You are on page 1of 5

FORM 4 SEJARAH BAB 1

KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA


000. []
[ :D]
:
1. (Zaman Prasejarah) 3 Z.P.
2. (Tamadun)
3. 4 (Tamadun Awal)

001. ZAMAN PRASEJARAH


(A) Definisi
1. (tidak kenal huruf)
2. Z.P.ahli arkeologi
3. 4 paleo,meso,neo,logam (logam gangsa, besi)
(B) P,M,N,L
PAL & MESO

NEO

LOGAM

Nomad ()

Tetap ()

Kota, Bandar

[]

Alat Batu =

Alat Batu =

Logam
1.
2.

Sistem Barter

(Maritim)

002. TAMADUN MANUSIA


(A) Definisi
1. Tamadun peradaban Civilization
a. Peradaban Arab = mudun,madain,madana
b. Civilization Greek = civitas ( bandar)
2. Tamadun :
a. Barat = rohaniah
b. Islam = lahriah rohaniah
c. Richard Sullivan = rohaniah
(B) Tamadun Apa Special?
1. Petempatan kekal :
a. (hidupan sistematik)[]
b. (inovasi manusia=perkembangan pertanian)
2. Kehidupan Beroganisasi :
a. (SEP) [*SEP = Sosial, Ekonomi, Politik]
b. (organisasi sosial)(bentuk piramid)
3. Sistem Pemerintahan :
a. Raja (wakil tuhan) (ketua pentadbiran)
4. Pengukhusan pekerjaan :
a. (kesan= Eko++)
b. sistem barter perdagangan

5. Agama :
a. Animisme () ->Politeisme ()
6. Bahasa & Tulisan :
a. = (ilmu++), (komunikasi), (perkembangan)
(C) Tamadun ?
1. Manusia alam sekeliling
2. Lembah sungai ()= [ Tamadun ]

003. TAMADUN
(A) Mesopotamia,Mesir Purba,Indus,Hwang Ho
- Mesopotamia ??
- Mesir Purba
- Indus
- Hwang Ho
(A) Tamadun
MESOPOTAMIA

Sumer, Baghdad

MESIR PURBA

INDUS

Sg. Nil

Kampung Bandar Kg->Bandar->


BANDAR:Kish, Ur, Mari Nome->P.Tadbir
[ Nome Pusat
Pentadbiran]

HWANG HO

Sg. Lembah Indus

Sg. Hwang Ho

BANDAR
Mohenjo-Daro
Harappa
PELABUHAN
Lothal

BANDAR
Anyang
&
Sg. Yangtze ()

(B) Tamadun (Ciri-ciri)


01 BANDAR
MESOPOTAMIA
Negara Kota (NK)
1. NK
Pusat, Tembok, Luar,Pelabuhan
2. NK
pintu gerbang
3. NK
Istana, Rumah kediaman, Rumah
ibadat, Pasar, Jalan[lurus lebar]
4. NK
R/ibadat
5.
Kapal, Pedati dan Keldai()
6. Jalan Laut

MESIR PURBA
Bandar Fugsi

1. (Firaun)
2. P'Tadbir()
3. P'Agama()
4. P'Labuhan()
5.
[Mesir Purba
:P

INDUS
Bandar
Indus
2
1.
Pusat Tadbir, Agama,Tempat
Mandi, P'Tanian
2.
P'Rumahan
3.
Sungai [Mesopotamia Laut
]
4.
Blok , Jalan lurus

HWANG HO
Anyang

1.
Istana, Kuil, Pusat Tadbir
2.
Raja, Pembesar G.Agama
3. Tembok
Kg. Petani
[Tembok ;)]

02(ORGANISASI SOSIAL)

MESOPOTAMIA

MESIR PURBA

INDUS

HWANG HO

G.Pemerintah
Raja
Pendeta, Tentera, Bangsawan
G.Rakyat
Rakyat Bebas
Hamba

Sistem
Firaun
Pembesar, Rahib,
Bangsawan,
Jurutulis, Tuan
Tanah
Rakyat Bebas
Hamba

G.Atasan
Pendeta
Pedagang

G.Atas
Raja
Bangsawan, Pembesar, Pegawai
G.Bawah
Petani, Artisan, Pedagang
G.Paling Bawah
Hamba

G.Bawahan
Petani, Buruh
[ Raja ]

03(SISTEM PEMERINTAHAN)

MESOPOTAMIA

MESIR PURBA

CORAK:TEOKRASI
1. (Raja)
Tuhan, Wakil Tuhan, Pemilik NK,
Ketua(Tadbir, Tentera,Pendeta, Soal
Tanah)
2. Saudara Zigurat

3. Zigurat Ibadat,Dagang
(khazanah)
4. Rakyat Raja, Raja
Naramsin [ Raja Empat
Penjuru]

INDUS

HWANG HO

@ (Shang)@
1. Raja
[]
2. Raja
P'Tadbir, Mandat Tuhan( Politik )
3. Raja
Bangsawan, Pegawai
4. Pusat Tadbir Bangsawan (
4. Firaun
Cukai, Pertahanan,Undang)
Firaun
[Pendeta [*]
Hatshesput ( @ (Chow)@
Pertanian Terusan) G.Bawahan 1. Pembesar K/Agama, Wilayah
] 2. Pembesar Raja,

3. Raja, Tentera
1. Firaun
Bangsawan
2. Bangsawan
Tadbir, Ama
n,Makanan
3. Rahib( )
Agama

1. Pendeta
Agama

2.
G.Bawaha
n

Pendeta

04(AMALAN AGAMA)

MESOPOTAMIA

[..]

MESIR PURBA

Politheisme
1. Re, RaAtum, Amun
2.
[
]

INDUS

HWANG HO

Politheisme
1. Patung Proto-Siva(
Siva, Vishna,Brahma)
2. Tuhan Ibu

Animisme, Politheisme
1. Roh nenek moyang
2. Tuhan (Syurga,Bumi, Gunung, Sungai)
3. : Muzik,Tarian, Korban
4. Tulang Ocacle ()

05(SISTEM TULISAN)

MESOPOTAMIA

MESIR PURBA

INDUS

Cuneiform( )
Hieroglif( )
Pictograph(
1. Lukisan Simbol 1. Simbol+Gambar
)
2. Tanah Liat
2. Pertanian,Cukai 1.
3. Upacara Agama

HWANG HO

Ideogram( )
1. Simbol->Perkataan
2. (Tulang Oracle)

(C) Tamadun (Sumbangan)


01(SENI BINA)

MESOPOTAMIA

MESIR PURBA

1. Tanah liat->Batu-bata
2. Arca()Raja Gudes

1. Piramid: Imhotep

INDUS

HWANG HO

[..]

[..]

02(TULISAN)

MESOPOTAMIA

MESIR PURBA

1. Jurutulis: Tadbir
2. Gilamesh: Cara hidup

INDUS

1. (pahat) Makanan
Batu

HWANG HO

[..] 1. tulis Cetak


2. Maju

03(KALENDAR)

MESOPOTAMIA MESIR PURBA INDUS

SOLAR: 365D/Y

[..]

HWANG HO

[..] 1. @ @
30D/M, 360D/Y
2. RAJA: Musim Tanam, Tuai
3. Perkahwinan,Memburu, Mengebumi Mayat

04(PERUBATAN)

MESOPOTAMIA

1. Zaman Assyria
Perubatan tentera

MESIR PURBA

INDUS

1. Pengawal Ubat [..]


2. Firaun Rakyat
3. Memuniakan mayat

HWANG HO

[..]

(SUMBANGAN LAIN)

MESOPOTAMIA

MESIR PURBA

INDUS

Hammurabi
1. Rakyat
Hak Keadilan
2.
3. Lapis
masyarakat

Kertas ( )
1. papyrus()
Kertas
2. Khazanah Bangsa

Perancangan Bandar
1. bandar

2. Ilmu
Geometri, Seni,Maths, Binaan

HWANG HO

Monarka( )
1. (Ching)
2. Maharaja()(Anak syurga)
(Mandat Syurga)

4.
Perpaduan

Astronomi
1.

Maths
2. J/Laut

Pendidikan
1. Anak Keluarga
Atasan
2. Pegawai
Kerajaan ( Jurutulis)

Pengangkutan
1. Roda, Kapal
Layar
2. Roda

3. Aman
(Kincir Air)
4. Tanian
Banjir

Maths
1.
Tanian, Air,Banjir, Piramid
2. SOLAR

1st Empayar
Dunia
1. Akkad

2. Raja
Sargon

[-]

Sikap Keterbukaan
1.
Orang Mesopotamia
2. so,

Kepercayaan
1. roh nenek moyang
2.

[-]

Pertanian
1. Terusan
2. Cangkul,Bajak, Sabit

[-]

Falsafah Sun Tze


1.
2. Perniagaan