You are on page 1of 69

Proyecto de Ley

de Cajas de Ahorros
y Fundaciones
Bancarias
Parlamento Vasco 20 Octubre 2015
INTRODUCCIÓN
.. EKAI Center lleva cerca de diez años participando en
grupos de trabajo de la Unión Europea relacionados
con política industrial, fiscal y monetaria y, en concreto,
con la evolución y futuro del sistema financiero.

.. Junio de 2014: Presentación en el Parlamento Vasco


sobre el futuro de Kutxabank

.. Algunos aspectos de la presentación de hoy pueden ser


repetitivos con la de hace un año, pero parece
inevitable
INTRODUCCIÓN
.. No se trata de un análisis técnico exhaustivo
del Proyecto de Ley

.. Análisis de aspectos clave desde la perspectiva


del futuro del sistema financiero vasco.

.. Cuestión clave: En qué medida este Proyecto


de Ley puede ayudar a una correcta
orientación del futuro institucional de las
fundaciones bancarias.
INTRODUCCIÓN

.. Lógicamente, el futuro institucional de


Kutxabank y las tres fundaciones bancarias
debería estar relacionado con los objetivos de
nuestras políticas públicas. De ahí que nuestra
exposición comience por una aproximación a
los mismos.
INTRODUCCIÓN

A continuación:

.. Eñaut Apaolaza, en euskera, sintetizará lo que en


nuestra opinión son cuestiones clave para definir
objetivos a perseguir en este Proyecto de Ley.

.. Finalmente, en castellano, desarrollaremos


algunos comentarios y sugerencias directamente
relacionados con el contenido del Proyecto.
Aurrezki Kutxei eta Banku
Fundazioei buruzko
LEGE PROIEKTUA
2015 Urriak 20
Zertaz ari gara

.. Kutxabank: Gure Finantza Sistemaren oinarria


(merkatu kuotaren %40)

.. Gure Ekonomia eta gure Gizartearen oinarria


da Finantza Sistema.

.. Finantza Eredua, aldi berean, eredu


ekonomiko eta herri eredu baten aldeko
aukera da.
Zertaz ari gara

Euskal Gizartea

Egitura Ekonomikoa

Finantza Sistema
2014.06.30 arteko egoera
KUTXABANK-EN
AURREZKI KUTXAK FINANTZA JARDUERA
AKZIOEN %

KUTXA %32

KONTROL
PUBLIKO ETA VITAL KUTXA
KUTXABANK,S.A.
%11
SOZIALA

BBK %57
Banku Fundazioak. Egitura

BANKU FUNDAZIOAK (BIZKAIA ETA ARABA)

INTERES TALDEAK ORDEZKARITZA IZENDAPENA

ERAKUNDE SORTZAILEAK
(Aldundiak / Udalak) 3 Erakunde sortzaileek

“KONFIDANTZAZKO” “Patronatuak berak”


12
ADITU ETA ERAKUNDEAK
(Ko-optazioa)
GUZTIRA 15
Oraingo Egoera
KUTXABANKEN FINANTZA
AKZIOEN % JARDUERA
KUTXA
15etik 13, bere burua
izendatutakoak, Batzar %32
Orokorrak proposatuta
VITAL KUTXA
15etik 12, bere burua KUTXABANK,
izendatutako pertsona %11 S.A.
2/3-EKO
fisikoak
GEHIEN-
BBK GOA
15etik 12, bere burua %57
izendatutako pertsona
fisikoak
BARNE AGINTEA
.. Banku Fundazioen agintea pertsona talde baten esku
geratu da, alderdi politikoen zuzendaritzek izendatutako
pertsona fisikoek osaturik.

.. Hemendik aurrera, pertsona horiek “haien burua


izendatzen dute”

.. Kontrol publiko eta kontrol soziala desagertu dira. BAI ETA


ERE EDOZEIN KONTROL “PRIBATU” ERE.

.. Antolakuntza aldetiko ZENTZUGABEKERIA. Asma daitekeen


aginte korporatiborik txarrena, inolako kontrolik gabekoa.
Ez ohiko pribatizazio bat

1. “Pribatizazio” gisa, euskal aurrezki kutxen kontrol


publiko eta soziala galtzea dakar.

2. Baina, gainera:
.. ez dakar kapital berririk
.. ez dakar inolako hobekuntzarik gestioan
.. ez dakar inolako hobekuntzarik finantza
edo erakundetze arloetan.
Ez-ohiko pribatizazio bat

.. Kapital-merkatuaren bidezko pribatizazioek


dituzten arazoetatik aparte,

.. Ez ditu hauek dituzten abantailak,

.. Gainera, aginte korporatiboaren ikuspegitik,


enpresa handi batek aukera dezakeen aginte
egiturarik okerrena da.
BANKUGINTZA EREDUAK
Aurrez aurreko ereduak:

1) EREDU ANGLO-SAXOIA (edo EREDU OLIGARKIKOA):


• Banku “negozioa” berez helburua bihurtzen da.
• Ondorioa à Finantziarizazioa à Desindustrializazioa à
Mendeko aginte politikoa

2) EREDU EUROPEARRA, aurrezki kutxetan eta kreditu


kooperatibetan oinarrituta:
• Aurrezkia eta egitura produktiboaren arteko
bitartekaria. Kontrol sozial edo publikoa.
• Ekonomia errealaren aldeko apustua
BANKUGINTZA EREDUAK
Aurrez aurreko ereduak:

1) EREDU ANGLO-SAXOIA (edo eredu oligarkikoa)

2) EREDU EUROPEARRA, aurrezki kutxetan eta kreditu


kooperatibetan oinarriturik.

3) HERRIALDE EMERJENTEEN EREDUA (Txina, Errusia, India, …)


- Gehienbat banku publikoetan eta kontrolerako partaidetza
publikoetan oinarriturik.
- Gutxiengoko sektoreak: banku pribatuak eta kreditu
kooperatibak.
Eredu Europearra

Ekonomia errealaren aldeko apustua egiten duten


herrialdeek zalantza gutxi dituzte behar duten finantza
sistema ereduaz:

Aurrezki Kreditu
Guztira
Kutxak Kooperatibak

Frantzia %17 %38 %55


Alemania %40 %20 %60
Europar Batasuna %25 %17 %42
Espainia, mundu mailako
salbuespena

Espainia Europar Batasuna

Aurrezki kutxen eredua Banku pribatuen eredua


eztabaidan eztabaidan

Kontsolidazioa?
Kontsolidazioa / Benetako arazoa:
Hazkundearekiko obsesioa “Haundiegiak” diren
bankuak
Aukera teknikoak

.. Oraingo abantaila: Behin banku fundazioak eratuta,


aurreko oztopoa desagertzen da (“abenduaren 29
baino lehenago…”).

.. Aldi berean, argi dago erakunde gisa ezegonkorrak


direla banku fundazioak.

.. Argi dago alternatibak proposatu behar direla.


Agintea gehiago
diluitzeko arriskua
.. Honez gero, betiko alderdi politikoen
“konfidantzazko taldearen” eskuetan dago agintea.

.. Pertsona horiek izendatzerakoan, fundazioen


kontrol “faktikoa” dute alderdi politikoek … baina
ez dakigu noiz arte. Teorian, edozein momentun
gal daiteke konfidantza hori, urruntze
pertsonalengatik, politikoengatik, interes
pertsonalen araberako lerrotze berriengatik, etab.
Agintea gehiago
diluitzeko arriskua
.. Kutxabanken agintearen bilakaera aurreikustezina
izan daiteke, hiru arrazoi hauengatik:

- Kutxabanken aginte faktikoa dute alderdiek, baina ez


juridikoa. Azken hau izendaturiko pertsonen esku dago
(Bilakaera aurrikustezina)

- Banku fundazioek bankuak kontrolatzeko duten


gaitasuna gero eta gehiago murriztuko da.

- Kanpoko akziodunen balizko sarrera


Agintea gehiago
diluitzeko arriskua
ARRISKU 1 ARRISKU 2 ARRISKU 3
PERTSONA FISIKOAK GERO ETA MUGA KANPOKO
GERO ETA GEHIAGO BANKU AKZIODUNAK
AUTONOMOAGOAK FUNDAZIOEN EKARTZEA
BIHURTZEN DIRA JABETZARAKO

Gehiengozko Kontrola KUTXA


HAIEN BURUA
IZENDATUTAKO KUTXABANK,
VITAL
PERTSONA FISIKOAK S.A.
BBK
GARAIZ GAUDE

.. PROZESUA ZUZENDU EDO BERBIDERATZEKO


AUKERAK DAUDE

.. BAINA AUKERA HORIEK DESAGER DAITEZKE


EDOZEIN MOMENTUAN.

.. ERABAKIAK HARTU BEHAR DIRA, BERANDU


BAINO LEHEN
TESTUINGURU BERRIA

2014ko Azaroan, testuinguru aldaketa:

- Kutxabankeko Lehendakaritza aldatu zen

- Presidente berria eta arduradun politikoen


adierazpenak:
A. Ez da ekarriko akziodun pribaturik.
B. Hedapen geografikorako estrategia
amaitutzat jotzen da.
TESTUINGURU BERRIA
2014.11.01
Iñigo Urkullu
Lehendakaria
Prentsaurrekoa Mexikon

“Ez dago inolako planteamendurik Kutxabanken


salmentari buruzkoa. Eta gutxiago EAJren
aldetik”
TESTUINGURU BERRIA
2014.11.29
Joseba Egibar
GBBko Lehendakaria
EAJren Bozeramailea Legebiltzarrean

“Hiru kutxak integratzeko hitzarmena … jabetza


%100ean mantentzean sartzen zen, legeak ez
badu besterik behartzen, eta horrelako legerik ez
dago gaur egun”
TESTUINGURU BERRIA
2014.11.30
Unai Rementeria
EAJren Bizkaiko Ahaldun Nagusia

“Bizkaiko Aldundiak eta EAJk bermatuko dute BBK-k


Kutxabanken jabe izaten jarraituko duela”
TESTUINGURU BERRIA
2014.12.03
Javier de Andrés
Arabako Ahaldun Nagusi ohia

“Vital-eko akzioak saldu ezkero, erakunde


sortzaileetara itzuli beharko dira”
TESTUINGURU BERRIA

2014.11.14
Iñigo Urkullu Lehendakaria
Eusko Legebiltzarra
“Akziodun pribatuak ekartzearena Kutxabankeko
Presidentearen lan hipotesiak baizik ez dira”

“Bat egiten dut euskal kutxen eta Kutxabanken


akziodunen ustezko pribatizazio asmoaren
aurkako irizpidearekin, bat egiten dut”.
TESTUINGURU BERRIA

2014.11.14
Iñigo Urkullu Lehendakaria
Eusko Legebiltzarra

“Ez daukat batere zalantzarik orain arte


Kutxabanken akziodunen pribatizazioaren
aurkako irizpidea finkoa denik, eta horrekin bat
egiten dudala”.
TESTUINGURU BERRIA

.. Hauxe da kontua:
PRIBATIZATZEKO ARRISKUA EKIDIN NAHI BADA,
BESTE AUKERA BATZUK AZTERTU BEHAR DIRA,
NAHITAEZ.

.. Dugun arriskua:
BESTE AUKERA HORIEK EZ BADIRA AZTERTZEN,
GERO ETA ARRISKU GEHIAGO DITUGU NAHI EZ
DUGUN IRTENBIDEAN AMAITZEKO
TESTUINGURU BERRIA
OINARRI TEKNIKOA

.. Banku fundazioaren egitura ezegonkorra eta


instituzionalki arriskutsua da. Gero eta muga gehiago
izango ditu. Gero eta baldintza gehiagoren
mehatxupean izango da.

.. Lehenbailehen, bide alternatiboak jorratu behar dira.

.. Beharbada, oraingo Lege-Proiektuaren bidez


Proyecto de Ley
de Cajas de Ahorros
y Fundaciones
Bancarias
Parlamento Vasco 20 Octubre 2015
PUNTO DE PARTIDA
.. Entendemos que existe un amplio consenso social y
político con respecto a la importancia de mantener
el control social y público de Kutxabank /
fundaciones bancarias

.. Sin embargo, las fundaciones bancarias son una


figura inestable e institucionalmente ineficiente.

.. Salvo que se adopten medidas de reorientación, el


control social y público de Kutxabank se verá
permanentemente cuestionado.
PUNTO DE PARTIDA

.. Por lo tanto, se trata de definir qué tipo de


propuestas pueden introducirse en el Proyecto
de Ley con el fin de facilitar o asegurar estos
mecanismos de control social y público y
aumentar la eficiencia del gobierno
corporativo.
PUNTO DE PARTIDA
.. Posibles cambios a introducir en el Proyecto de
Ley para facilitar:

a) Que las fundaciones bancarias mejoren su


gobierno corporativo

b) Que las fundaciones bancarias se


transformen en entidades con control público
o social similar al tradicional en las cajas de
ahorros
PUNTO DE PARTIDA
1. Las cajas de ahorros como opción alternativa

2. Medidas para acentuar el carácter público y social


de las fundaciones bancarias

3. Medidas para facilitar la cesión de acciones a


entidades públicas o representativas

4. Medidas para una posible transformación en


cooperativa de crédito
LAS CAJAS DE AHORROS
COMO OPCION
ALTERNATIVA
Cajas de Ahorros

.. Parece existir un consenso político casi total


en la CA Euskadi en el sentido de que las cajas
de ahorros se transformaron en fundaciones
bancarias sólo por obligación legal.

.. Por lo tanto, parece lógico plantearse si este


Proyecto de Ley puede facilitar alguna opción
para la utilización de la figura de las cajas de
ahorros.
Cajas de Ahorros
.. Sin embargo, la Disposición Final Décima de la Ley
26/2013 parece impedir que una ley vasca modifique
los estrechos límites que esta Ley establece para las
cajas de ahorros.

.. No obstante, sí es posible plantearse la hipótesis de


una posible flexibilización de la actual Ley estatal que
hiciera más atractiva la utilización de esta figura.

.. Por ello, parece conveniente evitar cerrar el paso a


esta hipotética flexibilización de la normativa estatal
Cajas de Ahorros

.. En concreto, aunque no sea una cuestión


significativa en este momento, EKAI Center entiende
que sería conveniente suprimir del texto del artículo
73 del Proyecto de Ley la repetición de los límites
que la Ley 26/2013 establece para la actividad de las
cajas de ahorros.
Medidas para el gobierno
de las fundaciones
bancarias
Horizonte de referencia

.. Dos objetivos básicos:

- Mejorar el gobierno corporativo (régimen de


designación externa)

- Acentuar o asegurar el carácter público y


social de las fundaciones bancarias
Horizonte de referencia

.. Lo ideal sería trabajar sobre un horizonte de


consenso entre las fuerzas políticas.

.. Mientras no exista un nuevo consenso,


planteamos como hipótesis la referencia de
control público y social tradicional en las cajas de
ahorros vascas, con representación compartida
entre entidades locales, ahorradores y
trabajadores
Horizonte de referencia
.. Aunque del gobierno corporativo de las cajas de
ahorros en España se ha criticado la ineficiencia de
la representación pública, en la CA Euskadi se ha ido
en la dirección contraria:

- Prácticamente desaparece la representación de


usuarios y trabajadores

- La representación de las entidades locales, en la


práctica, asume la totalidad del gobierno
corporativo.
Horizonte de referencia

.. Esto revela, por un lado, que en nuestra C.A.


no se cuestiona la legitimidad del control
público.

.. Por otro lado, sorprende que la representación


de trabajadores o usuarios no haya sido
debatida más abiertamente antes de
suprimirse.
Horizonte de referencia

.. En síntesis, mientras un nuevo consenso no se


articule, adoptamos como horizonte de
referencia los criterios de composición de las
cajas de ahorros vascas.
Horizonte de referencia

EL GOBIERNO EN LAS CAJAS DE AHORROS


GRUPOS DE INTERES REPRESENTACIÓN

ENTIDADES PÚBLICAS 40%

AHORRADORES 48%
EMPLEADOS 7%

ENTIDADES
5%
REPRESENTATIVAS

TOTAL 100%
Horizonte de referencia

Cuestión clave:

Medidas a introducir en el Proyecto para asentar en


las fundaciones bancarias una composición más
cercana a la tradicional en las cajas de ahorros
vascas.
Horizonte de referencia
EL PODER EN LAS CAJAS TRASLADADO A LAS FUNDACIONES
BANCARIAS
PROPORCION PROPORCION
GRUPOS DE REPRESENTACIÓN APROXIMADA EN APROXIMADA EN
INTERES ACTUAL PATRONATO DE 15 PATRONATO DE 20
MIEMBROS MIEMBROS

ENTIDADES
40% 6 8
PÚBLICAS

AHORRADORES 48% 7 9

EMPLEADOS 7% 1 2

ENTIDADES
5% 1 1
REPRESENTATIVAS

TOTAL 100% 15 20
REPRESENTACIÓN DE LAS
ENTIDADES PÚBLICAS
Límite Ley 26/2013: “El número de patronos representantes
de administraciones públicas y entidades y corporaciones
de derecho público no podrá superar el 25 por ciento del
total”

Posibles ajustes:

a) Establecer el 25% como obligatorio, no como máximo


b) No reproducir en la Ley Vasca el límite de la ley estatal.
c) Atribuir un 15% añadido a “entidades y corporaciones
públicas de derecho privado” del territorio
Representación de
empleados y ahorradores

.. La representación de empleados / sindicatos y


ahorradores puede articularse a través del
concepto de “entidades representativas”.

.. En cualquier caso, estas “entidades


representativas” deben tener capacidad de
nombrar y sustituir a los patronos que las
representen.
Hipótesis de representatividad
de referencia
EL GOBIERNO DE LAS CAJAS TRASLADADO A LAS FUNDACIONES
PROPORCION APROXIMADA
GRUPOS DE
PATRONATO DE PATRONATO DE BASE REPRESENTATIVA
INTERES
15 MIEMBROS 20 MIEMBROS
A. Como entidades fundadoras (25%)
ENTIDADES B. Como entidades públicas de
6 8
PÚBLICAS derecho privado (15%)

Como “entidades representativas” o


AHORRADORES 7 9
asociaciones de usuarios
Como “entidades representativas”
EMPLEADOS 1 2
(sindicatos, …)

ENTIDADES
1 1 Como “entidades representativas”
REPRESENTATIVAS

TOTAL 15 20
Fundaciones Bancarias.
Número de patronos

.. La Ley 26/2013 permite que la ley autonómica


modifique el límite máximo de 15 miembros del
Patronato.

.. Es posible que una nueva regulación de la


composición del Patronato hiciese recomendable
ampliar este límite máximo de 15 a 20.
Medidas para facilitar la
cesión de acciones a
entidades públicas o
representativas
Cesión de acciones
.. En principio, la cesión de acciones de Kutxabank
en poder de las fundaciones bancarias a entidades
públicas o representativas parece un instrumento
directo, claro y eficiente para resolver los
problemas de gobierno de las fundaciones
bancarias.

.. Durante el proceso abierto en 2014, surgieron


algunas dudas sobre la viabilidad y requisitos de
esta cesión por parte de las cajas de ahorros.
Cesión de acciones
.. Entendemos que las posibles dudas entonces
planteadas en las cajas de ahorros no existen en el
caso de las fundaciones bancarias. No obstante, el
Proyecto de Ley puede prever expresamente este
supuesto y evitar cualquier posible duda al
respecto.

.. El Proyecto también podría establecer que, en


caso de cesión de acciones, los destinatarios
deberán ser entidades que aseguren o fortalezcan
el control público o social.
Cesión de acciones

.. Finalmente, cabe establecer medidas de


incentivación u obligatoriedad de esta cesión
de acciones cuando se produzcan problemas
de eficiencia económica, dotación a los fondos
sociales, etc.
Medidas para una posible
transformación en
cooperativa de crédito
La cooperativa de crédito
como modelo de referencia
.. El modelo ideal de referencia de EKAI Center es la
cooperativa de crédito con participación pública
cualificada (modelo francés).

.. Si se entiende oportuno, este modelo permite


respetar los criterios tradicionales de
representación de las cajas de ahorros en base a
los tres colectivos de entidades locales,
ahorradores y trabajadores.
La cooperativa de crédito
como modelo de referencia

.. Entendemos que sería conveniente que el


Proyecto de Ley previese expresamente la
hipótesis de que Kutxabank se transformase en
cooperativa de crédito (o, en su caso, en caja de
ahorros) regulando los efectos de esta
transformación sobre las fundaciones bancarias
Conclusiones
Conclusiones

1. La figura de la fundación bancaria no es sostenible


en el tiempo. Ni su gobierno corporativo es
eficiente ni es una figura homologable en la Unión
Europea.

2. Esto supone que los reguladores van a adoptar


medidas sucesivas destinadas en último término a
la neutralización o pérdida de peso de esta figura.
Conclusiones

3. Por lo tanto, debe cuanto antes diseñarse un


horizonte institucional de futuro acorde con los
intereses de la economía y la sociedad vascas.

4. No parece conveniente esperar a que un


determinado cambio normativo imponga
requisitos para los que no estemos preparados y
ello lleve a consecuencias indeseadas.
Conclusiones
5. Las actuaciones básicas que proponemos a efectos
de este Proyecto de Ley se sintetizan de la
siguiente forma:

A. Evitar restricciones innecesarias por mera


repetición de las establecidas en la Ley 26/2013

B. Asegurar que la composición de la fundación


responde a criterios de representación externa
en lugar de co-optación
Conclusiones

C. Asegurar una composición de los distintos


colectivos acorde con el control público y social
a impulsar.

D. Asegurar la viabilidad de la transformación –o


incluso inducirla- de Kutxabank en cooperativa
de crédito (o, en su caso, caja de ahorros)
Conclusiones
E. Asegurar la viabilidad de la cesión de acciones de
Kutxabank en poder de las fundaciones bancarias a
entidades públicas o representativas, o incluso
inducirla.

Además de:

.. Examinar el posible interés de la ampliación a


20 del número máximo de miembros del
Patronato
Conclusiones

.. En opinión de EKAI Center, la clase política


vasca –quizás también el Parlamento Vasco-
debería tomar la iniciativa a la hora de enfocar
el futuro institucional de las fundaciones
bancarias. No hacerlo así supone dejar la
iniciativa en el Banco de España y,
probablemente, que el sistema financiero
vasco evolucione en base a sucesivos
planteamientos de “hechos consumados”.
Proyecto de Ley
de Cajas de Ahorros
y Fundaciones
Bancarias
Parlamento Vasco 20 Octubre 2015