You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Mody i bogaty modzieniec z dzisiejszej Ewangelii zada Chrystusowi


pytanie, co ma czyni, aby osiagn ycie wieczne. (Mk 10, 17) To pytanie jest
take naszym pytaniem, bo kt z nas nie pyta co robi, aby si zbawi.

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent

Co ja mam czyni, aby wiary nie straci i znale swoje miejsce w tym
wiecie, by realizowa Bo wol. w. Teresa od Dzieciatka Jezus odwrcia
pytanie
modego czowieka i zapytaa Chrystusa: "Jakie jest moje
powoanie?" Gdy Chrystus dotkn jej serca, wtedy zawoaa z najwiksz
radoci: "O Jezu, moja Mioci, nareszcie znalazam moje powoanie. Moim
powoaniem jest mio. Znalazam ju swe miejsce w Kociele. W sercu
Kocioa, mojej Matki, ja bd mioci. Bo nie kady moe by apostoem,
prorokiem, czy nauczycielem, ale Koci ma serce i to serce paa ogromn
mioci.

SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun

W dalszej czci Ewangelii Chrystus tumaczy nam, e bardzo trudno jest


wej do krlestwa Boego czowiekowi pokadajcemu swoje nadzieje w
dobrach tego wiata. Jak rozumie te sowa Chrystusa? Jeli wierzymy w
Boga, to nasze ycie nie moe by tylko zmysowe i materialistyczne. Kto
autentycznie idzie za Chrystusem odkrywa, e Jezus jest najwyszym rdem
zaspokojenia i wtedy czowiek nie chce niczego poza Nim. Wtedy te czowiek
uwiadamia sobie, e Chrystus jest czym wicej ni przyjemnoci, ni nasze
denia, poklaski, przedmioty i rzeczy tego wiata.

NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)

Przylgnicie do Chrystusa sprawia, e czowiek zaczyna kocha sprawy Boe,


a odrzuca i pokonuje przyjemnoci pynce z grzechu.
Czy nie mia racji w. Augustyn mwic, e niespokojne jest nasze serce
dopki nie spocznie w Panu? I co jeszcze? Najwaniejsza jest ta obietnica
Chrystusa z dzisiejszej
Ewangelii, e kto opuszcza
wszystko dla Chrystusa
i Ewangelii stokro wicej
otrzymuje.
ks. Andrzej Malejak, SCh,
Proboszcz

CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


XXIX NIEDZIELA ZWYKA - 18 PADZIERNIKA

SOBOTA - 10 PADZIERNIKA 2015

9:00 - Za konajcych i cierpicych - Arcybractwo


4:00 + Daniel abicki - dziadek
5:30 - W intencji Bogu wiadomej
XXVIII NIEDZIELA ZWYKA - 11 PADZIERNIKA

8:00 - O Boe b. dla Emilii Skwarek z okazji urodzin


9:30 - Msza w. dzikczynna w 10 rocz. lubu Renaty i
Piotra i z prob o Boe b. dla rodziny
11:15 - O Boe b. dla Franciszka Gardockiego w dniu
urodzin
1:00 - O Boe b. i wiato Ducha w. dla wszystkich
nauczycieli i katechetw
1:00 - O wiato Ducha w. dla ukasza
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Haliny i Leszka
Wjcik z okazji rocz. lubu
1:00 + Za zmarych z rodzin Dudziskich i Szponarw
1:00 + Zbigniew Frcz
1:00 + Stefan Krzyanowski - siostra
1:00 + Marianna Sznitka - Maria Zielonka
1:00 + Stefania Oldani, Alexandra, Stanisaw Ogniewski
1:00 + Jadwiga Horodecki
7:00 + Aleksander, Janina Kisiel i zmarli z rodziny
PONIEDZIAEK - 12 PADZIERNIKA

9:00 + Zanona Rzsa


7:00 - O ask zdrowia dla Edwarda Szymaskiego i jego
rodziny
WTOREK - 13 PADZIERNIKA

9:00 + Josephine Melen


10:00 + Stella Kwapisz
7:00 + Josephine Melen - Olga Oko
RODA - 14 PADZIERNIKA

9:00 - Za parafian
7:00 + Marianna Przestrzelska w 5 rocz. mierci - crka
Janina z rodzin
CZWARTEK - 15 PADZIERNIKA

9:00 + Josephine Melen - Maria Melen


7:00 - O Boe b. dla Dominika z okazji urodzin
7:00 + Maria Martusiewicz
PITEK - 16 PADZIERNIKA

9:00 - Msza w. dzikczynna w rocznc lubu Jzefa i


Marii
7:00 - Msza w. dzikczynno-bagalna za crki i ich
rodziny
7:00 + Olga Pitek w 1 rocz. mierci
7:00 + Pawe Szwarc

8:00 - O Boe b. dla Stanisawy i Tadeusza z okazji 40


rocz. lubu
9:30 + Maria Martusiewicz
11:15 + Joanna Conlon
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Mary Trahey-Smith
1:00 - Msza w. dzikczynna za dar ycia
1:00 + Irena Wieczorek
1:00 + Franciszek ukowski w 20 rocz. mierci - dzieci
1:00 + Stefania Oldani, Aleksandra Ogniewska w rocz.
mierci
1:00 + Szczepan, Eleonora, Czesaw, Henryk, Teresa,
Jzef Szymczyk
1:00 + Marianna Sznitka - Zofia Garczewska
1:00 + Andrzej Gsior w 1 rocz. mierci
1:00 + Aleksander, Ewa Saciuk, Henryk, dr. Adrianne
Kimler, Zofia Kuczyska - Helen Kimler
7:00 + Aniela, Wadysaw, Maria Tomaszewscy

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 17/18 padziernika
4:00 - Olga Oko, Barbara Tyra
5:30 - Jolanta Lewczuk
8:00 - Agnieszka Bryczkowska, Anna Szklarska
9:30 - Alicja Karlic, Weronika Karlic, Anna
Martusiewicz
11:15 - Dzieci
1:00 - Monika, Jzef Majcher, Krystyna
Szymczakowska
7:00 - Modzie kl. VIII
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 17/18 padziernika
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do
zakrystii
8:00 - I. Szklarski, Z. Sznitka
9:30 - S. Dutka, M. Wach, A. Bieciuk, J. Ryzner
11:15 -M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE OD NIEDZIELI
11 PADZIERNIKA 2015
PONIEDZIAEK - Rz 1, 1-7 Ps 98 k 11,29-32
WTOREK - Rz 1,16-25 Ps 19 k 11,37-41
RODA - Rz 2,1-11 Ps 62 k 11,42-46
CZWARTEK - Rz 3,21-29 Ps 130 k 11,47-54
PITEK - Rz 4,1-8 Ps 32 k 12,1-7
SOBOTA - Rz 4,13.16-18 Ps 105 k 12,8-12
NIEDZIELA - Iz 53,10-11 Ps 33 Hbr 4,14-16 Mk 10,35-45

SOBOTA - 17 PADZIERNIKA

9:00 + Wadysaw Wach


2:00 LUB - Alina Argasiska & Richard Maziarz
4:00 + Mirosaw Mieczkowski - rodzina
5:30 + Jan, Regina Latawiec

OFIARY Z NIEDZIELI - 4 PADZIERNIKA 2015


Ofiary - $ 7,848.00
CSA - $425.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Dzi dwudziesta sma niedziela


w cigu roku, a zarazem XV Dzie
Papieski, ktry przeywamy pod
hasem: Jan Pawe II - Patron
Rodziny.
Celem dni papieskich
obc hod zo nyc h od 2 001 ro ku
w niedziel przypadajc
16 padziernika lub wczeniej, jest
propagowanie nauczania w. Jana
Pawa II.
W Kaliszu, na polskiej ziemi Papie powiedzia.:
Drodzy bracia i siostry, ani na chwil nie zapominajcie o
tym, jak wielk wartoci jest rodzina. Dziki
sakramentalnej obecnoci Chrystusa, dziki dobrowolnie
zoonej przysidze, w ktrej maonkowie oddaj si
sobie wzajemnie, rodzina jest wsplnot wit. Jest
komuni osb zjednoczonych mioci. () Rodzina
chrzecijaska, wierna swemu sakramentalnemu
przymierzu, staje si autentycznym znakiem
bezinteresownej i powszechnej mioci Boga do ludzi. Ta
mio Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej
fundament. Poprzez tak mio rodzina powstaje,
rozwija si, dojrzewa i staje si rdem pokoju i szczcia
dla rodzicw i dla dzieci. Jest prawdziwym rodowiskiem
ycia i mioci. (Kalisz 1997)
Nie mniej wane sowa pady w Nowym Targu, w 1979
roku. Niech one stanowi motto tegorocznego XV Dnia
Papieskiego oraz motyw do wsplnej modlitwy za wielkie
dobro jakim nadal pozostaje rodzina: Susznie mwi si,
e rodzina jest podstawow komrk ycia spoecznego.
Jest podstawow ludzk wsplnot. Od tego, jaka jest
rodzina, zaley nard, bo od tego zaley czowiek. Wic
ycz, aebycie byli mocni dziki zdrowym rodzinom.
Rodzina Bogiem silna. I ycz, aeby czowiek mg si w
peni rozwija w oparciu o nierozerwaln wi
maonkw rodzicw, w klimacie rodziny, ktrego nic
nie jest w stanie zastpi. I ycz, i modl si o to stale,
aeby rodzina polska dawaa ycie, eby bya wierna
witemu prawu ycia. Jeli si naruszy prawo czowieka
do ycia w tym momencie, w ktrym poczyna si on jako
czowiek pod sercem matki, godzi si porednio w cay
ad moralny, ktry suy zabezpieczeniu nienaruszalnych
dbr czowieka. ycie jest pierwszym wrd tych dbr.
Koci broni prawa do ycia nie tylko z uwagi na
majestat Stwrcy, ktry jest tego ycia pierwszym
Dawc, ale rwnoczenie ze wzgldu na podstawowe
dobro czowieka.
Za tydzie dwudziesta dziewita niedziela w cigu roku
a zarazem wiatowy Dzie Misyjny rozpoczynajcy
Tydzie Misyjny.
KAWIARENKA
Dzikujemy Harcerzom za zorganizowanie kawiarenki
4 padziernika ($733.50) Bg zapa za wszelk pomoc.
Chtnych do zorganizowania niedzielnych obiadw
prosimy o zgoszenie si do Sistr.

Oglna: Aby zosta wykorzeniony handel ludmi,


nowoczesna forma niewolnictwa.
Misyjna: Aby wsplnoty chrzecijaskie na
kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym gosiy
Ewangeli tym, ktrzy jeszcze na ni czekaj.

KONKURS RACOWY DLA DZIECI


Zapraszamy wszystkie dzieci do wzicia
udziau w konkursie na wasnorcznie
zrobiony Raniec. Swoje podpisane prace
prosimy przypina na tablicy w holu Kocioa.
SPOTKANIE KOA SENIORW
Zota Ra
odbdzie si we wtorek 13 padziernika o godz.
10:00 rano Msza w. i spotkanie w sali w. Jana
Pawa II. Solenizantw miesica prosimy
o przyniesienie ciasta na deser.
NAUKI PRZED CHRZTEM WITYM
W sobot 17 padziernika po Mszy w o godz.
4:00pm w kaplicy w. Maksymiliana odbd
si nauki przed chrztem w. dla rodzicw
i rodzicw chrzestnych.
NABOETWO FATIMSKIE
We wtorek 13 padziernika zapraszamy na
ostatnie w tym roku naboestwo fatimskie.
Procesja z figur Matki Boej Fatimskiej
i modlitwa racowa po Mszy w. o godz.
7:00pm.
SPOTKANIE DLA MODZIEY
PRZYGOTOWUJCEJ SI DO
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA I
ICH RODZICW
W najblisz niedziel 18 padziernika na
Msz w o godz. 7:00pm zapraszamy w szczeglny sposb
rodzicw i modzie przygotowujc si do Sakramentu
Bierzmowania. Po Mszy w. odbdzie si spotkanie.
Obecno obowizkowa.
II TACA - NA MISJE
W nastpn niedziel 18 padziernika bdzie II taca
przeznaczona na misje.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

REKOLEKCJE ZE SOWEM
BOYM
Zapraszamy w dniach 16-18
padziernika na rekolekcje
pt. ONA ZAWSZE MWIA
BOGU
TAK prowadzone
przez ks. Joachima Stencel SDS
Salwatorianina z Centrum
Formacji Duchowej w Krakowie.
Cae spotkanie bdzie
przeywane w klimacie pustyni,
milczenia z moliwoci
spotkania z kierownikiem
duchowym. S to rekolekcje
zamknite trwajce od pitku
wieczorem (6:00pm) do poudnia w niedzieli. Kady,
kto pragnie w nich uczestniczy musi si zapisa u Sistr
w biurze parafialnym lub w zakrystii. Bdzie to
jednoczenie pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie ze
Sowem Boym z cyklu Lectio Divina. W czasie rekolekcji
zapewnione s posiki. Koszt rekolekcji $50.00. Kady
uczestnik powinien mie ze sob Pismo w i notatnik.
ZAPROSZENIE NA GRALSK
ZABAW
Koo Grali zaprasza na zabaw
Gralska
Jesie w sobot 17
padziernika w sali Jana Pawa II.
Do taca bdzie gra zesp Rytm.
Do nabycia gralskie jado. Bilety
do nabycia 4 i 11 padziernika w holu
Kocioa. Po wicej informacji prosz
dzwoni 248 652-8424

OSTATNIA SZANSA ZAPISU NA


WIATOWE DNI MODZIEY
W KRAKOWIE 2016
Jest jeszcze ostatnia szansa zapisu na
wiatowe Dni Modziey w Krakowa.
Bardzo prosimy chtnych o zgoszenie
si do ks. Michaa.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
13 X b. Honorat Komiski, prezbiter, kapucyn,
ceniony kaznodzieja, poszukiwany spowiednik
i kierownik dusz, pisarz religijny i zaoyciel wielu
zgromadze
zakonnych,
przede
wszystkim
bezhabitowych. Zmar 16 XII 1916 roku
15 X w. Teresa od Jezusa, dziewica i doktor Kocioa,
karmelitanka pochodzca z Avila i reformatorka
swojego zakonu oraz mistyczka. ya w XVI wieku
16 X w. Jadwiga lska, ksina, wzorowa ona i matka
siedmiorga dzieci, troskliwa opiekunka ubogich
i chorych, fundatorka szpitali. Po mierci ma
zamieszkaa w klasztorze trzebnickim i w nim zmara
15 X 1243 roku
17 X w. Ignacy Antiocheski, biskup i mczennik,
nastpca w. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii.
Ponis mier mczesk okoo 107 roku w Rzymie

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia Petecka,
Irena, Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Helena Salbut, Izabella Kuniec,
Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol
Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna, Helena
Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i
ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga Kondracka,
Bronisawa Koryski
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i nazwisk bliskich
chorych i cierpicych z naszych rodzin. Chcemy poleca ich
naszej modlitwie.

10.11 - 10.18
rodzina
Schodowski

10.18 - 10.25
rodzina
Bryczkowskich

KALENDARIUM PARAFII

11 padziernika - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii


13 padziernika - Zota Ra
13 padziernika - Naboestwo Fatimskie
16-18 padziernika - Rekolekcje o. Joachima Stencel
17 padziernika - Spotkanie dla rodzicow i modziey
przygotowujcej si do Sakramentu Bierzmowania
25 padziernika - Nie bj si kocha ludzi - w oparciu o
poezj ks. Jana Twardowskiego
31 padziernika - Bal wszystkich witych
1 listopada - Procesja na cmentarzu
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu
Chrztu witego zostanie wczony Nathan
Oliver Pieniek. Nowo ochrzczonemu,
rodzicom i rodzicom chrzestnym gratulujemy
i yczymy Boego bogosawiestwa oraz opieki
Jasnogrskiej Pani.
SZTUKA TEATRALNA NIE BJ
SI KOCHA - W WYKONANIU
AKTORW Z KANADY
W REYSERII MARII
NOWATORSKIEJ
Szkoa
J z y k a
P ol sk i e g o
im.
A. Mickiewicza zaprasza na
sztuk
pt. NIE BJ SI KOCHA w niedziel
25 padziernika o godz. 3:00pm w sali
w. Jana Pawa II. Sprzeda biletow
w niedziele 11 i 18 padziernika w holu Kocioa. Bilety
w cenie $20.00 dla dorosych; $10.00 dla dzieci.
Dodatkowe informacje 248-652-1875

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczcy: Mariusz Szrek
(248) 909-9119
Zastpca: Urszula Czachor
(586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wrbel
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin
Marcin Zajc

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Krzysztof Stpie, Wadysaw Szaflarski
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Sr. Beata Kotun - (248) 979-6002
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247-4217
Ministranci - ks.Micha Skiba SChr (248) 736-9188
Grupa modzieowa - ks. Micha Skiba SChr
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak,
ks. Micha Skiba SChr; Lider - Barbara Gorzelewska (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Micha Skiba SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Micha Skiba
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem - Wojciech Ogrek
(734) 276 - 1976

GRUPY NIE PARAFIALNE


Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII


Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
roda 5:30pm - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp taneczny Czarny Dunajec
poniedziaek - 9:00pm
Mateusz Wasioek - 586 907-3645
Taniec Towarzyski dla dzieci - Instruktor:
Barbara Somiski (248) 467-6778

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
W niedziel o godz. 12:30-1:00pm
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel o godz. 12:50pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
I pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsawa SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like