You are on page 1of 7

1

538 - 153 =

Jaw ab

397 - 186 =

Jaw ab

Seorang penjual ais kirim menjual sebanyak 293 batang ais krim pada hari pertama dan 74
batang ais krim pada hari kedua. Hitung jumlah ais krim yang dijual dalam dua hari itu.

Jaw ab

P 7 = 140 Cari nilai P.


Jaw ab

Bentukkan 4, 9, 7, 6 dan 2 supaya menjadi nilai nombor terkecil.

Jaw ab

43.5 + 8.06 =

Jaw ab

43.7 + 9.06 =
Jaw ab

Jaw ab

4 590 3 =

Jaw ab

10

24 8 x 15 =
Jaw ab

11

RM255 + RM73 - RM184 =

Jaw ab

12

Tukarkan 3.67 kg kepada gram.(

Jaw ab

13

Rahimah mempunyai RM500. Dia telah membeli pakaian sebanyak 80% daripada
duitnya.Berapakah wang yang dibelanjakannya untuk membeli pakaian?Beri jawapan,
dalam RM.

Jaw ab

14

Tukarkan 6 cm kepada m.

Jaw ab

15

3 minggu 6 hari =

hari

Jaw ab

16

Nyatakan nisbah 1 jam kepada 120 minit.

Jaw ab

17

Rajah 1 menunjukkan sebuah kubus.

Rajah 1
Hitungkan isi padu, dalam cm3, kubus itu.

Jaw ab

18

Rajah 2 menunjukkan sebuah segi empat tepat.

Rajah 2
Nyatakan panjang, dalam cm, LM.

Jaw ab

19

0.017 liter x 8 =

Jaw ab

20

Rajah 3 menunjukkan kedudukan beberapa huruf P, Q, R dan S.

Rajah 3
Nyatakan huruf yang berada di paksi melintang di 3 dan paksi menegak di 3.

Jaw ab