You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Wiara uczy nas, e w yciu trzeba i za Jezusem. eby jednak pj za


Jezusem, trzeba duchowo przejrze. Niewidomy ebrak Bartymeusz
z dzisiejszej Ewangelii przypomina nam, e chocia widzimy otaczajcy nas
wiat, to jednak moemy by duchowo niewidomi i dlatego nie idziemy za
Chrystusem. (Mk 10, 46-52) Jest wic wielka potrzeba, aby w nas doszo do
duchowego przebudzenia i wewnetrznego uzdrowienia ze wszystkich zranie
i bolesnych wspomnie.
Wntrze i serce czowieka uzdrawia i otwiera Bg. Dlatego w pokorze,
podobnie jak Bartymeusz zwrmy si do Chrystusa i popromy Go, by si
nad nami ulitowa. Wiara nasza jest nieraz taka saba, a mio nasza, jake
jest niedoskonaa i samolubna. Ile jest pokaleczonych i poranionych relacji
miedzy ludmi z powodu braku mioci. Dlatego bardzo aktualne s sowa
Bartymeusza : "Jezusie, Synu Dawida, ulituj si nade mn".
W czasie synodu o rodzinie zostali kanonizowani rodzice w. Teresy od
Dzieciatka Jezus Marie-Azelie i Ludwik Martin. Kanonizacja jest dla nas
znakiem, e mio maeska moe by doskonaa. Kiedy si pobrali Ludwik
zwierzy sie swojej onie: "Mam jeden cel, pragn kocha Boga z caego
serca". Ona z kolei napisaa: "Chciaabym by wita, tylko nie wiem, z ktrej
strony si do tego zabra." A potem w jednym z listw napisaa: "Kiedy
przyszy na wiat dzieci, (mieli dziewiecioro dzieci, czworo zmaro,
a pozostae pi corek wstpio do klasztoru) nasze ideay ulegy troche
zmianie, ylimy jedynie dla nich, one byy caym naszym szczciem.
Szukalimy tego szczcia tylko w nich. Wreszcie nic ju dla mnie nie byo
trudne, wiat nie by ju dla mnie
ciarem. Pragnam mie duo
dzieci, by je wychowa dla nieba".
wici rodzice w. Teresy od
Dziecitka Jezus s dla nas
przykadem, e w yciu mona i
za
Bogiem.
Przez
ich
wstawiennictwo w czasie Mszy w.
popromy Chrystusa o potrzebne
aski dla nas i dla naszych rodzin.
Ks.Andrzej Malejak, SCh,
Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 24 PADZIERNIKA 2015

9:00 - O Boe b. dla Marka i jego rodziny


4:00 + Wacaw Mieczkowski
5:30 + Jzef, Stanisawa, Andrzej, Irena
XXX NIEDZIELA ZWYKA - 25 PADZIERNIKA 2015

8:00 + Zmarli z rodzin: Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Kazimierz Choma i zmarli z rodziny - ona z
dziemi
11:15 + Micha Kretowicz w rocz. mierci
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Sebastiana z okazji 17
urodzin
1:00 + Stanisawa Somiska
1:00 + Cecylia Ziejka
1:00 + Jan Wjcik
1:00+ Barbara, Stanisaw Grniak - crka z rodzin
7:00 + Jan, Maria Krlczyk
PONIEDZIAEK - 26 PADZIERNIKA 2015

9:00 + Sophie Chrobak - Paradowicz


7:00 - O ask nawrcenia
WTOREK - 27 PADZIERNIKA 2015

9:00 - Za parafian
7:00 + Jan Andrzej Derecki
RODA - 28 PADZIERNIKA 2015

9:00 + Za zmarych z rodzin Kotunw, Zieliskich


Dereckich, Kopytko
7:00 - O nowe powoania kapaskie i zakonne
CZWARTEK - 29 PADZIERNIKA 2015

9:00 - O Boe b. dla s. Wioletty Kotun z okazji imienin


7:00 + Ryszard Stobbe w 13 rocz. mierci - ona z rodzin
PITEK - 30 PADZIERNIKA 2015

9:00 + Ryszard Babel - ona


7:00 + Stefania Orzo
7:00 + Josephine Melen
7:00 + Jzef Borowski - kuzynki
SOBOTA - 31 PADZIERNIKA 2015

9:00 - O ask nawrcenia


4:00 + Jzef Porada
5:30 + Ireneusz Jachimczyk - rodzina
WSZYSTKICH WITYCH - 1 LISTOPADA 2015

8:00 + Grayna Dziura w 14 rocz. mierci i zmarli z rodz.


9:30 + Stefan Terlecki - rodzina
11:15 + Jerzy, Stanisawa Midura - siostra
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla czonkw ywego
Raca
1:00 - O Boe b. dla rodziny Wampuszyc i o ycie
wieczne dla zmarych
1:00 + Zmarli Kapani z Towarzystwa Chrystusowego i
zmare Siostry Misjonarki

1:00 + Stanisawa, Jzef, Andrzej, Irena


1:00 + Zofia, Stanisaw Saata
1:00 + Tomasz, Bronisawa ak - dzieci
1:00 + Stefania Orzo
1:00 + Jerzy Pasieczny w 3 rocz. mierci
1:00 + Wiktoria, Zdzisaw Szplet
1:00 + Z rodziny Kuczyskich
1:00 + Ralp Clontz - ona
1:00 + Stanisaw Wilk w 25 rocz. mierci
7:00 + Jan, Maria Krlczyk

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 10-31/11-01
4:00 - Celina Basta
5:30 - Dominic Jakubowski
8:00 - Magorzata Mikoajczyk
9:30 - Boena Dulemba, Alina Zielonka, Weronika
Kraska
11:15 - Dzieci
1:00 - Olga Oko, Stanisaw Bis, Zofia DuniecDmuchowska
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 10-31/11-01
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - M. Bryczkowski, Z. Ziarnowski
9:30 - Z. Skorupa, A. Szmyd, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 -M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
KAWIARENKA
Dzikujemy
parafiankom
za
zorganizowanie kawiarenki 18 padziernika
($714.00). Dzikujemy za wszelk pomoc.
Chtnych do zorganizowania niedzielnych obiadw
prosimy o zgoszenie si do Sistr.
CZYTANIA MSZALNE OD NIEDZIELI
25 PADZIERNIKA 2015
PONIEDZIAEK - Rz 8, 12-17 Ps 68 k 13,10-17
WTOREK - Rz 8,18-25 Ps 126 k 13,18-21
RODA - Ef 2,19-22 Ps 19 k 6,12-19
CZWARTEK - Rz 8,31b-39 Ps 109 k 13,31-35
PITEK - Rz 9,1-5 Ps 147 k 14,1-6
SOBOTA - Rz 11,1-2a.11-12.25-29 Ps 94 k 14,1.7-11
NIEDZIELA - Ap 7,2-4.9-14 Ps 24 1 J 3,1-3 Mt 5,1-12a
OFIARY Z NIEDZIELI - 18 PADZIERNIKA
2015
Ofiary - $ 7,240.00
CSA - $170.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Dzi trzydziesta niedziela w cigu roku. Ewangelia tej


niedzieli ukazuje nam Chrystusa przywracajcego wzrok
niewidomemu. Chrystus Cudotwrca jest obiecanym
Mesjaszem, naszym Panem i Zbawicielem oraz
Najwyszym Kapanem na wzr Melchizedeka. W nim
zmy nasz ufno. W rod wito witych
Apostow Szymona i Judy Tadeusza, ktrzy gosili
Ewangeli w rnych krajach wiata i przypacili to
mierci mczesk. w. Juda Tadeusz pozostawi po
sobie list zaliczany do ksig Nowego Testamentu. Wierni
szukaj u niego pomocy w sprawach bardzo trudnych.

Oglna: Aby zosta wykorzeniony handel ludmi,


nowoczesna forma niewolnictwa.
Misyjna: Aby wsplnoty chrzecijaskie na
kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym gosiy
Ewangeli tym, ktrzy jeszcze na ni czekaj.

YCZENIA IMIENINOWE
W czwartek 29 padziernika swoje imieniny
obchodzi bdzie s. Wioletta Kotun. yczymy
Siostrze Solenizantce bogosawiestwa Boego
oraz opieki Matki Boej.
BAL WSZYSTKICH WITYCH
Zapraszamy wszystkie dzieci w sobot 31 padziernika do
sali Jana Pawa II na BAL WSZYSTKICH WITYCH od
12:00-1:00pm. Przyjdcie koniecznie w przebraniu za
ulubionego witego, by wzi udzia w konkursie na
najpikniejsze przebranie. Czeka was wiele atrakcji.

ZAKOCZENIE KONKURSU
RACOWEGO DLA DZIECI
W tym tygodniu w rod 28 padziernika
po Racu dla dzieci bdzie zakoczenie
konkursu na wasnorcznie zrobiony
Raniec.
INSTALACJA KS. PROBOSZCZA
ANDRZEJA MALEJAKA
W niedziel Chrystusa Krla 22 listopada podczas Mszy
w. o godz. 11:15am odbdzie si instalacja
ks. Proboszcza Andrzeja Malejaka. Na t uroczysto
przybdzie ks. biskup Michael Byrnes. Zapraszamy
wszystkich a zwaszcza grupy parafialne w strojach do
wzicia udziau w tej Mszy witej.

NADCHODZI CZAS
DZIELENIA.
Zwracamy si z ogromn prob do
parafian
o zgoszenia osb, ktre
waszym zdaniem -naley obdarowa
prezentem pod choink. Ju teraz
kartki z imieniem, nazwiskiem,
numerem telefonu lub adresem takiej
osoby, oraz uzasadnienie tej propozycji
i rodzaj prezentu prosimy wrzuci do
skrzynki wiszcej przy drzwiach zakrystii lub przynie
do zakrystii albo biura parafialnego. W tym roku wiele
osb potrzebowao naszej pomocnej rki przyniemy
im rado z naszego prezentu!
POMAGAJMY DZIELMY SI MIUJMY SI
NAWZAJEM .

Komisja Chrzecijaskiej Pomocy

ZAPISY DO ZESPOU DUNAJEC


Zesp Pieni i Taca DUNAJEC ogasza zapisy do
GRUPY MODZIEOWEJ oraz do KOZIC i CAPW.
Zajcia dla grupy modzieowej (14-17 lat) odbywaj si
w poniedzialki od 6:00 pm do 8:00 pm a zajcia grupy
Kozice i Capy (30 + lat) w czwartki od 6:30 pm do
8:30pm. Wicej informacji: Tomasz Kielar - Tel. 313-333
-4469 lub Email: dunajec@hotmail.com Zapraszamy!
PIELGRZYMKA DO GUADELUPE I MEXICO
Termin: 4-13 grudnia 2015 Cena:
$2,150. W kosztach pielgrzymki:
przelot, hotele 4* pokoje dwuosobowe,
niadania i obiadokolacje, napiwki,
transport, bilety wstpw, pilot,
codzienna Msza w. W programie:
Guadelupe, tula, queretaro, wulkany,
piramida, Pueblo, Taxco, Acapulco.
Informacje i zapisy: 248 707-0577; 248
396-1370. Dzi o godz. 12:30pm
spotkanie w tej sprawie w Sali Jana
Pawa II.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WYPOMINKI
Zblia si listopad, miesic pamici
o zmarych. Wielu z nich bardzo
potrzebuje naszej modlitwy. Chcemy
pomc im odprawiajc w ich intencji
nowenn - dziewi Mszy w., a przez cay listopad modli
si za nich w wypominkach: p godziny przed kad Msz
w. w tygodniu. Na stoliku wyoone s formularze na
wypominki. Prosimy o czytelne wypisywanie imion
i nazwisk zmarych.
MODLITWA NA CMENTARZU
W niedziel 1 listopada o godz. 3:00pm na cmentarzu
Resurrection bd odprawione modlitwy za zmarych.
Procesja wyruszy z kaplicy cmentarnej do kwatery Ksiy
Chrystusowcw.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia Petecka,
Irena, Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Helena Salbut, Izabella Kuniec,
Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol
Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna, Helena
Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i
ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga Kondracka,
Bronisawa Koryski
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i nazwisk bliskich
chorych i cierpicych z naszych rodzin. Chcemy poleca ich
naszej modlitwie.

10.25 - 11.01
rodzina
Gawrys

11.01 - 11.08
rodzina
Muzyk

KALENDARIUM PARAFII

PAMI O ZMARYCH
Nasz pami o zmarych wyraamy nie tylko przez
modlitw, ale rwnie przez nawiedzenie grobu, zapalanie
zniczy i przynoszenie kwiatw. Nie zawsze jest to moliwe,
gdy nie wszystkie cmentarze pozwalaj na to. Wiele
grobw naszych bliskich zmarych znajduje si w Polsce,
czy te w innych, odlegych miejscach. Chcc wyrazi
nasz pami i wdziczno zmarym, polecajmy ich
w naszej osobistej modlitwie.
ODPUST ZUPENY ZA ZMARYCH
Przez
osiem
pierwszych
dni
listopada
(do 8 listopada) duszom w czycu moemy
ofiarowa wielki dar odpust zupeny za pobone
nawiedzenie cmentarza i odmwienie modlitwy
w ich intencji oraz spenienie pozostaych
zwykych warunkw odpustu, to znaczy: stan
aski uwicajcej, brak przywizania do
jakiegokolwiek grzechu, przyjcie Komunii witej,
odmwienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez
papiea.

25 padziernika - Nie bj si kocha ludzi - sztuka w


oparciu o poezj ks. Jana Twardowskiego
31 padziernika - Bal wszystkich witych
1 listopada - Procesja na cmentarzu
6 listopada - Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie
8 listopada - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii w.
10 listopada - Spotkanie Zota Ra
15 listopada - Spotkanie dla kandydatw do Bierzmowania
i ich rodzin
21 listopada - Lectio Divina
ZAPROSZENIE DO MINISTRANTW
Chtnych chopcw do suenia w czasie Mszy
w. jako ministrantw prosimy o zgaszanie si
do ks. Michaa.
SZTUKA TEATRALNA
NIE BJ SI KOCHA W WYKONANIU
AKTORW Z KANADY
Szkoa Jzyka Polskiego
im. A. Mickiewicza
zaprasza na sztuk
pt. NIE BJ SI KOCHA
dzisiaj o godz. 3:00pm
w sali w. Jana Pawa II.
Bilety $20.00 dla dorosych
$10.00 dla dzieci i modziey.
ZAPRASZAMY

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA RUCHU RODZIN


NAZARETASKICH
Zapraszamy na spotkania grupy Ruchu Rodzin
Nazaretaskich. W tym roku bdziemy rozwaa ksik
pt."Rozwazania o wierze" ks.Tadeusza Dajczera. Spotkania
maj charakter odpowiedzi na postawione pytania i dzielenie
si refleksjami po przeczytaniu fragmentu z ksiki
i na wsplnej modlitwy. Nie prowadzimy dyskusji, nie dajemy
rad, pochylamy si w pokorze i modlitwie nad tekstem oraz
szukamy obecnoci Pana Boga w historii naszego ycia.
Spotkania bd odbywa si w rody o 7:30pm w sali pod
plebani. Rozpoczynamy 21 padziernika. Patronk naszej
grupy jest Matka Najwitsza, ktrej zawierzamy swoje ycie,
aby prowadzia nas prosto w ramiona swojego Syna. Na
spotkaniach wykorzystujemy wiele materiaw Ruchu Rodzin
Nazaretanskich i wiele osb w naszej grupie utosamia si
z tym Ruchem, ale nie jest to konieczne aby, wzi udzia
w spotkanich. Kady jest mile widziany. Wicej informacji:
Magosia
Purzyckakom
248-24-1245;
mpurzycka@yahoo.com ; rrn.info.pl; familiesofnazareth.us
WSPLNOTA W. MONIKI
W kady czwarty pitek miesica
zapraszamy wszystkich na
szczegln modlitw za rodziny
przeywajce kryzysy maeskie
i problemy wychowawcze dzieci.
Patronk nasz jest w. Monika
matka w. Augustyna, ktra przez
cae ycie modlia si o nawrcenie
swojego syna. W pitek 30 padziernika o godz. 6:30pm
bdzie raniec w tych intencjach oraz Msza w. o godz.
7:00pm. Podczas tej Mszy w. nasze intencje wypisane na
kartkach bd przyniesione do otarzu w darze ofiarnym.
Mona je wypisa w domu, albo przed Msz w. i zoy na
tacy w tyle kocioa.
BAL SYLWESTROWY W NASZEJ W PARAFII
Zapraszamy
na
Bal
Sylwestrowy
do sali w.
Jana Pawa
II od godz.
8:00pm. Gra
z e s p
M U Z A
MIX. Cena
biletw
do
7
grudnia
$70.00
od
osoby a przy
z a k u p i e
caego
10osobowego stolika $65.00 od osoby. Od 8 grudnia $75.00 od
osoby a przy zakupie caego 10-osobowego stolika $70.00 od
osoby. Bilety mona juz zakupi w biurze parafialnym
i w niedziel po Mszach w. w holu Kocioa.

SPOTKANIE ZE SOWEM BOYM DROG


LECTIO DIVINA -POCZTEK POWOANIA
W. PIOTRA

Siostry Misjonarki zapraszaj na spotkanie w nurcie


LECTIO DIVINA. W tym roku bdziemy si pochyla
nad postaci w. Piotra na drodze jego wzrostu wiary
i pogbiania wizi z Chrystusem. Pierwsze spotkanie
bdzie pt: Pocztek w sobot 21 listopada 2015
w sali w. Jana Pawa II. Rozpoczcie o godz. 5:30pm
a zakoczenie o 8:00pm. Jeli czujesz w swoim sercu
pragnienie Boga i spotkania si z Nim w Sowie
Boym to przyjd i nie zapomnij przynie ze sob:
Pisma w. i notatnika.
WITECZNY BAZAR PARAFIALNY
Nasz doroczny Bazar witeczny, odbdzie si
w dniach 5 i 6 grudnia. Tradycyjnym zwyczajem
zwracamy si z prob do parafian o przynoszenie
ksiek i rzeczy na Flea Market, rzeczy na loteri
fantow, ciasta witecznego. Osoby chtne do pracy
przed i w czasie bazaru proszone bd o zapisywanie
si na tablicy w holu kocioa. Na bazar mona ju
rezerwowa stoliki na stoiska biznesowe.

BANKIET Z OKAZJI
97-LECIA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSK
NIEPODLEGOCI
ORAZ 155 ROCZNICY URODZIN IGNACEGO
PADEREWSKIEGO
Zapraszamy w niedziel 8 listopada 2015 do sali
w. Jana Pawla II o godzinie 2:30pm na bankiet dla
uczczenia rocznicy odzyskania niepodlegoci.
Donacja $35.00, rezerwacje pod tel (586) 306 6812 Ania Babel oraz (586) 737-7448 - Jurek Ryzner

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS