You are on page 1of 9

Kalkulator Bolusa

,
Bolus Wizard®
Pierwsze kroki

BOLUS WIZARD® INSTRUKCJA. Użytkownik pompy. Początkowe ustawienia parametrów w Kalkulatorze Bolusa. A bolus calculator is an effective means of controlling postprandial glycemia in patients on insulin pump therapy. 5. Kayne D. et al. 3:365-369 3 . Korzystanie z Kalkulatora Bolusa. Diabetes Technology & Therapeutics 2003. Bolus Wizard® są wyłącznie domyślnymi ustawieniami fabrycznymi i NIE WOLNO ich traktować jako zalecenie terapeutyczne. wraz z lekarzem prowadzącym powinni dokładnie przejrzeć ustawienia Kalkulatora Bolusa. Zasugerowaną wartość można zaakceptować lub zmienić w razie potrzeby. King A. Bolus Wizard® 4 Suma dawek dziennych 4 Przelicznik węglowodanów 4 Wrażliwość na insulinę 4 Docelowa glikemia 4 Aktywna insulina 6 Obliczenie bolusa 6 Ustawienia fabryczne i limity Kalkulatora Bolusa. 1. G  ross T. Bolus Wizard® jest opcjonalną funkcją w pompie insulinowej Paradigm® VeoTM. Pompa zaproponuje użytkownikowi. Bolus Wizard® umożliwia zmniejszenie liczby bolusów korekcyjnych jak również zapobiega błędnym obliczeniom1 dawek insuliny. Bolus Wizard® 10 Korzystanie z funkcji Kalkulatora Bolusa. Bolus Wizard® 11 Przykłady 12 Moje ustawienia 13 Różne rodzaje bolusów 14 Pomoc techniczna 16 Kalkulator Bolusa. Bolus Wizard® 7 Programowanie Kalkulatora Bolusa. która na podstawie aktualnego stężenia glukozy oraz poprawnie oszacowanej ilości węglowodanów może zasugerować użytkownikowi pompy dawkę insuliny na posiłek oraz korektę. jakiej wielkości bolus insuliny powinien podać. PIER WSZE KROKI Spis treści Wprowadzenie Wprowadzenie 3 2 Wyjaśnienie i obliczenie wskaźników Kalkulatora Bolusa. BOLUS WIZARD® INSTRUKCJA. Bolus Wizard® 8 Synchronizacja glukometru z pompą Paradigm® Veo™ 9 Pierwsze kroki z Kalkulatorem Bolusa. PIER WSZE KROKI KALKULATOR BOLUSA.KALKULATOR BOLUSA. Kalkulator Bolusa. aby upewnić się że ustawienia te są dostosowane do indywidualnych potrzeb danego użytkownika. Bolus Wizard® to wygodny sposób poprawnego dawkowania insuliny. Bolus Wizard®.

Propozycja dawki insuliny oparta jest na wartości stężenia glukozy we krwi wprowadzanej ręcznie do pompy lub przesłanej z glukometru CONTOUR® LINK. 4 *Walsh J. tzn. Roberts R. co jakiś czas sprawdzany i aktualizowany. insulinę Wrażliwość na = insulinę 1700 Wybrany zakres docelowy = Suma dawek dziennych (mg/dL) / jednostkę insuliny Tu należy wpisać wrażliwość na insulinę: Pompa insulinowa Paradigm® Veo™ umożliwia wprowadzanie różnych wartości wrażliwości na insulinę w różnych porach dnia. Jest on natomiast potrzebny do obliczenia innych ważnych parametrów. Kalkulator Bolusa dążyć będzie do wartości dolnej zakresu. Wskaźnik ten jest ustawiany w pompie. tzn. Wrażliwość na insulinę Wrażliwość na insulinę określa o ile jedna jednostka insuliny obniży stężenie glukozy we krwi (mg/dL ) W celu ustalenia wrażliwości na insulinę stosuje się regułę “1700”*. Jeśli glikemia jest poniżej zakresu docelowego. Zmiana może okazać się niezbędna. czyli do korekty w dół. Niektórzy pacjenci mogą potrzebować więcej insuliny w godzinach porannych z powodu zwiększonej oporności na insulinę. do osiągnięcia. 2005 Tu należy wpisać przelicznik węglowodanów: Tu należy wpisać docelową glikemię: Ujemna dawka korekcyjna . ile gramów węglowodanów kompensuje jedna jednostka insuliny.glikemia w zakresie docelowym Dawka korekcyjna . takich jak przelicznik węglowodanów i wrażliwość na insulinę. należy wpisać planowaną do spożycia ilość węglowodanów. jako przedział wartości. Pamiętajmy. Na podstawie wprowadzonych danych pompa zaproponuje potrzebną dawkę insuliny. zwłaszcza w przypadku modyfikacji dawkowania insuliny. 14 dni. PIER WSZE KROKI Wyjaśnienie i obliczenie wskaźników w Kalkulatorze Bolusa.glikemia powyżej zakresu docelowego Kalkulator Bolusa. Pamiętajmy. która wygląda następująco: Wrażliwość na = mg/dl Ustawienie domyślne to 100-1oo mg/dl 1700 = ilość (mg/dL) / Suma dawek jednostkę insuliny dziennych Wrażliwość na insulinę jest to wskaźnik indywidualny dla każdego pacjenta. Pompa umożliwia ustawienie 8 różnych wartości docelowych glikemii w ciągu dnia. W celu ustalenia właściwych parametrów zawsze należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym. tak jak i suma dawek dziennych jest różna dla poszczególnych pacjentów. że parametr ten powinien być co jakiś czas sprawdzany i aktualizowany. Bolus Wizard® Suma dawek dziennych Suma dawek dziennych to całkowita ilość insuliny podanej w ciągu doby. Reguła “1700” jest tylko propozycją sposobu obliczania wrażliwości na insulinę. Docelowa glikemia Docelowa glikemia jest to stężenie glukozy we krwi. Bolus Wizard® wykorzystuje wartość docelową glikemii do obliczenia dawki bolusa. Bolus Wizard®.glikemia poniżej zakresu docelowego Bez dawki korekcyjnej . BOLUS WIZARD® INSTRUKCJA. np. Suma moich dawek dziennych: jednostek insuliny/dobę Przelicznik węglowodanów Przelicznik węglowodanów wskazuje. Pompa wykorzystuje ustawiony zakres do obliczenia dawki korekcyjnej.. Zmiana może okazać się niezbędna. W celu ustalenia właściwych parametrów zawsze należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym. tak jak i suma dawek dziennych jest różna dla poszczególnych pacjentów. że parametr ten również powinien być. Pompa insulinowa Paradigm® Veo™ umożliwia wprowadzanie różnych przeliczników węglowodanów w różnych porach dnia. 5 . W celu ustalenia przelicznika węglowodanów zazwyczaj stosuje się regułę “500”. zwłaszcza w przypadku modyfikacji w dawkowaniu insuliny. Przelicznik = węglowodanów 500 Suma dawek dziennych = gramów węglowodanów/ jednostkę insuliny Reguła “500” jest tylko propozycją sposobu obliczania przelicznika węglowodanów. którego pacjent dąży przed posiłkiem i dwie godziny po posiłku. Po wybraniu “Średnia dzienna” pompa automatycznie oblicza średnią wartość dawek dziennych dla wybranej liczby dni. suma bolusów i dawki podstawowej podanych w ciągu 24 godzin. Aby uzyskać informacje o sumie dawek dziennych wystarczy wejść do menu narzędzi w pompie i wybrać opcję “Suma dawek dziennych”.KALKULATOR BOLUSA. pompa będzie dążyć do wartości górnej ustawionego zakresu. która wygląda następująco: Przelicznik = węglowodanów 500 = Suma dawek dziennych ilość gramów węglowodanów/ jednostkę insuliny Przelicznik węglowodanów to wskaźnik indywidualny dla każdego pacjenta. ile gramów węglowodanów można zjeść podając jednostkę insuliny. czyli do korekty w górę. Po wprowadzeniu wartości stężenia glukozy we krwi.: Pumping Insulin. jeśli glikemia jest powyżej zakresu docelowego. Ten parametr nie jest wprowadzony do ustawień Kalkulatora Bolusa.

Gramy węglowodanów lub Wymienniki WW Poniższa tabela zawiera informacje. BOLUS WIZARD® INSTRUKCJA. Czas ten można zaprogramować w pompie w zakresie od 2 do 8 godzin. kiedy insulina wykazuje właściwości obniżające stężenie glukozy we krwi w organizmie użytkownika pompy.KALKULATOR BOLUSA. Atlanta Georgia 6 Czas aktywności insuliny Limity i (ustawienia fabryczne) 1 . Pumping Protocol: A Guide to Insulin Pump Therapy Initiation. Atlanta Diabetes Associates. Bolus Wizard® zaproponuje wielkość bolusa na podstawie następujących parametrów: 1. Ważne jest. zawsze były ustalone z lekarzem prowadzącym. Bolus Wizard® godzin(y) Kiedy pompa zaproponuje dawkę insuliny. U  stawienia osobiste: przelicznik węglowodanów i wrażliwość na insulinę 2. PIER WSZE KROKI Insulina Aktywna Aktywna insulina to ilość insuliny z poprzedniej dawki bolusa. Należy zawsze skonsultować się z lekarzem prowadzącym w sprawie ustawienia w pompie czasu aktywności insuliny. A  ktywna insulina 3. jakie limity można ustawić w pompie i jakie są ustawienia fabryczne. Ustawienie Przelicznik węglowodanów Wrażliwość na insulinę Zakres docelowej glikemii Jednostka glikemii Przelicznik węglowodanów 2. Wartość stężenia glukozy we krwi 4. Uwaga: • Ilość aktywnej insuliny ma wpływ tylko na szacowaną dawkę korekcyjną • Ilość aktywnej insuliny nie zmniejsza dawki insuliny do posiłkowej Sugerowane ustawienia dla czasu aktywności insuliny2: Dorośli: 4-5 godzin Dzieci: 4-5 godzin Ciąża: 3-4 godzin Obliczenie bolusa Kalkulator Bolusa. Mój czas aktywności insuliny: Ustawienia fabryczne i limity Kalkulatora Bolusa. FACE. PIER WSZE KROKI KALKULATOR BOLUSA. która wciąż jest w organizmie i może mieć wpływ na glikemię.200 gram/jednostkę insuliny (15 gram/jednostkę insuliny) 10-400 mg/dl/jednostkę insuliny (50 mg/dl) 60-250 mg/dl (100-100 mg/dl) mg/dl lub (mmol/l) Wymienniki (Gramy) 2 – 8 godzin (6 godzin) 7 . BOLUS WIZARD® INSTRUKCJA. Bruce W. dla konkretnego użytkownika. Bode MD. uwzględnia ilość aktywnej insuliny pozostałej z poprzedniej dawki lub dawek. Czas aktywności insuliny to czas po podaniu bolusa. aby poniższe parametry.

KALK. * Numer seryjny można znaleźć z tyłu glukometru CONTOUR® LINK. wybierz “Wł. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami.” i naciśnij ACT . W menu USTAWIENIE BOLUSA wybierz ”Ustaw.kalk.” i nacisnij ACT . Krok 1 W menu NARZĘDZIA przewiń w dół i wybierz “Podłącz urządzenia” i naciśnij ACT . Wrażliwość. 9 . Synchronizacja glukometru z pompą Paradigm® Veo™ Krok 1 W menu GŁÓWNYM wybierz “Bolus” i naciśnij ACT . Przelicznik węglowodanów. Krok 2 W menu WYBÓR URZĄDZENIA wybierz “Glukometry” i naciśnij ACT . Krok 5 W menu “EDYTUJ USTAWIENIA” wybierz “Kalk. Krok 4 W menu ID GLUKOMETRU wybierz “Dodaj ID” i naciśnij ACT . Krok 4 W menu USTAW. Krok 2 W menu BOLUS wybierz “Ustawienie bolusa” i naciśnij ACT . Czas aktywności insuliny.” i naciśnij ACT . WŁ. tak że nie ma konieczności ręcznego wprowadzania tej wartości. Krok 3 Stosowanie Kalkulatora Bolusa. PIER WSZE KROKI KALKULATOR BOLUSA. Przeglądanie ustawień 8 Przed zastosowaniem Kalkulatora Bolusa należy zawsze sprawdzić wprowadzone wcześniej osobiste dane. Jednostki GLU w mg/dl lub mmol/l. Krok 3 W menu OPCJA GLUKOMETRU wybierz “Wł. KALK.bol. Bolus Wizard® przez 15 minut po badaniu. BOLUSA”. BOLUSA wybierz “Edytuj ustawienia” i naciśnij ACT .KALKULATOR BOLUSA. Bolus Wizard® Poniżej przedstawiamy instrukcję.bolusa” i nacisnij ACT . BOL. W przypadku używania glukometru CONTOUR® LINK firmy Bayer wraz z Kalkulatorem Bolusa. BOLUS WIZARD® INSTRUKCJA. Wartość docelowa GLU./WYŁ. BOLUS WIZARD® INSTRUKCJA. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługii glukometru. Bolus Wizard® odczyt stężenia glukozy we krwi będzie zapamietany przez Kalkulator Bolusa. Bolus Wizard®. Bolus Wizard® z glukometrem Bayer Contour® Link: • W przypadku stosowania glukometru CONTOUR® LINK wyniki pomiarów stężenia glukozy z krwi kapilarnej są automatycznie przesyłane bezprzewodowo do pompy Paradigm®. Krok 6 W menu KALK. W tym celu należy skorzystać z opcji “Przejrzyj ustawienia” w menu “USTAW. Następnie wprowadź informacje dotyczące wszystkich wymaganych parametrów: Jednostki węglowodanów w gramach lub WW. Krok 5 Wprowadź numer SERYJNY* używanego glukometru CONTOUR® LINK firmy Bayer. PIER WSZE KROKI Programowanie Kalkulatora Bolusa. za pomocą i naciśnij ACT po wprowadzeniu każdej cyfry w celu potwierdzenia. w jaki sposób zaprogramować Kalkulatora Bolusa. korzystając ze zdjęć ekranu pompy.

Naciśnij w przypadku zmiany zdania. PIER WSZE KROKI KALKULATOR BOLUSA. Widoczny jest napis “Cał. BOLUS WIZARD® INSTRUKCJA. Bolus Wizard® umożliwia następujące czynności: Krok 6 Naciśnij ACT jeśli chcesz podać bolus. Jest to propozycja pompy odnośnie dawki insuliny. Krok 3 wprowadź posiłek Za pomocą w gramach lub WW ( w zależności od ustawień) i naciśnij ACT . Wartość tą można modyfikować przyciskiem ze strzałką w górę lub w dół. Krok 7 Zaproponowana dawka insuliny w postaci cyfry pulsuje teraz na wyświetlaczu. jak i ilość węglowodanów Przykład: Wartość glukozy we krwi 127 mg/dl i ilość węglowodanów = 40 g ( 4 WW) Krok 1 Naciśnij raz przycisk lub 3 krotnie ACT jeśli chcesz skorzystac z opcji Kalkulator Bolusa. następnie w celu potwierdzenia i podania dawki naciśnij ACT . • Podanie bolusów korekcyjnych: wprowadź tylko poziom glukozy we krwi • Podanie bolusów doposiłkowych: wprowadź tylko ilość węglowodanów • Kombinacja (bolus do posiłkowy + korekcyjny): wprowadź zarówno poziom glukozy we krwi. Bolus Wizard. bolusa”.KALKULATOR BOLUSA. Krok 4 Wprowadź szacowaną ilość węglowodanów (w zależności od ustawienia w gramach lub wymiennikach). Najwygodniej zrobić to za pomocą zsynchronizowanego z pompą glukometru CONTOUR® LINK. BOLUS WIZARD® INSTRUKCJA. PIER WSZE KROKI Pierwsze kroki z Kalkulatorem Bolusa. który automatycznie prześle wartość glikemii bezpośrednio do pompy (patrz strona 9). Jeśli zdecydujesz się na podanie bolusa. Krok 4 Za pomocą można przeglądać menu PRZEWIDYWANIA ACT . b”. lub wybierz w menu bolusa Krok 3 Wprowadź wartość glikemii. Naciśnij ACT w celu zaakceptowania widocznej dawki insuliny. naciśnij ACT dostosuj dawkę insuliny. Bolus Wizard® Krok 1 Krok 5 Zbadaj poziom glukozy we krwi. Naciśnij ACT . W przypadku używania glukometru CONTOUR® LINK przesłanie wyniku badania odbywa się automatycznie. Krok 2 wprowadź poziom Za pomocą GLUKOZY WE KRWI w mg/dl lub mmol/l ( w zależności od ustawień) i naciśnij ACT . przew. Kalkulator Bolusa. Bolus Wizard® Korzystanie z funkcji Kalkulatora Bolusa. Naciśnij ACT . 10 11 . Krok 2 Naciśnij przycisk ”Użyj kalk.

jeśli stężenie glukozy we krwi jest powyżej zakresu docelowego. BOLUS WIZARD® INSTRUKCJA.3 (16.5-1 = 7.25 6+2. ** J eśli aktualna wartość glukozy we krwi jest poniżej zakresu docelowej glikemii.3 (79-90)/36= -0. PIER WSZE KROKI Przykłady Moje ustawienia Moja suma dawek dziennych Data Suma dawek dziennych Mój przelicznik węglowodanów Data Poniżej podanych jest kilka przykładów. a górną wartość zakresu docelowej glikemii.5 Aktywna insulina (jednostki) 1 1 1 Obliczony bolus (jednostki)** 6+(-0.5 Gramy węglowodanów/WW Przelicznik węglowodanów (liczba węglowodanów w gramach/jednostkę insuliny) Wrażliwość na insulinę mmol/l lub (mg/dl) /jednostkę insuliny) Przelicznik węglowodanów Data Wrażliwość na insulinę Moja docelowa glikemia Data Docelowa glikemia Mój czas aktywności insuliny Data Czas aktywności insuliny * Jeśli aktualne stężenie glukozy we krwi jest poniżej zakresu docelowej glikemii. Moja wrażliwość na insulinę Niskie stężenie glukozy we krwi i spożycie posiłku Bolus korekcyjny bez posiłku Wysokie stężenie glukozy we krwi i spożycie posiłku 60/(6) 0 60/(6) 10 10 10 2/(36) 2/(36) 2/(36) Stężenie glukozy we krwi (mmol/l) lub mg/dl 4. obliczenie korekty będzie uwzględniać poziom dolny zakresu docelowej glikemii. PIER WSZE KROKI KALKULATOR BOLUSA.3) = 5.7 5.5-6)/2 = 5.KALKULATOR BOLUSA.5/(297) 11/(198) Zakres docelowej glikemii (mmol/l) lub mg/dl 5-6/(90-108) 5-6/(90-108) 5-6/(90-108) Obliczenie posiłku (jednostki insuliny) (60/10) = 6 (0/10) = 0 (60/10) = 6 Obliczenie korekty (jednostki insuliny)* (4. w jaki sposób pompa oblicza dawkę bolusa.5 (198-108)/36=2.25 (11-6)/2 = 2.4-5)/2 = -0. Kalkulator Bolusa Bolus Wizard® nie uwzględni w obliczeniu aktywnej insuliny.4/(79) 16. 12 13 .25+0–1 = 4.25 (297-108)/36=5. BOLUS WIZARD® INSTRUKCJA.

: impact of glycemic index and prandial bolus type. tym większa część dawki powinna być podawana. 70% Bolus Zwykły i 30% Bolus o Przedłużonym Działaniu. Dual Wave® jest w zasadzie najczęściej podawanym bolusem i raczej jest on odpowiedni dla wszystkich rodzajów posiłków. Użytkownik ma możliwość zdecydować. Square Wave®. Donath S. Dual Wave® Bolus złożony Dual Wave® to kombinacja Bolusa Zwykłego i Bolusa o Przedłużonym Działaniu. W porównaniu z wielokrotnym podawaniem Bolusa Zwykłego. jako Bolus o Przedłużonym Działaniu. Cameron F. Square Wave®). BOLUS WIZARD® INSTRUKCJA. przekąsek. Dual Wave® prowadził do niższych poziomów glukozy we krwi w czasie do czterech godzin po posiłku3. a reszta przez pewien zaprogramowany okres czasu. Square Wave® Ilość insuliny Bolus o Przedłużonym Działaniu. Square Wave® daje możliwość podawania dawki insuliny przez pewien ustawiony przez użytkownika okres czasu. Im bardziej tłusty jest posiłek. Dual Wave® jest najskuteczniejszy w przypadku posiłków o dużej zawartości tłuszczy i dużej ilości węglowodanów. Gilbertson H. Część ustawionej dawki jest podawana od razu. Square Wave®. jaki zamierzamy spożyć np. Czas Bolus o Przedłużonym Działaniu. Square Wave® i tym dłuższy powinien być też czas. która proponuje użytkownikowi pompy. (gastropareza). białka i tłuszcze Przeprowadzone badanie wykazało. Czas Udowodniono. Ten rodzaj bolusa można stosować. jak długo ma trwać podawanie insuliny za pomocą Bolusa o Przedłużonym Działaniu. np. głównie jednak od rodzaju posiłku. 31 (8): 1491-1495. Bolus Złożony. Diabetes Care 2008. Optimizing Postprandial Glycemia in Pediatric Patients With Type 1 Diabetes Using Insulin Pump Therapy. Bolus Złożony. Bolus o Przedłużonym Działaniu Square Wave® Czas 14 Bolus Złożony Dual Wave® Ilość insuliny Ilość insuliny Bolus Zwykły 3. które zawierają kombinację węglowodanów i tłuszczy. Użytkownik określa również. uwzgledniając aktualny poziom glukozy we krwi oraz ilość węglowodanów które zamierza spożyć. Poniżej podano opis trzech rodzajów bolusów. Rodzaj bolusa który chcemy zastosować zależy od kilku czynników. owoców oraz jako korekta podana w celu zmniejszenia wysokiego poziomu glukozy we krwi i powrotu do normoglikemii. O’Connell MA. Bolus Zwykły Pompa podaje cały zaprogramowany bolus od razu. Może być również stosowany u osób.KALKULATOR BOLUSA. że bolus ten jest najskuteczniejszy w posiłkach zawierających węglowodany. zaproponowana dawka insuliny może być podana w bolusie na trzy różne sposoby. Bolus Wizard® jest funkcją w pompie. że Bolus Złożony. dawkę insuliny. 3 jednostki insuliny przez 2 godziny (max 8 godzin). jeśli użytkownik chciałby spożyć posiłek tylko białkowo-tłuszczowy lub też w przypadku długotrwałego spożywania przekąsek. 15 . W pompach Paradigm® . Bolus Złożony. u których występuje opóźnione opróżnianie treści żołądka. czy są to szybko lub wolno przyswajalne węglowodany lub czy jest to tylko posiłek węglowodanowy czy być może również białkowo-tłuszczowy. PIER WSZE KROKI Różne rodzaje bolusów Kalkulator Bolusa. na jaki dawka powinna zostać rozłożona. Bolus Zwykły jest odpowiedni w przypadku posiłków węglowodanowych. w jaki sposób dawka ma być podzielona (np.

Całodobowa Infolinia Medtronic Diabetes Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące całodobowej Infolinii Medtronic Diabetes w razie jakichkolwiek pytań prosimy o skontaktowanie się z nami. Wszystkie prawa zastrzeżone. +48 22 465 69 00 Fax +48 22 4656 917 UC201204120PO ©2012 Medtronic. Route du Molliau 31 Case postale CH-1131 Tolochenaz www. Nazwa pompy: Numer seryjny pompy: Data zakupu (miesiąc/rok): Pomoc techniczna 24/7 Numer telefonu: 801 080 987 lub 22 465 69 87 Lokalny specjalista Medtronic Imię i nazwisko/Nazwa: Numer telefonu: www. Inc. Wydrukowano w Europie. Pompa insulinowa Paradigm® W razie jakichkolwiek pytań dotyczących pompy insulinowej prosimy o kontakt z całodobową Infolinią Medtronic Diabetes.medtronic.o. ul. Z o.pompy-medtronic. +41 (0)21 802 70 00 Fax +41 (0)21 802 79 00 Poland Medtronic Poland Sp.pl Europa Medtronic International Trading Sàrl.eu Tel. E-mail: . Ostrobramska 101 04-041 Warszawa – Poland Tel.