You are on page 1of 8

FEM SUDOKUS Sudokus del mar

Nom: ________________________ Data: _______________________

Instruccions:

Es tracta de col·locar dins de cada quadradet un dibuix marí. L’únic que


has de recordar és que no es pot repetir cap ni en horitzontal (fileres), ni en
vertical (columnes), ni en els quadrats.

Començarem amb els dibuixos: , , i .

Fixa’t en l’exemple 1:
Amb dos quadradets de dalt i dos de sota, formem un
quadrat més gran. En l’exemple està marcat amb línies discontínues. Dintre

d’aquest quadrat, hem de col·locar tots els dibuixos , , i .

Fixa’t en l’exemple 2: Ara fixa’t, tant a cada línia horitzontal com a cada línia

vertical, hem de col·locar també els dibuixos , , i .

Fixa’t en l’exemple 3: Per acabar, per resoldre el sudoku has d’anar omplint la

resta de quadradets amb els dibuixos , , i . Però has de


vigilar, recorda que si ja has col·locat un dibuix a un quadradet, aquest no es pot
repetir ni horitzontal, ni verticalment.
Exemple 1

4 4

Exemple 2

Exemple 3
Resol aquests Sudokus (Nivell 1):
Resol aquests Sudokus (Nivell 2):
Resol aquests Sudokus (Nivell 3):
Resol aquests Sudokus (Nivell 3):
Pauta per resoldre els Sudokus de nivell 2 i 3 (Mestre/a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9