You are on page 1of 3

SPRAWOZDANIE NA TEMAT BIECYCH WYDARZE W WENEZUELI

Dnia 19 lutego burmistrz Caracas Antonio Ledezma zosta bez uprzedzenia


aresztowany w swoim biurze przez SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).
Jak pisze The New York Times, Ledezma zosta aresztowany pod zarzutem prby
przeprowadzenia zamachu stanu. Nicols Maduro w jednej ze swoich wypowiedzi na temat
aresztowania Ledezmy powiedzia, e on "musi odpowiedzie za wszystkie przestpstwa
popenione przeciwko pokojowi i bezpieczestwu pastwa" 1. Krtko po aresztowaniu setki
obywateli wspierajcych polityk Ledezmy, ktra stanowi opozycj do obecnego rzdu,
zebrao si przed gwn siedzib SEBIN w ramach protestu. Aresztowaniu jest
przedstawiane przez protestujcych jako porwanie i powrt do dyktatury2. W protesty
zaangaoway si organizacje humanitarne takie jak Amnesty International i Human Rights
Watch. Sprawa Ledezmy do dzi pozostaje nierozstrzygnita.
Dnia 24 lutego na ulice Caracas wyszy setki ludzi, aby protestowa przeciwko
polityce Nicolsa Maduro, a take aby okaza swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji
ekonomicznej. W trakcie protestu zgin 14-letni chopiec Kluvier Noa. Do mierci chopca
przyczyni si policjant Javier Mora Ortiz, ktry tego samego dnia zosta za to aresztowany.
mier modego Kluviera Noa wzruszya cay nard, poniewa przypomniaa ona o 41
ofiarach agresji wenezuelskiej policji z zeszego roku, ktrzy take zostali zabici podczas
protestw antyrzdowych3.

1http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/02/150220_venezuela_gobernantes_oposicion_d

p
2 http://mobile.nytimes.com/2015/02/21/world/americas/caracas-mayor-antonio-ledezma-

arrested.html?referrer=&_r=0
3 http://www.buzzfeed.com/hayesbrown/teen-killed-during-protests-in-venezuela

Na pocztku marca prezydent Barack Obama oficjalnie uzna Wenezuel za


"nadzwyczajne zagroenie dla narodowego bezpieczestwa i polityki zagranicznej Stanw
Zjednoczonych"4. W zwizku z tym, Obama naoy sankcje na siedmiu wenezuelskich
obywateli zwizanych z obozem wadzy, oskarajc ich o naruszanie praw czowieka. Sankcje
wizay si z zakazem wjazdu do Stanw Zjednoczonych oraz z zamroeniem wszelkich
aktyww i posiadoci znajdujcych si na terenie USA. To spowodowao pogorszenie si
relacji dyplomatycznych pomidzy Wenezuel a USA, a jednoczenie wzmocnio wizi z
wieloma krajami Ameryki aciskiej oraz Bliskiego Wschodu, takim przykadem
jest Palestyna. Pod koniec maja minister spraw zagranicznych Riyad al-Maliki ogosi, e
Wenezuela jest dla Palestyny "najwaniejszym sojusznikiem". Ponadto, podczas jednej z
konferencji w Palestynie minister spraw zagranicznych Wenezueli podkreli, e Wenezuela
jest "gotowa na to, aby w kadej chwili rzuci sie do walki o suwerenno i niezaleno
Palestyny"5.
Pod koniec maja ukaza si artyku napisany przez znanego ekonomist Stevea H.
Hankego, gdzie opisuje on inflacj wenezuelskiej waluty (VEF), ktra w skali roku osigna
warto ponad 500%6. Z powodu ogromnej destabilizacji ekonomicznej, w wenezuelskich
sklepach od pocztku 2015 roku brakuje podstawowych produktw. Skutkuje to
kilometrowymi kolejkami po znacznie ograniczon ilo produktw przypadajc

na

gospodarstwo domowe. Coraz wicej obywateli zaczyna posugiwa si amerykaskimi


dolarami i pragnie dolaryzacji, jednak 26 maja Nicols Maduro stanowczo okaza swj
4 http://www.telesurtv.net/english/news/Obama-Declares-Venezuela-a-Threat-to-National-

Security-20150309-0011.html
5 http://morningstaronline.co.uk/a-2639-Investing-today-in-an-equitable-

future#.VXM6DYkayc0
6 http://www.cato.org/blog/venezuela-worlds-highest-inflation-rate

sprzeciw, ogaszajc i wenezuelski Bolivar "jest i zawsze bdzie walut Wenezueli" 7.


Prezydent zagrozi take sankcjami za ewentualne posugiwanie si amerykaskimi dolarami.

7 http://www.laprensalara.com.ve/2015/05/maduro-nuestra-moneda-siempresera-el-bolivar/