You are on page 1of 11

Magazyn Europejski SOWA

27 września 2015

Written by sowa (»)
today at 07:13 in
category Poetry, read:
22×

http://shoud.io/18687
Pieśń o Europie Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Eduarda J.M.Krokera Jezuity
Uwaga 1 do 190 Uwag do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego Fascynacja Obłędem
von Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarów Zniweczona Rzeczywistość CANTO DLXXXXVIII
Europalied
http://issuu.com/kulturzentrum

Magazyn Europejski SOWA

27 września 2015

QR code for this recording:

Norwida rysunek o kulturze Scytów, którzy na stepy nad Morze Czarne przybyli
do Europy na długo wcześniej przed Rzeczpospolitą, przed Chazarami tysiąc lat
z terenów pomiędzy Ałtajem, a Wołgą zostawionych za sobą przez lud wędrujący
jak Abraham Gilgamesza Ur, nim ruszył do krajów Lewantu, jak syjonista kabalistę

rys.

Tam żyją jeszcze Węgrzy i Orban jeden z nich
w Bawarii zaś Seehofer polityk znakomity nie
zginie w chaosie sprzecznych decyzji Merkel
ratowania banków kosztem narodów Europy
Tam Imperializm amoralny kręgów żydokracja
Brukseli Schulza kryptosyjonizm (ze Szulców
była matka Wojtyły matki) odkrywa, jak Henryk
Pobożny pod Legnicą kark Sląska dzieci obcym
Przybyszom z krajów Bliskiego Wschodu, ex
oriente lux islamskiej mistyki Syrii i Somalii
obrazy Egiptu żyletka tnie łechtaczkę bazaru
zapachy, dźwięki pod czaszką Jezuity pucz
Ameryko czy mało ci prawdy którą żyd chlapie
w oczy? Ty wiesz, co czuje sięgając po szklankę wody
heretyk w Senacie rózgi liktorskie po bokach mając
w kółku o tzw. karze śmierci gadając o jednym
http://issuu.com/kulturzentrum

Magazyn Europejski SOWA

27 września 2015

Podręczniku do historii stosunków polsko-niemieckich
napisanym przez żydoską korporację konsulów nad Wisłą
dla systemu szkodnictwa w Republice Federalnej Niemiec
który jak sama nazwa wskazuje powinien być dyferentny
Dla rozbicia tożsamości w każdym Stanie Ameryko inne
prawo przewidujesz, co zrobić z mordercą... ty wiesz
co myślą sekciarze o Zastępcy z Piemonckich żydów
Izraelu, czy mało ci biedy ściąganej na Palestynę?
Słuszność w szczególe
prawda w całości
potrzebą jest
nie tylko tej chwili
Richtigkeit im Einzelnen
Wahrheit im Ganzen
ist die Forderung
nicht nur dieser Stunde
Polonia in throno w Katowicach
poznać to być, uczestniczyć w akcie poznania
Jeden Facet w sobotnie popołudnie 26 września 2015
odbiera jako własną manifestację przeciw najeźdżaniu
https://shoudio.com/user/sowa/status/18687

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem czytał polski
emigrant polityczny
Stefan Kosiewski, w Niemczech od stanu
wojennego narzuconego Narodowi
Polskiemu przez bandę zbrojnych
żydokomunistów Jaruzelskiego, Urbana,
Kiszczaka, Cioska, Rakowskiego i innych

magazyn europejski
Vor 22 Minuten
http://issuu.com/kulturzentrum

Magazyn Europejski SOWA

27 września 2015

https://www.pinterest.com/pin/452752568768473707/
http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=6019
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/nib/nibelungen-1r.mp3
http://sowa2.quicksnake.net/Poetry/Jeden-Facet-staje-sie-PDO198-FO-von-StefanKosiewski-ZECh-ZR-CANTO-DLXXXXVIII

Jerzy Stuhr przeciwko prawu
PKN17 PDO102 FO484 von
Stefan Kosiewski do Minister
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP, Malgorzata
Omilanowska
Strafanzeige, art. 256 § 1. kk gegen Herrn Jerzy Oskar Stuhr, Polen
Written by sowa (») 25. 9. in category law, read: 7×

Gesendet: Freitag, 25. September 2015 18:41 An: 'Stefan Adrian'
adrian@filmfestival-goEast.de; biuro.podawcze@pg.gov.pl; verwaltung@stafrankfurt.justiz.hessen.de; read on
Written by sowa (») 25. 4. in category Polnisches Kulturzentrum, read: 362×

Gesendet: Freitag, 25. September 2015 18:42
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Bitte beachten Sie, dass dieses Postfach aufgrund von Wartungsarbeiten ab
Freitag, den 25. September 2015, ca. 14:00 Uhr bis Sonntag, den 27.
September 2015, ca. 15.00 Uhr nicht zur Verfügung steht.
In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte direkt an den
Pressesprecher des Ministeriums, Herrn René Brosius, E-Mail:
rene.brosius@hmdj.hessen.de oder Telefon: 0611-32-2695.
Mit freundlichen Grüßen Pressestelle HMdJ
http://issuu.com/kulturzentrum

Magazyn Europejski SOWA

27 września 2015

Hessisches Ministerium der Justiz
Luisenstraße 13
65185 Wiesbaden
Tel.: +49 (611) 32 2695
Fax: +49611327142780
eMail: pressestelle@hmdj.hessen.de
Internet: www.justizministerium.hessen.de
Skargi i Wnioski pocztą elektroniczną: bak@mkidn.gov.pl zgodnie z przepisami Działu VIII
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr
98, poz. 1071 z poźn. zm.). Polnisches Kulturzentrum e.V. Postfach 800626 65906 Frankfurt
am Main Przy odpowiedzi powołać się na nasz Znak: PKN17/ PDO102/ FO 484
http://shoud.io/17437

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Pani Prof. Małgorzata Omilanowska
ul. Krakowskie Przedmieście 15–17
00-071 Warszawa
https://www.spreaker.com/user/mysowa/jerzy-stuhr-przeciwko-prawu-pkn17

Szanowna Pani Minister,
informuję, że w dn. 24 kwietnia 2015 r. obywatel RP Jerzy Oskar Stuhr dopuścił się we
Frankfurcie nad Menem przestępstwa propagowania w miejscu publicznym totalitarnego
ustroju państwa (komunizmu), tj. czynu wypełniającego znamiona przestępstwa
określonego w art. 256 § 1. ustawy - Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 roku Nr 88 poz. 553 z późn.
zm.), którego ściganie odbywa się z urzędu, zatem zawiadomienie Prokuratury Okręgowej
we Warszawie o popełnionym w Niemczech przestępstwie, którego dopuścił się Jerzy Stuhr
w miejscu publicznym, leży w gestii sprawowanego przez Panią Prof. Urzędu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego RP.

QR code for this recording:
Kopię niniejszej informacji przesyłam do wiadomości Prokuratora
Generalnego RP, Biuro Prokuratora Generalnego (pani Prokurator
Barbara Szawurska) jak również do wiadomości niemieckiego
organizatora 15. festiwalu filmów ze środkowej i wschodniej Europy
goEAST (Deutsches Filminstitut - DIF e.V., Frau Dillmann), albowiem Jerzy Stuhr skorzystał
przy popełnieniu czynu zabronionego prawem RFN, z pomocy dwóch pań finansowanych ze
środków publicznych (Land Hessen i stołeczne miasto Wiesbaden); sprawa ewentualnej
współodpowiedzialności karnej tłumaczki tendencyjnie dokonującej przekładu mowy
potocznej Jerzego Stuhra a także w inny sposób współdziałającej, wespół z innymi, pozostaje
http://issuu.com/kulturzentrum

Magazyn Europejski SOWA

27 września 2015

do ustalenia przez miejscową
prokuraturę we Frankfurcie nad
Menem, przed zawiadomieniem
której oczekuję zajęcia stanowiska
przez organizatorów festiwalu
goEAST, obsługiwanego przez nas
od lat po przyjacielsku i
wspieranego przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych RFN a także
korzystającego ze środków
finansowych Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej jak również
Deutsch-Tschechisches
Zukunftsfonds, która to instytucja
zostanie powiadomiona swoją
drogą przez Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy 11812
Praha 1 w ślad za:
Protokol, elektronické podání ve
věci '15. goEast Filmfestival vom 22.
bis 28. April 2015 in Wiesbaden
(Kontrola podpisů a časových
razítek dle vyhlášky č. 496/2004 Sb.,
§2, odst. (6), písm. a), b) c), d) byla
provedena na základě CRL seznamů
platných k datu a času ověření
datové zprávy. Datum a čas ověření
datové zprávy : 22.04.2015
07:18:18)

http://sowa.quicksnake.cz/Ministerstvo-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/Elektronickepodani-bylo-prijato-ke-zpracovani Wyjaśniam, że świadkami przestępstwa byli obecni na
miejscu przestępstwa liczni dziennikarze; dysponuję listą świadków dla potrzeb
postępowania przygotowawczego.

Dodatkowe okoliczności ujawnionego przestępstwa:
syn żydokomunistycznego prokuratora w BielskuBiałej...
w dniu dzisiejszym, 24.04.2015, w budynku Muzeum Filmu, podczas konferencji prasowej
ubiegłorocznego jurora festiwalu, Jerzego Stuhra, bezpośrednio po projekcji zgłoszonego
bezwstydnie w tym roku przez niego, normalnie do konkursu z nagrodami pieniężnymi filmu
produkcji własnej, prywatnej firmy ubiegłorocznego jurora, o tytule "Obywatel", co samo w
http://issuu.com/kulturzentrum

Magazyn Europejski SOWA

27 września 2015

sobie jest obżydliwe i niesmaczne, chociaż jako takie nie jest niestety jeszcze zabronione
prawem: okazuje się, że można w jednym roku zasiadać w jury, zaś w kolejnym roku
amoralnie blokować po znajomości swoją osobą kolejkę do państwowej kasy w Unii
Europejskiej młodym adeptom Szkół Filmowych, realizatorom z całej wschodniej i środkowej
Europy, albowiem nepotyzmem, blaga, tupet i bezczelność ciągle są drogą wymuszania dla
siebie na zaprzyjaźnionych jurorach, przez byłych jurorów, nagród finansowych, żeby przy
okazji opowiadania publiczności żydoskich Polish jokes, zabawiać się wychwalaniem przez
siebie zbrodni komunistycznej w miejscu publicznym i pozbawiać, jako się rzekło, młodych
ludzi, przedstawicieli wielu narodów europejskich, elementarnych szans zawodowych na
trudnym starcie w zglobalizowanej branży filmowej.
Powiedzmy wprost: film "Obywatel" żadnym dziełem Sztuki Filmowej nie jest! To jest
rynsztok żydoski na Węgrodzie w Czeladzi. To jest kolejne, prywatne szaleństwo Stuhrów,
antypolska cloaca maxima, wygłup polegający na tym, że chory chyba (?) z nienawiści
antypolskiej nieszczęśnik ujawnił w przypisach do filmu, na ekranie, na koniec, z imienia i
nazwiska wszystkie osoby zamieszane w Polsce we wydanie państwowych pieniędzy
podatnika na jego dobrobyt. reżysera w demokratycznym państwie, na obrzucanie Narodu
Polskiego błotem antypolskich pomówień, taplanie się w szambie, szydzenie z przywar
żydoskich przekabacanych na polskie itp. wyśmiewanie wszelkich wartości prostackim
językiem purimowego głupka wiejskiego, w którego mniemaniu biskup rzymskokatolicki
może odbywać stosunki płciowe z prostytutkami w blokowisku i zatrudniać kryjącego go
ciecia na stanowisku Rzecznika Kurii Warszawskiej.
Fellini nakręcił w 1976 r. film, którym Stuhr musiał chyba nasiąknąć w mrocznej przeszłości
młodego aktora, faworyzowanego przez swoich w PRL-u, przedstawionym w "Obywatelu"
jako rzeczywistość zdominowana przez pożądliwe żydówki i perfidnych ubowców (nie
każdemu oficerowi na imię Dziadzia): wyssane z palca pomówienia, na które do dzisiaj żałuję
straconego w młodości czasu: Brutti, sporchi e cattivi; Jak długo, Dobry Panie Boże w Trójcy
Przenajświętszej Jedyny, pół
miliona Rodaków moich w
Ojczyźnie naszej udręczonej
przez żydokomunę żałować
będzie, że wyłożyło
dobrowolnie, z własnej kieszeni
na obrazę Boga i wsparcie
finansowe nieuleczalnego
dziadostwa?

Kieruję te słowa, na marginesie
niejako pisane do ks. Romana
Piwowarczyka, który przed
czterema dniami poinformował
mnie uprzejmie, że organizuje w
Polsce Oddział USOPAŁ i zapytał
po katolicku, czy "możemy umieścić waszą stronę na naszej w celu jej propagowania?". Oczywiście, że tak! Dzielmy się dobrem po chrześcijańsku, jak Pan Bóg przykazał i bierzmy
http://issuu.com/kulturzentrum

Magazyn Europejski SOWA

27 września 2015

zarazem przykład z
nauczania Jezusa Chrystusa,
który nie raz przestrzegał
przed trującym kwasem
faryzeuszy; Apostoł Paweł
tak samo przestrzegał przed
wszelkim grzechem,
zepsuciem moralnym.
Droga Pani Minister,
Kultura i Dziedzictwo
Narodowe Polski w Europie
XXI wieku, to nie jest
promocja prostactwa i nie
może sprowadzać się do
finansowania przez
instytucje państwa
polskiego antypolskich
filmów i głoszenia pochwały
komunizmu, cywilizacji
śmierci, od której zginął ks.
Jerzy Popiełuszko i przed
przed którą przestrzegał
ogłoszony przez papieża
Bergoglio człowiekiem
świętym jego wielki
poprzednik, obywatel RP z
małego miasteczka w
Małopolsce.
Dlatego też nie
wypowiadam się krytycznie
na temat gniotu Jerzego
Stuhra, albowiem człowiek Kultury nie zaszczyca bez potrzeby nikczemnika uwagą; Krytyk
Filmowy nazwał robotę Jerzego Stuhra "odbębnianiem obywatelskiego obowiązku". Bliska mi
ta opinia, choć w kilku miejscach miałbym studentom do powiedzenia także coś innego,
powinienem może tu wskazać tylko na kontekst polityczny "obywatelskiego obowiązku
Stuhra" dla otrzymanego przezeń wsparcia finansowego ze strony urzędników państwowych,
obsadzonych - przypomnijmy - z nadania partyjnego partii Platforma Obywatelska.
http://sowa.quicksnake.org/Polnisches-Kulturzentrum/Jerzy-Stuhr-przeciwko-prawu-PKN17PDO102-FO484-von-Stefan-Kosiewski-do-Minister-Kultury-i-Dziedzictwa-Narodowego-RPMalgorzata-Omilanowska

Bo czymże innym wytłumaczyć np., iż w ostatniej sekwencji filmu ukazana jest stronniczo,
obżydliwie karykaturalnie, akurat przed wyborami Prezydenta w Polsce 2015 r. postać
http://issuu.com/kulturzentrum

Magazyn Europejski SOWA

27 września 2015

tragicznie zmarłego 10 kwietnia 2010 r w katastrofie powietrznej pod Smoleńskiem śp.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z konkurencyjnej, w stosunku do tej obywatelskiej partii,
partii PiS? Osobiście nie brałem udziału we wyborach już za poprzedniej żydokomuny w
Polsce; przyznam się, że nie rozróżniam w barwach sitwy ustanowionej antypolską zmową w
Magdalence 1989 r.- One same zresztą przełażą jak przysłowiowy Kamiński z kamieniami w
zegarkach przez granicę zdrowego rozsądku (z tupolewa Kaczyńskiego nad Gruzją do
gabinetu pani premier Kopacz - to jest chyba szczyt bezczelności wpływów obcego
mocarstwa Bliskowschodniego w Polsce, a może nie znam się ludziach i byłą panią
wicepremier, która przeszła do partii Kaczyńskiego prosto ze sali rozpraw w sprawie z
podejrzenia o wieloletnią współpracę z ubecją, należałoby wyżej ocenić od tzw. kolegi
Misia?
https://www.pinterest.com/pin/452752568766317899/
Dla mnie, przyznam się Pani Minister, to jest jedno barachło antypolskie,
czerń po jednych pieniądzach i na jedno, diabelskie kopyto, które jak ostatnio
słyszę, nie tylko Jarosław nosi przy sobie dla Tuska na postrach ale i jeszcze do
strajkujących górników przymierzał się, odgrażał strzelać znany karciarz i
hulaka z refleksem szachisty, poseł reklamowany odsypianiem na sali obrad
Parlamentu Europejskiego rzekomych, seksualnych ekscesów, ponieważ pijar
mu zrobili przed wyborami, że taki ponoć z niego jeszcze zajebisty kandydat
na Prezydenta Polski, 75-letni Dziad, że uznał babie dziecko zrobione za swoje bez zrobienia
sobie testu genetycznego, jaki zrobił śp. wicepremier Lepper posądzany także niewinnie
przez gazetę wyborczą Michnika, a niejako niechcący, bowiem ponoć nawet w
prezerwatywie... miał tam coś robić.
Dobry dowcip Matce Polce jakoż i Katolikowi nie może zaszkodzić, zaś dopuszczania do siebie
różnych myśli, tolerancji do różnorakich postaw nauczał mnie w dzieciństwie na Węgrodzie
żyd Mirza, sąsiad Volksdeutschki, której siostra nie podpisała Volkslisty, bo nie każda i nie
każdy musiał spośród tych, co mogli, gdyż nie było za Niemca w tej sprawie przymusu
państwowego; czy Murza? A może i Mirdza, nie powiem, nie grzebałem w papierach, nie
chadzałem wspólnie w krzaki. W innym miejscu opowiem, przy okazji Gawędy Polskiej
naokół filmu CIAŁO/ BODY Szumowskiej, obejrzanego przeze mnie na tym samym festiwalu,
jak św. Jan Nepomuk, Patron Narodów Słowiańskich kroczył z godnością z Węgrody na Rynek
w Czeladzi.
Można bowiem nie należeć do zwolenników kultu Marszałka i wynoszenia na Wawel
kolejnych zwłok ludzkich, wbrew świętemu postanowieniu Biskupa Krakowa i ostatniego
Księcia Siewierza i Czeladzi Sapiehy, ale nie można powiedzieć, żeby Lech Kaczyński nie był
słusznego wzrostu swojego brata bliźniaka, przedstawianie zatem postaci tragicznie
zmarłego prezydenta na filmie Stuhra zaledwie od tyłu, niejako d(.)pą do kamer
telewizyjnych i jako prawdziwego kurdupla, mniejszego przynajmniej o głowę od słynnego z
niskiego wzrostu aktora Stuhra jest jawną uzurpacją, za którą Molier został pochowany tam,
gdzie sobie na to zasłużył w swoim czasie. Naród Polski ma prawo odebrać ten wybryk
reżysera Stuhra za niezgodny z prawdą historyczną, antysemicki atak tzw. obywatelskich
użydecznych, rzut kamieniem po żydosku, biblijnie pod adresem zięcia znanego mi osobiście
Krakowskiego Poety Juliana Kornhausera, wykonawcy Testamentu Lecha Kaczyńskiego, a to

http://issuu.com/kulturzentrum

Magazyn Europejski SOWA

27 września 2015

już chyba istotnie coś więcej, niż tylko granie aktora pod publiczkę polityczną, antypolska
fobia.

Osobiście nie życzę sobie w jakikolwiek sposób łączenia z występami w miejscach
publicznych sitwy zawiązanej w Magdalence, ani z występami za pieniądze państwowe w
miejscach publicznych beneficjentów nieludzkiego reżimu żydokomunistycznego, którzy
gloryfikując zbrodniczą przeszłość zmierzają do zlikwidowania Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zbrodnie żydokomunistyczne - takie, jak zamordowanie po 1945 r. wielu
polskich polityków a w ostatnim czasie wielu księży Kościoła
Rzymskokatolickiego, czy górników zamordowanych strzałami z broni palnej
na terenie kopalni Wujek....
Tymczasem zboczona, lub chora psychicznie wyobraźnia scenarzysty nakazała na filmie
"Obywatel" pokazanym na festiwalu goEAST, postaci psychicznie chorego uczestnika strajku
głodowego Solidarności, oblanie sobie rozpalonego łba butelką soku pomidorowego, żeby
ten idiota mógł następnie po Gombrowiczowsku przyprawiać Polsce gębę na festiwalu
krzycząc z okna: Gewalt! Nie trzeba mówić, że Stuhr w tej scenie przeszedł samego Wajdę,
który w "Lotnej" powtórzył propagandową szarżę Goebbelsa ze szablami polskich ułanów na
czołgi.

Jerzy Stuhr nie zaszkodził dzisiaj dobrej opinii, jaką cieszą się żydzi
pośród Polaków mieszkających w Niemczech. Sprowadził tylko sam
siebie summa summarum do parteru głoszenia pierdół prostackich,
którym daleko do barwnych opowieści barona Münhausena, czy
współczesnych zapewnień o głoszeniu prawd w nauce przez
pozbawionego w końcu stopnia naukowego barona z nazwiskiem
kojarzącym się z drukarnią.
Jerzy Stuhr, który chyba tytułowany jest profesorem głosił dzisiaj w miejscu publicznym
nieprawdę, że państwo z którego zostałem w stanie wojennym zmuszony do wyjazdu na
polityczną emigrację, nazywało się tak samo Polska, jak obecna Polska.

- Dlaczego Pan kłamie? Zapytałem wobec tego Stuhra. Przecież
tamto państwo nazywało się PRL (Polska Rzeczpospolita
Ludowa/ Volksrepublik Polen)! Facet rżnął twardo głupa, nie
rozumiał rzekomo, że winien przeprosić ofiarę nieludzkiego
systemu za kłamstwo, którego dopuścił się w miejscu
publicznym, brnął nadal w kryminalne bagno wychwalania systemu, który dla błazna mógł
być dobry, gdyż błaznowi na ekranie dał szansę, jego wykształcił, jak zapewniał nieuk
publicznie w europejskim, wolnym kraju demokratycznym, że dla niego ubecki system, taki
sam jak był system STASI w byłej DDR, był dobry, bo dał mu stanowisko pracy i tytuł
profesora.
http://issuu.com/kulturzentrum

Magazyn Europejski SOWA

27 września 2015

Ostatnio w Niemczech taki sam mądry był szef STASI Milke, który rozbawił do żywego
wszystkie ofiary STASI słowami zapewnień: ja was kocham, wszystkich was kocham. Po
wszystkim, co Naród Niemiecki przeszedł z łap żydokomuny wychwalanej przez Stuhra. Po
wszystkim, co Polacy tacy, jak mój ojciec doświadczyli po 1945 r. pod panowaniem Złego,
przyjeżdża sobie na Zachód szyderca, któremu w PRL-u nie wpoił nikt dobrych manier, nie
nauczył kulturalnych zachowań, nie zalał rozumu pod skórę.
Zapytany przeze mnie Prof. Jerzy Stuhr na konferencji prasowej, dlaczego popełnił w dniu
dzisiejszym przestępstwo przeszkadzania dziennikarzowi we wykonywaniu obowiązków
zawodowych, ten odparł: Bo Pan mi chciał zrobić zdjęcie komórką? - No i co z tego?

Co obchodzi osobę publiczną, której płacą za pokazanie się w miejscu
publicznym, czy akredytowany na festiwalu dziennikarz, który jako
taki przedstawił się aktorowi, robi mu fotkę zegarkiem ubeckim, czy za
pomocą camera obscura, prezentowanej na stałej wystawie piętro wyżej, w
tym samym budynku Muzeum Filmu we Frankurcie nad Menem? Komórki są
jak wiadomo w różnym kolorze, różnej maści, w różnej cenie, chociaż nie dla każdego do
wynajęcia są szare komórki mózgowe.
Natomiast osoby, które nie wiedziały, że popełniają przestępstwo współdziałając w
przestępstwie z Jerzym Stuhrem z Krakowa, zaprzyjaźnionego z Frankfurtem nad Menem,
Frau Dillman winna przywołać niezwłocznie do porządku, abyśmy wiedzeni nauczaniem Pana
Jezusa wybaczyć mogli wspaniałomyślnie naszym winowajcom, jak to Pan Bóg przykazał i jak
głosi posoborowy Kościół Katolicki, w ekumenicznej intencji naprawiania tych, którzy nie
wiedzą, co czynią, a mimo to są przestępcami, chociaż już nie perfidnymi, bowiem
nieznajomość łamania prawa nie zwalnia obywatela od wyjaśniającej rozmowy z
Prokuraturem we Frankfurcie nad Menem, czy od wytłumaczenia się przed hojnymi
sponsorami z niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymywanych pieniędzy na
imprezę publiczną.
Z Panem Bogiem, błogosławiąc ludziom dobrej woli, z Frankfurtu nad Menem odczytał
Stefan Kosiewski
https://shoudio.com/user/sowa/status/17437
pismo do Pani Minister Kultury w Polsce zatytułowane: Stuhr antypolski Polski Komitet
Narodowy 17 Prolegomena do Odżydzania po Myśli Prof. Feliksa Konecznego uwaga 102
Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski rozdział 484 do Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP, Malgorzata Omilanowska w intencji, aby nie Rychliwy, ale Sprawiedliwy dał
każdemu po trochu, jak śpiewał Okudżawa pieśn do Tego, co dawał mu zawsze w podróż
zagraniczną do szczęścia obstawę goryla z KGB.
PDF: ‘ Jerzy Stuhr przeciwko prawu PKN17 PDO102 FO484 von Stefan Kosiewski Do Minister
Kultury i Dziedzictwa Narod... by Stefan Kosiewski
http://sowa2.quicksnake.net/Poetry/Jeden-Facet-staje-sie-PDO198-FO-von-StefanKosiewski-ZECh-ZR-CANTO-DLXXXXVIII
http://issuu.com/kulturzentrum