You are on page 1of 217

1211.1812.24.

indd

188

2014-1-3

17:02:00

1./3
2./4
3./5
4./9
5./11
6./13

1./17
2./18
3./19
4./20
5./22
6./23

7./24
8./27

1. /35
2./39
3./41
4./46
5./47
6./50

1./53
2./57
3./60
4./63

1./67
2. /73
3./75
4./77
5./78
6./80


1./83
2./86
3./88
4./89
5./92
6./95
7./96

1./101
2./102
3./105
4./106
5./108
6./111
7./113

3./119
4./121
5./123

2./117

1./115

6./125
7./128

1./131
2./132
3./134
4./136
5./141

1./149
2./150
3./154
4./155
5./157

1./161
2./164
3./166
4./167
5./169


1./173
2./174
3./177
4./180
5./182
6./184


/191
/197
/200
/203
/207

2070

21
21
21

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

2011

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

qimu

91

92

93

94

95

96

97

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

1666

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

CD

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

ti shng yu

hu f

w mn

wi rn z zho

shn

zh bo

yng su xng

sh y tin d yu s gu zh shn

y rn su fn qng zhng

y du


rn sun

sun jin z pn ho

du fng yu hun

rn ji w zh

xng hu


su zh

j qng b zh

xng zi zh

sun jn z

yu yu sn


ti bi du shn jn

zi rn tu shng

l rn zu

du q

j sun


yu yu sn sh shn

zi rn shn zhng

mi do gng shn r

zh shng y tin


co

yn rn zu gu

yu hu zh r

zo shn y rn

fn rn yu


gu

z du j

xio z du sun

q gu d xio

yu sh bi

sh

y qi chngshng zh

xin x

b zh

sh do z jn

fi do z tu

l xi jng

n sh

191

d li gng

zhng xio yu t

zhng j hu rn

jn

x gu

jng lo hui yu

kn chng co m

yu b

k shng

y mn


rn zh xing

192

c xn y

l rn zh shn

j rn zh j

ji rn zh wi

jin


rn zh d

j zh d

jin rn zh sh

j zh sh

b zhng


rn dun

b xun j chng

yng shn

tu du q sho

shu r


yun

shu chng ru jng

sh n

b qi bo

y rn b zhu hu

su wi


shn rn

rn ji jng zh

tin do yu zh

l su zh

zhng xi yun


zh

shn lng wi zh

su zu b chng

shn xin k

y qi tin


xin zh

dng l

y qin sn bi shn

y qi d xin zh

dng l sn bi


shn

gu hu fi y

r dng

bi l

r xng

wi nng

rn zu


cn hi

yn zi ling shn

w jn qn

mn q xin shng

pn q


su sh

kung zh w sh

bng zh tng xu

w zh wi

gng ji


zng qn

gng qing b rn

hn l

z yng

sh fi b dng

xing bi


gui y

n xi q gng

chn shng x zh

shu n

b gn

nin yun b


xi

qng mi tin mn

ro lun gu zhng

shng j fi y

xng j

sh rn q ci

qng rn q wi

zh jing l

bin zhng pi


xin

lng g

b gu

f shu l

y zh wi q

q wi


zh

r qng wi zhng

jin sh ji n

zh gu b gi

zh shn b


wi

z zu yn t

yng s fng sh

shn bng shng xin

qn lng do

sh fi zh zu

f zh jng q

tin xu f cho

shng ti p


lun

yun rn yu sh

hu rn chng gng

wi rn z

jin rn z

y ho

s fi gng

qi rn zh nng

b rn zh


shn

xng rn zh chu

ji rn zh s

ho rn hu ci

l rn g


ru

qn rn su i

zh rn wi fi

chng zh zu wi

r rn qi


shng

bi rn mio ji

p rn hn yn

gu f

r jio

gu min w


ch

rn n tu gu

ji hu mi

g mi x

bo zh xin


xn

cu rn su chng

j su dun

chng wi p xi

zng bo sh


shng

g jin ci

fi l png zi

sn q

lo ro zhng


shng

p rn zh ji

q ci bo

ju shu fng hu

y hi mn

wn lun gu m

y bi rn gng

sn rn q

y qing rnyng

jin t rng gu

yun t li bin

jin t

f yu

yun t

193

sn

s mi

q xn s zh

t hu ci

yun t shn

gn qi b su

bin shng zhu hn

jin t sh bin

bin shu t


gu

194

jin t

jin t

t xing b

r xio zh

jin t ci nng k chng r


zh

mi g yn rn

yng yo sh sh

hu n sh f

d ch f


xing

qing q qing qi

ho qn ho du

l l zh f

qio zh qi


qin

shng f

b png

l gu ji

k n q xi

kng h

yun tin yu rn

h fng m

du h zhng sng

wng zh png


dng

yng q qi y

wi f

m xn

d xn wng g

ku sh xn


fi

tn mo y ci

q wng q shng

zo zu

chn hu png


rn

hu rn chng zh

m shn chng zhng

q shn xio n

bi qn xing


sh

zh tin d

y zhng b hui

yn shn mng r jin wi sh

sh y hu


hu

ji ji b hun

fn wi yng qi

l shng sh sh

yn y gu

xn d mo c

hu sh wi rn

zu do hu zhng

dun ch xi

qng chng xio shng

y wi z zhn

ci q jin l

y ling wi


jin

mn m

y rn

tn ln w yn

zhu z qi zh

sh ji bi


lun

g ru fn zhng

nn b zhng ling

b ru shn

sh

b jng q

mi ho jn ku

chng xng d

w xng y

sh l

y ji g

qng mn xin lng

wi n shng mng

zu wi w

hui xi wi xn

z zhu zhu t

pin zng pin i

yu jng yu


zo

tio sh tio rn

sn z du ti

xng du yn p

hu l

shu dn ho n

du bi t tu j

du zo yn yng j


yu y zo hu sho xing

hu chi zu sh

q lu l

b ji xng


xng

tu li xng

zh hng n

zh zh sn gung

ji sh r yu

chn


yu lio li

du bi

g sh gu d sh

r sh dng


zu

s mng su q qng zhng

du q

j sun

sun jn z

s yu

ni yng j

z sn

yu zh hng q rn ci zh

ni j


z ji ku y dng zh

jin zh s sng

ru b

s sng

z yu shu hu


do zi

y wng q

j bng ku sh zh sh

y dng wng q zh


zh

yu wng sh rn zh

sh y do bng r xing sh y

q fi y zh


ci zh

r lu f ji j

zhn ji zh k

fi b zn bo

j zh

f xn q

y shn

shn su wi wi

j shn y su zh

hu xn

195

su wi wi

r xing shn y su zh

q yu cng xng

sh

hu z gi hu

zh

m zu

zhng shn fng xng

ji ji b hu


j qng

196

su wi zhun hu wi f

j rn y shn

sh shn

xng


shn

r yu sn shn

sn nin tin b jing zh f

xing rn y


sh

xng

r yu sn

sn nin tin b jing zh hu


b min r xng zh

d jn yu

y sh q sh wi sh di f shn

wi chng n mn

ji rn zh nn

j rn zh j

mn rn zh g

rng rn zh


gu

gung xng yn zh

shng g cng qing

rn nng r

d cn xn

tin b

sh xn

rn yu

y gng zh

d xng s

zh

mn

du sh j rn

go zh w zh zh gu

ji y

zhng zhung yun zh


xun

mi sh

xing zi xing zh rng

y gung f tin

x png xn d


xng sh sh zh fng bin

zu zhng zhng zh yn gng

l rn

xi shn


xi f

zhng zh di tin xng hu

c xing wi gu ji mn

zhng zh xio

qn

jng xing xn yu

hu fng zhn cho du

hu bi f nin jng

bo d

gung xng sn jio

h zh zh y

ji wi r ji

197

m lu zh qu

x gu

jng lo lin pn

cu y sh

zhu do


l zh j hn

sh gun gu

min sh hi zh bo l

ji f

t xi qn


qi

198

jn g

su j zhn j ln png

du chng x yo gng ping

k qng ch zhng

b di zh kun sh

y bi z

k qi

yn zo jng wn


chung xi s yun

sh yo ci y zhng j

sh ch shu y ji k fn


hu mi w

r fng shng

hu ch zhi r ji sh

b chng kn chng y


jn hu m sho shn ln

din y dng y zho rn xng

zo h chun y

j rn

w dng shn r wng qn nio

w ln shu r

y xi

w zi gng


ni

z zh

w mu rn zh ci chn

d rn zh j nng


w yn rn zh q

w su rn zh zhng sng

w hui rn zh mng l

p rn zh hn yn

w yn s chu

sh rn xing d

w yn


xio l

sh rn f

y qun sh r

r shn ling

w sh


f ho r

q qing kn

shn rn z qn jn zh

zh d xng y shn xn

rn z yun b zh

d zi yng y mi ji

chng x yn

yng shn

k ku sh xn fi

jin i do zh jng zhn

ch dng t zh w sh


xi sh bi nin q

q zh l

zo qin wn rn li wng zh qio

chu xn y

g rn fi

jun z

y chng rn mi

zu sh x xn tin l

ch yn yo


shn rn xn

jin xin zh y gng qing

shn d zh y qn yng

zh


zu

zhng shn fng xng

yng w

yo ji ln

chng yu j shn yng h


jn bo z zi z

yun bo z zi r sn

bi f pin zhn

qin xing


yn j

b cng yn zh zhng d li zh zi

199

200

d jn yu

rn shng zi sh

gu jn zhngxio ji y dng sh

fng y

rn do w ku

l shn y tin d zh jin

ru b jn zhng xio ji y


dng sh

shn su zi sh

q xn y s

sh wi tu shng

fn rn xn j

shn

shn j xn

w ku xn

w ku shn

ru sh q xn

bin sh q shn

g jn z sn wi s zh

y shn q

w wi n sh k


lu k ku

y dng y jng

shn mng jin ch

sh m sh shu

l su


b zh

kung bo ying zho zho

b shung ho f

yn wi wn

shu

xio


wi bi xng yun

dn yu n

y xn yu ku zh

w wi yu l

r xng


zh

fn yu h

y xn w ku zh

w wi w

b xng

ru

w jio

qng sh w do

jng tin d

l shn mng

fng z xin

xio shung qn

shu wng

zhng sh zn

i xing di

xn png you

m zng z

h xing


ln

bi f

jio z sn

sh xng fng bian

gung j yn d

ji


nn j

g lin pn

tu xi mio y

yn zo jng wn

sh yo


sh ch

ji sh fng shng

zo qio xi l

jn g

b kn

zhng s

pi nn ji fn

jun z chng mi

chu xn jio rn

yun chu ji


sh

du chng gng ping

qn jn yu d

yun b xing rn

yn

yng


shn

w ji mn

hu xn xing do

gi gu z xn

mn qing rn

nin b cn

y qi shn sh

xn xn fngxng

rn su b jin

shn y zo wn

ji f zng shu

tin z

y sn

zi xio bng jin

hu


hun b qn

rn w xinnng

j xngzho ln

ru cn

xn

b xngshn sh

yn rn q

p rn hn yn

hui rn mng ji

d rn j nng

mu rn ci chn

su rn zhng sng

sn


rn l

fi ji rn shn

hn tin yun d

h fng

bng shng


hu xin

mi xing q shn

zi sh ni qun

hu n

z zh

sh sh

r shn

y pn

l rn g ru

jin rn xing d

b xnzhng do

jin do xi yn

ho shng sh zh

b zhng qn jin

qng q

201

b bo yu n

d du xio chng

ji l


xi jio

yn yu y rn

gu shu shng tin

lin w xng yn

mng mn


n pin

202

mn xn mi j

hng yn q

bi r zhu z

bi d mu hi

b cn


tin l

b shn rn xn

b xn bo ying

yn rn zu

b xi


pin shn

xng zh

sh

gun s ku sh

shu hu do zi


wn y

shng bi chn chn

sh shn wng ji

nn do n yn

jn bo zi


shn

yun bo z sn

shn mng jin ch

ho f

b wn

shn ling

hu f yu fn

xngshn f bo

zu

hu ln

w zu s

yun rn fngxng

yn su qin jn

y shn xn

w yn

zhn shu fn xng

yu


nng ch sng

xio xing j qng

qi z

qi shu d shu

f gu


gng mng

ji nng yu chng

fn yu su q

r hu

wn hu


xu xio

qin xing yn j

zh r

wi shn k zh

w bn w

wi yu shn rn

zhngshnfngxng

w di ju zh

l mng j

s so tng ch

yo ni wi zhng ji

j hn bin

gun su mn h

b qn z jindin

y zhu y fn

dng s li ch b

bn s bn l

hngnin w

l wi jin

y wi y

r chu mu

w ln k

r ju jng

z fng b

x jin yu

yn k qi w li lin

j zh r ji

w fu shng jn y

yn sh yu r jng

yun sh

y zhn xi

w yng hu w

w mu lingtin

sn g li p

sh yn do zh mi

b mi qi jio

fi gu fng zh f

w yng jn mi

q qi qi j yn zhung

203

z zong su yun

b chng

z sn su y

jng sh b

j shn w

q zh p

jio z yo yu y fng

204

w tn y wi zh ci

w yn gu ling zh ji

y jintio mo y

w zhnpin y

jin pn k qn ln

x ji wn x

b chng ji

w ji xing

ln chngguichun

l jinxiowng

xing d sh zh

x fn du rn gu

zhng yu ni wi

y c yn f s

tng f yn

gui g ru

q sh zhng f

zhng z ci

b chng rn z

ji n z ji x

w su zhng pn

q x qi sh n

w j hu lin

jin f gu r shngchnrng zh

zu k ch

y pn qing r zu jio ti

zh

jin m shn

j ji ji zhngsng

sng z zhngxing

ch sh ji du yn

yn du b sh

w sh sh l

r lng b

g gu

w tn ku f

z sh shng qn

gui p

z sh

hu w

b du

tu du z gn

ji do nn chng

xi n

sho

ji b shu q li

q zh lo chng

j z k xing y

qngtng f yn

n zh fi rn zh zn s

dng rn ni sn s

yn sh xingzhng

yn zh fi w zh b sh

x png xn zi xing

sh hu w nin

shu n

m wng

fn sh dng li y

y zi wng

rn yu x qng

k shng d

j xn

rn yu hu hun

k shng

x xng xn

shn y rn jin

b sh zhnshn

kng rn zh

bin sh d

jin s

q yn xn

bo zi q

n yun r yng n jin

hu

yn z sn

ji mn h shn

su yng sn b

y yu y hun

gu k zo wn

j nng tu w

d zh l

d sh zh zi shngxin

fi t

wi gun xn cn jn gu

j shn ji

shu fn n mng

shn sh tngtin

wi rn ru c

sh h jn yn

205

2011

2005

207

208

209