You are on page 1of 1

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

Uroczysto w. Wincentego a Paulo

27 wrzenia 2015

Drodzy Czonkowie Rodziny Wincentyskiej,


aska i pokj Naszego Pana Jezusa Chrystusa niech bd z Wami!

W tegoroczn uroczysto w. Wincentego a Paulo cz si z Wami w


dzikczynieniu Bogu za bogosawiestwo posugi umiowanemu Ludowi Boemu,
szczeglnie mczyznom i kobietom wyczonym z udziau w spoeczestwie, ludziom
mieszkajcym na marginesie, naszym Panom i Mistrzom. Jestemy powoani do suby
tym mczyznom i kobietom i do odnajdowania w nich Chrystusa. Cigle jestemy
wzywani nie tylko do tego, aby uyczy naszego gosu w ich sprawach, ale rwnie po to,
aby ich sucha i przemawia do nich. Miejmy nadziej, e wskutek naszej identyfikacji z
nimi oni zaprosz nas, abymy stali si ich przyjacimi (por. Papie Franciszek, Evangelii
Gaudium, nr 198).

Odpowiadajc na to wezwanie do uczestnictwa w procesie Nowej Ewangelizacji,


my Wincentianie mamy do zaoferowania unikalny wkad. Po pierwsze, w trakcie trwania
Roku Wsppracy otrzymujemy sposobno wzmocnienia wizw wsppracy i
solidarnoci pomidzy niemal trzystoma gaziami Rodziny Wincentyskiej. W miejscach,
w ktrych te wizi mog by sabe lub nie istniej, stajemy przed wyzwaniem odkrycia
sposobw na ustanowienie tych wizw. Taka wsppraca ma istotne znaczenie jeeli
mamy nadal dawa wiadectwo rzeczywistoci, w ktrej jestemy jednym Ludem Boym,
jedn Rodzin Wincentysk.


Wincenty a Paulo czsto mwi o afektywnym i efektywnym procesie ewangelizacji.
Nasze staranie, aby zrealizowa pomidzy nami wiksz wspprac to najlepszy sposb
aby zapewni bardziej afektywne i efektywne dotarcie do zapomnianych czonkw
spoeczestwa.


Ponadto wierz, e wczajc si w proces Nowej Ewangelizacji moemy wnie
do Kocioa kolejny wany wkad. W ostatnich latach obserwowalimy rne gazie
Rodziny Wincentyskiej, ktre czyy si w celu zmiany opresyjnych i niesprawiedliwych
struktur, ktre przeszkadzaj ludziom y w godny sposb. Nasze zaangaowanie w tych
opartych na wsppracy procesach zmiany systemowej pozwalaj nam by
wincentyskimi misjonarzami-uczniami.


Nadal pracujmy wsplnie przy twrczych procesach opartej na wsppracy zmiany
systemowej pamitajc, e ostatnie sowo nadziei pochodzi z Ksigi Apokalipsy w. Jana:
I ujrzaem nowe niebo i now ziemi; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia
przeminy, i morza ju nie ma. (Ap 21,1) i niech Bg nas bogosawi dzisiaj i przez
wszystkie dni naszego ycia.
Wasz brat w w. Wincentym a Paulo,

Rev. G. Gregory Gay, C.M.

Przeoony Generalny

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA


+1 (215) 715-3984
@: VFO@famvin.org
WWW: famvin.org

You might also like