You are on page 1of 15

Har mastoiditerna kat i

Sverige efter Otitkonsensus?


En nationell retrospektiv
studie1993-2007
Anita Groth, med.dr., Lund
Frida Enoksson, Helsingborgs las
Ann Hermansson, docent, USIL, Lund
Malou Hultcrantz, professor, KS, Solna
Joacim Stalfors, med.dr., SU, Gteborg
Karin Stenfeldt, med.dr., UMAS, Malm
alla NH-specialister

Studien r initierad och finansierad av


Anita Groth, Riksstmman, 2009-11-26

Nya riktlinjer i Sverige vid


behandling av AOM
Vid Otitkonsensus r 2000 beslutades om aktiv
expektans, vid behandling av AOM hos i vrigt friska
barn 2-16 r
Oro i Sverige och internationellt
att nya riktlinjer avseende
AOM behandling har kat/kar
komplikationerna

Anita Groth, Riksstmman, 2009-11-26

Syfte med studien


Kartlgga frekomst, behandling och frlopp av akut
mastoidit i hela Sverige fre och efter Otitkonsensus
r 2000
Definiera diagnoskriterier
fr akut mastoidit
Identifiera riskpatienter som
kan utveckla akut mastoidit

Anita Groth, Riksstmman, 2009-11-26

Diagnoskriterier fr akut mastoiditinklusion i denna studie


Fynd vid mastoidektomi: pus i cellsystemet
eller kliniska fynd:

AOM (eller nyligen AOM < 14 d)


-

och 2
-

Buktande trh/ pus i mellanrat vid p-s


Flytning ur rat utan pgende
rrbehandling

retroaurikulra infektionstecken:
Rodnad
Utstende ra
dem, svullnad
Smrta, palpationsmhet

och/eller taksnkning i hrselgngen


Anita Groth, Riksstmman, 2009-11-26

Genomgngna journaler 1993-2007


1372 AOM diagnoser

1043 mastoidit diagnoser

H660,382A,382X

p 33 NH-kliniker

inneliggande p 8 NH-kliniker

H700, H701, H709, H750, 383A, 383X

53 (4%) AM enl diagnoskriterier


192 (18,4 %)
andra diagnoser
- inte AM

Kronisk mastoidit/
kronisk otit 92 (8,8%)

759 AM enl diagnoskriterier

Akut mastoidit
812
Anita Groth, Riksstmman, 2009-11-26

uppskattade AOM-AM

Antalet akuta mastoiditer i


Sverige 1993-2007

kompletterade AM
registrerade AM

100
90
80
70

50
40
30
20
10

Berknat antal AM(akuta mastoiditer)


c.a 70 fall /r
Incidensen AM
<1 /100.000 inv
Incidensen AM /AOM
< 0,5
Anita Groth, Riksstmman, 2009-11-26

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

19
96

19
95

19
94

19
93

antal

60

Andel akuta mastoiditer 7,5 r fre Otitkonsensus


och 7,5 r efter
100
80
60
40
20
0
1993-200630

200701-2007
Tidsperiod

Anita Groth, Riksstmman, 2009-11-26

ldersfrdelning av akuta mastoiditer fre


och efter Otitkonsensus 1993-200630
200701-2007
60
50
40
30
20
10
0
0-24 mn

2-7 r

8-16 r

ldersgrupper

Anita Groth, Riksstmman, 2009-11-26

>16 r

Hur ser mastoiditpatienterna ut ?


Sjukhistoria

Vanligast
0-2 r
47%
ronsymtom
median
2d
Str p ab vid inlggn
40%
Tidigare helt ronfriska
55%
Knsfrdelning m/k 58/42% 3:2

Symtom och fynd

Opverkat at
Feber
Andra rat friskt/
Rodnad retroaurikulrt
Utstende ra

67%
67%
65%
83%
78%

Anita Groth, Riksstmman, 200911-26

Andel antibiotikabehandlade fre


inlggning fr AM fre och efter
Otitkonsensus
70
60

50
40

ja
nej

30
20
10
0
1993-200630

200701-2007

Anita Groth, Riksstmman, 2009-11-26

Odlingsfynd vid AM
ingen vxt
2%

9%
24%

3%

pneumok
strp grA

3%

pseudomonas

5%

staf.areus

5%

hemofilus
6%

diverse
KNS
10%
33%

Anita Groth, Riksstmman, 2009-11-26

Moraxella cat
saknas/ej
taget

Hur behandlas de akuta mastoiditerna?


Antibiotika i.v.
Zinacef

86%

Claforan
Bensyl-pc
Fortum
Annat

5%
5%
1%
3%

enbart

10%

Antibiotika i.v. + paracentes


Punktion/incision av misst abscess

80%
15 %

Mastoidektomi

29%

Anita Groth, Riksstmman, 200911-26

Komplikationer till akut mastoidit


Extrakraniella

Subperiostal/retroaurikulr
abscess
164st 20%
Genombrott i hg
10st
1%
Sinustrombos
5st
Facialispares
8st
Labyrintit/retning
10st
Abducenspares
1st
Intrakraniella
Epi-/subdural abscess 4st
Hjrnabscess
2st
Meningit
5st
=35st

0 ddsfall, 3 dva/hsn

4%

Anita Groth, Riksstmman, 2009-11-26

Andel komplikationer av AM fre och


efter Otitkonsensus
100%
90%
80%
70%
60%

nej

50%

ja

40%
30%
20%
10%
0%
1993-200630

200701-2007
tidsperiod

Anita Groth, Riksstmman, 2009-11-26

Slutsatser
Fre och efter Otitkonsensus r 2000
ses ofrndrad frekvens av:
- akuta mastoiditer
- pgende antibiotikabehandling vid
mastoiditdiagnos
- komplikationer av akut mastoidit

Inga indikationer att ndrade nationella riktlinjer


har pverkat komplikationerna till akut mediaotit
Anita Groth, Riksstmman, 2009-11-26