You are on page 1of 24

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 7 padziernika 2015 | Nr 19 (196)

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE SPRAWY KONTROWERSYJNE

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

Janusz Rudnicki niezasuony dla miasta Napad na 80-latk


KATARZYNA SOLARZ

Pidziesicioosobowa
grupa mieszkacw zoya wniosek do Komisji Prawno - Aministracyjnej o nadanie
honorowego tytuu zauony
dla miasta Kdzierzyna-Kola, znanemu pisarzowi Januszowi Rudnickiemu. Ten
ceniony na caym wiecie prozaik (w 2010 nominowany do
nagrody Nike za zbir opowiada mier Czeskiego Psa
przyp.red) urodzi si i mieszka w Kdzierzynie-Kolu i do
tej pory bywa w nim regularnie.
Warto doda, e cho z waciw sobie ironi i dystansem, to
prawie w kadej ksice wspomina rodzinne miasto. Czonkowie komisji prawno-administracyjnej zaopiniowali wniosek
mieszkacw pozytywnie, po
czym tra on pod obrady Rady Miasta. Kwestia nadania
honorowego tytuu Januszowi
Rudnickiemu nie spodobaa si
wszystkim radnym, ale nikt nie
spodziewa si, e na sesji moe doj do rzucania misem
z powodu literackich rodkw
wyrazu. Grzegorz Peczkis z PiS,
bardzo nerwowo zareagowa na
wniosek. Kto zoy pismo o
nadanie tego tytuu? grzmia
gronie. Nie wiem czy pastwo zaznajomilicie si z twrczoci pana Rudnickiego? Wedug mnie, na tym, e urodzi
si w Kdzierzynie-Kolu, kocz si jego zasugi dla miasta
stwiedzi. Radny wnikliwe
przeanalizowa twrczo Rudnickiego pod wzgldem czstoR E K L A M A

Janusz Rudnicki od wielu lat nie mieszka


w Kdzierzynie-Kolu, jednak w kadej swojej
ksice wspomina rodzinne strony.
tliwoci wystpowania w niej
wulgaryzmw i uzna, e pisarz
nie jest wzorem do naladowania, szczeglnie dla modych
ludzi. Chciabym, ebycie
Pastwo mieli wiadomo kogo promujemy zwrci si do
radnych czytajc wybrane fragmenty mierci Czeskiego Psa,
ktre obtuj w nieparlamentarne sownictwo. Dokonaem
analizy statystycznej tekstw tego artysty i w tym jednym dziele jest 79 stron z inwektywami
denerwowa si Peczkis okrelajc twrczo Rudnickiego
gwnem i chamem. Doszo

do tego, e przewodniczcy rady miasta musia radnemu odebra gos i zarzdzi przerw.
Pniej Micha Nowak, ktry
jest przewodniczcym komisji
prawno-administracyjnej komentowa wypowied radnego.
Po tym co usyszaem opady
mi rce powiedzia. Janusz
Rudnicki jest uznawany wrd
krytykw literatury za jednego
z najwybitnieszych prozaikw
w Polsce. Jak mona si oburza, e w twrczoci literackiej,
ktra rzdzi si swoimi prawami
padaj wulgaryzmy dziwi si
Nowak. Rudnicki posuguje si

w swojej twrczosci grotesk,


przerysowaniem, a to s rodki
artystyczne, ktre w przypadku
mierci Czeskiego Psa maj
na celu kpin z wulgaryzacji jzyka polskiego, poprzez doprowadzenie tej wulgaryzacji do
absurdu powiedzia Nowak.
Wedug radnego Rudnicki, jak
nikt inny zasuguje na tytu,
chociaby dlatego, e dziki jego
twrczoci Kdzierzyn-Kole nie
kojarzy si tylko z siatkwk, ale
rwnie z literatur. Dyskusja
nad przyznaniem tytuu pisarzowi toczya si ponad godzin.
Za przyjciem uchway zagosowao 6 radnych, 4 wstrzymao
si od gosu, a 10 byo przeciw.
Po sesji na forach spoecznociowych rozgorzaa dyskusja.
Wiele osb uznao, e to obz
PO, ktry ma wikszo w radzie miasta jest odpowiedzialny
za enujcy wynik gosowania.
Radnym zarzucano tchrzostwo, zaciankowo i gupot.
Na stronie Fundacji Wiedzie
Wicej szybko pojawi si wpis:
Aby podbi supki popularnoci wystarczy zacytowa wulgaryzmy. Rada debatowaa nad
9 uchwaami, a zapamitamy
tylko t, ktra trwale podkreli
zaciankowo miasta. Z kolei
niewiadomy swojej popularnoci Janusz Rudnicki, w jednym
z wywiadw udzielonych Gazecie Wyborczej, tak odpowiedzia
na pytanie redaktora pytajcego
go, dlaczego tak klnie? Wyobraa pan sobie nasz jzyk bez
wulgaryzmw? Smakowaby jak
odstana herbata. Zapadby si
w sobie jak szczka bez zbw.
Wulgaryzmy to maszty statku
jzyka polskiego. Na nich dopiero rozpi mona czyste,
biae agle mowy wysokiej. Ja
tu si powtrz, ale wanie ich
zazdroszcz nam Czesi. Tego, ile
przedrostkw doda mona do
tych dwch czasownikw, wyraajcych w zasadzie rytmiczny ruch biodrami. I za kadym
razem znaczenie bdzie inne
mwi Rudnicki.

Fot. KPP Kdzierzyn-Kole

Fot. Elbieta Lempp, materiay culture.pl

Dwaj mczyni napadli


Radni uznali, e autor mierci Czeskiego Psa nie moe otrzyma
na starsz pani w jej domu.
honorowego tytuu zasuony dla miasta. Poszo o wulgarny jzyk w prozie. Pniej zabarykadowali si w nim.

Przestpcy decyzj sdu zostali tymczasowo aresztowani.


Policjanci z Kdzierzyna-Kola zatrzymali 26 i 28-latka podejrzanych o rozbj. Do
zdarzenia doszo w jednym z
domw jednorodzinnych na
terenie powiatu. Jak ustalili funkcjonariusze dwaj modzi mczyni grozili i pobili
80-latk, po czym skradli pienidze. Pokrzywdzona wykorzystaa nieuwag napastnikw i ucieka do ssiada, ktry
o zdarzeniu powiadomi policj. Policjanci tu po przyjedzie zatrzymali jednego z
mczyzn, ktry zabarykadowa si w domu 80-latki. Dru-

gi prbowa uciec oknem ju


po chwili zosta zatrzymany.
Obaj to mieszkacy Rzeszowa.
Zostali umieszczeni w policyjnym areszcie. Seniorka straty
oszacowaa na 3500 zotych.
Podczas ledztwa ustalono, e
ci sami mczyni dopucili
si kilku innych przestpstw.
Wamali si midzy innymi do
budynku dyurnego ruchu na
stacji PKP oraz do samochodu.
Wikszo skradzionego mienia policjanci odzyskali i przekazali wacicielom.
P

KDZIERZYN-KOLE PRAWO

BEZPATNE
PORADY PRAWNE
Mieszkacy miasta raz w
tygodniu bd mogli skorzysta z bezpatnych porad prawnych.
Od 7 padziernika w kad
rod, w godzinach 14-17, w pokoju nr 207 B w budynku Urzdu Miasta (ul. Piramowicza 32),
bdzie mona uzyska bezpatn pomoc prawn. Wymagana
jest wczeniejsza rejestracja od

poniedziaku do pitku w godz.


8.30-16.30 pod numerem: 790
666 450 lub drog elektroniczn biuro@fundacjarestytucja.
pl. Porad bd udziela dwaj
radcy prawni z Kancelarii Radcw Prawnych Kaszta&Janikowska z Opola, wskazani przez
Fundacj Restytucja.
P

2 Wiadomoci

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole Historia

komentarz na gorco

Wojenne tajemnice kozielskiej nekropolii


Fot. Pracownia Bada Historycznych i Archeologicznych Pomost

Na cmentarzu wielowyznaniowym w Kolu moe spoczywa nawet 1200 onierzy niemieckich.


katarzyna solarz

W zeszym miesicu archeolodzy z Pracowni Bada


Historycznych i Archeologicznych Pomost, ktra zajmuje
si poszukiwaniami pochwkw niemieckich onierzy
polegych podczas II Wojny
wiatowej, prowadzili badania na kozielskim cmentarzu
wielowyznaniowym przy ul.
Raciborskiej. Okazao si, e
fragment nekropolii od strony
poudniowej skrywa zapomniane mogiy. Wstpne informacj
o lokalizacji grobw przekazali archeologom kdzierzyscy
czonkowie
stowarzyszenia
mionikw historii Blechhammer 1944. Pierwszy etap
prac ekshumacyjnych odbywa si we wrzeniu mwi
archeolog Maksymilian Frckowiak. Podczas tygodniowych bada odkrylimy szcztki 71 onierzy, polegych tu w
czasie walk w 1945 roku i najprawdopodobniej byli to onierze Wehrmachtu. onierzy
chowano przewanie w pojedynczych jamach grobowych
i mona przypuszcza, e pochwek odby si z wojskowymi honorami. Polegych praw-

Przy ekshumowanych szcztkach niemieckich oniey archeolodzy


znaleli m.in. 16 niemiertelnikw.
dopodobnie grzebali koledzy
z tej samej jednostki dodaje
Frckowiak. Czonkowie Stowarzyszenia Pomost nie znaj
jeszcze dokadnej liczby szcztkw grzebanych w strefie, jak
otworzyli. Sprawdz to dokadnie pod koniec padziernika,

kiedy wrc na cmentarz ponownie. Natomiast, jak powiedzieli w rozmowie z nami,


kawaek dalej prawdopodobnie s te groby masowe, ktre
mog skrywa szcztki zarwno onierzy niemieckich, jak
i cywili, ktrzy byli ekshumo-

wani i przenoszeni po wojnie z


terenu caego powiatu. Jeli
potwierdz si nasze przypuszczenia, to moe by najwiksze
tego typu odkrycie na Opolszczynie. Z danych archiwalnych
Polskiego Czerwonego Krzya
wynika bowiem, e w zbioro-

Adam Biaas
kierownik
robt archeologicznych
Specyfik naszej pracy jest
to, e szukamy grobow ktrych
tak naprawd nie ma, bo istniej tylko w ludzkiej pamici
i my, poprzez wiadkw ktrzy
jeszcze co pamitaj, czy poprzez takich mionikw historii jak kdzierzyskie stowarzyszenie Blechhammer 1944,
moemy do nich dotrze. Wiemy, e poszukujc i ekshumujc oniey III Rzeszy, ktrzy
polegli podczas II wojny wiatowej na terenach polskich,

poruszamy si w bardzo delikatnej materii. Dla nas jednak


najwaniejszy jest szacunek
dla szcztkw polegych, ich
identyfikacja i przeniesienie
na waciwe miejsce pochwku, niezalenie od tego, czy
onierz walczy po waciwej stronie, czy nie. Chodzi
nam o pojednanie, o budowanie symbolicznego pomostu
pomidzy przeszoci, a teraniejszoci. Unaoczniajc
okropiestwa wojny chcemy
jednoczenie, o ile to moliwe,
naprawi wyrzdzone przez
ni krzywdy.

wych grobach mog by szcztki ponad 1200 osb - zdradza


Frckowiak. Przy odkrytych do
tej pory szkieletach znaleziono
kilka odznacze, guziki, buty i
16 niemiertelnikw, czyli znakw tosamoci polegych onierzy. - Wrd odnalezionych
byy czciowo przeamane, inne w caoci. Te nieprzeamane
niemiertelniki mwi nam, e
o mierci ich wacicieli nikt
si nie dowiedzia - tumaczy
kierownik robt Adam Biaas.
Ekshumowani onierze zostan przeniesieni na cmentarz w
podwrocawskich Nadolicach.
Tam znajduj spoczynek wszyscy niemieccy onierze odnalezieni przez pracownikw
Pomostu na Opolszczynie

i Dolnym lsku. W Nadolicach corocznie organizowane


s pogrzeby w ktrych uczestnicz niemieckie rodziny zidentyfikowanych osb, a koszty
utrzymania nekropolii na terenie Polski pokrywa strona niemiecka. Pracownia Pomost
od wielu lat prowadzi badania ekshumacyjne na terenie
caego kraju, pracuje na rzecz
pokoju i pojednania, chcc zapewni ofiarom wojny naleyty
szacunek po mierci. Pracownia cay czas zbiera informacje
na temat ewentualnej lokalizacji mogi niemieckich onierzy.
Dane kontaktowe i informacje
na temat biecej dziaalnoci
archeologw mona znale na
stronie: www.pomost.net.pl.

kdzierzyn-kole Samorzd

Debatowali o przyszoci Odry


Spotkanie, ktrego inicjatorem by przewodniczcy komisji
i radny miejski Andrzej Kopacki, miao charakter wielowtkowej dyskusji na temat walorw
gospodarczych i turystycznych
rzeki oraz zwizanych z ni zagroe. W debacie wzili udzia
m.in. prezydent Sabina Nowosielska, posanka Brygida Kolenda-abu, przewodniczcy Rady
Kapitanw Czesaw Szarek, a
takrze Josef Tobola, przedsibiorca z Ostrawy reprezentujcy Czeskie Stowayszenie ds. eglugi i Drg Wodnych. O tym, e
ponowne zagospodarowanie kozielskiego portu i wykorzystanie
gospodarczego potencjau Odry jest szans dla Kdzierzyna-Kola mwi si co najmniej od
kilkunastu lat, tymczasem w wyniku zaniedba ponad stuletni
port popada w ruin, a niegdy
eglowna Odra zarasta muem.
Samorzdowcy, posowie i lu-

dzie z brany eglugowej obecni na komisji deklarowali, e los


Odrzaskiej Drogi Wodnej bardzo ley im na sercu, ale czy to
wystarczy by do portu wrcio
ycie, a na rzek barki i statki?
Kilka miesicy temu kozielskim
portem powanie zainteresowali si inwestorzy ze szczeciskiej
firmy Baltchem, ktra podlega
pod grup kapitaow Warsaw
Equity Management. Wwczas
przedsibiorcy mieli w planach
postawienie w porcie kilku terminali do przeadunku materiaw pynnych i sypkich oraz
kontenerw. Firma negocjowaa z miastem podpisanie umowy
dzierawy portowych terenw z
opcj ich pniejszego kupna.
Takiemu rozwizaniu wadze
miasta sa przychylne, zadeklaroway nawet przebudow ul.
Elewatorowej, ktra prowadzi
do basenw portowych. Ju
na pocztku tego roku podjeZesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

limy rozmowy na temat zagospodarowania kozielskiego


portu potwierdzia prezydent
Sabina Nowosielska, podczas
obrad komisji. Chodzio o rewitalizacj tego terenu. Prezydent poinformowaa, e negocjacje przebiegaj pomylnie, a
umowa ostatecznie ma zosta
podpisana ju w poowie padziernika. Przy zaoeniu, e
kontrakt zostanie sfinalizowany, inwestor wpompuje w kozielski port rzeczny ok. 450 mln
z. Spka miaaby si nazywa
Kdzierzyn-Kole Terminale
(w skrcie KKT), a jej siedzib staby si Kdzierzyn-Kole.
Po podpisaniu umowy inwestor bdzie mg stara si o pozwolenia na budow tumaczy Nowosielska. Jeli wszystko
pjdzie dobrze, przysowiowa
opata mogaby zosta wbita w
ziemi na jesieni przyszego roku. Jednak do tego czasu, to

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

44-300 Wodzisaw, ul. Rynek 6

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

W S P P R A C A

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Fot. Katarzyna Solarz

Ostatnie posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miasta powicono gospodarczemu potencjaowi Kola Portu i Odry.

Andrzej Kopacki (na zdj. w rodku), ktry by inicjatorem spotkania uwaa,


e podobne narady powinny odbywa si regularnie.
tylko projekt zaznacza Nowosielska. Samorzdowcy uwaaj, e od czego trzeba zacz.
Wedug nich dobrym pocztkiem moe by wanie oddanie
portu w dzieraw firmom, ktre stworz tu potne centrum
logistyczne, to z kolei zapewni
dziesitki miejsc pracy, a za par lat moe porednio wpyn
na wznowienie eglugi na odrzaskim szlaku. Jednak problem eglownoci Odry schodzi
na daleki plan, gdy by j przywrci, potrzebne s wielomiliardowe inwestycje dotyczce
m.in. remontu stopni wodnych
pitrzcych wod, bez ktrych
egluga Odr staje si niemoliwa i zamiera. Podczas dyskusji
powiconej Odrze nie zabrako wic gorzkich sw ze strony
przedsibiorcw oraz przedstawicieli tych instytucji, ktre na
co dzie zmagaj si z problemem niskiego poziomu wd.

Problem dotyka m.in. takich


potentatw, jak stocznia Damen
Shipyards Kole, ktra zatrudnia ponad 250 ludzi. eglowana
Odra ma dla tej firmy ogromne
znaczenie. Transport gotowych
kadubw
produkowanych
przez Damen dla holenderskich
i niemieckich armatorw powinien odbywa si przez wiksz
cz roku. Jednak niski poziom
Odry nie pozwala na to i wprodukowane przez stoczni czci
miesicami czekaj, by dopyn
do Szczecina. Skupmy si na
oywieniu lokalnej gospodarki,
stwrzmy na Odrze przyczki dla biznesu apelowa. Temat gospodarczego oywienia
kozielskiego portu zdominowa dyskusje radnych. Jednym
z ciekawszych jej wtkw bya
wypowied czeskiego przedsibiorcy Josefa Toboli, ktry poinformowa o dziaaniach, jakie
czeskie wadze podjy w tema-

cie poczenia transgranicznego systemu rzecznego Polski i


Czech. Z jego wypowiedzi wynikao, e nasi poudniowi ssiedzi s ywotnie zainteresowani
budow kanau Odra-Dunaj,
dziki ktremu czeskie towary mogyby pywa Odr a do
Szczecina. Zostaem upowaniony do przekazania Pastwu
informacji, o tym, e Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej ogosio przetarg publiczny
o wartoci jednego miliona euro
w celu stworzenia studium wykonalnoci dotyczcego budowy kanau Odry na odcinku od
Kola do Dunaju. To kompleksowy projekt w ktrym oprcz
budowy kanau planowane jest
m.in. przygotowanie potnych
centrw logistcznych czy orodkw turystycznych powiedzia
do zgromadzonych Tobola.
ks

Budet powiatu bez zarzutu

cesu zgazowania wgla jest czci Programu dla lska, ogoszonego przez Rad Ministrw
w czerwcu br. Projekt jest wpisany w Strategi Grupy Azoty
na lata 20132020 oraz kierunki rozwoju dla Kdzierzyna-Kola. Trwaj analizy opacalnoci inwestycji, ktra miaaby
powsta na terenie Grupy Azoty Kdzierzyn. Podczas konferencji Grup Azoty Kdzierzyn
reprezentowa Prezes Zarzdu
Adam Leszkiewicz, Wiceprezes
Zarzdu Krzysztof Kamiski
oraz Dyrektor Departamentu
Marketingu i Rozwoju Katarzyna Ruczka, ktrzy wzili udzia
w sesjach naukowych dotyczcych m.in. oceny bazy wglowej i wynikw bada zgazowania wgla oraz strategii rozwoju
zgazowania wgla w Polsce.
ks

kdzierzyn-kole Inwestycje

Ulica Bolesawa
Krzywoustego ju
gotowa
Fot. Starostwo Powiatowe

przetargu na inwestycj ogoszonym przez PZD startowao 8


firm. Zwyciskie przedsibiorstwo z Jaryszowa dao 8-letni
gwarancj na inwestycj. Jednoczenie Powiatowy Zarzd
Drg prowadzi kilka innych inwestycji drogowych. Po oddaniu
do uytku ulicy Mostowej, podpisano umowy na remonty w
Grzdzinie, Bierawie, Dugomiowicach oraz Grudyni. W ostatnim czasie now nawierzchni
zyskao kilka chodnikw w Kdzierzynie-Kolu.
ks

kdzierzyn-kole Inwestycje

Nowy standard ulic


niki i wymienione krawniki. Prace bd kosztowa ponad 1,3 mln z, z czego budet
pastwa pokryje poow. Gmina Kdzierzyn-Kole ma spore osignicia, jeli chodzi o
pozyskiwanie pienidzy z Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych. Kady
z etapw przebudowy ul. Kozielskiej uzyska maksymalne
dofinansowanie w wysokoci
3 mln z. Miasto zamierza si
te stara o wsparcie rzdowe
dla przebudowy al. Jana Pawa
II, ktra ma si zacz w przyszym roku.
ks

Radni jednogonie przyjli uchwa dotyczc wykonania budetu


za pierwsze procze tego roku.
katarzyna solarz

Zarzd Powiatu prawidowo rozporzdza publicznymi pienidzmi mwi Adam


Lecibil, rzecznik starostwa
i zapewnia, e przed gosowaniem praktycznie nie byo
dyskusji i adnych wtpliwoci do uchway budetowej.
Pozytywnie zaopiniowaa go
rwnie Regionalna Izba Obrachunkowa. To praca zespoowa zarzdu i radnych,
ktrzy wczeniej wyraali poparcie dla naszych inicjatyw
powiedziaa starosta Magorzata Tudaj. Dzikuj szefom jednostek oraz pracownikom starostwa, bo ten rok pod
wzgldem wykonanych inwestycji by bardzo intensywny
dodaa po gosowaniu Tudaj. Wykonane w pierwszym
proczu inwestycje dotyczyy
zarwno infrastruktury drogowej, jak i owiaty. Remontu
doczekaa si droga w Karchowie, co kosztowao 1 mln 250

Radni gosowali za przyjciem


uchway budetowej jednogonie na tak.
tys. z. Modernizowano te
ulic Nowowiejsk w Kdzierzynie, chodniki w Starej Kuni oraz przy ul. Mostowej na
os. Azoty, a take gruntownie
przebudowano jezdni na odcinku Roszowice-Biadaczw,
co pochono niecae 6 mln
z. Powiatowy Zarzd Drg remontowa te przepusty i rowy
w cigu drg nalecych do zarzdcy. Komenda policji doczekaa si nowego nieoznakowanego radiowozu, a szereg prac

wykonano w szkoach ponadgimnazjalnych, mona do nich


zaliczy m.in. remont wietlicy
szkolnej Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych
czy zamontowanie wykadzin
antypolizgowych w Zespole Szk Specjalnych. To tylko
cz z inwestycji, jakie udao
si zrealizowa w pierwszym
proczu 2015 roku. Niektre milionowe zadania jeszcze
trwaj, ale powiat pracuje ju
nad budetem przyszoroczny.

kdzierzyn-kole Zdrowie

Wyremontowana ul. Bolesawa Krzywoustego


ma now nawierzchni i ciek rowerow.

Urzdnicy wywalczyli dofinansowanie z tzw. schetynwek.


Do 15 listopada bardzo
poprawi swj standard ulice
Mia, Pikna, Parkowa, Nowa, Kanaowa, Pnocna, Poprzeczna, Zgodna i Przyjemna w rdmieciu. - Bdzie to
moliwe dziki przygotowanemu przez miejskich urzdnikw wnioskowi o dofinansowanie z tzw. schetynwek
-mwi Jarosaw Jurkowski z
Urzdu miasta. cznie zostanie wyremontowane ponad
2,2 km drg. Now nawierzchni uzyskaj jezdnie, zostan
naprawione zniszczone chod-

w skrcie

Fot. Starostwo Powiatowe

Od konferencji
do inwestycji

Za gruntowny remont jednej z gwnych arterii osiedla Piastw powiat zapaci


960 tys.zotych
Droga ma now nawierzchni z solidn podbudow, zbudowano te ciek rowerow.
- Jest ona wykonana ze specjalnego niefazowanego materiau,
czyli pozbawionego jakichkolwiek uskokw - tumaczy Arkadiusz Kry, dyrektor Powiatowego Zarzdu Drg. Zgodnie z
sugestiami mieszkacw przeprojektowano te zatok autobusow. - Bdzie oddalona
od zabudowy - dodaje Kry. W

region

kdzierzyn-kole samorzd

KDZIERZYN-KOLE Gospodarka

Grupa Azoty Kdzierzyn


bya uczestnikiem krakowskiej konferencji powiconej zagazowaniu wgla.
Niedawna konferencja naukowa Akademii Grniczo-Hutniczej im. Stanisawa Staszica w Krakowie podsumowaa
projekt Opracowanie technologii zgazowania wgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw
i energii elektrycznej. Projekt
opracowany zosta przez Konsorcjum Naukowo-Przemysowe Zgazowanie wgla, ktrego wanym podmiotem jest
Grupa Azoty S.A. Gwnym
celem pracy konsorcjum jest
zwikszenie bezpieczestwa
energetycznego kraju poprzez
zdefiniowanie kierunkw rozwoju dla obszaru technologii
wglowych. Projekt Grupy Azoty dotyczcy budowy instalacji
do napowierzchniowego pro-

Wiadomoci 3

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

Nowy sprzt
na oddziale neurologii
Do kozielskiego szpitala
trafio ponad kilkadziesit
nowych urzdze do rehabilitacji.
To dobra wiadomo dla
pacjentw z dolegliwociami neurologicznymi, dla ktrych po odbytych zabiegach,
czy operacjach niezbdna jest
dugotrwaa rehabilitacja. Na
otwartym w ubiegym roku
oddziale stosuje najnowsze
rozwizania medyczne leczc
m.in. pacjentw po udarach.
Po remoncie i przenosinach
oddziau, rehabilitacja odbywa
si w specjalnie przygotowanej
sali do wicze. Na oddziale
znalazo si m.in. urzdzenie
do mechanoterapii. Suy do
rehabilitacji osb z dysfunkcj
ukadu miniowego. Dziki
niemu wszystkie minie mog by indywidualnie i grupowo rozwijane w dowolny sposb, co powoduje zwikszenie
ich siy, wytrzymaoci i masy
miniowej tumaczy dr Bogusaw Wyuda, szef kozielskiej
neurologii. Zamontowano rwnie kabin do wicze, pojawi-

Fot. Starostwo Powiatowe

GazetaInformator.pl >>

Po remoncie i przenosinach oddziau, rechabilitacja


odbywa si w specjalnie przygotowanej sali do wicze.
y si nowe drabinki, ciarki,
podwieszki, uchwyty, mankiety
suce do rehabilitacji w podwieszeniu oraz tablica do wicze manualnych rki. Nowoci jest warta 10 tys. z lampa

Sprzt kosztowa

56 tys. z.

do leczenia wiatem, co powoduje obnienie napicia mini i umierzenie blu, uatwia


aplikacj masau do gbiej
pooonych tkanek, wspomaga take prowadzenie rnego rodzaju wicze, zwaszcza

rozcigajcych. Dostpny jest


te rehabilitacyjny rower, ktry
zalecany jest pacjentom podnoszcym wydolno ukadu krenia. Cykloergometr korzysta
z zaprogramowanych profili treningowych, ktre mona
dowolnie modyfikowa w zakresie obcienia i prdkoci
ruchu, co pozwala dopasowa
go do indywidualnych potrzeb
pacjenta. Potrzebne do jego zakupu pienidze lecznica pozyskaa z Funduszu Rehabilitacji
Osb Niepenosprawnych.
ks

kdzierzyn-kole Inwestycje

Gwna arteria miasta


ju przejezdna
Koniec utrudnie i objazdw. Drugi etap przebudowy ul. Kozielskiej dobieg koca.
Kierowcy, roweyci i piesi
odetchnli z ulg. Oddano do
uytku 800 metrw wyremontowanej ulicy Kozielskiej, z
nowymi chodnikami, ciekami rowerowymi, oraz nowym
rondem u zbiegu ul. Kozielskiej, Tartacznej i Reja. Funkcjonalno ulicy po remoncie

testowaa te prezydent Sabina Nowosielska ze swoimi zastpcami, przedstawicielami


wykonawcy i mieszkacami.
- Nie byo przecinania wstgi, bo takie inwestycje jak remonty drg i chodnikw to po
prostu standard - podsumowaa spacer po ul. Kozielskiej
Sabina Nowosielska. Do koca roku mieszkacy odpoczn od remontw, jednak w
2016 roku zacznie si remont

po drugiej stronie wiaduktu,


czyli na al. Jana Pawa II i ul.
Grunwaldzkiej. - Bd kolejne niedogodnoci - uprzedza
Jarosaw Jurkowski, rzecznik
Urzdu Miasta. Prace na ul.
Kozielskiej trway kilka miesicy, kosztoway 6 mln z.
Prawie 2,5 mln z stanowio
dofinansowanie z tzw. schetynwek.
ks

Nowy
dyrektor muzeum
Konkurs na dyrektora muzeum
w Kdzierzynie-Kolu wygra Bolesaw Bezeg. Dyrektor Muzeum
Ziemi Kozielskiej, ktre ju wkrtce rozpocznie swoj dziaalno,
obecnie zwizany jest z tygodnikiem Nowa Gazeta Lokalna oraz
kwartalnikiem Historia Lokalna.
Bolesaw Bezeg zajmie si tworzeniem muzeum na bazie zbiorw,
ktre zostay zgromadzone przez
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej.
Badania suchu
Bezpatne badanie suchu dla
mieszkacw Zdzieszowic. Badanie odbdzie si 9 padziernika
przy ul. Filarskiego 19 (parter,
gabinet nr 14). Wczeniej naley
si zarejestrowa pod nr tel. 77
484 60 86.
Konkus chopinowski
26-letni Pawe Motyczyski z
Kdzierzyna-Kola wystartowa
w Midzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka
Chopina. Konkurs odbywa si co
pi lat w Warszawie. W tegorocznej edycji udzia bierze 450 pianistw z caego wiata. Przesuchania trwaj do 16 padziernika.
Pniej odbdzie si fina. Pawe
Motyczyski nauk gry na fortepianie rozpocz w wieku omiu
lat. Ukoczy z wyrnieniem
Akademi Muzyczn w Krakowie.
Miss Polski
Opolszczyzny
W Kdzierzynie-Kolu odbd
si eliminacje do wyborw Miss
Polski Opolszczyzny. Eliminacje
odbd si pod koniec listopada.
Rada gospodarcza
Prezydent miasta Kdzierzyn-Kole powoaa Rad Gospodarcz. W skad rady wchodz
przedstawiciele najwikszych,
miejskich przedsibiorstw. W
Urzdzie Miasta odbyo si ju
pierwsze jej posiedzenie. Podczas spotkania dyskutowano o
potencjale Odry, infrastrukturze
i drogach dojazdowych do zakadw pracy.
Asystent podatnika
W Urzdzie Skarbowym w Kdzierzynie-Kolu funkcjonuje
asystent podatnika. Instytucj
asystenta podatnika wprowadza
ustawa o administracji podatkowej. Jest to jedno z narzdzi
systemu obsugi i wsparcia podatnika, ktrego gwnym celem
jest wzmocnienie usugowej roli
administracji podatkowej i wsparcie podatnikw w ich indywidualnych sprawach.
Trzech kandydatw
na wjta
25 padziernika, w dniu wyborw parlamentarnych, odbd
si wybory wjta gminy Polska
Cerekiew. O gosy mieszacw
powalcz komitety Mniejszoci
Niemieckiej, Rajmunda Zwado
i Wypracujmy Wsplnie Kompromis i Dziaajmy. Z ramienia
Mniejszoci Niemieckiej wystartuje Piotr Kanza. Wypracujmy
Wsplnie KOmpromis i Dziaajmy na wjta proponuje Andrzeja
Wieczorka. Trzeci kandydat to
Rajmund Zawiao.
Nowe ogrodzenie
Urzd Miasta w Raciborzu ogosi
przetarg na remont ogrodzenia parku w rejonie Stalmacha,
Winnej i Karola Miarki (Ogrdek
Jordanowski). Nowy pot ma by
gotowy do 30 listopada.

4 Edukacja

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

kdzierzyn-kole Edukacja

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole Edukacja

Modzi reporterzy
docenieni w USA
Fot. Starostwo Powiatowe

Uczniowie I Liceum Oglnoksztaccego


w Kdzierzynie-Kolu odnieli midzynarodowy sukces.

Zesp Szk nr 1 w Kdzierzynie-Kolu otrzyma


prestiowe wyrnienie
Polskiego Towarzystwa
Kulturalnego.
Nagrod wrczono podczas
finaowego koncertu, ktry odby si w Centrum Kultury im.
Krystyny Bochenek najbardziej aktywnym orodku edukacyjno-artystycznym na lsku, gdzie swoj siedzib ma
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Wyrnienie otrzymaa nie tylko
placwka z naszego powiatu,
ale take ucze Michel Stein.
Wszystko to w ramach katowickiego projektu kulturalnego
Hope Festival 2015 wspierajcego rozwj modych talentw i
propagujcego pozytywne wartoci spoeczne. Finalici zapiewali dla ponad 1000 osb.
W uzasadnieniu otrzymanego
dyplomu dla ZS nr 1 napisano, e szkoa otrzymuje go Za

Fot. Starostwo Powiatowe

Nagrodzeni za jako
ksztacenia modziey

Nagrod wrczono podczas finaowego koncertu,


ktry odby si w Centrum Kultury
im. Krystyny Bochenek w Katowicach.
wyjtkow jako ksztacenia i
wspieranie rozwoju modych
ludzi. Podpisa si pod nim dr
Sawomir Owczarczuk, prezes
Polskiego Towarzystwa Kulturalnego. Hope Festival goci
do tej pory m. in.: Ireneusza
Krosnego, Grup MoCarta,

Mietka Szczeniaka, Monik


Kuszysk, Stanisawa Soyk,
Grzegorza Turnaua, gromadzc ogem okoo 7000 osb.
W tym roku gwiazd festiwalu
bya Natalia Kukulska.
ks

kdzierzyn-kole EDUKACJA

Stefania Kossakowska, Kinga Grabska oraz Igor Bojczuk


otrzymali prestiow nagrod za reporta: The Lord of the Words.
katarzyna solarz

Amerykaska fundacja Lowell Milken Center for Unsung


Heroes mieci si w Fort Scott
w Kansas. Jej gwnym celem
jest wsparcie dziaa i projektw edukacyjnych, ktre promuj szeroko pojte prawa
czowieka oraz tak zwan pozytywn zmian. Stefania Kossakowska, Kinga Grabska oraz
Igor Bojczuk z I Liceum Oglnoksztaccego w Kdzierzynie-Kolu otrzymali prestiow nagrod za reporta: The
Lord of the Words. Film opisuje dziaalno romskiego artysty i dziaacza spoecznego,
Karola Parno-Gierliskiego,
ktry jako stworzy elementarz
do nauki jzyka romskiego.
Celem Parno-Gierliskiego
byo to, by poprzez nauk jzyka, Romowie uzyskali wiksz
wiedz o wasnej tosamoci i

umiejtno asymilowania si z
kultur i nauk innych pastw
mwi uczniowie i ze smutkiem dodaj, e w czasie pracy
nad filmem Karol Parno-Gierliski zmar. Dokument przedstawia nie tylko jego sylwetk i
dokonania, ale take powicenie dla spoecznoci romskich.
Projekt Unsung Heroes (nieznani bohaterowie), w ktrym
brali udzia licealici, polega na
odnalezieniu czowieka, bohatera (postaci historycznej bd
obecnie yjcej), ktrego ycie i postpowanie prowadzi
do wspomnianej pozytywnej
zmiany. Edukacja ma si burzenia wszelkiego rodzaju uprzedze i nietolerancji,
dziki niej udaje si uwiadamia modziey, e kady z nas
jest odpowiedzialny za popraw warunkw ycia drugiego
czowieka podkrelaj pedagodzy z I LO. Organizowa-

ny co roku konkurs na projekt


edukacyjny Unsung Heroes pozwala uczniom z caego
wiata wyszuka i ujawni lokalnego bd wiatowego nieznanego bohatera. Efektem
finalnym projektu moe by
strona internetowa, film reportaowy lub przedstawienie
sceniczne. Projekt prowadzony jest w dwch kategoriach:
oddzielnie dla uczniw z USA
oraz reszty wiata. W tym roku w kategorii Outstanding
International Project (projekty midzynarodowe) pierwsze
miejsce otrzymali uczniowie
I Liceum Oglnoksztaccego im. Henryka Sienkiewicza
w Kdzierzynie-Kolu. Projekt
Unsung Heroes jest doskonaym narzdziem edukacyjnym
propagujcym wrd uczniw
tolerancj, ale przede wszystkim uwraliwiajcym ich na
potrzeby innych ludzi.

Licealici rozmawiali ze
starocin o pienidzach z
unii, innowacjach i rynku
pracy.
Uczniowie II Liceum Oglnoksztaccego w Kdzierzynie-Kolu odwiedzili niedawno starostwo, by przyjrze si
codziennej pracy samorzdowcw. Modzi ludzie mieli
sporo pyta dotyczcych funkcjonowania samorzdu, dlatego starocina Magorzata Tudaj
przybliya im najwaniejsze
sprawy, ktrymi zajmuje si na
co dzie mwi Adam Lecibil, rzecznik starostwa. O tym,
kto moe si stara o dofinansowania z zewntrznych rodkw i jak wyglda procedura wnioskowania opowiedzia
Piotr Kramarz, kierownik wydziau rozwoju gospodarczego
i wsppracy z zagranic. Okazao si, e licealici mieli w tej
kwestii sporo przemyle i dowiedzieli si m.in tego, czym
trzeba si wykaza, by sign
po pienidze przeznaczon na

Fot. Starostwo Powiatowe

Modzie
kontra wadze powiatu

Podczas wizyty w starostwie licealici dowiedzieli si m.in.


jak pozyskiwa fundusze unijne na innowacyjne projekty.
rozwj. W najbliszych latach
Unia Europejska stawia na innowacyjno tumaczy Kramarz. Jeeli macie pomysy,
ktre s dobre i jeszcze nigdzie
nie zostay wcielone w ycie, to
jest szansa na to, e wasz projekt uzyska dofinansowanie
zachca. Modzie uzyskaa
odpowied, na co kdzierzyski samorzd chce pooy nacisk, by konkurowa z innymi
samorzdami na polu innowa-

cyjnoci. To bd nie tylko


nowe pomysy owiatowe, ale
i te zwizane ze sub zdrowia
czy drogami zdradzia Tudaj.
Modzie z II LO gocia m.in. w
sali obrad starostwa, gdzie radni decyduj o najwaniejszych
dla powiatu sprawach, oraz w
gabinecie starosty, gdzie odbywaj si posiedzenia picioosobowego zarzdu powiatu.
ks

kdzierzyn-kole Edukacja

Zaczynali w osiem osb, teraz przychodz setki!


Fot. Starostwo Powiatowe

Swoje 15-lecie istnienia witowa Uniwersytet III Wieku

Seniorzy Uniwersytetu III Wieku od 15 lat organizuj


m.in. wsplne warsztaty, wyjedaj na spektakle
teatralne, koncerty i wernisae.

Dwudniowe uroczystoci
byy okazj do tego, aby podzikowa dotychczasowym suchaczom, pogratulowa nowym
studentom-seniorom i przypomnie histori tego prnego stowarzyszenia. Specjalne
wyrnienie odebraa starosta
Magorzata Tudaj. Za pomoc
i wsparcie w dziaaniach statutowych napisaa w podzikowaniu prezes Ewa Pisarzewska.
Jestem bardzo wdziczna
starostwu i urzdowi miasta za
wszystko, co dla nas robicie
mwia, kierujc swe sowa take w stron prezydent Sabiny
Nowosielskiej. Mam ogromn satysfakcj, bo jestecie spor grup stowarzyszeniow,

wsppracuje nam si z wami


bardzo dobrze. ycz wam kolejnych lat w zdrowiu oraz wielu wspaniaych chwil w tym wyjtkowym gronie osb, ktre nie
boj si wyzwa i pokazuj, e w
kadym wieku mona robi to,
co si lubi i kocha, wszystkiego
dobrego zaznaczya starosta
Magorzata Tudaj. Uniwersytet III Wieku to warsztaty jzykowe, gimnastyka ruchowa,
rehabilitacyjna, turystyka czy
rozrywka. Seniorzy nie tylko
trenuj, ale take wyjedaj na
spektakle teatralne, koncerty w
filharmonii i wernisae. Organizowane s te rnego rodzaju
wycieczki w kraju i poza granicami. Sprawno fizyczn

uzyskan podczas gimnastyki


moemy wykorzysta na parkiecie, a moliwoci wokalne,
wsplnie piewajc. W takich
chwilach zapominamy o trzecim wieku i wanie o to chodzi mwi seniorzy z Kdzierzyna-Kola. 26 padziernika
minie rwno 15 lat od powstania uniwersytetu. Tego dnia na
spotkaniu w Domu Dziennego
Pobytu nr 2 w Kolu, z inicjatywy Miejskiego Orodka Pomocy
Spoecznej, ktrego dyrektorem
bya wwczas Maria Filarska,
powstaa organizacja nazwana
Studium Trzeciego Wieku.
Powsta 8-osobowy Samorzd
suchaczy, kierowany przez Danut Ceglarek, a pierwsze wy-

kady prowadzone m.in. przez


Ryszarda Pacuta, wwczas
przewodniczcego Rady Miasta,
dotyczyy historii, potem literatury czy socjologii. Uniwersytet
bardzo szybko si rozwija, doczali kolejni suchacze, pojawiali si nowi wykadowcy, take z opolskich uczelni. W 2006
roku organizacja nabiera bardziej formalnego ksztatu, staje
si stowarzyszeniem, prezesem
zostaje Krystyna Szczygie, ktr po rezygnacji zastpuje Maria
Wrblewska. W 2012 roku walne zgromadzenie decyduje o powierzeniu funkcji prezesa Ewie
Pisarzewskiej.
al

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 19 /2015

GazetaInformator.pl 7 padziernika 2015 nr 19 (196)

RACIBRZ GOSPODARKA

Racibrz pochyla si nad przedsibiorczoci

Fot. Leszek Iwuski

Sprawny kana przepywu informacji gospodarczych oraz aktywno przedsibiorcw warunkiem rozwoju.
LESZEK IWULSKI

W Raciborzu powstaje
Program Wspierania Przedsibiorczoci. Tworzy go na
zlecenie ratusza rma Planergia sp. z.o.o. Wedug przedstawicieli rmy program
nie bdzie spenia swoich
podstawowych zaoe, jeli wczeniej nie skonsultuje
si go z przedsibiorcami. W
tym celu zorganizowane zostay konsultacje spoeczne.
W spotkaniach uczestniczyli
przedsibiorcy z sektora maego i redniego biznesu oraz
wiceprezydent Irena ylak
i kierownik Referatu Przedsibiorczoci i Obsugi Inwestora Anna Kobierska - Mrz.
Pierwsze spotkanie, zorganizowane w formie warsztatw,
poprowadzili przedstawiciele
Planergii Wojciech Olszewski
i Patryk Swoboda. Swoboda
wyjania przedsibiorcom,
czym waciwie jest program
wspierania przedsibiorczoci.
W swoim wystpieniu zarysowa elementy, ktre powinny
determinowa dziaania planistyczne. W trakcie spotkania
podkrelano rol konsultacji.
Wiceprezydent Irena ylak zauwaya: - Naszym celem jest
zdiagnozowanie rzeczywistych
potrzeb przedsibiorcw. Dziki temu bdziemy wiedzie,
jakie moemy podj realne
dziaania, by stworzy optymalne warunki dla funkcjonowania biznesu w Raciborzu.
Chcemy wiedzie, co moemy
zrobi, eby przedsibiorcy lepiej prowadzio si dziaalno,
eby tworzyy si nowe miejsca
R E K L A M A

Na spotkaniu Konsultacyjnej Rady Gospodarczej


przy Prezydencie szeroko debatowano o edukacji zawodowej i terenach inwestycyjnych.
pracy. Z tym zaoeniem zgodzia si rwnie Anna Kobierska Mrz, ktra zauwaya:
- Ma to by program rozwoju przedsibiorczoci w duej
mierze konstruowany przez samych przedsibiorcw. Oczywicie stworzylimy pewne zaoenia dokumentu w oparciu
o wczeniej przeprowadzone
wstpne analizy, ale nalnie to
stanowisko przedsibiorcw
bdzie miao kluczowe znaczenie przy opracowaniu programu. W programie zarysowalimy cztery obszary dziaa,
ktrych realizacja ma m.in.
zapewni wzrost liczby miejsc
dobrze patnej pracy, zwikszenie atrakcyjnoci Raciborza
jako miejsca prowadzenia biznesu, czy zmniejszenie obszaru wykluczenia spoecznego.
Chcemy stworzy takie warunki, ktre kademu mieszkacowi pozwol na dostatnie ycie w jego wasnym miecie.
Chcemy zachci modego

czowieka do zwizania swojej przyszoci z Raciborzem.


Nasze dziaania musz by
konsultowane przede wszystkim ze rodowiskiem gospodarczym, ale bdziemy cile
wsppracowa rwnie z innymi samorzdami i uczelniami wyszymi w rodzaju naszej
PWSZ. Wyznaczone obszary dziaa, w ktrych miasto
ma aktywnie wsppracowa
z przedsibiorcami w celu
poprawy sytuacji gospodarczej to: tworzenie warunkw
sprzyjajcych inwestowaniu w
miecie, rozwj przedsibiorczoci, dostosowanie edukacji
do wymogw stawianych jej
przez wspczesny rynek pracy i promocja terenw inwestycyjnych. Caoksztat dziaa
jest niezwykle szeroki i z tego
powodu musz by one bardzo
skoordynowane. Podejmowane w izolacji nie przynios one
wymaganego rezultatu. Dyskusja nad programem konty-

nuowana bya na spotkaniu


Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy Prezydencie, ktra odbya si 1 padziernika.
Rozmawiano przede wszystkim o zagadnieniach programu
zwizanych z terenami inwestycyjnymi i edukacj. W tym
ostatnim segmencie postulowano m.in. o prolowanie zawodowe uczniw ju na etapie
gimnazjum. Zagadnienia zwi-

zane z terenami inwestycyjnymi omwione zostay w zwizku z biecymi informacjami o


zainteresowanych nabywcach
kolejnych dziaek w stree ekonomicznej. Na spotkaniu poruszono rwnie kwesti potrzeby wikszego zaangaowania
przedsibiorcw w planowanie
zagospodarowania przestrzennego miasta. Kontynuowano
take dyskusj o skutecznej

komunikacji z przedsibiorcami. W tym kontekcie poruszano przede wszystkim


wtek roli lokalnych mediw
oraz Gospodarczej Platformy
Informacyjnej SILESIAinfo,
ktra moe peni funkcje:
informacyjn, konsultacyjn
i zapyta od przedsibiorcw do instytucji zrzeszajcych biznes i samorzdu.
Uczestnicy debaty sugerowali, e naley pooy nacisk
na przygotowanie informacji, ich jako oraz czytelno.
Znaczenie komunikacji docenia Anna Kobierska Mrz,
ktra jest zdania, e wiele z
tych dziaa moe by wdroone wtedy, gdy do przedsibiorcw docieraj informacje
o moliwociach, z ktrych
mog skorzysta np. poprzez
Newslettery. Warto podkreli, e dotarcie do przedsibiorcw za porednictwem
platformy SILESIAinfo, wymaga rejestracji w systemie
i podania adresu e-mail, do
czego bardzo zachcamy
dodaje Kobierska- Mrz.

SILESIAinfo
Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Przedsibiorco! Zarejestruj si na SILESIAinfo.org

uzyskasz:
- bezpatny newsletter gospodarczy
- udzia w konsultacjach gospodarczych
- moliwo zabrania gosu w sprawach przedsibiorczoci

PLUSY BIZNESU

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

DLA

racibrz turystyka

wodzisaw - gospodarka

Znak firmowy rower

Remont Skrzyszowskiej

Fot. Ireneusz Burek

W Raciborzu jest ju cznie prawie 30 kilometrw cieek rowerowych.


Nastpna bdzie prowadzi na czok.
leszek iwulski

Pod koniec wrzenia w Sali Kolumnowej Urzdu Miasta


Racibrz z inicjatywy radnego
Marcina Ficy (Przewodniczcego Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony rodowiska i
Bezpieczestwa Publicznego)
zorganizowano spotkanie dotyczce sieci cieek rowerowych
na terenie miasta. W spotkaniu wzili udzia zainteresowani radni, urzdnicy oraz wiceprezydent miasta Wojciech
Krzyek. Byo ono powicone
przede wszystkim aktualnemu
ksztatowi systemu cieek, ale
zarysowano na nim rwnie
perspektywy rozwoju tego obszaru na najblisz przyszo.
Obecni na sali byli zgodni, e
idea rozbudowy cieek rowerowych to krok we waciwym
kierunku, ktry moe sprawi,
e cyklistyka stanie si znakiem
firmowym Raciborza. Marcin
Fica zauway: - Budowa cieek rowerowych to niezwykle
wany element polityki miasta. Rzutuje on na bardzo wiele aspektw ycia mieszkacw. Przede wszystkim za ich
pomoc promujemy zdrowy
styl ycia. W dobie chorb cywilizacyjnych dobra kondycja
stanowi recept na dusze i
bardziej komfortowe ycie. Po
drugie otwieramy Racibrz na
wiat. Turystyka rowerowa staje si bowiem jedn z najpopularniejszych form aktywnego
R E K L A M A

cieka rowerowa prowadzi rwnie do przystani


kajakowej. To element szerszej polityki turystycznej
miasta czcej turystyk ldow i wodn.
spdzania wolnego czasu. Ju
dzisiaj sysz od wielu osb, e
przyjedaj do miasta z prawdziw przyjemnoci, bo w ich
miejscu zamieszkania s pozba-

Obecnie w Raciborzu jest ju prawie


30 km cieek
rowerowych
wieni takich moliwoci spokojnej jazdy na rowerze. By moe
jednak najwaniejsz funkcj,
jak spenia szeroka sie cieek rowerowych jest jednak
bezpieczestwo. W ten sposb
zabezpieczamy zarwno rowerzystw, jak i kierujcych samochodami. W chwili, gdy tyle
osb ginie na drogach jest to po

<< GazetaInformator.pl

prostu priorytet. Poza tym wiele si mwi o zanieczyszczeniu


rodowiska. Wicej ludzi na
ciekach rowerowych oznacza, e mniej ludzi siada za kko. Przekada si to na mniejsze
zanieczyszczenie powietrza.
Na spotkaniu zaprezentowano
szereg slajdw dokumentujcych dziaania miasta na przestrzeni miasta w kwestii cieek
rowerowych. cieki powstaj
w Raciborzu ju od koca lat
90. (czna dugo cieek powstaych do 2007r. wynosi ponad 3300 metrw), ale pocztek systemowego podejcia do
tej kwestii wypracowany zosta
w 2007 roku, na bazie projektu cieki rowerowe szans na
rozwj pogranicza raciborsko
opawskiego. Od tego czasu
cieki budowane s w sposb
bardziej uporzdkowany. W

2009r. powstao ju prawie 7


km. nowych tras rowerowych
(ul. 1 Maja, Opawska, Sudecka
oraz cieka na wale przeciwpowodziowym od Brzozowej
do Rudzkiej). W 2010r. wybudowano kolejne 2,8 km. cieek. W 2011r. pad rekord prawie 8,5 km nowych drg dla
cyklistw. W latach 2013 -2014
miasto zainwestowao w kolejne prawie 6 kilometrw tras rowerowych. W tym roku do sieci
wczono nastpne 670 metrw
(cieki wzdu ulicy Reymonta
oraz na wale przeciwpowodziowym na odcinku ul. Bosacka
Przysta kajakowa). cznie to
prawie 30 kilometrw cieek
rowerowych. Ratusz dy do
tego, by przy kadej inwestycji
drogowej (o ile jest to moliwe)
powiksza zasb cieek rowerowych (tak jest w przypadku
remontu ulicy Szkolnej). Magistrat planuje, e do koca nastpnego roku ma powsta 266
m cieek przy ul. Szkolnej i 470
m wzdu Odry od zjazdu na
Bosackiej przez most kolejowy
i wzdu ogrodzenia SGL Carbon. Jednak najbardziej wyczekiwana przez rowerzystw jest
droga prowadzca na czok
liczca sobie ponad 1800 m.
Plany zwizane z budow cieek to tylko cz szerszej wizji
Raciborza, jako miasta atrakcyjnego turystycznie. Wadze
chc, aby oferta przycigaa zarwno tych zainteresowanych
turystyk ldow jak i wodn.

Inwestycja ma kosztowa
ponad 450 tys. z.
Temat
Skrzyszowskiej
Bocznej poruszalimy kilkakrotnie. Rwnie dziki naszej interwencji droga ta ju
w przyszym roku bdzie wyremontowana. Apele radnych
z dzielnicy Stare Miasto, gos
przedsibiorcy, ktry zosta
pozbawiony moliwoci dojazdu do wasnej firmy przebiy si do ratusza, gdzie zadecydowano o przeprowadzeniu
gruntownej modernizacji tej
ulicy. Odby si ju przetarg,
ktry wygraa firma Bruki
Trawiski z Raciborza. Rzecznik Urzdu Miasta Wodzisaw
lski Anna Szweda Pigua
powiedziaa nam: - Bruki Trawiski to solidna firma, ktra

wielokrotnie sprawdzia si
w naszym regionie. Wsppracowaa z takimi gigantami
jak Eurovia w czasie budowy budowy Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza.
Dlatego te liczymy, e Skrzyszowska Boczna bdzie wyremontowana szybko i bardzo
profesjonalnie. Dla nas jest to
niezwykle wana inwestycja,
bo zabezpiecza interesy przedsibiorcy, ktry od dawna boryka si z problemem dojazdu
do wasnej firmy. To jedna
z wikszych inwestycji drogowych w miecie. Pochonie
ona ponad 455 tys. z., a jej zakoczenie przewidziane jest na
czerwiec przyszego roku.
l

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

7 padziernika 2015, nr 17 (196)

DLA

R E K L A M A

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku

REKL AMY

GRATIS!
autoryzowany partner:

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

NOWO!

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

PLUSY BIZNESU

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

DLA

<< GazetaInformator.pl

region motoryzacja

Samochody hybrydowe - fakty i mity


Wok samochodw hybrydowych naroso przez lata wiele mitw.
Sprawdzamy, ktre z nich s prawdziwe, a ktre ju dawno straciy wano.
W tym roku mija 18 lat od
startu sprzeday pierwszej seryjnie produkowanej hybrydy
na wiecie modelu Prius.
Dzi jest to najszybciej rozwijajca si technologia, ktra
przebojem zdobywa rynki. Niekwestionowanym liderem na
tym polu jest Toyota, ktra jako jedyna firma ju dawno postawia na hybrydy, dzi majc
najwicej takich modeli w ofercie i realnie je sprzedajc. Inni
producenci nadrabiaj obecnie
straty. Dla wszystkich stao si
jasne, e prosta i niezawodna
technologia, rekordowo niskie
zuycie paliwa w ruchu miejskim, wysoki komfort jazdy i
ceny porwnywalne z innymi
napdami, wywoay lawinowy
wzrost zainteresowania autami hybrydowymi. Zestawienie
danych i faktw dobitnie pokazuje, i auta hybrydowe to dzi
realna alternatywa, a nie ciekawostka.
Mit: Hybrydy maj skomplikowan konstrukcj,
wic mog okaza si zawodne
Hybrydy wygrywaj niemal wszystkie rankingi awaryjnoci, takie jak TUV, GTU
czy Consumer Reports. Wynika to z ich wyjtkowej konstrukcji, co najlepiej wida na
przykadzie technologii Toyoty. Klasyczny, dugowieczny
R E K L A M A

silnik benzynowy o niewysilonej mocy poczono z mocnym i bezobsugowym silnikiem elektrycznym. Budowa
takiego ukadu hybrydowego
nie wymaga stosowania wielu
awaryjnych komponentw, takich jak klasyczny rozrusznik,
alternator, sprzgo, turbina
czy pasek klinowy. Dodatkowo
system odzyskiwania energii z
hamowania oszczdza tarcze i
klocki hamulcowe, wyduajc ich ywotno nawet dwukrotnie. W przeciwiestwie do
hybryd, wysilone mae silniki
turbodoadowane s bardzo
awaryjne. Stosowanie turbin
jest rozwizaniem delikatnym
i wraliwym na przegrzanie,
w efekcie podatnym na uszkodzenia.
Mit: Hybrydy dugo si
aduje i s kopotliwe w
uytkowaniu
Najczciej spotykanych
samochodw hybrydowych w
ogle si nie aduje. Ich akumulatory aduj si automatycznie dziki odzyskiwaniu
energii podczas hamowania
oraz optymalnemu wykorzystaniu mocy silnika benzynowego. Ta energia w konwencjonalnym samochodzie jest
marnowana, dlatego w hybrydach mamy j za darmo. Na
rynku mona co prawda znale doadowywane z gniazdka

na swoich pierwszych akumulatorach. Znane s przypadki


hybrydowych takswek, ktre
przejechay milion kilometrw
bez wymiany baterii. Z tych powodw gwarancje na akumulatory do hybryd s zwykle dusze ni na cay samochd i mog
trwa nawet 10 lat. Tak dugiej
gwarancji na akumulatory ukadu hybrydowego udziela tylko
Toyota.

hybrydy plug-in oraz samochody, w ktrych silnik spalinowy suy jedynie do produkcji
prdu, za koa napdzane s
wycznie silnikiem elektrycznym, ale s to niszowe, mao
popularne modele. Hybrydy
tankuje si tak samo jak konwencjonalne auta, prowadzi
si je bardzo atwo, dziki automatycznej skrzyni biegw w
standardzie.
Mit: Baterie hybryd s nietrwae i drogie w naprawie, ktrej nie obejmuje
gwarancja
Baterie stosowane w hybrydach Toyoty udowodniy swoj

niezwyk trwao przez 18 lat


od pojawienia si na drogach
pierwszych Priusw. Po tych
latach nadal zachowuj ponad
90% fabrycznej sprawnoci.
Swoj trwao zawdziczaj nie
tylko niezawodnej, sprawdzonej
konstrukcji, ale te precyzyjnemu chodzeniu oraz systemowi eksploatacji, ktry dba o ich
optymalne naadowanie w granicach 20%-80% pojemnoci.
Oznacza to, e w hybrydach Toyoty bateria nigdy si nie rozaduje, ani te nie bdzie adowana do maksymalnego poziomu,
przez co bdzie suy przez cay okres ycia pojazdu. Najstarsze Priusy do tej pory jed

Mit: Hybrydy s drosze od


diesli
Aby porwna rzeczywiste
ceny poszczeglnych modeli,
warto od razu zastanowi si,
jakie wyposaenie nas interesuje. Wersje podstawowe hybryd
s zazwyczaj lepiej wyposaone. Jeli porwna je z samochodami o podobnej mocy, z
automatyczn skrzyni biegw,
systemem multimedialnym,
automatyczn klimatyzacj i
nowoczesnymi systemami bezpieczestwa, czsto okazuje si,
e auto z silnikiem diesla kosztuje tyle samo co hybryda, a z
silnikiem benzynowym niewiele
mniej. Warto jednak pamita o
kosztach, ktre pojawiaj si po
zakupie. To one decyduj, ile naprawd wydamy na samochd.
Hybrydy, dziki rekordowo niskiemu zuyciu paliwa, wzorcowej bezawaryjnoci i najwyszej dugowiecznoci, pozwalaj
oszczdza ju po zakupie.

Mit: Nowe turbodoadowane silniki benzynowe i


wysokoprne s rwnie
oszczdne i ekologiczne
jak napd hybrydowy
Hybrydy zuywaj najmniej paliwa ze wszystkich
napdw - na przykad kompaktowy Auris pali tylko 3,7
l/100 km. Dla samochodu tej
wielkoci o mocy 136 KM jest
to rewelacyjny wynik. O wyjtkowoci tej technologii wiadczy fakt, e w miecie ma lepsze wyniki zuycia paliwa ni
w trasie. Nie trzeba si nawet
specjalnie stara samochd
odzyskuje energi z hamowania, a zarzdzaniem energi
i prac caego ukadu steruje
komputer. Przy dynamicznej
jedzie spalanie oczywicie
wzrasta, lecz nie w tak duym
stopniu, jak w przypadku konwencjonalnych samochodw,
rwnie tych turbodoadowanych.

Toyota Konsek
Rybnik
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

7 padziernika 2015, nr 17 (196)

PLUSY BIZNESU
DLA

region praca

Praca w opiece - jak podoa wyzwaniu?


Opieka nad osob starsz to wyjtkowa praca. Wymaga nie tylko umiejtnoci
z zakresu samej opieki, ale i
odpowiedzialnoci, cierpliwoci czy podejcia do osoby starszej, nierzadko schorowanej i cierpicej. Wyjazd
za granic, codzienno w
nowym otoczeniu, a w kocu
zderzenie z chorob starszej
osoby mog by nieatwym
dowiadczeniem. O tym, jak
wane jest w tej pracy zewntrzne wsparcie, opowiadaj naszej redakcji opiekunki oraz personel agencji
pracy SCG w Rybniku.
Co znaczy demencja?
Maria pracuje jako opiekunka od dwch lat i wie, e
nie zawsze jest lekko. Mimo e swoj podopieczn,
78-letni Klar, opiekuje si
od stycznia, dopiero kilka tygodni temu przekonaa si,
co znaczy demencja. Ktrej
nocy obudzi mnie straszliwy krzyk. Babci zastaam w
kuchni, gorczkowo szukaa
czego w szafkach i pakaa.
Nie dopuszczaa mnie do siebie. Wiem, co to demencja,
ale w tamtej chwili nie wiedziaam, jak si zachowa!
Maria bya z podopieczn
sama. Prbowaam dodzwoni si do syna babci, ale na
prno nie odbiera, pewnie spa. Nie wiedziaam, co
robi, zadzwoniam do firmy,
na szczcie infolinia dziaa
R E K L A M A

Fot. Agencja Porednictwa Pracy SCG

Opieka nad osob starsz wymaga powicenia i cierpliwoci.


w SCG caodobowo. Dopiero rozmowa z agencj mnie
uspokoia, odzyskaam pewno siebie udao mi si
udobrucha babci i zaprowadzi j do ka.
Trudne pocztki
Opiekunka 80-letniego
Andreasa, pani Krystyna, decyzj o wyjedzie do Niemiec
podja, gdy z dnia na dzie
stracia dotychczasow prac
w szpitalu. Jako pielgniarka
z kilkunastoletnim staem
wiedziaa, jak wyglda opieka nad chorym.
Podopieczny pani Krystyny okaza si co prawda osob w dobrym zdrowiu, jednak rozk z rodzin i nowe
otoczenie przeroso pani
Krystyn. Pierwsze trzy dni
byy okropne, byam pewna,
e sobie nie dam rady, chciaam wraca do domu. Gdyby
nie wsparcie ze strony agencji SCG, na pewno nie przetrwaabym nawet tygodnia.
Wasna rodzina mi tak nie
dopingowaa! Teraz wiem,
e pocztki s trudne, trzeba
si zawzi i przetrwa, potem jest ju tylko lepiej.
Nie jeste sama...
Przywoane sytuacje to
kropla w morzu prawdziwych historii opiekunek.
Pani Anna Kowalska, ktra
w agencji pracy SCG zajmuje si rekrutacj opiekunek,
zapewnia, e kada ofer-

ta jest inna Oferty rni


si midzy sob, tak samo,
jak kada z pa inaczej znosi
wyjazd i codzienne zadania.
Nasz rol jest czuwanie nad
tym, aby zarwno podopieczny, jak i opiekunka czuli si
dobrze. Jestemy do dyspozycji zatrudnianych przez
nas opiekunek 24 godziny, 7
dni w tygodniu. W kadej sytuacji, ktra wymaga naszego wsparcia czy interwencji,
nasze opiekunki mog si do
nas zwrci.
Poszukujesz sprawdzonej agencji pracy, do ktrej
zawsze bdziesz moga si
zwrci? Agencja SCG z Rybnika rekrutuje opiekunki do
Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Zgo si ju dzi!
Agencja Porednictwa
Pracy SCG
ul. Przemysowa 3
Rybnik
www.scg-agencjapracy.pl
tel. 32 797 14 55

SCG jest firm rodzinn zajmujca si porednictwem


pracy w opiece na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Artyku sponsorowany

10 PLUSY BIZNESU

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

DLA

RACIBRZ EDUKACJA

ZDZ w Raciborzu zaprasza na kursy


Zakad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to najstarsza
rma owiaty zawodowej na lsku. Istnieje od 1926 roku.
ZDZ w Katowicach dziaa na obszarze wojewdztwa
lskiego oraz niektrych
powiatw i gmin wojewdztw:
maopolskiego,
dzkiego i opolskiego.
Orodek Ksztacenia Zawodowego w Raciborzu
funkcjonuje w centrum
miasta przy ulicy Podwale
12. Podstawowym kierunkiem naszej dziaalnoci
jest ksztacenie w systemie
kursowym.
Realizujemy
szkolenia na terenie miasta, powiatu jak rwnie w
ssiednim wojewdztwie
opolskim. Rocznie szkolimy rednio ponad 1500
osb. Oferta szkoleniowa
skierowana jest do instytucji samorzdowych, przedsibiorcw, osb pracujcych,
bezrobotnych,
niepenosprawnych oraz
wykluczonych spoecznie,
dla rnych grup wiekowych.
Realizujemy projekty
unijne wasne oraz partnerskie. Wsppracujemy
z firmami i instytucjami z
Raciborza i okolic. W zalenoci od potrzeb, na zlecenie kontrahentw, realizujemy szkolenia wyjazdowe
oraz w siedzibach firm.
Posiadamy wysoko wykwalifikowan kadr dydaktyczn oraz wasn baz
dydaktyczn, ktra mieci
si w naszym budynku. Sa-

le szkoleniowe i pracownie specjalistyczne wyposaone s w nowoczesny


sprzt dydaktyczny (m.in.
pracownia ruchu drogowego, pracownia fryzjerstwa, kosmetyki i masau jak rwnie pracownia
komputerowa). Szkolimy
w takich branach jak: informatyka, bhp, transport,
turystyka i rekreacja, pedagogika,
energetyka,
spawanie, budownictwo,
ekonomia, finanse, administracja, handel, opieka i
ochrona zdrowia, jzyki obce. Pomagamy w zdobyciu
i podniesieniu kwalifikacji,
przygotowujemy rwnie
do Pastwowych egzami-

nw, po ktrych uczestnicy


uzyskuj konkretne uprawnienia lub przeduaj ich
wano. Bardzo szybko
reagujemy na zapytania i
potrzeby zleceniodawcw,
organizujemy
szkolenia
adekwatne dla ich zainteresowa i wymogw. Absolwenci naszych kursw
zawodowych mog dodatkowo uzyska Certyfikat w
jzyku obcym potwierdzajcy ukoczenie szkolenia
wydany przez TV SD
Polska Sp. z o. o.
Prowadzimy szkolenia
w formie stacjonarnej jak
rwnie w formie e-learningu. Dzisiaj raciborski
ZDZ, proponuje pocze-

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

nie tradycji najstarszej


owiatowej instytucji zawodowej na lsku, z nowoczesnym
wyposaeniem i ciekawymi kursami
dla kadego. Jako firma z
wieloletni tradycj posiadamy liczne certyfikaty i nagrody: Certyfikat
Jakoci ISO 9001: 2008,
Certyfikat Jakoci ISO
29990 : 2010, Certyfikat
TV w zakresie szkolenia
spawaczy, Znak Jakoci
Maopolskich Standardw Usug Edukacyjno-Szkoleniowych, Certyfikat Microsoft License
Management, Europejski
Certyfikat Umiejtnoci
komputerowych, Nagroda Specjalna - Firma z Jakoci, Zoty Laur Umiejtnoci i Kompetencji,
lska Nagroda Jakoci w
uznaniu wysokiej jakoci
wiadczonych usug edukacyjnych i wdroonych
rozwiza organizacyjno-systemowych oraz wiele
nagrd i wyrnie regionalnych.
Orodek Ksztacenia
Zawodowego
ul. Podwale 12
Racibrz
www.kursy.raciborz.zdz.pl
tel.: 32 415 26 17,
697 818 705
Artyku sponsorowany

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 11

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

Ciepo
w Twoim domu
REGION USUGI

Jak dobrze mie kominek!


Najbardziej romantyczne spotkania przy wiecach, nigdy nie zastpi domowego ogniska.
Fot. PHU Marpol

Posiadanie
kominka to marzenie wielu rodzin. Przyjemno pync z obcowania z ywym
ogniem trudno zastpi
ciepem z instalacji centralnego ogrzewania. Kominek to rdo taniego
i zdrowego ciepa, ciepa
uzyskiwanego w sposb
najbardziej odpowiadajcy naszej naturze. Przez
tysice lat ogie by rdem wiata i ciepa, to
dziki niemu jestemy teraz cywilizowanymi ludmi. Rozwj technik zduskich umoliwi ponowne
wprowadzenie ognia do
naszych domw. Warto
zrobi to odpowiedzialnie, poniewa ogie to ywio, sia ktra suy czowiekowi, ale atwo moe
R E K L A M A

wymkn si spod kontroli. W rkach rzemielnika spoczywa odpowiedzialno nie tylko za


wygld kominka, przede
wszystkim musi zadba on
o bezpieczestwo przyszych uytkownikw.
Warto skorzysta z
usug fachowcw. Wikszo swojego ycia zawodowego powiciem budowaniu kominkw, to ju
kilkanacie lat i prawie
tysic dobrze zrealizowanych projektw. Przy kadej realizacji zdobywam
nowe dowiadczenie, za
regularne uczestnictwo
w szkoleniach pozwala
mi czerpa z dowiadcze
innych mistrzw zduskich. - Pasja i zaangaowanie jakie towarzyszy

Kominek w wersji naronej z piaskowca.

mojej pracy zagwarantuje Pastwu, e kominek ktry wsplnie stworzymy bdzie dokadnie
taki jaki sobie Pastwo
wymarzyli. Projektujc
kominek uwzgldniam
zarwno wzgldy estetyczne jak i praktyczne
przyszej zabudowy. Poznaj oczekiwania przyszego uytkownika, oceniam
charakterystyk
ciepln budynku, tryb
pracy i odpoczynku domownikw. Dziki wizualizacji komputerowej
wiem o tym jaki bdzie
przyszy kominek jeszcze
przed rozpoczciem prac
montaowych, a efekt
mojej pracy jest spenieniem Pastwa marze
o wasnym kominku, w

adnym wypadku nie ma


tu mowy o rozbienoci
wynikajcej z innej wizji
montaysty i waciciela
kominka. Spotkajmy si,
a po raz kolejny powstanie urzdzenie, o ktrym
powiecie: ...dobrze e
mamy taki kominek... zachca Mirosaw Aniserowicz z firmy PHU Marpol.

PHU Marpol

ul. Rybnicka 13
47-400 Racibrz
www.kominkislask.pl
tel. 32 417 25 23
604 28 47 35

Artyku sponsorowany

12
12 Ciepo
Wiadomoci
w Twoim domu

Zoty rodek

R E K L A M A

Zoty rodek

Najlepsza reklama Twojej brany!

7 padziernika
2015,
nr nr
1919(196)
7 padziernika
2015,
(196)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

7
padziernika
2015,
nr 19 (196)
7 padziernika
2015,
nr 19 (196)

Zoty rodek

13
Ciepo wWiadomoci
Twoim domu 13

14
14 Ciepo
Wiadomoci
w Twoim domu

R E K L A M A

Zoty rodek

Zoty rodek

Najlepsza reklama Twojej brany!

7 padziernika
2015,
nr nr
1919(196)
7 padziernika
2015,
(196)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

reklama

7
padziernika
2015,
nr 19 (196)
7 padziernika
2015,
nr 19 (196)

poligraa

Zoty rodek

wydruki

>>>

15
Ciepo wWiadomoci
Twoim domu 15
32 414 90 30, 533 355 277
Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

16 Z regionu

sylwetki

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW SYLWETKI

Modelarstwo osobista terapia

Fot. Dominika Zajc

Pan Jerzy w wyniku wypadku straci palce doni. Pasja okazaa si wtedy najskuteczniejszym lekarstwem na chandr i zniechcenie.
Rozmowa z instruktorem i pasjonatem modelarstwa Panem Jerzym Bularzem.
DOMINIKA ZAJC

Skd u Pana zamiowanie do modelarstwa?


Modelarstwem zarazi
mnie starszy brat. W wieku
dziesiciu lat natknem si
w domu na niedokoczony przez niego model ORP
Byskawica i tak si zaczo. Pocztkowo byy to najprostsze modele kartonowe.
W czasach mojej modoci
ciko byo zdoby jakiekolwiek inne. Z czasem pojawiy
si plastikowe, a do profesjonalnego modelarstwa RC
(zdalnie sterowane), w ktrym cigle chce si rozwija.
Czy modelarstwo to
kosztowna pasja?
Niestety tak. Jeeli chodzi o modelarstwo w ktrym
si specjalizuje, czyli modelarstwo zdalnie sterowane,
to bardzo kosztowne hobby.
Oprcz czci, z ktrych powstaje dany model trzeba zakupi ukad zdalnego sterowania. redniej klasy ukad
to koszt rzdu 1000 1500
zotych. Jeeli chodzi o sam
model, mona zakupi gotowy zestaw czego osobicie
nie preferuj, albo wykona
go samemu.
Jak dugo powstaje model?
R E K L A M A

Na zdjciu model Viola, ktry oceniony zosta jako drugi na wiecie pod wzgldem jakoci wykonania.
To zaley od wielu czynnikw. Budowa jakiegokolwiek modelu to niewtpliwie bardzo czasochonne
zajcie. Mj ostatni model
Viola powstawa 3 lata.
Mona rozrni jakie
kategorie modelarstwa?
Nie chc podejmowa
si prby klasyfikacji modelarstwa, poniewa to
bardzo szeroka dziedzina.
Najoglniej modelarstwo
mona podzieli na ldowe,
powietrzne i wodne. Osobicie zajmuje si modelarstwem wodnym. Jestem typowym szkutnikiem, tzw.
szmaciarzem, interesuj
mnie wycznie agle. Dla
mnie aden inny model nie

jest w stanie zastpi aglwki.


Jak to si stao, e elektryk Wodzisawskiego
Centrum Kultury prowadzi modelarnie?
Wszystko podziao si
bardzo spontanicznie. Od
lat jestem zwizany z WCK
pracujc tam jako elektryk.
Kilka osb z WCK wiedziao o mojej pasji i pewnego
lata, przy okazji akcji lato w miecie poproszono mnie o poprowadzenie
jednorazowych warsztatw
z modelarstwa. Zgodziem
si. Warsztaty cieszyy si
wtedy du popularnoci,
dlatego zrodzi si pomys
poprowadzenia cyklicznych

warsztatw. Tak powstaa pracownia modelarni,


ktra funkcjonuje do dzi.
Wszystkich chtnych, niezalenie od wieku, serdecznie
zapraszam do naszej pracowni.
Kilka lat temu w Marklowicach powsta tor
przeznaczony dla ldowych modeli RC ? By
Pan inicjatorem jego
powstania?
Nie do koca. Inicjatorem byli moi podopieczni z
warsztatw modelarskich,
ktrzy zainteresowali si
modelarstwem koowym.
Chopcy rzucili pomys, a
ja postaraem si o to, eby wcieli go w ycie. Po-

cztkowo tor mia powsta


w Wodzisawiu, niestety nie
udao si tego zrealizowa.
Gmina Marklowice okazaa
si najbardziej przychylna
temu przedsiwziciu. Dziki czemu w niedugim czasie
udao si przej od pomysu do realizacji. Tor nie jest
obiektem komercyjnym. W
zamian za opiek (prace porzdkowe i pielgnacyjne)
mona z niego korzysta
cakowicie bezpatnie
Niedawno zosta Pan
doceniony na Mistrzostwach wiata na Wgrzech. Czy to Pana najwikszy sukces ?
Mj start na Mistrzostwach wiata na W-

grzech jest niewtpliwie


wielkim
osigniciem.
Na Mistrzostwach wiata
moja Viola zostaa oceniona jako drugi na wiecie model pod wzgldem
wykonania. W kocowej
klasyfikacji zdobyem 6.
miejsce. Jestem z tego
wyniku bardzo zadowolony. Za najwikszy sukces
poczytuj sobie jednak
tytu Mistrza Polski 2014
roku, ktry zosta nadany
po raz pierwszy w klasie,
w ktrej pywaem.
Co daje panu pasja?
W 1996 roku miaem
wypadek, w ktrym straciem 4 palce. Moj pasja
bya wtedy gitara, z ktr musiaem si niestety
poegna. By to dla mnie
bardzo trudny okres. Powrt do modelarstwa pomg mi pozbiera si
po wypadku i wypeni
pustk po gitarze. Modelarstwo to dla mnie odskocznia od szarej rzeczywistoci. Pozwala mi
si odpry i odpocz
po cikim dniu. Nocami zamykam si w mojej
pracowni i odcinam od
wiata zewntrznego. Wyciszam si i skupiam wycznie na pracy. To moja
osobista terapia.

GazetaInformator.pl >>

Z regionu 17

motoryzacja

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

REGION MOTORYZACJA

Suzuki Vitara - powrt legendy


IRENEUSZ BUREK

Muskularne nadwozie Vitary z typow offroadow stylistyk i zwikszonem przewitem


zdradza, e tym autem moemy
wjecha w teren przeznaczony
wycznie dla terenwek. Nowa
Vitara technicznie jednak bardziej spokrewniona jest z Suzuki SX4 S-Cross, jest od niej nieco
mniejsza, za stylistycznie nadwozie zbudowano w zupenie
nowym stylu modnym, z indywidualnym charakterem auta
terenowego (nawizujcym do
wikszej siostry Grand Vitary)
podkrelonym muskularn mask.
Czy Suzuki Vitara zostaa terenwk
Powrt legendy - brzmi slogan reklamowy kampanii wejcia
na rynek nowej Vitary. Pamitamy z historii motoryzacji przywoany w reklamie samochd (z lat
90.) jako niewielk terenwk,
ktra niele radzia sobie w terenie dziki lekkiemu nadwoziu
zbudowanemu na ramie oraz
napdowi na cztery koa.
Nowa Vitara raczej plasuje si w segmencie crossoverw,
jest mniejsza i zdecydowanie nowoczeniejsza dziki wprowadzonym rozwizaniom wspczesnej technologii oraz sporej
iloci systemw elektronicznych.
Oferta suzuki obejmuje zarwno
wersje przednio- jak i czteronapdowe.
W miejsce reduktora starej vitary wprowadzono nowoczesny napd o nazwie AllGrip,
ktry automatycznie rozdziela go na osie przedni i tyln jeli system wykryje ryzyko utraty
przyczepnoci, zmienia warto
momentu obrotowego. Oprcz
systemu automatycznego, za
porednictwem wygodnego pokrta w kabinie mona wybra
jeden z trzech opcjonalnych trybw jego pracy:
Tryb SPORT doskonale
sprawdza si podczas jazdy po
krtych drogach (steruje moc
silnika w celu zoptymalizowania
jego reakcji i waciwoci jezdnych w zakrtach) oraz na szutrowej czy wirowej nawierzchni.
Zwikoszony moment obrotowy
przekada si na posuszne reagowanie na peda gazu co daje wiele
przyjemnych dozna na bezdroach.
Tryb SNOW przewidziany jest do jazdy po onieonych,
nieutwardzonych lub liskich nawierzchniach. Mniejszy moment
obrotowy i elektronicznie rozoony napd 4WD na obie osie w
zalenoci od sposobu prowadzenia i przyspieszania, tym samym
ma zapewni doskona trakcj i
stabilno pojazdu.
R E K L A M A

www.madmobil.pl
Fot. Robert Hoszycki

Redakcja testuje nowego crossovera dziki rmie Mad Mobil z Rybnika.

Samochd do testu
udostpnia rma
Mad Mobil Rybnik,
autoryzowany dealer
rmy NISSAN

I wreszcie tryb LOCK, w


ktrym system stale przenosi
wysoki moment obrotowy do
k tylnej osi. W tym trybie zdecydowanie najlepiej testowany
przez nas crossover radzi sobie
z jazd w bocie czy nawet do
gbokim piachu.
Suzuki Vitara wntrze i
elektroniczne nowinki.
Do wykoczenia kabiny wykorzystano porzdnej jakoci
plastiki o niepospolitym wygldzie, z tekstylnymi wstawkani.
Tworzywa nie s podatne na
zarysowania. Dobre wraenie
sprawia te konsola rodkowa,
w ktrej centralnym miejscu
zamontowano 7-calowy ekran
bardzo intuicyjnego systemu
multimedialnego (standard od
wersji XLED). Zawiera on m.in.
radioodtwarzacz z tunerem cyfrowym (DAB), nawigacj satelitarn oraz zestaw gonomwicy.
Nowa Suzuki Vitara na pokadzie posiada wiele elektronicznych systemw zwikszajcych bezpieczestwo jazdy.
M.in.:
Radar Brake Support system ostrzegania i hamowania
w ruchu miejskim, adaptacyjny tempomat ACC, 7 poduszek
oraz mechanizm zapobiegajcy
cofaniu si pedau hamulca w
razie wystpienia kolizji.
Nie na dugie trasy
Za kierownic nieatwo dobra wygodn pozycj kierowca siedzi jak na krzele, a kolana
ma zgite pod ktem prostym.
Fotele zamontowano zbyt wysoko, ich siedziska s za krtkie.
Wyprolowanie jest mizerne, co
dodatkowo zniechca kierowc
do wypuszczania si Vitar na
grskie drogi. Pasaerowie siedzcy z tyu te mog grymasi. Drzwi otwieraj si szeroko,
niemal pod ktem 90 stopni i to
akurat cieszy, ale otwr powstay po ich otwarciu nie jest foremny (przeszkadza due nadkole),
wic eby dosta si na tyln
kanap, trzeba mocno wygina
ciao. Ciasno jest nad gow
tu akurat winowajc okazuje
si panoramiczny dach (dopata
4000 z). Miejsca na kolana jest
za to w sam raz, a cienkie obicia
drzwi nie zmniejszaj przestrzeni na wysokoci ramion. Kabin,
chocia do kompaktow, mona uzna za przestronn. Nie da
si tego powiedzie o baganiku
ma 375 l i z trudem zmieci
rodzinny baga, nawet na weekendowy wypad. W zaadunku
baganika przeszkadza rwnie
niezbyt wysoko unoszca si pokrywa baganika.

Redakcja otrzymaa do testu Vitar w wersji wyposaenia Premium z silnikiem benzynowym 1,6 o mocy 120 KM.
Przewit 185 mm oraz napd 4x4 z czterema trybami jazdy bardzo dobrze sprawdzi si w terenie.
Test odby si na wyrobiskach wirowni w Tworkowie udostpnionej przez rm Utex-Terra Sp. z o.o.

Peny tekst, obszerna fotorelacja oraz wideo ju wkrtce na:

GazetaInformator.pl

raciborz.com.pl

Artyku sponsorowany

EWEL-LUX
ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

18 Z regionu

zdrowie

region zdrowie

Ankieta na nisk emisj

Gorzyce przeprowadzaj konsultacje spoeczne zwizane


z opracowaniem Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.
leszek iwulski

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to podstawowy dokument,


na ktrym wszystkie gminy w
Polsce maj oprze swoje dziaania nakierowane na walk ze
zjawiskiem niskiej emisji. Zjawisko to zbiera szczeglnie obfite
niwo zwaszcza na grnym lsku. Tym regionem naszego wojewdztwa, ktre jest najbardziej
naraone na stae i bardzo wysokie przekroczenia stenia pyu
zawieszonego w powietrzu jest
wanie Subregion Zachodni. Z
tego powodu wodarze poszczeglnych gmin naszego regionu
przykadaj szczegln wag do
procesw ograniczajcych nisk
emisj. Termomodernizowane
s obiekty uytecznoci publicznej, dofinansowane s rda ciepa na paliwo inne ni wgiel, inwestuje si w odnawialne rda
energii. Takie dziaania pochaniaj mnstwo pienidzy i dlateR E K L A M A

Pracownia
Protetyczna
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

go gminy i powiaty sigaj rwnie po finansowanie zewntrzne.


Finansowania zewntrznego na

Gwn przyczyn niskiej emisji


w Subregionie
Zachodnim jest
stosowanie w
gospodarstwach
domowych paliw
niskiej jakoci
gruncie nowych rozwiza prawnych nie bdzie mona otrzyma,
jeli nie opracuje si kompleksowego Programu Gospodarki
Niskoemisyjnej. Dokument taki
tworzy si take w gminie Gorzy-

ce. Wadze gminy uznay, e jednym z najwaniejszych elementw, o jaki ten program musi si
oprze bdzie czynnik spoeczny. To wanie konsultacje maj
przynie odpowiedzi na szereg
pyta, ktre pniej urzdnicy
zastosuj w praktyce. Jednym
z etapw konsultacji jest proces
ankietyzacji mieszkacw gminy
Gorzyce. W tym celu wyposaeni
w specjalne penomocnictwa ankieterzy bd w dniach 26 wrzenia 15 padziernika przeprowadza ankiety. Ankiety bd
dotyczy budynku oraz znajdujcego si w nim rda ciepa.
Ankiety nie bd zawiera pyta
dotyczcych danych osobowych.
Ankieterzy oprcz pisma podpisanego przez wjta bd nosi
take odpowiednie identyfikatory. Na danie waciciela posesji,
na ktrej przeprowadzone zostan w ten sposb konsultacje, bd
mieli oni obowizek si wylegitymowa.

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

rydutowy zdrowie

W Rydutowach
promuj zdrowie
Fot. UM w Rydutowach

26 wrzenia w Rydutowach odbyy si X Dni Promocji Zdrowia.

Podczas Dni Promocji Zdrowia mieszkacy mogli skorzysta


midzy innymi z bezpatnych bada oraz konsultacji medycznych.
dominika zajc

Wielka akcja profilaktyki


zdrowia zorganizowana przez
Miasto Rydutowy. Na tegoroczne Dni Promocji Zdrowia zoy
si szereg pomniejszych akcji
profilaktycznych oraz cykl zaj
edukacyjnych przeznaczonych
dla dzieci i modziey z rydutowskich szk i przedszkoli. W tym
dniu w Szkoy Podstawowej nr
1 im. Karola Miarki w Rydutowach zgromadzio si wielu wybitnych specjalistw. Mieszkacy
mogli skorzysta z bogatej oferty
bezpatnych bada, porad i konsultacji. Badania laboratoryjne,
pomiar cinienia krwi, badanie
poziomu cukru, badania suchu,
wzroku, pulsoksymetria, spiroR E K L A M A

metria - to tylko niewielka cz


przygotowanej specjalnie na t
okazj oferty. Duym zainteresowaniem cieszyo si badanie
wieku metabolicznego czy krioterapia. Uwag zwracay te alkogogle i narkogogle, pozwalajce spojrze na wiat z zupenie
innej, nieco chwiejnej, perspektywy. Niezwykle budujce jest
to, e przybyli na X Dni Promocji
Zdrowia specjalici w taki wanie sposb traktowali swoj prac. W trakcie konsultacji skrupulatnie analizowali wyniki bada,
suyli rad, szukali dobrych rozwiza, a co najwaniejsze, do
kadego, kto potrzebowa ich pomocy starali si podej w sposb
indywidualny. Wrd penicych
w tym dniu swoj sub znaleli

si: lek. med. Jerzy Torka (ortopeda), lek. med. Katarzyna Supino (internista), lek. med. Jacek
Gabry (specjalista chorb puc),
lek. med. Monika Mitrenga (internista), lek. med. Joanna Niewiem (pediatra), lek. med. Dagmara Figura (stomatolog), lek.
med. Jzef Pocztowski (ortopeda), Danuta Kosteczko (poona),
Ewa Trzeciak (protetyk suchu),
ukasz Lechowicz (optometrysta), Magorzata Kowalczyk
(optyk), Tatiana Grabowska (fizjoterapeuta), Zbigniew Nowak
(fizjoterapeuta), Anna Rutkowska-Kalociska (dietetyk), Alicja Czakon (dietetyk), Barbara
Herok (dietetyk), Monika Merkel (podolog), Marzena Toman
(podolog).

Z regionu 19

20 Z regionu

motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Sprawny ukad hamulcowy stanowi o bezpieczestwie kierowcy oraz


Jego pasaerw. Szczeglnie trzeba zadba o niego
jesieni, kiedy warunki atmosferyczne zmieniaj si
praktycznie z godziny na godzin. Jesieni czsto pada
deszcz, a jezdnia jest wilgotna. Grone s rwnie przymrozki, podczas ktrych
nietrudno o polizg. Specjalici radz zatem, aby jesieni dokadniej przyjrze si
hamulcom.

rowa adnych podejrzanych dwikw i wibracji towarzyszcych hamowaniu,


zwraca uwag na zapalajce si kontrolki i nie lekceway tego, e peda hamulca sta si bardziej mikki
to wszystko moe wiadczy o tym, e ukad hamulcowy wymaga pilnej interwencji mechanika. Zgrzyty i
piszczenie podczas hamowania to oznaka zuytego
materiau ciernego klocka
hamulcowego, metal klocka
spotyka si z tarcz, co powoduje powstawanie haasu i szybkie zuywanie tar-

MECHANIKA POJAZDOWA

czy hamulcowej. Piszczenie


moe powsta poprzez wytworzenie si tzw. szkliwa
na klocku, przez kiepskiej
jakoci materiay uyte do
jego produkcji. W tym przypadku dochodzi rwnie do
szybkiego przegrzewania i
zuycia tarczy hamulcowej.
Wpadanie pedau hamulca gbiej ni zwykle
moe oznacza wyciek z
ukadu hamulcowego lub
zuycie pynu hamulcowego, ktry koniecznie trzeba
wymieni. Pyn hamulcowy
to wchaniajca wod z powietrza nawet przez mikro-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Jak zadba o hamulce?

Aby dobrze zdiagnozowa uszkodzenia w ukadzie hamulcowym trzeba


podjecha do profesjonalnego warsztatu i zdemontowa koa. Tylko dziki temu
bdziemy mogli obejrze
wszystkie elementy ukadu.
Przegld obejmuje kontrol stanu klockw, tarcz,
szczk hamulcowych i cylinderkw oraz poziomu pynu
hamulcowego a kluczow
rzecz jest stan przewodw
hamulcowych metalowych
jak i gumowych.
Radzimy wic nie igno-

NAPRAWY POWYPADKOWE

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

skopijne pory gumowych


przewodw hamulcowych.
Saba skuteczno hamulca postojowego (rcznego) to zuycie szczk hamulcowych, bbnw lub
linki hamulca postojowego.
Konieczna jest wymiana zuytych elementw. Hamulec
postojowy jest czsto ignorowany przez kierowcw,

jako mao przydatny, tymczasem ma on bardzo duy


wpyw na bezpieczestwo.
Bez stuprocentowo sprawnych hamulcw nie moe
by mowy o bezpiecznej jedzie. Zatem nie lekcewamy
adnych objaww niedomagania naszych hamulcw w
trosce o nasze bezpieczestwo.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 21

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

kdzierzyn-kole sprawy kontrowersyjne

Nie dla imigrantw, tak dla repatriantw


rodwiska przeciwne sprowadzaniu na Opolszczyzn imigrantw z Syrii
protestoway na Placu Wolnoci przed starostwem.
Kilkaset osb zebrao si
w centrum Kdzierzyna-Kola

by protestowa przeciw osiedlaniu si na Opolszczynie


islamskich imigrantw. W demonstracji wzili udzia m.in.

dziaacze i kibice klubu pikarskiego Chemik, opolski pose


Solidarnej Polski Patryk Jaki,
radny miejski Adam Sadow-

ski (niezaleny), a take modzie, osoby starsze i rodzice z


malutkimi dziemi. Wikszo
przysza na plac z flag Polski,

a na jednym z transparentw
wymalowano Chcemy repatrianw zamiast imigrantw.
Manifestacj zorganizowali

m.in. dziaacze Stowarzyszenia


Patriotyczny Kdzierzyn-Kole.
Podobna demonstracja miaa
niedawno miejsce w Opolu.
Fot. Agnieszka Gogolewska

katarzyna solarz

R E K L A M A

22 Ogoszenia

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

FINANSE
Lombard w K-Kolu na ulicy
Gowackiego 16, natychmiastowe poyczki pod zastaw. Najnisze odsetki w miecie i rabaty dla staych klientw! Tel. 504
085 143
Szybko, pewnie i do domu. Poyczka dla kadego. OPTIMA:
pienidze do rki, maksimum
wygody, profesjonalna obsuga
przedstawiciela, spata cotygodniowa lub comiesiczna. Tel.
734 157 566
KREDIGO Nowy standard poyczania. Chwilwki, szybko i
dyskretnie. Kontakt 791 871 446

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766
Do 25.000z
na dowolny cel
Tel. 696 458 063

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 601 46 20 03, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


PRACA

POYCZKI DLA KADEGO POD


ZASTAW! Wystarczy Dowd
Osobisty! Pienidze od rki! Kdzierzyn Kole naprzeciwko Kocioa przy rynku, w okolicy dworca PKS. Tel. 77 472 30 46
BIURO RACHUNKOWE
Ubezpieczenia Allianz
Dotacje z Urzdu Pracy
Tanio i solidnie
Tel. 666 664 662
Zadzwo
TO NIC NIE KOSZTUJE

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

Zatrudni ekspedientk do sklepu cukierniczo-spoywczego w


Kdzierzynie-Kolu. Tel. 693
836 122.
Restauracja z Kola zatrudni kucharza/kuchark. Zapewniamy
zwrot kosztw dojazdu, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 774 665
671, 604 955 669.
ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
Niemcy
Tel. 32 506 55 87

Eurokontakt (nr. lic 1109) poszukuje osb posugujcych si j. niemieckim lub j. francuskim gotowych do pracy zycznej lub przy
produkcji. Stawka 10 e/h. ogloszenia@euro-kontakt.eu Tel. 713
384 263
Eurokontakt (nr lic. 1109) poszukuje do pracy za granic: monterw rusztowa, wentylacji, elektrykw, hydraulikw, regipsiarzy,
spawaczy lakiernikw, pracownikw tartaku, pakowaczy pyt
CD, osoby do zbioru pieczarek z
j.francuskim ogloszenia@euro-kontakt.eu. Tel. 713 384 263.

Firma ESD (cert 7373) zatrudni do pracy Niemczech: elektrykw, mech. samochodowych,monterw wymiany opon.
Wymagana znajomo j. niemieckiego. Tel. 503854464 lub
512690910.

PRACA
SERWISANT SPRZTU
KOMPUTEROWEGO
Wymagania: umiejtno diagnostyki i naprawy komputerw, wyksztacenie minimum
rednie techniczne, mile widziane Technikum Informatyczne, dowiadczenie. Moliwy
rwnie sta. Miejsce pracy: Racibrz. CV naley wysa na adres biuro@softib.pl

PRACA
FOTOREPORTER
Wymagania: umiejtno robienia dobrych zdj, wasny sprzt
fotograczny, dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

NIERUCHOMOCI
Wynajm lokal handlowy nowy,
80m2, w Kolu. Cena 400 z.
Tel. 696 466 182.
Sprzedam pikne kompletnie
umeblowane 2 pokojowe mieszkanie na pierwszym pitrze 2 pitrowego bloku. Kdzierzyn-Kole,
tel. 609 459 061.
Wynajm dwupokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Lotniczej, 52m, 1 pitro. Kontakt 501
224 638.

Sprzedam dziak budowlan


pooon w Cisowej przy nowo
powstaym osiedlu domkw jednorodzinnych. Dojazd od ulicy Zaktek. Do dziaki podcignita jest
kanalizacja sanitarna. Cena do negocjacji. Tel. 534 542 496.
Sprzedam mieszkanie 36,2 m
(2 pokoje, kuchnia, azienka,
CO). Dobrze utrzymane, ciepe,
centrum Opola. Cena 140 000
z. Tel. 533 703 956.

MOTORYZACJA
Auto skup Kdzierzyn Kole, najlepsze ceny w regionie, szybki odbir gotwka od rki. Wystawiamy potrzebne zawiadczenia do
wyrejestrowania pojazdu. Dziaamy na caym rejonie woj. opolskiego. Tel. 509 656 739.
Skup samochodw za gotwk,
kada marka, pacimy od rki.
Tel. 796 990 837.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn- Kole i okolice. Tel. 511
929 121.

Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka
termozgrzewalna, gont, rynny,
styropapa. Tel. 664 807 199.

Usugi: malowanie wntrz oraz


elewacji, tapetowanie, nakadanie
gadzi, stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi
oraz paneli. Wykoczenie wntrz.
Tel. 606 505 169.

Usugi przecierania drewna oraz


sprzeda wyrobw tartacznych:
tarcice(deski), aty, kantwki, wiezby dachowe, podbitka(boazeria).
W ofercie rwnie drewno opaowe. Pawowiczki, tel. 604 503 255.

Kompleksowe czyszczenie
samochodw, pranie tapicerki meblowej, pranie dywanw oraz wykadzin.
Tel. 667 220 515.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Kunia Raciborska ul. wierczewskiego 14

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 23

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

KDZIERZYN-KOLE KOCI PW W. ZYGMUNTA I JADWIGI LSKIEJ 16 PADZIERNIKA

NIEZWYKY KONCERT W KOCIELE

16 padziernika o godzinie
17:30 w kociele pw. w. Zygmunta i Jadwigi lskiej w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si

niezwyky koncert. Wystpi


Schola Gregoriana Silesiensis i
Schola Mulierium Silesiensis.
Schola Gregoriana Silesiensis

powstaa w styczniu 2000 roku


z inicjatywy Jana Andrzeja Dbrowskiego. Partnerem instytucjonalnym Stowarzyszenia jest
Kolegium Europy Wschodniej.
W zaoeniach programowych
zespou znajduje si dziaalno
liturgiczno-koncertowa zwizana z odkrywaniem najstarszych
rde muzyki kocielnej, szczeglnie z terenu Dolnego lska.
Kantorem Scholi od pocztku jej
istnienia jest Robert Poarski. Do
sukcesw artystycznych zespou
zaliczy mona m.in. nastpujce wydarzenia: Schola wielokrotnie wykonywaa 9-godzinn
Liturgi Wigilii Narodzenia w.
Jana Chrzciciela Patrona Wrocawia. W sierpniu 2001 r. Schola
uczestniczya w Midzynarodowym projekcie muzycznym Codex Calixtinus, transmitowanym
przez Europejsk Uni Radiow
do wielu krajw Europy. W marcu 2002 roku zesp zainaugu-

rowa cykl koncertw Muzyka w


Kulturze w Poznaniu. Od sierpnia
2002 roku Schola peni rokrocznie rol scholi liturgicznej podczas Midzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Pie naszych
korzeni w Jarosawiu. W 2008
roku ukazaa si druga pyta zespou nagrana wsplnie ze Schol Mulierum Silesiensis Fulget
in orbe dies ocjum rymowane o w. Jadwidze lskiej. Zesp od 2001 roku wsppracuje
ze Schol Teatru Wiejskiego Wgajty, wraz z ktr bierze udzia
w przedstawieniach dramatw
liturgicznych Ludus Danielis, Ludus Paschalis i Ordo Stellae. Zesp wielokrotnie koncertowa na
krajowych i zagranicznych festiwalach muzycznych, m.in.: Kolory Polski, Musica Antiqua Europae Orientalis, Silesia Cantat,
Wratislavia Cantans, Wszystkie
Mazurki wiata, Wieczory widnickie, Wieczory Tumskie.

R E K L A M A

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

KDZIERZYN-KOLE 15 PADZIERNIKA HALA AZOTY

MUZYKA FILMOWA W URODZINY MIASTA

15 padziernika w Hali
Sportowej Azoty odbdzie
si koncert muzyki lmowej,
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Za-

brzaskiej. Koncert organizowany jest z okazji 40 Urodzin


Miasta, ktre przypadaj na
ten dzie. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Zabrzu
powstaa wiosn 1950 r. jako
Filharmonia Grnicza Zwizku Zawodowego Grnikw.
Pierwsze lata dziaalnoci orkiestry to przede wszystkim
prezentacje muzyki lejszego
gatunku-operowej, operetkowej, rozrywkowej oraz popularnych utworw z klasyki. Z
biegiem czasu prol zespou
zacz si zmienia w kierunku programw typu lharmo-

nicznego, ktry to styl pracy


orkiestra obecnie reprezentuje. W 60-letniej dziaalnoci
Orkiestry koncertowali z ni
najwybitniejsi artyci z kraju i
zagranicy: Wiesaw Ochman,
Andrzej Hiolski, Zdzisawa Donat, Grayna Brodziska, Bogna Sokorska, Paulos Raptis,
Bernard adysz, Romuald Tesarowicz, Piotr Paleczny, Krystian Zimermann, Krzysztof
Jaboski, Waldemar Malicki,
Halina Czerny-Stefaska, Magorzata Walewska, Ryszard
Karczykowski, Konstanty Andrzej Kulka i wielu innych.

Obok wszystkich waniejszych


estrad koncertowych w kraju
orkiestra Filharmonii Zabrzaskiej kilkakrotnie koncertowaa w Rosji, Sowacji, Wgrzech,
Czechach, Niemczech i Japonii. Orkiestra nagraa kilka pyt
CD, oraz zarejestrowaa szereg
archiwalnych programw dla
TVP z udziaem najwybitniejszych artystw polskich estrad.
Koncert odbdzie si w czwartek, 15.10. o godz. 18.00 w Hali Sportowej Azoty, przy. ul.
Mostowej 1a. Bezpatne wejciwki do odbioru w kasach
kin Chemik i Twierdza.

Promocja!
Do koca wrzenia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

KDZIERZYN-KOLE 9 PADZIERNIKA MBP

SALON MUZYKI I LITERATURY


Miejska Bibliotek Publiczna w Kolu zaprasza na kolejny Salon Muzyki i Literatury,
ktry odbdzie si z okazji stulecia urodzin ks. Jana Twardowskiego. Wiersze polskiego
wieszcza przeczyta aktor lmowy - Olgierd ukaszewicz,
a to muzyczne do wydarzenia
stworz: Tomasz Spaliski - gitara klasyczna oraz Izabela Migocz - sopran. Olgierd ukaszewicz znany jest z takich lmw

jak Kingsajz, Katy, Karol.


Czowiek, ktry zosta papieem, Kariera Nikosia Dyzmy, Genera nil, Kamienie
na szaniec. Mona go rwnie
oglda w serialach takich jak
Ojciec Mateusz, Czas honoru, M jak mio, Plebania.
Salon odbdzie si 9 padziernika o godz. 17.00. w Kociele
Wniebowzicia Najwitszej
Maryi Panny przy ul. Limanowskiego w Kolu.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
KDZIERZYN-KOLE MBP 8 PADZIERNIKA
8 padziernika o godz. 12.00. w MBP przy ul. Damrota 32
odbdzie si wykad dr. Piotra Maeckiego pt. Literatura
cyfrowa: wprowadzenie. Piotr Marecki - urodzony w 1976 r.
Redaktor, wydawca, kulturoznawca. Prezes Zarzdu Fundacji
Korporacja Ha!art. Absolwent polonistyki i lmoznawstwa
Uniwersytetu Jagielloskiego, doktor kulturoznawstwa UJ,
adiunkt w katedrze Kultury Wspczesnej Instytutu Kultury
UJ. Wsptwrca i redaktor naczelny interdyscyplinarnego
magazynu o nowej kulturze Ha!art (od 1999 roku), organizator festiwali literackich i sesji naukowych. Wydarzenie
odbdzie si w ramach projektu Jesie literacka w Kdzierzynie-Kolu.Wstp wolny.
KDZIERZYN-KOLE MBP 16 PADZIERNIKA
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza uczniw szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziau w konkursie
Zacznij czyta!. Ze szczegami konkursu mona zapozna
si w regulaminie dostpnym na stronie Biblioteki. Zgoszenia do 16 padziernika.

KDZIERZYN-KOLE MBP 3 LISTOPADA


3 listopada o godzinie 17.00. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy
ul. Rynek 3 odbdzie si spotkanie autorskie z Jackiem Hugo-Baderem (polski dziennikarz i reportaysta) w ramach DKK. Spotkanie
poprowadzi dziennikarz Radia Park - Bartosz Walat.
KDZIERZYN-KOLE MBP 6 LISTOPADA
6 listopada o godz. 17.00. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul.
Rynek 3 odbdzie si kolejne spotkanie w ramach Salonu Muzyki i
Literatury. Tym razem publiczno bdzie miaa okazj posucha
sawnego piewaka operowego - Wiesawa Ochmana. Przy fortepianie: Micha Goawski, prowadzenie: Izabela Migocz.
KEDZIERZYN-KOLE MBP 13 LISTOPADA
13 listopada o godz. 17.00. w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 5,
przy ul. Damrota 32 odbdzie si spotkanie autorskie z Sylwi Chutnik. (kulturoznawczyni,feministk, dziaaczk spoeczn, pisark,
laureatk Paszportu Polityki w kategorii Literatura za rok 2008,
trzykrotnie nominowan do Nagrody Literackiej Nike, w 2009 za
Kieszonkowy atlas kobiet, w 2013 za Cwaniary i w 2015 za W
krainie czarw) Spotkanie poprowadzi dziennikarz Bartosz Walat.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

24 Wiadomoci

7 padziernika 2015, nr 19 (196)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole ROZRYWKA

wiczyli warsztat z Michaem Urbaniakiem


Dla modych artystw sobotnie spotkanie muzyczne w Chemiku byo wyjtkowe.
katarzyna solarz

tym modzi muzycy, ktrzy kochaj gra i przyszli po raz kolejny na warsztaty ze wiatowej
klasy jazzmanem - Michaem

Urbaniakiem. Mieli okazj stan na jednej scenie obok uznanych osobowoci jazzu, rapu
czy soulu. Otwarto i umiejt-

no dzielenia si wiedz muzyczn Urbaniaka przycigna


tumy modziey. Muzyk grywa m.in. u boku Herbie Ha-

cocka czy Milesa Davisa, a towarzyszce mu w warsztatach


gwiazdy soulu i jazzu tworzyy
chociaby z Amy Winehouse.
Fot. Miejski Orodek Kultury

Skrzypce, pianino, saksofon, gitary, perkusje, bb-

ny, ywioowy piew i rado


wsplnego tworzenia - taka
mieszanka emocji musi dawa
piknse efekty. Przekonali si o

R E K L A M A

You might also like