UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS Kolehiyo ng Narsing

Tol HanEp Buhay EStudyanTe! :
Drama sa buhay ng mga working students Nina: Borabien, Abigail Marie*, Reyes, Graziel Anne, Camento, Victoria Romane, Guillermo, Franziel, Guiyab, Lady Anna, Lozano, Clarissa, Mejico, Maniya , Osilla, Jake Ray Mula sa 1-7 ng Unibersidad ng Santo Tomas, Kolehiyo ng Narsing Ika-2 Semestre ng Taong 2009-2010 Sa patnubay ni: Propesor Zendel M. Taruc, M. Ed.

Layunin:
Ang pag-aaral na ito ay may layuning maglahad at talakayin ang mga karanasan, at mga nasasangkot na isyu ng mga nagtatrabahong estudyante. Nais nitong bigyang silip ang tunay na situwasyon ng mga working students; ang kanilang mga sakripisyo at pagsisikap. Hangad din nitong masuportahan ang mga impormasyong nalikom sa pananaliksik at mapataas ang antas ng kaalaman ng masa ukol sa working students. Ang lahat ng ito ay upang mabigyang linaw, maspahalagahan, at masmaintindihan ng karamihan, ang tunay na sitwasyon at sakripisyo ng mga estudyante. Makikita rin dito ang mga adbentahe at disadbentahe ng pagiging isang “working student”.

Panimula:
Sa mga nagdaang panahon maraming mga estudyante ang nagsusubok na magtrabaho habang nag-aaral. Ang karamihan sa kanila ay nagtatrabaho dahil hindi sapat ang perang ibinibigay ng kanilang mga magulang, sila mismo ang nagpapaaral sa kanilang sarili o kaya naman sila na ang tumatayong haligi ng tahanan. Ang iba naman ay nagtatrabaho sapagkat ito ay isang magandang opportunidad na maaari nilang magamit para sa kanilang magiging trabaho sa kinabukasan.

I.

Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura A. Demograpiya:
Mula sa artikulong “Learning and Earning : Working in College” , ang dami ng mga estudyanteng nasa kolehiyo na may edad 16 hanggang 24 na naghahanap ng trabaho mapa full-time o part time man ay tumaas mula 49 porsiyento hanggang 57 porsiyento mula sa taong 1984. Noong taong 2000, mayroong naitalang 828,000 na estudyante ang nagtatrabahong full time, doble sa taong 1985 na mayroon lamang

naitalang 366,000. Sa taong rin iyon, masasabing 1 sa bawat 10 estudyante sa kolehiyo ang nag-aaral habang nagtatrabaho full-time. Mula sa librong “Kritikal na Pagbabasa at Akademikong Pagsusulat Tungo sa Pananaliksik”, pahina 203, Figure 1: Employment rate of college students, ipinakita sa grap ang pagtaas ng bilang ng mga working student sa kolehiyo na may edad na 16-24, mula noong 1984 hanggang 2000. Magkahalo dito ang “part time” at “full time.” Sa taong 1984, 49% nga ng mga estudyante ang nagtatrabaho at 42% ang “full time”. Sa 1985 naman tumaas ito ng dalawang bahagdan. Bumaba naman ito ng isang bahagdan noong 1986 at 1991. Sa taong 1987 tumaas ito ng 3%, 1988 tumaas ito ng 1% ,1989 at 1990 bumaba ito ng isang bahagdan. Noong 1995, 54% na ang mga working students, at noong dumating ang ikadalawampung siglo naging 58% na ang mga working students at 52% dito ang “full time.”

B. Depinisyon:
Ang unang pumapasok sa isipan ng mga tao ay ang mga batang nagtatrabaho sa murang edad at kadalasang may gulang na 15-24. ito ang mga batang sa halip pagaaral lamang ang iniintindi ay nagtatrabaho rin sila at ang mga batang ito ay may iba’t ibang dahilan. Kadalasan sila’y nagtatrabaho pagkatapos ng kanilang klase o sa kanilang mga bakanteng oras.

C. Uri ng Working Students:
Ang mga estudyanteng nagtatrabaho upang may sapat na pera para sa kanilang pag-aaral at pamilya. • Ang mga estudyanteng kumukuha pa ng kurso na mas mataas pa kumpara sa kanilang natapos Upang magkaroon ng mas maalwang posisiyon sa kanilang trabaho. Ang mga full time working student ay karaniwang nagtatrabaho ng higit kumulang na 24 na oras bawat linggo. Ang mga part time working student naman ay nagtatrabaho ng higit kumulang ng 10 oras. •

• • •

D. Dahilan kung bakit may Working Student:
• • • • • Hindi sapat ang perang ibinibigay ng kanilang mga magulang Sila ang nagpapaaral sa kanilang sarili Sila na ang tumatayong haligi ng tahanan at nagpapaaral sa mga kapatid Ito ay isang magandang opportunidad na maaari nilang magamit para sa kanilang magiging trabaho sa kinabukasan Upang mabawasan ang ginagastos ng mga magulang

E. Mga Adbantahe at Disadbantahe:
Mga Adbentahe: Isa sa mga adbentahe ng pagiging working student ay ang pagkakaroon ng perang panggastos upang matustusan ang kakulangang pampinansiyal sa paaralan, maging sa sarili o kaya sa sariling pamilya. Ang iba naman ay natututong tumayo sa sariling mga paa. Ang pagiging working student ay nakakatulong upang madaling makakuha ng trabaho sa hinaharap. Natututo din silang maging praktikal sa buhay, sapagkat natututo silang pahalagahan ang bawat sentimong kanilang pinaghirapan. Ang iba naman ay nahuhubog ang pakikipagkapwa tao habang nagtatrabaho. Mga Disadbentahe: Isa sa mga halimbawa ng disadbentahe ng pagiging working student ay ang kakulangan sa oras na dapat ay iuukol na para sa sarili at mahal sa buhay. Tumataas ang posibilidad na malulong sila sa masasamang bisyo dahil sa bigat ng responsibiladad na pinapasan nila at mayroon silang kakayahang makabili ng mga ito. Napapabayaan ng karamihan sa kanila ang kanilang pagaaral dahil sa kakapusan sa oras. Ang iba naman ay mas pinipili ang pagtatrabaho kaysa sa pagaaral, dahil nakikita nilang mas maganda ang kanilang buhay sa pagtatrabaho ng ‘full time” kaysa sa pagaaral.

F. Mga Kwento ng mga Nagtatrabahong Mag-aaral :
Sa ngayon, ang mga working students ay maraming ikinakaharap na problemang hindi madaling maresolba. Isa na rito ang pagsasakripisyo ng ibang mga bagay dahil sa mga naatang na responsibilidad, wala nang kakayahang tutukan ang iba pang aspeto ng kanilang buhay. Gaya ni Manabat, hindi na niya nakakasama ng ganoon katagal ang kaniyang anak at asawa dahil sa tuwing umuuwi siya, pareho ng tulog ang mga ito. Sa naging buhay estudyante ni Jen LaMaster naman, isang tagapangasiwa ng silid aklatan sa Bloomington University sa siyudad ng Indiana, Estados Unidos. Naisipan niyang mag-aral habang nagtatrabaho dahil gusto niyang kumuha ng “Undergrad. Studies” parasa isang mas mataas na katungkulan. Inilahad niya na sa edad na 32 taong gulang, natutuwa siya sapagkat naging masigla ang kaniyang pagpasok muli sa paaralan dahil na rin sa kaniyang mganaging kapwa kamag-aral na kasing edad niya rin. Kailangan niyang pumasok ng dalawang beses isang linggo sa kaniyang klase. Ang kaniyang pagbabasa ay nagagawa lamang niya kapag kumakain o di kaya ang oras ng kaniyang pagtulog. Nakakagawa lang siya ng mga proyekto kapag gabi o habang namamasyal kasama ang pamilya. Hindi ganoon kadali ang pag-aaral habang

nagtatrabaho. “I encourage you to think about going back to school for your MLS (Master in Library Sciences)” dagdag pa ni Jen. Galing sa artikulong “Working Student” ni Veronica Rillorta, inilahad niya ang kaniyang karanasan bilang isang working student. Marami siyang pinagdaanang paghihirap mula sa kaniyang dating pinagtatrabahuhan. Naging isang sales lady siya at tindera bago siya makahanap ng amo na makakatulong para sa kaniyang pagaaral. Mahirap lamang ang kaniyang pamilya upang mapag-aral siya nito sa kolehiyo. Ngayon sa edad na 19 taong gulang, tinatapos niya na ang kaniyang kursong “ Computer Secretarial” sa Vizcaya Institute of Computer Science, Bayombong Nueva Vizcaya habang nagtatrabaho bilang katulong sa gabi.

II. Paglalahad ng Sariling Pag-aaral A. Metodolohiya
A.1 Inuna na mga mananaliksik ang paglikom ng mga datos at mga impormasyon tungkol sa tunay na kalagayan ng mga estudyanteng mangagawa sa loob at labas ng bansa. Napagdesisyunang rin na bumuo ng mga katanungan na may kaugnayan mula sa demograpiya, karanasan ng mga working students, adbentahe at disadbentahe, mabuti at masasamang epekto, sakripisyo, plano at mensahe. Sa tulong ng mga mananaliksik nakahanap ng mga maaaring kapanayamin sa nasabing interbyu. A.2 Dahil sa makabagong teknolohiya, gaya ng video camera at Camera, maidodokumento ng buo ang mga datos na kakailanganin. At sa pagsusumikap ng mga mananaliksik, ay makakakalap ng mga karanasan tungkol sa mga estudyanteng nagtatrabaho sa ibang lugar sa pamamagitan ng internet. A.3 Ang mga respondante ay dapat working student sa kasalukuyan o kung hindi man, ay mayroon silang karanasan ukol dito. Ang mga respondante ay sina: Ricky Alegre, 29 taong gulang nagtatrabaho sa umaga bilang Technician sa (AMCOR TECH.) sa loob ng 6 na taon. Si Paula Astrolabo, 19 taong gulang isang Change Analysts sa (Semicon.Phils.), Richard Meriveles, 27 taong gulang, Instructor at si Marvilyn Saberoa, 20 taong gulang isang Mediate Database Protection sa ( Continental Tech.). Lahat sila ay kasalukuyang nag-aaral sa Technological University of the Philippines. Ang panayam ay ginanap noong Ika-16 ng Enero, 2010 sa loob ng nasabing Unibersidad.

B. PRESENTASYON, INTERPRETASYON, AT PAGSUSURI MG MGA DATOS
Mula sa mga naipong impormasyo ng mga tagapagsaliksik, ang pagsusuri, interpretaston at presentasyon ay ang sumusunod: B.1 DAHILAN NG PAG TATRABAHO Ang sagot ng karamihan kung bakit sila nagtatrabaho ay para magkaroon ng mataas na pwesto kapag sila ay nakapagtapos na ng pagaaral. Ang iba sa kanila ay sumagot naman na para lang pangdagdag ng pera, at dahil may libreng oras sila. Mayroon ding sumagot na, sapagkat sila ang inaasahan ng kanilang magulang na pag-aralin ang kanilang mga kapatid at dahil sa problemang pang-pinansyal. B.2 ADBENTAHE Mula sa naipon naming impormasyon sa aming interbyu, nalaman namin na ang ilan sa mga adbentahe ng pagiging isang estudyanteng nagtatrabaho ay nakakatulong ito sa pagkuha ng trabaho sa pagtatapos nila ng pag-aaral. Ang karamihan ay sumagot din na ginagawa nila ito upang hindi na sila maging pabigat sa kanilang magulang at para na rin sa pansariling pangangailangan nila. Ang iba naman ay sinabing nahuhubog nila ang kanilang sarili habang nagtatrabaho. B.3 DISADBENTAHE Karamihan ng sinagot na disadbentahe ng pagiging isang estudyanteng nagtatrabaho ay ang pagbabadyet ng kanilang oras at ang madalas nilang napaghahalo ang problema nila sa trabaho at paaralan. Hindi rin sila makasabay sa ibang estudyante halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng mga gimik o ng lakad. Madalas din silang maghabol ng mga leksyon at takdang aralin, sapagkat hindi sila maka-pokus sa paaralan. Dahil sa pagtatrabaho nila, madalas na silang napapagod at nalelate lalo na sa paaralan. Sinabi rin ng ilan na wala na silang oras para sa sarili, sa pamilya at sa mga kaibigan at ka-ibigan. Bihira na silang makagala at umiikot ang buhay nila sa bahay, paaralan at trabaho, at dahil dito hindi na nila naaalagaan ang kanilang sarili. B.4 PAGSUSURI NG MGA DATOS Natalakay dito ng matiwasay ang mga karanasang dinanas ng mga estudyanteng nag-aaral habang nagtratrabaho. Natunghayan rin kung anong klase ng buhay ang tinatahak ng mga estudaynteng ito at ang kanilang walang humpay na pagsisikap upang magkaroon ng magandang bunga kung ano man ang kanilang sarisariling kadahilanan. Naipakita rin dito na ang bawat estudyanteng nakapanayam ay may kanikanilang pananaw batay sa pagiging “working student”. May ilan na ikinahihiya ito at

pilit na itinatago ito sa publiko, samantalang mayroon din nmng iba na isang karangalan para kanila ang pagiging isang working student. Masasabing naging epektibo ang pakikipagpanayam namin sa mga respondante kaugnay sa aming layuning makapag hain ng mga impormasyon upang masuportahan ang aming pamanahong papel na may paksa ukol sa mga working students. B.5 MENSAHE Maganda ang kinabukasang haharapin ng mga may balak maging isang working student, bastat malalagpasan ang lahat ng pagsubok na sasagupain. Matututunan dito ang tamang pag-gamit ng oras at at ang pagiging madiskarte sa paglutas ng mga problema. Subalit, ang pagiging isang “working student” ay mahirap gawin, nakakaubos ito ng oras na dapat ay ginagamit sa pagaaral at pagpapahinga, kaya kung kakayanin ay magaral nalang muna at gawin nalang ito kung kailangan na talaga.

C. KONLUSYON
Mula sa datos na nakolekta, ang mga sumusunod ay ang nagbuong kongklusyon ng mga tagapagsaliksik: Mayroong mga pansariling dahilan ang mga estudyante kung bakit ninais nilang magtrabaho habang nag-aaral. Upang magkaroon ng magandang pwesto kapag nakapagtapos na. May pangdagdag sa baon o pera, at kung minsan dahil narin sa dami at haba ng librang oras sa class schedule. At nakakatulong sa pagkahubog ng sariling kakayahan at pagkatao habang nagtatrabaho. Inaasahan ng mga magulang sa pag-papaaral ng mga kapatid at higit sa lahat dahil sa problemang pangpinansyal. Sa kabila ng mga magagandang naidudulot ng pagiging isang working student may mga problema parin na umuusbong. Ang pagbabadyet ng oras at ang madalas na napaghahalo ang problema sa trabaho at paaralan. Hindi rin makasabay sa ibang estudyante, halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng mga gimik o lakad. Madalas din maghabol ng mga leksyon at takdang aralin, sapagkat hindi maka-pokus sa paaralan. Dahil sa pagtatrabaho, madalas na napapagod at nalelate lalo na sa paaralan. Pagkawala ng oras para sa pamilya at sa mga kaibigan at ka-ibigan. Bihira na makagala at umiikot nalang ang buhay sa bahay, paaralan at trabaho, at dahil dito kahit ang sarili ay hindi na maalagaan o mabigyan ng oras. Buhat sa pagsusuri ng mga nakolektang datos, ang mga tagapagsaliksik ay nakabuo ng hinuha na ang pagiging working student ay hindi biro, nandyan ang mga pagsubok at paghihirap na haharapin pero sa kabila ng lahat ng ito ang pinaka-

mahalaga sa lahat ay ang mga aral sa buhay na natutunan na makakatulong sa pagkahubong ng ating pagkatao at pagiging mabubuting mangagawa ng ating bansa sa hinaharap.

D. REKOMENDASYON
Sa natapos na pagaaral, buong pagpapakumbabang inirerekomenda ng mga mananaliksik ang sumusunod: Para sa mga working students: 1. Importanteng alagaan ang kalusugan, kaya dapat lagging magkaroon ng sapat na pahinga. 2. Kailangang matuto ng time management, at alamin kung ano nangungunang kailangang gawin. 3. At higit sa lahat wag lilimutan na manalangin at mainiwala sa Diyos. Para sa mga nagbabalak na manaliksik kaugnay sa paksang ito: 1. Magkaroon ng mga respondente mula sa ibat ibang kurso at paaralan. 2. Sa pag interbyu kinakailangang gawin ito ng personal at gumamit ng “video camera” o kaya naman” recorder” upang masiguradong tama ang impormasyong kinuha. 3. Maliban sa dahilan, adbentahe at disadbentahen ng pagiging isang working student, maari ring pagusapan ang ibang aspeto nito, tulad ng suporta ng Gobyerno, scholarship prigrams o kaya naman ay kung plano ba nilang tumigil na ng pagaaral at mag trabaho nalang.

E. BIBLIOGRAPIYA
http://www.scribd.com/doc/13144325/NARS-OVERseeS-Isang-Pagsulyap-sa-Buhay-Nars-sa-Ibang-Bansa http://www.lulu.com/items/volume_64/6389000/6389681/1/print/6389681.pdf http://www.acenet.edu/AM/Template.cfm?template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentFileID=1618 http://www.brockport.edu/career01/upromise.htm http://www.bookrags.com/essay-2005/9/29/161124/526

Abby

Lady

Clar

Jake

Gray

Franz

Victoria

Aia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful