You are on page 1of 135

SOCIETATEA DE ŞTIINŢE MATEMATICE DIN

ROMÂNIA
FILIALA MARAMUREŞ
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
MARAMUREŞ

ANUAR 2011

BAIA MARE
2011

Coordonatori:
Prof. Univ. Dr. VASILE BERINDE, preşedinte, Filiala Maramureş a S.S.M.R.
Prof. GHEORGHE MAIORESCU, inspector de specialitate, I.S.J. Maramureş,
vicepreşedinte, Filiala Maramureş a S.S.M.R.

Colectivul de elaborare:
Prof. Vasile Ienuţaş, Şcoala „Gheorghe Coşbuc”, Baia Mare
Prof. Marieta Breitkopf, Şcoala „Octavian Goga”, Baia Mare
Prof. Nadina Neaga, Şcoala „Dr, Victor Babeş”, Baia Mare
Prof. Ştefan Sabău, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare
Prof. Nicolae Muşuroia, Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, Baia Mare
Prof. Natalia Fărcaş, Colegiuul Naţional „Gheorghe Şincai”, Baia Mare
Prof. Gheorghe Sfara, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare
Prof. Gheorghe Gherasin, L.T.”Regele Ferdinand”, Sighetu Marmaţiei
Prof. Maria Urdă, Şcoala nr. 1 Moisei
Prof. Alexandru Vele, Grup Şcolar Târgu Lăpuş
Prof. Andrei Bretan, Şcoala „N.Iorga” Baia Mare
Prof. Anca Pop, Colegiul Tehnic „Gheorghe Bariţiu” , Baia Mare
Prof. Adrian Pop, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Baia Mare

Corectura:
Marieta Breitkopf, Nadina Neaga, Ştefan Sabău, Vasile Ienuţaş
Culegere şi tehnoredactare:
Marieta Breitkopf, Nadina Neaga

2

CUPRINS
CUVÂNT ÎNAINTE ........................................................................................................... 5
MEMBRII COTIZANŢI AI S.S.M.R. ................................................................................ 6
ERATĂ LA ANUARUL 2010 .......................................................................................... 12
CONDUCEREA FILIALEI MARAMUREŞ A S.S.M.R. ................................................ 13
MEMBRII COMITETULUI FILIALEI MARAMUREŞ A S.S.M.R. .............................. 14
DISTRIBUITORII GAZETEI MATEMATICE ............................................................... 14
REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURILE DE MATEMATICĂ ....................... 15
TABĂRA DE MATEMATICĂ A ELEVILOR ................................................................ 15
Secţiunea gimnaziu ............................................................................................................ 15
Secțiunea liceu ................................................................................................................... 19
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ .................................................................................. 21
CONCURSUL „ADOLF HAIMOVICI” .......................................................................... 30
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN „MATEMATICA, DE DRAG” ............................... 35
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN AL CENTRELOR DE EXCELENŢĂ „TINERE
SPERANŢE” ..................................................................................................................... 35
CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ „LUMINAMATH” ........................... 36
„GHEORGHE LAZĂR”, .................................................................................................. 37
CONCURSUL „LA ŞCOALA CU CEAS” ...................................................................... 37
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ „GRIGORE
MOISIL”............................................................................................................................ 39
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ ”PITAGORA”, ...................... 39
CONCURSUL „DIMITRIE POMPEIU” .......................................................................... 40
„MARIAN ŢARINĂ”, ...................................................................................................... 40
CONCURSUL „DUMITRU ŢIGANETEA” .................................................................... 40
CONCURSUL „SIGMA” ................................................................................................. 41
CONCURSUL „EUCLID” ................................................................................................ 44
CONCURSUL NAŢIONAL „EVALUARE ÎN MATEMATICĂ” .................................. 44
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI
MATEMATICĂ ”±POEZIE”............................................................................................ 47
CONCURSUL „PRIN LABIRINTUL MATEMATICII”................................................. 49
“AL. PAPIU ILARIAN”, .................................................................................................. 50
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN “TEODOR TOPAN”, .............................................. 50
CONCURSUL „MICUL MATEMATICIAN” ................................................................. 51
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ "ARGUMENT" ..................... 52
CONCURSUL DE MATEMATICĂ „50 CENT”............................................................. 54
CONCURSUL „CANGURUL” ........................................................................................ 55
TABĂRA „POIANA ZÂNELOR” ................................................................................... 56
CONCURSUL NAŢIONAL „ADOLF HAIMOVICI” ..................................................... 56
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ .......................................................... 57
”±POEZIE”........................................................................................................................ 58
AMERICAN MATHEMATICS COMPETITION............................................................ 58
AMC 8 ............................................................................................................................... 58
AMC 10 ............................................................................................................................. 59
AMC 12 ............................................................................................................................. 60
3

.......................................... 126 „ ± POEZIE”........................................................................................................ 103 “ADOLF HAIMOVICI” .................................................................................................................. 118 CONCURSUL DE MATEMATICĂ SIGMA 2011 .......... 70 ZELINA MIHAI-ANDREI ................................................................................................................ 61 TABĂRA “VIITORI OLIMPICI” ................................................................................................. 71 CUREU IULIA ... 72 LISTA METODIȘTILOR DIN JUDEȚUL MARAMUREȘ ...................................... 61 “ FAŢĂ-N FAŢĂ CU ADEVĂRUL” ................................................... 107 OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE MATEMATICĂ ....................................................................................................................................... 62 „EUROMATH” – 2011 ......................................................................................................................................... 87 SUBIECTE PROPUSE LA CONCURSURILE DE MATEMATICĂ ..................................Concursul AIME ...................................................................................................................................... 124 CONCURSUL DE MATEMATICĂ 50 CENT ............................................................................................................................................................................. 90 TABĂRA DE MATEMATICĂ ............ 83 CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU TINERII CAPABILI DE PERFORMANȚĂ .............................................. 133 4 ...... 68 „EUROMATH” – 2010 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 96 OLIMPIADA DE MATEMATICĂ – ETAPA LOCALĂ ....................................................................................................................... 73 MEMBRII CONSILIULUI CONSULTATIV AL PROFESORILOR DE MATEMATICĂ74 GRADAŢII DE MERIT 2011 .................................. 76 SESIUNEA JUDEŢEANĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI METODICE A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ ..................................... 90 „TINERE SPERANŢE” .............................................. 127 „TURNIR” .......................................................... 120 CONCURSUL ”ARGUMENT” .......... 74 TEMATICA ȘI LOCAȚIA CERCURILOR PEDAGOGICE ......................................................................... 69 CERRAHOGLU OMER ..........

tehnoredactarea și corectura materialului inclus în volumul de față. inclusiv). culegerea. Aşa cum am procedat şi în anii precedenţi. sistematizarea. pentru modul în care a organizat munca efectivă la colectarea.CUVÂNT ÎNAINTE Cu mare bucurie și neascunsă încântare prefațez și acest al șaselea volum din seria Anuarul Filialei Maramureş a Societătii de Ştiinţe Matematice din România. la începutul și pe parcursul verii 2011. cu date și informații semnificative despre activitatea Filialei. acesta a apărut în noiembrie 2008 (cuprinzând activităţile desfăşurate la nivelul filialei în acelaşi an). Marieta Breitkopf. al doilea. în anul 2007 (şi cuprindea cumulativ activităţile din anii 2004-2007. Vasile Ienuţaş și Gheorghe Maiorescu. dr. tehnoredactarea și corectarea datelor incluse în acest volum. Vasile Berinde 5 . în vederea anului școlar următor. Cel de-al patrulea volum a apărut în septembrie 2009 cu acoperirea faptelor semnificative la nivelul Filialei Maramureș din anul respectiv. Mulţumiri speciale adresez domnului inspector Gheorghe Maiorescu. și doamnei Nadina Neaga. de o echipă formată din Prof. care a lucrat cu pasiune. cu al treilea volum am intrat deja în graficul normal de publicare şi. cât și cel de-al șaselea. aferent anului 2010. Baia Mare 23 august 2011 Prof. care a constituit o echipă reînnoită și foarte eficientă. corectura fiind asigurată. Le mulţumesc tuturor pentru timpul şi efortul pe care l-au consumat în această muncă extrem de dificilă. În plus. pentru coordonarea generală. Ca o dovadă clară a periodicităţii apariţiei Anuarului Filialei Maramureş a Societătii de Ştiinţe Matematice din România. Ştefan Sabău. aferent anului 2011. la pregătirea culegerea. atât cel de-al cincelea volum din serie. Meritul principal al acestei reuşite se datorează și de această dată d-lui profesor Gheorghe Maiorescu. au fost gata pentru tipar la mijlocul lunii august a anului respectiv. în câteva etape succesive. Dacă primul dintre volume apărea în anul 2004 (şi era aferent activităţilor din anul 2003). acest ultim număr este foarte consistent. univ. într-o perioadă a anului destinată prin lege și tradiție odihnei și refacerii energiei. care au făcut o treabă excelentă. ca urmare. Nadina Neaga. inspector de matematică la Inspectoratul Şcolar judeţean Maramureş. De această dată toate datele au fost culese la calculator şi tehnoredactate de către profesoarele Marieta Breitkopf și Nadina Neaga. Anuarul 2011 va fi distribuit gratuit la toţi membrii SSMR din Filiala Maramureş care au cotizaţia plătită la zi. care se anunță a aduce schimbări structurale și la nivelul învățământului preuniversitar.

M.MEMBRII COTIZANŢI AI S. 18 Baia Mare Universitatea de Nord Baia Mare Universitatea de Nord Baia Mare Colegiul Tehnic "C. 2. 4. 32. FILIALA MARAMUREŞ 2011 Nr. 9. Numele și prenumele Alb Viorel Alexandrescu Adina Andreica Angela Andreica Gh. M. 3. 30. 5. Poienile de Sub Munte Școala Băsești Şcoala cu clasele I-VIII Nr. A. 2 Borşa Colegiul Naţional "Dragoş Vodă" Sighetu Marmației Universitatea de Nord Baia Mare Grup Şcolar Forestier Sighetu Marmației Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Baia Mare Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Copalnic Mănăştur Grup Şcolar Târgu Lăpuş S. 25. 34. 1 Moisei Şcoala cu clasele I-VIII Cicârlău Școala Chelința S. 7 Borşa Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 21. 15. A. 24. 8. 17.S. 29.M.R. 28. D. M. crt. 16. 19. M. 20. 3 Borşa Şcoala cu clasele I-VIII "Avram Iancu" Baia Mare Colegiul Naţional "Dragoş Vodă" Sighetu Marmației Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Repedea S. 18. 22. 23. 6. 1. 27. Călin Andreica Gheorghe Andreica Ioan Anișoreac Alexa Ardelean Claudia Ardelean Codruţa Ardelean Gheorghe Balog Laszlo Balogh Erika Băbuţ Nechita Băieş Aurel Bărbosu Dan Bârda Oana Maria Bârsan Irina Bedeoan Loredana Beleiu Viorel Benea Aurelia Bercea Voichiţa Berci Ioan Berinde Vasile Bilaşco Ioan Birta Adriana Bob Robert Bobb Ovidiu Boga Ovidiu Boico Serghei Boitor Victor Bojor Florin Bojor Meda Boroica Gabriela Boroica Gheorghe Borota Ovidiu Instituţia de învătamânt Şcoala cu clasele I-VIII NR. 7. 4 Vişeu de Sus S. 13. M. 31. 33. A. A. Poienile de Sub Munte S. 35. 10. A. 26. 12. Poienile de Sub Munte Școala Asuaj Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Baia Mare Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Trestia 6 . Neniţescu" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Cupșeni Şcoala cu clasele I-VIII "Dimitrie Cantemir" Baia Mare Universitatea de Nord Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 18 Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Nr. 11. 14.

M. 62. 58. 40. 74. "Mihai Eminescu" Săliştea de Sus Școala Specială Gârdani Colegiul Tehnic "Carmen Sylva" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Băiuţ Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Borşa Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 52. 18 Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Cerneşti Şcoala cu clasele I-VIII Tăuţi Măgherăuş Colegiul Tehnic "George Bariţiu" Baia Mare Liceul "Taras Şevcenko" Sighetu Marmației Şcoala cu clasele I-VIII Libotin Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Rus Şcoala cu clasele I-VIII. 41. 73. 51. Ulmeanu” Ulmeni S. 46. 70. 48. Borşa Liliana Botizan Floare Bout Maria Breitkopf Marieta Bretan Andrei Brisc Viorica Buda Gavril Buda Ion Burzo Maria Burzo Olimpia Bușescu Ioan Buzilă Cristian Buzilă Cristina Caltea Amalia Chindriș Mihai Chindriș Filip Lazăr Chiriac Nicolae Chiş Dumitru Chiş Mărioara Chivu Gheorghe Cioclu Costel Ciupe Liliana Coman Ioana Coman Mia Ioana Cosma Ovidiu Covaci Vaselina Covaciu Traian Cozlean Vasile Cozma Rodica Cozma Simona Crăciun Lucia Crâncău Macrina Cristescu Ştefan Cucicea Mihai Cucu Camelia Darolți Erika Dărăban Ileana Drutu Sorin Fanatean Teofil Fărcaş Natalia Şcoala cu clasele I-VIII "Avram Iancu" Baia Mare Grup Şcolar Industrie Mică și Servicii Sighetu Marmației Şcoala cu clasele I-VIII Rona de Sus Şcoala cu clasele I-VIII "Octavian Goga" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII "Nicolae Iorga" Baia Mare Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Baia Mare S. Nr. 56. 1 Leordina Școala Ardusat Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare 7 .36. 64. 1 Moisei Universitatea de Nord Baia Mare S. Ioan Cuza" Baia Mare Grup Şcolar Vişeu de Sus Grup Școlar Borșa Grup Școlar ”F. 44. 61. 39. 59. 54. Repedea Şcoala cu clasele I-VIII Cupşeni Grup Şcolar Târgu Lăpuş Şcoala cu clasele I-VIII Suciu de Sus Grup Şcolar "Alexandru Filipaşcu" Petrova Şcoala cu clasele I-VIII "George Coşbuc" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII "Mihail Sadoveanu" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII "Al. 50. "Mihai Eminescu" Săliştea de Sus S. 37. M. A. A. M. 75. 65. 60. 42. 55. 49. 47. Ruscova Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare Grup Şcolar "Alexandru Filipaşcu" Petrova Şcoala cu clasele I-VIII Tăuţi Măgherăuş Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 67. 72. 57. 53. A. 43. 66. 45. 69. 63. 38. M. 71. A. 68.

D. 2 Borşa Şcoala cu clasele I-VIII Crasna Vişeului Liceul "Regele Ferdinand" Sighetu Marmației Colegiul Naţional "Dragoş Vodă" Sighetu Marmației Grup Şcolar Industrie Mică și Servicii Sighetu Marmației Şcoala cu clasele I-VIII Săcel Grup Şcolar Industrie Mică și Servicii Sighetu Marmației Colegiul Tehnic "C. 112. 81. 77. 114. 83. "Mihai Eminescu" Săliştea de Sus Colegiul Tehnic "C. 4 Vişeu de Sus 8 . Neniţescu" Baia Mare Universitatea de Nord Baia Mare Universitatea de Nord Baia Mare Grup Şcolar Forestier Sighetu Marmației Şcoala cu clasele I-VIII Sarasău Şcoala cu clasele I-VIII Rona de Sus Şcoala cu clasele I-VIII Răzoare Şcoala cu clasele I-VIII Leordina Liceul Teoretic "Nemeth Laszlo" Școala Gârdani+ Grup Școlar Fărcașa Universitatea de Nord Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII "Nicolae Iorga" Baia Mare Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş Şcoala cu clasele I-VIII Crăciunești S. 93. 79. 113. M. 97. 111. 95. 89. 107. 87. Nr. 84. 99. 7 Borşa Grup Şcolar Târgu Lăpuş Şcoala cu clasele I-VIII Făureşti Şcoala cu clasele I-VIII "Ion Luca Caragiale" Baia Mare Grup Şcolar "Gheorghe Lazăr" Baia Mare S. 85. M. 110. 86. 103. 90. 91. 115. 105. 98. A. 104. 80. 88. D. 100. 96. Neniţescu" Baia Mare Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Săcălăşeni Universitatea de Nord Baia Mare Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Săsar Universitatea de Nord Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII "George Coşbuc" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 101. 82. 108. Ferţadi Marian Friedrich Gabriela Gâta Marieta Gavriş Alina Savu George Gherasin Gheorghe Giurgi Vasile Grad Gheorghe Grad Ileana Grigor Mihai Heffler Gabriela Heuberger Cristian Heuberger Dana Hindli Győngy Horvat-Marc Andrei Hotea Vasile Huminiuc Monica Iacoş Simona Ienuţaş Vasile Ilovan Geroge Ionaş Mirela Ionce Alina Ionescu Sorin Irimuş Dan Iuga Grigore Konyicska Liliana Kovacs Gabriella Lauran Monica Lazarciuc Ramona Lazăr Ileana Lazăr Ioan Leo Martin Leordean George Longaver Ludovic Lopată Angela Lupșe Vasile Maiorescu Elisabeta Maiorescu Gheorghe Malearciuc Gheorghe Man Nistor Liceul "Taras Şevcenko" Sighetu Marmației Colegiul Economic "Nicolae Titulescu" Baia Mare Universitatea de Nord Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Nr. A. 106. 92. 78.76. 94. 109. 102.

149. Victor Babeş" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII. 136. 121. 7 Borşa Grup Școlar Borșa Grup Şcolar "Gheorghe Lazăr" Baia Mare Colegiul Tehnic "C. 142. Ruscova Şcoala cu clasele I-VIII "Nicolae Iorga" Baia Mare Școala Ardusat Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Şcoala ”Vasile Alecsandri” Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII "Dr. 119. 135. 118. 140. D.116. M. A. 132. 145. 124. 153. Marinca Traian Mariş Nicolae Mark Otilia Mastan Eliza Măcelaru Mara Mic Leon Mic Vasile Mihai Amalia Mihali Florica Mihali Livia Mihali Marinela Mihiş Grigore Moanţă Florin Moroz Maria Muntean Mariana Mureșan Viorel Mureşan Ioan Muşuroia Nicolae Nagy Anamaria Neaga Nadina Nistor Mariana Nistor Monica Ocean Cristina Ofrim Adrian Oiegaş Rodica Onea Natalia Oniceanu Daniel Panait Mariana Perşa Liviu Petreuş Ioan Petreuş Ramona Petruţiu Crina Pintea Ioan Pintea Silvia Pișcorean Laurean Piţura Cassian Podină Camelia Pop Adela Pop Adina Pop Adrian Școala Băița de Sub Codru Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 143. 139. 141. 130. 131. 123. 122. 120. 146. 152. 1 Leordina Liceul "Regele Ferdinand" Sighetu Marmației Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" Baia Mare S. A. Coşbuc” Sighetu Marmației Colegiul Naţional "Dragoş Vodă" Sighetu Marmației Grup Școlar Borșa Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 138. 147. 134. Nr. Victor Babeş" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII "Mihail Sadoveanu" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 129. 125. Neniţescu" Baia Mare S. 148. 133. 151. 2 Moisei Universitatea de Nord Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Rona de Sus Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" Baia Mare Grup Şcolar "Gheorghe Lazăr" Baia Mare Universitatea de Nord Baia Mare Colegiul Tehnic ”Transilvania” Baia Mare 9 . 2 Moisei Şcoala cu clasele I-VIII Rohia Şcoala cu clasele I-VIII Băiuţ Grup Şcolar Vişeu de Sus Grup Şcolar Vişeu de Sus Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Grup Școlar Borșa Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 126. 8 Borşa Colegiul Tehnic Transporturi Baia Sprie Liceul Teoretic "Nemeth Laszlo" Baia Mare Universitatea de Nord Baia Mare Grup Şcolar "Gheorghe Lazăr" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII „G. 154. 127. 150. 155. 137. 128. "Liviu Rebreanu" Dragomireşti Şcoala cu clasele I-VIII "Dr. 144. 117. M.

179. 191. 193. 158. Vişeu de Jos Colegiul Tehnic Transporturi Baia Sprie Şcoala cu clasele I-VIII Bogdan Vodă Școala Ariniș Universitatea de Nord Baia Mare Universitatea de Nord Baia Mare Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare Grup Şcolar Industrie Mică și Servicii Sighetu Marmației Liceul "Regele Ferdinand" Sighetu Marmației Școala Sălsig Şcoala cu clasele I-VIII "Ion Creangă" Borşa Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 194. Ulmeanu” Ulmeni Grup Școlar Fărcașa Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare Școala Arduzel Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Baia Mare Colegiul Tehnic "Carmen Sylva" Baia Mare Grup Şcolar Forestier Sighetu Marmației Grup Școlar Borșa Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 176. 161. 159.156. A. 162. 165. 168. Ruscova Şcoala cu clasele I-VIII Vima Mică Grup Şcolar Forestier Sighetu Marmației Colegiul Tehnic "George Bariţiu" Baia Mare Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare Universitatea de Nord Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII "Alexiu Berinde" Seini Şcoala cu clasele I-VIII Mireşu Mare Grup Școlar ”F. Pop Alexandru Pop Camelia Pop Cornel Pop Cosmin Pop Gavril Pop Gavrilă Pop Ioan Pop Ioana Pop Mihai Pop Nicolae Pop Petrică Pop Radu Pop Teodora Pop Toader Pop Traian Popescu Ana Popescu Mihail Rabaea Adrian Roman Maria Roman Mariana Roşca Năstaca Rus Ancuţa Sabău Ştefan Sabo Cosmin Sallai Adriana Sarkany Rodica Doina Sas Șimon Magdalena Sava Gheorghe Sfara Gheorghe Simon Ildiko Şerba Lucia Şofrac Maria Ştefan Valentin Ștețco Daniela Şteţcu Ioan Şteţcu Ion Ştiru Aurica Takacs Attila Tărău Rodica Tașcu Ioana Colegiul Tehnic "George Bariţiu" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII "Alexandru Ivasiuc" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Vima Mică Şcoala cu clasele I-VIII "Simion Bărnuţiu" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Groşi S. 190. 186. 185. 174. 169. M. 3 Borşa Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 166. 175. 171. 180. 167. 182. 183. 181. 195. 189. 178. 192. M. 188. 172. 157. 177. A. 1 Borşa Şcoala cu clasele I-VIII "Nichita Stănescu" Baia Mare Liceul "Leőwey Klara" Sighetu Marmației Liceul Teologic Penticostal Baia Mare Universitatea de Nord Baia Mare 10 . 184. 4 Borşa Universitatea de Nord Baia Mare S. 187. 173. 163. 170. 160. 164.

203. 205. 214. 208. 227. 212. 216. 229. A. 223. Coşbuc” Sighetu Marmației Şcoala cu clasele I-VIII „G. M. Poienile de Sub Munte Liceul Teoretic "Nemeth Laszlo" Baia Mare Grup Şcolar Industrie Mică și Servicii Sighetu Marmației Universitatea de Nord Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII „G. 1 Moisei Grup Şcolar Forestier Sighetu Marmației Grup Şcolar Târgu Lăpuş Şcoala cu clasele I-VIII Glod Liceul "Regele Ferdinand" Sighetu Marmației Şcoala cu clasele I-VIII. A. 220. 204. A. Ulmeanu” Ulmeni S. Coşbuc” Sighetu Marmației Şcoala cu clasele I-VIII „G. 211. Nr. Coşbuc” Sighetu Marmației Colegiul Economic "Nicolae Titulescu" Baia Mare Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" S. 228. 210. 225. M. 199. 224. 198. 215. 226. M. Poienile de Sub Munte Grup Școlar ”F. 219. 200. "Liviu Rebreanu" Dragomireşti 11 .196. M. A. 222. 7 Vişeu de Sus Şcoala cu clasele I-VIII Bogdan Vodă S. 197. "Mihai Eminescu" Săliştea de Sus Grup Şcolar Industrie Mică și Servicii Sighetu Marmației Liceul "Leőwey Klara" Sighetu Marmației S. 221. 213. 217. 201. Coşbuc” Sighetu Marmației Universitatea de Nord Baia Mare Grup Școlar Borșa Şcoala cu clasele I-VIII "Mihail Sadoveanu" Baia Mare Grup Şcolar Industrie Mică și Servicii Sighetu Marmației Şcoala cu clasele I-VIII Coroieni Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 207. 206. A. M. 202. 209. Vişeu de Jos Grup Şcolar Vişeu de Jos Colegiul Naţional "Dragoş Vodă" Sighetu Marmației Şcoala cu clasele I-VIII Dumbrăviţa Şcoala cu clasele I-VIII „G. 218. 230. Temian Gavril Timiș Lenuța Tivadar Cornel Tomoiagă Ana Tomoiagă Ioan Tomoioagă Ioan Tomşa Magdalena Trifoi Radu Trifoi Silviu Ţicală Cristina Țicală Lenuța Ţicle Angela Ţiplea Georgeta Ungur Corina Urdă Maria Vălean Dana Vele Alexandru Vijdeliuc Mihai Vişovan Magdalena Vlad Ioan Vlad Maria Vlad Maria Vraja Dănuţ Vraja Lőkős Eva Vulpe Petre Zah Ștefan Zaharia Alina Zakany Monica Zelenszky Tamara Zelina Ioana Zetea Bogdan Zetea Teodora Zglobiu Nicolae Zlampareţ Horia Zubaşcu Daniela Colegiul Economic "Nicolae Titulescu" Baia Mare Grup Școlar Borșa Colegiul Naţional "Dragoş Vodă" Sighetu Marmației S.

31. Stănescu" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Bogdan Vodă S. M. 12. Ulmeanu” Ulmeni S. 11. "Mihai Eminescu" Săliştea De Sus Şcoala Specială Gârdani Colegiul Tehnic "Carmen Sylva" Baia Mare Colegiul Economic "Nicolae Titulescu" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Ilba Şcoala cu clasele I-VIII Săsar Şcoala cu clasele I-VIII "Nicolae Iorga" Baia Mare S. A. 5.ERATĂ LA ANUARUL 2010 URMĂTORII ȘI-AU ACHITAT COTIZAȚIA PE ANUL 2010 DAR NU AU FOST INCLUȘI ÎN LISTĂ Nr. 3. Ulmeanu” Ulmeni Şcoala cu clasele I-VIII Arduzel Şcoala cu clasele I-VIII "N. 27. 29. 6. 7. 28. Stănescu" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII Ardusat S. "Mihai Eminescu" Săliştea de Sus Grup Școlar ”F. 10. crt. 1. 9. M. A. Ulmeanu” Ulmeni S. 4. 19. 22. 32. 16. 17. A. 2. 30. 26. 13. 21. 14. 15. "Liviu Rebreanu" Dragomireşti 12 . "Mihai Eminescu" Săliştea De Sus S. 20. 23. 24.Sas Magdalena Şimon Ildiko Ştiru Aurica Vlad Maria Vlad Maria Zah Ştefan Zubaşcu Daniela Instituţia de învățământ Şcoala cu clasele I-VIII Chelinţa Şcoala cu clasele I-VIII Asuajul de Sus Şcoala cu clasele I-VIII "Nicolae Iorga" Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII "Nicolae Iorga" Baia Mare Grup Școlar ”F. Numele și prenumele Andreica Angela Boitor Victor Boloş Mihai Bretan Andrei Chiriac Nicolae Chiş Dumitru Chiş Mărioara Chivu Gheorghe Cristescu Felicia Friedrich Gabriela Hossu Simona Huminiuc Monica Ilie Ella Iuga Grigore Kalisch Maria Lopată Angela Marinca Traian Mihalca Cristina Mureşan Viorel Ofrim Adrian Pop Ioan Pop Ioana Pop Mihai Pop Traian Sava Gheorghe Şimion . M. "Liviu Rebreanu" Dragomireşti Şcoala cu clasele I-VIII Bicaz Şcoala cu clasele I-VIII Bogdan Vodă Şcoala cu clasele I-VIII Ariniş Şcoala cu clasele I-VIII Sălsig Grup Şcolar Fărcaşa Grup Școlar ”F. M. 8. A. A. M. "Mihai Eminescu" Săliştea de Sus Grup Şcolar Fărcaşa Şcoala cu clasele I-VIII Ardusat Şcoala cu clasele I-VIII Băiţa de Sub Codru Şcoala cu clasele I-VIII "N. A. M. 18. 25.

Grup Şcolar Târgu Lăpuş CASIER: Gheorghe POP. Şcoala „Nicolae Iorga” Baia Mare. Gr. C.VIŞEU PREŞEDINTE: George ILOVAN. Şcoala nr. Şc. Grup Şcolar Târgu Lăpuş SECRETAR: Dochia OANA. Mică și Servicii Sighetu Marmaţiei SUBFILIALA BORŞA . Andrei BRETAN.S. 1 Moisei.CONDUCEREA FILIALEI MARAMUREŞ A S. N.N. Şcoala „Nicolae Iorga”Baia Mare.Lucaciu” Baia Mare. 4 Borşa. Șc. C. dr. N.”V. Mihai BOLOŞ. Nicolae MUŞUROIA. Şcoala generală Petrova 13 . COMISIA DE CENZORI: Traian COVACIU. C. C. Şcoala nr. Şcoala nr. C. Inspector şcolar (2006--). Grup Şcolar Târgu Lăpuş. "Gh. Şcoala nr. Iulian BUNU. C. Notă. PREŞEDINTE: Prof. Gr. 1 Moisei SECRETAR: Mihail POPESCU.2007 SUBFILIALA TÂRGU LĂPUŞ PREŞEDINTE: Ovidiu BOGA. Şincai" Baia Mare. Ind. 2 Sighetu Marmaţiei. Lucaciu” Baia Mare MEMBRI: Cristian HEUBERGER. Mirela IONAŞ. Şcoala nr. Şcoala nr. N. univ.12. Şcoala nr. Şcoala nr. Lucaciu” Baia Mare CASIER: Gheorghe SFARA. 1 Vişeu de Sus CASIER: Maria URDA. Mihail POPESCU. Liceul de Artă Baia Mare. Şc. SECRETAR: Ştefan SABĂU. Univ. Vasile IENUŢAŞ. 7 Borşa VICEPREŞEDINTE: Ion TOMOIAGĂ. 4 Borşa MEMBRU: Ioan BUŞESCU. Ioan BIZĂU. "Dragoş Vodă" Sighetu Marmaţiei VICEPREŞEDINTE: Vasile MIC. de Nord Baia Mare VICEPREŞEDINŢI: Gheorghe MAIORESCU. Lic. Maria URDĂ. "George Coşbuc" Sighetu Marmaţiei CASIER: Mihai CUCICEA. 1 Vişeu de Sus. Vasile BERINDE.M. C. Ioan BERCI. „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei. Mică şi Servicii Sighetu Marmaţiei SECRETAR: Gheorghe GHERASIN. Alegerile au avut loc în data de 08. "Gh. Liceul Teoretic "Petru Rareş" Târgu Lăpuş SUBFILIALA SIGHETU MARMAŢIEI PREŞEDINTE: Ioan BERCI. Ioan TOMOIAGĂ. “V.R. N. Ind.N. "Regele Ferdinand" Sighetu Marmaţiei MEMBRU: Edith BOGDAN. Şincai" Baia Mare. “V. N. Şcoala „George Coşbuc” Baia Mare.

Pop Nicolae (Universitatea de Nord Baia Mare). Nicolae Muşuroia Prof.Lucaciu”). Gheorghe Sfara Prof. Funcţia Preşedinte 4. Lăpuş). 10. Iulian Bunu 0740/707173 iulianbunu@yahoo.com maria_urda2006@yahoo.com Prof. 11.com 0746/218323 maiorescugheorghe@yahoo. Andrei Bretan Prof. de cenzori 2.com dina. Sfara Gheorghe (C.traian@gmail. 16.com DISTRIBUITORII GAZETEI MATEMATICE 2010/2011 Boroica Gheorghe (C. Ienuţaş Vasile (Şcoala cu clasele I-VIII "George Coşbuc" Baia Mare).com Prof.S. Numele şi prenumele Telefon E-mail Prof. Ioan Bizău Prof.R. Univ. Vasile Ienuţaş Prof.com ionas@elanko.”Gh. Bretan Andrei (Şcoala “N. 14 . Membru Membru Membru Membru Membru Membru Membru 14.ro berci_ioan@yahoo. Dr.”V. 13. Traian Covaciu 0747/282636 covaciu.com 0262/342416 mihail19640109@yahoo.MEMBRII COMITETULUI FILIALEI MARAMUREŞ A S.com bizauioan42@yahoo.sabau@yahoo. Mirela Ionaş Prof. Mihai Boloş Prof.N. Membru 15.com 0727/774753 st. Nr. 9.com 0745/644042 0748/315658 0722/402923 0745/872320 0788/340923 0262/311660 0262/347625 bolos_mihai55@yahoo. Maria Urdă Prof.com 0262/434155 ghita. 17.com 0740/662640 cristianheuberger@yahoo. Cr t 1. 12. Sabău Vasile (Şcoala cu clasele I-VIII "Lucian Blaga" Baia Mare). Casier 6. Ştefan Sabău Prof. Iorga” Baia Mare).N. Pop Traian ( Şcoala Sălsig). Membru Com. Vasile Berinde Prof. Gheorghe Maiorescu Prof. 8. Cozma Simona (Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Ioan Berci Prof. Mihail Popescu Prof.co m 0747/044562 musuroianicolae@yahoo. Vele Alexandru (Grup Şcolar Tg. Știru Aurica (Şcoala cu clasele I-VIII "Nichita Stănescu" Baia Mare).Şincai”).M. Vicepreşe dinte Vicepreşe dinte Secretar 5. 18 Baia Mare). Chiş Dumitru (Şcoala “M Eminescu” Săliştea de Sus). 3. de cenzori Com. Ioan Tomoiagă 0262/276059.com ienutasvasi@yahoo.com 0262/354888 scoala1viseudesus@yahoo.sfara50@yahoo. 0747/876402 vasile_berinde@yahoo. Membru 7. Cristian Heuberger Prof.bretan@gmail.

Societatea de Ştiinţe Matematice din România. COSMA ONIȚA. 10.2 februarie 2011 Loc de desfăşurare : Şcoala cu clasele I-VIII „George Coşbuc” Baia Mare. Centrul Judeţean pentru Tineri Capabili de Performanţă.18 Şcoala ”Al.Bărnuţiu” (clasa a IV-a) Colegiul Național „ Gh.Şincai” Colegiul Național ”V. Ienuţaş Vasile casier: Prof. BUNU IULIAN. 6. Universitatea de Nord Baia Mare director de tabără: Prof. MAIORESCU ELISABETA. TOMȘA MAGDALENA. 11. BREITKOPF MARIETA. POP COSMIN. BRETAN ANDREI. Sfara Gheorghe Participanţi: Total – 408 elevi Clasa a V a : 144 – elevi Clasa a VI a : 101 – elevi Clasa a VII a : 97 – elevi Clasa a VIII a : 66 – elevi Profesori participanţi la tabără: IENUŢAŞ VASILE.Şincai” Şcoala „ G. Iorga” Şcoala ”S.Babeş” Şcoala „ Dr. Coordonatori: inspector de specialitate: Prof. 4. BÂRSAN IRINA.V.Coşbuc” Şcoala „ N. Buzilă Gârda Cristian. Organizatori: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş Baia Mare. SFARA GHEORGHE.I. SABOU VASILE. IONESCU SORIN. 13. 12. ROTARU DUMITRU. ȘTEF TEREZIA. POP CRISTINA. Filiala Maramureş. HEUBERGER CRISTIAN.Babeş” Colegiul Național „ Gh. Maiorescu Gheorghe Prof. Dr. MUNTEAN MARIANA. Nume şi prenume Lucaciu Sergiu Hagău Iulian Matei Bledea Alexandru Pop Vlad Iobaji Pamela Neța Răzvan Pașca Paul Alex Teodorescu Alexandru Popa Beatrix Temian Maria Carmen Darolți Larisa Popan Tudor Pașca Laura Irimuș Maria Unitatea de învățământ Colegiul Național „ Gh. 14. Lucaciu” Şcoala Nr. 8. 9. 7.Şincai” Şcoala cu clasele I-VIII „ N.REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURILE DE MATEMATICĂ TABĂRA DE MATEMATICĂ A ELEVILOR Secţiunea gimnaziu Perioada de desfăşurare : 31 ianuarie. director Prof. Iorga” Şcoala „ V. BUZILĂ CRISTINA. SCHWEIGHOFFER CLARA. HUMINIUC MONICA. Clasa a V-a Nr crt 1. 5.Cuza” Şcoala „ N. 3. 2. univ. Iorga” 15 Premiul Excelenţă I I I I I I I I I I II II II . ARDELEAN CODRUTA. NAGY ANAMARIA. COSMA SIMONA.V. Berinde Vasile. SABĂU ȘTEFAN. NEAGA NADINA. CALTEA AMALIA.Alecsandri” Şcoala „ Dr.

21.Coşbuc” Grup Şcolar Fărcaşa Şcoala „ A.Şincai” Şcoala „ V. 50. Iorga” Şcoala „ N. Lucaciu” Colegiul Național ”V. 39. 38.Alecsandri” Liceul de Artă Şcoala „ G. 43. 27.I. Lucaciu” Colegiul Național ”V. 16.V.Babeş” Şcoala „ N. „Gh. Iorga” Şcoala „ A.Cuza” II II II II II II II II II II II III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Clasa a VI-a Nr crt 1. 48. Lucaciu” Şcoala „ Dr. Iancu” Şcoala „ V.Blaga” Şcoala „ Dr. 44. 42.V. 26. 35. 34. Iorga” Şcoala „ A. 4.Iancu” Şcoala „ G.Şincai” Şcoala „ N.Coşbuc” Şcoala „ G. Național.Şincai” Col.Alecsandri” Şcoala „ N. 45.15. Lucaciu” Colegiul Național ”V.Şincai” Şcoala „ N.Alecsandri” Liceul de Artă Şcoala „ N. 40. Lucaciu” Şcoala „ N.Babeş” Şcoala „ Al. 30. Iorga” Şcoala „ Al. 25. 47. 5. Iorga” 16 Premiul Excelenţă Excelenţă I I I . 41. 24. Şincai” Şcoala „ N. 19. 3. 18. 17.Şincai” Şcoala „ G. Iancu” Şcoala „ N.Babeş” Colegiul Național „ Gh. 31.Cuza” Şcoala „ L. 29. 36. Iorga” Şcoala „ V. 46.Şincai” Colegiul Național ”V. Stănescu” Colegiul Național „ Gh. 2. Nume şi prenume Rednic Paul Zelina Mihai Trif Raluca Zuniga Andru Cozma Carmen Unitatea de învățământ Colegiul Național ”V. 22.Iancu” Şcoala „ Dr.Coşbuc” Colegiul Național „ Gh. 20. 23. Iorga” Colegiul Național „ Gh. 32.V. Bolchiș Roxana Lăpușan Carla Berinde Thomas Barz Tania Mărieş Maria Tămâian Andrei Popan Anca Fozecas Raul Sălăjan Alexandra Lendeski Karina Petca Diana Groşan Vlad Ionescu Sergiu Nagy Ricardo Lepold Gherghel Andrei Pop Anda Gîta Ruben Negru Damaris Bunu Radu Andrei Iștoan Georgiana Sabadâş Darius Dragoș Paul Giurge Maria Unguraș Roxana Duruș Mihai Eotvos Iulia Popan Marcu Bura Samuel Gabriel Nechita Ioana Diana Sofran Tudor Szongoth Joszef Robert Hossu Adriana Bodola Cristian Man Cezara Balasfi Ioana Gasparik Iasmina Şcoala „ A. Iorga” Colegiul Național „ Gh. 28.Coşbuc” Colegiul Național „ Gh. 37. 33. 49.I.

V.Coşbuc” Şcoala „ G. 29. Iorga” Şcoala „ G. 19. 18. Lucaciu” Liceul de Artă Şcoala „ N. Iorga” I I I I I I II II II II II II II II II II II II III III III III III III III III III III III III III III III III III III III Clasa a VII-a Nr crt 1. 32.6. 31.Cuza” Şcoala „ L. 10. 16. Iorga” 17 Premiul Excelenţă I I I .Stănescu” Colegiul Național ”V. Lucaciu” Şcoala D.Blaga” Colegiul Național ”V. Iorga” Şcoala „ N. 42.Coşbuc” Şcoala „ N. 22. 25. 15. 20. 17. Iorga” Colegiul Național ”V. 12. 33. 27. Lucaciu” Şcoala „ G.Blaga” Şcoala „ L. Lucaciu” Şcoala „ S.Coşbuc” Şcoala „ O. 23. 26. Cantemir SAM ”Liviu Rebreanu” Dragomirești Şcoala „ Al. 13. 38. Nume şi prenume Zicher Blanka Onţ Rareş Cotan Paul Csepei Cărăjan Carla Unitatea de învățământ Şcoala „N. 21. Lucaciu” Şcoala Chechiş Şcoala „ G. Iorga” Liceul de Artă Şcoala Dumbrăviţa Şcoala „ N. 41. 37. 8. Lucaciu” Şcoala „ G. 36. Oana Laura Goteciuc Gabriel Rădăuceanu Andra Sântejudean Tudor Crăciun George Sălăjanu Anamaria Rusu Andreea Tarba Bianca Huțanu Daria Bonta Alexandra Dunca Gheorghe Zlampa Natalia Mara Corina Tătar Lorena Vass Orsolya Edith Vancea Paula Chindea Miruna Rus Paul Lenghel Oana Sandu Cristian Groșan Antonia Maris Oana Petrescu Carina Ielciu Alexandru Ghiman Denisa Nichita Claudiu Mureșan Andrei Ionel Botoi Roxana Mociran Alexandra Crișan Maria Ardelean Andrei Moraru Emanuel Chiorean Ioana Duciuc Laurentiu Făt-Zah Damaris Mihale Iulia Pop Răzvan Şcoala „ G. 4. Bărnuţiu” Şcoala „ G. 9.Coşbuc” Şcoala „ N.Babeş” Şcoala „ L.Blaga” Şcoala „ Dr. 3.I. Goga” Colegiul Național ”V. Iorga” Şcoala „ N. Lucaciu” Şcoala Dumbrăviţa Şcoala Gărdani Colegiul Național ”V. 24. 39. 40.Coşbuc” Şcoala „ N. 35.Coşbuc” Şcoala Chechiş Şcoala ”Lucian Blaga” Colegiul Național ”V. 14. 28. 2. 11. Iorga” Şcoala „ G. 7.Coşbuc” Colegiul Național ”V.Coşbuc” Şcoala „ N. 30. 34.

9. 10. Goga” Liceul de Artă Şcoala „ G. 4.Stănescu” Şcoala ”Al. Lucaciu” Liceul de Artă Colegiul Național ”V. Iorga” Şcoala „ I. Iorga” Liceul de Artă 18 Premiul Excelenţă I I I I I I II II II II . 6. Cantemir” Şcoala „ N. Iorga” Col. 16. Iorga” Şcoala „ D. 18.Ivasiuc ” Şcoala „ O. 24. Stănescu” Şcoala „ N. 11.Sadoveanu” Şcoala „ G. Vasile Lucaciu Şcoala „ N. 15.Coşbuc” Liceul de Artă Şcoala „ N. Lucaciu” Colegiul Național ”V. 3.Alecsandri” Şcoala „ N. 22. 32. Iorga” Şcoala „ N. Iorga” Şcoala „ G. 14. 28. Nume şi prenume Miclea Andrei Bancoș Mădălina Bud Cristian Sântejudean Bogdan Pirvan Narcis Șișeștean Bogdan Suciu Tudor Morar Andrada Fodoruț Ioan Rus Elena Roșca Emanuel Unitatea de învățământ Şcoala „ N. 13. Nat. 25. 26. 19.Blaga” Şcoala „ N. 7.Coşbuc” Şcoala „ Dr. Buteanu” Şomcuta Mare Liceul „I. 8. Bob Raul Tyekar Dan Avram Lara Coșprundan Ariadna Chiș Selena Buda Daniela Libotean Florinel Robaş Iulia Topan Iulia Pop Iasmina Kalisch Denisa Simonca Iulia Voit Radu Andreica Tamara Bocut Oana Buia Patricia Pușcaș Ioana Satmari Bogdan Trif Alexandra Maria Covaciu Dan Lucaci Ioana Matei Andrada Lazăr Teodora Pop Claudia Mihalca Iuliu Tohătan Cristian Bud Paula Pop Paul Todoran Larisa Colegiul Național ”V. 6. 20. 9. 30. 11.Coşbuc” Şcoala Copalnic Manastur Şcoala „ G. 27. 31.V. 33. 2.18 Liceul de Artă Şcoala „ N.Coşbuc” I I I I I II II II II II II II II II III III III III III III III III III III III III III III III Clasa a VIII-a Nr crt 1. Buteanu” Şomcuta Mare Şcoala ” M. 7. Cantemir” Şcoala Nr. 23. 5. 10. 29. Iorga” Şcoala „ N.Stănescu” Şcoala Copalnic Şcoala „ N.L.Caragiale” Liceul de Artă Şcoala ”L. Iorga” Şcoala „ V. 12. 8.5. 17. Lucaciu” Liceul „I.Babeş” Şcoala „ O. 21. Goga” Şcoala „ D.

1 premii I TOTAL : 207 elevi. Heuberger Dana. 16. 23.  Casier : Prof.Vuia” Şcoala „ N. 15. 1 premiu de EXCELENŢĂ  Clasa a XII-a M1 .45 elevi. 2 premii II. 17. s-au acordat 2 premii III. Podină Camelia de la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”. Boroica Gabriela. 42 premii III.  Directorul Taberei de Matematică la Secţiunea Liceu : Prof. Iorga” Şcoala „ N. Vlad Vasile. 14. Nat.12. Muşuroia Nicolae. Boroica Gheorghe. 22 premii II. 25. Fărcaş Natalia. Covaciu Traian. 2 premii I.14 elevi.inspector de specialitate de la Inspectoratul şcolar judeţean Maramureş. s-au acordat 10 premii III.52 elevi. 20. 19 premii I. Cantemir” Col.Alecsandri” Şcoala „ D. Iorga” Şcoala „ N. 4 premii II. Sima Răzvan Dumitraș Paula Ulici Ioana Cuceu Alina Szeleczki Kinga Tabusca Alexandru Teglaș Lorena Drăghiș Paul Săcălean Vlad Anania Șerban Pop Maria Dobra Mădălina Dunca Teodora Nodis Daniel Radu Loredana Chifor Anastasia Şcoala „ N. Petruţiu Crina de la Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai".44 elevi. 13. Temian Gavril de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”. Fărcaş Natalia. Râmbu Gheorghe. Heuberger Cristian. 2 premii I. Iorga” Şcoala „ N. 27. 19 . s-au acordat 7 premii III. Pop Adrian de la Colegiul Tehnic “Transilvania”. Stănescu” Şcoala „ N. Horge Daniel. Iorga” Şcoala „ V.Stănescu” Şcoala „ V. Friedrich Gabriela. 18. 5 premii II. 3 premii I. Darolţi Erika. 1 premii I. Vasile Lucaciu Şcoala „ N. 4 premii de EXCELENŢĂ reprezentând 45% din numărul elevilor participanţi la testul final Profesori participanţi : 20 Bojor Florin. Iorga” II II II II II II II III III III III III III III III III TABĂRA DE MATEMATICĂ A ELEVILOR Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” Secțiunea liceu Număr participanţi și premii (Excelenţă+ premiul I+ premiul II+ premiul III)  Clasa a IX-a . Muşuroia Nicolae. 21. Iorga” Şcoala „T. 1 premiu de EXCELENŢĂ  Clasa a X-a . Maiorescu Gheorghe. 26. s-au acordat 8 premii III. 3 premii II. 8 premii II. 22. 1 premiu de EXCELENŢĂ  Clasa a XII-a M2 . Sfara Gheorghe.Alecsandri” Şcoala „ N. 19. Longaver Ludovic de la Liceul Teoretic “ Nemeth Laszlo”.52 elevi. Iorga” Şcoala „ N. s-au acordat 15 premii III. Zlampareţ Horia de la Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu”. Iorga” Şcoala „ N. 1 premiu de EXCELENŢĂ  Clasa a XI-a . Iorga” Şcoala „ N. 24.

Conea Andrada. Tămas Vlad. Nacu Ioana (Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai").Lista elevilor premianţi: Clasa a IX-a Premiul de excelenţă: Bretan Alice (Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" – Prof. Botoi Anca. Lucaciu"). Puşcaş Karla. Zan Andrada (Colegiul Economic „N. Soporan Andra. Rusznak Erik (Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai"). David Carla (Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai"). Paşca Ovidia (Colegiul Naţional "V. Premiul III: Marian Mircea. Premiul III: Denuț Răzvan. Nedelea Vlad. Costin Roxana.Prof. Tărţan Diana. Clasa a XII-aM1 Premiul de excelenţă: Horvat Mihaela (Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai"-Prof. Titulescu”-Prof. Fînăţan Vlad. Lucaciu"). Vaida Adriana (Colegiul Economic „N. Topan Teodora ( Colegiul Naţional "V. Premiul II: Radu Andrada. Premiul I: Ofrim Adriana. Clasa a XI-a Premiul de excelenţă: Petrovan Marius (Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai". Petruş Paul. Titulescu”). Chiş Diana. Premiul I: Todoran Denisa . Premiul I: Chihaia Cosmin (Colegiul Naţional "V. Dragomir Vlad ( Colegiul Naţional "V. Kando Eniko. Pop Andrei (Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai"). Lucaciu"). Heuberger Dana). Premiul I: Suciu Vlad ( Colegiul Naţional "V. Premiul II: Pop Adrian. Lupan Andreea. Premiul III: Mihalca Daniel. Boroica Gheorghe). Lucaciu"). Titulescu”) 20 . Lucaciu"). Conţi Andrada ( Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai"). Clasa a X-a Premiul de excelenţă: Petca Alexandra (Colegiul Naţional "V. Găină Alexandru (Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai"). Vancea Paula. Rus Călin. Pinte Dan. Orţan Călin (Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai"). Iriciuc Iosif. Premiul III: Rînja Daiana. Ştefan Andrei. Boczor Carla. Pop Paul. Premiul III: Panici Andrei. Ghişa Diana (Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai"). Dragoş Hanna. Achim Adrian. Pop Sergiu. Bodi Andreea. Clasa a XII-a M2 Premiul I: Vagrin Beatrix (Colegiul Economic „N. Belu Andrei. Premiul II: Iepan Cristian ( Colegiul Naţional "V. Premiul II: Bojte Tamas (Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”). Vişovan Adrian. Iuga Ancuţa. Pop Flavia. Trif Dan. Iustin Kevin (Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai"). Vago Timea. Lucaciu". Blaga Elisa. Hadobas Kinga. Petruţ Alexandra. Balko Andreea. Feier Florin. Paşca Vlad. Cosma Diana (Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai"). Albu Victor.Prof. Ionuţaş Bogdan. Andreicuţ Mara. Sfara Gheorghe). Lucaciu"). Lup Iulia. Cozma Carlo. Premiul II: Sava Bianca. Friedrich Gabriela). Fărcaş Natalia). Lupănescu Andreea(Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai"). Mihale Tudor.

Ghişe Clara.Tehnic “ Anghel Saligny” Baia Mare  Prof. Mic Vasile.Col. Maiorescu Gheorghe-inspector şcolar de specialitate Prof.Naţ.Școala cu clasele I-VIII “D.Vodă “Sighetu Marmației  Prof.Șincai“ Baia Mare  Prof. Cărăuşan Mircea.Col. Dale Claudia-Col. Boloş Mihai. Boga Ovidiu-Grupul Școlar Tîrgu Lăpuş  Prof. Şerba Lucia-Col.Școala cu clasele I-VIII “ George Coșbuc” Sighetu Marmației  Prof.Col. Urda Maria-Școala cu clasele I-VIII Nr. Baia Mare.OLIMPIADA DE MATEMATICĂ etapa județeană Lista premianţilor Locul de desfăşurare:  Pentru clasele IV-VIII: Şcoala cu clasele I-VIII „Gheorghe Coşbuc”. Pop Traian.Naţ. Heuberger Cristian.Colegiul Tehnic “Transilvania”Baia Mare  Prof. Boroica Gabriela.” Gh. Covaciu Traian-Grupul Școlar Sanitar Baia Mare  Prof.Școala cu clasele I-VIII Sălsig  Prof.”Gh. Ienuţaş Vasile-Școala cu clasele I-VIII “ George Coșbuc” Baia Mare Prof. director Prof.” D.Tehnic “Transilvania” Baia Mare  sec.Școala cu clasele I-VIII “ George Coșbuc” Baia Mare. Baia Mare.Col.Școala cu clasele I-VIII “Nicolae Iorga” Baia Mare  Prof.  Prof. Kovacs Doina.  Clasele IX-XII: 85 elevi. Berci Ioan. Comisia de organizare și desfășurare a olimpiadei de matematică: Președinte: Prof. Ioan Mureşan.Naţ.” Gh.” Gh.1 Moisei  Prof.”V.Șincai “ Baia Mare  Prof.Col. Cristian Buzilă. Pop Mariana-inspector şcolar general Vicepreşedinte: Prof. Muşuroia Nicolae. Tomoiagă Ioan-Grupul Şcolar Vișeu de Sus  Prof.Naţ. profil real. Timocea Lucreția-inspector școlar pentru învățământul primar Secretar: Prof.Lucaciu “ Baia Mare  Prof. Pop Adrian-Colegiul Tehnic “Transilvania” Membri:  Prof. Farcaș Natalia.Cantemir” Baia Mare Informaticieni  Prof. specializarea matematică-informatică: Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”.Col. Ofrim Adrian-Școala cu clasele I-VIII Dragomireşti  Prof.Șincai “ Prof.Naţ.Nat. Număr de participanţi:  Clasa a IV-a: 82 de elevi.Școala cu clasele I-VIII “ George Coșbuc” Baia Mare 21 .  Clasele V-VIII: 410 elevi.Sincai “ Baia Mare  Prof.Naţ.” N.”V. director Prof. Mureşan Ioan. Dancu Liliana-ISJMM  Prof.Col. Trif Margareta-Col.Naţ. Buzilă-Gârda Cristian Ioan.Titulescu” Baia Mare  Prof.  Pentru clasele IX-XII. Sabău Ştefan.Lucaciu “ Baia Mare  Prof.

Cosbuc”. Kelner Alex 11. Varga Eduard 21. I. Blaga”. Contiu Alexandru Șc. ”L. Ivasiuc”. Baia Mare 12.5 Filip Maria 17.5 23 23 22. Baia Mare 20. Goga". Ivasiuc”.O. Sztodolnik Mihaela 10. Iancu”. Baia Mare Șc. Punctaj 28 28 28 27. Ivasiuc”.5 18 Coza Ioana Coroian Emilia Pop Luminiţa Dragoș Maria Filip Maria Pop Florica . Iancu”. Baia Mare Șc. Baia Mare Șc.. Baia Mare Șc. Cuza”. Man Rares 8. Goga". Cosbuc”. 4. Petz Alin Şc.5 23.”Al.5 23. ”L. 2.”A. Radu Andrada 16. .5 Dorca Onorica 23. ”D. Baia Mare Șc. Baia Mare Șc.5 22 Numele profesorului Filip Maria Miclea Maria Dorca Onorica Coroian Emilia Chende Paula Dragoș Maria Zah Maria Filip Maria Câmpan Gabriela Coroian Emilia Berlingher Maria Pop Irma Porumb Dorina Busecan Ioana Șc. Baia Mare Șc. Stanescu”. Baia Mare 5. Petrovan Raul 20. Manolache Razvan Șc. Sălsigan Razvan Șc. Pop Dragos 20. Cantemir”.O.. Cantemir”. Cantemir”. ”D.5 23. Goga". ”D. Condor Claudiu 22.”G. 3. ”A. Ivasiuc”. Mercea Ioana 15. Baia Mare Șc. Cantemir”.5 Dorca Onorica 19. Blaga”. Bordeianu Lucia 18 Bârsan Elisabeta 24. ”D.O. Buzila Garda Andra 7. Baia Mare 18. Susa Andreea 9. . Baia Mare Șc. ”Al. Baia Mare Șc. Iorga" Baia Mare 20. ”V. Matei Bledea Alexandru Suteu Ionut Buciuman Ionut Ovidiu Zelina Paul 6. Baia Mare Șc.”G. Gherghel Lisa Maria Șc. ”Al. .. Ivasiuc”. ”Al. Maslinca Mihai Școala de proveniență Șc. Baia Mare Șc..Simion Barnutiu".Clasa a IV a Nr. Baia Mare Șc. Baia Mare Șc. Baia Mare 22 21 21 20 20 18. Alecsandri”. Baia Mare 13. ”A. ”Al. . "N. crt Numele și prenumele elevului 1. Baia Mare Șc.5 24 23. Baia Mare Șc. Pop Alexandra Teodora Şcoala 18 Baia Mare 14. ”N.5 Mărieș Zorica 18.

5 Nechita Eleonora Mărieş Zorica 42. Iorga”. “N. Botea Gabriel 17.5 Pop Anişoara 35. Cantemir”. Cuceu Iuliu Daniel 30. Petruţ Andreea Şc. David Cătălin Şc. Bora Andreea Ştefania Şc.O. ”A. Vişeu de Jos 16. Silinc Mihai Şc. Pintean Roxana Şc. Coşbuc”. Sighetu Marmației Șc. Tg. Baia Mare Șc.Cosbuc” Baia Mare Șc. Stepan Dacian Grupul Şc. Rusu Cristina Şc. Radu Patricia Şc. Iancu” Baia Mare 16 39.5 27.”O. ”N. ”D.5 Tuns Valerie 49. Lăpuş 13. Boga Titus Gr. Lăpuş 16.5 36. Costinaş Vlad Şc.5 17 17 Şiman Doina Dragoș Maria Coroian Emilia Berlingher Maria Berlingher Maria Pop Luminiţa Clasa a V-a Nr. Iancu” Baia Mare 15 44. “N. Sc. Baban Diana 29.5 Filip Victoria 34.5 40.Coșbuc" Baia Mare Premiul I 23 Numele profesorului Ienutaș Vasile . “A.. Konyves Beatrix Şc. Baia Mare 17 Chende Paula 31. Nume şi prenume Tămâian Andrei Unitatea de învăţământ Premiul Şc. ”G. Bîscă Raluca Şc. Oros Cristian Şc. Goga". “A. “Al. Culic Adrian Cavnic 15.” G. Baia Mare Șc. Şc. Vişeu de Jos 16. Iancu” Baia Mare 16 38.5 41. Stănescu” Baia Mare 15. Iancu”.”N. Puşcaş Laura Şc. Ghişa Remus Şc. Martin Marian Andrei Şc. Hodis Liviu Gr.Iorga” Baia Mare 14 Mărieş Zorica 48.Popa Duma Tudoriţa Dorca Onorica 25.”G. “O. "G. Coşbuc” Sighet 16.”G. Tomoiaga Ioana Anca Şc.5 Pop Anişoara 33. Gâta Alexandra Șc. Goga” Baia Mare 15.”N.Tg.5 Chende Paula 50.Iancu” Baia Mare 13. Ivasiuc” Baia Mare 16 Şerban Margareta Pop Florica 37.Coşbuc” Baia Mare 15 Berlingher Maria Dragoş Maria 45.Goga” Baia Mare 14 Dorca Onorica 47. “A. Tomoiaga Radu Şc.Iancu” Baia Mare 15 Chende Paula 46.5 Dorca Onorica 43.”A. Hodor Alexandru 28. “A. . crt 1. Iorga” Baia Mare 15. Pop Gilda Şc. Ocna Şugatag 26. Baia Mare 17 Mărieş Zorica 32.Stănescu”Baia Mare 13 Paşcaniuc Zita 18 17.

Pop Vlad 8.Iorga" Baia Mare Şc. "V.Fărcașa C. N.Iancu" Baia Mare Şc.Blaga" Baia Mare Şc.2 Baia Sprie 2. Salamon Timea Buciu Iuliana Dragoș Paul 27. "A. "G.Șincai” Baia Mare Şc.6.I-VIII Nr. cu cls. 4. „V. "N. "Dragoș Vodă" Sighetu Marmației Şc.Coșbuc" Baia Mare Lic. Buciuta George 18. Mih Denis 13. Babeș" Baia Mare 12. "A.Rareș" Tg. ”N.Iancu" Baia Mare Gr. „Gh. 15. 14. „Gh. N. "N.Iorga" Baia Mare Şc."Regele Ferdinand" Sighetu Marmației Şc. N. 10. "G. Teodorescu Alexandru Şc. "S. Horț Iulia Neța Răzvan Şc.Iorga" Baia Mare 11. Lucaciu Sergiu 7.Coșbuc" Baia Mare Şc."P. Berinde Thomas Hagău Iulian Buciuman Adrian Matei-Bledea Alexandru 24 Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Rotaru Dumitru Bretan Andrei Bretan Andrei Miclea Maria Heuberger Cristian Heuberger Cristian Heuberger Cristian Pop Romul Bretan Andrei Schweighoffer Clara Bedeoan Loredana Bretan Andrei Ștef Terezia Leşe Teodor Heuberger Cristian Bedeoan Loredana Bretan Andrei Schweighoffer Clara Schweighoffer Clara Ienutaș Vasile Zetea Bogdan Gherasin Gheorghe Bretan Andrei Rotaru Dumitru Sava Gheorghe Sabău Ştefan Bretan Andrei Legănaru Cezar . 5.Lucaciu” Baia Mare Şc. Lendeschi Karina 29. "N.Șincai” Baia Mare C. N. Teglaș George 9. "Dragoș Vodă" Sighetu Marmației Şc. ”N.Șincai” Baia Mare C. „Gh. "V. Tamas Bogdan Şc.Șincai” Baia Mare C. Irimuș Maria C. N. 25. Popa Beatrix Şc. 26. "G.Babeș" Baia Mare Premiul II 21. N. "V.Coșbuc" Sighetu Marmației Lic. 3.Babeș" Baia Mare Premiul II 20. Hosu Antonia 23. "L. "N. "N. Bojor Barbu 17. Danil Lidia Premiul II 22.Bărnuțiu" Baia Mare (clasa a IV-a) C. Nuțu Daniel 28. Petca Diana Colțan Raul Moș Gabriela 16.Lăpuș C.Iorga" Baia Mare Şc. Bura Samuel Şc.Iorga" Baia Mare Şc. Popovici Paul 24. N.Iorga" Baia Mare 19.Iorga" Baia Mare Șc. „Gh.Şc.

Barz Tania Şc. „Gh.Babeș" Baia Mare 43. Szongoth Jozsef Robert C.Șincai” Baia Mare 33.Șincai” Baia Mare C. Șofran Tudor Şc. Lăpușan Alex Gr.Artă 34. N.Lăpuș Şc. Tomi Lavinia Denisa Şc.Șincai" Baia Mare 48. „G.Coșbuc” Sighetu Marmației C. „Gh. "Gh. Horge Rareș 45. N. Gălățanu Tiberiu Adrian C. Sas Diana 38.7 Vișeu de Sus 47.Tg. „Gh.Teoretic "P. "N. Coman Vlăduț 35. Şc. „G. "V. Temian Maria Carmen C.Lucaciu” Baia Mare C. Crișan Bianca 40.Șincai” Baia Mare Șc. Lazarciuc Romeo 39. N.Lucaciu” Baia Mare C. Vzdulski Mihai Şc. „Gh. Bunu Radu Andrei Lic. N.Rareș" Tg."Leowey Klara"Sighetu Marmației 51. „V.Iorga" Baia Mare Şc.Coșbuc” Baia Mare 44. N.Șincai” Baia Mare 46.Lăpuș 49. „Gh. Darolți Larisa 31.Iorga" Baia Mare Lic. „V. N.Blaga" Baia Mare 50. Morar Teofana Şc.Coșbuc” Sighetu Marmației Şc. "V. Vadu Izei 41. Moldovan Florin Șc. Nechita Ioana Diana 32. Zăvoianu Denis 37. Nistor Szilard Lic. N. N.30. "N. Ofrim Alexandru Marcus C. "L. Reznek Carina Ioana 36.Alecsandri" Baia Mare 25 Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Sabău Ştefan Heuberger Cristian Heuberger Cristian Bunu Iulian Zetea Bogdan Heuberger Cristian Muntean Mariana Leşe Teodor Zetea Bogdan Pop Lucia Vraja Ioan Heuberger Cristian Schweighoffer Clara Ienutas Vasile Bob Robert Heuberger Cristian Vlad Ioan Heuberger Cristian Vele Alexandru Pop Romul Vraja Lokos Bretan Andrei .Șincai” Baia Mare 42. „G.Nr.

Clasa a VI-a
Nr.
crt.

Nume şi prenume

Unitatea de învăţământ

1.

Chișcă Andrei

Şc."N.Iorga" Baia Mare

2.

Crăciun George

Șc. „N.Iorga" Baia Mare

3.

Zelina Mihai

C. N. „V.Lucaciu” Baia Mare

4.

Rădăuceanu Andra

Şc. „G.Coșbuc” Baia Mare

5.

Sandu Ioana

C. N. „V.Lucaciu” Baia Mare

6.

Trif Raluca

C. N. „V.Lucaciu” Baia Mare

7.

Sântejudean Tudor

Şc. "N.Iorga" Baia Mare

8.

Ilieș Andrei

Şc. "N.Iorga" Baia Mare

9.

Mărginean Diana

Şc. „G.Coșbuc” Sighetu
Marmației

10.

Rednic Paul

C. N. "V.Lucaciu" Baia Mare

11.

Oniga Vasilica

12.

Demeter Daniela

13.

Ilies Andreea

14.

Olteanu Alice

Şc. Nr.8 Borșa

15.

Zuniga Andru

C. N. "V.Lucaciu" Baia Mare

16.

Iosif Andrei

Şc."N. Stănescu" Baia Mare

17.

Mara Corina

Şc. "L.Blaga" Baia Mare

18.

Izai Roberta

Şc. "N.Iorga" Baia Mare

19.

Leordean Raul

Şc. „G.Coșbuc” Sighetu
Marmației

20.

Vraja Iulian

Şc. cu cls I-VIII Giulești

21.

Goteciuc Gabriel

C. N. "V.Lucaciu" Baia Mare

Şc. „G.Coșbuc” Sighetu
Marmației
C. N. "Dragoș Vodă" Sighetu
Marmației
C. N. "Dragoș Vodă" Sighetu
Marmației

26

Premiul
Premiul
I
Premiul
I
Premiul
I
Premiul
I
Premiul
I
Premiul
I
Premiul
I
Premiul
I
Premiul
I
Premiul
I
Premiul
II
Premiul
II
Premiul
II
Premiul
II
Premiul
II
Premiul
II
Premiul
II
Premiul
II
Premiul
II
Premiul
II
Premiul
II

Numele
profesorului
Boloş Mihai
Boloş Mihai
Sabău Ştefan
Ienuţaş
Vasile
Sabău Ştefan
Darolţi Erika
Bretan
Andrei
Bretan
Andrei
Zetea
Bogdan
Sabău Ştefan
Zetea
Bogdan
Zetea
Bogdan
Tomoiaga
Ioan
Mariş
Nicolae
Sabău Ştefan
Ştiru Aurica
Vălean
Mihaela
Bretan
Andrei
Zetea
Bogdan
Rednic
Gheorghe
Sabău Ştefan

22.

Avram Răzvan

Lic. Artă Baia Mare

23.

Galbin Năsui
Andreea

Școala cu cls.I-VIII Vișeu De Jos

24.

Varga Denisa

Şc. "O.Goga" Baia Mare

25.

Răhăian Simion

Şc. „G.Coșbuc” Sighetu
Marmației

26.

Cadar Ana

C. N. "V.Lucaciu" Baia Mare

27.

Dunca Dan Gheorghe

28.

Bledea Iuliana

29.

Cureu Cristian

Şc. "N.Iorga" Baia Mare

30.

Brândușe Oana

Şc. "N. Stănescu" Baia Mare

31.

Sălăjanu Anamaria

Şc. „G.Coșbuc” Baia Mare

32.

Nicoară Adriana

Şc. „G.Coșbuc” Sighetu
Marmației

33.

Olah Paula

Gr. Şc. Vișeu de Sus

34.

Creș Andrei

Şc. "Al. I. Cuza" Baia Mare

35.

Pop Cătălin

C. N. „V.Lucaciu” Baia Mare

36.

Sălăjan Mădălina

Şc. "L.Blaga" Baia Mare

37.

Dala Vlad

Şc. "N.Iorga" Baia Mare

38.

Ionaș Emanuela

Gr.Şc.Tg.Lăpuș

S.A.M. "L.Rebreanu"
Dragomirești
Lic. "Regele Ferdinand" Sighetu
Marmației

Premiul
III
Premiul
III
Premiul
III
Premiul
III
Premiul
III
Premiul
III
Premiul
III
Premiul
III
Premiul
III
Premiul
III
Premiul
III
Premiul
III
Premiul
III
Premiul
III
Premiul
III
Premiul
III
Premiul
III

Pop Cristina
Tomoiagă
Ana
Breitkopf
Marieta
Zetea
Bogdan
Darolţi Erika
Ofrim
Adrian
Visovan
Magda
Bretan
Andrei
Ştiru Aurica
Ienuţaş
Vasile
Zetea
Bogdan
Petreuş
Ramona
Caltea
Amalia
Sabău Ştefan
Trif Elena
Boloş Mihai
Ionaş Mirela

Clasa a VII-a
Nr.
Crt.

Nume şi prenume

Unitatea de învățământ

Premiul

1.

Cotan Paul

Şc."N.Iorga" Baia Mare

Premiul I

2.

Mihali Claudiu Adrian

Gr.Şc.Borșa

Premiul I

3.

Tintar Oana

Şc. "L.Blaga" Baia Mare

Premiul I

27

Numele
profesorului
Bretan
Andrei
Mihali
Marinela
Vălean
Mihaela

C. N. „V.Lucaciu” Baia
Mare
Şc."N. Stănescu" Baia Mare
Şc. „G.Coșbuc” Sighetu
Marmației
Lic.Artă Baia Mare
C. N. „V.Lucaciu” Baia
Mare
Gr.Şc.Tg.Lăpuș
Lic. "I.Buteanu " Șomcuta
Mare

Premiul II

Şc. "N.Iorga" Baia Mare

Premiul II

4.

Tyekar Dan

5.

Butnar Adrian

6.

Trifoi Adrian

7.

Avram Lara

8.

Bob Raul

9.

Lăpușan Flaviu

10.

Chiș Selena

11.

Csepei -Cărăjan Carla

12.

Pop Darius Grigore

13.

Cormoș Codruța

14.

Danci Bianca Larisa

15.

Iuga Andreea Ioana

16.

Șerbu Mihai

Şc."A.Iancu" Baia Mare

Premiul III

17.

Simonca Iulia

Premiul III

18.

Cordea Claudia

Lic.Artă Baia Mare
Școala "N. Stănescu" Baia
Mare

19.

Pop Iasmina

Şc.”N.Iorga" Baia Mare

Premiul III

20.

Puț Bogdan

C.N."Dragoș Vodă" Sighetu
Marmației

Premiul III

21.

Țicală Bogdan

Gr.Şc.Borșa

Premiul III

22.

Voit Radu

Premiul III

23.

Tomoiaga Alexandru

24.

Zicher Blanka

25.

Sas Ingrid Iulia

26.

Ardelean Denisa

Șc. "L.Blaga" Baia Mare
Şc. „G.Coșbuc” Sighetu
Marmației
Şc."N.Iorga" Baia Mare
C.N."Dragoș Vodă"Sighet
Marmației
C.N."Dragoș Vodă"Sighet
Marmației

27.

Horgoș Bianca

Şc. „G.Coșbuc” Baia Mare

Premiul III

28.

Ungur Alexandra

Lic.Teoretic"P.Rareș"
Tg.Lăpuș

Premiul III

C.N."Dragoș Vodă"Sighetu
Marmației
C. N. „V.Lucaciu” Baia
Mare
C.N."Dragoș Vodă"Sighetu
Marmației
C.N."Dragoș Vodă"Sighetu
Marmației

28

Premiul I
Premiul I
Premiul I

Premiul II
Premiul II
Premiul II

Premiul II
Premiul II
Premiul II
Premiul II

Premiul III

Premiul III
Premiul III
Premiul III
Premiul III

Sabău Ştefan
Ştiru Aurica
Mic Vasile
Bunu Iulian
Sfara
Gheorghe
Ionaş Mirela
Axinte Erika
Bretan
Andrei
Mihai
Amalia
Zlampareţ
Horia
Mihai
Amalia
Mihai
Amalia
Rotaru
Dumitru
Bunu Iulian
Ştiru Aurica
Maiorescu
Elisabeta
Mihai
Amalia
Mihali
Marinela
Trif Elena
Mic Vasile
Nagy Lenke
Mihai
Amalia
Mihai
Amalia
Ienuţaş
Vasile
Indre Iulian

N. "L. Șincai” Baia Mare C. ”Gh. 12. "N. Șincai” Baia Mare C. "N. Numele şi prenumele elevului Bretan Paula Alice Ofrim Adriana 3. 17.Iorga" Baia Mare C. 8. ”Dragoș Vodă” Sighetu Marmației C.Iorga" Baia Mare Lic. „V. 2. "D. 11.Lucaciu” BaiMare Şc. N. Petruș Andrei Stretea Roland Bud Cristian Miclea Andrei Cerrahoglu Ali Sântejudean Bogdan Griguța Vlad Fodoruț Ioan Cânța Inocențiu Ulici Ioana Nicolaescu Andrei Gupcia Anamaria Muntean Sam Săcălean Vlad Vele Corina Belcin Patricia Gherghel Raluca Radu Loredana Morar Andrada Breban Oana Draghiș Paul C. „V. "V.Lucaciu” Baia Mare Şc. Șincai” Baia Mare I I Numele profesorului Boroica Gheorghe Muşuroia Nicolae II Giurgi Vasile II Muşuroia Nicolae II Giurgi Vasile III III Heuberger Dana Muşuroia Nicolae 29 . Șincai” Baia Mare C.N.Iorga" Baia Mare Şc. Șincai” Baia Mare C. „V. 7. 3. "N. 1. "N. 2. N. „V. ”Dragoș Vodă” Sighetu Marmației C.Lucaciu” BaiaMare Şc. „V.Iorga" Baia Mare Şc. „V. Ţiplea Tudor 6. 19.Blaga" Baia Mare Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Nr. 16. "N.Iancu" Baia Mare Şc.Goga" Baia Mare C."N.Lăpuș C. Cantemir" BaiaMare Clasa a IX-a Numele profesorului BoroicaGabriela gabriel BoroicaGabriela Bretan Andrei Bretan Andrei BoroicaGabriela Bretan Andrei Indre Iulian BoroicaGabriela Bretan Andrei Bretan Andrei BoroicaGabriela BreitkopfMarieta BedeoanLoredana BoroicaGabriela Vălean Mihaela RotaruDumitru Trif Elena NagyAnamaria Bretan Andrei Bretan Andrei Baies Aurel Unitatea de învăţământ Premiul C.Rareș" Tg. N. ”Gh. N.Iorga" Baia Mare Şc.Alecsandri" BaiMare Şc. 4. ”Gh. "N. Hotea Ciprian 4.N. 7."O. 9."Dragoș Vodă" Sighetu Marmației C."A. Chiuzbăian Cristina Vişovan Adrian Şc. ”Gh. 5.N.Lucaciu” C. "L. N. ”Gh. 15. 6. crt.Lucaciu” BaiaMare Şc.N. 14.N.Clasa a VIII-a Nr crt Nume și prenume Unitatea de învățământ Premiul 1. 21. 20.Blaga" Baia Mare Şc. 10.Iorga" Baia Mare C.Lucaciu” BaMare Şc. Trif Dan 5. 13.N.Teoretic"P. 18.N.N.Iorga" Baia Mare Şc.

”Gh. ”Gh. Șincai” Baia Mare C. 3.”V. Șincai” Baia Mare I I I II Numele profesorului Boroica Gheorghe Sfara Gheorghe Sfara Gheorghe Bojor Florin II Bedeoan Loredana II Sfara Gheorghe III Bedeoan Loredana III Heuberger Dana Clasa a XI-a Nr.N. ”Dragoș Vodă” Sighetu Marmației C. Lucaciu” Baia Mare C. de la diferite profiluri şi specializări. Șincai” Baia Mare C.N. Șincai” Baia Mare C. Șincai” Baia Mare C. Lucaciu” Baia Mare I I II II III III III Numele profesorului Heuberger Dana Muşuroia Nicolae Heuberger Cristian Bojor Florin Heuberger Dana Heuberger Dana Darolţi Erika Clasa a XII-a Unitatea de învăţământ Premiul C.N.”V. Baia Mare.”V.N. 3.N. ”Gh. 1. Șincai” Baia Mare C. ”Gh. Dicu Daria 6. Numele şi prenumele Elevului Petrovan Marius Mihalca Daniel Todoran Denisa Kando Eniko Rusznak Erik Fînăţan Vlad Miholca Diana Nr.Clasa a X-a Nr.N. Dragoş Hanna Unitatea de învăţământ Premiul C.N. 2.N. ”Gh. 1.N. 1. 7. ”Gh. Numele şi prenumele Elevului Crişan Vlad 2.N. Șincai” Baia Mare C. 3.N. 5. ”Gh. Feier Florin 7. Lucaciu” Baia Mare C.N. 30 . Șincai” Baia Mare C. Mircea Cărăuşan. Numele şi prenumele elevului Cerrahoglu Omer Suciu Vlad Petca Alexandra Paşca Vlad 5. crt. crt.N. Lucaciu” Baia Mare I Numele profesorului Boroica Gabriela I II III III Fărcaş Natalia Boroica Gheorghe Bojor Florin Boroica Gabriela CONCURSUL „ADOLF HAIMOVICI” Etapa județeană Locul de desfăşurare: „Colegiul Tehnic Transilvania”.N. Șincai” Baia Mare C. 4. ”Gh. 2. Șincai” Baia Mare C. director Prof. 6.N. Cantoni Nicholas 8. Lucaciu” Baia Mare C.N. Șincai” Baia Mare C. ”Gh. ”V.”V. Horvat Mihaela Ferenţ Ioan Radu Andrada Chihaia Cosmin Unitatea de învăţământ Premiul C.N. Număr de participanţi: 180 de elevi din clasele IX-XII. ”Dragoș Vodă” Sighetu Marmației C. 4. Șincai” Baia Mare C. ”Gh.”V.N. Lucaciu” Baia Mare C. ”Gh. 5. N. ”Gh.N. crt. 4.

„Dragoş Vodă” Sighetu Marmației C. N.N. Lazăr” Baia Mare C. N. „ Gheorghe Șincai” Baia Mare C. Dumitras Antonia XI 13.„Dragoş Vodă” Sighetu Marmației C. N.N. „ Gheorghe Șincai” Baia Mare C.„Dragoş Vodă” Sighetu Marmației C.„Dragoş Vodă” Sighetu Marmației C. Hoffer Evelin IX 4. Podariu Anca IX 8.„Vasile Lucaciu” Baia Mare C. „George Baritiu” Baia Mare 31 Premiul Numele profesorului II Brisc Viorica II Pop Adela III Rus Ancuța . N. „ Gheorghe Șincai” Baia Mare C.Profil ştiinţele naturii Nr.N. N. „ Gheorghe Șincai” Baia Mare Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Baia Mare Premiul I I II II Numele profesorului Bedeoan Loredana Bedeoan Loredana Bedeoan Loredana Bedeoan Loredana II Cosma Onița III Cosma Onița III Petruțiu Crina III Petruțiu Crina II Giurgi Vasile II Bojor Florin III Mihai Amalia III Bojor Florin III I Zakany Monika Tivadar Cornel II Farcas Natalia III Ocean Cristina Profil tehnic Nr. „ Anghel Saligny” Baia Mare Gr. Bojte Tamas XII Unitatea de învăţământ C. T.N.N. Berinde Ioan IX 3.„Dragoş Vodă” Sighetu Marmației C.„Dragoş Vodă” Sighetu Marmației C. crt Numele elevului cls 1. Talos Aurora IX 9. Vlad Carmen IX 3. Dragomir Denisa XI 11. Grigor Ioan Florin XI 12. N. Şc. Cosma Aurelian IX Unitatea de învăţământ C.N. Ciolpan Vlad Adrian IX 7. Ulici Adelina IX 5. Crăciun Alexandru XII 15. „ Gheorghe Șincai” Baia Mare Liceul Teoretic "Nemeth Laszlo" Baia Mare C. Muresan Andrada XII 16.„Vasile Lucaciu” Baia Mare C. T. Balog Iulia XI 14.„Dragoş Vodă” Sighetu Marmației C. N. Numele şi prenumele crt. Florea Adriana X 10. Vălean Iosif IX 2. Frincau Paula Florica IX 6. Elevului Cls 1.N. Dan Bernadette IX 2. ”Gh.

T. T. Volosciuc Eduard XII 22. T. T. Cureu Iulia X 6. T. T. „George Baritiu” Baia Mare C. T. „George Baritiu” Baia Mare C. de Transporturi Auto Baia Sprie C. „George Baritiu” Baia Mare 32 I Cristescu Ștefan Ionaș Mirela I Rus Ancuța II Rus Ancuța III Pop Anca III Ionaș Mirela III Bilasco Ioan I Grigor Mihai I Birta Adriana II Balogh Erika II Bojor Meda II Mark Ottilia II Birta Adriana II Șerba Lucia III Pop Anca III Mark Ottilia III Mark Ottilia III I Pop Anca I Pop Anca II Brisc Viorica II Pop Anca II Cristescu Ștefan II Șerba Lucia III Pop Anca . T. „George Baritiu” Baia Mare C. „George Baritiu” Baia Mare C. Majercsak Tibor XI 16. de Transporturi Auto Baia Sprie C. T. Nenitescu” Baia Mare C. T. 25. Ind. T. 9. de Transporturi Auto Baia Sprie C. 26. „Aurel Vlaicu” Baia Mare C. „ Anghel Saligny” Baia Mare C. Ghita Gelu Ștefan X 8.D. „ Anghel Saligny” Baia Mare C. „ Anghel Saligny” Baia Mare C. Mică și Serv. 20. T. 27. Ţirlea Vlăduț X 7. „George Baritiu” Baia Mare Grup Școlar Targu Lăpuș C. Sighetu Marmației C. „George Baritiu” Baia Mare C. Mihai Dan Andrei XI 19. Vălenaş Nicușor XI 17. Sabados Andrei XI 12. 10. Hăbădan Oana Elena Pop Sorin Bledea Florin Petru X X X 11. „George Baritiu” Baia Mare C. T. T. „ Anghel Saligny” Baia Mare C. T. „George Baritiu” Baia Mare Grup Școlar Targu Lăpuș Grup Școlar Forestier Sighetu Marmației Gr. Vaszi Erika XI 14. Berinde Marian George XI 18. T. T. Petean Raul XI 13. Cristian Bianca Mihaela Dobra Dan Marian Aur Bogdan Hojda I. Crăciun Rafael XII 23. Şc. T. Bila Raul IX 5. „C. Rotărescu Gheorghe Ciocotișan Iulia Paula XI XI 21. 24. „ Anghel Saligny” Baia Mare C. T. Grosu Gabriel Dan XI 15.4. T. Crina Ioana Tămaş Marius Raul XII XII XII XII XII C. „George Baritiu” Baia Mare C.

E. T. 17. Ind. „Nicolae Titulescu” Husa Bianca IX II Baia Mare C. Mică și Serv. E. „Nicolae Titulescu” Nemeth Andrea XII I Baia Mare C. T. Marian Pavel XII 31. E. „Nicolae Titulescu” Coste Raul Adrian XI II Baia Mare Grup Școlar Forestier Sacalos Mihaela XI III Sighetu Marmației C. E. „ Anghel Saligny” Baia Mare Gr. „Nicolae Titulescu” Iluk Manuela IX II Baia Mare Liceul Teoretic „Bogdan Danci Mihaela-Alina IX III Vodă” Vișeu De Sus C.D. Trif I. 16. E. 9. Gr. 15. E.28. 14. „Nicolae Titulescu” Ciceu Corina XI III Baia Mare C. „Nicolae Titulescu” Rus Andrei IX III Baia Mare Gr. „Nicolae Titulescu” Stan Iulia XI III Baia Mare C. „Nicolae Titulescu” Vaida Adriana XII I Baia Mare C. E. Sighetu Marmației C. 12. T. E. Dumitraș Ioana XII 30. 6. Mică și Serv. 10. Şc. crt. E. „Aurel Vlaicu” Baia Frantia Franciska XI III Mare C. „Nicolae Titulescu” Slavik Gabriela X III Baia Mare C. Ind. Hritan Ioan Andrei XII Nr. 5. 3. 8. Kristof Ștefan IX III Sighetu Marmației C. resurse naturale și protecția mediului Numele şi prenumele cls Unitatea de învăţământ Premiul Elevului C. Şc. „Nicolae Titulescu” Vagrin Beatrix XII II Baia Mare 33 Numele profesorului Friedrich Gabriela Friedrich Gabriela Temian Gavril Vesel-Pop Floarea Friedrich Gabriela Grad Gheorghe Friedrich Gabriela Temian Gavril Temian Gavril Trif Margareta Lazarciuc Ramona Bojor Meda Trif Margareta Zglobiu Nicolae Trif Margareta Friedrich Gabriela Friedrich Gabriela . 4. Ind. „Nicolae Titulescu” Pricop Dumitrița IX I Baia Mare C. „Nicolae Titulescu” Sabău Lorena X II Baia Mare C. E. E. Nenitescu” Baia Mare C. E. 2. Tivadar Bianca XII 29. Sighetu Marmației III Grigor Mihai III Heffler Gabriela III Brisc Viorica III Zelenszky Tamara Profil servicii. „Nicolae Titulescu” Soponar Vlăduț X I Baia Mare C. 11. Şc. 7. E. 13. 1. „C. Mică și Serv.

Avram Rareș X 9. Suciu Otniel Ionatan IX 8. „C.D. N. Bârle Carmen XII 21.18. Haiduc Tabita Marcela IX 7. Mărginaş Paul XII 19. Lazăr Iulia XII Nr crt Numele şi prenumele Elevului cls 1. Nenitescu” Baia Mare C. „Mihai Eminescu” Baia Mare C. N. Mihăilă Teofil Eugen XII Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Liceul Teoretic "Emil Racoviță" C. „C. N. „Mihai Eminescu” Baia Mare Liceul Teoretic " Petru Rareș" Targu Lăpuș Liceul Teoretic " Petru Rareș" Targu Lăpuș C. Lucaciu Andrei IX 5. Nenitescu” Baia Mare C. N. T. „Mihai Eminescu” Baia Mare Liceul Penticostal Baia Mare 34 Premiul Numele profesorului I Miholca Gavril I Crăciun Marius II Stark Andrea II Crăciun Marius III Stark Andrea III Tărău Rodica III Tărău Rodica I Cozma Viorica II Crăciun Marius I Miholca Gavril III Miholca Gavril I Sovarski Iosif III Tărău Rodica .D. „Nicolae Titulescu” Baia Mare Colegiul Economic "Pintea Viteazul"Cavnic II Petrean Liviu III Petrean Liviu III III Konyicska Liliana Konyicska Liliana III Horge Daniel III Dan Sânziana Profil uman Unitatea de învăţământ Liceul Teoretic " Petru Rareș" Targu Lăpuș C. N. Blidar Catalin IX 4. T. Husti Georgian IX 6. Oniga Lavinia X 10. Pop Andra XI 11. „Mihai Eminescu” Baia Mare C. Pop Estera IX 2. „Mihai Eminescu” Baia Mare Liceul Penticostal Baia Mare Liceul Penticostal Baia Mare Liceul de Artă Baia Mare C. N. „Mihai Eminescu” Baia Mare C. Pop Dănuț XII 22. Gherman Irina XI 12. E. Mociran Flaviu Marian XII 13. Busecan Șerban IX 3. Cozma Laura XII 20. Lung Petra XII 23.

Bretan Andrei. Vasile Lucaciu . Mociran Iulia. Din Maramureș au fost prezenți elevi din cele 7 centre de excelență. Clasa a XI-a: Petrovan Marius (Prof. Pușcaș Laura (III) – Școala ”N.Școala ”N. N. ” Gh. Organizatori: inspector de specialitate: Prof.N. echipajul C. Gheorghe Şincai – premiul I. Chiș Selena – Școala ”N. Iorga”. Dana Heuberger). Ilie Ella. Dana Heuberger). iar la ciclul gimnazial de echipa: Csepei Cărăjan Carla. Maiorescu Elisabeta. Petruț Andreea (II). Sălaj.premiul I. Numărul profesorilor: 54. însoțitor: Heuberger Dana. Iorga”. Todoran Patrik. Dr. Clasa a X-a: Dragoş Hanna (Prof. Prof. Iorga . Prof. în acest an. Giesswein Alexia (I). Iorga”. la Școala cu clasele I-VIII ”Nicolae Iorga” Baia Mare. Clasa a XII . ”N. director Șc. Gâta Beatrice. ”L. CONCURSUL INTERJUDEŢEAN AL CENTRELOR DE EXCELENŢĂ „TINERE SPERANŢE” În perioada 10-11 decembrie 2010.premiul I.CONCURSUL INTERJUDEŢEAN „MATEMATICA. Radu Andrada (Prof. Petruț Andreea. Nicolae Muşuroia) – premiul II.N. Trif Dan (Prof. Universitatea de Nord Baia Mare Prof. Petz Alin (I). Iorga” Baia Mare: Prof. Marele Trofeu la ciclul primar a fost câștigat de echipa: Ilieș Răzvan. Iorga”. Satu Mare. 35 . Iorga”. Turda Robert. clasa a IV-a: Petz Alin (I). univ. Stoicescu Vlad (II). Mardar Paul (II). ”N. Petz Alin – Școala ”N. Florin Bojor) – menţiune.Vago Timea (Prof. Petruț Andreea. Berinde Vasile. Cristian Heuberger) – menţiune. Prof. Boloș Mihai. Cotan Paul. au participat echipaje din județele: Maramureș. Numărul elevilor participanți: 263.a : Horvat Mihaela (Prof. Baia Mare Elevii din județul Maramureș au obținut următoarele rezultate: Clasa a IX-a: Bretan Paula Alice (Prof. Pop Călin (II). Todoran Denisa (Prof.menţiune. clasa a IV-a: Ilieș Răzvan. Proba pe echipe: clasa a III-a: Nechita Corina. Pentru prima dată. Boroica Adrian. Cluj (Dej). Gimnaziu: Proba pe echipe: clasa a V-a. din 7 județe Prof. Baia Mare catedra de matematică a Școlii ”N. Iorga”. Bistrița Năsăud. echipajul C. s-au înscris și elevii claselor a III-a și a IV-a. Maiorescu Gheorghe Prof. Natalia Fărcaş) – premiul I. s-a desfășurat a VI-a ediție a concursului claselor de excelență ”Tinere speranțe”. Nițu Daiana (III) – Școala ”N. Bilț Narcisa. C. Iorga”. Nagy Lenke Elevii premianți: Primar: Proba individuală: clasa a III-a: Boroica Adrian (I).menţiune . DE DRAG” Bistriţa-Nasaud Locul de desfășurare: C. director adjunct Șc. Gheorghe Boroica) . clasa a VI-a. Breaz George. Șincai”. Robu Vlad (III). Tămâian Rareș (III) – Școala ”N. N. Dana Heuberger) – premiul II. Baia Mare Prof. Rebreanu” Bistrița Număr participanți: 325 elevi. Muntean Mariana.

N. N. Iorga" Baia Mare Premiul I II I I II I II CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ „LUMINAMATH” Ediţia a XIV. la clasa a VI-a 444 elevi. Hagău V Şc. „Vasile Lucaciu” Baia Mare. "Gh.'I."N. 36 .a 27 noiembrie 2010 Lumina Math este un concurs de matematică naţional destinat elevilor din clasele IVVIII. inspector de specialitate Prof. la clasa a VIII-a 293 elevi. Grup Şcolar Vişeu de Sus Prof. "V. Şcoala „George Coşbuc” Baia Mare Prof. "N. echipajul Şcolii N. Iorga. echipajul Şcolii N. clasa a VIII-a Bud Cristian – Şcoala „Nicolae Iorga” Baia Mare. 2 Sighetu Marmaţiei. Iorga" Baia Mare 7. clasa a VIII-a Elevii Bîrle Silviu. la clasa a V-a 434 elevi. Maiorescu Gheorghe. care le permite să vadă nivelul lor pe întreaga ţară. Anul acesta din judeţul Maramureş au participat un număr de 1643 de elevi: la clasa a IV-a 148 elevi. „Vasile Lucaciu” Baia Mare. clasa a IV-a Zelina Mihai .N. Chiș Selena VII Lic.premiul I Proba individuală: Nr Nume şi prenume Clasa Unitatea de învățământ crt Lucaciu Sergiu 1. Bizău Ioan. Buteanu'' Șomcuta Mare 6.clasa a VII-a. Iorga. Grup Şcolar Borşa Prof. Lucaciu" Baia Mare 4. Grup Şcolar Târgu Lăpuş. la clasa a VII-a 324 elevi. clasa a VIII-a. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Iorga" Baia Mare 3. La nivel judeţean s-au obţinut 97 de premii şi menţiuni.C. V C. clasa a VII-a Stretea Roland – C. Grupul Şcolar Vişeu de Sus. Tomoiagă Ioan."N. Mihali Marinela. 2 Sighetu Marmaţiei Prof. Zelina Mihai şi Cotan Paul au câştigat o excursie de o săptămână în Turcia. N. Cotan Paul VII Şc. Centre de concurs au fost: Şcoala „George Coşbuc” Baia Mare. Iorga" Baia Mare 5. Miclea Andrei VIII Şc. Ienuţaş Vasile. Vele Alexandru. Organizatori: Prof. clasa a VI-a Cotan Paul – Şcoala „Nicolae Iorga” Baia Mare. Șincai" Baia Mare GabrielIulian 2. Grupul Şcolar Borşa şi Grupul Şcolar Târgu Lăpuş. La nivel naţional s-au obţinut următoarele premii: Premiul I: . "N. Bud Cristian VIII Şc.premiul I. Dragoş Paul. Şcoala cu clasele I-VIII Nr.Bîrle Silviu – Şcoala „Dimitrie Cantemir” Baia Mare. Zelina Mihai VI C.

Rednic Paul. învățătoare Minghiraş Camelia. învățătoare Roatiş Alina şi Mureşan Anca. .Băban Diana. Mihalca Daniel (Prof. Școala „N. profesor Sabău Ștefan. Școala „N.Lucaciu” Baia Mare. proba de baraj şi proba la ceas (blitz).N. clasa a-III-a. -Petruş Andrei. Școala „N. Varga Eduard. profesor Sabău Ștefan. Florin Bojor) – menţiune specială. Gheorghe Boroica) . Școala „George Coşbuc” Baia Mare. clasa a-IV-a. 37 . Buzilă-Gârda Andra.Iorga” Baia Mare. clasa a-III-a. clasa a-VI-a. Pop Călin clasa aIII-a. Școala „N.Iorga” Baia Mare. clasa a-V-a. Nicolae Muşuroia) – menţiune specială. Clasa a X-a: Paşca Vlad (Prof. profesor Bretan Andrei.Tămâian Andrei. .Iorga” Baia Mare. Școala „George Coşbuc” Baia Mare. Școala „N. Colegiul Național „V. Nicolae Muşuroia) – menţiune specială. * medalii de bronz: . clasa a-IV-a. . C.Zelina Mihai. Cristian Heuberger) – menţiune specială. „ Nichita Stănescu” Baia Mare şi „ Avram Iancu” Baia Mare. Nicolae Muşuroia) – menţiune specială. Todoran Denisa (Prof. clasa a-VII-a. În cadrul concursului s-au desfăşurat trei probe: . La Râmnicu Vâlcea 800 de elevi din 16 judeţe au concurat la cea de a XIV-a ediţie a Concursului internațional de matematică „The Tower of Clock ”. Ofrim Adriana (Prof. 32 elevi de la Şcolile „Nicolae Iorga” Baia Mare.Mociran Iulia. profesor Boroica Gabriela.Onea Vlad. învățătoare Minghiraş Camelia. însoțitor: Heuberger Dana. Dana Heuberger) – menţiune. învăţătoare Dragoş Maria. Clasa a XI-a: Petrovan Marius (Prof. CONCURSUL „LA ŞCOALA CU CEAS” Zilele de 24-26 martie 2011 au reprezentat prilejul participării elevilor din judeţul nostru la concursul interjudeţean „ Școala cu ceas” unde s-au obţinut premii şi menţiuni. învățătoare Mărieş Zorica. profesor Ienuţaş Vasile.Lucaciu” Baia Mare. Colegiul Național „V.premiul I. Din judeţul Maramureş au participat 14 elevi de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare insotiţi de doamna profesor Darolţi Erika.Lucaciu” Baia Mare. . . Proba individuală: * medalii de aur: . clasa a-VI-a.CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ „GHEORGHE LAZĂR”. ” Gh.Petz Alin.Iorga” Baia Mare.Iorga” Baia Mare. învățătoare Minghiraş Camelia. însoţiţi de profesor Andrei Bretan. clasa a-VIII-a. . Colegiul Național „V.proba individuală. Stretea Roland. Iată elevii câştigători pe probe: 1. Baia Mare Elevii din județul Maramureș au obținut următoarele rezultate: Clasa a IX-a: Bretan Paula Alice (Prof.Boroica Adrian. * medalii de argint: . clasa a-III-a. Șincai”. care au adus 38 de premii şi 15 menţiuni .Cotan Paul. Sibiu 25-27 martie 2011 Locul de desfășurare: Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu Prof. Trif Dan (Prof. 9 elevi de la Școala „ George Coşbuc” Baia Mare însoţiţi de profesor Ienuţaş Vasile.

clasa a-VIII-a. Școala „N.Trif Raluca clasa a-VI-a. .Tyekar Dan.Ilieş Andrei. clasa a-V-a. clasa a-VI-a.Iorga” Baia Mare. Bud Cristian. Școala „N. Oros Christian. Cerrahoglu Ali. Grup Şcolar Borşa.Trif Raluca clasa a-VI-a. Școala „N.Buciuman Adrian.Tămâian Andrei. * Mențiuni: . profesor Sabău Ștefan. profesor Boloş Mihai.Cerrahoglu Ali. clasa a-V-a.Iorga” Baia Mare. clasa a-VI-a. Școala „George Coşbuc” Baia Mare. profesor Ienuţaş Vasile.Iorga” Baia Mare.Lucaciu” Baia Mare. Școala „George Coşbuc” Baia Mare. Codrea Claudia. Școala „N. clasa a-VIII-a. Izai Roberta. . Tyekar Dan. profesor Darolţi Erika.Iorga” Baia Mare.Iorga” Baia Mare. Sântejudean Tudor.Iorga” Baia Mare. clasa a-IV-a. Csepei-Cărăjan Carla.Iorga” Baia Mare. Neţa Răzvan. profesor Boloş Mihai. Menţiuni: Neţa Răzvan . Colegiul Național „V. Miclea Andrei. clasa a-VI-a. Cotan Paul şi Bud Cristian .Cotan Paul. profesor Bretan Andrei .. Irimuş Maria.Lucaciu Răzvan clasa a-VI-a. profesor Bretan Andrei. . profesor Sabău Ștefan. Colegiul Național „V. clasa a-VII-a. profesor Mihali Marinela. clasa a-VIII-a. Stretea Roland.Soporan Tudor.Petruş Andrei. Berinde Thomas. . .Lucaciu” Baia Mare. . profesor Darolţi Erika. Școala „N. . Tămâian Andrei şi Rădăuceanu Andra-Școala „George Coşbuc” Baia Mare 38 . . Colegiul Național „V. Proba de baraj: * medalii de aur: . Colegiul Național „V. Școala „N.Lucaciu” Baia Mare. profesor Zlampareţ Horia. . 2.Școala „ N.Școala „N. Sandu Ioana. clasa a-VI-a.Rădăuceanu Andra. Proba ” La Ceas „ (blitz) Premiul II: Zelina Mihai şi Stretea Roland . Miclea Andrei.Bud Cristian . învățătoare Marieş Zorica.Chişcă Andrei. .Chişcă Andrei.Iorga” Baia Mare. Butnar Adrian.Lucaciu” Baia Mare.Lucaciu” Baia Mare. 3. Goteciuc Gabriel. Colegiul Național „V.Lucaciu” Baia Mare. profesor Boroica Gabriela.Lucaciu” Baia Mare.Lucaciu” Baia Mare. profesor Ienuţaş Vasile. profesor Bretan Andrei . clasa a-VII-a. profesor Boroica Gabriela. clasa a-VII-a. * medalii de bronz: . . * Menţiuni: .Hagău Iulian.Iorga” Baia Mare. Colegiul Național „V. clasa a-VI-a. profesor Bretan Andrei.Rădăuceanu Andra.Rednic Paul. Sântejudean Bogdan.Lucaciu” Baia Mare. clasa a-VI-a. Școala „N.Mihali Claudiu .Colegiul Național „ V. profesor Sabău Ștefan .Zelina Mihai. Colegiul Național „V. Crăciun George. Colegiul Național „V. .

N.CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL” Tg.N. cls a VII-a – Mențiune și Medalie de Argint. Bihor. Maramureş. Râmnicu Vâlcea 6-8 mai 2011 Prof. Bud Cristian VIII Şc. unde. Crăciun George. Stănescu”). Iorga” Baia Bretan Andrei Menţiune Mare 6. Chișcă Andrei.”Vasile Sfara Gheorghe Premiul III Lucaciu” Baia Mare 8. Buciuman Adrian. Cotan Paul. Premianții din județul Maramureș: Nr. Mureş. Tămâian Andrei V Şc.N. Hagău Iulian. Miclea Andrei VIII Şc. „N.Mențiune și Medalie de 39 . Suciu Vlad X C. Sântejudean Tudor. „George Coşbuc” Ienuţaş Vasile Menţiune Baia Mare 2. Zelina Mihai VI C. Cordea Claudia (”N. Maiorescu Gheorghe.”Vasile Sabău Ştefan Menţiune Lucaciu” Baia Mare 3. Lăpușan Carla. „N. din Maramureş. Cluj. Lendeschi Karina. cls a V-a – Mențiune și Medalie de Bronz. Iorga” Baia Bretan Andrei Menţiune Mare 5. Nume şi Clasa Unitatea de Profesor Premiul crt prenume învăţământ 1. Crişan Vlad XII C. Satu Mare şi Sălaj. Șc.”Gheorghe Muşuroia Menţiune Şincai” Baia Mare Nicolae 9. Mihalca Daniel XI C. Stănescu”). La concurs au participat 162 de elevi la matematică şi 92 de elevi la informatică. cls a VI-a – Mențiune și Medalie de Argint. cls a III-a – Locul I și Medalie de Aur. Izai Roberta. „N. Delegaţia a fost însoţită de inspectorul de specialitate Prof. Cotan Paul VII Şc. cls a VI-a – Mențiune și Medalie de Bronz. Mureş Cea de-a XXVI-a ediţie a concursului interjudeţean de matematică şi informatică “Grigore Moisil” s-a desfăşurat la Târgu Mureş. cls a VII-a . însoțitor: Boloș Mihai.N. ”N. Baia Mare Elevii din județul Maramureș au obținut următoarele rezultate: Proba individuală: Boroica Adrian.”Vasile Boroica Premiul I Lucaciu” Baia Mare Gabriela CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ ”PITAGORA”. Iorga” Baia Bretan Andrei Menţiune Mare 7. „N. Iorga”. 21 elevi şi 8 profesori evaluatori au participat la disciplina matematică şi 12 elevi şi 2 profesori evaluatori au fost la disciplina informatică.Iorga” Baia Boloş Mihai Menţiune Mare 4. Butnar Adrian (”N. Chişcă Andrei VI Şc. din clasele V-XII din judeţele: Bistriţa.

Stănescu”. Iorga”. Prof.”Vasile Lucaciu” Premiul Premiul II Menţiune Menţiune Menţiune Menţiune Menţiune Menţiune Menţiune Premiul II CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ „MARIAN ŢARINĂ”. Heuberger Cristian. însoțitor: Darolți Erika.N. Dana Heuberger) –menţiune. Iorga”. Clasa a XI-a: Petrovan Marius (Prof. ”Mihai Viteazu” Turda Număr participanți: 180 elevi Prof.N.N.”Vasile Lucaciu” 2. 40 . Cristian Heuberger) – premiul II. Șc. Prof. Coșbuc” B aia Mare.N.N. Lucaciu”.N. însoțitori: Muntean Mariana.N.N. din 6 județe Prof.N. Turda Locul de desfășurare: C. Proba pe echipe: Neța Răzvan. Goteciuc Daniel VI C. Aurica Știru . Trif Raluca VI C. cls a VIII-a – Locul II și Medalie de Argint. Bud Cristian. Lendeschi Carina. Gheorghe Boroica) . Ienuțaș Vasile. Bud Cristian. Profesorii care i-au pregătit pe acești elevi minunați sunt: Prof. C. Șincai”.”Vasile Lucaciu” 4. ”N. Cristian Heuberger) – menţiune. cls a VIII-a – Premiul III și Medalie de Aur. CONCURSUL „DUMITRU ŢIGANETEA” DEJ Locul de desfășurare: C. Rednic Paul VI C.N.Școala ”N. ”G. ”A. Nechita Ioana (Prof.N. Mureșanu” Dej Număr participanți: 73 elevi din clasa a V-a și a VI-a.”Vasile Lucaciu” 9.”Vasile Lucaciu” 7. cls a VIII-a – Premiul II și Medalie de Aur. Unitatea de Nume şi prenume Clasa Crt. ”Mihai Eminescu” Botoșani Număr participanți: 527 elevi. Iorga” Baia Mare. C.N. Tyekar Dan VII C. Șincai” Baia Mare. însoțitor: Boroica Gheorghe. învăţământ 1. În clasamentul pe școli s-a acordat Locul III și Medalie de Bronz pentru Școala ”N. Baia Mare Elevii din județul Maramureș au obținut următoarele rezultate: Clasa a V-a: Lucaciu Sergiu (Prof. Zelina Mihai VI C. ” Gh.”Vasile Lucaciu” 8. Miclea Andrei. Baia Mare Elevii din județul Maramureș au obținut următoarele rezultate: Nr. din 12 județe Prof. Lucaciu Răzvan VI C. ”V.”Vasile Lucaciu” 6. Miclea Andrei.bronz. Zuniga Andru VI C.N. Clasa a IX-a: Bretan Paula Alice (Prof. CONCURSUL „DIMITRIE POMPEIU” Botoşani 14 mai 2011 Locul de desfășurare: C.”Vasile Lucaciu” 5.N. cls a V-a – Locul I și Medalie de Aur. Bretan Andrei – Școala ”N.”Vasile Lucaciu” 3.premiul II. Sandu Ioana VI C. Mihai Boloș. Șc.N. ” Gh. C. Petruş Andrei VIII C.

Iorga” Baia Mare M Tudor Rădăuceanu Şcoala „G. N. secretar Manole Andreea. Prof. Izai Roberta VI Şcoala „N. Danil Lidia V M Mare 9. „Gh. N. Lucaciu” Baia Mare M 16. 41 . Prof. Bojor Barbu V C. Lucaciu Răzvan VI C. „V. Mihai Amalia. N. „V. „V.Elevii din județul Maramureș au obținut următoarele rezultate: Nr Numele şi Premi cls Unitatea de învăţământ crt prenumele ul Tămâian Şcoala „G. N. „V. Şincai” Baia Mare M Lendeschi 3. Lucaciu” Baia Mare M 18. Zuniga Andru VI C. N. Iorga” Baia Mare M 20. Prof. Hagău Iulian V Şcoala „N. Lucaciu Sergiu V C. Iorga” Baia Mare M Adrian Şcoala „G. Iorga” Baia Mare M 5. dir. Chişcă Andrei VI Şcoala „N. Lucaciu” Baia Mare M 21. Prof. ”D. Lucaciu” Baia Mare M Profesor Ienuţaş Vasile Heuberger Cristian Bretan Andrei Bretan Andrei Heuberger Cristian Bretan Andrei Bretan Andrei Ienuţaş Vasile Heuberger Cristian Sabău Ştefan Sabău Ştefan Bretan Andrei Ienuţaş Vasile Sabău Ştefan Sabău Ştefan Bretan Andrei Sabău Ştefan Boloş Mihai Boloş Mihai Darolţi Erika Sabău Ştefan CONCURSUL „SIGMA” Sighetu Marmaţiei 30 aprilie 2011 Locul de desfășurare: C. Şincai” Baia Mare M 6. Trif Raluca VI C. Gherasin Gheorghe (Liceul ”Regele Ferdinand” Sighetu Marmației). Tivadar Cornel. V III Andrei Mare 2. Lucaciu” Baia Mare II 11. Rednic Paul VI C. N. Coşbuc” Baia 8. Tomoiagă Ioan). V Şcoala „N. Huber Ștefan. Botoi Roxana VI C. Vodă” Sighetu Marmației. Coşbuc” Baia 13. Iorga” Baia Mare M Buciuman 7. V Şcoala „N. Iorga” Baia Mare M 19. ”G. Şincai” Baia Mare M 10. Zelina Mihai VI C. Crăciun George VI Şcoala „N. Berci Ioan. „V. Coșbuc” Sighetu Marmației). Lucaciu” Baia Mare III Sântejudean 12. Organizatori: catedra de matematică a Colegiului Național ”Dragoș Vodă” Sighetu Marmației (Prof. secretar șef Gherasin Edit. Neţa Răzvan V Şcoala „N. Giurgi Vasile. N. ”D. „V. VI M Andra Mare 14. Pop Vlad V C. „Gh. Lucaciu” Baia Mare M 15. N. C. N. Prof. VI Şcoala „N. Vodă” Sighetu Marmației Număr participanți: 206 elevi. Coşbuc” Baia 1. „V. N. Bedeoan Loredana. Mic Vasile (Șc. „Gh. Sandu Ioana VI C.N. Prof.N. Prof. adj. Prof. Iorga” Baia Mare M 17.Iorga” Baia Mare M Carina 4.

Coşbuc” Sighetu Marmației Lic. Coşbuc” Sighetu Marmației Şc. Gabriel Vasile VI VI 15. „G.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Şc. Popovici Paul V 11. Ilieş Dragoş V 8. M. „G. I. Codrin Hodor V. Mărginean G. Alexandru Tomoiagă G. Naţ.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Şc. Alex Daniel Cls IV IV IV IV IV 6.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Şc.Nr. Coşbuc” Sighetu Marmației Lic. Semeniuc Lorena VI 17. „G. Nicoară M. Coşbuc” Sighetu Marmației Col. 2. Dan Ingrid V 13. Naţ. Coşbuc” Sighetu Marmației Col. Daiana VI 19. „G. Naţ. Dunca S. crt 1. Coşbuc” Sighetu Marmației Şc. Coşbuc” Sighetu Marmației Col. Naţ. Alexandru VII 22. Tomoiagă G. Ştroblea Ştefania VI 20. Norbert Mark V 10.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației 42 Profesor Premiul Șiman Doina Premiul I Franyi Antonia Premiul II Siman Doina Premiul III Șerban Margareta Șerban Margareta Grigor Dorina Bedeoan Loredana Bedeoan Loredana Zetea Bogdan Gherasin Gheorghe Zetea Bogdan Bedeoan Loredana Zetea Bogdan Zetea Bogdan Zetea Bogdan Tomoiagă Ioan Zetea Bogdan Zetea Bogdan Tomoiagă Ioan Mihai Amalia Menţiune I Menţiune II Menţiune III Premiul I Premiul II Premiul III Menţiune I Menţiune II Menţiune III Premiul I Premiul II Premiul III Menţiune I Menţiune II Menţiune III Menţiune III Premiul I Mic Vasile Premiul II Mihai Amalia Premiul III . „G. Petrică I. Naţ. „G. Radu Pop D. „G. de Apşa” Sighetu Marmației Şc. Mih Denis V 9. 4. „G. Coşbuc” Sighetu Marmației Şc. „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației Şc. Naţ. Naţ. 5.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Col. Lucian Marian V 12. Coşbuc” Sighetu Marmației Şc. „G. Adrian Cotârlan R. Nume şi prenume Manu M. 14. „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației Col.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Col. „G.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Şc. 3. Adriana Maria Oniga I. Răhăian Simion VI 16. Pop Darius VII 21. „Dr. Coşbuc” Sighetu Marmației Col. „G. Bîrle Giorgiana IV 7. Coşbuc” Sighetu Marmației Şc. Diana Livia VI 18. Danci Bianca VII Unitatea de învăţământ Şc. Opriș P. „G. Coşbuc” Sighetu Marmației Şc.

”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Col. I. Naţ. Dicu Daria X 33.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Şc.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Col.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Col. „G. Naţ. Andreicovici V. Naţ.23. Naţ. Denis Daniel George VII 26. Naţ. Fovas M. Cantoni Nicholas X 36. Naţ. Naţ. Tivadar Ancuţa XII 39. Naţ. Naţ. Coşbuc” Sighetu Marmației Şc. Mădălina Mihaela Morar I.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Col.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Şc. Lobonţ Sorina VIII 30. de Apşa” Sighetu Marmației Col.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Col. Petrovai Ioana IX 37. Alexandra Alina X 38. Puicar Bogdan X 35. Muntean Sam VIII 27. Coşbuc” Sighetu Marmației Col. Augustin Adela XII 42. Boroica Ileana XII Balea Ştefan XI 41. „G. M. Ardelean Mădălina XII 43.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Col.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Col. Naţ.„Dr.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Col.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Col. Puţ Bogdan VII 25. Cosmin Răzvan VIII 28. Col. „G. Coşbuc” Sighetu Marmației Şc. Pop V. Naţ. Iuga Andreea VII 24.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Şc.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Col. 31. Naţ. „G. Naţ. Ioan Mircea VIII VIII 32. Hotea Ciprian IX 34. Ardelean Horea XI 40. Naţ. Naţ. Naţ. Bodnariuc Dan VIII 29.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației 43 Mihai Amalia Mihai Amalia Mic Vasile Menţiune I Menţiune II Menţiune III Bedeoan Loredana Premiul I Sas Ioan Premiul II Puţ Liliana Premiul III Bedeoan Loredana Zetea Bogdan Zetea Bogdan Bedeoan Loredana Menţiune I Giurgi Vasile Bedeoan Loredana Bedeoan Loredana Menţiune II Menţiune III Premiul I Premiul II Premiul III Menţiune I Giurgi Vasile Menţiune II Tivadar Cornel Bedeoan Loredana Bedeoan Loredana Menţiune III Premiul I Premiul II Giurgi Vasile Premiul III Bedeoan Loredana Menţiune I Giurgi Vasile Menţiune II Berci Ioan Menţiune III . Gavriluț V. Coşbuc” Sighetu Marmației Col.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Col.”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Col.

Prof.CONCURSUL „EUCLID” Etapa finală Nr. Nume 1. Boloș Oana 2 Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare 2. Firisar Gabriel 2 Școala Nr. Maiorescu Gheorghe. -Etapa II .Prof. Elevii calificaţi la etapa finală a concursului naţional de matematică "EVALUARE ÎN MATEMATICĂ" 12 iunie 2011 Nr. -Etapa III – bilanţ şcolar – 21 mai 2011 – 654 de elevi. inspector de matematică. Huminic Andrei 2 Școala ”Avram Iancu” Baia Mare 44 . M.Prof.„Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei. Horvat Mihaela Unitatea de învăţământ Clasa Școala ”G. „Mihai Eminescu” Săliştea de Sus. 1. Haragis Horea 2 Școala ”Avram Iancu” Baia Mare 11.”Regele Ferdinand” Sighetu Marmației Câmpean Ana Maria 4. Zelina Mihai 3. 2 Liceul Teoretic ”Ioan Buteanu” Șomcuta Mare Ioana 5. . Chiş Dumitru. Girboan Iulian 2 Școala ”George Coșbuc” Baia Mare 10. Vank Mircea. Ienuţaş Vasile. Coșbuc” Sighetu Marmației Colegiul Național VI ”Vasile Lucaciu” Baia Mare Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” XII M1 Baia Mare IV Premiu BURSĂ LAPTOP BURSĂ CONCURSUL NAŢIONAL „EVALUARE ÎN MATEMATICĂ” 2010-2011 Administrator zonal: . N. 1 Seini 8. . Maria 2 Lic. Cozma Daria 2 Grup Școlar Vișeu de Sus 7. Chira Alexandra 2 Grup Școlar Vișeu de Sus 6.Prof. Ghișe Teodora 2 Liceul de Artă Baia Mare 9. Brașoveanu Anna 2 Liceul de Artă Baia Mare 3. Şcoala „George Coşbuc” Baia Mare. Butuza G. crt. Administratori de test: .19 februarie 2011 – 811 de elevi.Prof. C. Tomoiagă Radu 2. Herzal Radu 2 Școala ”Alexandru Ivasiuc” Baia Mare 12.16 Octombrie 2010 – 936 de elevi. Școala ”L. A. . S. Nume şi prenume Clasa Şcoala Crt. Blaga” Baia Mare Participanţi: -Etapa I – predictivă . Berci Ioan.evaluare curentă .

45. 33. 39. 14. 27. 20. 42. 1 Seini Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare 3 Şc. 24. Bărnuțiu” Baia Mare Școala ”Avram Iancu” Baia Mare Grupul Școlar Fărcașa Școala ”Avram Iancu” Baia Mare Școala ”Avram Iancu” Baia Mare Grupul Școlar Fărcașa SAM Vișeu de Jos Școala Nr. I. 46. Jasmina Loretta Couți Anamaria Cozmuța Rareș Duma Luana Filip Anda Francioli Daria Hoban Ștefania Hote Radu Gheorghe Ilieș Iulia Lazăr Denis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 Lic. 15. 29. 17. 48.”Regele Ferdinand” Sighetu Marmației Școala ”S. 22. Cuza” Baia Mare Școala ”D. 18. Sabrina Maris Radu Mateian Tudor Mociran Cristina Nagy Sara Nechita Florina Pilanciu Cecilia Pop Raul Santa Victor Săsăran Tania Șchiopu Radu Șimon Andra Talpoș Darius Tarnița I. 41. 16. Lesi I.”Regele Ferdinand” Sighetu Marmației Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare Școala ”Al. 44. 37. 36.iris Topală Ioan Andrei Urda Denisa Vanciu Daria Viragos Carina Zăgreanu Luca Andreicuț Alexandru Boloș Andrei Boroica Adrian Bud Antoniu China Tudor Chioreanu Alexandra Ciocan Florin Corneștean I. 38. 40.Iorga” Baia Mare Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare Școala ”Alexandru Ivasiuc” Baia Mare Școala ”Alexandru Ivasiuc” Baia Mare Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare Liceul Teoretic ”Ioan Buteanu” Șomcuta Mare Școala ”Alexandru Ivasiuc” Baia Mare Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare 45 . 23.18 Baia Mare Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare Școala ”George Coșbuc” Baia Mare SAM Vișeu de Jos Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare Lic.”G. Cantemir” Baia Mare Liceul de Artă Baia Mare Școala ”Alexandru Ivasiuc” Baia Mare Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare Școala ”N. 28. 35. 25. 30. 34. 31.Iorga” Baia Mare Școala Nr. 32.13. 21. 47. 19.Coșbuc” Sighetu Marmației 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Școala Cicârlău Școala ”N. 26. 43.

77. Bărnuțiu” Baia Mare Scoala ”Dimitrie Cantemir” Baia Mare Grupul Școlar Fărcașa Școala ”S.Iorga” Baia Mare Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare Școala ”N. 71. 58. 60. 51. 80. 59. 65.Iorga” Baia Mare Școala ”Alexandru Ivasiuc” Baia Mare Școala ”Octavian Goga” Baia Mare 3 Şc.49. 56. Ștefan Alexandru Tomoiagă Mihai Trif Andrei Apiok Erik Birle Adrian Birlea Giorgiana Botea Gabriel Ionuț Brașoveanu Andreea Conțiu Alexandru Simion Conțiu Larisa Iulia Cotarlan R. 50. 54. 70.”Regele Ferdinand” Sighetu Marmației Școala ”Octavian Goga” Baia Mare Liceul de Artă Baia Mare Școala ”Octavian Goga” Baia Mare Școala ”Octavian Goga” Baia Mare Şc. 57. 82. 61. 68. Bărnuțiu” Baia Mare Școala Lăpușel Școala ”Octavian Goga” Baia Mare Scoala ”A. Codrin Crisan Mihai Ionuț Diaconescu Mălina Font Dragoș Gălățanu Iustina Iacob Lorena Kelner Alex Konyves Beatrix Alexandra Lemnian Diana Manolache Răzvan Marchiș Alexandra Matei Bledea Alexandru Mureșan George Oșan Ștefania Ioana Pintean Roxana Pop Alexandra Pop Patrick 3 3 3 3 3 3 3 3 Grupul Școlar Fărcașa Școala ”G. 76. 67. 74. 64. 83. 79. ”G. Lopată Georgiana Maxim Emanuela Maria Mociran Iulia Munteanu Mihai Ponoran Daria Pop Călin Stan Andreea Stoica Andreea Țiplea P. 72.Coșbuc” Sighetu Marmației 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare Școala ”G. Mihaly de Apșa” Sighetu Marmației Școala ”Octavian Goga” Baia Mare Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare Școala ”Ion Creangă” Borșa Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare Școala ”Octavian Goga” Baia Mare Scoala ”Dimitrie Cantemir” Baia Mare 4 Școala ”Octavian Goga” Baia Mare 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Școala ”S.Coșbuc” Baia Mare 46 . 55. 81.Coșbuc” Baia Mare Școala ”N.18 Baia Mare Școala ”G.Iorga” Baia Mare Școala ”N. 73. 78. 53. 52. 66. Iancu” Baia Mare Școala Nr.Coșbuc” Baia Mare Scoala ”Dimitrie Cantemir” Baia Mare Lic. ”Dr. 69. 75. 63. I. 62.

CONCURSUL INTERDISCIPLINAR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ ”±POEZIE” Faza judeţeană (22 ianuarie 2011) Loc de desfășurare: Șc. Lucaciu” Baia Mare 100. Topală Andreea 6 Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare 97.16 Octombrie 2010 – 196 de premii. Goga” Număr participanți: 59 elevi la clasa a V-a. N. Pop Andrada Cristina 5 Liceul Teoretic ”Petru Rareș” Tg.evaluare curentă . Prof.Coșbuc” Baia Mare 89. Dragoș Paul 5 Grupul Școlar Fărcașa 91. Lucaciu Sergiu Gabriel 5 C. ”O.84. ”O. Tămâian Andrei 5 Școala ”G. Zelina Mihai 6 C.N. Lăpuș 94. Prof. ”Gheorghe Șincai” Baia Mare 93. Etapa II .Oniga Lavinia Adelina 10M2 C. Şcoala „Nicolae Iorga” Baia Mare locul 2 pe ţară – aparat foto Zelina Mihai. Prof. ”G. N. Lucaciu” Baia Mare 99. Șuteu Ionuț 4 Școala ”Octavian Goga” Baia Mare 87. Goga”. Lucaciu” Baia Mare 98. ”Gheorghe Șincai” Baia Mare 92. ”V. 54 elevi la clasa a VI-a 47 .Dicu Daria 10M1 C. Hendea Anca Șc. N. Tindela Alexandru 5 Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare 96. Prof. Radu Patricia Ioana 4 Școala ”Octavian Goga” Baia Mare 85. Goga”. ”V. Bretan Violin Șc. Etapa III – bilanţ şcolar – 21 mai 2011 – 120 de premii. Prof. cu cls. Breitkopf Marieta Șc.20 februarie 2011– 168 de premii. Prof. „Vasile Lucaciu” Baia Mare – locul 5 pe ţară – Mp 3 player. ”O. Ienuțaș Vasile Șc. Dobra Adrian director Șc. N.Coșbuc” Baia Mare 95. N. Petruș Andrei 8 C.N. Iancu” Baia Mare 90. Goga” Baia Mare Organizatori: Prof. C. N. Coșbuc”. Maiorescu Gheorghe inspector specialitatea matematică. ”V.N. C. Vanca Gabriela Șc. „Vasile Lucaciu” Baia Mare – locul 4 pe ţară – Mp3 player Petruş Andrei. Varga Eduard 4 Școala ”G. ”Mihai Eminescu” Baia Mare Premii la nivel judeţean: Etapa I – predictivă . Sarca Andreea 4 Școala ”Octavian Goga” Baia Mare 86. ”O. Prof. ”Dragoș Vodă” Sighetu Marmației 101. I – VIII ”O. Zelina Paul 4 Scoala ”A. Coșbuc”. Zuniga Andru 6 C. Gălățanu Tiberiu 5 C. Goga”. Todoran Valentina inspector specialitatea limba și literatura română. Urda Crina 4 Grup Școlar Vișeu de Sus 88. ”G. Premii la nivel naţional: Boroica Adrian.

Baia Mare Şcoala cu cls.I-VIII "Octavian Goga". Hagău Iulian V 22. 7 Vişeu de Sus Şcoala cu cls. Popan Tudor V Şcoala cu cls. Tomi Lavinia-Larisa Cotriscau Mara V V Premiul III Premiul III 16. Ardelean Alexandra V 23. Baia Mare 48 Premiul Premiul I Premiul I Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III .I-VIII "Al. 2 Baia Sprie Şcoala cu cls. Nechita Ioana Diana V 5. Sighetu Marmaţiei Şcoala cu cls. Baia Mare Şcoala cu cls.I-VIII "George Coşbuc". 18.I-VIII "Nicolae Iorga". Baia Mare Premiul III 14. I-VIII Sălsig Premiul III 13. crt Numele şi prenumele cls Unitatea de învăţământ 1. Sas Diana V 2. Baia Mare Grupul Şcolar Târgu Lăpuş 12. Tămaş Bogdan V 10.I-VIII "George Coşbuc" Sighetu Marmaţiei Şcoala cu cls. Şomcuta Mare Şcoala cu cls. Gherman Andreea V Liceul Teoretic "Petru Rareş". Ivasiuc". Palca Mihaela V 7. I-VIII nr. Baia Mare Şcoala cu cls.I-VIII nr. Neţa Răzvan V 20. Baia Mare Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai". Baia Mare Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai". I-VIII nr.I-VIII "Nicolae Iorga". 7. I-VIII nr. Danil Lidia V 6. Man Cezara V 3. 1 Seini Liceul Teoretic "Ion Buteanu". 15. Buciuman Adrian V 11. Pop Daniel V Şcoala cu cls. Rosca Oana V 9. I-VIII nr. Târgu Lăpuş Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai". Maties Maria V 17.I-VIII "Dimitrie Cantemir". Baia Mare Colegiul Naţional "Dragoş Vodă".I-VIII "Nicolae Iorga". Paul Andreea V 21. Eötvos Iulia V 4. Târgu Lăpuş Şcoala cu cls. Baia Mare Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai". Gavriș Oana V Şcoala cu cls. Borodi Lorena V 19. Baia Mare Şcoala cu cl. Pop Iuliana V 18.Nr. Borşa Liceul Teoretic "Petru Rareş". Popan Anca V 8. Baia Mare Şcoala cu cls.

Baia Mare Şcoala cu cls. Rădăuceanu Francesca Andra VI 33. Sighetu Marmației. Cosma Onița. Sabău Ștefan.24. Covaciu Traian.A. Danci Ştefania VI 36. Organizatori: Catedra de matematică a C.I-VIII "George Coşbuc". ”Vasile Lucaciu”: Prof. catedra de Matematică. Lucaciu Răzvan VI 37. Boroica Gabriela. Botiza Şcoala cu cls.M. Chiuzbăian Denisa VI 28. Iosif Andrei VI 30. Baia Mare Şcoala cu cls. Darolți Erika. Pop Radu. Bud Bogdan VI 32. Prof. cu sprijinul Centrului Judeţean pentru Tineri Capabili de Performanţă. Tg. Sighetu Marmaţiei Şcoala cu cls. Micu Paula V 25. Prof. Şomcuta Mare Colegiul Naţional "Dragoş Vodă". Ivasiuc".Lăpuş. Baia Mare Grup Şcolar Târgu Lăpuş Şcoala cu cls. al filialei MM a SSMR şi nu în ultimul rând al conducerii unităţii şcolare. Varga Denisa VI 39.I-VIII "Octavian Goga". Baia Mare Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu". Sighetu Marmaţiei Şcoala cu cls. Baia Mare Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu".a a Concursului „ Prin Labirintul Matematicii” 143 elevi din clasele IV-XII din Baia Mare. Prof. Bob Robert. Baia Mare Grup Şcolar Vişeu de Sus Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu". Trifoi Ioana VI 29. Baia Mare S.I-VIII "Avram Iancu".I-VIII "Nicolae Iorga". Prof. Simule Naomi VI Liceul Teoretic "Ion Buteanu". Chişcă Andrei VI 35. Prof. N.I-VIII "Nichita Stănescu". Ilies Andreea VI 31. Baia Mare Premiul III Premiul III Premiul I Premiul I Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul II Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III Premiul III CONCURSUL „PRIN LABIRINTUL MATEMATICII” În cadrul zilelor Colegiului Național „ Vasile Lucaciu” Baia Mare. Csilik Galaxia V 26. Baia Mare Şcoala cu cls. printre multiplele activităţi organizate. Ionaș Emanuela VI 38. Prof. Kando Edina VI 27.I-VIII "Octavian Goga". Prof. Groşan Antonia VI 34.I-VIII "Al. Baia Mare Şcoala cu cls. Baia Mare Colegiul Naţional "Dragoş Vodă". Sandu Ioana VI 40. a adunat în cadrul ediţiei a VI. Zlampareț Horea 49 . Sfara Gheorghe.I-VIII "Octavian Goga". Prof.

Prof.Lăpuş. ”N. clasa a VIII-a: Petruș Andrei . Tămâian Andrei . Griguța Andreea Liceul Teoretic „ Petru Rareş” Tg.menţiune specială. Tîrgu Mureş Loc de desfășurare: C.Școala cu clasele I-VIII „ George Coșbuc” Baia Mare. Horvat Mihaela şi Radu Andrada . Șincai” Baia Mare Elevii din județul Maramureș au obținut: Clasa a IX .a : Horvat Mihaela (Prof. clasa a XI-a: Mihalca Daniel. Nicolae Muşuroia). Miclea Andrei .2010 Loc de desfășurare: Școala Gimnazială Șimleu Silvaniei Număr participanți: 170 Profesori însoțitori: Prof. Radu Andrada (Prof. Bretan Andrei Șc. Tiplea Tudor și Hotea Ciprian .Școala cu clasele I-VIII nr.Colegiul Național „ Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei. Florin Bojor) – premiul al III-lea. ”Al. 18 Baia Mare. Petrovan Marius (Prof. Trif Dan (Prof. clasa aX-a: Petca Alexandra.Școala cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga” Baia Mare.Şincai” Baia Mare.Colegiul Naţional „ Gh. Giurgi Vasile C. Coșbuc” Baia Mare. C. ”G.Școala cu clasele IVIII „George Coșbuc” Sighetu Marmației. Şimleu Silvaniei 20.Şincai” Baia Mare.11. ”Gh. Hodor Alexandru.Colegiul Naţional „ Gh. CONCURSUL INTERJUDEŢEAN “TEODOR TOPAN”. Ienuțaș Vasile Șc. Clasa a XI . Dana Heuberger) – menţiune specială.Școala cu clasele I-VIII „ Simion Bărnuţiu” Baia Mare. 50 . clasa a V-a: Petca Diana . Lucaciu Sergiu . Vago Timea (Prof. Clasa a XII . Gheorghe Boroica) . clasa a VI-a: Crăciun George .Școala cu clasele I-VIII „George Coșbuc” Sighetu Marmației. N. clasa a XII-a: Crișan Vlad – Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare. Iorga” Baia Mare. ”Dragoș Vodă” Sighetu Marmației.Școala cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga” Baia Mare.Școala cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga” Baia Mare. Feier Florin şi Suciu Vlad de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare.Şincai” Baia Mare. Răhaian Simion . Petrovan Marius şi Todoran Denisa . Prof. Tyekar Dan și Bob Raul . PAPIU ILARIAN”.Primii trei elevi clasaţi din fiecare clasă. Nicolae Muşuroia) . clasa a IX-a: Bretan Alice . Pop Alexandra .a : Mihalca Daniel (Prof.a : Bretan Paula Alice (Prof.Colegiul Național „ Vasile Lucaciu” Baia Mare. Natalia Fărcaş) – premiul I.menţiunea 1. Clasa a X . N. CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ “AL.a : Dragoş Hanna. Papiu Ilarian” Târgu Mureș Număr participanți: 97 Profesor însoțitor: Heuberger Dana.Colegiul Național „ Vasile Lucaciu” Baia Mare. sunt: clasa a IV a: Bledea Alexandru .Școala cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga” Baia Mare.Colegiul Naţional „ Gh.Şincai” Baia Mare. Stretea Roland . clasa a VII-a: Cotan Paul . N.Colegiul Național „ Vasile Lucaciu” Baia Mare. Dana Heuberger) – menţiune specială.Colegiul Naţional „ Gh.

Sălăjanu Anamaria VI Şc. Clasa a VI-a: Sântejudean Tudor. ”Nicolae Iorga” Baia Mare II 4. Andrei Bretan. Sofran Iulia V Şc. Clasa a X-a: Petca Alexandra. de la Şcoala ”Nicolae Iorga” Baia Mare. Mihai Boloș a luat menţiune. Prof. Şcoala ”Nicolae Iorga” Baia Mare. Şcoala ”Nicolae Iorga”. ”Nicolae Iorga” Baia Mare I 2. Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu”. Clasa a IX-a: Țiplea Tudor. Numele şi prenumele Clasa Unitatea de învăţământ Premiul 1. Giurgi Vasile. Prof. ”N. menţiune. Hagău Iulian V Şc. Nr. ”Nicolae Iorga” Baia Mare I 12. ”George Coșbuc” Baia Mare I 51 . Șc. de la Șc. Micle Andrei. iar Crăciun George. Sântejudean Tudor VI Şc. ”N. Prof.Elevii din județul Maramureș au obținut: Clasa a V-a: Petca Diana. Coșbuc” Baia Mare. . menţiune. Coșbuc” Baia Mare Organizatori: Prof. ”G. Ienuțaș Vasile Șc. ”Nicolae Iorga” Baia Mare III 6. Stănescu” Baia Mare Elevi participanți: un total de 42 elevi. Mihai Amalia. premiul I. I – VIII ”N. Colegiul Naţional ”Dragoş Vodă”. Stănescu” Baia Mare. pregătiţi de acelaşi Prof. Stănescu” Baia Mare. Andrei Bretan. ”Nicolae Iorga” Baia Mare III 8. premiul III. Tegla Mihai V Şc. Petca Diana V Şc. ”Nicolae Iorga” Baia Mare MENȚIUNE 10. Prof. ”G. Clasa a VII-a: Cotan Paul de la Şcoala ”Nicolae Iorga”. Mihalca Cristina Șc. Neța Răzvan V Şc. Andrei Bretan s-au situat pe locul I respectiv II. ”N. ”George Coșbuc” Baia Mare II 3. Știru Aurica Șc. Clasa a VIII-a: Bud Cristian. ”Nicolae Iorga” Baia Mare III 7. iar Puț Bogdan. Gheorghe Sfara. Rădăuceanu Andra VI Şc. ”Nicolae Iorga” Baia Mare III 9. Prof. Prof. ”George Coșbuc” Baia Mare II 5. Buciuman Adrian V Şc. Colegiul Naţional ”Dragoş Vodă”. CONCURSUL „MICUL MATEMATICIAN” Locul de desfășurare: Școala cu cls. Danil Lidia V Şc. Prof. Şcoala ”Nicolae Iorga”. Lendeschi Carina V Şc. Iorga” Baia Mare. Stănescu” Baia Mare. Tămâian Andrei V Şc. Prof. Bretan Andrei Șc. Prof. Prof. ”N. Iorga” Baia Mare. Andrei Bretan premiul I. ”N. crt. ”George Coșbuc” Baia Mare I 11. premiul II. Șc.

La concurs au participat cei mai buni elevi de clasa a V-a de la şcolile din oraş şi cei din loturile pentru olimpiadă ale elevilor de liceu de la colegiile naţionale: "Andrei Mureşanu". Preşedintele concursului a fost şi de această dată domnul conferenţiar universitar doctor Vasile Pop. Prezentăm în continuare lista premianţilor din județul Maramureș: Clasa a V-a Nr.Diana Bodnar Alexandra Tămâian Andrei Hossu Oana . 22. Baia Mare. "Mihai Eminescu". Cu această ocazie a fost lansat cel de-al doisprezecelea număr al revistei "Argument". Baia Mare şi "Gheorghe Şincai". 12. "Vasile Lucaciu". în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş. Satu Mare. 23. 13. 5. 4. 11.CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ "ARGUMENT" În 6 noiembrie 2010 s-a desfăşurat la Baia Mare cea de-a doua ediţie a Concursului interjudeţean de matematică "Argument".Alexandru Hossu Adriana Valentina Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare I Şcoala "Simion Bărnuţiu" Baia Mare I Şcoala "George Coşbuc" Baia Mare Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Şcoala "Nicolae Iorga" Baia Mare Şcoala "Nicolae Iorga" Baia Mare Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare II II II III III Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare III Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare III Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Şcoala "Lucian Blaga" Baia Mare Şcoala "George Coşbuc" Baia Mare Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare III Menţiune Menţiune Menţiune Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Menţiune Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare Şcoala "Nicolae Iorga" Baia Mare Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Şcoala "George Coşbuc" Baia Mare Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Menţiune Menţiune Menţiune Menţiune Menţiune Menţiune Menţiune Menţiune Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Menţiune 52 . 9. 1. 15. 14. 3. 19. 2. de la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. Organizatorii acestuia au fost membrii catedrei de matematică ai Colegiului Naţional "Gheorghe Şincai" din localitate (director. 20. 16. 21. Sighetu-Maramaţiei. Numele şi prenumele Unitatea de învăţământ Premiul Pop Vlad Matei Bledea Alexandru Danil Lidia Mărieş Maria Neţa Răzvan Petca Diana Bojor Barbu Gălăţanu Tiberiu Adrian Lucaciu Sergiu Gabriel Nechita Ioana . 10. 7. 17. profesor Ioan Mureşan). 6. 18. editat de Catedra de matematică a liceului gazdă. crt. 8.Ioana Man Cezara Mădăras Alexandra Verba Robert Irimuş Maria Eőtvős Iulia Iobaji Pamela Mare Sorin . "Dragoş-Vodă".Cătălina Moş Alexandru George Reznek Carina . Dej.

”Gheorghe Şincai” Baia Mare C. ”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației C. Crt.N.”Vasile Lucaciu” Baia Mare C.”Vasile Lucaciu” Baia Mare C. 1. 3. 2.N. 28. ”Gheorghe Şincai” Baia Mare CLASA A X-A Nr. 4.N. ”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației C.N.N. ”Gheorghe Şincai” Baia Mare C.N. ”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației CLASA A XI-A Nr.N. ”Gheorghe Şincai” Baia Mare CLASA A XII-A Nr. Nume şi prenume Horvat Mihaela Crişan Vlad Radu Andrada Unitatea de învăţământ Premiul C.N. ”Gheorghe Şincai” Baia Mare C.N. 25. ”Gheorghe Şincai” Baia Mare C. Nume şi prenume Premiul Unitatea de învăţământ Bretan Alice Hotea Ciprian Lupănescu Andreea Botoi Anca Topan Andra Andreicuţ Mara Ţiplea Tudor Trif Dan I Menţiune Menţiune Menţiune Menţiune Menţiune Menţiune Menţiune C. ”Dragoş Vodă” Sighetu Marmației C. 5. Crt. 29.N.”Vasile Lucaciu” Baia Mare C.N.N. 2. 4.N. 2.N. 3. ”Gheorghe Şincai” Baia Mare C. ”Gheorghe Şincai” Baia Mare C. 3. ”Gheorghe Şincai” Baia Mare C. Crt.N.N. Şomcherechi Denis Andrei Morar Teofana Ofrim Alexandru Marcus Darolţi Larisa Gălătuş Bogdan Andrei Horţ Iulia Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Menţiune Şcoala "Lucian Blaga" Baia Mare Menţiune Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Menţiune Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare Menţiune Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Menţiune Şcoala "Lucian Blaga" Baia Mare Menţiune CLASA A IX-A Nr. 1. 8.N. Crt. 6. 4. ”Gheorghe Şincai” Baia Mare C. Nume şi prenume Premiul Unitatea de învăţământ Petrovan Marius Kando Eniko Todoran Denisa Mihalca Daniel II Menţiune Menţiune Menţiune C. ”Gheorghe Şincai” Baia Mare C. 5. 27. 2. 1. ”Gheorghe Şincai” Baia Mare I II III 53 .N.N. 1. ”Gheorghe Şincai” Baia Mare C. 3. 26. Nume şi prenume Premiul Unitatea de învăţământ Feier Florin Morar Andrei Suciu Vlad Cantoni Nicholas Puicar Bogdan I II III Menţiune Menţiune C.24. 7.N.

Titulescu” Temian Gavril Temian Gavril Trif Margareta III Col.“N. Econ. de proveniență Clasa a X –a Locul Șc. Teh. de proveniență Locul I II III M M Lic. 4. Econ. Teo. Econ. Nume și prenume Stef Raul Gabriel Volosciuc Brigitte Babut Ciprian Pascuta Mihaela Petean Raul Nume și prenume Bojte Tamas 2. 3.“N.“N. D. Econ.“N. 1. crt. Nume și prenume Locul Andreica Andrada Iluk Manuela Pop Madalina Oltean Darius Alex Podina Alexandra Pricop Dumitrita I I II Col. 3. Titulescu” Temian Gavril Friedrich Gabriela Nr.“Anghel Saligny” Clasa a XII –a Locul Șc. Econ. Teo. 2. Tehnic M2 “C. crt. Nume și prenume 1. 1. de proveniență Col.“N. Econ. de proveniență I Lic. Titulescu” Col. “E.“N. Muresan Lenuta Bianca Sabau Paula Lorena Soponar Vladut Paul Șc. “Emil Racoviță” Lic. Titulescu” Col. Vaida Adriana Nemet Andrea 5. 5.“N. “Emil Racoviță” Col. 4. 6. Racoviță” Col. Econ. Titulescu” III Col.CONCURSUL DE MATEMATICĂ „50 CENT” 4 decembrie 2010 Locul de desfășurare: Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu” Baia Mare Clasa a IX –a Nr. T. 5.“N. Oniga Lavinia Madalina 2. crt.“N. Titulescu” Col. Nenițescu” 54 Profesor Ocean Cristina Brisc Viorica Ocean Cristina Horge Marinela Birta Adriana Profesor Ocean Cristina Taloș Corina Trif Margareta Friedrich Gabriela Taloș Corina . Pop Dorin Marin Șc. Naț. Econ. Teh. Econ. Titulescu” M1 Col. crt. Titulescu” Friedrich Gabriela M M Col. Nenițescu” III Col. Titulescu” Profesor Profesor Craciun Marius Temian Gavril Temian Gavril Friedrich Gabriela Clasa a XI –a Nr. Titulescu” Col. Nr. Teo. 4.“Emil Racoviță” Col. D.“N.“Anghel Saligny” Lic. 3. 2. I “Mihai Eminescu” II Col. Tehnic II “C. Econ. Pop Danut Vladut 3. 1. 4. Titulescu” M Col.“N. Econ.

Șișeștean Radu Florin IV Șișești Zânelor Poiana 5.N. Coșbuc” Baia Mare. C. Ienuțaș Vasile. Giurgi Vasile. Număr elevi participanți: 119. dir. Număr elevi participanți: 252. Lucaciu” Baia Mare. N. Zicher Blanka VII oferite de Baia Mare sponsori Școala ”Nicolae Iorga” Excursie 12. I-VIII Nr. . cu cls.Șc.CONCURSUL „CANGURUL” Proba de baraj: 28 mai 2011 Centrele de baraj au fost: . cu cls. ”Vasile Lucaciu” Baia Poiana 8. N. I-VIII ”G.N. Miclea Andrei VIII Baia Mare Zânelor C.C. . Bob Raul VII Mare Zânelor Şc. a V-a și a VI-a din zona Maramureșului Istoric. Fodoruț Ioan VIII Mare Zânelor 55 . Rednic Paul VI Mare Zânelor C. Coșbuc” Baia Mare – pentru elevii clasei a IV-a din zona Baia Mare. Prof. Zlampareț Horea. Cosma Simona dir. cu cls. Nr. Teodorescu Alexandru V Baia Mare Zânelor C. ”Vasile Lucaciu” Baia Poiana 9.Șc.N. Zelina Mihai VI Mare Zânelor C. I-VIII ”G. Numărul de elevi participanţi: 71. desfăşurată la Colegiul Naţional „Sf. responsabil de centru: Prof. Șc. ”Vasile Lucaciu” Baia Poiana 14. Petz Alin IV Baia Mare Zânelor Școala ”Vasile Lucaciu” Poiana 4. Școala ”Simion Bărnuțiu” Excursie 1. Bud Cristian VIII Baia Mare Croatia Școala ”Nicolae Iorga” Poiana 13. ”Dragoș Vodă” Sighetu Marmației – pentru elevii claselor a IV-a. cu cls. Cei 15 elevi calificați la proba de baraj din cls. VII-XII. Matei Bledea Alexandru IV Baia Mare Grecia Școala ”Avram Iancu” Baia Poiana 2. Nume şi prenume Clasa Unitatea de învăţământ Premiul Crt. Țințar Oana VII Mare Praga Produse Școala ”Nicolae Iorga” 11. 18 Baia Mare – pentru elevii claselor V-VI din zona Baia Mare. responsabil de centru. Bucureşti au fost însoțiți de Prof. Koblicica Andrei IV Mare Zânelor Școala ”Nicolae Iorga” Poiana 3. responsabil de centru. 18 Baia Mare. Victor Babeș” Poiana 6. Dragoș Paul Andrei V Grup Școlar Fărcașa Zânelor Școala ”Dr. Prof. ”Vasile Lucaciu” Baia Poiana 7. ”Lucian Blaga” Baia Excursie 10.N. ”V. Șc. adj. Sava”. I-VIII Nr.

profil tehnic. premiul al III-lea. clasa a X-a. profil uman.Adolf Haimovici’’ ediţia a XV-a. format din 17 elevi a fost constituit în urma fazei judeţene a concursului desfăşurat la C. De asemenea. profil tehnic.15. în data de 12 martie.N. Gheorghe Maiorescu. Ionaş Mirela. profil tehnic. Crișan Vlad XII C. Miclea Andrei.N. ”Gheorghe Șincai” Baia Mare C.. ”Vasile Lucaciu” Baia Mare C. La Concursul L.N. Numărul participanţilor la acest concurs este în creştere an de an. Rus Ancuţa Maria. Zicher Norbert X 18. Miclea Andrei a obținut premiul II iar Fodoruț Ioan a obținut premiul III. elevul Zelina Mihai a obţinut premiul I la Concursul „Prim” şi la „Problema zilei”. au obținut premiul II: Fodoruț Ioan.M. clasa a XII-a. La Concursul M. Pop Andra.N.. clasa a XI-a.. premiul II. Suciu Vlad X 19.. ”Vasile Lucaciu” Baia Mare C. Liceul Teoretic .M. Ienuţaş Vasile.. Rezultatele obţinute au fost urmatoarele: Cureu Iulia. 56 . iar menţiuni au obţinut următorii elevi: Volosciuc Eduard. anul acesta participând un număr de 654 elevi din 38 județe și municipiul Bucureşti. ”Vasile Lucaciu” Baia Mare Participare Participare Poiana Zânelor Participare Participare Participare Participare Produse oferite de sponsori TABĂRA „POIANA ZÂNELOR” Elevii participanţi la Tabăra de la Poiana Zânelor au obţinut următoarele premii: La Concursul Naţional „Cangurul” Matei Bledea Alexandru a obţinut premiul I. ”Vasile Lucaciu” Baia Mare C. ”Gheorghe Șincai” Baia Mare C.George Bariţiu”.N. pentru clasele IV-VI şi Prof.. ”Vasile Lucaciu” Baia Mare C. Blană Radu X 20. Vlad Florin IX 16. Lotul judeţului nostru. premiul III. Grup Şcolar Târgu Lăpuş.N. Profesorii însoţitori: Prof. ca întodeauna. Colegiul Tehnic . Petrovan Marius XI 22.T .C. Miholca Gavril.N. premiul I.N. proba pe echipe. Zicher Norbert. Iovănel Diana IX 17. Ţîrlea Vlăduţ. iar Zelina Mihai şi Rednic Paul. ”Vasile Lucaciu” Baia Mare C. Buzilă Bianca X 21. Prof.C. clasa a X-a. CONCURSUL NAŢIONAL „ADOLF HAIMOVICI” faza naţională În perioada 17-19 aprilie a avut loc la Iaşi faza naţională a Concursului de Matematică Aplicată . Prof. cu implicarea și susţinerea directă a inspectorului de matematică Prof.Transilvania’’. Darolţi Erika pentru clasele VII-XII. Prof.Petru Rareş’’ Târgu Lăpuş.

clasa a XII-a. Prof.Gheorghe Şincai’’.. Cerrahoglu Omer – medalie de aur şi premiul I. clasa a X-a.. la clasa a VIII-a – 125. Colegiul Economic . La clasa a V a a participat Tămâian Andrei iar la clasa a VI a au participat Zelina Mihai și Chişcă Andrei. Prof. iar premiile şi menţiunile au fost acordate de către Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului. la Arad a avut loc Olimpiada Națională de Matematică pentru clasele V – VI. profil servicii. Liceul Teoretic .Nicolae Titulescu”.George Bariţiu’’. Petrovan Marius Ioan – medalie de bronz şi Crişan Vlad Cristian – medalie de bronz şi menţiune. Tivadar Cornel.. Avram Rareş. Miholca Gavril. Este de precizat ca Cerrahoglu Omer a fost singurul elev din întreg concursul care a obţinut punctaj maxim la proba de la clasă şi proba de baraj. clasa a XII-a.Friedrich Gabriela. la clasa a X-a – 87. Soponar Vlăduţ.... Vlad Carmen. Colegiul Prof. Colegiul Economic . 57 . Bedeoan Loredana. . Lotul pentru Olimpiada naţională de matematică a fost selectat conform regulamentului întocmit de comisia judeţeană. Pop Anca Elena. clasa a IX-a. profil real. Prof. Prof.Nicolae Titulescu’’. profil uman. Dragomir Denisa.Trif Margareta. clasa a X-a. la clasa a XI-a Petrovan Marius Ioan şi Mihalca Daniel şi la clasa a XII-a Crişan Vlad Cristian. profil real. la clasa a VII-a au participat Coţan Paul şi Mihali Claudiu.. Astfel lotul Maramureşului a fost format din 11 elevi. 1 premiu şi 3 menţiuni. Friedrich Gabriela. În urma acestor rezultate. Crăciun Alexandru. Zelina Mihai – medalie de aur și premiul I. Lotul Maramureșului a fost format din 3 elevi însoțiți de domnul profesor Boloș Mihai. elevii Mihali Claudiu şi Bud Cristian au susţinut proba de baraj pentru juniori. În perioada 27 – 29 mai 2011. Mociran Flaviu Marian. Colegiul Naţional . La clasa a VII-a au fost 92 de participanţi.Mihai Eminescu’’. la clasa a VIII-a Petruş Andrei.Nicolae Titulescu’’. Prof. profil servicii. la clasa a X-a Cerrahoglu Omer. clasa a IX-a. Prof. Bojor Florin. Prof. OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ În perioada 16 – 21 aprilie 2011 a avut loc la Oradea. Elevii participanţi au fost cazaţi în staţiunea Felix la Hotelul Padiş. Olimpiada Naţională de Matematică pentru clasele VII – XII. Liceul de Artă. clasa a XII-a. Colegiul Naţional . Prof.. Pop Estera Ligia. Sovarski Iosif Naţional . la clasa a XI-a – 75 şi la clasa a XII-a – 74.Petru Rareş’’. profil real. iar Cerrahoglu Omer a susţinut proba de baraj pentru juniori.Dragoş Vodă’’. Premianții sunt: Tămâian Andrei – medalie de bronz. Colegiul Naţional ..Dragoş Vodă’’. 11 locuri pentru clasele VII-XII și 4 locuri pentru clasele V-VI. Vaida Adriana. Medaliile au fost acordate de către Societatea de Ştiinţe Matematice din România. la clasa a IX-a – 81. profil uman. Pricop Dumitriţa.Colegiul Tehnic . Cosma Viorica. Bud Cristian – medalie de argint şi menţiune. unde condiţiile au fost foarte bune. Colegiul Economic . clasa a XI-a. La clasa a V a au fost 89 participanți iar la clasa a VI a au fost 108 participanți. Maramureşul a obţinut 5 medalii. la clasa a IX-a Bretan Paula Alice şi Ofrim Adriana. Lotul Maramureşului va avea în anul școlar 2011-2012. Prof. profil servicii. Elevii premianţi sunt: Mihali Claudiu – medalie de argint şi menţiune. Stretea Roland şi Bud Cristian. profil uman.

N.T. ”Gheorghe Șincai” C. Vodă” Sighetu Marmației 6. “L. Ulici Ioana VIII 21 C. Petruș Andrei 8. Miclea Andrei VIII 21 Şc. Cerrahoglu Omer 12. Nume şi prenume crt. Lucaciu” Baia Mare 2.”Petru Rareş” Baia Mare Şc. 1. Crișan Vlad Cristian cls Unitatea de învăţământ V VI VI VII VII VIII VIII VIII IX IX X XI XI XII Şcoala "George Coşbuc" C. “D. Nume şi prenume Clasa Unitatea de învăţământ Premiul Man Cezara Sas Diana Chiuzbăian Denisa Kando Edina V V VI VI C.Goga” Baia Mare Participare Participare Menţiune Participare AMERICAN MATHEMATICS COMPETITION AMC 8 Locul de desfășurare: . Petrovan Marius Ioan 13. Tămâian Andrei 2. Bud Cristian Dorel 7. N.C.N. 4. Zelina Mihai 3.Departamentul de matematică şi Informatică Universității de Nord Baia Mare . Cotan Paul VII 22 Şc. Țințar Oana VII 20 Şc. “N. “N. Mihalca Daniel 14. N. Nume şi prenume Cls.”O.N.Universitatea de Nord Baia Mare Organizatori: .N. crt. "Vasile Lucaciu" Premiul SSMR BRONZ AUR Participare Argint Participare Argint Participare Participare Participare Participare Aur Bronz Participare Bronz Premiul MECTS participare I Participare Menţiune Participare Menţiune Participare Participare Participare Participare I Participare Participare Menţiune CONCURSUL INTERDISCIPLINAR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ ”±POEZIE” Faza naţională Nr. N. Ofrim Adriana 11. “V. Lucaciu” Baia Mare 3. ”V. Mihali Claudiu 5.”O.Inspectoratul Școlar Județean Maramureș Nr. ”Gheorghe Șincai” C. "Vasile Lucaciu" Şcoala "Nicoale Iorga" Grup Școlar Borșa Școala ”Nicolae Iorga” Școala ”Nicolae Iorga” C. N. "Vasile Lucaciu" C. N. Punctaj Unitatea de învăţământ Crt.N. 2. ”Gheorghe Șincai” C. Stretea Roland 9. N. Lucaciu” Baia Mare .Goga” Baia Mare Şc. 3. "Vasile Lucaciu" C. Iorga” Baia Mare 5. 1. "Vasile Lucaciu" C. 1. Blaga” Baia Mare 58 . N.Nr. Chişcă Andrei 4. Cotan Paul 6. N. "Vasile Lucaciu" C. Bălan Alex VIII 23 C.”Vasile Lucaciu” Baia Mare L. Stretea Roland VIII 23 C. Iorga” Baia Mare 4. N. “V. Bretan Paula Alice 10.

3. Buteanu” Şomcuta Mare Şc. Şc. “N. Puț Bogdan VII 13 25. “V.N. Iorga” Baia Mare Şc. 16.”G. 38. “G. Blaga” Baia Mare Şc. Iorga” Baia Mare C. Şincai” Baia Mare C. Lucaciu” Baia Mare Şc. 8. Borşa C. Lucaciu” Baia Mare Liceul de Artă Baia Mare Şc.N. “V. 27. “Dr. “V. 34. Iorga” Baia Mare C. 28.N. “V.5 61. “Dr. 5. Coşbuc” Baia Mare Şc. Lucaciu” Baia Mare C. Babeş” Baia Mare AMC 10 Nr. 17. “V. 32. “Dragoş Vodă” Sigetu Marmației C.N. 22.N. Stănescu” Baia Mare C.5 64. Blaga” Baia Mare Şc. 35. Lucaciu” Baia Mare C. “V.N. 31. 30. 37. “L. 21.N. Şincai” Baia Mare C. Stănescu” Baia Mare C. Lucaciu” Baia Mare C. 13. 11. 18. “V. Lucaciu” Baia Mare C.N. I. Zelina Mihai Bud Cristian Petruș Andrei Nicolaescu Andrei Cerrahoglu Ali Fodoruț Ioan Luca Andreea Suciu Alexandra Avram Laura Sântejudean Bogdan Belcin Patricia Butnar Adrian Iuga Andreea Mihali Claudiu Rednic Paul Indricuț Andrei Mara Corina VI VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII VIII VIII VII VII VII VI VII VI 20 19 19 18 17 17 17 17 16 16 15 15 15 14 14 13 13 24.N. 36. “Avram Iancu” Baia Mare Şc. Nr.N. 14. 26. 40. Lucaciu” Baia Mare Şc.N.N.N. “G. Iorga” Baia Mare C. “V. “N. “V. Lucaciu” Baia Mare Şc. “V.”Dragoş Vodă” Sigetu Marmației C.”G. 10. N. “N. 33.N.N. “N. 6.N.7. Nume şi prenume clasa Punctaj Andreicut Mara Botoi Anca Bretan Alice Cantoni Nicholas Chiuzbaian Cristina Cosma Diana IX IX IX X IX IX 63 108 102 46. Şincai” Baia Mare C. Silaghi Melinda Vele Corina Zicher Blanka Bob Raul Coșprundan Ariadna Tyekar Dan Andru Zuniga Chiș Selena Cordea Claudia Pop Darius Trif Raluca Ignat Cristian Sandu Ioana Oana Laura Rădăuceanu Andra Sabadâș Oana VI VIII VII VII VII VII VI VII VII VII VI VII VI VI VI VII 13 13 13 12 12 12 11 11 11 11 11 9 9 8 8 8 C. 12. Şincai” Baia Mare C. Lucaciu” Baia Mare Şc. “Avram Iancu” Baia Mare C. “Dragoş Vodă” Sigetu Marmației Gr. 23. 9.N. “V. Coşbuc” Baia Mare Şc. 29. 39. 4. Lucaciu” Baia Mare Şc.1 Seini Şc. 15. Lucaciu” Baia Mare C. “V. “N.N. 2. “V. Lucaciu” Baia Mare Şc.N. crt.”G. Lucaciu” Baia Mare Lic. “V. 1.”G. 20. 19. “I. “N.N.5 59 Unitatea de învăţământ C. Lucaciu” Baia Mare C. Şincai” Baia Mare .”G. V. Mihaly de Apşa” Sigetu Marmației C. “L.N.

Lucaciu” Baia Mare Pragul pentru a fi invitat la concursul AIME a fost: 93. “V. Şincai” Baia Mare C.N.N.”G. Şincai” Baia Mare 7.0p.N. “Dragoș Vodă” Sigetu Marmației C.N.5 C. 26.”G.5 C. Finățan Vlad XI 96 C. Șindreștean Daniel XI 84 C. Şincai” Baia Mare 16. 9. Sergiu Silinc XI 72 C.N.5 C.N. Lucaciu” Baia Mare C. Şincai” Baia Mare C. Bancoș Andrei XI 87 C. Cerrahoglu Omer IX 121. 14.5 112. “Dragoș Vodă” Sigetu Marmației C. 16. 12.5 C.N.”G. Şincai” Baia Mare 11.”G.”G.”G.”V. Prescornița Radu XI 67. Birle Dana XII 72 C. Şincai” Baia Mare 4.N.N. Şincai” Baia Mare 12.”G. Şincai” Baia Mare C. Şincai” Baia Mare 13. 1. Horvat Mihaela XII 109. Şincai” Baia Mare C. “V.0p pentru AMC-12.”G. iar pentru AMC10 a fost de 117.N. Şincai” Baia Mare 19. Şincai” Baia Mare C. Gheție Mariana XII 69 C.N.5 93 66 112.N.”V. 11. 20.N. “Dragoș Vodă” Sigetu Marmației C.”G. Șuta Călin XII 72 C.N.N. 21. 13.7.N. Şincai” Baia Mare 10. Şincai” Baia Mare 17.”G.N.N.5 C.5 C.N. Şincai” Baia Mare 2. 18.N.Lucaciu” Baia Mare 6.5 C. 23.N. Petrovan Marius XI 69 C. Şincai” Baia Mare AMC 12 Nr.”G.5 C. Şincai” Baia Mare C.5 123 54 48 109.”G. Şincai” Baia Mare 8.”G. Bujor Daniel XII 72 C. “V. Mihalca Daniel XI 67.N. Şincai” Baia Mare C.”Dragoş Vodă” Sigetu Marmației 9. Şincai” Baia Mare 5. 19.N. Şincai” Baia Mare C. Radu Andrada XII 76.”G. 8.”G.N. 15.N.N.N.N. 10.N.”G. “Dragoș Vodă” Sigetu Marmației C. 22. Şincai” Baia Mare 15. Şincai” Baia Mare 3. Lucaciu” Baia Mare C.”G. Rusznak Erik XI 63 C. Pușcaș Alexandra 81 C.N.5 70. 25.N. Grigor Ancuța XI 70.N.N.N. Şincai” Baia Mare C.N. Ștefan Andrei XII 70.N.N.N. Şincai” Baia Mare 18. “G. Şincai” Baia Mare C.Lucaciu” Baia Mare C.”G. 17.”G. 24. Cristian Iepan XI 61.”G.”G. Şincai” Baia Mare 14. Nume şi prenume Clasa Punctaj Unitatea de învăţământ Crt.”G.”G.”G.5 C.”G.”G. Şincai” Baia Mare C. Cozma Carlo Dicu Daria Feier Florin Giurgiu Roxana Hadabas Kinga Hotea Ciprian Lup Iulia Lupanescu Andreea Miclaus Oana Morar Andrei Ofrim Adriana Petca Alexandra Puicar Bogdan Raul Iordache Suciu Vlad Trif Dan Tiplea Tudor Vago Timea Visovan Adrian Zicher Norbert IX X X IX IX IX IX IX IX X IX X X X X IX IX X IX X 51 111 114 48 57 96 57 96 52.5 81 109.”G.”V. 60 .N.Lucaciu” Baia Mare C.

3.Premiul I la Etapa finala a Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici. „Simion Bărnuţiu” Baia Mare 2. Matei Bledea Alexandru IV Şc. Nume şi prenume Clasa Unitatea de învăţământ crt. Zelina Mihai VI C. 4.ro. (clasamentul general) Clasa a V-a: Lucaciu Sergiu( Colegiul National Gh.0 143. 1. Nume şi prenume Clasa Cerrahoglu Omer Horvat Mihaela Fînăţan Vlad Ţiplea Tudor IX XII XI IX Punctaj amc 12 121. 2. „Avram Iancu” Baia Mare 3. Gălățanu Alexandra IV Şc. „Lucian Blaga” Baia Mare 4. Lucaciu Sergiu V C. Zelina Paul IV Şc.0 - Punctaj amc 10 123.0 TABĂRA “VIITORI OLIMPICI” 15-19 august 2011.Concursul AIME AMERICAN INVITATIONAL MATHEMATICS EXAM Nr. Crt.0 Punctaj aime 9 1 2 Index 211.N. “V.5 106. 61 . Horvat Mihaela XII C.ro. Medalia de aur la Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici. Sincai ) . Câmpulung Muscel Elevii calificaţi: Nr. Lucaciu” Baia Mare 6.N.”Gheorghe Şincai” Baia Mare 5.5 96.5 109.ro.N. 1.”Gheorghe Şincai” Baia Mare Prezentam in continuare rezultatele elevilor participanţi: Clasa a IV-a: Matei.Bledea Alexandru( Şcoala Simion Bărnuţiu ) .Premiul III la Etapa finala a Concursului Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.

clasa a VIII-a..CD Nenitescu” .Emil Racoviță” La sesiune au participat 310 elevi coordonaţi de 60 de profesori .Emil Racoviță’’ .profesor Heffler Gabriela. Baia Mare profesor coordonator : Boroica Gabriela  Tyekar Dan.Liceul Teoretic ..profesor Pop Mariana – inspector școlar general .... clasa a VIII-a Colegiul Național„Vasile Lucaciu”.elev Erdei Alexandru Vasile .elev Filip Viorel-clasa a XI-a.. Colegiul Național „Vasile Lucaciu”. specializarea matematică . 12 premii III.. clasa a VIII-a. Din cele 175 de lucrări înscrise au fost premiate în număr de 100 astfel s-au acordat 10 premii I.director Liceul Teoretic ..profesor Petrean Liviu .Emil Racoviță’’ .Liceul Teoretic .SESIUNEA INTERJUDEŢEANĂ DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR “ FAŢĂ-N FAŢĂ CU ADEVĂRUL” EDIŢIA A XI-A. Baia Mare Colectivul de organizare: .M. Baia Mare Profesor coordonator: Boroica Gabriela 62 .inspector școlar. Baia Mare Profesor coordonator: Zlampareţ Horia PREMIUL III  Bâg Raul. Berinde Vasile. dr. Colegiul Național „Vasile Lucaciu”.Emil Racoviță’’ . clasa a VII-a. în număr de 30 de profesori au fost membrii în cele 7 birouri ale secţiunilor sesiunii .Liceul Teoretic . 11 XII 2010 Liceul Teoretic “ Emil Racoviţă”. presedinte Filiala Maramureș a S.Liceul Teoretic ..Emil Racoviță’’ . 11 premii II.S.profesor Rus Ancuța.profesor Horge Marinela .R .Emil Racoviță’’ .Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” . 65 de menţiuni şi 2 menţiuni speciale pentru cei mai tineri participanţi. Colegiul Național „Vasile Lucaciu”. Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu “.profesor Fărcaș Natalia . Baia Mare profesor coordonator : Boroica Gabriela PREMIUL II  Sabou Cristina şi Duță Andreea clasa a VIII-a.profesor Maiorescu Gheorghe .Emil Racoviță’’ .clasa a XII-a Liceul Teoretic . Baia Mare Profesor coordonator: Boroica Gabriela  Petruș Andrei.profesor Ocean Cristina .profesor Glodean Dana .Liceul Teoretic .profesor univ. Baia Mare Profesor coordonator: Sabău Ştefan  Sabou Cătălin. . clasa a VIII-a.director Grup Școlar. Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu “. Liceul Teoretic . REZULTATELE OBŢINUTE: CLASELE a VII-a şi a VIII-a PREMIUL I  Cerrahoglu Ali.Emil Racoviță’’ .profesor Podina Camelia .

clasa a VII-a. Baia Mare Profesor coordonator: Muşuroia Nicolae  Lup Helda Iulia. Școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”. Sighetu Marmaţiei Profesor coordonator: Mic Vasile  Mihali Claudiu. Baia Mare 63 . Colegiul Naţional „Gh Şincai”. Baia Mare Profesor coordonator: Darolţi Erika MENŢIUNI  Tomoioagă Alexandru. Colegiul Naţional „Gh Şincai”. clasa a VIII-a. Colegiul Național „Gh. Şincai”. Colegiul Național „Vasile Lucaciu”. Satu Mare Profesor coordonator: Blaga Alexandru  Topan Andra şi Giurgiu Roxana . clasa a VI-a.Mihai Eminescu” . clasa a VII-a. clasa a VI-a. Șimleu Silvaniei. Colegiul Național „Dragoş Vodă”. Baia Mare Profesor coordonator: Boroica Gheorghe PREMIUL II  Trif Dan şi Vişovan Adrian. Colegiul Național „Vasile Lucaciu”. Colegiul Naţional . Sălaj Profesor coordonator: Haiduc Sorina MENŢIUNI  Cortel Sven Raymond. Sighetu Marmaţiei Profesor coordonator: Mihai Amalia  Ignat Cristian şi Fazekas Vlad. Bărnuțiu”. Școlar Borșa Profesor coordonator: Mihali Marinela  Stretea Roland. Gr. Baia Mare Profesor coordonator: Boroica Gheorghe  Fekete Helga şi Lapsanszki Evelyn. Colegiul Naţional „Gh Şincai”. clasa a VII-a Şcoala cu clasele I-VIII „George Coşbuc”. Gr. Baia Mare Profesor coordonator: Petruțiu Crina  Rânja Daiana. Baia Mare Profesor coordonator: Boroica Gheorghe  Ţiplea Tudor Petru. Colegiul Naţional „Gh Şincai”. Baia Mare Profesor coordonator: Bârsan Irina CLASA a IX-a M1 PREMIUL I  Bretan Paula Alice. clasa a VII-a. Colegiul Naţional „Gh Şincai”. Școlar Borșa Profesor coordonator: Mihali Marinela  Ieremias Viorel. Sighetu Marmaţiei Profesor coordonator: Giurgi Vasile  Botoi Anca şi Cosma Diana.MENŢIUNE SPECIALĂ  Zelina Mihai. Colegiul Naţional „S. clasa a VIII-a. Baia Mare Profesor coordonator: Muşuroia Nicolae PREMIUL III  Deac Dan şi Oros Dionis. Baia Mare Profesor coordonator: Boroica Gabriela  Iuga Andreea.. Baia Mare Profesor coordonator: Sabău Ştefan  Trif Raluca. Colegiul Național „Vasile Lucaciu”. Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”. Colegiul Naţional „Gh Şincai”.

Colegiul Naţional „Gh Şincai”. Sălaj Profesor coordonator: Haiduc Sorina  Şter Adrian şi Zicher Norbert. Baia Mare Profesor coordonator: Petruţiu Crina  Mărieş Răzvan Liceul Teoretic . Şincai”. Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”. Şincai”.Emil Racoviţă”. Brumar Ilie. Baia Mare Profesor coordonator: Heuberger Dana  Pop Alexandra. Colegiul Naţional „Gh Şincai”.Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”. Sighetu Marmaţiei Profesor coordonator : Tivadar Cornel  Predoiu Diana şi Ilia Teodora. Sighetu Marmaţiei  Profesor coordonator : Tivadar Cornel Ţiplea Marius Dorel. Șimleu Silvaniei. Baia Mare Profesor coordonator: Sfara Gheorghe  Ispas Mara şi Mates Teofana. Sălaj Profesor coordonator : Haiduc Sorina  Bonyhai Andrei şi Mureşan Alexandru. Baia Mare Profesor coordonator: Heuberger Dana  Mureşan Madălina şi Rusu Denisa. Baia Mare Profesor coordonator: Boroica Gheorghe PREMIUL III  Csereoka Petra. Vişeu de Sus Profesor coordonator: Şimon Paula-Mihaela CLASA a X-a M1 PREMIUL I  Petca Alexandra. Bărnuțiu“. Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu“. Colegiul Naţional „S. Bărnuțiu”. Baia Mare Profesor coordonator: Petruţiu Crina  Dunca Dan Grigore şi Melniciuc Alexandru. Colegiul Național „Gh.Dragoş Andreea. Baia Mare Profesor coordonator : Sfara Gheorghe PREMIUL II  Pădurean Lorena şi Crisan Alexandra . Baia Mare 64 . Satu Mare Profesor coordonator: Marciuc Daly  Dragoş Hanna . Colegiul Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian”.. Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”. Baia Mare Profesor coordonator: Heuberger Dana MENŢIUNI  Morar Andrei şi Pinte Dan. Șimleu Silvaniei.Profesor coordonator: Boroica Gheorghe  Miclăuş Oana şi Prodan Lavinia. Zalău Profesor coordonator: Sîrb Vasile  Ciurdaş Vlad şi Băbaş Bogdan. Baia Mare Profesor coordonator: Heuberger Dana  Suciu Vlad. Baia Mare Profesor coordonator: Heuberger Cristian  Rusu Diana şi Conţi Andrada Colegiul Național „Gh. Şincai”. Colegiul Naţional „S. Colegiul Naţional „Gh. Colegiul Naţional „Gh Şincai ”. Colegiul Naţional „Gh Şincai”. Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”. Colegiul Naţional „Gh Şincai”. Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”.

Colegiul Naţional „Gh Şincai”. Baia Mare 65 . Colegiul Naţional .Gh Şincai”. Baia Mare Profesor coordonator: Crina Petruţiu  Sabadâs Iulia şi Berfela Eric. Baia Mare Profesor coordonator: Sfara Gheorghe  Covaci Anca şi Miholca Diana . Baia Mare Profesor coordonator: Crina Petruţiu  Mihalca Daniel.Gh Şincai”. Bărnuțiu”. Colegiul Naţional . Șimleu Silvaniei... Sighetu Marmației.Vasile Lucaciu”. Satu Mare Profesor coordonator: Blaga Alexandru  Irimeş Cezar şi David Ionuţ. Satu Mare Profesor coordonator: Blaga Alexandru  Crişan Maria Iulia şi Laslău Oana.. Colegiul Naţional. Baia Mare Profesor coordonator: Nicolae Muşuroia PREMIUL II  Pop Daniel Constantin.Mihai Eminescu”. Colegiul Naţional . Baia Mare Profesor coordonator: Bojor Florin  Varga Adrienn Ivett şi Remeş Carina. Ocean Cristina  Ungurean Gheorghe si Berci Ioan.Gh Şincai”. Profesor coordonator: Vișovan Magdalena CLASA a XI-a M1 PREMIUL I  Bancoş Andrei .. Colegiul Naţional „Gh Şincai”. Colegiul Naţional „Gh. Colegiul Național „Gh.Profesor coordonator: Podină Camelia. Baia Mare Profesor coordonator: Petruţiu Crina  Vago Timea şi Săsărean Andreea. Şincai”. Colegiul Naţional . Liceul „Regele Ferdinand”. Şincai”.Mihai Eminescu”.Colegiul Naţional „Gh... Şincai”. Sălaj Profesor coordonator: Haiduc Sorina PREMIUL III  Mărieş Ioana şi Pop Andrei. Satu Mare Profesor coordonator: Blaga Alexandru  Balea Ştefan.Gh Şincai”. Colegiul Naţional “Dragoş Vodă”. Baia Mare Profesor coordonator: Muşuroia Nicolae  Czimerman Ivette. Colegiul Naţional . Colegiul Naţional „S...Mihai Eminescu”. Baia Mare Profesor coordonator: Darolţi Erika MENŢIUNI  Fînăţan Vlad şi Hobincă Bogdan. Baia Mare Profesor coordonator: Petruţiu Crina  Csoregi Natalia şi Meseşan Alina.Vasile Lucaciu”. Sighetu Marmației Profesor coordonator: Vișovan Magdalena  Bancoş Adrian şi Both Paul. Colegiul Național „Gh. Colegiul Naţional . Baia Mare Profesor coordonator: Heuberger Dana  Kando Eniko. Colegiul Naţional . Sighetu Marmaţiei Profesor coordonator: Giurgi Vasile  China Mădălina şi Criste Alexandra. Liceul „Regele Ferdinand”. Colegiul Naţional . Şincai”. Baia Mare Profesor coordonator: Heuberger Dana  Borodi Diana si Ficzay Klara Margareta..

Profesor coordonator: Crina Petruţiu

Melniciuc Andreea şi Vesel Pop Mihaela Mădălina, Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”,
Vişeu de Sus
Profesor coordonator: Vesel-Pop Floare- Ioana

Filip Viorel şi Hidegcuti Adrian, Lic. Teoretic ,,Emil Racoviţă”, Baia Mare
Profesor coordonator: Ocean Cristina

Birtaş Bianca şi Bîrle Denisa, Colegiul Naţional ,,Gh. Şincai”, Baia Mare
Profesor coordonator: Heuberger Cristian
CLASA a XII-a M1
PREMIUL I

Racolța Remus şi Roșca Bogdan, Colegiul Naţional „S. Bărnuțiu”, Șimleu Silvaniei,
Sălaj
Profesor coordonator: Teodor Crișan
PREMIUL II

Vlad Olimpia, Colegiul Naţional„Gh Şincai”, Baia Mare
Profesor coordonator: Boroica Gheorghe
PREMIUL III

Eberst Johanna şi Ungureanu Teodora, Colegiul Naţional „Gh Şincai”,Baia Mare
Profesor coordonator: Heuberger Cristian
MENŢIUNI

Ilia Alexandra şi Costin Dana, Colegiul Naţional „Gh Şincai”, Baia Mare
Profesor coordonator: Heuberger Cristian

Brezovsky Armin şi Ardelean Vlad, Colegiul Naţional „Gh Şincai”,Baia Mare
Profesor coordonator: Boroica Gheorghe

Orţan Călin şi Şter Vlad, Colegiul Naţional „Gh Şincai”, Baia Mare
Profesor coordonator: Fărcaş Natalia

Bîrle Dan şi Câmpean Mircea, Colegiul Naţional „Gh Şincai”, Baia Mare
Profesor coordonator: Boroica Gheorghe

Grigor Alexandru şi Lupşe Alexandru, Colegiul Naţional „Gh Şincai”, Baia Mare
Profesor coordonator: Boroica Gheorghe

Mic Adela şi Cîrstina Diana, Colegiul Naţional „Gh Şincai”, Baia Mare
Profesor coordonator: Heuberger Cristian
CLASA a IX-a M2
PREMIUL I

Angheluţă Ruxandra şi Dunca Diana, Colegiul Naţional ,,Gh. Şincai”, Baia Mare
Profesor coordonator: Petruţiu Crina
PREMIUL II

Berinde Ioan şi Farcaş Adrian, Colegiul Şcolar ,,Gh Lazăr”, Baia Mare
Profesor coordonator: Pop Adela
PREMIUL III

Leş Adrian şi Sarca Domitian, Seminarul Teologic Ortodox, Baia Mare
66

Profesor Coordonator: Bologa Monica Luciana
MENŢIUNI

Moje Ioana şi Pintea Denisa, Grup Şcolar Sanitar, Baia Mare
Profesor coordonator: Pop Radu

Toth Eric si Cîşlariu Raul, Colegiul Economic,,N. Titulescu”, Baia Mare
Profesor coordonator: Horge Daniel
CLASA a X-a M2
PREMIUL I

Zah Radu Bogdan, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Baia Mare
Profesor coordonator: Dale Camelia
PREMIUL II

Ardeleanu Marius şi Ghita Gelu, Colegiul Tehnic ,,George Bariţiu”, Baia Mare
Profesor coordonator: Rus Ancuţa
PREMIUL III

Bîrle Florin şi Lar Răzvan, Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny”, Baia Mare
Profesor coordonator: Brisc Viorica
MENŢIUNI

Filip Ionuţ, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Baia Mare
Profesor coordonator: Şerba Lucia

Puşcaş Ramona si Zaharie Ioana, Liceul Teoretic ,,Emil Racoviţă”, Baia Mare
Profesor coordonator: Petrean Liviu

Bonta Nela şi Iman Radu, Colegiul Economic ,,Pintea Viteazul”,Cavnic
Profesor coordonator: Dan Sânziana

Habadan Oana şi Maraloiu Alex, Colegiul Tehnic ,,George Bariţiu”, Baia Mare
Profesor coordonator: Pop Anca

Corodan Dora si Pop Andrei, Liceul Teoretic ,,Emil Racoviţă”, Baia Mare
Profesor coordonator: Podina Camelia si Marian Claudia
CLASA a XI-a M2
PREMIUL I

Pop Ramona, Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny”, Baia Mare
Profesor coordonator: Şerba Lucia
PREMIUL II

Pop Oana si Coşa Cătălin, Liceul Teoretic ,,Emil Racoviţă”, Baia Mare
Profesor coordonator: Horge Marinela
PREMIUL III

Gherghel Simona şi Chira Denisa, Liceul Sanitar, Baia Mare
Profesor coordonator:Pop Radu
MENŢIUNI

Grosu Gabriel şi Babici Claudiu, Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu”, Baia Mare
Profesor coordonator Bojor Meda

Macovei Anatolie şi Coman Alexandru, Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny”, Baia
Mare , Profesor coordonator:Birta Adriana
67

CLASA a XII-a M2
PREMIUL I

Mureşan Andrada şi Pop Helga, Colegiul Naţional ,,Gh Şincai”, Baia Mare
Profesor coordonator: Fărcaş Natalia
PREMIUL II

Moldovan Oana şi Poinar Aurelia, Colegiul Naţional ,,Gh Şincai”, Baia Mare
Profesor coordonator: Fărcaş Natalia
PREMIUL III

Demeter Roland şi Grigor Emil, Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny”, Baia Mare
Profesor coordonator: Şerba Lucia
MENŢIUNI

Jelea Oana şi Tibil Diana, Colegiul Naţional ,,Gh Şincai”, Baia Mare
Profesor coordonator: Fărcaş Natalia

Chiver Oxana şi Roman Deiana, Colegiul Naţional ,,Gh Şincai”, Baia Mare
Profesor coordonator: Fărcaş Natalia

Dunca Estera şi Şoarice Beatrice, Colegiul Naţional ,,Gh Şincai”,Baia Mare
Profesor coordonator: Fărcaş Natalia

Rujă Raluca si Ekkert Melinda, Colegiul Tehnic ,,Transilvania”, Baia Mare
Profesor coordonator: Pop Adrian

Cristian Bianca şi Szilagyi Andrei, Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny”, Baia Mare
Profesor coordonator: Brisc Viorica

Fonai Camelia şi Nistor Mădălina, Colegiul Naţional ,,Gh Şincai”,Baia Mare
Profesor coordonator: Fărcaş Natalia.
SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE REFERATE ALE ELEVILOR
„EUROMATH” – 2011
Loc de desfășurare: Atena – Grecia
Perioada: 30. 03.2011 – 3.04. 2011
Sponsor: Consiliul Local al municipiului Baia Mare, cu aportul doamnei inspector şcolar
general Prof. Mariana Pop.
Nr.
Nume şi prenume
Unitatea de învăţământ
crt.
Boroica Gabriela
1.
Colegiul Naţional”Vasile Lucaciu” Baia Mare
(profesor coordonator)
2.
Duță Andreea
Colegiul Naţional”Vasile Lucaciu” Baia Mare
3.
Sabou Cristina
Colegiul Naţional”Vasile Lucaciu” Baia Mare
4.
Petruș Andrei
Colegiul Naţional”Vasile Lucaciu” Baia Mare
5.
Tyekar Dan
Colegiul Naţional”Vasile Lucaciu” Baia Mare
6.
Petca Alexandra
Colegiul Naţional”Vasile Lucaciu” Baia Mare
7.
Bretan Alice
Colegiul Naţional”Gheorghe Şincai” Baia Mare
8.
Vișovan Adrian
Colegiul Naţional”Gheorghe Şincai” Baia Mare
9.
Bancoş Andrei
Colegiul Naţional”Gheorghe Şincai” Baia Mare

68

2010.Roland Stretea . România. Grecia. Aceştia au susţinut la Euromath 2010. Cei şase elevi din Baia Mare au fost selecţionaţi în urma Sesiunii interjudeţene de comunicări ştiinţifice pentru elevi. care au avut ca autori elevi din 8 ţări europene (Bulgaria. Cipru.Andrei Bancoş şi „Mirrored numbers vith mirrored powers” ( Numere răsturnate cu puteri răsturnate). din Cipru. De menţionat că elevii Andrei Bancoş şi Vlad Crişan au participat şi la ediţia din 2009 a Euromath. 2 elevi din Suceava. “Systems of equations” (Sisteme de ecuaţii)Alexandra Petca şi Florin Feier . N. Din România au participat 2 elevi din Brăila.U. lucrările: ”Invariants”(Invarianţi). C. Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu”). desfăşurată în decembrie 2009. Colegiul Naţional“Vasile Lucaciu”). 1 elev din Teleorman şi 6 elevi din Maramureş. Maramureşul a fost reprezentat de elevii: Roland Stretea ( clasa a VII-a. Colegiul Naţional“Gheorghe Şincai”) şi Vlad Crişan (clasa a XI-a. Alexandra Petca şi Florin Feier (clasa a IX-a. „ On some classes of inequalities” ( O clasă de inegalităţi).A.CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE REFERATE ALE ELEVILOR „EUROMATH” – 2010 Loc de desfășurare: Bad Goirsen – Austria. Șincai” Baia Mare La coferinţă au fost prezentate 54 de lucrări. Baia Mare. Ucraina) din Kazastan şi din S. Slovacia.02. Perioada: 25. 69 . „ Parastrophic Polygons” ( Poligoane laticiale) – Denisa Pop. Italia. Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu”). Estonia. Denisa Pop şi Andrei Bancoş (clasa a X-a.2010 – 28.02. ”Gh.Vlad Crişan. Profesor însoțitor: Nicolae Mușuroia. la Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”.

Amsterdam.5 puncte Olimpiada Balcaniadă de Matematică. clasa a IX -a Profesor de matematică: Gheorghe Boroica Concursul IMAR. Baia Mare. Bucureşti – medalie de bronz Concursul „ Vrânceanu Procopiu”.REZULTATE DEOSEBITE ALE ELEVULUI CERRAHOGLU OMER ÎN ANUL ȘCOLAR 2010 – 2011 Elev al Colegiului Naţional “Gheorghe Șincai”. Bacău– premiul I (în afara concursului) Concursul American Mathematical Competition. Călăraşi – premiul I (în afara concursului) Concursul „ Stelele Matematicii”. Bucureşti premiul I Concursul „ Danube”. 70 .medalia de aur Olimpiada Naţională de Matematică. Oradea .premiul I MECTS şi medalie de aur SSMR Olimpiada Internațională de Matematică. premiul I Concursul AIME: 9 puncte. Bucureşti – premiul I (în afara concursului) Concursul „ Romanian Master of Mathematics”. 2011. AMC12. 2011. 2011 – medalie de argint. Iaşi . INDEX: 211.

12.2011. 11.2010 .“Canguraşul matematician”. etapa I. 4.menţiune 11. proba pe echipe. medalie de aur.03.premiul II .06.premiul II 12.06. Mureş.2011.05.proba individuală. clasa a VI-a Profesor de matematică: Ştefan SABĂU 1.11. AMC8. proba “la ceas” 10. Premiu de excelenţăconcursul “Problema zilei” 16.Concurs interjud. Baia Mare: Premiul I.Premiu de excelenţă 7. premiul I MECTS. Olimpiada locala de matematică.Achievement Roll | MAA .locul I 8. Premiul II. medalie de aur SSMR 71 .premiul I 5.premiul I 3.2011: Premiul III. Concursul internaţional de matematică “Școala cu ceas”.7.premiul I 2.06. proba individuală 6. 12. februarie 2011.REZULTATE DEOSEBITE ALE ELEVULUI ZELINA MIHAI-ANDREI ÎN ANUL ȘCOLAR 2010 – 2011 Elev al Colegiului Naţional “Vasile Lucaciu”. de matematică “Dumitru Tiganetea”. Poiana Zanelor. Premii ȋn tabăra “Cangurul”.05.2011. Concurs naţional de matematică “Lumina Math”.AMC Includes AMC 8 participants in grades 6 and below who scored 15 or above . 12. Premiul I. Premiul I. Concurs interjudeţean de matematică “Tinere Speranţe”. Concurs naţional de matematică “Euclid”.Honor Roll | MAA .2010.02. Concurs interjudeţean de matematică “Dimitrie Pompeiu”.locul I. Concurs Național de matematică “Evaluare ȋn educaţie”. de matematică “Grigore Moisil”. 23. 11.locul IV 14. etapa competiţională.04. Arad. etapa I. Baia Mare. Botoşani 14. 2.05.10.2011premiul II 13. Olimpiada naţională de matematică. Tg. Concurs naţional de matematică “Evaluare ȋn educaţie”.AMC Includes AMC 8 participants who scored 17-21.2011.2010.Dej.2011.locul I 15.2011 . etapa finală. American Mathematical Contest. Olimpiada judeţeană de matematică. Baia Mare. Baia Mare.proba de baraj “junior level”. Baia Mare. medalie de aur. 25.locul III 9. 28.2.Concurs interjud. 27.2010.2011 . Tabăra de matematică.2011 . Premiul I. It is based on the top 2-5% of student scores.07.12. Concurs naţional de matematică “Euclid”.concursul Prim.11. Râmnicu Vâlcea: Premiul I. 17.

pătrunzători. 72 . promovarea adevăratelor valori e necesară. care îmbină într-o ţesătură perfectă inocenţa cu inteligenţa sclipitoare şi care reprezintă o provocare pentru orice dascăl. Într-o societate în continuă schimbare. Mirela Ionaş. În anul şcolar 2010-2011 clasa a X a a obţinut premiul I la etapa judeţeană a Concursului Naţional de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”. Nu poţi construi o societate sănătoasă decât punând la temelie valorile. La faza naţională a Concursului Naţional de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” a obţinut premiul I.REZULTATE DEOSEBITE ALE ELEVEI CUREU IULIA ÎN PERIOADA 2009-2011 Elevă în clasa a X-a la Grup Școlar Târgu Lăpuș. Speranţa într-un viitor mai bun vine când priveşti aceşti doi ochi mari. iar această promovare trebuie să înceapă încă din şcoală. profesor îndrumător: Prof. În anul şcolar 2009-2010 clasa a IX a a obţinut premiul I la etapa judeţeană a Concursului Naţional de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”. La faza naţională a Concursului Naţional de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” a obţinut premiul I.

Vechime 1.Coşbuc”Sighetu Marmaţiei C. . ”B.M.N. Coșbuc” Sighetu Marmației Gr.Saligny”Baia Mare Gr.”Carmen Sylva” Baia Mare C. 16. 27. 3. 17. ”Gh.N.Iorga” Baia Mare Lic. ”R.T. 14. 11.Coşbuc” Baia Mare Şcoala”N. Rareș” Târgu Lăpuș Lic. Profesor Director Director Profesor I I I I 35 30 32 18 Profesor I 23 C. crt. T. Cioclu Costel Crăciun Marius Gherasin Gheorghe Profesor Director I I 32 20 Profesor I 32 Grigor Mihai Profesor I 29 C. did. Şcolar ”Al.Şincai” Baia Mare 7.T. 13. Nr. 21. I I 26 20 Inspector I 39 Şcoala”G.N. Puț Liliana Profesor I 23 23. Şcolar Tg. 12. ”V.Racoviţă” Baia Mare Şcoala ”G. Vodă” Vișeu de Sus Școala ”G. Titulescu” Baia Mare 6.N. 20. Stănescu” Baia Mare C.”D. 24. Buşescu Ioan Dir. adj.N. Lăpuş Şcoala „N.LISTA METODIȘTILOR DIN JUDEȚUL MARAMUREȘ MATEMATICĂ Nr. ”P. 4. 5.Vodă” Sighetu Marmaţiei Școala. Mic Vasile Director I 39 19. Nr. Șincai” Baia Mare Lic.S Sighetu Marmaţiei Profesor I 24 C. T. Şcolar I.Filipaşcu” Petrova Colegiul Ec. Șerba Lucia Știru Aurica Profesor Profesor I I 23 35 25.Lucaciu” Baia Mare Profesor I 23 8. Mușuroia Nicolae Pop Gheorghe Pop Vesel Floare Profesor Profesor Profesor I I I 30 41 24 22. Bizău Ioan Boga Ovidiu Boloş Mihai Boroica Gabriela Boroica Gheorghe Brisc Viorica Şcoala unde este titular C. Şincai” Baia Mare Profesor Dir. Ferdinand” Sighetu Marmaţiei Gr.Iorga” Baia Mare C.Titulescu” Baia Mare C. Zglobiu Nicolae Profesor I 35 73 . ”N. Carpov Aneta Director I 34 10. 7 Vișeu de Sus Colegiul Ec. Tomoioagă Ioan Profesor I 33 26. I 38 9.”M. ”A.Vodă” Sighetu Marmaţiei Şcoala nr. Teoretic ”E. 15. I I 32 43 28.”D. ”Gh.Eminescu” Baia Mare Lic. Heuberger Cristian Ienuţaş Vasile Ilie Ella Maiorescu Gheorghe 18.adj. ”Gh. N. 1 Vișeu de Sus Școala. Berci Ioan Director I 31 2. Tomoioagă Ioan Vlad Ioan Director Dir. 2 Sighetu Marmaţiei Gr.adj.N. Școlar Tehnic Baia Mare Școala. Nume şi prenume Funcția Gr. ”N. ”N.

M. "Dr. Șincai” Baia Mare Ș. crt 1. "Nicolae Titulescu" Baia Mare Școala nr. E. "Nicolae Iorga" Baia Mare C. 3.MEMBRII CONSILIULUI CONSULTATIV AL PROFESORILOR DE MATEMATICĂ Nr. T. 7. "George Bariţiu" Baia Mare director 14 C. A. E. Vodă" Sighetu Marmaţiei C. 10. "Pintea Viteazul" Cavnic director 10 Şc. 5. 6. 6. "Mihai Eminescu" Şăliştea de Sus director 24 Şc. Cucicea Mihai director 12. 15. Numele şi prenumele Boloş Mihai Carpov Aneta Berci Ioan Cristescu Felicia Pop Vasile Graţian Borcut Marin Buzilă Gârda Cristian Chiş Dumitru Rednic Gheorghe Orha Maria Monica Funcţia Vech. Barițiu” Baia Mare C. Școlar Târgu Lăpuș Școala ”N. 12. „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei Gr. 8. N.”G. Ec. Poienile de sub Munte 11.D. 3. Titulescu" Baia Mare C. Vulpe Petre director 37 74 . M. 9. 9. 10. 14. T. 8. 5. Unitatea de învăţământ director director director director 32 33 30 23 Şc. Ulmeanu” Ulmeni Școala nr. N. "Petre Dulfu" Baia Mare 35 Liceul "Taras Şevcenko" Sighetu Marmaţiei Şc. 11. 1.N. ”Gh. "George Coşbuc" Baia Mare director 43 Şc. N.Iorga” Baia Mare C. „C. 2. ”R. crt. A. 4. "D.T. "Carmen Sylva" Baia Mare director adjunct 9 C. N. 7. A. M. 13. 2. 1 Moisei LISTA CADRELOR DIDACTICE CARE AU PRIMIT GRADAŢII DE MERIT 2011 Nr. "N. Școlar ”F.Şc. ”Vasile Lucaciu” Baia Mare Gr. 1 Vișeu de Sus Col.Coşbuc” Baia Mare C. Nume şi prenume Berci Ioan Boga Ovidiu Boloș Mihai Covaciu Traian Gherasin Gheorghe Heffler Gabriela Ienuțaș Vasile Muşuroia Nicolae Ofrim Adrian Pop Anca Sabău Ştefan Sas Șimon Magdalena Tomoioagă Ioan Trif Margareta Urda Maria Şcoala C. ”Liviu Rebreanu” Dragomirești Col.Nenitescu” Baia Mare Şcoala”G. 4. Ferdinand” Sighetu Marmaţiei Gr. ”Vasile Lucaciu” Baia Mare Lic. Ilie Lazăr" Giuleşti director 31 ŞC.

Boroica Gabriela Heuberger Cristian Bretan Andrei Friedrich Gabriela Temian Gavril profesor 34 18. "George Coşbuc" Sighetu Marmaţiei C. 32. N. Şincai" Baia Mare profesor 24 Şc. Şc. N. "Ioan Buteanu" Şomcuta Mare Ş. "Gheorghe Şincai" Baia Mare C. "N. 34. "N. Moanţă Tudor profesor profesor psihopedagogie specială profesor psihopedagog Şc. E. 30. Târgu Lăpuş Liceul T. Mic Vasile profesor 39 19. 23. ”Nicolae Iorga” Baia Mare profesor 21 C. Tomoiagă Ioan profesor 34 C. "Gh. "Dragoş Vodă" Sighetu Marmaţiei profesor 21 C. E. T. Titulescu" Baia Mare Şc. Vlad Marie profesor 35 39. "Anghel Saligny" Baia Mare Şc. Pop Ioan Birta Adriana Bunu Ioan Iulian Vele Alexandru Sava Gheorghe Alexandru Bercea Voichiţa Bojor Meda Mihalca Cristina Mureşan Corina Lidia profesor profesor profesor profesor 40 20 20 9 C. N. 16. "Dr. "Anghel Saligny" Baia Mare Liceul de Artă Baia Mare Grupul Şcolar Târgu Lăpuş profesor 35 Grupul Şcolar Fărcaşa profesor profesor profesor 34 14 18 profesor 13 38. N. 15. 2 Moisei C. "Emil Racoviţă" Baia Mare C. Titulescu" Baia Mare 17. 36. T. 33. "Dragoş Vodă" Sighetu Marmaţiei C. Stan Sanziana 33 40. "Aurel Vlaicu" Baia Mare Şc. 24. T. 75 18 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş 39 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş . 35. cu clasele I-VIII Nr. 21. 31. 26. 27. Victor Babeş" Baia Mare Şc. M. Transporturi Auto Baia Sprie C. "Anghel Saligny" Baia Mare profesor profesor profesor 15 23 16 profesor 20 profesor 15 profesor profesor 15 17 14. N. T. A. profesor 17 C. N. Ocean Cristina profesor 13 29. "Vasile Lucaciu" Baia Mare profesor 24 C. T.13. "Mihai Eminescu" Şăliştea de Sus Şc. 22. cu clasele I-VIII "Vişeu de Sus 20. 25. Vatavului Sorin 41. "Nichita Stănescu" Baia Mare Liceul T. 37. "Alexandru Ioan Cuza" Baia Mare C. Şerba Lucia Maria Bojor Florin Brisc Viorica Neaga Nadina Caltea Amalia Mariana Tivadar Cornel Marius Darolţi Erika Ionaș Mirela 28."Vasile Lucaciu" Baia Mare Gr.

III. Gavril Temian Colegiul Economic „ N.2010 76 . Teoreme de medie – prezintă Prof. Cristina Ocean Lic.IV.Editura Nomina .” G.Stănescu” şi Rotaru Dumitru Şc.”A.teoretic ” Emil Racoviță” Baia Mare 3.8. I.Bolos Mihai 2.TEMATICA ȘI LOCAȚIA CERCURILOR PEDAGOGICE LA DISCIPLINA MATEMATICĂ.2010 Tematica: 1. Pop Marinel – Liceul Sportiv Baia Mare 2.XII.Cristina Mihalca.Grupa I-gimnaziu Sighetu Marmației Loc de desfăşurare: Școala cu clasele I-VIII „Dr.I-VIII ”Nicolae Iorga” Baia Mare -Prof.gimnaziu Baia Mare Locul de desfasurare: Școala cu clasele I-VIII „ Nicolae Iorga” Baia Mare Data: 11. AN ȘCOLAR 2010-2011 SEMESTRUL I 1.Grupa I.Saligny” Baia Mare Prof. Claudia Mihalyi 5. „ Activitatea de performanta intre deziderat si realizare ”-prezinta Prof.prezintă Prof.Podină Camelia. Nicolae Muşuroia Colegiul Național „ Gh.2010 Tematica: 1.Șincai” Baia Mare Prof.II.Grupa Licee Teoretice şi Licee Industriale Baia Mare Loc de desfăşurare: Liceul Teoretic „ Emil Racoviţă” Baia Mare Data: 11.XII.9 /2010 4.Titulescu” Baia Mare 3. Prezentarea Revistei Evaluare Naționala 2011 . Mihalyi de Apşa” Sighetu Marmației Data: 17. Lic. Sabău Ştefan şi Sfara Gheorghe Colegiul Naţional „V. Gazeta matematică – factor determinant în pregatirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare 4. Ienuţaş Vasile Şc. Lucia Şerba Colegiul Tehnic „ A.XII.Iancu” Baia Mare -Prof. Gazeta matematică – factor determinant în pregatirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare 3.Ilie Ella şi Ienuţaş Vasile 6.Lucaciu” Baia Mare -Prof.Coșbuc” Baia Mare şi Prof. Desfăşurarea concursului interjudeţean „Tinere speranţe” Responsabilii de cerc: .Prof. Rezolvarea unor probleme de gimnaziu din revista Gazeta matematică numerele 7. Prezentarea unui auxilair didactic: „Intîlnire cu Pitagoara” prezintă Prof. Boloş Mihai şi Bretan Andrei Școala cu cls. Activitatea de cercetare a elevilor. un deziderat al profesorilor de matematică – Prof.teoretic ” Emil Racoviță” Baia Mare 2. Sesiunea interjudeţeană de referate şi comunicări ştiinţifice a elevilor: „ Faţă-n faţă cu adevărul” Responsabili de cerc: Prof. Ştiru Aurica Școala ”N.

2010 Tematica: 1.Metode vectoriale în rezolvarea problemelor de geometrie plană – Prof. Bizău Ioan Școala Nr.XII.2010 Tematica: 1.XII.2 Sighetu Marmaţiei 4. Gherasin Gheorghe. Gazeta matematică – factor determinant în pregatirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare 3.a folosind metoda analizei şi sintezei 2.5 Sighetu Marmației Data: 17.2010 Tematica: 1. Andreica Călin 77 . Tomoiagă Ioan-Colegiul Național „ Dragoș Vodă” Sighetu Marmației 6. Vraja Dănuț 3.Tematica: 1. Analiza unor modele de subiecte la proba scrisă la matematică-evaluare naţională 3.Grupa liceu Sighetu Marmaţiei Loc de desfăşurare: Liceul „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației Data: 17. Vasile Mic Școala cu clasele I-VIII „ George Coșbuc” Sighetu Marmaţiei 5.Gazeta matematică – factor determinant în pregatirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare 3.Construcţii geometrice –modalitate de dezvoltare şi formare a gândirii logice a elevilor – prezintă Prof.Performanța si excelența în matematică 2.Grupa gimnaziu Vișeu de Sus Locul de desfasurare: Școala cu clasele I-VIII Vișeu de Jos Data : 17. Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru clasa a VIII-a 2. Grupa II-gimnaziu Sighetu Marmației Loc de desfăşurare: Școala cu clasele I-VIII Nr. Lecţii demonstrative: a) Algebră:clasa a V-a ”Amplificarea şi simplificarea fracţiilor” propunător Prof. Silviu Trifoi 2.Liceul „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației Prof.Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale şi Admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2010-2011 Responsabil de cerc: Prof. Gazeta matematică – factor determinant în pregatirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare Responsabil de cerc: Prof. Referat: ”Locuri geometrice” intocmit de Prof. Gazeta matematică – factor determinant în pregătirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare 4. Vişovan Magda si Prof. Pop Găvrilă 5.Abordarea problemelor de geometrie de la clasa a VII.Radu Trifoi Responsabil de cerc: Prof.Lecţie deschisă – Prof.XII.

Tomoiagă Ana Responsabil de cerc: Prof.Chiş Dumitru. Șc.Gazeta matematică – factor determinant în pregătirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare material prezentat de Prof. Buda Liviu.2010 Tematica: 1.XII. Grupa gimnaziu Târgu Lăpuş Loc de desfăşurare: Școala cu clasele I-VIII Cupşeni Data: 17. Chiş V.Lecţie deschisă cu titlul „Probleme cu caracter aplicativ” la clasa a VIII-a prezentată de Prof.Grupa gimnaziu Borșa Loc de desfăşurare: Școala cu Clasele I-VIII nr. Buda Liviu. Dumitru Chiș. 2. Ofrim Adrian. Prezentarea unor modele de teste pentru elevii din clasa a VIII-a în vederea pregătirii Evaluării Naţionale – prof .Traian Pop. Responsabil de cerc: Prof.b) Algebră:clasa a VI-a ”Operaţii cu numere raţionale pozitive” propunător Prof. ”F.2010 Tematica: 1. Sas Șimon Magdalena.XII. Ulmeanu” Ulmeni 10. Rebreanu” Dragomirești 8. 3. Gr. Prof. Gazeta matematică – factor determinant în pregătirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare Responsabil de cerc: Prof. Maria-Mărioara 2. Boga Ovidiu.Grupa gimnaziu Valea Izei Loc de desfăşurare: SAM „ Liviu Rebreanu” Dragomireşti Data: 17. Vlad Ioan 7. SAM ”L. Boga Ovidiu Grup Şcolar Târgu Lăpuş Prof. prezintă Prof. Dezbatere „Evaluarea naţională de la acumulare la învăţare centrată pe competenţe” prezentată de Prof. Adrian Ofrim.Traian Marinca 2. 3. Roman Mariana Școala cu clasele I-VIII Vima Mică 9. Școala cu clasele I-VIII Sălsig Prof. Referat cu tema: ”Impactul concursurilor şcolare asupra elevului şi familiei” Prof. Tomoiagă Ioan și Prof.XII.2010 78 . Gazeta matematică – factor determinant în pregătirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare Responsabil de cerc: Prof. Grupa gimnaziu Ulmeni Loc de desfăşurare: Școala cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru Data: 17.2010 Tematica: 1.XII. SAM „Mihai Eminescu” Săliştea de Sus Prof. Referat metodic: „Modele matematice”.1 Borșa Data: 17.

Borșa Mădălina și Borșa Raul (subiect metodic) 4. programă. Referat : Probleme cu . Probleme din Gazeta Matematică 4. Muşuroia Nicolae Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare LICEE INDUSTRIALE Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”.Baia Mare Tematică: 1. Urda Maria. Școala cu clasele I-VIII Nr. "Aplicații ale inegalității lui Holder" .Bacalaureat – Evaluare Națională (calendar.7 Borșa 11. "Determinarea unor limite de șiruri" .Olimpiada de matematică şi alte concursuri. Analiza subiectelor și rezultatelor Concursului Haimovici.aprile 2011 ZONA BAIA MARE LICEE TEORETICE Locul de desfăşurare: Liceul Teoretic „Nemeth Laszlo”. 3.Birta Adriana și Borșa Raul 79 .Grupa liceu Borșa-Vișeu Loc de desfăşurare: Grup Școlar Borșa Data: 17.Tematica: 1.2010 Tematica: 1. Metodologia de organizare şi de desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII –a in anul şcolar 2010-2011 2. Pop Vesel Floare Liceul Teoretic „ Bogdan Vodă” SEMESTRUL AL II.1 Moisei Prof. Şteţcu Ioan 3.Brisc Viorica (subiect științific) 2. Ilovan George.dacă şi numai dacă’’ în matematica de gimnaziu intocmit de Prof. Mihali Marinela Grup Școlar Borşa Prof.. etapa județeană 2011 . Concursurile şi Olimpiadele Şcolare 2011. Rezolvarea problemelor de la Olimpiada Naţională de Matematică 2011 3. Baia Mare Tematică: 1.Birta Adriana și Șerba Lucia (subiect științific) 3.LEA 26. 2.Gazeta matematică – factor determinant în pregătirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare Responsabil de cerc: Prof. subiecte) 2.Probleme de concurs –referat Prof. "Metode interactive folosite în recapitularea pentru bacalaureat" . Școala cu clasele I-VIII Nr.XII. Diverse Responsabil de cerc: Prof. Coman Ioana şi Prof.Mihali Marinela 4. Gazeta matematică – factor determinant în pregatirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare Responsabil de cerc: Prof.

Rotaru Dumitru. Bretan Andrei 2. 3. C. Plusurile şi minusurile unui concurs: ±Poezie. Oiegaş Rodica Responsabili de cerc: Prof. Temian Gavril. Ardelean Codruţa. 4. multi/pluridisciplinaritatea. transdisciplinaritatea. : Borşa Liliana şi Prof. Rezolvarea unor probleme date la olimpiada națională de matematică – Prof. Sfara Gheorghe.prezintă: Prof. Prof. Boloș Mihai. Școala ”N. Fascinaţia esenţelor: Dan Barbilian/Ion Barbu şi Omar Khayam. „V. Pop Cosmin 2. Probleme din Gazeta Matematică 80 . Școala ”N.recapitulare .clasa a VIII-a”. Prof. Baia Mare Tematică: 1. 3. Rezolvarea unor probleme date la concursul ”Școala cu ceas” – Prof. Lecție deschisă ”Poliedre . C. „Nicolae Titulescu” Baia Mare Baia Mare. 2. E. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare GRUPA 1 ŞCOLI GENERALE BAIA MARE Locul de desfăşurare: Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Bretan Andrei. Baia Mare GRUPA 4 ŞCOLI GENERALE BAIA MARE Locul de desfăşurare: Şcoala cu clasele I-VIII „Simion Bărnuţiu” Baia Mare Tematică: 1. Concursurile şi Olimpiadele Şcolare 2011. Evaluarea Naţională. 5. Diverse. Cosma Simona. Şcoala „Nichita Stănescu”. 3. Prof.Iorga” Baia Mare GRUPA 3 ŞCOLI GENERALE BAIA MARE Locul de desfăşurare: Şcoala cu clasele I-VIII “Avram Iancu” Baia Mare Tematică: 1. Muntean Mariana Responsabili de cerc: Prof. Baia Mare Prof.Prof. Diverse. Ştiru Aurica. 4. 18. Rotaru Dumitru. Responsabili de cerc: Prof. Bârsan Irina. Sabău Ştefan. Rezolvarea unor probleme din Gazeta Matematică . Şerba Lucia. Dimensiuni ale învăţământului modern: interdisciplinaritatea. Materialele au fost prezentate de: Benea Aurelia . Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor la matematică în cadrul orelor de recapitulare finală – prezintă Prof. Şcoala „Avram Iancu”.Iorga” Baia Mare Prof. 2. N. Știru Aurica. Referat: “Metode alternative de predare a matematicii” – Prof. Rezolvarea problemelor de la Olimpiada Naţională de Matematică 2011 4. Referat – “Aplicarea matematicii in rezolvarea problemelor din viața cotidiană”.5. Breitkopf Marieta.Lucaciu” Baia Mare GRUPA 2 ŞCOLI GENERALE BAIA MARE Locul de desfăşurare: Şcoala cu clasele I-VIII “Nicolae Iorga” Baia Mare Tematică: 1.Brisc Viorica și Șerba Lucia Responsabili de cerc: Prof.

sesiune de referate. anuar. „Metode de determinare a distanțelor de la un punct la un plan în corpurile geometrice” – susținător Prof. 3. Diverse (noutăți legislative. Prezentarea unor situații deosebite întâlnite la clasă. ZETEA BOGDAN – Şc. activitate SSMR –MM etc.I-VIII „George Coșbuc” Sighetu Marmației. Subiect metodic: Învățarea prin descoperire. Liceul „Regele Ferdinanad” ZONA VIŞEU Locul de deşfăşurare: Şcoala cu clasele I-VIII Leordina Tematica: 81 .5. cotizatie. Calcul integral. M. „Dragoş Vodă” 3. Baia Mare ZONA SIGHETU MARMAŢIEI GRUPA 1 ŞCOLI GENERALE SIGHETU MARMAŢIEI Locul de deşfăşurare: Grup Școlar Ocna Șugatag Tematica: 1. Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIIIa. Gherasin Gheorghe.Şc. Tomoiagă Ioan. Discuții Responsabili de cerc: prof Mic Vasile.) Responsabil de cerc: prof Bizău Ioan. 2. VASILE MIC . N. 2 Sighetu Marmaţiei GRUPA 2 ŞCOLI GENERALE SIGHETU MARMAŢIEI Locul de deşfăşurare: Şcoala “George Coşbuc” Sighetu Marmaţiei Tematica: 1. determinanţi – G. 2. Takacs Attila Liceul “Leowey Klara” 2. „Modalități de evaluare a elevilor în vederea pregătirii examenului de Evaluare Națională” – susținător – Prof.C. Liceul „Regele Ferdinand” 4. M. Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012 4. Pop Marinel. Tivadar Cornel. Abordarea problemelor de geometrie de la clasa a VIII-a folosind metoda analizei și sintezei. N. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. propuneri de probleme pentru gazetă. Teoreme de punct fix. în anul școlar 2010-2011 3. . Responsabili de cerc: Prof. Gherasin Gheorghe. C.I-VIII „George Coșbuc” Sighetu Marmației. Diverse Responsabili de cerc: Prof. Matrice.I-VIII „George Coșbuc” Sighetu Marmației LICEE SIGHETU MARMAŢIEI Locul de deşfăşurare: Liceul “Leowey Klara” Sighetu Marmaţiei Tematica: 1. – prezintă: Prof. Ienuţaş Vasile. Şc. Ecuaţii logaritmice– G. Liceul cu Program Sportiv. cu cls. cu cls.Bacalaureat 2011 – prezintă: Prof. cu cls. Baia Mare Prof. „Dragoş Vodă”. Şcoala „George Coşbuc”.prezintă: Prof. teze.

Tomoiagă Ioan 3. George Ilovan 3. 7 Borșa Prof. 4. SAM ”L. Discuţii privind evaluarea naţională la clasa a VIII a. Adrian Ofrim. Nr. Rezultate obţinute la olimpiade şi concursurile şcolare . Vlad Ioan. Rezolvări de probleme din Gazeta Matematică. Bacalaureat. Diverse Responsabili de cerc: Prof. Ofrim Adrian. Rebreanu” Dragomirești ZONA TÂRGU LĂPUŞ Locul de desfăşuare: Şcoala cu clasele I-VIII Groşi Tematică: 1.prezintă: Prof. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică .Prof. Druţu Sorin 2. Evaluare Naţională (calendar. Șc. Tomoiagă Ioan. Responsabili de cerc: Prof. Diverse.Prof. Referat cu titlul „Metode activ-participative în predarea matematicii” prezentat de Prof. Vlad T. subiecte) 82 .prezintă: Prof. 4. programă. 3. 7 Vișeu de Sus ZONA VALEA IZEI Locul de deşfăşurare: Şcoala cu clasele I-VIII Bogdan Vodă Tematica: 1. Tomoiagă Ioan 5. Concursuri și olimpiade şcolare 2010-2011 2.1. 2. 1 Moisei ZONA BORŞA-VIŞEU Locul de desfăşuare: Grup Şcolar Borşa Tematică: 1. Nr. Urda Maria. Eminescu” Săliștea de Sus Prof. Nr.7 Baia-Borșa Tematică: 1. SAM ”M. Utilizarea metodelor active participative în predarea matematicii. Lecţie filmată în AEL. Alexandru Vele. Prelucrarea Metodologiei desfăşurării Evaluării Naţionale 2011 4. Metodologia de organizare şi desfăşurare a exmenului de Evaluare Naţională la clasa a VIII –a . Responsabili de cerc: Prof Dumitru Chiş. Marie.prezintă porf. Maria Urda şi Prof. Diverse Responsabili de cerc: Prof Ilovan George. Șc. Șc. Referat ”Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic” întocmit de Prof. Șc. Boga Ovidiu Grup Şcolar Târgu Lăpuş Prof. Gr. Vișeu de Jos Prof. Roman Mariana Școala cu clasele I-VIII Vima Mică ZONA BORŞA-MOISEI Locul de desfășurare: Școala cu Clasele I-VIII nr.

Ioan Coteţ. Pop Vesel Floare. Mihali Marinela. Vasile Giurgi. Vodă” Vișeu de Sus ZONA CODRU Locul de deşfăşurare: Şcoala cu clasele I-VIII Sălsig Tematica: 1. Inspector de specialitate. Șc. Prof. Ulmeanu” Ulmeni SESIUNEA JUDEŢEANĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI METODICE A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ Ediţia a XIV –a Liceul Teoretic “Ioan Buteanu” Şomcuta Mare 21 MAI 2011 Organizatori: Prof. Prof. Director Liceul Teoretic “Ioan Buteanu” Şomcuta Mare . Vasile Ienuţaş. Buteanu” Şomcuta Mare. Şcoala “George Coşbuc” Baia Mare. Sorina Alb. Liceul Teoretic “Ioan Buteanu” Şomcuta Mare. Liceul Teoretic “Ioan Buteanu” Şomcuta Mare. Gr. Lucia Tuns.Raportului asupra rezultatelor obținute la nivel de zonă la concursuri și olimpiade școlare” 2. Simona Cosma. dr. Prof. Membru birou Filiala MM a SSMR. Pop Traian Responsabili de cerc: Prof. univ. Catedra de matematică. Mariana Pop. Prof.. I.2. Prezentarea unor subiecte de bacalaureat ce se pot trata în mai multe modalităţi – prezintă: Prof. Prof. Marieta Breitkopf. Şcoala cu clasele I-VIII Sălsig Prof Sas Șimon Magdalena. Director adjunct Liceul Teoretic “Ioan Buteanu” Şomcuta Mare. Referat metodic: ”Recapitulările finale. Chindriş Filip Lazăr 3. forme de sistematizare și consolidare a cunoștiințelor de matematică” Prezentare:Prof. Gheorghe Sfara. ”B. Mihali Marinela 4.„Dragoş Vodă” Sighetu Marmației Sighet. ”F. C. Lic. preşedinta Comitetului Reprezentativ al Părinţilor. Gheorghe Maiorescu. Prof. Chiş Selena. Director adj.N. Gr. Prof. Preşedinte Filiala Maramureş a SSMR . Șc. Diverse Responsabil de cerc: Prof. Inspector Şcolar General. T. Prezentarea . Prof. Grup Şcolar Fărcaşa. Liceul Teoretic “I. Prof. Director Şcoala Nr.S. DIN PROGRAMUL SESIUNII:  Premierea elevilor din mediul rural cu rezultate meritorii la etapa judeţeană a Olimpiadei de matematică 2011: Dragoş Paul Andrei. Pop Traian. Olimpiadele şi concursurile şcolare 5.J. 18 Baia Mare. Probleme de concurs – prezintă: Prof. Vasile Berinde. Prof. Şcoala Vadu Izei. Şcoala “Octavian Goga” Baia Mare. Borșa. 83 . Moldovan Florin.Maramureș.

C. Sighetu Marmaţiei 1/5+1/6+1/10+1/11+1/12+1/2 = 6 apariţii Zetea Bogdan . Oana Dochia. Sighetu Marmaţiei 1/6+1/10+1/12+1/2+1/3 = 5 apariţii Vălean Mihaela . Lapuș. „Dragoş Vodă”. profesorilor: Heuberger Cristian. N. "Gh.Vraja Iulian. Gherasin Gheorghe.Şcoala. 1 Tg. Iorga" Baia Mare.N.C. Anual = 7 apariţii Tivadar Ioan – Şcoala Gen. Școala "N. I-IV) în G. Lapuș. „Vasile Lucaciu”. Horvat Andrei. Şcola cu clasele I-VIII Nr. Pop Nicolae. Universitatea de Nord Baia Mare.Liceul „Regele Ferdinand”. SAM “Liviu Rebreanu”. Anual+1/2 +1/3 = 7 apariţii Bretan Andrei . N. Universitatea de Nord Baia Mare. Colegiul Economic Baia Mare. Anual +1/11+1/12+1/1+1/3 Conc. Şcoala Giuleşti. Bretan Andrei.C. Sighetu Marmaţiei 1/5+1/12+1/1+1/2+1/2 Conc.M. Anual+1/11+1/12+1/1+1/2+1/3 Conc. Sighetu Marmaţiei 1/6+1/7-8-9+1/10+1/12+1/12 Conc. 5/2010 – 3/2011 Judeţul Maramureş: Sfara Gheorghe . 5/2010 – 3/2011 Judeţul Maramureş: Crişan Ionuţ 110/5 +100/2= 210 Iacob Lorena 110/5 +100/2= 210 Conyves Beatrix 110/5 +110/2= 210 Motişan Adina 110/5 +100/2= 210 Nyegre Dariana 110/5 +100/2= 210 84 .  Acordarea de diplome jubiliare cu ocazia centenarului SSMR. „Lucian Blaga”. Boga Ioan. Școala nr.C. Universitatea de Nord Baia Mare.M. Șincai" Baia Mare. Liceul "Regele Ferdinand" Sighetu Marmației. „Dragoş Vodă”. Boroica Gheorghe. 2010-2011: Profesori care au apărut de cel puţin 5 ori în G.C. Pop Petrica. 1 Seini 1/5+1/6+1/7-8-9+1/10+1/11+1/12+1/2 = 7 apariţii Tomoioagă Ioan – . „George Coşbuc”. Anual +1/3 = 6 apariţii Gherasin Gheorghe . "Gh. C. N. N. Nr. Anual = 5 apariţii Elevi cu punctaje de cel puţin 200 (cl.Şcoala. „Vasile Lucaciu”. Bărbosu Dan.N. Universitatea de Nord Baia Mare. Universitatea de Nord Baia Mare. „Nicolae Iorga”. Tașcu Ioana. Indricuţ Andrei. Anual = 6 apariţii Ienuţaş Vasile . Baia Mare 1/6+1/10+1/11+1/12+1/1+1/2+1/3 = 7 apariţii Sabău Ştefan . „George Coşbuc”.  Zelina Ioana. Școala nr. 1 Seini.Şcoala. 1 Tg. Baia Mare 1/6 Conc. Șincai" Baia Mare. Baia Mare 1/6 Conc. Baia Mare 1/5+1/7-8-9+1/11+1/12+1/1+1/3 = 6 apariţii Tivadar Cornel . Premierea elevilor şi profesorilor evidenţiaţi în propunerea şi rezolvarea problemelor din Gazeta Matematică. Baia Mare 1/5+1/6+1/7-8-9+1/10+1/12+1/2+1/3 Conc. Dragomireşti.Şcoala. Trif Margareta. Universitatea de Nord Baia Mare. Dunca Dan.

Nadina Neaga. Gavril Naghi. Anual/6+160/11+220/12+160/1+Conc. Gheorghe Gherasin. cl.. Tomi Denisa. Teor. Anual/3=540 P. Col.Vasile Lucaciu”. a VII –a. Vişeu de Sus 400/5 =400 P.. Baia Mare 410/11 =410 P.Oşan Ştefania 110/5 +100/2= 210 Pop Dragoş 110/5 +100/2= 210 Radu Patricia 110/5 +100/2= 210 Raţiu David 110/5 +100/2= 210 Sarca Denisa 110/5 +100/2= 210 (Şcoala „Octavian Goga” Baia Mare.Vasile Lucaciu”. Şcoala . Sântejudean Tudor Voicu. Elena Pop . . dr. Dan Bărbosu. a VI –a. cl. C. a VII –a. cl. Vasile Robu. Dionisie Negrea LUCRĂRI PREZENTATE ÎN CADRUL SESIUNII SECŢIUNEA GIMNAZIU MODERATORI: Conf. Ţânţar Oana Alexandra. Univ.Nicolae Iorga”. Andrei Horvat-Marc. Baia Mare Conc. Vasile Cornea. 5/2010 – 3/2011 Judeţul Maramureş: Moraru Emanuel. Baia Mare 180/5+150/6+170/7-8-9 + (210+220)/10 + (120+120)/12 + (120+100+100)/2 = 1490 P. Anuale Pop Alexandru Cristian. Baia Mare 100/11+(100+70)/12+80/1+120/2=470 P. Şcoala . Şcoala “Nichita Stănescu” Baia Mare  Aplicaţii ale polinoamelor simetrice în geometrie . Şcoala Generală Nr. Naţ. Melitta Robaş. Prof. 1 .. cl. Şcoala “Victor Babeş” Baia Mare. Prof. cl. Lic. Ştefan Sabău. Seini 90/78-9+(100+90)/10+110/12+140/3=530 P. . Cotan Paul Adrian. Baia Mare 110/5+90/7-8-9+70/11+100/12=460 P. Teodora Babici . C. “Vasile Lucaciu “ Baia Mare Secretar Prof. V-XII) În G.N. Şcoala . a VII –a. Şcoala . Şcoala Generală 7. a VI –a. cl. dascăli devotaţi din ŞCOALA MARAMUREŞEANĂ DE MATEMATICĂ: Maria Ardelean .. Leontina Dragoş . „Ioan Buteanu” Şomcuta Mare 85 . a X –a. cl. Prof. Florica Naşcu. + 2 Conc. Onţ Rareş. Susana Munteanu. + Concurs Anual Petca Alexandra. Corina Mureşan. Universitatea de Nord Baia Mare Prof.N.George Coşbuc”.Lucian Blaga”. Seini 60/5+90/7-8-9+100/10+90/2+90/12+80/11=510 P.. a V –a. Şcoala Generală Nr.. a VI –a.  Întâlnire cu mari profesori.Şcoala Dumbrăviţa  Probleme de coliniaritate . Prof. dr.M. Învăţător Dorca Onorica) Elevi cu punctaje de cel puţin 400 (la cl. Magdalena Tomşa .1 . cl. Costin Ana. Lic. “Regele Ferdinand” Sighetu Marmației  Calculul unor sume elementare. Baia Mare (230+180)/12+Concurs Anual /2=410 P.Nicolae Iorga”. cl. Andercău Cornel. a VI –a. Cristina Mihalca. Universitatea de Nord Baia Mare Lector Univ.

Petrică Pop. dr. “Vasile Lucaciu” Baia Mare  Metode iterative de rezolvare a ecuaţiilor . dr. Universitatea de Nord Baia Mare Prof. Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” Baia Mare  Aplicatii ale programului Geogebra . Marieta Breitkopf . Univ. Prof. Şcoala “George Coşbuc” Sighetu Marmaţiei  Probleme . Andrei Bretan. Naţ. dr. Magdalena Vişovan. Prof. univ. Univ. Lucia Tuns.T. Prof. Nicolae Zglobiu. Grup şcolar ”C. Col. conf. “Regele Ferdinand” Sighetu Marmației  Matematica în viaţa cotidiană .dr. Col. Prof. Ghiocel Groza. univ. Nicolae Pop. 86 . Florin Bojor. Vasile Berinde. Lic. Naţ “Gheorghe Şincai” Baia Mare Secretar Gheorghe Pop Liceul Teoretic ”Petru Rareș” Târgu Lăpuş  Rolul elementelor de logică în formarea raţionamentelor matematice . Nicolae Muşuroia. Metoda aritmeticii modulare. Teor. ȘcoalaOncești. Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare  Proprietăţi ale integralei definite cu aplicaţii în demonstrarea unor inegalităţi . univ. Gabriela Boroica. Nicolae Pop. Universitatea de Nord Baia Mare  Asupra unor probleme date la admitere la U.2 Sighetu Marmației SECŢIUNEA LICEU MODERATORI: Prof. Prof. dr. Universitatea de Nord Baia Mare Conf. Lic. Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare  Explorări în jurul unei ecuaţii funcţionale elementare. Lucia Şerba. Andrei Horvat-Marc. Inegalităţi Prof. Prof. Prof. Universitatea de Nord Baia Mare Prof. Maria Urda. dr.Emil Bizău. dr. Dan Bărbosu.dr. Petrică Pop. Prof. Liceul “Regele Ferdinand” Sighetu Marmației  Ecuaţii în Z. Universitatea de Nord Baia Mare  Asupra unei clase de inegalităţi cu funcţii convexe . Col. 1 Moisei  Aspecte metodice privind relațiile metrice în geometria poligoanelor. Bogdan Zetea. Școalanr. univ. drd. conf. Naţ. Prof. Universitatea de Nord Baia Mare  Ecuaţii funcţionale pe grafuri . Universitatea de Nord Baia Mare  Interpolări cu serii Newton . Prof. Adrian Pop. “Gheorghe Şincai” Baia Mare  Utilizarea identităţilor în vederea obţinerii unor inegalităţi . Neniţescu” Baia Mare  Generalizări ale teoremei lui Dimitrie Pompeiu .drd. Prof. Gheorghe Gherasin.Gafia Mariș. „Ioan Buteanu” Şomcuta Mare  Matematica şi muzica . Erika Balogh. lector univ. Şcoala „Nicolae Iorga” Baia Mare  Triunghiuri de tip H(λ ) Prof. D. Prof. Şcoala Nr. Prof. Cluj-Napoca . Şcoala “Octavian Goga” Baia Mare  O clasă de probleme de numărare . Prof. Viorel Alb. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti  Reprezentări grafice ale unor şiruri de numere”. univ. Prof. Prof.

Covaciu Traian. Profesori responsabili: Mușuroia Nicolae. Tehnic). 9. Bunu Iulian. elevi participanți: cls.E. Nr. ”V. Titulescu”). Col. Prof. Sfara Gheorghe. Buzilă Cristina. Cursurile au fost susținute de următorii profesori: Nagy Anamaria.88 CENTRUL DE EXCELENȚĂ DE LA COLEGIUL NAȚIONAL ”GH. Șc.N. ”V. Boroica Gabriela. 1 Baia Sprie.22 Au participat elevi de la școlile: C. Prof. Petruțiu Crina.16. Nr. “Gheorghe Şincai” Baia Mare  O inegalitate combinatorică . a IX-a . Heuberger Cristian. Șerba Lucia (G. Col. Podina Camelia. Fărcaș Natalia. Nr. Trif Margareta (C. Liceul de Artă. Sfara Gheorghe. Gheorghe Boroica. V. Sabău Ştefan.20.Prof. 2 Baia Sprie. 87 . Șc. cls. a V-a . „N. Grup Şcolar “Gheorghe Lazăr” Baia Mare  Greşeli întâlnite la calculul integralei definite. Col. N. a XI-a -18. Mureșan Ioan (C. elevi participanți: cls. Darolți Erika. “Gheorghe Şincai” Baia Mare  O clasă de determinanţi . a V-a). “Gheorghe Şincai” Baia Mare  Matematica pentru clasele de excelenţă Prof. a VII-a . Prof. Prof. Heuberger Dana. Saligny”). a VIII-a. cls. Naţ. Prof. “Gheorghe Şincai” Baia Mare  În legătură cu o problemă de concurs . Col.S. Racoviță”). Nicolae Muşuroia. Pop Radu (Gr. 18. Maiorescu Gheorghe Coordonator activitate de excelență la disciplina matematică: Prof. Zlamparet Horia (C. „A. drd. cls. Mariana Pop Coordonator județean al centrului de excelență: Inspector Școlar. Lic. Sanitar). Nr. Râmbu Gheorghe. Vlad Vasile (matematicieni) CENTRUL DE EXCELENȚĂ DE LA COLEGIUL NAȚIONAL ”VASILE LUCACIU” BAIA MARE 2 ore / săptămână pentru fiecare clasă din ciclul gimnazial. Naţ. Dana Heuberger. CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU TINERII CAPABILI DE PERFORMANȚĂ Coordonator activitate de excelență: Inspector Școlar General. Boroica Gheorghe. Cristian Heuberger.”E. Șc.30. Naţ. Teor. Boroica Gabriela. Șc. Prof. Maiorescu Gheorghe. Col. cls. Gh. ȘINCAI” BAIA MARE 3 ore/săptămână pentru fiecare clasă Nr. Cosma Onița. Alecsandri (cl. a XII-a . Nicolae Mușuroia Total ore/săptămână: 178. Șc. Naţ. a VI-a . Nr. cls. Lucaciu). Șc. Leon Mic. Pop Adrian (Gr. T. Naţ. Bojor Florin. “Gheorghe Şincai” Baia Mare  Asupra unei probleme de concurs . Nr. din care 80 ore/săptămână matematică și 4 ore/săptămână electronică și automatizări Total norme: 9. Crina Petruţiu.25. N. Pop Cristina. Bob Robert. Șincai).32. 13. a X-a . Darolţi Erika. Zlampareţ Horia. Șc. Șc. cls. Prof.40. Dana Mureşan. Ocean Cristina (Lic. Lucaciu”. „Ioan Buteanu” Şomcuta Mare.

). Colegiul Național ”Gh. cls. CENTRUL DE EXCELENȚĂ DE LA COLEGIUL NAȚIONAL ”DRAGOȘ VODĂ” SIGHETU MARMAȚIEI 2 ore / săptămână pentru fiecare clasă. Șc. a XII-a – 12 . Mihai Amalia. ”Avram Iancu”. Șerba Lucia. 88 . cls. Cursurile au fost susținute de următorii profesori: Berci Ioan. Gherasin Gheorghe (Liceul Teoretic „Regele Ferdinand”).D. Horge Daniel. Berinde Lia (Colegiul Tehnic „Transilvania”). Ocean Cristina (Liceul Teoretic „Emil Racoviță”). Taloș Corina. ”Vasile Alecsandri”. Șc. Șc. N. cls. Șc. Școlar ”Ion Butean” Șomcuta Mare. ”Dimitrie Cantemir”. Nr. Pop Aurel. Cristescu Felicia (Colegiul Tehnic „Carmen Sylva”). Nr. Nenițescu”). Magdalena Tomșa (Șc. a VI-a – 25. Moanță Florin (Grup Școlar „C. elevi participanți: cls. cls. ”Simion Bărnuțiu”.CENTRUL DE EXCELENȚĂ DE LA COLEGIUL ECONOMIC ”NICOLAE TITULESCU” BAIA MARE 2 ore / săptămână pentru fiecare clasă din ciclul liceal. CENTRUL DE EXCELENȚĂ DE LA ȘCOALA ”LUCIAN BLAGA” BAIA MARE 2 ore / săptămână pentru fiecare clasă. a X-a – 15. ”Lucian Blaga”. cls.a 35. Berci Ioan (C. ”Mihail Sadoveanu”. 18 Baia Mare). ”Nichita Stănescu”. Nr. ”Simion Bărnuțiu”). cls. a VII-a – 21.a 20. ”D. Natalia Onea (Șc. Vodă”). Birta Adriana.a 26. Șc. a V. ”L. ”George Coșbuc”. Giurgi Vasile. Horge Marinela. Temian Gavril. elevi participanți: cls. a VI. cls.a 25. Codruța Ardelean (Șc. Mihaela Vălean (Șc. P. Șc. Elena Trif.Goga”. 18 Baia Mare. Tomoiagă Ioan (C. Maria Cadar. Berința. Alecsandri”). ”Mihail Sadoveanu”). Bojor Meda (Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”). S. Pop Anca. a V a – 20. elevi participanți: cls. Șc. cls. Șc. Corina Mureșan (Gr. Dumbrăvița. Șc. Balogh Erika. a VIII. Șc. Victor Babeș”. Șc ”O. Pop Adrian. Trif Margareta. Cristescu Ștefan. Rus Ancuța (Colegiul Tehnic „George Barițiu”). Vodă”). Marinel Pop ( L. ”D. Cursurile au fost susținute de următorii profesori: Romul Pop. Brisc Viorica (Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”). Dumbrăvița). ”V. Șc Tăuții Măgherăuș. Fânățan Nelu (Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” ). cls. “Ioan Buteanu”. Hotea Vasile. a V-a – 45. Pop Radu (Grupul Școlar Sanitar). Şomcuta Mare). Șc. Responsabil: Prof. Podină Camelia. Sever Pop (Șc. Bedeoan Loredana. Șincai”. Au participat elevi de la școlile: Șc. a IX-a – 11. Cosmin Pop (Șc. CENTRUL DE EXCELENȚĂ DE LA ȘCOALA ”NICOLAE IORGA” BAIA MARE 2 ore/săptămână pentru fiecare clasă din ciclul gimnazial Nr. Șc. cls. Gr. Borșa Raul. Nr. cls. a XI-a – 8. ”Nicolae Iorga”. Nr. elevi participanți: 119 Cursurile au fost susținute de următorii profesori: Friedrich Gabriela. Tivadar Cornel. cls. a VIII-a – 32 Au participat elevi de la școlile: Șc. N. a VII a – 17. a VIII a – 15. Blaga”). ”Dr. a VII.

Sas Ioan. cls. Nenițescu”. cls. Baia-Borşa. a VIII-a . 89 . Marieta Breitkopf (Șc. Mariş Nicolae (Şc. Cursurile au fost susţinute de următorii profesori: Mihali Marinela. a VIII-a – 15. Tehnic ”G.” N. Vasile Ienuțaș (Șc. elevi participanți: cls.Ion Creangă”). Nadina Neaga (Șc. D. elevi participanți: cls.T. ”O.. a XII-a – 18 . Cristian Heuberger (C.25. elevi participanţi: cls. cls. Borşa). Lăpuş: Vele Alexandru şi Ionaş Mirela. Mic Vasile. Coșbuc”).1 Borşa). Ella Ilie. a V-a . VII-VIII – 25. Aurica Știru (Șc. Cursurile au fost susținute de următorii profesori: Mic Vasile. Șincai”). Au participat elevi de la şcolile din Borşa. Nr. cls. ”Gheorghe Lazăr”).24 . a VI-a . a XI-a – 19 . CENTRUL DE EXCELENȚĂ DE LA COLEGIUL TEHNIC ”GEORGE BARIȚIU” BAIA MARE Tema: ”Matematica și fizica în predarea circuitelor eloctronice”. Şc. Moisei Nr. Puț Liliana.Cursurile au fost susținute de următorii profesori: Mihai Boloș.8 Borşa). ”Gh. Nr. CENTRUL DE EXCELENȚĂ DE LA GRUP ȘCOLAR BORȘA 2ore/săptămână pentru fiecare clasă din ciclul gimnazial. CENTRUL DE EXCELENȚĂ DE LA LICEUL TEORETIC ”PETRU RAREȘ” TÂRGU LĂPUȘ Nr. Teodor Leşe. de ore: 2/săptămână pentru 2 grupe. Andrei Bretan. ”C. de ore: 2/săptămână pentru fiecare clasă. Șc. C. Responsabil: Prof. Au participat elevi de la școlile:Gr. a XII-a – 12 . Goga”). Coman Ioana (Şc. N. ”George Barițiu” Cursurile au fost susținute de următorii profesori: Pop Anca (C. Chindriş Filip Lazăr (Gr. Șc. CENTRUL DE EXCELENȚĂ DE LA ȘCOALA ”GEORGE COȘBUC” SIGHETU MARMAȚIEI 2 ore / săptămână pentru fiecare clasă. ”V. ”G. Gavril Miholca. Zetea Bogdan. Mariana Muntean (Șc. a VII-a – 15. Elisabeta Maiorescu. Responsabil: Prof. a VI-a -15. Gheorghe Pop. a VII-a . cls. Nr. . ”N. Cursurile au fost susţinute de următori profesori de la Grupul Şcolar Tg. Barițiu”). cls. Responsabil: Prof. Nr. Iorga”). Cls. 2 ore / săptămână pentru 2 grupe din ciclul liceal. Nr. CENTRUL DE EXCELENȚĂ DE LA GRUP ȘCOLAR TÂRGU LĂPUȘ Nr. Cursurile au fost susținute de următorii profesori de la Liceul Teoretic „Petru Rareş”: Iulian Indre. elevi participanți: Clasa a V a – 30.18. a XI-a – 15.25. cls. elevi participanți: Cls. Popescu Ana (Şc. Mihali Marinela. cls. cls.25. Clasa a VI a – 30 . a V-a . Nr. Babeș”). Stănescu”). Mic Leon (Gr. a IX-a – 20. Indre Iulian.

ştiind că: a  4  84 : 7 b  2  60 : 10  3 c  a  b  : 2 2. Cristina are 2 lei. În două cutii sunt 820 de creioane. Se consideră un careu de 5x5 pătrăţele cu un singur pătrăţel colorat ca în desenul de mai jos. pentru a fi sigură că are 2 bomboane albastre? 3. CLASA a IV -a 1. 6 sunt albe şi 8 sunt albastre. Care este numărul minim de bomboane pe care Diana trebuie să le scoată din bombonieră. Emma are de 5 ori mai mulţi lei decât Cristina. Să se determină suma tuturor numerelor din pătrăţele colorate din tabelul de mai jos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Dan are jumătate din câţi lei are Alex. Într-o bombonieră sunt 18 bomboane. 4 sunt roşii. Câte careuri de orice dimensiune nu includ pătrăţelul colorat? (Un careu are acelaşi număr de pătrăţele atât pe linie cât şi pe coloană) 1. fără să se uite. atunci în prima ar fi de trei ori mai multe creioane decât în a doua.SUBIECTE PROPUSE LA CONCURSURILE DE MATEMATICĂ CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ „TINERE SPERANŢE” EDIŢIA A VI-A 10 DECEMBRIE 2010 PROBA PE ECHIPE CLASA a III-a 1. Calculează triplul numărului de trei cifre abc . Câte creioane sunt în fiecare cutie? 90 . Câţi lei au Alex şi Dan împreună? 2. Dacă din prima cutie s-ar lua 41 de creioane şi s-ar pune în a doua cutie. Alex are cu 4 lei mai mult decât Emma.

z  N*. a) Completaţi şirul cu încă trei termeni.M. y + 3  z + 5 şi 3z  5  N* . 3/2010 Să se determine valorile lui x .3. c) Este numărul 2010 termen al şirului? Subiectele au fost selectate de profesor învățământ primar Monica Ienuţaş. Unui raportor i s-au şters toate gradaţiile.. Prof. 3. 8. … . La un concurs au participat băieţi şi fete. Arătaţi că pentru orice număr natural n. Numărul fetelor a fost cât jumătate plus unu din numărul băieţilor. a100  a99  2  399 100 Determinaţi numărul a5 . Să se calculeze:     3    9   5 22  32  4  25  53 : 54  22 : 25  33  52 6    10 17  5 74  250  317  2537 : 2150  3100 Se dau numerele a1  3 . resturile împărţirii lui 10n  1 la 37 sunt pătrate perfecte. b. Se dă numărul ⏟ a. 22. z nenule şi distincte şi numărul natural prim p. c. . c.nr. 15. Slatina – G. y. Aflaţi numerele naturale x. Arătaţi că se poate construi cu acest raportor un unghi de 10 *** 91 . Comparaţi a100 cu 2150 .y. ştiind că p + (x + y) · (y + z) · ( z + x ) = 92. b) Aflaţi al 2010-lea termen al şirului. exceptând-o pe cea corespunzătoare unghiului 0 de 19 . 4. Mariana Năsui. b. Determinaţi toate numerele naturale m pentru care A este divizibil cu 37. 2. 2z 1 Prof. Baia Mare 3. Să se determine suma tuturor resturilor împărţirilor la 10 ale numerelor naturale n care sunt cel mult egale cu 2010. b. . a. Arătaţi că numărul 111 se divide prin 37.. astfel încât: x + 2  y + 1. a3  a2  2  32 . După o probă au fost eliminaţi 4 băieţi şi 7 fete. a. Se consideră şirul 1. Subiectele au fost selectate de profesor învățământ primar Monica Ienuţaş. Boloş Mihai. Câţi băieţi şi câte fete au fost iniţial? 4. 2. Şcoala „Avram Iancu” Baia Mare Clasa a VI-a 1. Să se calculeze n ştiind că . Şcoala „Avram Iancu” Baia Mare CLASA A V –A 1. rămânând astfel de 3 ori mai mulţi băieţi decât fete. a2  a1  2  3 .

Se scriu numerele raţionale sub forma următorului şir: 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 2003 ? . În triunghiul ABC . Să se rezolve ecuaţia:  3x  7   3x  5  5 x  3  4  4  7     2.. . a). b). În interiorul AOB se consideră semidreptele [OC şi [OD.. Al câtelea termen al şirului este 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1999 3. y 1 x y yz şi . încât AOC  BOD şi m ( COD ) = Prof. Dacă x  7 y  5  0 .4. 1 x 1 y 2 2z 2  3. y. 4. atunci BD  DA  BC .. . F  Int ( DOE ). Arătaţi că dacă BD  este bisectoarea unghiului ABC unde D   AC  . . x   16. 1 z 1 x 3. Bunu Iulian Ioan. Subiectele au fost selectate de Prof. astfel 3  m(AOB) . în punctul S respectiv T. 2 2y 2  3. Arătaţi că ST (ACD) . Baia Mare . . Determinaţi numărul real a. y. ştiind că √ √ 2. Aflaţi m ( AOB ). z  0. ştiind că bisectoarele unghiurilor EOC şi BOD 4 formează un unghi cu măsura de 800 . Să se demonstreze că în orice patrulater convex. respectiv pe bisectoarea  BAD . arătaţi că expresia următoare E  x 2  32 x  4 y  3  256  x 2  4 y 2  10 x  25 2 are valoare constantă. În tetraedrul ABCD se proiectează punctul B pe bisectoarea  BAC. z 1 x 1 b).  ştiind că: 2 2x 2  3. . CInt (  AOD).G. . . Fie [OE şi [OF semidrepte 4 interioare unghiului COD. astfel încât EOC  FOD şi m ( EOF ) 3 =  m(COD) . Şcoala „George Coşbuc” Baia Mare CLASA a VIII –a 1. raportul dintre suma pătratelor lungimilor diagonalelor şi suma lungimilor diagonalelor este strict mai mic decât semiperimetrul patrulaterului. nr.. mB   mC   40 .M. . a). . . z  Q   1 astfel încât x  y  z  0 . Arătaţi că zx nu sunt simultan nule. Fie x. Să se determine numerele x.5 . 1 y 1 z 92 . Vasile Ienuţaş.1/2009 – Supliment CLASA a VII-a 1.

b. la rândul lor. Vârsta unui tată este de trei ori mai mare decât a fiului său. câte 4 cutiuţe. Şcoala „Nicolae Iorga” Baia Mare PROBA INDIVIDUALĂ CLASA a III-a 1. Rata de schimb este: 25 dilma = 20 euro. Şcoala „Avram Iancu” Baia Mare 93 .4. Aflaţi 12  a  13  b  14  c . Mititelul a fost însoţit la palat de Măricelul. Preţul unei consoane gravate diferă de preţul unei vocale. respectiv a unei consoane? Subiectele au fost selectate de profesor învățământ primar Monica Ienuţaş. Daliana şi Cristina vor să-şi graveze numele pe câte o brăţară. câţi paşi a făcut Mititelul? 3. Trenul ar fi trebuit să ajungă în gară la ora 23:19 seara. c  (b  c)  15 . Aflaţi cifra zecilor lui n. 34 euro. a) Comparaţi numerele: x  20  5 : 5 10  10 : 40 şi y  20 : 4  5  20 2  4 . c astfel încât a  b  c   5. În timp ce Măricelul făcea 3 paşi. Subiectele au fost selectate de Prof. a) Numărul natural nenul n se scrie sub forma abc  cba . În interiorul unui cub de latură 6 se consideră 1001 cuburi unitate cu feţele paralele cu feţele cubului dat. Acum cinci ani. Fiecăruia dintre cei trei prieteni ai mei le-am dăruit o jucărie construită de mine astfel:într-o cutiuţă de plastic transparent am introdus 2 cutiuţe de plastic care conţineau fiecare câte 3 cutiuţe de plastic care conţineau. ajungând la ora 2:27 dimineaţa. Câte cutiuţe am folosit? 4. Andrei Bretan. care este preţul telefonului în euro? CLASA a IV-a 1. Dacă un telefon costă 30 dilma pe planeta vecină. Să se demonstreze că există două cuburi unitate cu proprietatea că centrul unuia se află în interiorul sau pe feţele celuilalt. 4. b) Pentru numerotarea paginilor unei cărţi s-a folosit de 119 ori cifra 3. iar Cristina. Din cauza vremii nefavorabile. Dacă până la palat Măricelul a făcut 42 de paşi. Câte minute a întârziat trenul? 2. Dilma este moneda utilizată pe planeta învecinată. Cât costă gravarea unei vocale. Mititelul făcea 15 paşi. 2. trenul a întârziat. Daliana a plătit 27 euro. Aflaţi vârstele celor doi în prezent. Câte pagini are cartea? 3. b) Se dau numerele a. vârsta tatălui era de patru ori mai mare decât cea a fiului.

Iaşi . a) Demonstraţi că există numerele a. Aflaţi n astfel încât A0 An  19701cm. Sub bradul de Crăciun patru fraţi găsesc patru pungi cu bomboane. 8. A1 A2  7cm. Calculaţi suma cifrelor tuturor numerelor cu care sunt numerotate paginile cărţii . b. x. a. Să se arate că b divizibil cu 11 b. 5.M. Se consideră punctele coliniare A0 . ii. c. A4 A5  19cm . A3 A4  15cm .1/2010 94 . Prof. Fie numerele a  9 2010  8  9 2009  8  9 2008  . 4.. astfel încât A0 A1  3cm.M. Este a+b pătrat perfect? Justificaţi. Câte dintre paginile cărţii sunt numerotate cu numere divizibile cu 19 ? b. O. An .. A2 . … a. Se consideră şirul de numere naturale: 2. Împărţind numărul 5577 la numărul natural nenul a se obţine câtul b şi restul 11. numărul de bomboane pe care îl au acum cei patru fraţi sunt exprimate prin 4 numere naturale consecutive.. Prof. Nicolae Victor şi Petre Simion.G.. Demonstraţi că numărul a este număr compus.. Dacă semidreapta (OE este bisectoarea unghiului AOM. Maiorescu Elisabeta. Câte bomboane a avut fratele mai mare? Clasa a VI-a 1. Nechifor Ioan. Prof.. . Boloş Mihai. Baia Mare 3. Fie MON un unghi cu măsura de 900 şi A. şi (OF este bisectoarea unghiului BON arătaţi că m(EOF ) { 450 . Să se scrie următorii doi termeni ai şirului b. a. El dă fiecărui frate câte cinci bomboane (din bomboanele sale) şi constată că: a. Baia Mare 2. împărţindu-l pe b la a se obţine câtul 11 şi restul 11. c= 48 2011 i. Calculaţi suma tuturor numerelor cu care sunt numerotate paginile cărţii.  2 2011 . 15. A3 . y  ℕ astfel încât a3  b3  352011 şi x2  y 2  352011 b) Fie p şi q două numere prime consecutive şi 2a = p + q.. nr.12/2009 – Supliment 4. 3. Fratele mai mare zice ca fiecare să numere câte bomboane are. Să se scrie numărul c ca suma dintre două pătrate perfecte şi două cuburi perfecte. . Calculaţi suma primilor 2008 termeni ai şirului. 2. în total cei patru fraţi au 150 de bomboane şi b. care nu sunt divizibile cu 19. care nu sunt divizibile cu 19..Clasa a V –a 1. B puncte coliniare astfel încât O(AB). Aflaţi numărul a .. Bucureşti – G. a. în această ordine.1350 }. A1 .. 7. O carte are paginile numerotate de la 1 la 399. b. Aflaţi lungimea segmentului A55 A69 .  8  9  9 b= 1  2  2 2  . A2 A3  11cm. Prof. 11.

oricare 3 necoliniare? b) În interiorul pătratului ABCD se iau punctele M şi P astfel încât triunghiurile MAB şi PCD să fie dreptunghice în M respectiv P şi mMAB   mPCD   15 . Fie M  (AB ) şi N  (AC ) .. 2. C ale unui triunghi ABC au măsuri invers proporţionale cu numerele 1 0. Se consideră cubul ABCDA’B’C’D’. 1 1 1 1 3. Fie O şi P intersecţiile dreptelor A’C cu AC’. Să se demonstreze că dreapta AC’ este perpendiculară pe planul (OPM).  x  2  x  3  x  5 Rezolvaţi în ℕ ecuaţia      4 . 3. a) Câte triunghiuri distincte sunt determinate de 2010 puncte. 2.  n 1 9 17 97 b) Arătaţi că    .  2 1 1 2 1 2  3 1  2  3  . Determinaţi numerele reale a şi numerele întregi n astfel încât să avem: 2  10a  25a 2  7  2n  5 . Demonstraţi că MP  AB 5.. Fie prisma triunghiulară regulată ABCA’B’C’. dacă AB=a.   0. pentru orice numere naturale m 32 şi n. Calculaţi aria patrulaterului AA 1 A2 A3 .. Să se determine măsura unghiului format de dreapta AP cu planul (OPM). b. Vasile Ienuţaş. Arătaţi că patrulaterul AA 1 A2 A3 este inscriptibil. astfel încât mACM   40 şi 7 mABN   20 . b) Să se arate că dacă n este număr natural. A’D în A1 ..125. b. c. a. . n a) Arătaţi că numărul 2    2 m2  4 nu este întreg. Unghiurile A. Vârful A al cubului se proiectează pe dreptele A’B. Să se determine măsura unghiurilor triunghiului ABC şi măsura unghiului ANM .. respectiv BC iar unghiul format de dreptele AB’ şi BC’ are măsura de 60 0 . Calculaţi măsura unghiului A1 A2 A3 . 3.. respectiv B’C cu C’N. a. Unde a  este partea  3   5   2  întreagă a numărului a. 4.1 5 13 21 101 4.CLASA a VII-a 1. atunci numărul: a  2n  12n  3  (2n  3) 2n 1 este divizibil cu 4n  4 . A2 respectiv A3 . 95 . Subiectele au fost selectate de Prof. Punctele M şi N sunt mijloacele muchiilor BB’. 0. A’C. a) Să se demonstreze inegalitatea:    . B. Şcoala „George Coșbuc” Baia Mare Clasa a VIII –a 1.

8] : 4. 5 B. 3. 8190.N. D. 8. Fie şirul: 1 . C. C. 72 cm. 32 cm. D. 10 . este: A. Dacă a şi b sunt numere prime şi a + 33b = 440. C. pe o dreaptă d. 3. iar AD = 96 cm. D.(6) este: A. 48 cm. a) Arătaţi că numărul: este pătrat perfect. 12 .lea termen este : A) 7250 B) 6031 C) 6034 D) 6028 5. 7 . în această ordine. 4. C şi D. 9195. Sfertul numărului 162011 este: A) 82011 B) 42011 C) 28042 D) 162010 4. 4. 1. Școala ”N.7 + 2. Ce sumă are Gigel? A) 126 lei B) 28 lei C) 63 lei D) 56 lei 32 30 6. Fie punctele A. Lucaciu”. 64 cm.0(3) – 2. calculaţi în funcţie de numărul: . 4 .(6). Sabău Ștefan. Cel mai mare număr natural de forma este: A. 5. atunci b are valoarea: A. 5. atunci xy scris în baza zece este: A) 78 B) 69 C) 74 D) 89 3. 3. 13 . 3.(3) + 2. Clasa a V a Cel mai mic număr natural care împărţit la 2011 dă restul 0 este: A) 2010 B) 4022 C) 0 D) 2011 2. Subiecte propuse și selectate de: Prof. 96 . 13. Dacă BC este media aritmetică a lungimilor segmentelor [AB] şi [CD]. C. C. B. Maiorescu Elisabeta. C. B. … . unde .TABĂRA DE MATEMATICĂ BAIA MARE 1. Dacă 7 xy  8xy  78  1716 .9395. Rezultatul calculului [2. B.23. B. b) Ştiind că: . Gigel are o sumă de bani şi spune: “ Dacă aş avea de două ori suma mea şi un sfert din suma mea şi încă 25 de lei aş avea în total 151 de lei”. 17. 2. 9190. D. a) Să se afle x din relaţia: 2011  {2  [3  ( x  22 )  5]} : 6  7  23 b) Afaţi ultimele patru cifre ale numărului: n  2  8672  2  41005  22010. Ultimele două cifre ale numărului a  7  7 sunt: A) 25 B) 50 C) 14 D) 49 0 7. Prof. 19. Numărul natural nenul n cu proprietatea . D. B. ”V. Atunci al 2011. distanţa dintre mijloacele segmentelor [AB] şi [CD] este: A. Iorga”Baia Mare. 7. Baia Mare CLASA a VI-a 1.

Șc. c) Aflaţi numărul maxim de unghiuri formate în jurul unui punct. Subiecte propuse și selectate de: Prof. 7. Ce măsură are acest unghi? a) b) c) d) . CLASA a VII-a 1. exprimate în grade. C. Ienuțaș Vasile.  n  . 10/2010) 97 . Dacă un unghi are măsura egală cu triplul complementului său. I.6. Într-un patrulater convex măsura unui unghi este egală cu media aritmetică a măsurilor celorlalte unghiuri. b) Calculaţi suma primelor 2011 zecimale ale lui A. 8. 2. Caltea Amalia. 6. b) Arătaţi că. Fie numerele raţionale a şi b. 4. Bunu Iulian. atunci el are măsura egală cu: A. B. a) În jurul punctului O se consideră 9 unghiuri. D. 3  5 5  9 9 17 (2  1)(2n1  1) 3(22011  1) (G. Cuza” Baia Mare. numere naturale consecutive. Șc. 2n 1 1 1 1    n  n 1 a) Demonstraţi că:  n n 1 (2  1)(2  1) 2  2  1 2  1  b) Determinaţi numărul natural nenul n astfel încât: 1 2 4 2n1 22010  1    . Coșbuc” Baia Mare. Raportul numerelor a şi b este egal cu: a)1 b) 2 c) d) . 2230' . Se consideră mulţimile { | } şi { | }. 45 . Produsul elementelor mulţimii este: a) 8 b) 16 c) 2 d) 2. ”Al. 5. prin numere naturale consecutive. Liceul de Artă Baia Mare.. Aflaţi măsurile celor cinci unghiuri. cu măsurile exprimate în grade. Prof. Trapezul isoscel cu bazele de lungimi 12cm şi 8 cm are diagonalele perpendiculare. 135 . având măsurile. ”G. unde: . prof . pentru 6 unghiuri. problema nu admite soluţie. 3. Aria acestui trapez este: a) b) c) d) . Fie numerele şi a) Arătaţi că A = B. 6730' 7.. Numărul de zerouri cu care se termină numărul: 42010  52011  24020  52010 este: a) 2011 b)2010 c) 2012 d)1005. Paralelogramul cu un unghi drept este: a) pătrat b) dreptunghi c) romb d)trapez dreptunghic.M.

  E(x)  x 2  x  2  2 3  1 Valoarea expresiei pentru x 3 2 este: a) 5 3 b) 0 c) Mulţimea soluţiilor întregi ale ecuaţiei 2. ”O.2 Fie patrulaterul OABC cu OB  OA  OC şi 8.4. Breitkopf Marieta.1 1 1 1   . Goga” Baia Mare. se decupează discul cu raza maximă. pentru care a  x  Z x  18  8 2 b) 2.7. Numărul intersecţiilor dintre panglici este: a) 24 6. a)  2x b) a) 2. Distanţa de la centrul bazei ABCD la diagonala A C este: Paralelipipedul dreptunghic BC  4 şi d) 8 98 . ( Arătaţi că semidreapta OB este bisectoarea unghiului <AOC.8. Șc.0. ) ( ) .4. b) 18 c) 16 ABCDA B C D are dimensiunile AB  3 .3.6. CLASA a VIII-a 1.4. Dintr-o placă de tablă în formă de pătrat cu latura de 4 dm. valorilor numărului natural n.2  1  .6 a 1  2 3 5 c) 2  d) 2 6 2  1  9x 2 1.9 4. AA  12 .9 d)  . O cutie de cadouri este legată cu panglici ca în figura alăturată (liniile îngroşate). Șc. 18 Baia Mare. Babeș” Baia Mare. 1.1.  2 Se consideră numărul 3. ”Dr.  1 2 2 3 n 1  n  n  2 . 2. 9 c) 0. Neaga Nadina. Prof. Șc.  1.. Prof.Aria acestui disc este: a) 4 dm3 b) 400 cm2 c) 40 cm 2 d) 4 dm2 5. Subiecte propuse și selectate de: Prof.. Mulţimea este: 4.0. Nr.5. V.1.  1.1 este: d) 1. Cosma Simona.

Subiecte propuse și selectate de: Prof. Se consideră triunghiul ABC şi D.b. Să se arate că: 2 AF  p  a . AB .z  ale ecuaţiei  x  y 3   y  z 3   z  x 3  6 . Notăm BC  a. Prof. AC. Alecsandri” Baia Mare. a) b) Demonstraţi că VABC este piramidă regulată. Prof. Prof. y. c) 3 d) 6  a  b  c   a 2  b2  c2  ab  bc  ca   a3  b3  c3  3abc . Ștef Terezia Șc. N. F punctele de intersecţie ale cercului înscris în triunghi cu laturile BC. VA  BC şi VM  2 5 unde M este mijlocul segmentului BC. Heuberger Cristian C. Prof. c) Calculaţi distanţa de la punctul A la planul  VBC  .c R  x. AB  c şi abc . VA  4 2 . dacă a  0 . ”V. y. Argument 12 / 2010 3. z sunt întregi. p a) 99 . a) Să se rezolve ecuaţia. c) Să se determine funcţia f. pentru orice x real pentru orice x număr natural nenul. E.”Gh.a) 60 b) 30 13 13 a) Să se arate că: 7. se consideră ecuaţia  x   a   x   a  1  0 . Într-o piramidă triunghiulară VABC avem 8. Șincai” Baia Mare CLASA a IX – a 1. Calculaţi lungimea înălţimii din V a piramidei. Nagy Anamaria Șc. atunci  x  y    y  z    z  x   2011 . Dana Heuberger 2. Se consideră funcţia f  x   x  f 1  x şi n n  n  1 k 1 2  f k   . 3 2 b) Să se arate că f  x   x pentru orice x număr întreg a) Să se calculeze f   .unde 2  x reprezintă partea întreagă a numărului real x. ”G. AC  b. b) Daţi exemplu de trei soluţii AB  BC  CA  4 3 . Gheorghe Gherasin. astfel încât . b) Să se rezolve ecuaţia pentru orice număr real a. a. 3 3 3 c) Demonstraţi că dacă x. 2 Pentru numărul real a. Coșbuc”.

b. b. calculaţi modulul numărului a . 0 0 5   a) Să se arate că . i  1. Se consideră numerele complexe distincte z1 . log a Demonstraţi că z1 . Dana Heuberger. ab  bc  ca ab  bc  ca ab  bc  ca Subiect selectat şi propus de: Prof. c  C astfel încât  a 0 0   Y   0 b 0 . Demonstraţi că 3abc 3abc 3abc  logb  logc  3.b) uuur uuur uuur r AF  BD  CE  0  triunghiul ABC este echilateral. Dacă a  z1 z2 z3 . a. Fie a. 100 . Prof. z2 . Muşuroia Nicolae Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai”Baia Mare CLASA a XI-a 1 0 0   1.1 . 0 0 c   b) Să se determine numărul de soluţii X  M 3  C ale ecuaţiei X n  A. c. În mulţimea  3  C  se consideră matricea A   0 3 0  . atunci există a. unde n este un număr natural nenul. Dana Heuberger Subiectele au fost propuse şi selectate de: Prof.3 . z3 sunt afixele vârfurilor unui triunghi dreptunghic. z3 care verifică relaţiile z1  z2  z3  1 şi z1  z2  z3  1 . z2 . zi a. Se consideră mulţimea de funcţii reale ( ) ( ) ( )) ( ( ) Demonstraţi că funcţia g F unde ( ) . 3.dacă Y  M 3  C si Y  A  A  Y . 1 . b. 2. Bojor Florin Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai”Baia Mare Prof. Să se demonstreze că zi  b. Demonstraţi că orice funcţie din F nu este injectivă. Dacă funcţia h F demonstraţi că h  0   0 . c   0. Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai”Baia Mare Clasa a X-a 1. c.

yn numere naturale nenule.Muşuroia . atunci 2  3 număr natural par . b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este c) 3.Revista Argument 2006) c) Să se arate că există cel puţin 2011 şiruri de forma ( xn  yn  3)n1 . m  0 să se afle soluţiile sistemului pentru care expresia x 2  y2  z este 2. Subiectele au fost selectate de către: Prof. a) 101 .A . Fie A   0. Se consideră sistemul y  z 1 (m  1)  x   2z  2 unde mR . Se consideră funcţia f : R  R. dacă n este un număr natural. a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare. x  A. 2 Demonstraţi că f (x)  a  x  1. x 0  n n  Să se afle cel mai mic n N astfel încât A  x  I 2 . f (x)  e  x . c) Pentru minimă. Să se determine   funcţiile f : A  A cu proprietatea: f f  x   a  f  x    a  1  f  x  .   2  3 n sin 2  3   b) Să se calculeze lim n  n   2  3 n n este un  (Prof. N. sin xn  yn  3   xn  yn  3 3. a) Să se arate că. 2. b) Să se determine m pentru care sistemul este incompatibil.   sau A   .  0 x  În M 2  C  se consideră matricea A    şi mulţimea G  I2 . x  R  a  1 .  2x  (m  2)  y   3x  3y  (m  3)  z  3  a) Să se determine valorile lui m astfel încât sistemul să fie de tip Cramer şi pentru aceste valori să se rezolve sistemul.0 o mulţime şi a  0 un număr real. 2x 1 1  ln 2  . cu xn . Gheorghe Boroica– Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”Baia Mare CLASA a XII –a M1 1. astfel încât lim n       .

ştiind că AB = AC = Subiectul II 1.3)* x = . pentru orice x număr real. 1 c) Pentru n determinat la a) să se calculeze  0 xn dx . Subiectul III 1.0) şi ( a) Să se scrie ecuaţia dreptei determinate de punctele A1 şi A 2 . 1  det(A) Subiectele au fost selectate de către: Prof. Cristian Heuberger – Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”Baia Mare CLASA a XII – a M2 Subiectul I 1.m(S A) = 30o b) Să se calculeze aria triunghiului OA0 A1 . alegând unul din numerele divizibil cu 3. ( ) . sunt . În reperul cartezian xOy se consideră punctele O(0. Să se calculeze aria triunghiului ABC. c) Să se determine a şi b astfel încât ) . Se consideră funcţia f: → . (. Se consideră funcţia g: . punctele coliniare. c) Să se determine ecuaţia asimptotei oblice către + la graficul funcţiei f. ) 2. a) Să se calculeze ∫ ( ) . ). c) Să se calculeze ∫ ( ) Subiectele au fost selectate de către: Prof. Natalia Fărcaş. acesta să fie 2. P3 . c) Să se demonstreze că pentru orice număr natural . b) Să se arate că pentru a= 3 şi b= 6 legea “*” admite element neutru. Colegiul Naţional “ Gheorghe Şincai” Baia Mare Prof.3 . b) Să se arate că f este descrescătoare pe ( şi este crescătoare pe [0.b) Să se determine x C astfel încât  G. Gavril Temian.C43 . Colegiul Economic “ Nicolae Titulescu” Baia Mare 102 . a) Să se calculeze ( ) . ( ) ( . Pe R se consideră legea de compoziţie a) Să se determine numărul real a astfel încât legea “*” să fie comutativă.A13 . 2. Să se determine probabilitatea ca. 2 . să fie grup. b) Să se determine numărul real a>1 astfel încât ∫ ( ( ) ) ( ) .

a) Să se calculeze suma : b) Verificaţi că: 1 1 1   .. iar ON o 4 semidreaptă astfel încât m MON   90 .M. b) Aflaţi suma tuturor resturilor obţinute prin împărţirea la 13 a 333 de numere naturale consecutive ştiind că dacă împărţim pe cel mai mic dintre ele la 13 obţinem restul 4. M. Mihiş Anca n2 n 2 m 2 m 3 3. dintre care trei sunt consecutive.. m BOC   103 . Aflaţi cele patru numere. 7-8-9/2010 3. Aflaţi numerele abcd .1920  4  5210 : 5211 x 2011 ii) Rezolvaţi ecuaţia a  b ştiind că a şi b sunt valorile obţinute anterior. n  N  . Buzilă Gârda Cristian Şcoala ”George Coşbuc” Baia Mare Prof. Determinaţi numerele naturale n şi m astfel încât numerele a şi b să ocupe locurile 65 respectiv 730 în şirul numerelor naturale. Prof. R. E:13728 G. 2. Dacă împărţim primul la al doilea.OLIMPIADA DE MATEMATICĂ – ETAPA LOCALĂ 12 februarie 2011 Clasa a V-a Calculaţi: 1. al doilea la al treilea şi pe al treilea la al patrulea obţinem de fiecare dată câtul 2 si restul 1. Se dau numerele a  2  3  2 şi b  2  3  3 . Prof. abcd este număr natural şi a 3  d 2 bc E 14039/G. Bizău Florin 4. Fie A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 B  1112 13 14  7  8  9 10  4  5  6  2  3  1 i) Calculaţi A+B ii) Arătaţi că  A  B  10  11  12  13 reprezintă produsul a patru numere naturale. Fie unghiurile  AOB şi  BOC adiacente astfel încât: 3  m AOB  şi OM este bisectoarea unghiului  AOB . Bizău Ioan şi Prof. Pop Traian Şcoala cu clasele I-VIII Sălsig Prof.M. ştiind că : ) este cub perfect.a 1. Suma a patru numere naturale este 2021. a) Aflaţi suma resturilor împărţirii unui număr natural la 13. Sabău Ștefan Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare Clasa a VI. i)      15  a  10  182 : 324  2  2 2  3 : 2 29  315  12011   b  5123. 11/2008 4. Maiorescu Elisabeta Şcoala ”Nicolae Iorga” Baia Mare Prof.T 4/2010 Problemele au fost selectate de: Prof. apoi arătaţi că : n  (n  1) n n  1 ( 2.

√ . iar . a) Să se determine cel mai mic. C. Bizău Ioan. Ştiru Aurica. Şcoala Nr. Şcoala nr. Borşa. Anamaria Nagy. Arătaţi că √ şi √ sunt numere iraţionale. Baia Mare. a) Demonstraţi că: (√ √ ) √ (√ √ ).. Victor Babeş”. respectiv cel mai mare număr natural de forma ̅̅̅̅̅ . Şcoala ”Dr. 11/2011 ) ( ) ( ) ( ) Prof. Şcoala nr. Şcoala ”Vasile Alecsandri”. ( ) pentru orice x. Dacă N este mijlocul segmentului AM şi determinaţi a câta parte din aria triunghiului ABC este aria patrulaterului MCPN. Problemele au fost selectate de: Prof. Sfara Gheorghe . Ioana Coman. N. Urda Maria. Supliment Gazeta Matematică.G. 7. unde n este număr natural nenul. Baia Mare. ). Se consideră triunghiul ABC în care M este mijlocul laturii [AC]. ”Vasile Lucaciu” Baia Mare Prof. iar N este mijlocul segmentului [BM]. Sighetu Marmației Clasa a VIII-a 1. Prof. Nadina Neaga b) Să se afle cinci soluţii întregi ale ecuaţiei: Prof. Decembrie 2010 c) Fie a şi b numere naturale nenule astfel încât [ conţine exact trei numere naturale. Vlad Ion. a) Calculaţi: ( Adaptare S. 1. Subiectele au fost propuse şi selectate de către: Prof. b) Rezolvaţi ecuaţia: unde x este număr natural nenul. Ioan Tomoiagă. Şcoala Nr. Gherasin Gheorghe 104 b) Fie √ √ √ √ . număr natural nenul. Arătaţi că patrulaterul ABEM este paralelogram. Vişeu de Sus 3. Nadina Neaga. Prof. S:E10354. 2 Sighetu Marmaţiei CLASA a VII-a a) Arătaţi că: 1. 1 Moisei Prof. Prof. 4.Aflaţi: a) m COM  în funcţie de m AOB . Punctul F se află pe dreapta AB astfel încât AB=BF. Arătaţi că ( S:E10352. dintre care unul singur este impar. b) m AOB şi m BOC  dacă: m CON   130 . Decembrie 2010 2. Fie triunghiul oarecare ABC şi M mijlocul laturii BC. Prof. 2.M. ) ştiind că ( . Şcoala ”Nichita Stănescu” Baia Mare Prof. Colegiul Naţional ”Dragoş Vodă”. Supliment Gazeta Matematică.

Prof. Ilie Ella Subiectele au fost propuse şi selectate de către: Prof. Prof. Ienuţaş Vasile Şcoala ”George Coşbuc” Baia Mare.N. AC şi AB ale triunghiului ABC. pentru orice a număr real. Gazeta Matematică nr. de aceeaşi parte a planului. CP. Gheorghe Gherasin. P. ”Vasile Lucaciu”. a) Să se demonstreze că oricare ar fi b) Dacă ℕ și ( ( )( )( ) ) astfel încât Să se demonstreze că . Baia Mare. Prof. Prof. 10 / 2010 2. N. y. Vele Alexandru Grup Şcolar Târgu Lăpuş. Sighetu-Marmației. Dacă a. Baia Mare Subiectele au fost propuse și selectate de: prof . Sighetu Marmaţiei CLASA a IX – a M1 1. Determinaţi natura triunghiului ABC. Prof.b) Demonstraţi că pentru orice x şi y numere reale pozitive are loc relaţia . Q sunt coplanare. z reale pozitive. Dana Heuberger. Șincai”. ”Gh. C. DQ. C. Dana Heuberger. N. P şi Q sunt coplanare. Pe planul pătratului ABCD cu AB=3 cm. Să se determine şirurile crescătoare de numere naturale nenule ( ) astfel încât ( ) ℕ. Baia Mare 105 . Prof. Ilie Ella 4. Traian Covaciu. C. Liceul ”Regele Ferdinand”. Mic Vasile. N. CP=8cm. Baia Mare ( ) ( ) și 4. c . DQ=4cm şi punctele M. care √ îndeplinesc condiţia: √ .N. ”Vasile Lucaciu”. √ √ ) Arătaţi că √( . a) Să se determine lungimea segmentului CP ştiind că BN=2cm. Zetea Bogdan 3. C. DQ=4cm şi punctele A. Gazeta Matematică nr. a)Să se arate că pentru orice [ ] [ [ [ b) Să se rezolve inecuația: [ ([ reprezintă partea întreagă a numărului ) Prof. pentru x. ”Gh. Traian Covaciu. Pe laturile paralelogramului ABCD se consideră punctele ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ( ) astfel încât și Să se arate că centrul de greutate al triunghiului MNP se află pe AC. să se determine lungimea segmentului AM ştiind că a) b) c) √ ( ) şi aria suprafeţei triunghiulare MBC este . respectiv lungimile laturilor BC. c sunt exprimate în cm. Baia Mare. Șincai”. Prof. b. se duc perpendicularele BN. Prof. Prof. Prof. Ilie Ella Şcoala ”Nicolae Iorga” . N. Fie a. Zetea Bogdan Şcoala ”George Coşbuc”. c) Arătaţi că . 12 / 2010 [ [ 3. b. b) Determinaţi poziţia punctului M pe perpendiculară în A pe planul (ABC) dacăBN=2cm.

”Gh. b) Să se determine cel mai mic număr natural nenul p. a) Să se demonstreze că funcția f este bijectivă. unde este adjuncta matricei A. Se consideră șirurile ( ) și ( ) .N. 11/2010) ( ) asfel ca 2. Șincai” Baia Mare Prof. a) Fie . Subiectele au fost selectate și propuse de către: Prof. unde ( ) ∑ și ∑ ℕ ( ) 1. Să se determine ( ) știind că b) 3.N.”Vasile Lucaciu” Baia Mare Prof. a) b) Să se arate că șirul ( Să se arate că: ) este convergent. C. Se consideră numerele complexe nereale cu proprietatea și funcția definita prin ( ) . Se consideră matricea ℕ a) Să se calculeze det( ). înscris în cercul de centru O și rază R. Nicolae Mușuroia) Clasa a XI – a M1 ( ) cu proprietatea că Fie matricea Să se arate că există ( ) astfel încât și (G. Să se rezolve ecuația √ √ Se consideră triunghiul ascuțitunghic ABC. și [ G. ( ) ∑ .Clasa a X – a M1 1. Boroica Gabriela. (Prof. reprezintă afixele vârfurilor triunghiului ABC. și funcția ( ) ( ) ( ( ) ℕ ) ℕ 106 Să se calculeze: . 10/2010 (Prof. a) b) 4. Dacă O. b) Să se demonstreze că sunt afixele vârfurilor unui triunghi echilateral dacă și numai dacă f( ) ( ) ( ) sunt afixele vârfurilor unui triunghi echilateral. pentru care( ) . Gheorghe Boroica) 4. a) Se consideră șirul ( ) . (Prof. Mușuroia Nicolae. Gabriela Boroica) [ Rezolvați ecuația: Se consideră funcția definită prin ( ) √ Să se demonstreze că funcția este injectivă.M. ”Gh. Florin Bojor) 2. Bojor Florin. C. C.N. (Prof.M. Șincai” Baia Mare (Prof. Gheorghe Gherasin) 3. față de un reper cu originea în ( ) ( ) ( ) demonstrați că triunghiul ABC este isoscel.

b) Dacă f este morfism de grupuri. ”Gh.·) este grup comutativ.N. unde x reprezintă simtricul lui x în G. ”Dragoș Vodă”. ”V. Baia Mare CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ “ADOLF HAIMOVICI” ETAPA LOCALĂ 12 februarie 2011 Clasa a IX-a Filiera tehnologică – Profil Tehnic – toate specializările profesionale 1.N. atunci (G.N.N. Gazeta Matematică 3/2010 – enunț modificat 2. Dana Heuberger – C.N. Liceul Teoretic ”Nemeth Laszlo” Baia Mare Clasa a XII – a M1 ( ) Fie ( ) un grup cu n elemente și funcția . Prof.N.N. C. De asemenea se consideră o funcție astfel încât f(e)=e și are loc ( )) ( ) Să se demonstreze că: ( a) f este funcție bijectivă. Sighetu Marmației Prof. C. Erika Darolți. b) ( Să se determine funcțiile ( ) este primitiva funcției ) cu proprietatea că funcția pentru care g(0)=1 ( a) Să se arate că Să se calculeze ∫ ). Baia Mare Prof. Lucaciu”. Se consideră funcţia f : R  R. Ludovic Longaver) √ Subiectele au fost propuse și selectate de către: Prof. Ludovic Longaver. C. Crina Petruțiu. Baia Mare Prof.) (Prof. ”Gh. f ( x)  107 1 x  2. 3 . ∫ b) ( ) 4. ”Gh. Cristian Heuberger.·) cu cel puțin două elemente și cu elementul neutru e. Șincai” 3. ”Gh. C. a) Să se calculeze 1. Șincai”. Să se arate că f este automorfism al lui G. Vasile Giurgi – C. ”Dragoș Vodă” Subiectele au fost propuse și selectate de: Prof. Gheorghe Boroica. Se consideră un grup (G. Șincai”. ( ( ) ( ) ) Prof. Baia Mare Prof. Șincai”. C. Vasile Giurgi.

. Mihai Amalia. Suma primilor treisprezece termeni ai unei progresii aritmetice este 130. C. Rezolvaţi în mulţimea numerelror reale ecuaţia: x  x  1  x  2  . 4. a2  8 şi a) b) c) 2. care verifică egalitatea 2010 f ( x)  f (2011  x)  2009 x  2010  2011. . c) Determinaţi a1  a 2  a3  .N. C. x  R . Sanitar... Şc. Sanitar.Gh. Prof. b) Calculaţi a 2011.  x  100  5151 .. . .N.. . Pop Radu.. an2  a n 1 . Arătaţi că f (3x)  x  2  0 . Se consideră numerele raţionale a1 . Şc. .. Baia Mare Prof. n N* .Vasile Lucaciu” Baia Mare 108 ) . Bob Robert. Sighetu Marmaţiei. Lazăr”Baia Mare Prof. Bud Mara. Gr Şc. Dacă. a) Arătaţi că oricare ar fi a  0. respectiv al şaptelea termen al progresiei aritmetice reprezintă termeni consecutivi ai unei progresii geometrice aflaţi primul termen al progresiei aritmetice. b  0. “Dragoş Vodă”. unde x reprezintă partea întreagă a numărului x... an . Subiectul II. Gr.   1001 1002 2011 25 Subiectul III. Subiectele au fost propuse şi selectate de: Prof. Baia Mare... al patrulea.   . Rezolvaţi ecuaţia 3 f ( x)  2 x  1 . Subiectul IV Să se demonstreze egalitatea ( )( ( ) Subiectele au fost selectate si propuse de: Prof. în plus. Să se determine funcţia f : R  R . Demonstraţi folosind metoda inducţiei matematice inegalitatea: 2n  n 2 .  a2011.. Pop Adela. n  5 .. 3. a 2 . a  b are loc inegalitatea b) Demonstraţi că: 1 1 4   a b ab 1 1 1 16 .Calculaţi f (3)  f (3) . al zecelea. a3 . cu a1  4. resurse naturale şi protecţia mediului Subiectul I. an a) Calculaţi a 7 .. Gr. CLASA a IX-a Filiera tehnologică: profil servicii. n  N .

. respective . Coliniari.. { | }. B şi C. 3. a) Se dau numerele 1 2 3 2008 2009 + + + . c). Colegiul Economic “Pintea Viteazul” Cavnic Prof.. . respectiv media armonică). mg. Studiati paritatea funcţiei f(x). Se consideră funcţia ( ) ) a) Să se determine m dacă punctul ( b) Pentru să se calculeze a numerelor | ( √ )| şi | (√ )|. ( Clasa a IX-a Profil uman. b). Dan Sînziana Nicoleta. Perpendiculari. a). ( unde ma. b) Calculaţi . + + 2 3 4 2009 2010 1 1 1 1 1 b = + + + ..Clasa a IX-a Profil real. Colegiul Tehnic “Transilvania” Baia Mare. Arătaţi că P(1. specializarea filologie. specializarea ştiinţele naturii Se consideră mulţimile: ℕ .4) este centru de simetrie pentru graficul funcţiei h(x). ştiinţe sociale 1. Arătaţi că este axă de simetrie pentru graficul funcţiei g(x). 1. Să se determine numărul a real ştiind că vectorii ⃗ sunt : a). + + 2 3 4 2009 2010 ab şi x  . Pop Aurel. Stabiliţi dacă x Z. Să se determine mulţimile X şi Y ştiind că îndeplinesc simultan următoarele 109 ) . ( ) ( ) 2. mh reprezintă media aritmetică..   99  2. media geometrică. . 4. Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare Prof. b). 3 a= b) Să se calculeze:  1  2   3 . Subiectele au fost selectate şi propuse de: Prof. Se dau funcţiile : ( ) ( ) ( ) . Temian Gavril.. . a) Determinaţi mulţimile A.

Pentru m  4 să se determine f f .  a10  155 şi b1  b2  9 .2. Colegiul Tehnic “C. 2. iar raţia progresiei aritmetice este b1. Rezolvaţi în ecuaţiile: 17  11 .. Este posibil ca funcţia f  g să nu fie injectivă? Argumentaţi. 1. log6x = b şi log15x = c atunci : 1 1 1 1 1 1 1        log 2 x log 3 x log 5 x 2  a b c  Subiectele au fost selectate de: Prof. f x   mx  3 unde m  R  . Să se determine primul termen şi raţia pentru fiecare progresie ştiind că raţia progresiei geometrice este a1 . Pentru m  1 să se rezolve ecuaţia 2f x   5  10x  f 0 . a) b) x  1  3 x  2  3 2 x  3 . Subiectele au fost selectate şi propuse de: Prof. Podină Camelia – Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare a) b) c) Clasa a X-a Filiera tehnologică – Profil tehnic – toate specializările profesionale ( ) I. 1. Balogh Erika . Fie z  z2 − (4m+i)z + 2mi + m + 3 = 0 are o soluţie reală. Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” Baia Mare 110 .0 şi de punctele de intersecţie ale graficului funcţiei f cu axele de coordonate este 6.3. Fie x  (0. III. 4. Imz  şi z . Zlampareţ Horea. apoi rezolvaţi ecuaţia în fiecare dintre situaţiile găsite. Fie an n 1 o progresie aritmetică şi bn n 1 o progresie geometrică astfel încât a1  a2  . Să se determine parametrul real m dacă aria triunghiului determinat de originea O0. 1. Birta Adriana – Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare Prof. Fără a extrage rădăcina pătrată . Arătaţi că log3 432 = 4a + 3 3 2. 2. Fie a = log32.. Determinaţi valorile lui m  pentru care ecuaţia: II. 3.Neniţescu” Baia Mare Prof. Se consideră funcţia f : R  R . Fie două funcţii injective.2 c) 5 X \ Y d) Numărul elementelor mulţimii Y să fie mai mic decât numărul elementelor mulţimii X.D. 1  2i . 1. 1 i 2. Calculaţi Rez .5 condiţii: b) X Y  1. Fie a = 3 2  2 3 şi b = că a < b. Arătaţi că funcţia este bijectivă şi determinaţi inversa ei. IV.1)U(1:+  ).a) X Y  1. arătaţi 5  x  x  3.4. Arătaţi că dacă lgx = a .

x  ˇ c) Să se calculeze f1  f 2  f 3  f 4  f 5 . a) c) 2) Dacă  5 3 15 a  5 3) a) Dacă  3 3  1  sau   . Prof. Colegiul Tehnic ”Transilvania”.0. calculaţi în funcţie de a şi b log12 324 . şi b b) Dacă log 2 3  a şi log 3 5  b . log 6 150 . resurse naturale şi protecţia mediului Să se arate că numărul: 1. Natalia Fărcaş. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţiile: 2 a) 5  x  7  2 x b) lg(8x  9)  lg x  1  lg( x 2  1) 111 . 10 30 b) 999 sau 10 . Subiectele au fost selectate şi propuse de: Prof. A= 2  64 2 este raţional. Să se arate că oricare ar fi numerele naturale u. specializarea filologie. x  0  f ( x)  0. Baia Mare. b) Să se determine funcţiile f . 1. 2 2 3 2 2 3 Fie funcţia f : R  1. Clasa a X-a Filieră tehnologică: profil servicii. x  1  a) b) 3. Să se studieze bijectivitatea acestei funcţii.1 definită astfel: 2. calculaţi în funcţie de a şi b ( ) 4) Fie . x  0 1. a) Să se arate că dacă f . g  F . să se calculeze 16 . g  F cu proprietatea ( f o g )  x   f 2011  x  . Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”.  2 1 a b 1 a 15  3 . Georgeta-Lia Berinde.Clasa a X-a Profilul uman. Baia Mare. atunci f  g  F . ştiinţe sociale 1) Comparaţi următoarele numere reale şi arătaţi care este mai mare: 5 200 sau 3300 . log 5 2  a şi log 5 3  b .v este adevărată egalitatea f (u  v)  f (u)  f (v) .

Baia Mare Prof. Bojor Meda – Col. C. Să se calculeze limita: ... Colegiul Tehnic . specializarea ştiinţele naturii 1. Colegiul Economic . z3  Ł astfel încât 2 z1  z2  z3  r . Subiectele au fost selectate si propuse de : Prof. Baia Mare Prof. z Ł demonstraţi că dacă z1 . specializarea științele naturii 1) a) Comparați numerele x și y dacă : √ √ √ √ b) 2) x = Re( ) si y = Re( ) unde Rezolvați ecuațiile exponențiale : ( ) si a) b) a) Să se precizeze domeniul maxim de definiție a funcției: ( ) ( ) b) Rezolvați ecuația: ( ) c) Știind că exprimați ( )( 4) a ) Arătați că: ) 3) b) Rezolvați ecuația: √( ) √( în funcție de a și b ) √ Subiectele au fost selectate si propuse de: Prof. Lazăr” Baia Mare Prof. r  0 şi z1  3z2  4 z3  0 atunci 1 3 4    0 şi z1 z2 z3 z2  z3  3z1  z3  4 z1  z2  0 . Ştiind că z  z  z . ( ) c) Să se demonstreze că ( ) ( ) d) Să se demonstreze folosind eventual metoda inducţiei matematice că are loc egalitatea ( ( )) ( ) e) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 112 . Mihis Grigore – Grup Școlar “Gh. Colegiul Tehnic .. Tehnic “Aurel Vlaicu” Baia Mare Clasa a X-a Profil real. Sylva” . Cozma Ciprian . Se consideră matricele A   ( ) .Transilvania” . a) b) Să se determine numărul real a astfel încât determinantul matricei X (a) să fie egal cu 12.4. Baia Mare Clasa a XI-a Profil real. Cioclu Costel . Horge Daniel . z2 . Titulescu” . N. 1 2   şi  5 10  Să se demonstreze că A2  11  A .

3.b astfel încât punctele A. D să fie coliniare.a) √ √ √ b) Fie funcţia ( ( ) ) { Să se determine numerele a reale nenule astfel încât funcţia f să admită limită în x = 0. 4. B(4.-2) si C(  .   şi numerele reale . Aflați  și  astfel încât  ABC să fie echilateral. Pop Anca.  coeficienţi reali. Colegiul Tehnic “Transilvania”Baia Mare Clasa a XI-a Filiera tehnologică: profil servicii.  ) cu  . b) Să se determine valorile reale ale lui astfel încât aria triunghiului ABC să fie egală cu 5. Să se calculeze A n .  3  1   Calculați A 2 si A 3 . 113 .1. D5. Fie matricea ( ) ( ). =0 în mulțimea . a) Să se determine numerele reale a. C  . c) Să se determine valorile reale ale lui astfel încât punctele A.2. Fie A3. Subiectul IV a) Calculați lim x 2011 ln( x  2010) x  2011 . a) Aflați raza cercului circumscris  ABC în funcție de  și  . Pop Adrian. B să aparţină dreptei de ecuaţie d: x + ay + b = 0. Aflați A 2011. Rezolvați ecuația: A  X  I 2 . ( ). Fie matricea A=  a) b) c) Subiectul II 1 1 x2 1 x2 1 x2 1 1 Rezolvați ecuația: ( ). Subiectele au fost selectate şi propuse de: Prof. B. Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare Prof. B1.4.-2) . resurse naturale și protecția mediului Subiectul I  1  3 . Subiectul III În reperul cartezian xOy avem: A(-3.

b) Se consideră funcția . Subiectele au fost selectate și propuse de Prof . x  3.Fie funcția existe lim f x  și lim x 2 2. b) Aflați coordonatele punctelor D și E. „George Baritiu” Baia Mare Clasa a XI-a Filiera tehnologică – profil tehnic – toate specializările profesionale ( ) 1. specializarea filologie. Mic Leon.Calculați x 2  { . DE sunt puncte coliniare. a > 0.0 . Aflați numerele reale a şi b astfel încât să f x   f 2 . lim x  lim[ f ( x)  x]  2 . B3. Dreapta BC taie OX în D și dreapta AB taie axa OY în E . x2  lim x x 2  1  x . 114 . Ocean Cristina Clasa a XI.Determinați f ( x)  1 și x x  Subiectele au fost selectate de: Prof. ştiinţe sociale I. b și c.a profil uman. Într-o clasă 14 elevi au ochii căprui. numerele reale a.3 . a) Scrieți ecuațiile dreptelor BC. Pentru acest studiu statistic precizaţi : a) populaţia statistică asupra căreia se efectuează studiul. 5 au ochii verzi şi 4 au ochii albaştri. AB . b) unităţile statistice . C. c) Aratați că mijloacele segmentelor OB. d) caracteristica studiată . T. Aflați numărul real x astfel încât determinantul matricii A să fie egal cu 0. AC  .Se dau punctele A8. Grup Școlar “Gheorghe Lazar” Baia Mare Prof. Rus Ancuța.6 . c > 0 f ( x)  ax 2  bx  c x 1 știind că f (0)  2 . C 0. c) efectivul populaţiei. e) tipul caracteristicii. 7 au ochii negri. 4.Se dă matricea ( ) ( ).Grigor Mihai și Prof.

specializarea ştiinţele naturii 1. Se consideră seria statistică descrisă prin următorul tabel : 1 2 3 4 5 6 7 8 xi ni 8 10 6 6 5 4 2 1 a) Determinaţi frecvenţele relative ale fiecăreia dintre valorile caracteristicii.Care este preţul mediu de vânzare a unui kilogram de amestec . Problemele au fost selectate şi propuse de : Prof. c) Aflaţi mediana seriei considerate . Determinați elementele mulțimii K. b) Trasaţi poligonul frecvenţelor absolute cumulate crescător şi poligonul frecvenţelor absolute cumulate descrescător . III.grupele mergând din 10 în 10. 115 63 23 . Se mai consideră funcțiile: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a) b) c) d) e) ( f) ) ( ) Să se arate că ( )( ) ( ) Să se calculeze ( Să se determine inversa funcției ) ( ) ( ) Să se arate că ( Demonstrați că: ) ( ) ( ) ( ) Să se calculeze: 2. Pe mulțimea ( ) se consideră legea de compoziție ” * ” definită prin: . IV. după cum urmează : 20 28 32 56 22 40 76 77 24 44 52 64 44 72 55 27 32 51 79 54 71 25 54 61 25 47 58 65 57 58 29 31 58 65 64 52 41 78 Grupând muncitorii după numărul de piese realizate . S-au amestecat 4 kilograme de mere cu preţul de 24 lei/kg cu 8 kg de mere cu preţul de 32 lie/kg şi cu 10 kg de mere cu preţul de 20 lei/kg. Fie mulțimea: {( ̂ ) . ℕ } Verificați dacă mulțimea K formează grup împreună cu operația de înmulțire a matricelor. Cei 40 de muncitorii ai unui atelier au realizat . descrieţi producţia din secţie cu ajutorul unei serii statistice.fiecare câte un anumit număr de piese.II. Reprezentaţi grafic prin sectoare de cerc seria statistică .într-o zi .dispersia şi abaterea medie pătratică a acesteia . Viorica Brisc – Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare Prof. Mariana Muntean – Şcoala „Nicolae Iorga” Baia Mare Clasa a XII-a Profil real. valoarea mediei .

a) Demonstraţi că (G. Trif Margareta – C. +  ) și legea de compoziţie . Subiectele au fost selectate și propuse de: Prof. b) Să se demonstreze că In=xn · ex-n · In-1  n  2 . c) Arătați că mulțimea M are o infinitate de elemente. Dacă este o funcție de două ori derivabilă cu derivata a doua ( ) continuă. ) . ”N. Ind. Cosma Onița .E. Lăpuș Clasa a XII-a Filiera tehnologică Profilul tehnic. ( ) să se calculeze ∫ Subiectele au fost selectate și propuse de: Prof..y  M . a) Să se calculeze I1 și I2 . Fie mulțimea M={a+b 2 | a. Chiriac Nicolae . Şc. și în caz afirmativ să se calculeze  3. 4.Vasile Lucaciu’’ Baia Mare Prof. b) Să se demonstreze ca x · y  M. Se consideră funcția f :  ( ) ( { Să se studieze dacă funcția f admite primitive pe f ( x) dx .toate specializările 1.. x*y=x · y – k ·(x+y) + k2 + k . calculaţi: ( 2. *) este grup abelian .* ’’ definită pe G.  x. Ionaș Mirela – Gr. Tg.3.  x. Titulescu”Baia Mare Prof. b) Pentru k=1.. . ) ( ) c) Pentru k=1. arataţi că x*1=1*x=1.b  Z si a2-2b2=1 } a) Să se arate că x=3+2 2  M . Ulmeanu’’ Ulmeni 116 . Fie G = ( k .Gr.Colegiul Național . F.y  G. Dr. Șc. Fie In=  xn · ex dx . Fie funcția [ a) b) ) ( ) { √ [ Arătați că are primitive pe și calculați ∫ ( ) Determinați primitiva a funcției astfel încât ( ) 4.  x  .

 x 0 c) Să se determine matricele X     M2 ˇ 0 y egalitatea A  X  X  A . Într-un reper cartezian xOy . y  R. III. I.) este grup abelian. resurse naturale şi protecţia mediului Pe mulţimea numerelor reale R definim legea de compoziţie x  y  xy  2 x  2 y  6 .Arătaţi că 21  4 2 . x. a) b) Scrieţi ecuaţia dreptei AB . 1) 117 . Problemele au fost selectate şi propuse de : Prof. b) Să se arate că mulţimea G  (2. c) Determinaţi a ˇ astfel încât A  ABC   21 2 a b ab a 2 2ab b 2 ab a şi  2  b 2 IV Se consideră determinanţii 1  b a 2 2ab ab a b 2ab b 2 a2 . Fie matricea A    pentru care are loc  2  1  1 1 1 1     II. specializarea filologie. B2. Să se determine valorile lui a ˇ astfel încât punctele A. număr natural nenul.Clasa a XII.) este parte stabilă a lui R în raport cu legea de compoziţie “ ”. y  R. x. ştiinţe sociale  2 3   1 4 a) Demonstraţi că A2  6 A  11I 2  O2 b) Să se determine matricea B   A3  6A2 . B  1 1 1  1 1 2  1 1 1     2 a) Să se demonstreze că A  3  A. c) Să se arate că (G. Viorica Brisc – Colegiul Tehnic „Anghel Saligny „ Baia Mare Prof. a) Să se verifice că x  y  ( x  2)( y  2)  2 .a profil uman.1. Mariana Muntean – Şcoala „Nicolae Iorga „Baia Mare Clasa a XII-a Filiera tehnologică: profil servicii. Ca.B şi C să fie coliniare .se consideră punctele A1.2. Fie matricele A    1 2  1.2a  1 . A  B  B  A b) Să se determine A n şi B n pentru n.

Subiectele au fost selectate şi propuse de: Prof.  b) 4) cos x dx . SUBIECTUL IV Cu 7 cămile. d)    1 0 0     Se consideră mulţimea G   A( x)   0 1 0  x  Z . Şcoala „Alexandru Ivasiuc”.)  R. x  R. y  Să se verifice că . 118 . 7 sau 6. Dale Camelia. După ce primul elev a cheltuit jumătate din suma sa.Să se demonstreze. Maria Breban. III şi IV).Aflaţi câte cămile cu o cocoaşă şi câte cămile cu două cocoaşe sunt şi cu câţi litri de apă trebuie să se pornească la drum. celor trei le rămân sume egale. iar împreună duc 110 litri. Baia Mare OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE MATEMATICĂ 2 APRILIE 2011 Clasa a IV-a SUBIECTUL I Găseşte cele mai mici trei numere naturale de 3 cifre. Micle Maria. trebuie transportaţi la o destinaţie 360 litri de apă. F : (0. Găsiţi numărul de la care am pornit. Prof. Câţi lei a avut iniţial fiecare elev? SUBIECTUL III Pornind de la unul dintre numerele 8. Lucreţia Timocea. b R astfel încât F să fie o primitivă 9 a funcţiei f pe (0. x  R. (Justificaţi alegerea numărului). cu una sau două cocoaşe.) . 3) Să se calculeze : a) ( x  3)  e  x dx . care împărţite la un număr impar de o cifră să dea restul 7. Şerba Lucia. II. Baia Mare (sub. I). iar al treilea două treimi din suma sa. Baia Mare (sub.   x 0 1      A ( x )  A ( y )  A ( x  y )  x. f ( x)  A( x) este morfism între grupurile ( Z . Şcoala cu clasele I-VIII. f ( x)  ( x 2  1)  ln x şi F ( x)  (ax 3  x)  ln x  x3  bx . O cămilă cu două cocoaşe duce cu 10 litri de apă mai mult decât o cămilă cu o cocoaşă. „Simion Bărnuţiu”.) . utilizând metoda inducţiei matematice.) şi (G. Z. Să se determine a. Fiecare cămilă consumă pe drum a zecea parte din apa pe care o transportă. 2 x4  sin Se consideră funcţiile f . al doilea trei sferturi din suma sa. Subiectele au fost propuse de: Înv. SUBIECTUL II Trei elevi au împreună 855 lei. ajungem la numărul 2010. Baia Mare Prof. inspector şcolar de specialitate şi înv. 2) a) b) Să se arate că funcţia f : Z  G . Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”. că ( ) . Colegiul Tehnic “Transilvania”. numărând din 4 în 4.

b şi egalitatea 4  [a.. N. (a. Buteanu” Șomcuta Mare. i) Arătaţi că a şi b nu sunt prime între ele. ii) Aflati (a.b).b) reprezintă c... în baza 10. C. b) .m.b] reprezintă c. ”V.   2011  a  3 2011  b  2 2011  c  1 ii) a 3  b 3  c 3 divide pe 288.  32011 şi    b  132011 : 1691005 : 210  29  28  . Sfara Gheorghe.unde [a.m. Gherman Vasile.7-8-9/2010) 5 b) Comparaţi numărul a de la punctual a) cu numărul b  3  2 6690 Subiectele au fost selectate și propuse de: Prof.x număr par. 8x .d. b) Valoarea lui b . Ce rest dă a la împărţirea prin 35? Subiectul 4 a) Arătaţi că numărul : a  10 2009 se poate scrie ca sumă a patru cuburi perfecte ( E:14034 GM nr.c al numerelor a şi b. Să se arate că fracţia 119 7x  1 este ireductibilă. Clasa a VI-a Subiectul I Să se determine numerele de forma abc.m. i) Subiectul II 1) Fie numerele naturale nenule a. Subiectul 2 Fie numărul: n=101200430009400001650000025… a) Scrieţi secvenţa următoare ştiind că mai sus au fost scrise 5 secvenţe.Clasa a V .c al numerelor a şi b. Grup Școlar ”I. c) Restul împărţirii lui a la b . ştiind că îndeplinesc simultan condiţiile: a b c . Subiectul 3 Numărul natural a dă restul 3 la împărţirea prin 5 şi 4 la împărţirea prin 7..  2  1 . 2)..m. b]  a  b  (a. Lucaciu”Baia Mare Prof.a Subiectul 1 Se consideră numerele: a  1  3  32  33  . Se cere: a) Să se arate că a se împarte exact la 4.m. Fie x  Z \ {0} . b) Câte zerouri s-au folosit pentru scrierea primelor 100 de cifre ale numărului şi care este cifra de pe locul 100(de la stânga la dreapta)? c) Calculaţi suma numerelor ce reprezintă ordinea primelor 50 de secvenţe precum şi suma pătratelor lor.

120 . Câte soluţii are problema şi ce valori au acestea ? Subiecte propuse şi selectate de: Prof. pentru a obţine rezultatele indicate. Şcoala Glod .m(  BOY)= q  unde p şi q sunt numere prime. b) Să se afle din egalitatea : 2012  2012  2012 : 2012  2012 : 4  x  1 3. cel mai mare număr pe care ei îl pot obţine ? b) Dacă este deja format numărul 3. învăţământ primar Ienuţaş Monica. Dan şi Ana au la dispoziţie cifrele 1 .M. 3. a) Află cel mai mic număr natural de patru cifre care împărţit la un număr de două cifre dă restul 89. . 7. 5. În tabloul alăturat. Maramureş Prof.2-2011) Subiectele au fost selectate şi propuse de: Prof. Un număr natural nenul se împarte la 5 şi la 13. Atenţie nu trebuie folosite obligatoriu toate semnele. Sighetu Marmaţiei CONCURSUL DE MATEMATICĂ SIGMA 2011 Clasa a IV-a 1.. confecţionate din material plastic. Calculaţi m(  XOY). Lic “Regele Ferdinand “ . Ştim că suma punctelor de pe două feţe opuse ale unui zar este egală cu 7.5917 să se afle suma celui mai mic şi a celui mai mare număr pe care ei îl pot obţine prin eliminarea unei singure cifre de după virgulă. Arătaţi că AB   OP dacă şi numai dacă m(  XOY)= 30  (E:14133 . Vijdeluc Mihai. Notăm cu A şi B simetricele lui P faţă de OX respectiv OY. obligatoriu între două cifre. Adriana construieşte un turn din 9 zaruri aşezate unul peste altul şi observă că suma punctelor de pe cele 5 feţe vizibile ale zarului de sus este 17. Gherasin Gheorghe. Subiectul IV Fie unghiul ascuţit XOY şi P un punct în interiorul său. Câtul împărţirii la 5 este egal cu restul împărţirii la 13. Ei îşi propun să joace un joc după următoarea regulă: Dan aşează cele 5 cifre una după alta. Care este suma punctelor de pe toate feţele care nu se văd ale celor 9 zaruri ? 4. c) Câte numere distincte pot forma cei trei copii. Aflaţi produsul numerelor. iar câtul împărţirii la 13 este egal cu restul împărţirii la 5. × . : ) şi paranteze ( acolo unde e cazul ).G. a) Suma a opt numere naturale diferite este mai mica decît 36.Subiectul III Fie semidreapta [OA bisectoarea unghiului  XOY şi B un punct în interiorul unghiului  XOA astfel încât m(  AOB)= 29 30 ' . iar apoi Ana aşază virgula. Fie m(  XOB)= p  . nr. a) Care este cel mai mic. 9 şi o virgulă. Şcoala „Avram Iancu” Baia Mare 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 =1 7 7 7 =2 7 7 7 =3 7 7 7 =5 7 7 7 =6 7 7 7 =7 7 7 7 =8 Clasa a V-a 1. 2. alegeţi şi puneţi semnele potrivite ( + . 2.

Subiecte propuse şi selectate de: Prof. Demonstraţi: AD  DC . . Şcoala „George Coşbuc” Baia Mare . Buzilă Gârda Cristian. mijlocul segmentului AC . P23  6 şi S 23  5 . ştiind că acestea sunt direct proporţionale cu a. b. Determinaţi mulţimile disjuncte A şi B ştiind că : şi suma elementelor mulţimii A este egală cu suma elementelor mulţimii B . Se consideră triunghiul ABC cu mBAC   36 şi mACB   72 . Determinaţi măsurile unghiurilor triunghiului ABC . Y . Fie numărul ( ) . Şcoala „George Coşbuc” Baia Mare. De exemplu. c numere naturale. . Buzilă Gârda Cristian. Şcoala „George Coşbuc” Baia Mare . a) Calculaţi a pentru n  2000 . Prof. Şcoala „George Coşbuc” Baia Mare Clasa a VI-a 1. iar b şi c sunt invers proporţionale cu 10 şi 6 . se construieşte o dreaptă perpendiculară pe AC . Considerăm triunghiul ABC cu laturile a. c şi perimetrul triunghiului este minim. Tăiem prima cifră a acestui număr şi o adunăm la numărul rămas.3. b din una dintre mulţimile . Se consideră numărul 7 2011. Fie Pn  şi S n  produsul şi respectiv suma cifrelor numărului natural . 3. Determinaţi n maxim astfel încât să poată fi scrisă ca reuniunea a trei mulţimi disjuncte X . 4. b. n  N . n  2 . În punctul M . Prof. 2. Considerăm mulţimea A  2. dacă a  2000 3. b) Determinaţi n . Ienuţaş Vasile.b) Determinaţi cel mai mic număr natural nenul pentru care n n este cub perfect şi este 5 2 pătrat perfect. Dacă x 2 y 2  y 2 z 2  z 2 x 2  2011 . care este cifra unităţilor numărului ? ( ) ( ) ( ) 2. arătaţi că: A 2011  x 2011  y 2011  z  4 4 4 121 este număr raţional. Continuăm acest procedeu până când rămâne un număr de 10 cifre. 4. Ienuţaş Vasile. a) b) CN este bisectoarea unghiului ACB . Se ştie că a şi b sunt direct proporţionale cu numerele 7 şi 3 . Subiecte propuse şi selectate de: Prof. Clasa a VII-a 1.4. Z şi pentru orice a. Demonstraţi că acest număr are două cifre egale. Dacă N este un număr de două cifre cu proprietatea că N  PN   S N  . care se intersectează cu dreapta BC în punctual D şi cu segmentul AB în punctul N . n.

Subiecte propuse şi selectate de: Prof. Nr. numărul 3. Fie Determinaţi partea întreagă a lui S . Fie ABCABC  o prismă triunghiulară dreaptă cu AB  AC  AA  a şi mBAC   90 . Şcoala „George Coşbuc” Baia Mare . Demonstraţi că pentru orice numere reale pozitive a.Să se arate că oricare ar fi numerele raţionale a. c au loc inegalităţile: a  cb  c  ab  c . Clasa IX – X Subiectul I a) Să se demonstreze că: ∏ b) Fie √( ( )( ) ) cu √( Subiectul II a) Se consideră funcția ( ) ( ) ( )( ( ) ) Să se arate că: )( √( ) ce verifică relația: ) . 2/2011) . Ienuţaş Vasile. Ienuţaş Vasile.   y  4x  3  2 4. Ştef Terezia. Aflaţi distanţa dintre BC  şi AB . 4. astfel încât: 3. Şcoala „George Coşbuc” Baia Mare Clasa a VIII-a 1. Determinaţi lungimea celei de-a treia înălţimi ştiind că ea se exprimă tot printr-un număr natural. Şcoala „George Coşbuc” Baia Mare. b. c . b. Două dintre înălţimile unui triunghi oarecare au lungimile 4 şi 12. 2 Subiecte propuse şi selectate de: Prof. 2.  1 a 1 2 a 1 2   1  b 2 3 b 2  3   1  c 32 c 32  este natural. a b) 2   2   2a  9  3a  a 2  2a  9  4a 2  4131 . 1  a 1  b  a1  b  b1  a  . Prof. 2   x  6 y  15  1 Rezolvaţi următorul sistem de ecuaţii:  . 122 √ ( ) (G. ab a) b) a) Determinaţi toate numerele naturale nenule a .M.

BC.î. Fie A.G2. b) Dacă G1G3 intersectează laturile AC.G4 centrele de greutate pentru BMN.+( x 0 calculați: ( ℕ și ( ) ) ) ℕ ( : . a) Să se arate că 3G1G3 =2BD. b) ( ) unde ( ) și să se determine (G.î. Fie expresia E( ..î. . ) ( .N.. 7-8-9/2010.B.M. C. G2G4 în E..G3. [ 4. DPQ. ( Se consideră șirurile ( ) ) și ( ) +. Bedeoan Loredana. a)Calculați f (x) și g (x) b)Calculați suma S = 1 + 3 + 5 +. c)Să se arate că șirurile ( ) ℕ și ( ) ℕ sunt mărginite.C ( ) inversabile a. CNP. c)Arătați că )(√ ( ) )=t. f(x)= ( ( g(x) = ) ) și g : ( ) . )= ) ( ).Să se arate că ( ) imaginea funcției.P. M.. .N. Giurgi Vasile. Dragoș Vodă Subiecte propuse și selectate de către: Prof. 123 ℕ ℕ ) . 3. enunț modificat) astfel încât cu Fie ( ) ( ) Demonstrați că funcția nu este surjectivă. Se consideră funcțiile f:( ) .F.DA și G1.N.unde ) 2.t) = b)Găsiți t ( ( ) a.CD. E( .Q mijloacele laturilor AB. Nr. ) ( ) a. AC în R. b)Să se arate că șirul ( ) ℕ este strict descrescător. ”Dragoș Vodă” Sighetu Marmației Prof. ”Dragoș Vodă” Sighetu Marmației Clasa a XI-a și a XII-a [(√ 1. Giurgi Vasile. C. (Notă: Spunem că o funcție este surjectivă dacă imaginea ei coincide cu codomeniul) (RMC Nr. iar BD intersectează laturile G2G4.+ (2n+1) și demonstrați că c)Dacă f(x) 0 g(x). 2/2011) Subiectul III Fie ABCD un patrulater convex.S să se arate că patrulaterul EFRS este paralelogram Prof. C. a)Să se verifice că șirul ( ) ℕ este strict crescător. AMQ.N. E( . ( ) a) Arătați că E( . 2A( )= ( ) Arătați că: 2 ( ) =( ) .

DA ale pătratului ABCD se consideră punctele M .. Vasile Pop Problema 3 Pe laturile AB. Q astfel ca AM  MB. Problema 3 Să se rezolve sistemul de inecuaţii: 124 Prof. Giurgi Vasile .xn . Prof.. P. Să se arate că:  astfel ca  2 1 1 a)  2 2. Prof.Colegiul Național ”Dragoș-Vodă” Sighetu Marmației Prof. x2 . N .d)Să se arate că șirurile ( ) ℕ și ( ) ℕ sunt convergente și au aceeași limită. unde [x] reprezintă partea întreagă a numărului x. BN  NC. Vasile Pop Clasa a X-a Problema 1   şi c sunt numere raţionale. Maria Pop  sin x cos x Fie x   0...  p n1xnn  p n1x1x2 . CD. CP  PD şi DQ  QA . pentru orice .Colegiul Național ”Dragoș-Vodă”Sighetu Marmației CONCURSUL ”ARGUMENT” Clasa a IX-a Problema 1 2 Să se rezolve ecuaţia: x   x   2  0 .. Problema 2 Fie p un număr prim şi n  2 un număr natural. Subiecte propuse și selectate de: Prof.. Să se determine numerele raţionale x1 . xn care verifică relaţia: x1n  px2n  p 2 x3n  . 1 a) Să se arate că S MNPQ   S ABCD  2 1  2  x 1  y   y 1  z   z 1  t   t 1  x   1 b) Să se arate că dacă x. BC. Maria Pop Problema 2 Să se determine funcţiile cu proprietatea f  x  f x  2 f  x   x 2 ... t   .1 atunci Prof. Prof. y. sin x cos x 1 1 b) Numărul nu este număr natural. z. Bedeoan Loredana . Vasile Pop .

b c a Problema 2. Să se determine toate tripletele de numere complexe  a. b. ln xn 1  e. pentru Prof. y. x1 x3  y1 y3  0. j 1. Vasile Pop Problema 3. c) X  Y şi X  Y . Problema 2. Maria Pop ( ) pentru care dacă notăm B  A  A  bij  i . Prof. c  cu proprietatea: a  b  c  1 şi a b c    1. Să se determine numărul perechilor  X . Prof. 125 ( şi toate legile de ) ( ). n  2 şi notăm 2ln 2 3ln 3 n ln n cu xn cel mai mic număr natural pentru care 1 1 1   . 4 şi bij  0 pentru orice i  j . Să se determine toate funcţiile surjective compoziţie care verifică relaţiile: orice numere reale x. x3 x4  y3 y4  0. Se consideră şirul an  Prof. 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 4 Clasa a XI-a Problema 1. 2ln 2 3ln 3 xn ln xn a) Să se arate că şirul  an n2 este convergent.x1 x2  y1 y2  0. i  1..  n.Vasile Pop Problema 3... Vasile Pop Clasa a XII-a ( ) şi astfel ca Problema 1.   ln ln n. x  y  0.4 t avem: bii  0. Să se determine toate matricele Prof. Vasile Pop . x1 x4  y1 y4  0 x2 x3  y2 y3  0. n  ln x n b) Să se arate că lim Prof . Vasile Pop 1 1 1   . Prof.. Y  de submulţimi proprii. x2 x4  y2 y4  0.Vasile Pop x  y  0. x  y  0. Fie matricele A2  B2  AB  cI n . Fie M o mulţime cu n  3 elemente. nevide care verifică una din condiţiile: a) b) X UY  M . x  y  0. Să se arate că det  AB  BA  0 sau n este divizibil cu 3. z.

Ec. ”N. Subiecte propuse de: Prof. +∞) şi c ≠ 1 demonstraţi că: a) = b) Folosind eventual punctul a) demonstraţi că √ + = IV. f(x) = x + 2. Subiecte propuse de: Prof. () n Є N … b) < √ . Calculaţi: 1) ( (√ ( 2) 3) II. Arătaţi că –12 ≤ y – x ≤ 2 . g(x) = x + 3 şi h: R → R. calculaţi 8a + 8-a .CONCURSUL DE MATEMATICĂ 50 CENT Clasa a IX –a I. ) . Folosind inducţia matematică demonstraţi că : a) ( 32n+1 + 2n+2 ) 7 . b > 0. IV. y Є R astfel încât | 3y – 2x – 6 | ≤ 5 şi | 3x – 4y + 1 | ≤ 2 . b. Fie x. a > 0. Titulescu” Baia Mare Clasa a X –a I. C. a ≤ c < 5 astfel încât lim ( √ ) = 1. a) Rezolvaţi ecuaţia: 1 + 7 + 13 + … + x = 96 b) Arătaţi că dacă a2 . II. Temian Gavril. c Є ( 0. C. Ştiind că 2a + 2-a = 3. Rezolvaţi ecuaţiile: a) –√ =1 √ √ b) –√ = 1. √ III. II. b. formează o progresie aritmetică. Dacă a. c Є N* . Prof. h(x) = a • f(x) + b • g(x). Se dă matricea A = ( a) Verificaţi că A2 – A = 2I3 . Titulescu” Baia Mare Clasa a XI –a I. Friedrich Gabriela. Fie funcţiile f. g: R → R . () n Є N* III. Determinaţi numărul elementelor mulţimii A dacă A = { a Є R | ecuaţia | x + 1 | + | x+2 | = a + 3x are două soluţii reale }. Temian Gavril.Ec. ”N. √ ) ) √ lim Determinaţi a. ) Є M2(R). c2 sunt trei termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice atunci şi . Friedrich Gabriela. a Є R. b2 . 126 . . Prof. √ √ III. Determinaţi a şi b numere reale astfel încât h-1(x) = f-1(x) + g-1(x).

Ec. c) Pentru a = 2. c Є Z.∞. C. calculaţi I3. Puiul luminii caută-ntr-afară. III. IV.). Pe Z se defineşte operaţia “ * ” astfel x * y = axy + b( x + y ) + c.3. a) Arătaţi că legea “ * “ este asociativă dacă şi numai dacă b2 – b = ac. fn(x) = xnex . Prof. Fie a. Demonstraţi că operația “ * ” este lege de compoziție pe mulţimea G = ( . b ≠ 0. b) Să se determine primitivele funcţiei f. ”N. II. b) Să se calculeze In + nIn-1 . ETAPA ZONALĂ/ MUNICIPALĂ Clasa a V-a Citeşte cu atenţie textul de mai jos: Fluture. Se dă funcţia f: R → R. Rezolvaţi în M2(R) ecuaţia An = ( ). unde x * y = . () x. . c = 4 studiaţi proprietăţile legii “ * ”. tu. f(x) = { a) Să se demonstreze că f admite primitive. Fie fn : [0. c) Folosind eventual punctul b). b. Uitându-te la cărţi şi la caiete Cu ochii-aprinşi ca jarul de rubin. y Є Z . b) Dacă b2 – b = ac demonstraţi că legea “ * “ admite element neutru dacă şi numai dacă b / c. Titulescu” Baia Mare CONCURSUL INTERDISCIPLINAR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI MATEMATICĂ „ ± POEZIE”. Friedrich Gabriela. Titulescu” Baia Mare Clasa a XII –a I. Prof. In = ∫ ( ) . pe unde prin perdea Putuşi intra-n chilia mea? Ce ştiri mi-aduci din primăvară. Lovit în frunte poate să şi moară. Ai şi tu o chemare? Ai şi tu un destin? Deschideţi-i fereastra dintre ramuri Să nu-şi lovească frăgezimea-n geamuri.1] → R. a) Calculaţi I1 +I2 . Friedrich Gabriela.Ec. Subiecte propuse de: Prof. b = . C. Temian Gavril. ”N. IV. Frumosule de catifea solară*? Echer plăpând te-ai şi prins de părete. Subiecte propuse de: Prof. Temian Gavril. 127 .b) Demonstraţi că A2010 + A2009 = 22009( A + I3 ). I4 și I5 .

Aici, în foişorul nostru din cărare,
Unde nici nimeni, nici nimic nu moare,
Decât pe înserate vreo stea sau câte-o floare. (Tudor Arghezi: Fluture, tu)
* „solar” – aici – care aparţine Soarelui
A. Răspunde următoarelor cerinţe:
1.
Transcrie un cuvânt în care acelaşi sunet să aibă valori diferite, menţionându-le. Scrie
alţi doi termeni care fac parte din acelaşi câmp lexical cu „echer”, numindu-l.
2.
Extrage, din text, trei verbe folosite la moduri diferite, precizându-le.
3.
Exprimă-ţi părerea, în maximum 5 rânduri, despre semnificaţia versului:
Puiul luminii caută-ntr-afară.
4.
Recunoaşte şi numeşte atât cazul, cât şi funcţia sintactică a fiecăruia dintre
următoarele substantive din text:
Fluture, un destin şi (dintre) ramuri.
B. Scrie, apelând la imaginaţie şi la textul dat, o compunere narativă, de 20 – 30 de rânduri,
în care să prezinţi peripeţiile unui fluture plecat în căutarea nemuririi.
Vei primi punctajul integral dacă:

vei construi textul având în vedere că acesta trebuie sa aibă: introducere, cuprins şi
încheiere;

vei avea o viziune personală asupra temei propuse; originalitatea se va regăsi şi în
titlu;

vei folosi elemente specifice modurilor de expunere învăţate: naraţiunea, descrierea şi
dialogul;

textul tău va fi corect în ceea ce priveşte: logica şi claritatea enunţurilor; adecvarea
conţinutului la cerinţe; registrul de comunicare şi stilul adecvate conţinutului.
C. 1. Se consideră pătratul de mai jos astfel încât suma numerelor de pe fiecare orizontală,
verticală şi diagonală să fie aceeaşi.
a
b

21
C

14
19

20

D

e

a)
Să se arate că valoarea lui c este egală cu 17.
b)
Dacă c= 17 să se determine a, b, d, e şi suma tuturor numerelor din pătrat.
2. Dacă aranjăm numerele 3, 6, 10, 13 în ordinea 13, 3, 6, 10 atunci suma oricăror două
numere vecine este pătrat perfect: 13+3=16, 3+6=9, 6+10=16.
Dacă aranjăm numerele 1, 2, 3,... , 15, 16 astfel ca suma oricăror două numere vecine este
pătrat perfect, ce poziţie ocupă numărul 16. Găsiţi o astfel de aranjare.
3. Alcătuieşte o problemă de matematică care să se rezolve folosind metoda drumului invers.
Rezolvă problema pe care ai compus-o.
Problemele au fost selectate de către:
Limba şi literatura română: Inspector şcolar de specialitate:Prof. Valentina Todoran, Prof.
Gabriela Vanca, Şcoala „Gheorghe Coşbuc”, Baia Mare
Matematică: Inspector şcolar de specialitate: Prof. Gheorghe Maiorescu, Prof. Ienuţaş
Vasile, Şcoala”Gheorghe Coşbuc”, Baia Mare.
128

Clasa a VI-a
Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
Auzise şi Dănuţ
Că un ou e cu „bănuţ”
Şi credea că oul moale-i
Puşculiţă cu parale.
Avea cam vreo şase ani
Şi visa să strângă bani,
Socotind pe uşi, cu cretă,
Cât costa o bicicletă.
Scormonind pe la găini,
Pe subt cloşti şi prin vecini,
A stricat, pe neştiute,
Ouă cam vreo două sute.
Dar s-a pus plângând să zbiere,
De necaz şi de durere,
Ce-a pierdut şi ce-a găsit.
Că s-a mai şi mâzgălit
Cu albuş, cu gălbenuş,
De atunci şi pân-acuş

N-a ajuns să se mai spele,
Că intrase mâzga1-n piele.
A răcnit şi-a mai ţipat
Că măcar nu le-a mâncat,
Fierte, ochiuri sau răscoapte2
La cafelele cu lapte.
El crezuse, băietanul,
Că bănuţu-i gologanul
Sau un leu frumos şi nou
Pus cumva în orice ou,
Nu ştia că-i stă pe fund,
Oului, un gol rotund
Pentru plod3 şi pentru pui,
Când ia trup făptura lui.
Că subt coaja strânsă caier4
Stă păstrat un pic de aer,
Ca, trezit din nesimţire,
Puiul mamii să respire

(Tudor Arghezi, Bănuţul)
1. „mâzgă” = strat moale şi cleios sau unsuros;
2. „ou răscopt” = ou fiert tare;
3. „plod” – aici = organism animal aflat în stadiile iniţiale de dezvoltare; embrion;
4. „caier”= mănunchi de lână, de in, de cânepă sau de borangic, care se pune în furcă pentru a
fi tors manual.
A. Răspunde, mai întâi, următoarelor cerinţe:
1.
Alcătuieşte un enunţ cu un cuvânt identificat în text, care, prin schimbarea accentului,
dobândeşte valoarea morfologică de verb. Selectează, din text, trei cuvinte care aparţin
câmpului lexical al unităţilor monetare.
2.
Extrage două cuvinte în cazul cărora relaţia dintre numărul de litere şi numărul de
sunete să exemplifice operaţia matematică de scădere, oferind explicaţiile de rigoare.
3.
Alcătuieşte două enunţuri în care acelaşi verb la modul infinitiv să îndeplinească, pe
rând, funcţia sintactică de complement direct, respectiv de subiect. Precizează funcţia
sintactică ilustrată în fiecare enunţ.
4.
Explică, în maximum 5 rânduri, titlul operei, referindu-te la confuzia apărută în
mintea băiatului.
B. Scrie, apelând la imaginaţie şi valorificând ideile din poezia dată, o compunere narativă,
de 20-25 de rânduri, cu titlul „Comorile sufletului”. Vei primi punctajul integral dacă:

vei construi textul având în vedere că acesta trebuie sa aibă: introducere, cuprins şi
încheiere;

vei avea o viziune personală asupra temei propuse;

vei folosi elemente specifice modurilor de expunere învăţate: naraţiunea, descrierea şi
dialogul;
129


textul tău va fi corect în ceea ce priveşte: logica şi claritatea enunţurilor; adecvarea
conţinutului
la cerinţe; registrul de comunicare şi stilul adecvate conţinutului.
C.
1.
Se consideră numerele ̅̅̅̅̅ şi ̅̅̅̅̅̅̅ scrise în baza 10, astfel încât
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅ (

)

a)
Arătaţi că
şi
.
b)
Determinaţi toate valorile lui ̅̅̅̅̅̅̅ .
2.
Unui număr de patru cifre distincte, divizibil cu 72, îi tăiem o cifră şi obţinem un
număr de trei cifre divizibil cu 72. Din noul număr tăiem iarăşi o cifră şi ajungem astfel la
numărul 72. Aflaţi numărul iniţial.
3.
Alcătuieşte o problemă de geometrie în care să foloseşti termeni din câmpul lexical al
cuvântului unghi.
Rezolvă problema pe care ai compus-o.
Problemele au fost selectate de către:
Limba şi literatura română: Inspector şcolar de specialitate: Prof.Valentina Todoran, Prof.
Gabriela Vanca, Şcoala”Gheorghe Coşbuc”, Baia Mare.
Matematică: Inspector şcolar de specialitate: Prof. Gheorghe Maiorescu, Prof. Ienuţaş
Vasile, Şcoala”Gheorghe Coşbuc”, Baia Mare.
ETAPA NAȚIONALĂ
Clasa a V – a
I. Limba română
Se dă textul:
Aveam o poezie care nu mă lăsa să dorm
Şi am trimis-o la ţară
La un bunic.
La urmă am scris alta
Şi i-am trimis-o mamei s-o păstreze în pod.
Am mai scris după aceea vreo câteva
Şi, cu strângere de inimă, le-am încredinţat rudelor
Care şi-au dat cuvântul c-o să aibă grijă de ele.
...............................................................
(Marin Sorescu, Hoţii)
Cerinţe:
1. Transcrie, din textul dat, două verbe la modul indicativ, timpuri diferite.
2. Alcătuieşte un enunţ propriu în care cuvântul i să aibă valoare morfologică diferită faţă de
valoarea din text; precizeaz-o.
3. Precizează funcţia sintactică şi cazul substantivului mamei.
4. Menţionează câte un derivat diminutival al fiecăruia dintre cuvintele poezie şi cuvânt.
5. Selectează, din text, doi termeni care aparţin câmpului lexical al gradelor de rudenie.
II. Matematică
Se consideră mulţimea de numere naturale A. Se ştie că sunt îndeplinite simultan condiţiile:
130

leneşă.a) 2  A . aşezarea corectă a textului în pagină şi încadrarea în limita de spaţiu precizată. Chemarea-i scurtă peste luncă. Râzând. la soare. Doar cucul cel bătrân aruncă. În sălcii vrăbiile tac. care ilustrează aceeaşi figură geometrică. Arătaţi că mulţimea 1. III. Frunzişul prăfuit şi greu Îşi culcă umbra călătoare Pe-al ierburilor câmp plăpând. Şi din trifoiul parfumat. Un mac îşi scutură pe rând Petalele însângerate. atunci x  A .26  A . Precizează câte elemente are mulţimea păsărilor şi câte elemente are mulţimea plantelor prezente în textul dat. pe unde prin perdea Putuşi intra-n chilia mea? Ce ştiri mi-aduci din primăvară. atunci 3x  2  A . Frumosule de catifea solară? 131 . Pornind de la compunerea pe care ai realizat-o. comparaţia şi personificarea. Selectează două cuvinte din text. (Otilia Cazimir.. tu. alcătuieşte textul unei probleme de matematică având două judecăţi. pentru care să oferi şi rezolvarea. Acelaşi murmur necurmat De greieri adormiţi răspunde Surâde. Română+matematică E cald.5. cu capul dat pe spate.. dezvoltarea creativă a temei. b) Dacă x  A .. 5. Vară) 1. Neîndemânatic şi buimac. 3. Cu flori uşoare şi rotunde.4. de ortografie şi de punctuaţie. Limba română : Se dă textul: Fluture. 2. valorificarea elementelor specifice acestui tip de compunere. 4. utilizarea următoarelor figuri de stil: epitetul. Redactează o compunere narativă de 15 – 20 de rânduri. Grupaţi în mulţimi disjuncte elementele grădinii. c) Dacă x 2  1 A . În redactarea compunerii tale. respectarea normelor de exprimare. Clasa a VI – a I.grădina-n jurul meu. vei avea în vedere: adecvarea conţinutului compunerii la titlul indicat.. cu titlul O după-amiază de vară.

Numeşte funcţia sintactică şi cazul substantivului cărţi. pădurea şi marea Cu care voi continua să mă uit La lume. în sensuri opuse şi se deplasează uniform.. 132 . Fluture. din textul dat.... aflate la timpuri diferite. De câte ori parcurge pista fiecare sportiv? III... precizând-o. . 2.. (Marin Sorescu. 4.cămăruţă rubin... din acelaşi punct A. Redactează o compunere descriptivă de 15 – 20 de rânduri. Mai mari decât mine. II. din text.. Ei pleacă simultan. Matematică : Doi sportivi aleargă pe pista unui stadion timp de 28 de minute.. Mi-au acoperit toată fruntea Şi jumătate din piept. În redactarea compunerii tale. vei avea în vedere: adecvarea conţinutului compunerii la titlul indicat. Menţionează câte un derivat adjectival al fiecăruia dintre cuvintele primăvară şi catifea...Echer plăpând te-ai şi prins de părete. Selectează. Ochii) 1....... tu) chilie... 4..... În curând vor fi atât de mari Ca şi mine. Găseşte o relaţie între un număr din text şi mulţimea de elemente corespunzătoare...... Construieşte un enunţ în care cuvântul mea să aibă altă valoare morfologică decât cea din text.piatră semipreţioasă de culoare roşie Cerinţe: 1. Transcrie..... cu titlul Lumea prin ochii mei.. Mult mai mari decât mine: Eu nu voi fi decât un punct negru În mijlocul lor.f. două verbe la modul indicativ.. Ca două cercuri de apă.... o figură geometrică în interiorul căreia sunt cuprinse două cercuri. primului sportiv i-au mai trebuit 36 secunde pentru a ajunge în punctul A.... Uitându-te la cărţi şi la caiete Cu ochii aprinşi ca jarul de rubin Ai şi tu o chemare? Ai şi tu un destin? . s. După ce s-au întâlnit pentru prima oară...... Identifică. 3. 3. Selectează....n. din textul dat. doi termeni utilizaţi şi în domeniul matematicii... iar celui de-al doilea sportiv i-au mai trebuit 64 secunde pentru a ajunge în punctul A... în text.. soarele. 5... (Tudor Arghezi... doi termeni care aparţin câmpului lexical al locuinţei. Română+matematică : Ochii mi se măresc tot mai mult. s.. Şi ca să nu se simtă singuri Voi lăsa să intre în cercul lor Foarte multe lucruri: Luna.... 2.

înv. dezvoltarea inedită/ originală a temei. Ioan Şchiopu. Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga” Baia Mare b) Aflaţi numărul natural x care îndeplineşte condiţia: 2011 2 2000   21995  21994 : x  61  4996 Prof. 6  5  a  4 : 2  13 : 2 34  346 . aşezarea corectă a textului în pagină şi încadrarea în limita de spaţiu indicată. a) Să se determine suma celor mai mici cinci numere naturale care îndeplinesc condiţia că niciunul nu este multiplul altuia. Suma a două numere este 249. unde a  48. B  b  4  a : 12  3  110 c . 0 1 2 2010 Se dă numărul S  2  2  2  . ştiind că merele au costat 100 de lei. Pornind de la compunerea pe care ai realizat-o. preuniv. Şcoala Generală Cepari.. b  15.  2 . La ce distanţă vor fi unul de altul cele două vehicule după 4 ore de la plecare? Subiecte compuse şi adaptate de către Prof. jud. Din aceeaşi localitate şi la aceeaşi oră pleacă două vehicule în aceeaşi direcţie: un autobuz cu viteza medie de 60 km/oră şi un automobil cu viteza medie de 80 km/oră. valorificarea elementelor specifice acestui tip de compunere. Ce sumă s-a plătit în total. Prof. c  21 . alcătuieşte textul unei probleme de matematică având două judecăţi. comparaţia şi personificarea. Care sunt cele două numere? IV. Şcoala cu cls I-VIII „Simion Bărnuţiu” Baia Mare 133 .utilizarea următoarele figuri de stil: epitetul. a) Arătaţi că S  2 . Pentru un cămin de copii s-au cumpărat 50 kg de mere şi 35 kg de banane. pentru care să oferi şi rezolvarea. Maria Hadnagy CLASA a V-a I. Prof. - Concursul regional de matematica „TURNIR” Etapa judeţeană – 8 aprilie 2011 CLASA A IV-A I. Să se calculeze triplul sumei numrelor A şi B. III. respectarea normelor de exprimare.. de ortografie şi de punctuaţie. Ella Ilie. Să se determine valoarea lui a din egalitatea: A  5  a  b : 3  42  c  2 . Dacă împărţim primul număr la al doilea obţinem câtul 3 şi restul 5. Cosmin Pop. Bistriţa Năsăud II. iar 1 kg de banane este de 2 ori mai scump decât 1 kg de mere? V. 5. Se dau numerele: II. b) Aflaţi ultima cifră a numărului S.

repartizaţi. indiferent cum s-ar face repartizarea. x  A  a) Determinaţi mulţimile . b) între orele 10 30 şi 11. Al patrulea număr este cu 5 ori mai mic decât suma dintre cel de-al doilea şi al treilea număr. Să se calculeze valoarea lui „a” din următoarea egalitate: 1000 – {[210 + (a x 2 + 120) : 3] : 4 – 34} : 4 = 991 II. Calculaţi. A treia zi. iar restul s-a distribuit în mod egal la 5 cofetării. 30 30 c) între orele 11 şi 11 . La sfârşitul zilei s-a constatat că au fost umplute 86 de lăzi. Într-o livadă s-au cules cireşele şi vişinele. Maria Hadnagy 134 . Andrei Bretan. Ella Ilie. Al treilea număr este cu 16 ori mai mare decât triplul celui de-al doilea. dimineaţa la ora 8 pleacă unul spre altul două automobile. La un concurs judeţean de matematică participă 300 de elevi. Cât costă 1 kg de vişine. Să se afle cele patru numere. în 15 săli. depozitul a distribuit apa minerală astfel: un sfert din numărul total de flacoane s-a trimis la o alimentară. Prof. apoi scrieţi varianta corectă! Automobilele se întâlnesc: a) între orele 10 şi 10 30. a). iar greutatea totală a fructelor culese a fost de 1304 kg. în mod egal. Fie mulţimile:    A  x  N / 0  x 3  125 şi B  y  N* / y  x 2  1. Prof. indiferent de modul în care s-ar face repartiţia în săli. iar al doilea în 6 ore. dacă 1 kg de cireşe costă 5 lei. iar în ziua următoare cu 80 mai multe. Şcoala cu clasele I-VIII “Nicolae Iorga” Baia Mare Etapa finală – 2 iunie 2011 CLASA A IV-A I. obţinem câtul 4 şi rest 20. iar pentru întreaga cantitate de fructe s-a încasat suma de 7768 lei? V. b) Determinaţi submulţimile mulţimii B c) Să se arate că suma tuturor elementelor din mulţimile A şi B este un număr natural pătrat perfect. Calculaţi câte lăzi cu cireşe şi câte lăzi cu vişine au fost? b). Să se afle: a) cel mai mic număr de fete care ar trebui să participe la concurs ştiind că. b) cel mai mare număr de fete care ar putea să participe astfel încât. Primul parcurge distanţa în 7 ore. Din cele două localităţi. d) între orele 11 şi 12. Subiecte compuse şi adaptate de către Prof.III. preuniv. La un depozit s-au adus într-o zi 200 flacoane cu apă minerală. Cireşele au fost puse în lăzi a câte 20 kg. să existe o sală numai cu băieţi. Câte flacoane de apă minerală a primit fiecare cofetărie în parte? III. Distanţa dintre două localităţi este de 420 km. Suma a patru numere este 767. iar vişinele în lăzi de 12kg. Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga” Baia Mare IV. înv. Dacă împărţim primul număr la al doilea. IV. în fiecare sală să fie cel puţin o fată.

un sfert au culoare verde. B (Prof. p  } . x  A} Determinaţi mulţimea C  x  y / x  A. Se consideră tabloul de mai jos cu 2010 linii: 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 . Câte bile de fiecare culoare sunt în urnă. Subiectul 2. 1 2 3 4 … 2010 … 4 3 2 1 a) Calculaţi suma elementelor de pe coloana centrală. b) Să se determine 7 numere naturale consecutive ştiind că suma lor este este un număr de forma 1a00 . Bistriţa Năsăud – enunţ modificat) b) Într-o urnă sunt mai mult de 90 de bile dar mai puţin de 100 de bile. jud. Şcoala Generală Cepari. . c) Calculaţi câtul şi restul împărţirii numărului S la 243. b) Calculaţi suma S a tuturor elementelor tabloului. A Demonstraţi că fracţia se simplifică prin 180. a) Determinaţi valoarea lui x din egalitatea: 24000 + 72 : 2 + 9(x . Schiopu Ioan. 135 . b) Fie mulţimile A  {x   x  k 2 .CLASA a V-a Subiectul 1. Subiectul 3. O treime au culoare roşie. Subiectul 4. iar restul sunt violet.a) Se consideră numerele: A  2 n  2  3n 1  6 n  2  2 n 1  3n  2 B  2 n  2  3n 1  2 n  3  3n 1  2 n 1  3n  2  6 n  2 .796) : 36 24035 = 2. k  } şi B  { y   y  p 3 . a) Fie mulţimile A  {x   0  x3  130} şi B  { y   y  x 2  x  2. y  B. n  N*. Calculaţi suma primelor patru elemente din A  B şi determinaţi cel mai mic număr de cinci cifre din A  B . .

Related Interests