You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent

Jakie jest zadanie naszego ycia? Aposto narodw, w. Pawe podpowiada


nam, e naszym zadaniem jest przyblianie si do tronu aski, aby otrzyma
miosierdzie i t Bo ask znale w stosownej chwili. (Hbr 4,16) Na tronie
aski zasiada Chrystus, ktry zosta zmiadony cierpieniem i ktry dwiga
na sobie nieprawoci wielu. (Iz 53,11)
Apostoowie Jakub i Jan przystpili do Jezusa i prosili go, aby w niebie
mogli zasi po Jego prawej i lewej stronie. Proba apostow wzia si
z mao dojrzaej wiary. Pragnli, aby Jezus wypeni ich plany. Na czym wic
bdzie polega moja dojrzao w wierze? Potrzeba mi si stara z caych si,
aby by jak najbliej Boga. Bd jednak wiadomy, e to, o co nieraz prosz
Boga nie bdzie spenione, bo tylko Bg wie najlepiej co jest dla mnie dobre.
Chrystus uczy apostow, ktrzy wybieraj sobie najlepsze miejsca
w niebie, na czym polega najwiksza wielko kadego czowieka: "Kto by
midzy wami chcia sta si wielki, niech bdzie sug waszym. A kto by
chcia by pierwszym midzy wami, niech bdzie niewolnikiem wszystkich.
( Mk 10, 43-44 )
Pomyl jak pniej po zmartwychwstaniu Jakub i Jan zrealizowali t
nauk Chrystusa, o byciu
pokornym i sug wszystkich.
Czy
jeste
przekonany,
e
naladowanie
Chrystusa
w subie drugiemu czowiekowi
jest miar twojej wielkoci?
ks. Andrzej Malejak, SCh,
Proboszcz

SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


XXX NIEDZIELA ZWYKA - 25 PADZIERNIKA

SOBOTA - 17 PADZIERNIKA

9:00 + Wadysaw Wach


2:00 LUB - Alina Argasiska & Richard Maziarz
4:00 + Mirosaw Mieczkowski - rodzina
5:30 + Jan, Regina Latawiec
XXIX NIEDZIELA ZWYKA - 18 PADZIERNIKA

8:00 - O Boe b. dla Stanisawy i Tadeusza z okazji 40


rocz. lubu
9:30 + Maria Martusiewicz
11:15 + Joanna Conlon
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Mary Trahey-Smith
1:00 - Msza w. dzikczynna za dar ycia
1:00 + Irena Wieczorek
1:00 + Franciszek ukowski w 20 rocz. mierci - dzieci
1:00 + Stefania Oldani, Aleksandra Ogniewska w rocz.
mierci
1:00 + Szczepan, Eleonora, Czesaw, Henryk, Teresa,
Jzef Szymczyk
1:00 + Marianna Sznitka - Zofia Garczewska
1:00 + Andrzej Gsior w 1 rocz. mierci
1:00 + Aleksander, Ewa Saciuk, Henryk, dr. Adrianne
Kimler, Zofia Kuczyska - Helen Kimler
7:00 + Aniela, Wadysaw, Maria Tomaszewscy
PONIEDZIAEK - 19 PADZIERNIKA

9:00 - O Boe b. dla Teresy i Jerzego Parciak w rocz.


lubu
9:00 + Tadeusz Walicki
7:00 - O ask zdrowia dla Anny Bienkowskiej i jej
rodziny
WTOREK - 20 PADZIERNIKA

9:00 - Za parafian
7:00 + Stanisaw Krupski - rodz. Gronowskich
RODA - 21 PADZIERNIKA

9:00 + Marian Macek


10:30 - Oakmont Mass (Nursing Home)
7:00 + Leszek Dziura w 5 rocz. mierci i zmarli z rodziny
CZWARTEK - 22 PADZIERNIKA

9:00 + Jzef Sudu w 45 rocz. mierci


7:00 + Ryszard Babel
PITEK - 23 PADZIERNIKA

9:00 + Stefania
7:00 - O ask zdrowia i potrzebne dary dla Franciszka,
Stefanii i Krzysztofa
7:00 + Irena Piekowska w 3 rocz. mierci - crka
SOBOTA - 24 PADZIERNIKA

9:00 - O Boe b. dla Marka i jego rodziny


4:00 + Wacaw Mieczkowski
5:30 + Jzef, Stanisawa, Andrzej, Irena

8:00 + Zmarli z rodzin: Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Kazimierz Choma i zmarli z rodziny - ona z
dziemi
11:15 + Micha Kretowicz w rocz. mierci
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Sebastiana z okazji
17 urodzin
1:00 + Stanisawa Somiska
1:00 + Cecylia Ziejka
7:00 + Jan, Maria Krlczyk

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 24/25 padziernika
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Art Mirek
8:00 - Iwona Jdrzejczak, Elbieta Wolski
9:30 - Maria Grot, Stanisaw Dobrzyski, Teresa
liwicka
11:15 - Dzieci
1:00 - Renata Lisiak, Mariola Vanderest, Krzysztof
Grzesiak
7:00 - Emilia, Paula Skwarek
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 24/25 padziernika
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - E. Szymaski, J. Wolski
9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko
11:15 - J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrony, A.
Popawski
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
KAWIARENKA
Dzikujemy Siostrom Misjonarkom za zorganizowanie
kawiarenki 11 padziernika ($951.00). Chtnych do
zorganizowania niedzielnych obiadw prosimy
o zgoszenie si do Sistr.
CZYTANIA MSZALNE OD NIEDZIELI
18 PADZIERNIKA 2015
PONIEDZIAEK - Rz 4,20-25 k 1 k 12,13-21
WTOREK -Rz 5,12.15b.17-19.20b-21 Ps 40 k 12,35-38
RODA - Ef 2,19-22 Ps 19 k 6,12-19
CZWARTEK - Rz 6, 19-23 Ps 1 k 12,49-53
PITEK - Rz 7,18-24 Ps 119 k 12,54-59
SOBOTA - Rz 8, 1-11 Ps 24 k 13,1-9
NIEDZIELA - Jr 31, 7-9 Ps 126 Hbr 5,1-6 Mk 10, 46-52
OFIARY Z NIEDZIELI - 11 PADZIERNIKA 2015
Ofiary - $ 7,365.00
CSA - $348.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

5 padziernika w Rzymie rozpocz si Synod powicony


rodzinie. Papie Franciszek zachca nas do modlitwy za
Synod. Zostaa uoona przez papiea Franciszka
Modlitwa do witej Rodziny, o ktr on prosi:
Jezu, Maryjo i Jzefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej mioci,
do Was zwracamy si z ufnoci.
wita Rodzino z Nazaretu,
uczy take nasze rodziny
rodowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkoami Ewangelii
i maymi Kocioami domowymi.
wita Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy wicej w naszych rodzinach nikt nie
dowiadcza
przemocy, zamknicia i podziaw:
ktokolwiek zosta zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
wita Rodzino z Nazaretu,
oby przyszy Synod Biskupw
mg przywrci wszystkim wiadomo
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej pikna w Boym zamyle.
Jezu, Maryjo i Jzefie,
usyszcie, wysuchajcie naszego bagania.
Dzi

dwudziesta
dziewita
niedziela w cigu roku, a zarazem
wiatowy Dzie Misyjny. Dzisiejsza
niedziela
rozpoczyna
Tydzie
Misyjny w Polsce. Obchody te maj
na celu pobudzi nas do wspierania
misji
i
misjonarzy
modlitw,
cierpieniem ofiarowanym w tej
intencji oraz rodkami finansowymi. Nasz chlub s
misjonarze i wolontariusze misyjni pochodzcy z naszej
Ojczyzny. Biorc udzia w naboestwach racowych,
mdlmy si za misje oraz o nowe powoania do pracy na
misjach. Dzi swoj modlitw obejmujemy rwnie
pracownikw suby zdrowia z racji wita w. ukasza,
ewangelisty i lekarza, wyznaczonego w kalendarzu
liturgicznym na dzie 18 padziernika.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
20 X w. Jan Kanty, prezbiter, ktry studiowa na
Uniwersytecie Jagielloskim w Krakowie, a pniej zosta
jego profesorem. Zasyn z wielkiego miosierdzia
wzgldem ubogich. Zmar 24 XII 1473 roku
21 X b. Jakub Strzemi, franciszkanin, misjonarz kresw
wschodnich Rzeczypospolitej, a w kocu arcybiskup
halicko-lwowski. Zmar 20 X 1409 roku
22 X w. Jan Pawe II, papie. Uroczycie rozpocz swj
pontyfikat 22 X 1978 roku i wprowadza w ycie Kocioa
uchway Soboru Watykaskiego II, kanonizowany 27 IV
2014 roku

Oglna: Aby zosta wykorzeniony handel ludmi,


nowoczesna forma niewolnictwa.
Misyjna: Aby wsplnoty chrzecijaskie na
kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym gosiy
Ewangeli tym, ktrzy jeszcze na ni czekaj.

KONKURS RACOWY DLA DZIECI


Zapraszamy wszystkie dzieci do wzicia
udziau w konkursie na wasnorcznie
zrobiony Raniec. Swoje podpisane prace
prosimy przypina na tablicy w holu Kocioa.
SUGA BOY KARDYNA AUGUST
HLOND
W czwartek, 22 padziernika, przypada
67 rocznica mierci sugi Boego kardynaa
Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski
w trudnych latach 1926-1948. Jego wielk
trosk by nard i Koci nie tylko w ojczynie, ale take
rodacy wyjedajcy w wiat za chlebem. Aby na
wychodstwie nie giny polskie dusze, powoa specjalne
zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla
Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sugi Boego
bdziemy prosi Boga, aby i dzi wielkie rzesze Polakw
poszukujcych lepszego bytu nie zapomniay o wierze
ojcw i o wasnej ojczynie. Mdlmy si o rych jego
beatyfikacj.
ZAPISY DO ZESPOU DUNAJEC
Zesp Pieni i Taca DUNAJEC ogasza zapisy do
GRUPY MODZIEOWEJ oraz do KOZIC i CAPW.
Zajcia dla grupy modzieowej (14-17 lat) odbywaj si
w poniedzialki od 6:00 pm do 8:00 pm a zajcia grupy
Kozice i Capy (30 + lat) w czwartki od 6:30 pm do
8:30pm. Wicej informacji: Tomasz Kielar - Tel. 313-333
-4469 lub Email: dunajec@hotmail.com Zapraszamy!
PIELGRZYMKA DO GUADELUPE I MEXICO
Termin: 4-13 grudnia 2015 Cena: $2,150. Cena zawiera:
przelot, hotele 4* pokoje dwuosobowe, niadania
i obiadokolacje, napiwki, transport, bilety wstpw,
pilot, codzienna Msza w. W programie: Guadelupe,
tula, queretaro, wulkany, piramida, Pueblo, Taxco,
Acapulco. Informacje i zapisy: 248 707-0577; 248 3961370

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

BAL WSZYSTKICH
WITYCH
Zapraszamy wszystkie dzieci
w sobot 31 padziernika do
sali Jana Pawa II na BAL
WSZYSTKICH WITYCH od
12:00-1:00pm.
Dzieci
przychodz w przebraniu za
ulubionego witego, by wzi udzia w konkursie na
najpikniejsze przebranie. Na dzieci czeka wiele atrakcji.
WYPOMINKI
Zblia si listopad, miesic pamici
o zmarych. Wielu z nich bardzo
potrzebuje naszej modlitwy. Chcemy
pomc im odprawiajc w ich intencji
nowenn - dziewi Mszy w., a przez cay listopad modli
si za nich w wypominkach: p godziny przed kad Msz
w. w tygodniu. Na stoliku wyoone s formularze na
wypominki. Prosimy o czytelne wypisywanie imion
i nazwisk zmarych.
MODLITWA NA CMENTARZU
W niedziel 1 listopada o godz. 3:00pm na cmentarzu
Resurrection bd odprawione modlitwy za zmarych.
Procesja wyruszy z kaplicy cmentarnej do kwatery Ksiy
Chrystusowcw.

PAMI O ZMARYCH
Nasz pami o zmarych wyraamy nie tylko przez
modlitw, ale rwnie przez nawiedzenie grobu,
zapalanie zniczy i przynoszenie kwiatw. Nie
zawsze jest to moliwe, gdy nie wszystkie
cmentarze pozwalaj na to. Wiele grobw naszych bliskich
zmarych znajduje si w Polsce, czy te w innych,
odlegych miejscach. Chcc wyrazi nasz pami
i wdziczno zmarym, polecajmy ich w naszej osobistej
modlitwie. Od niedzieli 2 listopada w kociele bdzie
przygotowane specjalne miejsce, gdzie bdziemy mogli
zapali wiec za naszych zmarych.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia Petecka,
Irena, Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Helena Salbut, Izabella Kuniec,
Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol
Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna, Helena
Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i
ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga Kondracka,
Bronisawa Koryski
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i nazwisk bliskich
chorych i cierpicych z naszych rodzin. Chcemy poleca ich
naszej modlitwie.

10.18 - 10.25
rodzina
Bryczkowskich

10.25 - 11.01
rodzina
Gawrys

KALENDARIUM PARAFII
25 padziernika - Nie bj si kocha ludzi - sztuka w
oparciu o poezj ks. Jana Twardowskiego
31 padziernika - Bal wszystkich witych
1 listopada - Procesja na cmentarzu
6 listopada - I PitekMsza w. i modlitwa o uzdrowienie
i uwolnienie
8 listopada - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii w.
10 listopada - Spotkanie Zota Ra
15 listopada - Spotkanie dla kandydatw do Bierzmowania
i ich rodzin
21 listopada - Lectio Divina
BAKIET RYCERZY KOLUMBA
Rycerze Kolumba zapraszaj na Bankiet, ktry odbdzie
si 14 listopada o godz. 7:00pm w Sali w. Jana Pawa
II.Muzyka DJ Mario. Wstp $30.00 od osoby. Bilety do
nabycia w kad niedziel po Mszach w. Po wicej
informacji i rezerwacje prosimy dzwoni 248 755-7590
SZTUKA TEATRALNA NIE
BJ SI KOCHA
Szkoa Jzyka Polskiego im.
A. Mickiewicza zaprasza na sztuk
pt. NIE BJ SI KOCHA
w niedziel 25 padziernika o godz.
3:00pm w sali w. Jana Pawa II.
Sprzeda biletow w dzisiaj w holu
Kocioa. Bilety w cenie $20.00 dla
dorosych; $10.00 dla dzieci.
Dodatkowe informacje 248-6521875

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

AKCJA POMOC DLA DOMINIKA


Drodzy Bracia w Wierze,
W niedziel 12 padziernika, po udanej
operacji oka i miesicznym pobycie
w Detroit, 3-letni Dominik Barna wyjecha
do Polski.
Pragniemy serdecznie podzikowa ks.
Andrzejowi Malejakowi i siostrom Beacie i
Wioletcie za przyjcie niespodziewanych
goci i czuwanie nad ca akcj pomocy. Nasze Parafianki:
Barbara Somiska, Kasia Guszczyska, Joasia Zajc
i Danusia Nowicka przez cay miesic opiekoway si naszymi
gomi z Polski. Dzikujemy im i rodzinom, ktre przyczyniy
si do tego, by w pokoju hotelowym czuli si jak w domu,
dostarczajc przybory kuchenne, laptop, wzek, fotelik,
zabawki, ksieczki... Pomagalicie jako tumacze, kierowcy,
opiekunowie; nasze mamy spedzay godziny razem z
Dominikiem i jego babci towarzyszc w podrach do
szpitala, kocioa, sklepw, parkw.
Dzikujemy wam WSZYSTKIM, ktrzy partycypowalicie
w zbirce pienidzy dla Dominika i jego rodziny:
UZBIERALIMY $1,454.00! Ca sum proboszcz Andrzej
Malejak przekaza naszym gociom w czasie miego
poegnalnego spotkania.
W imieniu pani Agnieszki, babci Dominika, przekazujemy
wam sowa podzikowania i ogromnej wdzicznoci za wasz
hojno. Rwnie podzikowanie za pomoc i opiek nad
Dominikiem otrzymalimy od fundacji Dar Serca z Chicago!
By to rzeczywicie wspaniay dar waszych otwartych serc;
jestecie wspaniali! Bg zapa!
Pamitajcie wci o Dominiku w waszych modlitwach
czekaj go kolejne operacje.

ZABAWA ANDRZEJKOWA
Rada Parafialna zaprasza na zabaw Andrzejkow
w sobot 28 listopada od godz. 7:00 pm. Do taca
bdzie gra Zesp Rytm. Bilety do nabycia w cenie
$30.00 w holu kocioa lub w biurze parafialnym.

WITECZNY BAZAR PARAFIALNY


Nasz doroczny Bazar witeczny, odbdzie si
w dniach 5 i 6 grudnia. Tradycyjnym zwyczajem
zwracamy si z prob do parafian o przynoszenie
ksiek i rzeczy na Flea Market, rzeczy na loteri
fantow, ciasta witecznego i artykuw spoywczych
do kuchni. Osoby chtne do pracy przed i w czasie
bazaru proszone s o zapisywanie si na tablicy
w holu kocioa. Na bazar mona ju rezerwowa
stoliki na stoiska biznesowe.

Komisja Chrzecijaskiej Pomocy


BAL SYLWESTROWY W NASZEJ W PARAFII
Zapraszamy
na
Bal
Sylwestrowy
do sali w.
Jana Pawa
II od godz.
8:00pm.
Gra zesp
M U Z A
MIX. Cena
biletw do 7
grudnia
$70.00 od
osoby a przy
zakupie
caego
10osobowego stolika $650.00. Od 8 grudnia $75.00 od osoby
a przy zakupie caego 10-osobowego stolika $700.00. Bilety
mona juz zakupi w biurze parafialnym i w niedziel
po Mszach w. w holu Kocioa.

BANKIET Z OKAZJI
97-LECIA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSK
NIEPODLEGOCI
ORAZ 155 ROCZNICY
URODZIN IGNACEGO
PADEREWSKIEGO
Zapraszamy w niedziel 8 listopada 2015 do sali
w. Jana Pawla II o godzinie 2:30pm na bankiet dla
uczczenia rocznicy odzyskania niepodlegoci.
Donacja $35.00, rezerwacje pod tel (586) 306 6812 Ania Babel oraz (586) 737-7448 - Jurek Ryzner

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
W niedziel o godz. 12:30-1:00pm
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel o godz. 12:50pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
I pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsawa SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.