić, [v.r.]
M.P.292
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. 1470.

92

1994., veljača 22.
[Knin]
Zapovijed Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama da se zbog ranijih propusta i s
ciljem izbjegavanja neželjenih posljedica, odmah započne s pripremama za slanje regruta
SVK na obuku u VJ

290
291
292

Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 13-19, 31. 3. 1994.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, pov. br. 5/3-35, 23. 2. 1994.
Okrugli pečat: RSK, Predsednik Republike, Knin.

176

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE POVERLJIVO

Pov. br. 3-101
22. 02. 1994. god.
Priprema martovske partije regruta SVK za upućivanje na
obuku u VJ, Naređenje.Pripreme i slanje vojnika regruta iz Srpske Vojske Krajine na obuku u Vojsku Jugoslavije
predstavlja zadatak od izuzetno velikog značaja. Propusti do kojih je dolazilo neposredno
su štetili obuci i vaspitanju vojnika. Da bi se izbegle neželjene posledice i zadaci oko slanja
vojnika na obuku u VJ blagovremeno i kvalitetno izvršite,
N A R E Đ E NJ E
Da se odmah pristupi organizovanim i planskim pripremama omladinaca regruta za
upućivanje na obuku u VJ u martu 1994. godine. U vezi sa tim postavljaju se sledeći zadaci:
1. Organ za popunu GŠ SVK u saradnji sa Ministarstvom odbrane ustrojiće pregled
brojnog stanja i rasporeda regruta iz RSK po jedinicama i nastavnim centrima VJ.
Preko Vojnoteritorijalnih organa uputiti pozive regrutima za služenje vojnog roka. Pozivom
regulisati prikupljanje regruta u 107. nastavni Centar radi oblačenja, priprema za upućivanje
u VJ i za davanje vojničke zakletve. Regruti treba da se jave u Centar 14. 03. 1994. godine
do 10.00 časova.
2. Sve komande korpusa uputiće po jednog oficira u komandu 107. nastavnog Centra
za rad sa regrutima i praćenja do garnizona u VJ. Do polaganja zakletve izvršiti oblačenje
regruta i pripreme za davanje zakletve i upućivanje na obuku u VJ.
3. Zakletvu dati u garnizonu Knin 16. 03. 1994. godine u 10.00 časova.
4. Za komandanta svečanosti određujem komandanta 7. korpusa.
5. Pomoćnik komandanta SVK za pozadinu u saradnji sa Ministarstvom odbrane regulisaće
prevoženje regruta do Knina i od Knina do garnizona VJ u kojima će se izvoditi obuka.
Prihvat, kupanje, oblačenje i ishranu regruta u NC Bruška izvršiti osloncem na komandu
7.K.
Obezbediti označavanje uniformi vojnika sa oznakama SVK.
Organi intendantske službe pripremiće spisak opreme sa kojima vojnici odlaze na obuku u
VJ i spisak opreme sa kojima vojnike treba zadužiti u VJ dok traje obuka.
6. Operativno-nastavni organ u saradnji sa organom za popunu obavestiće GŠ VJ o
upućivanju regruta na obuku u VJ i regulisati sva pitanja vezana za realizaciju programa
obučavanja i rešavanje drugih pitanja u toku boravka vojnika SVK na obuci u VJ.
7. U skladu sa ovim naređenjem komande korpusa i organi GŠ SVK preduzeće i druge
mere čijom realizacijom će se uticati na što bolju pripremu regruta SVK za upućivanje u VJ.
KOMANDANT
general-major Mile Novaković, [v.r.]
M.P.293
Dostaviti:
– MO RSK na znanje, – Organ za popunu i mob.
– 7., 15., 21., 39., 18. i 11. K, 107. NC “Alfa”
293

Okrugli pečat: Glavni štab SVK.

177

– PkPo GŠ SVK, – PK MV i PP SVK
– Organu bezbednosti, – Obaveštajnom organu, – Organ za ONP
M.P.294
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 7.

93

1994., veljača 22.
[Petrova Gora]
Informacija Organa bezbjednosti Komande 21. korpusa SVK o kriminalu i sve češćim
krađama naoružanja i vojne opreme u postrojbama korpusa za šverc s Muslimanima u
Cazinskoj krajini, do čega dolazi zbog nefunkcioniranja sustava zapovijedanja u SVK, lošeg
osiguranja skladišta, korumpiranosti, nefunkcioniranja sudstva i želje za bogaćenjem
KOMANDA 21. KORPUSA VOJNA TAJNA
Organ bezbednosti STROGO POVERLJIVO
Str. pov. broj: 2-100
Dana 22. 02. 1994. god.
ZBIRNA INFORMACIJA
– na ličnost Komandanta 21.K –
M.P.295
U poslednje vreme registrujemo sve učestalije pojave otuđivanja naoružanja i municije,
delova borbene tehnike i vojne opreme u više jedinica našeg korpusa.
Na osnovu izvršene analize o uzrocima i posledicama ovih kriminalnih radnji ističemo
sledeće:
(1) Šverc naoružanja i municije prema Cazinskoj krajini (NO AP ZB i 5. k tzv. A BiH) datira
od početka ovog rata, a svoju kulminaciju dostiže nakon otpočinjanja međumuslimanskog
sukoba i pojačane potražnje oružja i municije.
(2) Otpočinjanjem legalne isporuke naoružanja i municije snagama NO AP ZB, koja
je zbog neprofesionalnog načina realizacije potpuno provaljena, poslužila je mnogim
pojedincima da sebi daju pravo, da na ilegalan i na krajnje drzak način, počnu otuđivati
naoružanje i municiju iz skladišta i prodavati je muslimanima.
(3) Postojanje više raznih autonomnih grupa u skoro svim jedinicama, koje su van
adekvatne kontrole RiK-a, a prema kojima nisu preduzimane pravovremene mere na planu
njihovog uklapanja u vojnu organizaciju (ovo se posebno odnosi na 21.GrOd) omogućilo
je svojatanje tajnih skladišta i raspolaganje municijom koja se u njima nalazi, pri čemu su
kao osnovni preduslovi takvom despotizmu korištene “zasluge u podizanju i organizovanju
srpskog naroda na Kordunu za otpor ustaškoj vlasti”.
294
295

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 946, primljen 22. 2. 1994.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 6-45, 9. 3. 1994.

178

(4) Nepostojanje adekvatne dokumentacije o zaduženju MS k-di, jedinica i pojedinaca,
maćehinski odnos prema poverenim MS i svojatanju istih, te njihova podela fizičkim i
pravnim licima, kako se kome prohte, stvorili su tisak kod mnogih pripadnika korpusa i
građana da je vojna imovina “alajbegova slama” i da je treba razvlačiti kako se kome prohte.
(5) Nefunkcionisanje RiK-a, neadekvatno obezbeđenje skladišta NVO, borbene i druge
tehnike na položajima, samovolja u obavljanju stražarske i druge službe obezbeđenja,
nepravovremeno i neadekvatno funkcionisanje kolovođa ovakvog stanja, omogućilo je
pojedinim v/o da nesmetano otuđuju NVO.
(6) Nefunkcionisanje sudstva, korumpiranost i želja za bogaćenjem mimo stvarnih
mogućnosti, poslužilo je pojedincima kao osnovna deviza u ocenjivanju stepena opasnosti
kriminala i traženju sebe u takvom haosu, odnosno iznalaženje načina da svako na svoj
način dođe do tih famoznih i za srpski narod zaraznih “dojče mark”.
(7) Činjenica, da svako ima po nekog zaštitnika, pa kada dođe do raščišćavanja i presecanja
kriminalnih kanala, kao po pravilu, nađe se neko ko “ne smije”, neće ili iz nekih drugih
razloga ne želi da se svi vinovnici i karike u lancu, adekvatno sankcionišu, pa i javno žigošu.
(8) Pasivnost dobrog dela aktivnog starešinskog kadra, koji treba da bude generator svih
pokretačkih akcija usmerenih na menjanje stanja na bolje, a utopio se u letargično stanje,
delimično objektivno i više subjektivno, verovatno je uzrok loše slike o svima nama i oslonac
teze “za sve su krive aktivne starešine”.
(9) Vaša česta odsutnost iz k-de korpusa iz raznih razloga, pre svega zdravstvenih, te
prenošenje celokupne aktivnosti k-de korpusa na NŠ, koji opet sa svojim pomoćnicima i
načelnicima rodova uspeva samo da otagiljava posao, verovatno su pored ostalog, osnovni
uzrok mnogih slabosti u 21. k, pa i pojava kriminala.
(10) Nedefinisana podela poslova između SVK, odnosno 21. k i SUP-a, koja se tumači kao
“veoma dobra saradnja” često puta remeti i narušava jasno definisane principe saradnje,
poznate i proverene u elementu RiK a pod nazivom “koordinacija”, odnosno podelementu
“saradnja”. Naime, ta saradnja, mora biti na zdravim osnovama, gde će se tačno znati što je
posao SVK, a što SUP-a, što k-danta korpusa, a što sekretara SUP-a i sl.
(11) Takozvana samofinansiranja pojedinih komandi i jedinica zasnovana u nekim
segmentima na nezakonitim osnovama, nisu ostala u uskim krugovima, već su dospela do
najširih boračkih i narodnih masa, pa su kao takva nanela više štete nego koristi u širem
smislu, da ne govorim o krivično pravnoj strani i sl.
(12) Neadekvatna kadrovska politika i različiti aršini u vrednovanju rada, često puta
prouzrokovana samostalnim odlučivanjem pojedinih odgovornih starešina u mnogo čemu
su nanele štetu po međuljudske odnose, ponegde stvorila lažne autoritete, samozaljubljene,
a nesposobne k-dante i k-dire i sl.
(13) Sve navedeno, analitički sam sagledao i uzročno-posledično izanalizirao, s namerom
da vam isto prezentujem u cilju zajedničkog otklanjanja svih slabosti, koje omogućavaju
cvetanje kriminala, u ovom trenutku, verovatno najvećeg neprijatelja 21. K.
Po vašem nahođenju, spreman sam šire elaborirati svaku od navedenih konstatacija, a nikako
mi nije cilj da pametujem, već da Vam kao vaš stručni saradnik ukažem na najaktuelnije
bezbedonosne aspekte treće po redu linije rada OB “kriminal”.
179

II
Na osnovu izvršene analize političko-bezbednosne i vojne situacije u Cazinskoj krajini
(AP ZB i 5. K A BiH), u kojoj je učestvovao i OB 21.GrOd-a, a uzimajući u obzir poznato
stanje u 21. GrOd, predlažem:
(1) Da se hitno pristupi inžinjerijskom uređenju položaja prema C.296 krajini jer se radi o
prirodnoj i nespornoj granici.
(2) Da se pojedini rejoni i mostovi duž graničnog pojasa zapreče postavljanjem minskih
polja i drugih prepreka.
(3) Da se na GP Maljevac uspostavi mešoviti stalni punkt SUP-a i vojne policije (ovo isto
važi i za GP Turanj).
(4) Da se vodu vojne policije 21.GrOd-a obezbedi 1 vm/v TAM-110.
(5) Da se izrade i postave odgovarajuće table koje bi jasno obeležavale granični pojas.
ZASTUPA NAČELNIKA
Mile Bjelivuk, [v.r.]
M.P.297
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 34.

94

1994., veljača 22.
[Okučani]
Obavijest Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o sastanku Komande korpusa
i predstavnika UNPROFOR-a zbog zauzimanja punkta UNPROFOR-a na mostu preko
rijeke Save u Staroj Gradišci od strane pripadnika MUP-a RSK
VOJNA TAJNA – STROGO POVERLJIVO
ŠIFROVANO – URUČITI ODMAH
KOMANDA 18. KORPUSA M.P.298
Str. pov. br. 18-192
22. 02. 1994. godine
GŠ SVK – KNIN
– na ličnost komandanta
Dana 22. 02. 1994. godine u Komandu Korpusa (oko 15.00 č) došli su predstavnici
UNPROFOR-a Sektor Zapad: pukovnik de Vergara,299 zamenik komandanta Sektora, ko­
mandant NEPBAT i oficir za vezu.
Primio ih je načelnik štaba pukovnik Perić300 sa oficirom za vezu kIk Novakovićem.301
296
297
298
299
300
301

Cazinska.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9104, Petrova Gora.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 2770, primljen 22. 2. 1994. u 17,30; predan u 18,10.
Ernesto.
Slobodan.
Žarko.

180

Pukovnik de Vergara je istakao da je svrha njihovog dolaska da nas upoznaju sa situacijom
stvorenom nakon preuzimanja punkta na mostu preko r. Sava kod St.302 Gradiška i moli da
Komanda Korpusa pruži pomoć da situacija ne eskalira i da ne dođe do upotrebe sile.
Istakao je da je situacija složena u meri “da je prst na obaraču”. Navodi da sve mere koje su
oni (UNPROFOR) preduzimali na smirivanju situacije nisu dale nikakve rezultate da je
čak i reon Pustara – Komandu NEPBAT posetio i general Mekinz303 zamenik komandanta
UNPROFOR-a ali da nije hteo razgovarati sa predstavnicima milicije u uslovima pretnje
oružjem. Ističe da je dana 21. 02. 1994. godine jedan helikopter smb boje (za koji kaže
da nije SVK već milicije) nadletao na 10-20 m njihove snage na putu Okučani-Gradiška.
Navodi da su sprečili vojnika-pripadnika UN da ne otvori vatru, odnosno ispali PA raketu
na helikopter (tvrdi da je to SAM-7). Također iznosi da je o ovom događaju – preuzimanju
punkta – obavešteni najviši forumi i Savet bezbednosti a i da su danas imali akciju NATO-a
da su 2 aviona nadletala iznad Bosanske Gradiške.
Ističe da milicija nije svesna posledica ovog postupka koje će biti višestruke – politička prije
svega a da Hrvati već se raduju da će Srbi imati dva protivnika: njih i UNPROFOR.
Također ističe da milicija namerava ukloniti njihove instalacije i imovinu na mostu
(kompjuter i vozila) što oni neće dozvoliti. Ističe da SUP tvrdo stoji na stanovištu da milicija
kontroliše ulazak na mostu a da UNPROFOR bude samo posmatrač.
Kaže da se to ne može prihvatiti i da oni to neće dozvoliti jer nemaju promene mandata.
Puk. Vergara traži da se neizostavno sve vrati na stanje prije 18. 02. 1994. godine a da se
onda redovnim putem traži promena mandata snaga UN na prostoru Z.304 Slavonije.
Ističe još da je on uveren da ova akcija nije pod rukovodstvom Srpske Vojske Krajine već
Ministarstva unutrašnjih poslova pa moli da vojska koja se, po njemu, najviše razumije u rat
ispolji svoj uticaj i spreči da ne dođe do međusobnog sukoba: milicije i UNPROFOR-a jer
je situacija kulminirala u stepenu da se otvori vatra.
NŠ, puk. Perić, istakao je da će sa njihovom informacijom upoznati komandanta puk.
Čeleketića305 koji se treba vratiti sa terena i verovatno preneti odgovornima u SUP-u sadržaj
razgovora i stavove puk. De Vergare. Istakao je da ni oni – UNPROFOR ne smeju dozvoliti
da silom rešavaju problem, jer na silu ide sila, oni su ipak mirovne snage i emocije se moraju
kontrolisati. Na kraju de Vergara je ponovio stav da oni ne odustaju od zahteva da se stanje
vrati na situaciju prije 18. 02. 1994. godine.
Razgovor je završen u 15.50 časova.
ZASTUPA KOMANDANTA
p u k o v n i k Slobodan Perić, [v.r.]
M.P.306
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

302
303
304
305
306

Stara.
John MacInnis.
Zapadna.
Milan.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.

181

95

1994., veljača 22.
[Okučani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o egzistencijalnim i
materijalnim problemima u postrojbama SVK, ubojstvima, samoubojstvima, ranjavanjima
i samoranjavanjima, od kojih je 90% uzrokovano alkoholom, te o problemu šverca prema
Cazinskoj krajini i nepotrebnom zauzimanju punkta UNPROFOR-a u Staroj Gradišci od
strane pripadnika MUP-a RSK
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA307
Pov. br. 20-23 POVERLJIVO
22. 02. 1994. godine
Informacija potčinjenim jedinicama, dostavlja.– KOMANDI 18. MAP 308
Prema informacijama GŠ SVK utaške snage svakodnevno vrše provokacije pešadijskim
artiljerijskim i tenkovskim naoružanjem i to uglavnom na severno-dalmatinskim bojištima.
Na te provokacije naše jedinice odgovarale su samo u slučaju kad su bili ugroženi životi
naših boraca i bezbednost vojnih objekata. U svim jedinicama SVK prisutan je problem
materijalne i egzistencijalne prirode. Glavni štab SVK i Vlada RSK preduzimaju potrebne
mere da se ti problemi reše u što kraćem roku. Problem nedovoljnog odziva v/o iz SRJ
posebno je prisutan u 7. korpusu, koji se negativno odražava na moral boraca.
I pored niz upozorenja i naređenja u jedinicama SVK još uvek su prisutne pojave ubistava,
“samoubistava”, ranjavanja i samoranjavanja. Sve te pojave 90% slučajeva je u pitanju
alkoholizam. U jedinicama 39. korpusa prisutne su pojave šverca sa muslimanima Cazinske
krajine. U tim nezakonitim radnjama jedan borac je ubijen. U tim nezakonitim radnjama
primećeno je da se proturaju u RS i RSK i falsifikovane novčanice raznih zemalja.
Neke pojave iz drugih Korpusa prisutne su i u 18. korpusu. Što se tiče odziva v/o iz SRJ
možemo biti zadovoljni, samo u odnosu na druge Korpuse. Međutim još uvek je velik broj
sposobnih v/o koji se nalaze van zone b/d ili neposredne ratne opasnosti. U jedinice našeg
Korpusa pristiglo je 665 v/o što je ravno ekvivalentu jednog bataljona. Obzirom da je to još
uvek mali broj od onih koji su otišli sa ovih područja očekujemo da će velik broj njih biti
priveden od strane policije.
Pripadnici SUP-a Okučani u dogovoru sa MUP-om RSK zaposeli su most na r. Sava
u Gradišci.309 Ovaj potez nebi smo željeli komentarisati jer je to dubina teritorije i van
odgovornosti K-de Korpusa. Međutim sigurno je da je to bio nepotreban i nedovoljno mudar
diplomatski potez. Komanda Korpusa nije bila konsultovana i ograđuje se od svih akcija,
poteza i izjava vezanih za ovu akciju. Komanda Korpusa preduzima mere da novonastala
situacija u zoni odgovornosti ne ugrozi sigurnosti i bezbednosti linije razdvajanja. Naši
uslovi su dostavljeni K-di UNPROFOR-a, čekamo njihov odgovor. Naše je pravo da ne
dozvolimo da nas dele, pa ni UNPROFOR. Most je naš srpski.
U desnom kutu dopisano rukom: “PK za MVP – Informaciju umnožiti i dostaviti potčinjenim jedinicama,
o svem obavezno informisati vojnički i starešinski sastav jedinica. [Potpis nečitak.]”
308
Dopisano rukom.
309
Stara.
307

182

Verujemo da su pripadnici Korpusa čuli ili videli za veličanstveni doček Ruskog bataljona iz
sastava UNPROFOR-a koji je kroz Pale prošao u Sarajevo.
Treba istaći da je to velika garancija Srbima u srpskom Sarajevu i da je to bio osnovni razlog
što su Srbi prihvatili povlačenje teškog naoružanja oko Sarajeva. To znači da se Srbi nisu
uplašili “ultimatuma” već da su prihvatili sugestiju pravoslavne braće da se pokuša izbeći
veći sukob. Ovom akcijom bratska Rusija se neprimetno ali sigurno vraća na ono mesto u
svetu koje joj po veličini i moći sigurno pripada u svetu.
Ovakvim odlučnim ruskim stavom, ruska vlada je konačno shvatila da se samo tako može
stati na kraj stradanjima pravoslavnog sveta kako su to Vatikan i katoličke velesile planirale.
Sigurno je da je to veliki udarac i neplanirani poraz snaga NATO pakta. Duboko verujemo
da je to početak kraja svih nepravdi koje je doživeo srpski narod. U znak zahvalnosti
Ruskom bataljonu u sastavu UNPROFOR-a, a preko njega i celokupnom Ruskom narodu
kolo srpskih sestara iz Okučana obratilo se u K-du 18. Korpusa da im omoguće posetu braći
Rusima u Sarajevu. Komanda Korpusa preduzela je mere da do te posete dođe u što kraćem
roku.
POMOĆNIK KOMANDANTA
p p u k o v n i k Marinko Gajić, s.r.
M.P.310
M.P.311
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 3.

96

1994., veljača 22.
Glina
Dopis Komande 39. korpusa SVK da se, prema dogovoru Personalne uprave Generalštaba
VJ te MUP-ova Srbije i Crne Gore, preko 40. kadrovskog centra VJ napravi i dostavi popis
civilnih i djelatnih vojnih osoba u SVK koje žele državljanstvo SRJ

VOJNA POŠTA

9136

_Br. 42-31
22. 2. 1994. god.
GLINA

Vojna tajna
Poverljivo

Podatke za AVL i CL,
Hitno t r a ž i.– IDO312
310
311
312

Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.
Prijemni pečat: Vojna pošta 9172, pov. br. 28-40-07, 1. 3. 1994., Okučani.
Dopisano rukom.

183

GŠ Vojske Jugoslavije Personalna uprava dogovorila je sa Republičkim MUP-om Srbije i
Crne Gore da se preko 40. Kadrovskog centra sačini i dostavi spisak AVL i CL koji žele da
prime državljanstvo SRJ, a rok za dostavljanje podataka dogovoren je 28. 02. 1994. godine.
U tom cilju potrebno je hitno da nam dostavite podatke za sva AVL i CL po sledećem:
1.- Spisak AVL i CL koji su podneli zahtjev za priznavanje državljanstva SRJ, a do sada im
nije isto rešeno kako bi urgirali rešavanje državljanstva.
2.- Spisak AVL i CL koji do sada nisu podnosili zahtev za državljanstvo SRJ.
Lica pod tačkom 2 ovog akta dužna su što hitnije pribaviti i dostaviti Komandi 39. K preko
Komandi brigada sledeća dokumenta:
– Zahtev za priznavanje državljanstva sa autobiografijom lica koje želi primiti državljanstvo
SRJ.
– Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci).
– Uverenje iz matičnog ureda o sadašnjem državljanstvu.
– Fotokopiju lične karte (AVL kopiraju vojnu legitimaciju, a CL postojeću).
Lica koja ne mogu da pribave sva dokumenta treba argumentovano da obrazlože razlog
zbog čega nisu u mogućnosti priložiti određeni dokumenat.
Spisak lica po tački 1 i 2 dostavite Komandi 39. K najkasnije do 24. 02. 1994. godine do 12
časova, a sva potrebna dokumenta kako je gore navedeno za lica koja nemaju državljanstvo
dostaviti do 27. 02. 1994. godine Komandi 39. K poštom kako bi iste objedinili i odmah
odneli u 40. Kadrovski centar Beograd radi rešavanja državljanstva.
Ovom zadatku pristupiti krajnje ozbiljno, te pronaći sva AVL i CL, te ih lično pitati da li
žele prihvatiti državljanstvo SRJ.
Lica pod tačkom 1. moraju dostaviti podatke po sledećem:
– Prezime (očevo ime) ime
– Oficir, podoficir, lice po ugovoru ili CL
– Kom organu MUP je podneo zahtev za priznavanje državljanstva, kada i broj zahteva.
SP/JK
[……………, v.r.]313
M.P.314
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932

97

1994., veljača 23.
Knin
Prijedlog Komande 7. korpusa SVK predsjednicima skupština i izvršnih savjeta općina
Knin, Benkovac, Drniš i Obrovac, SUP-u Knin i zapovjedniku Glavnog štaba SVK, da
se zbog nezadovoljstva vojnika stanjem na terenu, svi segmenti društva prilagode ratnom
stanju, a teret rata ravnomjerno rasporedi na sve

313
314

Nečitko u izvorniku.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9136, Glina.

184

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
SRPSKA VOJSKA KRAJINE
KOMANDA 7. KORPUSA
Broj: 58-83
Knin, 23. februar 1994. god.
PREDSJEDNICIMA SKUPŠTINE I IZVRŠNOG SAVJETA OPŠTINA
– Knin, Benkovac, Drniš, Obrovac
SEKRETARU SUP-a KNIN – Na znanje
KOMANDANTU GŠ SVK – Na znanje
Zbog sve većeg nezadovoljstva boraca na frontu aktuelnim stanjem na terenu i potrebe
za jačanjem sistema odbrane, pokretanje proizvodnih aktivnosti u industriji i poljoprivredi,
urednim funkcionisanjem društvenih i uslužnih delatnosti, kao i nastojanja da se teret rata
ravnomjerno raspodjeli na sve građane i druge subjekte odbrane, p r e d l a ž e m o:
1. Da organi vlasti i stručne službe u opštinama i na drugim nivoima, u granicama svojih
ovlaštenja i obaveza, donesu odgovarajuće odluke i programe kojim će urediti:
– obaveze svih radnih organizacija (društvenog i privatnog sektora), u svim oblastima
rada, da izrade ratnu sistematizaciju, odnosno programe proizvodnje i rada u ratnim
uslovima i tako definišu, po broju i kvalifikacionoj strukturi, minimum kadrovskih potreba
i predvide cikličnu zamjenu vojnih obaveznika angažovanih u Vojsci i u radnoj organizaciji,
uključujući tu i rukovodeći kadar;
– uvođenje radne obaveze, sa produženim radnim vremenom radno sposobnih i
racionalnim angažovanjem žena, manje radno sposobnih i penzionera;
– ujednačavanjem ličnih primanja boraca sa primanjima zaposlenih u RO, tako da
primanja zaposlenih ne budu veća od primanja boraca bez boračkog dodatka, te da se
onemogući za zaposlene, a trenutno angažovane kao vojni obaveznici u jedinici, isplata
ličnih nadoknada u novcu ili u robi, po dva osnova – u RO i u jedinici;
– usklađeno funkcionisanje putnog i željezničkog saobraćaja, komunalnih i drugih
djelatnosti od opšteg interesa za potrebe Vojske, privrede i stanovništva;
– popis izbjeglog stanovništva i stanovništva na prostoru koji je bio prije rata van
administrativnih granica sadašnjih opština;
– popis obradivih, plodnih zemljišnih površina koje su napuštene i dati ih na obradu
društvenim firmama, Vojsci ili pojedincima, prvenstveno izbjeglom stanovništvu.
2. Ne čekajući formiranje bilo kakvih novih službi, agencija ili slično, dati nalog da se
urgentno, aktivnošću u okviru redovnih obaveza, odgovornosti i prava državnih organa,
stručnih, inspekcijskih, pravosudnih i drugih službi i institucija zavede red u radnom
angažovanju državljana RSK i izdavanje stanova, kuća i drugih objekata pod zakup za
potrebe UNPROFOR-a i drugih institucija UN-a koje djeluju na našem prostoru.
Za to mislimo da je potrebno:
– da se ponište svi dosadašnji ugovori i obavežu odnosni građani i institucije UN-a da
međusobono ugovore registruju i ovjeravaju u odgovarajućim državnim službama i za to da
im se odredi kratak, ali razuman rok;
– da se odrede kriteriji za radno angažovanje i izdavanje objekata pod zakup, naročito
u pogledu interesa društva, tako da ne bude neko radno angažovan kod stranih institucija,
a predstavlja za nas deficitaran kadar, da se odredi visina nadoknade koja, također, ne bi
smjela biti veća od nadoknade boraca, način oporezivanja i dr.;
185

– da se spreči da bilo koji objekat ili lokacija bude izdana pod zakup, a da nisu sagledani
naši obrambeni, privredni i drugi interesi, a za sve lokacije i značajnije objekte bez saglasnosti
Komande Korpusa ili GŠ SVK ne bi bilo moguće sklopiti ugovore i izdavati ih pod zakup.
Ova komanda će o prijedlogu u tački 2. obavijestiti UNPROFOR i druge institucije
UN-a i dati im do znanja da će građani RSK koji podliježu vojnoj obavezi i na evidenciji su
jedinica biti pozvani na službu u jedinice ukoliko u roku 15-20 dana ne urede svoje radno
angažovanje na predloženi način.
O sadržaju ovog pisma biće informisani svi borci u jedinicama.
KOMANDANT
pukovnik Slobodan Vukosavljević, [v.r.]
M.P.315
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 8., kut. 12.

98

1994., veljača 24.
[Okučani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o borbama na području
RSK, slabom moralu pripadnika SVK zbog neisplaćenih plaća, šverca, kriminala i lošeg
odziva na mobilizaciju, o uhićenju grupe u 21. korpusu SVK za koju se sumnja da je krala
oružje i streljivo, te imenovanju Milana Čeleketića zapovjednikom Glavnog štaba SVK
KOMANDA 18. KORPUSA M.P.316
Pov. br. 20-26
24. 02. 1994. godine
Informacija potčinjenim jedinicama, d o s t a v lj a.–

KOMANDI BZI 317

Prema informacijama GŠ SVK ustaše i dalje nastavljaju sa provokativnim dejstvima na
benkovačkom i obrovačkom pravcu. Vatrom iz pešadijskog naoružanja i MB 120 mm
provocirali su i sa pravca Perušića. Primećen je i intenzivan saobraćaj na Maslenici. U
zonama odgovornosti ostalih Korpusa nije bilo većih provokacija.
U zoni odgovornosti 18. korpusa ustaše su u dva navrata otvarale pešadijsku vatru iz šume
Prašnik. Naše jedinice nisu odgovorile na provokaciju.
Naše jedinice u ostalim Korpusima odgovarale su na ustaške provokacije samo kad su
bili u pitanju životi naših boraca i bezbednost teritorije. Jača artiljerija je dejstvovala i po
Masleničkom mostu, zbog jačih ustaških dejstava koja su odmah i prestala.
Od ustaških dejstava ranjena su tri naša borca iz 7. korpusa od kamenja i smrznute zemlje
prilikom eksplozije ustaške MB mine.
315
316
317

Okrugli pečat: Vojna pošta 9031, Knin.
Prijemni pečat: Vojna pošta 9171, pov. br. 01-11/94, 28. 2. 1994., Okučani.
Dopisano rukom.

186

Na moral boraca i dalje se negativno odražava problem odugovlačenja isplate LD boraca
u naturi ili novcu. Borci predlažu da se umesto brašna deli određena količina goriva
obzirom na predstojeće poljoprivredne radove. Nezakonite radnje, šverc, i profiterstvo, kao
i nepotpuna mobilizacija također negativno utiče na moral boraca. Komanda GŠ SVK i
vlada RSK preduzimaju potrebne mere da se ovi problemi što pre reše.
U 21. korpusu uhapšena je grupa za koju su sumnja da je vršila krađu oružja i municije.
Šverc prema Cazinskoj krajini uspešno se drži pod kontrolom.
Verujemo da su borci upoznati sa personalnim promenama u SVK. Smatramo da je general
Čeleketić318 svojim radom i ukupnim doprinosom srpskom narodu zaslužio takav visok
položaj. Možemo biti ponosni što je bio nama k-dant, a verujemo da nas neće zaboraviti.
Također verujemo da će on odabrati pravu ličnost koja će ga uz njegovu pomoć moći
uspešno zameniti. Najverovatnije da će IKM GŠ SVK biti u Staroj Gradišci ili negde u našoj
blizini.
Do postavljanja novog k-danta dužnost će obavljati pukovnik Perić319 tj. formacijski
zamenik k-danta.
POMOĆNIK KOMANDANTA
p p u k o v n i k Marinko Gajić, s.r.
M.P.320
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

99

1994., veljača 25.
[Gračac]
Zapovijed Komande 9. mtbr SVK podređenim postrojbama da se, prema zapovijedi
Komande 15. korpusa SVK, podigne borbena spremnost radi mogućeg napada HV-a na RSK
KOMANDA 9. mtbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 2-205/1 STROGO POVERLJIVO
25. 02. 1994. god.
Podizanje b/g i pojačanje osmatranja
Naređenje.– 3. mtb 321
Na osnovu Naređenja Komande 15. korpusa, Str. pov. br. 152-35 od 25. 02. 1994. godine,
te uočenih aktivnosti Hrvatske vojske u širem rejonu Gospića i Perušića, a na osnovu
saznanja da je u Rijeci završena mobilizacija ljudstva 128. i 121.322 brigade Hrvatske vojske,
koje su upućene u Gospić i Perušić. Ne isključuje se mogućnost agresije na pravcu Gospić –
318
319
320
321
322

Milan.
Slobodan.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.
Dopisano rukom.
U Rijeci je, uz 128. brigadu HV-a, bila 111. brigada HV-a, dok je 121. brigada HV-a bila iz Nove Gradiške.

187

Ljubovo, odnosno priprema za agresiju radi zauzimanja Teslingrada.323 U cilju sprečavanja
iznenađenja i praćenja aktivnosti ustaških snaga,
NAREĐUJEM
1. Pojačati osmatranje aktivnosti i pokretanje ustaških snaga ka liniji i od linije fronta.
Svaki pokret pratiti i izveštavati.
2. Posebnu pažnju posvetiti osmatranju pokreta borbenih i m/v u toku noći i u jutarnjim
časovima o čemu nas odmah izveštavati.
3. VG, MB i art. grupe staviti u gotovost za ostvarivanje planiranih zaprečnih vatara
neposredno ispred p/k na 1-2 km i dublje.
4. Tenkovsku četu imati u gotovosti za odbranu i aktivna dejstva.
5. Mpoad biti u gotovosti za POB i posredno građenje.
6. Za izvršenje ovog Naređenja odgovorni su mi komandanti bataljona-diviziona i
Komandir TČ.
K O M A N D A N T
Pukovnik Jovo Kordić, [v.r.]
M.P.324 M.P.325
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. 1104.

100

1994., veljača 25.
Vojnić
Obavijest 11. pbr SVK o nemogućnosti čuvanja tajnih skladišta u zoni odgovornosti brigade,
prema dobivenoj zapovijedi, zbog nedostatka ljudstva, pogonskog goriva i adekvatnog
skladišnog prostora
VOJNA POŠTA 9106
VOJNIĆ
25. 02. 1994.
Sl. broj: P-194/1
Čuvanje tajnih skladišta.–

POMOĆNIKU K-dta ZA POZADINU

Na osnovu Naređenja str. pov. broj 43/1 od 18. 02. 1994. godine dužan sam vas obavestiti
o mogućnosti izvršenja istog Naređenja:
1. Smanjenje tajnih skladišta ne možemo izvršiti zbog nedostatka adekvatnog skladišnog
prostora, nedostatka p/g i ljudstva za taj posao. Držanje skladišta pod oružanom stražom
može se obezbediti raspoređivanjem 190 vojnih obveznika za taj zadatak.
2. O poverljivosti v/o nemam pravo prosuđivati i davati svoje ocene te molim da me o tome
pismeno izvestite.
323
324
325

Lički Osik.
Dopisano rukom: VP 9068/20, str. pov. br. 3/484, 10. 3. 1994.
Okrugli pečat: Komanda 9. motorizovane brigade.

188

3. Kontrolu inventarisanja svih skladišta vršimo u skladu sa našim tehničkim i ostalim
mogućnostima i izveštavam vas da je stanje redovno.
4. Da bi svakodnevno izvršili obilazak i kontrolu svih skladišta koja su smeštena u reonu
zone odgovornosti 11. pbr. a ima ih ukupno 19 potrebno nam je da radni dan traje najmanje
96 sati i 15 litara pogonskog goriva i jedno motorno vozilo.
CL Malić Milić, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1012/6.

101

1994., veljača 27.
[Pakrac]
Izvješće Komande 51. pbr SVK Komandi 18. korpusa SVK o problemima, moralu i stanju
borbene spremnosti u postrojbama brigade te situaciji u zoni odgovornosti brigade

KOMANDA
51. PEŠADIJSKE BRIGADE
Str. pov. br. 67-1

27. 02. 1994. god.

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Stanje b/g brigade, referat.– KOMANDI 18. KORPUSA
1. ZONA ODGOVORNOSTI JEDINICE
Prema planu upotrebe jedinice 51. pbr razmeštene su na delu prostora Opštine Pakrac i
pripremljene za odbrambena aktivna dejstva u zoni po frontu 16 326 km i dubini 8  km, što
predstavlja oko 128  km² prostora.
Borbeni raspored brigade čine snage za odsudnu odbranu, snage za ofanzivna dejstva,
snage za podršku i PoB, jedinice za zaprečavanje, snage za pozadinsko obezbeđenje i
komandovanje.
Zbog nedovoljne popune ljudstvom i MTS, snage za podršku i PoB brigade, pridate su
bataljonima, dok se brigada oslanja na vatrenu podršku i PoB korpusnih snaga.
Brigada ima zadatak da odsudnom odbranom spreči prodor ustaša sa severnog dela
ka Okučanima, onemogući mu presecanje komunikacije D.327 Čaglić-B.328 Stijena i
ovladavanje rejonom: Bijela Stijena, Omanovac i na taj način spreči odsecanje i uništavanje
po delovima snaga brigade, odbrani taj deo teritorije, izvrši pregrupisavanje dela snaga,
popunu ljudstvom i borbenom tehnikom te u sadejstvu sa TG-2 i 1.Lpbr “G” /-2/ izvrši
napad g/s pravcem: Pakrac – V.329 Dereza – Sirač, a p/s pravcima: s. Filipovac – s. Majur i
Lipik – s. Kukunjevac blokira Pakrac i Lipik i ovlada širim rejonom Pakračke gore.
326
327
328
329

Na nekoliko je mjesta u dokumentu kurzivom označeno ono što je dopisano rukom u izvorniku.
Donji.
Bijela.
Velika.

189

Za pripremu realizacije ovog zadatka u zoni odgovornosti angažovane su sve strukture.
Posebno se oseća pozitivan uticaj OMO Pakrac. Stabilizacijom političkih struktura na
Opštini Pakrac stvaraju se uslovi da se materijalna baza pojača, a svo vojno sposobno
stanovništvo i materijalne rezerve stave na raspolaganje jedinice.
Na prostoru Opštine angažovane su snage UNPROFOR-a, UNCIVPOL-a i raznih
međunarodnih humanitarnih organizacija sa specifičnim zadacima i namerama. To je
dodatno opterećenje za život i rad naše jedinice koje je posebno bilo karakteristično do
momenta odluke da se nosi dugo oružje i momenta uklanjanja Veljka Džakule sa političke
scene.
2. DOSTIGNUTI STEPEN b/g 51. pbr
Trenutna popunjenost jedinice ljudstvom, borbenom tehnikom, municijom, hranom i
pogonskim gorivom kao i osposobljenost jedinica omogućuje da se uz vatrenu podršku
jedinica Korpusa prostor u zoni odgovornosti uspešno odbrani i time stvore uslovi za
ofanzivna dejstva.
Osnovni problemi:
– jedinica nije popunjena po formaciji ljudstvom i borbenom tehnikom,
– nedostatak starešina osposobljenih za komandovanje,
– nedovoljan broj adekvatnih m/v,
– nedovoljne rezerve pogonskog goriva.
3. Značajniji problemi po elementima b/g
a/ RUKOVOĐENJE I KOMANDOVANJE u brigadi stalno jača i obezbeđuje
funkcionisanje života i rada u jedinicama. Značajan doprinos jačanju poverenja u komandu
brigade i njenu sposobnost dala je Komanda Korpusa kontrolom i ocenama stanja,
prihvatanjem odgovarajućih predloga, ostvarenim uticajem pri proizvođenju i unapređenju
oficira i podoficira kao i rešavanju naših zahteva.
Osnovni problemi:
– I pored velikog broja rezervnih starešina na ovom području, suočili smo se sa problemom
školovanog i motivisanog kadra.
– Nerešen status RVS umanjuje njihove motive za rad i narušava atmosferu u jedinici.
– Nedovoljna osposobljenost pojedinih komandira vodova i odelenja u komandovanju
svojim jedinicama.
– Nedostatak sredstava veze za komandovanje jedinicama unutar bataljona u toku b/d.
b/ Stanje morala u jedinicama brigade zadovoljava. Razvoj događaja u RS i preduzimanje
mera u RSK za jačanje odbrambene sposobnosti uliva sigurnost i optimizam našim borcima.
Raščišćavanje u političkoj vlasti Opštine Pakrac također pozitivno utiče na naše ljude.
Nemogućnost raščišćavanja sa kriminalom i bogaćenjem kod pojedinaca, neutrališe motive
kod većine ljudi. Oseća se kod većine boraca neimaština koja u pojedinim slučajevima
dovodi u pitanje i mogućnost daljnje egzistencije.
Problemi:
– 
Posebno opterećenje predstavlja sudbina i perspektiva prostora Zapadne Slavonije.
Realnost prisiljava deo v/o da zbog perspektive za svoje porodice napuste privremeno
prostor Zapadne Slavonije i nastanjuju se u Ist. Slavoniji, RS i SRJ.
– Nerešeno zdravstveno zbrinjavanje je poseban problem iako smo sigurni da je ono
posledica teške materijalne situacije.
190

– Zbog nedostatka financijskih sredstava deo v/o ne može posetiti porodice u SRJ zbog
teškoća u plaćanju prevoza.
– Izvršioci teških krivičnih dela pušteni su uglavnom na slobodu i prema njima nisu
preduzete adekvatne mere, što dodatno ugrožava sigurnost ljudi.
– 
Slabi smeštajni i materijalni uslovi dodatno su opterećeni nedostatkom adekvatne
opreme i obuće.
3. OBUKA I VASPITANJE zbog ratnog stanja i niza vanrednih zadataka nije imala svoje
mesto koje bi trebala imati. I pored objektivnih teškoća realizovane su veoma značajne
aktivnosti, a posebno:
– Izvršena je obuka komandi bataljona u rukovođenju borbenim dejstvima.
– Realizovana je obuka kritičnih specijalnosti: operatora 9K11, operatora “S-2M”, posluga
MB, inžinjeraca i diverzanata.
– Izvršena je posebna obuka jedinice za intervenciju.
– 
U saradnji sa pretpostavljenom komandom izvršeno je kursiranje i školovanje za
starešinske dužnosti različitih nivoa /8 starešina/.
Problemi:
– Nedovoljna obučenost starešina na komandnoj dužnosti.
– Otežani uslovi za izvođenje obuke u svim jedinicama brigade.
4. MOBILIZACIJSKA GOTOVOST
Kadrovska popunjenost brigade nije na potrebnom nivou, brigada je popunjena sa 1220
v/o 60 % i to oficira 99 ili 65 %, podoficira 34 ili 45 % i vojnika 1087 ili 60 %. Vojnih
obveznika žena u jedinici imamo 114 ili 6 %. Imamo na evidenciji još 140 žena kojima smo
saopštili ratni raspored i privremeno demobilisali.
Sa ove teritorije mobilisano je svo vojno sposobno stanovništvo, a samo mali deo je
privremeno demobilisan zbog funkcionisanja privrede, školstva i vlasti.
Profesionalizacija sastava pozitivno je uticala na pripadnike jedinice jer su u tome videli
delom i mogućnost za izvor prihoda. Podnešeno je 712 330 molbi, od toga komisija je rešila
600 331 molbi.
U profesionalnu službu primljeno je 360 lica.332 U toku je rešavanje 112 333 molbi.
Problemi:
– Nedostatak vojno sposobnog stanovništva.
– Nedostatak adekvatnih motornih vozila /većina otuđena sa ove teritorije, ali se nalazi na
prostoru RS, SRJ i drugim oblastima RSK/.
– Materijalna baza i potencijal privrede ne obezbeđuju ni redovne potrebe jedinice, kao ni
mogućnost stvaranja rezervi.
5. POZADINSKO OBEZBEĐENJE
Funkcionisanje pozadinskog obezbeđenja odvija se po ustaljenom sistemu, ali i u granicama
realnih mogućnosti. Objektivne teškoće prouzrokovane slabljenjem materijalne baze uticale
su na ograničene mogućnosti u: zdravstvenom zbrinjavanju, ishrani i odevanju, popuni
municijom, pogonskim gorivom i mazivima.
330
331
332
333

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.

191

Ekonomija u sopstvenoj režiji i mjesni izvori hrane unapredili su kvalitet ishrane, ali se oseća
jednoličnost i nedostatak začina i mesa. Organizovali smo rad na ekonomiji i to na prostoru
od 10 KJ. Uspeli smo ostvariti proizvodnju ratarskih kultura u visini godišnjih potreba
jedinice. U toku ove godine planirali smo proširenje ekonomije sa proizvodnjom mesa.
I pored izrazitih teškoća nađeno je rešenje na nivou pretpostavljene jedinice da se snabdevanje
jedinice intendantskom opremom znatno poboljša.
Problemi:
– Nedostatak r/d uticao je na teškoće u održavanju vozila.
– Nerešeno pitanje zdravstva uticalo je na teškoće u zdravstvenom zbrinjavanju i bolnička
liječenja. Specijalistički pregledi moraju se platiti bez obzira da li to imovinsko stanje v/o
dozvoljava.
6. BEZBEDNOST I SAMOZAŠTITA u jedinici zadovoljava. Uočava se rešenost da se
unapredi red i ponašanje u zoni odgovornosti. Preduzeto je niz mera i postupaka kojima
se sprečavaju vanredni događaji, a posebno: ubistva i zloupotrebe oružja. U saradnji
sa komandom Korpusa evidentirana su lica sklona teškim krivičnim delima i u toku je
postupak prema njima. U saradnji sa SMON u toku je aktivnost oduzimanja ostavljenog
oružja, municije i vojne opreme od lica koja su napustila teritoriju. Nošenje dugog oružja
povećalo je bezbednost jedinica i ulilo neophodnu sigurnost kod dela pripadnika jedinice i
civilnog stanovništva.
Problemi:
– Deo v/o samovoljno je prelazio liniju razdvajanja i hapšen od strane HV /u toku prošle
godine 14 lica/.
– Preterano konzumiranje alkohola isključivo je uzrok nastanka vanrednih događaja sa
težim posledicama i zloupotrebe oružja van dužnosti.
IV U cilju prevazilaženja prisutnih slabosti i unapređenja borbene gotovosti brigade
neophodno je realizovati sledeće:
1. Uz puno angažovanje komande brigade i dalje osposobljavati komande jedinica u
izvršavanju postavljenih zadataka.
2. Pravovremenim i tačnim informisanjem sprečavati proizvoljna tumačenja i širenje
dezinformacija.
3. Nastaviti sa planskom obukom posluga i pojedinaca u cilju unapređenja njihove taktičke
i vatrene obučenosti.
4. Stalno pratiti ustaške snage i oceniti njihove namere i preduzimati adekvatne mere.
5. Pratiti aktivnost UNPROFOR-a, ceniti njihove namere i ne dozvoliti iznenađenja
eventualnim njihovim povlačenjem, već te prostore odmah posesti našim snagama.
Zahtevi K-di 18. korpusa:
1. Da se u okviru mogućnosti nastavi sa popunom starešinskog kadra u ovoj brigadi.
2. Ubrzati popunu jedinica nedostajućim sredstvima podrške MB 120 mm, top 76 mm,
BsT 82 mm i sredstvima veze.
3. Da se u okviru mogućnosti pronađe način za besplatan prevoz v/o u SRJ radi obilaska
porodica.
SH/IB
NAČELNIK ŠTABA
m a j o r Harambašić Stevo, [v.r.]
192

M.P.334
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 6.

102

1994., veljača 27.
Brusnik
Izvješće Komande 59. odreda SVK Komandi 18. korpusa SVK o zauzimanju područja sela
Donja Šumetlica i Čaklovac i borbenoj spremnosti odreda, na koju negativno utječu slaba
popunjenost ljudstvom, ratno profiterstvo te nedostatak odjeće, obuće i drugih materijalnotehničkih sredstava
KOMANDA 59. ODREDA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 60-2/94 STROGO POVERLJIVO
Brusnik, 27. 02. 1994.
Referat o b/g Odreda
d o s t a v lj a.– KOMANDI 18. KORPUSA
1. RUKOVOĐENJE I KOMANDOVANJE
Komanda Odreda izvršavala je sva dana naređenja od Komande Korpusa koja su dobivena.
Možemo napomenuti, naređenje komandanta puk. Milana Čeleketića o zauzimanju reona u
s. D.335 Šumetlica i Čaklovac. Odred je u svome radu postigao vrlo dobre rezultate. Jedan od
važnih uspeha i rezultata je proširenje zone odgovornosti i zauzimanja reona s. D. Šumetlica
i Čaklovac, veličina novozauzetog reona iznosi oko 15 kilometara kvadratnih. Veoma velik
je značaj ovog reona ne samo zbog površine, nego i zbog boljeg i efikasnijeg držanja linije
i kontrolisanja komunikacije Pakrac-Slavonska Požega. Veličina zone, odnosno širina linije
koju kontroliše jedinica iznosi 12 kilometara, a dubina zone je 10 kilometara.
U dosadašnjem radu jedinica je angažovana prema planu rada za svaki mesec, težište aktivnosti
bilo je na obezbeđenju i kontroli linije. Stanje b/g i izvršenje radnih zadataka u Odredu je
znatno poboljšano, dolaskom novopristiglih v/o iz SRJ, sa obzirom da je bilo malo ljudstva,
pa se je osjećao umor boraca na linijama, dolaskom novih v/o postignut je novi kvalitet u
bezbednom i sigurnom kontrolisanju linije odbrane i smanjena je opterećenost boraca na
linijama. U Odred je došlo iz SRJ 32 v/o od kojih je jedan otpušten zbog nesposobnosti, i
jedan je ocenjen nesposobnim za vojnu službu, a sposoban je za radnu obavezu. Što se tiče
v/o koji su stigli iz SRJ, sa njima nema problema i dosta dobro se uklapaju u život i rad u
postojećim uslovima. Ljudi koji su došli iz 7. korpusa iz Knina, također se uklapaju, ali
malo teže istina pojedinci. Tri vojnika su pobegla koji su došli iz Knina. Problematika sa
kojom se komanda Odreda susreće, uglavnom je prirodnog i sadašnjeg stanja na području
Zapadne Slavonije. Geografski položaj na kom je smešten Odred je dosta nepovoljan po
pitanju komunikacija i skučenosti stambenog prostora.
334
335

Okrugli pečat: Komanda 51. pešadijske brigade.
Donja.

193

Za naredne zadatke koje komanda Odreda ima pred sobom, tražimo pomoć i razumjevanje
komande Korpusa, a oni su sledeći:
potrebno je rešiti pozadinsko snabdevanje ljudi koji se nalaze u s. D. Šumetlica i Čaklovac,
tu se pre svega misli na prevoz hrane, koju naši ljudi dobivaju od 63. odreda, a ima i
primedbi na slab kvalitet hrane. Da bi dovozili hranu iz vlastite kuhinje potrebno nam je
mesečno oko 350 litara D-2 više od sadašnje predviđene kvote. Također smatramo da je
suvišno iznositi pitanje m/v, obuće i odeće. Što se tiče stanja u Odredu može se zaključiti
da je povoljno, sva sporna pitanja rešavaju se sistemom RiK-a i u suradnji sa komandom
Korpusa.
Predlog za podizanje b/g jedinice bio bi:
– Formacijska popunjenost kako sa v/o tako i sa starešinskim sastavom.
– Naoružanost i obučenost.
– Omogućavanje boljih uvjeta rada, života svih pripadnika jedinice.
2. OBUKA I VASPITANJE
Što se tiče obuke i vaspitanja radilo se na obuci vojnika iz: PAT 20/1, Brovingu 12,7 mm,
stela 2M, pult 9K-11 i osposobljavanju iz inžinjerijskih sredstava. Tu obuku ćemo i dalje
organizovati i izvoditi u suradnji sa Komandom Korpusa iz specifičnih VES-a.
3. MOBILIZACIJSKA GOTOVOST
Sleduje Ima Popunjenost
Oficira 32 14 44 %
Podoficira 24 14 58 %
Vojnika v/o 547 184 34 %
Žena – 13 –
Na licu mesta 222 ili 36 % popunjenosti. Starosna struktura iznosi prosečno 38 godina.
4. MORALNO STANJE
Moralno stanje boraca u jedinici može obezbediti izvršenje potrebnih zadataka. Pritisci koji
se provode na Srpski narod od strane NATO-a i Amerike na našu braću u RS, uleva volju i
moral naših boraca da istraju u pobedi nad neprijateljem i pobede u stvaranju svoje države.
Verovatno i naši borci vide u kakvoj se situaciji nalazi naša Republika, pa se i većina tako
ponaša. Zato pitanje morala boraca je poznato i o tome se može dosta napisati.
Mi ćemo izneti neka viđenja boraca koja negativno utječu na stanje morala: pitanje plata,
obuće i odeće, prevoz boraca u javnom saobraćaju i plaćanje autobusa, pitanje ljudi koji
nisu nigde uključeni, a bolje su se snašli od boraca (profiteri i ostali). Sve to utječe na moral
boraca, ali još uvek odolevaju, jer smatraju da će se stati u kraj takvom stanju.
5. BEZBEDNOST
Iako u Odredu nema oficira za bezbednost, sporna pitanja rešavamo sa oficirom iz 51.
pbr. Bezbednost granice, ljudi u zoni odgovornosti jedinica je dobra. Komande, skladišta i
sredstva kriptozaštite su osigurana i obezbeđena.
6. POZADINSKO OBEZBEĐENJE
Kada je reč o PoOb poznato je da tu nedostaju mnoga TMS-a i IntS-a, a mi ćemo navesti
neke objektivne nedostatke u Odredu. Pre svega naša jedinica raspolaže sa sledećim TMS-a
i to: jedno m/v TAM 150 ispravno, jedno m/v TAM 5000 neispravno, traktor ITM 533
neispravan, sanitetsko vozilo Pinzgauer neispravno, kombi TAM 80 A 50 neispravan.
194

U zoni odgovornosti jedinice mnogi putevi su u lošem stanju i tu treba izvršiti određene
popravke. U tom poslu potrebna nam je pomoć sa građevinskim (inžinjerijskim) strojevima
koje jedinica ne poseduje i očekujemo pomoć od Komande Korpusa.
U redovnim borbenim izveštajima izveštavali smo o potrebi za m/v, da bi donekle mogli
vršiti redovno snabdevanje jedinice, a pre svega za prevoz hrane od Brusnika do D.336
Šumetlice.
Pitanje rezervnih delova za neispravna m/v je poznata stvar i suviše je o tome pisati.
Problem intendanske opreme, a pogotovo obuće koja je neophodno potrebna za 20 v/o,
koji imaju poderane čizme, za koje nemamo uslova, a niti se mogu popraviti.
7. ZAHTEVI KOMANDI KORPUSA
Zahtevi komandi Korpusa koji se odnose na TMS-a i int. sredstva i opremu su sledeći:
1. Za redovno snabdevanje i prevoz hrane iz kuhinje u s. Brusnik na liniju u D. Šumetlicu,
neophodno nam je potrebno jedno m/v TAM 110.
2. Radi prevoženja hrane u D. Šumetlicu potrebno je povećati predviđenu kvotu goriva za
350 litara D-2.
3. Obezbediti inžinjerijske strojeve za popravak puteva na relaciji s. Brusnik – Lipovac i s.
Brusnik – Čaklovac u dužini od 5 kilometara.
4. Za novopristigle v/o iz SRJ i v/o kojima je dotrajala obuća potrebno je obezbediti
najmanje 20 pari voj. čizama ili cipela.
KOMANDANT
p o r u č n i k Vlade Gatarić, [v.r.]
M.P.337
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 10.

103

1994., veljača 28.
[Okučani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o borbama na području
RSK, stradanju vojnih i civilnih osoba u izvanrednim događajima, dogovoru predstavnika
RSK i UNPROFOR-a oko punkta UNPROFOR-a u Staroj Gradišci te sastanku udruga i
službenih tijela RSK s područja zone odgovornosti 98. pbr SVK
Komanda 18. korpusa M.P.338
Pov. br. 20-34
28. 02. 1994. godine
Informaciju podčinjenim jedinicama, dostavlja.– Komandi BZI 339
336
337
338
339

Donje.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9168, Daruvar.
Prijemni pečat: Vojna pošta 9171, pov. br. 01-12/94, 2. 3. 1994., Okučani.
Dopisano rukom.

195

Iz informacije press centra GŠ SVK saznajemo da je ustaška vojska na sjevernodalmatinskom
području vršila provokativna dejstva iz pješadijskog naoružanja na Obrovačkom i Vrličkom
pravcu, a povremeno je otvarana vatra i na Benkovačkom. Jača vatra iz tenkova otvarana je
u širem reonu Drniša, gdje je nanešena veća materijalna šteta, a žrtava nije bilo, kaže se u
informaciji od 25. 02. ove godine.
U zoni odgovornosti 7. K nailaskom na P minu u sopstvenom minskom polju poginuo
je jedan v/o. Poginuli je pripadnik 2. pbr, a reon pogibije je reon s. Čista Velika. U zoni
odgovornosti 15. K došlo je do saobraćajnog udesa u kome je učestvovalo vojno m/v
(pincgauer) i civilno m/v (autobus). U direktnom sudaru ova dva vozila ranjen je jedan v/o
– vozač m/v i četvorica civilnih lica koji su se nalazili u vojnom m/v. Uzroci ovog događaja
se ispituju.
U informaciji od 27. 02. ove godine kaže se da je u protekla 4 časa neprijateljska vojska
ispoljavala dejstvo na pravcima: Vrlički pravac – tenkovskim topovima, Benkovački pravac
– pješadijskim naoružanjem i MB, Novigradsko zaleđe – minobacačkom vatrom.
25. 02. 1994. godine u Drnišu je došlo do smjene šefa vojnih posmatrača UNPROFOR-a.
Nakon susreta u Beogradu 25. 02. 1994. između predsjednika RSK, Milana Martića i
komandanta snaga UNPROFOR-a generala Kota,340 riješen je spor oko mosta na Savi kod
Gradiške.341 Na sastanku generala Čeleketića342 i Kota, 27. 02. 1994, konačno je rješeno,
mada ne u potpunosti kako smo mi željeli, pitanje mosta na r. Savi, ali se nadamo da će se u
dogledno vrijeme riješiti. Naime, za sad je ostalo da će na mostu biti naš vojnik, na punktu
UN biće naš policajac koji će zajedno sa posmatračima UNPROFOR-a vršiti pregled m/v.
Naša carina i punkt milicije ostaju kao i do sada.
Povodom ovog događaja ističemo kao veoma pozitivno i veoma odgovorno ponašanje boraca
54. pbr. Naime, ova je jedinica stavljena u punu b/g i za samo 2-3 časa odziv je bio 80%,
odnosno stigli su svi borci koji su se nalazili u zapadnoj Slavoniji. Ovo je za svaku pohvalu i
ovom prilikom pohvaljujemo kompletnu 54. pbr. Ovo je siguran znak i pokazatelj da bi na
isti način postupili svi borci korpusa u slučaju bilo kakve opasnosti. To je još jedan znak da
smo sigurni, da nas ustaše ne mogu iznenaditi.
U 98. pbr. održan je sastanak sa predstavnicima MZ, udruženja boraca, predstavnicima
Crvenog krsta i kola Srpskih sestara, predstavnicima političkih stranaka, stanice milicije i
poslanika u opštini, jednom rječju svih struktura iz zone odgovornosti brigade, na kojem
je analiziran rad u 1993. godini i planovi rada za 1994. godinu. Sastanak je veoma dobro
pripremljen i veoma korektno i dostojanstveno vođen. Usvojeni su zaključci da sve strukture
moraju učiniti sve da što prije zaživi pravna država, da se što prije ožive svi privredni
potencijali i da se maksimalno pomogne SVK, posebno porodice poginulih boraca i invalida
Srpskog oslobodilačkog rata. Stav je svih učesnika – da se mora obraditi svako parče zemlje.
Predlažemo da se ovakvi skupovi održe i u ostalim jedinicama. Međutim, ne smije se
dozvoliti da taj sastanak preraste u nekakve optužbe i svađe. To mora biti vrlo korektna
diskusija i prijedlozi.
Pomoćnik komandanta
potpukovnik Marinko Gajić, [v.r.]
340
341
342

Jean Cot.
Stara Gradiška.
Milan.

196

M.P.343
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., kut. 1932.

104

1994., ožujak 1.
[Knin]
Zapovijed predsjednika RSK o imenovanju inspektora i instruktora obrane u SVK
NAREDBA br. 03-4-72/94.344 STROGO POV.
PREDSEDNIKA REPUBLIKE BR. EV. ______
SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
01. 03. 1994. god. STROGO POVERLJIVO
M.P.345
Naimenovanje i realizacija
zadataka po projektu “KRAJIŠNIK”,
d o s t a v lj a.–

ktu 7. K346

Na osnovu čl. 40. Zakona o odbrani RSK i čl. 3. Zakona o Srpskoj vojsci Krajine, te u duhu
ukazane potrebe,
1) I M E N U J E M:
* Mirković Miloša, pukovnika, za glavnog inspektora odbrane RSK, neposredno potčinjen
Predsedniku RSK,
* Rastović Davida za inspektora odbrane, neposredno potčinjen Glavnom inspektoru
odbrane RSK i
* Kapetana Dragana347 za glavnog instruktora odbrane RSK, neposredno potčinjen
Glavnom inspektoru odbrane RSK.
Radne prostorije imenovanim biće naknadno određene.
2) N A R E Đ U J E M
* Do 10. 03. 1994. godine izvršiti procenu i predložiti mi:
a) način rešenja projekta “KRAJIŠNIK”,
b) način formiranja NC na Baniji, Kordunu, Lici i Istočnoj Slavoniji.
Za realizaciju ovog zadatka odobrava se suma novca od 20.000 DEM ili ND, koje
obezbeđuje Šef kabineta Predsednika RSK, te helikopter “GAZELA”, koji obezbeđuje GŠ
SVK. Helikopter sa posadom prebazirati u NC “Alfa” Bruška do 10,00 č. 04. 03. 1994. god.
* Dana 03. 03. 1994. g. sa početkom u 09,00 č. izvršiti pripremu na KM-92. mtbr i
otpočeti sa radovima na uređenju sistema odbrane, u kom cilju realizovati zahtev sa mat.
obezbeđenjem, koji će kap. Dragan dostaviti K-dantu 92. mtbr.
343
344
345
346
347

Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.
Dopisano rukom.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, Str. pov. br. 13-21, 31. 3. 1994.
Dopisano rukom.
Dragan Vasiljković.

197

* Za realizaciju zadataka iz ovog naređenja, obraćati se direktno glavnom inspektoru
odbrane RSK, koji će mi referisati u 14,00 č. 11. 03. 1994. godine.
MM/mm

M.P.348

VRHOVNI KOMANDANT
Pukovnik Milan Martić, [v.r.]

Dostavljeno:
– Kabinetu Predsednika RSK
– GŠ SVK, – MO RSK i
– gl. inspektoru odbrane RSK
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. 1476.

105

1994., ožujak 1.
Okučani
Izvješće inspekcije Komande 18. korpusa SVK o obilasku 98. pbr SVK te problemima u vezi
mobiliziranih vojnih obveznika iz SRJ
V O J N A P O Š T A VOJNA TAJNA
9162 POVERLJIVO
Pov. Br. 24-13

01. 03.1994. god.

OKUČANI
Obilazak i kontrola u 2/98. pbr, izveštaj,
d o s t a v lj a.– K-DANT 18. K
Na osnovu plana obilaska, kontrole i pomoći potčinjenim jedinicama 18. korpusa za februar
1994. godine, IV ekipa u sastavu p.pukovnik Džambas Ostoja i major Lukić Predrag, dana
28. 02. 1994. godine u vremenu od 08.00 – 15.00 časova izvršila je kontrolu i obilazak
2/98. pbr, te podnosi sledeći izveštaj:
1. Težište rada ekipe bilo je na sagledavanju stanja morala, organizacije i stanja veza i
organizacija i stepen realizacije inžinjerijskog obezbeđenja.
2. Po sagledavanim elementima, kao pozitivno ističemo:
– Rad u jedinici odvija se planski i organizovano,
– U organizaciji RiK-a u bataljonu poseban značaj daje se inžinjerijskom obezbeđenju
borbenih dejstava,
– Organizacija veza sa postojećim sredstvima za sada omogućuje uspešno RiK,
– Pripadnici jedinice koji su došli iz SRJ savesno i odgovorno izvršavaju zadatke i ističu
zadovoljstvo prihvatom i odnosom u bataljonu.
348

Okrugli pečat: Republika Srpska Krajina, Predsjednik Republike, Knin.

198

Kao negativno ističemo:
– Pripadnici jedinice pristigli kao v/o mobilisani u SRJ izražavaju nekoliko nezadovoljstava
i ogorčenosti postupkom prema njima posle javljanja po pozivu. Smatraju da su se pošteno
javili na poziv i da nije bilo potrebno prema njima postupati kao da su dezerteri koji se
privode. Zbog toga što im nije rečeno gde idu i koliko ostaju nisu poneli ništa osim onog
što su imali na sebi. Nemaju ništa protiv što su ovde, ali žele da im se kaže koliko ostaju bez
dvosmislenosti.
– Među mobilisanim v/o ima i onih koji i na osnovu prvog kontakta i izgleda, odaju
utisak da se radi o mentalno zaostalim ličnostima i zdravstveno nesposobnim za vojsku.
– Zbog neposedovanja veša v/o izjavljuju da se ne plaše ustaša koliko se plaše ušiju (vaški)
i sličnih zaraza kao posledica neodržavanja higijene.
4. Na osnovu svega može se zaključiti da je stanje u 2/98. pbr dobro ali da je kod pripadnika
pristiglih iz SRJ veoma prisutno nezadovoljstvo sa odgovorima na njihova statusna pitanja i
da, ukoliko uslovno ne dobiju adekvatne odgovore može doći do kolektivnog bunta.
5. Predlažemo:
– Da se stanje morala i uzroka tog stanja kod v/o iz SRJ hitno razmotri i daju odgovori na
njihova pitanja i zahteve.
– Da se prema ovim ljudima postupa kao prema ravnopravnim borcima i patriotima
imajući u vidu da su se odazvali na poziv i da izražavaju spremnost da hrane, koji imaju
veoma interesantnih predloga oko organizovanja pomoći u hrani i cigaretama iz njihovih
mesta.
ODŽ/GS

M.P.349

Za VOĐA EKIPE
potpukovnik Ostoja Džambas, [v.r.]

Prilog:
– Zapažanja NI350 sa obilaska u 98. pbr
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

106

1994., ožujak 2.
Biljane Gornje
Obavijest Komande 92. mtbr SVK podređenim postrojbama o razmjeni vatre sa snagama
HV-a na vrličkom, drniškom, benkovačkom i obrovačkom bojištu te sporazumu o
produženju primirja do kraja ožujka 1994.
KOMANDA 92. mtbr
Pov. br. 433-2
349
350

Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.
Prilog nije pronađen u izvorniku.

199

02. 03. 1994. godine
Biljane Gornje
Informacija potčinjenim jedinicama,
– d o s t a v l j a.–

ČVP 351

1. Neprijatelj je vršio provokativna dejstva pešadijskim naoružanjem na Vrličkom,
Drniškom, Benkovačkom i Obrovačkom pravcu, a povremeno je otvarao vatru iz MB
na Benkovačkom pravcu, kao i na novigradsko zaleđe. Jaču vatru iz tenkova neprijatelj je
otvarao u širem reonu Drniša (s. Baljci), gde je nanesena veća materijalna šteta. Žrtava nije
bilo. Uočena je pojačana izviđačka aktivnost u širem reonu Skradina i kolona 30 m/v iz
pravca Šibenika.
2. Na dejstvo ustaša naše snage su odgovorile iz pešadijskog naoružanja.
3. Potpisan je sporazum o produženju primirja između srpske i hrvatske strane do 31. 03.
1994. godine. U vreme potpisivanja primirja uz prisutnost predstavnika UNPROFOR-a,
dogovoreno je da se nastave pregovori o postizanju sporazuma o opštem prekidu vatre.
4. Moral boraca je takav da obezbeđuje izvršenje postavljenih zadataka, uz stalnu prisutnost
pitanja obezbeđenja ličnih dohodaka.
5. Nakon susreta u Beogradu predsednika RSK Milana Martića i specijalnog izaslanika
generalnog sekretara UN, te komandanta GŠ SVK, Čeleketić Milana i komandanta snaga
UNPROFOR-a, generala Kota,352 rešen je spor vezan za sukobe mosta na Savi kod Gradiške.
SV/SL

M.P.353

ZAMENIK KOMANDANTA
potpukovnik Mirko Uzelac, [v.r.]

Dostavljeno:
– svim jedinicama
– arhiva
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1535., sn. 23/0174.

107

1994., ožujak 2.
Biljane Gornje
Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podređenim postrojbama o praćenju aktivnosti snaga
UNPROFOR-a, sprječavanju svakog kontakta pripadnika SVK s njima te izbjegavanju
incidenata
KOMANDA 92. mtbr
351
352
353

Dopisano rukom.
Jean Cot.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9035, Benkovac.

200

Pov. br. 438-2
02. 03. 1994. godine
Biljane Gornje
Postupci u kontaktiranju sa snagama UNPROFOR-a,
– n a r e đ e n j e. – ČVP 354
Na osnovu naređenja komandanta 7. korpusa, str. pov. br. 13-88, od 01. 03. 1994. godine,
a u cilju sprečavanja mogućih incidenata i vojnog sukoba sa snagama UNPROFOR-a:
N A R E Đ U J E M:
1. Komandanti bataljona – diviziona i komandiri samostalnih jedinica su dužni organizovati
potrebne mjere u rejonima razmještaja jedinica u praćenju aktivnosti snaga UNPROFOR-a,
a prikupljene podatke i informacije, odmah dostavljati komandi brigade.
2. Sprečiti svako kontaktiranje Srpske vojske Krajine sa pripadnicima snaga UNPROFOR-a.
3. Sprečiti svaku mogućnost bilo kakvog incidenta sa snagama UNPROFOR-a.
4. Ovim naređenjem upoznati celokupni sastav jedinice, a za realizaciju ovog naređenja
lično su mi odgovorni komandiri – komandanti jedinica.
ZL/SL

M.P.355

ZAMENIK KOMANDANTA
potpukovnik Mirko Uzelac, [v.r.]

Dostavljeno:
– svim jedinicama
– arhiva
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1535, sn. 23/0014.

108

1994., ožujak 2.
Korenica
Obavijest Komande 15. korpusa SVK podređenim postrojbama o pojačanjima HV-u na
ličkoj bojišnici, napadu snaga 2. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske na Bihać te
stanju, moralu i problemima u postrojbama i zoni odgovornosti 15. korpusa SVK
V O J N A P O Š T A VOJNA TAJNA

9065 STROGO POVERLJIVO

Str. pov. br. 151-13
M.P.356

02.03.1994. god.
KORENICA
354
355
356

Dopisano rukom.
Okrugli pečat: Komanda 92. motorizovane brigade.
Prijemni pečat: Vojna pošta 9071, str. pov. br. 50-367, 5. 3. 1994., Vrhovine.

201

Redovnu sedmičnu informaciju, dostavlja.–
50. pbr. 357
/na ličnost komandanta/
1.- Neprijatelj:
a/ Hrvatska vojska
Snage HV, koje se izvlače iz Centralne Bosne pretežno se zadržavaju u području Srednje
Dalmacije. Njihovo dalje razmeštanje i angažovanje, najverovatnije je uslovljeno rezultatima
razgovora koji se vode u Americi o ponovnom uspostavljanju koalicije i stvaranju zajedničke
države muslimana i hrvata u Bosni. U toku je mobilizacija v/o sa područja Karlovca,
Ogulin i Rijeka u cilju popune i ojačanja jedinica u širim rejonima Ogulina, Brinja,
Otočca i Gospića IKM/ZP-Rijeka zadejstvovano je u rejonu Otočca, verovatno s ciljem
objedinjavanja dejstava na Kapeli /133. i 138. br. HV/ a u okviru izvođenja ofanzivnih
dejstava prema Plitvicama.
Izvršeno je grupisanje artiljerije u okviru ZP Rijeka na pravcu Brinje-Lička Jesenica-Plitvice,
a u okviru ZP – Gospić na pravcu Gospić – Teslingrad358 – Ljubovo. U tom cilju izvršeno je
ojačanje ZP-Gospić divizionom artiljerije iz sastava art. brigade GŠ HV.
23. 02. o.g. general J.359 Bobetko posetio je ZP-Gospić i tom prilikom održao sastanak
sa komandantima ZP – Gospić, IKM-Otočac i brigada. Intenzivirana je ob. izviđačka
aktivnost na pravcima Velebit-Sv. Rok i prema Ljubovu iz pravca Perušića i Gospića.
Uporedo sa Hrvatsko-muslimanskim razgovorima u RH se pojačava medijska kampanja, a
u okviru nje i sve češće izjave hrvatskih čelnika o reintegraciji RSK u RH.
Ima indicija, koje se još proveravaju, da su ZP-Gospić i Rijeka dobili direktivu za početak
pripreme za ofanzivna dejstva.
b/ muslimanske snage
Dejstva 2. K VRS prema Bihaću vezala su sve slobodne snage 5. K ABiH, a stanje među
stanovništvom i borcima ovog korpusa je sve kritičnije i vlada uvjerenje da će 5. K uspeti da
očuva teritoriju. Snage 5. K vrše utvrđivanje i zaprečavanje prema SVK, a komanda 5. K vrši
snažnu propagandu kod boraca i civila uveravajući ih da će Bihać biti spašen kao Sarajevo.
U 101. bataljonu HVO izvršena je smena komandanta i još nekih kadrova, a Vlado Šantić
se ovih dana sastao sa A.360 Dudakovićem radi dogovora o zajedničkoj borbi protiv Srba.
2.- Naše snage
Težište rada komandi i jedinica bilo je na pojačanom obezbeđenju granice ka snagama RH
i snagama 5. K, preduzimanje mera PVO, dopunskom zaprečavanju i uređenju položaja u
pojedinim jedinicama, izradi naređenja i plana obuke-kursiranje u 1994. godini i kontroli
stanja MES u zoni odgovornosti brigada.
2.1.- Stanje borbenog morala
Stanje borbenog morala se nije bitnije menjalo za proteklih sedam dana u jedinicama
15. korpusa. Ono i dalje obezbeđuje izricanje postavljenih zadataka. Međutim i dalje ga
opterećuju već poznati problemi koji su navedeni u našoj opširnijoj informaciji pov. br.
146-1 od 15. 02. 1994. godine. Komanda korpusa ulaže napore da se što veći broj istih
razreši.
357
358
359
360

Dopisano rukom.
Lički Osik.
Janko.
Atif.

202

Posebno nas zabrinjava broj vanrednih događaja, koji je unatoč našim upozorenjima u
porastu. Tako se u poslednjih sedam dana u 18. pbr desilo jedno ubistvo i tri ranjavanja
u vlastitom minskom polju. U 50. pbr bilo je jedno samoranjavanje i pet povreda u
saobraćajnoj nezgodi, od čega su bila tri civila /majka sa dvoje dece/. U 70. pbr bila je jedna
povreda v/o koji je bio u pripitom stanju.
Sve ovo upućuje na zaključak da komande još nisu pronašle način i efikasne mere po kojima
bi se broj vanrednih događaja radikalnije smanjio, a posebno onaj sa teškim posledicama po
živote ljudi. Zabrinjava činjenica po kojoj samo u jednom danu budu privremeno ili stalno
izbačeno iz stroja osam ljudi, a na frontu je vladalo primirje. Ovo nameće potrebu da se na
svim nivoima komandovanja moraju preduzeti sve raspoložive mere kako bi se broj VD
smanjio. Na tom zadatku treba angažovati sve raspoložive snage u analizi ovakvih slučajeva
i u cilju njihovog sprečavanja. Po pravilu se nesretni slučajevi i vanredni događaji javljaju
u jedinicama gde se ne poštuje sistem komandovanja i gde ne vlada princip odgovornosti
pretpostavljenih za nepromišljene postupke potčinjenih.
Jer navedeni primeri ukazuju na samovolju pojedinaca, nepoznavanje stanja u zoni
odgovornosti, neznanje, pijanstvo i slično, što sve skupa nanosi štetne posledice.
Na stanje morala boraca pozitivno se odražava postupak komandi po kojem se oni v/o koji
se ne odazivaju redovno na smene, upućuju u druge jedinice korpusa ili SVK u celini. Isto
tako, na moral pozitivno se odražava dolazak u naše jedinice v/o iz SRJ poreklom iz ovih
krajeva. Sa ovakvom praksom ćemo nastaviti aktivnost i ubuduće.
2.2.- Materijalno i zdravstveno obezbeđenje
I dalje egzistira problem obezbeđenja jedinica sa pogonskim gorivom. Zbog objektivnih
problema u snabdevanju Korpus je u toku meseca februara primio u odnosu na kvotu svega
oko 46% MB-86 i 65% dizel goriva D2. Međutim i dalje je prisutna pojava neracionalnog
utroška dodeljenog goriva od strane pojedinih jedinica, krađa goriva /čak iz borbenih vozila
i bez ikakvih posledica/ i presuđivanje-davanje goriva licima van Srpske vojske, što je u
nekoliko navrata zabranjivano od strane komande Korpusa. Zbog nedostatka novčanih
sredstava i nemogućnosti snabdevanja sa r/d prisutan je problem nedostatka guma, cerada i
r/d za m/v. Međutim zabrinjava pojava krađe akumulatora sa vozila.
Komanda Korpusa do ovih podataka dolazi u situacijama kada se narede povišene mere b/g.
Veoma slab odnos prema osnovnom održavanju sredstava ratne tehnike, doprinosi veoma
čestim kvarovima i nepotrebnom angažovanju stručnog ljudstva iz 81. PoB.
Prisutan je sve veći broj saobraćajnih udesa i to sa težim posledicama. I pored naređenja
i upozorenja, ne sprovodi se propisane radnje i aktivnosti u pripremi vozača i vozila za
zadatak ne sankcioniše se samovoljno uzimanje vozila.
Komanda Korpusa čini napore da se ublaži problem zamene dotrajale obuće i odeće. U
toku naredne sedmice jedinicama bi trebalo biti podeljeno oko 1000 pari čizama, a u toku
je obezbeđenje pojedinaca sa kombinezonima koji treba da se dodele tenkistima, izviđačima
i vojnoj policiji. I pored svih preduzetih mera u ovim kombinezonima su se pojavile žene
koje rade “na vezi” ili na drugim mestima u nižim jedinicama, što može imati vrlo negativne
efekte.
Borci još uvek nisu primili nedostajuće količine ulja za novembar i decembar kao i platu za
mesec januar. Postoji mogućnost da Vrhovni vojni Savet i Vlada RSK prihvate inicijativu
15. korpusa da se naknade za januar i februar isplate u dizel gorivu i to litra goriva za dan
proveden na položaju.
203

2.3.- Mobilizacijska i personalna problematika
Izvršen je obilazak organa MO u cilju pripreme za primopredaju poslova regrutne obaveze,
popune i mobilizacije u nadležnosti vojske, što treba da se završi do 31. 03. 1994. godine.
Izvršena je analiza popune svih RJ i upoznat je Komandant Vojske RSK i predložena rješenja.
Ažurirana je evidencija v/o sa MO, ali su još prisutna prebacivanja v/o iz jedinice u
jedinicu bez naredbe nadležnog starešine. U toku je rešavanje statusnih pitanja AVL i CL,
prikupljanje zahtjeva za prijem u državljanstvo SRJ, prikupljanje podataka za priznavanje
prava na posebnu naknadu za rad pod otežanim uslovima, prikupljanje podataka za redovno
i vanredno unapređenje AVL i rešavanje statusa CL, kojima je priznato svojstvo CL u VJ.
2.4.- Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji
Stanje bezbednosti u jedinicama je zadovoljavajuće iako je u porastu kriminal koji je
najčešće u vezi sa krađom oružja i municije, goriva, i provalnim krađama u magacine. I
dalje je prisutno samovoljno napuštanje položaja i nedolazak na smenu iako je u pojedinim
brigada stanje bolje u odnosu na raniji period što je rezultat preduzetih mera.
Otkrivena je i razjašnjena provalna krađa većeg broja naoružanja, municije i dr. MS u
Teslingradu.361 U toku je rad OB na razjašnjavanju krađe “S-2M” u 70. pbr, gdje su zbog
šverca oružja preduzete i dr. operativne mere, kao i u slučaju napada na samu komandu.
U zoni odgovornosti 37. pb angažovanjem komandi i jedinica, kao i delova jurišne čete i
snaga MUP-a razbijen je i sprečen šverc i kontakti meštana L. P.362 Selo i švercera sa Korduna
sa muslimanima i hrvatima na prostoru Bihaća. U ovoj akciji pritvoreno je 6 muslimana, a
3 su ubijena u oružanom okršaju.
U toku je razjašnjavanje podataka vezanih za krađu municije i u dr. jedinicama, prisvajanje
novčanih i materijalnih sredstava, neobezbeđenje položaja od strane komandira voda,
kojom prilikom su u kući izgorile veće količine borbenih sredstava /MB-60 mm, tri sanduka
municije, RU, tromblonske mine i dr. oprema i inventar, protiv poručnika Odanovića – KV
podneta je KP. Zbog nedozvoljenog šverca na prostoru L. P. Sela podnete su dve KOP protiv
Orlić Dane i Borčić Petra. Zbog šverca privedeno je i 5 civilnih lica, kojima je oduzeta
nađena roba, ista je komisijski primljena i predana rukovaocu na korištenje.
Pored svih objektivnih okolnosti koje su pogodovale izvršenju navedenih radnji, prisutne
su i slabosti u sistemu komandovanja, nedovoljna i nekvalitetna kontrola predpostavljenih
starešina, kao i neblagovremeno preduzimanje mera.
U Dvoru na Uni /zona 39.K/ ubijen je pripadnik vojne policije ŠAŠO MARJAN, ubica
GRMUŠA MILAN je član neformalne naoružane grupe na čijem čelu je BURČIĆ STEVO
“STIV” koji su poznati narodu kao nasilnici i samovoljnici, skloni raznim oblicima
kriminala.
Ogorčena grupa građana i v/o nasilno su izveli ubicu iz zatvora i likvidirali ga.
3.- Saradnja sa UNPROFOR-om
Saradnja sa UNPROFOR-om je u celini dobra. U toku je razjašnjavanje slučaja u Podlapači,
koji je vezan za dolazak jednog novinara iz RH /Milan Jelovac/ koji je intervjuisao meštane
hrvatske nacionalnosti a [u] listu “DANAS” objavio reportažu u kojoj iznosi mnoge laži
na račun srpskog naroda. U vezi ovog slučaja po njegovom razjašnjavanju komande će
biti informisane. Na prostoru Teslingrada snage češkog bataljona vrše izviđanje odobrenih
rejona za posedanje na liniji razdvajanja sa ustaškim snagama.
361
362

Lički Osik.
Ličko Petrovo.

204

4.- Zaključci i predviđanja
1) Prema 15. K u narednom periodu treba očekivati pojačanu izviđačko-diverzantsku i
subverzivnu aktivnost, provokativna dejstva, a ne isključuje se i mogućnost b/d taktičkog
značaja radi zauzimanja pojedinih delova teritorije, radi otvaranja pruge Karlovac-GospićSv. Rok.
5.- Mere
Komanda Korpusa preduzima mere preko GŠ da se obezbedi određeni broj v/o radi ojačanja
odbrane, da se ubrza inžinjerijsko obezbeđenje i dopuna v/s i da se poboljša materijalno
obezbeđenje posebno za obućom, odećom, akumulatorima, potrošnim materijalom i r/d.
6.- Odluka-nepromenjena
Sa informacijom izvodno upoznati potčinjene jedinice.
KOMANDANT
pukovnik Milan Šuput, [v.r.]

M.P.363
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.

109

1994., ožujak 2.
[Knin]
Izvješće Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK o praćenju i snimanju aktivnosti
snaga SVK u vojnoj zračnoj luci Udbina od strane pripadnika UNPROFOR-a, slaboj
opremljenosti vojnih obveznika mobiliziranih u SRJ, negativnom djelovanju Veljka Džakule
u Pakracu i članova SRS-a u Dalju, s ciljem preuzimanja zapovijedanja u postrojbama SVK
Glavni štab SVK
Odelenje bezbednosti
Str. pov. br. 15-02/3
02. 03. 1994. godina
DNEVNI IZVEŠTAJ.1. Aktivnosti neprijatelja:
– U reonu Bilaja, Ribnika i Ornice, z/o 9. mtbr, uočeno je pojačano inžinjerijsko utvrđivanje
neprijatelja, kao i veći broj neprijateljskih vojnika.
– U z/o 18. K, a posebno na pravcu odbrane 51. i 98. pbr uočeno je da neprijatelj utvrđuje
liniju odbrane koristeći i inžinjerijske mašine.
2.- Aktivnosti UNPROFOR-a:
– Pripadnici EU u z/o 15. K i dalje nastoje da se lociraju na Udbini ili u objektima koji
pružaju mogućnost osmatranja aerodroma Udbina.
– U poslednje vreme uočeno je da pripadnici UNPROFOR-a vrše fotografisanje objekata i
pravaca u z/o 98. pbr.
363

Okrugli pečat: Vojna pošta 9065, Korenica.

205

– Dana 01. 03. 1994. g. u delu Pakraca pod hrvatskom kontrolom održan je sastanak
predstavnika MUP-a RH i UNPROFOR-a. Na sastanku je razmatrano pitanje postizanja
primirja i obilaska porušenih sela, kao i druga pitanja.
3.- Stanje u jedinicama:
– Dana 01. 03. o.g. oko 16,50 časova, prilikom povratka sa položaja u naše minsko polje
ušli su 4 v/o, pri čemu je aktivirana mina TMRP-6. Od zadobijenih povreda preminuo je
v/o Jokić Đorđe, a ostali v/o zadobili su teže povrede. Uzrok ovog događaja je samovolja v/o
koji su skrenuli sa naznačenog pravca kretanja, verovatno u želji da skrate put.
– U jedinicama 18. K izražen je problem slabe opremljenosti v/o mobilisanih u SRJ, što
izaziva njihovo nezadovoljstvo i utiče na stanje u jedinicama.
4.- Stanje na teritoriji:
– Stanje u opštini Pakrac je vrlo konfuzno, jer je ponovo ojačala struja Veljka Džakule koja
opstruiše sadašnju vlast i njene pokušaje u normalizaciji stanja. Pristalice V. Džakule uspele
su zadržati neke ključne položaje u SO Pakrac odakle negativno deluju. Zbog ovakvog
stanja i nefunkcionisanja državnih organa u Pakracu još uvek slobodno se kreću lica koja su
počinila teška krivična dela – ubistva, što izaziva strah kod stanovništva.
– Na sastanku SRS Dalj, predsednik opštine Dalj, posle informisanja o bezbedonosnopolitičkoj situaciji na teritoriji, naglasio je da u RSK deluje SK PJ koji svoje ciljeve ostvaruje
preko pojedinih oficira VJ, sada u SVK, a koji kroz rad sa ljudima pokušavaju da stvore
takvu klimu da RSK uđe u sastav RH. Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti predsednika SO
Dalj i SRS usmerena na preuzimanje potpune kontrole nad jedinicama SVK, a posebno 35.
pbr.
TRM/TRM.NAČELNIK
p u k o v n i k Vuk Dmitrović
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.

110

1994., ožujak 3.
[Obrovac]
Zapovijed Komande 4. lbr SVK podređenim postrojbama za utvrđivanje položaja na
grebenu Velebita te smjeni postrojbi na položajima
KOMANDA 4. lbr
Str. pov. br. 622-1
03. 03. 1994. godine
U cilju poboljšanja mera borbene gotovosti a na osnovu potreba i naređenja K-danta 7.
Korpusa,
N A R E Đ U J E M:
206

I. SMENJIVANJE LJUDSTVA
1. Jedinice na grebenu pl. Velebit smenjivati na položajima po 50% na liniji a 50% na
odmoru i to u trajanju od 3 dana (1. lč, 5. lč, 3. lč, MB-82 mm, B-1 i dio pozadine).
2. Ostale jedinice smenjivati u odnosu 6 : 3 i to 6 dana na položaju 3 dana na odmoru.
3. Prištapske jedinice i K-du smenjivati u odnosu 7 : 2.
II. INŽINJERIJSKO UREĐENJE
1. Sva sredstva ojačanja koja se nalaze u jedinicama jedinice su dužne same da ukopavaju i
zaštićuju (broving, BsT, MB-60 mm, MB-82 mm…).
2. Inžinjerijska četa će se angažovati na probijanju puteva, VP-artiljerije, OMČ i po mojoj
odluci.
III. POZADINSKO OBEZBEĐENJE
1. Jedinice su dužne da same sebi pripremaju drvo za ogrev gde god je to moguće, a gde
nije dodatno angažirati tovarni vod za gonjenje drva.
2. Kvalitet hrane popraviti nabavkom začina i češćom kontrolom kuhinja, naročito obratiti
pažnju na IKM Ćaber kuhinju.
3. Završiti formiranje stacionara u starom Domu zdravlja u Obrovcu gde smeštati p/o
vojne obaveznike.
4. Prema planu smenjivanja koji će dostaviti K-diri jedinica načelnik saobraćjne službe će
napraviti plan prevoženja ljudstva.
IV. OBAVEŠTAJNO OBEZBEĐENJE
1. K-diri ili njihovi zamenici svih jedinica sa svojih osmatračnica dužni su svaki dan do
12,00 časova dostavljati podatke o neprijatelju uočene u protekla 24 časa na IKM ili KM.
2. Svi podaci da se dostavljaju obaveštajnom organu na uvid.
V. KONTROLA SPROVOĐENJA OVOG NAREĐENJA
1. Kontrolu sprovođenja ovog naređenja izvršiti će K-da 7. korpusa po svom planu.
2. K-da 4. lbr u toku marta meseca po planu kontrole i obilaska izvršiti će kontrolu
provođenja ovog naređenja.
3. Oni koji se budu protivili i neizvršavali ovo naređenje biće kažnjavani od strane K-danta
4. lbr sa kaznama prekomande na drugo ratište i zatvorom od 30 dana, a od k-danta 7.
korpusa zatvorom od 6 meseci do dvije godine po kratkom postupku.
4. K-diri jedinica dužni su da pojedince koji se suprotstavljaju naređenju izoluju i podvrgnu
opštoj osudi jedinice jer najvažnija je odbrana.
RP/SM
Dostavljeno: K O M A N D A N T
– Svim jedinicama, kapetan
– članovima K-de, Radivoj Paravinja, [v.r.]
– arhiva. M.P.364
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1537, sn. 0005-0006.

364

Okrugli pečat: Vojna pošta 9042, Obrovac.

207

111

1994., ožujak 3.
[Petrinja]
Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa SVK o sigurnosnom stanju na terenu
i u postrojbama korpusa te aktivnostima pripadnika UNPROFOR-a u zoni odgovornosti
korpusa tijekom veljače 1994.
KOMANDA 39. KORPUSA
ODSEK BEZBEDNOSTI
Str. pov. broj 4-6
03. 03. 1994.godine

3071-6 365
ZOPMR
VOJNA TAJNA
Strogo poverljivo

(Organ bezbednosti)
Bućan Pavao, potpukovnik
(Ovlašćeni starešina u OB)
Dana 03. 03. 1994.godine
Rađeno u 2 primeraka
Dostavljeno: 1 x OB GŠ SVK
1 x OB 39.K
Reg.broj 101
ZABELEŠKA O PRIMENI METODA RADA
d) Predlog
e) Zahtev
f )
Izveštaj
Objekat primene metode: KO procena za mesec FEBRUAR 1994. godine
Vreme primene: 1994. 03. 03.-01. 23.
O B R A Z L O Ž E NJ E
KO procena za mesec FEBRUAR 1994. godine.Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji u odnosu na prethodni mesec ima tendenciju
pogoršanja, te pored angažovanja organa bezbednosti zahteva prvenstveno angažovanje
komandi i starešina, te uspostavljanje sistema rukovođenja i komandovanja. Od ranije
prisutni problemi nisu rešeni i dopunjavaju se novim problemima, koji su u određenom
smislu posledica održanih izbora u RSK i konstituisanja organa vlasti.
Pored već ranije poznatih i nerešenih problema karakteristiku bezbednosnog stanja u
jedinicama i zoni odgovornosti 39. korpusa predstavlja: blokada sistema rukovođenja i
komandovanja; nepopunjenost i nefunkcionisanje komande korpusa (posebno štaba); sve
više izraženo nezadovoljstvo i nepoverenje boraca prema komandi i pojedinim rukovodećim
starešinama; porast krupnog šverca sa muslimanima i neadekvatno sprečavanje istog, što je
za posledicu imalo dva ubistva i jedno ranjavanje, te samoorganizovanje boraca i stanovništva
za obračun sa nosiocima ove aktivnosti; podvojenost stanovništva po stranačkoj osnovi i
vidno izražena netrpeljivost; pojava novih oblika političkog organizovanja gde su nosioci
365

Dopisano rukom.

208

aktivnosti već poznate i uglavnom kompromitovane ličnosti i borba za vlast u opštinskim
strukturama uz primenu “prljavih” metoda i svih drugih oblika podmetanja suprotnoj
strani.
U toku februara 1994. godine organi bezbednosti angažovali su se na dopuni KO procene
AVL i suprostavljanju delovanja SOS i VOS, sprečavanja šverca sa muslimanima u duhu
naređenja GŠ SVK, te sagledavanju uzroka i učešću u saniranju posledica vezanih za
sprečavanje šverca u zoni odgovornosti 33. pbr, sagledavanju aktivnosti međunarodnih
organizacija, kao i izučavanju lica i uspostavljanju organizovane saradnje sa istima i njihovim
usmeravanjem.
AKTIVNOST UNPROFOR-a
Snage UNPROFOR-a i dalje konstantno pokazuju svoju obaveštajno-izviđačku aktivnost.
Pojave kretanja izvan dozvoljenih komunikacija su skoro svakodnevne, a registrovana je
i konkretna izviđačka aktivnost prilikom promene položaja had/31. pbr. Pod izgovorom
obilaska hrvatskog stanovništva, ekipa UNPROFOR-a iskoristila je položaj s. Hrvatski
Čuntić za praćenje i osmatranje promene položaja navedene art. jedinice.
Dana 25. 02. 1994. godine kapetan THEUS366 iz francuskog bataljona u kontaktu sa
zamenikom k-danta 4/31. pbr izrazio je želju da izvrši gađanje iz naše i njihove AP i da to
bude na prvoj liniji. Takođe je izrazio želju da izbliza vidi tenk T-55 jer je o njemu mnogo
učio, ali ga nikada u stvarnosti nije video. Za uzvrat je nudio da naše borce upozna sa svojim
protivoklopnim raketama sa termičkim navođenjem i sistemom za noćno osmatranje.
Operativnim radom na slučaju N. V. i BASKIN MARKA, došlo je do saznanja da VESNA
dolazi kod MARKA u kancelariju, da čita njegove službene zabeleške, te da je u toku januara
više puta nešto pisala u Markovoj kancelariji. U odnosu na raniji period, kada je uglavnom
zvala telefonom, VESNA je u februaru samo dolazila u njegovu kancelariju. Obzirom da
su u vrlo bliskim, intimnim odnosima, verovatno da je VESNA pisala, odnosno pripremila
materijal potreban novinarki u Zagrebu. U odnosu na njihovu intimnu vezu, ocena izvora
je da je VESNA spremna uraditi sve što MARK traži od nje.
Od operativne veze dobiven je i podatak da kod MARKA u kancelariju češće dolazi
VOJNOVIĆ MILOŠ, bivši predsednik SO Petrinja i VUJNOVIĆ MIŠO iz Gline, poslanik
Skupštine RSK.
Dosadašnjim operativnim radom nismo došli do podataka o agenturnim pozicijama SOS,
te njihovim OBC i OBP u zoni odgovornosti 39. korpusa.
DTG ili pojedinaca koji bi imali ovakve namere nisu otkriveni.
Raspolažemo podatkom, dobijenim od OB KRV i PVO VJ (dostavljen preko našeg starešine)
da u zoni 24. pbr postoji mogućnost ubacivanja lica iz RH i veze sa licima hrvatske i srpske
nacionalnosti, koja su ostala da žive na našoj teritoriji. U narednom periodu operativno će
se raditi na proveri ovog podatka i ustanovljavanju mogućih veza i pozicija na teritoriji.
Što se tiče paravojnih grupa, one i dalje egzistiraju na teritoriji, ali obzirom na njihovu
sadašnju aktivnost uglavnom su vezane za organizovani kriminal odnosno šverc sa
muslimanima. Likvidirani GRMUŠA MILAN i uhapšeni BUNČIĆ, ČAVIĆ367 i PUZIĆ,368
pripadaju paravojnoj grupi BUNČIĆ STEVE – zv. “Stiv”, iz Petrinje i bili su poznati kao
“Stivova grupa”. Na sahrani likvidiranog Grmuše bio je prisutan i MARTIĆ SINIŠA – zv.
366
367
368

Priređivači nisu utvrdili ime.
Dragan.
Ranko.

209

“Šilt” sa nekoliko svojih ljudi. Prema izveštaju saradnika koji je bio prisutan na sahrani, iz
delova razgovora koje je čuo moguće je zaključiti da su grupe međusobno povezane, te da u
ovom trenutku predstavljaju neku vrstu “mafijaške organizacije”. Na ovo ukazuje i njihova
spremnost da se oružano obračunavaju sa zvaničnim organima, na što ukazuju napadi i
pretnje upućene telefonom i anonimno pripadnicima 39. čVP jer je prethodno proturena
dezinformacija da će učesnike u ubistvu v/o ŠAŠO MARIJANA privoditi pripadnici vojne
policije.
VD/SL
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.

112

1994., ožujak 4.
[Knin]
Zapisnik 28. sjednice Vrhovnog saveta odbrane RSK na kojoj je razmatrana političkosigurnosna situacija na području RSK te odnosi s pripadnicima UNPROFOR-a
28. SEDNICA VRHOVNOG SAVETA ODBRANE RSK
Vreme: 03. 03. 1994.
Početak: 20.00 h
Završetak: 04. 3. 1994. u 12,20 sati
Prisutni:
– Milan Martić, Bjegović Đorđe, Rakić Dušan, Čeleketić,369 Novaković370
DNEVNI RED:
1. Razmatranje trenutne političko-bezbedonosne situacije i ponašanje novoizabrane
skupštine RSK
2. Bezbjedonosna situacija na području RSK, s posebnim osvrtom na stanje na područje
Like
3. Donošenje odluke o oslobađanju v/o za provođenje monetarno ekonomske problematike
4. Odnos sa UNPROFOROM
Pred. Martić371 otvorio sastanak, naglasivši stanje u Skupštini RSK – Radi se o pokušaju
blokade Vlade i svega ostalog. To potvrđuje donošenje zakona po hitnom postupku. Nakana
da preuzmu ingerenciju nad RTV, pa i vojskom i policijom. Od nas se očekuje potezi stoga
želim da ne vučem sam poteze, već da imam i vašu suglasnost i podršku.
O svemu je nužno konzultovati Slobu372 i Jovicu373 – stoga ću i poći kod njih.
369
370
371
372
373

Milan.
Mile.
Milan.
Slobodan Milošević.
Stanišić.

210

Blok traži ultimativno Babića,374 drugi ništa ne predlažu. Taj izbor bi imao mnoge
negativne posljedice. No, blok neće odustati od toga pošto radi po njegovoj dirigentskoj
palici. Očito da daljnji kompromisi nas vode u još težu situaciju. Hoće da postavljaju
generale i uzmu vojsku u svoje ruke. Situacija ne dozvoljava odvijanje stvari tako.
Gen. Rakić:
Oni su našli modalitet (koalicija) da mašinerijom sve uzmu u svoje ruke. To se pokazalo
i na posljednjoj Skupštini.
Oni hoće postavljanje komandanta u RSK i da postavljaju generale.
Pored uzimanja vojske to traže i za TV RSK – kao i nadležnosti vlade, te NIKA i
elektroprivrede. Znači, hoće preuzimanje kompletne vlasti.
Obavezno se mora konzultovati Pred. Repub. Srbije Milošević.
Oni prodiru i prema banci, misli na Narodnu banku – i ima izgleda da je taj čovjek u
njihovoj koaliciji.
– Da Kosta375 ne vodi zapisnik jer neke stvari cure.
– Gen. Novaković i ja sam ga upozorio.
Gen. Rakić: Mi smo u teškoj situaciji i ako nas pregaze niko nas neće priznati.
– Vrši se i raspored snaga UNPROFORA koji nije u našem interesu.
Trebamo pripremiti da …….376 iznese Skupštini što je što.
Podržavam Predsjednika da se učini što on predlaže, jer njihova blokada totalna i vodi u
haos.
– Sve su odbore napravili od ljudi koji su za rasturanje.
Vladi bi ostavili ono za što bi je mogli optužit.
Pred. Bjegović: Koalicija je zato ovakova pošto SDS – K – nemaju kadrova, a radikali imaju.
Njima se žuri da ostvare dogovor sa Šešeljem377 vezano za pare koje su dali.
– Sve je upereno na Pred. Republike da ga svedu na stanje da nemože ništa.
Ja sam da se ispoštuje procedura da se ponudi mandatar na Skupštini, ako ne onda će
optužiti Predsjednika, ako se uvede procedura po članu 9.
U ovom dijelu do Skupštine da se pripremimo, da pooštrimo bezbjedonosne mjere. Treba
da na TV iziđemo sa programom koji je Pred. Rep. predložio i Vlada podržala – Do tada da
plate damo i iz mat. rezervi – tamo gdje procjenimo.
Gen. Rakić da se pripremimo za 12. i da ocjenimo, tj. vidimo što će učiniti, mada će oni
odbiti mandatara.
Pr. Bjegović mi na skupštinu idemo izvještajem Vlade i predlogom budžeta.
Gen. Novaković: Ovdje nije u pitanju što raditi, već kako – Mi smo počeli, a sad trebamo
napraviti plan za vanredne prilike – Po tom planu da krećemo do 12. i poslije 12. 3. tj.
sjednice skupštine.
Ne samo što treba taj plan predložiti Miloševiću, već on treba i nama.
Mi moramo sprečiti štete koje nam takova djelatnost donosi.
Da se Miloševiću kaže da ovo nije opasnost za nas, već i za sve srpske zemlje stvaranje
lokalni vojski.
Predlažem da se vidi što razgovarati sa komandantima korpusa i čuti od njih.
374
375
376
377

Milan.
Novaković.
Nejasno napisano u izvorniku.
Vojislav.

211

Predsjednik Martić: Ja podržavam predloge gen. Novakovića.
Gen. Rakić da u okviru ovih mjera formiramo patriotsku vladu.
Gen. Novaković: Ima ljudi iz ove koalicije koji bi na TV mogli da kažu, poslije nego se s
njime kontaktira, a i da se jedan dio drugih ljudi koji mogli kazati kuda nas sve to vodi.
Pred MARTIĆ: Da se raspravi dokument promjene u VRSK danom 22. 2. og. To da napravi
Novaković. Moramo ostati kompaktni – Da na skupštini 12 ja predložim mandatara.
Moramo raditi na učvršćivanju vojske.
Da se napravi saopćenje iz ove tačke – Ako izgubimo teritorije nitko nas braniti neće.
Da ne idemo na čl. 9 već da damo saopćenje i idemo sa planom prema Slobi.
– General Novaković: treba da nađemo čovjeka koji će sve ovo sastaviti za javnost.
– General Rakić: da se pripremi govor Predsjedniku za obraćanje javnosti.
Predsjednik: To ćemo napraviti poslije skupštine – govor tj. obraćanje javnosti.
Predsjednik Da se izađe sa zaključkom da su na Skupštini napravljene stvari koje potkopavaju
obranu RSK.
– Da se blokira rad vlade. Da sve ovo ugrožava obrambenu sposobnost zemlje.
=Zaključak: Ne ide u javnost
U koliko se ova situacija bude pogoršavala da se uvede tj. primijeni član 9 Zakona o odbrani
zemlje – Odluka VSO –
2) Daje podrška komandantu da sagleda stanje i poduzme energične mjere, efikasne za
odbranu.
4) Odnos sa UNPROFOROM
General Čeleketić: od mene je tražio general Kot378 da mi moramo razgovarati sa drugom
stranom. Saglasio se V savjet (VSO) da se zahtjevu UNPROFORA broj: 03-2/94 udovolji
prema predlogu VRSK koji je obrazložio general Čeleketić.
Gen. Rakić Da se nađe tim ljudi koji će kontaktirati sa predstavnicima UNPROFORA.
Pred. Martić: Zaključak VSO da se zabranjuju pregovori lokalnih vlasti.
Gen. Novaković: Da učinimo sve da nas nebi optužili da smo nekooperativni i da to
Hrvatska ne iskoristi za napad.
Zaključak VSO – da se gen. Novaković imenuje Pomoćnik Pred. Republike za bezbjednost
i saradnju sa međunarodne organizacije. General će predložiti profil ljudi i onda formirati
tim.
= Zaključak da se zabranjuju lokalni pregovori, vlasti i vojske, već da se to najavljuje preko
Vlade RSK i to onda sve dogovora.
3) Usvaja se predlog da se oslobode i prebace na radnu obavezu u financijskoj policiji.
Ovjerava predsjednik Zapisnik vodio
Republike SK Đuro Dujaković, [v.r.]
MARTIĆ MILAN, [v.r.]
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 27., kut. 1.

378

Jean Cot.

212

113

1994., ožujak 4.
Knin
Odluka predsjednika RSK o imenovanju članova Komisije za narodnu odbranu RSK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
Kabinet Predsednika Republike
Predmet: Odluka
Veza:
Broj: 03-4-113/94. M.P.379
Mesto: Knin
Datum: 04. marta1994. g.
Na osnovu člana 40. Zakona o (“Službeni glasnik RSK” br. 2/93.), a u skladu sa stavom
vrhovnog savjeta odbrane Republike Srpske Krajine, u cilju kvalitetnog, organizovanog i
planskog razvoja izgradnje i transformacije Srpske vojske Krajine, donosim
ODLUKU
I. Formira se komisija za Narodnu odbranu Republike Srpske Krajine.
II. Komisiju sačinjavaju:
1. Predsjednik Republike MILAN MARTIĆ – predsjednik komisije,
2. General-major MILE NOVAKOVIĆ – zamjenik predsjednika komisije
3. General-major MILAN ČELEKETIĆ – član
4. Kontra-admiral DUŠAN RAKIĆ – član
5. General-major MIRKO BJELANOVIĆ – član
6. General-major BORISLAV ĐUKIĆ – član
7. Načelnik SDB MUP-a RSK
8. Načelnik bezbednosti GŠ SVK.
III. Komisija počinje sa radom odmah.

M.P.380

PREDSJEDNIK REPUBLIKE
VRHOVNI KOMANDANT SVK
Milan Martić, [v.r.]

Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. 1475.

379
380

Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, Str. pov. br. 13-22, 31. 3. 1994.
Okrugli pečat: Republika Srpska Krajina, Predsednik Republike, Knin.

213

114

1994., ožujak 5.
Biljane Gornje
Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podređenim postrojbama za poboljšanje popune ratnih
postrojbi i jačanje sustava obrane
KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Pov. br. 436-3 POVERLJIVO
05. 03. 1994. godine
KM Biljane Gornje
Poboljšanje popune RJ i kvaliteta odbrane 7. korpusa, naređenje
– d o s t a v l j a.- 1. mtb 381
Dosadašnji napori u poboljšanju popune 92. mtbr nisu dali rezultate zbog niza propusta:
– nije ostvarena potpuna evidencija o svim sposobnim muškarcima u zoni odgovornosti
brigade (ovo se većim djelom odnosi na v/o iz okupiranih sela i v/o koji su izbjegli iz gradova
na obali), tako da jedan broj v/o i RVS nije mobilisan u RJ,
– nisu utvrđeni spiskovi rezervnog sastava milicije koji više nisu angažovani u jedinicama
MUP-a i SUP-a,
– upisan je jedan broj studenata starijih godišta na fakultet u Kninu, sa ciljem izbjegavanja
vojne obaveze,
– personalni organ i organ za popunu i mobilizaciju nisu potpuno osposobljeni za
kvalitetan rad,
– jedinice nisu popunjene po VES-ovima,
– nije ispoštovana naredba GŠ o popuni jedinica na prvoj borbenoj liniji mlađim
godištima, a PJ, art. jedinice, jedinice veze i druge starijim godištima i ženama,
– nisu formirani efikasni organi za CZ, vojno teritorijalne jedinice i jedinice opšte namene,
– nije izvršena mobilizacija m/v i inžinjerijskih mašina, nego se nenamenski upotrebljavaju
veoma skupa vojna motorna vozila koja su namenjena za borbena dejstva,
– zanemaruje se vojna oprema, naoružanje i druga specijalna i TMS, koja su izdata v/o,
starešinama i CL, te se neskromno zahtijeva nova,
– izdaje se dozvola v/o, RVS vojno sposobnim licima od nadležnih lica za napuštanje
teritorije RSK,
– deo v/o i starešina na protiv propisan način menja jedinicu i bavi se drugim poslovima,
– ne poklanja se dovoljno pažnje porodicama onih boraca koji su na rubu egzistencije,
– ne poklanja se dovoljno pažnje porodicama palih i ranjenih boraca i ranjenicima,
– u radnim organizacijama i administraciji vrši se isplata većih primanja od primanja
boraca,
– kroz humanitarnu pomoć čini se niz grešaka koje proizvode sporove među borcima,
– tendencija je da se oslobađa sve veći broj v/o van sistema preko Vlade, MO i GŠ, te
pritiskom opštinskih vlasti na komandu brigade,
– u odnosima sa UNPROFOR-om ima vrlo različitih pristupa, sa sve većim brojem ljudi
koji žele ostvariti lične interese,
381

Dopisano rukom.

214

– starešine i komande olako prihvataju obaveze van svojih nadležnosti i legalizuju svoju
odgovornost pred borcima i narodom, za sve što ne valja, što ima vrlo štetne posledice za
vojsku kao cjelinu i za funkcionisanje sistema vlasti i drugih subjekata.
Naprijed su iznijeti samo krupniji uzroci, koji izazivaju ogorčenje kod boraca i naroda, koji
slabe odbranu u cjelini te u cilju otklanjanja istih
N A R E Đ U J E M:
1. Proučiti Zakonske odredbe, Naredbe i druge akte Predsednika Republike, uredbe Vlade
i Naređenja i mere koje regulišu popunu RJ, Radnu obavezu i funkcionisanje sistema
odbrane u ratnim uslovima. Odgovoran štab 92. mtbr. Rok 02. 03. 1994. godine.
2. Kroz saradnju i koordinaciju u skladu sa obavezama i zadacima komanda brigade i
bataljona sa drugim nosiocima zadataka odbrane razradiće konkretan plan. Rok 15. mart
1994. godine. Odgovoran PK za CP.
3. Ostvariti evidenciju o svim vojno-sposobnim v/o i rezervnim VS korišćenjem glasačkih
spiskova, evidencijom MUP-a, evidencijom Crvenog krsta, RO, administracije i preko
poverenika VTO u MZ i za ista u VTO (organima MO) formirati kartoteku neposrednih
lica. Odgovoran štab brigade. Rok 20. mart 1994. g.
4. Objediniti rad organa za mob. i personalne poslove i VTO u jedinstvene organe i
kadrovski ih popuniti i pripremiti za zadatke mobilizacije.
Organizovati kurirsku službu i službu za privođenje. Rok 20. 03. 1994. godine, odgovoran
štab brigade. Mobilizaciju početi odmah.
5. Dezertere i lica koja se ne odazovu vojnom pozivu u duhu Naredbe Komandanta GŠ
upućivati u prekomandu na drugo ratište, najmanje dva meseca i primenjivati kaznene mere
na svim nivoima. Odgovorni komandanti bataljona-diviziona, samostalnih jedinica i NŠ.
6. U skladu sa uredbom Vlade RSK utvrditi spiskove lica na RO i rešenjima Komandanata
privremeno osloboditi, a sva ostala vojno sposobna lica mobilisati. Odgovoran PK za civilne
poslove. Rok 18. mart 1994. godine.
7. Sa organima vlasti pokrenuti da se u CK zaposle lica nesposobna za vojnu službu i
socijalno ugrožena, a zaposlenja kod UNPROFOR-a izdvajanje objekata i vršenje usluga da
se vrši preko institucija vlasti. Odgovoran PKCP.
8. Mobilisati sve lekare opšte prakse i rasporediti u bataljone-brigade. Nesposobnim
izdati rešenja od strane Komandanta brigade a ograničeno sposobne zadržati u jedinici.
Odgovoran PkPo. Rok 20. mart 1994. godine.
Ovim aktom u 92. mtbr oglašavamo sva rešenja nevažećim, danom 11. 02. 1994. godine.
9. Sa organima SJB Benkovac utvrditi spiskove lica koja se više ne angažuju u SJB milicije
i mobilisati. Odgovoran štab brigade. Rok 15. 02. 1994. godine.
10. Sa Rektorom Univerziteta utvrditi spisak uspešnih studenata koje rešenjem Komandanta
brigade privremeno osloboditi, a ostale vratiti u jedinice.
11. U svim jedinicama (odelenjima, vodovima, četama i bataljonima) sačiniti spiskove i
preglede po formaciji i ostvariti evidenciju zaduženja naoružanja, opreme, borbenih i
neborbenih vozila i drugih RMS. U brigadama formirati kartoteke po formaciji i ažurirati.
Nosilac štab 92. mtbr. Odgovorni komandanti i komandiri. Rok 25. 02. 1994. godine.
12. U svim jedinicama od voda do komande brigade ostvariti evidenciju i izveštaj o brojnom
stanju dva puta dnevno. Odgovorni komandanti i komandiri. Rok odmah.
13. Do 01. maja 1994. godine izvršiti formiranje jedinica po VES-ovima i prema dobi
starosti. Najmlađe rasporediti na prve borbene linije, a starije preko 35 godina u komande,
PJ, art. jedinice i jedinice PB. Odgovoran štab komande 92. mtbr.
215

14. Zabranjujem dalju prekomandu v/o i RVS iz jedinice u jedinicu bez naredbe Komandanta
92. mtbr. Svako udaljavanje iz jedinice i neopravdano kašnjenje strogo kažnjavati zatvorom
koji imati u brigadama. Odgovorni komandanti brigada i bataljona. Rok odmah.
Za drastičnije kršenje discipline protiv prekršioca pokretati krivični postupak. Odgovorni
komandanti i komandiri. Rok odmah.
15. U jedinicama gde vlada nedisciplina, nered, neorganizovan život i rad, nebriga za ljude,
nesposobnost za dejstvo, zapuštenost boraca, oružja i drugih sredstava RT i opreme protiv
komandira i komandanata pokretati krivičnu prijavu i smenjivati ih sa dužnosti, kontrolu
će organizovati NŠ komande 92. mtbr u skladu sa stanjem predlagati mere. Stalan zadatak.
16. Sačiniti spiskove, porodica palih boraca, invalida rata i siromašnih boraca i sa drugim
nosiocima odbrane, Crvenim krstom i drugim humanitarnim organizacijama organizirati
stalnu pomoć. Odgovoran PK za IM. Stalan zadatak.
Sve evidencije voditi u brigadi.
17. Saradnjom i koordinacijom zadataka sa organima vlasti i drugim nosiocima odbrane
sprečiti sve moguće sporove i narušavanje morala boraca. (Veće isplate od plate boraca,
kriminal i bogaćenje, privilegije pojedinaca, izbegavanje obaveze i angažovanje vojno
sposobnih van utvrđenih kriterijuma, paravojno organizovanje, stranačko delovanje u
jedinicama i dr.). Odgovorni PK za CP, PK za IM, OB 92. mtbr i komandanti bataljonadiviziona. Stalan zadatak.
18. Od ograničeno sposobnih muškaraca i starijeg godišta i žena formirati jedinice CZ,
vojno-teritorijalne jedinice i jedinice opšte namene i angažovati ih prema planu upotrebe
snaga. Načelnik štaba i organi za pozadinu 92. mtbr. Rok 01. 05. 1994. g.
19. RO i administraciju usmeriti na saradnji sa komandom brigade i zajedničko rešavanje
radne obaveze i drugih problema u zonama odgovornosti i shvatanjem da se samo na takav
način može doći do pravih rešenja i izbegavanje sporova, a ne preko lica i institucija van
zone odgovornosti.
20. U odnosima sa UNPROFOR-om u saradnji sa organima vlasti nastupati jedinstveno i
izbeći ispoljavanje ličnih interesa pojedinaca i narušavanje sistema nadležnosti u odnosu sa
istim. Sva rešenja lokacije, pokreta i drugih aktivnosti snaga UNPROFOR-a (sem civilne
policije) u isključivoj je nadležnosti Komande 7. korpusa te i ponašanja drugih subjekata
odbrane prema tome uskladiti. Odgovorni PK za CP.
21. Upozoravam komandante jedinica da se pridržavaju svojih zakonskih ovlašćenja i
izvršavaju obaveze saradnje sa svim nosiocima odbrane u zoni odgovornosti.
Zabranjujem komandantima prihvatanje i rešenje obaveze drugih nosioca odbrane sem u
slučaju koji predviđa Zakon. Trajan zadatak.
22. Sa naređenjem upoznati organe Komande i u potrebnom obimu informisati vojnike i
starešine kao i druge nosioce zadataka odbrane u zoni odgovornosti.
Dostavljeno: K O M A N D A N T
– Svim jedinicama pukovnik Veljko Bosanac, [v.r.]
– PKPo, NŠ, PKM
– PK za CP, PKBO, JNJ/DA M.P.382

382

Okrugli pečat: Vojna pošta 9035, Benkovac.

216

BROJ 296-220
13. 03. 1994.383
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 40.

115

1994., ožujak 6.
[Knin]
Izvješće Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK o sukobu s HV-om na dominantnim
kotama kod Perušića, mogućem napadu hrvatskih snaga na prijevoj Ljubovo, nezadovoljstvu
pripadnika 39. korpusa SVK upućenih s Banovine u pomoć snagama 15. korpusa SVK, te
švercu prema Bihaću
GLAVNI ŠTAB SVK
ODELENJE BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 15-06/3
06. 03. 1994. godina
Dnevni izveštaj.1.- Aktivnosti neprijatelja:
Nakon jučerašnjeg posedanja praznih položaja u z/o 3/18. pbr od strane HV, u toku noći
05/06. 03. o.g. dovedene su snage 3. pb ojačane sa vodom VP 15. K i snagama jurišnog
bataljona koje su uspele da zbace neprijatelja sa kote 946 Čardak. Međutim, prema
raspoloživim podacima, iz pravca Perušića komunikacijom Perušić-Pocrnci uočena je
kolona od 5 tenkova. Cenimo da je namera neprijatelja tenkoprohodnim prostorom sa
linije Perušić-Pocrnci preseći komunikaciju Ljubovo-Široka Kula i time odseći Teslingrad.384
Neprijatelj je danas ispoljio jaka artiljerijska dejstva po Teslingradu.
2.- Aktivnosti UNPROFOR-a:
– Prema prikupljenim podacima jedinice češkog bataljona UN koje su proteklog dana
izviđale liniju razgraničenja i uređivali položaje za postavljanje punktova, u z/o 15. K, sa
istih se povlače.
– Na teritoriji Banije uočena je pojačana aktivnost UNPROFOR-a koja se ogleda kroz
intenzivnije kretanje i patroliranje po teritoriji. Cenimo da je isto u funkciji obaveštajnog
rada.
3.- Stanje u jedinicama:
– Odziv vojnih obveznika 15. K za odbranu napadnutog područja je dobar i postoji dovoljna
spremnost za povratak privremeno zauzetog prostora.
– Na osnovu naređenja o formiranju mtb sa teritorije Banije radi upućivanja u 15. K
preduzete su mere na izvršenju ovog zadatka, ali operativni podaci ukazuju da među v/o
postoji nezadovoljstvo i da će izvestan broj v/o odbiti da uđe u sastav ove jedinice, a zbog
opšteg političkog stanja na teritoriji i nerešenog statusa boraca.
383
384

Dopisano rukom.
Lički Osik.

217

– U sklopu nastojanja suzbijanja šverca sa Muslimanima čVP 39. K izvršila je pretres kuće
1 v/o iz 33. pbr i tom prilikom oduzela: 1 PM M.52, 1 RB M.57, 2 PAP, 1 AP, određenu
količinu municije, 11 PMA-2, 3 punjača za pomenute mine, kum. minu za RB, TKM i 3
POB.
4.- Stanje na teritoriji:
– Prema saznanjima OB 6. jurišnog bataljona, u reonu Gavranića mosta, nizvodno
Koranom, a u z/o 21. K pojačan je šverc sa Muslimanima i on je praktično legalizovan
na ovom prostoru, jer je za danas u popodnevnim časovima na ovom mestu zakazan i
ručak sa Muslimanima. U kontaktu sa oficirom 5. K ABiH naš OB je došao do saznanja
da Muslimani raspolažu sa kvalitetnim informacijama i da imaju detaljne informacije o
stanju na ovom delu RSK, što praktično znači da se pod firmom šverca odvija i intenzivan
obaveštajni rad protiv RSK i SVK.
5.- Ostalo:
– Rade Čubrilo, komandant “Četničke dinarske divizije” ponudio je svoju “pomoć” 18. pbr
sa oko 50 boraca. Komanda korpusa je prihvatila njegovu ponudu, ali isti do pisanja ovog
izveštaja nije stigao u zonu b/d.
TRM/TRM.NAČELNIK
p u k o v n i k Vuk Dmitrović
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.

116

1994., ožujak 6.
[Knin]
Izvješće Glavnog štaba SVK predsjedniku Republike Srbije, predsjedniku RSK i načelniku
Generalštaba VJ o aktivnostima HV-a, gubicima ratnog zrakoplovstva SVK, problemima
financiranja SVK te o odnosu sa snagama UNPROFOR-a
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO

Str. Pov. br. 3-124

06. 03. 1994. god.
Redovni operativni izveštaj GŠ SVK,
d o s t a v lj a.KABINETU PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
(na ličnost g. Slobodana Miloševića)
KABINETU PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
(na ličnost g. Milana Martića)
KABINETU NAČELNIKA GENERALŠTABA VJ
(na ličnost general-pukovnika Momčila Perišića)
218

1. NEPRIJATELJ
U odnosu na prethodni izveštaj prikupljeni su sledeći podaci o OS Hrvatske, 5. K
Muslimana i NO AP ZB:
a) Hrvatska vojska:
– Potvrđeni su podaci o grupisanju snaga u širem rejonu Gospića i Otočca i Ogulina (Kapela).
Otkriveni podaci o aktivnostima ovih snaga ukazuju na pripreme za ofanzivna dejstva,
nasilno izviđanje radi zauzimanja dominantnih objekata na pravcu Ramljani – Ljubovo
i pokušaj odsecanja Teslingrada.385 U toku 3/4. 03. ustaše su ubacile jednu izviđačkodiverzantsku grupu, zaposele objekte Trla i Ćukovac na dubini oko 2 km. Demonstrativni
pokreti omj 9. mtbr386 u širem rejonu Gospića u funkciji su stvaranja panike među srpskim
stanovništvom;
– Na prostoru Otočac – Brinje – Ogulin pregrupisavanje jedinica, otkriveno je i intenzivno
uvežbavanje jedinica ranga četa – bataljon;
– Prema S.387 Dalmaciji vrše se demonstrativni pokreti jedinica na pravcima: Šibenik –
Skradin, Šibenik – Drniš i Zadar – Benkovac, učestalije se krši primirje, a posebno su
aktivne izviđačke jedinice na Svilaji i Velebitu. Potvrđuje se da je dio jedinica koje se vraćaju
iz Bosne, zadržan u širem rejonu Splita i Makarska;
– Centri za obuku u Sinju, Puli, Pazinu, Delnicama i Jastrebarskom, primili su februarsku
partiju vojnika a prethodna je upućena u domobranske i gardijske jedinice;
– Avijacija je povećala broj borbenih letova sa 8 na 20 dnevno i uglavnom vrši uvežbavanje
podrške snagama KoV;
– I pored hrvatsko-muslimanskih dogovora i dalje se vrši mobilizacija svih Hrvata rodom iz
Bosne i šalju se organizovano u C.388 Bosnu;
– HV je intenzivirala provokativna dejstva iz svog naoružanja prema severno-dalmatinskom
i ličkom ratištu.
b) Stanje u AP ZB
Nije došlo do bitnijih promena u odnosu na prethodni izveštaj. Stanje 5. K se i dalje
usložava, sve jedinice se utvrđuju i pripremaju za odsudnu odbranu, težišno prema 2. KK.
Snage AP ZB nemaju rezervi i nisu u mogućnosti za sada bitnije pomeriti linije u svoju
korist.
Uočena je snažna aktivnost Hrvatske u cilju obustave sukoba i orijentacije svih Muslimana
prema Srbima. Tu aktivnost provodi Armin Pohara, predsednik muslimanske demokratske
stranke iz Zagreba.
2. NAŠE SNAGE
U toku 05/06. 03. IG su okružne i vodi se borba za njihovo uništenje.
Na provokativna dejstva ustaških snaga, odgovoreno je artiljerijskom, tenkovskom i vatrom
iz pešadijskog naoružanja po svim uočenim i otkrivenim ciljevima, što je neprijatelja
prisililo da prestane sa provokacijama. Komande i jedinice SVK težišno su bile angažovane
na borbenoj obuci komandi i jedinica, nastavku inžinjerijskih radova na opravci i izradi
prilaznih puteva, uređenju položaja i zaklona za zaštitu ljudstva, dopunskom zaprečavanju
međuprostora i prikupljanju podataka o aktivnostima neprijateljskih snaga.
Gubici u ovom izveštajnom periodu 4 borca su poginula, a 11 ranjeno.
385
386
387
388

Lički Osik.
Riječ je o 9. gardijskoj brigadi HV-a.
Sjevernoj.
Centralna.

219

Dana 28. 02. 1994. godine bez znanja Vrhovnog komandanta i Komandanta SVK,
angažovane su avijacijske snage sa a. Udbina u operaciji na prostoru RS (Novi Travnik i
Bugojno). Od strane snaga NATO pogođeno je 6 (šest) aviona tipa “JASTREB” od kojih
je 5 (pet) uništeno a jedan je uspeo sletiti na a. Udbina. Poginula su tri (3) pilota, od kojih
jedan iz sastava SVK, a dva iz VRS.
2.1. Stanje borbenog morala
Moral boraca i starešina je na nivou koji omogućava izvršenje postavljenih zadataka. U
ovom periodu na moral boraca pozitivno je uticala odluka Vlade RSK o uključivanju RSK
u platni sistem SRJ i razrešenje krizne situacije oko mosta na r. Savi kod Gradiške389. Moral
je i dalje opterećen zbog neisplaćenih ličnih dohodaka i problemima vezanim za proletnu
setvu.
Prisutno je nezadovoljstvo boraca zbog neaktiviranih radnih organizacija, sporog
konstituisanja i nefunkcionisanja civilnih organa vlasti. Moral boraca opterećuje takođe i
nefunkcionisanje vojnih sudova jer se na slobodi nalazi veći broj ljudi koji su počinili teža
krivična dela.
2.2. Materijalno i zdravstveno obezbeđenje
Srpska Vojska Krajine u ovoj godini svakodnevno je nelikvidna za iznos od pola do milion
ND, dok se obaveze prema dobavljačima (poveriocima) izvršavaju sa zakašnjenjem od 30
do 90 dana, zavisno od prioriteta plaćanja. Vlada RSK, kroz budžet, nije u stanju da pokriva
troškove najnižeg standarda Vojske (preživljavanje), a da se ne govori o većim ulaganjima u
remont, namenske objekte i NVO.
Za vojnika (v/o), od januara, nisu obezbeđene naknade u naturalnom niti novčanom obliku.
Ako se ovakav trend financijskog obezbeđenja nastavi, snabdevači neće biti u stanju da, u
ovako složenim ekonomskim uslovima, nastave ciklus proizvodnje i snabdevanja Vojske.
Do sada nije razrađen problem potraživanja carinskih obaveza za robu koja se prevozi
vozilima RSK iz SRJ i za robu koja se upućuje iz jednog u drugi deo RSK, a pri tome prelazi
teritoriju SRJ. Od strane carinskih organa traži se depozit od 1.000 DM po šleperu bez
obzira što se roba prevozi za SVK. Ovaj problem treba ubrzano rešavati radi bržeg dotura
MS.
2.3. Mobilizacijska i personalna problematika
Napravljeni su predlozi formacija vojno teritorijalnih organa Srpske Vojske Krajine,
razmatranje predloga novih organizacijsko-formacijskih rešenja GŠ, komandi korpusa,
divizija i brigada. Dostavljeni su zahtevi za državljanstvo SR Jugoslavije za profesionalne
oficire, podoficire i CL u Vojsci Jugoslavije.
Popunjenost jedinica SVK je bez bitnih promena u odnosu na prethodni izveštaj.
2.4. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji
Operativnim radom došlo se do podataka da je u Osijeku u toku reorganizacija jedinica
Rečne ratne flotile HV, a cilj je osposobljavanje ovih jedinica za izvođenje DTA po važnim
privrednim objektima u zahvatu reka Drava i Dunav (mostovi, vodovod i dr.).
Osnovna karakteristika delovanja UNPROFOR-a i posmatrača EU u proteklom periodu je
pojačana obaveštajna delatnost ispoljena kroz fotografisanje i snimanje objekata na teritoriji
(zabeleženo u z/o 18. K) i nastojanje da se obezbedi pogodna lokacija za smeštaj na Udbini
radi svakodnevnog opserviranja aerodroma Udbina. Takođe je uočeno i ojačavanje jedinica
UNPROFOR-a sa tehnikom i naoružanjem kalibra preko 12,7 mm.
389

Stara Gradiška.

220

Stanje u jedinicama SVK i dalje je opterećeno propustima u funkcionisanju RiK-a,
nepopunjenošću jedinica i slabom bezbednošću državne granice. Druga karakteristika
ovog stanja je dalji rast kriminala kroz otuđivanje RMS, pri čemu smo u ovom periodu
registrovali jedan pokušaj provale u magacin MTS bVP GŠ SVK, provalu u magacin 9.
mtbr, 15. K i krađu mina 82 mm iz 11. pbr, 21. K.
Na prostoru Slavonije, Baranje i Z.390 Srema registrujemo nastojanja SRS da preko svojih
aktivnosti stvori oslonce i uticaj u jedinicama SVK, a to je posebno izraženo u 37. i 35. pbr.
U ovome su posebno agresivni predsednik SO Dalj i rukovodstvo MZ Bilje.
U zagraničnom području prema Cazinskoj Krajini, i pored svih preduzetih mera od strane
jedinica VP i MUP-a RSK, nedozvoljena trgovina sa Muslimanima nije prekinuta. Ovo
je posebno izraženo u z/o 21. K kako zbog širine graničnog pojasa tako i zbog umešanosti
u ovu delatnost pojedinaca iz civilnih i vojnih struktura. Zabrinjavajuće je što je porast u
otuđivanju oružja, municije i MES iz jedinica SVK u uskoj vezi sa ovom teritorijom.
3. SARADNJA SA UNPROFOR-om
Nakon otklanjanja nesporazuma vezanog za prisustvo pripadnika UNPROFOR-a na mostu
kod Gradiške, odnosi mirovnih snaga UN i SVK su normalizovani.
U GŠ SVK je primljen specijalni izaslanik generala Žana Kota.391 Osnovna tema razgovora
bilo je ponovno pokretanje od strane UNPROFOR-a pitanja pregovora između delegacija
SVK i HV o globalnom prekidu vatre. Tom prilikom je prenešena molba generala Kota da
bude primljen od strane generala Čeleketića,392 komandanta SVK, u oproštajnu posetu.
Održani su kontakti komandanta severnodalmatinskog korpusa sa komandantom sektora
“Jug” i komandanata ličkog i kordunaškog korpusa sa komandantom sektora “Sjever”
UNPROFOR-a.
UNPROFOR-u je dozvoljeno da koristi granični prelaz Žitnić kod Drniša i izvrši smenu
(čete OS češkog i jordanskog bataljona (-1)). UNPROFOR pojačava snage na “granici”
između RSK i RS. Predsednik republike je pokrenuo pitanje ustupanja kasarni i drugih
objekata od strane UNPROFOR – SVK odnosno drugim korisnicima.
4. ZAKLJUČCI I PREDVIĐANJA
a) Po meri opadanja tenzija u BiH, HV će ojačavati snage prema RSK i pojačavati pritisak
pre svega u zoni 7. i 15. K. Očekivati je da će hrvatska strana nuditi pregovore po ranije
pokrenutom spektru pitanja sa RSK. Ukoliko se ne iznađu rešenja, moguća je i agresija HV
na RSK.
b) Produžit će intenzivnu obaveštajno-izviđačku delatnost na p/k, te nastojati zauzeti važnije
objekte, pre svega one koji su slabije branjeni i neposjednuti, dižući ratnu tenziju prema
S.393 Dalmaciji i Lici.
c) I dalje će subverzivnim metodama nastojati sprečiti dovođenje snaga sa drugih delova
fronta u Liku i S. Dalmaciju, te konsolidaciju nove vlasti.
d) Mere koje su preduzete
– Ojačana je odbrana Teslingrada pregrupisavanjem snaga između korpusa SVK.
– U toku je uvođenje radne obaveze po programu predsednika Republike.
390
391
392
393

Zapadni.
Jean Cot.
Milan.
Sjevernoj.

221

– Komisija za utvrđivanje uzroka gubitka avijacije SVK je završila dobiveni zadatak. K-dant
105. vbr je suspendovan i u toku je utvrđivanje odgovornosti.
– Uputili smo zahtev GŠ VRS za angažovanje jedinica VRS u RSK po planu upotrebe.
– Na VSO je analizirana ukupna političko bezbedonosna situacija u RSK, te moguće
posledice i mere povodom blokade rada Vlade od strane parlamenta.
5. ODLUKA
Nepromenjena.
6. ZAHTEVI
Svi zahtevi biće izneseni u GŠ VJ na Planu koordinacije za mart mesec.
KOMANDANT
general-major Milan Čeleketić, [v.r.]
M.P.394

M.P.395

Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

117

1994., ožujak 7.
[Knin]
Zapovijed Glavnog štaba SVK o obilasku vojnika SVK koji se nalaze na obuci u nastavnim
centrima VJ
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE POVERLJIVO
pov. br. 3-127
07. 03. 1994. god.
Sticanje uvida u ponašanje i obuku vojnika SVK u NC i jedinicama VJ,
– N a r e đ e nj e.Prema izveštajima iz GŠ VJ jedan broj vojnika iz SVK na obuci u NC i jedinicama VJ ponaša
se nevojnički i suprotno važećim zakonskim propisima. Sve je češća praksa kolektivnog
napuštanja časova obuke i pojedinačnog samovoljnog udaljavanja iz jedinica. Prema
izjavama starešina jedinica u kojima se izvodi obuka sa vojnicima SVK vojnici dalji opstanak
uslovljavaju traženjem odgovora na više pitanja na koja ovi ne mogu da odgovore. Imajući
u vidu navedeno stanje a u cilju sticanja realnog uvida u probleme i stanje i preduzimanja
potrebnih mera,
NAREĐUJEM
Da ekipa starešina iz GŠ SVK obiđe sve nastavne centre i jedinice u VJ u kojima se na obuci
nalaze vojnici iz SVK radi snimanja stanja i pružanja pomoći komandama i starešinama u
stabilizaciji stanja i realizaciji programa obuke u celini.
394
395

Okrugli pečat: Glavni štab SVK.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav CER, br. 1190, primljen 6. 3. 1994. u 20,10.

222

U vezi s tim:
1. Za obilazak NC i jedinica VJ u ekipu za obilazak određujem:
– pukovnik Sekulić Milisav, vođa
– pukovnik Novaković Kosta,
– potpukovnik Krnjajić Dušan,
– potpukovnik Poznan Nikola.
2. Ekipa će obići garnizone:
– Šabac (2 VP), Rumu, Sremsku Mitrovicu, Vršac
– Beograd (3 VP), Obrenovac
– Kraljevo, Kragujevac, Ćupriju
– Novi Sad, Bačku Palanku, Sombor
Za obilazak jedinica tražiti dva motorna vozila od kabineta NGŠ VJ.
3. Težište pri obilasku imati:
– prikupljanje podataka o radu i ponašanju vojnika na obuci, pri čemu pojedinačno utvrditi
koji su vojnici i kada napustili jedinice i kada se završava obuka sa vojnicima koji se nalaze
na obuci u VJ;
– razgovor sa vojnicima uz davanje odgovora na pitanja koja su vojnici postavili pri obilasku
početkom februara meseca;
– o dužini vremena koje treba još provesti na obuci u VJ;
– o obavezama vojnika po povratku u SVK.
4. Obilazak NC i jedinica izvršiti u vremenu od 8 do 14. 03. 1994. godine.
O vremenu i cilju obilaska obavestiti Komandu 1. A preko kabineta NGŠ.
5. Pripremu ekipe za obilazak izvršiće pk Sekulić Milisav 7. 03. 1994. od 18 do 19 časova.
6. Po izvršenom obilasku dostaviti pismeni izveštaj sa predlozima za rešavanje problema.
7. Putne troškove isplatiti po zadatku 610/4400.
MS/LJB

M.P.396

K O M A N D A N T
general-major Milan Čeleketić, [v.r.]

Dostavljeno:
– Kabinetu NGŠ VJ
– Komandi 1. A (preko kabineta NGŠ)
– Organu za pozadinu GŠ SVK
– Načelnik finansijske službe
– Arhiva.
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 7.

396

Okrugli pečat: Glavni štab SVK.

223

118

1994., ožujak 8.
Glina
Obavijest Komande 24. pbr SVK Glavnom štabu SVK o preletu zrakoplova NATO-a koji
je snimao vojno skladište Čerkezovac i raketne sustave PVO, nedavno dovezene iz Vojske
Jugoslavije
VOJNA POŠTA
9136
Pov. br. 192-14
08. 03. 1994. god.
GLINA
Povreda vazdušnog prostora, izveštaj-397
GŠ SVK
1. Dana 07. 03. 1994. g. oko 15,20 časova iznad skladišta Čerkezovac (87. pob) nadletio
je avion koji je najverovatnije snimio skladište i sredstva koja su nedavno dovezena iz VJ –
raketni sistem PVO.
2. Avion su uočili vojnici na straži i pomoćnik dežurnog skladišta.
3. Najverovatnije se radi o avionu NATO – tip “Miraž”. Doleteo je iz pravca Bihaća na
visini oko 1000 m, napravio krug iznad skladišta, usporio je brzinu na minimum, a po
izvršenom osmatranju povećao brzinu i napustio rejon objekta ka Korenici.
4. Najverovatnije je izvršio snimanje objekta.
5. OC korpusa je izvešten oko 19.00 časova. Dežurnih jedinica PVO nema u rejonu
skladišta i nisu preduzete nikakove mere u cilju uništenja aviona.
6. U zadnje vreme je intenzivirana aktivnost avijacije NATO i letilica UNPROFOR-a a
ima pojava da UNPROFOR nadleće i određene zone i reone u zoni odgovornosti 39. K da
se ne vrši najava i prijava letova UN.
Ima pojava da vrše najave k-dama brigada za letove u zoni odgovornosti brigada. Preduzeli
smo mere, naredili k-dama brigada da nemaju prava da vrše prijem najave letova.
N ARJ PVO
ppukovnik Milan Cikota M.P.398
M.P.399
400
mc/ni
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5005.
Rukom dopisano: “PKMViPP [Pomoćniku komandanta za moralno vaspitanje i pravne poslove] napisati
protest gen. Kotu [Jean Cot, zapovjednik snaga UNPROFOR-a]. Povreda VOP-RSK, nenajavljeni letovi He,
aviona izviđaju VOP raspored SVK. Po danima izneti [dvije riječi nejasne] slučajeva –He-? 07. 03. avion: koridor
Bihać-Dvor na Uni-Korenica.”
398
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 496, primljen 8. 3. 1994. u 17, 20; predan u 17,40.
399
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, 8. 3. 1994.
400
Na kraju rukom dopisano: “Upućen protest pov. 40-29, od 09. 03. 1994 godine. Ovako urađeno po
odobrenju NŠ.”
397

224

119

1994., ožujak 9.
[Knin]
Izvješće Glavnog štaba SVK Generalštabu VJ o pojačanjima HV-a na području Perušića,
napadu hrvatskih snaga prema Vrhovinama i Ličkom Osiku, pojačanju snaga SVK u 18.,
21. i 39. korpusu te pokušaju prikrivanja rušenja zrakoplova UNPROFOR-a
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO

Str. pov. br. 3-128
09. 03. 1994. god.
GŠ VJ /na ličnost načelnika/
Vanredni operativni izveštaj.Operativno vreme 11,00 09. 03. 1994. godine
Karta 1 : 100 000 (sekcije Gospić i Bihać)
U odnosu na redovni izveštaj od 06. 03. 1994. godine do promena u grupisanju kod HV na
Ličkom ratištu došlo je u sledećem:
U toku 07. 03. 1994. u rejonu Perušića snage ZP “Gospić” ojačane su b/7. gbr. U toku 08.
03. 1994. godine iste snage su uvedene u borbu u cilju ovlađivanja objektom Čukovac –
tt. 1204 (46,40). U dva navrata hrvatska vojska je pokušala ovladati s. Turjanski – zaseok
Mašići (56,36) i objekat Stražbenica – tt 1043 (56,40) i time odseći Vrhovine. Napadi su
odbijeni.
Posredstvom komandanta UNPROFOR-a – sektor “Jug” 08. 03. 1994. održan je sastanak
komandanta 15. K SVK pukovnik Šuput Milana i k-ta ZP “Gospić” brigadira Gabričević
Veselka, dogovoreno je:
1. Da se obustave borbena dejstva,
2. Da se HV povuče na ranije položaje tj. na položaje koje je držala pre 05. 03. 1994. g., a
da se između strana u sukobu rasporede snage UNPROFOR-a.
Rok povlačenja HV 08,00 časova 09. 03. 1994. godine.
3. Da se u toku 09. 03. nastave pregovori.
U toku izvođenja b/d u širem rejonu Plaškog, sa VP jedinica PVO 70. pbr, Boćino Brdo i
s. Donji Jančići (96,24) u 14,00 08. 03. 1994. godine ispaljene su 2 S-M najverovatnije na
avion UNPROFOR-a čiji let nije bio najavljen. Navodno se radi o španskom avionu koji
je jednom S-2M pogođen u rep i prinudno sletio na a. Krk. Hrvatska sredstva informisanja
su optužila našu stranu za ovaj incident. S obzirom da je avion pogođen na samoj liniji
razdvajanja SVK i HV, mi smo preko naših sredstava informisanja demantovali tu vest.
GUBICI U SVK: jedan poginuo, jedan nestao i petorica ranjenih, od čega jedan civil.
ZAKLJUČCI:
1. Pregovori koje inicira hrvatska strana posredstvom UNPROFOR-a su već potvrđena
taktika hrvatske strane. Cilj im je da obustavom b/d zadrže zauzete objekte, pregrupišu svoje
snage, stabilizuju odbranu i dobiju na vremenu u cilju inžinjerijskog uređenja položaja.
2. Najverovatnije da se neće povući sa objekta Trla (52,40). Prema raspoloživim podacima
HV se nije izvukla sa ovog objekta do 08,00 časova 09. 03. 1994. godine.
225

3. Verovatno će HV držati tenzije i pokušati napad u cilju odsecanja Teslingrada401 i
Vrhovina.
PREDUZETE MERE:
1. 15. korpus smo ojačali snagama iz 18. K i spec. br. MUP-a RSK, a iz 21. i 39. K formirali
smo po jedan bataljon kao rezervu za intervenciju na ugroženim pravcima.
2. Na inicijativu k-ta UNPROFOR-a sektor “Jug” obustavili smo napad na objekat Trla i
prihvatili sastanak komandanta ZP “Gospić” i k-ta 15. K zakazan za 14,00 č. 09. 03. 1994.
godine.
3. Ministru IP RSK dostavili smo izveštaj da naše snage PVO nisu gađale avion
UNPROFOR-a, s ciljem odgovora Španskoj ambasadi koja od naše Vlade traži detaljan
izveštaj.
Za K O M A N D A N T-a
general-major Milan Čeleketić
[………., v.r.]402 M.P.403 M.P.404
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

120

1994., ožujak 9.
[Jasenovac]
Informacija Komande 98. pbr SVK podređenim postrojbama o akcijama HV-a na
području Dalmacije i Like, problemima s mobiliziranim vojnicima u SRJ, političkoj zaštiti
pravoslavnih zemalja na “stvaranju srpske države”, imenovanju novog zapovjednika 18.
korpusa SVK te problemima s alkoholom u postrojbama SVK
K O M A N D A
98. PEŠADIJSKE BRIGADE
Pov. br. 32-19

09. 03. 1994. god.
Informacija potčinjenim jedinicama, dostavlja.–

KOMANDI

2.pb405

Iz poslednje informacije Press centra GŠ SVK saznajemo da su provokacije neprijatelja u
zoni odgovornosti 7. K konstantne. U najnovijem izvještaju se kaže da je dejstvovano na
području Drniša i Vrlike, a iz tenka i MB 82 mm dejstvovano je na Benkovačkom pravcu.
Duž cijele linije razgraničenja Ličkog korpusa neprijatelj je izvodio provokativna dejstva,
a u širem reonu sjeverno od Teslingrada406 neprijatelj je ubacio dvije diverzantske grupe uz
dejstvo artiljerije.
401
402
403
404
405
406

Lički Osik.
Potpis nečitak.
Okrugli pečat: Glavni štab SVK.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav CER, br. 1246, primljen 9. 3. 1994. u 12,40; predan u 14,00.
Dopisano rukom.
Lički Osik.

226

U zonama odgovornosti ostalih korpusa nije bilo provokativnih dejstava neprijatelja.
Problem v/o mobilisanih u SRJ dostavili smo GŠ SVK koji su obećali da će njihov problem
biti rješen u što kraćem toku, tj. vrijeme boravka, način obilaska porodica i sve druge
obaveze koje će oni imati. Isti slučaj je i sa v/o koji su došli u 7. K. Molimo sve v/o o
kojima je riječ da se malo strpe da se zakonskim propisima riješi njihov status. Odlukom
Predsjednika RSK uvodi se radna obaveza za sve građane RSK. Očekujemo detaljna
uputstva i odluku Vlade RSK. Međutim, obzirom da se vrijeme poboljšava i da se već mogu
obavljati radovi na obradi zemljišta, smatramo da bi se moralo preduzeti određene mjere da
se svo poljoprivredno zemljište obradi. Sve K-de dužne su preduzeti mjere koje su u njihovoj
nadležnosti da se svi radovi na vrijeme organizuju i realizuju.
Borcima je sigurno poznato da je stvorena nekakva vještačka tvorevina Savezna Republika
BiH između Hrvata i Muslimana. Naše mišljenje je da je to pokušaj katoličkog svijeta da
se što više okupira Srpskih i pravoslavnih teritorija, odnosno proširi njihova svera uticaja.
Međutim, Srbi imaju nikakve obaveze prema toj vještačkoj tvorevini. Nama je sasvim
dovoljno što su se na našu stranu i našu zaštitu stavile sve pravoslavne zemlje, a prije svih
velika Rusija i bratska Grčka. One će sigurno obezbediti da se Srbija proširi na sve one
teritorije koje su sad pod kontrolom Srpske vojske. Koliko će one biti to zavisi samo od nas
Srba. Za razliku od Hrvata i Muslimana, Srbima je potrebna samo moralna podrška i čvrsta
garancija da smo na pravom putu. Bratska Rusija je naša najveća garancija.
Da bismo stvorili našu Srbiju, moramo biti jedinstveniji nego ikad do sad. Katolički svijet
je preko pojedinih stranaka i pojedinaca prodro u najviše organe Srpske vlasti. Upravo je to
jedan od razloga zašto nije izabrana Vlada RSK. Tvrdimo da Predsjednik RSK i k-dant GŠ
SVK situaciju drže u svojim rukama i da nema nikakvog razloga za paniku. Svi političari i
vojni umovi rade na stvaranju Srpske države. Zato im treba dati punu podršku i odanost.
Svi Brankovići biće izvedeni pred sud Srpskog naroda.
Vjerujem da su borci upoznati sa personalnim promjenama u SVK i K-di 18. K. Da
ponovim, za vršioca dužnosti k-danta 18. K postavljen je dosadašnji NŠ, pukovnik Perić
Slobodan. Takvu odluku donio je lično legendarni k-dant zapadne Slavonije i sadašnji
k-dant SVK, general-major Milan Čeleketić. Vjerujemo da nema borca u 18. K, koji sumnja
u dobre namjere i Srpska opredjeljenja gospodina Čeleketića. Naša najveća obaveza prema
g-dinu Čeleketiću biće ako nastavimo dogradnju i usavršavanje sistem RiK-a koje je on sa
svojom K-dom 18. K uspostavio.
Da bismo bili mudri, odlučni i sposobni odbraniti svoju djedovinu moramo biti trezveni.
Moramo se odreći alkohola, koji nam sve više uzima ljudskih života.
Pripadnik 1/1.pb, 51. pbr Komlenac Jove Stanko samovoljno je prešao preko linije naših
snaga da bi skinuo građu sa gospodarskih zgrada. Tom prilikom nagazio je na PP minu, što
je dovelo do težeg ranjavanja (teža povreda stopala desne noge).
V/o Malić Gojka Veljko izvršio je samoubistvo zbog nesređenih porodičnih odnosa. Malić
je pripadnik 3/2. pb, 51. pbr.
Petero boraca 7. K proslavljalo je rođendan u porodičnoj kući blizu fronta. Dvoje je teže, a
troje lakše povređeno od četvrte mine ispaljene iz ručnog bacača na kuću.
Ovi događaji su razlog više da se još jednom apeluje na kontrolu kod uzimanja alkohola.
Ovu informaciju proraditi sa svim pripadnicima brigade.
POMOĆNIK KOMANDANTA
m a j o r Vukašin Tešanović, [v.r.]
227

M.P.407
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 21., kut. 5.

121

1994., ožujak 11.
[Okučani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o sprječavanju incidenata
sa zrakoplovima NATO-a i UNPROFOR-a
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 18-250 STROGO POVERLJIVO
11.03.1994. godine
Sprečavanje incidenata sa letilicama NATO pakta i
UNPROFOR-a, naređenje.– KOMANDI

a/a408

Na osnovu telegrama GŠ SVK str. pov. br. 336-1 od 08.03.1994. godine a imajući u vidu
trenutnu političku situaciju naročito opterećenu incidentima u vazdušnom prostoru iznad
bivše BiH i RSK i istekom mandata UNPROFOR-a, a u cilju sprečavanja bilo kakvih
incidenata sa vazdušnim snagama NATO i UNPROFOR-a,
NAREĐUJEM
1.- Preduzeti sve potrebne mere da u nikom slučaju ne dođe do otvaranja vatre na letilice
NATO i UNPROFOR-a. Vatru otvoriti tek po ispoljenom vatrenom dejstvu na naše jedinice.
2.- Sve letove NATO i UNPROFOR-a pratiti osmatranjem sa zemlje, a o uočenom letu
odmah izvestiti dež. operativnog K-de Korpusa. Podatke o preletu evidentirati uz najavu za
dotični let.
3.- Sa primljenim podacima (najavom) o letovima UNPROFOR-a obavezno upoznati sve
potčinjene jedinice, a posebno ARJ PVO.
Podatak o letu snaga UNPROFOR-a mora doći do svakog vojnika u jedinici.
4.- Upozoravaju se komandanti jedinica na svu ozbiljnost u provođenju ovog naređenja.

KOMANDANT
p u k o v n i k Slobodan Perić, [v.r.]

M.P.409
Dostaviti:
– 51., 54. i 98. pbr, bzi, 59. i 63. Od, 18. Map, a/a
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 4.
407
408
409

Okrugli pečat: Komanda 98. pešadijske brigade.
Dopisano rukom.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.

228

122

1994., ožujak 11.
Biljane Gornje
Izvješće Komande 92. mtbr SVK Glavnom štabu SVK i Komandi 7. korpusa SVK o obilasku
položaja s predstavnicima HV-a i UNPROFOR-a u vezi dogovora oko utvrđivanja linije
razdvajanja te o uočenim položajima hrvatskih snaga na Velebitu i oko Novigrada
KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. ____ STROGO POVERLJIVO
11. 03. 1994. godine
Biljane Gornje
Izviđanje linija fronta sa oficirom UNPROFOR-a
puk. WOOD-om,410 izveštaj.– GLAVNOM ŠTABU SV RSK
K N I N
KOMANDI 7. KORPUSA
K N I N
Dana 10. 03. 1994. godine od strane GŠ SV RSK i Komande 7. korpusa, dobio sam
zadatak da sa pukovnikom Wood-om, oficirom UNPROFOR-a i zamj. gen. COOT-om411
i oficirom za vezu sa hrvatske strane, izvršimo izviđanje na pravcu Zadar – Smoković –
Zemunik Gornji – Kašić – Novigrad – Kruševo – M.412 Bobija (tt. 510), M.413 Alan, Crni
Vrh (tt. 1097) – Visočica i u suprotnom pravcu južnim padinama Velebita do Svetog brda
(tt. 1751), preko Novigrada u Zadar. Cilj izviđanja je bio da se za potrebe UN, a za potrebe
pregovora o političkom rješenju krize u bivšoj SFRJ, tačno utvrdi linija razdvajanja između
naših snaga i ustaša na napred navedenom dijelu fronta. U samoj pripremi za izvršenje
zadatka u Komandi Korpusa i od NŠ i prisutnih oficira mi je rečeno da će se helikopter
UNPROFOR-a, spustiti u bazu UNPROFOR-a u Zadru gdje ćemo uzeti oficira za vezu sa
hrvatske strane, izvršiti izviđanje, vratiti se u istu bazu u Zadru, gdje ćemo ucrtavati prednji
kraj naših snaga i prednji kraj ustaških snaga, kako bi se tačno utvrdila linija razdvajanja na
tom dijelu fronta. Nakon toga predviđen je ručak, a poslije povratak u Knin.
Po planu letenja na zadatak smo krenuli u dogovoreno vreme (10.00 časova) i u Zadar stigli u
10.40 časova. Dolaskom u Zadar nismo se spustili u napred navedenu bazu UNPROFOR-a,
jer takve u Zadru nema, već na igralište NK “Omladinac” kraj željezničke stanice. Igralište
su obezbeđivali ustaške policijske snage, a oko igrališta se okupilo oko 400-500 građana.
Pukovnika Wooda je iznenadio takav doček, te me je zbog lične bezbednosti zadržao u
helikopteru, sa svoja dva vojnika. Nakon 3-4 minuta helikopteru je prišla grupa oficira HV
na čelu sa brigadirom Džanko Lukom – opunomoćenim predstavnikom gen. Gotovine,414
komandanta zbornog područja za Dalmaciju, brigadir Mirko Šundov, NŠ iste komande, te
brigadir Frane Šarić, komandant Zadarskog okruga, Josip – Joško Bocinov, ne nosi nikakav
čin, ali je obavještajni oficir za Zadarsko područje, major – bojnik Zelić,415 također iz
410
411
412
413
414
415

Priređivači nisu utvrdili ime.
Jean Cot.
Mala.
Mali.
Ante.
Ivan.

229

Zadarske komande, Ivica Luković, potpukovnik, oficir za vezu i član pregovaračkih timova
za zadarsko područje, prevodilac (bez čina) Bačić Stanko i još jedan oficir, nisam mu saznao
ime, najverovatnije oficir bezbednosti.
Na poziv puk. Wooda, izašao sam iz helikoptera te sam se pozdravio sa navedenom grupom
oficira HV. Predstavio sam se navedenoj grupi oficira, kao oficir za vezu sa ovlaštenjima
komandanta GŠ SV RSK. Od navedenih oficira prije rata sam lično poznavao brig. Šundova,
ppuk. Lukovića i prevodioca Bačića. Iznenadili su se što sam ja u ulozi našeg oficira za
vezu, jer su raspolagali podacima da sam poginuo 16. 11. 1993. godine, što su i objavili
preko njihove televizije i drugih sredstava informisanja. Na igralištu smo se zadržali desetak
minuta da bi se dogovorili o maršuti leta i nakon nekih predloga za izmjene, prihvaćen je
plan puk. Wooda, kojeg je odobrila i naša komanda. Dogovoreno je da se za vreme leta ništa
ne snima.
Let navedenim pravcem je protekao bez ikakvih problema. Od strane HV na izviđanje je
krenuo obavještajac Bocinov. Iz helikoptera se nisu mogli dobro uočiti naš borbeni raspored
snaga, položaji artiljerije i slično i mišljenja sam da navedeni oficir nije imao šta da uoči
na našoj strani. Osmatrajući njihovu stranu, primjetio sam da su sela Smoković, Kašić i
Islam416 potpuno porušena i spaljena, a posebno selo Smoković u kojem sam samo jednu
kuću uočio da nije srušena (najverovatnije je u njoj ustaška komanda). Od s. Smokovića
pa do Novigradskog mora, uočio sam mnoge ustaške položaje, te VP artiljerije i tenkova.
Podaci su uneseni u kartu obavještajnog organa 92. mtbr.
Na djelu maršrute preko Velebita, uočio sam ustašku bazu između Svetog brda (tt. 1751) i
V.417 Vršine (7 baraka – koliba). Na brdu Visočica (tt. 1616) ustaše nemaju ništa, niti vojske,
niti nekih instalacija, nema prilaznog puta, a niti znakova da tu čovjek živi. Sjeverozapadno
(oko 6 km) na brdu Paljež uočio sam stambeni objekat sa 4-5 antena na krovu. Na Tulove
grede napravljen je prilazni put do vrha sa zapadne strane brda.
Za ovo izviđanje ustaše su se dobro pripremile i maskirale svoje položaje. Na pravcu izviđanja
nisam uočio niti jednog vojnika na njihovim položajima niti borbenog vozila.
U 12.30 časova sa izviđanja smo se vratili u Zadar na isto igralište. Tu su nas dočekali
isti oficiri HV i masa naroda oko žice. Na predlog brigadira Džanka otišli smo u njihovo
“zapovjedništvo”, što ne odgovara istini, u hotel “Iž”. Tu sam primjetio da su doveli jako
obezbeđenje. U hotelu “Iž” smo ucrtavali u kartu puk. Wooda liniju njihovog i našeg
prednjeg kraja. Primjetio sam da prikazuju svoj prednji kraj na pojedinim djelovima
fronta bliže nama. Ja se nisam složio, kako sa ucrtanim prednjim krajem njihovih snaga,
a prikazivali su naše snage na pojedinim mjestima što ne odgovara stvarnosti. Zatim sam
puk. Woodu na njegovu kartu nacrtao njihov prednji kraj onako kako sam ja smatrao da
je stvaran, čime se hrvatska strana nije složila. Prikazao sam (ucrtao) prednji kraj naših
snaga na način da pariram njihovom viđenju stanja, čime se takođe suprotna strana nije
složila. Na obrovačkom i na novigradskom djelu fronta, karte njihova i naša su identične i
tu spornih pitanja nije bilo.
Na kraju smo zaključili da je sporan dio fronta Kašić (tt. 212) – Zapadnjuše – jezero Vlačine
i Škabrnja (crkva sv. Luka) – Lišane Tinjske. Pukovnik Wood je na sebe uzeo obavezu da sa
komandom GŠ SV RSK (7. korpusa), a sa druge strane sa komandom (zapovjedništvom)
Zadarskog okruga HV dogovori sledeće korake u razjašnjavanju prisutnog problema.
416
417

Grčki.
Velike.

230

Hrvatska strana traži da se u sporne rejone upute vojni posmatrači sa njihovim i našim
oficirima za vezu kako bi se na licu mjesta utvrdilo činjenično stanje.
Rad na karti (utvrđivanje linije razdvajanja) trajao je od 13.00 do 14.00 časova. Nakon
završetka ovog djela posla hrvatska strana je organizirala ručak u ribljem restoranu u s.
Diklo. Na putu od hotela “Iž” do Dikla, uočio sam veći broj srušenih privatnih kuća (više
od 20 kuća), za koje mi je jedan od hrvatskih oficira potvrdio da su to bile srpske kuće.
Za cijelo vrijeme vožnje po gradu uočio sam nekoliko grafita i to: “HDZ – pederi”,
“NDH”, “USTAŠE”, “HDZ – šupci” i slično. Također sam primjetio da na ulicama nema
uniformisanih ljudi, niti ljudi koji nose oružje. Saobraćaj je normalnog intenziteta, kao u
vreme prije rata. Iz helikoptera sam primjetio veliki broj srušenih kuća s lijeve i desne strane
magistrale (oko 50 kuća). Nigdje u Zadru nisam vidio da se nešto gradi, nigdje nisam vidio
građevinsku dizalicu, ali je grad vrlo sređen i uredan. U Bibinjama sam također primjetio
oko 20 srušenih kuća, te u Sukošanu oko 10 kuća. Srpska pravoslavna crkva sv. Ilije u Zadru
nije srušena i kako tvrde oficiri s druge strane nije ni oštećena.
Za cijelo vreme mog boravka na hrvatskoj strani nije mi upućena nikakva uvreda, kako od
oficira HV tako i od građana. Oslovljavali smo se krajnje vojnički korektno i upotrebljavali
smo izraze: “Srpska vojska”, “srpski oficir”, “srpska strana”, u direktnom obraćanju
oslovljavali smo se sa “gospodine” i imenovali bi čin.
Nakon ručka, odvezli su nas na stadion do helikoptera gdje su nas predstavnici
UNPROFOR-a fotografisali sa puk. Wood-om. Iz neformalnih razgovora sam primjetio
da hrvatska strana puno očekuje od garancija SAD nakon potpisivanja federacije između
muslimana i hrvata u Bosni, ali su svjesni da oni i mi možemo samo biti dobre komšije, a
nikako zajedno živjeti. Politički ciljevi i želje se mnogo razlikuju od općeg mišljenja naroda.
Narodu je dosta rata, žele što prije da ovo završi, za njih je Krajina stvarnost sa kojom se
moraju pomiriti.
ZAKLJUČAK:
1. Hrvatska strana je iskoristila ovo izviđanje za prikupljanje podataka o našim snagama za
vlastite potrebe.
2. Hrvatska strana od ove “mirovne inicijative” želi da dobije na vremenu.
3. Vreme primirja koriste na svim frontovima za popravljanje svog taktičkog položaja.
4. Hrvatska strana trenutno na ovom djelu ratišta nije sposobna, a ni spremna na veće
operacije i akcije.
5. Cjenim da hrvatski oficiri sa kojima sam razgovarao ne spadaju u grupu vojnih
stručnjaka, bez obzira na činove i funkcije koje obavljaju. Od svih se po kvaliteti ističe
obavještajac Bocinov, koji je veoma obrazovan i koji u detalje poznaje naš prednji kraj.
6. Što se tiče naših snaga, za razliku od prednjeg kraja, raspolažu sa malim brojem podataka
po dubini naše teritorije.
7. Predlažem GŠ SV RSK i Komandi 7. korpusa da ovakvim zadacima pridaju veći značaj
i izvrše bolje pripreme starešina koje upućuju na izvršavanje ovakvih zadataka.
ZL/SL
IZVJEŠTAJ SASTAVIO:
m a j o r Zoran Lakić, [v.r.]
KOMANDANT
pukovnik Veljko Bosanac, [v.r.]
231

M.P.418
Dostavlja se:
1) GŠ SV RSK
2) Komandi 7. korpusa
3) Arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 33.

123

1994., ožujak 13.
[Knin]
Zapovijed Glavnog štaba SVK Komandi 11. korpusa SVK da postrojba koja osigurava
naftno polje u Đeletovcima uđe u sastav 35. slavonske brigade SVK te da Komanda korpusa
dostavi prijedlog organizacijsko-formacijskih promjena i spriječi zlouporabe eksploatacije
nafte
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 8-18 Šifrovano
13. 03. 1994. god. URUČITI ODMAH
Pretpočinjavanje jedinice za obezbeđenje naftnog izvora iz Đeletovca.KOMANDI 11. KORPUSA
Na osnovu odluke Vrhovnog saveta odbrane održanog dana 12. 03. 1994. godine, a u
skladu sa članom 6. Zakona o Srpskoj Vojsci Krajine,
NAREĐUJEM
1. Jedinica koja obezbeđuje izvore i postrojenja za eksploataciju nafte u Đeletovcima ulazi
u sastav 35. slavonske brigade.
2. Izvršiti detaljnu analizu sadašnjih formacijskih rešenja, popune ljudstvom i drugim
materijalnim sredstvima i naoružanjem navedene jedinice.
3. Na osnovu izvršene analize popune i sagledanih potreba efikasnog izvršenja namenskih
zadataka najkasnije do 20. 03. 1994. g. dostaviti predlog organizacijsko-formacijskih
rešenja jedinice ranga bataljona koju bi angažovali u Đeletovcima u cilju eliminisanja svih
mogućnosti zloupotreba u eksploataciji nafte na toj lokaciji.
4. U jedinici izvršiti analizu kadra i preduzeti hitno energične mere u cilju zavođenja reda
i discipline u skladu sa zakonom o Srpskoj Vojsci Krajine. Najkasnije do 14. 03. 1994.
izvršiti neophodne kadrovske promene kojima eliminisati mogućnosti daljih zloupotreba.
5. O svim planiranim i preduzetim aktivnostima po ovom naređenju redovno me
izveštavati.
418

Okrugli pečat: Komanda 92. motorizovane brigade.

232

KOMANDANT
general-major Milan Čeleketić, [v.r.]
M.P.419 M.P.420
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 2.

124

1994., ožujak 14.
[Glina]
Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o
sprječavanju pripadnika UNPROFOR-a u pokušaju izviđanja dubine teritorija RSK te
uspjehu pripadnika SVK u obustavi šverca s Muslimanima u Cazinskoj krajini
KOMANDA 39. KORPUSA
ODSEK BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 2 – 28
14. 03. 1994. godine
Redovni izveštaj,
d o s t a v l j a.GŠ SVK – Odelenju bezbednosti
1. Ne raspolažemo podacima o aktivnosti HV prema našim snagama i teritoriji u
bezbednosnom i KO smislu.
2. Poslednjih dana registrovani su intenzivni pokušaji UNPROFOR-a u izviđanju dubine
naše zone odgovornosti. Dana 10. 03. 1994. godine iz rejona Zrinske gore vraćene su dvije
patrole DANBAT-a. Vozila UNPF br. 2847 i 2827 pripadaju četi smeštenoj u s. Divuša,
opština Dvor. Patrola jačine četiri vojnika, vođa patrole Kpt BENTSEN.421 Komanda
korpusa uložila protest komandi sektora Sever. U toku je preduzimanje mera za sprečavanje
kretanja UNPROFOR-a izvan dozvoljenih pravaca i po dubini teritorije.
3. U vezi sredstava RON-a pronađenih i oduzetih od OSTOJIĆ DUŠANA, zvanog DUJA,
iz 3/33. pbr, sa istim obavljen IR i uzeta izjava. Rezultati razgovora više ukazuju na javašluk
i dezorganizaciju u jedinici, a manje na to da su sredstva namenjena odnosno pripremljena
za šverc sa muslimanima.
Dana 12.03. 1994. godine priveden je i pritvoren STANAR Branka LJUBAN, rođen
11. 10. 1966. godine u Glini, SO Glina, Srbin, poljoprivrednik, oženjen, stanuje u s.
Kobiljak, pripadnik 3/33. pbr. Imenovani je pritvoren zbog učešća u uspostavljanju veze
sa muslimanima za potrebe grupe Steve Bunčića-Stiva, a što je u vezi sa ubistvom v/o Šašo
Marjana. Prvi rezultati IR već su potvrdili neka dosadašnja operativna saznanja. Prilikom
pretresa kuće pronađena su i oduzeta sledeća sredstva:
419
420
421

Okrugli pečat: Glavni štab SVK.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 1323, primljen 13. 3. 1994. u 15,20; predan u 16,40.
Priređivači nisu utvrdili ime.

233

– automatska puška
2 kom
– poluautomatska puška
1 kom
– automat m-56
1 kom
– tromblonska mina
6 kom
– metak za AP
650 kom
– metak 7,9 mm
135 kom
– metak za PAT 20 mm
300 kom
– doboš za PAT 20 mm
1 kom
– municijska kutija za PKP 7,62 mm
1 kom
Pripadnik jedinice za sprečavanje šverca sa muslimanima stupio je u vezu sa muslimanom
po imenu ERMAZ, ovlaštenim da za potrebe 5. K A BiH kupuje oružje i municiju. Ermaz
izjavio da je u vreme kada je ubijen v/o Šašo Marjan, sa licima na našoj strani bio ugovoren
posao u vrednosti oko 250 000 DM. Takođe izjavio da je prije 1-1,5 meseci za potrebe 5. K
sa naše teritorije trebao stići konvoj vredan oko dva miliona maraka, te da je isti usmeren u
V.422 Kladušu pa da ih sada Abdić423 tuče sa njihovom municijom.
Vezano za trgovinu raznim robama Ermaz postavlja uslov da uz svaku malo veću količinu
robe mora ići i municija i naoružanje, u suprotnom neće da trguje. Sa komandirom jedinice
na sprečavanju šverca izvršena priprema i dogovoreni daljnji zadaci po ovom pitanju.
POM. NAČELNIKA
m a j o r Dodoš Vlado, [v.r.]
DV/DV M.P.424
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.

125

1994., ožujak 14.
[Lički Osik]
Informacija Komande 1. pješadijskog bataljona 18. pbr SVK podređenim postrojbama o
posjeti predsjednika RSK i zapovjednika Glavnog štaba SVK, akcijama HV-a na području
Bunića i Krbavice, sa zapovijedi za utvrđivanje vatrenih položaja, odmaranje postrojbi i
uređenje skloništa
KOMANDA 1. pb.
Broj: 234
Dana, 14. 03. 1994. g.
INFORMACIJU
dostavlja 2. p.č.425
422
423
424
425

Velika.
Fikret.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 524, primljen 14. 3. 1994. u 11,15; predan u 12,05.
Dopisano rukom.

234

Dana 12. 03. 94. g. u 15,00 časova u naš bataljon došao je predsjednik Republike Srpske
Krajine Milan Martić sa k-dantom Republičkog Štaba Milanom Čeleketićem i k-dantom
15. Korpusa Milanom Šuputom, gdje su upoznati sa b/g ovog bataljona. Održan je sastanak
sa svim predstavnicima u Teslingradu,426 gde su isti dali stav vezan za b/g i proizvodnju sa
pregledom političke situacije u RSK. Imenovani su dali puno obećanje da će borcima i
narodu Teslingrada u svim sferama od odbrane do normalnog života dati svoju podršku i
pomoć u granicama njihovih mogućnosti i ovlaštenja.
Ustaške snage su dana 14. 03. 94. g. svoje težište dejstava usmjerile na širi reon Kozjana,
Bunića i Krbavice. U tom rejonu nije bilo ljudskih gubitaka, kao ni materijalne štete.
Neprijatelj je dejstvovao po navedenim mjestima iz VBR-ova, tenkova, haubica i minobacača
svih kalibara. U izvođenju borbenih dejstava učestvuje 2. pb. i 3. pb. uz svakodnevno
pristizanje novih i svežih jedinica. U tim dejstvima u 3. pb. nije bilo mrtvih, ali ima ranjena,
od toga 1 teže, a 3 lakše povređena borca. U direktnom okršaju naših boraca sa ustašama
viđeno je da su 3 ustaška vojnika poginula, a 1 je ranjen.
Ustaške snage su i dalje na Trlu. Zadatak ustaša je izmoriti snage 18. pbr., istrošiti što više
municije, uklinjavati se na pravcu Repetitor-Crni vrh i tamo vezati snage 3. pb. i 2. pb., a
zatim pronaći pogodan momenat, preseći okružiti Teslingrad.
Molimo sve borce i građane Teslingrada s obzirom na mnogobrojne teškoće koje je rat
prouzrokovao da budemo čvrsti, jaki i jedinstveni u odbrani svakog pedlja srpske zemlje.
Disciplinom, redom i radom svi zajedno možemo i dalje stajati na braniku naše otadžbine.
S obzirom na situaciju u našem rejonu k-dant bataljona izdaje sledeće:
Naređenje
1. Urediti vatrene položaje u svim jedinicama i izravnati borbeni poredak u reonu
Ostrovice, gde 13. garava treba da zaposjednu najbolje položaje u zahvatu komunikacije i da
se na istom mestu utvrdi po svim pozicijama. Rok 4 dana.
2. Osmatračnica komande da se uredi i postavi po ranijem dogovoru Bl. Odgovoran:
kapetan Radaković Nebojša. Rok: što pre.
3. Gruntuša da se ne drži patrolama. Ista mora biti zaposjednuta sa našim snagama noću i
danju.
4. Podčinjene čete, jedinice da se pridržavaju naređenja od dana 15. 03. 94. po pitanju
puštanja boraca na odmaranje van karaula i to da se borci puštaju u jutarnjim časovima, a
da se vraćaju u popodnevnim časovima istog dana. Brojno stanje ljudstva po četama, kojima
se dozvoljava odmor van karaule je sledeći:
– 1. pč. i 2. pč. – 7 boraca, 3. pč. i 4. pč. – 10 boraca, PVO i MB – 5 boraca, tenkisti u
Kuli – 3 borca.
– 13. garava – 25 boraca (ovim borcima se dozvoljava odmor van karaule prvog dana od
18,00 do 19,00 časova drugog dana radi već poznatog razloga prevoza).
– za borce iz Okučana, Korduna, zapadne Slavonije – da se preko pozadinskih organa
komande pokuša iznaći mogućnost kupanja istih.
5. Uraditi skloništa, koja su potrebna za zaštitu sopstvenih života i života naših saboraca.
6. Pristupiti uređivanju vatrenih položaja i ne postavljati pitanja fiz. rada.
Ukoliko narednih dana ne bude dejstava povećati će se broj puštanja boraca na odmor van
karaula.
426

Lički Osik.

235

KOMANDANT
potpuk. Vunjak Milan, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

126

1994., ožujak 15.
Vukovar
Izvješće Odjeljenja bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK načelniku bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o upućenom protestu zapovjedništvu UNPROFOR-ova sektora Istok zbog
namjere hrvatskih vlasti da vrate prognanike u Bilje, Dardu, Cerić i Antunovac Tenjski, te
o nezadovoljstvu stanovništva u zoni odgovornosti korpusa zbog zapostavljanja od strane
vlasti RSK
KOMANDA 11. K
Odelenje bezbednosti
Str. pov. br. 1-133 M.P.427
15. 03. 1994.
Vukovar
GLAVNI ŠTAB SVK
– načelnik bezbednosti –
Dnevni izveštaj.1.- Aktivnost stranog faktora:
Potvrđuje se saznanje da hrvatska strana vrši ozbiljne pripreme za “povratak prognanih”
u Bilje, Dardu, Cerić i Tenjski Antunovac. Po izvorima i operativnim saznanjima izvršiće
pritisak na graničnim prelazima. Komanda Korpusa je, u vezi ove namere, uputila protest
komandi sektora istok, argumentujući da će takav akt smatrati nelegalnim i agresivnim
činom i sprečiti ga svim sredstvima. Uključujući i vojna. Mišljenja smo da bi trebalo preko
sredstava informisanja obavestiti javnost o ovako jednostranom i nelegalnom pritisku
hrvatske strane.
2.- Stanje na terenu:
Sve više je prisutno da dobronamerni iskazuju zabrinutost zbog činjenice da nije formirana
vlada RSK. Naša ocena je da bi pitanje vlade, u ovakvoj situaciji, bilo nužno što hitnije
postaviti, ne samo zbog državne uprave, već i zbog međunarodne javnosti. Odobreni bilans
(kvota) goriva za mesec mart 94. godine ima i političke konotacije. U bilansu nije uopšte
određena količina goriva za poljoprivredu i šumarstvo, a za veterinarsku službu je određeno
svega 4000 litara.
Ima indicija da deo rukovodećih ljudi, sa ovog prostora želi izazvati revolt prema Kninu, jer
su i do sada isticali da su agrarni prostori bili zapostavljeni od strane vlade iz Knina.
427

Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 9-101, 17. 3. 1994.

236

3. Stanje u jedinicama:
I dalje je u pitanju odlazak bolmanskog bataljona na ličko ratište. Sinoć je održan mešoviti
sastanak sa predstavnicima bd i stranačkim vođama. Diskusije su bile negativne, pa cenimo
da deo bataljona sa prostora Bolmana neće hteti ići na ličko ratište.
NAČELNIK
Pukovnik Dušan Grahovac M.P.428
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 33.

127

1994., ožujak 15.
[Petrinja]
Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa SVK Odjeljenju bezbjednosti Glavnog
štaba SVK o upadu diverzantskih grupa HV-a u pozadinu postrojbi korpusa i njihovim
diverzijama na vodovodu, telekomunikacijama i cestama u zoni odgovornosti korpusa, te
o saznanjima posredstvom UNPROFOR-a o jačini i naoružanju hrvatskih snaga, kao i
pretresu muslimanskih kuća u selu Ahovo
KOMANDA 39. KORPUSA
ODSEK BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 2-30
15. 03. 1994. godine
Redovni izveštaj,
d o s t a v l j a.GŠ SVK – Odelenju bezbednosti
1. Dana 13. 03. 1994. godine oko 12.00 časova u rejonu s. Marin Brod, rajon rasporeda
1/24. pbr, uočena izviđačka grupa HV jačine tri čoveka. Ista se u ovom rejonu zadržala do
16.15 časova kada se vratila u rejon Glinske Poljane. Istog dana oko 21.00 časova registrovana
eksplozija u rejonu s. G. Viduševac i došlo do prekida telefonske veze između KM 24. pbr i
KM 3. i 5.pb. Dana 14. 03. 1994. ustanovljeno da je minirana šahta gradskog vodovoda u
navedenom rejonu, te da je presečen telefonski kabel, a na mestu gde je presečn postavljena
je mina iznenađenja. Preduzete su mere za blokadu, pretres i kontrolu navedenog rejona, a
15. 03. 1994. godine ustanovljeno je na spoju 2. i 3. pb minirana komunikacija s. Slatina-s.
Zaloj-s. Gračanica, te put koji vodi prema položaju VBR-a. Miniranje izvršeno iza naših
linija. Linijom komandovanja i dalje se preduzimaju mere, a u toku je formiranje ekipe za
pregled terena i uklanjanje mina. OB 24. pbr operativno radi na terenu.
2. Predstavnik DANBAT-a obećao da će pojačati patroliranje u graničnom pojasu kada
počnu proljetni poljoprivredni radovi. Istovremeno tražio da se na raskršćima postave znaci
zabrane kretanja kako njihovi pripadnici zabunom ne bi ulazili u dubinu naše teritorije.
Zahtev usledio nakon našeg protesta.
428

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 547, primljen 15. 3. 1994.

237

Oficir za vezu Francuskog bataljona ceni da eventualni momenat napada HV na RSK može
biti u toku smene snaga UNPROFOR-a. Prema našim snagama u zoni 31. pbr, prema
njegovoj izjavi, raspoređena je jedinica HV pod nazivom “GROM”, koja u svom sastavu
ima tenkove tipa Leopard. Konkretnije podatke nije dao. U odluku o produženju mandata
UNPROFOR-a ne sumnja, a kao moguće snage za smenu u našoj zoni navodi Francuze,
Dance i Poljake. Što se tiče prisustva HV u Bosni iznosi da im je poznato da tamo ima
oko 20000 pripadnika HV te da do njihovog povratka iz Bosne ne treba očekivati nikakva
značajnija dejstva.
Za subotu 19. 03. 1994. godine planiran je dolazak tima iz Zagreba koji vrši obuku i
pripreme vojnih posmatrača pre upućivanja na zadatak. Navedeni tim treba da obiđe sektor
koji pokriva posmatrački tim iz Petrinje. Predviđeno je da sa ovim timom dođe i ambasador
Švicarske u Zagrebu.
3. Dana 12. 03. 1994. godine. grupa pripadnika IDO koji se nalaze u sastavu jedinice
za sprečavanje šverca sa muslimanima, samovoljno otišla u s. Ahovo i izvršila pretres pet
muslimanskih kuća, i oduzela jednu motornu pilu, jednu maskirnu uniformu i jedan
novčanik. Ovakav postupak izazvao je zvaničnu reakciju muslimanske strane, te je u vezi
sa tim i tražen sastanak. Sa muslimanske strane na sastanak je došao HASAN DUKIĆ
iz komande brigade u Vrnograču. Na sastanku izašao sa stavom da će biti prinuđeni
postaviti svoje snage u ovaj rejon kako bi zaštitili muslimansko stanovništvo. Ovaj rejon je
demilitarizovan.
Pripadnici IDO koji su učestvovali u pretresu, identifikovani su i u toku je preduzimanje
mera prema istima.
Među političkim strukturama na području Dvora kruži informacija da je prilikom art.
podrške snagama APZB više granata palo na njihove položaje, nego na položaje 5.K, te da
će uskoro uslediti pomeranje naših položaja na račun teritorije APZB. Kao razlog navodi
se velika količina neopravdane art. municije. Pozadina ovakve informacije za sada nije nam
jasna.
POM. NAČELNIKA
m a j o r Dodoš Vlado, [v.r.]

M.P.429

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

128

1994., ožujak 16.
[Korenica]
Zapovijed Komande 15. korpusa SVK podređenim postrojbama da protjeraju i unište snage
HV-a i 5. korpusa A BiH s dominantnih položaja koje su zauzele početkom 1994. godine
KOMANDA 15. KORPUSA
Str. pov. br. 152-73
16. 03. 1994. god.
429

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 552, primljen 15. 3. 1994. u 15,50; predan u 16,30.

238

Naređenje.Komandi 9. mtbr, 18., 50., 70. pbr, 103. lbr i 37. pb
U poslednje vreme sve učestaliji su pokušaji vojske RH i muslimanskih snaga da pomeraju
linije odbrane. Na nekoliko mesta navedene snage su ostvarile određena pomeranja, što
su nažalost konstatovali i vojni posmatrači, ali ne kao kršenje primirja već kao činjenično
stanje, od kog se polazi pri razgraničenju. Na tim linijama ustaško-muslimanske snage vrše
uređenje položaja, zaprečavanje i na sve načine pokušavaju da se domognu dominantnih
objekata, puteva za snabdevanje, raskrsnica i sl.
Odmah nakon toga pristupaju izgradnji puteva radi snabdevanja osmatrača, obezbeđenja i
sl.
Pojedini komandanti brigada (bataljona) samo konstatuju stanje i izveštavaju komandu
korpusa, a ne preduzimaju naređene mere. Još jednom u cilju sprečavanja sličnih aktivnosti
N A R E D J U J E M:
1.- Utvrditi mesta gdje su hrvatske ili muslimanske snage izvršile pomeranja i b/d ih
proterati ili uništiti.
2.- Obezbediti držanje svih položaja posebno dominantnih visova stalnim obezbeđenjem, a
ne patroliranjem i sprečiti dalje pomeranje linija.
3.- Za svako pomeranje linija i nepreduzimanje mera lično će biti odgovorni komandanti
jedinica.
KOMANDANT
Pukovnik Milan Šuput M.P.430
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

129

1994., ožujak 19.
[Knin]
Zapisnik 29. sjednice Vrhovnog saveta odbrane RSK na kojoj se raspravljalo o
transformaciji SVK te sporazumu o primirju
29. sjednica
Z A P I S N I K sa sednice VSO od 19. 03. 1994.
Dnevni red
1. Analiza plana rada na transformaciji SVK
2. Rasprava o Sporazumu o primirju
TOK SEDNICE
– usvojen dnevni red bez rasprave

430

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 615, primljen 16. 3. 1994. u 18,37; predan u 19,05.

239

1. Analiza plana rada na transformaciji SVK
Ministar odbrane: admiral Rakić Dušan
Problemi:
– ustrojavanje evidencije v/o posebno žena, rok će se morati prolongirati
– postoji mogućnost da se za lica po ugovoru, od VJ vrši isplata vojnika i starešina po
ugovoru
Predsednik Vlade – Đorđe Bjegović
– t. 12. plana predlaže da 2 člana GŠ SVK uđu u komisiju (3 člana) i izrade plan, usaglase
u SRJ, u narednoj sednici.
g/m Bjelanović:431
Izneo podatke o ceni koštanja profesionalnih vojnika
– predlaže da se formira tim na čelu sa predsednikom vlade i da podnesu izvještaj
– locirati garnizone i u tom pravcu finansirati
g/m Đukić432
Pitanja u nadležnosti GŠ SVK su u toku realizacije i očekivati je poštovanje rokova.
II.
PREDSEDNIK REPUBLIKE433
– Delatnost V.434 Šešelja i Milana Babića usredsređena je na potpunom razbijanju RSK i
revanšizam legalnom rukovodstvu Republike Srbije i njenom Predsedniku
– Izneo je plan u slučaju blokade rada vlade od strane skupštine
– Izraditi plan vanrednih prilika
– Akcija informisanja boraca (Žitnić, Benkovac)
– Sve poslanike na položaj u borbu
– Nosilac plana general Čeleketić435
“Mjere nakon primene čl. 9. Ustava” dopuna
– General major Novaković Mile
* Personalne promene su neophodne u I.436 Slavoniji, našto je predsednik odgovorio:
* Centar Erdut – preuzima spec. jed. MUP-a raditi na pripremi za preuzimanje i formiranje
centra za obuku
* slede i personalno-kadrovske promene
2. SPORAZUM O PRIMIRJU SVK-HV
a) analiza ponuđenog sporazuma
b) minimumi od kojih mora poći delegacija RSK
PREDSEDNIK REPUBLIKE
ODREĐENO sa hrvatske strane
a) MO – Šušak437
b) bezb. Šarinić438
431
432
433
434
435
436
437
438

Mirko.
Borislav.
Milan Martić.
Vojislav.
Milan.
Istočnoj.
Gojko.
Hrvoje.

240

Naša strana:
a) MO – adm Rakić Dušan
b) Nac. bezbednost g/m Novaković Mile
c) Min. in. poslova Jarčević439
d) šef SDB Drača Aco
UNIFORMA: za vojni deo, zastava i grb na stolu.
Pomoćno osoblje i pratnja po proceni daktilografkinja, prevodilac.
MINISTAR ODB. Rakić Dušan, admiral
– Moraju biti tri karte istovetne, koje nedostaju
– Po sporazumu:
– Peruča ostaje Hrvatskoj
– Miljevački plato 2/3 su pod kontrolom HV
– Velebit – Visočica – HV
– Ravni kotari daju sela Kašić, Islam Grčki i Smilćić, ali samo kuće bez zemljišta, i da ne
uđe naša policija, a da se vrati stanovništvo
– Ne daju obrovačke rudnike
– Ne daju 1/2 Novigrada
– Ne prihvataju greben Velebita kao granicu. Ne daju Visočicu. Predlažu 5 lica iz
UNPROFOR – od kojih jedan Rus
– Zapadna Slavonija nije rešena što se tiče zona UNPA
– Stav ruske delegacije je da potpišemo sporazum, kao bi Rusija bila u pregovaračkom
timu. Sugerišu da sporazum našu varijantu ne nosimo.
PREDSEDNIK REPUBLIKE
1. Obavezno pregovarati
2. Stavovi: iz našeg nacrta sporazuma, načela Erdutskog sporazuma gdje je bio i Ćurkin.440
Napomenuti da smo čak dali most, ali da ni na jedan dogovor hrvatska strana nije došla
– HE, Peruča – naša i njihova
– Zemunik – obe strane
– Visočica – obe strane kontrola
– Miljevački plato – naš, Ravni kotari naš
g/m Novaković
– problemi: izvlačenje tenkova na 20 km (Benkovac, Teslingrad,441 Petrinja, Okučani, Beli
Manastir, Vukovar). Tražiti – da i oni povuku oružje i stave pod kontrolu UNPROFOR.
– GŠ da traži preko oficira za vezu karte za pregovore
– Traži da se u toku 20. i 21. izvrše detaljne procene za nastup.
PREDSEDNIK
– vojne posmatrače na obe strane
– sporazum se ne mora potpisati
MINISTAR ODBRANE
– predlaže snage UNPROFOR za razdvajanje
ZAKLJUČAK
1.- Na skupštini rasprava o platformi
439
440
441

Milan.
Vitaly Churkin.
Lički Osik.

241

2.- Pripremu izvršiti i dogovoriti novi sastanak u 19,00 č 21. 03. 94. sa elementima iz
izlaganja Predsednika.
3.- Upoznati Predsednika R Srbije i tražiti stavove – nosilac g/m Novaković Mile.
PREDSEDNIK
Milan Martić
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 27., kut. 1.

130

1994., ožujak 19.
[Knin]
Izvješće Glavnog štaba SVK Generalštabu VJ o problemima i nedostatku materijalnotehničkih sredstava u postrojbama SVK, sa zahtjevom za dodjelu traženih sredstava
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO

Str. pov. br. 130-2/12 Prilog br. 11
19. 03. 1994. god. Primerak br. _____
Pitanja za koordinaciju u oblasti PoOb-a
1. PROBLEMI POZADINSKOG OBEZBEĐENJA SVK
U realizaciji zadataka PoOb-a prisutni su brojni problemi, koji su gotovo identični
problemima VJ u ovoj oblasti. Međutim, zbog specifičnosti SVK u kojoj nije zaokružen
proces formiranja jedinica, a posebno zbog nedostatka osnovnih sredstava, visokog
intenziteta upotrebe borbene i neborbene tehnike, nerazvijenih remontnih kapaciteta
(vojnih i civilnih) i istrošenosti materijalnih rezervi u svim oblastima, problemi PoOb-a su
još izraženiji i svakim danom sve veći.
Realizaciju zadataka PoOb-a uveliko opterećuje i neregulisanost carinskih obaveza za robu u
tranzitu, iz SRJ u RSK i obratno. Naime, zbog depozita naši transporti iz SRJ na graničnim
prelazima čekaju i po nekoliko dana, što poskupljuje nabavku i otežava proces snabdevanja.
Svi naši dosadašnji zahtevi koji su upućivani GŠ VJ su bili bazirani na saznanju da su njene
rezerve bitno smanjene i da su mogućnosti za realizaciju naših zahteva sve skromnije.
Zadnjim odgovorom od Uprave za operativno-pozadinske poslove definitivno smo shvatili
da naši budući zahtevi moraju biti još selektivniji i više usmereni na pomoć organizacionog
karaktera.
2. REALIZACIJA ZAHTEVA
Iz domena PoOb-a imali smo šest zahteva od čega su realizovana tri ili 50%. Aktom Uprave
za operativno-pozadinske poslove, od 16. 03. ove godine, obavešteni smo o svim našim
zahtevima koje smo postavili na planu koordinacije 17. 02. ove godine. Za ono što niste
odobrili prihvatamo obrazloženja, a preuzimanje odobrenih sredstava realizovat ćemo u
saradnji sa taktičkim nosiocima.
242

3. NOVI ZAHTEVI
3.1. TEHNIČKA SLUŽBA
a) Artiljerijske cevi:
– cev za haubicu H 122 mm M 38
5 kom.
– cev za TOP 100 mm T-12
2 kom.
– cev za tenkovski top 100 mm
2 kom.
– cev za top T-130 mm M 46
2 kom.
b) Literatura:
Radi baždarenja i verifikacije etalona i mernih sredstava potrebna nam je sledeća literatura:
– Uputstvo za sprovođenje Pravilnika o standardizaciji i metodologiji u VJ od 1990. godine;
– Evidencija etalona i mernih sredstava koji podležu redovnoj verifikaciji;
– Normativi za baždarenje i verifikaciju etalona i mernih sredstava;
– Materijale kojim je regulisana periodika redovne verifikacije etalona i mernih sredstava;
– Spisak radnih organizacija sa kojima VJ ima ugovor za usluge u ovoj oblasti.
3.2. INTENDANTSKA SLUŽBA
– Zanavljanje 100.000 suvih obroka.
Suvim obrocima koje čuvamo u našim skladištima ističe rok ove godine, zbog čega ih
moramo utrošiti, a nemamo mogućnosti da ih zamenimo svežim obrocima.
3.3. SANITETSKA SLUŽBA
Sanitetska uprava GŠ VJ nam je uputila ekipu i SnMS za izvršenje sistematskih pregleda
kandidata za profesionalnu vojsku. Međutim, ekipa je došla nekompletna i bez potrebne
opreme za rad. Kompletiranje ekipe i potrebnih materijalnih sredstava nismo u mogućnosti
sami obezbediti. Zato molimo da ovaj zadatak za sada prekinemo i pristupimo njegovoj
realizaciji kada obezbedimo kompletnu ekipu i potrebna materijalna sredstva.
3.4. GRAĐEVINSKA SLUŽBA
Molimo da nam se ustupi dokumentacija stambenog fonda, po garnizonima, na teritoriji
RSK, koji je ranije bio u vlasništvu JNA.

M.P.442

KOMANDANT
general-major Milan Čeleketić, [v.r.]

Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 2.

131

1994., ožujak 19.
[Knin]
Izvješće Glavnog štaba SVK Generalštabu VJ o inspekcijskom obilasku vojnika SVK koji se
nalaze na obuci u SRJ
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE POVERLJIVO
442

Okrugli pečat: Glavni štab SVK.

243

Pov. br. 3-150

19. 03. 1994. god.
Ekipni obilazak vojnika SVK u VJ,
izveštaj, dostavlja.– NAČELNIKU GŠ VJ
U prilogu akta dostavljamo izveštaj o ekipnom obilasku vojnika SVK koji se nalaze na obuci
u VJ, kao i preduzete mere od strane GŠ SVK.
K O M A N D A N T
general-major Milan Čeleketić, [v.r.]

M.P.443
----------------

VOJNA TAJNA
POVERLJIVO
Obilazak vojnika SVK na obuci u VJ
–Izveštaj–
Ekipa GŠ SVK u skladu sa Naređenjem pov. br. 3-01 od 1. 02. 1994. godine izvršila je
obilazak jedinica u VJ u kojima se izvodi obuka sa regrutima SVK januarske generacije. U
toku obilaska starešine iz ekipe GŠ SVK obavile su razgovore sa komandama i starešinama
jedinica u kojima se obučavaju vojnici iz SVK i održale su sastanak na kojima su informisani
vojnici o situaciji u Krajini. Posle informisanja održani su vojnički sastanci na kojima su
saslušani vojnici i dati odgovori na pitanja koja su postavljali.
Po završenom obilasku jedinica vođa ekipe posetio je GŠ VJ i sa predstavnicima III.
i IV. Uprave razmotrio neka važnija pitanja i probleme vezane za obuku vojnika SVK u
jedinicama i nastavnim centrima Vojske Jugoslavije.
Stanje i problemi:
Starešine i komande u čijim jedinicama se izvodi obuka ukazale su na postojanje većeg broja
problema oko prihvata i obuke vojnika regruta iz SVK. Posebno su ukazali na sledeće:
1) Nemaju blagovremenu informaciju da li će ili neće dobivati na obuku vojnike iz SVK.
Kada prime vojnike nemaju podatke koliko treba da traje obučavanje; po kojim PiP; za koje
VES-i treba i koje vojnike obučavati.
2) Vojnici dolaze nepripremljeni sa nizom ličnih problema, neinformisani a često i
dezinformisani o cilju svog boravka u VJ.
3) Nerešeni su problemi odevanja (oblačenja), nošenja oznaka na uniformama, polaganja
svečane obaveze, plata, potrošnog materijala i sl.
4) Jedan broj vojnika regruta se skandalozno ponaša naročito u prvih 10-15 dana. Odbijaju
da razgovaraju, ne pozdravljaju starešine VJ, pretnjama i pritiscima razne vrste pokušavaju
da negativno utiču na ostale vojnike iz VSK pozivajući ih na bunt i otpor. Takvi vojnici u
kontaktu sa vojnicima i starešinama VJ iznose optužbe na starešine i ličnosti iz vlasti i u
RSK (optužuju ih za šverc, kriminal, nesposobnost, nepatriotizam itd.).
5) Vojnici regruti iz SVK dolaze bez zdravstvene selekcije i ocjene sposobnosti za služenje
vojnog roka. Među njima ima jedan broj bolesnih i nesposobnih za obučavanje za određene
VES-i.
443

Okrugli pečat: Glavni štab SVK.

244

6) U manjem broju jedinica iznose da njihove pretpostavljene komande malo ili nikako
učestvuju u rešavanju problema do kojih dolazi u toku prihvata i obuke vojnika iz SVK.
7) U najvećem broju jedinica zalaganje vojnika na obuci i postignuti rezultati ocenjuju se
pozitivno.
Razgovori sa vojnicima
Poseta starešina iz GŠ SVK vojnicima na obuci u VJ naišla je na odobravanje kako vojnika
tako i starešina iz VJ u čijoj nadležnosti je obuka. Informacija o situaciji u RSK i SVK
saslušana je sa velikom pažnjom i interesovanjem. U diskusiji vojnici su u većem broju
jedinica izrekli više pohvala na prihvat i rad sa njima. Na odnos starešina i vojnika VJ prema
vojnicima iz SVK nije bilo ni jednog prigovora.
Iz diskusije vidni su sledeći problemi po kojima GŠ SVK treba da zauzme stavove.
1) Vojnici traže da na obuci u VJ ne ostaju duže od 3 meseca. Spremni su na obučavanje
po 10 časova dnevno i obuku subotama i nedeljama. Traže da im GŠ SVK saopšti koliko će
stvarno ostati na obuci u VJ.
2) Izneto je više zahteva da se u što kraćem roku sa vojnicima na obuci u VJ organizuje
polaganje svečane obaveze. Traži se polaganje svečane obaveze sa zastavom, himnom i
obeležjima RSK uz obavezno prisustvo rodbine.
Pri odlučivanju treba imati u vidu da su svečanu obavezu položili vojnici na obuci u
novosadskom korpusu i na jednoj vojnoj pošti u Beogradu.
3) Postavljeno je pitanje hoće li se iz VJ vraćati sa uniformom koju su dobili u VJ ili će
dobiti uniforme sa oznakama SVK.
Zaključci i predlozi GŠ SVK
1) Vojnici januarske generacije upućeni su na obuku u VJ bez adekvatnih priprema i sa
nizom nerešenih pitanja. Komande jedinica VJ nisu bile pripremljene niti blagovremeno
obaveštene o dolasku vojnika iz Krajine na obuku.
2) Vojnicima nije pojedinačno određena VES za koju treba da se obučavaju a to su u toku
obuke određivale starešine VJ.
3) Komande jedinica, GŠ SVK i organi Ministarstva odbrane ne znaju koliko treba da traje
obuka vojnika SVK u VJ.
4) Ne postoji stav GŠ SVK o polaganju svečane obaveze vojnika koji se upućuju na obuku
u VJ.
5) Nema stava GŠ SVK i GŠ VJ o oblačenju i označavanju uniformi vojnika SVK dok
borave na teritoriju SRJ.
6) Postoji više krupnih problema na relaciji vojnici na obuci u VJ i održavanje veza sa SVK
i rodbinom u RSK.
7) Među vojnicima SVK koji se upućuju na obuku u VJ ima bolesnih i nesposobnih za
službu i konkretna VES-i. Jedan broj vojnika destruktivno se ponaša i negativno utiče na
ponašanje ostalih vojnika.
Predlozi
1) Organizovati za sve vojnike na obuci u Vojsci Jugoslavije koji nisu položili svečanu
obavezu, svečano polaganje iste u subotu 25. 03. 1994. godine u Vojniću. Vojnike
organizovano prevesti na polaganje svečane obaveze. Na polaganje pozvati roditelje vojnika.
Posle položene svečane obaveze vojnike pustiti kućama tri dana, nakon toga ih prikupiti i
vratiti da završe obuku u VJ.
245

2) Do 26. 03. odrediti krajnji rok završetka obuke za sve vojnike u dogovoru sa komandama
jedinica i nastavnim centrima u kojima se sprovodi obuka. Pri tome imati u vidu da nije
moguće obezbediti da obuka za sve vojnike traje isto vreme.
3) Do kraja boravka u VJ regulisati oblačenje i označavanje uniformi vojnika pri povratku
u SVK.
4) Preduzeti mere za rešavanje problema onih vojnika koji su samovoljno napustili VJ ili su
otpušteni zbog nesposobnosti za vojnu službu.
5) Sa Ministarstvom odbrane odmah pristupiti pripremi sledeće partije regruta za
upućivanje na obuku u VJ. Obezbediti da se svečana obaveza položi pre odlaska u VJ.
Nabaviti i podeliti uniforme sa oznakama SVK za sve vojnike koji se upućuju na obuku u
VJ.
6) Tražiti da se sa oko 1/3 vojnika realizuje kurs za komandire odelenja.
7) Pokrenuti akciju da se sagleda mogućnost obrazovanja nastavnih centara u SVK za
obuku svih (ili većine) regruta za junsku generaciju.
M.P.444

P u k o v n i k Milisav Sekulić, [v.r.]

Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 7.

132

1994., ožujak 19.
[Okučani]
Obavijest Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o posjetu zapovjednika
Glavnog štaba SVK te njegovim odgovorima na pitanja o proljetnoj sjetvi i opskrbi naftnim
derivatima
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA445
Pov. br. 20-66 POVERLJIVO
19. 03. 1994. godine
Informacija potčinjenim jedinicama, dostavlja.–

KOMANDI 91. PoB 446

1. Dana 17. i 18. 03. 1994. godine Komandu Korpusa obišao je komandant GŠ SVK
general-major Milan Čeleketić. U toku obilaska razgovarao je sa komandantom Korpusa
pukovnikom Lazom Babićem i komandantima jedinica.
2. Od GŠ SVK dobili smo akt sledeće sadržine (odgovori na pitanja koja jedinice postavljaju
u svojim redovnim borbenim izveštajima):
Šta vlada preduzima u vezi prolećne setve, nabavke goriva, semena i veštačkih đubriva?
a) Na nivou RSK u čiji sastav su ušli predstavnici ministarstva koji učestvuju u realizaciji
setve (naftna industija, vodoprivreda, šumarstvo).
444
445
446

Okrugli pečat: Glavni štab SVK.
U desnom kutu dopisano rukom: ”ŠEATOVIĆ Informisati sve vojnike osim točke 3. [potpis nečitak]”.
Dopisano rukom.

246

b) Na nivou regija štabova za setvu su formirani za (Lika i Dalmacija, Kordun i Baniju, Zap.
Slavoniju i Baranju, Istočnu Slavoniju i Zap. Srem i za Beli Manastir.)
c) Za opštine – opštinski štabovi za sprovođenje setve, žetve za godinu dana.
– Naftni derivati posebno D-2 obezbeđeni su i zadovoljavaju potrebe oko 60 posto:
– Gorivo se deli po opštinama, a opštine dele korisnicima (ind. poljoprivrednici), donesen
je plan podele goriva za mart (privatni sektor 233 t, društveni 42 t), odnosi se na Liku i
Dalmaciju (tako za sve regije):
– Vlada je donela odluku o uvozu nedostajućih količina goriva.
d) Vlada je donela odluku o korištenju poljoprivredno napuštenog i neobrađenog zemljišta.
(prednost u korišćenju – borci, invalidi, porodice poginulih boraca, izbeglice)
– Preko međunarodnog crvenog krsta i na drugi način obezbeđene su određene količine
semena (pšenice i krumpira) sredstva za zaštitu bilja i veštačkog đubriva. Odgovarajuće
količine raspoređene su po regijama.
– Deo semena i veštačkog đubriva biti će obezbeđeno preko trgovačke mreže.
Napominjemo da je potrebno borce uputiti da se obrate opštinskim štabovima za setvu i od
njih traže konkretne informacije prema sopstvenim potrebama.
3. Komande jedinice, u duhu ranije dobijenog naređenja, trebaju preduzeti sve mere da se
v/o sa teritorije SRJ organizovano upute na vikend. Sa v/o koji se upućuju na vikend izvršiti
pripremu čiji osnovni cilj treba biti blagovremen povratak istih u jedinice.
Treba imati u vidu da će od uspešnosti realizacije ovog zadatka sa prvom grupom zavisiti i
ponašanje v/o koji se upućuju u drugoj i trećoj grupi.
Sa informacijama na pogodan način upoznati sve pripadnike jedinice.

M.P.448

M.P.447

POMOĆNIK KOMANDANTA
p p u k o v n i k Branko Zebić, s.r.

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5003.

133

1994., ožujak 19.
Gora
Komanda 4. pješadijskog bataljona 31. pbr SVK daje ocjenu osuđenog vodnika SVK Slavka
Končara u kojoj iznosi podatke o pobuni Srba u Banskom Grabovcu 1991. te sudjelovanju i
gubicima banijskog bataljona u operaciji “Maslenica”
KOMANDA 4. pb
KM Gora
Sp. broj: 504/94.
od 19. marta 1994. godine VOJNA TAJNA
POVERLJIVO
447
448

Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.
Prijemni pečat: Vojna pošta 9172, Pov. br. 85-01, 21. 3. 1994., Okučani.

247

KARAKTERISTIKA
za osuđenog rez. vodnika Končar Milana Slavka
Osuđeni Končar Slavko, r. 16. marta 1952. godine u V.449 Šušnjaru, gdje stalno i stanuje,
kbroj 25, po zanimanju bolničar, sin pok. Končar Milana i pok. Stane r. Dražić. Otac je
jednog djeteta – kćeri Mirele, koja je sada stara 12. godina. Jedini uzdržavalac i hranitelj
kćerke Mirele je otac Slavko i ona sada trenutno živi sa maćehom Miljom u V. Šušnjaru.
Nemaju nikakovih prihoda osim što privrede na malom seoskom imanju u V. Šušnjaru.
Slavko potiče iz siromašne seoske porodice. Radio je više od 20 godina u zdravstvu Opštine
Petrinja. Poštovan je i cijenjen u sredini u kojoj je radio i živio.
U svojstvu zdravstvenog radnika tada bolničara u Zdravstvenoj ambulanti u Banskom
Grabovcu, već od 26. 06. 1991. godine aktivno se uključuje u borbu srpskog naroda protiv
ustaškog terora. Njegova se aktivnost sastoji u tome što se odmah pa i ranije angažira na
prikupljanju lijekova i snabdjevanju ratne bolnice i novoformiranih jedinica u Klasniću
i V.450 Gradcu. Odmah po formiranju Odreda TO u Banskom Grabovcu u VII. mjesecu
1991. godine aktivno se uključuje i u svojstvu bolničara u sastavu 3. čete učestvuje u nizu
borbi i ispoljava izuzetnu hrabrost i požrtvovnost na izvlačenju i zbrinjavanju ranjenih i
poginulih boraca, kada je ranjeno preko 20 boraca i poginulo 7 na pravcima gdje je Slavko
učestvovao.
Zbog zalaganja i požrtvovnosti i ne često samo na zadacima zdravstvenog radnika, već
pomaže i komandi čete i odreda na ostalim zadacima na organiziranju borbe i otpora što
veoma pozitivno utiče na borbeni moral boraca i starešina ove jedinice te kao takav biva
vanredno unapređen u čin vodnika i postavljen za načelnika – kom. sanitetskog odelenja u
Odredu TO Banski Grabovac, koju dužnost veoma uspješno obavlja sve do demobilizacije
(privremene) 17. 07. 1992. godine kada ponovo odlazi na rad u Zdravstvenu ambulantu
u Banski Grabovac, gdje i dalje pomaže pripadnicima milicije i narodu na zdravstvenom
zbrinjavanju u veoma složenim uslovima zbog nedostatka lijekova i uopšte sanitetskog
materijala.
Nakon proglašenog ratnog stanja 26. 01. 1993. godine ponovo dolazi u sastav 4. pb
31. pbr Srpske vojske RSK, gdje nastavlja rad na dužnosti referenta saniteta, koju dužnost
obavlja veoma odgovorno i savjesno. U svojstvu referenta saniteta u ovom razdoblju Slavko
odlazi i na Sjeverno dalmatinsko ratište, gdje 18 dana učestvuje u veoma žestokim borbama
sa Banijskim bataljonom, kojim je tada komandovao kapetan 1. klase Veljko Sužnjević.
U tadašnjim borbama na SDR biva ranjeno 19 i poginulo 4 borca Banijskog bataljona,
gdje Slavko također odigrava odlučujuću ulogu u izvlačenju ranjenih i poginulih boraca
pružajući ranjenicima pod veoma žestokom vatrom prvu pomoć i zbrinjava ih u zdravstvene
ustanove Knina i Benkovca. Po povratku sa ovog ratišta nastavlja odgovorno obavljati svoju
dužnost u 4. pb. Za čitavo vrijeme rata u ime svih boraca može se također ustvrditi da
se Slavko nije bavio uopšte pljačkom, švercom i otuđivanjem MTS, već dapače osuđivao
učešće pojedinaca u ovim nečasnim radnjama. Veoma odgovorno je raspolagao raspoloživim
materijalno tehničkim sredstvima u Sanitetskom odjeljenju 4. pb, racionalno raspolažući i
vodeći računa o pravednoj i neophodno potrebnoj količini lijekova. Izuzetno i kvalitetno
ukazivao prvu pomoć i u rekordnom roku izvlačio sa odjelenjem kasnije ranjene borce u
zoni odgovornosti 4. pb prilikom ranjavanja od nagaznih mina i drugih sredstava.
449
450

Velikom.
Velikom.

248

S toga borci 4. pb 31. pbr SVK predlažu nadležnim sudskim organima da sve napred
navedene činjenice u ovoj karakteristici uzmu u obzir pa i zbog njegovog zdravstvenog
stanja, socijalnog stanja porodice posebno daljnje brige o kćerki Mireli izrečenu kaznu
preinači i smanji na najmanju moguću mjeru.

KOMANDANT 4. pb
kapetan I klase Nikola Lađević, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1038-2.

134

1994., ožujak 21.
Beograd
Prikaz akcija Štaba odbrane Gorskog kotara, izvedenih u razdoblju od 25. srpnja 1991. do
26. travnja 1992., i akcija 21. diverzantskog odreda, izvedenih u razdoblju od 31. siječnja
1993. do 11. ožujka 1994. godine
M.P.451 VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO!
AKCIJE
ŠTABA ODBRANE GORSKOG KOTARA – 21. DOd
Beograd, 21. mart 1994. godine
AKCIJE ŠTABA ODBRANE GORSKOG KOTARA IZVEDENE PRIJE
FORMIRANJA 21. DOd OD 25. JULA 1991.452 DO 26. APRILA 1992. GODINE
1. OŠTARIJE, 25. JULI 1991. GODINE
Iz vojnog skladišta u Oštarijama kod Ogulina u ranim jutarnjim časovima dopremljena su
tri vojna kamiona (dva od 8 tona i jedan od 5 tona nosivosti) oružja, oruđa, municije za
iste i druge opreme. Iz tog kontingenta naoružali su se vojni obveznici Gomirja, Brestovca,
Vitulja, Ponikava i Popova Sela, a delimično Jasenka i Drežnica
2. SRPSKE MORAVICE, 15. AVGUST 1991. GODINE
Dopremljen je kamion naoružanja i municije za Srbe, vojne obveznike MZ Srpske Moravice,
prevoz je izvršen sa vojnim vozilom “FAP” nosivosti 8 tona.
3 GOMIRJE, 31. AVGUST 1991. GODINE
Iz Gomirja je vojnim vozilom pod organizacijom puk. Rajnović Nikole uz pomoć oficira
bezbednosti, kap. prve klase, prebačena naoružana grupa od 16 vojnih obveznika, Srba,
preko ustaške teritorije Duge Rese, Karlovca, Slunja i Rakovice do aerodroma u Bihaću.
Ova grupa je bila naoružana u Gomirju. Iz Bihaća su helikopterom prebačeni u Pančevo
gde su proveli 11 dana na obuci za diverzantska dejstva.
451
452

Prijemni pečat: Štab odbrane Gorskog kotara, Br. 8, 18. 5. 1994., Gorski kotar.
Ne piše u izvorniku.

249

4. BIHAĆ, 12. SEPTEMBAR 1991. GODINE
Završava se obuka i jedan deo grupe se odmah sa specijalnom opremom i naoružanjem
vraća za Bihać, helikopterom, odakle, takođe sa helikopterom, prelaze u Jasenak na teritoriju
Srpskog dela Gorskog kotara.
5. PANČEVO, 12. SEPTEMBAR 1991. GODINE
Drugi deo grupe, sa oružjem, eksplozivom i drugom specijalnom opremom, takođe leti
helikopterom iz Pančeva za Bihać, gde vrše pretovar opreme u drugi helikopter i prelaze
u Jasenak. Po dolasku u Jasenak grupa je po naredbi komandanta Štaba odbrane Gorskog
kotara, puk. Nikole Rajnovića, dobila svoje zadatke i nalazi se u matičnim odredima odakle
su i krenuli na obuku.
6. GOMIRJE, 24. SEPTEMBAR 1991. GODINE
Iz Beograda u Gomirje stigao je Rajnović Božo.
7. JASENAK, 25. SEPTEMBAR 1991. GODINE
Rajnović Božo je došao u Jasenak gde smo se dogovorili o daljnjem radu.
8. BIHAĆ, 27. SEPTEMBAR 1991. GODINE
Rajnović Božo se sa pratnjom, peške, vratio u Plaški, a odatle u Bihać na aerodrom te
avionom za Beograd. Sa istim su iz Jasenka u Bihać otišli oficir KOS-a, kap. Platiša Slobodan,
i vodnik iz kasarne Sveti Petar u Ogulinu, koju su ustaše zauzele, Ćuk Dražen sa verenicom
i suprugom vodnika JNA, Jakšić Duška.
9. GOMIRJE, 6. OKTOBAR 1991. GODINE
Iz Jasenka za Beograd kreće puk. Rajnović Nikola sa pratiocima, peške preko Gomirja,
Popova sela, Gojaka, Gornjih i Donjih Dubrava, gde su prenoćili.
10. PRIMIŠLJE, 7. OKTOBAR 1991. GODINE
Puk. Rajnović Nikola sa pratiocima prelazi reku Mrežnicu i Perjasicu, odakle kreću za
Primišlje, Plaški i Blata. Iz Blata preko Kapele za Korenicu, a odatle policijskim kolima za
Bihać i helikopterom za Beograd, gde su stigli oko 19,00 časova istoga dana.
11. BEOGRAD, OD 9. OKTOBRA – 13. NOVEMBRA 1991. GODINE
U ovom periodu rađeno je na prikupljanju opreme i naoružanja za Srpsku brigadu u
Gorskom kotaru, te drugim dogovorima oko formiranja brigade i njenog delovanja na
prostoru Gorskog kotara. Ove poslove je, uz pomoć Rajnović Bože i svojih saradnika,
obavljao puk. Rajnović Nikola. U toku rada kontaktirano je sa odgovornima u SSNO-u i
Generalštabu kao i odgovornima u političkim strukturama.
12. BIHAĆ, 15. NOVEMBAR 1991. GODINE
Puk. Rajnović sa pratiocima otputovao za Bihać. Istog dana u “Večernjim novostima” izlazi
članak pod naslovom “Pukovnik optužuje”, koji izlazi u dva nastavka “Večernjih novosti”
gde je glavna uloga tužioca dodijeljena puk. Rajnović Nikoli.
13. SVETI ROK, OD 15. NOVEMBRA – 13. DECEMBRA 1991. GODINE
U ovom periodu je rađeno na prikupljanju opreme i naoružanja koja nam je neovlašćeno
otuđena i dana brigadi u Svetom Roku, tako da se u više navrata išlo u Sveti Rok, kontaktiralo
sa komandantom brigade, Španović Stojanom i drugim odgovornim u brigadi oko povraćaja
materijalno-tehničkih sredstava, koja su nam otuđena, što je delimično i učinjeno ili
nadoknađeno zamenom u drugim oružjima i materijalno-tehničkim sredstvima. Takođe, su
u ovom periodu primana i skladištena materijalno-tehnička sredstva koja su dolazila iz više
magacina JNA, a bila namenjena za formiranje i opremanje brigade na području Gorskog
kotara.
250

14. SLUNJ, 29. NOVEMBAR 1991. GODINE
U Slunj, iz Beograda stigao je Rajnović Božo sa jednim šleperom i jednim vojnim kamionom
pod pratnjom vojne policije JNA sa oružjem i specijalnom opremom koja je skladištena na
poligonu u Slunju.
15. SLUNJ, 14. DECEMBAR 1991. GODINE
Prevežena je prva količina naoružanja, municije i druge opreme iz skladišta u Vedrom Polju
na poligonu u Slunju, skladište “Kozara”. Transport i predislokacija naoružanja, municije i
opreme vršena je 16. decembra 1991. godine.
16. BIHAĆ, OD 16. – 19. APRILA 1992. GODINE
Zbog nastale situacije i dolaska snaga UNPROFOR-a u RSK donešena je odluka o
predislokaciji naoružanja i opreme iz Slunja u skladište Grabež kod Bihaća.
17. GRABEŽ, 25. APRIL 1992. GODINE
Zbog početka rata na području bivše Bosne i Hercegovine i nesigurnosti za skladištenje
opreme na Grabežu, u dogovoru sa odgovornim u službi bezbednosti JNA donešena je
odluka da se najosetljiviji i najvredniji deo specijalne opreme i naoružanja iz Grabeža prebaci
vozilom za Beograd, dok je preostali deo opreme i naoružanja predat Srpskim borcima
Bosanske Krupe i Bosanskog Petrovca.
18. BOSANSKI PETROVAC, 26. APRIL 1992. GODINE
Iz Bosanskog Petrovca preko Banja Luke, Tuzle i Bjeljine krenuli smo za Beograd gde smo
stigli 27. aprila 1992. godine i navedenu opremu i oružje predali na čuvanje u magacine
JNA.
AKCIJE 21. DOD U PERIODU OD 31. 01. 1993. DO 11. 03. 1994. GODINE
19. IZVIĐANJE, STARA KRŠLJA, 12. FEBRUAR 1993. GODINE
Vršeno izviđanje i pretres terena u užoj zoni Stare Kršlje.
20. IZVIĐANJE, PRIMIŠLJE, 15. FEBRUAR 1993. GODINE
Izviđanje terena na potezu Primišlje – Tubića most sa zadatkom obilježavanja mogućih
prelaza na rijeci.
21. POSJEDANJE PRVE LINIJE, KESTENAK, 19. FEBRUAR 1993. GODINE
Izvršeno posjedanje linije dodira sa ustaškim snagama na potezu Kestenak – Svoič u zoni
odgovornosti 2. pb/13. pbr.
22. PRETRES, KLANAC, 25. FEBRUAR 1993. GODINE
Izvršen pretres terena u širem sektoru poligonske prostorije na potezu r. Mrežnica – r.
Korana.
23. IZVIĐANJE, KESTENAK, 26. FEBRUAR 1993. GODINE
Izviđanje terena na liniji Kestenak – Sastavci sa zahvaćanjem dubine teritorije prema
Perjasičkoj kosi i Gradini.
24. KONTROLA MOSTOVA, SLUNJ, 3. MART 1993. GODINE
Izvršena antidiverzantska kontrola mostova na rijekama Korani i Slušnica od strane alpinista,
pripadnika specijalne grupe 21. DOd.
25. BLOKADA PUTEVA, PLAŠKI, 8. MART 1993. GODINE
Nakon upada vozila UNPROFOR-a vozilom UNPF-2250 u objekte od važnosti i pokušaja
opservacije izvršena blokada pravaca Slunj – Plaški; Slunj – Primišlje; Slunj – Plitvice.
26. PATROLIRANJE, JELOV KLANAC, OD 19. – 25. MARTA 1993. GODINE
Kontrola terena od vrela Mrežnice (HE Mrežnica) do Rakovice i užeg rejona između Zbijega
i Velike Melnice južno od kampa 21. DOd.
251

27. PATROLIRANJE, KRNIĆA GLAVICA, 19. MART 1993. GODINE
Kontrola terena na pravcu Krnića Glavica – s. Slušnica i kotlinu između Puharice tt 417 i
V.453 Melnice tt 518.
28. ZASJEDNA DEJSTVA, TAVANAK, 20. – 22. MARTA 1993. GODINE
Postavljanje zasjeda na pravcu G.454 Močila – Tavanak – Tepavci zbog upada muslimanske
grupe na teren.
29. PATROLIRANJE, VRELO MREŽNICE, 25. MART 1993. GODINE
Kontrola terena na potezu V.455 Mrežnice – Popovića vis – Krnića Glavica – Slušnica.
30. PATROLIRANJE, KRNIĆA GLAVICA, 29. APRIL 1993. GODINE
Kontrola terena u užem sektoru Krnića Glavice sa zahvaćanjem HE Mrežnica i komunikacije
Slunj – Plaški do ispod Popovića vrha.
31. PATROLIRANJE, KRNIĆA GLAVICA, 30. APRIL 1993. GODINE
Kontrola terena u užem sektoru objekta TŠC i art. osmatračnice na Krnića Glavici.
32. GLINICE, OD 2. – 5. MAJA 1993. GODINE
Grupa od šest snajperista upućena je u rajon Glinica nakon pogoršanja situacije u tom
području. Grupa je uspješno odradila postavljeni zadatak. Prema pouzdanim informacijama
ubijena su 24 muslimanska vojnika.
33. VRELO MREŽNICE, 16. MAJ 1993. GODINE
Postavljena zasjeda kod HE “Vrelo Mrežnice” i na potezu Popovića vis.
34. PUHARICE, OD 14. – 17. JUNA 1993. GODINE
Izvršena blokada užeg sektora Puharice sa jednim vodom sa ciljem sprečavanja prolaska
DTG od Cazina prema Kamenici. Blokirani su pravci Puharice, rejon Gornjeg Tavanka i
Velikih Moravica.
35. TUBIĆA MOST, OD 19. – 20. JUNA 1993. GODINE
U širem rejonu Vrela Mrežnice i Tubića mosta izvršena blokada riječnog toka Mrežnice i
mogućih prelaza.
36. PUHARICA, 21. JUN 1993. GODINE
Jedan diverzantski vod izvršio blokadu sektora Puharice.
37. SLUŠNICA, 22. JUN 1993. GODINE
U ciklusu redovnog patroliranja u rejon Slušnice upućen diverzantski vod radi kontrole
terena.
38. ČIČIN MOST, 23. JUN 1993. GODINE
Izvršena kontrola užeg područja oko Čičinog mosta.
39. KOTUROVO, 25. JUN 1993. GODINE
Izvršeno patroliranje i pretres terena u širem sektoru objekta TŠC, VIG-a, Vrela Mrežnice
(HE Mrežnica).
40. KOTA ZOZ, 27. JUN 1993. GODINE
Izvršeno patroliranje terena na mogućim pravcima prolaska ustaških i muslimanskih snaga
u neposrednoj blizini objekata TŠC.
41. IZVIĐANJE, 8. JUL 1993. GODINE
453
454
455

Velike.
Gornja.
Vrelo.

252

Izviđanje terena u zoni 2. pbat/13. pbr u užem sektoru Kestenka sa ciljem kontroliranja
komunikacije G.456 Stol – Tounj – Josipdol.
42. PRETRES TERENA, 17. JUL 1993. GODINE
Kontroliranje terena posebno praznih prostora poligona radi kontrole mogućih pravaca
prelaska teritorije i sprečavanja upada DTG.
43. “OZRENKO”, 12. – 21. JULA 1993. GODINE
Rađeno na izradi prototipa RAKETNOG BACAČA AVIO BOMBI po tehničkom rješenju
VTI iz Beograda. Zahvaljujući 21. DOd izvršena je realizacija i prva praktična primjena.
Sama izrada oruđa je praćena od 10. jula 1993. godine, a prvi prototip je završen 16. jula
1993. godine i izvršene su probe na poligonu Brezica projektilom sastavljenim od školske
bombe FAB-100 i raketnog motora “HVAR 127 mm”. Druga proba, 18. jula 1993. godine
izvršena na lokaciji Ravne Livade sa tri lansiranja školskih bombi.
Prva praktična primjena izvršena je 21. jula 1993. godine.
44. MAGLAJ, PRVO BORBENO DEJSTVO, 21. JULI 1993. GODINE
Izvršena prva praktična primjena RAKETNOG BACAČA AVIO BOMBI u rejonu Pločice
(Mitrovića brijeg) na jako ukopane muslimanske snage, udaljene 1.800 m i zaklonjene
brdom. Prvi projektil nije eksplodirao (kasnije se ustanovilo da se dodatno mora fiksirati
inertni upaljač), a drugi je eksplodirao sa usporenjem od 2,5 ms (mili sekunde). Kasnije, iz
muslimanskih radio emisija saznalo se da su mislili da ih je pogodila LUNA ili njima neko
nepoznato oruđe velike razorne moći u čemu su bili potpuno u pravu. Akcija je izvedena po
naredbi p.puk. Belanovića457, k-danta 1. ozrenske brigade.
45. ZAVIDOVIĆI, DRUGO BORBENO DEJSTVO, 22. – 24. JULA 1993. GOD.
Dana 22. jula 1993. godine iz OG Doboj je došao zahtjev da se sa “OZRENKOM”
uključimo u borbena dejstva na Zavidovićkom frontu kod p.puk. Peulića458 iz 27. teslićke
brigade, tako da je dan prošao u pripremama. Dana, 23. jula 1993. godine preko Teslića,
Crne Rijeke i Šehera stigli smo pred Zavidoviće. […]
46. ZAVIDOVIĆI, 25. JUL 1993. GODINE
Zadatak nam je bio art. podržavanje odn. vatrena priprema napada sa zadatkom raketiranja
jako utvrđenih tačaka Alijine vojske ispred Biljačića, predgrađa Zavidovića. Po dobijenom
zahtjevu za vatru počeli smo sa dejstvom. Na prvi cilj su lansirane dvije rakete, a zatim još
dvije na drugi cilj. Izviđači su javili o IZVANREDNOM UČINKU raketa što je potvrdio i
pješadijski napad u kome nije459 bilo ni jedne žrtve jer je protivnik pobjegao. Akcija je tekla
potpuno po planu pa se za manje od 4 časa završilo zauzimanjem svih zacrtanih tačaka sa
samo tri ranjena na našoj strani.
Uloga “OZRENKA” je bila presudna jer se pre toga više puta bezuspješno napadala ista
točka uz znatne žrtve.
47. KAPELA, “KOBRA 1 i 2”, 24. AVGUSTA – 3. SEPTEMBRA 1993. GOD.
Po direktnom naređenju GŠ SV RSK i uz direktno rukovođenje sa akcijom u koju su bila
uključena dva korpusa, 21. KK i 15. LK,460 a prema planu trebalo je da učestvuje 420 ljudi,
dok je sa samom operacijom rukovodio puk. Bulat.461 Nosioc akcije bio je 21. DOd, a cilj
456
457
458
459
460
461

Generalski.
Priređivači nisu utvrdili ime.
Boška.
U izvorniku dvaput piše nije.
U izvorniku pogrešno piše PK.
Čedomir.

253

čitave akcije bio je povratak teritorija (oko 33 km² samo u Kapelskom prostoru) koje je
izgubila 70. pbr (bez borbenih dejstava).
Rezultati akcije: spriječen napad “Tigrova” A-jedinice ZNG-e na Plaški (postoje snimci
prislušnog centra “Čatrnja”), 58 poginulih iz sastava “Tigrova” i jedinica povučena zbog
gubitaka. Pokušaj Hrvata da naprave propagandni potez od tolikih gubitaka (počeli su da
slažu leševe na Stadionu u Zagrebu) propao je zbog nepovoljnih reakcija unutar vojske.
Formirana tajna grupa iz redova “Tigrova” i plaćenika koja se apsolutno izolovala (ne zna
se smještaj, brojno stanje) sa zadatkom da div. dejstvima uništi 21. DOd. Napravljen je
veliki razdor i haos u njihovoj k-di, došlo je do hapšenja nekih oficira jer je ocijenjeno da su
obavještajno otkriveni zbog toga što su u samom početku napada doživjeli katastrofu.
48. PERJASICA, 10. OKTOBAR 1993. GODINE
U pripremnim dejstvima 13. pbr sa zadatkom ovladavanja teritorijom međurječja (u prvoj
fazi do mosta na rijeci Mrežnici) angažovana je jedinica da u vatrenoj pripremi razbije
prednju liniju, demorališe protivnika i omogući lakši upad naše pješadije prema zacrtanim
ciljevima. Angažovana sredstva upotrebljena su na dva pravca, lanser avio bombi i saćasti
lanseri na glavnom pravcu napada, a pokretni “BROVINZI” i pokretni PAT 20/3 na
pomoćnom pravcu napada. Sva angažovana sredstva uspješno su odradila svoj dio zadatka.
Na napad naših jedinica odgovorila je ustaška artiljerija i tenkovi, usled čijeg dejstva nam
je pogođeno pokretno oklopljeno vozilo, TAM-110, koji je na sebi nosio PAT 20/3. Tom
prilikom ranjena su tri pripadnika 21. DOd od kojih dvojica teško.
Kovač Andraš, teško ranjavanje u predelu nogu i desne ruke, Vinaji Andrija, teško ranjavanje
u desnu nogu (noga amputirana hirurškom intervencijom), a lakše ranjavanje u predelu
prsnog koša i ruku sanirano tokom lečenja na VMA – Beograd. Rojčević Miodrag, lakše
ranjen u predelu desne noge, otpušten kući nakon kratkog bolničkog lečenja.
49. DIVOSELO, 10. – 11. SEPTEMBAR 1993. GODINE
U poznatim događajima u Lici (Divoselo, Počitelj, Čitluk) na hitno traženje k-danta 15. LK,
puk. Šuput Milana upućen je dio ljudstva i tehnike sa ciljem zaustavljanja ustaške agresije i
omogućivanje izvlačenja ljudstva koje se našlo u okruženju, akcijom ustaša poznatom pod
nazivom “SPRŽENA ZEMLJA”.
50. TURANJ, 12. – 15. SEPTEMBAR 1993. GODINE
U sklopu događanja u Lici, a prema donesenoj odluci najviših političkih rukovodioca RSK
da se neće dozvoliti ograničena ili separatna akcija na bilo koji dio RSK po naređenju k-de
21. KK dio jedinice hitno je upućen na Karlovačko ratište da pomogne u ostvarivanju
zamisli komande 21. KK o zauzimanju džepa Turanj i podršci snagama u Lici kroz vezivanje
ustaških jedinica na najosetljivijem dijelu ustaške države. Rezultat aktivnosti jedinice u
sadejstvu sa jedinicama 21. KK bio je hitan dogovor između političkih predstavnika u
Zagrebu i Kninu o prestanku borbi u Lici, a kasnije i povlačenju ustaško-fašističkih snaga iz
osvojenih ličkih sela.
51. ČIČIN MOST, 26. SEPTEMBAR 1993. GODINE
Na osnovu obavještajnih podataka i zarobljene ustaške dokumentacije donesena je odluka
da se izvrši pretres i čišćenje terena između 70. pbr/15. LK i 13. pbr/21. KK u kojem je
došlo do upada ustaša i pokušaja “tihog zauzimanja” dijela teritorije (u čemu su djelomično i
uspjeli, radi se o oko 7 km² u zoni 70. pbr) što je bilo vidljivo iz zaplijenjene dokumentacije.
21. DOd angažovan je kao nosioc akcije na čišćenju dijela teritorije između dvije susedne
brigade i definitivnog stavljanja ključnih kota Ravićenica tt 397, Simića brdo tt 301,
254

Glavičurak tt 318, Bršljenovac tt 506 i Vinogradište tt 463 pod kontrolu snaga 70. pbr i
13. pbr.
Prilikom prolaska kroz teritoriju koju su trebale kontrolisati snage 13. pbr i 70. pbr, a koja
duže vremena (od prestanka borbenih aktivnosti širih razmjera na tom dijelu kordunaškoličkog ratišta) nije bila pod kontrolom navedenih jedinica vozilo 21. DOd-a, TAM-110,
naletjelo je na protiv tenkovske mine i nakon dve zaglušujuće eksplozije, raznijeto zaustavilo
se na putu. Tom prilikom povrijeđeni su slijedeći:
1. p.por. Vukelić Željko – teško ranjavanje u obje noge
2. vozač Boca Nikola – teško ranjavanje u obje noge
3. vojnik Matić Gojko – teško ranjavanje u jednu nogu
4. vojnik Ilić Miladin – lakše ranjen
5. vojnik Stefanović Jovica – lakše ranjen
6. vojnik Dević Mile – lakše ranjen
7. vojnik Ivanović Nenad – lakše ranjen
8. vojnik Igić Dragan – lakše ranjen
9. vojnik Kragujević Nedeljko – lakše ranjen.
Nakon ranjavanja naših vojnika akcija je prekinuta.
52. TRŽAČKA RAŠTELA, 30. NOVEMBAR 1993. GODINE
Po naređenju k-de 21. KK stepenovanog kao državna tajna 21. DOd angažovan je kao
obezbeđenje prilikom prebacivanja snaga APZB preko teritorije RSK sa ciljem razbijanja
snaga 5. korpusa Alijine462 vojske.
53. KORDUNSKI LJESKOVAC, 3. DECEMBAR 1993. GODINE
Zbog mogućnosti upada snaga 5. korpusa na teritoriju RSK na potezu Kordunski Ljeskovac
– Tržačka Raštela na granici RSK i Cazinske krajine upućen je vod od 39 vojnika sa
zadatkom da obezbeđuje granicu i zaštiti stanovništvo od mogućih provokacija.
54. TODOROVO, 21. DECEMBAR 1993. GODINE
U dogovoru sa vojnim predstavnicima Vojske APZB dogovorena je tajna akcija na liniju
dodira između snaga 5. korpusa Alijine vojske i Vojske APZB. Rezultati akcije: nakon dejstva
raketnog bacača avio bombi snage 5. korpusa u neredu i panici napustili su posjednute linije
i utvrđenja što je omogućilo napredovanje Vojske APZB i zauzimanje linija 5. korpusa.
55. PEĆIGRAD, 31. DECEMBAR 1993. GODINE
U dogovoru sa predstavnicima vojske APZB dogovoreno je angažovanje KRAB-e 21.
DOd-a u užem sektoru Pećigrada radi omogućavanja pješadijskim snagama Vojske APZB
lakše zauzimanje strateški važnih tačaka za daljnje napredovanje ka Cazinu. Dejstvom
KRAB-e 21. DOd na utvrđenim linijama i otpornim tačkama 5. korpusa izazvana je panika,
pometnja i bezglavo napuštanje posjednutih linija. Time su stvoreni uslovi za neometano
eksploatisanje artiljerijskog dejstva snagama vojske APZB u daljem napredovanju prema
Cazini i dalje prema Bihaću.
56. BIHAĆ, 04. – 07. FEBRUARA 1994. GODINE
Na molbu k-danta 2. krajiškog korpusa upućenu k-dantu 21. kordunaškog korpusa, puk. Č.
Bulatu izvršene su neophodne pripreme za izlazak jedinice na zadatak. U izvršenje zadatka
uključen je cjelokupan sastav 21. DOd, ukupno 112 vojnika i starješina sa svom tehnikom
odreda. Angažovanje jedinice uklopljeno je u izvršenje globalnog plana sa ciljem slamanja
462

Alija Izetbegović.

255

prednjih linija odbrane i zauzimanja nekih otpornih tačaka čijim se slamanjem omogućava
izlazak na Unsku prugu i prodor prema samom gradu.
Rezultati akcije: snažnim dejstvom RBB sa ukupno 11 kom. bombi tipa FAB-100 po
odabranim ciljevima u Orljanskoj kosi i Rekića Glavici ostvaren je izvanredan efekat. Svih
11 projektila palo je na gađane ciljeve i to u samu Orljansku kasarnu u kojoj je bila smještena
rezerva B.463 Korpusa i na prednju liniju i rovove na Rekića Glavici.
Važnost akcije vidljiva je i iz prisustva načelnika artiljerije VRS na vatrenom položaju
RBB. Dejstvo je upotpunjeno dodatnim angažovanjem saćastih lansera po ciljevima na
komunikaciji između Sokolca i Privilice.
Efekat dejstva bio je zastrašujući o čemu i vijesti jedan čas nakon dejstva jedinica 21. DOd.
Na radio-Bihaću javljeno je u prvom momentu o 230 žrtava među vojnicima 5. korpusa.
Uz dejstvo baterije 130 mm po kasarni “27. juli” u Bihaću i zauzimanju najjačeg uporišta
Barakovac od strane diverzanata 2. KK neosporno je najveći učinak bio 21. DOd. Uz
KRAB dejstvovala je i grupa snajperista oko kasarne Grabež sa značajnim rezultatima. U
toku napada od uzvraćene vatre od minobacačke mine poginuo je pripadnik 21. DOd,
Stoiljković Slađan star 20 godina.
57. DOBOJ, 8. – 11. MARTA 1994. GODINE
Na traženje OG Doboj od puk. Arsića464 i kontakata sa k-dantom 21. kordunaškog korpusa
pripremljen je dio sastava 21. DOd za izlazak na zadatak u Doboj odnosno širi rejon
dobojskog ratišta.
Dolaskom jedinice u Doboj i nakon razgovora sa načelnikom štaba p.puk. Kojićem465
jedinica je upućena na Preslicu kod k-danta TG Ozren, majora Stankovića.466 Sa majorom
Stankovićem dogovoren je izlazak jedinice na položaj prema Maglaju. Nakon kontakta
sa k-dantom 3. OLPBr, kapetanom Jovićem,467 dogovoreno je dejstvo na dvije tačke. Sa
saćastim lanserima na pravcu prema Zavidovićima, a sa RBB na Maglajskom pravcu.
Nakon izvedenog dejstva sa oruđima efekat dejstva bio je više nego odličan. Kao prvo,
razbijeno je nepovjerenje k-danta 3. OLPBr kap. Jovića, a i njegove vojske prema ovom
tipu oruđa (imali su neprijatno iskustvo sa vlastitim RBB zbog nestručnog rada posade), a
učinak je bio zastrašujući. Od 8 projektila, 2 su pogodila k-du 201. brigade ABiH i kasarnu
brigade dok je jedan pao u r. Bosnu, a ostalih pet po objektima u Maglaju. U toku dejstva
k-dant brigade ABiH uspostavio je vezu sa k-dantom 3. OLPBr tražeći prekid dejstva (kap.
Đurića468 osudio na smrt zbog rušenja Maglaja) što samo po sebi dovoljno govori.
Dejstvo SL od 57 mm takođe je imalo snažan efekat po ciljevima u Joldama i Medku.
Naknadnim prikupljanjem podataka (informacije puk. Kondića469) saznali smo da je
dejstvom 21. DOd zaustavljena planirana muslimanska ofanziva sa ciljem spajanja snaga
između Zavidovića i Maglaja. O učinku 21. DOd interesirao se lično gen. Mladić470 i tražio
da se jedinica ponovo angažuje sa ciljem stvaranja uslova pješadijskim snagama da zauzmu
463
464
465
466
467
468
469
470

Bihaćkog.
Vladimir.
Borislav.
Milovan.
Radovan.
Priređivači nisu utvrdili ime.
Priređivači nisu utvrdili ime.
Ratko.

256

Maglaj. Gen. Mladić tražio je da mu se dostave informacije o 21. DOd i na njegov zahtjev
poslata mu je video kaseta o 21. DOd.
Beograd, 11. mart 1993. godine.
S A S T A V I O K O M A N D A N T
Martinović Milić [v.r.] Rajnović Božo [v.r.]
M.P.471 M.P.472
M.P.473
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 2., kut. 230.

135

1994., ožujak 22.
[Okučani]
Izvješće Komisije za kontrolu primirja 18. korpusa SVK o sastanku s hrvatskom delegacijom
te spornim detaljima oko razdvajanja na liniji dodira
KOMISIJA ZA KONTROLU
PRIMIRJA 18. K
23. 03. 1994. godine
Izveštaj o održanom sastanku zajedničke
komisije.– K-DANTU KORPUSA
Dana 22. 03. 1994. godine na KP 12 arg. bat. u Lipiku održan je zajednički sastanak
komisija za kontrolu primirja Sektor Zapad. Zajedničkim sastankom je rukovodio pukovnik
de Vergara,474 a prisustvovali su oficiri za vezu arg. bat., vojni posmatrač EZ i zamenik
de Vergara. U ustaškoj delegaciji su bili vojnici Kovačević475 i Brigljević476 – raniji članovi
komisije. Uvodnu reč dao je predsedavajući objašnjavajući način i metode rada komisije.
Kovačević: Iznosi zabrinutost hrvatske strane zbog situacije oko ceste Pakrac-Bučje. Iznosi
da su naše snage na pojedinim mestima prešle liniju razgraničenja od 03. 01. 1992. godine.
Na pojedinim mestima snage su na udaljenju 100-150 m i postoji mogućnost da dođe do
incidenata. Posebno ističe stanje oko srušenog mosta na r. Pakra. Tvrdi da je njihovoj strani
ranije obećano da će se taj problem razrešiti.
Traži sastanak brigadira Tomšića477 i pukovnika Babića478 i iznosi da Tomšić ima sva
ovlaštenja da postigne dogovor. Predlaže da takvo ovlaštenje ima i puk. Babić.
471
472
473
474
475
476
477
478

Okrugli pečat: RSK, 21. dobrovoljački diverzantski odred.
Isto.
Prijemni pečat: RSK, Komanda 21. dobrovoljačkog diverzantskog odreda, Br. 104-1, 21. 3. 1994.
Ernesto.
Priređivači nisu utvrdili ime.
Zvonko.
Josip.
Lazo.

257

De Vergara: Objasnio situaciju oko objekta Čaklovec i s. D.479 Šumetlica i izneo stavove obe
strane oko načina rešavanja.
Hrvatska strana traži da se naše snage povuku jer su se oni povukli iz Širinaca i M.480
Šagovine i kažu da se problem Prašnika ne može vezati sa gore iznetim već da se rešava posle.
Stav naše strane je da se problem mora rešavati celovito. Nema rešenja za Čaklovec i D.
Šumetlicu, ako se ne reši pitanje Prašnika.
Kovačević: Objašnjava da su naše snage prve prešle liniju razgraničenja, a da su potom oni
sa specijalnom policijom ušli u Širince i Šagovinu, da su se naše i njihove snage povukle
posle dogovora i da su oni problem smatrali rešenim. No nakon 20-ak dana naše snage su se
ponovo vratile na stare pozicije.
Zebić: Iznosi da je naša strana evidentirala njihove primedbe i da će ih preneti k-di.
Ponavlja naš stav da se problem mora rešavati povezano sa Prašnikom. Iznosi stav da nema
potrebe za sastankom Tomšić-Babić jer se pitanje razgraničenja mora rešavati na nivou GŠ
i Vlade. Ako oni inzistiraju neka dostave pitanja koja žele pokrenuti na tom sastanku, pa
ćemo mi zauzeti stav oko održavanja sastanka.
De Vergara: Obe strane mogu tražiti zajedničke patrole sa UNPROFOR-om ako žele obići
određeno područje.
Hrvatska strana to navodno koristi.
Traži da se redovno vrše provera direktne linije – oko 08,00 časova svako jutro.
U razgovoru od 10’ bez prisustva UNPROFOR-a Kovačević ponovo iznosi zabrinutost
zbog blizine linija uz put Pakrac-Bučje. Tvrdi da su zabranili upotrebu alkohola i verbalne
kontakte da ne dođe do incidenta.
Brigljević iznosi da su 19. i 20. 03. registrovali dve odnosno tri eksplozije u reonu Novo
Selo-Španovici oko 150 m od punkta policije. Pretpostavljaju da su tromblonske, ali nisu
čuli pucnje.
Zebić: U Prašniku je suprotna strana otvarala vatru 12., 13. i 14. 03. 1994. Na vatru je
odgovoreno. To je ozbiljan incident koji je na sreću prošao bez posledica.
Obe strane su se obavezale da se izneti podaci provere.
De Vergara: Zaključuje sastanak, zakazujući sledeći za naredni utorak u isto vreme. Očekuje
da naša strana da odgovor oko sastanka Babić-Tomšić. Predlaže da posle idućeg sastanka
budemo njegovi gosti na ručku, posle prihvatanja od strane hrvatske delegacije ponudu smo
prihvatili i mi.
BZ/VN

M.P.481
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

479
480
481

Donja.
Mašićka.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.

258

PK za MViPP
p p u k o v n i k Branko Zebić, [v.r.]

136

1994., ožujak 23.
Knin
Izvješće Organa RV i PVO Glavnog štaba SVK zapovjedniku Glavnog štaba SVK o
osnivanju diviziona RV i PVO te o problemima oko prijevoznih sredstava, zbog čega ne
mogu staviti borbena sredstva u operativnu uporabu
GŠ SVK
Organ RV i PVO
Pov. br. 41-239
Knin, 23. 03. 94.
Blokada u radu organa RV i PVO.–

KOMANDANTU GŠ SVK

Gospodine generale – kao što Vam je poznato organ RV i PVO u poslednja tri meseca radi
na organizacisko-formacijskoj strukturi vida RV i PVO, odnosno na formiranju D/RV i
PVO. Naređenje za formiranje D/RV i PVO je potpisano i verifikovano od strane Načelnika
GŠ VJ, a izrada same formacije je pri kraju. Paralelno sa tim vršimo prijem tehnike iz VJ
obuku ljudstva i pripremu položaja i stvaramo uslove za život i rad Komandi i jedinica.
Trenutno radimo na uređenju položaja za rd “Dvina” na Baniji, te rešavamo sve probleme
vezano uz zadejstvovanje diviziona i funkcionisanja komande. Isto to radimo i za rb Kub na
Udbini. Također vršimo pripreme za postavljanje radara P-12 na položaj kod Benkovca. Svi
ovi zadatci imaju velik broj aktivnosti koje se odvijaju na terenu od rešavanja imovinskopravnih odnosa do regulisanja života i rada svih jedinica.
Do sada smo imali izuzetno velike poteškoće u radu usled materijalnog i drugog stanja
SVK, međutim i pored toga uz izuzetan trud i angažovanje ljudi u organu urađen je dobar
deo posla.
Ovog časa, gospodine generale, zbog nemogućnosti odlaska na teren, organ je u potpunosti
blokiran. Do sada niti jedan zahtev za motorno vozilo nije realizovan. Odgovor u
Saobraćajnoj službi – NEMAMO VOZILA. Do sada smo se snalazili gotovo privatnom
linijom, posuđujući od nekih jedinica (105. vbr, 7. larp i drugih) međutim, i te jedinice
imaju svojih problema i potreba i nismo to u mogućnosti više. Naredbom Komandanta
GŠ organu je dodeljen vozač i vozilo iz 7. larp-a “DAJHATSU” (džip) staro i izuzetno loše
vozilo, međutim zadovoljavalo je neke minimalne potrebe. Prije dva dana ppuk Dopuđ482 iz
saobraćajne službe skinuo nam je tablice jer navodno nešto nije u redu sa vozilom.
Ovim putem Vas izveštavam da Organ RV i PVO nije u mogućnosti izvršavati zadatke
vezane za teren, a također je 80% u ovom trenutku i na prostoru cele RSK. To će imati za
posledicu kašnjenja dovođenja u operativnu upotrebu RJ, VOJIN-a i jedinica avijacije.
Molim Vas da se organu dodele bilo kakva 4 točka kako bi smo mogli u ovoj fazi formiranja
“VIDA” ispoljiti neophodan uvid i uticaj na formiranje jedinica i njihovo operativno
uvođenje.
SJ/LJS
Načelnik
pukovnik Stevan Janjanin, [v.r.]
482

Jovan.

259

M.P.483
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 54.

137

1994., ožujak 23.
[Knin]
Zapovijed Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama za štednju topničkog i tenkovskog
streljiva
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO

Str. pov. br. 3-154

23. 03. 1994. god.
Štednja municije,
– naređenje –
KOMANDI/ 7., 11., 15., 18., 21. i 39. KORPUSA
– na ličnost komandanta –
Praćenjem redovnih dnevnih operativnih izveštaja zaključio sam da se u odgovoru na
provokativna dejstva neprijatelja i u izvođenju borbenih dejstava neracionalno koriste
određene vrste municije, posebno od složenijih borbenih sistema, koju u sadašnjim uslovima
ne možemo nabaviti.
Kao potvrdu ovog dokaza navodim da je 15. korpus prema izveštaju od 7. i 09. 03. 1994.
godine, tokom izvođenja borbenih dejstava, težišno na objektu Čukovac i Trla utrošio: mina
82 mm = 725, mina 120 mm = 536; metak 105 mm = 96, metak 100 mm (T-55) = 38;
metak 122 mm = 180 i metak 76 mm (B-1 i ZIS) = 240 komada, a pri tom nisu postignuti
zadovoljavajući rezultati.
Zbog nemogućnosti nabavke i u cilju racionalne štednje municije za sve vrste naoružanja,
NAREĐUJEM
1. U toku odgovora na provokativna dejstva neprijatelja krajnje racionalno koristiti
municiju a upotrebu artiljerijske i tenkovske municije ZABRANJUJEM bez mog ličnog
odobrenja ili mog zamenika.
KOMANDANT
general-major Milan Čeleketić, [v.r.]
M.P.484 M.P.485
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.
483
484
485

Okrugli pečat: Glavni štab SVK.
Okrugli pečat: Glavni štab SVK.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 1519, primljen 23. 3. 1994.

260

138

1994., ožujak 23.
[Okučani]
Obavijest Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o provokacijama hrvatskih
snaga, potrebi povećanog opreza pripadnika SVK zbog isteka mandata UNPROFOR-a,
spominjanju “Krajine” u izvješću generalnog tajnika UN-a kao svojevrsnog međunarodnog
priznanja RSK te stradavanju pripadnika SVK zbog nediscipline
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. br. 20-73 POVERLJIVO
23. 03. 1994. godine M.P.486
Informaciju potčinjenim jedinicama, dostavlja.–

KOMANDI

B Z1487

1. U toku nekoliko proteklih dana neprijatelj je dejstvovao na području S.488 Dalmacije,
na Benkovačkom i Drniškom pravcu, kao i na prostorima Like i Korduna, minobacačima
i pešadijskim naoružanjem. Uglavnom se radilo o provokativnim dejstvima na koja su naše
jedinice odgovorile kad su bile napadnute.
2. Pojačana je aktivnost HV i dovođenje dela snaga iz bivše BiH na linije razgraničenja.
Približavanje 31. 03. – istek mandata UNPROFOR-a i dana NDH nameće potrebu
povećane budnosti.
3. U Kninu je 20. 03. 1994. godine održana svečanost povodom davanja vojničke zakletve
martovske partije vojnika. Istoj su na organizovan način prisustvovali roditelji vojnika iz
Z.489 Slavonije.
Predstavnici 98. i 54. pbr obišli su svoje vojnike na Ličkom ratištu kojom prilikom su
uručeni pripremljeni pokloni. Ovaj znak brige za ljude pozitivno se odražava na moral
boraca.
4. U najnovijem izveštaju generalnog sekretara UN Butrosa Galija490 po prvi puta se na
tom nivou spominje “Krajina”, pored spominjanja RH. Posebno je značajno to što je
generalni sekretar istakao da UNPROFOR nije bio u stanju da zaštiti srpsko stanovništvo
od hrvatskih oružanih snaga u četiri navrata, zbog čega je narod bio prinuđen da uzme
oružje iz skladišta u koja je ranije bilo zaključano. Ove izjave se mogu smatrati kao dobar
znak koji ukazuje na put za međunarodno priznanje RSK.
5. Vojnik Malić Drago iz lad PVO/18. map, teško povređen u glavu dana 14. 03.
1994. godine, preminuo je 20. 03. 1994. godine. Ova tragedija je direktno posledica
nedisciplinovanog i neodgovornog ponašanja vojnika koji je ranio pokojnog Malića.
Učestali vanredni događaji sa tragičnim posledicama pokazuju da unatoč više upozorenja
od strane K-de Korpusa, red i disciplina nisu na potrebnom nivou. Preterano konzumiranje
alkohola, neodgovorno rukovanje ličnim naoružanjem, neovlaštena upotreba istog,
nepotrebno kretanje u rejonima minskih polja od strane pojedinaca stvaraju objektivne
uslove za nastanak vanrednih događaja i sa najtežim posledicama.
486
487
488
489
490

Prijemni pečat: Vojna pošta 9171, pov. br. 01-17/94, 23. 3. 1994., Okučani.
Dopisano rukom.
Sjeverne.
Zapadne.
Boutros Boutros Ghali.

261

Nužno je intenzivnijim i organizovanim radom, posebno sa pojedincima sklonim
nedisciplini, raditi na predupređivanju negativnih pojava. Informaciju, uz iznošenje
negativnih pojava iz sopstvene sredine, koristiti za informisanje vojnika.

M.P.491

POMOĆNIK KOMANDANTA
p p u k o v n i k Branko Zebić, [v.r.]

Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

139

1994., ožujak 23.
Vukovar
Izvješće Odjeljenja bezbjednosti Komande 11. korpusa SVK načelniku sigurnosti Glavnog
štaba SVK o postavljanju dr. Vojislava Stanimirovića na čelo Srpske demokratske stranke
umjesto Gorana Hadžića, te rasformiranju nastavnog centra Željka Ražnatovića Arkana u
Erdutu
KOMANDA 11. KORPUSA STROGO POV.
ODELENJE BEZBEDNOSTI br. ev.________
Strogo pov. br. 1-150
23. 03. 1994. godine M.P.492
Vukovar
Dnevni izveštaj –
GŠ SVK KNIN, načelnik bezbednosti
1. Delatnost stranog faktora:
Zamenik k-danta snaga UNPROFOR-a u sektoru Istok, preko oficira za vezu dojavio je
ovom OB da na suprotnoj ustaškoj strani nema nikakvih vojnih aktivnosti koje bi ukazivale
na pripremu agresije na RSK. Takođe nam je sugerirao da i mi nemamo razloga za povećanje
b/g određenih jedinica u korpusa.
2. Stanje na teritoriji:
Iz dosta pouzdanog izvora doznali smo da je izvršena smena na kormilu SDS: /Hadžićevo493
krilo/, te da je Hadžić smenjen, a umesto njega da je postavljen za predsednika dr.
Vojislav Stanimirović, specijalista neuropsihijatar, direktor bolnice u Vukovaru, donedavni
predsednik SO Vukovar. Takođe, pouzdano, rasformiran je “101. nastavni centar” /
Arkanov494/ u Erdutu, i u toku je preuzimanje dela m/v i opreme.
3. Stanje u jedinicama:
Nema promena u odnosu na predhodna izveštavanja.
491
492
493
494

Vojna pošta 9162, Okučani.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, Str. pov. br. 9-114, 31. 3. 1994.
Goran Hadžić.
Željko Ražnatović.

262

ZASTUPA NAČELNIKA
m a j o r Marko M. Kraguljac M.P.495
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.

140

1994., ožujak 24.
[Petrova Gora]
Izvješće Odsjeka bezbjednosti 21. korpusa SVK Organu bezbjednosti Glavnog štaba SVK o
švercu naftnim derivatima i drugom robom na osnovi izdanih potvrda organa Komande i
pojedinih brigada 21. korpusa o oslobađanju poreza na promet
KOMANDA 21. KORPUSA STROGO POV.
Odsek bezbednosti br. ev. _______
Str. pov. br. 2-161
24. 03. 1994. godine M.P.496
ORGANU BEZBEDNOSTI
GŠ SVK na ličnost ppuk. Šarac Dragan
Više operativnih i drugih proverenih saznanja ukazuju da su pojedini organi komande
21. K kao i k-de nižih jedinica (brigada) tokom prošle godine izdale veći broj potvrda o
oslobađanju poreza na promet, odnosno ovlaštenja da privatna lica mogu uvoziti naftne
derivate za potrebe SV Krajine.
Ima ozbiljnih indicija da su potvrde odnosno ovlašćenja izdavana i za uvoz drugih deficitarnih
proizvoda koji kasnije služe za ilegalnu trgovinu sa muslimanima Cazinske krajine.
Zbog ovakvog stanja cirkulacije većeg broja potvrda i ovlašćenja izdatih raznim prijateljskim,
rodbinskim i drugim vezama za koje na nivou k-de 21. K a verovatno i k-di nižih jedinica
(prvenstveno mislim na komandu 11. pbr) nema odgovarajuće evidencije, molim organe
bezbednosti VS SVK, da svojom službom izdejstvuje kod k-ta GŠ SVK da u saradnji sa
stručnim organima GŠ izvrši reviziju svih izdanih potvrda i da se na GP Dvor497 obezbedi
stroga kontrola ulaska robe koja se uvozi po ovim osnovama.
Mišljenja smo da ovakvo ovlašćenje može izdati isključivo GŠ SVK.
Takođe navodimo da je neophodno da se naređenje[m] k-ta GŠ zabrani protok robe
po potvrdama izdatim na nivou 21. K dok se ne izdejstvuje predlažemo, odnosno dok
odgovarajuća komisija ne utvrdi činjenično stanje.
Zapaženo je da su k-de brigada (11. pbr) postale zapravo privatna preduzeća sa mogućnostima
poslovanja, što stvara razdor među k-dama drugih jedinica koje se još ne bave ovakvim
poslovima a trpe veliki pritisak boraca da i one izdejstvuju privatnu liniju snabdevanja
jedinica kao što to čini k-da 11. pbr. U cilju eliminisanja raznih špekulacija i kriminalnih
radnji u k-dama molimo da se navedeno prezentuje k-tu GŠ SVK.
495
496
497

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 610, primljen 25. 3. 1994. u 13,20.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 6-99, 14. 4. 1994.
Dvor na Uni.

263

Dana 23. 03. o.g. prilikom nevezanog razgovora sa direktorom Jugoturbine Vojnić
Trbojević Nikolom zvanim “Opac” isti mi je rekao da se on dogovorio sa najzvaničnijim
ljudima (verovatno misli na k-ta 21. K, sekr. SUP-a i druge iz SO Vojnić) da će oni prodati
jednu cisternu goriva 5. K radi dobijanja sredstava za neke investicione radove. S tim u vezi
tražio je od mene da mu potvrdom za kretanje u graničnom pojasu omogućim da u Kor.498
Leskovcu proda pomenutu cisternu. Odgovorio sam mu neodređeno da ću vidjeti što mogu
učiniti. Po tom pitanju stvarajući na taj način sebi vreme da se sa vama konsultujem što da
zajednički preduzmemo. Molim vaš stav radi dogovora.
ZASTUPA NAČELNIKA
m a j o r Karan Mladen M.P.499
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 34.

141

1994., ožujak 25.
[Okučani]
Prijedlozi i zahtjevi Komande 18. korpusa SVK Zapovjedništvu UNPROFOR-ova sektora
Zapad za pregovore s predstavnicima HV-a
KOMANDA 18. KORPUSA
Int. br. 1-28500
25. 03. 1994. godine
Stavovi za sastanak sa k-dantom SZ.1. SASTANAK GEN. TOMŠIĆ501 – PUK. BABIĆ502
Naša strana se u principu slaže sa održavanjem sastanka između BGen. TOMŠIĆA i
puk. BABIĆA. Pre održavanja tog sastanka potrebno je dostaviti pitanja o kojima bi se
razgovaralo, kako bismo konsultovali nadležnu komandu i obavili adekvatne pripreme
za sastanak. Verovatno bi jedno od pitanja bilo povlačenje naše vojske iz rejona s. D.503
Šumetlica i s. Čaklovac. Naš stav u vezi ovog pitanja je poznat. Tražimo da se istovremeno
sa našim povlačenjem, hrvatske snage povuku iz šume Prašnik. Ova šuma je nacionalni
park, i potrebno ju je sačuvati. Međutim, u poslednje vreme hrvatske snage su izgradile
4 bunkera u šumi, koji se nalaze iza leđa snaga UNPROFOR-a, odnosno između snaga
UNPROFOR-a i jedinica SVK. Sa ovim ste Vi već upoznati.
Napominjemo da smo o ovoj situaciji 23. 03. 1994. godine razgovarali sa puk. ADELom504, vašim saradnikom, i da se on složio sa našim stavovima.
498
499
500
501
502
503
504

Kordunski.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 410, primljen 24. 3. 1994. u 08,20; predan u 08,35.
Dopisano rukom.
Josip.
Lazo.
Donja.
Priređivači nisu utvrdili ime.

264

2. PROTEST U VEZI INCIDENTA U BUKOVČANSKOJ ULICI
Moramo da izrazimo oštar protest zbog incidenta u Bukovčanskoj ulici, jer su isti omogućili
pripadnici ARGBAT koji su propustili vozilo sa 2 (dve) uniformisane osobe od punkta WA
12 do punkta WA 13 [koji se] nalazi oko 600 metara iza linije razgraničenja na teritoriji
RSK. Da bi se ovakvi incidenti izbegli, zahtevamo da se punkt WA 13 premesti do WA 12
ili ukloni, te da se cela ul. Bukovčanska stavi pod kontrolu SVK, kako je zatečeno 03. 01.
1992. godine.
3. PROTEST U VEZI POJAČANOG PRISUSTVA HRVATSKE VOJSKE DUŽ LINIJE
RAZGRANIČENJA
Poslednjih 10-15 dana primećeno je pojačano prisustvo hrvatske vojske duž cele linije
razgraničenja. Iznet ćemo nekoliko primera koji ilustriraju naše tvrdnje:
A) Primećeno je pojačano prisustvo hrvatskih vojnika na 3 punkta u s. Kričke (zona
odgovornosti JORBAT 1).
B) U rejonu s. Medari i medarski vinogradi (severno od sela), hrvatski vojnici su se
maksimalno približili liniji razgraničenja, pojačavaju se, obnavljaju stare bunkere i grade
nove. U selu više nije bezbedno, kretanje civila je ograničeno i velika je mogućnost incidenta.
Noću se čuje pojačan saobraćaj teških motornih vozila (kamiona) iz pravca Mašića i Mašićke
Šagovine, što pokazuje da se hrvatska vojska pregrupiše i dovodi nove snage.
C) Na istočnoj strani UNPA zone pokušavaju se ubaciti izviđačke i diverzantske grupe.
Primer:
Dana 22. 03. 1994. godine oko 22,00 časova neprijateljska grupa jačine 4 vojnika pokušala
se između sela Gorice i sela Donji Bogićevci ubaciti u pozadinu naših snaga. Grupa je
primećena u rejonu šume PODLOŽJE (severno-istočni deo šume PRAŠNIK!), te je, nakon
otvaranja vatre od strane naše patrole, vraćena u pravcu hrvatskih položaja.
D) Već je pomenuta situacija u šumi PRAŠNIK.
Sve ove informacije su tačne, a većinu od njih možete proveriti na terenu.
Smatramo da ovakvo ponašanje hrvatskih snaga ne predstavlja dobru podlogu za sastanak
BGen. TOMŠIĆA i puk. BABIĆA.
Zbog toga Vas molimo da utičete na hrvatsku stranu da se ove aktivnosti što pre prekinu.
4. PROBLEMI IZMEĐU 18. KORPUSA SVK I SNAGA UNPROFOR-a
Postoji nekoliko pitanja koje treba što pre rešiti:
A) Problem punkta WA 13 je već spomenut, tako da se na njemu više nećemo zadržavati.
B) u rejonou JASENOVCA postoje obostrane primedbe, koje treba što pre razrešiti.
Naša strana ima 2 zahteva:
1. Da se dozvoli organima VP da prilikom patroliranja i intervencija mogu nositi dugo
naoružanje, zbog karakteristika zone.
2. Da se dozvoli izlazak našim snagama na liniju razdvajanja od 03. 01. 1992. godine,
odnosno do komunikacije BROČICE-JASENOVAC i rečice Glogovice. Ista linija je
napuštena zbog izbijanja podzemnih voda prošle zime, a sada, kad je vremenska situacija
bolja, želimo popraviti i urediti položaje.
C) U rejonu Gavrinica postoje 3 osmatračnice UNPROFOR-a iza linija odbrane naših
jedinica. Smatramo da one tamo nisu potrebne, te da ih treba premestiti na liniju
razgraničenja između dve strane, ili ih ukloniti.
D) Na sredini sela G.505 Šumetlica postoji punkt UNPROFOR-a.
505

Gornja.

265

Smatramo da on tu nema nikakvu funkciju, te da ga treba premestiti severno od sela D.506
Šumetlica, u pravcu ceste PAKRAC-BUČJE.
E) U vezi pregovora UNPROFOR-a o nošenju oružja na javnim mestima, obaveštavamo
Vas da smo preduzeli mere, te da ćemo ih i dalje preduzimati, da bi se ta pojava iskorenila.
Vojnicima je naređeno da dugo oružje mogu nositi samo dok su na obrambenim položajima
ili dok najkraćim putem idu od kuće do položaja.
5. OSTALI ZAHTEVI NAŠE STRANE
Imamo još 4 zahteva prema Komandi UNPROFOR-a Sektor Zapad:
A) Da se dozvoli izlazak borbenog vozila iz “KULE” radi popravka u Banja Luci.
B) Da se dozvoli izuzimanje 2 kamiona iz “KULE”.
C) Da se dozvoli ulazak inž. mašine u “KULU” radi radova na odvodnim cevima.
D) Da se izvrši uništenje neaktivirane minobacačke mine u s. Dubovac.
Ove zahteve, sa detaljnim opisom, upućujemo Komandi Sektora.
NB/VN

M.P.507

KOMANDANT
P u k o v n i k Lazo Babić, [v.r.]

Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

142

1994., ožujak 26.
[Knin]
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podređenim postrojbama za zaustavljanje bespravne i
nekontrolirane sječe šuma
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
KOMANDA 7. KORPUSA POVERLJIVO
Pov. br. 2-95
26. 03. 1994. godine
Sprečavanje neovlašćene Komandi Od/7 PoB 508
seče šuma i krađe drva.Veza: Zahtev GŠ SVK pov. br. 187-2 od 22. 03. 1994. godine JP
“KRAJINA ŠUME” RJ Šumarija Knin, br. 121194 od 14. 03. 1994. god.
Pomenutim aktom – izveštajem RJ Šumarija Knin obavešteni smo o masovnim šumskim
štetama – bespravnoj seči šume i krađi drva, da broj šumokradica raste iz dana u dan i da se
masovna seča šume započeta prije 2 godine nastavlja i ove godine.
506
507
508

Donja.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.
Dopisano rukom.

266

Pri tom ističemo, da se ova pojava može zaustaviti samo koordiniranom akcijom svih
nadležnih organa, a kao imperativan zadatak nameće nam se sačuvati šume kao opšte dobro,
za sadašnje i buduće generacije SR Krajine.
U pomenutoj informaciji ističe se da zato nije rijetka pojava da se vojnim kamijonima
prevozi drvo privatnim licima, bez ikakve dokumentacije, da šumske štete često prave
uniformisana naoružana lica, od kojih navodimo zapažene primjere:
– Prilikom izgradnje puta Riđane-Štikovo, sve dobivene količine drveta duž trase, odvezeno
je vojnim kamijonima i bespravno prisvojeno.
– Iz Male Promine ukradeno je drvo vojnim kamionima i odveženo je u Plavno.
– Ima pojava da su čitave vojne jedinice bile uključene u seču drveta koje su prodavali
švercerima.
– U Oklaju vojnici zaduženi za snabdevanje kuhinje, namirili su i svoje porodične potrebe
sa ogrevnim drvetom.
U cilju sprečavanja, zaustavljanja ovih pojava, postupite po sledećem:
1. Seču šume vršiti isključivo u organizaciji i po dobivenoj “doznaci” ovlašćenog lica JP
“KRAJINA ŠUME”.
2. Preuzimanje ogrevnog drveta od JP “KRAJINA ŠUME” vršiti po otpremnici, uz redovnu
i organizovanu kontrolu količine koja se predaje u jedinici.
3. Preko SbVP redovno i organizovano vršiti kontrolu tereta i dokumentacije, šta se za
koga prevozi i gde predaje, sa m/v u vašoj zoni odgovornosti.
4. Preko MUP-a u vašoj zoni odgovornosti preduzmite mere:
– Kontrolu kretanja tereta – dokumentacije o poreklu i vlasništvu drveta i prevoženju.
– Sprečiti samovoljnu – bez doznake seču šume.
– Sprečiti prodaju drveta, bez dokumenata o poreklu.
5. Organe bezbednosti pored redovnih zadataka angažirati na otkrivanju krađe drva. Za sve
otkrivene krađe obavezno preduzimajte mere za nadoknadu štete i energične disciplinske
mere.
6. Organi ove Komande preduzimat će potrebne mere za kontrolu i realizaciju sprovođenja
ovog Naređenja.
Za sprovođenje ovog Naređenja lično su mi odgovorni K-danti jedinica.
BS/JC

M.P.510

Za KOMANDANT-a
pukovnik Slobodan Vukosavljević
[………., v.r.]509

Dostaviti:
– K-dama jedinica 7. K
– Organima bezbednosti 7. K
– arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 10.
509
510

Potpis nečitak.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9031, Knin.

267

143

1994., ožujak 27.
[Petrova Gora]
Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 21. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o susretu s
predstavnicima AP ZB, koji su zaprijetili odlaskom Slobodanu Miloševiću ako se ne bude
poštivao dogovor o isporuci materijalno-tehničkih sredstava
KOMANDA 21. KORPUSA
Odsek bezbednosti
Str. pov. br. 2-168
27. 03. 1994. godine
GŠ SVK KNIN
(na ličnost gen. maj. Mile Novaković)
Dana 27. 03. o.g. u 09,00 časova u Vojniću sam imao kontakt sa Hodžić Hasibom i Hodžić
Sula, predstavnicima NO AP ZB koji su mi između ostalog rekli:
– da ih je poslao Fikret Abdić da vam uruče zvanični protest zbog nesprovođenja dogovorenog
oko isporuke MTS.
– da će u ponedeljak (28) ili 29. 03. o.g. (Irfan Jarčević) povodom ovog ići u Beograd kod
S.511 Miloševića.
– da F.512 Abdić takođe namerava da ide kod Miloševića ukoliko se i dalje ne bude poštovalo
dogovoreno. (“Lako pristanemo na dogovor, međutim ne sprovodimo isto u praksi”.)
Prednje dostavljamo na znanje.
ZASTUPA NAČELNIKA
m a j o r Karan Mladen M.P.513
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

144

1994., ožujak 29.
[Zagreb]
Sporazum o prekidu vatre, razdvajanju snaga te uspostavljanju zajedničkih komisija u cilju
podrške poštivanju sporazuma
INTERNATIONAL CONFERENCE
ON THE FORMER YUGOSLAVIA
Palais des Nations, 1211 Geneva 10
SPORAZUM O PREKIDU VATRE
OD 29 MARTA 1994
511
512
513

Slobodan.
Fikret.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 430, primljen 27. 3. 1994. u 14,35.

268

DOSTAVITI 7.K
Strane potpisnice ovog dokumenta prihvataju da bi sva oružana neprijateljstva između
strana trebala odmah prestati, te da bi potpuno poštovanje prekida vatre na svim linijama
dodira onakvim kakve postoje između strana dana 29. marta 1994., u daljnjem tekstu Linija
dodira, trebalo početi od 09.00 časova dana 4. aprila 1994.
U cilju postizanja i očuvanja trajnog prestanka neprijateljstava, strane su se složile da
prihvate i postupe prema slovu i u duhu sledećih tačaka.
1. Sva oružana neprijateljstva će smesta prestati i prekid vatre će stupiti na snagu na Liniji
dodira u 09.00 časova dana 04. aprila 1994.
2. Od dana potpisivanja ovog sporazuma, taktička situacija snaga raspoređenih na Liniji
dodira i unutar 10 km od te Linije biće zamrznuta u oba smera, i unutar tako određene zone
neće biti pokreta jedinica osim u smislu izvršenja ovog sporazuma ili po unapred izdanom
odobrenju UNPROFOR-a. UNPROFOR će biti obavešten o tranzitu jedinica sa više od tri
vozila kroz to područje tokom prvih četrnaest dana nakon potpisivanja ovog Sporazuma.
3. Najkasnije do 09.00 časova 05. aprila 1994. svo indirektno naoružanje biće razmešteno
van dometa Linije razdvajanja (kako je definisano u Tački 4), i to minobacači i protivavionski
topovi na najmanje 10 km, a artiljerija i tenkovi na najmanje 20 km. Izuzetno obe strane
mogu uskladištiti neka indirektna naoružanja unutar linije od 20 km. Takvo skladištenje
naoružanja biće u skladu s Tačkom 4 aneksa B, “Pravila o razdvajanju snaga”.
4. Najkasnije do 09.00 časova dana 8. aprila 1994., sve jedinice na Liniji dodira će biti
razdvojene. Razdvajanje će se bazirati na obostranom povlačenju najmanje 1.000 m od
Linije dodira na svoju Liniju Razdvajanja (u daljem tekstu: Linija razdvajanja).
Te linije će biti takve kakve su ucrtane na kartama prihvaćenim od Strana i priloženim u
aneksu D. Jedinice bi trebale biti povučene onoliko koliko je potrebno da se onemogući
međusobno nišanjenje direktnim vatrenim oružjem. Linija na koju će se premestiti bi
trebala biti lako odrediva na terenu (poželjno neka geografska karakteristika kao npr.
put, reka, prevoj, itd.). Zona između Linija razdvajanja biće i pod isključivom kontrolom
UNPROFOR-a i, osim kako je određeno u ovom Sporazumu i Aneksu B, u njoj neće
biti vojnog, paravojnog, milicijskog ili policijskog personala bilo koje od strana. Strane će
ipak imati obavezu da pruže pomoć UNPROFOR-u u sprečavanju kriminala i održavanju
zakona i reda između Linija razdvajanja kako je navedeno u Tačkama 9 i 10 Aneksa B.
5. UNPROFOR i ECMM će nadgledati prekid vatre. Vojnim posmatračima
UNPROFOR-a biće dana puna sloboda kretanja s obje strane Linija razdvajanja kako bi
mogli potvrditi da su svi sistemi naoružanja navedeni u ovom sporazumu raspoređeni izvan
minimalnih razdaljina od Linija razdvajanja. Sloboda kretanja u gore opisanim područjima
uključuje pravo obilaska svih vojnih i paravojnih jedinica i objekata uz najavu datu četiri časa
unapred. ECMM, djelujući u skladu sa svojim Memorandumom o razumjevanju, dobiće
punu slobodu kretanja na svim relevantnim područjima i isto pravo da obilaze sve vojne
i paravojne jedinice i objekte kao što je gore opisano. Sloboda kretanja na gore opisanim
područjima uključuje i neograničenu upotrebu helikoptera u gore navedenim područjima.
6. Zajedničke komisije će biti uspostavljene na svim nivoima. Njihov prvi zadatak biće
određivanje Linija razdvajanja na samom terenu, u skladu s principima određenim u tački
4. Ovo treba da se postigne do 13. aprila 1994. Njihov je glavni zadatak da odmah istraže
svaki prekršaj prekida vatre. Cilj istrage je utvrditi odgovornost za takav prekršaj. Komisija
koja bude istraživala slučaj kršenja će od strane čija se odgovornost za prekršaj utvrdi, biti
obaveštena o svim disciplinskim merama ili drugim radnjama preduzetim u vezi incidenta.
269

Ove će Komisije biti već uspostavljene pre nego što bude otpočeo prekid vatre. Komisijama
će predsedavati predstavnik UNPROFOR-a koji će zakazivati sastanke učesnicima na
vlastitu inicijativu ili na zahtev strana. Sastanci će počinjati, uz prisustvo svih strana, u
najkraćem mogućem roku po primitku poziva od strane glavnih štabova članova. Detalji
oko članstva, mesta održavanja sastanka i dokumentaciji, kako je dogovoreno, nalaze se u
aneksu B.
7. Ukoliko dođe do bilo kakvog prekršaja prekida vatre ili drugih odredbi ovog sporazuma,
nijedna strana neće uzvratiti, nego će se u potpunosti osloniti na procedure predviđene u
gore navedenoj tački 6.
8. Učesnici su saglasni oko otvaranja određenog broja prelaza uzduž Linije dodira. Ovi novi
prelazi, kao i već postojeći, navedeni su u aneksu A. Na svim ovim prelazima, UNPROFOR
će imati svoj kontrolni punkt. Svi kontrolni punktovi ili drugi položaji dviju strana moraju
biti postavljeni na takvoj udaljenosti od kontrolnih punktova Ujedinjenih nacija da se na
njih ne može nišaniti iz lakog naoružanja i vatrom iz teških mitraljeza. Na svim kontrolnim
punktovima UNPROFOR-a odrediće se objekti za održavanje sastanaka Zajedničkih
komisija. Svi prelazi biće otvoreni najkasnije tri časa nakon što otpočne prekid vatre.
9. Najkasnije do 09.00 časova dana 19. aprila 1994., strane će se sastati i ugovoriti
modalitete smanjenja snaga u zoni od 10 km sa obe strane Linije dodira. Ovo smanjenje
snaga će biti dovršeno u roku od 5 dana nakon postizanja sporazuma.
Aneksi: A Prelazi na Liniji dodira
B Pravila razdvajanja snaga
C Sporazum o uspostavljanju Zajedničkih komisija
D
Dogovorene karte514
Hrvoje Šarinić, [v.r.] Dušan Rakić, [v.r.]
H. ŠARINIĆ D. RAKIĆ
Svedoci
Kai Eide, [v.r.] Geert Ahrens, [v.r.]
K. AIDE G. ARENS
Bertrand de la Presle
B. DE LAPREL, [v.r.]
Zagreb, 29. marta 1994.
------------ANEKS A
SPORAZUMA O PREKIDU VATRE
OD 29. MARTA 1994.
PRELAZI NA LINIJI DODIRA
IME LOKACIJA SEKTOR
Osijek oko 5 km od Osijeka Istok
na putu za Sarvaš
Osijek oko 5 km od Osijeka
na putu za Bilje Istok
Vinkovci oko 2 km od Vinkovaca na Istok
514

Karte nisu pronađene uz izvornik.

270

putu za Stare Jankovce
Vinkovci na putu za Bršadin Istok
Lipovac na autoputu Istok
Nova Gradiška autoput jugo-zapadno od Zapad
Nove Gradiške
Novska autoput istočno od Novske Zapad
Lipik glavni put južno od Lipika Zapad
Sisak južno od Siska Sever
Turanj jugo-istočno od Karlovca Sever
Vojnovac zapadno od Slunja Sever
Glinska Poljana severno-zapadno od Petrinje Sever
Brest severno od Petrinje Sever
Otočac jugo-istočno od Vrhovina Jug
Medak severo-zapadno od Medaka Jug
Zemunik u blizini aerodroma Zemunik Jug
(D.515 Zemunik)
Pakovo Selo na putu Drniš-Šibenik Jug
Brana Peruća duž puta Prolići-Vrlika Jug
Jasenice istočno od Jasenica Jug
[…]516
----------ANEKS B
SPORAZUMA O PREKIDU VATRE
OD 29. MARTA 1994.
PRAVILA O RAZDVAJANJU SNAGA I OSTALA PITANJA VEZANA UZ
SPORAZUM O PREKIDU VATRE OD 29. MARTA 1994.
1. Strane će dostaviti UNPROFOR-u za svaku jedinicu listu s brojem tenkova, protivavionskog naoružanja i ostalog indirektnog naoružanja koje će se razmestiti izvan njihovog
maksimalnog dometa i izvan linija od 10 i 20 km. Liste takođe moraju da sadrže tačne
lokacije (UTM) na koje će se naoružanje premestiti.
Strane će UNPROFOR-u dostaviti označene karte i podatke o minskim poljima za sva
minska polja unutar Linija razdvajanja; one će da uklone mine na zahtev i pod nadzorom
UNPROFOR-a.
Strane će da dostave UNPROFOR-u imena milicionera iz Tačke 10 dolje.
Gore navedeni podaci biće dostavljeni UNPROFOR-ovim komandantima sektora
najkasnije 72 časa nakon potpisivanja Sporazuma o prekidu vatre.
2. UNPROFOR će otvoriti privremene kontrolne punktove na linijama od 10 i 20 km u
skladu sa tačkom 3 Sporazuma o prekidu vatre. Sve jedinice koje se premeštaju i njihovo
naoružanje moraju se prijaviti i proći kroz spomenute kontrolne punktove.
Na ovim punktovima, svaki na svojoj strani, biće prisutan hrvatski odnosno srpski oficir
za vezu.
515
516

Donji.
Izostavljeni potpisnici.

271

3. Tačka 3 Sporazuma o prekidu vatre propisuje da će “svo indirektno naoružanje, biti
razmešteno izvan dometa Linija razdvajanja”.
To podrazumeva maksimalni domet oružja kako ga definišu tehnički priručnici svake od
strana. Unutar minimalne zone razdvajanja (10 i 20 km), naznačene u istoj Tački, neće biti
dozvoljeno nikakvo indirektno naoružanje.
4. Kao jedini izuzetak gore navedenoj Tački 3, hrvatskoj vojsci će biti dopušteno da
uskladišti indirektno oružje u Starigradu, Zadru i Šibeniku, gde će i ostati pod nadzorom
UNPROFOR-a. Srpskim snagama biće dopušteno da uskladište indirektno naoružanje u
Belom Manastiru, Dalju, Vukovaru, Benkovcu i Gračacu.
5. Linije razdvajanja biće onakve kakve ih ucrta UNPROFOR na svojim kartama i
prihvate strane. Po izvršenju razdvajanja, ove se linije mogu izmeniti na terenu onako kako
to predloži UNPROFOR i prihvati strana o kojoj se radi. Taj predlog se može zasnivati na
sugestijama bilo koje od strana.
Ovo će biti zadatak Zajedničkih komisija koje se osnivaju u skladu sa posebnim
sporazumom o Zajedničkim komisijama (Aneks C).
6. Tamo gde Linija dodira prolazi kroz grad ili selo, linije razdvajanja biće povučene na
manje od 2 km jedna od druge. One ovde mogu biti povučene što je moguće bliže, ali na
način koji omogućava UNPROFOR-u da se postavi između strana uz dovoljnu sigurnost, i
koji sprečava strane da vrše promatranja i pucaju direktno jedna na drugu. Ukoliko se strane
ne mogu dogovoriti o položaju linija, UNPROFOR ima pravo arbitraže i utvrđivanja tih
linija. Prelaze između linija unutar gradova ili sela proveravaće i/ili blokirati UNPROFOR.
7. Tačka 5 Sporazuma o prekidu vatre određuje da “Sloboda kretanja u gore opisanim
područjima uključuje pravo posećivanja vojnih i paravojnih jedinica i objekata uz najavu
datu četiri časa unapred.”.
Gore spomenuta područja prostiru se na istu razdaljinu od Linija razdvajanja, koliki
je i maksimalni domet indirektnog oružja s najvećim dometom, premeštenog u skladu s
navedenim listama iz Tačke 1.
8. 9. aprila 1994. strane će da počnu uklanjanje svih mina koje mogu ometati razmeštanje
UNPROFOR-a u području razdvajanja. Svo takvo osoblje ućiće u to područje bez
naoružanja, kretaće se u pratnji UNPROFOR-a, te uklanjati mine pod nadzorom
UNPROFOR-a. Zajedničke komisije odlučiće o početku i izvođenju konačnog uklanjanja
mina.
9. Pripadnicima milicije naoružanim samo borbenim naoružanjem biće dopušten ulazak i
rad u zoni između Linija razdvajanja pod nadzorom UNPROFOR-a, u broju dogovorenom
na Zajedničkoj komisiji na centralnom nivou, a u skladu s pravilima koja će da utvrdi ista
Zajednička komisija.
10. Dok Tačka 9 ne bude sprovedena, svaka strana može zadržati najviše 200 milicionera
u onim zonama između Linija razdvajanja o kojima se dogovore određena strana i
UNPROFOR. Ovi milicioneri će imati numerisane lične karte s fotografijom koje će da
im izda UNPROFOR najkasnije dana 7. aprila, i oni će da budu naoružani samo bočnim
naoružanjem. Ni u jednom od sektora neće biti raspoređeno više od 75 milicajaca.
11. Strane su sporazumne da omoguće pristup bona fide posetiocima Jasenovačkog groblja.
[….]517
----------517

Izostavljeni potpisnici.

272

ANEKS C
SPORAZUMA O PREKIDU VATRE
OD 29. MARTA 1994.
SPORAZUM O USPOSTAVLJANJU ZAJEDNIČKIH KOMISIJA
1. Strane potpisnice ovog dokumenta i UNPROFOR su saglasni da se uspostave Zajedničke
komisije u cilju podrške održanju prekida vatre dogovorenog između strana 29. marta 1994.
2. Zadaci i uputstva ovim komisijama ustanovljeni su u Sporazumu o prekidu vatre od 29.
marta 1994 i njegovim aneksima. Ova uputstva ne sprečavaju Zajedničke komisije koje već
deluju da nastave sprovoditi svoje tekuće zadatke ili da rešavaju druga pitanja o kojima su se
učesnici usaglasili.
3. Zajedničke komisije na lokalnom nivou biće uspostavljene do 09.00 časova 04. aprila
1994. na prelazima o kojima odluči UNPROFOR, a izabranim među onima nabrojanim u
aneksu A Sporazuma o prekidu vatre.
4. U Zajedničkim komisijama na lokalnom nivou, strane mogu biti predstavljene sa po tri
člana i svaka može da povede svoga prevodioca. UNPROFOR će biti zastupljen sa tri člana
i predsedavaće sastancima. UNPROFOR može povesti svog prevodioca. ECMM može biti
zastupljen sa dva člana.
5. Na nivou sektora, UNPROFOR može biti zastupljen sa tri člana, uključujući i
predsedavajućeg, a to će biti ili Komandant sektora ili vršilac dužnosti komandanta sektora,
te može povesti jednog prevodioca. Svaka strana može biti zastupljena sa po tri člana i može
povesti po jednog prevodioca. ECMM može biti zastupljen sa dva člana.
6. Na centralnom nivou, UNPROFOR može biti zastupljen sa tri člana, uključujući i
predsedavajućeg, te može povesti jednog prevodioca. Svaka od strana može biti zastupljena
sa po tri člana i može povesti po jednog prevodioca. ECMM može biti zastupljen sa dva
člana.
7. O mestu sastanka na centralnom nivou i na nivou sektora odlučiće UNPROFOR, a to
će biti obično na jednom od prelaza koje koriste Zajedničke komisije na lokalnom nivou.
8. Na svim mestima na kojima se upostavljaju prelazi, razdvajanje snaga se mora izvršiti
odmah, kao što je to opisano u Tački 8 glavnog dokumenta.
[…]518
Zagreb, 29. marta 1994.
Preslika, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1536, sn. 24/0029-0037.

145

1994., ožujak 30.
[Okučani]
Informacija Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o provođenju sporazuma
o prekidu vatre

518

Izostavljeni potpisnici.

273

KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. br. _____ POVERLJIVO
30. 03. 1994. godine
Informaciju potčinjenim jedinicama, dostavlja.–

KOMANDI _________

Posle potpisivanja Sporazuma o prekidu neprijateljstava između RSK i RH negativno na
moral boraca utiče različito tumačenje istog. Verovatno ima i preuzimanja stavova od strane
neprijateljske propagande zbog nekritičkog praćenja njihovih sredstava informisanja. Jasno
je da će njihova sredstva informisanja zbog unutrašnjih političkih potreba i nemogućnosti
realizacije raznih obećanja, datih pre svega izbeglicama, uporno pokušavati minizirati značaj
Sporazuma i proizvoljno ga tumačiti. Zbog toga u tumačenju teksta Sporazuma koji vam se
dostavlja treba polaziti od sledećih stavova:
1. Potpisivanje Sporazuma u nikom slučaju ne znači predaju teritorija RSK i pristanak na
povratak u Hrvatsku.
2. Linije razdvajanja ostaju kao i do sada i granice RSK i teritorija koja je pod našim
suverenitetom ničim se ne dovode u pitanje.
3. Ovim Sporazumom rešavaju se samo vojna pitanja.
4. Osnovni smisao Sporazuma je da prestanu b/d i spreče dalja ubijanja.
5. Vojno razdvajanje snaga u sukobu omogućava civilnim vlastima da definitivno,
političkim sredstvima, dovedu do uspostave mira.
6. Sporazum je potpisala naša delegacija koju je predvodio ministar odbrane admiral Dušan
Rakić, a na osnovu odgovarajućih odluka Skupštine RSK, Vrhovnog Saveta Odbrane RSK i
Vlade RSK. Zbog toga pri objašnjavanju slova i duha Sporazuma mora se zauzeti afirmiran
stav. Obezbediti da starešine i borci ozbiljno shvate obaveze koje je potpisivanjem država
preuzela na sebe. U tom smislu treba energično sprečiti svaku samovolju.
7. Samim tim što su pregovorima i potpisivanju prisustvovali specijalni izaslanici SAD i
Rusije i što su pregovori vođeni na ravnopravnom nivou dvaju delegacija, međunarodno je
priznat entitet RSK. To je jedan od bitnijih elemenata za samostalnost srpskog naroda na
ovim prostorima.
8. Obaveze strana u sukobu što su ih preuzele potpisivanjem Sporazuma u najkraćem su:
– 29. 03. 94. zamrznuta taktička situacija unutar 10 km na svaku stranu od linije
razgraničenja.
– Do 04. 04. 94. prestaju sva neprijateljstva i stupa na snagu prekid vatre.
– Uspostavljaju se zajedničke komisije na lokalnom nivou.
– Do 05. 04. 1994. izmestiti indirektno naoružanje van dometa linije razdvajanja i to:
MB i PAT najmanje 10 km,
Artiljeriju i tenkove najmanje 20 km (izuzeci u RSK – Beli Manastir, Dalj, Vukovar,
Benkovac i Gračac, a na području RH – Starigrad, Zadar i Šibenik).
Ovde je bitno uočiti da nema vraćanja oružja u skladišta pod kontrolu UNPROFOR-a
izuzev onog koje se tamo već nalazi.
Do 08. 04. 1994. razdvojiti jedinice obostranim povlačenjem najmanje za 1000 m od linije
dodira. (Jedino u gradovima i selima između linija razdvajanja može biti manja od 2 km).
– Od 09. 04. 1994. početi uklanjati mine u području razdvajanja.
– Do 13. 04. 1994. odrediti liniju razdvajanja na samom terenu od strane zajedničkih
komisija.
– Obaveštavati UNPROFOR o tranzitu jedinica SVK sa više od 3 m/v u koloni u području
10 km od linije dodira.
274

9. Posebno treba istaći da se sve aktivnosti izvode simetrično na obe strane i da UNPROFOR
ima obavezu i pravo kontrole obe strane, a ne samo naše kao ranije.
10. Po saznanju i ostalih detalja bićete informisani.
Sa informacijom upoznati sve starešine i vojnike, a istu koristiti i za upoznavanje stanovništva.
Zadatak shvatiti krajnje ozbiljno i odgovorno. Svojim pozitivnim odnosom do obaveza iz
Sporazuma moramo pokazati i svim ostalim strukturama koje budu uključene u njegovo
sprovođenje (pre svega OUN) da imamo državu i da prihvatamo i poštujemo njene odluke.
BZ/VN

M.P.519

POMOĆNIK KOMANDANTA
p. p u k o v n i k
Branko Zebić, s.r.

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

146

1994., ožujak 30.
Knin
Izvješće Organa RV i PVO Glavnog štaba SVK o razlozima nezadovoljstva pilota SVK
GŠ SVK
ORGAN RV i PVO
Str. pov. br. 41-264
Knin, 30. 03. 1994. g.
Razlozi nezadovoljstva pilota 105. VOP
– Nerešen status u VJ (skinuti sa formacije).
– Nepostojanje naređenja po kojima su upućeni SVK.
– Skidanje sa liste za dodelu stana u VJ.
– Ne pristaju na prekomandu u SVK u koliko to ne bude urađeno sa svim pilotima
Krajišnicima.
– Loše tehničko obezbeđenje letenja.
– Nepostojanje najosnovnije vazd. teh. opreme za opsluživanje avijacije.
– Nemogućnost zaštite i općenito čuvanja VTM sredstava.
– Nepostojanje adekvatne logističke podrške za obezbeđenje avijacije i provođenje letačke
obuke.
– Nedovoljan broj VT sastava za bezbedno opsluživanje avijacije.
– Izuzetno loši radni uslovi.
– Izuzetno loši uslovi za dnevni odmor.
– Nepostojanje adekvatne vazduhoplovne komande koja bi brinula i razumela sve probleme
letačke jedinice.
519

Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa.

275

– Odvajanje letačke jedinice od pozadinskog dela jer je u ovakvoj formaciji sa nepopunjenim
ljudstvom nemoguće funkcionisanje jedinice.
– Borbena gotovost u odnosu na navedene probleme i nepopunjenost na izuzetno niskom
nivou – nema svrhe postojanje jedinice.
– Ne zna se tko je nadležan za komandovanje jedinicom.
– Avioni stari i prevaziđeni u odnosu na zadatke koje treba da izvršavaju i u odnosu na
sredstvo PVO.
– Nepostojanje svih službi za bezbedno izvršenje letačkih zadataka.
– Ne vide perspektivu po svim navedenim pitanjima.

M.P.520

NAČELNIK AVIJACIJE
p u k o v n i k Stevan Janjanin, [v.r.]

Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 54.

147

1994., ožujak 30.
Knin
Izjava pukovnika Neđe Krajnovića o njegovoj službi u JNA te Glavnom štabu SVK i
Ministarstvu odbrane RSK, s ciljem ostvarenja prava na naknadu za službu pod otežanim
uvjetima
Pukovnik Krajnović Neđo
Ministarstvo odbrane RSK
Knin, 30. 03. 1994. god.
U vezi sa ostvarenjem prava na naknadu za službu pod otežanim uslovima prema odredbama
člana 24. Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova u Vojsci Jugoslavije dajem sledeću
IZJAVU
U vreme početka oružanih sukoba u Republici Hrvatskoj 1990. i 1991. g. bio sam na službi
u VP 5027 Zagreb na dužnosti referenta u organu za planiranje i finansije 5. vojne oblasti.
Obzirom na zategnutu vojno-političku situaciju tokom 1990. g. i 1991. g. od 20. januara
1991. uvedene su povišene mere vojne gotovosti u svim jedinicama 5. vojne oblasti 25.
januara 1991. god. hrvatske paravojne formacije izvršile su blokade kasarni i mosta u
Zagrebu nakon prikazivanja na Tv filma o krijumčarenju naoružanja iz Mađarske u
organizaciji Martina Špegelja.
U februaru 1991. god.521 došlo je do prvih oružanih sukoba u Pakracu, krajem marta na
Plitvicama, početkom maja u Splitu i Borovu naselju itd. Nakon ovih sukoba dolazi do sve
zaoštrenije situacije u Republici Sloveniji i Hrvatskoj, do učestalih napada na pripadnike
JNA, 26. juna 1991. g. do oružanih sukoba jedinica 5. VO i paravojnih formacija Republike
Slovenije a nakon toga i Hrvatske. Ovi oružani sukobi su trajali sve do predislokacije 5.
520
521

Okrugli pečat: Glavni štab SVK.
Pogrešno napisano. Prvi oružani sukob u Pakracu bio je 2. ožujka 1991.

276

vojne oblasti 1. decembra u Sarajevo, a nakon toga su nastavljeni i u Republici BiH sve do
predislokacije 21. maja 1992. g. u Beograd.
Od uvođenja povišenih mera borbene gotovosti 20. januara 1991.g. pa do predislokacije
moje jedinice iz Sarajeva u Beograd 21. maja 1992.g. neprekidno sam se nalazio na radnom
mestu što iznosi punih 16 meseci i 2 dana provedenih na teritoriji na kojoj se služba vrši
pod otežanim uslovima.
U vremenu od 27. januara do 15. avgusta 1993. god. proveo sam na dužnosti u Glavnom
štabu SVK što iznosi 6 meseci i 20 dana. Od 23. novembra nalazim se na dužnosti u
Ministarstvu odbrane RSK što iznosi, do 1. januara 1994.god. 1 mesec i 8 dana. Prema
napred navedenim podacima vidljivo je da sam do 1. januara 1994.god. na službi pod
otežanim uslovima proveo ukupno 24.meseca. Pošto se i dalje nalazim u službi na teritoriji
na kojoj se služba vrši pod otežanim uslovima time stičem pravo na ostvarivanje naknade
za službu pod otežanim od 28% na osnovnu platu, shodno članu 24. st. 1. i 3. Pravilnika o
naknadi putnih i drugih troškova u vojsci Jugoslavije.
IZJAVU DAO
Pukovnik Neđo Krajnović
Da je prednju izjavu dao i vlastoručno potpisao pukovnik Neđo Krajnović tvrdi i
OVERAVA
Kontraadmiral Dušan Rakić
Preslika, strojopis, latinica
HR-HIC, A-024-005B.

148

1994., ožujak
Petrinja
Izvješće Uprave “Banija” Ministarstva odbrane RSK s procjenom sigurnosnog stanja na
području Banovine
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
Uprava “Banija” Petrinja
BROJ: SP-05-07/1
Petrinja, mart 1994.
PROCENA BEZBEDNOSTI STANJA NA PODRUČJU MO UPRAVE “BANIJA”
Područje Banije čine opštine Glina, Petrinja, Dvor,522 Kostajnica523 i Sisak-Caprag. Na ovom
području živi oko 70.924 stanovnika. U vojnoj evidenciji na području Banije evidentirano
je oko 15.076 v/o što čini 21,25% od ukupnog broja stanovnika. Na području Banije
formacijski je organiziran i djeluje 39. korpus SVK sa svojim nižim jedinicama.
522
523

Dvor na Uni.
Hrvatska Kostajnica.

277

Uprava “Banija” preko svojih Odelenja odbrane u Glini, Petrinji, Dvoru, Kostajnici i SisakCapragu popunjava jedinice 39. korpusa SVK i to: 24., 26., 33. pbr, Samostalni odred
Gradusa i 87. pob Čerkezovac. Prema raspoloživim podacima u jedinicama 39. korpusa
SVK angažirano je 11,050 v/o. Na ovom prostoru u zoni odgovornosti 39. korpusa SVK
vodio se građanski – nacionalni rat za oslobođenje srpskih prostora od ustaške vlasti
Republike Hrvatske. Na osnovu ovoga može se zaključiti da je u redovima 39. korpusa SVK
najviše v/o srpske nacionalnosti.
Na osnovu podataka kojima raspolažemo vidljivo je da imamo v/o nesrpske nacionalnosti
koji su angažirani u SVK, na radnoj obavezi ili civilnoj zaštiti.
Tabelarni prikaz angažiranih v/o nesrpske nacionalnosti po opštinama – Prilog br. 1
Iz tabele vidljivo je da su 496 v/o nesrpske nacionalnosti angažirano u jedinicama SVK, na
radnoj obavezi i CZ.
U jedinicama 39. korpusa SVK nalazi se 383 v/o nesrpske nacionalnosti, 72 v/o nesrpske
nacionalnosti angažirano je u privrednim organizacijama po osnovu radne obaveze, a 41 v/o
nesrpske nacionalnosti angažirano je u CZ i odbrani.
U jedinicama SVK 39. korpusa angažirano je 137 Hrvata i 19 Muslimana a upravo jedinice
39. korpusa u svojoj odgovornosti vodile su borbe protiv jedinica hrvatske i muslimanske
vojske. U jedinicama 39. korpusa SVK angažirano je 10 Hrvata oficira i 7 podoficira
hrvatske nacionalnosti.
Najveći broj v/o hrvatske i muslimanske nacionalnosti angažiran je u 24. pbr SVK – 51, 26.
pbr SVK – 39, 31. pbr SVK – 34, 33. pbr SVK – 24 i Samostalni odred Gradusa 8.
V/o koji su se izjasnili kao Jugoslaveni najviše je angažirano u Petrinji 165, zatim Glini 49
i Gradusi 5. Po osnovu radne obaveze i CZ angažirano je 86 Hrvata i 2 Muslimana koji su
v/o na području Banije.
Najviše v/o hrvatske nacionalnosti angažiranih po osnovu radne obaveze je u Kostajnici
– 19, Glini – 16, Petrinji 11, a po osnovu CZ i odbrane angažirano je 39 v/o hrvatske
nacionalnosti.
Sa područja Banije prema raspoloživim podacima i informacijama iz Odelenja odbrane 441
v/o nalazi se u drugim srpskim zemljama što znači van teritorije RSK. Isto tako 464 v/o
nalazi se u inozemstvu što znači van granice bivše Jugoslavije.
Ovi podaci su trenutni i promjenjivi a podatke za opštinu Petrinja o v/o koji su u inozemstvu
ili van RSK teže je utvrditi iz razloga što je sva evidencija i kartoteka iz bivšeg OSNO
Petrinja odnešena od strane ustaške vlasti Republike Hrvatske.
Također raspolažemo sa podatkom da na našem području Banije ima registriranih 424
privatnih preduzeća, trgovačkih, ugostiteljskih i ostalih radnji čiji su vlasnici u većini v/o.
Proglašenjem ratnog stanja u RSK od 22. 01. 1993.godine i opšte mobilizacije pristupilo se
mobilizaciji v/o i MTS za potrebe RJ na čitavom području MO Uprava “Banija”.
Odaziv v/o nakon uručivanja mob. poziva u svoje RJ bio je zadovoljavajući, tako da se
procent odaziva kretao od 81,6% do 117% na nižim RJ. Na osnovu informacija o neodazivu
v/o iz jedinica i Odelenja odbrane a na osnovu proglašenja ratnog stanja i javnog poziva na
opštu mobilizaciju, a u skladu sa naređenjem MO Knin preko k-de Korpusa i nižih jedinica
pristupilo se nasilnom privođenju tamo gde je to bilo potrebno.
U periodu iza 22. 01. 1993. godine na našem području Banije nastale su da djeluju dvije
grupe v/o (paravojne formacije). Specijalna jedinica “Šilt” u Glini i grupa “Stiv” u Petrinji,
dok u ostalim opštinama u našoj zoni odgovornosti nismo imali tako sličnih primjera.
Najviše problema bilo je sa grupom “Šilt” koja se nije htjela staviti pod komandu 24. pbr.
278

U početku opšte mobilizacije od k-danta 24. pbr Glina usmeno je rečeno da se Specijalnoj
jedinici “Šilt” ne uručuju pozivi za mobilizaciju. Nakon nekoliko dana, tačnije 06. 02.
1993. godine stigao je usmeni zahtjev za mobilizaciju grupe “Šilt”. Nakon zaprimanja
pismenog zahtjeva od 07. 02. 1993. za mobilizaciju od mob.organa 24. pbr sa imenima i
prezimenima, Odelenje je uzimalo podatke iz svoje evidencije i u dogovoru sa k-dantom 07.
02. 1993.godine otpočelo sa pozivanjem v/o grupe “Šilt”.
Na spisku se nalazilo 45 v/o nakon sravnjenja evidencije i pisanja poziva ustanovljeno je
da su 2 regrutni obveznici (Korica Steve Goran, rođ. 1974. i Vujaklija Branka Boro, rođ.
1974), da se 6 v/o ne vode u evidenciji Odelenja odbrane Glina (Beronja Đuro, Tintor
Pero, Tepšić Simo, Vuković Milan, Martinović Stojan i Vajagić Marko), tako da je upućeno
37 poziva a raspored prema VES-u vršio je mob. organ 24. pbr, a Odelenje odbrane je
obavešteno o rasporedu po nižim RJ u sastavu 24. pbr – Prilog br. 2.524
S obzirom da su vođena borbena dejstva na Severno-dalmatinskom ratištu nesmanjenom
žestinom u toku II i III mj.1993. godine odlazak jedinica sa Banije u Benkovac na ispomoć,
a istovremeno pojačano obezbeđenje granice koju brani 39. korpus SVK uslijedio je telegram
39. korpusa SVK 24. pbr da se u potpunosti mobiliše grupa “Šilt” i rasporedi po VES-ima.
MO Uprava “Banija” je uputila naređenje Odelenju odbrane Glina od 18. 03. 1993.godine
broj SP-351-21/2-93. o ponovnom upućivanju poziva v/o grupe “Šilt” zbog usložavanja
situacije u zoni odgovornosti 24. pbr., a isto tako na osnovu primjedbi i pritužbi boraca
kao i građana da na našem području ima nemobilisanih v/o (privatnika, imućnijih građana,
mlađih ljudi i ostalih). Odelenje odbrane Glina na osnovu naređenja Uprave “Banija”
uputila je 28 poziva 19/20. 03. 1993.godine od kojih je uručeno 25, a 3 v/o su se nalazila
u RJ.
Na području Opštine Petrinja Grupa “Stiv” isto tako u samom početku mobilizacije djeluje
samostalno da bi kasnije bila podjeljena u 4 podgrupe i po jedna pridodata svakom bataljonu
31. pbr kao izviđačka grupa (k-diri grupa Bunčić Stevo “Stiv”, Sanader,525 Krajčinović526).
Iz ove grupe pojedinci su se borili nedozvoljenim radnjama pa su došli pod udar zakona i
protiv njih su pokrenute određene istražne radnje da bi se mogle odrediti sankcije.
U periodu ljetnih mjeseci dio v/o na našem području demobilisan je po dogovoru sa k-dama
brigade i upućen na radnu obavezu do otpočinjanja borbenih dejstva, a dio je napustio
jedinice po raznim osnovama (privatni zahtjevi, samovoljno napuštanje i ostalo).
Povodom ponovne agresije Republike Hrvatske na dijelu Like 09. 09. 1993. godine
ponovno se vrši mobilizacija v/o svih koji su napustili svoje RJ po bilo kom osnovu osim
onih koji su imali utvrđen RR po osnovu radne obaveze.
Naročitu pažnju mobilisanja v/o trebalo je posvetiti mobilizaciji vlasnika privatnih
preduzeća, radnji, pripadnika paravojnih formacija kao i imućnijih i uglednijih ljudi koji bi
svojim ponašanjem i djelovanjem mogli negativno utjecati na moral i raspoloženje boraca
na prvim borbenim linijama. Obzirom da je bilo usmenih primjedbi od strane pojedinih
k-di, boraca i ostalih građana da ima mladih ljudi koji se šeću, obavljaju svoje privatne
radnje pa i bave se nedozvoljenim poslovima, izvršen je uvid po svim Odelenjima odbrane i
k-dama brigada 15. i 16. 09. 1993. godine po svim tim pitanjima i ustanovljeno je slijedeće:
524
525
526

Prilog je nečitak.
Željko.
Željko.

279

– da su uglavnom RJ same vršile pozivanje v/o (domobilizaciju) i to Kostajnica, Dvor i
Sisak-Caprag,
– da je Odelenje odbrane u Petrinji, a na zahtjv VP 9142 vršila pozivanje 240 v/o,
– da je Odelenje odbrane u Glini za potrebe VP 9138 vršilo pozivanje 118 v/o koji su bili
privremeno na radnoj obavezi,
– u Odelenju odbrane Glina nakon uručivanja mob. poziva odaziv je bio dobar i nije bilo
potrebno privođenje v/o.
U Odelenju odbrane Petrinja zbog neodaziva v/o na uručene mob.pozive napisan je nalog
za privođenje 17 v/o. – Prilog br. 3527
U Odelenjima nema podataka o neodazivu v/o koje su pozivale same RJ koji su bili odsutni
po bilo kom osnovu, jer RJ nisu dostavile povratne informacije.
Na osnovu ovih podataka i informacija može se zaključiti da bi se mobilizacija v/o mogla
izvršiti uspješno odnosno u koliko bi bili ispunjeni ostali uslovi za mobilizaciju (vozila, gorivo,
kurirski sistem razrađen, organizirani prihvat v/o u RJ) da bi odaziv bio zadovoljavajući u
prvom momentu do 12 časova za uspješnu organizaciju odbrane od eventualne agresije
vojske RH.
Na osnovu podataka i izvještaja iz Odelenja odbrane oko domobilizacije do 09. 09. 1993.
godine opet se pojavljuju problemi prisutnosti v/o u 24. pbr Glina pojedinaca grupe “Šilt”
i ostalih privatnih preduzetnika, vlasnika privatnih radnji. Iz razgovora sa predstavnicima
k-de 24. pbr (major Ćupović,528 major Dodoš,529 kap. Manojlović530) 15. i 16. 09. 1993.
godine dio pomenutih v/o su na spisku RJ ali se ne nalaze na njoj, a nije ni napisan nalog za
privođenje, a ranije ni jednom naredbom k-de nisu demobilisani.
Na području Gline ima dosta privatnih trgovačkih, ugostiteljskih i ostalih radnji, blizina
granice sa Cazinskom Krajinom na kojoj se dosta vršilo nedozvoljenih radnji (Šentilj
trgovina, šverc) pa se može procjenjivati da su se pojedinci upuštali u te nedozvoljene radnje
što je u suprotnosti sa zakonskim propisima tako da su došli pod udar zakona. Sve ove
pojave negativno se mogu odraziti na odbranu u zoni odgovornosti 24. pbr SVK, tako i u
zoni obrane 39. korpusa SVK.
Na području Opštine Glina u svojoj kancelariji ubijen je i k-dant brigade p.puk Lukač
Dušan.
Iz grupe “Šilt” 3 v/o su lišeni slobode zbog sumnje da su se ogriješili o zakonske propise i to:
1. Martić Vlade Siniša, rođ. 1962.
2. Vignjević Dušana Nebojša, rođ. 1969.
3. Ponedeljak Ivana Zoran, rođ. 1965.
U posljednje vrijeme poslije 09. 09. 1993. godine pojavila se Grupa “Trgovački odred” u
Petrinji sa 39 v/o od kojih se neki vode u evidenciji Odelenja odbrane Glina i Kostajnica, a
smešteni su na području “PIGIK-a”. Najveći dio njih su privatnici, trgovci, ugostitelji ili se
bave nedozvoljenim radnjama. Nalaze se na rasporedu uglavnom u 31. pbr., 3. pb i to 24
v/o, a 6 v/o se ne vode u evidenciji Odelenja odbrane Petrinja. – Prilog br. 4.531
Najveći broj njih vlasnici su skupih automobila, kombija, kamiona i ostale vredne imovine
stečene u ratu. Pojedinci od njih su često putovali sa svojim vozilima na relaciji Petrinja527
528
529
530
531

Prilog nije pronađen u izvorniku.
Vlado.
Vlado.
Dušan.
Prilog nije pronađen u izvorniku.

280

Glina-Topusko pa se može zaključiti da su i učesnici trgovine sa Cazinskom krajinom
(Šentilj).
Ovakvo ponašanje ove ili sličnih grupa može imati negativan uticaj na borce i njihov moral
kao i na poštene građane Petrinje, što može imati i negativnosti u zoni odgovornosti 31.
pbr. Zajednička njihova česta druženja su u lokalima “A” – vlasništvo_________________,
zatim Bifeu u Starom hotelu vlasništvo Fićur Nikole koji je bio ujedno k-dant 3. pb.
Nakon izvršenih ovih nekoliko zapažanja postavlja se pitanje da li postoji sprega između
pojedinih k-dira, k-danata jedinica sa pripadnicima paravojnih formacija, privatnicima,
ugostiteljima i imućnijim građanima pa se oslobađaju iz jedinica i obavljaju svoje privatne
radnje u civilu, a kritike se upućuju Ministarstvu odbrane da nisu mobilisani svi v/o.
U svakom slučaju može da ima i onih koji nisu mobilisani, ali je to mali broj, a veći je broj
onih koji se šeću jer su pušteni iz jedinice od pretpostavljenog starešine.
Ministarstvo odbrane – Uprava “Banija” je izvršila svoju obavezu u 1993. godini po pitanju
uputa regruta na odsluženje vojnog roka kako slijedi:
– 15. 01. 1993. u NC Knin upućeno je 92 regruta
– 15. 10. 1993. u NC Bruška upućeno je 15 regruta
– 08. 11. 1993. u NC Zrenjanin i Vršac upućen je 51 regrut
– 01. 12. 1993. u NC Ćuprija upućeno je 98 regruta
– 09. 01. 1994. u NC VJ upućeno je 165 regruta.
Ukupno u 1993. godini upućeno je na služenje 421 regrut, a za 18 regruta prema
raspoloživim podacima priznato je služenje vojnog roka u RJ SVK odnosno 39. korpusu.
Zbog agresije Republike Hrvatske 22. 01. 1993.godine regruti iz Nastavnog centra Knin
vraćeni su na Baniju u 39. korpus.
Slobodnih za uput nema do nove regrutacije u 1994. godini. Za regrutaciju u 1994. godini
ukupno je uvedeno 504 regruta.
Vidimo da je najviše regruta upućeno krajem 1993. godine i to na obuku u NC Vojske
Jugoslavije jer postoje bolji uvjeti za stručniju i kvalitetniju obuku. U toku 1993. godine u
Odelenja odbrane dolazili su pojedinci i informisali se za odlazak u vojsku kako regruti tako
i pojedini roditelji. S obzirom da je uput realiziran krajem 1993.godine u VJ pojavljuju se
pojedine informacije i kritike (zašto se služi u VJ – pitanje obilježja u SRJ, polaganje svečane
obaveze, kao i druga pitanja koja se pojavljuju u RSK).
Kako je u RSK bila aktivnost oko izbora u 12. mjesecu 1993. i prvom mjesecu 1994. godine
problemi su u pojedinim NC bili i izražajniji (Zrenjanin, Ćuprija).
Tako su pojedini regruti u Garnizonu Ćuprija bili nedisciplinirani, neposlušni, razbijali i
stvarali nered. Organizatori su bili povezani sa pojedinim predstavnicima SDS Krajine, pa
su se i postavljala razna politička pitanja (zašto se služi u SRJ, polaganje svečane obaveze,
državna obilježja druge države, da li će se glasati na izborima u RSK i drugo), što znači
da nisu bila pitanja oko obuke, život i rad u NC VJ već druga razna pitanja koja se mogu
dovoditi u vezu sa stranačkim predizbornim aktivnostima u RSK.
Prilog br. 5 – Informacija o prekidu obuke vojnika SVK u VP 2875 Zrenjanin.532
Zbog svih negativnosti i problema koji se javljaju na našem području potrebno je ostvariti
što veću saradnju, koordinaciju i povezanost kao i uvažavanje između organa civilne vlasti
SVK, SJB i Ministarstva odbrane da bi sistem odbrane i vlasti funkcionisao što bolje uz što
manje negativnih pojava i posljedica.
532

Prilog nije pronađen u izvorniku.

281

Na našem području ima dosta građana koji imaju članove familije, rodbine, prijatelje i ostale
u RH i na razne načine ostvaruju kontakte sa njima u RH što se ne smije nikako zanemariti.
Može se pretpostaviti da li možda netko radi i u korist RH, a kod nas zauzima određeno
rukovodno ili komandno mjesto.
Prema informacijama od pojedinih građana koji dolaze iz Republike Hrvatske najveći dio
Srba izbjeglih iz Petrinje nalaze se odmah iza Kupe angažirani u jedinicama hrvatske vojske
na ovom našem području.
ZAKLJUČNI DIO
Na području Banije većina v/o u redovima SVK su pripadnici srpske nacionalnosti.
Od samog izbijanja ratnih sukoba na našem području može se zaključiti da smo sada
u obrambenom smislu jači i organiziraniji, međutim neophodno je da civilna vlast
profunkcioniše u potpunosti jer nefunkcionisanje sistema vlasti kao i neaktivnost u
pokretanju privrede u znatnoj mjeri utječe na stanje u vojsci i odbrani RSK.
U sadašnjoj organizaciji SVK ne smije se dozvoliti neke nove paravojne formacije, grupe,
što može imati negativnih posljedica na odbranu naše zone odgovornosti.
Potrebno je ostvariti daleko veću saradnju i koordinaciju svih učesnika u RSK – organa
civilne vlasti, organa MUP-a, SVK, MO kao i svih ostalih na organizaciji i uspostavljanju
pravne države i stvaranju RSK.
Posvetiti veliku pažnju mjerama bezbednosti i razotkrivati one koji žele zajedništvo sa RH
kao i one izdajnike koji iz bilo kojih razloga rade u interesu Republike Hrvatske.
Raditi na sprečavanju šverca, kriminala i otkrivanju prekršioca zakona i na taj način
uspostavljanju povjerenja naroda u vlast i SVK.
Posvetiti daleko veću aktivnost oko pokretanja pojedinih preduzeća i privrede u cjelini jer se
svaki dan povećavaju socijalni problemi i nezadovoljstvo.
Prilog br. 1
PRIKAZ ANGAŽOVANIH v/o NESRPSKE NACIONALNOSTI PO OPŠTINAMA
OPŠTINA
NACIONALN.
1
Hrvati

GLINA

PETRINJA

KOSTAJNICA

RO

CZ

SVK

RO

CZ

SVK

RO

CZ

SVK

RO

CZ

SVK

RO

CZ

SVK

RO

CZ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

45

16

11

30

11

-

36

19

6

-

-

4

1

-

49

2

1

163

20

-

-

-

1

-

-

Bugari

1

Makedonci

2

10

1
3
-

-

-

20

1

18

6

-

-

137

4

-

-

2

-

-

19

2

1

-

-

5

-

-

218
1

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., 301-026.

47

20

39

223

22

1

241

-

1

2

21

1
1

1

3

1

Sveukupno:

282

SVEUKUPNO 17-19

2

Jugoslaveni

Rusi

UKUPNO
2-13

SISAK-CAPRAG

SVK

Muslimani

Albanci

DVOR

3
1

383

72

1
41

496

149

1994., travanj 1.
Korenica
Dnevno izvješće Odsjeka bezbjednosti Glavnom štabu SVK o boravku Kapetana Dragana u
Srbu u vezi imenovanja novog zapovjednika 103. lbr 15. korpusa SVK
KOMANDA 15. KORPUSA
ODSEK BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 685-20
01. 04. 1994. godine
Korenica
Dnevni izveštaj,
dostavlja.GŠ SVK RSK
– načelniku bezbednosti
M. P.533
1.- Aktivnosti neprijatelja – obaveštajni podaci
Nije bilo aktivnosti neprijatelja prema našim jedinicama.
2.- Stanje na teritoriji i aktivnosti UNPROFOR-a
Stanje bezbednosti na teritoriji zadovoljava.
Tokom jučerašnjeg dana oko 14,00 časova u l.p.534 selu je zaustavljen konvoj medjunarodnog
crvenog krsta koji je dobio uredne papire da preko Turnja predje u Bihać. Ovakav način
dovodi u zabludu naše granične jedinice jer o prelasku istog niko iz k-de korpusa nije
obavešten.
3.- Stanje bezbednosti i angažovanje vojne policije
U zoni odgovornosti 103. lbr danas je boravio potpukovnik Cvjetičanin Miloš. Isti se
nalazio u društvu sa Petrović Jandrijom novoimenovanim k-dantom 103. lbr.
Prema pouzdanim podacima ostvarili su kontakt sa bivšim predsednikom opštine Donji
Lapac. Namere i razlog boravka ppukovnika Cvetičanina nisu nam poznate što ćemo
operativnim angažovanjem pokušati saznati.
Oko 12,00 časova u Srb je sa vojnim helikopterom došao kap. Dragan. Nemamo pouzdanih
pokazatelja sa kim se sastao ali u isto vreme u Srbu u kafani Vojkana Šašića samostalnog
vojvode vidjen je David Rastović zvani Daca. Najverovatnije da su se kapetan Dragan i
Rastović i ppukovnik Cvetičanin i Petrović Jandrija sastali a u vezi dogovora i prestojećih
aktivnosti, Petrovića na dužnosti k-ta 103. lbr.
Iz više pouzdanih izvora koje smo kontaktirali u toku dana na prostoru Lapca i Srba došli
smo do podataka da su novoimenovanog k-danta prihvatili i podržali izmedju 50 i 80 posto
boraca uglavnom istomišljenika Davida Rastovića koji su se u toku rata bavili švercom
i profiterstvom i organizovanom kampanjom protiv AVL. K-dant 15. korpusa izvršio je
smenu i imenovanje novog komandanta 103. lbr.
Detaljnije ćemo vas izvestiti putem posebne sz.
533
534

Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, Str. pov. br. 5-115, 13. 4. 1994.
Ličko Petrovo.

283

načelnik
p u k o v n i k Nikola Šuput M. P.535
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 33.

150

1994., travanj 1.
Biljane Gornje
Izvješće Komande 92. mtbr podčinjenim jedinicama o potpisanom sporazumu o prekidu
vatre između RSK i RH
KOMANDA 92. mtbr
Pov. br. 625-1
01. 04. 1994. god.
Biljane Gornje
Informacija potčinjenim jedinicama – dostavlja

ČVP

1. Dana 27. 03. 1994. god. ustaška vojska je prema zoni odgovornosti sjevernodalmatinskog ratišta, na drniškom pravcu izvršila kombinovani napad snagama jedne čete.
Tokom napada dejstvovano je pešadijskim naoružanjem, MB i patovima. U toku napada
pokušano je ubacivanje IDG u raspored naših jedinica.
Također u proteklih nekoliko dana ustaše su izvodile borbena dejstva prema zoni našeg
korpusa i to na vrličkom pravcu tenkovskim topovima, pešadijskim naoružanjem na
benkovačkom pravcu. Prema zoni odgovornosti našeg korpusa uočene su pojačane izviđačke
aktivnosti neprijateljskih snaga.
2. Na ispoljena neprijateljska dejstva uzvraćeno je adekvatnom vatrom, a uspješno je
odbijen napad na drniškom pravcu, te razbijena i onemogućena IDG u svojim pokušajima.
U svim jedinicama se i nadalje radi na inžinjerijskom uređenju položaja odbrane, učvršćenju
vatrenog sistema na položajima, osmatranju, izviđanju i otkrivanju ciljeva u neprijateljskom
rasporedu.
3. Na moral boraca i dalje utiču negativni problemi vezani za proljetnu sjetvu (nedostatak
p/g, sjemenskih usjeva i đubriva). Na stanje u jedinicama veoma nepovoljno utiče situacija
vezana za nefunkcionisanje državnih organa i civilnih vlasti, posebno u opštinama gdje
treba da se riješe egzistencijalna pitanja v/o.
4. Poslije dužih napornih pregovora (trajali su preko 18 sati) u Zagrebu je potpisan
sporazum o prekidu vatre i neprijateljstva između Republike Srpske Krajine i Republike
Hrvatske. Potpisivanju ovog sporazuma prisustvovali su specijalni izaslanici Amerike
i Rusije (Redman536 i Ćurkin537), Američki ambasador u Zagrebu i komandant snaga
535
536
537

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 749, primljen 1. 4. 1994. u 19,10; obrađen u 19,20.
Charles Edgar.
Vitaly Churkin.

284

UNPROFORA na prostorima bivše Jugoslavije De la PRE.538 Dogovoreno je da se u odnosu
na sadašnje jedinice sukobljenih strana povuku za 1 km, a na ta područja će biti postavljene
jedinice UNPROFOR-a. Bez obzira na izvještaje hrvatska sredstva informisanja za hrvatsku
stranu, sami pregovori i potpisivanje sporazuma o prekidu neprijateljstva kod nas i u svijetu,
svrstavaju Republiku Srpsku Krajinu u položaj državnog entiteta što je i najveći uspeh
ovih pregovora. Tim prije što su potpisivanju primirja bili prisutni predstavnici Amerike
i Rusije. Nakon potpisivanja sporazuma o prekidu neprijateljstava između RSK i RH,
na moral boraca negativno utiču različita tumačenja potpisanog sporazuma. U vezi s tim
treba reagovati tako da se otkloni bilo kakva sumnja u nekakvu predaju. Poznato je da su
potpisivanju prisustvovali specialni izaslanici Rusije i Amerike, te da su pregovori vođeni na
ravnopravnom nivou dviju delegacija što odbacuje svaku sumnju na nekakvu predaju. Ovim
pregovorima međunarodno je priznat entitet RSK što je jedan od najbitnijih elemenata u
borbi iza samostalnost srpskog naroda na ovim prostorima. Borcima u jedinicama, kao i
stanovništvu u zonama odgovornosti treba objasniti da linije razdvajanja ostaju kao i sada i
da se ne radi o nikakvom povratku u sastav Hrvatske. Osnovni cilj ovog sporazuma je bio
prekid vatre kako bi se omogućila normalizacija života u ratom zahvaćenim zonama.
dostavljeno:
– 1 x svim jedinicama
– 1 x arhiva
KOMANDANT
potpukovnik Mirko Uzelac, [v.r.]
M. P.539
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., DVD 1535, 23-0173.

151

1994., travanj 3.
[Knin]
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 7. mpoap-a za izvlačenje i razmještaj
jedinica unutar brigada i pukova 7. korpusa na temelju sporazuma o prekidu vatre od 29.
ožujka 1994., te za organizaciju života i rada u uspostavljenim rajonima razmještaja
KOMANDA 7. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 13-119 STROGO POVERLJIVO
03. 04. 1994. godine KURIROM
Izvlačenje i razmeštaj jedinica i TMS,
organizacijsko naređenje, d o s t a v lj a.–
538
539

KOMANDI 7. mpoap

Bertrand de Sauville de La Presle.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9035, Benkovac.

285

Na osnovu naređenja GŠ SVK str. pov. br. 3-164 od 30. 03. 1994. godine o realizaciji
sporazuma o prekidu vatre od 29. 03. 1994. godine, a u cilju blagovremene pripreme
jedinica i TMS za izmeštanje i posedanje novih rejona razmeštaja,
N A R E Đ U J E M:
1. Komandanti brigada-pukova će svojim naređenjem regulisati izvlačenje jedinica na
10 km, kao i kompletnu organizaciju života i rada. Vreme izvlačenja 15,00 do 21,00
časova.
2. Izvlačenje jedinica na daljinu do 20 km realizovati po sledećem:
2.1. 4. lbr (mpoab, tv i mhab) se izvlači pravcem:
Obrovac – s. Bilišane – s. Žegar i razmešta u rejonu Perića stanovi, Kumin, tt 185.
KM u rejonu Perića stanovi.
2.2. 92. mtbr (tč, hab-105, vBOV, vSO-90) se izvlači pravcem:
Benkovac – Bruška – Ervenik i razmešta u rejonu: s. Vujahići, Potkraj, tt 236.
KM u rejonu: s. Vujanići.
Ostale jedinice (okp bez tč, hab bez VV i mpoad bez mpoab) se razmešta u Kasarni
Benkovac.
KM u Kasarni Benkovac.
2.3. 3. pbr. (tv, hab-122, tav-76 mm M-42 i odelenje S-2M) izvlači se pravcem:
Benkovac – Bruška – Ervenik i razmešta u rejonu: Brekića glavica, Kneževića glavica,
s. Subotići.
KM u rejonu s. Subotići.
Ostale jedinice (tč bez tv, tab-76 mm M-42 bez VV) se izvlači i razmešta u Kasarnu
Benkovac.
KM Kasarna Benkovac.
2.4. 7. mpoap (tpoab T-12, POV 9 P 122, lav PVO) se izvlači pravcem:
Benkovac – Bruška – Ervenik u rejone: Dračevica, s. Žeželji, s. Kovačevići.
KM u rejonu s. Kovačevići.
Ostale jedinice iz sastava izvući i razmestiti u Kasarnu Benkovac.
KM u Kasarni Benkovac.
2.5. 7. map (II KAG-7, hab-152 mm, rb “OGANJ”, rv “PLAMEN”) se izvlači pravcem:
Benkovac – Bruška – Ervenik i razmešta u rejonu: s. Šašići, s. Butiga, s. Travica.
KM u rejonu Ervenik (Dom).
Baterija topova 130 mm se razmešta u rejonu s. Radići, s. Strmica, s. Orašić.
2.6. 2. pbr (tč, had, mpoab) se izvlači pravcem: Kistanje – Oćestovo – Pađane i razmešta
u rejonu: s. Dobrijevići, s. Kneževići, s. Rađani (isključeno).
KM u rejonu s. Dobrijevići (škola).
2.7. 7. map (I KAG-7) izvlači se pravcem: s. Tepljuh – s. Klanac – Knin i razmešta u
Kninu (Južni logor).
KM u rejonu Južni logor.
2.8. 75. mtbr (okb, had i mpoad) izvlači se pravcem: Drniš – s. Tepljuh – Knin i razmešta
u rejonu: okb – Južni logor, a had i mpoad u objekat Krka.
KM u rejonu objekta Krka.
2.9. 1. lbr (had, mab i tv) izvlači se pravcem: Vrlika – s. Civljane – s. Polača i razmešta u
rejonu: s. Mirkovići, s. Đurići i s. Vučkovići.
KM u rejonu s. Mirkovići (škola).
286

Tenkove izvući u rejone razmeštaja u vremenu 09,00-12,00 časova, a artiljeriju od
12,00-15,00 časova 04. 04. 1994. godine.
3. Obezbeđenje borbenih dejstava:
3.1. PVO
Za vreme razmeštaja i boravka u navedenim rajonima za praćenje situacije u VaP
formirati VOSt-ove i iste postaviti na najprigodnija mesta.
Za borbu protiv ciljeva VaP-u svaka jedinica će odrediti deo snaga i sredstava u stalnoj
borbenoj gotovosti.
Načelnik PVO 92. mtbr regulisaće odbranu i zaštitu iz VaP taktičke grupacije u
rejonu Žegar, Ervenik.
Merama PVZ pokloniti punu pažnju. Pokrete jedinica izvoditi isključivo noću i u
uslovima ograničene vidljivosti.
3.2. Osiguranje:
Za borbu protiv ubačenih neprijateljskih grupa pripremiti svo ljudstvo. Sva komanda
će svojim naređenjima regulisati obezbeđenje SRT na vatrenim položajima, kao i
ljudstvo za borbu protiv ubačenih DTG.
Radi pravovremenog otkrivanja ubačenih DTG ostvariti punu saradnju sa organima
MUP-a i organima bezbednosti.
Rejone razmeštaja obezbediti predstražnim, stražarskim obezbeđenjem i upućivanjem
parola.
3.3. Maskiranje:
Pokret jedinica u novim reonima rasporeda izvoditi noću i u uslovima ograničene
vidljivosti. Pri razmeštaju maksimalno koristiti prirodne objekte za zaštitu jedinica i
sredstava od izviđanja sa zemlje i vazdušnog prostora.
3.4. Inžinjerijsko obezbeđenje:
Po stizanju u rejonu razmeštaja težište inž. obezbeđenja imati na uređenju smeštajne
prostorije i maskiranju.
3.5. Moralno obezbeđenje:
U pripremi jedinica održati sastanke vojnih kolektiva na kojima ih detaljno upoznati
sa zadacima i obavezama vezano za potpisano primirje.

U novim rejonima razmeštaja zahtevati korektan odnos prema stanovništvu,
predstavnicima UNPROFOR-a i drugih međunarodnih organizacija. Na novim
lokacijama organizovati kulturno-zabavni rad u saradnji sa mesnim stanovništvom.
4. Obuka:
Do početka izvlačenja jedinica uraditi planove za borbenu obuku jedinica, koje
dosledno realizovati, a jedan primerak plana dostaviti Komandi Korpusa. Život i rad
jedinica na novim lokacijama razmeštaja propisati dnevnim rasporedom rada kao u
logorskim uslovima.
U rejonima razmeštaja isprazniti naoružanje, isto obezbediti i sprečiti otuđivanje.
5. Pozadinsko obezbeđenje:
Obezbediti potpuno i neprekidno PoOb svih jedinica, osloncem na postojeću šemu
pozadinskog obezbeđenja.
Težište u PoOb imati na snabdevanju jedinica hranom, vodom, gorivom kao i
neprekidnom održavanju TMS.
287

a) Tehničko obezbeđenje:
Na TMS koja su predviđena za uskladištenje po dolasku na lokaciju skladišta izvršiti
tehnički pregled, otkloniti nepravilnosti, a potom izvršiti laku konzervaciju. Sredstva
ratne tehnike popuniti gorivom po principu “punog rezervoara”.
7. PoB obezbeđuje za jedinice razmeštene u rejonu Ervenik, Žegar jednu pokretnu
radionicu, automehaničara, art. mehaničara i puškara.
Neispravna vozila, borbena i neborbena izvući iz zone 20 km najkasnije do 08,00
časova 05. 04. 1994. godine. Sva neispravna vozila gusjeničare izvući dizalicama za
vučne vozove i iste dovući u Kasarne Knin i Benkovac.
TMS koja nisu u mogućnosti remonta i održavanja sopstvenim snagama i sredstvima
prijaviti za remont Komandi Korpusa.

TMS koja ostaju na položajima pregledati, otkloniti nepravilnosti i dovesti u
funkcionalno stanje.
Municiju i MES uskladištiti u tvrde objekte koje posebno obezbeđivati.
b) Intendantsko obezbeđenje:
Ishranu svog ljudstva vršiti sa toplim obrokom osloncem na postojeći kapacitet
koji ojačati sa 2-3 kuhinje autoprikolice od 400 litara. Za jedinice iz sastava 4.
lbr, 92. mtbr, 7. mpoap, 3. pbr i II KAG-7 pripremu i kuvanje hrane vršiti u s.
Žegar (skladište) kao i snabdevanje sa vodom za piće. Kuhinju u Žegaru ojačati sa
intendanskim odelenjem iz svake jedinice.

Način izuzimanja i razvoženja po jedinicama regulisati će komandant logorske
prostorije. Snabdevanje sa artiklima hrane vršiće redovnim doturom Odeljak 7. PoB.
Snabdevanje jedinica iz sastava 75. mtbr i I KAG-7 vršiti osloncem na 7. PoB u
Kninu.
Snabdevanje jedinica iz sastava 1. lbr regulisati osloncem na sopstvenu pozadinu.
Opravku i zamenu neispravne odećne opreme vršiće 7. PoB sa svojim odeljkom.
c) Sanitetsko obezbeđenje:
Težište imati na preventivnoj medicinskoj zaštiti.
Zbrinjavanje p/o vršiti osloncem na postojeće kapacitete u Žegaru, Benkovcu i
Kninu.
d) Veterinarsko obezbeđenje:
Težište u veterinarskom obezbeđenju imati u nadzoru nad namirnicama životinjskog
porekla.
e) Saobraćajno obezbeđenje:
Za dotur i evakuaciju postojeće puteve u zoni odgovornosti jedinica.
Regulisanje i kontrolu vršiti pokretnim patrolama u saradnji sa SJB.
f ) Protivpožarno obezbeđenje:
Težište imati na požarno preventivnim merama. Organizovati osmatranje i javljanje o
pojavi i nastanku požara. Gašenje požara i spašavanja ljudi i TMS vršiti prvenstveno
sopstvenim snagama i sredstvima i osloncem na kapacitete teritorije.
6. Komandovanje i veza:
Komandant jedinica u rejonu s. Žegar, s. Prklje, s. Ervenik (4. lbr, 3. pbr, 92. mtbr,
7. mpoap i II KAG-7) biće potpukovnik Đurica Janko, a njegov zamenik major
Popović Janko.
Za komandate delova jedinica komandanti brigada (pukova) će svojim naređenjem
odrediti komandante.
288

Komandant dela jedinica iz sastava 2. pbr biće pukovnik Alavanja Tihomir, a njegov
komandant biće kapetan I klase Ostojić Miodrag.
Komandant I KAG-7 i dela jedinica iz 75. mtbr razmeštenih u Južnoj kasarni biće
potpukovnik Mraović Tanasije, a njegov zamenik biće major Ležajić Miroslav.
Komandant dela jedinica smeštenih u objektu Krka biće kapetan Sovilj Darko, a
njegov zamenik biće kapetan Manojlović Branko.
Komandant dela jedinica iz 1. lbr biće major Zelić Vojislav, a njegov zamenik biće
major Korica Milan.
Organizaciju veza RiK-a vršiti osloncem na postojeće sisteme korisnika veza u
rejonu razmeštaja. Narastanje veza prema mogućnostima i raspoloživim sredstvima.
Načelnik veze 7. K će obezbediti žičnu vezu na pravcima:
Ervenik – Knin, Polača – Knin, Južna Kasarna – Knin i Krka – Knin.
Izveštaji:
– redovni izveštaj dostaviti o posedanju novih rejona razmeštaja
– vanredni izveštaj dostaviti odmah.

KOMANDANT
pukovnik Slobodan Vukosavljević, [v.r.]

M.P.540
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., DVD 1536, 24 – 0005-0008.

152

1994., travanj 5.
[Knin]
Upute Komande 7. korpusa SVK načelniku štaba za organizaciju života, rada i discipline u
jedinicama korpusa u novim rajonima razmještaja nakon sporazuma o prekidu vatre
KOMANDA 7. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. 13-122 STROGO POVERLJIVO
05. 04. 1994. god. KURIROM
Organizacija života, rada, reda i discipline u jedinicama,
naredjenje, dostavlja.– KOMANDI NŠ541
Izvučene jedinice na date prostore su od posebnog i izuzetnog značaja za odbranu zone
Korpusa, obezbedjenje dela granice RSK, a samim tim i obezbedjenje i zaštitu teritorija
RSK u celini. To su prioritetne snage sa najvećim značajem u sadašnjem momentu naše
odbrane, snage za odbranu prostora i stanovništva i snage koje su preduslov za uspješno
izvršenje zadataka svih jedinica Korpusa. Da bi izvršile postavljene zadatke moraju biti
tako uvežbane i osposobljene da mogu dejstvovati na svim pravcima u zoni odgovornosti
Korpusa. Na ovim jedinicama se bazira stabilnost i žilavost odbrane brigada, a i korpusa u
540
541

Okrugli pečat: Vojna pošta 9031, Knin.
Načelnik štaba.

289

celini. Sagledavajući značaj jedinica i mesta njihovog razmeštaja, a u cilju stvaranja jakih
snaga za intervenciju na značajnim pravcima komande jedinica će uspostaviti neposrednu
saradnju sa organima vlasti i stanovništvom u cilju zaštite prostora i stanovništva. Pošto se
na navedenim snagama bazira stabilnost zone odbrane Korpusa u celini, a u cilju postizanja
najvišeg nivoa borbene gotovosti,
NAREĐUJEM
1. Izvršiti potpuni trijaž ljudstva, odstraniti sve kolebljivce, nedisciplinovane i neodgovorne
radi stvaranja čvrstih, homogenih i borbeno sposobnih vojničkih kolektiva.
2. Obezbediti da posade-posluge na tenkovima i VBR budu kompletne i u stalnoj b/g, a
ostala artiljerijska orudja da imaju najmanje 3 člana posluge kod orudja, a ostali da budu u
rejonu razmeštaja. Svako napuštanje rejona razmeštaja smatrati dezerterstvom i izdajom, a
prekršioce uzimati na disciplinu i krivičnu odgovornost.
3. Odmor ljudstva regulisati tako da vojnici budu 6 dana u jedinici a 3 dana kući.
4. Sa planom obuke početi 11. 04. 1994. g. Planove obuke jedinica uraditi do 9. 04.
1994. g. po istima izvršiti celovite pripreme sa izvodjačima obuke, kako materijalne tako i
metodske. Obuku izvoditi isključivo na pravcima izlaženja ka rejonima upotrebe. Na datim
pravcima odrediti VP i osmatračnice.
Za artiljerijska orudja i tenkove sagledati mogućnsot dejstva na datim pravcima i uraditi
plan dejstva.
5. Sprečiti svaki pokret premeštenih jedinica ka liniji razdvajanja kao i otvaranje vatre iz
ličnog i kolektivnog naoružanja predstavlja grubo narušivanje sporazuma o prekidu vatre.
6. Organi bezbednosti preduzeće sve preventivne mere na praćenju, otkrivanju i presecanju
psihološko-propagandne i sabotažne aktivnosti prema komandama, jedinicama, pojedincima
i rejonima razmeštaja. Sprečiti stranačko delovanje u jedinicama, a prema nosiocima odmah
preduzimati adekvatne mere, o čemu izvestiti pretpostavljenu komandu.
Na suzbijanju kriminala svih oblika, posebno onih koji bitno utiču na slabljenje b/g,
angažovaće se komande brigada-pukova u saradnji sa pretpostavljenom komandom. Odmah
formirati vod vojne policije u rejonu Ervenik, koji potčiniti ppuk Đurica Janku.
7. Organe unutrašnje službe odredjivati u duhu Pravila službe dnevnom zapovešću, te
istima propisati konkretne dužnosti.
8. Obezbediti smeštaj ljudstvu za duži boravak u rejonima razmeštaja. U tom smislu
po mogućnosti obezbediti čvrste objekte. Na logorskoj prostoriji obezbediti sve objekte
potrebne za normalan život i rad. Čistoći logorske prostorije posvetiti punu pažnju.
9. Sva borbena i neborbena vozila dovesti u ispravno stanje. Obezbediti ispravne
akumulatore za borbena i neborbena vozila. Odrediti starešinu koji će svakodnevno vršiti
kontrolu i proveru goriva na svim vrstama vozila. Preduzeti i druge mere mehaničke zaštite
rezervoara.
Pozadinsko obezbedjenje u celini biće regulisano i realizovano naredjenjem PKPo Korpusa.
10. Komandanti logorskih prostorija će svojim naredjenjem regulisati celokupan život i
rad i lično su mi odgovorni za stanje reda i discipline u svojim rejonima.
11. Za svu neozbiljnost u izvršenju ovog važnog zadatka komandanti jedinica će biti
pozvani na moralnu i krivičnu odgovornost.
SL/NK

KOMANDANT
pukovnik Slobodan Vukosavljević, [v.r.]
290

M.P.542

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 7.

153

1994., travanj 6.
[Petrinja]
Izvješće Odsjeka bezbjednosti Komande 39. korpusa SVK o kadrovskim promjenama u
sigurnosnim službama 39. korpusa
KOMANDA 39. KORPUSA VOJNA TAJNA
ODSEK BEZBEDNOSTI POVERLJIVO
Pov. br. 7-12
06. 04. 1994. godine
Postavljanje kadra u organima bezbednosti.– KOMANDI 39. KORPUSA
– PNŠ543 za PiPP544 –
Na osnovu odobrenja Odeljenja bezbednosti GŠ SVK, str. pov. br. 259-1 od 04. 04. 1994.
godine, o kadrovskim promenama u organima bezbednosti 39. korpusa, dostavljamo vam
sledeće podatke.
u 24. pbr.
– Ukinuti naredbu o postavljenju Načelnika bezbednosti formacijski VES 31139,
form. čin major-ppuk. PG-13 LJILJAK MILANA DJURO, kap. I kl., lična VES 31102.
Imenovani odlazi na dužnost u MUP RSK.
– Za vršioca dužnosti Načelnika bezbednosti postaviti BOROMISA Stanka NIKOLA,
kapetana, lična VES 31102, do sada referenta organa bezbednosti u 24. pbr.
u 33. pbr.
– Ukinuti naredbu o postavljenju po ratnoj formaciji za GAĆEŠA Milovana JOVAN, rez.
poručnik, lična VES 31410.
– Na dužnost Načelnika bezbednosti postaviti SRNIĆ Dmitra NIKOLA, rez. kap. I. kl.
Vodi se u vojnoj evidenciji VOd Petrinja.
– Na dužnost referenta bezbednosti postaviti DOBRIĆ Steve DRAGAN, st. vod. lična
VES 21401, do sada komandir voda vojne policije 33. pbr.
u Odseku bezbednosti 39. korpusa.
– Na dužnost Pomoćnika referenta formacijska VES 21001, form. čin. zast.-zast. Ikl.
postaviti SAMAC DUŠANKU, civilno lice u Vojsci RSK, sada na dužnosti u centru za
automatsku obradu podataka u 39. korpusu. Imenovana je završila kursiranje u Kninu i
prima se u službu organa bezbednosti.
542
543
544

Okrugli pečat: Vojna pošta 9031, Knin.
Pomoćnik načelnika štaba.
Pravne i personalne poslove.

291

ZASTUPA NAČELNIKA
potpukovnik Djordje Milković, [v.r.]

M.P.545
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

154

1994., travanj 6.
[Okučani]
Upute Komande 18. korpusa SVK podređenim jedinicama o aktivnostima oko poštivanja
sporazuma o prekidu vatre, pri čemu je istaknuto da povratak prognanih Hrvata na
okupirana područja neće biti moguć, osim uz dozvolu vlasti RSK
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. br. 20-101 POVERLJIVO
06. 04. 1994. godine
M.P.546
Informaciju potčinjenim
jedinicama, dostavlja.– KOMANDI VP 9171 IVANOVAC
1.- Od potpisivanja Sporazuma o prekidu vatre stalno je smanjivan intenzitet b/d prema
RSK. U toku 04. 04. 1994. godine bilo je provokacija prema zoni odgovornosti severnodalmatinskog Korpusa, ali naše jedinice nisu uzvratile poštujući prekid vatre. Na ostalim
jedinicama i linijama razdvajanja prekid vatre je poštovan.
2.- U proteklih nekoliko dana, najodgovornije starešine Komande Korpusa i posebno k-dant
Korpusa obilazili su jedinice radi upoznavanja starešina i strukture na terenu sa suštinom
Sporazuma. U s. Paklenici i Medarima održan je razgovor sa meštanima po istim pitanjima.
3.- Održan je sastanak Zajedničke komisije za Sektor Zapad i dogovorena dinamika
realizacije Plana, tako da se istovremeno iste aktivnosti odvijaju na našoj i ustaškoj strani.
Dogovoreno je povlačenje iz rejona Čaklovac i Šumetlica naših snaga i ustaša iz Prašnika
nije izvršeno jer oni navodno to nisu mogli uklopiti u svoj plan koji su ranije napravili pa se
ni naše jedinice nisu povukle.
Izmeštanje indirektnog naoružanja je završeno do 09,00 časova 05. 04. 1994. godine pod
kontrolom UNPROFOR-a.
Pored izraženih sumnji da hrvatska strana neće ispoštovati Sporazum, treba imati na umu
da su oni prinuđeni da ga potpišu i da ga sprovedu zbog garancije velikih sila, Evropske
UNIJE i OUN što mu daje međunarodnu težinu. Nepostupanje po odredbama Sporazuma
za hrvatsku stranu predstavlja pretnju i uvođenje međunarodnih sankcija.
Borcima i stanovništvu treba objasniti da je ovim Ugovorom RSK dobila međunarodni
legitimitet, a prekid neprijateljstava stvara uslove za revitalizaciju privrede i ekonomski
oporavak Republike. Treba istaći da Sporazumom nije predviđeno, a samim tim ni moguće
vraćanje Hrvata u napuštena područja.
545
546

Okrugli pečat: Komanda 39. korpusa, Odsek bezbednosti.
Prijemni pečat: Vojna pošta 9162, Okučani, pov. br. 01-20/94, 7. 4. 1994.

292

Povratak pojedinca hrvatske nacionalnosti može se vršiti samo uz dozvolu koju izdaju vlasti
RSK, a eventualni povratak može se vršiti samo na otvorenim prelazima koje kontrolira
UNPROFOR i RSK. Ti prelazi biće uvažavani kao carinski prelazi.
Van pomenutih prelaza svaki pokušaj prelaska na našu teritoriju biće nelegalan i sprečen
od pripadnika naše civilne milicije. Eventualne dozvole moći će dobiti iznimno samo oni
pojedinci koji se ničim nisu ogrešili prema RSK.
4.- Treba upozoriti i naše vojnike i građane da prelazak na teritoriju RH ili njihov deo
“tampon” zone nije moguć.
5.- Sve komande su dužne da za svaku izrečenu meru dostave jedan primerak Naredbe
Komandi Korpusa radi ocene zakonitosti. Zbog toga upozoravamo na poštovanje zakonitosti
u utvrđivanju odgovornosti i izricanja mera i kazni. Radi usaglašavanja kriterija u izricanju
visine kazne za ista dela, treba konsultovati Komandu Korpusa, ako se namerava izreći veća
kazna od 1 meseca.
BZ/GB
dostavljeno:
– 1 x svim jedinicama
– 1 x arhiva
POMOĆNIK KOMANDANTA
p o t p u k o v n i k Branko Zebić, s.r.
M.P.547
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

155

1994., travanj 7.
[Knin]
Izvješća podređenih jedinica 7. korpusa SVK o spornim točkama na linijama razdvajanja
nakon potpisanog sporazuma o prekidu vatre, s prijedlozima rješenja
KOMANDA 7. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 13-124 STROGO POVERLJIVO
07. 04. 1994. godine KURIROM
Realizacija zadataka konačnog razdvajanjana liniji dodira,
izveštaj
Na osnovu vašeg akta str. pov. br. 3-166/1 od 06. 04. 1994. godine dostavljamo vam predlog
spornih linija za obe strane sa predlogom rešenja.
Prilog:
– predlog linija na karti 1:50000548
– tekstualni deo predloga
547
548

Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa.
Prilog nije pronađen uz izvornik.

293

dostavljeno:
– 1 x svim jedinicama
– 1 x arhiva

KOMANDANT
pukovnik Slobodan Vukosavljević, [v.r.]

M.P.549
SPORNE TAČKE NA LINIJI RAZDVAJANJA SA
PREDLOGOM REŠENJA
1. lbr
1. Napomena: Na sastanku Zajedničke komisije na lokalnom nivou održanom dana 06.
04. 1994. godine u rejonu s. Pakovo Selo, nije dozvoljena diskusija o spornim tačkama
već je izričito zahtevano od strane predsedavajućeg da se striktno poštuju ucrtane linije
na kartama UNPROFOR-a, a da će rešavanje sporova biti moguće posle 09,00 č. 08.
04. 1994. godine.
2. Za nas je sporno sledeće: Na padinama Dinare praktično uopšte nema potrebe pomeranja
prednjeg kraja, ni sa naše, ni sa hrvatske strane jer je stvarno odstojanje svuda preko
2000 m. Konkretno, sporne tačke su: Bogovčeve staje (tt 1054) gdje naš p/k treba da se
pomeri za 1100 m severno na M.550 Vranovaču (tt 1126); Opsenjak (tt 1170) gdje naš
p/k treba da se pomeri za 1000 m severozapadno u rajon Ljetište, i Tavnica gdje naš p/k
treba da se pomeri severozapadno za 700 m.
3. Na Svilaji nije sporno napuštanje sadašnjih položaja već preveliko vraćanje naših snaga u
dubinu i povećanje razmaka između snaga na oko 3200 metara. Konkretno smatramo da
bi naša linija ovde mogla biti na Lisini (tt 1301) – tt 1105 – Golubnjača (Vukomanova
pećina). Ova zadnja točka se mora zadržati zbog konfiguracije terena.
75. mtbr
1. Sporne tačke – zone sa obe strane i predlog (Kompenzacija) sa suprotnom stranom:
a) Sa naše strane: – Presečen vrh Obodine
– Presečeno sela G.551 Baljci, Baljci, Gradac, Kričke, zaseoci Žitniča i s. Manojlovići
b) Sa nep. strane – nema spornih tačaka, ali je očigledno kako se vidi iz poredbi linija
da u celoj zoni sa ustaške strane od Medovače do K. 1038 (Svilaja) sadašnja linija
njihovog p/k se u potpunosti poklapa sa linijom razdvajanja, što je neodrživo i stavlja
nas u tom delu zone u izrazito nepovoljan taktički položaj.
1) Predlog: Da se u navedenom delu zone i ustaška strana povuče 1 km, ili da i mi se ne
pomeramo na liniju razdvajanja.
2) Predlog: Da se zaseoci Žitnića ne odvajaju, a za uzvrat neka linija razdvajanja sa
njihove strane uključi njihove zaseoke Močiće, Šuljke i Begonje.
3) Predlog da zaseok Manojlovići ostane van zone, kao što je sa njihove strane ostao
zaseok Vlajići jer tu nisu pomereni na 1 km, a inače u tom delu linija razdvajanja je
veća od 3 km.
549
550
551

Okrugli pečat: Vojna pošta 9031, Knin.
Mala.
Gornji.

294

4) Predlog da se ispravi linija razdvajanja sa naše strane, da ne preseca dionicu puta u s.
Kričke i s. Baljci jer je to očigledno propust povlačenja linija na karti, a nama mnogo
znači radi snabdevanja ljudstva na objektu V.552 Midenjak i u s. Baljci.
5) Predlog: Da linija ne preseca vrh Obodina zbog značaja objekta, a u pitanju je samo
debljina […]553 ljudi, posebno zato što se nepr. strana u tom delu uopšte ne povlači.

2. pbr
1. PROKLJAN:
Predlog: Sa linijom razdvajanja izuzeti S. Prokljan, pošto nije u zoni od 2 km.
ARGUMENTI:
a) Udaljenje sadašnjih tačaka dodira protivničke strane u reonu Prokljana je:
– V. Plana (tt 113) – naselje Prokljan je 2500 m,
– Runjevica (tt 34) – naselje Prokljan je 2200 m,
– Velika Glava (tt 39) – naselje Prokljan je 2750 m,
– Uvala Beretuša – naselje Prokljan je 3500 m,
– Pulići (Bićine) – naselje Prokljan je 3500 m.
b) Udaljenje linija razdvajanja u reonu Prokljana:
– Velika Plana (tt 113) – tt 38 je 3250 m,
– Runjevica (tt 34) – k. 38 je 3250 m,
– Rt sv. Kata – tt 38 je 3850 m,
– U. Beretuša – k. 38 je 3500 m.
c) Katastarski zemljište pripada MZ Sonković.
2. RASKRSNICA PUTEVA U REONU SMOLIĆA:
Predlog: Da se slobodno koristi raskrsnica koja ulazi za 200 m u zonu razdvajanja.
ARGUMENTI:
Da bi se došlo iz Lazinica (s. Todorovići) u Smoliće mora se koristiti zaobilaznica od 12500
metara preko Vaćana-Pekovića kule i s. Sonkovića umesto 1500 metara što bi se postiglo
korišćenjem napred navedene raskrsnice.
3. pbr
Analizom prvog kontakta sa hrvatskom stranom u radu mješovite komisije i uvidom članova
UNPROFOR-a na spornim tačkama i zonama uz liniju razdvajanja po prihvaćenom
Sporazumu kao posebno sporna ostala su pitanja:
1. Kompletno selo Kakma-Stabanj,
Članovima UNPROFOR-a prezentirano je stanje na terenu u kome su otuđeni naši
prednji krajevi kako stoji u priloženoj karti (crvena boja).
U ovom reonu spremni smo vratiti se na položaje označene smeđom bojom, a radi
zaštite sela Kakma i Stabanj, kako je to rađeno i na suprotnoj strani. Prihvatamo da
kompletno polje bude u zaštićenoj zoni. Na tom dijelu ne prihvatamo povlačenje na
liniju razdvajanja iz Sporazuma. Predlog prihvataju i članovi UNPROFOR-a.
Dominantni vis PETRIM K-253 može biti isključivo pod našom kontrolom što je
uvidom na terenu privatna preporuka UNPROFOR-a.
552
553

Veliki.
Nečitko u izvorniku.

295

2. Pumpna stanica na izvorištu Kakma, kao objekat od posebnog značaja iz kog se snabdjeva
kompletni južni bazen opštine Benkovac sa pitkom vodom treba da ostane pod našom
kontrolom ili krajnja alternativa pod zajedničkom kontrolom srpske vojske.
3. Od izvorišta Kakma bijelim putem Kakma-Raštane-Gorica od tačke 25 linija razdvajanja
sa naše strane treba da ide okomicom na put Tinj (asfaltiran put) i dalje asfaltnim putem
iznad Gradine (50 m ispod puta) i neposredno ispod osmatračkog visa Gubavica, a iznad
zaseoka Selo, preko Kapele (moraju biti uključene sve kuće u selu Lišane T.554).
Od Kapele linija ide zapadnim putem oko imanja Nadinsko blato gdje se završava
zapadna granica odgovornosti 3. pbr.
4. Uvidom u trenutno obrađene površine sa hrvatske i srpske strane konstatovano je da
linija razdvajanja sa naše strane mora ići ispod sela i prati put Kakma-Vrane (100 m ispod
puta). Na ovaj način kompletno polje predstavlja zonu kontrolisanog UNPROFOR
prostora.
5. Predlažemo da se u rejonima opisanim u tačkama 1, 2, 3 i 4 snage UNPROFOR-a
postave u području gdje se nalaze dosadašnji položaji Srpske Vojske snimljeni na terenu
od strane predstavnika Kanadskog bataljona i vojnih posmatrača UNPROFOR-a sa
predstavnicima Srpske Vojske. U istim rejonima prihvaćamo da se Hrvatska Vojska
približi srpskoj strani sa svojih sadašnjih položaja za 1-2 km da linije na mapama u
Aneksu “D” Sporazuma o prekidu vatre od 29. marta 1994. godine.
6. 
Čelinka K-181, Ljubčan K-205, Mijovac K-214, Umac K-165 sa srpske strane
dominantni visovi mogu biti ustupljeni snagama UNPROFOR-a, ako hrvatski visovi
Debeljak, Markovac, Glavica Oparića, Veliki Umac, Veliki Bak K-220, Golo Brdo
K-211, Magaretina, Zmijovača K-264 isto budu ustupljeni snagama UNPROFOR-a.
Postignut dogovor na lokalnoj Komisiji sa hrvatskom stranom.
7. Selo Pristeg predlažemo da se rješi tako što će hrvatska i srpska strana zadržati svoje
snage, a između sukobljenih strana treba da stane UNPROFOR.
8. U selu Ceranje D.555 i Miranje linija razdvajanja ide ispred donjih seoskih kuća na
udaljenost 200 m.
Prihvaćeno na lokalnoj Komisiji sa čime je saglasna i Hrvatska strana.
9. U zoni odgovornosti 3. pbr od Kolarine do Morpolače linija razdvajanja mora ići po
našem predlogu preko Stražbenice-Karanove Glave i Gradine, bez pomeranja hrvatske
strane. Alternativno zajedno sa našim vojnicima na visovima mogu biti i vojnici
UNPROFOR-a.
Izneseni predlozi sprečavaju obostrane incidente i siguran su preduslov za cjelovitu
primjenu Sporazuma.
92. mtbr
1. Pravac Zemunik G.556 (Potkosa) – Suhovare
Predlažemo da linija razdvajanja obuhvata zaseok Potkosa. To je jedini način da zadržimo
stanovništvo u ovom selu.
Nudimo hrvatskoj strani da njihova linija razdvajanja obuhvaća sve kuće u s. Suhovare.
Sadašnje linije razdvajanja nisu ucrtane prema činjenicama na terenu.

554
555
556

Tinjske.
Donje.
Gornji.

296

2. Pravac Zemunik G. (Goleš) – Gradina
Predlažemo da linija sa naše strane obuhvaća zaseok Goleš. To je jedini način da zadržimo
stanovništvo u ovom selu. Nudimo hrvatskoj strani da njihova linija obuhvata Gradinu.
3. s. Škabrnja
Zahtjevamo arbitražu linija na terenu. Linije razdvajanja idu na štetu srpske strane, zbog
toga što linija dodira ide bliže s. Prkos na hrvatskoj strani.
4. lbr
Sporna linija razdvajanja je na padinama Velebita od tt. 919 preko Gole glave (tt. 306) do
raskrsnice puta prema M.557 Alanu.
Predlažemo da naše snage budu na liniji:
tt. 919 – Lipovača (tt. 868) – Umac (tt. 471) – tt. 212 – raskrsnica puta prema M. Alanu.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Obzirom da linija razdvajanja sa drugom stranom na ovom dijelu iznosi 4-4,5 km, što je
dovoljno da se ne ugrožava vatrom suprotna strana, te da je suprotna strana također posjela
važnije objekte na liniji: Bukovo pleće – Zubak – Zelenikovača – s. Maruna.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 7.

156

1994., travanj 7.
[Benkovac]
Obavijest Organa bezbjednosti 92. mtbr o nenajavljenim obilascima položaja na
benkovačkom ratištu od strane predsjednika SO Benkovac Stevana Vukše i predsjednika
Izvršnog savjeta SO Benkovac Rajka Ležajića, koji su, bez znanja zapovjedništava brigada,
uvjeravali vojnike i civilno stanovništvo da je sporazum o prekidu vatre “izdaja koju su
režirali predsjednik RSK Milan Martić i ministar obrane Dušan Rakić”
OB 92. mtbr VOJNA TAJNA
Marko Dukić, kIkl Strogo poverljivo
Dana 07. 04. 1994. godine
Rađeno u 2 (dva) primerka
Dostavljeno: 1 X OB 7. korpusa
1 X OB 92. mtbr
Reg. br. 101
OBRAZLOŽENJE
Nenajavljeni obilasci borbenih položaja od strane predsjednika SO Benkovac
i predsjednika IS opštine Benkovac na benkovačkom ratištu.557

Malom.

297

Dana 03. 04. 1994. godine na borbene položaje u reonu s. Morpolača, Vukšić i Kolarna
boravili su predsjednik SO Benkovac dr Stevan Vukša i predsjednik Izvršnog saveta SO
Benkovac Rajko Ležajić gdje su borcima i stanovništvu govorili o sporazumu o prekidu
vatre, da je to izdaja koju je režirao predsjednik Milan Martić te ministar odbrane admiral
Dušan Rakić. Tom prilikom su isticali da je Rakić komunistički izdajica srpskoga naroda na
ovom prostoru, da mu je porodica ostala u Zagrebu i okrivljivali su Martića i delegaciju koja
je pregovarala u Zagrebu.
Istoga dana na drugom pravcu u reonu s. Pridrage, Pozderi, Donji Zemunik, boravili su
predsjednik Izvršnog saveta SO Benkovac Rajko Ležajić i profesionalni potpredsjednik SO
Benkovac Drača Radomir zv. “Lale” govoreći isto što su govorili i na drugom pravcu.
Dana 04. 04. 1994. godine u reonu s. Lišane Tinjske, Kakma, Stabanj, Miranje Gornje,
Miranje Donje i Pristeg boravili su predsjednik SO Benkovac dr Stevo Vukša i Rajko
Ležajić gdje su obilazeći borce i stanovništvo govorili da je sporazum izdaja, da to rade bivši
komunisti i izdajnici srpskoga naroda i da Skupština RSK ne stoji iza sporazuma već da je to
stvar predsjednika RSK i pregovaračke delegacije.
Navedeni “politički emisari” nisu se prethodno javljali k-tima brigada da će obilaziti po­
ložaje. Ovo je stvorilo veliku pometnju u razmišljanjima boraca, medjutim, nije uticalo na
plansko izvlačenje borbene tehnike i ljudstva na nove lokacije.
Operativnim angažovanjem pratiću daljnji razvoj dogadjaja i uticaj na borački sastav.
Državna bezbednost je pratila navedene aktivnosti i vjerovatno će poslati izvještaj svojom
linijom.
DM/DM
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

157

1994., travanj 7.
[Petrova Gora]
Izvješće Komande 21. korpusa SVK Glavnom štabu SVK u vezi aktivnosti na realizaciji
sporazuma o prekidu vatre
KOMANDA 21. KORPUSA
Str. pov. br. 672-4
07. 04. 1994. godine
GŠ SVK – K N I N
(za pukovnika Lončara)
Realizacija sporazuma o prekidu vatre.U vezi sa vašim naredjenjem str. pov. br. 3-166/1 od 06. 04. 1994. a u vezi sa rešenjem
odluka o sporazumu izveštavamo vas sledeće:
1. Zauzet je stav da se linija od 10 km u celini ispoštuje što je uradjeno.
2. Linija na 20 km nije mogla u potpunosti biti ispoštovana ali je donesena odluka o
privremenim rešenjima i raspored jedinica je tako izvršen, o rasporedu jedinica izvestili smo
vas 06. 04. 1994. g. u dnevnom operativnom izveštaju.
298

3. Danas je zauzet stav da se linija razdvajanja na 1000 m odnosno potpisana linija u
potpunosti ispoštuje u zoni 21. K, pod uslovom da se snage UN (punktovi) rasporede po
našem predlogu na spornim točkama što je od strane poljskog bataljona usvojeno.
A to su: 13. pbr – Simić brdo (tt-301) i Kestenak (tt 323) sa ovim se saglasila hrvatska strana
i UNPROFOR.
11. pbr – pored postojećih punktova UN biće postavljeno 5 novih točaka po našem
predlogu (s. Ležajići, Malići, s. Škrtići, Mikšići, Mekušje).
U zoni odgovornosti 19. pbr nema spornih točaka.
4. Za centralnu komisiju mogao bi biti generalni stav oko toga kada se linija razdvajanja
proteže sa komunikacijom tada je komunikacija u nadležnosti naših snaga.
Deo te deonice je u zoni 19. pbr od s. Trepča do raskrsnice puteva prema Kličkovićima.
Dogovori su još u toku pošto je to u zoni odgovornosti franc. bataljona.
5. U zoni odgovornosti nema posebnih problema za centralnu komisiju.
KOMANDANT
Pukovnik Čedomir Bulat

M.P.558

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1022/3.

158

1994., travanj 7.
[Knin]
Izvješće pomoćnika zapovjednika Glavnog štaba SVK o izvanrednim događajima unutar
korpusa i brigada SVK tijekom ožujka 1994., s posebnim naglaskom na povećan broj
ubojstava, u velikom broju izazvanih prekomjernim konzumiranjem alkohola kod dijela
pripadnika SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO
Pov. br. 15-237 Primerak br. 2

07. 04. 1994. god.
Izveštaj o vanrednim događajima za mart 1994. godine, dostavlja.– KOMANDI K-dant
U prilogu akta dostavljamo vam analizu vanrednih događaja za mart 1994. godine. Iz analize
se vidi da je najveći broj VD u 39. K (10 ili 28%), a u 105. vbr, 75. PoB i prištapskim
jedinicama GŠ SVK nema ni jedan. Zabrinjava podatak da smo imali 14 poginulih i 36
ranjenih v/o, odnosno jedna jaka četa je izbačena iz stroja.
Analizirajući VD od 01. 01. do 31. 03. 1994. godine u SVK je poginulo 37 i ranjeno 62
v/o. Od ustaških dejstava u smislu VD poginulo je 3 ili 8% svih smrtnih slučajeva. Najviše
poginulih ima u 7. K 14 ili 38% svi van b/d (3 ubistva, 3 samoubistva, 2 u saobraćajnom
udesu, 2 u našem MP, 1 nepoznat i 3 ostalo) kao i ranjenih 23 ili 37% od toga samo 7 od
ustaških dejstava.
558

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 565, primljen 7. 4. 1994. u 20,00.

299

Posebno ističemo velik broj ubistava 14 ili 38% svih smrtnih slučajeva i to 7. K 3 ili 21%,
11. K 1 ili 7%, 18. K 4 ili 29%, 21. K 2 ili 14% i 39. K 4 ili 29%. U ostalim jedinicama
SVK nije bilo ubistava.
U navedenom periodu (01.01.-31.03.) u SVK samoubistava je bilo 8 ili 22% i to 7. K 3
ili 36%, 11. K 2 ili 25%, 15. K 2 ili 25% i 18. K 1 ili 14%. U ostalim jedinicama nije bilo
samoubistava.
Kao što se vidi od ubistava i samoubistava bilo je 22 mrtva ili 59,46 svih smrtnih slučajeva
i 17 ili 27% od ukupno ranjenih (ranjavanje 9 i samoranjavanje 8). Ako se tome doda i
podatak da je u sopstvenom MP poginulo 4 ili 11% i ranjeno 35 ili 54% (od ukupnog broja
poginulih i ranjenih) što ukupno čini poginulih 26 ili 70% i ranjenih 52 ili 84%, onda je to
najblaže rečeno znak za duboko razmišljanje.
Ove podatke moramo shvatiti krajnje ozbiljno i zabrinjavajuće. Ogroman broj ovih događaja
je posledica slabog ili nikakvog funkcionisanja sistema RiK-a. Potpunijom analizom VD
vidljivo je da oni nastaju tamo gde nema reda i discipline i gde se ne poštuje vojnička
subordinacija. Većina VD (58%) je posledica prekomerne upotrebe alkohola.
Na osnovu iznetog potrebno je preduzeti sledeće:
1. U svim korpusima, 105. vbr, 75. PoB i PJ SVK izvršiti mesečnu i tromesečnu analizu
VD po nižim jedinicama. U analizi obuhvatiti sledeća pitanja:
– Ubistva i to a) iz nehata i b) sa predumišljajem. U razlomak stavljati broj pod dejstvom
alkohola (obuhvatiti ubistva od v/o i drugih građana)
– Samoubistva
– Ranjavanje (isto kao i ubistvo)
– Samoranjavanje (kao i pod ubistva)
– Prirodna smrt
– Saobraćajni udes: a) povređeno i b) poginulo. U razlomak stavljati broj pod dejstvom
alkohola
– Naše MP: a) ranjeno i b) poginulo
– Ustaško dejstvo: a) ranjeno b) poginulo
– Nepoznati uzroci: a) ranjeno b) poginulo
– Ostalo: a) ranjeno i b) poginulo
– UKUPNO: a) ranjeno i b) poginulo
U razlomak stavljati broj slučajeva pod dejstvom alkohola.
2. Na osnovu analize postaviti konkretne zadatke jedinicama i svim subjektima u cilju
smanjenja VD.
3. Preduzeti sve mere da se smanji upotreba alkohola. U tom cilju organizovati predavanje
i razgovor sa v/o i štetnosti i posledicama alkohola.
4. U obuci starešina obavezno proraditi upustvo “Rad sa ljudima”.
5. Pregled podataka za tromesečnu analizu dostaviti GŠ SVK do 28. 04. 1994. godine.
POMOĆNIK KOMANDANTA
potpukovnik Marinko Gajić, [v.r.]
M.P.559
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 8.
559

Okrugli pečat: Glavni štab SVK.

300

159

1994., travanj 9.
[Korenica]
Dopis Komande 15. korpusa SVK Glavnom štabu SVK sa stanjem popune jedinica 15.
korpusa vojnicima po ugovoru i vojnim osobama
KOMANDA LIČKOG KORPUSA
Str. pov. br. 200-194-2
09. 04. 1994. godine
Stanje popune jedinica vojnicima po ugovoru i v/o u 15. K, dostavlja.GŠ SVK – KNIN
VEZA: Vaš akt pov. br. 5/10-26, od 08. 04. 1994. godine.
Na osnovu vašeg gore navedenog akta dostavljamo vam tražene podatke:
1. Po MF jedinice 15. korpusa ukupno sleduje:
JEDINICA

OFICIRA
SVEGA

PODOFIC.
CL

K-da K
9. mtbr
18. pbr
50. pbr
70. pbr
103. lbr
37. pb
81. PoB
K-da VO
UKUPNO

39
70
69
51
69
11
10
10
3
332

22
51
50
38
50
15
7
18
1
252

UKUPNO

VOJNIKA

PO UGOVORU

Voj. duž.
110
707
689
472
689
100
137
29

2933

Star. duž.
12
84
82
55
82
10
18


343

NA ODSL.
81
264
293
1205
293
1183
202
818
293
1183
45
181
51
223
9
66

4
1267
5127

VOJNIKA

16
3
3
3
3
1

78
39
146

280
1208
1186
821
1186
182
223
144
43
5273

Iz ovih podataka vidljivo je da su potrebe za vojnicima na odsluženju vojnog roka ukupno
1267, a ako se uzme u obzir da je naš godišnji regrutni kontingent oko 250 regruta, onda
je evidentno da se ta popuna ne može ostvariti ako se popuna bude vršila samo sa teritorije
zone odgovornosti 15. korpusa.
2. Potreban broj starešina i vojnika po ugovoru po sadašnjoj mirnodopskoj formaciji
jedinica 15. K je sledeći.
JEDINICA
K-da K
9. mtbr
18. pbr
50. pbr
70. pbr
103. lbr
37. pb

OFICIRA

PODOFIC.

11
50
49
41
59
7
9

11
47
47
34
43
11
7

VOJNIKA
Voj. duž.
110
707
689
472
689
100
137

PO UGOVORU
Star. duž.
12
84
82
55
82
10
19

UKUPNO
144
888
867
602
873
128
171

301

81. PoB
K-da VO
UKUPNO

6
3
235

13
1
214

20

2933343

48
4
3725

U sadašnjim MP po ugovoru se traže vojnici na vojničkim i starešinskim dužnostima, dok
se oficiri i podoficiri po ugovoru ne traže, pa smo do potrebnog broja za oficire i podoficire
došli tako da smo ukupni broj oficira i podoficira koji se traže po MF umanjili za broj
oficira i podoficira koji su premješteni, odnosno upućeni iz VJ u SVK.
3. Do sada nemamo potpisanih ugovora sa starešinama i vojnicima, osim oko 200 v/o
evidentiranih koji su se izjasnili za zaključivanje ugovora kada budu precizirani uslovi za
zaključivanje, o čemu smo vas ranije izvjestili.
4. Obzirom da do danas nemamo profesionalnih vojnika po ugovoru, cjenimo da u sadašnjoj
situaciji za odbranu zone odgovornosti korpusa trebamo ukupno 4100 v/o, od čega:
– OFICIRA
190
– PODOFICIRA
210
– VOJNIKA NA ODSLUŽ.
190
– VOJNIH OBAVEZNIKA
3510
UKUPNO
4100
KOMANDANT
pukovnik Stevo Ševo, [v.r.]
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 603.

160

1994., travanj 10.
[Knin]
Pismo predsjednika Vlade RSK Đorđa Bjegovića i pomoćnika zapovjednika za pozadinu
u Glavnom štabu SVK Mirka Bjelanovića Vojnom savjetu obrane RSK, u kojem izvješćuju
o mogućnostima profesionalizacije SVK nakon kontakata s Ministarstvom obrane SRJ
i Vladom Republike Srbije, te zaključuju da trenutno ne postoji mogućnost pomoći u
naoružanju i vojnoj opremi od strane VJ
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 30-33 Primerak br. 2

10. 04. 1994. god.
Materijalne mogućnosti za profesionalizaciju,
iskustva iz VJ.– VOJNOM SAVETU ODBRANE RSK
U skladu sa Odlukom VSO RSK od 19. 03. 1994. godine izvršili smo obilazak MO SRJ i
kontaktirali sa predstavnicima Vlade Srbije, GŠ VJ a sve u funkciji da se sagledaju njihova
iskustva vezana za materijalnu sferu profesionalizacije i transformacije VJ, da se ostvarena
rešenja i iskustva mogu primeniti u realizaciji projekta transformacije SVK.
302

1.- U Vladi Srbije, razrađena su pitanja mogućnosti učešća SRJ u financijskoj podršci
transformacije i profesionalizacije SVK. Sagledan je na nivou Vlade RSK zahtev i mogućnosti
finansiranja u 1994. godini i dugoročno. Zaključci Vlade su:
– da u 1994. godini ne postoje mogućnosti finansiranja i sufinansiranja NVO;
– da za dugoročno finansiranje NVO postoje mogućnosti da se pokrene u privredi bar 50%
proizvodnih kapaciteta, i da u svim društvenim segmentima zaživi pravna država, u kojoj će
se realni sopstveni prihodi realizovati po rokovima i količini sredstava.
Na nivou Vlade Srbije postignut je načelan dogovor da se dalji projekat finansiranja vrati na
prvobitnu zamisao, a to je da bude zajednički za sve tri Vojske.
Da se napravi ekonomski elaborat za eventualno dugotrajno ratovanje.
Za rešenje problematike proizvodnje NVO potrebno bi bilo odrediti zajedničke predstavnike
sve tri države i to na najvišem nivou, radi donošenja odgovarajućih Planova i njihove
realizacije.
2.- U MO VJ sagledane su mogućnosti proizvodnje naoružanja i vojne opreme. Na nivou VJ
urađen je bilans za sve tri vojske (VJ, RS i RSK). Međutim, zbog nemogućnosti obezbeđenja
izvora finansiranja odustalo se od zamišljenog zajedničkog projekta. Za potrebe NVO u VJ
planirano je za 1994. godinu 743 miliona dinara, obezbedilo se 96 miliona dinara ili 13%
ukupnih potreba. Praktično u 1994. godini ne računaju sa NVO.
Osnov za planiranje NVO poslužio im je izrađeni bilans potreba GŠ VJ a MO VJ je radilo
bilans mogućnosti, primenjena je metoda susretnog planiranja, što je veoma dobra metoda.
U cilju stvaranja uslova namenskoj proizvodnji išli su čak i na smanjenje brojnog stanja
vojnika. Radne organizacije u SRJ koje proizvode NVO posluju na čistom ekonomskom
principu. Istakli su da u MO razrađuju ideju da se aktiviraju sponzori i donatori, gde bi sva
sredstva išla u razvoj vojne tehnologije. Ova ideja je dosta realna i primenjena u RSK.
Zaključak:
– da se od VJ ne može očekivati ni delimična pomoć u NVO, barem za dogledno vreme, i
u profesionalizaciji i transformaciji SVK;
– da Vlada RSK mora iz sopstvenih izvora iznaći način finansiranja NVO za najneophodnije
sisteme, i za oživljavanje proizvodnje tamo gde postoje kapaciteti na teritoriji RSK. U tom
slučaju pozadinski i operativni organi GŠ SVK treba da naprave spiskove potreba NVO.
– da se ideja o učešću donatora u proizvodnji NVO posebno razmotri i pokuša u praksi
primeniti u RSK.
– da će SVK u nabavci neophodnog naoružanja i vojne opreme za novoformirane i
preformirane jedinice, morati primeniti principe unutrašnje preraspodele.
MB/DT

PREDSEDNIK VLADE RSK
Đorđe Bjegović
POMOĆNIK KOMANDANTA ZA POZADINU

general-major Mirko Bjelanović, [v.r.]

M.P.560
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 2.
560

Okrugli pečat: Glavni štab SVK.

303

161

1994., travanj 10.
Biljane Gornje
Izvješće Komande 92. mtbr podčinjenim jedinicama o reakcijama na potpisani sporazum o
prekidu vatre, pri čemu se posebno ističe da će realizacijom sporazuma doći do gospodarskog
oporavka RSK, pri čemu će se smanjiti broj vojnih osoba, a povećati broj radno sposobnih
osoba
KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Pov. br. 661-2 POVERLJIVO
10. 04. 1994. godine
KM Biljane Gornje
Informacija potčinjenim jedinicama,
– d o s t a v l j a.– vVP
1. Među borcima su i dalje prisutni komentari vezani za potvrđivanje sporazuma o prekidu
neprijateljstava.
Komentari su uglavnom pozitivni ali postoje i stavovi koji izražavaju sumnju u to da li će
hrvatska strana poštovati odredbe sporazuma.
Pripadnicima jedinica treba objašnjavati da je ovaj sporazum povoljniji za našu stranu
od svih dosadašnjih, pošto će snage UNPROFOR-a biti raspoređene između zaraćenih
strana. Do sporazuma je došlo zbog toga što su obe zaraćene strane zainteresovane za
prekid ratnih razaranja i patnji civilnog stanovništva.
Ovim sporazumom se ne predviđa demilitarizacija RSK što je veoma pozitivno, tako
da će naši borci ostati na liniji odbrane, iza snaga UNPROFOR-a koji izlaze na linije
razgraničenja, naoružani sa dugim cijevima, a teško naoružanje ostaje i dalje pod našom
kontrolom.
Borcima treba objašnjavati da su garanti ovog sporazuma velike sile (Rusija i SAD),
te bi kršenje odredbi ovog sporazuma od hrvatske strane nužno dovelo do uvođenja
međunarodnih sankcija Hrvatskoj.
Ovaj sporazum je RSK osnažila svoj međunarodni legitimitet, a njegova realizacija
omogućava sprovođenje novog ekonomskog programa i ekonomskog oporavka RSK.
Kod civilnog stanovništva je uočena bojazan da će se na napuštena područja RSK vratiti
iseljeno hrvatsko stanovništvo. Treba ljudima objasniti da se povratak bilo kojih lica
može vršiti samo uz dozvolu vlasti RSK i to na određenim mjestima koji imaju karakter
carinskog prelaza i to uz kontrolu predstavnika UNPROFOR-a i milicije RSK.
2. Na osnovu izvještaja iz jedinica sve naše obaveze iz zagrebačkog sporazuma su realizovane
na vrijeme.
Posebno ističemo kvalitetu i profesionalan rad starešina i vojske na svim nivoima.
Ispred pokretanja ogromne tehnike nismo imali niti jedne ogrebotine na našim MTS.
Svoje oduševljenje našoj organizovanosti i profesionalnom odnosu istakao je i komandant
južnog sektora UNPROFOR-a koje je uputio komandantu 7. korpusa.
Ovakvo priznanje od jednog visoko profesionalnog oficira vojsci s jedne u svijetu
nepoznate države, ima veliki značaj. To je priznanje svim pripadnicima SVK i
cjelokupnom srpskom narodu.
Moramo priznati da imamo mnogo manjkavosti po pitanju izveštavanja iz jedinica,
kako pretpostavljenih komandi tako i naših boraca, naše i svjetske javnosti. Izvještava
304

se o paljenju srpskih kuća i selima iz kojih se HV mora izvlačiti. Međutim niko se nije
sjetio da se TV kamerom snime ti slučajevi i putem TV razmjene svijetu dokumentuje
takva vijest. Obavještavamo da SRT Knin svake srijede od 20,30 časova emituje emisiju
za pripadnike SVK pod nazivom “srpski front”.
Ima slučajeva da se sa položaja vrate novinari bez obavljenog posla iako imaju odobrenje
izdato od GŠ SVK. To je najblaže rečeno nedisciplina i nepoštovanje pretpostavljene
komande. Molimo komandante i komandire svih nivoa RiK-a za bolju saradnju i
pomoć kako bi smo naše borce, našu i svjetsku javnost bolje i blagovremenije izvještavali
o životu i radu pripadnika SVK. To je naša dužnost i obaveza. Na srpskom radio Kninu
svakog utorka od 12.00 do 14.00 časova teče emisija za pripadnike SVK.
Pozivaju se svi koji žele da sarađuju. U toj emisiji treba predstavljati najbolje i najhrabrije
borce, kao i najbolje jedinice.
Veoma su prisutni problemi materijalnog položaja v/o rezervnih starješina i civilnih lica.
Sva ova pitanja kadrovski savet GŠ SVK je razmotrio i preduzeo mjere da se ovi problemi
hitno rješavaju. U tom cilju za ponedjeljak (11. 04. 1994. godine) pozvan je rukovodilac
iz 40. KC da upozna savjet sa problemima na osnovu kojih će dobiti konkretne zadatke
sa rokovima rješenja istih.
U najskorije vrijeme biće rješeno i pitanje materijalnog zbrinjavanja svih pripadnika
SVK. Linijom RiK-a treba da stigne akt za početak rješavanja ovih problema. Svjesni
smo položaja naših boraca. Molimo da se u radu sa v/o ima u vidu da smo prije svega
pritisnuti nepravednim sankcijama čije posljedice osjeća cio srpski narod.
Pored toga ovo je država još u “povoju”, stranačka nadmetanja i borba za fotelje sprečava
konstituisanje vlade i početak rada pravne države. Treba dodati da smo u ratu, da je
još i privreda razrušena, da su radnici i stručnjaci umjesto u proizvodnji na borbenim
linijama. Realizacija zagrebačkog sporazuma, povlači otpuštanje dijela v/o koji će oživjeti
privredu. Time će se smanjiti broj v/o koji su na platnom spisku, a istovremeno povećati
priliv sredstava u budžet.
Dostavljeno:
– 1 x svim jedinicama
– 1 x arhiva
K O M A N D A N T
potpukovnik Mirko Uzelac, [v.r.]
SV/DA M.P.561
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., DVD 1535, 23-0031-32.

162

1994., travanj 11.
[Knin]
Dnevno izvješće Organa bezbjednosti Glavnog štaba SVK o dolasku Jordanskog bataljuna
UN-a na područje UNPROFOR-ova sektora Sjever

561

Okrugli pečat: Vojna pošta 9035, Benkovac.

305

GLAVNI ŠTAB SV K
ORGAN BEZBEDNOSTI
Str. pov. broj 15-12/4
11. 04. 1994. godine
Dnevni izveštaj.1.- AKTIVNOST UNPROFORA:
Potvrdjen je podatak o dolasku jordanskog bataljona u zonu sektora sever, iz sektora zapad u
čijem sastavu se nalazi 7 četa. Od ovog broja četa, 5 će ih biti razmešteno na liniji razdvajanja
izmedju RSK i Bosne, jedna četa kontrolisaće skladišta SVK na Kordunu, a jedna na Baniji.
Dolazak prve čete očekuje se za 6-7 dana, a ostatak do kraja aprila meseca.
Pošto je francuska vlada potvrdila povlačenje svog bataljona od 01. do 15. juna o.g.
dolaskom jordanskog bataljona od aprila 15. 06. o.g. u sektoru sever nalaziće se 4 bataljona,
UNPROFORA. Naredjenje za dolazak jordanskog bataljona na snazi je od 12. 04. o.g.
Komandant sektora istok izdao je naredjenje svojim podčinjenim da se njihov odnos prema
stanovništvu podigne na viši nivo, da nipošto ne izazivaju incidente. Povodom današnjeg
protesta dela stanovnika VUKOVARA ispred CIVPOLA, k-dant sektora izdao je naredbu
da se ruski bataljon stavi u pripravnost.
Zamenik k-danta sektora istok rekao je da je korisno što R.562 KARADŽIĆ odbija da primi
američkog predstavnika REDMANA,563 a nama sugeriše da se i dalje zamrznu odnosi sa
UNPROFOROM, jer im se jedino tako može iskazati naše nezadovoljstvo tretmanom
srpskog naroda. Do 29. 04. o.g. pripadnici ruskog bataljona biće zamenjeni novim snagama,
a komandu sektora od sadašnjeg generala VANDAJKA564 preuzima Rus PERLJAKIN.565
U z/o 98. pbr/18. K u 07,00 časova utvrdjeno je da na kontrolnom punktu u s. Paklenica
nema pripadnika jordanskog bataljona postavili su KPS na auto-putu gde kontrolišu ulaz u
s. Donji Bogićevci, isto će učiniti iz pravca Okučani, što znači izvršiće blokadu dela naših
snaga i potpunu kontrolu auto-puta i komunikacija prema St. Gradišci i RS.
Iz s. Prašnik (fazanerija) sa linije razdvajanja snaga izmešteni su pripadnici SVK po
naredjenju k-danta 18. K na deo komunikacije OKUČANI – ST. GRADIŠKA, a uredjene
objekte zaposeli su pripadnici Nepalskog bataljona.
2.- STANJE NA TERITORIJI:
Nakon brutalne aktivnosti snaga NATO interes naroda za odbranu RSK naglo je porastao,
tako da su dana, 11. 04. o.g. u vreme vraćanja tenkova i art. orudja na prvu liniju u z/o 11.K
gradjani su bacali cveće i klicali srpskim vojnicima.
Predsednik stranke Srpskog jedinstva “ARKAN”566 na osnivačkoj skupštini izjavio je:
“pripadnici moje stranke pozivam vas da ne ispoštujete zaključeni sporazum o miru potpisan
u Zagrebu”. Od pripadnika SVK ovom skupu prisustvovao je major GRČIĆ VLADO,
pomoćnik k-danta 45. pbr/11. K za odnose sa civilnim strukturama.
562
563
564
565
566

Radovan.
Charles Redman.
Wim van Dick.
Alexandar Perlyakin.
Željko Ražnatović.

306

3.- STANJE U JEDINICAMA:
Danas je izvršena isplata akontacije v/o za mesec mart u iznosu od 20 ND, v/o prigovaraju
zbog visine jer imaju saznanja da je opština Mirkovci isplatila enormno visoke plate,
predsednik SO je dobio 250 ND.
BŽ/MT

NAČELNIK
p u k o v n i k Dušan Smiljanić , [v.r.]

M.P.567
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.

163

1994., travanj 11.
[Knin]
Informacija Organa bezbjednosti Komande 7. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o susretu
Milana Torbice, iz 75. mtbr, s dvojicom grčkih promatrača EU, koji navodno prikupljaju
podatke o HV-u te traže susret s Kapetanom Draganom
KOMANDA 7. KORPUSA
M.P.568
ODSEK BEZBEDNOSTI

Sp br. 23-137
11. 04. 1994. god. VOJNA TAJNA
Strogo poverljivo
Dana 11. 04. 1994. godine
Rađeno u 2 /dva/ primeraka
Dostavljeno: 1 X OB GŠ SVK
1 X OB 7. K
INFORMACIJA
Kontakt sa pripadnicima Europske unije, saznanja.Dana 09. 04. o.g. rezervni kapetan Torbica Milan, pomoćnik komandanta 2/75. mtbr za
obaveštajne poslove stupio je u kontakt sa dvojicom posmatrača EU, koji su se predstavili
kao oficiri grčke armije. Do kontakta je došlo spontano u s. Žitnić /rejon razmeštaja KM
2. mtb/ koji je trajao oko 30 minuta. Jedan od navedene dvojice vojnih posmatrača se
predstavio Torbici kao pukovnik grčke armije, i rekao da je neposredno prije dolaska u
sastav EU od svog Ministra odbrane dobio zadatak da pripadnici njihove misije prikupljaju
podatke o HV i da iste ustupaju na korišćenje oficirima Vojske RSK. U vezi sa ovim
grčki pukovnik je izneo više podataka o rasporedu jedinica HV na severnodalmatinskom
ratištu i tvrdio da nisu povučena sva borbena sredstva HV u dubinu teritorije u skladu sa
567
568

Okrugli pečat: Glavni štab SVK, Organ bezbednosti.
Prijemni pečat: Glavni štab SVK, Odeljenje bezbednosti, Str. pov. br. 4-54, 14. 4. 1994.

307

sporazumom o prekidu vatre. Za vojnog posmatrača Francuske pri EU izvesnog Žan Pjera,
grčki pukovnik je tvrdio da raspolaže podacima da isti obaveštajno radi u korist HOS-a.
Na kraju razgovora grčki pukovnik se interesovao za mogućnost da ga Torbica poveže sa
kapetanom Draganom,569 jer bi navodno njemu /kepu/ izneo još neka saznanja o rasporedu
i stanju u HV.
Na obrazloženje Torbice da nije u mogućnosti da ga poveže sa kapetanom Draganom, Grk
je rekao, da će 17. ili 18. 04. o.g. doneti u Žitnić neka pisana dokumenta čija sadržina govori
o rasporedu i stanju u HV te da će to predati njemu /Torbici/. Razgovoru je prisustvovao
v/o Baušić Branko iz iste jedinice kao prevodioc. Kroz razgovor Torbica nije identifikovao
navedene vojne posmatrače niti je zapisao marku i registarski broj m/v koje su koristili.
Radi se o operativcu koji nije kursiran i bez operativnog iskustva. Za sada su nejasni motivi
iznošenja navedenih podataka od strane pripadnika EU našem operativcu, kao i razlozi
za povezivanje sa kapetanom Draganom, što ćemo razjasniti tokom daljnjih eventualnih
kontakata. Od strane OB korpusa izvršena je detaljna priprema kapetana Torbice za
ugovoreni kontakt sa vojnim posmatračima EU. Mišljenja smo da bi ugovoreni kontakt
pripadnika EU sa našim operativcem trebalo tajno fono i TV zadokumentovati u kom cilju
tražimo stručnu pomoć ekipe KOG-a, nakon čega bi celovito procenili slučaj i predložili
dalje mere.
Prilog:570
– ZOPMR
– pisani izveštaj operativca 2/75. mtbr
LM/NŠ
NAČELNIK
potpukovnik Luka Miljuš, [v.r.]
M.P.571
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 33.

164

1994., travanj 12.
[Knin]
Izvješće Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK o stanju sigurnosti na teritoriju RSK
u 1993. godini, utjecaju političke situacije na stanje u SVK, stvaranju pojedinih stranačkih
i privatnih naoružanih grupa, samovolji pojedinih političkih lidera, osobito na lokalnoj
razini, o obavještajno-izviđačkoj djelatnosti srpskih obavještajnih službi, o djelovanju
paravojnih grupa, sve učestalijoj pojavi kriminala koji osobito ugrožava borbenu spremnost
jedinica SVK, te o jedinicama vojne policije unutar SVK

569
570
571

Dragan Vasiljković.
Prilozi nisu pronađeni uz izvornik.
Okrugli pečat: Komanda 7. korpusa, Organ bezbednosti.

308

GLAVNI ŠTAB SV K VOJNA TAJNA
ODELENJE BEZBEDNOSTI STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. ____ Primerak br. ____
12. 04. 1994. godine
STANJE BEZBEDNOSTI U SVK
–presek–
– Knin, 1994. –
Stanje bezbednosti u SVK, presek.Srpska Vojska Krajine sastoji se od Glavnog štaba sa prištapskim jedinicama (zaštitni bataljon,
k-da stana, pozadinska baza, nastavni centar “ALFA”), šest korpusa i vazduhoplovna brigada.
Radi potpunijeg razumevanja sadašnjeg bezbedonosnog sistema i nivoa njegove razvijenosti,
mora se osvrnuti na uslove koji su uticali na tok i razvoj istoga i to u periodu od početka
agresije RH na RSK, 22. 01. 1993. godine.
Ista je prekinula započeti proces konsolidacije, organizovanja i izgradnje sistema i
institucija državne vlasti RSK. U uslovima nerazvijenog pravnog, političkog, ekonomskog
i odbrambenog sistema, razorene materijalne baze prethodnim ratom, blokiranosti vojnog
potencijala Vensovim planom i raprostranjenog uverenja naroda da je rat sa Hrvatskom
dolaskom UNPROFOR-a završen, oružana agresija Hrvatske je u početnoj fazi postigla
iznenadjenje zbog nespremnosti vojske i naroda za odbranu.
Tadašnja aktuelna vlast u početku agresije pokazala je da politički nije dorasla situaciji, nije
se snašla, nije uspela da proceni nastalu situaciju i da odredi težišne zadatke.
Brzi prodori vojske agresora, inertnost aktuelne vlasti, nedovoljna spremnost vojske,
tolerantan odnos i povlačenje snaga UNPROFOR-a, kod većeg dela stanovništva izazvali su
paniku i strah uz istovremeno širenje nepoverenja prema Vensovom planu, UN i SRJ. Nakon
početnog iznenadjenja, narod brzo prihvata činjenicu da im je oružani otpor jedini garant
biološkog opstanka na prostoru RSK, odaziva se masovno na mobilizaciju, što je omogućilo
zadovoljavajuću popunu jedinica. Tako započinje i formiranje službe bezbednosti u k-dama
i jedinicama SVK. Svi relevantni politički faktori zbog vidne nestručnosti, nedostatka
iskustva i nedovoljne pripremljenosti svih snaga i potencijala društva za odbranu, najčešće
se nisu snašli i pokušavali su da za početne neuspehe okrive isključivo vojno rukovodstvo,
pre svega, aktivne oficire bivše JNA, kvalifikujući ih kao izdajnike srpskog naroda.
Na toj osnovi, tada aktuelni stranački lideri, Predsednik Vlade RSK i pojedini lokalni nosioci
vlasti, vode kampanju protiv oficira bivše JNA sa ciljem njihove diskreditacije (etiketiraju
ih kao “titoiste”, “komunjare”, “izdajnike”, pa i “ustaše”) i prebacivanja odgovornosti za
početne neuspehe u odbrani sa sebe. Ova kampanja je vidno uticala na demoralisanje
znatnog dela oficira, što je imalo za posledicu opadanje kvaliteta njihovog stručnog rada, a
to se nepovoljno odrazilo i na ratne jedinice u celini, kroz pojave da je deo boraca prihvatao
i širio osnovne poruke protiv oficira. To je produkovalo nepoverenje i averziju prema
oficirima, nedisciplinu, samovolju i osipanje ratnih jedinica. Komande vojnih jedinica nisu
mogle preseći ove pojave zbog nemogućnosti preduzimanja zakonskih mera – neizgradjeni
normativni propisi, nepostojanje vojnog sudstva, nedoslednost i nestručnost redovnih
sudova, kakvo stanje se zadržalo sve do danas.
Takvu situaciju koriste pojedinci iz političkih stranaka za stvaranje svojih stranačkih
ili privatnih naoružanih grupa i sastava, koje su štitile uske interese stranaka ili njihovih
309

funkcija, a često i lokalnih lidera. Neka od ovako formiranih grupa, pored eksponiranja
i zaštite uskih interesa, sve češće organizuju pljačke, otimačine, nelegalnu trgovinu i šverc
sa Muslimanima i Hrvatima. Tako se javljaju i šire masovni društveni poroci – kriminal,
samoorganizovanje sa negativnim predznakom, zloupotreba položaja i sl.
Zavisno od političkih ambicija pojedinih lokalnih lidera, ili lidera stranaka, dolazi do
polarizacije snaga u okviru pojedinih stranaka, a pojedinci stvaraju separatne stranke i
pokrete. Tako je grupa okupljena oko bivšeg predsednika Vlade RSK Zdravka Zečevića
– Branko Marjanović, profesor, David Rastović, bivši predsednik SO Donji Lapac, Rade
Čubrilo i drugi, formirala “Ravnogorski četnički pokret”, a u okviru njega pristupili
vojnom organizovanju na stranačkoj osnovi. Formirali su “četničku dinarsku diviziju”, za
čijeg komandanta su postavili Radu Čubrila, koji je od strane Momčila Djujića imenovan
za poverenika srpskog četničkog pokreta za RSK. Obzirom da nemaju ljudi za popunu
ovako krupne vojne jedinice, popunjavaju je borcima SVK (da bi ih privukli, svakom
pojedincu koji se učlani dele deficitarne životne namirnice, a odanijima i devize). Pokret
je monarhističkog opredelenja i izjašnjava se da je jedan od ciljeva njihove političke borbe
stvaranje monarhije na čelu sa princom Tomislavom Karadjordjevićem. Iz činjenice da se i
vojno organizuju, proizlazi da se pripremaju da svoje političke ciljeve ostvare silom. Novim
izborima u RSK pomenuti ljudi sišli su formalno sa političke scene, ali su, podržani od
strane Predsednika Milana Martića vansistematski angažovani u razbijanju sistema RiK-a
u jedinicama 15. korpusa, pri čemu aktivne oficire smatraju najvećim protivnicima –
neprijateljima.
Nedovoljno angažovanje organa vlasti na snabdevanju vojske i zbrinjavanju porodica boraca,
nesigurnost njihove imovine, navodi borce da se učlanjuju u četnički pokret, koji im to sve
garantuje. Organi to kvalifikuju kao slabost vojne organizacije i nesposobnost oficira, ne
uočavajući njihovu nebrigu za životne potrebe boraca.
I na ostalim delovima teritorije RSK, na kojima se nisu izvodila aktivna borbena dejstva,
lokalni politički faktori zaneseni sopstvenim ambicijama ispoljavaju samovolju, zanemaruju
tešku socijalnu situaciju, snabdevanje, organizaciju proizvodnje i obezbedjivanje
funkcionisanja svih sistema u ratnim uslovima. Time su se oni odvojili od naroda i bave
se sami sobom. Njihovu neslogu i želje za ličnom političkom afirmacijom, prati osnivanje
sopstvenih političkih partija ili ogranaka političkih stranaka iz drugih srpskih zemalja,
koje u borbi za vlast ne uvažavaju tešku društvenu situaciju i objektivne teškoće u ratnim
uslovima već napadaju svakoga ko ne prihvata njihovo opredelenje i program.
Komande i oficiri SVK, obzirom na svoju stranačku i ideološku neutralnost su u težištu
njihovih napada, u čemu vešto i sračunato koriste pojedine oficire, koji su iskompromitovani
raznim zloupotrebama ili su stručno, intelektualno ili moralno nisu dorasli svom pozivu, a
poistovećuju ceo oficirski sastav sa njima, iako su to izuzeci, protiv kojih vojna organizacija
preduzima mere. U ovim napadima na vojsku i oficirski sastav, posebno su agresivne sve
struje SDS (ima ih četiri), Srpska radikalna stranka i Srpska narodna obnova. Podsticanje i
širenje defetizma u aktuelno rukovodstvo R. Srbije medju borcima u stranačkoj propagandi
je stalna karakteristika, a zajednička teza im je da je RSK od strane državnog rukovodstva
R. Srbije “prodata”, “izdata” i sl., čime u stranačkoj borbi žele naneti štetu aktuelnom
državnom i političkom rukovodstvu R. Srbije, ne vodeći računa o posledicama po interese
srpskog naroda u celini.
Da bi zamaglili svoje stvarne ciljeve i pretenzije, u oficirskom sastavu SVK su našli “dežurne
krivce”, konstantno ih optužujući za sve propuste, promašaje, gubitke delova teritorije i
310

žrtve, previdjajući pri tome da bez visoko stručno osposobljenih oficira nema ni pravilne i
uspješne borbene upotrebe vojnih jedinica i odbrambenih potencijala zemlje.
Učešće dobrovoljaca (pojedinaca i grupa), i pored nesporno velikog i značajnog doprinosa u
borbama, kod naroda u celini ostavlja loš utisak iz razloga što je znatan broj medju njima na
front došao radi lične, imovinske ili političke koristi stranke čiji su članovi, što deprimirajuće
deluje na moral boraca SVK. Zbog toga borci zahtevaju povratak borbeno sposobnog
stanovništva izbeglog u SRJ, zakonskim rešenjima nadležnih organa, umesto upućivanja
dobrovoljaca. Ovakvu politički konfuznu situaciju i oskudnu materijalnu bazu naroda i
boraca za vodjenje oružane borbe, usložava rivalsko ponašanje nekih rukovodećih ličnosti
MUP-a RSK, isticanjem svojih, navodno većih učinaka i doprinosa u odbrani zemlje od
SVK, u čemu ih snažno podržava MUP i RDB R. Srbije. Ovakvo ponašanje izaziva opasan
razdor izmedju vojske i policije i vrlo je štetan po ukupne odbrambene napore.
Izbori za organe vlasti u RSK nisu suštinski promenili poziciju vojske (k-dnog kadra,
posebno AVL) već su, zbog konfuzije u formiranju organa vlasti, SVK doveli u još teži
položaj, kako organizaciono tako i materijalno, što ima ogromnog štetnog odraza na
sveukupni bezbedonosni sistem. Posebno negativno odrazilo se to što je odjednom izvršena
smena pet (od 6) komandanata korpusa i svih pomoćnika k-danta SVK osim pomoćnika
za obaveštajni rad puk. Krnjete Miloša, o kojem starešine i borci koji ga poznaju imaju
vrlo negativno mišljenje. Ova smena se karakteriše kao politički, a ne vojnički nužna, jer je
činjenica da su ti rukovodeći oficiri odbranili ipak srpski narod od ustaša, u uslovima kakvi
su napred prikazani, a sada kada nastupa neki period primirja sigurno je lakše biti k-dant na
svim nivoima RiK-a. Ovakvo razmišljanje većine ljudi potkrepljuje se time što se smatra da
je te smene učinio lično Predsednik RSK i vrhovni k-dant Milan Martić, donedavno na čelu
MUP-a RSK, u neposrednoj vezi sa MUP-om i DB Srbije i verovatno po njihovom zadatku.
Tako imamo apsurd da ljudi za koje je bila pokrenuta krivična odgovornost zbog podrivanja
odbrambene moći RSK (Rastović,572 Čubrilo) naredbom Martića budu odredjeni u tim za
transformaciju SVK, što je imalo izuzetnog negativnog odraza na borce, a posebno na AVL.
Potpisivanjem primirja sa Hrvatima, slediće verovatno i demobilizacija dela jedinica, ali u
uslovima i dalje nefunkcionisanja pravnog sistema, posebno vojnog pravosudja, očekivati je
razvoj kriminala i nasilja širih razmera, iako je organizovani kriminal u pojedinim regijama
već dostigao takav nivo da je izmakao svakoj kontroli. Na udaru je i ratna tehnika, gorivo
i sl.
U napred opisanim uslovima, služba bezbednosti u SVK formirala se i razvijala na jedino
mogući način, uz maksimalne napore njenih pripadnika. Kadrovski nepopunjena, materijalno
neopremljena, od strane RiK-a, u najvećem delu neprihvaćena i gurana na margine
aktivnosti, od strane srodnih službi ignorisana i proglašavana štetnom i nepotrebnom, od
dobrog dela ljudi na položajima, pa i u vojsci proglašavana izdajničkom, antisrpskom i sl.
služba je ipak uspela da se formira, organizuje i po horizontali i po vertikali, postavi pravilnu
politiku i sadržaj delovanja, odredi težište, sačuva kadar od raznih pobočnih uticaja, isti u
svojim mogućnostima osposobi, barem za osnovne zadatke na nivou opšte-bezbedonosnih
pojava i obezbedi RiK-u pravovremene informacije u cilju sprečavanja većih iznenadjenja.
Tako je sada ista na nivou da izuzetno dobro poznaje opšte bezbedonosno stanje, da je u
sistemu RiK-a dobila mesto koje joj pripada i da je stvorila sasvim solidnu osnovu za sledeći
korak u operativnom angažovanju, što podrazumeva mogućnost rešavanja i složenijih
572

David, predsjednik Skupštine općine Donji Lapac.

311

slučajeva uz KPMR. I dalje je osnovni problem kadar kojeg je jedino moguće obezbediti
iz sastava SVK, pa ga školovati i osposobljavati, medjutim, zbog još uvek nerešenog statusa
budućih oficira i SVK u celini, taj proces i dalje mora čekati, što će biti štetno, obzirom na
potrebu sve većeg angažovanja OB na KOZ k-di i jedinica, pa i na sprečavanju ogromnog
kriminala koji sve više zadire i u imovinu SVK.
Šta je sada u težištu rada OB i na čemu se isti angažuju, delimično se može videti iz narednih
pokazatelja:
I.
OBAVJEŠTAJNO IZVIDJAČKA DJELATNOST SOS-i
U sferi realizacije svojih političkih i vojnostrategijskih interesa i ciljeva prema RSK,
obavještajne institucije R.573 Hrvatske, Austrije, Njemačke, SAD i Rusije, primjenjuju sve
raspoložive, legalne, polulegalne i ilegalne mogućnosti djelovanja prema svim segmentima
države, sa težištem prema SVK, politici i afirmisanim ličnostima iz javnog života.
Brojni indikatori i podaci ukazuju, da u obavještajno-izvidjačkoj djelatnosti pored klasičnih
metoda djelovanja, rade i na formiranju jezgra za stvaranje i razvoj paravojnih formacija.
U nastupima prema pojedinim oficirima i borcima SVK i njihovim porodicama primenjuju
najgrublje i neuobičajeno drske metode: ucjene, zastrašivanja, razne oblike kompromitacije,
pretnje, podmićivanje, sve do fizičke prisile, radi vrbovanja i pridobijanja ljudi.
Kako po prostoru, tako i po vremenu i intenzitetu HIS-a [Hrvatska informativna služba
(raniji naziv HOS)]574 je nosilac obavještajne, kontraobavještajne i druge subverzivne
djelatnosti na prostoru RSK iza koje u pogledu planiranja, usmeravajuće uloge, te pomoći u
kadrovima i tehnici stoje OS SAD i Njemačke.
Obavještajno-subverzivna aktivnost HIS-a uglavnom se sprovodi iz nama dobro poznatih
zagraničnih obavještajnih centara i punktova, ugradjenih njihovih profesionalaca u razna
naša predstavništva, saradnjom i razmjenom obavještajnih podataka sa obavještajcima
legalnih medjunarodnih institucija i organizacija koje lociraju na prostoru RSK pa čak
upućivanje svojih operativaca i operativnih veza u RSK koristeći transporte UNPROFOR-a.
Na osnovu do sada ispoljene obavještajne djelatnosti HIS-e, identifikovano je postojanje
OC i CSZUP-a u Osijeku, a cjenimo, da sasvim identični centri lociraju još u: Splitu sa
ispostavama u Zadru i Šibeniku, Gospiću, Karlovcu, Sisku i Zagrebu gdje inače lociraju i
komande OZ HV angažovane prema teritoriji RSK. Takodjer u operativnim zonama HV
(OZ) njih 6, te nivo brigada “A” klasifikacije (9) a koje su namjenjene za dejstvo prema
RSK, postoji i trupna obavještajna i KO služba koja pokriva prednji kraj odbrane SVK.
Radi izvršavanja obavještajno-subverzivnih zadataka, HIS intenzivno koristi ubacivanje OI
i DTG na našu teritoriju; agenturu – prvenstveno stvorenu medju srpskim stanovništvom
i pripadnicima SVK, dolaske i boravke njihovih gradjana na teritoriju RSK i odlaske
naših gradjana na teritoriju njihove zemlje; zvanične i legalne medjudržavne kontakte,
opservacijom iz zagraničnog prostora naše teritorije i aktivnosti na njoj; korišćenjem
sredstava javnog informisanja; snaga UNPROFOR-a; iseljenika iz RSK, vjerske institucije i
njihovih predstavnika; nosioca humanitarne pomoći; predstavnika raznih stranaka i sl.
Po osnovu djelatnosti HIS-e, na teritoriji, u zoni SVK, registrovano je ukupno 168 lica
interesantnih sa stanovišta bezbjednosti od čega: oficira – 17, podoficira – 8, CL na
sl. u SVK – 1, v/o – 45, civilnih lica – 83 i 14 stranih državljana – uglavnom hrvatske
573
574

Republike.
U izvorniku napisano kao bilješka.

312

nacionalnosti. Ako se uzme u obzir, da na teritoriji i u SVK je registrovano ukupno 276 lica
koja su u vezi sa stranim faktorom i da na HIS-u otpada 168 lica, onda je sasvim opravdana
naša konstatacija i ocjena, da HIS-a na prostoru RKS ima predominantnu ulogu u odnosu
na prisustvo svih drugih obavještajnih službi.
Takodjer, u odnosu na ispoljenu i očekivanu djelatnost stranog faktora a posebno kada
je riječ o HIS-i, moramo priznati i prihvatiti činjenicu, da su nam mjere na planu
otkrivanja i presjecanja te djelatnosti više nego skromne. Rad službe bezbjednosti što se tiče
profesionalnosti graničio je sa preventivnim djelovanjem, te ni jednom nije pravovremeno
otkrivena i osujućena najava i ubacivanje DTG-a ili agresija HV, a što je za posledice uvijek
imalo ljudske žrtve, materijalna razaranja i gubitak teritorija.
Na drugom mjestu, kako po intenzitetu i raznovrsnosti obavještajne djelatnosti, nalaze se
snage UNPROFOR-a i druge medjunarodne institucije koje stalno ili privremeno lociraju
na teritoriji RSK.
Uzimajući u obzir, da nema ni jednog taktičko-operativnog pravca koji iz R. Hrvatske
izvodi ka RSK, kao ni jedne zone b/d ranga puka-brigade, a da ne govorimo o rejonima
razmještaja komandi korpusa da nije posjednuta snagama UNRPOFOR-a, ubedljivo
govori da pomenute snage pored “mirotvorne” uloge, značajno mjesto imaju u realizaciji
agresorskih ciljeva.
Nema zone odbrane korpusa da u njoj nisu rasporedjene snage najmanje jačine jednog
bataljona UNPROFOR-a (od 800-1000 pripadnika), a u samom garnizonu Knin (zona
odgovornosti 7. K) lociraju daleko jače snage, gdje je ujedno smeštena i glavna komanda
snaga UNPROFOR-a za južni sektor. UNPROFOR i predstavnici drugih medjunarodnih
organizacija, pored direktne izvidjačko-opserverske djelatnosti, svoju aktivnost ispoljavaju:
agenturnim radom, legalnim anketiranjem gradjana, obezbedjivanje kontakata gradjanima
sa suprotnom stranom kroz telefonske i neposredne lične komunikacije, prebacivanje
profesionalaca i agenata HIS koristeći vozila i uniforme UN, pravovremeno ustupanja TVP
suprotnoj strani korišćenjem sredstava radio-veza i dr.
Govoreći o direktnoj izvidjačko-opserverskoj djelatnosti kao najčešćoj i najgrubljoj metodi
djelovanja, registrovali smo, dobrim djelom dokumentovali, sprečili ili primjenili druge
mjere prema sledećim slučajevima i to: Pripadnici francuskog bataljona ispoljili su 15
različitih oblika opservacije, kanadski – 13, belgijski – 5, češki – 3, danski i kenijski po – 2,
nepalski, poljski i argentinski po – 1 i neutvrdjenih zemalja – 21.
UNPROFOR je ukupno istraživao 47 pitanja i to svih 47 armijskog sadržaja. Predominirala
su sledeća pitanja:
Izvidjanje i snimanje položaja OMJ x3; opservacija i fotografisanje “Orkana” i položaja PA
jedinica x5; snimanje položaja artiljerije x4; fotografisanje objekata u kojima su smješteni
OB i organi VP x2; izvidjanje i TV snimanje komunikacija i objekata na njima x3; skiciranje
rejona odbrane pbr x4; snimanje zona odbrane korpusa iz He; TV snimanje He SVK;
traženje kontakata sa OB SVK i ispoljavanje direktnog obavještajnog interesa; izvidjanje
skladišta RON upotrebnom pasivnih sredstava noću; fotografisanje položaja “Strela-2m”;
izvidjanje minskih polja; prevoženje muslimanskoj vojsci neutvrdjenog tereta i ispoljavanje
interesa o pružanju materijalne pomoći F.575 ABDIĆU; prikupljanju ličnih podataka
i osobina komandanata 7. i 15. K; izvidjanje raketnih položaja; prikupljanje podataka o
575

Fikret.

313

obezbedjenju naftnog nalazišta Djeletovac i o 101. NC u Erdutu; izvidjanje graničnih
jedinica; osvetljavanje naših položaja noću i dr.
Članovi EZ, UNCIPOLA i visokog komesarijata za izbjeglice (UNHCR) ispoljili su ukupno
15 puta obavještajni interes od čega 7 vojnog karaktera i 8 puta su istraživali aktivnosti iz
političkog života RSK.
Na osnovu do sada ispoljene obavještajno-izvidjačke djelatnosti navedenih stranih
organizacija i institucija i rezultata naših mjera suprotstavljanja cjenimo, da u Kninu u
južnoj kasarni, gdje je smještena komanda UNPROFOR za sektor “Jug” postoji ObC,
a u NC “Alfa” za koji je odgovoran “kapetan” Dragan i u zonama odgovornosti korpusa
u kojima su razmještene komande bataljona UNPROFOR-a posebno zapadnih zemalja,
postoje ObP.
Na planu praćenja i presjecanja ispoljene i očekivane obavještajne djelatnosti stranog
faktora, OB SVK preduzeli su i preduzimaju sledeće mere:
U komandama, jedinicama i zoni b/g sagledavamo ukupno 168 lica od čega: oficira – 17;
podoficira – 8, CL na sl. u SVK – 1, vojnih obaveznika – 45, civila – 83 i 14 stranih
državljana.
Ukupno vodimo 4 obrade: OpO – 3 i jednu POO i sagledavamo 4 lica i 6 POR-va u
kojima se sagledavaju 164 lica i to:
1.- OpO “UNA” KOŽUL STEVAN, pukovnik, komandant 75. PoB:
Obrada je uvedena odlukom komandanta SVK od 04. 08. 1993. godine zbog utvrdjenih
činjenica da KOŽUL i njegova supruga koja je Hrvatica, održavaju aktivne veze sa R.
Hrvatskom, obzirom da im je stariji sin oficir i pripadnik HV.
Dosadašnjim vodjenjem obrade primjenjivane su metode: rad sa saradnikom, prikupljanje,
provjera podataka i ustanovljavanje, IR, kojim metodama je samo potvrdjeno da je veza i
dalje aktivna, ali bez dokumentovanja njenog sadržaja i karaktera.
Takodjer je ustanovljeno, da se u stanu KOŽULA okupljaju lica hrvatske nacionalnosti,
koje on ne prijavljuje, a supruga mu redovno, preko UNPROFOR-a održava veze sa sinom
i drugom rodbinom i prijateljima u Zagrebu.
Utvrdjeno je, da je u svemu njegova supruga glavna veza sa stranim faktorom, a STEVAN
je uključen u onoj mjeri, koliko svesno ili nesvesno joj čini dostupne TVP, ili licima koja ga
okružuju po osnovi druženja sa suprugom. Dakle, STEVAN je pod uticajem supruge, što je
HOS vjerovatno iskoristila u prodoru prema SVK.
U daljem radu na obradi, planirali smo: dovršiti poslove na stvaranju uslova primjene
metode TsiS po radnom i mjestu stanovanja; paralelno stvarati uslove izvršenja TP po
radnom mjestu; primjenu metode TpiO prema supruzi u bloku od 7 dana radi otkrivanja
i dokumentovanja veza i izučiti mogućnost korišćenja pukovnika u penziji KMETIČA na
sagledavanju objekta.
2.- OpO “SANA”, BAŠIĆ RASIM, bivši podoficir i OB VJ, sada šef bezbjednosti pri MO
vojske AP Z. Bosna. Obrada je uvedena odlukom Načelnika OB GŠ SVK od 07. 02. 1994.
godine sa dvostepenim ciljem:
Prvi: otkrivanje, presjecanje i dokumentovanje prodora muslimanske i hrvatske OS-e prema
SVK obzirom da uz naše znanje dolazi na teritoriju i
Drugi: koristeći ranije poznanstvo sa njim, isto još više razvijati i učvršćivati uz postepeno
prerastanje veze u operativne ofanzivne svrhe.
Do sada smo registrovali tri njegova dolaska u RSK i u sva tri slučaja smo sa njim kontaktirali.
314

Operativnim sagledavanjem i kroz kontakte sa imenovanim ustanovljeno je, da BAŠIĆ
u RSK dolazi po zadacima, kontaktira ranije njegove operativne i prijateljske pozicije,
uključujući pojedine OB, SDB i MUP RSK. Zainteresovan je sa OB SVK ostati i dalje
u kontaktu. Za sada male su šanse za njegovo ofanzivno korišćenje. Planiramo stvaranje
kompromitujućeg materijala, a nije isključeno i njegovo hapšenje radi klasičnog vrbovanja.
3.- OpO “GAVRAN”, rezervni p.pukovnik DRAGAN KOVAČIĆ, komandant 11. pbr iz
21. K.
Obrada je uvedena dana 04. 08. 1993. godine, odobrenjem Komandanta SVK radi
aktivnih veza koje je objekat održavao sa pripadnicima HV i zbog veza sa UNCIPOL-a koji
je smješten u njegovoj kući. Od metoda rada primjenjivane su one za koje ne treba posebno
odobrenje. Samo su potvrdjene ranije činjenice zbog kojih je obrada i uvedena. Znači, u
obradi nisu kombinovane metode i ista je predugo i stereotipno vodjena.
Defanzivnom i stereotipnom radu u prvom redu doprinela je privilegovanost i protežiranje
objekta od strane ranije najuticajnijih vojnih i političkih ličnosti, te bi kombinovana primjena
metoda bila rizična u smislu kompromitacije istih pa i OB koji ih primjenjuju, zbog čega
se opravdano odustajalo. Nakon smjene odredjenih uticajnijih ličnosti, stvorena je povoljna
klima daljeg rada na obradi, te je planirano sledeće: stvaranje operativnih uslova primjene
metode TsiS po radnom i mjestu stanovanja; procjena opravdanosti i mogućnosti primjene
mobilnih OTS uključujući davanje istog i saradniku; stvarati uslove primjenom metoda
TP; primjenu TpiO radi ustanovljavanja i dokumentovanja veza i kontakata. Perspektivno,
KPMR imali bi za cilj stvaranje kompromitujućeg materijala i njegovo vezivanje za službu
uz paralelno stvaranje sudske dokumentacije radi pokretanja krivične odgovornosti.
4.- POO “MREŽNICA”, VULETIĆ VESELKO, v/o iz 11. pbr 21. K:
Obrada je uvedena rješenjem komandanta SVK od 05. 02. 1994. godine zbog dokazanog
njegovog priznanja da je vrbovan od strane HIS-e. Imenovano smo prevrbovali, stvorili
dvojnu kombinaciju prema HIS (pseudonim “LJUBIŠA”) i do sada po našem planu
ostvario je dva kontakta sa operativcem SIS-e [vojno-obaveštajna i KO služba HIS]576 iz
137. brigade HVO Š. B. koje se uspješno odvija.
Po liniji stranog faktora u OB SVK vodi se ukupno 6 POR-va i sagledavaju 164 lica i to:
1.- POR prema sredini lica koja održavaju nerazjašnjene veze sa R. Hrvatskom. Sagledava se
ukupno 97 lica od kojih 30 pripadnika SVK, 14 stranih državljana i 53 civila.
2.- POR prema sredini lica koja održavaju veze sa bivšom republikom BiH. Sagledava se 10
lica 4 iz SVK, a 6 sa teritorije – civili.
3.- POR prema sredini lica koja održavaju veze sa UNPROFOR-om. Sagledava se ukupno
54 lica od kojih 23 pripadnici SVK, 20 civila i 11 stranih državljana.
4.- POR prema sredini lica koja su u vezi sa pripadnicima EU. Sagledava se 21 lice od kojih
10 pripadnika SVK, 6 civila i 5 stranih državljana.
5.- POR prema sredini lica koja održavaju veze sa civilnom policijom. Sagledava se 10 lica
od čega 2 pripadnika SVK 6 civila i 2 strana državljanina.
6.- POR sredina lica koja održavaju veze sa UNHCR – Komesarijatom za izbjeglice.
Sagledava se 9 lica – svi civili.
576

U izvorniku napisano kao bilješka.

315

Nakon završenog obilaska potčinjenih OB SVK, te nadjenog stanja, razmišljanja i procjene
OB korpusa, kao i analize sveukupnog kontraobavještajnog stanja od strane OBO GŠ SVK
a kada je u pitanju suprotstavljanje stranom faktoru, mogli bi se izvući sledeći zaključci:
Prvi, mjere iz nadležnosti OB koje se preduzimaju prema stranom faktoru a posebno HIS
i snagama UNPROFOR-a ni izdaleka nije mjerilo stvarnog stanja i operativnih potreba.
U jedinicama i komandama ima znatno više ozbiljnijih slučajeva prema HIS-i za koje je
neophodno odmah uvesti jedan od stepena obrade, ili ih sagledavati mjerama u POR-u uz
primjenu izdvojene metode. Svim potčinjenim OB ukazano je konkretno na ova lica i u
toku je pokretanje predloga radi primjene pomenutih mjera.
Medjutim, za ustaške ObC [Nismo još identifikovali dali se radi o obavještajnim, vojnoobaveštajnim ili KO centrima, ali se raspolaže podacima da ovakvi centri postoje u: Osijeku
sa ispostavama u Vinkovcima i Djakovu; Bjelovar sa ispostavama u N.577 Gradiškoj i
Novskoj; u Zagrebu, sa ispostavom u Novskoj; Sisku; Karlovcu; Gospiću sa ispostavama
u Otočcu i Ogulinu i Splitu sa ispostavama u Šibeniku i Zadru]578 i ObP koji okružuju
zonu odgovornosti teritorije SVK izuzev centra u Osijeku, za ostale nemamo ni početnih
podataka koji bi doprineli prepoznavanju njihove aktivnosti. Smatramo, da bi prema istima
morali otvoriti stepene obrada, čiji bi nosioci za sada bili OB korpusa, shodno njihovoj
lokaciji, a formiranjem KOG-e GŠ SVK izvršili bi prekategorizaciju nosilaca rada.
Takodjer, procjenom smo izbacili o najvjerovatnijem postojanju ObC ugradjenog u
snage UNPROFOR-a sa lokacijom u južnoj kasarni u Kninu, te postojanje ObP u NC
“Alfa” i zonama b/d korpusa, a posebno, gdje lociraju bataljoni UNPROFOR-a zapadnih
zemalja. Mišljenja smo, da i prema istim je neophodno uvesti stepen obrade sa ciljem: prvo,
prepoznavanja strane OS kojoj centar-punktovi pripadaju, pa zatim otkrivanje, sprečavanje
i dokumentovanje djelatnosti.
Drugi, pri istraživanju i otkrivanju nosilaca obavještajno-izvidjačke aktivnosti ustaške
obavještajne službe i OS ugradjenih u snage UNPROFOR-a, mora se polaziti od jedinica ka
centrima u kom smislu je dodatno izvršena KO procjena stanja u komandama i jedinicama,
a ne obrnutom metodom rada.
Treći, slučaj objekta “MREŽNICA” nas je upozorio, da se i u ratnim uslovima mogu
uspješno stvarati i razvijati dvojne kombinacije, istina uz veće rizike i naprezanja. Dosadašnje
iskustvo nas upozorava, da je stvaranje agenturnih pozicija medju zarobljenim ustašama i
pored kompromitujućeg materijala bilo ne produktivno i samo ustaškoj strani pomagalo u
otkrivanju naših metoda i nosilaca rada, te za sada, saradnike prema HIS-i i težišno treba
izbacivati kombinovanim metodama rada.
Četvrti, skoro kao po nekom pravilu, sve pomoćno osoblje koje je zaposleno kod
UNPROFOR-a i drugih stranih institucija je u bližoj vezi sa R. Hrvatskom. Dobar deo
ovih lica stavio se totalno u njihovu službu. Osnovni motiv je visoka zarada, a zatim mržnja
prema RSK, gdje je strani faktor uvijek u prednosti da ih prvi pridobije.
Peti, na osnovu analize i procjene dosadašnje aktivnosti “paravojnih formacija” smatramo,
da to nisu četničke paravojne formacije namjenjene za preduzimanje uloge SVK, već da
je to neki vid specijalnih snaga HIS koje se radi kamuflaže kriju pod imenima “četničke”,
“paravojne” i sl. Kada se u pitanju vodje ovih struktura ili njeni pripadnici, često ćemo se
sresti da su po nekom osnovu vezani za R. Hrvatsku bilo rodbinski, prijateljski ili podržavaju
577
578

Novoj.
U izvorniku napisano kao bilješka.

316

stranku M.579 Djukića. Zato, suprotstavljajući se aktivnosti HIS-e, paralelno istražujemo i
ovu oblast.
II
TERORISTIČKO-EKSTREMISTIČKA DJELATNOST
Operativnim radom OB su izdvojili 16 paravojnih grupa, od kojih su neke prestale
djelovati, kao štab srpskih radikala na čelu sa JOVOM OSTOJIĆEM, dok su se tri grupe
izdvojile po svom ekstremizmu: Dinarsko-četnička divizija, grupa Beader Boška i grupa
Gorana Opačića, čiji je deo u sastavu 92. mtbr, a deo u NC “Alfa”. U poslednje vreme nema
negativnih informacija o ovoj grupi, jer je Goran Opačić odstranjen iz jedinice pošto je
invalid.
Merama OB izdvojena su 32 lica koja deluju razbijački prema SVK, od kojih se 13 lica
nalazi u sastavu SVK, a 19 van sastava SVK.
Najekstremniji medju njima su: BEADER BOŠKO, iz 75. mtbr/7. K, ERCEG ZORAN,
92. mtbr i OPAČIĆ GORAN, rez. major iz 92. mtbr/7. K iz sastava SVK, te ČUBRILO
RADE, k-dant “Dinarske divizije” i RASTOVIĆ DAVID, bivši predsednik SO D. Lapac.
Ova dvojica su i hapšena u vreme dogadjaja u Divoselu, ali se nije raspolagalo sa dovoljno
sudskih dokaza za Rastovića, pa je izostao efekat. Ovo nameće potrebu kvalitetnijeg
operativnog rada prilikom prikupljanja dokaza za neku delatnost. Protiv Rastovića i Čubrila
podnešene su krivične prijave u septembru 1993. godine ali je sigurno da im neće biti
sudjeno, zbog umešanosti politike.
Odobrenjem komandanta GŠ SVK u septembru mesecu 1993. godine uvedena je OA
“DINARA”, na osnovu dobijenih saznanja o destruktivnom delovanju četničke organizacije
na podrivanju odbrambenog sistema RSK. U svom planu ekstremisti su postavili osnovni
cilj rušenje GŠ SVK i komandi korpusa, dok komande brigada ne bi rušili, jer su smatrali
da bi im iste postale lojalne posle rušenja viših komandi. Ova akcija u početku je vrlo
dobro vodjena i dnevno su dobijani podaci, ali u poslednje vreme nema saznanja dali zbog
zaokreta ili su shvatili da su im apetiti bili preveliki, tako da nemamo pouzdane podatke što
je u stvari u pitanju. Sigurno je da se M.580 BABIĆ i njegove pristalice neće lako miriti sa
pobedom M.581 MARTIĆA na izborima.
U predizbornoj kampanji stranački prvaci i zagovornici paravojnih formacija nisu birali
sredstva da pridobiju pripadnike SVK da glasaju za njih dajući im DM, brašno, šećer i sl.
Stranačko delovanje je nažalost imalo uticaja i na pripadnike SVK, pa su se opredeljivali za
jednog ili drugog kandidata i kalkulisali na koju će funkciji ko biti rasporedjen. Nažalost
takvih opredelenja je bilo i medju članovima GŠ SVK.
Osim verbalnih napada na pripadnike SVK, a pre svega na AVL iz VJ prisutni su i fizički
napadi (slučaj napada na k-du 103. lbr/15. K) kao i napad na OPSENICA MILOŠA,
rezervni k. Ikl. iz 15. K kod Korenice, koga su napali i pretukli pripadnici MUP-a. Pored
ostalog prisutni su nasrtaji pripadnika SDB RSK na pripadnike OB SVK i pokušaj vrbovanja
da rade za njih. Najava M. MARTIĆA da će opet u šumu, ako ne pobedi na izborima
ili BABIĆEVO formiranje trojki za likvidaciju, ako TV Beograd nastavi sa napadima na
njega jasno nam najavljuju šta nas čeka i jasno nameću potrebu stvaranja pozicija u tim
krugovima kako nas dogadjaji nebi zatekli već da idemo ispred dogadjaja.
579
580
581

Milan.
Milan.
Milan.

317

Dana 25. 09. 1993. godine oko 17,00 časova izvršen je oružani napad na komandu 103.
lbr u Donjem Lapcu. Napad su izvršili Popović Milorad, bivši radnik SJB sada šef DB u D.
Lapcu i Pašić Duško, vojni obveznik RS.
Po izlasku iz vozila 3-750 bihaćke registracije Popović je ispalio 2 metka iz AP, nasilno su
prošli pored vojnog policajca i ušli u operativnu salu tražeći komandanta potpukovnika
Petrovića. Pod pretnjom upotrebe oružja isterao je prisutne iz prostorije, ispalivši 3 metka u
zid prostorije. Izašavši iz zgrade ispalio je ostatak metaka iz AP. Inspektori SJB su napravili
uvidjaj na licu mesta.
Popoviću su poginula dva ujaka u s. Divoselo, a sam Popović je pristalica politike Davida
Rastovića i ovo je verovatno učinio indoktriniran Rastovićevim stavom o proterivanju AVL
iz Krajine i smenom komandanta 103. lbr. Nakon navedenih dogadjaja kompletno ljudstvo
brigade odbija da ide na položaje uz postavljanje raznih uslova.
Tako dana 24. 09. o.g. od pozvanih 148 boraca odazvalo se samo 64 v/o, ali su odbili da idu
na položaj dok ne dodje i poslednji pozvani borac.
Dana 26. 09. o.g. pozvano je 66 boraca, odazvalo se 22 v/o, ali su i ovi odbili da idu na
položaj postavljajući razne uslove.
Iz razgovora sa više lica i na osnovu ranijih iskustava cenimo da je ovakvo stanje posledica
negativnog delovanja Davida Rastovića, ali ova lica iz straha ne smiju da to posvedoče.
Operativno izučavajući stvarne uzroke i nosioce napada na komandu 70. pbr (15. K) krajem
decembra 1993. g. i zahteva za smenu komandanta ove brigade, došli smo do indikativnih
saznanja koja ukazuju na spregu stranačkih struktura SDS Krajine sa lokalnim paravojnim
i kriminalnim grupama, a koje su od čelnika SDS Krajine instrumentalizovane u napadima
na SVK. Tako su, u sklopu predizbornih aktivnosti, krajem decembra 1993. g. na prostoru
Plaškog boravili Dušan Vještica, predstavnik IO SDS Krajine i Dušan Zelenbaba, član GO
SDS Krajine. Isti su pred više lica, političkih istomišljenika, u kafani “kod brke” u Plaškom
izneli da se spremaju za prikupljanje potpisa od boraca, a radi smene k-ta 70. pbr koga su
optuživali za pogibiju boraca na Bukvaru, ulaz ustaša na Malu Kapelu i Hum, te za slabu
saradnju i spoj sa 21. K. Interesantno je i da je Radaković Milan, predsednik OO SDS
Krajine i predsednik SO Plaški podržali ove napade dodajući da imaju podršku i puk. Bulat
Čede (k-ta 21. K) za smenu k-ta 70. pbr. Sam Radaković je inače u jednom od predizbornih
nastupa istakao da ako oni (SDS K) pobede Šušnjar582 (k-t 70. pbr) mora da ide.
Nekoliko dana nakon boravka Vještice i Zelembabe na području Plaškog formirana je grupa
za blokadu komande 70. pbr, jačine od oko 20 pripadnika. Detaljnijim sagledavanjem ove
grupe uočljivo je da istu sačinjavaju pripadnici ranijih paravojnih formacija poput tzv.
grupe “Labra”, koji se nisu uključili u jedinice SVK nego se bave kriminalom i švercom,
a u poslednje vreme pretežno prodajom oružja Muslimanima u Cazinskoj krajini i to 5.
K ABiH. OB 70. pbr i 15. K već su imali dovoljno materijalnih dokaza za privodjenje
i hapšenje pojedinaca iz ove grupe, što su očito znali i neki od članova ove grupe, pa i
sam predsednik SO Plaški, Radmanović Milan. Pristalice za realizaciju ove akcije našli su
u pojedinim v/o pripadnicima tzv. specijalne jedinice izvidjača, a kojima ova jedinica služi
samo kao pokriće za izvodjenje kriminalnih aktivnosti.
Neposredan povod za blokadu i napad na k-du 70. pbr je pokušaj privodjenja nekoliko
lica umešanih za šverc naoružanjem i municijom sa Muslimanima, a što je od strane grupe
shvaćeno kao neposredna opasnost za čitavu grupu i pucanje lanca kradje i prodaje oružja.
582

Milan.

318

U svemu ovome negativnu ulogu odigrao je i bivši k-dant 21. K puk. Bulat Čedo svojim
neodlučnim stavom, prešutnom podrškom zahtevima “pobunjenika” i svojim “specijalnim”
odnosom sa k-tom 21. diverzantskog odreda, a koji je inače umešan u mnoge kriminalne
radnje. Takodje, čitav ovaj slučaj povezujemo i sa “budjenjem” četničkih paravojnih grupa
na području Vrhovina, a pod vodjstvom Predraga Uzelca, za koga smo pouzdano utvrdili
da je u bliskoj vezi sa Radetom Čubrilom i rukovodstvom SDS Krajine na ovom prostoru.
Uzelac već duži period deluje sa pozicija četništva i na razbijanju jedinica SVK prvenstveno
napadajući komandne strukture i AVL.
Cenimo da će na čitavom ovom prostoru u narednom periodu doći do intenzivnijeg
paravojnog i neformalnog organizovanja na platformi četničkog pokreta i kriminala i da
će biti pojačani verbalni pa i fizički i oružani napadi na k-de jedinica i pojedine pripadnike
SVK, a sve u cilju zaustavljanja naših akcija na raskrinkavanju pozadine njihovog delovanja.
Sve ovo, odvijaće se pod pokroviteljstvom pojedinih političkih i stranačkih struktura koje će
na ovaj način nastojati realizovati svoje ciljeve u preuzimanju vlasti i razbijanju SVK.
Dana 29. 01. o.g. operativac SDB Korenica DJERIĆ MLADEN pred više lica verbalno je
napao poručnika DOTLIĆ SLOBODANA, AVL, iz 18. pbr 15. korpusa. Tom prilikom
nudio mu je ustaški amblem za kapu naglašavajući da bi mu isti bolje stajao na glavi.
Imajući u vidu ranije istupe Djerića prema AVL kroz nazive: “komunjare”, “Titovi oficiri”,
“Jugooficiri” i sl. očigledno je da i ovaj najnoviji istup nije slučajan.
Dana 03. 02. o.g. oko 21,30 časova od strane patrole milicije SJB Glina pretučen je stariji
vodnik po ugovoru SRDIĆ Mirka DRAŽENKO iz čete vojne policije 39. korpusa, rodjen
25. 02. 1965. godine u Karlovcu, sa prebivalištem u Pančevu, ulica Borisa Kidriča broj 55.
Na pregledu obavljenom narednog dana u zdravstvenom centru Glina konstatovano je da se
radi o lakšoj telesnoj povredi grudnog koša, glave, leve nadlaktice i leve šake, prelom sedmog
rebra na desnoj strani. Potrebno je napomenuti da je SRDIĆ svo vreme bio u uniformi, što
još više navodi na zaključak da se ovde radi o averziji prema pripadnicima SVK.
Dana 04. 02. o.g. OB je išao u SM da proveri zašto je ovako postupano prema SRDIĆU,
ali komandir SJB i njegov zamenik nisu znali za ovaj dogadjaj što navodi na zaključak da
patrola nije ni podnela izveštaj o ovom dogadjaju.
Vinko Inić i Ljubojević Radislav, pripadnici SDB Donji Lapac u više navrata ispoljavali su
svoju netrpeljivost prema komandi 103. lpbr i komandantu 15. korpusa.
Imenovani su 18. 02. o.g. samovoljno bez prethodne najave obilazili borce na položajima
i delili razne poklone, u rejonu Meljinovca, Šiške i Željeznog polja. Tom prilikom obišli
su jedinice kojima komanduju rezervni kapetani PETKOVIĆ MILAN i SMRZLIĆ
MILAN. Istima su podelili cigarete, a u razgovoru sa borcima Inić i Ljubojević su istakli da
je komanda brigade nesposobna, nikakva, da ni komandant korpusa ne vodi brigu o njima
i narodu, već stiče imovinu, te da navodno poseduju dve pržionice kave. Pored ostalog pred
borcima su izneli da su poručnik Duško Jelača, OB ove brigade i major Rašeta NŠ “bagra”.
Nažalost borci su ove njihove konstatacije prihvatili kao stvarne činjenice, što navodi
na zaključak da su uspeli u svom razbijačkom delovanju u odnosu na sastav 103. lpbr i
dovodjenje na komandne dužnosti lica pod direktnim uticajem Davida Rastovića, bivšeg
predsednika SO D. Lapac.
U poslednje vreme po ekstremizmu su se izdvojile 3 paravojne grupe za koje se vodi i POR.
1. PARAVOJNA ORGANIZACIJA “LABRA”
Navedena grupa formirana je sa otpočinjanjem b/d na prostoru RSK, njen vodja je
MILANOVIĆ RADE, zvani “LABRA” po kome je grupa dobila ime. Ova grupa deluje
319

na prostoru Plaškog i brojala je 30 lica. Pripadnici MUP-a Plaški na početku rata izveli
su nekoliko akcija u sadejstvu sa navedenom grupom zbog čega se grupa reklamirala
da pripada MUP-u što nije odgovaralo istini. Pored nekoliko izvedenih DTA, grupa se
uglavnom bavila pljačkom hrvatskih i srpskih kuća, te su njeni članovi na taj način postali
bogati. Dana 03. 02. 1992. godine i pored dogovora sa grupom “LABRA” da drže položaje
na brdu Kunić, pripadnici grupe su ostavili položaje, pa su ustaše iste zauzele. Merama
komande grupa “LABRA” je razbijena 17. 02. 1992. godine, a većina njenih članova je
mobilisana. Pripadnici grupe su: DOKAMNOVIĆ BATO zv. “Pišta”, DRAGAŠ MILE,
JERENEJEVIĆ ZORAN, DEVIĆ DRAGAN, DEVIĆ MIĆO, KOSANOVIĆ DRAGAN
zv. “Tićo”, KOKAN DAVORKO, DIMITRIJE BOJINA-MIMIKA, TRBOJEVIĆ MILAN
– TRBO, PEJIĆ ZDRAVKO (glavni u grupi), GRBOVIĆ RATKO, DOKMANOVIĆ
DRAGAN – “Žujan”, KNEŽEVIĆ PREDRAG, KNEŽEVIĆ NENAD, TRBOJEVIĆ
MANE – Cveko, KLIPA DARKO – “Čanja”, KLIPA MILAN i drugi svi iz Plaškog.
Članovi ove grupe izvršili su napad na komandu 70. pbr krajem decembra 1993. godine, a
povod je bio hapšenje DOKMANOVIĆ DRAGANA, zv. “Žujan”, zbog osnovane sumnje
da je posredovao u švercu oružja i municije sa muslimanima. Merama komandovanja čini se
sve da se ova grupa ponovno onemogući.
2. PARAVOJNA GRUPA “ĆALE”
Ova grupa egzistira na prostoru Benkovca bez uvida komande 92. mtbr (7. K) u njen rad što
izaziva nezadovoljstvo komandanta brigade i boraca. Njen vodja je POPOVIĆ DRAGAN,
zvani “Ćale”, dobrovoljac nastanjen u Stalaću, ul. Hajduk Veljko br. 11, supruga sa ćerkama
živi u Smederevu. Više puta je kažnjavan zatvorom. Bio dobrovoljac u banjalučkom
korpusu do 22. 02. 1992. godine, a od 27. 01. 1993. godine kao dobrovoljac u RSK. Ova
grupa je navodno pod komandom pukovnika Krnjeta Miloša ob. organa GŠ SVK. Merama
komandovanja grupa će biti proterana sa navedenog prostora.
3. ČETNIČKA GRUPA PREDRAGA UZELCA
Prema novijim saznanjima OB u fazi je revitalizacija paravojne grupe četničkog opredelenja
koja je u prvom delu rata egzistirala kao paravojna organizacija pokojnog BAKLAJIĆ
PREDRAGA. Ova grupa je razbijena u martu 1992. godine, medjutim njen glavni
ideolog PREDRAG UZELAC i dalje razbijački deluje prema SV RSK i zagovara smenu
komande 50. pb/15.K i četničku opciju. Uzelac je bivši načelnik SUP-a Korenica koji je
zbog nesposobnosti smenjen sa dužnosti u januaru 1992. godine. Od vatrenog pristalice i
štićenika Milana Martića prešao je na stranu Milana Babića.
III
KRIMINAL
Kriminal kao jedna od pojava koja ozbiljno ugrožava ukupnu borbenu gotovost jedinica
SVK i dodatno usložava stanje na teritoriji, u proteklom periodu zauzimao je i nažalost još
zauzima značajno mesto.
Uzroke ove pojave moramo tražiti u sveukupnim društvenim kretanjima na prostoru RSK,
a pre svega u nefunkcionisanju državnih i vojnih pravosudnih organa i organa gonjenja,
te u velikim socijalnim problemima pripadnika SVK i stanovništva. Kada je reč o radu
OB i VP uzroci su slaba kadrovska popunjenost i opremljenost, neekipiranost ovih organa
i premalo posvećene pažnje ovoj delatnosti, te nedostatka podrške organa rukovodjenja i
komandovanja.
320

Radi potpunijeg sagledavanja ovog problema potrebno je imati u vidu i sledeće činjenice i
okolnosti:
Nakon otpočinjanja januarske agresije HV na prostoru RSK (januar 1993. g.) na ovom
području povećan je broj različitih dobrovoljačkih skupina, posebno u z/o 7. korpusa, koje se
nekontrolisano kreću po teritoriji uglavnom vršeći kriminalne radnje. Kontrolom njihovog
odlaska sa ratišta u SRJ ustanovljeno je da su isti uglavnom nosioci otudjivanja naoružanja,
municije, MES i druge vojne opreme. Operativnim radom utvrdjeno je da je deo njih
umešan u organizovan šverc RMS koja prodaju Albancima na Kosovu i Muslimanima u
Sandžaku (komitsko-četnički pokret “Vojvoda Vuk” iz Kragujevca, grupa Rade “Šiptara” i
dr.).
Formiranjem SVK nisu rešeni problemi postojanja i delovanja različitih paravojnih,
privatnih i drugih razbojničkih skupina, koje se “odlično” uklapaju u opštu anarhiju
i bezvlašće koristeći to za beskrupulozne nasrtaje na sve oblike imovine, pa i vojnu, ne
propuštajući priliku za brzo bogaćenje. Ove skupine nosioci su organizovane kradje NVO
iz jedinica i magacina SVK te šverca sa Muslimanima u Cazinskoj krajini. Indikativno je da
su sa ovim grupama u uskoj vezi mnoge istaknute ličnosti političkog života, nosioci javnih,
pravosudnih i drugih funkcija, te deo vojnih lica na komandnim i drugim rukovodećim
dužnostima. Njihova sprega i aktivno učešće u kriminalu dodatno je otežavalo borbu protiv
istoga, a u više slučajeva i onemogućilo preduzimanje bilo kakvih mera sem registrovanja ove
delatnosti. Nažalost, veći broj ovih grupa i skupina je formalno u sastavu i pod komandom
SVK iako to i de facto i de jure nije.583
Treća činjenica, koja nije presudna ali utiče na ukupan rast kriminala, je težak materijalni
položaj, dobrog dela pripadnika SVK i stanovništva koji ih “tera” u kriminal radi
obezbedjenja minimuma uslova za egzistenciju. Iz ove grupe registrovali smo uglavnom
počinioce sitnih kriminalnih delatnosti, a pre svega sitni šverc sa neprijateljom u C. krajini
i sitna potkradanja u jedinicama SVK.
Medjutim, i pored svega napred iznetog, možemo konstatovati da su OB i VP postigli
značajne rezultate u borbi protiv kriminala, što opet varira od korpusa do korpusa.
Uglavnom, prikupljeno je dosta početnih operativnih saznanja, identifikovani su nosioci
i organizatori ove delatnosti, pronadjeno je više počinilaca kradje NVO iz jedinica SVK i
preduzete sve radnje iz nadležnosti ovih organa. Što ovo sve nije dovedeno do kraja, krivica
ne leži na OB i VP nego na pravosudnim organima SVK i RSK. Takodje, svakodnevno se
preduzimaju mere na “zatvaranju” granica prema Cazinskoj krajini kao žarištu kriminala i
šverca, ali zbog propusta RiK-a i drugih državnih organa stanje i dalje ne zadovoljava.
Merama iz POR-a sagledavaju se dve grupe lica sa prostora Korduna i Like koje su
organizatori i nosioci kradje naoružanja iz jedinica i njegove prodaje neprijateljskim
formacijama sa područja Cazinske krajine. Ovim merama obuhvaćeno je 6 oficira, 4
podoficira, 25 v/o i 2 civila.
Analizom dosadašnjeg operativnog rada na sagledavanju kriminalnih delatnosti u i prema
SVK došli smo do sledećih pokazatelja:
Kao aktivni učesnici i nosioci kriminalnih radnji registrovano je 98584 lica, uglavnom iz
strukture SVK, a po kategorijama bi to izgledalo ovako:
583
584

Nije jasno što se točno želi reći.
U izvorniku je broj 98 prekrižen, a rukom je dopisano: 195.

321

– Viši oficiri
– Oficiri
– Podoficiri
– Rezervne starešine
– Vojni obveznici
– Dobrovoljci
– Pripadnici MUP-a RSK
– Pripadnici državnih organa
– Ostali gradjani

6 [12]585
4 [10]
4 [13]
15 [30]
54 [100]
7
3 [20]
2 [5]
3 [5]

Struktura izvršenih 47 većih registrovanih kriminalnih dela sledećeg je sastava:
– Kradje NVO – RMS
– Kradje pogonskog goriva
– Provale u magacin sa kradjom NVO
– Provale u magacin sa kradjom goriva
– Šverc NVO sa Muslimanima
– Šverc goriva sa Muslimanima
– Šverc različitom robom
– Šverc oružja u SRJ

15 [30]
3 [60]
5 [10]
1
8 [40]
4 [200]
9 [ceo Kordun, Banija i deo Like]
2 [7]

Ukoliko ove pojave posmatramo izdvojeno po jedinicama (korpusima) SVK onda uočavamo
veliku disproporciju, što verovatno nije rezultat stvarnog stanja nego različitog angažovanja
OB u otkrivanju ovih pojava, ali ne treba zanemariti i neke okolnosti koje su pospešivale ove
pojave, a pre svega blizina granice sa Cazinskom krajinom i sve što iz toga proizilazi.
Učestalost ovih pojava po jedinicama (korpusima) izgledala bi po sledećem:
a) Kradje naoružanja, municije, MES i druge vojne opreme:
– 15. korpus
2
– 21. korpus
6
– 39. korpus
3
– 11. korpus
6
Veći deo ovih kradja izvršen je sa vatrenih položaja i objekata za smeštaj ljudstva, a zbog
aljkavog odnosa odgovornih lica i ostavljanja oružja i orudja van kontrole, tj. prisustva lica
koja ih duguju i sa istim rukuju.
b) Provale u magacine MTS sa kradjom NVO:
– 15. korpus
2
– 11. korpus
5
Navedene provale u magacine MTS uglavnom su izvršene bez većih poteškoća zbog
nepostojanja bilo kakvog fizičkog i tehničkog obezbedjenja i neadekvatnog smeštaja MTS
(neodgovarajući objekti), a deo provala odnosi se i na magacine za koje SVK praktično nije
ni znala (nekadašnji magacini lokalnih jedinica TO i sl.).
c) Šverc sa Muslimanima iz Cazinske krajine:
– 15. korpus
11
– 21. korpus
3
– 39. korpus
5
585

U zagradama su brojevi dopisani rukom u dokumentu.

322

Kao što smo već istakli predmet registrovanih kriminalnih delatnosti je uglavnom
naoružanje, municija, MES i ostala vojna oprema, a motivi su najčešće prodaja ukradenog i
to uglavnom neprijateljskim formacijama, pre svega u Cazinskoj krajini.
Prema našoj evidenciji iz magacina i jedinica SVK ukradene su sledeće vrste i količine NVO
– AP 7,62 mm
27 kom.
– PAP 7,62 mm
7 kom.
– Snajperska puška 7,9 mm
1 kom.
– PM 7,72 mm M-72
10 kom.
– PM 7,9 mm M-53
1 kom.
– RB M-57
1 kom.
– Mitraljez 7,62 mm PKT
11 kom.
– Automat M-56
1 kom.
– RBR 64 mm “Zolja”
18 kom.
– RBR 90 mm “Osa”
57 kom.
– MB 82 mm
2 kom.
– Automatski pištolj 7,65 mm
10 kom.
– Pištolj 7,65 mm M-70
18 kom.
– Signalni pištolj
1 kom.
– ROB
55 kom.
– LRL 128 mm (jednocevni)
2 kom.
– Raketa za LRL 128 mm
15 kom.
– Mina 82 mm za MB
220 kom.
– TKM
58 kom.
– Metak 7,62 mm
preko 8000 kom.
– Metak 7,9 mm
preko 1000 kom.
– Metak 20 mm za PAT
200 kom.
– TNT
68 kg.
– Električni detonatori
oko 900 kom.
Iako izneta količina ukradenog NVO nije zanemarljiva, moramo naglasiti da je ovo samo
deo i to moglo bi se reći manji za koji se zna, a da operativna i druga saznanja ukazuju da
je iz jedinica SVK ukradena daleko veća količina ovih sredstava i opreme. Zbog neažurne
dokumentacije, nepostojanje materijalnog dugovanja te neredovnog izveštavanja teško je
utvrditi stvarno stanje u ovoj oblasti.
Akcijom OB i VP sprečeno je više pokušaja prodaje NVO Muslimanima u Cazinskoj krajini
i zaplenjena veća količina oružja, municije i MES-a. Za ilustraciju navodimo da je u tim
akcijama oduzeto oko 30 komada oružja, preko 30 sanduka municije i mina, veća količina
eksploziva, detonatora, PP i PT mina, te TKM i ROB. Ova RMS nisu uzeta u evidenciju
ukradenih sredstava, što samo povećava njihov broj.
Analizom efikasnosti OB na pronalaženju i sprečavanju nosioca ovih pojava dolazimo
do zaključka da su OB u oko 70% slučajeva bili efikasni i pronašli počinioce, dok je oko
30% slučajeva kradje i provala ostalo nerazjašnjeno. Ovde treba napomenuti da su deo
ovih slučajeva na rešavanje preuzeli organi MUP-a RSK, ali nisu nam poznati slučajevi
rasvetljavanja ovih pojava. Medjutim, ako analiziramo broj slučajeva koji su dovedeni do
kraja sa izricanjem pravosudnih mera, moramo konstatovati da ih je veoma malo, po našoj
slobodnoj proceni manje od 10%.
323

Sagledavajući sve navedeno, po našem mišljenju, kriminal u SVK i dalje će imati tendenciju
porasta, a u najboljem slučaju stagniraće na sadašnjem nivou. Iako su uzroci ovakvog stanja
već navedeni, još jedanput naglašavamo da će ovakvo stanje potrajati sve do uspostavljanja
čvršćih temelja pravne države, formiranja i funkcionisanja pravosudnih i organa gonjenja,
a pre svega vojnih pravosudnih organa, jer iz dosadašnje prakse je vidljivo da civilni
pravosudni organi ne da sankcionišu ove pojave nego ih čak negde i pospešuju, te do čvršće
konsolidacije i organizacije i same SVK i eliminisanja do sada uočenih slabosti i propusta u
RiK.
Na kraju se svakako mora naglasiti da je u dosadašnjem radu bilo i dosta slabosti kod
samih OB u jedinicama, jer neprihvatljivo je da recimo u 7. k nije registrovan ili otkriven
gotovo ni jedan slučaj kriminala iako se pouzdano zna da je ova pojava prisutna. Takodje
je uočljivo da su se pojedini OB (pre svega OB 11. K) previše oslonili na organe MUP-a
u rasvetljavanju ovih slučajeva dok su zanemarili svoje operativno angažovanje. Svakako,
ovde treba uzeti u obzir i objektivne okolnosti delovanja OB u jedinicama (slaba stručna
osposobljenost operativaca u nižim jedinicama-rezervni sastav, nepopunjenost OB, kao i
nepopunjenost i slaba opremljenost jedinica VP itd.).
IV
JEDINICE VOJNE POLICIJE:
Jedinice vojne policije SVK formirane su u:
– jedan bataljon
– šest četa
– dvadeset jedan vod i
– jedanaest odelenja
Pri Glavnom štabu SVK formiran je bataljon, pri komandama korpusa čete vojne policije,
a pri brigadama formirani su vodovi ili odelenja vojne policije zavisno od sastava i namene
brigade.
Jedinice vojne policije popunjene su sa 33 oficira od čega deset AVL i 23 iz rezervnog
sastava, 105 podoficira od čega 17 AVL i 88 iz rezervnog sastava, 150 vojnika na odsluženju
vojnog roka, 31 vojnik po ugovoru i 933 vojna obaveznika.
Od 37 AVL kurs oficira ili podoficira vojne policije završilo je samo 12 starešina, od 111
rezervnih starešina oko 40% ima VES vojne policije, dok su ostali drugih VES koje nemaju
nikakve veze sa vojnom policijom.
Oko 50% vojnih obaveznika koji se sada nalaze u jedinicama vojne policije imaju VES
vojnog policajca, dok su ostali drugih VES tako da nisu obučeni za izvršavanje vojnopolicijskih zadataka. Sve jedinice popunjene su po lokalnom principu popune, što je veliki
nedostatak, ali sada nema uslova za eksteritorijalnu popunu.
Popuna jedinica sa materijalno tehničkim sredstvima, motornim vozilima, a posebno
specijalnom vojno-policijskom opremom ne zadovoljava, niti obezbedjuje uspešno
izvršavanje namenskih zadataka. Od vojno-policijskih sredstava, opreme i naoružanja
jedinice su popunjene samo sa palicama i borbenim vozilima vojne policije M-86 sa oko
50%, dok sa ostalom opremom procenat popune se kreće od 10-15%.
I pored navedenih problema oko popune jedinica ljudstvom i MTS jedinice sa manje ili više
uspjeha izvršavaju vojno-policijske zadatke na teritoriji.
U većini korpusa SVK u dosadašnjem periodu rata često je dolazilo do nenamenske upotrebe
jedinica vojne policije, kao npr. angažovanje na obezbedjenju državne granice, držanje
položaja za odbranu koji su napustile druge jedinice, davanje raznih počasti, isteravanje reda
i discipline u vojnim objektima i slično.
324

Jedinice vojne policije SVK osposobljene su za izvršavanje manje složenih vojno-policijskih
zadataka, uz veće i temeljitije pripreme kao i uz povećano angažovanje starešinskog kadra.
ŠD, RNR, ŽB, MT/MT
NAČELNIK
p u k o v n i k Dušan Smiljanić
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 31.

165

1994., travanj 13.
Vukovar
Dnevno izvješće Komande 11. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o stanju u jedinicama
11. korpusa, u kojem se navodi da je na lokalitetu lovišta Tikveš otkrivena manja masovna
grobnica
KOMANDA 11. KORPUSA
ODELJENJE BEZBEDNOSTI M.P.586
Strogo pov. br. 1-185
13. 04. 1994. godine
Vukovar
GŠ SVK KNIN, načelnik bezbednosti
Dnevni izveštaj o stanju u jedinicama 11. K
1. Delatnost stranog faktora:
Raspolažemo neproverenim informacijama da se nasuprot s. Tenju sa ustaške strane (Osijek)
nalazi nekoliko haubica većeg kalibra. Nemamo saznanja dali su dovučene kao odgovor na
našu stranu koja je svo art. orudje ponovo vratila na vatrene položaje ili se radi o nepovučenim
orudjima. Podatak se proverava. Dana 12. 04. 1994. godine izmedju 12-13 časova pripadnici
UNPROFOR-a fotografisali su izlazak naše artiljerije iz RR na vatrene položaje u zoni 37.
pbr. Fotodokumentovanje vrše NO iz objekta “Dvorac” u s. Darda, SO Beli Manastir, gde
inače stanuju pripadnici UNPROFOR-a. Uložen protest kod komande Belbata.
2. Stanje na teritoriji:
Dana 10. 04. 1994. godine na lokalitetu lovišta “Tikveš”, Baranja, otkrivena manja masovna
grobnica, nemamo saznanja o identitetu leševa. Podatak proveren, informacija ustupljena
sudsko policijskim organima u SO Beli Manastir.
3. Stanje u jedinicama:
Deo v/o iz s. Trpinja, SO Vukovar, a koji su bili predvidjeni za odlazak na ličko ratište, odbio
je da se odazove vojnoj obavezi. Javno se iskazuje nezadovoljstvo v/o sa visinom akontacije
primljene za mesec mart o.g. U vezi sa tim može doći do pogoršanja u popuni prve linije.
Deo v/o iz sastava 45. p