Formularul E PLANUL DE AFACERI 1. TITLUL ACHIZITIA DE UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT SPECIFICE ACTIVITATII SC CASATA SRL 2.

SCOPUL SI OBIECTIVELE Scopul proiectului este cresterea nivelului tehnic de dotare al firmei prin achizitionarea unor noi active corporale, destinate sa modernizeze si sa dezvolte activitatea curenta de productie, utiland astfel compania cu tehnologie avansata si eficienta in scopul realizarii unor lucrari de constructii de calitate superioara, executate in domeniul lucrarilor de drumuri, in conditii de siguranta si respectare a normelor de mediu. Scopul planului de afaceri il reprezinta elaborarea documentatiei necesare in vederea intocmirii proiectului pentru accesarea finantarii nerambursabile pentru apelul de proiect in cadrul Programului Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa prioritara 1 – Un sistem de productie inovativ si co-eficient, domeniul major de interventie D1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitie pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile. Obiectivul general al societatii este de a creste competitivitatea S.C. CASATA SRL , de a dezvolta activitatea acesteia si de a deveni unul din leaderii pietei de constructii in domeniul lucrarilor de drumuri in mod special din judetul Prahova. Pentru aceasta, compania vizeaza implementarea de strategii de crestere a competitivitatii, care sa contribuie la cresterea calitatii lucrarilor efectuate in domeniul constructiilor si amenajarilor de drumuri, la imbunatatirea raportului cost/pret, si la reducerea termenelor de realizare/finalizare a proiectelor catre clientii sai, precum si la cresterea cotei de piata. Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea sectorului productiv al activitatii companiei prin extinderea si modernizarea acesteia. In acest sens firma va achizitiona utilaje si echipamente de productie noi, moderne, ceea ce va conduce implicit la inovarea procesului de productie, la dezvoltarea durabila a companiei, la respectarea normelor de mediu si la cresterea competitivitatii in piata specifica. Proiectul investitional concretizat in achizitia de active tangibile este conceput in functie de rezultatele care se preconizeaza sa se obtina. La baza planului de afaceri stau informatiile existente care au fost analizate de catre reprezentantii societatii, corelat cu istoricul activitatii acesteia. Prezentul studiu contine informatii furnizate de catre reprezentantii societatii, referitoare la performantele viitoare ale societatii cat si la piata potentiala a lucrarilor de constructii in domeniul drumurilor. Obiectivele specifice ale proiectului concorda cu scopul propus de schema de finantare, in sensul ca prin achizitionarea de utilaje noi, moderne din punct de vedere tehnologic, se asigura consolidarea, dezvoltarea durabila si valorificarea sectorului productiv al unitatii, prin extinderea, modernizarea si diversificarea gamei de lucrari realizate. In mod implicit, achizitionarea utilajelor tehnologice noi si performante, de ultima generatie (incarcator frontal, autobasculanta), deschide perspective noi pentru societate in contractarea de noi lucrari de constructii in domeniul drumurilor; aceasta inseamna in primul rand o adaptare permanenta la schimbarile tehnologiilor si echipamentelor moderne, utilizate in industria constructiilor, lucru care va conduce la diversificarea lucrarilor executate, reducerea timpilor de executie, scaderea consumurilor de combustibili si energie, eficientizarea activitatii si in final la o crestere a cotei de piata. Proiectul vizeaza atat satisfacerea cerintelor pietei, prin cresterea calitatii lucrarilor, cat si valorificarea conceptelor moderne si reducerea emisiilor poluante. Prin implementarea acestui proiect firma va avea o capacitate de lucru mai mare, va executa lucrari imbunatatite si diversificate clientilor sai, iar personalul va avea un randament mai ridicat, activitatea societatii urmand sa acopere o cota mult mai mare pe piata. Cresterea in valoare si in calitate a lucrarilor, bazata pe extinderea si modernizarea dotarilor tehnice, pe inovarea proceselor de lucru si adaptarea la standardelor europene, constituie un deziderat, avand ca finalitate crearea de noi locuri de munca si mentinerea lor, cresterea profitabilitatii, cresterea productivitatii si reducerea cheltuielilor si a poluarii mediului. Prin obiectivul general, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor specifice aferente Axei prioritare 1, in sensul ca sprijina îmbunatatirea performantelor tehnologice, cresterea profitabilitatii si a calitatii produselor oferite. Achizitionarea utilajelor propuse, duce la dezvoltarea firmei, fapt ce va conduce implicit si la atingerea obiectivului general al POS – CCE, „cresterea productivitatii, intreprinderilor romanesti, asigurarea dezvoltarii

durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene”. Prin urmare, proiectul este in concordanta si aplica principiile dezvoltarii durabile si reducerii decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii a UE, asa cum au fost prevazute in Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice. Este stiut faptul ca una din problemele intreprinderilor mici si mijlocii din Romania fata de cele din alte state membre ale UE este legata de diferenta de productivitate, avand repercursiuni la nivel de performante economico-financiare dar si la nivelul resurselor umane, cu efecte asupra nivelului de salarizare si gradului de ocupare a fortei de munca. Este evident faptul ca achizitionarea unor utilaje fiabile si moderne care sa mareasca productivitatea muncii si gradul de independenta tehnologica va avea efecte directe si sesizabile asupra indicatorilor economici si de resurse umane ai S.C. CASATA SRL si va influenta in mod pozitiv competitivitatea companiei pe piata de profil de la nivel local si regional, ridicand-o la standarde europene. Din punctul de vedere al oportunitatii si necesitatii implementarii proiectului propus, subliniem ca acesta este generat de faptul ca firma functioneaza in jud. Prahova inca din 1996, perioada in care activitatea s-a dezvoltat, ajungand la o cifra de afaceri de peste 120 milioane RON la finele anului 2008 cu un profit net de 14 milioane RON. In contextul dezvoltarii industriei pe plan local si al cresterii portofoliului propriu de clienti, devine in mod obiectiv necesara marirea capacitatii de productie a firmei, cresterea gradului de dotare tehnica si implicit, imbunatatirea si diversificarea lucrarilor executate urmare achizitionarii unor utilaje noi, superioare tehnologic, care sa asigure independenta tehnologica si suportul executarii unor lucrari performante la nivel european. Necesitatea implementarii proiectului este generata pe de alta parte si de cerintele legislative, pe fondul alinierii la standardele europene in privinta calitatii, protectiei mediului si consumurilor energetice, precum si de cresterea concurentei si exigentelor in industria de constructii. Din punctul de vedere al contextului, se cuvine a fi mentionat faptul ca in corelatie cu industria constructiilor, domeniul constructilor de drumuri, modernizari infrastructuri, a cunoscut un trend crescator semnificativ in ultimii ani, avand ca scop cresterea sigurantei de exploatare, si a gradului de confort si, implicit, a valorii de piata a obiectivelor respective. Aceste lucrari sunt cerute de exigentele in crestere ale pietei precum si de noile reglementari legislative. Investitiile sunt favorizate de existenta resurselor financiare, concentrate in zona, in care se deruleaza afaceri tot mai multe si mai importante, parte esentiala din acesta revenind lucrarilor de infrastructura, reabilitarilor de strazi, poduri, podete, lucrarilor la cladirile sociale si sedii administrative. Astfel proiectul se incadreaza in contextul general al acestui tip de activitati precum si al obiectivelor intreprinderii, avand ca finalitate promovarea unei activitati economice generatoare de profituri, dar in acelasi timp modernizate, care confera calitate produselor si serviciilor si eficienta activitatii desfasurate. Prin implementarea proiectului capacitatea de productie si independenta tehnologica a intreprinderii va creste. Extinderea capacitatii productive a S.C. CASATA SRL este necesara si din punctul de vedere al cresterii investitiilor in industria de profil - regiunea de dezvoltare Muntenia SUD, astfel incat sa se asigure dezvoltarea si adaptarea acesteia la standardele comunitare. Proiectul este relevant in raport cu prevederile Operatiunii “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” prin prisma faptului ca implementeaza dezvoltarea tehnologica, cresterea calitatii lucrarilor si serviciilor si crearea de noi locuri de munca, care conduc la cresterea competitivitatii in zona respectiva si la valorificarea resurselor locale. Consideram ca prin investitia in active tangibile superioare tehnologic, avantajul capatat de firma va fi acela ca va putea creste valoarea adaugata a activitatii prin cresterea productivitatii. Avand in vedere aceste aspecte, obiectivul pe termen lung al societatii este dezvoltarea si cresterea competitivitatii firmei prin realizarea si furnizarea pe piata interna a lucrarilor de constructii in domeniul drumurilor si autostrazilor, de inalta calitate si in conditiile unui flux de productie perfectionat, dotat cu echipamente moderne si eficiente, la nivel european.

3. DESCRIEREA AFACERII

Istoria intreprinderii
FE-2

INFORMATII GENERALE

-

Adresa: str. Lesliu nr.1A, Comuna Capra, judeţul Prahova, cod postal 102030 Mod de constituire : in conditiile legii nr.31/1990 republicata. Societatea a fost inmatriculata la Oficiul Judetean Prahova al Registrului Comertului sub nr. J2099 /8888 /1994 potrivit caruia functioneaza si in prezent. Cod fiscal : RO 123456789; Obiectul de activitate : Cod CAEN 4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

STRUCTURA ACTIONARIATULUI Nume Petrachioaia Olga Aport (%) 100% Prezentare Cetatean roman 50 ani; experienta in management de proiect si de echipa; experienta in domeniul constructiilor

Societatea Comercială CASATA SRL cu sediul in comuna Capra, judeţul Prahova, este persoană juridică română, organizată şi autorizată să funcţioneze în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale în România. Societatea Comercială CASATA SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 2099/8888/1994, are forma juridică de Societate Comercială cu Răspundere Limitată şi a devenit în ultimii ani o firmă de tradiţie şi renume în domeniul construcţiilor, mai ales în domeniul lucrărilor de drumuri. Structura organizatorică este determinată şi adoptată pentru a răspunde oricărei situaţii conjuncturale, fără a omite şi elimina vreuna din funcţiile sau obligaţiile societăţii, inclusiv în ce priveşte elementele constitutive ale SR EN ISO9001. Se asigură de fiecare dată crearea cadrului organizatoric-funcţional cel mai potrivit pentru îndeplinirea de către firmă a obligaţiilor asumate prin contracte precum şi aplicarea strategiei manageriale şi a politicii în domeniul calităţii. În scopul satisfacţiei depline a beneficiarilor, pentru menţinerea încrederii în calitatea lucrarilor, produselor/serviciilor şi pentru demonstrarea capabilităţii şi competitivităţii în condiţii de rentabilitate economică s-a decis implementarea, menţinerea, certificarea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al calităţii în conformitate cu referenţialul ISO 9001:2000; SR EN ISO 14001:2005, EN ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2004; SA 8000: 2008, societatea detinand certificarile necesare in acest sens. Realizarea tuturor lucrărilor se face cu personal calificat pe meserii cu experienţă în domeniu, coordonarea acestora se face de către şefi de şantier / şefi de formaţie cu studii şi experienţă în domeniul construcţiilor. Aceştia organizează şi conduc lucrările de execuţie pe şantier, respectând documentaţia de execuţie şi procedurile/instrucţiunile tehnice de lucru. Departamentele de execuţie din cadrul Societăţii Comerciale “ CASATA “ SRL, sunt structurate în compartimente funcţionale şi formaţii de lucru care-si desfasoara ativitatea pe santiere in functie de lucrarile contractate. Societatea realizează o gamă variată de servicii, prestări de servicii şi produse finite în domeniul construcţiilor de orice fel. De la începutul activităţii s-a avut în vedere ca societatea să acumuleze capacitatea tehnică necesară pentru a putea executa în regie proprie o gamă largă a produselor folosite în procesul de producţie, aşa încât, la ora actuală, se produc în regie proprie următoarele produse: asfalt, beton, pavaje, bolţari, cărămidă şi agregatele necesare desfăşurării activităţii (pentru aceasta deţinând permis de exploatare pietrişuri în albia minoră a râurilor). Toate lucrările de construcţii pe care firma le executa, au certificate de calitate şi garanţie, în funcţie de tipul lucrării de la 1 an la 3 ani, garanţie care se acordă direct prin contractul care se încheie cu beneficiarul. Se folosesc numai materii prime şi materiale dintre cele mai bune şi performante, pentru ca lucrarile sa se poata încadra în cele mai înalte standarde de calitate.
FE-3

În ceea ce priveşte cantitatea de lucrari care se ofera beneficiarilor, compania poate fi considerata un furnizor competitiv, care poate asigura un volum mare de lucrări cu consumuri reduse (datorită pierderilor foarte mici), respectând normele şi standardele de calitate şi termenul contractual de predare a lucrărilor contractate. În cadrul unităţii se desfăşoară un flux continuu de activitate productiva prin asigurarea tuturor materialelor şi materiilor prime necesare în cadrul producţiei, asigurate în regie proprie în limita posibilităţilor. Astfel, aprovizionarile si utilizarea materiilor prime si materialelor necesare executarii lucrarilor la constructia si amenajarea drumurilor se realizeaza diferentiat in functie de necesitati, respectiv: - la asfaltări se foloseste propriul asfalt produs la baza proprie de producţie din comuna Capra, judeţul Prahova, - la betonări se foloseste beton produs tot în cadrul unităţii la baza de producţie de la Capra şi Câmpina, - agregatele pentru beton şi asfalt se aprovizioneaza din baza de productie de la Capra unde firma detine in exploatare albia minoră a râului Prahova, deţinând Permis de exploatare, - tâmplărie pentru construcţii la atelierul propriu de tâmplărie din comuna Capra. Pentru asigurarea fluxului de producţie necesar in santiere societatea are asigurat transport cu autovehicule proprii, detinand în acest sens licenţele de transport cerute de normele în vigoare. Toţi beneficiarii şi-au exprimat satisfacţia privind calitatea lucrărilor executate de S.C. CASATA S.R.L. prin scrisori de recomandare. Misiunea societatii este aceea de a oferi si efectua pentru clientii sai lucrari de constructii la un nivel calitativ superior si cu preturi competitive. CASATA a dezvoltat o echipa de profesionisti care este animata permanent de un spirit creativ care ii insoteste in realizarea lucrarilor si serviciilor necesare la un inalt nivel profesional. CASATA este o companie care are posibilitatea de a oferi lucari de constructie si servicii de cea mai buna calitate, avand ca scop principal satisfactia clientilor sai. In prezent lucrarile si serviciile firmei se adreseaza intregului teritoriu regional, iar compania este cunoscuta ca o firma dinamica aflata in plina ascensiune, reprezentand unul dintre participantii importanti pe piata de lucrari de constructii in domeniul drumurilor din judet. Principiul fundamental al companiei este identificarea nevoilor clientilor si oferirea solutiilor optime in conditii de maximizare a calitatii serviciilor oferite. Succesul companiei se bazeaza pe profesionalismul si seriozitatea angajatilor. Calitatea lucrarilor si serviciilor realizate si prestate recomanda intreprinderea, motiv pentru care CASATA este implicata in proiecte de anvergura inclusiv ale autoritatilor locale, unde colaboreaza cu companii de prestigiu, avand perspective de a deveni o companie de tip lider in domeniul sau de activitate. Motto-ul firmei este: " Calitatea se afla pe primul plan" . Valorile de baza ale SC CASATA SRL: calitate competenta performanta profesionalism promptitudine incredere felxibilitate

Atuurile SC CASATA SRL: 1. Lucrari de calitate superioara pentru care stau garantie:  o tehnologie dezvoltată;  testele şi analizele din cadrul Laboratoarelor de încercări autorizate la care sunt supuse produsele în timpul procesului tehnologic de execuţie pentru verificarea conformităţii;  materiale utilizate (agregate, mixturi asfaltice) furnizate de staţiile proprii şi de firme recunoscute pentru calitatea produselor pe care le pun la dispoziţia clienţilor;  utilaje si echipamente performante;  tarife competitive 2. Oamenii – cea mai importanta resursa:  În spatele rezultatelor firmei, a produselor şi lucrărilor performante se află specialiştii SC CASATA SRL în producţie, execuţie, marketing, vânzări, a căror competenţă este dezvoltată în permanenţă prin programe speciale de instruiri atât în interiorul cat şi în exteriorul organizaţiei
FE-4

3. Responsabilitate si grija pentru mediul inconjurator  Grija pentru mediul inconjurator se manifesta prin implementarea unor tehnologii performante si inovatoare in activitatea de productie/executie a lucrarilor de construcţii prevăzute cu sisteme speciale de filtrare, ventilare şi curăţire 4. Sistemul de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale  In conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001/2001; SR EN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2004; CERTIFICAT NR. 1214 din 20.04.2006. Descrierea afacerii curente CASATA este o companie dinamica cu experienta in domeniul constructiilor civile si industriale, al reparatiilor si reabilitarilor de drumuri comunale, infrastructuri, avand rezultate importante in aceasta industrie in ultimii 4 ani. Firma pune la dispozitia beneficiarilor sai lucrari si servicii profesionale la cele mai inalte standarde existente in domeniu. Astfel CASATA detine la ora actuala una din cele mai bune si experimentate echipe de profesionisti. Avand in vedere dezvoltarea cunoscuta in ultimii ani, societatea s-a specializat si certificat conform SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2004 iar activitatea sa este impartita pe mai multe domenii . Principalele categorii de lucrari de constructii executate de SC CASATA SRL: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PODURI DE BETON ARMAT PRAGURI DE FUND APĂRĂRI MALURI REGULARIZĂRI ALBII RÂURI ZIDURI DE SPRIJIN CONSOLIDĂRI DRUM CONSOLIDARI SI VIABILIZARI TEREN MODERNIZĂRI DRUM PRIN ASFALTARE SAU BETONARE REPARAŢII CAPITALE DRUMURI ŞI PODURI RANFORSĂRI DRUM ÎMBRĂCĂMINŢI ASFALTICE UŞOARE COVOARE BITUMINOASE REPARAŢII PRIN PLOMBARE CU MIXTURI ASFALTICE TROTUARE ŞI ACOSTAMENTE PIETRUIRI DE DRUMURI SISTEME DE EVACUARE A APELOR RETELE DE ALIMENTARE CU APA RETELE DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA DEMOLARI CONSTRUCTII SEMNALIZĂRI ŞI MARCAJE RUTIERE CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE

Utilajele aflate in dotare EXCAVATOR INCARCATOR ZETLEMMER 4001L NR 92050317 EXCAVATOR HALBU GRANULATOR CONCASOARE 2 BUC+GRANULATOR+MOTOR+TABLOU GENERATOR ELECTRIC STATIE PREPARAT MIXTURI ASFALTICE
FE-5

VIBROCOMPACTOR ASFALT DYNAPAC CC222+PICON BRH GREDER O&K F156(2000)SS 106679 CILINDRU COMPACTOR LODICO 14T+HANOMAG44+O&K FREZA ASFALT+MATURA HAMER CILINDRU COMPACTOR 2006 YTO JONES L6009 SERIE937 VOLA EXCAVATOR CATERPILLAR 330 CL 2002 SS OCAP00200 STATIE SORTARE CONCASARE MIRFO STATIE SORTARE SPALARE CONCASARE BALAST 100T/O INCARCATOR FRONTAL WA 430-60SERIE H60484-MARCOM BULDOEXCAVATOR F368 KMTWB020T77F00368 NOTOR S FINISOR S1800-2 WIRTGEN 11820395 STATIE BETOANE T-REX POWER 200000 EURO CT/15.06 CILINDRU HAMM HD 90 KAG H1740810 WIRGEN COMPACTOR ABG MODEL DO95 2 BUC INCARCATOR PE PNEURI CATERPILLAR 966H CIOCAN VIBRATOR GREDER VOLVO G946 COMPACTOR DE SOL CATERPILLAR CS683 INCARCATOR FRONTAL WA 470-6H SH50506 MINIEXCAVATOR PC27MC+CUPA+PICON CILINDRU COMPACTOR IVECO CIFE 2 BUC IVECO BENE 5 BUC IVECO CISTERNA DAILY 35C10D AUTOBASCULANTA IVECO TRAKER AD410T44 4 BUCATI STATIE PREPARAT EMULSIE INSTALATIE IMPRASTIAT EMULSIE PE CAMION IVECO De asemenea, firma dispune de hale proprii de productie, terenuri si sedii aflate in proprietate, unde isi desfasoara activitatea curenta. Promptitudinea si calitatea lucrarilor executate au plasat firma CASATA pe unul din locurile importante in judet, continua imbunatatire a standardelor de calitate constituind una din principalele preocupari la nivelul managementului companiei. Compania este permanent interesata de gasirea unor solutii optime pentru realizarea microclimatului precum si de asigurarea tuturor utilitatilor si facilitatilor necesare activitatilor prestate de catre clienti. Specialistii sunt preocupati de realizarea unor lucrari de constructii drumuri cu costuri de investitii minime la nivel calitativ ridicat si totodata economice in ceea ce priveste consumul de energie termica, electrica etc. Dotarea tehnica si umana a societatii permite implicarea in proiecte de anvergura, printre principalii clienti/beneficiari ai lucrarilor si printre lucrarile executate de CASATA aflandu-se autoritatile locale din judet. Lucrari de referinta – domeniul constructii drumuri, infrastructuri

FE-6

Denumirea obiectivului

Valoarea totală - lei cu TVA-

Durata contractului Incepere Terminare

Denumirea entităţii achizitoare

Calitatea antreprenor general sau de specialitate

FE-7

1. Reabilitare drumuri judetene, proiectare si executie lucrari, jud. Prahova 2. Executie lucrari de modernizare drumuri comunale, comuna Draganesti, jud. Prahova 3. Modernizare drumuri comunale in comuna Albesti – Paleologu, jud. Prahova 4. Proiectare si executie Asfaltare strazi secundare, comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova 5. Asfaltare drumuri comuna Balta Doamnei, jud. Prahova 6. Asfaltare drumuri comunale, sat Bara, comuna Balta Doamnei, jud. Prahova 7. Reparatii drumuri str. Unirii, Independentei, Republicii, aleea Timis, oras Baicoi, jud. Prahova 8. Modernizare si reabilitare strazi rurale, str. Catin, comuna Capra, jud. Prahova 9. Modernizare si reabilitare strazi rurale, str. Padurii, comuna Capra, jud. Prahova 10. Modernizare si reabilitare strazi rurale, str. Oncesti, comuna Capra, jud. Prahova 11. Modernizare drumuri comunale in comuna Barcanesti, jud. Prahova 12. Modernizare strazi: Zamora, Panduri, Florilor, oras Busteni, judetul Prahova 13. Modernizare strazi: Fantanii, Erou Marin, Bustenilor, oras Busteni, judetul Prahova 14. Modernizarea strazilor din cartierul Cezar Petrescu, oras Busteni, judetul Prahova 15. Modernizare drumuri comunale si de interes local in comuna Carbunesti, jud. Prahova 16. Asfaltare DC 51, Chiojdeanca – Trenu, km 2+492 – 4+862, comuna Chiojdeanca, jud. Prahova 17. Consolidare si asfaltare DC 133 Chitu, comuna Cocorastii Mislii, jud. Prahova 18. Asfaltare drumuri de interes local in comuna Cocorastii Colt, jud. Prahova 19. Reparatii si modernizare

26 619 371.10

26.10.2007

05.08.2008

Consiliul Judeţean Prahova Consiliul Local Draganesti Primaria Albesti Paleologu Primaria Aricestii Rahtivani Primaria Balta Doamnei Primaria Balta Doamnei Primaria Baicoi

Asociat Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor

4 250 934.65

18.03.2008

26.08.2008

1 368 507.50

24.07.2007

22.09.2007

2 056 983.18 941 162.29 900.090.94

21.05.2008 17.07.2007 25.04.2008

21.08.2008 18.12.2007 12.05.2008

1 773 721.12

17.03.2008

22.05.2008

734 471.72 949 930.48 1 189 736.08 2 981 427.05 7 047 348.33

14.09.2007 27.11.2007 13.11.2007 15.08.2007 22.10.2007

21.12.2007 07.04.2008 08.04.2008 10.12.2007 25.10.2008

Primaria Capra Primaria Capra Primaria Capra Primaria Barcanesti Primaria Busteni

3 905 353.79

28.11.2007

06.11.2008

Primaria Busteni

7 791 163.92

22.10.2007

30.10.2008

Primaria Busteni Primaria Carbunesti Primaria Chiojdeanca Primaria Cocorastii Mislii Primaria Cocorastii Colt Primaria Cornu

3 069 317.61

07.08.2007

19.08.2008

990 852.68

08.04.2008

04.06.2008

340 827.01 3 764 946.47 1 402 107.40

10.07.2007 17.09.2007 14.03.2008
FE-8

27.08.2007 19.12.2007 19.06.2008

strazi satul Cornu de Jos: Florilor, Noua, Bucurestii Noi, comuna Cornu, jud. Prahova 20. Reparatii si modernizare strazi satul Cornu de Jos: Pomilor, Murelor, Stadionului, Paris, comuna Cornu, jud. Prahova 21. Modernizare drumuri comunale si de interes local, sat Trestienii de Sus, comuna Dumbrava, jud. Prahova 22. Modernizare strada Unirii + ranforsare, comuna Floresti, jud. Prahova 23. Dezvoltare retea canalizare menajera in zonele Calinesti, Catina, Novacesti, comuna Floresti, jud. Prahova 24. Modernizare drumuri 5 km in comuna Lipanesti, jud. Prahova 25. Modernizare drumuri de interes local in satul Magurele, jud. Prahova 26. Construire pod peste paraul Provita, DC 115 B, comuna Magureni, jud. Prahova 27. Modernizare drumuri satesti in comuna Olari, jud. Prahova 28. Proiectare si executie Reabilitare strazi in orasul Plopeni, jud. Prahova 29. Modernizare DC 136 in lungime de 1 km, sat Nucsoara, comuna Posesti, jud. Prahova 30. Imbracaminte bituminoasa usoara DC 42, Copaceni – Poienile, km 4+317 – 7+317, comuna Predeal Sarari, jud. Prahova 31. Modernizare DC 124, km 0+000 – 4+075, comuna Provita de Sus, jud. Prahova 32. Executie podete peste paraul Schiopota, comuna Provita de Sus, jud. Prahova 33. Reabilitare strada Schiopota si strada Cimitir, comuna Provita de Sus, jud. Prahova 34. Modernizare strada Valea Poienii (proiectare si executie), comuna Provita de Sus, jud. Prahova 35. Asfaltare drumuri locale, comuna Sangeru, jud. Prahova 36. Executie punte carosabila

general

1 054 777.75

06.05.2008

23.01.2009

Primaria Cornu

Antreprenor general

1 391 002.65

14.05.2008

04.07.2008

Primaria Dumbrava Primaria Floresti

Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general

1 405 076.68

15.10.2007

29.03.2008

1 166 327.45

28.01.2008

12.06.2008

Primaria Floresti Primaria Lipanesti Primaria Magurele Primaria Magureni Primaria Olari Primaria Baicoi

1 464 386.28 2 024 570.07 2 415 858.39 1 606 665.64 1 664 305.77

22.05.2007 21.07.2007 13.08.2007 29.04.2008 04.04.2008

28.08.2007 11.03.2008 05.05.2008 04.07.2008 12.05.2008

2 136 734.84

22.04.2008

06.05.2009

Primaria Posesti

1 944 297.62

15.11.2007

22.11.2008

Primaria Predeal Sarari Primaria Provita de Sus Primaria Provita de Sus Primaria Provita de Sus Primaria Provita de Sus Primaria Sangeru Primaria Sangeru

Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor

2 867 035.79 688 602.76

05.05.2007 07.09.2007

13.06.2008 17.04.2008

758 056.06

17.01.2008

15.02.2008

978 715.84 2 902 787.49 823 069.41

06.05.2008 28.08.2007 18.07.2008
FE-9

13.08.2008 19.05.2008 21.04.2009

peste Cricovul Sarat, comuna Sangeru, jud. Prahova 37. Reparatii covor asfaltic si platforma de beton, Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar, Camipna, jud. Prahova 38. Modernizare drum local Valea Fiarelor, comuna Sotrile, jud. Prahova 39. Reabilitare DC 133 Bustenari – Telega, km 9+020 – 17+220, comuna Telega, jud. Prahova 40. Modernizare drumuri comunale si de interes local in comuna Teisani, jud. Prahova 41. Suprastructura pod pe DJ 101 R, km 5+270, Breaza, jud. Prahova 42. Ranforsare DJ 206, km 6+740 – 7+740, Breaza – Plaiu – Talea, jud. Prahova 43. Prag de fund la pod peste paraul Lupa pe DJ 214, km 0+640, Brebu, jud. Prahova 44. Reabilitare DJ 234, km 0+000 – 3+010, Chiojdeanca, jud. Prahova 45. Reabilitare DJ 207, km 0+000 – 3+018, Nistoresti – Sotrile, jud. Prahova 46. Proiectare si executie Reabilitare DJ 207, km 3+018 – 5+828, Plaiu Cornului – Vistieru, jud. Prahova 47. Intretinere curenta drumuri judetene (plombe - covoare), jud. Prahova 48. Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor judetene, sector VII - VIII, jud. Prahova 49. Reabilitare DJ 101 S, km 8+100 - 8+917, jud. Prahova 50. Reabilitare DJ 101 S, km 8+917 – 14+717, jud. Prahova 51. Lucrari pentru aducerea drumului la starea tehnica initiala, DJ 102 I, Valea Doftanei – Traisteni, jud. Prahova 52. Reabilitare DJ 207, km 5+828 – 8+378, Vistieru – Sotrile, jud. Prahova

general 862 988.00 28.08.2007 19.09.2007 Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar Primaria Sotrile Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general

3 317 570.06

12.06.2007

26.06.2008

3 401 818.28

04.06.2008

01.05.2009

Primaria Telega

3 709 470.71 704 768.44 1 114 772.53 2 326 954.39 2 138 023.00 2 178 219.40

17.09.2007 13.06.2007 22.11.2007 30.10.2007 10.09.2007 22.10.2007

24.03.2008 04.03.2008 09.06.2008 27.12.2007 18.12.2007 03.12.2008

Primaria Teisani Consiliul Judetean Prahova Consiliul Judetean Prahova Consiliul Judetean Prahova Consiliul Judetean Prahova Consiliul Judetean Prahova Consiliul Judetean Prahova Consiliul Judetean Prahova Consiliul Judetean Prahova Consiliul Judetean Prahova Consiliul Judetean Prahova Consiliul Judetean Prahova Consiliul Judetean Prahova

2 599 257.11

18.04.2008

15.12.2008

1 791 840.00

30.05.2007

02.07.2007

4 517 208.00 1 049 205.28 5 036 911.59

27.05.2008 22.10.2007 19.11.2007

05.07.2008 15.12.2008 28.12.2008

1 044 801.26

14.12.2007

04.03.2008

3 446 519.05

19.11.2007

04.07.2008

De asemenea, in prezent societatea are in derulare lucrari de drumuri in curs de executie de valori importante (peste 7 milioane RON), lucrari ce se vor executa atat in jud. Prahova cat si in jud. Dambovita, ale caror
FE-10

beneficiari sunt primarii locale si consilii judetene cat si agenti economici; lucrarile se vor intinde pe parcursul acestui an si anul viitor, corelat cu proiectele aflate in curs. Tinand cont de evolutia din ultimii ani in sectorul constructiilor, caracterizat de o crestere agresiva a activitatii, precum si de numeroasele proiecte de dezvoltare ale infrastructurii in zonele rurale, S.C. CASATA SRL are ca obiectiv pentru perioada imediat urmatoare consolidarea pe piata prin eficientizarea activitatii de executare lucrari specializate in domeniul constructiilor de drumuri. Firma are experienta in lucrarile de constructii pentru beneficiari privati cat si din sectorul public, dat fiind ca a reusit sa participe cu succes la mai multe proiecte ale caror beneficiari finali au fost institutii publice (in special primarii din zone rurala), proiecte prin care contractorii au fost desemnati pe baza experientei si ofertei competitive. Concret, planul de dezvoltare al societatii CASATA SRL pentru perioada urmatoare vizeaza completarea gamei de utilaje si echipamente existente cu urmatoarele mijloace de productie: # incarcator frontal (vola) de capacitate de 25 tone (1 buc.) # autobasculanta 8x4 capacitate 35 tone (2 buc.)

Managementul intreprinderii Managementul intreprinderii este asigurat de o echipa de profesionisti, coordonata de administratorul firmei dl. Iordache Mihail. Orientat in permanenta spre cerintele pietei, acesta vizeaza satisfacerea solicitarilor clientilor prin oferirea unor solutii globale in conformitate cu legislatia national si standardele internationale in vigoare, in conditiile respectarii normelor de siguranta si calitate a constructiilor, a cerintelor de urbanism si de protejare a mediului inconjurator, detinand toate autorizatiile necesare in acest sens. Managementul firmei are ca responsabilitati: - stabilirea obiectivelor generale ale firmei; - organizarea, conducerea si controlarea activitatii generale a societatii, stabilind criteriile de performanta ale activitatii departamentelor si asigurand calitatea produselor si serviciilor oferite; - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) si a rectificarilor acestuia; - identificarea oportunitatilor de afaceri; - reprezentarea firmei in relatiile cu furnizorii, clientii si alte organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei; - asigurarea managementului firmei si a retelei de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei; - coordonarea activitatilor din domeniul economic al companiei. Informatii despre personalul societatii

 Numar total angajati in prezent: 131, din care:
 Personal TESA: 23 Din punct de vedere al pregatirii:

 Personal calificat: 97  Personal necalificat: 34
In scopul obtinerii unor bune rezultate in cursul implementarii, se va constitui o echipa de management a proiectului care va avea urmatoarea structura: 1. directorul proiectului – ______________ 2. responsabilul financiar – __________________, responsabil cu aspectele financiare ale proiectului 3. responsabilul tehnic – ____________ , responsabil din punct de vedere tehnic si operational al proiectului acestea fiind persoanele cu cea mai mare experienta in firma si care au capacitatea de a monitoriza realizarea acestei investitii. Din punctul de vedere al managementului proiectului, implementarea acestuia se va face in pasi structurati, in etape si activitati clar definite, astfel incat actiunile sa fie consistente si sa asigure convergenta catre obiectivele proiectului.
FE-11

Fiecare etapa in procesul de elaborare a strategiei va fi definita prin decizie comuna a partilor implicate in realizarea acesteia, iar intreg procesul de elaborare si realizare a strategiei poate fi reprezentat astfel:

PROBLEMATIZARE A

Identificarea si cautarea solutiilor pentru diversele probleme de implementare prin eforturi proprii Discutii organizate pentru identificarea aspectelor pe care le impun rezolvarea problemelor aparute de-a lungul procesului de implementare, precum si informarea opiniei publice locale privind progresul implementarii proiectului. Actiunile de promovare ale acestui proiect vor fi structurate pe mai multe directii: • mass media • diseminarea rezultatelor proiectului la nivel organizational intern (echipa) si extern (comunitatea locala) Rezolvarea problemelor prin eforturi proprii, pornind de la documentare si pana la adoptarea modalitatilor legale de actiune si a variantelor tehnice acceptabile pentru rezolvarea acestora. Gasirea unor solutii optime pentru perioada de elaborare si implementare. Organizarea activitatilor bazate pe selectia de variante pentru a asigura parametri optimi de derulare (adica alegerea unor variante in ceea ce priveste managementul general al proiectului dar si selectarea prin licitatii publice pentru realizarea diverselor activitati impuse de implementarea proiectului). Se are in vedere, de asemenea, si alegerea variantelor tehnice optime aferente procesului de implementare. Echipa care va fi implicata direct in implementarea proiectului va pastra un contact permanent cu reprezentantii Autoritatii Contractante, responsabili cu implementarea pentru a asigura succesul realizarii proiectului si pentru a minimiza orice eventuale riscuri. Are ca scop stabilirea activitatilor determinante precum si a alocarii a resurselor tehnico financiare necesare implementarii care sa asigure derularea fazelor de executie si a necesarului de fonduri in conformitate cu succesiunea fazelor de executie implementate impuse de specificul lucrarii Verificarea se va face pe tot parcursul derularii proiectului si se va baza pe: - monitorizarea executarii activitatilor proiectului, care va tine evidenta utilizarii resurselor proiectului si a obtinerii rezultatelor preconizate - monitorizarea financiara care va urmari utilizarea corecta a fondurilor, modul de efectuare a platilor, incadrarea in prevederile capitolelor bugetare de cheltuieli ale proiectului. Se va urmari permanent eficienta cheltuielilor realizate. - diagnoza proiectului pentru a vedea, in cazul aparitiei unor probleme de implementare, care sunt noile solutii necesare continuarii implementarii si finalizarii proiectului. • Se vor realiza evaluari ale activitatilor desfasurate si analize privind impactul acestora; • Membrii echipei de proiect vor planifica actiunile viitoare si masurile corective in cazul aparitiei unor abateri de la calendarul de implementare.

COMUNICAREA

DOCUMENTAREA

SELECTIA VARIANTELOR OPTIME

PLANIFICAREA

VERIFICAREA PERIODICA SISTEMATICA

Evaluarea si raportarea rezultatelor intermediare si finale

Detalierea pe activitati conturate asa cum au fost descrise mai sus, permite, pe de o parte, exercitarea unui control permanent, simplu si eficient asupra desfasurarii sarcinilor asumate, iar pe de alta parte, ofera posibilitatea evaluarii cat mai precise a gradului de indeplinire a obiectivelor specifice. S-a optat pentru alegerea acestei metodologii pentru a asigura toate conditiile necesare realizarii investitiei cu respectarea transparentei si a managementului eficient al resurselor. Principalul obiectiv pe care echipa de implementare il are de realizat este acela ca la sfarsitul lucrarii obiectivul general sa satisfaca toate cerintele pe care beneficiarii proiectului le au. Eventualele ajustari trebuie in primul rand identificate si aplicate pentru a minimiza efectele oricarei categorii de riscuri asupra procesului de implementare.
FE-12

Managementul proiectului va fi asigurat de catre responsabilii din cadrul SC CASATA SRL avand ca rol : • Semnarea acordului de finantare si efectuarea raportarilor catre finantator; • Realizarea obiectivelor proiectului; • Diseminarea informatiei, promovarea rezultatelor proiectului. Managementul de proiect va pune accent pe: - abordarea de solutii concrete in functie de etapele stabilite - un proces participativ bine coordonat - evaluarea si asigurarea permanenta a calitatii prin procesul participativ, evaluari interne si revizuiri - identificarea, armonizarea problemelor tehnice si financiare de implementare a proiectului Metodele propuse pentru implementare, desi enuntate intr-un mod general vor avea rolul de principii de baza ale implementarii proiectului si care vor avea ca efecte: 1. Maximizarea indicatorului cost/performanta 2. Minimizarea posibilitatii de aparitie a unor deficiente de conceptie sau executie care sa afecteze calitatea implementarii proiectului. 3. Posibilitatea alocarii judicioase a resurselor tehnice, financiare si umane pentru realizarea proiectului, cu respectarea termenelor de executie si cu posibilitatea finantarii continue pana la finalizarea proiectului. 4. Respectarea conditiilor impuse de finantator si incadrarea in obiectivele generale ale programului. 5.Transparenta si eficienta in utilizarea fondurilor precum si alocarea judicioasa a resurselor umane si tehnologice pentru implementarea proiectului. 6. Nediscriminarea si respectarea principiului egalitatii de sanse. La finalul implementarii proiectului firma va dispune de 135 angajati din care 112 implicati direct in procesul de productie si prestari servicii. Prin urmare implementarea acestui proiect va crea si va mentine 4 noi locuri de munca in primul an dupa finalizarea proiectului. Angajarea noilor salariati se va face cu respectarea cerintelor legale in vigoare, respectand principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar noii angajati vor fi supusi proceselor de training intern si extern la nevoie, in scopul usurarii integrarii in colectivitate si in procesul operational. Resursele umane A fi angajat al intreprinderii CASATA inseamna provocare si responsabilitati intr-un mediu de lucru dinamic si deschis care permite dezvoltare profesionala si evolutie personala. Compania este structurata in 6 departamente operative (santiere AQ, departamentul tehnic responsabil cu ofertarea-contractarea-derularea contractelor, laborator incercari, transporturi mecanizare, productie si statii de sortare, aprovizionare) si 2 departamente neoperative (juridic si economic-financiar) avand 117 angajati la sfarsitul anului 2008. Din punctul de vedere al resurselor umane, la baza organizarii, dezvoltarii si activitatii curente, stau urmatoarele principii: a) respectarea normelor legale in vigoare b) profesionalismul si pregatirea profesionala continua c) asigurarea egalitatii de tratament d) impartialitatea si nediscriminarea e) motivarea personalului f) deschiderea si transparenta g) comunicarea h) integritatea profesionala i) respectarea culturii organizationale j) incadrarea in obiectivele stabilite Managementul societatii este preocupat de crearea unui climat de lucru sanatos, care sa ajute la realizarea obiectivelor stabilite, astfel incat acorda o atentie deosebita evolutiei profesionale a angajatilor, indeplinind prin functiile departamentului resurse umane mai multe programe, dintre care exemplificam :  Pachet salarial structurat pe: i. salariu ii. bonusuri in functie de performanta  Dezvoltare profesionala si evolutie personala: i. training-uri individuale
FE-13

ii. training-uri la nivel organizational iii. teambuilding-uri  Alte facilitati: i. posibilitatea realizarii unei cariere intr-o companie tanara si extrem de dinamica ii. negocieri anuale ale pachetelor salariale iii. diverse alte bonusuri si programe recreative Sinteza situatiei financiare In cele ce urmeaza vom face o scurta prezentare a situatiei financiare in evolutie a firmei in perioada 2005 – 2008:

1. Evolutia cifrei de afaceri si a numarului de angajati
Data 1 2 3 4 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 Cifra de afaceri (RON) 18.545.629 26.602.208 59.051.971 120.987.729 Nr. Mediu Anual de Angajati 45 46 64 117

2. Situatia patrimoniala si Contul de Profit si Pierderi la sfarsitul anului 2008 evidentiaza urmatoarele
nivele ale indicatorilor bilantieri: Bilant sintetic 2008 1 2 I 3 4 5 II Anul Active imobilizate - brute Valoarea amortizarii cumulate Active imobilizate - nete (1-2) Stocuri Creante Casa si conturi la banci Total active circulante (3+4+5) TOTAL ACTIV (I+II) II I 6 7 8 IV 9 10 11 V 12 13 Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an Imprumuturi si datorii la institutii de credit Datorii comerciale Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an(bilant - chelt in avans) Imprumuturi si datorii la institutii de credit Datorii comerciale Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale Cheltuieli in avans Venituri in avans Provizioane Capital social Rezultatul exercitiului financiar
FE-14

RON 2008 45.529.023 22.443.748 23.085.275 1.965.486 12.422.271 13.349.814 27.737.571 50.822.846 19.579.736 13.195.578 6.364.180 4.010.259 4.010.259 11.578.546 100.200 14.226.992

14 VI

- repartizare profit la dividende - repartizare profit la la rezerve Rezerve Total capitaluri proprii TOTAL PASIV

632.007 15.022.298 50.822.846

Contul de profit si pierderi Anul 2008

Nr. Crt Venituri din exploatare 1 2 3 4 5 Cheltuieli pentru exploatare 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cheltuieli financiare, din care 15 16 17 18 19 20 Cifra de afaceri

Categoria

RON RON RON RON RON

120.987.729 37.395.553 120.987.729 377.554 158.780.836

Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) Venituri din productia vanduta Alte venituri din exploatare Venituri din exploatare – total

Cheltuieli materiale – total Cheltuieli cu personalul – total Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele Cheltuieli privind prestatiile externe Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli pentru exploatare - total Rezultatul din exploatare Venituri financiare – total

RON RON RON RON RON RON RON RON RON

83.732.955 1.475.932 8.059.837 37.595.067 241.725 10.943.843 142.049.359 16.731.477 1.264.626

Cheltuieli privind dobanzile Alte cheltuieli financiare Cheltuieli financiare - total Rezultatul brut Impozitul pe profit / venit Rezultatul net al exercitiului financiar

RON RON RON RON RON RON

515.219 665.712 1.180.931 16.815.172 2.588.180 14.226.992

Avand in vedere situatia bilantiera prezentata mai sus, putem calcula cativa indicatori importanti ai activitatii curente, care evidentiaza performanta, profitabilitatea si randamentul economico-financiar al activitatii desfasurate, respectiv:
FE-15

Nr.crt. 1 2 3 4 5

INDICATOR LICHIDITATEA CURENTA LICHIDITATEA IMEDIATA SOLVABILITATEA GRADUL DE INDATORARE PROFITABILITATEA

NIVEL (%) 141% 131% 117% 46% 28%

3. Evolutia inregistrata de companie in ultimii 4 ani de activitate in termeni calitativi-economici (cifra de afaceri, profit net, angajati, active totale, marja profitului net) este prezentata in mod grafic in cele ce urmeaza:
Evolutia num a rulu i m e diu a nua l de sa la ria ti Asa cum rezulta si din graficul alaturat, dezvoltarea in pe rioa d a 2005 - 2008 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008

societatii si activitatii acesteia a condus si la cresterea numarului de salariati. Numarul mediu de salariati la CASATA SRL a crescut de la 45 salariati in 2005 la 117 in 2008. Cresterea numarului de salariati specializati pe diverse meserii specifice sectorului constructiilor, arata nr. m ediu annual capacitatea societatii de a recruta si pastra angajati, mai de s alariati ales in conditiile in care acest sector s-a confruntat cu un deficit de forta de munca in ultimii ani.

Evolutia activelor totale in perioada 2005 - 2008
60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2005 2006 2007 2008 activ e totale

Imaginea alaturata evidentiaza faptul ca firma a avut o preocupare si a reusit sa se doteze in ultimii ani cu o gama variata de utilaje , echipamente si masini care sa o faca competitiva si sa asigure capacitatea de a executa lucrarile de constructii la o calitate inalta. De menitonat faptul ca valoarea activelor corporale a crescut de la 4 milioane RON in 2005 la 22 milioane RON in 2008, respectiv o crestere de peste 5 ori in perioada analizata.

Evolutia cifre i de a fa ce ri in pe rioa da 2005 2008 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 2005 2006 2007 2008

Asa cum arata graficul alaturat, cifra de afaceri a intreprinderii a cunoscut o crestere semnificativa in ultimii patru ani, ajungand de la 18 milioane RON in 2005 la peste 120 milioane RON la sfarsitul anului 2008, respectiv o crestere de peste 6 ori in cadrul perioadei ce face obiectul analizei.

cifra de afaceri

FE-16

Graficul de mai jos prezinta evolutia profitului net in ultimii 4 ani (perioada 2005 – 2008) – valori exprimate in RON:

Evolutia profitului net in perioada 2005 2008
16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2005 2006 2007 2008 profit net

Dupa cum este prezentat mai sus, evolutia profitului net a fost net crescatoare, trendul fiind in acelasi sens cu al cifrei de afaceri, activelor totale si al celorlalti indicatori bilantieri principali, ajungand de la 2,5 milioane RON in 2005 pana la 14 milioane RON la finele lui 2008 (crestere de peste 550%).

Ev olutia cifrei de afaceri si a profitului net in perioada 2005 - 2008
140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 2,219814648 1,434419291 2,048834729

4. In ultimii 4 ani de activitate, firma a inregistrat un trend ascendent impresionant, cifra de afaceri crescand de peste 6 ori, profitul net de peste 5 ori, iar valoarea activelor totale majorandu-se de 5 ori.

profit net cifra de afaceri

2005

2006

2007

2008

Indicatori Cifra de afaceri Profit brut Profit net Active imobilizate Active circulante Capital social Capital propriu Marja profitului brut

Bilant dec 2005 18545629 2998564 2554249 4777937 4074583 200 3033998 16,16%

Bilant dec 2006 26602208 3871693 3238283 7248145 9434027 200 3718032 14,55%

Bilant dec 2007 59051971 7404969 6180987 18006107 18368112 100200 6821059 12,53%

Bilant dec 2008 120987729 18815172 14228992 22437599 27737571 100200 15022298 15,55%

FE-17

3. PREZENTAREA PROIECTULUI Descriere proiect Acest proiect se inscrie in contextul general al obiectivelor companiei vizand promovarea unei activitati economice generatoare de profituri, prin cresterea capacitatii de productie in paralel cu cresterea independentei tehnologice si cu scurtarea timpilor de executie a lucrarilor, cu respectarea cerintelor standardelor internationale de calitate implementate la nivelul firmei (ISO 9001/2000) si urmarind atat satisfacerea cerintelor clientilor, a cerintelor legale, a celor de reglementare, cat si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si serviciilor oferite beneficiarilor, in conditii de rentabilitate economica pentru firma si de mentinere a reputatiei acesteia pe piata de profil. Realizarea investitiei in active corporale este o necesitate obiectiva rezultata din faptul ca societatea a ajuns pe piata locala la un grad de dezvoltare si la o reputatie ce implica obligativitatea asigurarii in continuare a profesionalismului si performantei in lucrarile executate. Ori aceste lucruri nu pot fi realizate daca prin echipa si prin dotarile tehnice intreprinderea nu se ridica la nivelul exigentelor pietei. Prin urmare pentru realizarea obiectivelor este necesara cresterea nivelului de tehnologizare, automatizare, valorificarea sectorului productiv al intreprinderii, prin achizitionarea unor utilaje specifice noi, moderne. In cadrul acestui proiect SC CASATA SRL propune achizitionarea unor active corporale noi, profesionale, cu grad de tehnologizare ridicat, ce vor fi folosite in vederea optimizarii si dezvoltarii activitatii de realizare lucrari de constructie in sectorul de drumuri si autostrazi, respectiv: 1. incarcator frontal (1 buc.) 2. autobasculanta (2 buc.) In plus, acest proiect contine si servicii profesionale de consultanta pentru realizarea investitiei. Prin implementarea acestui proiect se intentioneaza optimizarea si dezvoltarea capacitatii de productie, pe fondul unei experiente anterioare a firmei atat in domeniul realizarii efective a lucrarilor, cat si in activitatea de marketing, organizare/optimizare fluxuri de productie. De precizat faptul ca societatea detine personal specializat si cu experienta in domeniul constructiilor, astfel incat utilajele vor fi utilizate corespunzator. Putem spune ca firma are maturitarea necesara realizarii acestui tip de investitie prin prisma lucrarilor efectuate si a experientei CASATAigate in contractele de lucrari de constructii si reabilitari de drumuri finalizate in bune conditii cu primarii si consilii judetene, prin faptul ca detine resursele umane necesare si resurse materiale aferente. Avand in vedere ca CASATA se numara printre companiile locale care realizeaza lucrari de constructii de drumuri dar si civile si industriale, s-a constatat de-a lungul experientei profesionale ca „solutiile integrate” sunt cele mai profitabile din punct de vedere economic. Astfel, managementul s-a orientat catre reorganizarea si eficientizarea fluxurilor operationale prin achizitionarea unor noi mijloace de productie care sa ofere suportul unui flux operational eficient, sa creeze independenta tehnologica si economica (astfel incat firma sa nu mai inchirieze astfel de utilaje de la terti generand costuri suplimentare si pierderi de timp), sa contribuie la cresterea productivitatii, la scurtarea timpilor de executie, astfel incat firma sa realizeze lucrari la standarde calitative inalte, iar in cadrul echipei sa se implementeze conceptul de „integrare a operatiunilor”. Experienta anterioara acumulata de-a lungul anilor de activitate in acest sector, trendul ascendent al activelor corporale si al resurselor umane, contractele realizate pana in prezent si finalizate cu autoritati locale in bune conditii, precum si performantele economico-financiare ale companiei rezultate conform bilantului, atesta faptul ca echipa are capacitatea, maturitatea, competenta si resursele necesare implementarii proiectului. Echipamente de achizitionat si caracteristicile acestora, furnizori In cadrul acestui proiect, sunt estimate urmatoarele achizitii de mijloace fixe:

Nr. crt.

Denumire

UM

Cantitat e

Valoare EUR(*)

Valoare RON (*)

Autobasculanta 35 1 to

buc

2

190.000,00
FE-18

797.525,00

2 Incarcator frontal TOTAL (*) Valorile sunt fara TVA.

buc

1

240.000,00 430.000,00

1.007.400,00 1.804.925,00

Utilajele mentionate vor avea provenienta europeana si vor fi furnizate cu certificate de conformitate si certificate de garantie, carte/fisa tehnica, potivit standardelor de calitate internationale specifice, furnizorii urmand a fi alesi in urma unui proces de selectie ce va fi efectuat in conformitate cu prevederile programului. Furnizorii vor fi societati autorizate sa comercializeze astfel de utilaje, dintre acestia putand fi exemplificati S.C. BERGERAT MONNOYEUR S.R.L., S.C. MARCOM RMC, sau S.C. MHS Truck & Bus S.R.L., S.C. DIAMOND S.R.L. Caracteristici tehnice generale principale ale activelor corporale achizitionate prin proiect UTILAJUL INCARCATOR FRONTAL CARACTERISTICI TEHNICE - greutate: 25 to - capacitatea cupei: 5 mc - motor: diesel, 300 cp - schimbator viteze: automat - comanda: hidraulica - cu convertizor de cuplu si schimbare a vitezelor sub sarcina, indiferent de sensul de mers AUTOBASCULANTA - tractiune: 8x4 - capacitate bena: 18 mc - motor: diesel, 400 cp - greutate totala admisa: 35 000 kg Modul in care echipamentele noi vor fi utilizate in dezvoltarea productiei Prin intermediul acestui proiect se doreste modernizarea dotarii tehnice a companiei in vederea cresterii eficientei utilizarii fortei de munca si resurselor materiale, valorificarea sectorului productiv, avand in vedere pozitionarea firmei in piata si evolutia acesteia din urma. In plus, se urmareste minimizarea cheltuielilor implicate de inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei de munca aferente. Noile utilaje achizitionate vor face parte din departamentul mecanizare si vor opera in 2 schimburi prin deplasare efectiva la locatiile lucrarilor, la santierele si punctele de lucru, in mod planificat. Prin punerea lor in functiune va creste capacitatea de executie a lucrarilor si se va reduce timpul efectiv de realizare. Prin urmare se poate estima ca noile echipamente vor aduce cateva avantaje competitive deloc de neglijat in cadrul firmei, si anume: - cresterea productivitatii muncii prin diminuarea ponderii muncii manuale in anumite lucrari/operatiuni - cresterea numarului si tipurilor de operatiuni realizate in mod mecanizat in cadrul fluxului de productie - cresterea gradului de flexibilitate al firmei in abordarea lucrarilor - cresterea vitezei de operare si diminuarea timpilor de predare a lucrarilor.
FE-19

Se va avea in vedere si faptul ca aparitia noilor echipamente in cadrul firmei va impune si masuri de protectia muncii, atat pentru personalul operant cat si pentru personalul care executa lucrari in vecinatatea acestora. Impreuna cu aceste masuri, achizitia noilor mijloace de productie va induce un impact pozitiv in activitatea firmei. Viitoare noi produse, servicii planificate Proiectul nu isi propune sa obtina sau sa evidentieze noi produse si/sau servicii, ci sa consolideze prin modernizare – tehnologizare, un sector productiv existent al companiei, care inregistreaza profituri ce pot fi maximizate prin aceste investitii in active tangibile. Realizarea investitiei va conduce la imbunatatirea fluxurilor operationale facand parte din strategia managementului de mentinere si dezvoltare pe piata specifica, avand ca finalitate eficientizarea activitatii deci cresterea competitivitatii firmei pe acest plan. Avantaje obtinute de societate prin implementarea proiectului Pornind de la caracteristicile mijloacelor de productie ce fac obiectul investitiei, si subliniind faptul ca acestea ofera - un mix perfect de putere - confort si fiabilitate - forta de tractiune marita - un consum foarte redus de combustibil, fiind prietenoase cu mediul - multifunctionalitate in lucrari de terasamente si ca utilaje de transport in cariere - productivitatea excelenta - folosesc cele mai noi tehnologii - durata lunga de functionare, putem mentiona avantajele pe care CASATA SRL le poate obtine fata de concurenta, in urma realizarii investitiei . Acestea pot fi grupate in cateva categorii, respectiv: tehnologice, tactice si strategice si pot fi detaliate dupa cum urmeaza:  avantaje tehnologice o dotarea firmei cu utilaje ce inglobeaza cele mai noi tehnologii o modularitate si flexibilitate in executarea lucrarilor o productivitate sporita o precizie si siguranta in executie o simplitate in utilizare o respectarea normelor actuale de protectie a mediului valabile in zona UE o robustete si fiabilitate avantaje tactice (cu efecte obtinute pe termen scurt) o cresterea eficientei executiei o cresterea rentabilitatii o posibilitatea de a presta lucrari si servicii cu mijloace de productie proprii o optimizarea cash-flow ului o amortizarea investitiei in timp relativ scurt avantaje strategice (cu efecte pe termen lung) o cresterea competitivitatii pe piata locala o imbunatatirea imaginii o dezvoltarea accelerata si sustenabila a intreprinderii

Un alt avantaj foarte important pentru firma il reprezinta faptul ca aceasta, avand in prezent in derulare contracte mari cu beneficiari importanti (Consiliul Judetean Prahova, Primaria Brezoaele Jud. Dambovita, SC Brazi Industrial Parc SA etc.), realizarea investitiei va permite derularea in bune conditii a acestora, contractarea unor noi lucrari de amploare si in viitor, deci implicit, dezvoltarea sustenabila pe termen mediu, prin crearea unei independente tehnologice si economice. Totodata, prin realizarea acestui proiect se ating obiectivele de dezvoltare durabila ale firmei, intrucat se achizitioneaza utilaje noi si performante, cu durata mare de functionare, fiabilitate crescuta, deci se creste
FE-20

nivelul de dotare tehnica si are loc un upgrade al sectorului productiv. Acestea vor fi utilizate in procesul de productie si vor contribui la dezvoltarea activitatii curente a societatii , respectand standardele europene de mediu, iar performantele acestor echipamente vor contribui la reducerea decalajului de productivitate existent pe plan local si national fata de cel european in domeniul constructiilor de drumuri si autostrazi.

Lucrarile si serviciile viitoare si planificarea dezvoltarii acestora , evolutia strategiei de dezvoltare in functie de evolutia pietei Aceste mijloace de productie sunt de fapt echipamente multifunctionale extrem de utile societatii. Pot avea multiple utilizari, conducand la cresterea eficientei fluxurilor operationale din cadrul firmei. In fluxul de productie ele vor fi deplasate la locatiile diverselor lucrari pe care compania le are contractate pe santiere si puncte de lucru. Autobasculantele vor fi folosite la transportul rutier al mixturilor asfaltice, agregatelor de balastiera si cariera din productia proprie si achizitionate, precum si al celorlalte materiale de constructii utilizate in activitatile desfasurate de societate. Incarcatorul frontal va fi folosit la incarcarea materialelor in mijloacele de transport si excavatii terasamente, degajari amplasamente, etc. In alta ordine de idei achizitionarea acestor echipamente a devenit imperios necesara si datorita faptului ca este necesara optimizarea si dezvoltarea activitatii de lucrari de constructii drumuri, pe fondul concurentei in piata specifica, iar societatea doreste achizitionarea acestor mijloace de productie tehnologice noi, profesionale astfel incat sa se asigure competitivitatea lucrarilor executate. Aceste echipamente completeaza fluxul de productie actual al firmei, contribuind in mod semnificativ la cresterea productivitatii acestei activitati economice, prin reducerea timpilor de executie si sporirea numarului de lucrari, reducerea fortei de munca inchiriate. Activitatile implicate de contractele aflate in derulare in domeniul constructiilor vor fi planificate riguros, societatea nemaiavand dependenta de alte companii de la care inchiria uneori pana in prezent astfel de utilaje pentru onorarea contractelor. Prin urmare gradul de independenta al firmei va fi mai mare pe acest palier, conducand la o dezvoltare sustinuta din surse materiale si de forta de munca proprii pe termen lung, si la o adaptabilitate a companiei in functie de cerintele si evolutia pietei. Furnizorii vor fi alesi in urma parcurgerii procedurilor de licitatie aferente Programului. Conform procedurilor, pe intreg procesul de achizitie a echipamentelor vor fi respectate urmatoarele principii si reguli: - nediscriminarea - tratamentul egal - recunoasterea reciproca - transparenta - proportionalitatea - eficienta utilizarii fondurilor publice - asumarea raspunderii - evitarea conflictului de interese - neretroactivitatea contractului. Dar, pentru fundamentarea bugetului, s-a apelat si la oferte orientative ale unor operatori din domeniu, respectiv: - S.C. BERGERAT MONNOYEUR S.R.L.; S.C. MARCOM RMC pentru incarcatorul frontal si, - S.C. MHS Truck & Bus S.R.L., S.C. DIAMOND S.R.L.pentru autobasculanta. Decizia finala referitoare la furnizor va fi luata in functie de facilitatile la dotarile tehnice, pret, performante, calitate, optiuni oferite. Expunem in cele ce urmeaza principalele caracteristici pentru care s-a optat pentru acest tip de echipamente – din punct de vedere strict tehnic:  multifunctionalitate  punctele de contact sunt reduse la minim  precizie si confort in executie  fiabilitate  productivitate
FE-21

 folosesc cele mai noi tehnologii  ofera solutii pentru economisirea timpului  consum redus de combustibili  utilaje nepoluante. Toate modelele dispun de solutii tehnice similare si sunt realizate din materiale si componente de cea mai buna calitate, provenienta fiind europeana la standardele de calitate, siguranta si performanta cerute de legislatie. Datorita flexibilitatii in productie de care dispun, aceste echipamente se integreaza perfect fluxului tehnologic actual. Ele for fi folosite la lucrarile de executie, intretinere, reabilitare, modernizare si reparatii drumuri si poduri; consolidari si aparari de maluri; extractia si prelucrarea agregatelor de balastiera, planificandu-se si programandu-se operarea acestora in functie de graficul de executie al lucrarilor contractate, prioritizandu-le in functie de termenele respective. Astfel se va obtine un flux de productie planificat si eficient care in timp va conduce la dezvoltarea planificata a intreprinderii. Pentru montarea echipamentelor, nu sunt necesare realizarea de amenajari speciale, societatea detinand hale si spatii unde acestea pot fi localizate. De asemenea nu sunt necesare racorduri sau alimentari specifice si nici avize si acorduri suplimentare. In prezent sunt respectate toate normele in ceea ce priveste protectia mediului. Devizul total al investitiei VALOAREA TOTALA A CHELTUIE LII CU TVA (RON) VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A CHELTUIE LII (RON) FINANTAREA NERAMBURSABILA CONTRIBUTIA PROPRIE

DENUMIRE CHELTUIALA

PROCE NT (%) Teren Cladiri Mijloace fixe tangibile, din care: autobasculant a incarcator frontal tota l Consultanta implementare proiect

val.fin.nera mb.

la val. Elig.a chelt.

cheltuieli neeligibil e

949.055,00 1.198.806,00 2.147.861,00 188.888,00

797.525,21 1.007.400,00 1.804.925,21 158.729,41

0,55 0,55 0,55 0,55

436.565,30 551.450,76 988.016,06 86.888,48

360.959, 91 455.949, 24 816.909, 15 71.840,9 3

151.529,7 9 191.406,0 0 342.935,7 9 30.158,59

TOTA L 2.336.749,00

2.336.749,00

1.963.654,62

0,60

1.074.904,54

888.750, 08

373.094,3 8

FE-22

4. PLANUL OPERATIONAL
Fluxul tehnologic al utilajelor incluse in procesul de productie Mijloacele de productie achizitionate prin proiect vor fi utilizate in cadrul departamentului de transporturi mecanizare al firmei si vor deservi celelalte departamente operative, respectiv sectia de productie/executie, departamentul tehnic, aprovizionarea. Acestea vor fi deplasate permanent la lucrari contractate in santierele de lucru si la punctele de lucru, pentru deservirea echipelor, pe tipuri de activitati ce se desfasoara la locatiile lucrarilor respective, dupa cum urmeaza: - Manipularea materiilor prime, materialelor si echipamentelor proprii implicate in lucrari precum si a materialelor ce constituie obiectul lucrarilor (transport mixturi asfaltice, agregate de balastiera si cariera, in locuri greu accesibile unde alt tip de utilaje nu ajung etc.) - Transportul materialelor si echipamentelor de mic

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful