‫זיו‬

‫ושיו ‪₪pn1KD‬‬

‫זה בן‬
‫כספית‪,‬‬
‫וזו דרכו‬
‫עיתונאי‬

‫שהוא‬

‫בעצם בלוגר‬

‫בד ־ותר מחורש מאז שבן כספית העלה‬
‫‪XI‬לבלוג שלו באתר ‪(nrg‬נכוןלמועד‬
‫שורות‬
‫אלו)‪ .‬לשם‬

‫פוסט‬
‫כתיבת‬

‫השוואה‪,‬‬

‫חברולנבחרת כוכבי‬
‫‪"$TS1$‬מעריב״‪$TS1$,‬‬
‫"מע־‬

‫ריב״‪,‬‬
‫״‪ $DN2$,‬בן דרורימיני‪,‬העלה‬
‫סטים‬
‫סטים‪ $DN2$‬שונים‪ .‬יש לשער‬

‫בפרק הזמן הזה שישה פו־‬
‫‪$TS1$‬פוסטים‪$TS1$‬‬

‫קשורהלסלידתומההרגל‬

‫שההפוגה(?) של‬
‫המגונה‬

‫שנפוץ‬

‫כספית‬

‫מפעםלפעם‬

‫בבלוג־ם‪ :‬כתיבת טוקבק־ם‪ .‬עמד עלהסלידה הזו העי־‬
‫‪$TS1$‬העיתונאי‪$TS1$‬‬

‫והבלוגרעירוקינן‪,‬‬
‫תונאי‬
‫ונאי‪$DN2$‬‬

‫שחשף באתרהעין השביעית‬

‫את תוכןהמייל ששלח עורך האתר‪ ,‬ארנוןגל‪,‬‬
‫לעובדיו‬
‫ובו ״הזכיר וחידד״ את הנחייתו‪:‬״איןלהעלות כרגע‬
‫טורים של בן כספית בכל נושא שהוא עםטוקבק־ם״‪,‬‬
‫וכמו כן‪" :‬ישלחסום אותם‬
‫עדלהודעה חדשה״‪.‬המייל נשלח‬
‫שבו פורסם הפוסט האחרון של‬
‫האירוניה‪ ,‬כפ־ שאיבחןקינן‪,‬כלולה‬

‫מראש (את הטוקבקים;א״ז)‬
‫בדיוק באותו היום‬
‫כספית‪ .‬מאז נרם‪.‬‬
‫במחיר‪ :‬אותו פוסט‬
‫'״‪'.‬‬

‫מדובר‪,‬‬

‫אלה‬
‫קשה‪,‬‬

‫שכספית‬

‫כתב בו "החברים בשמאל הקיצוני‪,‬‬

‫שמטיפים כל הזמן על‬
‫פשוט לאמסוגליםלשמוע ביקורת״‬
‫הזכות‬

‫למתוח‬

‫עשהקופי־פייסט‬
‫צילום אייל טואג‬

‫ביקורת‬

‫נשאר‬

‫אם לתמצת את הדברים‪ ,‬אותו "אזרחישראל־״ טוען‬

‫מתוך‬

‫השבעה אף‬

‫חתמו‬

‫לקראת‬

‫התכנסות הוועדה‬

‫הפרוטוקולים של ועדתגול־‬
‫מיותם מטוקבק־ם‪ .‬אם הייתי בן כספית‪ ,‬הייתי כותב‪ :‬כי לאחר שקרא את כל‬
‫‪$TS1$‬גולדברג‪ $TS1$‬על מסמר ש״משווה את מצב הבדואיםלילידים‬
‫באוסטרליה"‪ .‬על פ־‬
‫‪$TS1$‬פהמסמך‪$TS1$,‬‬
‫‪$DN2$‬גולדברג‪" $DN2$‬ועדה שמונתהלהסדיר את בעיית ההתיישבות באוסטרליה‪ ,‬ואותנו ללבנים‬
‫דברג‬
‫"זה בן כספית וזודרכו"‪.‬‬
‫‪$DN2$‬פהמסמך‪ $DN2$,‬״כל הנגב שייךלבדואים וצריך לתת להם‬
‫המסמך‪,‬‬
‫מטות־המצ־אות של כספית‬
‫במ־לותיו‬
‫הבדואיתבנגב"‪,‬‬
‫‪00‬‬
‫את כל‬
‫מתוך ‪ 14‬עמותות וארגונים‬
‫האדמות שהם דורשים"‪ .‬כספית אינו מפרסם‬
‫התחוור לו ש־‬
‫הפרופסורים והדוקטורים‪.‬‬
‫את שמות‬
‫שהופיעו בפניהו״השמ־עו דעות קיצוניות בשאלת‬
‫מבלוגו של כספית‬
‫הבלוגרית‬
‫בינתייםזלגה הכתיבה‬
‫הבדואים ונגר מדינתישראל״ מתוקצבים על ידי הק־‬
‫‪$TS1$‬הקרן‪$TS1$‬‬
‫שמסמך שחתמועליו חמישה פרופסורים‬
‫האם ייתכן‬
‫‪nrg‬למדורו ב״מוספשבת״‪ .‬הטור האחרוןשלו‪,‬‬
‫שמתמחים במצוקות הבדואים‪,‬‬
‫‪$DN2$‬הקרן‪ $DN2$‬החדשה‪ .‬מהן אותן "דעותקיצוניות״?אולי דווקא‬
‫רן‬
‫החדשה‬
‫■בו‪ ,‬בין השאר‪,‬פולו אפ על "פרשת״ הקרן‬
‫ודוקטורים‪ ,‬אנשי מקצוע‬
‫יתאפיין כמסר כך כך פשטני‪:‬״כל הנגב שייךלבדואים‬
‫לישראל‪ ,‬פרשה שהוא עצמו המציא‪ ,‬הוא מופת של היו להם טיעונים שראו־ להתמודד עמם? ומה בכלל‬
‫וצריך לתת להם את כל האדמות שהם דורשים״? לא‬
‫‪$TS1$‬בדיקה‪ $TS1$,‬הדילמות שעמדו בפני הוועדה? ואת איןלרעת‪ .‬אם‬
‫כתיבה כזאת‪ .‬קופי־פייסט של טענות ללא שום בדי־‬
‫שכספית כלל לא קרא את המסמך?‬
‫ממש‪ .‬האם ייתכן‬
‫אותו "אזרחישראלי״ ה־ה מתייחסלדברים‪ ,‬כלומר‬
‫ה‪ $DN2$,‬דיון בעומק שלשלולית ושטיחת אג׳נדה מתלה־‬
‫‪$TS1$‬מתלהמת‪$TS1$.‬‬
‫קה‪,‬‬
‫סביר בהרבה‪ .‬אם כספית היה מקדיש תשומת לב כל־‬
‫‪$TS1$‬כלשהי‪$TS1$‬‬
‫שכספית היה מפר־‬
‫‪$TS1$‬מפרסם‪$TS1$.‬‬
‫לתוכן של עבודת הוועדה‪ ,‬־־תכן‬
‫ת‪ $DN2$.‬זה כן כספית וזו דרכו‪.‬‬
‫מת‪.‬‬
‫‪$DN2$‬כלשהי‪$DN2$‬לפרטים‪ ,‬כמקום להסתמך טוטלית על "אורח‬
‫שהי‬
‫עליה‪ .‬אבל היות‬
‫‪$DN2$‬מפרסם‪ $DN2$.‬הוא הרי נתן לו במה שלא חלם‬
‫סם‪.‬‬
‫בטקסט היא‬
‫החדשה‬
‫ההתייחסות הראשונה לקרן‬
‫עליו ‪ 16‬פרופ־‬
‫‪$TS1$‬פרופסורים‪$TS1$‬‬
‫ישראלי״‪ ,‬הוא היה נוכח לרעת שחתמו‬
‫שלא עשה זאת‪ ,‬נותרנו עם אמירה סתומה‪.‬‬
‫ישראלי״‪,‬לשון כספית‪,‬‬
‫בציטוט טענותיו של ״אזרח‬
‫סורים‬
‫דמותעלומה שאת שמה לא ציין אולם ציטט בהרה־‬
‫‪$TS1$‬בהרהבה‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬פרופסורים‪ $DN2$‬ודוקטורים יהודים נוספים‪,‬לשיטתוהגזענית‬
‫כולם אנשי מקצוע שאינם "קשורים במישרין" לקרן‬
‫ממכתבלמערכת ששלחה‪ .‬זהוכלי שכבר‬
‫בה‬
‫ה‪ $DN2$‬קטעים‬
‫החדשה‪ .‬הוא גם היה מגלה מה עומד מאחורי שתי הט־‬
‫‪$TS1$‬הטענות‪$TS1$‬‬
‫בהמשך מכתבו ״אזרהישראלי" משנה פאזה ומת־‬
‫‪$TS1$‬ומתחיל‪$TS1$‬‬
‫הפרשה‬
‫מוכר היטב לכספית מפרק אי של‬
‫(ושבעיניו‬

‫‪$TS1$‬טענותו‪ $TS1$‬חיל‬
‫‪$DN2$‬הטענות‪$DN2$‬הפשטניות‬
‫"אזרח‬
‫שחילץ מהמסמך‬
‫נם הוכיח את עצמו) הקופי־פי־סט‪ .‬אז היואלו טע־‬
‫ישראל'״‪.‬‬
‫‪$DN2$‬ומתחיל‪ $DN2$‬לתתעבורה‪ .‬הוא״חושף" אתהאוריינטציה של ענות‬
‫נות־ו‬
‫ותו‪ $DN2$‬של יו״ר עמותת אם תרצו‪ ,‬כעת מדובר באלה‬
‫שבעה פרופסורים ודוקטורים יהודים שהעירו בפני‬
‫לילידים‬
‫בנוגעלהשוואת מצב הבדואים‬
‫באוסטרליה‪,‬‬
‫טל אותו ״אזרח‬
‫ישראלי״‪ .‬בדיקת הטענות‪ ,‬כפי שנ־‬
‫‪$TS1$‬שנאה‪$TS1$‬‬
‫הוועדה כאנשי מקצוע‪ ,‬בעודבפועלכולם "קשורים‬
‫־אה‬
‫אה‪ $DN2$‬מיד‪ ,‬היא ממנווהלאה‪.‬‬
‫במישרין" עם הקרן‬
‫חמישה‬
‫החדשה‪ .‬יתרה מזו‪,‬‬
‫בעמוד‬
‫המשך‬
‫הבא‬

‫בדואים בנגב‪ .‬זכות‬

‫היסטורית‬

‫צילנוזאב«!תורו‬

‫המשך‬

‫שחתמו‬
‫שמסמך‬
‫האם ייתכן‬
‫חמישה פרופסורים‬
‫עליו‬
‫ודוקטורים‪ ,‬אנשי מקצוע‬
‫שמתמחים במצוקות‬
‫הבדואים‪,‬‬

‫הקודם‬

‫מהעמוד‬

‫מדובר באזכור‬

‫קיבל‬

‫בית‬

‫של‬

‫משפטי יבש‪,‬‬

‫תקדים‬

‫המשפט‬
‫העליון‬

‫במדינה‬

‫שבמסגרתו‬

‫את העיקרון‬

‫לאבוריג׳־נים קרקע אם ייש־‬
‫‪$TS1$‬יישבו‪$TS1$‬‬
‫הקובע כי ישלהעניק‬

‫בו‬
‫‪$DN2$‬יישבו‪$DN2$‬עליה ברציפות‪ ,‬גם ללא רישום בטאבו‪ .‬לטענת‬
‫יתאפיין במסר‬
‫מחבר״ המסמך‪ ,‬אותו עיקרון משפטי עשו־ להתאים‬
‫גםלניסיון ההסדרה הבדואי‪ .‬כלומר‪ :‬בניגוד למה‬
‫כף‬
‫שהשתמע מטענתו של "אזרחישראלי" ובעקבותיו‬
‫הנגכ שייך‬
‫אין כאן שום ניסיוןלצייר דמיון ערכי או‬
‫כספית‬
‫לאבוריג׳־ניםלבין‬
‫מוסרי בין היחס שלאוסטרליה‬
‫וצריך‬
‫לברואים‪.‬‬
‫היחס על ישראל‬
‫את‬
‫שכספית‬
‫בכל הנוגעלקביעה המתלהמת של האזרח‬
‫המסמך גורסש׳׳כל הנ־‬
‫‪$TS1$‬הנגב‪$TS1$‬‬
‫להתערב‪,‬ולפיה‬
‫ציטטבלי‬
‫האדמות שהם‬
‫האדמות‬
‫‪$DN2$‬הנגב‪ $DN2$‬שייךלברואים וצריך לתת להם את כל‬
‫גב‬

‫כד פשטני;‬

‫"כל‬
‫לכדואים‬
‫לתת להם‬

‫כל‬

‫דורשים"? לא‬

‫שהם דורשים"‪ ,‬העובדות‬
‫‪$DN2$‬הציעו‪ $DN2$‬ש״הבדואיםיוכלו לקבל זכויות בעלות בכל‬
‫עו‬
‫הן‬

‫המסמך הצי־‬
‫‪$TS1$‬הציעו‪$TS1$‬‬
‫שמחבר־‬

‫ממש‪ .‬האם ייתכן‬
‫שבםפיתכלל לא‬
‫הקטסטרו־‬
‫‪$TS1$‬הקטסטרופלת‪$TS1$.‬‬
‫מצוקתם‬
‫כבסיס להסדרת‬
‫‪$DN2$‬הקטסטרופלת‪ $DN2$.‬רקבעולם של שמרנים חשוכים כמו כספית‬
‫המסמך? פל־ת‪.‬‬
‫קרא את‬
‫הדמוקרטיה‪.‬‬
‫תחת אוש׳־ות‬
‫שחותרת‬
‫זוהי הצעה‬
‫סביר בהרכה‬
‫לראיה‪ ,‬גם ועדתגולדברג קבעה לבסוף כי "מתן‬
‫הקרקעות‬
‫היסטוריות"‪,‬‬

‫שהם תובעים‪,‬‬

‫על‬

‫סמך‬

‫ראיות‬

‫המצאת‬

‫זכותבעלות על הקרקע על ידי המדינה‬
‫(לברואים;‬
‫התחשבות בזיקה היסטורית ולא מתוך‬
‫א״ז) מתוך‬

‫זכות שבדין (שאינה קיימת) הוא גם שעומד ביסוד‬

‫ההסדר המוצע עלירינו״‪ .‬אבל‬
‫עוברות הןלנמושות‪.‬‬

‫מבחינת‬

‫כספית‪,‬‬

‫‪000‬‬
‫בסוף הפוסט‬

‫שהתחפש לכתבה בעיתון‬

‫כספית כותב‬

‫פסקה ביזארית במיוחד ובה הוא מתריע מפני האפ־‬
‫‪$TS1$‬האפשרות‪$TS1$‬‬
‫שרות‬
‫‪$DN2$‬האפשרות‪$DN2$‬‬
‫החדשה‬

‫שבעתיד יבדוקלעומק‬

‫אספקט‬

‫אחר של‬

‫הקרן‬

‫מעורבותהכביכולבצה״ל‪ .‬יש בנמצא ״דוח‬

‫בנושא‪ ,‬אבל טרם עלה‬

‫עב כרס" המכיל חומרים‬
‫של כספית להתפנותאליו‪ .‬אבל‬

‫בידו‬

‫זה עוד יקרה‪ ,‬הוא‬

‫מבטיח‪ ,‬משום ש״הרבר־ם שווים דיון‪,‬אוליאפילו‬
‫מעברלזה‪ .‬צריך לבדוק אותם בדיקה אמיתית״‬

‫"בדיקה אמיתית״‪,‬כלומר בניגודלזו‬

‫האחרונה?‬

‫‪haaretz.co.il‬‬
‫‪iuiy.ziv(5‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful