You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

10-04-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Tydzie temu zakoczya si wizyta papiea Franciszka na ziemi


amerykaskiej z okazji wiatowego Spotkania Rodzin. Tak si piknie skada,
e dzisiejsza Liturgia Sowa ukazuje nam jak Pan Bg poprzez stworzenie
mczyzny i kobiety zaoy instytucj maenstwa. Zobaczmy jak
w dzisiejszej Ewangelii Chrystus tumaczy zamys Boga odnonie mczyzny
i kobiety: " Na pocztku Bg stworzy ich jako mczyzn i kobiet: dlatego
opuci czowiek ojca i matk i zczy si ze swoj on i bd oboje jednym
ciaem...Co wic Bg zczy, tego czowiek niech nie rozdziela." (Mk 10, 6 - 9)
Jaki wic miaa cel wizyta papiea Franciszka - by wspczesny czowiek
stara si jak najlepiej wypeni zamys Boy odnonie ycia maeskiego.
Dlatego z ust papiea syszelimy zachet, aby wspczesne rodziny byy
wiadkami prawdy, dobroci i pikna. Bg mieszka w amerykaskich
miastach i pragnie nawiza relacje ze wszystkimi, a take pragnie stan
u boku wszystkich, zwaszcza tych, ktrzy przeywaj wielkie trudnoci
i kryzysy. Tylko mio przezwycia trudnoci. Nienawi i podziay nie
dokonaj tego. Mio jest radoci, mio popycha do przodu, mio jest
fabryk nadziei, powiedzia papie Franciszek.
A potem papie w jednym ze swoich przemwie zada pytanie:
"A co z tob? Co zamierzasz uczyni w yciu? " I zauway, e przyszo
Kocioa w szybko zmieniajcym si spoeczestwie wymaga znacznie
bardziej aktywnego zaangaowania ze strony wieckich. Aby si zaangaowa
trzeba odnowi rado z pierwszego spotkania z Jezusem i czerpania z tej
radoci odnowionej wiernoci i si.
Pomylmy nad tym pytaniem, ktre nam zada papie Franciszek - a co
z tob - jak chcesz
si zaangaowa
dla dobra swojej
rodziny, parafii
i spoeczestwa.
ks. Andrzej
Malejak, SCh,
Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


SOBOTA - 10 PADZIERNIKA

SOBOTA - 3 PADZIERNIKA

9:00 + John Warzywoda - Nina Stephenson


4:00 + Helena, Joseph Michalak
5:30 + Dziermaj Solo w 1 rocz. mierci - ona, dzieci
XXVII NIEDZIELA ZWYKA - 4 PADZIERNIKA

8:00 + Wacaw Dzioba


9:30 + Stanisaw Rumin w 1 rocz. mierci
11:15 + Marianna, Antoni Mieczkowski - rodzina
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla czonkw ywego
Raca
1:00 - Msza w. za Ojczyzn
1:00 - O opiek Bo dla ukasza z okazji urodzin
1:00 - O Boe b. dla Marzanny i Ryszarda z okazji
4 rocz. lubu
1:00 - O Boe b. dla Marka w dniu urodzin
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Moniki i Tomasza
1:00 + Zofia Hyjek
1:00 + Anna Flak
1:00 + Wadysaw Goa w 30 rocz. mierci
1:00 + Marianna Sznitka - rodz. Rogowskich
1:00 + Czesaw Popielarczyk, Jan Wrona, Henryk
Sakowski
1:00 + Franciszka, Wiktor, Wadysaw Martko - syn
1:00 + Cecylia Ziejka
1:00 + Jan Mikowicz w 16 rocz. mierci
1:00 + Jzef Dubiel w 1 rocz. mierci - ona, dzieci, wnuki
1:00 + Genowefa Partyska w 1 rocz. mierci, Feliks
Partyski w 2 rocz. mierci
7:00 + Bronisaw Kulpa
PONIEDZIAEK - 5 PADZIERNIKA

9:00 - O ask nawrcenia


7:00 - O potrzebne aski dla ukasza w dniu urodzin
7:00 + Jan, Regina Lewczyk w 1 rocz. mierci
WTOREK - 6 PADZIERNIKA

9:00 + Stefan Jaskulski - siostra Theresa Szymaska


7:00 + Edward Rdziniak w 1 rocz. mierci - crka, dzieci

9:00 - Za konajcych i cierpicych - Arcybractwo


4:00 + Daniel abicki - dziadek
5:30 - W intencji Bogu wiadomej
XXVIII NIEDZIELA ZWYKA - 11 PADZIERNIKA

8:00 - O Boe b. dla Emilii Skwarek z okazji urodzin


9:30 - Msza w. dzikczynna w 10 rocz. lubu Renaty i
Piotra i z prob o Boe b. dla rodziny
11:15 - O Boe b. dla Franciszka Gardockiego w dniu
urodzin
1:00 - O wiato Ducha w. dla ukasza
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Haliny i Leszka
Wjcik z okazji rocz. lubu
1:00 + Za zmarych z rodzin Dudziskich i Szponarw
1:00 + Zbigniew Frcz
1:00 + Stefan Krzyanowski - siostra
1:00 + Marianna Sznitka - Maria Zielonka
7:00 + Aleksander, Janina Kisiel i zmarli z rodziny

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 10/11 padziernika
4:00 - Celina Basta
5:30 - Dominic Jakubowski
8:00 - Magorzata Mikoajczyk, Elbieta Wolski
9:30 - Eugenia Czaja, Magorzata & Zbigniew Purzyccy
11:15 - Dzieci
1:00 - Jolanta Gmurowska, Krzysztof Grzesiak, Jzefa
Hoowiska
7:00 - Nastassja Mirowski, Mikoaj Pal
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 10/11 padziernika
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - F. Emil, G. Mikoajczyk
9:30 - A. Nytko, Z. Skorupa, A. Szmyd, J. Szwakopf
11:15 - J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrozny,
A. Popawski
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii

RODA - 7 PADZIERNIKA

9:00 - Za parafian
7:00 + Czesawa Hondo
CZWARTEK - 8 PADZIERNIKA

9:00 + Sophie Chrobak


7:00 + Wadysaw Kisaa
PITEK - 9 PADZIERNIKA

9:00 + Antoni Kuzia - rodzina


6:00 - O potrzebne aski dla ukasza w dniu urodzin
6:00 - O ask zdrowiea dla Zuzanny
6:00 - O ask zdrowia i potrzebne dary dla Franciszka,
Stefanii i Krzysztofa
6:00 + Franciszek, Jadwiga Klejno

CZYTANIA MSZALNE OD NIEDZIELI


4 PADZIERNIKA 2015
PONIEDZIAEK - Jon 1,1-2,11 Jon 2 k 10,25-37
WTOREK - Jon 3, 1-10 Ps 130 k 10,38-42
RODA - Jon 4, 1-11 Ps 86 k 11,1-4
CZWARTEK - Ml 3, 13-20a Ps 1 k 11,5-13
PITEK - Jl 1, 13-15; 2, 1-2 Ps 9 k 11,15-26
SOBOTA - Jl 4, 12-21 Ps 97 k 11,27-28
NIEDZIELA - Mdr 7, 7-11 Ps 90 Hbr 4, 12-13 Mk 10, 17-30
OFIARY Z NIEDZIELI - 27 WRZENIA 2015
Ofiary - $ 7,687.00
CSA - $1,145.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Dzi dwudziesta sidma niedziela w cigu roku,


a zarazem pierwsza niedziela padziernika. Miesic ten
z woli papiea Leona XIII od 1885 roku jest miesicem
racowym. Liturgia sowa porusza dzi spraw
nierozerwalnoci maestwa. Wiele uwagi maestwu
i rodzinie powica take obecny papie Franciszek, ktry
obchodzi dzi swoje imieniny. Wspierajmy papiea oraz
maestwa i rodziny modlitw racow odmawian
w kociele lub w domach rodzinnych.
Dzisiejsza niedziela i cay padziernik stanowi dobr
okazj do zainteresowania si rami ywego Raca
w naszej parafii. Cieszymy si z parafian, ktrzy nale ju
do tych r, a pozostaych zachcamy do zaangaowania
si w ich dziaalno. Zainteresowanych wstpieniem do
r zapraszamy na spotkanie dzisiaj po Mszy w. o godz.
1:00pm. Do obowizkw osb nalecych do ry naley
branie udziau w zmianach tajemnic racowych
odbywajcych si raz w miesicu oraz codzienne
odmawianie wylosowanej na zmianie jednej tajemnicy
raca w intencjach wyznaczonych przez Koci.
W rod przypada wspomnienie Najwitszej Maryi
Panny Racowej, ustanowione na pamitk zwycistwa
floty chrzecijaskiej nad tureck w bitwie pod Lepanto
w 1571 roku, odniesionego dziki modlitwie racowej.
Za tydzie dwudziesta sma niedziela w cigu roku,
a zarazem XV Dzie Papieski

KONKURS RACOWY DLA DZIECI


Zapraszamy wszystkie dzieci do wzicia
udziau w konkursie na wasnorcznie
zrobiony Raniec. Swoje podpisane prace
prosimy przypina na tablicy w holu Kocioa.
W NIEDZIEL 11 PADZIERNIKA
DZIE PAPIESKI
Z okazji rocznicy wyboru Papiea Jana
Pawa II na Stolic Apostolsk
w dniach 10/11 padziernika zapraszamy
po kadej Mszy w. do Sali Jana Pawa
na pyszne
KREMWKI PAPIESKIE

Oglna: Aby zosta wykorzeniony handel ludmi,


nowoczesna forma niewolnictwa.
Misyjna: Aby wsplnoty chrzecijaskie na
kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym gosiy
Ewangeli tym, ktrzy jeszcze na ni czekaj.
WIZYTACJA KS. GENERAA KSIY
CHRYSTUSOWCW
W dniach 6-7 padziernika odbdzie si wizytacja
ks. Ryszarda Gowackiego Generaa Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii. W rod 7 padziernika
zapraszamy w sposb szczeglny wszystkich parafian na
Msz w. o godz. 7:00pm., ktr bdzie sprawowa
ks. Genera. Po Mszy w. odbdzie si spotkanie dla
czonkw Rady Duszpasterskiej i Finansowej oraz dla
przewodniczcych grup parafialnych. Ks. Generaowi
bdzie towarzyszyszy ks. Prowincja Pawe Bandurski.
UWAGA-ZMIANA GODZINY MSZY W.
W PITEK 9 PADZIERNIKA
9 padziernika ze wzgldu na Koncert Rubika zostanie
przeniesiona Msza w. z godziny 7:00pm na godzin
6:00pm w Kaplicy w. Maksymiliana.
DZIKCZYNNA
PIELGRZYMKA
ROWEROWA
Zapraszamy: 10 padziernika na
VII Pielgrzymk Rowerow
jako dar wdzicznoci za
kanonizacj Jana Pawa II.
Wyruszymy o godz. 10:00 rano
z 24 Mile/Dequindre Rd. przy
Onyx. Na zakoczenie pielgrzymki zostanie odprawiona
Msza w. o godz. 3:00 pm przy
grocie w Orchard Lake.
ZAPRASZAMY NA KONCERT
PIOTRA RUBIKA WIARA,
NADZIEJA, MIO
9 padziernika w naszym kociele
o godz. 8:00pm. Bilety w cenie
$70.00 ($60.00-powyej 62 roku
ycia, $35.00 dla dzieci od 8-12
lat, poniej za darmo) s dostpne
w biurze parafialnym a take
dzi po kadej Mszy w. w holu
Kociola.
SPOTKANIE DLA RODZICW DZIECI
I KOMUNII
W najblisz niedziel 11 padziernika po Mszy
w. o godz. 11:15 odbdzie si spotkanie dla
rodzicw dzieci I Komunii w.
KAWIARENKA
Dzikujemy chrowi modzieowemu i dorosemu za
zorganizowanie kawiarenki 27 wrzenia ($697.00) Bg
zapa za wszelk pomoc. Chtnych do zorganizowania
niedzielnych obiadw prosimy o zgoszenie si do Sistr.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

REKOLEKCJE ZE SOWEM
BOYM
Zapraszamy w dniach 16-18
padziernika na rekolekcje
pt. ONA ZAWSZE MWIA
BOGU
TAK prowadzone
przez ks. Joachima Stencel SDS
Salwatorianina z Centrum
Formacji Duchowej w Krakowie.
Cae spotkanie bdzie
przeywane w klimacie pustyni,
milczenia z moliwoci
spotkania z kierownikiem
duchowym. S to rekolekcje
zamknite trwajce od pitku
wieczorem (6:00pm) do poudnia w niedzieli. Kady, kto
pragnie w nich uczestniczy musi si zapisa u Sistr w
biurze parafialnym lub w zakrystii. Bdzie to jednoczenie
pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie ze Sowem
Boym z cyklu Lectio Divina. W czasie rekolekcji
zapewnione s posiki. Koszt rekolekcji $50.00. Kady
uczestnik powinien mie ze sob Pismo w i notatnik.
PROBA O POMOC DLA DOMINIKA
3-letni Dominik Barna z Przemyla przylecia
wraz z babci do Detroit, aby w szpitalu Beaumont odby
operacj oka. Nasza Wsplnota zostaa poproszona
o pomoc i opiek nad nimi! Dominik urodzi si jako 5-cio
miesiczne dziecko. Chopiec cudem przetrwa pord,
urodzony z wieloma wadami. Dzi 3-letni Dominik nadal
niedosyszy i lekko widzi na jedno oko; czeka go jeszcze
wiele zabiegw i terapii. W dzisiejsz niedziel po kadej
Mszy zbiera bdziemy donacje do puszek na Dominika.
Bg zapa za kad przekazan na ten cel donacj!!!
Blisze informacje o Dominiku na stronie internetowej:
Siepomaga.pl - Dominik Barna (Nie straci z oczu barw)
OSTATNIA SZANSA ZAPISU NA
WIATOWE DNI MODZIEY W
KRAKOWIE 2016
W dniu dzisiejszym po Mszy witej o
godz. 7:00pm
w sali w. Jana
Pawa II odbdzie si obowizkowe
spotkanie dla modziey udajcej si w przyszym roku na
wiatowe Dni Modziey do Krakowa. Bardzo prosimy,
aby na tym spotkaniu podj ostateczn decyzj, co do
wzicia udziau w tym wydarzeniu.
RELIKWIE W. MARII GORETTI
Relikwie w Marii Goretti bd wystawione w kociele w.
Cyryla i Metodego w sobot 10 padziernika od 10:00am
do 10:00 pm.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
5 X w. Faustyna Kowalska, dziewica, zakonnica ze
Zgromadzenia Sistr Matki Boej Miosierdzia,
sekretarka i apostoka Boego Miosierdzia,
kanonizowana przez Jana Pawa II w roku 2000
9 X b. Wincenty Kadubek, biskup, pierwszy Polak,
ktry opisa dzieje narodu w Kronice polskiej, zmar
jako cysters w Jdrzejowie 8 III 1223 r.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia Petecka,
Irena, Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Helena Salbut, Izabella Kuniec,
Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol
Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna, Helena
Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i
ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga Kondracka, Bronisawa
Koryski
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i nazwisk bliskich
chorych i cierpicych z naszych rodzin. Chcemy poleca ich
naszej modlitwie.

10.04 - 10.11
rodzina
Somiskich

10.11 - 10.18
rodzina
Schodowski

KALENDARIUM PARAFII

6/7 padziernika - Wizytacja Ks.Generaa i Ks. Prowincjaa


9 padziernika - Koncert Rubika
10 padziernika - Pielgrzymka Rowerowa
11 padziernika - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii
13 padziernika - Zota Ra
13 padziernika - Naboestwo Fatimskie
16-18 padziernika - Rekolekcje o. Joachima Stencel
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu
Chrztu witego zostan wczeni Drew Gary
Tessoff i Julian Pelc. Nowo ochrzczonym,
rodzicom i rodzicom chrzestnym gratulujemy i
yczymy Boego bogosawiestwa oraz
Jasnogrskiej Pani.

opieki

MSZA POGRZEBOWA
W minionym tygodniu z naszej wsplnoty
odesza do wiecznoci: p. Josephine Melen.
Polemy j miosierdziu Boemu: Wieczny
odpoczynek racz jej da Panie.
PROBA O DONACJE NA KWIATY
Zapraszamy wszystkich, ktrym pikno naszej wiatyni
ley na sercu o donacje na kwiaty. Zwracamy si w
szczeglny sposb do osb przeywajcych swoje wita
lub jubileusze a take specjalne intencje. Niech to bdzie
dar naszych serc.
II TACANA FUNDUSZ REMONTOWY
BUDYNKW PARAFIALNYCH
W nastpn niedziel 11 padziernika bdzie II taca
przeznaczona na Fundusz remontowy budynkw
parafialnych.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Skadka na apel CSA 2015 trwa...


Cel naszej parafii wynosi: $ 63,706.00.
Do dnia dzisiejszego zebralimy: $ 32,933.00
Od maja 2015 nasza parafia zebraa 51.8% z caej sumy $63,706.00, ktra jest nasz obligacj w obecnym 2015
roku. Jest to wspaniaa odpowied na ten apel. Pozostao do uzbierania $30,713.00. Nadal zwracamy si do
parafian z prob o donacje na ten cel. Tylko dziki poparciu wszystkich parafian moemy odnie sukces
w przeprowadzeniu tej zbirki.
Zbirka na CSA bdzie kontynuowana przez cay rok, a do kwietnia 2016. Pamitajmy, e kada wpacona suma robi
rnic.
Przypominamy, e darowizny w wysokoci $120.00 na rodzin umoliwi zebranie caej sumy. Jeeli nie jest
moliwe aby wpaci ca sum, mona rozoy wpaty na duszy okres. Miesiczne ofiary w wysokoci $10.00 pozwol
na osignicie tego celu.
Ponadto kontynuujemy spaty naszych wieloletnich zalegoci na CSA, ktre wynosz na dzie dzisiejszy
$353,139.00.
Aby zredukowa ten dug, w kadym miesicu wpacamy $3,000.00 z parafialnych funduszw. Spat bdziemy
kontynuowa przez dugi czas, dlatego bardzo zachcamy wszystkich do wzicia udziau w redukcji tej obligacji.
Przypominamy, e midzy innymi niedzielne obiady organizowane poprzez naszych parafian s przeznaczane na ten
cel. Prosimy o pomoc w organizowaniu obiadw. Jest to wspaniaa forma poczenia zobowizania z wziciem udziau
w yciu parafii. Pamitajmy, e kady dolar wpacony ponad nasze roczne zobowizanie pomoe w zredukowaniu
naszego zobowizania.
Komisja Troski o Parafi
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Do dzisiejszego biuletynu zostao doczone sprawozdanie
finansowe za rok 2014-2015. Serdecznie dzikuj
Parafianom, Przyjacioom i Dobrodziejom za wspieranie
naszej parafii, by ona moga jak najlepiej funkcjonowa
i wypenia swoj misj. Niech dobry Bg wynagrodzi
Wasz hojno, ofiarno i trosk o koci i pozostae
budynki parafialne.
Ks. Andrzej Malejak, SChr
ARCYBRACTWO KONAJCEGO SERCA PANA
JEZUSA I MATKI BOEJ BOLESNEJ.
Uroczyste powicenie Chorgwi Arcybractwa odbdzie si
w niedziel 11 padziernika podczas Mszy w.
o 1:00pm. Po wsplnym zdjciu zapraszamy wszystkich
czonkw Arcybractwa do sali w. Jana Pawa II na krtkie
spotkanie.
Zostay zamwione Msze w. w intencji cierpicych
i konajcych oraz w intencji czonkw Arcybractwa na cay
rok 2016. Wszyscy czonkowie w czasie spotkania
otrzymaj kartki z datami Mszy w. W miar moliwoci
zapraszamy wszystkich do udziau w tych Mszach w.

ZAPROSZENIE NA GRALSK
ZABAW
Koo Grali zaprasza na zabaw
Gralska
Jesie w sobot 17
padziernika w sali Jana Pawa II.
Do taca bdzie gra zesp Rytm.
Do nabycia gralskie jado. Bilety
do nabycia 4 i 11 padziernika w holu
Kocioa. Po wicej informacji prosz
dzwoni 248 652-8424
ZADUSZKI Z POEZJ KS.
JANA TWARDOWSKIEGO
Szkoa Jzyka Polskiego im.
A. Mickiewicza zaprasza na poezj
ks. Jana Twardowskiego pt. NIE
BJ SI KOCHA w niedziel 25
padziernika o godz. 3:00pm w sali
w. Jana Pawa II. Sprzeda biletow
w niedziele 11 i 18 padziernika
w holu Kocioa. Bilety w cenie
$20.00 dla dorosych; $10.00 dla
dzieci. Dodatkowe informacje 248-652-1875

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
W niedziel o godz. 12:30-1:00pm
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel o godz. 12:50pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
I pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsawa SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.