RECURSOS DE INFORMACIÓN ACADÉMICA

PARA OS ESTUDANTES DO IES GARCÍA BARBÓN

Formación Profesional de Grao Medio e Superior
(Galicia)
https://www.edu.xunta.es/fp/folletos-informativos-fp
Formación profesional inicial no curso 2015-2016, perfís profesionais (competencia
xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén), unidades de
competencia que se acreditan por módulo ou módulos superados, módulos profesionais
que se validan por unidade ou unidades de competencia acreditadas.

Formación Profesional de Grao Medio e Superior
O portal da Formación Profesional (todas as Comunidades
Autónomas)

http://www.todofp.es/
Ensinanzas universitarias (Galicia)
Información do blog de Mónica Diz
http://bit.ly/1MjuNRL
Ensinanzas universitarias (todas as Comunidades
Autónomas)
http://bit.ly/1kd9eq8
Ensinanzas de réxime especial
http://www.edu.xunta.es/portal/taxonomy/term/109
Ensinanzas de danza

Ensinanzas de conservación e restauración de bens culturais

Ensinanzas de idiomas de réxime especial
Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño

Ensinanzas superiores de deseño

Ensinanzas deportivas
Ensinanzas superiores de arte dramática

Ensinanzas de música

Profesións e profesionais de internet
http://bit.ly/1FW0OOG
Guía de profesións de internet
http://www.avanzaentucarrera.com/publicaciones/Guia-INKS-2015.pdf

Oposicións (Blog de Mónica Diz)
http://bit.ly/1MhXhqC

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.