Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

BIL 1 2 3 4 5

KANDUNGAN

MUKA SURAT 2 3 4 5 6

Kenyataan Pengakuan Biodata Sekapur sirih Pengenalan Huraikan tindakan yang akan anda lakukan bagi melaksanakankan projek rumah rehat tersebut berpandukan aspek-aspek berikut: Dapatkan maklumat berbentuk gambar foto atau gambarajah serta 9 kenal pasti beberapa jenis-jenis tanggam yang sesuai digunakan di bahagian berikut:

6

7

Terangkan dengan berbantukan gambarajah bagaimana prosedur pembinaan/pembuatan tanggam lubang dan puting berjanjang yang digunakan untuk menyambung pemidang atas yang terdapat dibahagian atas daun pintu

14

8

Berdasarkan pemerhatian dan pengalaman anda huraikan dengan berbantukan gambarajah sistem bekalan air secara tak terus ke rumah rehat tersebut.

5

9

Nyatakan secara ringkas dengan berbantukan gambarajah langkahlangkah pemasangan tangki simpanan air. Dapatkan maklumat dari pihak berwajib bagi penentuan tangki air simpanan supaya pelan rumah rehat mendapat kelulusan

1 | AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

KENYATAAN PENGAKUAN Saya, AMINUDIN BIN MAT LUDIN Nombor Kad Pengenalan 690101-08-6925, pelajar kohort 4, SMP-OUM (Ambilan Khas Oktober 2007) membuat pengakuan bahawa segala tugasan untuk subjek HBLS3101: ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL adalah hasil kerja saya dan tiada perbuatan plagiat melainkan penyediaan asli hasil air tangan saya sendiri. Adalah dimaklumkan bahawa saya; Item 1. Pernyataan Telah membuat rujukan dan bacaan luas tantang topik yang diambil daripada modul, bahan bercetak dan eletronik. 2. Tidak memplagiat atau meniru daripada mana-mana sumber atau pelajar lain. 3. Tidak membenarkan pelajar lain meniru tugasan ini melainkan hanya menerangkan dan membantu kefahaman rakan-rakan berkaitan tugasan. 4. Mengikut prosedur tugasan dan mengahantar tugasan sebelum tarikh akhir yang ditetapkan. / / / Semakan /

Dengan yang demikian, saya faham bahawa jika terdapat apa-apa perkara di atas didapati tidak benar, maka pihak Pengurusan OUM berhak untuk mengambil apa-apa sahaja tindakan disiplin terhadapan salah laku tersebut.

2 | AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

NAMA

AMINUDIN BIN MAT LUDIN
MATRIK KAD

690101086925002

HBLS3101 ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

PUSAT PEMBELAJARAN

INSTITUT PERGURUAN IPOH
SEMESTER PERAK

JANUARI 2009

3 | AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

SEKAPUR SIRIH

Alhamdulillah bersyukur saya ke

Hadrat Illahi kerana dengan Limpah dan kurniaNya

dapatlah saya menyiapkan tugasan ini. Kesibukan dengan tugas seharian sebagai pendidik tidak menganggu saya bagi menyelesaikan amanah yang diberikan. Inilah satu cabaran yang semuanya itu. Demi menyahut cabaran dan mengimarahkan dunia pendidikan dengan ilmu yang bakal memertabatkan anak didik ,saya menyahut cabaran ini. Sejunjung kasih dan penghormatan kepada Tutuor-tutor yang telah memberi tunjuk ajar Tanpa bimbingan dan teguran serta komennya yang bernas lagi jitu tak mungkin dapat saya melaksanakan satu tugasan yang begitu berat untuk dilakukan. Kata-kata semangatnya telah membuatkan saya begitu terangsang untuk melakukan yang terbaik daripada yang terbaik. Tak lupa bantuan dari sahabat yang sentiasa berada disamping untuk membantu saya Semoga jasa-jasa ini dapat rahmah dan kurniaan daripada Illahi. Terima kasih untuk semua. amat getir dalam melakukan dua kerja dalam satu masa. Namun semangat dan kecekalan telah menghilangkan

Ilmu adalah sesuatu yang bersifat rohani dan mempunyai kekuatan.

Aliran kekuatan

tersebut bertali arus dan mengalir ke dalam jiwa penerima seterusnya, apabila punca aliran (Guru) memiliki kekuatan ilmu. Inilah yang disebut oleh sesetengah pihak sebagai ‘Guru Mursyid’.. Mursyid’.

4 | AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

PENGENALAN Rumah rehat mempunyai pelbagai fungsinya masa kini. Selain daripada berfungsi sebagai tempat bersantai ianya juga menjadi tempat persidangan , mesyuarat dna pelbagai. Jika dilihat kebanyakkan rumah rehat menggunakan kayu sebagai bahan binaan namun terdapat juga penggunaan simen bata juga. Bagi pengusaha rumah rehat penggunaan kayu lebih menarik perhatian mereka kerana lebih menampakkan tradisional dan asli. Penggunaan kayu sebagai bahan binaan memerlukan penelitian dari segi gred struktur piawai untk kerja struktur, gred kegunaan am serta gred bermutu untuk spesifikasi pasaran umum (SPU ) dan kayu jalur dan juga gred kegunaan am untuk scantling. Lazimnya penggunaan kayu untuk rumah rehat bagi sebahagian pengusaha lebih kepada ciriciri tradisional. Ini melibatkan penggunaan tanggam. , kayu untuk kerja tanggam hendaklah dari jenis Gred bermutu (Spesifikasi pasaran Umum/SPU dan kayu jalur) dan dari jenis Gred kegunaan Am (skantling). Saiz siap untuk kerja tanggam kecuali jika selainnya dinyatakan hendaklah dalam lingkungan perbezaan had terima yang dibenarkan seperti untuk lebar, dalam lingkungan 3 mm dari saiz siap yang ditentukan dan untuk tebal, dalam lingkungan 2 mm dari saiz yang ditentukan.

5 | AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

1. Huraikan tindakan yang akan anda lakukan bagi melaksanakankan projek rumah rehat tersebut berpandukan aspek-aspek berikut: (a) Menentukan kumpulan spesies-spesies kayu, jenis kayu dan kebaikan dan kekurangan penggunaan kayu yang sesuai digunakan bagi pembinaan rumah rehat tersebut mengikut ketetapan berikut: i. Bumbung ii. Tiang iii. Lantai dan gelegar iv. Dinding v. Pemidang pintu dan tingkap vi. Daun Pintu Berpanel kayu khususnya tanggam yang digunakan untuk menyambung dibahagian pemidang atas, tengah dan bawah. Penyenaraian jenis-jenis kayu hendaklah disertakan gambar foto jenis kayu yang digunakan pada struktur bumbung, tiang, lantai, pemidang pintu/tingkap dan daun pintu.

6 | AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

Kayu-kayan tempatan mempunyai penjenisan dari segi struktur kayu, spesies dan kegunaannya. Penjenisaanya berpandukan gred kayu dari segi kategori kayu keras dan berat, keras dan sederhana berat, keras dan ringan dan juga lembut. Penjenisan inilah yang menentukan keseseain kayu utnuk dguanakan dibahagian-bahagian rumah rehat. Bumbung Bumbung merupakan struktur paling atas yang dibina untuk melindungi bangunan daripada kesan cuaca panas, hujan , angin dan habuk. Oleh itu pemilihan kayu yang dibina perlulah menepati cirri-ciri di atas. Kategori kayu yang sesuai dibina bumbung ini adalah dalam kategori keras dan sederhana iaiatu jenis kempas Kayu ini jenis kuat kerana mempunyai kekuatan tekanan 7.52 N/mm². Kebaikan kayu jenis kempas ini ianya boleh tahan cuaca di Malaysia dan juga tiada kesan disebabkan cuaca negara ini Tiang Tiang bagi rumah rehat ini dibina daripada kayu dari kumpulan Kayu Keras Berat.Jenis kayu dari gred ini adalah Resak. Ini kerana kayu jenis resak mempunyai ketumpatan 847g/m³.Ia mempunyai kekuatan tekanan sebanyak 4.9 – 11.45 N/mm². Ini kerana tiang ini akan menampung berat bumbung. Kayu ini lebih tahan , kuat serta tahan diserang anai-anai. Lantai dan Gelegar Bagi Membina gelegar dan lantai memerlukan jenis kayu yang dapat menampung beban dan juga tidak dapat dirosakkan oleh serangga pemusnah.Keluasan lantai adalah Lantai (150mmx25mm) dan gelegar (100mmx75mm). Jenis kayu yang digunakan adalah jenis kempas dari kumpulan Keras dan sederhana berat. Kayu jenis ini Kayu jenis ini ringan dan keras. Ia juga lebih tahan cuaca serta mudah dipasang dan dipotong. Namun begitu kayu jenis ini mudah diserag serangga dan agak mudah reput.

7 | AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

Dinding Dinding dalam struktur rumah memerlukan kayu jenis yang tahan cuaca dan serangan perosak. Kayu dari kumpulan Keras dan ringan seperti ramin adalah sesuai dibuat dinding. Kayu ini senang dibentuk di potong serta tahan cuaca. Urat kayunya yang cantik menampakkan keaslian pokok. Kayu ramin ini adalah lembut dan keras serta ringan. Pemidang Pintu Spesies kayu bagi pemidang kayu adalah dari jenis berat aiatu sama ada nyatuh atau meranti Kayu jenis ini keras tahan serta kuat draipada serangga pemusnah.. Daun Pintu Berpanel kayu Bagi daun pintu berpanel kayu yang digunakan adalah jenis keras dan ringan. Kayu yang

digunakan adalah jenis Nyatuh. Ianya sesuai kerana keras dna ringan, Sifat inilah yang membolehkan kayu tersebut digunakan sebagai salah satu struktur bahagian ini. Sifatnya yang senang dipotong dan diukirkan. Namun kelemahannya ia mudah pecah atau rosak. Kekuatan serangan daripada serangga juga merupakan kelemahannya.

8 | AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

Dapatkan maklumat berbentuk gambar foto atau gambarajah serta kenal pasti beberapa jenis-jenis tanggam yang sesuai digunakan di bahagian berikut: 1. Lantai 2. Pemidang pintu dan tingkap 3. Daun Pintu berpanel Kayu

Lantai Dalam membina lantai rumah rehat ini Tanggam Melebar dari jenis Tanggam Lidah dan Lurah merupakan tanggam yang sesuai . Pada tiap-tiap keping papan dibuat lidah di satu tepi dan lurah di tepi yang lain. Ia dipasang dengan diapit dan dipaku serong bagi papan lantai dan pelapisan dinding. Ia boleh diglukan bagi ia tetap dan teguh

Tanggam Lidah dan Lurah

Pemidang Tingkap dan Pintu Bagi membina pemidang pintu Tanggam lubang dan puting berbahu rendah sesuai digunakan .

9 | AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

TANGGAM LEKAP – TANGAM LEKAP SIKU ATAU PEPENJURU

Tanggam Leka T. Ia digunakan dalam pembinaan di mana pemidang lintang bertemu dengan pemidang tegak secara melintang dihujungnya

Tangam Lekap Bajang T Ia adalah serupa dengan lekap T tetapi ia lebih kuat menahan tarikan dari sebelah luar.

10 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

Daun Pintu berpanel Kayu

11 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

Terangkan

dengan

berbantukan

gambarajah

bagaimana

prosedur

pembinaan/pembuatan tanggam lubang dan puting berjanjang yang digunakan untuk menyambung pemidang atas yang terdapat dibahagian atas daun pintu
Tanggam lubang dan puting berjanjang merupakan jenis tanggam yang paling kuat di antara kategori tanggam pemidang . Ia mempunyai pelbagai bentuk dan setiap bentuknya mempunyai fungsinya tersendiri. Tanggam ini digunakan apabila pemidang lintang bertemu dengan pemidang tegak pada hujungnya seperti pada kaki meja atau kerusi. Ukuran panjang janjang ini sama dengan tebal puting. Fungsi janjang ini ialah untuk mengelakkan pemidang lintang daripada beralih kedudukannya atau berpiuh jika pemidang tegak mengecut.

Tanggam Lubang dan Putting Berjanjang

12 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

Prosedur Pembinaan tanggam lubang dan puting berjanjang ALATAN Pita pengukur keluli, sesiku L, tolok penanda, pensel tukang, gergaji puting, pahat pelubang, gandin, ragum meja. BAHAN Kayu ( 22mm x 44 mm x 180 mm) dan kayu penetap Prosedur Kerja

Tandakan dengan tolok penanda tebal lubang. Pastikan ketebalan lubang dan putting adalah 1/3 tebal kayu dan puting adalah sama.. Kedudukan perlulah sama .Panjang bagi lubang dan puting juga perlulah sama.

Gergajikan bahagian yang ditandakan mengikut ukuran yang ditetapkan. Gergaji bahu puting dan rautkan permukaan dengan rata.

Gunakan pahat bagi melicinkan lubang tersebut.

13 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

Proses yang seterusnya adalah membuat puting. Puting tersebut. Ukuran ketebalan ketebalan kayu setiap bahagian puting hendakalah 1/3 bahagian kayu.potongkan ahagian luar puting dan tinggalkan bahagian tengah putting. Gunakan gergaji puting untuk mengergaji bahagian puting.

Setelah siap kedua-dua puting dan lubang

Cantumkan

puting dan lubang . Ujian bahagian puting dan lubang tersebut dengan sesiku L. Ini memastikan agar puting dan lubang itu sesuai.

Apabila cantuman kedua dua puting dan lubang tepat bermakna pembinaan tanggam ini berjaya.

14 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

Contoh tanggam yang siap

15 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

Berdasarkan pemerhatian dan pengalaman anda huraikan dengan berbantukan gambarajah sistem bekalan air secara tak terus ke rumah rehat tersebut.

16 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

Sistem Bekalan Air Tak Terus En.Kuswadinata bin Dahalan dan En.Sulaiman b.Yusoff yang terlibat secara langsung dalam projek perumahan menyatakan bahawa pemasangan tersebut sistem bekalan air di mana-mana institusi, kebiasaannya terbahagi kepada dua jenis pemasangan.
1. Pemasangan Bekalan Secara Terus,

2. Pemasangan Bekalan Secara Tak Terus. 3. Ini disahkan jugaTuan Hj.Hamdan b.Mat Shah, salah seorang pegawai di Lembaga Air Perak Cawangan Kuala Kangsar, Perak. Merujuk kepada Tn.Hj.Hamdan bahawa kedua-dua sistem bekalan di atas sememangnya masih digunapakai sehingga kini termasuklah di kediaman sementara seperti chalet, rumah rehat, motel dan sebagainya. Tegas beliau mengikut peraturan yang telah ditetapkan, Sistem Bekalan Air secara terus kebiasaannya dipasang secara terus atau ‘direct’ dari paip utama ( Meter ) ke tempat tertentu iaitu dapur. Bekalan secara terus ini memastikan bekalan terus kepada bahagian tertentu di rumah. Manakala pemasangan Bekalan Air secara tak terus bermaksud pemasangan yang dibuat melalui paip utama ke tangki simpanan air sampingan di dalam kawasan kediaman tersebut. Kebiasaannya, tangki utama disimpan di ruang atas siling atau bumbung. Kedudukan seperti ini bertujuan membantu proses tekanan pengaliran air ke paip tertentu. Selalunya bagi sistem bekalan tak terus ini, hanya digunakan bagi kegunaan aktiviti harian di ruang bilik air sahaja seperti paip tandas, paip sinki dan paip penyembur mandi(syawer).

17 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

18 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

Sistem bekalan air tidak terus adalah di mana bekalan air dibekalkan dari meter air melalui paip perkhidmatan ke tangki simpanan, paip agihan, paip cuci paip limpah , paip perkhidmatan dan paip agihan. Sistem ini juga berfungsi membekalkan air ke pelbagai kelengkapan perpaipan dalam rumah seperti tandas, bilik mandi dan pili air. Bagi membina paip beberapa alatan perlu diguanakan ( sila lihat lampiran) Rajah di atas menunjukkan sistem bekalan air tidak terus berfungsi . Sistem ini berfungsi di mana bekalan air yang dibekalkan dari meter terus ke paip perkhidmatan dan ke tangki simpanan air. Air daripada paip bekalan (A) akan ke meter air (B) dan terus ke paip perkhidmatan (C). Paip perkhidmatan ( D) akan membekalkan air terus ke sinki dapur. Paip perkhidmatan ( C) juga akan membawa air ke tangki simpanan air dan dikawal oleh kunci paip ( E ). Melalui tangki simpanan air ( F ) bekalan air disalurkan ke bilik air melalui paip agihan ( J ) terus ke tab sinki ( H ) dan ke tab mandian dan tandas ( G ).

19 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

Nyatakan secara ringkas dengan berbantukan gambarajah langkah-langkah pemasangan tangki simpanan air. Dapatkan maklumat dari pihak berwajib bagi penentuan tangki air simpanan supaya pelan rumah rehat mendapat kelulusan.

Tangki Simpanan Air

Tangki simpanan air biasanya adalah jenis gentian kaca dan polimer / plastic. Ini kerana bahan dari jenis ini ringan , senang dipasang tidak berkarat tetapi ianya memerlukan tapak yang rata. Berpandukan rajah di atas kita akan memasang sebuah tangki simpanan air . Tangki yang digunakan adaah dari jenis polymer. Paip yang digunakan adalah jenis paip Klorida Polivinil ( PVC ) dan Paip Besi Bergalvani ( BG ). Paip perkhidmatan merupakan paip yang akan membekalkan bekalan air ke tangki simpanan. Kunci Paip ( A ) diletakkan bagi mengawal air
20 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N
690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

yang masuk ke tangki simpanan kemudian paip perkhidmatan (B ) akan terus ke Injap masuk ( C ). Soket 90° digunakan bagi mengubah arah sambungan batang paip ke dalam tangki simpanan. Injap masuk ( C) diletakkan bagi mengawal kemasukan air ke dalam tangki. Pelampong letakkan yang berfungsi mengawal paras air dalam tangki.Paip limpah (H ) diikatkan ke tangki yang berfungsi mengeluarkan air jika berlaku kerosakan pada injap masuk . Satu paip cuci (E) dibinakan di bawah tagki yang berfungsi mengeluarkan air semasa kerja mencuci. Paip cuci ini bersambung dengan paip limpah (H). Knci paip ( F ) dibuat berfungis mengeluarkan air semasa kerja mencuci. Paip aghan ( G ) dipasang di bawah tangki simpanan air , dimana ianya berfungsi mengagihkan bekalan air ke bahagian bahagian rumah rehat ini.. Akhirnya penutup tangki ( I ) digunakan yang berfungsi melindungi air dalam tangki daripada pencemaran .

21 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

BIBLIOGRAFI
Feirer, J. L. (1994). Wood: Technology and processes (4th ed.). USA: Glencoe Div. of Macmillan/McGraw-Hill School Publishing Com Hasni Rais, & Jamil Abd Baser. (2007). Reka cipta tingkatan 4 & 5. Kuala Lumpur: Cerdik Publications Sdn. Bhd. Mohd Noor Abdullah, & Nor Aslina Mamat. (2007). Masteri memori melalui peta minda kemahiran hidup bersepadu tahun 4, 5, 6. Subang Jaya: PNI Neuron Sdn. Bhd Tan Boon Tong. (1992). Teknologi binaan bangunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zulkifli Mohd Salleh, Zainal Abdul Rahim, & Tuslah Abdan. (2003). Kemahiran hidup bersepadu tingkatan 1. Kuala Lumpur: Cerdik Publications Sdn Bhd.

22 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

ALATAN TANGAN KERJA PAIP
1.

Perengkuh paip Kengunaan untuk memegang batang paip BG ketika memasang atau membuka penyambung paip

Sepana boleh laras untuk membuka kepala pili

Sepana hujung terbuka Kegunaan - untuk membuka kepala pili

Playar gabung kegunaan untuk memegang objek silinder, memotong wayar dan memutar nat kecil

Playar muncung tirus (halus) Kegunaan - untuk memegang benda-benda kecil ditempat yang sempit

Kikir bulat (kikir ekor tikus)kegunaan - untuk membuang gerigis bahagian dalam paip BG

23 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

24 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful