You are on page 1of 35

LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA

Recopilacin de materiales y recursos on-line


(CAPITVLA I-XV)
(Actualizado el 05/06/2016)

Santi Carbonell, IES COTES BAIXES, Alcoi (Alacant)


ngel L. Gallego, IES VEGAS BAJAS, Montijo (Badajoz)
Mario del Ro, IES ALAGN, Coria (Cceres)

Cap. I IMPERIVM ROMANVM


Cap. II FAMILIA ROMANA
Cap. III PVER IMPROBVS
Cap. IV DOMINVS ET SERVVS
Cap. V VILLA ET HORTVS
Cap. VI VIA LATINA
Cap. VII PUELLA ET ROSA
Cap. VIII TABERNA ROMANA
Cap. IX PASTOR ET OVES
Cap. X BESTIAE ET HOMINES
Cap. XI CORPVS HUMANUM
Cap. XII MILES ROMANVS
Cap. XIII ANNUS ET MENSES
Cap. XIV NOVVS DIES
Cap. XV MAGISTER ET DISCIPVLI

Cap. I IMPERIVM ROMANVM


LENGUA
1. AUTOCORREGIBLES
Pensum A
http://www.quia.com/rr/256021.html
Pensum B
http://www.quia.com/pop/167735.html
Pensum C
http://www.quia.com/cz/106571.html
Pensum D
http://www.quia.com/fc/1069877.html
2. REPASO VOCABULARIO Y GRAMTICA
Vocabularium verbis atque imaginibus explicatum (pdf)
http://www.scribd.com/doc/22717942/CAPITULUM-I-vocabularium
Vocabula cap. I (presentacin)
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/vocabula-cap-i-et-ii
Familiae Romanae Vocabula
http://www.slideshare.net/Ansgarius/familiae-romanae-vocabula-i-presentation
Grammatica
http://www.slideshare.net/MarisaFuentes2/cap-1-gramm
Radices Latinae
http://es.scribd.com/doc/75874638/Radices-Latinae-Capitulum-i

3. ACTIVIDADES PARA PRCTICA ORAL


Ubi est Emerita?
http://e-loquentes.blogspot.com/2011/11/ubi-est-emerita-cap-i-llpsi.html
Lectura de textos
Videos
Capitulum I, 1-22

https://www.youtube.com/watch?v=KRHD-SSC4hQ
Capitulum I, 22-61
https://www.youtube.com/watch?v=V49eAnR4tPo
Capitulum I, 62-83
https://www.youtube.com/watch?v=V49eAnR4tPo
CULTURA
Lingua Latina Lillo
http://lingualatinaorberg.wikispaces.com/file/view/lingualatina_primum_lillo.pdf/104561713/lingualatina_primum_li
llo.pdf

Cap. II FAMILIA ROMANA


LENGUA
1. AUTOCORREGIBLES
Pensa corregidos
http://mdriog.files.wordpress.com/2010/05/capii.pdf
Ejercicios en Quia (instrucciones en cataln)
http://www.quia.com/cz/106572.html
http://www.quia.com/jg/1018285.html
2. REPASO VOCABULARIO Y GRAMTICA
Vocabularium verbis atque imaginibus explicatum (pdf)
http://es.scribd.com/doc/22722364/CAP-II-Vocabularium
Vocabula cap. II (presentacin)
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/vocabula-cap-i-et-ii
Familiae Romanae Vocabula
http://www.slideshare.net/Ansgarius/familiae-romanae-vocabula-ii-presentation
https://www.youtube.com/watch?v=vcUgf8Jd07M&feature=gp-ny&google_comment_id=z13wwfsosmm4gjgqs04chngxqprvhzmh5xc0k
Latin Family Terms (Simpson)
http://www.scribd.com/doc/77554691/Latin-Family-terms
Radices Latinae
http://es.scribd.com/doc/75974797/Radices-Latinae-Capitulum-II#
Capitulum II (presentacin)
http://www.slideshare.net/gloriagarciablay/capitulum-ii
Grammaticae explicationes Latinae
http://es.scribd.com/doc/22722601/CAPITULUM-II-Grammaticae-Explicationes-Latinae
http://es.scribd.com/doc/22722704/CAP-I-II-a-de-Pronomine-Adiectivo-Interrogativo
http://www.slideshare.net/MarisaFuentes2/cap-2-gramm
3. ACTIVIDADES PARA LA PRCTICA ORAL Y AUDIOS
In familia tua

http://e-loquentes.blogspot.com/2011/11/in-familia-cap-ii-llpsi.html
Responde Latine
http://voicethread.com/share/1379197/
Prueba oral
http://es.scribd.com/doc/67605201/Prueba-Oral-Cap-I-y-II
Videos
Capitulum I, 1-22
https://www.youtube.com/watch?v=1LBD9PCNRLg#t=10
Capitulum I, 22-61
https://www.youtube.com/watch?v=khJ7vGJxQA0
Capitulum I, 62-83
https://www.youtube.com/watch?v=509VkaRpZ7g
CULTURA
La Sociedad Romana
http://elpais.com/elpais/2005/12/23/media/1135334745_720215.html
La familia en Roma
https://sites.google.com/site/culclasalagon/04-la-familia/4-2---la-familia-en-roma
Lingua Latina Lillo
http://lingualatinaorberg.wikispaces.com/file/view/lingualatina_secundum_lillo.pdf/104561741/lingualatina_secun
dum_lillo.pdf

CAP. III PVER IMPROBVS


LENGUA
1. AUTOCORREGIBLES
Pensa corregidos
http://mdriog.files.wordpress.com/2010/05/capiii6.pdf
Pensum A
http://www.quia.com/cz/89110.html
Pensum B
http://www.quia.com/rr/199020.html
Pensum D y E
http://www.scribd.com/doc/40250586/CAPITVL%C4%AA-III-PENSVM-D-ET-PENSVM-E
2. REPASO VOCABULARIO Y GRAMTICA
Vocabularium verbis atque imaginibus explicatum (pdf)
http://www.scribd.com/doc/22723128/CAP-III-VOCABULARIUM-LAT%C4%AANUM
Vocabula cap. III (presentacin)
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/vocabula-cap-iii
Vocabula cap. III (presentacin)
http://www.slideshare.net/Ansgarius/familiae-romanae-capitulum-iii-presentation
Vocabula
http://www.quia.com/fc/1018261.html
Video video (acusativo)
https://docs.google.com/presentation/d/1qo9yssrJlYom4X6Usziop5Z3zzK6j7AAHAuE_KGajM/edit#slide=id.p
Normae grammaticae capituli tertii Latine tantum et imaginibus explicatae: de casu
accusativo
http://es.scribd.com/doc/22724220/CAP-III-de-Casu-Accusativo
Normae grammaticae capituli III Latine tantum et imaginibus explicatae: de usu
accusativi
http://es.scribd.com/doc/22724455/CAPITULUM-III-de-Usu-Accusativi

Normae grammaticae capituli III Latine tantum et imaginibus explicatae: de usu


nominativi, accusativi et genitivi in pronominibus
http://es.scribd.com/doc/22723466/CAP-III-de-Usu-Nominativi-Accusativi-Et-Genitivi-inPronominibus
Grammatica
http://www.slideshare.net/MarisaFuentes2/cap-3-gramm
Radices Latinae
http://lingualatinaorberg.wikispaces.com/file/view/Radices+LAtinae+cap.III.pdf/376012620/Radices%20LAtinae%
20cap.III.pdf

3. ACTIVIDADES PARA PRCTICA ORAL


Capitulum III
http://lingualatina-orberg.wikispaces.com/file/view/LLPSI-capitulum-iii.pdf/407627012/LLPSIcapitulum-iii.pdf
Cur Iulia cantat?
http://e-loquentes.blogspot.com.es/2012/01/cur-iulia-plorat-cap-iii-llpsi.html

Videos
Puella improba
http://www.youtube.com/watch?v=-Dx1G_96IuU
Capitulum III, 1-21
https://www.youtube.com/watch?v=B4UnHv13wW8&list=PLF1FC1FCD188D86AA
Capitulum III, 22-48
https://www.youtube.com/watch?v=V9_o-rFsyj0
Capitulum III, 49-82
https://www.youtube.com/watch?v=p6T1bTLPakE

CULTURA
La familia en Roma
https://sites.google.com/site/culclasalagon/04-la-familia/4-2---la-familia-en-roma

La familia Romana (Presentacin)


http://xurl.es/hj7be
Lingua Latina Lillo
http://goo.gl/T1pklu
Cumpleaos Romano
http://goo.gl/7D5fDe

CAP IV DOMINVS ET SERVVS


LENGUA
1. AUTOCORREGIBLES
Pensa corregidos
http://mdriog.files.wordpress.com/2010/05/capiv.pdf
2. REPASO VOCABULARIO Y GRAMTICA
Vocabularium verbis atque imaginibus explicatum (pdf)
http://es.scribd.com/doc/22727386/Capitulum-IV-VOCABULARIUM-LATINVM
Vocabula cap. IV (presentacin)
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/vocabula-cap-iv-14756839
http://www.slideshare.net/Ansgarius/familiae-romanae-vocabula-iv-presentation
Juego del Domin
http://lingualatina-orberg.wikispaces.com/file/view/ACTIONES
DOMINO.pdf/287139998/ACTIONES 20DOMINO.pdf
Exercitia
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/exercitia-cap-iv
http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz.php?id=7199
Nmeros
http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/classical/images/flash/rud/puncta.swf
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/numrom.htm
Repaso del presente
https://es.scribd.com/doc/78438972/classis-capIVpraesens-indicativus
Grammatica
http://www.slideshare.net/MarisaFuentes2/cap-4-gramm

3. ACTIVIDADES PARA PRCTICA ORAL


Ubi est pecunia mea?
http://e-loquentes.blogspot.com.es/2011/12/ubi-es-pecunia-mea.html
CULTURA
La moneda en Roma

https://sites.google.com/site/culclasalagon/07-la/7-1-la-moneda-en-roma
Questiones de numismtica romana
http://www.culturaclasica.com/lingualatina/lingualatina_quartum_lillo.pdf
La vida cotidiana en Roma
http://lingualatinaorberg.wikispaces.com/file/view/IV%20LA%20VIDA%20COTIDIANA%20EN%20ROMA.pps/115
330559/IV%20LA%20VIDA%20COTIDIANA%20EN%20ROMA.pps
La vestimenta Romana
http://www.slideshare.net/ElenaGallardo/vestimenta-romana-9502428

CAP. V VILLA ET HORTVS


LENGUA
1.

AUTOCORREGIBLES

Pensa corregidos
http://mdriog.files.wordpress.com/2010/05/capv.pdf
Pensa Latina
http://es.scribd.com/doc/184871775/Pensa-Latina
Pensum A
http://www.quia.com/pop/143640.html
Pensum A y B
http://es.slideshare.net/carloscabanillas/exercitia-cap-v
Pensum D y E
http://www.scribd.com/doc/44491234/CAPITVL%C4%AA-V-PENSVM-D-ET-PENSVM-E
2. REPASO VOCABULARIO Y GRAMTICA
Vocabularium verbis atque imaginibus explicatum (pdf)
http://www.scribd.com/doc/23339582/VOCABULARIUM-LAT%C4%AANUM-V
Vocabula cap. V (presentacin)
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/vocabula-cap-v
Vocabula ad capitulum V
http://www.slideshare.net/Ansgarius/familiae-romanae-vocabula-v-presentation-788505
Familia Simpsoniana in villa romana
http://www.scribd.com/doc/116518817/Latin-domus-2
De pronomine is ea id
http://www.scribd.com/doc/23340272/CAPITVLVM-V-is-ea-id
is ea id para idiotas
http://www.quia.com/pop/24922.html
Ms ie ea id
http://www.quia.com/pop/24928.html

De loci quaestionibus (I)


http://www.slideshare.net/Ansgarius/de-loci-quaestionibus-i-presentation
Grammatica
http://www.slideshare.net/MarisaFuentes2/cap-5-gramm-58196109
Exercitia
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/verba-deleta-exercitium-llpsi-v
3. ACTIVIDADES PARA PRCTICA ORAL
Unus, dos tres, quattuor...
http://e-loquentes.blogspot.com.es/2011/12/unus-duo-tres-quattuor-cap-v-llpsi.html
Domus dulcis domus
http://es.scribd.com/doc/139382209/Domus-Dulcis-Domus
Videos
Capitulum V, 1-46
https://www.youtube.com/watch?v=oUVZypXAYrE
Capitulum V, 47-105
https://www.youtube.com/watch?v=hUGnduwA60Q#t=613
CULTURA
La vivienda en Roma
https://sites.google.com/site/culclasalagon/06-el-urbanismo-y-la-vivienda/6-2---la-ciudadromana/6-2-1---la-vivienda-en-roma
Questiones de villa et horto. F. Lillo.
http://lingualatinaorberg.wikispaces.com/file/view/lingualatina_quintum_lillo.pdf/104561795/lingualatina_quintum_
lillo.pdf

Villa et urbs romana


http://www.quia.com/jg/1038799.html

Video Casa Salvius


https://www.youtube.com/watch?v=iRLoJ46jMjk
Roman House
https://www.youtube.com/watch?v=8unLEPfJ4Gc
Ms representaciones virtuales en https://sites.google.com/site/inavditoriosholastico/lingvalatina-i/de-capitulo-v

CAP. VI VIA LATINA


LENGUA
1.

AUTOCORREGIBLES

Pensa corregidos
http://mdriog.files.wordpress.com/2010/05/capvi.pdf
Pensa Latina
http://es.scribd.com/doc/184871775/Pensa-Latina
Pensum A
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/pensum-a-cap-vi
Pensum B
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/pensum-b-cap-vi
Pensum D y E
http://www.scribd.com/doc/45088416/CAPITVL%C4%AA-VI-P%C4%92NSVM-D-ETP%C4%92NSVM-E
2. REPASO VOCABULARIO Y GRAMTICA
Vocabularium verbis atque imaginibus explicatum (pdf)
http://es.scribd.com/doc/28103126/Vocabularium-Cap-VI
Vocabula cap. VI (presentacin)
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/vocabula-cap-vi
Vocabula ad capitulum VI
http://www.slideshare.net/Ansgarius/familia-romana-capt-vi-presentation
http://www.slideshare.net/venalmundoclasico/via-latina-tema-vi-de-familiaromana?fb_action_ids=418232241641127&fb_action_types=slideshare%3Aupload&fb_source=
og_snowlift_photo_robotext
Grammatica
http://www.slideshare.net/MarisaFuentes2/cap-6-gramm
Radices Latinae Cap. VI
http://es.scribd.com/doc/117130762/Radices-Latinae-cap-VI

Exercitia Capitul VI
http://es.slideshare.net/carloscabanillas/exercitia-cap-vi
UBI UNDE QUO QUA
http://es.scribd.com/doc/45332623/VBI-VNDE-QV%C5%8C-QV%C4%80
DE LOCI QUAETIONIBUS (I)
http://www.slideshare.net/Ansgarius/de-loci-quaestionibus-i-presentation
DE LOCI QUAESTIONIBUS (II)
http://www.slideshare.net/Ansgarius/de-loci-quaestionibus-ii-presentation
De praepositionibus atque earum us
http://www.slideshare.net/Ansgarius/de-praepositionibus-atque-earum-usu-presentation
Locuciones temporales
http://lingualatina-orberg.blogspot.com/2010/03/locutiones-locales-et-temporales.html
Ubi est Cricetus?
http://lingualatina-orberg.blogspot.com/2010/01/ubi-est-cricetus.html
Compendium Capituli VI
http://es.scribd.com/doc/26718927/Compendium-capitul%C4%AB-VI-FamiliaeR%C5%8Dm%C4%81nae-LLPSI#about
Visualizacin de preposiciones latinas
http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/classical/latin/tchmat/grammar/preps.html

3. ACTIVIDADES PARA PRCTICA ORAL


Cum tabul
http://e-loquentes.blogspot.com.es/2012/01/cum-tabula.html
Quadrivium
http://es.scribd.com/454425/d/79687845-Quadrivium
Videos
Capitulum VI, 1-45
https://www.youtube.com/watch?v=w-vais9M85A
Capitulum V, 46-95

https://www.youtube.com/watch?v=sBisEc68J6Q&list=UUChu_bQSGF2_Ol2EbATso_Q

CULTURA
Las vas romanas
http://www.youtube.com/watch?v=uQV-RkjQrS0
http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_ingenieria.html
http://www.tarraconensis.com/hispania/viashispania.html
http://www.eitb.com/infografias/detalle/96968/la-calzada-romana/

CAP. VII PUELLA ET ROSA


LENGUA
1.

AUTOCORREGIBLES

Pensa corregidos
http://mdriog.files.wordpress.com/2010/05/capvii.pdf
Pensa Latina
http://es.scribd.com/doc/184871775/Pensa-Latina
Pensum A
http://www.quia.com/cz/89237.html
Pensum B
http://www.quia.com/cz/89244.html
Pensum D y E
http://es.scribd.com/doc/47473813/CAPITVL%C4%AA-VII-PENSVM-D-ET-PENSVM-E
2. REPASO VOCABULARIO Y GRAMTICA
Vocabularium verbis atque imaginibus explicatum (pdf)
http://es.scribd.com/doc/25923976/Vocabularium-Capituli-VII
Vocabula ad capitulum VII
http://www.slideshare.net/Ansgarius/familiae-romanae-vocabula-viii-presentation
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/vocabula-cap-vii
Exercitia Capitul VII
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/exercitia-cap-vii
Compendium Capituli VII
http://www.scribd.com/doc/27914768/LLPSI-Familiae-Romanae-Cap-7-Puella-et-rosa-etcarmen-De-rosis-nascentibus#fullscreen:on
Grammatica
http://www.slideshare.net/MarisaFuentes2/cap-7-gramm

3. ACTIVIDADES PARA PRCTICA ORAL

Centum mla
http://e-loquentes.blogspot.com.es/2014/12/centum-mala-cap-vii-llpsi.html
Videos
Capitulum VII, 1-29
https://www.youtube.com/watch?v=QXRSCXsx158
Capitulum VII, 30-60
https://www.youtube.com/watch?v=bU_z6Db_L3Y
Capitulum VII, 61-104
https://www.youtube.com/watch?v=gmH1ZvXAUOU
CULTURA
Los regalos en el mundo antiguo
http://goo.gl/DtbChI

CAP. VIII TABERNA ROMANA


LENGUA
1. AUTOCORREGIBLES
Pensa corregidos
http://mdriog.files.wordpress.com/2010/05/capviii.pdf
Pensa Latina
http://es.scribd.com/doc/184871775/Pensa-Latina
Pensum A y B
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/pensa-cap-8-10573052
http://www.quia.com/cz/90283.html
Pensum B
http://www.quia.com/cz/91141.html
Pensum D y E
http://es.scribd.com/doc/49213248/CAPITVL%C4%AA-VIII-PENSVM-D-ET-PENSVM-E
Exercitia
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/exercitia-cap-viii

2. REPASO VOCABULARIO Y GRAMTICA


Vocabularium verbis atque imaginibus explicatum (pdf)
http://es.scribd.com/doc/26808899/Vocabularium-Capituli-VIII
Vocabula ad capitulum VIII
http://www.slideshare.net/Ansgarius/familiae-romanae-vocabula-viii
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/vocabula-cap-viii
Grammatica
http://www.slideshare.net/MarisaFuentes2/cap-8-gramm
3. ACTIVIDADES PARA PRCTICA ORAL
Ad tabernam adimus
http://es.scribd.com/doc/140240769/Ad-Tabernas-Adimus
Videos
Capitulum VIII, 1-35

https://www.youtube.com/watch?v=sU-jRVnzlPk
Capitulum VII, 36-82
https://www.youtube.com/watch?v=86OaajP377U
Capitulum VII, 83-133
https://www.youtube.com/watch?v=rzE5mA6TUiA
CULTURA
El comercio en la Antigua Roma
https://lingualatinaorberg.wikispaces.com/file/view/COMERCIO%20EN%20ROMA.ppt/115337029/COMERCIO%2
0EN%20ROMA.ppt
El comercio en Roma
http://mdriog.wordpress.com/2009/12/13/las-tiendas-en-roma/ (web, imgenes, infografa y
vdeos)
La moneda
https://sites.google.com/site/culclasalagon/07-la
Antiguas Monedas de Cartago, Grecia y Roma
https://www.youtube.com/watch?v=qp06IN1UZvM

CAP. IX PASTOR ET OVES


LENGUA
1. AUTOCORREGIBLES
Pensa corregidos
http://mdriog.files.wordpress.com/2010/05/capix.pdf
Pensa Latina
http://es.scribd.com/doc/184871775/Pensa-Latina
Pensum A
http://www.quia.com/cz/92171.html

Pensum C
http://www.quia.com/quiz/928360.html
Pensum D y E
http://es.scribd.com/doc/49213324/CAPITVL%C4%AA-IX-PENSVM-D-ET-PENSVM-E
2. REPASO VOCABULARIO Y GRAMTICA
Vocabularium verbis atque imaginibus explicatum (pdf)
http://es.scribd.com/doc/27212969/VOCABULARIUM-LATINUM-IX
Vocabula ad capitulum IX
http://www.slideshare.net/Ansgarius/familiae-romanae-vocabula-ix
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/vocabula-cap-ix
Exercitia Capitul IX
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/exercitia-cap-ix

http://www.slideshare.net/santi/puer-in-silva
Gramtica
http://www.quia.com/cb/189812.html
http://www.quia.com/pop/147706.html

http://www.slideshare.net/MarisaFuentes2/cap-9-gramm
3. ACTIVIDADES PARA PRCTICA ORAL
Amor in silva
http://e-loquentes.blogspot.com.es/2012/03/amor-in-silva-cap-ix-llpsi.html
Videos
Capitulum IX, 1-38
https://www.youtube.com/watch?v=w57XytJkZz8
Capitulum IX, 39-86
https://www.youtube.com/watch?v=WOk5fP86uOs
CULTURA
El perro en la Antigedad
https://lingualatinaorberg.wikispaces.com/file/view/elperroenlaantiguedad.ppt/115337473/elperroenlaantiguedad.p
pt

CAP. X BESTIAE ET HOMINES


LENGUA
1. AUTOCORREGIBLES
Pensa corregidos
https://mdriog.files.wordpress.com/2010/05/capitulo_x3.pdf
Pensa Latina
http://es.scribd.com/doc/184871775/Pensa-Latina
Pensum D y E
http://es.scribd.com/doc/52124766/CAPITVL%C4%AA-X-P%C4%92NSVM-D-ETP%C4%92NSVM-E
2. REPASO VOCABULARIO Y GRAMTICA
Vocabularium verbis atque imaginibus explicatum (pdf)
http://es.scribd.com/doc/28224685/VOCABVLARIVM-CAPITVLI-X
Vocabula ad capitulum X
http://www.slideshare.net/Ansgarius/familiae-romanae-vocabula-x-1266602
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/vocabula-cap-x
http://www.quia.com/jg/1036510.html

PurposeGames: ANIMALIA DOMESTICA


http://www.purposegames.com/game/animalia-domestica-quiz/info
PurposeGames: ANIMALIA FERA
http://www.purposegames.com/game/380aadb876/info
Exercitia Capitul X
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/exercitia-cap-x-16028441
http://www.slideshare.net/santi/bestiae-et-homines-7388931
http://www.quia.com/hm/297561.html
http://www.slideshare.net/santi/puer-in-silva

http://www.slideshare.net/carloscabanillas/verba-deleta-colloquium-decimum
Gramtica
http://www.quia.com/pop/148026.html
http://www.quia.com/cz/92170.html
http://www.quia.com/pop/216777.html
http://www.slideshare.net/MarisaFuentes2/cap-10-gramm
3. ACTIVIDADES PARA PRCTICA ORAL
Canem volo
http://e-loquentes.blogspot.com.es/2012/11/canem-volo-cap-x-llpsi.html
Audicin Interactiva
http://www.educanon.com/public/6609/14962
Videos
Capitulum X, 1-34
https://www.youtube.com/watch?v=VeN17qioT4c
Capitulum X, 35-73
https://www.youtube.com/watch?v=0xgDTebp9v8
Capitulum X, 74-131
https://www.youtube.com/watch?v=WZP8cwtbuUA
CULTURA
El Panten Romano
https://goo.gl/2bzAER
Taller de juegos romanos
http://dl.dropbox.com/u/20413958/Cuadernos/juegos_castellano.pdf

CAP. XI CORPVS HUMANUM


LENGUA
1. AUTOCORREGIBLES
Pensa corregidos
http://mdriog.files.wordpress.com/2010/05/capxi.pdf
Pensa Latina
http://es.scribd.com/doc/184871775/Pensa-Latina
Pensum A
http://www.quia.com/cz/93035.html
Pensum B
http://www.quia.com/cz/93068.html
Pensum C
http://www.quia.com/cz/143092.html
Pensum D y E
http://www.quia.com/quiz/1339949.html
http://es.scribd.com/doc/52128869/CAPITVL%C4%AA-XI-PENSVM-D-ET-PENSVM-E
2. REPASO VOCABULARIO Y GRAMTICA
Vocabularium verbis atque imaginibus explicatum (pdf)
http://es.scribd.com/doc/29236413/VOCABVLARIVM-CAPITVLI-XI
Vocabula ad capitulum XI
http://www.slideshare.net/Ansgarius/familiae-romanae-vocabula-xi
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/vocabula-cap-xi
Corpus humanum
http://es.scribd.com/doc/23006955/Corpus-Humanum
http://es.slideshare.net/carloscabanillas/partes-corporis-humani-lat-gr
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uiptmlwFvmo
Colores
http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/classical/images/flash/rud/p-colores.swf

Exercitia Capitul XI
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/exercitia-cap-xi
http://www.slideshare.net/santi/puer-aeger
Gramtica
http://www.quia.com/rr/212687.html
http://www.slideshare.net/santi/capitula-xi-et-xii
http://www.slideshare.net/MarisaFuentes2/cap-11-gramm
Compendium Capituli XI
http://es.scribd.com/doc/31800628/Familiae-R%C5%8Dm%C4%81nae-cap-XI-CompendiumCorpus-h%C5%ABm%C4%81num
3. ACTIVIDADES PARA PRCTICA ORAL
Quis aeger est?
https://www.scribd.com/doc/85728831/Quis-Aeger-Est
Videos
Capitulum XI, 1-41
https://www.youtube.com/watch?v=Z0b_GVHSmrA
Capitulum XI, 42-91
https://www.youtube.com/watch?v=aNkwFLk1gjc
Capitulum XI, 92-139
https://www.youtube.com/watch?v=WGopvlt_3v4
CULTURA
La medicina en Roma
https://goo.gl/MrxTNF

CAP. XII MILES ROMANVS


LENGUA
1. AUTOCORREGIBLES
Pensa corregidos
https://mdriog.files.wordpress.com/2010/05/capxii.pdf
Pensa Latina
http://es.scribd.com/doc/184871775/Pensa-Latina
2. REPASO VOCABULARIO Y GRAMTICA
Vocabularium verbis atque imaginibus explicatum (pdf)
http://es.scribd.com/doc/35239063/VOCABULA-CAPITULI-XII
Vocabula ad capitulum XII
http://www.slideshare.net/Ansgarius/vocabvla-familiae-romanae-cap-xii
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/vocabula-cap-xii-11503872
http://www.quia.com/jg/1069880.html
Exercitia Capitul XII
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/exercitia-cap-xii
http://www.slideshare.net/santi/capitula-xi-et-xii
Familia Romana
http://es.scribd.com/doc/13839163/familiaromana
Gramtica
http://www.slideshare.net/Ansgarius/de-grammaticis-exercitamentis-de-substantivis-cumadiectivis
http://www.scribd.com/doc/104061092/De-adiectivorum-significationis-gradibus-III
http://www.slideshare.net/Ansgarius/grammatica-de-dativo-possessivo-quem-vocant-14815667
http://www.slideshare.net/MarisaFuentes2/cap-12-gramm
Adjetivos
http://www.quia.com/cz/152313.html
http://www.quia.com/cz/152314.html
http://www.quia.com/cz/94672.html

Comparativos
http://www.quia.com/cz/94674.html

3. ACTIVIDADES PARA PRCTICA ORAL


Novus ludus
http://e-loquentes.blogspot.com.es/2012/10/novus-ludus-cap-xii-llpsi.html
Videos
Capitulum XII, 1-35
https://www.youtube.com/watch?v=3X3Nr6E1Uuo
Capitulum XII, 36-91
https://www.youtube.com/watch?v=Nmi1j6O7zRg
Capitulum XII, 92-142
https://www.youtube.com/watch?v=7pMDOjdR8oE
CULTURA
El ejrcito romano
http://www.slideshare.net/amarti35/exercitus-romanus-presentaci
http://www.slideshare.net/iessantodomingo/el-ejercito-romano
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UOmYImx1OXE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=plqtXY7WTNg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I3z_SZbw1_4

CAP. XIII ANNUS ET MENSES


LENGUA
1. AUTOCORREGIBLES
Pensa corregidos
http://mdriog.files.wordpress.com/2010/05/capxiii.pdf
Pensa Latina
http://es.scribd.com/doc/184871775/Pensa-Latina

2. REPASO VOCABULARIO Y GRAMTICA


Vocabularium verbis atque imaginibus explicatum (pdf)
http://es.scribd.com/doc/39279785/VOCABVLA-CAPITVLI-XIII
Vocabula ad capitulum XIII
http://www.slideshare.net/Ansgarius/familiae-romanae-vocabula-viii-presentation
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/vocabula-cap-xiii
Exercitia Capitul XIII
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/exercitia-cap-xiii
Gramatica
http://www.slideshare.net/Ansgarius/latinae-declinationes
http://www.quia.com/pa/35315.html
http://www.quia.com/pa/35303.html
http://lingualatina-orberg.blogspot.com/2010/03/locutiones-locales-et-temporales.html
http://www.slideshare.net/MarisaFuentes2/cap-13-gramm
3. ACTIVIDADES PARA PRCTICA ORAL
Videos
Capitulum XIII, 1-45
https://www.youtube.com/watch?v=Ge8xSaqr8Po
Capitulum XIII, 46-101
https://www.youtube.com/watch?v=PgYrgqfkBPo
Capitulum XIII, 102-149
https://www.youtube.com/watch?v=uqKYRwmv3wM

CULTURA
El calendario romano
https://sites.google.com/site/culclasalagon/vi-el-computo-del-tiempo/vi-1---el-calendario-romano
http://www.quia.com/rr/199050.html
http://www.latin.org/datecalculator.php

CAP. XIV NOVVS DIES


LENGUA
1. AUTOCORREGIBLES
Pensa corregidos
http://mdriog.files.wordpress.com/2010/05/capxiv.pdf
Pensa Latina
http://es.scribd.com/doc/184871775/Pensa-Latina

2. REPASO VOCABULARIO Y GRAMTICA


Vocabularium verbis atque imaginibus explicatum (pdf)
http://es.scribd.com/doc/32619104/Vocabula-Capituli-XIV
Vocabula ad capitulum XIV
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/vocabula-cap-xiv
Exercitia Capitul XIV
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/exercitia-cap-xiv
http://www.slideshare.net/santi/frtrs-pugnants
http://www.slideshare.net/santi/a-mane-ad-vesperum
http://e-loquentes.blogspot.com/2011/11/quam-mirabilis-orbis.html
Gramtica
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/participium-praesens
http://www.slideshare.net/Ansgarius/de-latino-participio-15864216
http://www.slideshare.net/Ansgarius/grammatica-de-participio-latino-omni
http://www.quia.com/pop/157014.html
http://www.quia.com/pop/217507.html
http://www.quia.com/rd/58428.html
http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/classical/latin/tchmat/rud.html
http://www.slideshare.net/MarisaFuentes2/cap-14-gramm

3. ACTIVIDADES PARA PRCTICA ORAL

Videos
Capitulum XIV, 1-32
https://www.youtube.com/watch?v=vHwUElptOz4
Capitulum XIV, 33-74
https://www.youtube.com/watch?v=y-dPXXzzhho
Capitulum XIV, 75-132
https://www.youtube.com/watch?v=mHjKRDsu4OY
CULTURA
El vestido en el mundo antiguo
http://culturaclasicasagunt.wikispaces.com/file/detail/fibulae_cast2009.pdf
http://culturaclasicasagunt.wikispaces.com/file/detail/ars_cosmetica_cast2009.pdf
De vita cotidiana
http://www.culturaclasica.com/vita%20romana/vita_romana.htm

CAP. XV MAGISTER ET DISCIPVLI


LENGUA
1. AUTOCORREGIBLES
Pensa corregidos
http://mdriog.files.wordpress.com/2010/05/capxv.pdf
Pensa Latina
http://es.scribd.com/doc/184871775/Pensa-Latina
Pensum A
http://www.quia.com/pa/65187.html
Pensum B
http://www.quia.com/cb/301071.html
Pensum D y E
2. REPASO VOCABULARIO Y GRAMTICA
Vocabularium verbis atque imaginibus explicatum (pdf)
http://es.scribd.com/doc/40163854/VOCABVLA-CAPITVLI-XV
Vocabula ad capitulum XV
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/vocabula-cap-xv
Exercitia Capitul XV
http://www.slideshare.net/carloscabanillas/exercitia-cap-xv
http://www.slideshare.net/santi/colloquium-xv
http://www.slideshare.net/santi/amica-pulchrior
http://www.slideshare.net/santi/colloquium-xv
http://www.quia.com/cz/152311.html
http://www.quia.com/cz/152292.html
http://www.scribd.com/doc/33885548/Progymnasmata-Rassiana-de-Participio-Ad-ScholamCapituli-XIV
Compendium Capituli I-XVII
http://es.scribd.com/doc/16260460/Vocabula-ad-Capitulum-XVII
Grammatica
http://www.slideshare.net/MarisaFuentes2/cap-15-gramm

3. ACTIVIDADES PARA PRCTICA ORAL


https://www.youtube.com/watch?v=5NbzRAsqdq4
Videos
Capitulum XV, 1-40
https://www.youtube.com/watch?v=G0JuEkCwFYw
Capitulum XV, 41-95
https://www.youtube.com/watch?v=NTY6N25WTNo
Capitulum XV, 96-118
https://www.youtube.com/watch?v=CjsxP5zcsrM
CULTURA
La educacin en Roma
http://www.santiagoapostol.net/latin/educacion.html
http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/files/EducacionRoma.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_%28Roma_Antigua%29
http://www.forodeeducacion.com/numero9/009.pdf

You might also like